Chiến sỹ biên phòng tuyên truyền, hỗ trợ người dân Kỳ Khang phòng, chống Covid-19
(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp UBND xã Kỳ Khang (Kỳ Anh – Hà Tĩnh) tổ chức phát hơn 2.000 chiếc khẩu trang y tế, 400 lọ nước rửa tay và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.
ecfax11ae1x1446fx13ea3x15e82x10526x15f67x13d08x15601xX7x13c07x1194ax10f53xf01dx1173bx12143xX5xffcfxXax11a74x11e96xX1xXdxfebbx12f0axX3xX7xf808xX3x17043xXdxfc5cxX17xX3xXbxX1x113ddxX17x1489bxX3xXex14ba2x1161exX1exX17xX3xXex13567xX28xX29x13c17xX17x163d8xX3xX1x14e7fxX3xXexX2ex1402fxX3xX17xX25x13b91xf20dxXdxX3x14c8cx1573fxX17xX3x12fb4x15603xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1x1714bxX17xX25xX3xX13x109ddx105bbxXdxX42x105e3xX2xf3b5xX0x14b23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4e7xX10xX6xX42xXaxX12x12faax15a70xX17xX3x16620xXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX1xX3axXbxX3x1690cxX7ex14306xed7bxX3x16637x118efxX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3x1121dxX46xX47xX3x10098xX17xX1xX3x133c0xX3xX74xf889xX3xXcx16d2exX17xX1x12d46xX3xXex14eafxX3xX4xX1x14ed7xX4xX3xXbxX1x1531fxXexX3xX1x116b7xX17xX3x15f42x172e7x11a37xXd2xXd2xX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3x10a8fxX1x13da7xX28xX3xXexX2exX6xX17xX25xX3xX29xX3xXexX16xX33xX3xf1d6xXd2xXd2xX3xX5x15f0cxX3xX17xX3ex1568bxX4xX3xX2ex12a18xX6xX3xXexX6xX29xX3xX5exXb7xX3xX1xX3exXf6xX17xX25xX3xX42x16724xX17xX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX4xXb7xXdxX3x16f59x15516xXexX3xXc4xX17xX25xX3xX42x16d81xX17xX25xX3xX7exX5xX28xX10x10d76xX5dxX17xX10xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX0xXdx10275xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxf946xXdxX42xXexX1xefeexX3x11359xX2x1073dxXbxXa0x15b8axX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX168xX3xXedxX2xXd2xXbxXa0xX16fxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX65xX65xXdxXd1xX1cxX6xX5dxX1xX6xXexXdxX17xX1xXd1xX5exX17xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xf178xX19exX65xX2xXd2x114ccxX42xXd0xX2xX16cxXedxX2xX2xX2xXexX16cxXd2x15120xX16axX16axX5xXd2xXd1xffb7xXbxX25x11fdaxX2exX9xX16cxX1a3xX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX163xXdxX42xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxXedxX2xXd2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX5dxX17xXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa0xXexX61xX6xX5xXdxX25xX17xX168xX3xX1b5xX28xX7xXexXdx1517bxX29xX16fxXaxX12xX7axX7bxX17xX3xX7exXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX1xX3axXbxX3xX9bxX7exX9dxX9exX3xXa0xXa1xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xX5x1176axXbxX3xX4xXc9xX4xX3xX11cxXdx12e98xX149xX3xX4xX1xX58xXexX3xX11cx112b9xX17xX25xX3xX42xX43xX17xX3xX4xX3exX3xX11cxX2a4xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX3exXf6xX17xX25xX3xX42xX10bxX17xX3xX4xX11dxfc1fxX3xX11cxX11dxXexX3xX7exX5xX28xX12dxX5dxX17xX10xXd1xX3x16001xX17xX1xX3xXcxX1xX16xX3xfce0x15f59xX17xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xXcxX1xX10xX5dxX3xX11cxf42fxX33xX3xX7axX7bxX17xX3xX7exXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xX5exXb7xX3xX9bxX7exX9dxX9exX3xXa0xXa1xX3xX11cxXa1xX3xXbxX1xXc9xXexX3xX1xXcdxX17xX3xXd0xXd1xXd2xXd2xXd2xX3xX4xX1xXdxX16xX4xX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXexX2exX6xX17xX25xX3xX29xX3xXexX16xX33xX3xXedxXd2xXd2xX3xX5xXf2xX3xX17xX3exXf6xX4xX3xX2exXfaxX6xX3xXexX6xX29xX3xX149xXdxf197xX17xX3xXbxX1x14509xX3xX4xX1xX5dxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xXexX2edxXdxX3xX17xX1x15070xX17xX25xX3xXdcxX1xX28xX3xX5ex10b5exX4xX3xXexX29bxXbxX3xXexX2exX28xX17xX25xX3xX11cxX2adxX17xX25xX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX17xX1xX3exX3xX4xX1xX3axX33xX3xXexX2exX3exX3fxX17xX25xX3xX1xXf2xX4xX3xX5exXb7xX3xX4xXc9xX4xX3xX5ex159e0xX17xX25xX3xX5xX43xX17xX3xX4xX29bxX17xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX42xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxXa0xX16fxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX168xX3xXedxX2xXd2xXbxXa0xX16fxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX65xX65xXdxXd1xX1cxX6xX5dxX1xX6xXexXdxX17xX1xXd1xX5exX17xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX19exX19exX65xX2xX19exXd2xX42xXd0xX2xXedxX16cxX16cxX16cxX16axXexX1afxX1afxXd2xX1a3xXedxX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xX1b8xX2exX9xXd0xX1afxX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX163xXdxX42xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxXedxX2xXd2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX5dxX17xXaxX12xX13xX1xX3exXcdxX17xX25xX3xXexX2exX2d5xX17xX1xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xXbxX1xXc9xXexX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXexX2exX6xX17xX25xX33xX3xX17xX3exXf6xX4xX3xX2exXfaxX6xX3xXexX6xX29xX3xX7xXc9xXexX3xXdcxX1xX28xXdexX17xX3xX149xXdxX370xX17xX3xXbxX1xX375xX3xX5exXb7xX3xX1xX3exXf6xX17xX25xX3xX42xX10bxX17xX3xX4xXb7xXdxX3xX11cxX11dxXexX3xXc4xX17xX25xX3xX42xX125xX17xX25xX3xX7exX5xX28xX10xX12dxX5dxX17xX10xX3xX4xX1xX5dxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xXexX2exX1exX17xX3xX11cx15672xX6xX3xX1cxXb7xX17xX3xXa0xXa1xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xX11cxX3exX3axX4xX3xX4xXc9xX4xX3xX11cxXcdxX17xX3xX5exX579xX3xXbxX1xX58xXdxX3xX1xX3axXbxX3xXexXc0xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xX5exXb7xX5dxX3xX7xXc9xX17xX25xX3xX17xX6xX29xX3xXacxX2xX1a3xX65xX1a3xXbdxXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX13xXc9xX4xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX4xX3c8xX17xX25xX3xXexX2d5xX17xX1xX3xX17xX25xX28xX29x11ba4xX17xX3xX5exXdxX1exX17xX3xX4xX23xX17xX3xXexXc0xX3xX4xX1xXc4xX4xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX3xX4xX1xX5dxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX5exX31xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xXexX1xX2adxX17xX25xX3xXexXdxX17xX33xX3xX42xXdxX370xX17xX3xX1cxXdxX16xX17xX3xX149xXf6xXdxX3xX17xX1xf2d9xXexX3xX4x13a8bxX6xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xX16fxX3xX1xX3exXf6xX17xX25xX3xX42xX10bxX17xX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX11cxX10xX5dxX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXexX2exX6xX17xX25xX3xX5exXb7xX3xX2exXfaxX6xX3xXexX6xX29xX3xX11cx12814xX17xX25xX3xX4xXc9xX4xX1xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX2exX3xX42xXexX1xX28xX149xX1cxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX42xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxXa0xX16fxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX168xX3xXedxX2xXd2xXbxXa0xX16fxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX65xX65xXdxXd1xX1cxX6xX5dxX1xX6xXexXdxX17xX1xXd1xX5exX17xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX19exX19exX65xX2xXd2xX1a3xX42xXd0xX2xX16cxXedxXd0xX19exXd0xXexX16cxX63xX2xXd0xX63xX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xX1b8xX2exX9xX1afxXedxX63xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX163xXdxX42xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxXedxX2xXd2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX5dxX17xXaxX12x14f3cxX1xXc9xXexX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXexX2exX6xX17xX25xX3xX5exXb7xX3xX17xX3exXf6xX4xX3xX2exXfaxX6xX3xXexX6xX29xX3xX7xXc9xXexX3xXdcxX1xX28xXdexX17xX3xX149xXdxX370xX17xX3xXbxX1xX375xX3xX25xXdxX68exXbxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX2exXc9xX17xX1xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX1cxX5f1xX17xX1xXd1xX3xX2e4xX17xX1xX3xXcxX1xX16xX3xX2ecxX2edxX17xX1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX7axX7bxX17xX25xX3xXexX1xX3fxXdxX33xX3xX11cxX5dxXb7xX17xX3xX11cxXa1xX3xX1xX3exXf6xX17xX25xX3xX42xX10bxX17xX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX4xXb7xXdxX3xX11cxX11dxXexX3xXc4xX17xX25xX3xX42xX125xX17xX25xX3xX7exX5xX28xX10xX12dxX5dxX17xX3xX61xX3xXc4xX17xX25xX3xX42xX125xX17xX25xX3xX4x17070xX17xX1xX3xX1cxXc9xX5dxX3xXdcxX1xXdxX3xXexXdxX16xXbxX3xXa0xX68exX4xX3xX25x163b6xX17xX3xX5exXf6xXdxX3xX1cxX5f1xX17xX1xX3xX17xX1xX43xX17xX3xX17xX1xXdxX370xX149xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX42xXexX1xX168xX3xX16axX2xX16cxXbxXa0xX16fxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX168xX3xXedxX2xXd2xXbxXa0xX16fxXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX65xX65xXdxXd1xX1cxX6xX5dxX1xX6xXexXdxX17xX1xXd1xX5exX17xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX19exX19exX65xX2xX19exXd2xX42xXd0xX2xX16cxXd2xXd2xX2xXd0xXexX16cxX1a3xX1a3xX1afxXedxX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xX1b8xX2exX9xX1afxX16axX1a3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX163xXdxX42xXexX1xX9xXaxX16axX2xX16cxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxXedxX2xXd2xXaxX3xX65xX12xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX5dxX17xXaxX12xX9dxX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX4xX23xX17xX3xX11cxX3exX3axX4xX3xX17xX1xX43xX17xX3xX5exXdxX1exX17xX3xX29xX3xXexX16xX3xX11cxX5dxX3xXexX1xX43xX17xX3xX17xX1xXdxX5f1xXexXd1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX5dxX42xX29xXaxX12xXcxX2exX28xX17xX25xX3xXexXc9xX3xX9dxX25xX28xX29xX370xX17xX3xX7axXc4xX4xX3xXcxX1xXdxX5f1xX17xX3xXb4xX3xX7exX375xX3xXexX1xX3exX3xX7axX87dxX17xX25xX3xX648xX29xX33xX3xX13xX1xX375xX17xX1xX3xXexX2exX579xX3xX5exXdxX1exX17xX3xX7axX7bxX17xX3xX7exXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX33xX3xX7exX7axX7exX7b7xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX4xX1xX5dxX3xX1cxXdxX16xXexX33xX3xX11cxX43xX29xX3xX5xXb7xX3xX1xX5dxX2edxXexX3xX11cx12c83xX17xX25xX3xXexX1xX2a4xX3xX1xXdxX5f1xX17xX3xX7xX394xX3xX4xX1xX28xX17xX25xX3xXexX6xX29xX33xX3xX25xX30bxXbxX3xX7xXc4xX4xX3xX4xX648xX6xX3xX7axX7bxX17xX3xX7exXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXexX2exX5dxX17xX25xX3xX4xX2adxX17xX25xX3xXexXc9xX4xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX3xX17xX43xX17xX25xX3xX4xX6xX5dxX3xXdcxXdxX16xX17xX3xXexX1xXc4xX4xX3xX4xX1xX5dxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX5exX31xX3xX5exXdxX5f1xX4xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX2exXc9xX17xX1xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX1cxX5f1xX17xX1xX3xX4x125ecxX17xX25xX3xX17xX1xX3exX3xX4xXc9xX4xX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX11cxX2a4xX3xX1cxX87dxX5dxX3xX5exX5f1xX3xX7xXc4xX4xX3xXdcxX1x142dfxX10xX3xX4xX1xX5dxX3xX1cxX87dxX17xX3xXexX1xX43xX17xX3xX5exXb7xX3xX4xXa8exX17xX25xX3xX11cxX7bxX17xX25xX3xXexX2exX3exXf6xX4xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xX42xXdxX370xX17xX3xX1cxXdxX16xX17xX3xXbxX1xXc4xX4xX3xXexX2edxXbxX3xX4xX648xX6xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX1cxX5f1xX17xX1xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xX42xXdxX5exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX2exX10xX5xX6xXexX10xX42xXaxX12xX0xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX1exX17xX3xef37xX28xX6xX17xX168xX0xX65xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX61xXexX1xX28xX149xX1cxX61xX6xX17xX42xX61xX7xX6xXbxX5dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dxX25xX3exX3fxXdxX3xX5xX375xX17xX1xX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX893xX17xX3xX1xX5dxXa1xX17xX3xX4xX3exXf6xXdxX3xX11cxX2a4xX3xX5xXb7xX149xX3xX17xX1xXdxX5f1xX149xX3xX5exX125xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX17xX28xXdxX61xX1xX5dxX17xX25xX61xX7xX5dxX17xX25xX61xX5xX6xX65xX17xX25xX28xX5dxXdxX61xX5xXdxX17xX1xX61xX1cxXdxX10xX17xX61xXbxX1xX5dxX17xX25xX61xX1xX6xX61xXexXdxX17xX1xX61xX1xX6xXdxX61xX5xX6xX17xX61xX1xX5dxX6xX17xX61xX4xX28xX5dxXdxX61xX42xX10xX61xX5xX6xX149xX61xX17xX1xXdxX10xX149xX61xX5exX28xX61xX4xX1xX5dxX17xX25xX61xX42xXdxX4xX1xX61xX4xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xX65xX2xX63xX16axX16cxX16axXd0xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX65xX149xX10xX42xXdxX6xX65xX2xXd0xXd2xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX19exX2xX65xX2xX19exX63xX42xX19exXd2xX16cxX19exXd0xXd0xX16cxXexX16axX19exXd2xXedxX16cxX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX42xXdxX5exX12xX0xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dxX25xX3exX3fxXdxX3xX5xX375xX17xX1xX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX893xX17xX3xX1xX5dxXa1xX17xX3xX4xX3exXf6xXdxX3xX11cxX2a4xX3xX5xXb7xX149xX3xX17xX1xXdxX5f1xX149xX3xX5exX125xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX17xX28xXdxX61xX1xX5dxX17xX25xX61xX7xX5dxX17xX25xX61xX5xX6xX65xX17xX25xX28xX5dxXdxX61xX5xXdxX17xX1xX61xX1cxXdxX10xX17xX61xXbxX1xX5dxX17xX25xX61xX1xX6xX61xXexXdxX17xX1xX61xX1xX6xXdxX61xX5xX6xX17xX61xX1xX5dxX6xX17xX61xX4xX28xX5dxXdxX61xX42xX10xX61xX5xX6xX149xX61xX17xX1xXdxX10xX149xX61xX5exX28xX61xX4xX1xX5dxX17xX25xX61xX42xXdxX4xX1xX61xX4xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xX65xX2xX63xX16axX16cxX16axXd0xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX9dxX25xX3exX3fxXdxX3xX5xX375xX17xX1xX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX893xX17xX3xX1xX5dxXa1xX17xX3xX4xX3exXf6xXdxX3xX11cxX2a4xX3xX5xXb7xX149xX3xX17xX1xXdxX5f1xX149xX3xX5exX125xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xX7axX3fxXdxX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX1xX5dxXa1xX17xX3xX4xX3exXf6xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX893xX17xX3xXa0xX3exX6xX3xX17xX6xX29xX3xX1xXdxX16xX149x1218fxX3xX9dxX1xX3exX17xX25xX33xX3xXcxX1xX3exX3axX17xX25xX3xX68exX29xX3xX7exXa8exX3xX11cxXa8exXdxX3xX7exXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX9dxX25xX28xX29xX370xX17xX3xXcxXdxX16xX17xX3xX7axX28xX6xX33xX3xXexX2exX5dxX17xX25xX3xXedxX3xXexX1xXc9xX17xX25xX3xX11cxXa1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX893xX17xX3xX1xX5dxXa1xX17xX3xX4xX3exXf6xXdxX3xX11cxX2a4xX3xX4xX3c8xX17xX25xX3xX11cxX7bxX17xX25xX3xX11cxXa8exXdxX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX42xX579xX4xX1xXedbxX0xX65xXbxX12xX0xX65xX42xXdxX5exX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX3exXcdxX17xX25xX3x10126xXcdxX17xX3xXexXdxX16xXbxX3xX17xX1xX29bxX17xX3xXbbfxX28xX87dxX17xX3xX5x10f7fxX3xX7exX5f1xX17xX1xX3xX5exXdxX5f1xX17xX3xX11cxX6xX3xXdcxX1xX5dxX6xX3xX13xXfaxX6xX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXbbfxX28xX58xX4xX3xXexX16xX3xX13xX893xX28xX3xXcxX2exX10xX5dxXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX29xX61xXexX10xX65xX1xX28xX5dxX17xX25xX61xX7xX5dxX17xX61xXexXdxX10xXbxX61xX17xX1xX6xX17xX61xXbbfxX28xX6xX17xX61xX5xX29xX61xX1cxX10xX17xX1xX61xX5exXdxX10xX17xX61xX42xX6xX61xXdcxX1xX5dxX6xX61xX4xX28xX6xX61xXdcxX1xX6xX28xX61xXbbfxX28xX5dxX4xX61xXexX10xX61xX4xX6xX28xX61xXexX2exX10xX5dxX65xX2xX63xX16axX2xX19exXd2xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX65xX149xX10xX42xXdxX6xX65xX2xXd0xXd2xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX19exXd2xX65xX2xXedxX2xX42xXd0xX2xX63xXd0xXd0xXd2xX19exXexX63xX16axX63xXedxX1afxX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX42xXdxX5exX12xX0xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX74xX3exXcdxX17xX25xX3xXf7bxXcdxX17xX3xXexXdxX16xXbxX3xX17xX1xX29bxX17xX3xXbbfxX28xX87dxX17xX3xX5xXf8fxX3xX7exX5f1xX17xX1xX3xX5exXdxX5f1xX17xX3xX11cxX6xX3xXdcxX1xX5dxX6xX3xX13xXfaxX6xX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXbbfxX28xX58xX4xX3xXexX16xX3xX13xX893xX28xX3xXcxX2exX10xX5dxXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX29xX61xXexX10xX65xX1xX28xX5dxX17xX25xX61xX7xX5dxX17xX61xXexXdxX10xXbxX61xX17xX1xX6xX17xX61xXbbfxX28xX6xX17xX61xX5xX29xX61xX1cxX10xX17xX1xX61xX5exXdxX10xX17xX61xX42xX6xX61xXdcxX1xX5dxX6xX61xX4xX28xX6xX61xXdcxX1xX6xX28xX61xXbbfxX28xX5dxX4xX61xXexX10xX61xX4xX6xX28xX61xXexX2exX10xX5dxX65xX2xX63xX16axX2xX19exXd2xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX74xX3exXcdxX17xX25xX3xXf7bxXcdxX17xX3xXexXdxX16xXbxX3xX17xX1xX29bxX17xX3xXbbfxX28xX87dxX17xX3xX5xXf8fxX3xX7exX5f1xX17xX1xX3xX5exXdxX5f1xX17xX3xX11cxX6xX3xXdcxX1xX5dxX6xX3xX13xXfaxX6xX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXbbfxX28xX58xX4xX3xXexX16xX3xX13xX893xX28xX3xXcxX2exX10xX5dxX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xXf7bx14258xX3x16e0axX3xXexX16xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX5exffcbxX6xX3xX1cxXb7xX17xX3xX25xXdxX6xX5dxX3xX7exX5f1xX17xX1xX3xX5exXdxX5f1xX17xX3xX11cxX6xX3xXdcxX1xX5dxX6xX3xXdcxX1xX28xX3xX5exX394xX4xX3xX13xXfaxX6xX3xXdcxX1xXdexX28xX3xXbbfxX28xX58xX4xX3xXexX16xX3xX13xX893xX28xX3xXcxX2exX10xX5dxX3xX4xX1xX5dxX3xX9bxX7exX9dxX9exX3xX1xX28xX29xX5f1xX17xX3xX74xX3exXcdxX17xX25xX3xXf7bxXcdxX17xX3xXbbfxX28xX87dxX17xX3xX5xXf8fxX33xX3xX11cxXdxX31xX28xX3xX1xXb7xX17xX1xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX42xXdxX5exX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX87dxX149xX3xX1cxX87dxX5dxX3xX1cxXdxX1exX17xX3xX25xXdxXf6xXdxX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1cxX2d5xX17xX1xX3xX29xX1exX17xX3xXexX2exX5dxX17xX25xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xX17xX25xXb7xX29xX3xX17xX25xX1x11c75xX3xX5xX370xXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX5xX28xX4xX61xX5xX28xX5dxX17xX25xX61xX5exX28xX61xXexX2exX6xX17xX25xX65xX42xX6xX149xX61xX1cxX6xX5dxX61xX1cxXdxX10xX17xX61xX25xXdxX5dxXdxX61xX1xX6xX61xXexXdxX17xX1xX61xX1cxXdxX17xX1xX61xX29xX10xX17xX61xXexX2exX5dxX17xX25xX61xX17xX1xX28xX17xX25xX61xX17xX25xX6xX29xX61xX17xX25xX1xXdxX61xX5xX10xX65xX2xX63xX2xXedxX16cxX63xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX0xXdxX149xX25xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX65xX149xX10xX42xXdxX6xX65xX2xXd0xXd2xX65xX17xX10xX163xX7xX65xXd0xXd2xX2xX1afxX65xX63xXedxX42xX16axXd2xX63xXd0xX1a3xX19exX2xXexXd0xX16axXedxX1a3xX63xX5xXd2xXd1xX1b5xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxXdxX1exX17xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xXexX28xX29xX1exX17xX3xXexX2exX28xX29xX31xX17xX33xX3xX1xX36xX3xXexX2exX3axX3xX17xX25xX3exX3fxXdxX3xX42xX43xX17xX3xX46xX47xX3xX46xX1xX6xX17xX25xX3xXbxX1xX23xX17xX25xX33xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXaxX3xX65xX12xX0xX65xX6xX12xX0xX42xXdxX5exX12xX0xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7axX87dxX149xX3xX1cxX87dxX5dxX3xX1cxXdxX1exX17xX3xX25xXdxXf6xXdxX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1cxX2d5xX17xX1xX3xX29xX1exX17xX3xXexX2exX5dxX17xX25xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xX17xX25xXb7xX29xX3xX17xX25xX1xX12a9xX3xX5xX370xXaxX3xX1xX2exX10xX263xX9xXaxX65xX5xX28xX4xX61xX5xX28xX5dxX17xX25xX61xX5exX28xX61xXexX2exX6xX17xX25xX65xX42xX6xX149xX61xX1cxX6xX5dxX61xX1cxXdxX10xX17xX61xX25xXdxX5dxXdxX61xX1xX6xX61xXexXdxX17xX1xX61xX1cxXdxX17xX1xX61xX29xX10xX17xX61xXexX2exX5dxX17xX25xX61xX17xX1xX28xX17xX25xX61xX17xX25xX6xX29xX61xX17xX25xX1xXdxX61xX5xX10xX65xX2xX63xX2xXedxX16cxX63xXd1xX1xXexX149xXaxX12xX7axX87dxX149xX3xX1cxX87dxX5dxX3xX1cxXdxX1exX17xX3xX25xXdxXf6xXdxX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX1cxX2d5xX17xX1xX3xX29xX1exX17xX3xXexX2exX5dxX17xX25xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xX17xX25xXb7xX29xX3xX17xX25xX1xX12a9xX3xX5xX370xX0xX65xX6xX12xX0xX65xX7xXexX2exX5dxX17xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX42xXaxX12xXcxX2exX5dxX17xX25xX3xX17xX1xX38bxX17xX25xX3xX17xX25xXb7xX29xX3xX17xX25xX1xX12a9xX3xX5xX370xX3xX19exXd2xX65xXedxX3xX61xX3xX2xX65xX16cxX33xX3xX7exX7axX7exX7b7xX3xX74xXb7xX3xXcxXbaxX17xX1xX3xX11cxXa1xX3xX1xX28xX29xX3xX11cxXa8exX17xX25xX3xXexX58xXdxX3xX11cxX6xX3xX2xXd2xXd2x11490xX3xXbbfxX28xX43xX17xX3xX7xX58xX33xX3xX1cxX58xX3xXexX2exX375xX3xX11cxX893xX29xX3xX11cxX648xX3xXbxX1xX3exXcdxX17xX25xX3xXexXdxX5f1xX17xX33xX3xXexX2exX6xX17xX25xX3xX1cxX579xX33xX3xX5exXb29xX3xXdcxX1xX375xX3xX11cxX2a4xX3xX1cxX87dxX5dxX3xX5exX5f1xX3xX1cxXdxX1exX17xX3xX25xXdxXf6xXdxX3xX25x12c59xX17xX3xX5exXf6xXdxX3xXbxX1xX23xX17xX25xX3xX4xX1xX58xX17xX25xX3xX42xX579xX4xX1xX3xX1cxX5f1xX17xX1xX3xX13xX5dxX5exXdxX42xX61xX2xX63xXd1xX0xX65xXbxX12xX0xX65xX42xXdxX5exX12xX0xX65xX5xXdxX12xX0xX65xX28xX5xX12xX0xX42xXdxX5exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX65xX42xXdxX5exX12xX0xX65xX42xXdxX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX28xXexX1xX5dxX2exXaxX12xXcxX2exX28xX17xX25xX3xXb0xX17xX1xX3xXb4xX3xX74xX28xX29xX31xX17xX3xXcxX2exX6xX17xX25xX0xX65xXbxX12
Trung Anh – Huyền Trang