Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 23/5 - 17/6/2022 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Để tham gia kỳ họp đạt kết quả tốt, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã và đang chủ động, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung.
b5fax11ec5xc39exd97ex137f7x10a98x128b7xe2d3xd8f8xX7x12f59xf86dxce65x13a36xe988xee18xX5xe57exXaxe5d6xf5cbx11d78x13289xd274xX3xX13xcb6cx12885x1074exX3xXexfcb1xX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxc1c0xX16xX1xX3xXex11605xX4xX1xX3xX4xd4c7xX4xX3xX4xX1x13bc5xe66cxX16xX3x10ff8x114e1xX3xX4xX1xX14xX3xebc1x133efxX3xX1x10130xXbxX3xXexX1xe7fexX3xX39xX6xd69cxX3xX1axX35x10922xX4xX3xX1xf3a7xXdxX3xc602xX1xbd33xX6xX3xe6acx1212axX0x137baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x13a48xXaxX12xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX39xX6xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exX3xX7xbbe9xX3xX72xXdxd513xX16xX3x10458xX6xX3xXexfd54xX3xX16xf4b5xX15x10ef8xX3x10d97xe736xX60x12af7xX3xba62xX3xX2x104c3xX60x106c1xX60xXa8xbc94xXa8xXa8xX3xXexX1xX10xX14xX3xX1x13281xX16xX1xX3xXexX1xX49xX4xX3xX1xX44xXbxX3xXexd29exXbxX3xXexX9dxX35xX16xXa4xX3xXexce77xXdxX3xe3f1xX1xX15xX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxbff1xX3xX13xda16xX3xXexX1xX6xe72fxX3xXa4xXdxX6xX3xX58xX41xX3xX1xX44xXbxX3xd456xXd7xXexX3xX58xbb37xXexX3xb84dxX35xffeexX3xXexX51xXexX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXfbxXd7xXdxX3xX39xXdxXe9xX35xX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX4dxX3xX4xed95xX4xX3xbbbfxX3axX3xXfbxXd7xXdxX3xX39xXdxXe9xX35xX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3x12e15xX13xX19xX1axX1bx10c24xX3xXfbxc50dxX3xX135xX15xX3xXfbxX6xX16xXa4xX3xX4xX1x11323xX3xXfbxX55xX16xXa4xX4dxX3xXexXcdxXbxX3xXexX9dxX35xX16xXa4xX3xX4xX1xX35xX36xX16xX3xX39xX3axX3xXexX51xXexX3xX4xX132xX4xX3xX16xX55xXdxX3xX72xX35xX16xXa4xXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX0xXdxXeexXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxbcc9xX10xX16xXexX10xX9dxX3xX72xXexX1xX35xXeexX39xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxe2d9xXdxX72xXexX1xbcbdxX3xX2xX2xf78fxXb5xXbx1168fxf8fcxX3xX1xX10xXdxXa4xX1xXexX1c7xX3xXb0xXb2xXb5xXbxX1cexX1cfxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1c7xX60xX60xX4xX72xX16xXe6xX39xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX135xX16xX60xX72xX10xX7xX58xXexX14xXbxX60xX16xX10xX1c2xX7xX60xXa8xXa8xX2xXb0xX60xX2xXa8xf104xX72xX2xXb5x135dcxXabxXabxXa8xX217xXexX217xXabxX2xXb2xXb5xX5xXb5xXe6xc212xXbxXa4xfd75xX9dxX9xXa8xX213xXb5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX35xX36xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX14xX3xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX39xX6xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXaxX3xX1c2xXdxX72xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1cbxXb5xXaxX3xX1xX10xXdxXa4xX1xXexX9xXaxXb0xXb2xXb5xXaxX3xX60xX12xX0xXdxX3xXdxX72xX9xXaxXdxXeexXa4xX4xX6xXbxXexXdxX14xX16xXb5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1acxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX0xX60xXdxX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13x12e7cxX16xXa4xX3xX4xX1xX2bxX3xb9ccx1352bxX3x107c9xXdxX16xX1xX3xX1bxb8aexX16xXa4xX3xXadxX3xX19xX2bxX3xXexX1xX2f2xX3xXcxX9dxX35xX16xXa4xX3xX2f2xfc11xX16xXa4xX3xX13xX105xX16xXa4xX4dxX3xX1acxX1xX132xX16xX1xX3xX5exbbd3xX16xX3xXbxX1xdcdaxX16xXa4xX3xXcxX9dxX35xX16xXa4xX3xX2f2xX306xX16xXa4xX1cfxX3xXfbxX2e1xX16xXa4xX3xX4xX1xX2bxX3xX1bxX14xX15xX16xXa4xX3xXcxX9dxX35xX16xXa4xX3x13cb2xb78dxX16xXa4xX3xXadxX3xX19xX2bxX3xXexX1xX2f2xX3xXcxX1exX16xX1xX3xX15exXa6xX4dxX3xXcxX9dxX2f2xe336xX16xXa4xX3xXfbxX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX135xX15xX3xX4xX132xX4xX3xXfbxXd7xXdxX3xX39xXdxXe9xX35xX3xX72xX30xX3xX1xX55xXdxX3xX16xXa4xX1xX3axX3xX1xX55xXdxX3xX16xXa4xX1xX3axX3xXexXdxX100xXbxX3xX1cexe80axX4xX3xX135xca29xXdxX3xX4x1079bxX3xXexX9dxXdxX3xX1xX35xXa6xc6a9xX16xX3xX40xX41xX3xc9d0xX16xX1xX4dxX3xX16xXa4xX15xXa6xX3xXa8xXabxX60xX1cbxXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd4e0xX16xXexX10xX9dxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cexXexXadxX6xX5xXdxXa4xX16xX1c7xX3xX4xX10xX16xXexX10xX9dxX1cfxXaxX12xX0xX7xXexX9dxX14xX16xXa4xX12xXcxXdxX100xXbxX3xXexX1xX35xX4dxX3xXbxX1xX105xX16xX3xX132xX16xX1xX3xXfbxff24xXa6xX3xXfbxX15exX3xc2eaxX3xX58xXdxX100xX16xX4dxX3xX58xXdxX100xX16xX3xX16xXa4xX1xX3axX3xX4xX15exX6xX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX0xX60xX7xXexX9dxX14xX16xXa4xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xXfbxX152xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1x10718xXbxX3xX135xX39dxXdxX3xe088xX19xX2ecxXcxXcxX1axX3xX5exXdxX3aaxXexX3xXdaxX6xXeexX3xX4xX132xX4xX3xX4x11ae1xXbxX3xXexd429xX3xX4xX1xX49xX4xX3xXfbxXe9xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX100xXbxX3xX1cexX399xX4xX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xXexX1xX10xX14xX3xX1xXbfxX16xX1xX3xXexX1xX49xX4xX3xXexX9dxX30xX4xX3xXexXdxX100xXbxX3xX135xX15xX3xXexX9dxX30xX4xX3xXexX35xXa6xX100xX16xX3xX58xX100xXexX3xX1xX46axXbxX3xXexX9dxX30xX4xX3xXexXdxX100xXbxX3xXexXd7xXdxX3xX4xX132xX4xX3xXfbxX3axX6xX3xXbxX1xX2f2xX306xX16xXa4xX1cfxX3xXexX48axX3xX4xX1xX49xX4xX3xX5xX15xXeexX3xX135xXdxX3aaxX4xX3xX135xX39dxXdxX3xXeexX55xXexX3xX7xX51xX3xX4xX306xX3xX103xX35xX6xX16xX4dxX3xXfbxX3axX6xX3xXbxX1xX2f2xX306xX16xXa4xX4dxX3xXfbxX306xX16xX3xX135xX3axX3xXexX9dxX14xX16xXa4xX3xXexX1exX16xX1xX1cfxX3xXexX1xX35xX3xXexX1xXcdxXbxX3xX418xX3xX58xXdxX100xX16xX4dxX3xX58xXdxX100xX16xX3xX16xXa4xX1xX3axX3xX4xX15exX6xX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xX135xX15xX3xXa4xX3a1xXdxX3xX39xX132xX14xX3xX4xX132xX14xX3xXexX48axX16xXa4xX3xX1xX46axXbxX3xX135xc54dxX3x10503xXa6xX3xX39xX6xX16xX3xXexX1xX2f2xf7c5xX16xX3xX135xbff3xX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX14axX471xX19xXcxX5exX1axX1bxX14fxX3xX135xX15xX3xX57bxXa6xX3xX39xX6xX16xX3xXexX9dxX35xX16xXa4xX3xX2f2xX306xX16xXa4xX3xX2ecxXcxXcxX1axX3xX5exXdxX3aaxXexX3xXdaxX6xXeexX3xXfbxXe9xX3xXexX48axX16xXa4xX3xX1xX46axXbxX4dxX3xX39xX132xX14xX3xX4xX132xX14xX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX0xXdxXeexXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1acxX10xX16xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX1c2xXdxX72xXexX1xX1c7xX3xX217xXa8xXb5xXbxX1cexX1cfxX3xX1xX10xXdxXa4xX1xXexX1c7xX3xXabxX1cbxXb0xXbxX1cexX1cfxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX60xX60xXdxXe6xX39xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX135xX16xX60xX16xX10xX1c2xX7xX60xXa8xXa8xX2xX213xX60xX213xXb2xX72xXb2xX2xXb5xXa9xXa8xXa9xX1cbxXexXa9xXa9xXb2xX1cbxX5xXb5xXadxXa9xX2xXe6xX225xXbxXa4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX35xX36xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX14xX3xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX39xX6xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXaxX3xX1c2xXdxX72xXexX1xX9xXaxX217xXa8xXb5xXaxX3xX1xX10xXdxXa4xX1xXexX9xXaxXabxX1cbxXb0xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX48axX3xX4xX1xX49xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX16xXa4xX1xX3axX3xXexXdxX100xXbxX3xX1cexX399xX4xX3xX135xX39dxXdxX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xXcxX5dxX3xX40xX41xX3xX3b0xX16xX1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX1axX35xX6xX3xXexXdxX100xXbxX3xX1cexX399xX4xX4dxX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xX135xX15xX3xXdaxX1xd502xX16xX3xX72xX761xX16xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xX103xX35xX6xX16xX3xXexX761xXeexX4dxX3xX58xXdxX100xX16xX3xX16xXa4xX1xX3axX3xXexXcdxXbxX3xXexX9dxX35xX16xXa4xX3xX103xX35xX6xX16xX1xX3xXeexX55xXexX3xX7xX51xX3xX135xX486xX16xX3xXfbxX579xX3xX16xX1xX2f2xX1c7xX3xX1bxX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3aaxX16xX3xX1xX3aaxX3xXexX1xX51xX16xXa4xX3xX4xX1xX2bxX16xX1xX3xX7xX132xX4xX1xX4dxX3xXbxX1xX132xXbxX3xX5xX35xXcdxXexX4dxX3xX16xX1xX486xXexX3xX5xX15xX3xX16xX1xfff0xX16xXa4xX3xX103xX35xXa6xX3xXfbxX3axX16xX1xX3xXexX132xX4xX3xXfbxX55xX16xXa4xX3xXexX9dxX30xX4xX3xXexXdxX100xXbxX3xXfbxX100xX16xX3xXfbxX585xXdxX3xX7xX51xX16xXa4xX3xX72xX761xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX4dxX3xX7xX105xX16xX3xX1cexX35xX486xXexX4dxX3xX58xXdxX16xX1xX3xX72xX14xX6xX16xX1xX1cfxX3xXbxX1xX589xX4xX3xX1xX2e1xXdxX3xX58xXdxX16xX1xX3xXexX100xX3xXadxX3xX1cexX152xX3xX1xX55xXdxX1cfxX3xX4xX306xX3xX4xX1xX100xX3xX58xX1xX35xXa6xX100xX16xX3xX58xX1xX2bxX4xX1xX3xXexX2bxX4xX1xX3xXexX589xX3xXfbxX486xXexX3xXfbxX6xXdxX4dxX3xXbxX1xX132xXexX3xXexX9dxXdxXe9xX16xX3xX16xe923xX16xXa4xX3xX16xXa4xX1xXdxX3aaxXbxX3xX4xX1xX486xXexX3xX5xX2f2xX46axX16xXa4xX3xX4xX6xX14xX4dxX3xX4xX1xX100xX3xX39xXdxX100xX16xX3xX16xX875xX16xXa4xX3xX7xX105xX16xX1cfxX3xXexX1xX35xX3xX1xX399xXexX3xXfbxX412xX35xX3xXexX2f2xX4dxX3xXeexX35bxX3xX4xX3a1xX6xX3xX72xX35xX3xX5xX3axX4xX1xX1cfxX3xXfbxX579xX3xX1cexX35xX486xXexX3xXeexX55xXexX3xX7xX51xX3xX72xX30xX3xX132xX16xX3xXfbxX412xX35xX3xXexX2f2xX3xX4xX875xX16xXa4xX1cfxX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX4dxX3xXexX48axX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4xX1xX2bxX16xX1xX3xX103xX35xXa6xX579xX16xX1cfxX3xX4xX1xX100xX3xXfbxX55xX4dxX3xX4xX1xX2bxX16xX1xX3xX7xX132xX4xX1xX3xX16xXa4xX2f2xX585xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX4xX5axX3xX4xX875xX16xXa4xX4dxX3xX4xX132xX16xX3xX39xX55xX3xX4xX306xX3xX7xX35bxX4dxX3xX4xX132xX16xX3xX39xX55xX3xX58xX1xX875xX16xXa4xX3xX4xX1xX35xXa6xX2eaxX16xX3xXexX9dxX132xX4xX1xX4dxX3xXexX1xX875xX16xX4dxX3xXexX48axX3xX72xX761xX16xX3xXbxX1xX51xde6fxX3xX1acxX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xX4xX342xX16xXa4xX3xXbxX1xX105xX16xX3xX132xX16xX1xX3xXa4xXdxX132xX3xXeexX55xXexX3xX7xX51xX3xXeexe838xXexX3xX1xX15xX16xXa4xX3xXexX317xX16xXa4xX3xX4xX6xX14xX4dxX3xX16xX1xX486xXexX3xX5xX15xX3xX1cexX317xX16xXa4xX3xX72xX412xX35xX4dxX3xX135xXcdxXexX3xX5xXdxX3aaxX35xX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX4dxX3xX135xXcdxXexX3xXexX2f2xX3xX16xX875xX16xXa4xX3xX16xXa4xX1xXdxX3aaxXbxX4dxX3xXexX1xX49xX4xX3xX317xX16xX3xX4xX1xX317xX16xX3xX16xX35xX875xXdxX4dxX3xXbxX1xX761xX16xX3xX39xX5axX16xX4dxX3xXexX9dxX14xX16xXa4xX3xX58xX1xXdxX3xXeexX55xXexX3xX7xX51xX3xXeexX986xXexX3xX1xX15xX16xXa4xX3xX16xX875xX16xXa4xX3xX7xX105xX16xX3xX5xX15xXeexX3xX9dxX6xX3xXa4xXdxX132xX3xX103xX35xX132xX3xXexX1xX486xXbxX4dxX3xX58xX1xX5axX3xXexXdxX2eaxX35xX3xXexX1xX589xX1cfxX3xX1xXdxX3aaxX16xX3xXexX2f2xX46axX16xXa4xX3x13b61xX7xX51xXexX3xXfbxX486xXex12dbbxX3xX35bxX3xXeexX55xXexX3xX7xX51xX3xXfbxX3axX6xX3xXbxX1xX2f2xX306xX16xXa4xX1cfxX3xXexXbfxX16xX1xX3xX1xXbfxX16xX1xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexX9dxXcdxXexX3xXexX30xXe6xXe6xXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX1acxX132xX4xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexXdxX100xXbxX3xXexX1xX35xX4dxX3xX4xX1x13226xXexX3xX5xX44xX4xX3xX418xX3xX58xXdxX100xX16xX4dxX3xX58xXdxX100xX16xX3xX16xXa4xX1xX3axX3xX4xX15exX6xX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX4dxX3xX16xXaa4xXeexX3xX39xXaa4xXexX3xXexX1xX30xX4xX3xXexXdxX9axX16xX4dxX3xXexXdxX100xXbxX3xXexX589xX4xX3xXbxX1xX132xXexX3xX1xX35xXa6xX3xX135xX6xXdxX3xXexX9dxX31cxX4dxX3xXexX9dxX132xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX3aaxXeexX3xX4xX15exX6xX3xX16xXa4xX2f2xX585xXdxX3xXfbxXd7xXdxX3xX39xXdxXe9xX35xX3xXdaxX1xX761xX16xX3xX72xX761xX16xX4dxX3xX16xXa4xX1xXdxX2eaxX16xX3xX4xX49xX35xX3xX58x113d7xX3xXexX15xXdxX3xX5xXdxX3aaxX35xX3xXfbxXe9xX3xX4xX5axX3xX16xX55xXdxX3xX72xX35xX16xXa4xX3xXbxX1xX132xXexX3xX39xXdxXe9xX35xX3xX4xX1xX486xXexX3xX5xX2f2xX46axX16xXa4xX4dxX3xXexXcdxXbxX3xXexX9dxX35xX16xXa4xX3xXbxX1xX761xX16xX3xXexX2bxX4xX1xX4dxX3xXfbxX132xX16xX1xX3xXa4xXdxX132xX4dxX3xX58xXdxX100xX16xX3xX16xXa4xX1xX3axX3xX4xX132xX4xX3xXa4xXdxX105xXdxX3xXbxX1xX132xXbxX3xXexX1xXdxX100xXexX3xXexX1xX30xX4xX3xX135xXbfxX3xX103xX35xXa6xX579xX16xX3xX5xX46axXdxX3xX4xX15exX6xX3xXdaxX1xX761xX16xX3xX72xX761xX16xX4dxX3xXa4xX5axXbxX3xXbxX1xX412xX16xX3xX16xX761xX16xXa4xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX1xX486xXexX3xX5xX2f2xX46axX16xXa4xX4dxX3xX1xXdxX3aaxX35xX3xX103xX35xX105xX3xX58xX41xX3xX1xX44xXbxXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cexX16xXexX10xX9dxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cexXexXadxX6xX5xXdxXa4xX16xX1c7xX3xX4xX10xX16xXexX10xX9dxX1cfxXaxX12xX0xX7xXexX9dxX14xX16xXa4xX12x10674xXdxX132xXeexX3xX7xX132xXexX4dxX3xX4xX1xX486xXexX3xX135xX486xX16xX3xX16xX1xX7dcxX16xXa4xX3xX135xX486xX16xX3xXfbxX579xX3xXa3fxX16xX5axX16xXa4xXa47xX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xX135xX15xX3xX72xX2f2xX3xX5xX35xXcdxX16xX3xX103xX35xX6xX16xX3xXexX761xXeexX0xX60xX7xXexX9dxX14xX16xXa4xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xXcxX9dxX2eaxX16xX3xX4xX306xX3xX7xX35bxX3xX58xX100xXexX3xX103xX35xX105xX3xXa4xXdxX132xXeexX3xX7xX132xXexX3xXexXd7xXdxX3xXfbxX3axX6xX3xXbxX1xX2f2xX306xX16xXa4xX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7xX96xX3xXexX1xX6xXeexX3xXa4xXdxX6xX3xXa4xXdxX132xXeexX3xX7xX132xXexX3xXexX51xXdxX3xX4xX6xX14xX3xX135xXdxX3aaxX4xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX3aaxX16xX3xX4xX1xX2bxX16xX1xX3xX7xX132xX4xX1xX4dxX3xXbxX1xX132xXbxX3xX5xX35xXcdxXexX3xX135xX579xX3xX4xX875xX16xXa4xX3xXexX132xX4xX3xX103xX35xXa6xX3xX1xX14xXd7xX4xX1xX3xX58xXe9xX3xXexXa1xX3xX58xX1xXdxX3xX2e9xX35xXcdxXexX3xX1axX35xXa6xX3xX1xX14xXd7xX4xX1xX3xX4xX5axX3xX1xXdxX3aaxX35xX3xX5xX30xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX15xX16xX1xXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX13xX2e1xX16xXa4xX3xXexX1xX585xXdxX4dxX3xX1cexX10xXeexX3xX1cexd876xXexX3xXexX48axX16xXa4xX3xX1xX46axXbxX3xX418xX3xX58xXdxX100xX16xX4dxX3xX58xXdxX100xX16xX3xX16xXa4xX1xX3axX3xX4xX15exX6xX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xX135xX15xX3xXdaxX1xX761xX16xX3xX72xX761xX16xX3xXa4xX3a1xXdxX3xXfbxX100xX16xX3xX58xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX39xX6xX1cfxX3xXa4xXdxX132xXeexX3xX7xX132xXexX3xX135xXdxX3aaxX4xX3xXa4xXdxX105xXdxX3xX103xX35xXa6xX100xXexX3xX58xXdxX100xX16xX3xX16xXa4xX1xX3axX3xX4xX15exX6xX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xXa4xX3a1xXdxX3xXfbxX100xX16xX3xX58xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX1xX6xXdxX1cfxX3xXfbxX132xX16xX1xX3xXa4xXdxX132xX3xXexX48axX16xXa4xX3xXexX1xXe9xX3xXexXbfxX16xX1xX3xX1xXbfxX16xX1xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX3aaxX16xX3xXdaxXa4xX1xX3axX3xX103xX35xXa6xX100xXexX3xX7xX51xX3xXb2xXb2xX60xXa8xXb5xX2xXa9xX60xX1axX1bxX2xXa9xX3xX16xXa4xX15xXa6xX3xXa8xX213xX60xX2xX2xX60xXa8xXb5xX2xXa9xX1cfxX3xXfbxX132xX16xX1xX3xXa4xXdxX132xX3xX4xX875xX16xXa4xX3xXexX132xX4xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xX15xX16xX1xX3xXexXdxX100xXexX3xX58xXdxX3aaxXeexX4dxX3xX4xX1xX51xX16xXa4xX3xX5xX152xX16xXa4xX3xXbxX1xX2bxX3xX16xX317xXeexX3xXa8xXb5xXa8xX2xX1cfxX3xX1cexX10xXeexX3xX1cexXd61xXexX4dxX3xXexX1xX875xX16xXa4xX3xX103xX35xX6xX3xX4xX1xX2f2xX306xX16xXa4xX3xXexX9dxXbfxX16xX1xX3xXa4xXdxX132xXeexX3xX7xX132xXexX3xX135xX15xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xXcdxXbxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXa4xXdxX132xXeexX3xX7xX132xXexX3xX4xX1xX35xXa6xX2eaxX16xX3xXfbxX579xX3xX4xX15exX6xX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX16xX317xXeexX3xXa8xXb5xXa8xXa9xXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX0xXdxXeexXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1acxX10xX16xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX1c2xXdxX72xXexX1xX1c7xX3xX217xXa8xXb5xXbxX1cexX1cfxX3xX1xX10xXdxXa4xX1xXexX1c7xX3xXabxX1cbxXb0xXbxX1cexX1cfxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX60xX60xXdxXe6xX39xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX135xX16xX60xX16xX10xX1c2xX7xX60xXa8xXa8xX2xX213xX60xX213xXb2xX72xXb2xX2xXb5xXa9xXabxX1cbxX217xXexXb2xX213xXb0xX217xX5xX2xXadxXa9xXa8xXa8xXe6xX225xXbxXa4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX35xX36xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX14xX3xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX39xX6xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXaxX3xX1c2xXdxX72xXexX1xX9xXaxX217xXa8xXb5xXaxX3xX1xX10xXdxXa4xX1xXexX9xXaxXabxX1cbxXb0xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cexXexXadxX6xX5xXdxXa4xX16xX1c7xX3xX225xX35xX7xXexXdxfd72xXa6xX1cfxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX58xX1xX105xX14xX3xX7xX132xXexX3xXexXd7xXdxX3xXcxX9dxXd7xXdxX3xXa4xXdxX6xXeexX3xX5dxX35xX761xX16xX3xX1bxX15xX3xX14axX1acxX589xX4xX3xX1acxX2xXb5xX3xXadxX3xX19xX55xX3xX1acxX875xX16xXa4xX3xX6xX16xX14fxX3xXfbxXe9xX3xX4xX5axX3xX4xX306xX3xX7xX35bxX3xXexX1xX6xXeexX3xXa4xXdxX6xX3xXexX1xX105xX14xX3xX5xX35xXcdxX16xX4dxX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX3xX16xXa4xX1xX3axX3xX103xX35xXa6xX100xXexX3xX135xX579xX3xX135xXdxX3aaxX4xX3xXexX1xX2bxX3xXfbxXdxXe9xXeexX3xXeexX875xX3xX1xXbfxX16xX1xX3xXexX48axX3xX4xX1xX49xX4xX3xX1xX14xXd7xXexX3xXfbxX55xX16xXa4xX3xX5xX6xX14xX3xXfbxX55xX16xXa4xX4dxX3xX1xX2f2xX39dxX16xXa4xX3xX16xXa4xX1xXdxX3aaxXbxX4dxX3xX72xXd7xXa6xX3xX16xXa4xX1xX579xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xXd7xXeexX3xX16xX1xX761xX16xX3xX14axf584xXdaxX14fxX3xX16xXa4xX14xX15xXdxX3xXexX9dxXd7xXdxX3xXa4xXdxX6xXeexX3xX14axXabxX60xXabxX60xXa8xXb5xXa8xXa8xX14fxXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX1axX35xX6xX3xX16xXaa4xXeexX3xX39xXaa4xXexX3xXexX761xXeexX3xXexX2f2xX4dxX3xX16xXa4xX35xXa6xX3aaxX16xX3xX135xX44xX16xXa4xX3xX4xX15exX6xX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX4dxX3xX72xX2f2xX3xX5xX35xXcdxX16xX3xX1cexX152xX3xX1xX55xXdxX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX7xX96xX3xX16xXa4xX1xXdxX2eaxX16xX3xX4xX49xX35xX3xXfbxX579xX3xX1cexX35xX486xXexX3xX4xX132xX4xX3xX16xX1xX5axXeexX3xX135xX486xX16xX3xXfbxX579xX3xX72xX30xX3xX58xXdxX100xX16xX3xX7xX96xX3xX4xX1xX486xXexX3xX135xX486xX16xX4dxX3xX16xX1xX2f2xX1c7xX3xXcxXbfxX16xX1xX3xX1xXbfxX16xX1xX4dxX3xXexXdxX100xX16xX3xXfbxX55xX3xX1cexX3a1xX3xX5xX418xX4dxX3xXfbxX579xX3xX1cexX35xX486xXexX3xX4xX1xX486xXeexX3xX72xX49xXexX3xX72xX30xX3xX132xX16xX3xX58xX1xX6xXdxX3xXexX1xX132xX4xX3xX135xX15xX3xXexX35xXa6xXe9xX16xX3xX103xX35xX986xX16xXa4xX3xXeex13190xX3xX7xXaa4xXexX3xXcxX1xXd7xX4xX1xX3xX40xX1xX2eaxX1cfxX3xXa4xXdxX105xXdxX3xXbxX1xX132xXbxX3xXexX9dxXdxXe9xX16xX3xX58xX1xX6xXdxX3xX1xXdxX3aaxX35xX3xX103xX35xX105xX3xX4xX1xX2bxX16xX1xX3xX7xX132xX4xX1xX3xXexX15xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX4dxX3xXexXdxX579xX16xX3xXexX3aaxX4dxX3xX4xX1xX2f2xX306xX16xXa4xX3xXexX9dxXbfxX16xX1xX3xXbxX1xX589xX4xX3xX1xX2e1xXdxX3xX135xX15xX3xXbxX1xX132xXexX3xXexX9dxXdxXe9xX16xX3xX58xXdxX16xX1xX3xXexX100xX3xXadxX3xX1cexX152xX3xX1xX55xXdxX1cfxX3xX16xX1xX7dcxX16xXa4xX3xX39xX486xXexX3xX4xXcdxXbxX4dxX3xX58xX1xX5axX3xX58xX1xX317xX16xX3xX103xX35xX6xX3xXexX1xX30xX4xX3xXexXdxX9axX16xX4dxX3xXa4xXdxX105xXdxX3xXbxX1xX132xXbxX3xXfbxX48axXdxX3xXeexX39dxXdxX3xX16xXa4xX15xX16xX1xX3xXa4xXdxX132xX14xX3xX72xX589xX4xX3xX135xX15xX3xXfbxX15xX14xX3xXexXd7xX14xX1cfxX3xX16xX1xX7dcxX16xXa4xX3xXexX2e1xX16xX3xXexXd7xXdxX4dxX3xX1xXd7xX16xX3xX4xX1xX100xX4dxX3xXa4xXdxX105xXdxX3xXbxX1xX132xXbxX3xXexX9dxX14xX16xXa4xX3xX4xX875xX16xXa4xX3xXexX132xX4xX3xX103xX35xX105xX16xX3xX5xX418xX3xXexX1xX3axX3xXexX9dxX2f2xX585xX16xXa4xX3xX39xX486xXexX3xXfbxX55xX16xXa4xX3xX7xX105xX16xX1cfxX963xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cexX16xXexX10xX9dxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cexXexXadxX6xX5xXdxXa4xX16xX1c7xX3xX4xX10xX16xXexX10xX9dxX1cfxXaxX12xX1acxX1xX35xX36xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX132xX4xX3xXfbxXdxX579xX35xX3xX58xXdxX3aaxX16xX3xXfbxX105xXeexX3xX39xX105xX14xX3xXexX1xX6xXeexX3xXa4xXdxX6xX3xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX7xX96xX3xX39xX132xX14xX3xX4xX132xX14xX3xXcxX1xX2f2xX585xX16xXa4xX3xXexX9dxX30xX4xX3xXcxX1exX16xX1xX3xX15exXa6xX4dxX3xX4xdb2dxX16xXa4xX3xX135xX39dxXdxX3xXcxX1xX2f2xX585xX16xXa4xX3xXexX9dxX30xX4xX3xX1bxX13xXdaxX341xX4dxX3xX5xX152xX16xX1xX3xXfbxXd7xX14xX3xX471xX19xXdaxX341xX4dxX3xX19xX6xX16xX3xXcxX1xX2f2xX585xX16xXa4xX3xXexX9dxX30xX4xX3xX471xX19xX2ecxXcxXcxX1axX5exXdaxX3xXexX1exX16xX1xX3xXexX48axX3xX4xX1xX49xX4xX3xX5xX15xXeexX3xX135xXdxX3aaxX4xX3xXfbxXe9xX3xX4xX1xX14xX3xX418xX3xX58xXdxX100xX16xX3xX4xX132xX4xX3xX16xX55xXdxX3xX72xX35xX16xXa4xX3xXeexX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX35xX36xX16xX3xX39xX3axX3xXexX1xX6xXeexX3xXa4xXdxX6xX3xX58xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX39xX6xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXe6xX3xX1acxX132xX4xX3xX135xX3axX3xXfbxXd7xXdxX3xX39xXdxXe9xX35xX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xXexX9dxX14xX16xXa4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX72xX15xX16xX1xX3xXexX1xX585xXdxX3xXa4xXdxX6xX16xX3xX16xXa4xX1xXdxX2eaxX16xX3xX4xX49xX35xX4dxX3xXa4xX5axXbxX3xX418xX3xX58xXdxX100xX16xX3xX135xX579xX3xX72xX30xX3xX58xXdxX100xX16xX3xX4xX1xX2f2xX306xX16xXa4xX3xXexX9dxXbfxX16xX1xX4dxX3xX4xX132xX4xX3xX16xX55xXdxX3xX72xX35xX16xXa4xX3xX58xX41xX3xX1xX44xXbxX1cfxX3xXfbxX579xX3xX1cexX35xX486xXexX3xX16xX55xXdxX3xX72xX35xX16xXa4xX3xX5xXdxX2eaxX16xX3xX103xX35xX6xX16xX3xXfbxX100xX16xX3xX4xX132xX4xX3xX16xX1xX5axXeexX3xX135xX486xX16xX3xXfbxX579xX3xX4xX1xX486xXexX3xX135xX486xX16xX3xXexXd7xXdxX3xX58xX41xX3xX1xX44xXbxXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX0xXdxXeexXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1acxX10xX16xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxX1c2xXdxX72xXexX1xX1c7xX3xX217xXa8xXb5xXbxX1cexX1cfxX3xX1xX10xXdxXa4xX1xXexX1c7xX3xXabxX1cbxXb0xXbxX1cexX1cfxXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX60xX60xXdxXe6xX39xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe6xX135xX16xX60xX16xX10xX1c2xX7xX60xXa8xXa8xX2xX213xX60xX213xXb2xX72xXb2xX2xXb5xXa9xX213xXb5xXabxXexXa8xXabxXb0xXa8xX5xXb5xXadxXa9xXa9xXe6xX225xXbxXa4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX35xX36xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX14xX3xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX39xX6xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXaxX3xX1c2xXdxX72xXexX1xX9xXaxX217xXa8xXb5xXaxX3xX1xX10xXdxXa4xX1xXexX9xXaxXabxX1cbxXb0xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1acxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXa6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cexXexXadxX6xX5xXdxXa4xX16xX1c7xX3xX4xX10xX16xXexX10xX9dxX1cfxXaxX12xX10eaxX1xX5axX3xXcxX9dxX2f2xX35bxX16xXa4xX3xXfbxX14xX15xX16xX3xX4xX1xX35xXa6xX2eaxX16xX3xXexX9dxX132xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xXcxX9dxX412xX16xX3xX13xXbfxX16xX1xX3xXc26xXdxX6xX3xX4xX1xX15exX3xXexX9dxXbfxX3xX1xX55xXdxX3xX16xXa4xX1xX3axX3xX5xX486xXa6xX3xX418xX3xX58xXdxX100xX16xX3xXa4xX5axXbxX3xX418xX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX3xX72xX30xX3xX132xX16xX3xX2e9xX35xXcdxXexX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXexX9dxX6xX3xX14axX7xX3a1xX6xX3xXfbxX48axXdxX14fxXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX19xX2eaxX16xX3xX4xXd7xX16xX1xX3xXfbxX5axX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX7xX96xX3xXexX9dxX6xX16xX1xX3xXexX1xX15exX3xXexX1xX585xXdxX3xXa4xXdxX6xX16xX3xXfbxXe9xX3xX4xX13c2xX16xXa4xX3xX4xX132xX4xX3xXfbxX2e1xX16xXa4xX3xX4xX1xX2bxX3xX5xX152xX16xX1xX3xXfbxXd7xX14xX3xXexX1exX16xX1xX3xXexX48axX3xX4xX1xX49xX4xX3xX5xX15xXeexX3xX135xXdxX3aaxX4xX3xX135xX39dxXdxX3xXeexX55xXexX3xX7xX51xX3xX4xX306xX3xX103xX35xX6xX16xX3xX4xX15exX6xX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX4dxX3xX1acxX1xX2bxX16xX1xX3xXbxX1xX15exX4dxX3xX4xX132xX4xX3xX39xX55xX4dxX3xX39xX6xX16xX4dxX3xX16xXa4xX15xX16xX1xX3xXcxX9dxX35xX16xXa4xX3xX2f2xX306xX16xXa4xX3xXfbxXe9xX3xX39xX132xX14xX3xX4xX132xX14xX3xXexXbfxX16xX1xX3xX1xXbfxX16xX1xX3xX58xXdxX16xX1xX3xXexX100xX3xXadxX3xX1cexX152xX3xX1xX55xXdxX4dxX3xX103xX35xX51xX4xX3xXbxX1xX31cxX16xXa4xX3xXadxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX4dxX3xX16xX1xX7dcxX16xXa4xX3xXexXdxX579xXeexX3xX16xX317xX16xXa4xX4dxX3xX5xX46axXdxX3xXexX1xX100xX3xX135xX15xX3xX4xX105xX3xX58xX1xX5axX3xX58xX1xX317xX16xX4dxX3xXexX1xX132xX4xX1xX3xXexX1xX49xX4xX3xX4xX15exX6xX3xXexX1exX16xX1xX3xX1xXdxX3aaxX16xX3xX16xX6xXa6xX1cfxX3xXfbxX2e1xX16xXa4xX3xXexX1xX585xXdxX4dxX3xX58xXdxX100xX16xX3xX16xXa4xX1xX3axX4dxX3xXfbxX579xX3xX1cexX35xX486xXexX3xXeexX55xXexX3xX7xX51xX3xX16xX55xXdxX3xX72xX35xX16xXa4xX3xX4xX589xX3xXexX1xXe9xX3xX16xX1xe263xXeexX3xXa4xXdxX399xXbxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1cexX3a1xX3xX5xX418xX4dxX3xXexX1xX132xX14xX3xXa4xfd67xXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xXcxX9dxX14xX16xXa4xX3xXfbxX5axX4dxX3xX7xX96xX3xX103xX35xX6xX16xX3xXexX761xXeexX3xXfbxX100xX16xX3xX4xX1xX2bxX16xX1xX3xX7xX132xX4xX1xX3xX1xbfe7xX3xXexX9dxX46axX3xXfbxXe9xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX3aaxX16xX3xXexX1xX2bxX3xXfbxXdxXe9xXeexX3xX13xX579xX3xX132xX16xX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXfbxXd7xXexX3xX4xX1xX35xX36xX16xX3xX16xX875xX16xXa4xX3xXexX1xX875xX16xX3xXeexX39dxXdxX3xXa4xXdxX6xXdxX3xXfbxX14xXd7xX16xX3xXa8xXb5xXa8xX2xXadxXa8xXb5xXa8xXabxX1cfxX3xXfbxX36xXa6xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX100xX16xX3xXfbxX55xX3xXexX9dxXdxXe9xX16xX3xX58xX1xX6xXdxX3xX341xX30xX3xX132xX16xX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX3xX4xX875xX16xXa4xX3xXexX9dxXbfxX16xX1xX3xXfbxX2f2xX585xX16xXa4xX3xX39xX55xX3xX4xX6xX14xX3xXexX51xX4xX3xX19xXaa4xX4xX3xXadxX3xXdaxX6xXeexX3xXbxX1xX2bxX6xX3xX13xX875xX16xXa4xX3xXfbxX14xXd7xX16xX3xX103xX35xX6xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX963xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX342xX16xXa4xX3xX7xX96xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX5axX3xX4xX132xX4xX3xX1xX14xXd7xXexX3xXfbxX55xX16xXa4xX3xX58xX2eaxX35xX3xXa4xX44xXdxX3xX1cexX399xX4xX3xXexXdxX100xX16xX3xXfbxX412xX35xX3xXexX2f2xX4dxX3xXexX9dxX6xX16xX1xX3xXexX1xX15exX3xX4xX132xX4xX3xX16xXa4xX35xX2e1xX16xX3xX5xX30xX4xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX3aaxX16xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1cexX152xX3xX1xX55xXdxXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXfbxX152xX3xX4xX1xX1exX3xXfbxXd7xX14xX3xX5exX317xX16xX3xXbxX1xX31cxX16xXa4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX135xX15xX3xX1bxX13xXdaxX341xX3xXexX1exX16xX1xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX4dxX3xX4xX1xX15exX3xXfbxX55xX16xXa4xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX46axXbxX3xX135xX39dxXdxX3xX5exX317xX16xX3xXbxX1xX31cxX16xXa4xX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX4dxX3xX4xX132xX4xX3xX4xX306xX3xX103xX35xX6xX16xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX16xX317xX16xXa4xX3xX4xX1xX35xX36xX16xX3xX39xX3axX3xXexX51xXexX3xX4xX132xX4xX3xXfbxXdxX579xX35xX3xX58xXdxX3aaxX16xX3xXfbxX105xXeexX3xX39xX105xX14xX3xXfbxXe9xX3xXexX1xX6xXeexX3xXa4xXdxX6xX3xX58xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX39xX6xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXe6xX0xX60xXbxX12xX0xXexX6xX39xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cexX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xXa4xX9xXaxXb5xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX72xX72xXdxX16xXa4xX9xXaxXabxXaxX12xX0xXexX39xX14xX72xXa6xX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX72xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX72xXa6xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX72xX30xX3xX58xXdxX100xX16xX4dxX3xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX39xX6xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exX3xX7xX96xX3xXexXcdxXbxX3xXexX9dxX35xX16xXa4xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX3aaxX16xX3xX4xX875xX16xXa4xX3xXexX132xX4xX3xX5xXcdxXbxX3xXbxX1xX132xXbxX3xX135xX39dxXdxX3xX135xXdxX3aaxX4xX3xX1cexX10xXeexX3xX1cexXd61xXexX4dxX3xXexX1xX875xX16xXa4xX3xX103xX35xX6xX3xXabxX3xX72xX30xX3xX132xX16xX3xX5xX35xXcdxXexX4dxX3xX1cbxX3xX72xX30xX3xXexX1xX105xX14xX3xX16xXa4xX1xX3axX3xX103xX35xXa6xX100xXexX4dxX3xX4xX1xX14xX3xX418xX3xX58xXdxX100xX16xX3xX5xX412xX16xX3xXfbxX412xX35xX3xX135xX39dxXdxX3xXb2xX3xX72xX30xX3xX132xX16xX3xX5xX35xXcdxXexXe6xX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX4xX342xX16xXa4xX3xX7xX96xX3xXexXdxX100xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX486xXexX3xX135xX486xX16xX4dxX3xXexX9dxX105xX3xX5xX585xXdxX3xX4xX1xX486xXexX3xX135xX486xX16xX1cfxX3xXa4xXdxX132xXeexX3xX7xX132xXexX3xXexX51xXdxX3xX4xX6xX14xX3xX135xXdxX3aaxX4xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX3aaxX16xX3xX4xX1xX2bxX16xX1xX3xX7xX132xX4xX1xX4dxX3xXbxX1xX132xXbxX3xX5xX35xXcdxXexX3xX135xX579xX3xX4xX875xX16xXa4xX3xXexX132xX4xX3xX103xX35xXa6xX3xX1xX14xXd7xX4xX1xX1cfxX3xXa4xXdxX132xXeexX3xX7xX132xXexX3xX135xX15xX3xX1cexX10xXeexX3xX1cexXd61xXexX4dxX3xX103xX35xXa6xX100xXexX3xXfbxX3axX16xX1xX3xX4xX132xX4xX3xX135xX486xX16xX3xXfbxX579xX3xX103xX35xX6xX16xX3xXexX9dxX44xX16xXa4xX3xX58xX1xX132xX4xXe6xX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX72xX12xX0xX60xXexX9dxX12xX0xX60xXexX39xX14xX72xXa6xX12xX0xX60xXexX6xX39xX5xX10xX12xX0xX72xXdxX135xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xX9dxX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX7xXexX9dxX14xX16xXa4xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX2eaxX16xX3xX103xX35xX6xX16xX1c7xX0xX60xX7xXexX9dxX14xX16xXa4xX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXadxXexX1xX35xXeexX39xXadxX6xX16xX72xXadxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1acxX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xXcxX5dxX3xX40xX41xX3xX3b0xX16xX1xX3xX103xX35xX6xX16xX3xXexX761xXeexX3xX1xXd7xX3xXexX412xX16xXa4xX3xX58xX1xX35xX3xXexX132xXdxX3xXfbxX3axX16xX1xX3xX4xX2f2xX4dxX3xX16xXa4xX35xX2e1xX16xX3xX5xX30xX4xX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX3xXfbxX875xX3xXexX1xX3axXaxX3xX1xX9dxX10xX1011xX9xXaxX60xX4xX1xXdxX16xX1xXadxXexX9dxXdxX60xX4xX35xXadxXexX9dxXdxXadxXexX1cexXadxX58xXa6xXadxX6xX16xX1xXadxX103xX35xX6xX16xXadxXexX6xXeexXadxX1xX6xXadxXexX6xX16xXa4xXadxX58xX1xX35xXadxXexX6xXdxXadxX72xXdxX16xX1xXadxX4xX35xXadxX16xXa4xX35xX14xX16xXadxX5xX35xX4xXadxX1cexX6xXa6xXadxX72xX35xX16xXa4xXadxX72xX14xXadxXexX1xXdxX60xXa8xXa9xXb5xXb0xX213xXa8xXe6xX1xXexXeexXaxX12xX0xXdxXeexXa4xX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX60xXeexX10xX72xXdxX6xX60xX2xXa8xXb5xX60xX16xX10xX1c2xX7xX60xXa8xXa8xX2xXb0xX60xX2xX1cbxXb2xX72xXa9xX2xX1cbxXabxXabxX1cbxXb0xXexXb2xXb0xXb0xX1cbxXa8xX5xXb5xXe6xX225xXbxXa4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX35xX36xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX14xX3xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX39xX6xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX135xX12xX0xX7xXexX9dxX14xX16xXa4xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1acxX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xXcxX5dxX3xX40xX41xX3xX3b0xX16xX1xX3xX103xX35xX6xX16xX3xXexX761xXeexX3xX1xXd7xX3xXexX412xX16xXa4xX3xX58xX1xX35xX3xXexX132xXdxX3xXfbxX3axX16xX1xX3xX4xX2f2xX4dxX3xX16xXa4xX35xX2e1xX16xX3xX5xX30xX4xX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX3xXfbxX875xX3xXexX1xX3axXaxX3xX1xX9dxX10xX1011xX9xXaxX60xX4xX1xXdxX16xX1xXadxXexX9dxXdxX60xX4xX35xXadxXexX9dxXdxXadxXexX1cexXadxX58xXa6xXadxX6xX16xX1xXadxX103xX35xX6xX16xXadxXexX6xXeexXadxX1xX6xXadxXexX6xX16xXa4xXadxX58xX1xX35xXadxXexX6xXdxXadxX72xXdxX16xX1xXadxX4xX35xXadxX16xXa4xX35xX14xX16xXadxX5xX35xX4xXadxX1cexX6xXa6xXadxX72xX35xX16xXa4xXadxX72xX14xXadxXexX1xXdxX60xXa8xXa9xXb5xXb0xX213xXa8xXe6xX1xXexXeexXaxX12xX1acxX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xXcxX5dxX3xX40xX41xX3xX3b0xX16xX1xX3xX103xX35xX6xX16xX3xXexX761xXeexX3xX1xXd7xX3xXexX412xX16xXa4xX3xX58xX1xX35xX3xXexX132xXdxX3xXfbxX3axX16xX1xX3xX4xX2f2xX4dxX3xX16xXa4xX35xX2e1xX16xX3xX5xX30xX4xX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX3xXfbxX875xX3xXexX1xX3axX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX9dxX14xX16xXa4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xXcxXd7xXdxX3xX1xX55xXdxX3xX16xXa4xX1xX3axX3xXexXdxX100xXbxX3xX1cexX399xX4xX3xX135xX39dxXdxX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xXexX9dxX2f2xX39dxX4xX3xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xXa9xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exX4dxX3xX4xX3a1xX3xXexX9dxXdxX3xXcxX5dxX3xX40xX41xX3xX3b0xX16xX1xX3xX14axX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX14fxX3xXfbxX152xX3xX39xX15xXa6xX3xXexX11f4xX3xX16xX1xXdxX579xX35xX3xX418xX3xX58xXdxX100xX16xX3xX5xXdxX2eaxX16xX3xX103xX35xX6xX16xX3xXfbxX100xX16xX3xX16xXa4xX35xX2e1xX16xX3xX5xX30xX4xX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX3xXfbxX875xX3xXexX1xX3axX4dxX3xX1xXd7xX3xXexX412xX16xXa4xX3xXeexX55xXexX3xX7xX51xX3xX58xX1xX35xX3xXexX132xXdxX3xXfbxX3axX16xX1xX3xX4xX2f2xX3xX4xX1xX2f2xX6xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3aaxX16xXe6xXe6xXe6xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX135xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xXa9xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exX3xX7xX96xX3xXexXcdxXbxX3xXexX9dxX35xX16xXa4xX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX3xXbxX1xX132xXbxX3xX5xX35xXcdxXexX3xX135xX15xX3xXa4xXdxX132xXeexX3xX7xX132xXexX3xXexX51xXdxX3xXe6xXe6xXe6xXaxX3xX1xX9dxX10xX1011xX9xXaxX60xX4xX1xXdxX16xX1xXadxXexX9dxXdxX60xX58xXa6xXadxX1xX14xXbxXadxXexX1xX35xXadxXa9xXadxX103xX35xX14xX4xXadxX1xX14xXdxXadxX58xX1xX14xX6xXadxX1cexX135xXadxX7xX10xXadxXexX6xXbxXadxXexX9dxX35xX16xXa4xXadxX1cexX6xXa6xXadxX72xX35xX16xXa4xXadxXbxX1xX6xXbxXadxX5xX35xX6xXexXadxX135xX6xXadxXa4xXdxX6xXeexXadxX7xX6xXexXadxXexX14xXdxXadxX4xX6xX14xX60xXa8xXa9xXb5xXb2xXb0xXb0xXe6xX1xXexXeexXaxX12xX0xXdxXeexXa4xX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX60xXeexX10xX72xXdxX6xX60xX2xXa8xXb5xX60xX16xX10xX1c2xX7xX60xXa8xXa8xX2xXb0xX60xX2xXa9xXabxX72xX2xX2xXb0xXabxXa9xXb5xX217xXexXa9xXb0xXb2xXb5xXb2xX5xXb5xXe6xX225xXbxXa4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX35xX36xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX14xX3xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xX39xX6xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX135xX12xX0xX7xXexX9dxX14xX16xXa4xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xXa9xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exX3xX7xX96xX3xXexXcdxXbxX3xXexX9dxX35xX16xXa4xX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX3xXbxX1xX132xXbxX3xX5xX35xXcdxXexX3xX135xX15xX3xXa4xXdxX132xXeexX3xX7xX132xXexX3xXexX51xXdxX3xXe6xXe6xXe6xXaxX3xX1xX9dxX10xX1011xX9xXaxX60xX4xX1xXdxX16xX1xXadxXexX9dxXdxX60xX58xXa6xXadxX1xX14xXbxXadxXexX1xX35xXadxXa9xXadxX103xX35xX14xX4xXadxX1xX14xXdxXadxX58xX1xX14xX6xXadxX1cexX135xXadxX7xX10xXadxXexX6xXbxXadxXexX9dxX35xX16xXa4xXadxX1cexX6xXa6xXadxX72xX35xX16xXa4xXadxXbxX1xX6xXbxXadxX5xX35xX6xXexXadxX135xX6xXadxXa4xXdxX6xXeexXadxX7xX6xXexXadxXexX14xXdxXadxX4xX6xX14xX60xXa8xXa9xXb5xXb2xXb0xXb0xXe6xX1xXexXeexXaxX12xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xXa9xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exX3xX7xX96xX3xXexXcdxXbxX3xXexX9dxX35xX16xXa4xX3xX1cexX761xXa6xX3xX72xX30xX16xXa4xX3xXbxX1xX132xXbxX3xX5xX35xXcdxXexX3xX135xX15xX3xXa4xXdxX132xXeexX3xX7xX132xXexX3xXexX51xXdxX3xXe6xXe6xXe6xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX9dxX14xX16xXa4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xX135xX15xX3xX4xX132xX4xX3xX135xX3axX3xXfbxXd7xXdxX3xX39xXdxXe9xX35xX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xXfbxX6xX16xXa4xX3xXexXcdxXbxX3xXexX9dxX35xX16xXa4xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX3aaxX16xX3xXeexX55xXexX3xX7xX51xX3xX16xX55xXdxX3xX72xX35xX16xXa4xX3xXfbxXe9xX3xXexX1xX6xXeexX3xXa4xXdxX6xX3xX40xX41xX3xX1xX44xXbxX3xXexX1xX49xX3xXa9xX4dxX3xX1axX35xX51xX4xX3xX1xX55xXdxX3xX58xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exX3xXfbxXd7xXexX3xX58xX100xXexX3xX103xX35xX105xX3xXexX51xXexXe6xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX135xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX35xX5xX12xX0xX60xX72xXdxX135xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b0xX35xXexX1xX14xX9dxXaxX12xX1axX35xX6xX16xXa4xX3xX13xX49xX4xX0xX60xXbxX12
Quang Đức