Chiến sỹ biên phòng tuyên truyền, hỗ trợ người dân Kỳ Khang phòng, chống Covid-19
(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp UBND xã Kỳ Khang (Kỳ Anh – Hà Tĩnh) tổ chức phát hơn 2.000 chiếc khẩu trang y tế, 400 lọ nước rửa tay và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.
315dx73dbx4adex3390x7bc7x9422x41d9x7d09x7513xX7x7fe8xb1ffx6d08x68e8x7105x7e1dxX5x7202xXax90fax33a2xX1xXdxaf7bx9831xX3xX7x979dxX3x9825xXdx7d92xX17xX3xXbxX1x718exX17x3acdxX3xXex4becx48edxX1exX17xX3xXex8f2cxX28xX29x9b69xX17x9df5xX3xX1x7d61xX3xXexX2exb6a6xX3xX17xX25x704ax917bxXdxX3x31c1x5a67xX17xX3x5bd2xadadxX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1x4927xX17xX25xX3xX13x59f4x7c1dxXdxX42x79d2xX2x389dxX0x9bf6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb225xX10xX6xX42xXaxX12x508bx5333xX17xX3x60cexXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX1xX3axXbxX3x4acbxX7ex55cfxb01fxX3x791cx515fxX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3x6fc3xX46xX47xX3x3aa7xX17xX1xX3x7796xX3xX74xb7c2xX3xXcx5eb2xX17xX1x3186xX3xXex8769xX3xX4xX1x695fxX4xX3xXbxX1xb9c5xXexX3xX1x5520xX17xX3x3593x68c2x92eexXd2xXd2xX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3x35ccxX1x8e44xX28xX3xXexX2exX6xX17xX25xX3xX29xX3xXexX16xX33xX3xa201xXd2xXd2xX3xX5x8b65xX3xX17xX3ex6f57xX4xX3xX2ex605axX6xX3xXexX6xX29xX3xX5exXb7xX3xX1xX3exXf6xX17xX25xX3xX42x833bxX17xX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX4xXb7xXdxX3x326ex4105xXexX3xXc4xX17xX25xX3xX42x5042xX17xX25xX3xX7exX5xX28xX10x45ebxX5dxX17xX10xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX0xXdx49e2xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxb95bxXdxX42xXexX1xa70cxX3xac0dxX2x83e4xXbxXa0x96fdxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX168xX3xXedxX2xXd2xXbxXa0xX16fxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX65xX65xXdxXd1xX1cxX6xX5dxX1xX6xXexXdxX17xX1xXd1xX5exX17xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2x8decxX19exX65xX2xXd2x49adxX42xXd0xX2xX16cxXedxX2xX2xX2xXexX16cxXd2xb81axX16axX16axX5xXd2xXd1xa63bxXbxX25x3faaxX2exX9xX16cxX1a3xX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX163xXdxX42xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxXedxX2xXd2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX5dxX17xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa0xXexX61xX6xX5xXdxX25xX17xX168xX3xX1b5xX28xX7xXexXdx8c1dxX29xX16fxXaxX12xX7axX7bxX17xX3xX7exXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX1xX3axXbxX3xX9bxX7exX9dxX9exX3xXa0xXa1xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xX5x32edxXbxX3xX4xXc9xX4xX3xX11cxXdx7f4fxX149xX3xX4xX1xX58xXexX3xX11cx3655xX17xX25xX3xX42xX43xX17xX3xX4xX3exX3xX11cxX2a4xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX3exXf6xX17xX25xX3xX42xX10bxX17xX3xX4xX11dx94abxX3xX11cxX11dxXexX3xX7exX5xX28xX12dxX5dxX17xX10xXd1xX3x36e6xX17xX1xX3xXcxX1xX16xX3x78f1x9a48xX17xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX5dxX3xX11cxa6c4xX33xX3xX7axX7bxX17xX3xX7exXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xX5exXb7xX3xX9bxX7exX9dxX9exX3xXa0xXa1xX3xX11cxXa1xX3xXbxX1xXc9xXexX3xX1xXcdxX17xX3xXd0xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXexX2exX6xX17xX25xX3xX29xX3xXexX16xX33xX3xXedxXd2xXd2xX3xX5xXf2xX3xX17xX3exXf6xX4xX3xX2exXfaxX6xX3xXexX6xX29xX3xX149xXdx4517xX17xX3xXbxX1x324axX3xX4xX1xX5dxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xXexX2edxXdxX3xX17xX1xb6b2xX17xX25xX3xXdcxX1xX28xX3xX5ex8b89xX4xX3xXexX29bxXbxX3xXexX2exX28xX17xX25xX3xX11cxX2adxX17xX25xX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX17xX1xX3exX3xX4xX1xX3axX33xX3xXexX2exX3exX3fxX17xX25xX3xX1xXf2xX4xX3xX5exXb7xX3xX4xXc9xX4xX3xX5ex6d91xX17xX25xX3xX5xX43xX17xX3xX4xX29bxX17xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX42xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxXa0xX16fxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX168xX3xXedxX2xXd2xXbxXa0xX16fxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX65xX65xXdxXd1xX1cxX6xX5dxX1xX6xXexXdxX17xX1xXd1xX5exX17xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX19exX19exX65xX2xX19exXd2xX42xXd0xX2xXedxX16cxX16cxX16cxX16axXexX1afxX1afxXd2xX1a3xXedxX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xX1b8xX2exX9xXd0xX1afxX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX163xXdxX42xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxXedxX2xXd2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX5dxX17xXaxX12xX13xX1xX3exXcdxX17xX25xX3xXexX2exX2d5xX17xX1xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xXbxX1xXc9xXexX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXexX2exX6xX17xX25xX33xX3xX17xX3exXf6xX4xX3xX2exXfaxX6xX3xXexX6xX29xX3xX7xXc9xXexX3xXdcxX1xX28xXdexX17xX3xX149xXdxX370xX17xX3xXbxX1xX375xX3xX5exXb7xX3xX1xX3exXf6xX17xX25xX3xX42xX10bxX17xX3xX4xXb7xXdxX3xX11cxX11dxXexX3xXc4xX17xX25xX3xX42xX125xX17xX25xX3xX7exX5xX28xX10xX12dxX5dxX17xX10xX3xX4xX1xX5dxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xXexX2exX1exX17xX3xX11cx421axX6xX3xX1cxXb7xX17xX3xXa0xXa1xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xX11cxX3exX3axX4xX3xX4xXc9xX4xX3xX11cxXcdxX17xX3xX5exX579xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX1xX3axXbxX3xXexXc0xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xX5exXb7xX5dxX3xX7xXc9xX17xX25xX3xX17xX6xX29xX3xXacxX2xX1a3xX65xX1a3xXbdxXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX13xXc9xX4xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX4xX3c8xX17xX25xX3xXexX2d5xX17xX1xX3xX17xX25xX28xX29x4e22xX17xX3xX5exXdxX1exX17xX3xX4xX23xX17xX3xXexXc0xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX3xX4xX1xX5dxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX5exX31xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xXexX1xX2adxX17xX25xX3xXexXdxX17xX33xX3xX42xXdxX370xX17xX3xX1cxXdxX16xX17xX3xX149xXf6xXdxX3xX17xX1x994bxXexX3xX4xaa9exX6xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xX16fxX3xX1xX3exXf6xX17xX25xX3xX42xX10bxX17xX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX11cxX10xX5dxX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXexX2exX6xX17xX25xX3xX5exXb7xX3xX2exXfaxX6xX3xXexX6xX29xX3xX11cx91b6xX17xX25xX3xX4xXc9xX4xX1xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX2exX3xX42xXexX1xX28xX149xX1cxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX42xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxXa0xX16fxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX168xX3xXedxX2xXd2xXbxXa0xX16fxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX65xX65xXdxXd1xX1cxX6xX5dxX1xX6xXexXdxX17xX1xXd1xX5exX17xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX19exX19exX65xX2xXd2xX1a3xX42xXd0xX2xX16cxXedxXd0xX19exXd0xXexX16cxX63xX2xXd0xX63xX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xX1b8xX2exX9xX1afxXedxX63xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX163xXdxX42xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxXedxX2xXd2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX5dxX17xXaxX12xb42fxX1xXc9xXexX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXexX2exX6xX17xX25xX3xX5exXb7xX3xX17xX3exXf6xX4xX3xX2exXfaxX6xX3xXexX6xX29xX3xX7xXc9xXexX3xXdcxX1xX28xXdexX17xX3xX149xXdxX370xX17xX3xXbxX1xX375xX3xX25xXdxX68exXbxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX2exXc9xX17xX1xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX1cxX5f1xX17xX1xXd1xX3xX2e4xX17xX1xX3xXcxX1xX16xX3xX2ecxX2edxX17xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX7axX7bxX17xX25xX3xXexX1xX3fxXdxX33xX3xX11cxX5dxXb7xX17xX3xX11cxXa1xX3xX1xX3exXf6xX17xX25xX3xX42xX10bxX17xX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX4xXb7xXdxX3xX11cxX11dxXexX3xXc4xX17xX25xX3xX42xX125xX17xX25xX3xX7exX5xX28xX10xX12dxX5dxX17xX3xX61xX3xXc4xX17xX25xX3xX42xX125xX17xX25xX3xX4x46f7xX17xX1xX3xX1cxXc9xX5dxX3xXdcxX1xXdxX3xXexXdxX16xXbxX3xXa0xX68exX4xX3xX25x772bxX17xX3xX5exXf6xXdxX3xX1cxX5f1xX17xX1xX3xX17xX1xX43xX17xX3xX17xX1xXdxX370xX149xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX42xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxXa0xX16fxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX168xX3xXedxX2xXd2xXbxXa0xX16fxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX65xX65xXdxXd1xX1cxX6xX5dxX1xX6xXexXdxX17xX1xXd1xX5exX17xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX19exX19exX65xX2xX19exXd2xX42xXd0xX2xX16cxXd2xXd2xX2xXd0xXexX16cxX1a3xX1a3xX1afxXedxX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xX1b8xX2exX9xX1afxX16axX1a3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX163xXdxX42xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxXedxX2xXd2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX5dxX17xXaxX12xX9dxX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX4xX23xX17xX3xX11cxX3exX3axX4xX3xX17xX1xX43xX17xX3xX5exXdxX1exX17xX3xX29xX3xXexX16xX3xX11cxX5dxX3xXexX1xX43xX17xX3xX17xX1xXdxX5f1xXexXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xXcxX2exX28xX17xX25xX3xXexXc9xX3xX9dxX25xX28xX29xX370xX17xX3xX7axXc4xX4xX3xXcxX1xXdxX5f1xX17xX3xXb4xX3xX7exX375xX3xXexX1xX3exX3xX7axX87dxX17xX25xX3xX648xX29xX33xX3xX13xX1xX375xX17xX1xX3xXexX2exX579xX3xX5exXdxX1exX17xX3xX7axX7bxX17xX3xX7exXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX33xX3xX7exX7axX7exX7b7xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX4xX1xX5dxX3xX1cxXdxX16xXexX33xX3xX11cxX43xX29xX3xX5xXb7xX3xX1xX5dxX2edxXexX3xX11cx4e34xX17xX25xX3xXexX1xX2a4xX3xX1xXdxX5f1xX17xX3xX7xX394xX3xX4xX1xX28xX17xX25xX3xXexX6xX29xX33xX3xX25xX30bxXbxX3xX7xXc4xX4xX3xX4xX648xX6xX3xX7axX7bxX17xX3xX7exXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXexX2exX5dxX17xX25xX3xX4xX2adxX17xX25xX3xXexXc9xX4xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX3xX17xX43xX17xX25xX3xX4xX6xX5dxX3xXdcxXdxX16xX17xX3xXexX1xXc4xX4xX3xX4xX1xX5dxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX5exX31xX3xX5exXdxX5f1xX4xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX2exXc9xX17xX1xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX1cxX5f1xX17xX1xX3xX4xb84bxX17xX25xX3xX17xX1xX3exX3xX4xXc9xX4xX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX11cxX2a4xX3xX1cxX87dxX5dxX3xX5exX5f1xX3xX7xXc4xX4xX3xXdcxX1x7450xX10xX3xX4xX1xX5dxX3xX1cxX87dxX17xX3xXexX1xX43xX17xX3xX5exXb7xX3xX4xXa8exX17xX25xX3xX11cxX7bxX17xX25xX3xXexX2exX3exXf6xX4xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xX42xXdxX370xX17xX3xX1cxXdxX16xX17xX3xXbxX1xXc4xX4xX3xXexX2edxXbxX3xX4xX648xX6xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX1cxX5f1xX17xX1xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xX42xXdxX5exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX2exX10xX5xX6xXexX10xX42xXaxX12xX0xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX1exX17xX3x912dxX28xX6xX17xX168xX0xX65xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX61xXexX1xX28xX149xX1cxX61xX6xX17xX42xX61xX7xX6xXbxX5dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dxX25xX3exX3fxXdxX3xX5xX375xX17xX1xX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX893xX17xX3xX1xX5dxXa1xX17xX3xX4xX3exXf6xXdxX3xX11cxX2a4xX3xX5xXb7xX149xX3xX17xX1xXdxX5f1xX149xX3xX5exX125xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX17xX28xXdxX61xX1xX5dxX17xX25xX61xX7xX5dxX17xX25xX61xX5xX6xX65xX17xX25xX28xX5dxXdxX61xX5xXdxX17xX1xX61xX1cxXdxX10xX17xX61xXbxX1xX5dxX17xX25xX61xX1xX6xX61xXexXdxX17xX1xX61xX1xX6xXdxX61xX5xX6xX17xX61xX1xX5dxX6xX17xX61xX4xX28xX5dxXdxX61xX42xX10xX61xX5xX6xX149xX61xX17xX1xXdxX10xX149xX61xX5exX28xX61xX4xX1xX5dxX17xX25xX61xX42xXdxX4xX1xX61xX4xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xX65xX2xX63xX16axX16cxX16axXd0xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX65xX149xX10xX42xXdxX6xX65xX2xXd0xXd2xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX19exX2xX65xX2xX19exX63xX42xX19exXd2xX16cxX19exXd0xXd0xX16cxXexX16axX19exXd2xXedxX16cxX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX42xXdxX5exX12xX0xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dxX25xX3exX3fxXdxX3xX5xX375xX17xX1xX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX893xX17xX3xX1xX5dxXa1xX17xX3xX4xX3exXf6xXdxX3xX11cxX2a4xX3xX5xXb7xX149xX3xX17xX1xXdxX5f1xX149xX3xX5exX125xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX17xX28xXdxX61xX1xX5dxX17xX25xX61xX7xX5dxX17xX25xX61xX5xX6xX65xX17xX25xX28xX5dxXdxX61xX5xXdxX17xX1xX61xX1cxXdxX10xX17xX61xXbxX1xX5dxX17xX25xX61xX1xX6xX61xXexXdxX17xX1xX61xX1xX6xXdxX61xX5xX6xX17xX61xX1xX5dxX6xX17xX61xX4xX28xX5dxXdxX61xX42xX10xX61xX5xX6xX149xX61xX17xX1xXdxX10xX149xX61xX5exX28xX61xX4xX1xX5dxX17xX25xX61xX42xXdxX4xX1xX61xX4xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xX65xX2xX63xX16axX16cxX16axXd0xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX9dxX25xX3exX3fxXdxX3xX5xX375xX17xX1xX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX893xX17xX3xX1xX5dxXa1xX17xX3xX4xX3exXf6xXdxX3xX11cxX2a4xX3xX5xXb7xX149xX3xX17xX1xXdxX5f1xX149xX3xX5exX125xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xX7axX3fxXdxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX1xX5dxXa1xX17xX3xX4xX3exXf6xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX893xX17xX3xXa0xX3exX6xX3xX17xX6xX29xX3xX1xXdxX16xX149xa1eexX3xX9dxX1xX3exX17xX25xX33xX3xXcxX1xX3exX3axX17xX25xX3xX68exX29xX3xX7exXa8exX3xX11cxXa8exXdxX3xX7exXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX9dxX25xX28xX29xX370xX17xX3xXcxXdxX16xX17xX3xX7axX28xX6xX33xX3xXexX2exX5dxX17xX25xX3xXedxX3xXexX1xXc9xX17xX25xX3xX11cxXa1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX893xX17xX3xX1xX5dxXa1xX17xX3xX4xX3exXf6xXdxX3xX11cxX2a4xX3xX4xX3c8xX17xX25xX3xX11cxX7bxX17xX25xX3xX11cxXa8exXdxX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX42xX579xX4xX1xXedbxX0xX65xXbxX12xX0xX65xX42xXdxX5exX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX3exXcdxX17xX25xX3x40bfxXcdxX17xX3xXexXdxX16xXbxX3xX17xX1xX29bxX17xX3xXbbfxX28xX87dxX17xX3xX5x7ea6xX3xX7exX5f1xX17xX1xX3xX5exXdxX5f1xX17xX3xX11cxX6xX3xXdcxX1xX5dxX6xX3xX13xXfaxX6xX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXbbfxX28xX58xX4xX3xXexX16xX3xX13xX893xX28xX3xXcxX2exX10xX5dxXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX29xX61xXexX10xX65xX1xX28xX5dxX17xX25xX61xX7xX5dxX17xX61xXexXdxX10xXbxX61xX17xX1xX6xX17xX61xXbbfxX28xX6xX17xX61xX5xX29xX61xX1cxX10xX17xX1xX61xX5exXdxX10xX17xX61xX42xX6xX61xXdcxX1xX5dxX6xX61xX4xX28xX6xX61xXdcxX1xX6xX28xX61xXbbfxX28xX5dxX4xX61xXexX10xX61xX4xX6xX28xX61xXexX2exX10xX5dxX65xX2xX63xX16axX2xX19exXd2xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX65xX149xX10xX42xXdxX6xX65xX2xXd0xXd2xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX19exXd2xX65xX2xXedxX2xX42xXd0xX2xX63xXd0xXd0xXd2xX19exXexX63xX16axX63xXedxX1afxX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX42xXdxX5exX12xX0xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX3exXcdxX17xX25xX3xXf7bxXcdxX17xX3xXexXdxX16xXbxX3xX17xX1xX29bxX17xX3xXbbfxX28xX87dxX17xX3xX5xXf8fxX3xX7exX5f1xX17xX1xX3xX5exXdxX5f1xX17xX3xX11cxX6xX3xXdcxX1xX5dxX6xX3xX13xXfaxX6xX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXbbfxX28xX58xX4xX3xXexX16xX3xX13xX893xX28xX3xXcxX2exX10xX5dxXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX29xX61xXexX10xX65xX1xX28xX5dxX17xX25xX61xX7xX5dxX17xX61xXexXdxX10xXbxX61xX17xX1xX6xX17xX61xXbbfxX28xX6xX17xX61xX5xX29xX61xX1cxX10xX17xX1xX61xX5exXdxX10xX17xX61xX42xX6xX61xXdcxX1xX5dxX6xX61xX4xX28xX6xX61xXdcxX1xX6xX28xX61xXbbfxX28xX5dxX4xX61xXexX10xX61xX4xX6xX28xX61xXexX2exX10xX5dxX65xX2xX63xX16axX2xX19exXd2xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX74xX3exXcdxX17xX25xX3xXf7bxXcdxX17xX3xXexXdxX16xXbxX3xX17xX1xX29bxX17xX3xXbbfxX28xX87dxX17xX3xX5xXf8fxX3xX7exX5f1xX17xX1xX3xX5exXdxX5f1xX17xX3xX11cxX6xX3xXdcxX1xX5dxX6xX3xX13xXfaxX6xX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXbbfxX28xX58xX4xX3xXexX16xX3xX13xX893xX28xX3xXcxX2exX10xX5dxX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xXf7bx3c28xX3x59dexX3xXexX16xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX5ex3b33xX6xX3xX1cxXb7xX17xX3xX25xXdxX6xX5dxX3xX7exX5f1xX17xX1xX3xX5exXdxX5f1xX17xX3xX11cxX6xX3xXdcxX1xX5dxX6xX3xXdcxX1xX28xX3xX5exX394xX4xX3xX13xXfaxX6xX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXbbfxX28xX58xX4xX3xXexX16xX3xX13xX893xX28xX3xXcxX2exX10xX5dxX3xX4xX1xX5dxX3xX9bxX7exX9dxX9exX3xX1xX28xX29xX5f1xX17xX3xX74xX3exXcdxX17xX25xX3xXf7bxXcdxX17xX3xXbbfxX28xX87dxX17xX3xX5xXf8fxX33xX3xX11cxXdxX31xX28xX3xX1xXb7xX17xX1xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX42xXdxX5exX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX87dxX149xX3xX1cxX87dxX5dxX3xX1cxXdxX1exX17xX3xX25xXdxXf6xXdxX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1cxX2d5xX17xX1xX3xX29xX1exX17xX3xXexX2exX5dxX17xX25xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xX17xX25xXb7xX29xX3xX17xX25xX1x471dxX3xX5xX370xXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX5xX28xX4xX61xX5xX28xX5dxX17xX25xX61xX5exX28xX61xXexX2exX6xX17xX25xX65xX42xX6xX149xX61xX1cxX6xX5dxX61xX1cxXdxX10xX17xX61xX25xXdxX5dxXdxX61xX1xX6xX61xXexXdxX17xX1xX61xX1cxXdxX17xX1xX61xX29xX10xX17xX61xXexX2exX5dxX17xX25xX61xX17xX1xX28xX17xX25xX61xX17xX25xX6xX29xX61xX17xX25xX1xXdxX61xX5xX10xX65xX2xX63xX2xXedxX16cxX63xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX65xX149xX10xX42xXdxX6xX65xX2xXd0xXd2xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX2xX1afxX65xX63xXedxX42xX16axXd2xX63xXd0xX1a3xX19exX2xXexXd0xX16axXedxX1a3xX63xX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX42xXdxX5exX12xX0xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX87dxX149xX3xX1cxX87dxX5dxX3xX1cxXdxX1exX17xX3xX25xXdxXf6xXdxX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1cxX2d5xX17xX1xX3xX29xX1exX17xX3xXexX2exX5dxX17xX25xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xX17xX25xXb7xX29xX3xX17xX25xX1xX12a9xX3xX5xX370xXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX5xX28xX4xX61xX5xX28xX5dxX17xX25xX61xX5exX28xX61xXexX2exX6xX17xX25xX65xX42xX6xX149xX61xX1cxX6xX5dxX61xX1cxXdxX10xX17xX61xX25xXdxX5dxXdxX61xX1xX6xX61xXexXdxX17xX1xX61xX1cxXdxX17xX1xX61xX29xX10xX17xX61xXexX2exX5dxX17xX25xX61xX17xX1xX28xX17xX25xX61xX17xX25xX6xX29xX61xX17xX25xX1xXdxX61xX5xX10xX65xX2xX63xX2xXedxX16cxX63xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX7axX87dxX149xX3xX1cxX87dxX5dxX3xX1cxXdxX1exX17xX3xX25xXdxXf6xXdxX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1cxX2d5xX17xX1xX3xX29xX1exX17xX3xXexX2exX5dxX17xX25xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xX17xX25xXb7xX29xX3xX17xX25xX1xX12a9xX3xX5xX370xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xXcxX2exX5dxX17xX25xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xX17xX25xXb7xX29xX3xX17xX25xX1xX12a9xX3xX5xX370xX3xX19exXd2xX65xXedxX3xX61xX3xX2xX65xX16cxX33xX3xX7exX7axX7exX7b7xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX11cxXa1xX3xX1xX28xX29xX3xX11cxXa8exX17xX25xX3xXexX58xXdxX3xX11cxX6xX3xX2xXd2xXd2x3182xX3xXbbfxX28xX43xX17xX3xX7xX58xX33xX3xX1cxX58xX3xXexX2exX375xX3xX11cxX893xX29xX3xX11cxX648xX3xXbxX1xX3exXcdxX17xX25xX3xXexXdxX5f1xX17xX33xX3xXexX2exX6xX17xX25xX3xX1cxX579xX33xX3xX5exXb29xX3xXdcxX1xX375xX3xX11cxX2a4xX3xX1cxX87dxX5dxX3xX5exX5f1xX3xX1cxXdxX1exX17xX3xX25xXdxXf6xXdxX3xX25x8743xX17xX3xX5exXf6xXdxX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX1cxX5f1xX17xX1xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX42xXdxX5exX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX65xX28xX5xX12xX0xX42xXdxX5exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX65xX42xXdxX5exX12xX0xX65xX42xXdxX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX28xXexX1xX5dxX2exXaxX12xXcxX2exX28xX17xX25xX3xXb0xX17xX1xX3xXb4xX3xX74xX28xX29xX31xX17xX3xXcxX2exX6xX17xX25xX0xX65xXbxX12
Trung Anh – Huyền Trang