Việt Nam căng mình ứng phó với việc áp thuế của Mỹ
Bộ Công thương lên tiếng về mức thuế mới của Mỹ đối với cá tra - basa và ngành thép Việt Nam.
3777x67c2x6e69x9785xcbedx8bacx87f8x693bxd018x40c5x6235xa517x9558xae45x8cf0x9076xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa023x599dxb94bxXexX0x3c55xXaxX17xX18xX19xXexX0x618bxbd74xX19x9a27xXexX0xXax5abfxX9x7bcaxXdxX18x5a34xX2fx619cx551cx58baxX5x96ddxXbxXdxX17xX32xXex48dexX35x9a1dxXbxX9x9612xX18xXcxX9xX2cx88c6xb0eax3f82xX9xXcx7fa6xX46xXaxX9x5530xX46xX47xX9xX33xXax98e1xX9x8649xc47dxX35xX9xX56xX35xX3dxX2cxX9xd22exX33xX9xXbxXax5609xaac5xX9xX2cxbf46xX18xX9x3affxb644xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7d75xX17xX18xX19xX32xXexc329x4af0xX9xX4x4d48xX46xX47xX9xXbxXaxcccbx45caxX46xX47xX9xXdx6814xX46xX9xXbxX35xX65xX46xX47xX9xX56x8ecfxX9xXcxX4exX2cxX9xXbxXaxX64xX65xX9xXcxX57xX35xX9xX2cxX68xX18xX9xX6bxX6cxX9xa6aax6a5axX35xX9xX56xX57xX35xX9xX2cxX5fxX9xXbxccf5xX18xX9x705cxX9xX23xX18xX2fxX18xX9xX56xbbe0xX9xX46xX47xXcaxX46xXaxX9xXbxXax63e7xX33xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcx8810xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX4xcee7xX9xXbxXax38dcxc18axX9xXbxXbfxX24xX46xX47xX9xXbxXaxX87xX46xX47xX9xX2cxX5fxX24xX9xX56x863bxX18xX9xX33xXaxX5fxXbxX9xXb3xX35xX9xX83xX84xX9xX4xX87xX46xX47xX9xXbxXaxX8dxX8exX46xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xXbfx9fc7xX46xX47xXfbxX9xXcxX4exX2cxX9xXbxXaxX64xX65xX9xXcxXcaxX9xX7dxX24xX18xX9x8109x5581xX9xXb3xX8dxX18xX9xXbfxX18xX9xXdxXcaxX9x87cexXaxX87xX46xX47xX9xX14fxXaxX5fxX2cxXaxX9x39b6xX64xX18xX46xXfbxX9xXcxX18xX46xX47xX9xXbx4dbexX46xXaxX9xX23x7f14xX24xX9xXaxX84xX9xX15bxX64xX5fxX9xXcxX4exX2cxXdfxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXbfxX47xX35xX46xc283xX9x3c64xX33xc7ddxX9xX18xX64xXbxX24x7d07xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXbfxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxXbfxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX192xX1cxX1cxX35xXdfxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXdfxX56xX46xX1cxX46xX17xa100xX2fxX1cxX2ax7d9fxX2axX194xX1cxX2ax4b38xX194xX19xX194xX1eaxX1e5xc53cxX1e5xX1eax37a1xXbxX1f3xX194xX1e5x7b88xXdxX1eaxXdfx8944xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX56xX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX9xX2cxX18xX46xX47xX9xXcxX35xX46xXaxX9xX64xX46xX47xX9xX33xXaxX24xX9xX56xX24xX35xX9xX56xX35xX17xX2cxX9xX18xX33xX9xXbxXaxX64xX17xX9xX2cxX64xX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbfxXexX0xXbxXbfxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX196xXbxXc2xX18xXdxX35xX47xX46xX192xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xXbfxX19cxX32xXexa498xX16cxX46xX9xX196xX64x84d7xXbxX9xX33xXaxX87xX35xX9xXbxXaxXd4xX33xX9xXbxbfa7xX35xX9xX46xXaxXcaxX9xXcxX5fxX26xX9xXdxX64xX26xX3dxX46xX9xXbxXaxXd4xX33xXdfxX9x8319xa710xX46xXaxX192xX9xX5xX5x40f9xX3bxX40x413dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbfxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX83xX84xX9xX4xX87xX46xX47xX9xX5xXaxX8dxX8exX46xX47xX9xX2cx3feaxX46xX47xX9xXb3xX9dxX9xX46xX47xXax7953xX9xX33xXaxX167xX18xX9xX7dxX24xX18xX9xX142xX143xX9xX196xX17xXcxX9xX196xXd4xXbxXfbxX9xXb3xX35xX9dxX64xX9xX2cxXax9c38xX46xXaxX9xXdxX296xX35xX9xX2cxX5fxX2cxXaxX9xX196xX5fxX2cxX9xXb3xX302xX46xXaxX9xXcxX4exX2cxX9xXbxXaxX64xX65xX9xXb3xXb4xX35xX9xX56xX57xX35xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX2cxX87xX46xX47xX9xXbxX26xX9xXdxX35xX93xX46xX9xX15bxX64xX18xX46xX9xX2cxX68xX18xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xXbxXbfxX93xX46xX9xX46xX47xX64xX26xX93xX46xX9xXbx8e46xX2cxX9xX14fxXaxX5fxX2cxXaxX9xX15bxX64xX18xX46xXfbxX9xXbxX64x8673xX46xX9xXbxXaxX68xX9xX15bxX64xX26xX9xXb3xX302xX46xXaxX9xX2cxX68xX18xX9x7927xX5xX3xXfbxX9xX2cxX87xX46xX47xX9xX23xX12dxX46xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX288xXbxX9xX2cxX16cxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX23xX93xX46xX9xXdxX35xX93xX46xX9xX15bxX64xX18xX46xXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX33xXaxX5fxX46xX9xX15bxX64xX26xX65xXbxX9xXb3xX8dx40cbxX2cxX9xX2xX3xX4xX9xXb3xX8dxX18xX9xXbfxX18xX9xX46xX47xXcaxX26xX9xX2axX1f8xX1cxa00axX1cxX194xX1eaxX2axX1e5xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xX9xX196xX64xX288xXbxX9xX14fxXax9cf4xX64xX9xX2cxX5fxX9xXbxXbfxX18xXfbxX9xX2cxX5fxX9xX23xX18xX2fxX18xX9xX2cxX68xX18xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX2fxb963xX9xX23xX302xX9xX5fxX33xX9xX19xXf6xX46xX47xX9xXcxX4exX2cxX9xXbxXaxX64xX65xX9xX2cxXaxXb4xX46xX47xX9xX23xX5fxX46xX9xX33xXaxX5fxX9xX47xX35xX5fxX9xXbxX10exX9xX194xXfbxX405xX1f3xX9xc07dxX282xX2xX1cxX14fxX47xX9xXc2xX9x7ba8xXfbxX47exX1f0xX9xX475xX282xX2xX1cxX14fxX47xX9xX2cxXaxX24xX9xX47xX35xX18xX35xX9xXb3xX24xX296xX46xX9xXbfxXcaxX9xX2fxX24xX5fxXbxX9xX46xX54xX35xX9xXbxXbfxX93xX46xXdfxX9x6ec8xX388xX26xX9xXdxXcaxX9xX2cxX5fxX2cxX9xXcxX4exX2cxX9xXbxXaxX64xX65xX9xXbfxX288xXbxX9xX2cxX18xX24xX9xX56xXcaxX9xX2fxX445xX9xX2cxX54xX9xXbxX5fxX2cxX9xXb3xX84xX46xX47xX9xXdxX57xX46xX9xXbxX57xX35xX9xX196xX64xX288xXbxX9xX14fxXaxX424xX64xX9xX2cxX5fxX9xXbxXbfxX18xXc2xX23xX18xX2fxX18xX9xX2cxX68xX18xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX2fxX18xX46xX47xX9xX7dxX24xX18xX9xX142xX143xXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX83xX84xX9xX4xX87xX46xX47xX9xX5xXaxX8dxX8exX46xX47xX9xXb3x5c00xX9xX56xXcaxX9xXb3xX18xX46xX47xX9xX33xXaxXb4xX35xX9xXaxX3efxX33xX9xX2cxXaxaafexXbxX9xX2cxXaxX445xX9xX56xX57xX35xX9xX7dxX35xX3dxX33xX9xXaxX84xX35xX9xX2cxXaxX65xX9xX23xX35xX65xX46xX9xX56xXcaxX9xX196xX64xX288xXbxX9xX14fxXaxX424xX64xX9xXbxXaxX68xX26xX9xX2fxX16cxX46xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX2adxX3bx4f61xX282xX8xX7xX2b8xXfbxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xX9xX196xX64xX288xXbxX9xX14fxXaxX424xX64xX9xX2cxX68xX18xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xXb3xXfaxX9xXbxXbfxX18xX24xX9xXb3x92dbxX35xX9xXbxXaxX87xX46xX47xX9xXbxX35xX46xX9xX56xXcaxX9xX46xX93xX64xX9xcab2xX9xX14fxX35xX65xX46xX9xX56xX57xX35xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX2cxX8exX9xX15bxX64xX18xX46xX9xX2cxXaxX4exX2cxX9xX46xX45xX46xX47xX9xX2cxX68xX18xX9xX7dxX24xX18xX9xX142xX143xXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX5xXbfxX24xX46xX47xX9xX2fxX64xXb4xXbxX9xX15bxX64xX5fxX9xXbxXbfxX4axX46xXaxX9xXbfxXcaxX9xX2fxX24xX5fxXbxXfbxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xXb3xX534xX9xX46xa94fxX9xXdx4b4dxX2cxX9xX33xXaxXb4xX35xX9xXaxX3efxX33xXfbxX9xX2cxX64xX46xX47xX9xX2cxX288xX33xX9xXbxXaxX87xX46xX47xX9xXbxX35xX46xX9xX2cxXaxX24xX9xX2xX3xX4xX9xX46xXaxX8dxX46xX47xX9xXbfxX288xXbxX9xXbxX35xX65xX2cxX9xX2xX3xX4xX9xX56x6facxX46xX9xX15bxX64xX26xX65xXbxX9xXb3xX302xX46xXaxX9xX2fx6be4xX9xX19xXf6xX46xX47xX9xX19x76b8xX9xXdxX35xX3dxX64xX9xX23xX288xXbxX9xXdxX3efxX35xX9xX2fxb3a1xX46xX9xX2cxX54xX9xX2adxX587x5917xX587xX2b8xX9xXb3xXfaxX9xX196xX5fxX2cxX9xXb3xX302xX46xXaxX9xXcxX4exX2cxX9xXbxXaxX64xX65xX9xX2cxX64xXb4xX35xX9xX2cx3febxX46xX47xXdfxX9xX4aax754bxX46xX47xX9xXbxXax6af0xX35xXfbxX9xX2xX3xX4xX9xX2cxX2f8xX46xX47xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXb3xX5bfxX35xX9xXbxXaxX87xX46xX47xX9xXdxX3dxX9xXb3xX35xX9dxX64xX9xXbxXbfxX18xX9xX2cxX68xX18xX9xXcxX4axX46xXaxX9xX14fxXaxX35xX9xX5fxX33xX9xXcxX4exX2cxX9xXbxXaxX64xX65xX9xXbfxX288xXbxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX167xX46xXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX587xX6bexX587xX9xX2cxXaxX24xX9xX46xXaxX35xX9dxX64xX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xX9xX196xX64xX288xXbxX9xX14fxXaxX424xX64xX9xX2cxX68xX18xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX83xX84xX9xX4xX87xX46xX47xX9xX5xXaxX8dxX8exX46xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xXfbxX9xX83xX84xX9xX2fxX445xX9xXbxX35xX65xX33xX9xXbxXf6xX2cxX9xX33xXaxXb4xX35xX9xXaxX3efxX33xX9xX56xX57xX35xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX83xX84xXfbxX9xX46xX47xXcaxX46xXaxX9xXdxX35xX93xX46xX9xX15bxX64xX18xX46xXfbxX9xX3bxX587xX282xX8xX7xX9xX56xXcaxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xX9xX196xX64xX288xXbxX9xX14fxXaxX424xX64xX9xX2cxX5fxX9xXbxXbfxX18xXc2xX23xX18xX2fxX18xX9xX2cxX68xX18xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxXfbxX9xXbxXaxX16cxX24xX9xXdxX64x726bxX46xX9xXbxX288xXbxX9xX2cxX16cxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX33xXaxX8dxX8exX46xX47xX9xX5fxX46xX9xX196xX69exX9xXdxX5d3xX9xXb3xXfaxX9xXb3xX16cxXcxX9xX23xX16cxX24xX9xX15bxX64xX26xX9dxX46xX9xXdxX3efxX35xX9xX2cxXaxX167xX46xXaxX9xXb3xX5fxX46xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXbfxX24xX46xX47xXexX40xX47xXcaxX46xXaxX9xXbxXaxXd4xX33xX9xXaxXcaxX46xXaxX9xXb3xX84xX46xX47xX0xX1cxX2fxXbxXbfxX24xX46xX47xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXex86e9xX9xXdx7c7fxX46xXaxX9xX56xX653xX2cxX9xX14fxXaxX5fxX2cxXfbxX9xX7dxX35xX3dxX33xX9xXaxX84xX35xX9xX5xXaxXd4xX33xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX2cxX2f8xX46xX47xX9xX56xX10exX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX65xXbxXfbxX9xX7dxX35xX3dxX33xX9xXaxX84xX35xX9xXb3xX534xX9xXbxX5bfxX46xX47xX9xXaxX3efxX33xX9xX56xXcaxX9xXb3xX18xX46xX47xX9xXbxX35xX65xX33xX9xXbxXf6xX2cxX9xX2cxX54xX9xX14fxX35xX65xX46xX9xX46xX47xXaxX302xX9xXdxX93xX46xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX23xX84xXfbxX9xX46xX47xXcaxX46xXaxX9xX56xX9dxX9xX56xX35xX3dxX2cxX9xX6bxX6cxX9xX15bxX64xX26xX65xXbxX9xXb3xX302xX46xXaxX9xX5fxX33xX9xX19xXf6xX46xX47xX9xXbxXaxX64xX65xX9xX46xXaxX81axX33xX9xX14fxXaxX424xX64xX9xX194xX1f8x86d5xX9xXb3xXb4xX35xX9xX56xX57xX35xX9xXcxX549xXbxX9xXaxXcaxX46xX47xX9xXbxXaxXd4xX33xX9xX2cxX68xX18xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX5xXbfxX93xX46xX9xX46xXaxX35xX9dxX64xX9xXbxX6e9xX9xX23xX5fxX24xXfbxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xX9xXbxXaxXd4xX33xX9xX2cxX2f8xX46xX47xX9xXdxX93xX46xX9xXbxX35xX65xX46xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xXbfxX12dxX46xX47xX9xX56xX35xX3dxX2cxX9xX5fxX33xX9xX19xXf6xX46xX47xX9xXcxX4exX2cxX9xXbxXaxX64xX65xX9xXbxXbfxX93xX46xX9xX2fxX445xX9xX16cxX46xXaxX9xXaxX8dx3cf5xX46xX47xX9xXbfxX288xXbxX9xXdxX57xX46xX9xXbxX57xX35xX9xXbxX4axX46xXaxX9xXaxX4axX46xXaxX9xX2fxX16cxX46xX9xX196xX64xX288xXbxX9xX2cxX68xX18xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX4aaxX296xX35xX9xX19xX35xX3dxX46xX9xX4xX87xX46xX47xX9xXbxX26xX9xX2cxX5bfxX9xX33xXax95a1xX46xX9xX5xX81axX33xX9xXb3xX24xXcaxX46xX9xX7dxX24xX18xX9xX282xX17xX46xXfbxX9xX87xX46xX47xX9xX3bxX2f8xX9xX3bxX45xX46xX9xX5xXaxX18xX46xXaxXfbxX9xX7xXaxX54xX9xX5xX5bfxX46xX47xX9xX47xX35xX5fxXcxX9xXb3xXb4xX2cxX9xX4xX87xX46xX47xX9xXbxX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX65xXbxXfbxX9xXb3xX534xX9xXb3xX9dxX9xX46xX47xXaxX302xX9xX7dxX35xX3dxX33xX9xXaxX84xX35xX9xX5xXaxXd4xX33xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xXb3xX4exX46xX47xX9xXbfxX18xX9xXdxXcaxXcxX9xXb3xXa76xX64xX9xXcxXb4xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xX9xX2cxX54xX9xXbxX35xX65xX46xX47xX9xX46xX54xX35xXfbxX9xX56xX45xX46xX9xX23xX16cxX46xX9xXbxX5fxX2cxX9xXb3xX84xX46xX47xX9xXb3xX65xX46xX9xX4xXaxX167xX46xXaxX9xX33xXaxX68xX1cxX83xX84xX9xX4xX87xX46xX47xX9xX5xXaxX8dxX8exX46xX47xX1cxX4xXf6xX2cxX9xX7xXaxacc0xX46xX47xX9xX56xX3dxX9xXbxXaxX8dxX8exX46xX47xX9xXcxX296xX35xX9xX56xXcaxX9xX46xXaxX18xX46xXaxX9xX2cxXaxX54xX46xX47xX9xX2cxX54xX9xX47xX35xX16cxX35xX9xX33xXaxX5fxX33xX9xX47xX35xbef2xX33xX9xXb3xcd54xX9xX46xX47xXcaxX46xXaxX9xXbxXaxXd4xX33xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX23xX16cxX24xX9xX56xX3dxX9xXb3xX8dxX3efxX2cxX9xXbxXaxX302xX9xXbxXbfxX8dxX6e9xX46xX47xX9xX6bxX6cxXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXex58bcxX46xX47xX9xX5xXaxX18xX46xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xXfbxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX4axX46xXaxX9xXaxX4axX46xXaxX9xXbxXaxX653xX2cxX9xXbxX65xXfbxX9xXdxX8dxX3efxX46xX47xX9xX196xX64xX288xXbxX9xX14fxXaxX424xX64xX9xX2fxX16cxX46xX9xX33xXaxX424xXcxX9xXbxXaxXd4xX33xX9xXbxX10exX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX2cxXaxX320xX9xX2cxXaxX35xX65xXcxX9xXbxXaxX302xX9xX33xXaxXa76xX46xX9xX14fxXaxX87xX46xX47xX9xXb3xX5fxX46xX47xX9xX14fxX65xXbxX9xXbxXbfxX24xX46xX47xX9xXbxX5bfxX46xX47xX9xX46xXaxX81axX33xX9xX14fxXaxX424xX64xX9xXbxXaxXd4xX33xX9xX56xXcaxX24xX9xX6bxX6cxXfbxX9xX19xX24xX9xXb3xX54xXfbxX9xX14fxXaxX87xX46xX47xX9xXbxXaxXfaxX9xX47xX388xX26xX9xXbfxX18xX9xXaxX24xX549xX2cxX9xXb3xX17xX9xX19xa1edxX18xX9xXbxXaxX35xX3dxXbxX9xXaxX296xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX46xX47xXcaxX46xXaxX9xX2fxX16cxX46xX9xX196xX64xX288xXbxX9xXbxXaxXd4xX33xX9xX2cxX68xX18xX9xX6bxX6cxXdfxX9xX40xXaxX8dxX9xX56xX81axX26xXfbxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX56xX68fxX46xX9xX2cxXb4exX46xX9xX2cxX54xX9xX2cxX8exX9xXaxX84xX35xX9xXb3xX8dxX3efxX2cxX9xX6bxX6cxX9xXcxX35x5d3axX46xX9xX47xX35xX16cxXcxX9xXbxXaxX64xX65xXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX9dxX9xX33xXaxX167xX18xX9xXb3xX296xX35xX9xX19xX35xX3dxX46xX9xX4xX87xX46xX47xX9xXbxX26xX9xX2cxX5bfxX9xX33xXaxXa76xX46xX9xX5xX87xX46xX9xX4aaxX87xX46xX47xX9x4d3axX9xXbxXaxX4axX9xX2cxXaxX24xX9xXbfxX12dxX46xX47xXfbxX9xXbxXbfxX24xX46xX47xX9xX56xX288xX46xX9xXb3xX9dxX9xX2fxX16cxX46xX9xX196xX64xX288xXbxXfbxX9xX2cxXa76xX46xX9xX2fxX69exX9xX19xXf6xX46xX47xX9xX46xX47xX64xX6e3xX46xX9xX46xX47xX64xX26xX93xX46xX9xXdxX35xX3dxX64xX9xX2cxXaxX288xXbxX9xXdxX8dxX3efxX46xX47xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX10exX9xX46xXaxXcaxX9xXcxX5fxX26xX9xX2cxX288xX33xX9xX2axXfbxX9xX2cxXaxX64xX424xX46xX9xX23xX302xX9xXb3xXa76xX26xX9xXb3xX68xX9xX2cxX5fxX2cxX9xXbxXcaxX35xX9xXdxX35xX3dxX64xXc2xX2cxXaxX4exX46xX47xX9xX2cxX4exX9xX47xX6e3xXcxX9xX46xX47xX64xX26xX93xX46xX9xXdxX35xX3dxX64xX9xXb3xXa76xX64xX9xX56xXcaxX24xXfbxX9xX15bxX64xX5fxX9xXbxXbfxX4axX46xXaxX9xX2fxX16cxX46xX9xX196xX64xX288xXbxXfbxX9xX2fxX16cxX46xX9xX33xXaxX424xXcxX9xXb3xXa76xX64xX9xXbfxX18xXdfxXdfxXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX4aaxX6e3xX46xX47xX9xXbxXaxX6e9xX35xX9xX196xX388xX26xX9xX19xX653xX46xX47xX9xX15bxX64xX26xX9xXbxXbfxX4axX46xXaxX9xXdxXcaxXcxX9xX56xX35xX3dxX2cxX9xX56xXcaxX9xXdxX8dxX64xX9xXbxXbfxX6a6xX9xXaxX6e3xX9xX2fxX8exX9xX2cxXaxX64xX424xX46xXfbxX9xXb3xX24xXcaxX46xX9xX14fxX65xXbxX9xX33xXaxXb4xX35xX9xXaxX3efxX33xX9xX2cxXaxX549xXbxX9xX2cxXaxX445xX9xX56xX57xX35xX9xXaxX35xX3dxX33xX9xXaxX84xX35xX9xX56xXcaxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xX9xXbxXbfxX24xX46xX47xX9xX46xX47xXcaxX46xXaxXfbxX9xXaxX3efxX33xX9xXbxX5fxX2cxX9xXbxX167xX2cxXaxX9xX2cxX653xX2cxX9xX56xX57xX35xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX2cxX8exX9xX15bxX64xX18xX46xX9xXb3xX35xX9dxX64xX9xXbxXbfxX18xXdfxXdfxXdfxX9xXb3xXfaxX9xX2cxX54xX9xXb3xX8dxX3efxX2cxX9xX14fxX65xXbxX9xX15bxX64xX16cxX9xXbxXb4xXbxX9xX46xXaxX288xXbxX9xXbxXbfxX24xX46xX47xX9xX56xX35xX3dxX2cxX9xX23xX16cxX24xX9xX56xX3dxX9xXbxXaxX302xX9xXbxXbfxX8dxX6e9xX46xX47xXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX87xX46xX47xX9xX40xX47xX64xX26xXcdcxX46xX9xX3bxX45xX46xX9xX282xX8dxX18xXfbxX9xX7xXaxX54xX9xX4xXaxX68xX9xXbxX302xX2cxXaxX9xX7dxX35xX3dxX33xX9xXaxX84xX35xX9xX5xXaxXd4xX33xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxXfbxX9xX47xX35xX16cxX35xX9xX33xXaxX5fxX33xX9xX2cxX45xX46xX9xX23xX16cxX46xX9xX46xXaxX288xXbxX9xXdxXcaxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xX9xXbxXaxXd4xX33xX9xX33xXaxX16cxX35xX9xXdxX35xX93xX46xX9xXbxXf6xX2cxX9xX2cxX16cxX35xX9xXbxX35xX65xX46xX9xX2cxX87xX46xX47xX9xX46xX47xXaxX3dxXfbxX9xX46xX388xX46xX47xX9xX2cxX18xX24xX9xX14fxXaxX16cxX9xX46xX45xX46xX47xX9xX15bxX64xX16cxX46xX9xXbxXbfxX302xXfbxX9xX2fxX16cxX46xX9xX196xX64xX288xXbxX9xXbxXaxX4axX9xXcxX57xX35xX9xX2cxX54xX9xXbxXaxXfaxX9xX46xX388xX46xX47xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX167xX46xXaxX9xX2cxX296xX46xXaxX9xXbxXbfxX18xX46xXaxX9xX2cxX68xX18xX9xX2fxX16cxX46xX9xX33xXaxX424xXcxXfbxX9xX23xX18xX24xX9xX47xX6e3xXcxX9xX2cxX16cxX9xX56xX9dxX9xX2cxXaxX288xXbxX9xXdxX8dxX3efxX46xX47xXfbxX9xX47xX35xX5fxX9xX2cxX16cxXfbxX9xX19xX302xX2cxXaxX9xX56xXf6xXfbxX9xX23xX16cxX24xX9xXaxXcaxX46xXaxXdfxXdfxXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX83xX93xX46xX9xX2cxX296xX46xXaxX9xXb3xX54xXfbxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX9xX46xX47xXaxX35xX3dxX33xX9xX33xXaxX16cxX35xX9xX46xX388xX46xX47xX9xX2cxX18xX24xX9xX2fxX653xX9xXaxX35xXfaxX64xX9xX23xX35xX65xXbxX9xX56xX9dxX9xXbxXaxX8dxX8exX46xX47xX9xXcxX296xX35xX9xX15bxX64xXb4xX2cxX9xXbxX65xXfbxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX15bxX64xX26xX9xXb3xX302xX46xXaxX9xX2cxX68xX18xX9xX39cxX5xX3xXfbxX9xXdxX64xX81axXbxX9xX33xXaxX5fxX33xX9xX2cxX68xX18xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX46xX8dxX57xX2cxX9xXb3xXfaxX9xXbxXbfxX5fxX46xXaxX9xXbfxX68xX35xX9xXbfxX24xX9xXbxXaxX8dxX8exX46xX47xX9xXcxX296xX35xXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX83xX24xX19xX26xX32xXexX4aaxX6e3xX46xX47xX9xXbxXaxX6e9xX35xX9xX2cxXa76xX46xX9xX2cxX54xX9xX2fxX653xX9xX33xXaxX388xX46xX9xX23xX5bfxX9xXbxXaxX302xX9xXbxXbfxX8dxX6e9xX46xX47xX9xXaxX3efxX33xX9xXdxX5d3xXfbxX9xX14fxXaxX87xX46xX47xX9xX46xX93xX46xX9xX2cxXaxX320xX9xXbxX81axX33xX9xXbxXbfxX64xX46xX47xX9xX56xXcaxX24xX9xXcxX84xXbxX9xXbxXaxX302xX9xXbxXbfxX8dxX6e9xX46xX47xXfbxX9xXb3xXfaxX9xXbxXbfxX5fxX46xXaxX9xXbxX4axX46xXaxX9xXbxXbfxX296xX46xX47xX9xX2fxX16cxX46xX9xXdxX8dxX3efxX46xX47xX9xXbxX45xX46xX47xX9xXb3xX84xXbxX9xX23xX35xX65xX46xXfbxX9xXdxXcaxX9xX2cxX5fxX35xX9xX2cxX57xX9xXb3xXfaxX9xX2cxX5fxX2cxX9xX46xX8dxX57xX2cxX9xX19xX653xX46xX47xX9xXdxX93xX46xX9xXaxXcaxX46xX47xX9xXbfxXcaxX24xX9xXbxXaxX8dxX8exX46xX47xX9xXcxX296xX35xXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX282xX24xX64xXbfxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX18xX24xX19xX18xXbxX56xX35xX17xXbxXdfxX56xX46xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe