Hơn 1.400 lính Ukraine thương vong trong 2 ngày xung đột ở miền đông?
Ngày 5-6, lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, quân đội Ukraine đã phải gánh chịu “những tổn thất to lớn” trong cuộc giao tranh gần thành phố Marinka với việc hơn 1.400 binh lính bị thương vong.
e9fbx14f3ax163cdx17effx184ccx14777x16caex17941x164c2xX7x19a54x1652exfa6bx1837fx14653x123dfxX5x18690xXax12641x19152x1b0a5x168e2xX3xX2x1a2a1x19c2dx153e5xX1axX3xX5x11063xX15xX1xX3x113a6x178d0x11f85xX6xXdxX15xX10xX3xXexX1x1a43cxX14xX15x10a90xX3x11a50x15fa9xX15xX2fxX3xXexX24xX32xX15xX2fxX3x146eaxX3xX15xX2fx19ca1xf87dxX3x18ed7x11d4fxX15xX2fxX3x17016xf8a9xXexX3x121dbxX3x15064xXdxea3bxX15xX3xX48x12d1axX15xX2fx1a04dxX0x12a1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x19a9fxXaxX12x17347xX2fxX40xX41xX3xee5bx138dfx18fe2x18335xX3xX5x18d23xX15xX1xX3xX48x15c07xX32xX3xX15xX2cx13993xX4xX3xf1adxX49xX15xX2fxX3xX1xee46xX6xX3xX15xX1xebc0xX15xX3xX6bxX91xX15xX3xf1e6xX32xX15xX10xXexX7xX23xX3xXex10376xX3xX43xX2cxX15xX2fxX3xX4xX1xX32xX3x17132xXdx1a96exXexX76xX3x18db0xX44xX91xX15xX3xX48xX49xXdxX3xX22xX23xX24xX6xXdxX15xX10xX3xX48xX79xX3xXbxX1x184a0xXdxX3xX2fx15890xX15xX1xX3xX4xX1xf119xX44xX3x10886xX15xX1x11791xX15xX2fxX3xXex10d7cxX15xX3xXexX1x184f9xXexX3xXexX32xX3xX5xX83xX15x1662bxX3xXexX24xX32xX15xX2fxX3xX4xX44xX49xX4xX3xX2fxXdxX6xX32xX3xXexX24xX6xX15xX1xX3xX2fx1991exX15xX3xXexX1xX40xX15xX1xX3xXbxX1x1070cxX3x11f6axX6xX24xXdxX15xX23xX6xX3xX31xX83xXdxX3xX31xXdxf801xX4xX3xX1xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX1axX1axX3xXacxXdxX15xX1xX3xX5xX1exX15xX1xX3xXacxXd2xX3xXexX1xX2cxX14xX15xX2fxX3xX31xX32xX15xX2fxX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX74xX6xX5xXdxX2fxX15x14f9fxX3x15085xX44xX7xXexXdx1b206xX41xed25xXaxX12x13849xX79xX15xX1xX3xX48xX7exX32xX3x12861xX5xX10xX43xX6xX15xX6bxX10xX24xX3x17a7cxX6xX23xX1xX6xX24xX4xX1xX10xX15xX23xX32xX3xX15x197e8xXdxX3xX31xX83xXdxX3xX4xXccxX4xX3xXbxX1xX18axX15xX2fxX3xX31xXdx1604exX15xX3xX24x1ac3fxX15xX2fxX15dxX3xXd5xXcxX1xX10xX32xX3xX4xX32xX15xX3xX7xX10fxX3xX4x14ab0xX6xX3xX4xX1x1a02axX15xX2fxX3xXexX54xXdxX76xX3xX23xX1xX32xXc8xX15xX2fxX3xX19xX1axX1axX3xXacxXdxX15xX1xX3xX5xX1exX15xX1xX3xX22xX23xX24xX6xXdxX15xX10xX3xX48xX79xX3xXexX1xXdxX11fxXexX3xX4exX7exX15xX2fxX3xX31xX40xX3xX1xX14xX15xX3xX2xX18xX1axX1axX1axX3xXacxXdxX15xX1xX3xX5xX1exX15xX1xX3xX23xX1xXccxX4xX3xXacxXd2xX3xXexX1xX2cxX14xX15xX2fxXebxX76xX3xXexX44xX41xX3xX15xX1xXdxX19dxX15xX3xX54xX15xX2fxX3xX23xX1xX54xX15xX2fxX3xX4xX1xX32xX3xXacxXdxXaexXexX3xXexX1xX54xX15xX2fxX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXaexXexX18xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xXacxX5xX10xX3xX6xX5xXdxX2fxX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xf8b4xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX3cxX1axX1axXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX2fxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6bxX6bxXdxX15xX2fxX9xXaxX2xXaxX3xXacxX32xX24xX6bxX10xX24xX9xXaxX1axXaxX12xX0xXexXacxX32xX6bxX41xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXdxX4exX2fxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX18xXacxX6xX32xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX31xX15xX59xX15xX10xX25fxX7xX59xX2xX73xX3cxX3cxX59xX2xX1axX73xX6bxX75xX1axX73x14cdfxX73xX1axX1axXex18b8fxX1axX3cxX75xX2d1xX5xX1axX18xX15fxXbxX2fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX24xX74xXdxX4exX2fxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12x16ab8xXdxX15xX1xX3xX5xX1exX15xX1xX3xX22xX23xX24xX6xXdxX15xX10xX3xXexX24xXdx157b0xX15xX3xX23xX1xX6xXdxX3xX2fxX104xX15xX3xX48xX2cxecd1xX15xX2fxX3xXexXdxXaexXbxX3xX43xX1b9xX4xX3xX4cxX3xX98xX32xX15xX10xXexX7xX23xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX24xX12xX0xX59xXexXacxX32xX6bxX41xX12xX0xX59xXexX6xXacxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX74xX6xX5xXdxX2fxX15xX15dxX3xX15fxX44xX7xXexXdxX164xX41xX166xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31exX32xX6bxX41xXaxX12xX6exX1xX40xX3xX5xX79xX15xX1xX3xX48xX7exX32xX3xX98xX32xX15xX10xXexX7xX23xX3xX4xX8cxX15xX3xX4xX1xX32xX3xXacxXdxXaexXexX3xXexX1xX19dxX4exX3xX24xX1a1xX15xX2fxX76xX3xX23xX1xX32xXc8xX15xX2fxX3xX75xX1axX3xXexX1xXdxXaexXexX3xXacxXd2xX3xXb2xX44xX91xX15xX3xX7xXa1xX3xX4xX1b4xX6xX3xXb2xX44xX91xX15xX3xX48xX49xXdxX3x10ee9xXdxX10xX31xX3xX4x136edxX15xX2fxX3xX48xX79xX3xXacxXd2xX3xXbxX1xXccxX3xX1xX1b4xX41xX3xXexX24xX32xX15xX2fxX3xX4xXccxX4xX3xX4xX44xX49xX4xX3xX43xX44xX15xX2fxX3xX48xX49xXexX3xX4exX83xXdxX3xX15xX1xXe2xXexX76xX3xXacxfadcxXexX3xX48xX104xX44xX3xXacx1b41cxX15xX2fxX3xXbxX1xXccxXexX3xXex1a827xX3xX15xX2fxX40xX41xX3xX2d1xX74xX75xX3xX7xX6xX44xX3xX23xX1xXdxX3xXb2xX44xX91xX15xX3xX48xX49xXdxX3xX22xX23xX24xX6xXdxX15xX10xX3xXbxX1xXccxXexX3xX48xX49xX15xX2fxX3xX4exX49xXexX3xX4xX44xX49xX4xX3xXexXe2xX15xX3xX4xX54xX15xX2fxX3xX15xX1xX1a1xX4exX3xX31xX40xX32xX3xX5xXa1xX4xX3xX5xX2cx16afbxX15xX2fxX3xX1b4xX15xX2fxX3xX1xX49xX3xX48xX49xX4xX3xX5x1a0e9xXbxX3xX4cxX3xX48xX2cxX341xX15xX2fxX3xX2fxXdxX83xXdxX3xXexX44xX41xXaexX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX433xXexX3xX2fxXdxXd8xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXacxX19dxX15xX3xX4cxX3xX4exXdxX50xX15xX3xX48xX54xX15xX2fxX3xX22xX23xX24xX6xXdxX15xX10xX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX74xX6xX5xXdxX2fxX15xX15dxX3xX15fxX44xX7xXexXdxX164xX41xX166xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31exX32xX6bxX41xXaxX12xXcxX24xX2cxX83xX4xX3xX48xX18axX76xX3xX15xX1xX40xX3xX5xX79xX15xX1xX3xX48xX7exX32xX3xX17cxX6xX23xX1xX6xX24xX4xX1xX10xX15xX23xX32xX3xX43xXccxX4xX3xX15xX1xX4a4xX15xX3xX24xX1a1xX15xX2fxX3xXbxX1xX1exX6xX3xX4xXccxX4xX3xX5xXa1xX4xX3xX5xX2cxX494xX15xX2fxX3xXb2xX44xX91xX15xX3xX7xXa1xX3xX98xX32xX15xX10xXexX7xX23xX3xX4xX18axX3xX2xX73xX3xXacxXdxX15xX1xX3xX5xX1exX15xX1xX3xXexX1xXdxX11fxXexX3xX4exX7exX15xX2fxX3xX31xX40xX3xX2d1xX1axX3xX15xX2fxX2cxX341xXdxX3xX23xX1xXccxX4xX3xXacxXd2xX3xXexX1xX2cxX14xX15xX2fxX3xXexX24xX32xX15xX2fxX3xX4xXccxX4xX3xX4xX44xX49xX4xX3xX2fxXdxX6xX32xX3xXexX24xX6xX15xX1xX3xX48xec2fxX4exX3xX4exXccxX44xX3xX4exX40xX3xX4xXccxX4xX3xXb2xX44xX6xX15xX3xX4xX1x1330dxX4xX3xX4xX1xX1exX15xX1xX3xXb2xX44xX41xX50xX15xX3xX3f8xXdxX10xX31xX3xX48xX79xX3xX4xX54xX15xX2fxX3xX23xX1xX6xXdxX3xXexX1xX445xX6xX3xX15xX1xX4a4xX15xX3xX5xX40xX3xX48xX79xX3xX7x1afc5xX3xX6bx12cb4xX15xX2fxX3xXbxX1xXccxX32xX3xX1xX7exX15xX2fxX3xX15x17871xX15xX2fxX3xX15xX40xX41xX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX74xX6xX5xXdxX2fxX15xX15dxX3xX15fxX44xX7xXexXdxX164xX41xX166xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31exX32xX6bxX41xXaxX12xX13xX54xX4exX3xX19xX74xX75xX76xX3xX15xX1xX40xX3xX48xX40xX4exX3xXbxX1xXccxX15xX3xX1xX8cxX6xX3xX2fxXdxXc8xXdxX3xX98xX32xX15xX10xXexX7xX23xX3xX98xX10xX15xXdxX7xX3xfef5xX44xX7xX1xXdxX5xXdxX15xX3xX15xX18axXdxX3xX24xX1a1xX15xX2fxX76xX3xX15xX2cxX83xX4xX3xX86xX49xX15xX2fxX3xX1xX8cxX6xX3xX15xX1xX91xX15xX3xX6bxX91xX15xX3xX98xX32xX15xX10xXexX7xX23xX3xX5xX44xX54xX15xX3xXexX44xX91xX15xX3xXexX1xX1b4xX3xX4xXccxX4xX3xXexX1x1393bxX6xX3xXexX1xX44xX4a4xX15xX3xX111xXdxX15xX7xX23xX76xX3xX15xX1xX2cxX15xX2fxX3xX7x184e2xX3xX23xX1xX54xX15xX2fxX3xXexX1xX6xX3xXexX1xX5d1xX3xX4xX1xX32xX3xX4xXccxX4xX3xX4xX44xX49xX4xX3xXexXe2xX15xX3xX4xX54xX15xX2fxX3xX4xX1b4xX6xX3xXb2xX44xX91xX15xX3xX48xX49xXdxX3xX22xX23xX24xX6xXdxX15xX10xX3xX31xX40xX3xX7xX6d9xX3xXacxXc8xX32xX3xX31xX11fxX3xX5xX79xX15xX1xX3xXexX1xXddxX3xX4xX1b4xX6xX3xX1x1a5cexX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX74xX6xX5xXdxX2fxX15xX15dxX3xX15fxX44xX7xXexXdxX164xX41xX166xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31exX32xX6bxX41xXaxX12xXcxX24xX32xX15xX2fxX3xX23xX1xXdxX3xX48xX18axX76xX3xX4xX43bxX15xX2fxX3xX15xX2fxX40xX41xX3xX73xX74xX75xX76xX3xXbxX1xXccxXexX3xX15xX2fxX54xX15xX3xX31xXdxX19dxX15xX3xXb2xX44xX91xX15xX3xX48xX49xXdxX3xX22xX23xX24xX6xXdxX15xX10xX3xX172xX15xX6bxX24xXdxX41xX3xX169xX41xX7xX10xX15xX23xX32xX3xX4xX1xX32xX3xXacxXdxXaexXexX76xX3xX4xXccxX4xX3xX5xXa1xX4xX3xX5xX2cxX494xX15xX2fxX3xXb2xX44xX91xX15xX3xX7xXa1xX3xX3f8xXdxX10xX31xX3xX48xX79xX3xX48xX2cxX494xX4xX3xX48xX615xXexX3xXexX24xX32xX15xX2fxX3xXex1a820xX15xX1xX3xXexX24xX7exX15xX2fxX3xXacxXccxX32xX3xX48xX49xX15xX2fxX3xX4xX1xXdxXaexX15xX3xX48xXe2xX44xX3xX4xX6xX32xX3xX4cxX3xX23xX1xX44xX3xX31xXa1xX4xX3xX48xX2cxX341xX15xX2fxX3xXexXdxXaexXbxX3xX43xX1b9xX4xX3xX4cxX3xX4exXdxX50xX15xX3xX48xX54xX15xX2fxX3xX22xX23xX24xX6xXdxX15xX10xX76xX3xX48xf8f8xX15xX2fxX3xXexX1xX341xXdxX3xX23xX1x1a52fxX15xX2fxX3xX48xXd2xX15xX1xX3xX3f8xXdxX10xX31xX3xX23xX1xX54xX15xX2fxX3xX4xX18axX3x1515dxX3xX48xXd2xX15xX1xX3xX24xX1b9xXexX3xXbxX1xXccxX32xX3xX1xX7exX15xX2fxX3xX15xX615xX15xX2fxX3xX23xX1xX6c2xXdxX3xX23xX1xX44xX3xX31xXa1xX4xX3xX111xX6xX24xXdxX15xX23xX6xX3xX31xX40xX3xX3f8xX24xX6xX7xX15xX32xX2fxX32xX24xX32xX31xX23xX6xX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX74xX6xX5xXdxX2fxX15xX15dxX3xX15fxX44xX7xXexXdxX164xX41xX166xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31exX32xX6bxX41xXaxX12xXd5xX86xX1xX1b9xX15xX2fxX3xXexX54xXdxX3xXbxX1xXc8xXdxX3xX2fxXdxXd8xX3xXexX32xX40xX15xX3xXacxX49xX3xX48xX2cxX341xX15xX2fxX3xXexXdxXaexXbxX3xX43xX1b9xX4xX3xX15xX40xX41xX3xX6bxX2cxX83xXdxX3xX7xXa1xX3xX23xXdxX333xX4exX3xX7xX32xXccxXexX3xX48xX615xX4xX3xXacxXdxX11fxXexX76xX3xX31xX40xX3xX6bxX32xX3xXexX1xXa1xX4xX3xXexXaexX3xX24xX1a1xX15xX2fxX3xX4xX18axX3xX4exX49xXexX3xX15x129ffxX3xX5xXa1xX4xX3xXexX1xXa1xX4xX3xX7xXa1xX3xX15xX1xX1a1xX4exX3xXexXe2xX15xX3xX4xX54xX15xX2fxX3xX31xX40xX32xX3xX4xXccxX4xX3xX31xXd2xX3xXexX24xX1exX3xX4xX1b4xX6xX3xX4xX1xX1b9xX15xX2fxX3xXexX54xXdxX3xX4cxX3xX111xX6xX24xXdxX15xX23xX6xX76xX3xX15xX19dxX15xX3xXacxXdxX15xX1xX3xX5xX1exX15xX1xX3xX4xX1b4xX6xX3xX4xX1xX1b9xX15xX2fxX3xXexX54xXdxX3xX48xX2cxX494xX4xX3xX48xX615xXexX3xXexX24xX32xX15xX2fxX3xXexX7e7xX15xX1xX3xXexX24xX7exX15xX2fxX3xXacxXccxX32xX3xX48xX49xX15xX2fxX3xX4xX6xX32xXebxX76xX3xX54xX15xX2fxX3xX169xX41xX7xX10xX15xX23xX32xX3xX15xX18axXdxX3xX31xX83xXdxX3xXbxX1xX18axX15xX2fxX3xX31xXdxX19dxX15xX3xX31xX40xX3xX4xX1xX32xX3xXacxXdxXaexXexX3xXexX1xX19dxX4exX3xX24xX1a1xX15xX2fxX3xX3f8xXdxX10xX31xX3xX7xX6d9xX3xXexX1xX54xX15xX2fxX3xXacxXccxX32xX3xX31xX83xXdxX3xX4xXccxX4xX3xX48xX10fxXdxX3xXexXccxX4xX3xX15xX2cxX83xX4xX3xX15xX2fxX32xX40xXdxX3xX31xX50xX3xX31xXe2xX15xX3xX48xX50xX3xX15xX40xX41xX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ec2xX32xX44xX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX172xX6exXcx18ee2xX0xX59xXbxX12
congthanh