Bài giải đề thi THPT quốc gia môn Văn
Sáng 25/6, kỳ thi THPT quốc gia 2019 bắt đầu diễn ra, dưới đây là đề thi và đáp án môn Văn được giải chi tiết.
866bxb51exe584x10574x9049xafc1x13ab7xae17xa9ffxX7x8c8ax11373xefb0xde9dxe5f3xbe81xX5x11dcdxXaxfac5xcfcdxce35xXdxX3xe95exXdx11e8exXdxX3xf771xb3cexX3xXexX1xXdxX3xXcxf30cx1124cxXcxX3xd098xfddfxd240xX4xX3xX17xXdxX6xX3x9107xdde8xdea5xX3xcd07xeb61xX33xX0xe34bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6xf96cxXaxX12xbae0xff6dxX33xX17xX3x10f62x118f6xX39x1301cxf85bxX3x9030xdc55xX3xXexX1xXdxX3xXcxX24xX25xXcxX3xX28xX29xX2axX4xX3xX17xXdxX6xX3xX53xc2b9xX2xfa24xX3x99e0x96b1xXexX3xX1cxf7aexX29xX3xX4bxXdx13949xX33xX3x106cdxX6xX57xX3xX4bxe39dx8b0fxXdxX3xX1cxafdfx103f3xX3xX5xX14xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xXdxX3xd647xX14xX3xX1cxX4fxXbxX3xX4fxX33xX3xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX33xX3xX1cxX85x9cf5xX4xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxb2a2xXexe5cfxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb141xX10xX33xXexX10xX80xXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXcbxX10xX33xXexX10xX80xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxe1caxXdxX4bxXexX1x9011xX3xbee1xX53xX6fxXbxacd1x115f1xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXf4xX3xX2xX2xXf6xX56xXbxXfaxXfbxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX39xX39xXdxXbbxX73xX6x95ffxX1xX6xXexXdxX33xX1xXbbxX97xX33xX39xX33xX10xXefxX7xX39xX2xX71xX53xX54xX39xX2xX6fxX56xX4bxX53xX2xX6fxX54xX54xX54x1013fxXexX56xbe58xX2xX140xX5xX2xX6fxe507xX4bxX10xX146xX97xX6xX33xX146xXexX1xXbxXexXbbxcbafxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1dxX3xXexX1xXdxX3xXcxX24xX25xXcxX3xX28xX29xX2axX4xX3xX17xXdxX6xX3xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX33xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX6xXbxXexXdxX11exX33xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfaxXexX146xX6xX5xXdxX17xX33xXf4xX3xX4xX10xX33xXexX10xX80xXfbxXaxX12x97dbxX1dxX3xXexX1xXdxX3xXcxX24xX25xXcxX3xdb28xX29xX2axX4xX3xX17xXdxX6xX3xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX33xX3xX33xX36xX31xX3xX53xX6fxX2xX71xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX0xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX24x1277bx13accx8b3dx1113dxX3xa0ecx877axX1ffxX3xX200xf829xf088xX207xX3xXcbxX24xX207xX3xXcxX207x12261xXcxX0xX39xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX0xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX207xXbbxX3xX1bax10853xXcbxX3xX24xX207xde8dxfe9fxX0xX39xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX0xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xXcbxX8axX29xX3xX2xXf4xX0xX39xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX1baxX11ex10539xX33xX3xXexX80x8ae0xX4xX1xX3xX97xXdxXb9xXexX3xXexX1xX10xX11exX3xXexX1x13329xX3xXexX1x12c14xXf4xX3xXcx867axX3xX4bxX11exX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX0xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xXcbxX8axX29xX3xX53xXf4xX0xX39xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX1ffxfa91xXdxX3xX4bxX29xX33xX17xX3xX4x114b7xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4bxd5a3xX33xX17xX3xXexX1xX2abxXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xXcbxX8axX29xX3xXexX1xX2abxX3xX33xfff9xXdxX3xX5x12cdexX33xX3xX33xX1xac4bxX33xX17xX3xX59xX1xX32exX3xX59xX1xX36xX33xX57xX3xX4xX2afxX4xX3xX33xX1xf72cxX4xX57xX3xX97xd726xXexX3xX97xX19xX3xX4xX2fexX6xX3xX73xXdxXb9xXexX3xX73xX6xX11exX3xX59xXdxXb9xXbxX3xX33xX17xX85x13dc3xXdxXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xXcbxX6xX3xX33xX17xXabxXdxX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xXbxX1x11f9fxX31xX3xX4xX1xX350xXexX3xX4xX78xX33xX3xX4x1293fxX57xX3xX4xX1xb12dxX29xX3xX59xX1xX32exX57xX3xX1xX8bxX3xX7xXdxX33xX1xX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xXcxX1xX2a7xX3xX1xXdxb182xX33xX3xXexX350xX31xX3xX5xX306xX33xX17xX3xXexX1xX85xX2abxX33xX17xX3xX4xX19xX31xX57xX3xXfaxX32exXexX3xXfaxX6xX57xX3xX8bxX332xX29xX3xX31xXb9xX33xX57xX3xXexX80xX8axX33xX3xXexX80xX34bxX33xX17xX3xX4xX2fexX6xX3xXexX4fxX4xX3xX17xXdxX19xX3xX1cxX2axXdxX3xX97xX86xXdxX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX17xX74xX33xX3xX73xX32exX3xX4xX29xX2f5xX4xX3xX1cxX36bxXdxX3xX97xX86xXdxX3xX73xXdxX2a7xX33xX3xX4xX19xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX0xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xXcbxX8axX29xX3xX140xXf4xX0xX39xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX24xXdxX3e2xX29xX3xX28xX29xX19xX3xX4xX2fexX6xX3xXbxX1x1312exXbxX3xX1cxXdxX3e2xXbxXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX25xX1xX4a6xXbxX3xX1cxXdxX3e2xXbxX3xX17xXdx120a8xXbxX3xX33xX1xX350xX33xX3xX31xX292xX33xX1xX57xX3xXexX32xX3xX1cx13d58xX31xX3xX97xa7e5xX3xX1cx11c73xXbxX3xX4xX2fexX6xX3xX73xXdxX2a7xX33xX3xX4xX19xXf4xX3xX1xX14xX11exX3xX1xXdxX3e2xXbxX57xX3xX59xXdxX332xX33xX3xX33xX1x12d82xX33xX57xX3xX33xX17xX1xXdxX332xX31xX3xXexX80xX6xX33xX17xe2b7xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xXcxc970xX3xX1cxX32exX57xX3xXexX4fxX4xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1xX2a7xX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xXexde50xX33xX1xX3xX8bxX332xX29xX3xX4xX2fexX6xX3xX31xX54cxX33xX1xX3xX97xX86xXdxX3xX73xXdxX2a7xX33xX3xX4xX19xXfbxX3xX59xX1x10c1fxX33xX17xX3xX1cxX3a7xX33xX1xX57xX3xX4xX6xX3xX33xX17xXabxXdxX3xXbxX1xX395xX31xX3xX4xX1xX350xXexX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX5xX6xX11exX3xX1cxX2f5xX33xX17xXfbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xXcxX292xX11exX3xX33xX1xX3a7xXbxX3xX1cxXdxX3e2xX29xX3xX4xX1xX11exX3xX4xX8axX29xX3xXexX1xX2abxXf4xX3xX33xX1xX6xX33xX1xX57xX3xX17xX350xXbxX3xX17xX4fxXbxX3xX33xX1xX85xX3xX5xX36bxXdxX3xX59xX2a7xX3xX97xX1dxX3xX4xX8axX29xX3xX4xX1xX29xX8bxX3e2xX33xX3xX4xX2fexX6xX3xX73xXdxX2a7xX33xX3xX4xX19xX3xX31xX29xX32xX33xX3xX1cxX36bxXdxXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX0xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xXcbxX8axX29xX3x13968xXf4xX0xX39xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX24xX34bxX4xX3xX7xXdxX33xX1xX3xX1cxX85xX6xX3xX80xX6xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX7xX29xX8bxX3xX33xX17xX1xde7dxX3xX4xX2fexX6xX3xX73xX19xX33xX3xXexX1xX8axX33xX3xX97xX1dxX3xX1xX14xX33xX1xX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xXexX1xX10xX11exX3xX1cxX29xe888xXdxX3xX59xX1xX4fxXexX3xX97xX34bxX33xX17xX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX0xX10xX31xX12xX200xXabxXdxX3x9c40xXf4xX0xX39xX10xX31xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xc791xX1xX4fxXexX3xX97xX34bxX33xX17xX3xX5xX14xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX85xX86xX4xX3xX31xX2abxX57xX3xX31xX11exX33xX17xX3xX31xX29xX2axX33xX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX4xX29xX2f5xX4xX3xX7xX2axX33xX17xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX24xX14xX33xX1xX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xXexX1xX10xX11exX3xX1cxX29xX690xXdxX3xX59xX1xX4fxXexX3xX97xX34bxX33xX17xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX73xX6xX11exX3xX17xXdxX36bxX3xX5xX14xX3xX1cxX2abxX33xX3xX17xXdxX19xX33xX57xX3xXexX1xX29xX4e3xX33xX3xX5xXabxXdxX57xX3xX4xX32exX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX1xXdxX3xX7xXdxX33xX1xX57xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX31xX350xXexX3xX31xX4fxXexXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX1ffxX1xX85xX33xX17xX3xXexX80xX332xX33xX3xXexX350xXexX3xX4xX19xX3xX5xX14xX3xX7xX2afxX3xX1xXdxX332xX33xX3xX33xX17xX6xX33xX17xX57xX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX3xX33xX17xX1xX3a7xX3xX5xX2afxX4xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX85xX36bxX33xX17xX3xX5xX29xX32xX33xX3xX7x9066xX33xX3xX7xX14xX33xX17xX3xXexXdxXb9xX33xX3xX97xX1dxX3xXbxX1xX297xX6xX3xXexX80xX85xX86xX4xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX6e6xX1xXdxX3xX1cxX2fexX3xX1cxX6xX31xX3xX31xX332xX3xX1cxX2a7xX3xXexX1xX10xX11exX3xX1cxX29xX690xXdxX3xXexX4e3xX33xX3xX4xX3a2xX33xX17xX3xX59xX1xX4fxXexX3xX97xX34bxX33xX17xX57xX3xX73xX292xX33xX3xX7x8e18xX3xX17x13c14xXexX3xX1xX4fxXdxX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xX4xX32xX33xX17xX57xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX59xXdxX33xX1xX3xX33xX17xX1xXdxX3e2xX31xX3xX1xX6xX8bxX3xX73xX14xXdxX3xX1xX34bxX4xX3xX28xX29xX6c8xX3xX17xXdxX4fxXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX0xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX207xX207xXbbxX3xe80dx1099bx12a68xX3xX35xefcfxX1ffxX0xX39xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX0xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xXcbxX8axX29xX3xX2xXf4xX0xX39xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX2xXbbxX3xX200xXdxX86xXdxX3xXexX1xXdxX3e2xX29xX3xX97xX350xX33xX3xX1cxX1dxXf4xX3xX4ex1336cxX4xX3xX31xX292xX33xX1xX3xX4xX2fexX6xX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX53xXbbxX3xX200xXdxX19xXdxX3xXexX1xX297xX4xX1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3x994cxX3xX4xX1xX297xXf4xX3xX5xX14xX3xX6c8xX3xXexX1xX931xX4xX57xX3xXexXdxX33xX1xX3xXexX1xX78xX33xX3xXexX2afxX3xX17xXdxX4fxX4xX57xX3xX28xX29xX8bxXb9xXexX3xXexX8axX31xX3xX4bx104a4xX33xX3xX7xX931xX4xX3xX5xX2afxX4xX57xX3xXexX80xX297xX3xXexX29xX3e2xX3xX1cxX292xXexX3xX4xX1xX11exX3xX73xb83axX33xX17xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX31x13814xX4xX3xX1cxX297xX4xX1xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX97bxX3xX4xX1xX297xX3xX4xX1xX297xX33xX1xX3xX5xX14xX3xX4xX11exX33xX3xX1cxX85xX36bxX33xX17xX3xX97xX1dxX3xX1cxX297xX4xX1xX3xX7xX86xX31xX3xX33xX1xX350xXexX57xX3xX59xX1xXdxXb9xX33xX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX1cxX292xXexX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX85xX86xX4xX3xX31xX2abxX3xX97xX14xX3xX1xX11exX14xX33xX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX31xX9d2xX4xX3xXexXdxX332xX29xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX140xXbbxX3xX13xX14xX33xX3xX5xX29xX4e3xX33xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xa6a7xX3xX35xX6xXdxX3xXexX80xX306xX3xX4xX2fexX6xX3xX7xX931xX4xX3xX31xX292xX33xX1xX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX97bxX3xX4xX1xX297xX3xX17xXdxX4d1xXbxX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX4xX32exX3xX1cxX2fexX3xX33xXdxX1dxX31xX3xXexXdxX33xX57xX3xX33xX17xX1xX3a7xX3xX5xX2afxX4xX3xX97xX85xXabxXexX3xX28xX29xX6xX3xX31xX34bxXdxX3xX59xX1xX32exX3xX59xX1xX36xX33xX57xX3xXexX1xb970xX3xXexX1xX4fxX4xX1xX3xX1cxX2a7xX3xX1cxX292xXexX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xX4xX32xX33xX17xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX1baxX2axXdxX3xX97xX86xXdxX3xX1xX34bxX4xX3xX7xXdxX33xX1xX57xX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX3xX5xX14xX3xX1cxXdxX1dxX29xX3xX97xX32xX3xX4xX3a2xX33xX17xX3xX28xX29xX6xX33xX3xXexX80xX34bxX33xX17xX3xX17xXdxX4d1xXbxX3xX4xX4fxX4xX3xX10xX31xX3xX4xX32exX3xX1cxX2fexX3xXexX2afxX3xXexXdxX33xX3xX97xX14xX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xX4xX32xX33xX17xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX1xX34bxX4xX3xXexX4e3xXbxXbbxX3xX200xX869xXbxX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX73xX14xXdxX3xXexX11exX4fxX33xX3xX59xX1xX32exX57xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX73xX14xXdxX3xX97xX36xX33xX3xX97xX86xXdxX3xX6c8xX3xX33xX17xX1xX66cxX6xX3xX7xX8axX29xX3xXfaxX6xX57xX3xXexX1xX6xX8bxX3xX97xX54cxX3xX97xXdxX3e2xX4xX3x137c9xX73xX32exX3xXexX6xX8bx12312xX3xX1xX11exX869xX4xX3xX73xb24cxX3xX4xX29xX2f5xX4xX57xX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX3xX7xX866xX3xX17xXdxX4d1xXbxX3xX4xX4fxX4xX3xX10xX31xX3xX4xX32exX3xXexX1xX332xX31xX3xX33xXdxX1dxX31xX3xXexXdxX33xX3xX1cxX2a7xX3xXexXdxXb9xXbxX3xXexX9d2xX4xX3xXexX54cxX31xX3xX1xXdxX2a7xX29xX57xX3xX59xX1xX4fxX31xX3xXbxX1xX4fxX3xX97xX14xX3xX1cxXdxX3xX1cxXb9xX33xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX59xXb9xXexX3xX28xX29xX19xX3xX4xX29xX2axXdxX3xX4xX3a2xX33xX17xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xXa8dxX3xX13xXdxX2a7xX29xX3xX1xXdxX3e2xX33xXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xXcxX534xX3xXfaxX85xX6xX3xXexX86xXdxX3xX33xX6xX8bxX57xX3xX4bxX8axX33xX3xXexX2f5xX4xX3xXexX6xX3xX97xX86xXdxX3xXexX80xX29xX8bxX1dxX33xX3xXexX1xX2axX33xX17xX3xX1cxX4fxX33xX1xX3xX17xXdxX869xX4xX3xX17xXdxX337xX3xX33xX85xX86xX4xX3xX59xXdxX332xX33xX3xX4xX85xX36bxX33xX17xX57xX3xX4bxX8axX33xX3xXexX2f5xX4xX3xXexX6xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xXfaxX10xX31xX3xX5xX14xX3xX4bxX8axX33xX3xXexX2f5xX4xX3xX4xX32exX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xXbbxX3xXcxX534xX3xX13xX14xX3xXcxX80xX85xX33xX17xX3xX13xX14xX3xXcxX80xXdxX3e2xX29xX3x10e7exX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX33xX337xX3xX97xX85xX2abxX33xX17xX3xX1cxX4fxX33xX1xX3xX17xXdxX869xX4xX3xX1cxXb9xX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX6xX33xX1xX3xX1xX3a2xX33xX17xX3xX4fxX11exX3xX97xX19xXdxX3xX1ffxX17xX29xX8bxX7dxX33xX3xX24xX29xX3e2xX57xX3xX1cxXb9xX33xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX33xX17xX1xX66cxX6xX3xX7xX66cxX3xXcbxX78xX33xX3xX200xXdxX29xX2f5xX4xX57xX51bxX3xX1xX34bxX3xX1cxX1dxX29xX3xXexX6xX8bxX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX73xX74xXexX3xX17xXdxX869xX4xX3xX31xX14xX3xX97xX50bxX33xX3xX5xX14xX31xX3xX33xX332xX33xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX59xX54cxX3xXexX297xX4xX1xXbbxX3xX1ffxX17xX14xX8bxX3xX33xX6xX8bxX57xX3xXexX1xX36bxXdxX3xX73xX54cxX33xX1xX57xX3xXexX1xXb9xX3xX1xX3e2xX3xX4xX11exX33xX3xX4xX1xX4fxX29xX3xX5xX292xXdxX3xX4xX14xX33xX17xX3xX4xX78xX33xX3xX4xX32exX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX3xX1xX2abxX33xX3xX33xX337xX6xX3xX1cxX2a7xX3xX1cxX85xX6xX3xX1cxX350xXexX3xX33xX85xX86xX4xX3xXbxX1xX4fxXexX3xXexX80xXdxX2a7xX33xX3xX97xX337xX33xX17xX3xX31xX292xX33xX1xX51bxXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xXcbxX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xXexX80xX332xX33xX3xX1xX14xX33xX1xX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xX4xX29xX2f5xX4xX3xX1cxX36bxXdxX3xX4xd5d2xX33xX17xX3xX97xX4e3xX8bxX57xX3xX33xX1xX85xX3xX73xX2abxXdxX3xX17xXdxX337xX6xX3xX73xXdxX2a7xX33xX3xX5xX86xX33xX57xX3xX33xXb9xX29xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX4xX32exX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX3xX59xX1xX4fxXexX3xX97xX34bxX33xX17xX57xX3xX5xX14xX31xX3xX7xX6xX11exX3xX4xX32exX3xXexX1xX2a7xX3xX4xX4e3xXbxX3xX73xXb9xX33xX3xX1xX292xX33xX1xX3xXbxX1xX4d1xX4xXbbxX3xX6e6xX1xX690xX3xXexX1xX2abxX3xX4xX2fexX6xX3xX35xXe6fxX3xX1c6xX29xX78xX33xX3xX25xX1xX85xX2abxX33xX17xX3xX73xX332xX33xX3xX4xX292xX33xX1xX3xX97xXdxX3e2xX4xX3xX33xX17xXabxXdxX3xX4xX6xX3xX59xX1xX4fxXexX3xX97xX34bxX33xX17xX3xX4xX306xX33xX3xX1cxX1dxX3xX4xX6xX11exX3xX7xX931xX4xX3xX31xX292xX33xX1xX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX4xX29xX2f5xX4xX3xX7xX2axX33xX17xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xXa8dxX3xX13xX14xX33xX3xX5xX29xX4e3xX33xX3xX31xc680xX3xX80xX2f5xX33xX17xX3xX97xX350xX33xX3xX1cxX1dxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX97bxX3xX4xX1xX297xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xXexX2afxX3xX7xXdxX33xX1xX3xX80xX6xX57xX3xX4xXe6fxX33xX17xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX5xX14xX3xXexX1xXdxX332xX33xX3xX1xX85xX86xX33xX17xX3xX73xX395xX31xX3xX7xXdxX33xX1xX3xX33xX332xX33xX3xX1cxX534xX33xX17xX3xXexX2afxX3xX33xX1xX2fexX3xX5xX14xX3xX73xX19xX33xX3xXexX1xX8axX33xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX4xX32exX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX57xX3xX1cxX32exX3xX4xX1x9cbdxX3xX5xX14xX3xX7xX2afxX3xX73xX6xX11exX3xX73xXdxX3e2xX33xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX24x12f6dxX8bxX3xX80xf861xX33xX3xX5xX29xX8bxX3e2xX33xX3xX4xX1xX11exX3xX73xX19xX33xX3xXexX1xX8axX33xX3xX4xX32exX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX3xXexX1xX4a6xXbxX3xXexX534xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX1xX14xX33xX1xX3xX1cxX2f5xX33xX17xX3xX33xX1xXc03xX3xX33xX1xX350xXexXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xXcxX1xX4e3xXexX3xX1cxX4fxX33xX17xX3xX73xX29xX9abxX33xX3xX4xX1xX11exX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX4xX32exX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX57xX3xXexX1xX350xX8bxX3xX59xX1xX32exX3xX59xX1xX36xX33xX3xX5xX14xX3xX33xX19xX33xX3xX5xX306xX33xX17xX57xX3xXexX1xX350xX8bxX3xXexX1xXb08xX3xXexX1xX4fxX4xX1xX3xX5xX14xX3xX4xX1xX3a2xX33xX3xX73xX85xX86xX4xXbbxX3xX1ffxX1xX337xX33xX17xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX1cxX32exX3xX7xX866xX3xX4xX1xXff8xX3xXexX80xX32xX33xX17xX3xX97xX14xX11exX3xX7xX2afxX3xXexX1xX85xX2abxX33xX17xX3xX1xX292xXdxX3xX97xX14xX3xX17xXdxX4d1xXbxX3xX1cxd591xX3xX4xX2fexX6xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX59xX1xX4fxX4xX3xX31xX14xX3xXexX1xX32xXdxXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xXa8dxX8c9xXdxX332xX33xX3xX1xX3e2xX3xX73xX19xX33xX3xXexX1xX8axX33xX3xX97xX14xX3xX80xX4d1xXexX3xX80xX6xX3xX73xX14xXdxX3xX1xX34bxX4xXf4xX3xX97bxX3xX4xX1xX297xX3xX4xX32exX3xX97xX6xXdxX3xXexX80xX306xX3xX28xX29xX6xX33xX3xXexX80xX34bxX33xX17xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX4xX32xX33xX17xX3xX97xXdxX3e2xX4xX57xX3xX1xX34bxX4xX3xXexX4e3xXbxX57xX3xX8cbxf91bxXdxX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX4xX78xX33xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX80xX1025xX33xX3xX5xX29xX8bxX3e2xX33xX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX3xX4xX1xX11exX3xX73xX19xX33xX3xXexX1xX8axX33xX3xX1cxX2a7xX3xX59xX1xXdxXb9xX33xX3xX4xX29xX2f5xX4xX3xX7xX2axX33xX17xX3xXexX80xXf63xX3xX33xX332xX33xX3xXexX2axXexX3xX1cxX4eaxXbxX3xX97xX14xX3xX4xX32exX3xX6c8xX3xX33xX17xX1xX66cxX6xX3xX1xX2abxX33xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX0xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xXcbxX8axX29xX3xX53xXf4xX0xX39xX7xXexX80xX11exX33xX17xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX200xXdxX86xXdxX3xXexX1xXdxX3e2xX29xX3xXexX4fxX4xX3xX17xXdxX19xX57xX3xXexX4fxX4xX3xXbxX1xX395xX31xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX24xX11exX14xX33xX17xX3xX25xX1xX2fexX3xX1ffxX17xX34bxX4xX3xXcxX85xX36bxX33xX17xX3xX5xX14xX3xX33xX1xX14xX3xX97xX36xX33xX3xX97xX534xX6xX3xX4xX78xX31xX3xX73xX4d1xXexX3xX97xX534xX6xX3xX4xX78xX31xX3xX7xX4d1xX33xX17xX57xX3xX4xX32exX3xXbxX1xX11exX33xX17xX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX1cxX2f5xX4xX3xX1cxX4fxX11exX3xX97xX14xX3xX1cxX869xX4xX3xX73xXdxX3e2xXexX3xX7xXf63xX3xXexX80xX85xX36bxX33xX17xX3xX97xX1dxX3xXexX1xX2a7xX3xX97xX36xX33xX3xX73xX4d1xXexX3xX59xX297xX57xX3xXexX3a2xX8bxX3xX73xX4d1xXexXbbxX3xX1ffxX4a6xXexX3xX1cxX869xX4xX3xX7xX74xX4xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX7xX4fxX33xX17xX3xXexX4fxX4xX3xX4xX2fexX6xX3xX32xX33xX17xX3xX5xX14xX3xXf63xX3xX7xX2afxX3xX59xXb9xXexX3xX1xXabxXbxX3xX33xX1xX29xX78xX33xX3xX33xX1xX29xX8bxX7dxX33xX3xX17xXdxX337xX6xX3xX4xX1xX350xXexX3xXexX80xX297xX3xXexX29xX3e2xX3xX97xX14xX3xXexX297xX33xX1xX3xXexX80xX337xX3xXexX54cxX33xX1xX57xX3xX17xXdxX337xX6xX3xX33xX17xX1xX3a7xX3xX5xX29xX4e3xX33xX3xX7xX74xX4xX3xX73xX4a6xX33xX3xX97xX86xXdxX3xX7xX29xX8bxX3xXexX85xX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX1dxX29xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xXexX690xX33xX17xX3xX1xXabxXbxX3xXexX534xX3xX97xX2axX33xX3xX59xXdxXb9xX33xX3xXexX1xX931xX4xX3xXbxX1xX11exX33xX17xX3xXbxX1xX4d1xX3xX97xX1dxX3xXexX80xXdxXb9xXexX3xX1xX34bxX4xX57xX3xX97xX36xX33xX3xX1xX32exX6xX57xX3xX5xX3a7xX4xX1xX3xX7xXb08xX57xX3xX1cxX3a7xX6xX3xX5xX297xX57xX51bxX0xXdxa9b6xX80xX6xX31xX10xX3xXdxX4bxX9xXaxX6xX7xXefxXdxX13e0xXexe841xX140xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX5xX10xX13e0xXexXf4xX3xX6fxXfbxX3xXbxX11exX7xXdxXexXdxX11exX33xXf4xX3xX6xX73xX7xX11exX5xX29xXexX10xXfbxX3xXexX11exXbxXf4xX3xX6fxXfbxX3xX73xX11exX80xX4bxX10xX80xXf4xX3xX6fxXbxXfaxXfbxX3xXefxXdxX4bxXexX1xXf4xX3xX140xX140xX56xXbxXfaxXfbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXf4xX3xX53xXf6xX6fxXbxXfaxXfbxXaxX3xX33xX6xX31xX10xX9xXaxX6xX7xXefxXdxX13e0xXexX13f0xX140xXaxX3xXefxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX140xX140xX56xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX53xXf6xX6fxXaxX3xX13e0xX80xX6xX31xX10xX73xX11exX80xX4bxX10xX80xX9xXaxX6fxXaxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xXefxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX6fxXaxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX6fxXaxX3xX7xX4xX80xX11exX5xX5xXdxX33xX17xX9xXaxX33xX11exXaxX3xX6xX5xX5xX11exXefxX13e0xX29xX5xX5xX7xX4xX80xX10xX10xX33xX9xXaxXexX80xX29xX10xXaxX12xX0xX39xXdxX13e0xX80xX6xX31xX10xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xf62fxXdxX3xX1cxX1021xX3xX1cxX869xXexX3xXexX332xX33xX3xX4xX1xX11exX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xa17cxX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX97xXdxXb9xXexX3xXf63xX3xX24xX29xXb9xX3xX33xX17xX14xX8bxX3xX62fxX3xXd33xX3xX2xX3xXd33xX3xX2xX71xXf6xX2xX57xX3xXdxX33xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xXexX4e3xXbxX3xX7xX4fxX4xX1xX3xX4xX3a2xX33xX17xX3xXexX332xX33xXbbxX3xXcxX4fxX4xX3xXbxX1xX395xX31xX3xX1cxX2a7xX3xX5xX292xXdxX3xX350xX33xX3xXexX85xXabxX33xX17xX3xX7xX8axX29xX3xX7xX74xX4xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX5xX306xX33xX17xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX1cxX34bxX4xX3xX73xXf63xXdxX3xX4xX1xX350xXexX3xXexX80xX337xX3xXexX54cxX33xX1xX3xX80xX350xXexX3xX1cxX4e3xX31xX57xX3xX5xX2axXdxX3xX1xX14xX33xX1xX3xX97xX36xX33xX3xXbxX1xX32exX33xX17xX3xXexX4d1xX33xX17xX3xX97xX14xX3xXbf4xX4xX4fxXdxX3xXexX32xXdxXbfbxX3xX4xX2fexX6xX3xXexX4fxX4xX3xX17xXdxX19xX3xX146xX3xX31xX2f5xXexX3xX4xX4fxXdxX3xXexX32xXdxX3xXexX14xXdxX3xX1xX11exX6xX57xX3xX29xX8bxX332xX33xX3xX73xX4fxX4xX57xX3xX17xXdxX14xX29xX3xXexX54cxX33xX1xX3xX4xX19xX31xX3xX97xX14xX3xXexX80xX297xX3xXexX85xXf63xX33xX17xX3xXexX85xXabxX33xX17xX3xX5xX1021xX33xX17xX3xX31xX292xX33xX57xX3xX7xX6xX8bxX3xX31xX332xX3xX4xX4fxXdxX3xX1cxX4eaxXbxX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX19xX33xX1xX3xX97xX14xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xXfaxX931xX3xX24xX29xXb9xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX25xX1xX8axX33xX3xXexX297xX4xX1xX3xX1cxX11exX292xX33xX3xXexX80xX297xX4xX1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX2xXbbxX3xX35xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX28xX29xX6xX3xX1cxX11exX292xX33xX3xXexX80xX297xX4xX1xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX4xX19xX31xX3xX33xX1xX4e3xX33xX3xXexX534xX3xX17xX32exX4xX3xX33xX1xX54cxX33xX3xX1cxX3a7xX6xX3xX5xX297xX3xX146xX3xX4xX19xX33xX1xX3xX7xX74xX4xX3xXexX1xXdxX332xX33xX3xX33xX1xXdxX332xX33xX3xX1cxX6xX3xX4bxX292xX33xX17xX3xX97xX14xX3xX28xX29xX8bxXb9xX33xX3xX80xXe6fxXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX6xa0a4xX3xX4exX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX17xXdxX6xX33xX3xX33xX4d1xXdxX3xX80xX534xX33xX17xX3xXcxX80xX85xX36bxX33xX17xX3xX4exX2abxX33xXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX6e6xX1xX4fxXdxX3xX28xX29xX4fxXexXf4xX3xX1ffxX32exXdxX3xXexX86xXdxX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xXexX6xX3xXexX1xX85xX36bxX33xX17xX3xX4xX32exX3xX350xX33xX3xXexX85xXabxX33xX17xX3xX97xX1dxX3xX7xX2afxX3xX73xX9c8xX33xX17xX3xXbxX1xX56cxX33xX17xX57xX3xX332xX31xX3xX1cxX1dxX31xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX59xX1xX29xX33xX17xX3xX4xX19xX33xX1xX3xX8bxX332xX33xX3xX19xX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xX73xX54cxX33xX1xX3xX4xX2fexX6xX3xX24xX29xXb9xXbbxX3xfcbfxXdxX332xX33xX17xX3xX24xX11exX14xX33xX17xX3xX25xX1xX2fexX3xX1ffxX17xX34bxX4xX3xXcxX85xX36bxX33xX17xX3xXexX1xX54cxX3xX4xX32exX3xX4xX4fxXdxX3xX33xX1xX54cxX33xX3xX59xX1xX4fxX4xX57xX3xX33xX1xX14xX3xX97xX36xX33xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX4xX1xXff8xX3xX33xX17xX74xX31xX3xX33xX1xX54cxX33xX3xXbf4xX59xX1xX29xX32xX33xX3xX31xX869xXexX3xX59xXdxX33xX1xX3xXexX1xX14xX33xX1xXbfbxX3xX97xX86xXdxX3xX97xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX7xX6xX33xX17xX3xXexX80xX34bxX33xX17xX57xX3xX4xX690xX3xX59xX297xX33xX1xX3xX4xX2fexX6xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX31xX14xX3xX4xX306xX33xX3xX33xX17xX85xXabxX4xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX17xXdxX6xX33xX57xX3xXexX54cxX31xX3xX97xX1dxX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX4xX19xX33xX1xX3xX80xX534xX33xX17xX3xX1cxX292xXdxX3xX33xX17xX14xX33xX57xX3xX59xX1xX4fxX31xX3xXbxX1xX4fxX3xX97xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX73xX297xX3xX395xX33xX57xX3xX7xX931xX4xX3xX31xX292xX33xX1xX3xXexXdxX1dxX31xX3xXexX14xX33xX17xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX1cxX32exX33xX17xX3xX59xX297xX33xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xXexX8axX31xX3xX1xX9abxX33xX3xX7xX8axX29xX3xXexX1xX395xX31xXbbxX3xX6e6xX1xX32xX33xX17xX3xX4xX1xXff8xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xXbf4xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xXexX1xX29xX2f5xX4xX3xX97xX1dxX3xX31xX2f5xXexX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX4bxX29xX8bxX3xX33xX1xX350xXexXbfbxX3xX24xX11exX14xX33xX17xX3xX25xX1xX2fexX3xX1ffxX17xX34bxX4xX3xXcxX85xX36bxX33xX17xX3xX4xX306xX33xX3xX1cxXdxX3xX7xX8axX29xX3xX59xX1xX4fxX31xX3xXbxX1xX4fxX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xXf63xX3xX4xX2f5xXdxX3xX33xX17xX29xX9abxX33xXbbxX3xX1ffxX1xX14xX3xX97xX36xX33xX3xX1cxX869xXexX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX31xX2axXdxX3xX28xX29xX6xX33xX3xX1xX3e2xX3xX97xX86xXdxX3xX4bxX1021xX8bxX3xXcxX80xX85xX36bxX33xX17xX3xX4exX2abxX33xXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfaxXexX146xX6xX5xXdxX17xX33xXf4xX3xX4xX10xX33xXexX10xX80xXfbxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xX146xXexX11exXbxXf4xX3xX2xX6fxXbxXfaxXfbxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xX146xX73xX11exXexXexX11exX31xXf4xX3xX2xX6fxXbxXfaxXfbxXaxX12xX0xXdxX13e0xX80xX6xX31xX10xX3xXdxX4bxX9xXaxX6xX7xXefxXdxX13e0xXexX13f0xX62fxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX5xX10xX13e0xXexXf4xX3xX6fxXfbxX3xXbxX11exX7xXdxXexXdxX11exX33xXf4xX3xX6xX73xX7xX11exX5xX29xXexX10xXfbxX3xXexX11exXbxXf4xX3xX6fxXfbxX3xX73xX11exX80xX4bxX10xX80xXf4xX3xX6fxXbxXfaxXfbxX3xXefxXdxX4bxXexX1xXf4xX3xX140xX140xX56xXbxXfaxXfbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXf4xX3xX53xXf6xX6fxXbxXfaxXfbxXaxX3xX33xX6xX31xX10xX9xXaxX6xX7xXefxXdxX13e0xXexX13f0xX62fxXaxX3xXefxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX140xX140xX56xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX53xXf6xX6fxXaxX3xX13e0xX80xX6xX31xX10xX73xX11exX80xX4bxX10xX80xX9xXaxX6fxXaxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xXefxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX6fxXaxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX6fxXaxX3xX7xX4xX80xX11exX5xX5xXdxX33xX17xX9xXaxX33xX11exXaxX3xX6xX5xX5xX11exXefxX13e0xX29xX5xX5xX7xX4xX80xX10xX10xX33xX9xXaxXexX80xX29xX10xXaxX12xX0xX39xXdxX13e0xX80xX6xX31xX10xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX8c9xX14xX3xX73xX19xX33xX3xXexX80xX85xX36bxX33xX17xX3xX4xX6xX3xX4xX2fexX6xX3xX80xX534xX33xX17xX3xX17xXdxX14xXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12x13a37xX3xa731xX3xX33xX2abxXdxX3xX59xX1xXf63xXdxX3xX33xX17xX29xX9abxX33xX3xX4xX2fexX6xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX4xX1xX19xX8bxX57xX3xX17xX74xX33xX3xX5xXdxX1dxX33xX3xX97xX86xXdxX3xX1cxX292xXdxX3xX33xX17xX14xX33xX3xXcxX80xX85xX36bxX33xX17xX3xX4exX2abxX33xX3xX1xX3a2xX33xX17xX3xX97xX66cxX57xX3xX4xX11exX33xX3xX7xX32xX33xX17xX3xXexX11exX4fxXexX3xX5xX332xX33xX3xX97xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX97xX534xX6xX3xX1xX3a2xX33xX17xX3xX97xX534xX6xX3xXexX80xX337xX3xXexX54cxX33xX1xX57xX3xX31xX6xX33xX17xX3xX31xX2f5xXexX3xX7xX931xX4xX3xX7xX2axX33xX17xX3xX31xX1021xX33xX1xX3xX5xXdxX3e2xXexXbbxX3xX1c6xX29xX6xX3xX1cxX32exX3xX33xX1xX14xX3xX97xX36xX33xX3xXexX1xX2a7xX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX4xX19xX31xX3xX1xX931xX33xX17xX3xX4xX3a2xX33xX17xX3xX4xX4fxXdxX3xX33xX1xX54cxX33xX3xX7xX8axX29xX3xX7xX74xX4xX3xX97xX1dxX3xX4xX2f5xXdxX3xX33xX17xX29xX9abxX33xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX1b47xX3xX24xX54cxX33xX1xX3xX19xX33xX1xX3xX7xX11exX3xX7xX4fxX33xX1xX3xX350xX8bxX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX1cxX869xXexX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX31xX2f5xXexX3xX4xX8axX29xX3xX97xX36xX33xX3xX4bxX14xXdxX57xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX14xX31xX3xX33xX1xXdxX1dxX29xX3xX97xXb9xX57xX3xX4xX32exX3xX7xXb08xX3xX4bxX9d2xX33xX17xX3xXexX1xX2fexX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX1cxXdxX3e2xXbxX3xX4xX350xX29xX3xXexX80xX4d1xX4xX3x1202axX80xX78xX31xX3xX80xX2f5xX3xX17xXdxX337xX6xX3xX73xX32exX33xX17xX3xX4xX8axX8bxX3xX1cxX292xXdxX3xX33xX17xX14xX33xX39xX3xX31xX1021xX33xX1xX3xX5xXdxX3e2xXexX3xX28xX29xX6xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX17xX1xX1dxX33xX1xX3xXexX1xX4fxX4xX39xX3xX4xX29xX2f5xX33xX3xXfaxX11exX4fxX8bxX3xX33xX1xX85xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX4xX2abxX33xX3xX5xX2axX4xX51bxX1701xX3xX97xX534xX6xX3xX1cxX2a7xX3xX17xXabxXdxX3xX4bxX4e3xX8bxX3xX4xX4fxXdxX3xX4bxX85xX3xX97xX6xX33xX17xX3xX4xX2fexX6xX3xXexX80xX85xX36bxX33xX17xX3xX4xX6xX57xX3xX97xX534xX6xX3xXexX292xX11exX3xX33xX332xX33xX3xX8axX31xX3xX1xX85xXf63xX33xX17xX3xX1xX3a2xX33xX17xX3xXexX80xX4fxX33xX17xX57xX3xX31xX292xX33xX1xX3xX31xX866xX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX11exX33xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX17xXdxX337xX6xX3xX80xX534xX33xX17xX3xX17xXdxX14xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX1ffxX1xX85xX3xX4xX32xX3xX17xX4fxXdxX3xX202xXdxX146xX3xX17xX6xX33xX3xXbxX1xX32exX33xX17xX3xX59xX1xX11exX4fxX33xX17xX3xX97xX14xX3xX31xX6xX33xX3xX4bxX292xXdxXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX13xXdxX3e2xX33xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX33xX1xX8axX33xX3xX1xX32exX6xX3xX1cxX1021xX3xX17xXabxXdxX3xX80xX6xX3xX97xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX1xX11exX6xX33xX17xX3xX4bxX292xXdxX3xX33xX1xX85xX33xX17xX3xX4xXe6fxX33xX17xX3xX80xX350xXexX3xXexX54cxX33xX1xX3xXexX931xX3xX4xX2fexX6xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xXbbxX3xXcxX297xX33xX1xX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX31xX292xX33xX1xX3xX31xX866xX57xX3xXbxX1xX32exX33xX17xX3xXexX4d1xX33xX17xX3xX4xX2fexX6xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX4xX32xX3xX17xX4fxXdxX3xX202xXdxX17xX6xX33xX3xX85xX6xX3xXexX1xX297xX4xX1xX3xX4xX29xX2f5xX4xX3xX7xX2axX33xX17xX3xXexX2afxX3xX4bxX11exX57xX3xX33xX6xX8bxX3xX1cxX8axX8bxX3xX31xX6xXdxX3xX1cxX32exX57xX3xXfaxXdxX33xX1xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX97xX14xX3xX73xX297xX3xX395xX33xX57xX3xX8bxX332xX29xX3xXexX1xX297xX4xX1xX3xX33xX1xX19xX8bxX3xX31xX4d1xX6xX57xX3xX4xX6xX3xX1xX4fxXexX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX17xX74xX33xX3xX4xX1xX11exX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX2axX33xX17xX3xX1xX11exX6xX33xX17xX3xX4bxX1021xX57xX3xX59xX1xXdxXb9xX33xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX59xX1xX4d1xX4xX3xXexX1xX85xXabxX33xX17xX3xX33xX17xX29xX9abxX33xX3xX4xX14xX33xX17xX3xXexX80xXf63xX3xX33xX332xX33xX3xX28xX29xX8bxXb9xX33xX3xX80xXe6fxX3xX7xX6xX8bxX3xX1cxX74xX31xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xXcbxX1xX297xX33xX1xX3xX80xX534xX33xX17xX3xX17xXdxX14xX3xX1cxX1021xX3xX1xX29xX33xX3xX1cxX4d1xX4xX3xX4xX1xX11exX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX73xX19xX33xX3xX5xX66cxX33xX1xX3xX17xX6xX33xX3xX4bxX292xX57xX3xXexX8axX31xX3xX1xX9abxX33xX3xXexX2afxX3xX4bxX11exX3xX97xX14xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX7xX4fxX33xX17xX3xX350xX8bxXbbxX3xX17c6xX534xX33xX17xX3xX17xXdxX14xX3xX5xX14xX3xX1xX54cxX33xX1xX3xX19xX33xX1xX3xX4xX2fexX6xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX4xX4fxX33xX1xX3xX80xX534xX33xX17xX3xX1cxX292xXdxX3xX33xX17xX14xX33xX3xX1xX11exX6xX33xX17xX3xX7xX2abxX57xX3xX73xX297xX3xX395xX33xX57xX3xX31xX332xX33xX1xX3xX31xX32xX33xX17xXbbxX3xX24xX54cxX33xX1xX3xX19xX33xX1xX3xX1cxX10xX31xX3xX1cxXb9xX33xX3xX7xX74xX4xX3xXexX1xX4fxXdxX3xX1xX11exX6xX33xX17xX3xX4bxX292xXdxX3xX4xX1xX11exX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX33xX2abxXdxX3xXexX1xX85xXabxX33xX17xX3xX33xX17xX29xX9abxX33xXbbxX3xX202xX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX59xX1xXdxX3xXexX80xX32xXdxX3xX4xX1xX19xX8bxX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX5xX306xX33xX17xX3xX4bxX1021xX8bxX3xXcxX80xX85xX36bxX33xX17xX3xX4exX2abxX33xX3xX1cxX1021xX3xX33xX1xX4e3xX33xX3xX97xX14xX11exX3xX33xX32exX3xXexX350xXexX3xX4xX19xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX7xX74xX4xX3xXexX1xX4fxXdxX3xXbxX1xX11exX33xX17xX3xXbxX1xX4d1xX3xX1cxX6xX3xX4bxX292xX33xX17xXbbxX0xXdxX13e0xX80xX6xX31xX10xX3xXdxX4bxX9xXaxX6xX7xXefxXdxX13e0xXexX13f0xX54xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX5xX10xX13e0xXexXf4xX3xX6fxXfbxX3xXbxX11exX7xXdxXexXdxX11exX33xXf4xX3xX6xX73xX7xX11exX5xX29xXexX10xXfbxX3xXexX11exXbxXf4xX3xX6fxXfbxX3xX73xX11exX80xX4bxX10xX80xXf4xX3xX6fxXbxXfaxXfbxX3xXefxXdxX4bxXexX1xXf4xX3xX140xX140xX56xXbxXfaxXfbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXf4xX3xX53xXf6xX6fxXbxXfaxXfbxXaxX3xX33xX6xX31xX10xX9xXaxX6xX7xXefxXdxX13e0xXexX13f0xX54xXaxX3xXefxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX140xX140xX56xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX53xXf6xX6fxXaxX3xX13e0xX80xX6xX31xX10xX73xX11exX80xX4bxX10xX80xX9xXaxX6fxXaxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xXefxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX6fxXaxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX6fxXaxX3xX7xX4xX80xX11exX5xX5xXdxX33xX17xX9xXaxX33xX11exXaxX3xX6xX5xX5xX11exXefxX13e0xX29xX5xX5xX7xX4xX80xX10xX10xX33xX9xXaxXexX80xX29xX10xXaxX12xX0xX39xXdxX13e0xX80xX6xX31xX10xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX1ffxX1xX85xX33xX17xX3xX4xXe6fxX33xX17xX3xX4xX1xX297xX33xX1xX3xX80xX534xX33xX17xX3xX17xXdxX14xX3xX1cxX1021xX3xX4xX1xXb9xX3xX33xX17xX2afxX3xX7xX931xX4xX3xX31xX292xX33xX1xX3xX73xX19xX33xX3xX33xX36xX33xX17xX3xXf63xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX4xX11exX33xX3xX17xX4fxXdxX3xX4xX2fexX6xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX146xX3xX31xX2f5xXexX3xX7xX931xX4xX3xX31xX292xX33xX1xX3xX1xX11exX6xX33xX17xX3xX7xX2abxX57xX3xX31xX6xX33xX3xX4bxX292xXdxX57xX3xX97xX534xX6xX3xX7xX4fxX33xX17xX3xX33xX17xX36bxXdxX3xX80xX2afxX4xX3xX80xX111axX57xX3xX97xX534xX6xX3xX59xX1xX2abxXdxX3xX17xXabxXdxX3xX28xX29xX8bxXb9xX33xX3xX80xXe6fxX57xX3xX73xX297xX3xX395xX33xX3xX4xX2fexX6xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX4xX11exX33xX3xX17xX4fxXdxX3xXexX80xX4e7xX3xX4xX306xX33xX3xX33xX36xX33xX17xX3xX1cxX2f5xX33xX17xX57xX3xX1xX11exX292xXexX3xX73xX4fxXexXbbxX3xX1ffxX1xX14xX3xX97xX36xX33xX3xX7xXb08xX3xX4bxX9d2xX33xX17xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX1xX54cxX33xX1xX3xX19xX33xX1xX3xXbxX1xX11exX33xX17xX3xXbxX1xX4d1xX57xX3xX350xX33xX3xXexX85xXabxX33xX17xX3xX5xX14xX31xX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX5xX332xX33xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xXf63xX3xX17xXdxX337xX6xX3xX5xX306xX33xX17xX3xXcxX80xX85xX36bxX33xX17xX3xX4exX2abxX33xX3xX97xX86xXdxX3xX97xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX1cxX78xX8bxX3xX33xX337xX6xX3xXexX297xX33xX1xX57xX3xX1cxX4fxX33xX17xX3xX8bxX332xX29xX57xX3xX97xX534xX6xX3xX1xX11exX6xX33xX17xX3xX4bxX292xXdxX3xX97xX534xX6xX3xXexX2afxX3xX4bxX11exX3xX97xX14xX3xXexX80xX14xX33xX3xXexX80xX1dxX3xX7xX931xX4xX3xX7xX2axX33xX17xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX73xX1701xX3xX4exX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xXexX80xX332xX33xX3xXexX1xX2fexX8bxX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xXexX80xXf63xX3xX97xX1dxX3xX97xX86xXdxX3xX97xX3a2xX33xX17xX3xX4xX1xX8axX29xX3xXexX1xX690xX3xX332xX31xX3xX1cxX1dxX31xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX1b47xX3xX6e6xX1xXdxX3xX80xX6xX3xX1cxXdxX3xX59xX1xXc03xXdxX3xX80xX534xX33xX17xX3xX17xXdxX14xX57xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX4xXe6fxX33xX17xX3xX33xX1xX6xX33xX1xX3xX4xX1xX32exX33xX17xX3xX31xX6xX33xX17xX3xX31xX2f5xXexX3xX7xX74xX4xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX4bxX3a7xX29xX3xX4bxX14xX33xX17xX3xX97xX14xX3xXexX80xX297xX3xXexX29xX3e2xX57xX3xXexX80xXf63xX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX31xX4eaxX3xX4xX2fexX6xX3xX31xX2f5xXexX3xX97xX3a2xX33xX17xX3xXfaxXb08xX3xX7xXf63xXbbxX3xX6e6xX1xXdxX3xX97xX1dxX3xX97xX86xXdxX3xX24xX29xXb9xX3xX146xX3xX7xX2afxX3xX4bxX3a7xX29xX3xX4bxX14xX33xX17xX3xX33xX1xX85xX3xX4xX4fxXdxX3xX73xXb9xX33xX3xX73xX54cxX33xX1xX3xX8bxX332xX33xX3xX7xX6xX29xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX17xXdxX6xX33xX3xXexX80xX29xX8axX33xX57xX3xX97xX350xXexX3xX97xX19xX3xX4xX2fexX6xX3xX97xX3a2xX33xX17xX3xXexX1xX85xXabxX33xX17xX3xX33xX17xX29xX9abxX33xXbbxX3xX1baxXb9xX33xX3xX1cxX8axX8bxX57xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX33xX1xX85xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX31xX4eaxX3xX1xXdxX1dxX33xX3xXexX534xX57xX3xX33xX1xX8axX33xX3xX1xX4e3xX29xX3xX4xX2fexX6xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX97xX14xX3xX97xX3a2xX33xX17xX3xX1cxX350xXexX3xX33xX2abxXdxX3xX1cxX8axX8bxXbbxX3xX1ffxX32exX3xX31xX6xX33xX17xX3xX97xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX73xX54cxX33xX1xX3xX5xX869xX33xX17xX3xX33xX1xX85xX33xX17xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX33xX1xX292xXexX3xX33xX1xX866xX11exX3xX1xX36bxXdxX3xX1xXabxXexXfbxX3xXexX1xX8axX31xX3xXexX80xX78xX31xX3xX97xX14xX3xX7xX8axX29xX3xX7xX74xX4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX1b47xX3xX35xX86xXdxX3xX73xXdxX3e2xX33xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX33xX1xX8axX33xX3xX1xX32exX6xX3xX33xX14xX8bxX57xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX4xX11exX33xX3xXfaxX931xX3xX24xX29xXb9xX3xX1cxX1021xX3xXfaxX10xX31xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX33xX1xX85xX3xX31xX2f5xXexX3xX1cxX350xX33xX17xX3xX7xX4fxX33xX17xX3xXexX292xX11exX3xX17xX32exXbxX3xXbxX1xX78xX33xX3xXexX292xX11exX3xX33xX332xX33xX57xX3xX17xX54cxX33xX3xX17xXdxX337xX3xX97xX14xX3xX73xX19xX11exX3xXexX9abxX33xX3xX97xX36xX33xX3xX1xX32exX6xX3xX4xX2fexX6xX3xX31xX2f5xXexX3xX97xX3a2xX33xX17xX3xXexX1xXdxX332xX33xX3xX33xX1xXdxX332xX33xX57xX3xXfaxX931xX3xX7xXf63xXbbxX3xX1baxX8axX8bxX3xX5xX14xX3xX31xX2f5xXexX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX1cxX2f5xX4xX3xX1cxX4fxX11exX3xX97xX1dxX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX4xX1xXff8xX3xX4xX32exX3xXexX1xX2a7xX3xX4xX32exX3xXf63xX3xX31xX2f5xXexX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX17xX74xX33xX3xX73xX32exX3xX97xX14xX3xX6xX31xX3xXexX85xX36bxX33xX17xX3xX97xX1dxX3xX31xX19xX33xX1xX3xX1cxX350xXexX3xX4xX2axX3xX1cxX32xXbbxX0xXdxX13e0xX80xX6xX31xX10xX3xXdxX4bxX9xXaxX6xX7xXefxXdxX13e0xXexX13f0xX56xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX5xX10xX13e0xXexXf4xX3xX6fxXfbxX3xXbxX11exX7xXdxXexXdxX11exX33xXf4xX3xX6xX73xX7xX11exX5xX29xXexX10xXfbxX3xXexX11exXbxXf4xX3xX6fxXfbxX3xX73xX11exX80xX4bxX10xX80xXf4xX3xX6fxXbxXfaxXfbxX3xXefxXdxX4bxXexX1xXf4xX3xX140xX140xX56xXbxXfaxXfbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXf4xX3xX53xXf6xX6fxXbxXfaxXfbxXaxX3xX33xX6xX31xX10xX9xXaxX6xX7xXefxXdxX13e0xXexX13f0xX56xXaxX3xXefxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX140xX140xX56xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX53xXf6xX6fxXaxX3xX13e0xX80xX6xX31xX10xX73xX11exX80xX4bxX10xX80xX9xXaxX6fxXaxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xXefxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX6fxXaxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX6fxXaxX3xX7xX4xX80xX11exX5xX5xXdxX33xX17xX9xXaxX33xX11exXaxX3xX6xX5xX5xX11exXefxX13e0xX29xX5xX5xX7xX4xX80xX10xX10xX33xX9xXaxXexX80xX29xX10xXaxX12xX0xX39xXdxX13e0xX80xX6xX31xX10xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX1b47xX3xX13xX9c8xX33xX17xX3xXexX54cxX33xX1xX3xX8bxX332xX29xX3xX97xX14xX3xX33xXdxX1dxX31xX3xXexX2afxX3xX1xX14xX11exX3xX97xX86xXdxX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX28xX29xX332xX3xX1xX85xX2abxX33xX17xX57xX3xX97xX86xXdxX3xXexX80xX297xX3xXexX85xXf63xX33xX17xX3xXexX85xXabxX33xX17xX3xXbxX1xX11exX33xX17xX3xXbxX1xX4d1xX3xX97xX14xX3xX59xX1xX19xX3xX33xX36xX33xX17xX3xX59xX1xX4fxX31xX3xXbxX1xX4fxX3xXexX14xXdxX3xXexX54cxX33xX1xX57xX3xX1cxX2f5xX4xX3xX1cxX4fxX11exX57xX3xX24xX11exX14xX33xX17xX3xX25xX1xX2fexX3xX1ffxX17xX34bxX4xX3xXcxX85xX36bxX33xX17xX3xX1cxX1021xX3xX31xXdxX332xX29xX3xXexX19xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX97xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX33xX17xX29xX8bxX332xX33xX3xX7xX2abxX3xX97xX14xX3xX1cxX78xX8bxX3xX4xX4fxX3xXexX297xX33xX1xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX35xX86xXdxX3xX31xX2f5xXexX3xX5xX2axXdxX3xX1xX14xX33xX1xX3xX97xX36xX33xX3xX29xX8bxX2a7xX33xX3xX4xX1xX29xX8bxX2a7xX33xX57xX3xX33xX17xX32xX33xX3xX33xX17xX337xX3xX1cxX6xX3xX4bxX292xX33xX17xX3xX97xX14xX3xX17xXdxX14xX29xX3xX1xX54cxX33xX1xX3xX19xX33xX1xX57xX3xX24xX11exX14xX33xX17xX3xX25xX1xX2fexX3xX1ffxX17xX34bxX4xX3xXcxX85xX36bxX33xX17xX3xX1cxX1021xX3xX4bxXdxX7dxX33xX3xXexX19xX3xX31xX2f5xXexX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX7xXdxX33xX1xX3xX1cxX2f5xX33xX17xX3xX97xX14xX3xX1xX350xXbxX3xX4bxX50bxX33xX3xXexX534xX33xX17xX3xX73xX85xX86xX4xX3xX1cxXdxX3xX4xX2fexX6xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xXbbxX3xX8cbxX11a4xXdxX3xX1cxX85xX36bxX33xX17xX3xX1cxXdxX3xX33xX85xX86xX4xX3xX73xX85xX86xX4xX3xX4xX2fexX6xX3xX33xX32exX3xX17xX74xX33xX3xX97xX86xXdxX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX1cxX3a7xX6xX3xX4bxX6xX33xX1xX3xX59xX1xX4fxX4xX3xX33xX1xX6xX29xX3xX4xX2fexX6xX3xXfaxX931xX3xX24xX29xXb9xX3xX1cxX1021xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX33xX1xX14xX3xX97xX36xX33xX3xX17xXdxX14xX33xX1xX3xX4xX1xX11exX3xX31xX2f5xXexX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX4bxXdxX7dxX33xX3xX1cxX292xXexX3xX80xXdxX332xX33xX17xXbbxX3xX24xX11exX14xX33xX17xX3xX25xX1xX2fexX3xX1ffxX17xX34bxX4xX3xXcxX85xX36bxX33xX17xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX4xX1xXff8xX3xXexX4fxXdxX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX5xX292xXdxX3xX31xX2f5xXexX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX4xX1xX8axX33xX3xXexX1xX2afxX4xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX4xX1xX19xX8bxX3xXexX2afxX3xX33xX1xXdxX332xX33xX3xXexX80xX332xX33xX3xX73xX19xX33xX3xX1cxX9abxX3xX1cxX3a7xX6xX3xX5xX297xX3xX4xX2fexX6xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX31xX14xX3xX28xX29xX6xX33xX3xXexX80xX34bxX33xX17xX3xX1xX2abxX33xX3xX5xX14xX3xX1cxX1021xX3xX73xXdxXb9xX33xX3xXexX1xX2fexX8bxX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xX350xX8bxX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xX31xX2f5xXexX3xX1xX14xX33xX1xX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xX4xX2fexX6xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX4xX11exX33xX3xX17xX4fxXdxX3xX1cxX4eaxXbxXbbxX3xX1ffxX1xX36bxX3xX1cxX32exX3xX31xX14xX3xX4xX3a2xX33xX17xX3xX97xX86xXdxX3xX1xX14xX33xX1xX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xX97xX1dxX3xXfaxX29xX32xXdxX3xX4xX2fexX6xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX57xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX1cxX34bxX4xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX1cxXdxX3xXexX534xX3xX1xXb9xXexX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX33xX14xX8bxX3xX7xX6xX33xX17xX3xX33xX17xX292xX4xX3xX33xX1xXdxX332xX33xX3xX59xX1xX4fxX4xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX4xX1701xX3xX1ffxX1xX4e3xX33xX3xXfaxX4a6xXexX3xX4xX2fexX6xX3xXexX4fxX4xX3xX17xXdxX19xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX146xX3xX1ffxX1xX14xX3xX97xX36xX33xX3xX33xX1xX4e3xX33xX3xXfaxX4a6xXexX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX4xX1xX19xX8bxX3xX4xX2fexX6xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xXf63xX3xXexX1xX85xXabxX33xX17xX3xX33xX17xX29xX9abxX33xX3xX5xX14xX3xXbf4xX4xX29xX2f5xX4xX3xX1xX14xX33xX1xX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xX17xXdxX6xX33xX3xXexX80xX29xX8axX33xXaxX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX59xX4a6xX31xX3xXbxX1xX78xX33xX3xX59xX54cxX3xX5xX292xX3xX97xX14xX3xX73xX297xX3xX31xX4e3xXexX57xX3xX97xX54cxX3xX33xX32exX3xX1cxX1021xX3xX1cxX34bxX33xX17xX3xX59xX297xX33xX3xX5xX292xXdxX3xXf63xX3xX4xXb08xX6xX3xX80xX534xX33xX17xX3xX97xX14xX3xX33xX4a6xX31xX3xX4xX1xX54cxX6xX3xX59xX1xX32exX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX1xX6xX33xX17xX3xX1cxX4fxX3xX4bxX85xX86xXdxX3xX4xX1xX8axX33xX3xX33xX4d1xXdxX3xX6e6xXdxX31xX3xX25xX1xX9d2xX33xX17xXbfbxXbbxX0xXdxX13e0xX80xX6xX31xX10xX3xXdxX4bxX9xXaxX6xX7xXefxXdxX13e0xXexX13f0xX13dxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX5xX10xX13e0xXexXf4xX3xX6fxXfbxX3xXbxX11exX7xXdxXexXdxX11exX33xXf4xX3xX6xX73xX7xX11exX5xX29xXexX10xXfbxX3xXexX11exXbxXf4xX3xX6fxXfbxX3xX73xX11exX80xX4bxX10xX80xXf4xX3xX6fxXbxXfaxXfbxX3xXefxXdxX4bxXexX1xXf4xX3xX140xX140xX56xXbxXfaxXfbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXf4xX3xX53xXf6xX6fxXbxXfaxXfbxXaxX3xX33xX6xX31xX10xX9xXaxX6xX7xXefxXdxX13e0xXexX13f0xX13dxXaxX3xXefxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX140xX140xX56xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX53xXf6xX6fxXaxX3xX13e0xX80xX6xX31xX10xX73xX11exX80xX4bxX10xX80xX9xXaxX6fxXaxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xXefxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX6fxXaxX3xX31xX6xX80xX17xXdxX33xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX6fxXaxX3xX7xX4xX80xX11exX5xX5xXdxX33xX17xX9xXaxX33xX11exXaxX3xX6xX5xX5xX11exXefxX13e0xX29xX5xX5xX7xX4xX80xX10xX10xX33xX9xXaxXexX80xX29xX10xXaxX12xX0xX39xXdxX13e0xX80xX6xX31xX10xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX24xX14xX33xX1xX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xX59xX1xX4fxX31xX3xXbxX1xX4fxX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX5xX14xX3xX1xX14xX33xX1xX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xX59xX54cxX3xX73xX297xX57xX3xXexX1xX4d1xX3xX97xX3a7xXbbxX3xX24xX11exX14xX33xX17xX3xX25xX1xX2fexX3xX1ffxX17xX34bxX4xX3xXcxX85xX36bxX33xX17xX3xX4xXe6fxX33xX17xX3xXexX1xX4e3xXexX3xXexX14xXdxX3xX1xX11exX6xX3xX59xX1xXdxX3xX32xX33xX17xX3xX1cxX1021xX3xX7xX6xX33xX17xX3xXexX292xX11exX3xX33xX332xX33xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX5xXdxX332xX33xX3xXexX85xXf63xX33xX17xX57xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX7xX11exX3xX4fxX33xX1xX57xX3xX395xX33xX3xX4bxX9d2xX3xX97xX14xX3xX33xX1xX8axX33xX3xX1xX32exX6xX3xX31xXdxX332xX29xX3xXexX19xX3xX97xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX31xX6xX33xX17xX3xXexX297xX33xX1xX3xX5xX85xX111axX33xX17xX3xXexX1xX2a7xX3xX1cxX78xX8bxX3xXexX297xX33xX1xX3xX33xX1xX8axX33xX3xX97xX36xX33xX3xX4xX2fexX6xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX17xXdxX337xX6xX3xX1cxX292xXdxX3xX33xX17xX14xX33xX3xXcxX80xX85xX36bxX33xX17xX3xX4exX2abxX33xXbbxX3xXcxX4fxX4xX3xX17xXdxX19xX3xX1cxX1021xX3xX33xX1xX74xX4xX3xX59xX1xX866xX3xX31xX34bxXdxX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xXbf4xX33xXb9xX29xX3xX4xX1xXff8xX3xX31xX1021xXdxX3xX31xX332xX3xX33xX1xX54cxX33xX3xX33xX17xX74xX31xX3xX59xX1xX29xX32xX33xX3xX31xX869xXexX3xX59xXdxX33xX1xX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xX4xX3a2xX6xX3xX33xX32exXbbxXbbxXbbxX3xX7xX866xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX1xXdxX2a7xX29xX3xX31xX2f5xXexX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX1cxX78xX8bxX3xX1cxX2fexX3xX73xX19xX33xX3xX4xX1xX350xXexX3xX4xX2fexX6xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX97xX86xXdxX3xX4xX29xX2f5xX4xX3xX1xX14xX33xX1xX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xX17xXdxX6xX33xX3xXexX80xX29xX8axX33xX3xX31xX14xX3xX33xX32exX3xX1cxX1021xX3xX97xX85xXabxXexX3xX28xX29xX6xXbbxX3xXbbxXbfbxXbbxX3xX4exX29xX8bxX3xXexX85xXf63xX33xX17xX3xX350xX8bxX3xX1cxX1021xX3xX5xX14xX31xX3xX4xX1xX11exX3xX5xXdxX332xX33xX3xXexX85xXf63xX33xX17xX3xX31xX14xX3xXexX4fxX4xX3xX17xXdxX19xX3xX33xX332xX29xX3xX5xX332xX33xX3xXexX1xX332xX31xX3xXbxX1xX78xX33xX3xX80xX29xX33xX17xX3xX1cxX2f5xX33xX17xX3xXexX1xX350xX31xX3xXexX1xX297xX6xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX53xXbbxX3xX1ffxX1xX4e3xX33xX3xXfaxX4a6xXexX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX33xX1xX54cxX33xX3xX31xX6xX33xX17xX3xXexX297xX33xX1xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX4xX2fexX6xX3xX33xX1xX14xX3xX97xX36xX33xX3xX97xX1dxX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX1b47xX3xX1ffxX1xX14xX3xX97xX36xX33xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX17xXdxX2axX33xX17xX3xX33xX1xX85xX3xX31xX2f5xXexX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX4xX11exX33xX3xX17xX4fxXdxX3xX31xX6xX33xX17xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX31xX54cxX33xX1xX3xX33xX1xXdxX1dxX29xX3xXbxX1xX395xX31xX3xX4xX1xX350xXexX3xX97xX14xX3xX97xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xXexX8axX31xX3xX1xX9abxX33xXf4xX3xX97xX534xX6xX3xX31xX292xX33xX1xX3xX31xX866xX3xX7xX32xXdxX3xX33xX690xXdxX57xX3xX97xX534xX6xX3xX1cxX9c8xX31xX3xXexX1xX74xX31xX57xX3xX4bxX3a7xX29xX3xX4bxX14xX33xX17xXbbxX3xX1ffxX1xX14xX3xX97xX36xX33xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX17xXdxX2axX33xX17xX3xX33xX1xX85xX3xX31xX2f5xXexX3xX4xX32xX3xX17xX4fxXdxX3xX202xXdxX3xXd33xX3xX17xX6xX33xX57xX3xX31xX2f5xXexX3xX73xX14xX3xX31xX4eaxX3xXbxX1xX3a2xX3xX7xX6xX3xX4xX2fexX6xX3xX31xX2f5xXexX3xX97xX3a2xX33xX17xX3xX97xX36xX33xX3xX1xX32exX6xX3xXfaxX931xX3xX7xXf63xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX1b47xX3xX24xX11exX14xX33xX17xX3xX25xX1xX2fexX3xX1ffxX17xX34bxX4xX3xXcxX85xX36bxX33xX17xXf4xX3xX59xX1xX4fxX31xX3xXbxX1xX4fxX3xX80xX6xX3xXbf4xXbxX1xX78xX33xX3xX1cxX36bxXdxXbfbxX3xX31xX14xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX31xX29xX2axX33xX3xX73xX2f5xX4xX3xX5xX2f5xXf4xX3xX97xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xXf63xX3xXexX1xX85xXabxX33xX17xX3xX33xX17xX29xX9abxX33xX3xX97xX86xXdxX3xX4xX19xX33xX1xX3xX7xX74xX4xX3xXexX1xXdxX332xX33xX3xX33xX1xXdxX332xX33xX3xXbxX1xX11exX33xX17xX3xXbxX1xX4d1xX3xX97xX14xX3xX1cxX6xX3xX4bxX292xX33xX17xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX1b47xX3xX202xX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX31xXdxX332xX29xX3xXexX19xX3xX97xX86xXdxX3xX33xX1xXdxX1dxX29xX3xX17xX32exX4xX3xX33xX1xX54cxX33xX3xXexX534xX3xX17xX32exX4xX3xX33xX1xX54cxX33xX3xX1cxX3a7xX6xX3xX5xX297xX3xX1cxXb9xX33xX3xX17xX32exX4xX3xX33xX1xX54cxX33xX3xX97xX36xX33xX3xX1xX32exX6xXbbxX3xX200xX74xX33xX3xXexX1xX2fexX8bxX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xX4xX2fexX6xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX97xX86xXdxX3xX5xX3a7xX4xX1xX3xX7xXb08xX3xX1xX54cxX33xX1xX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xX4xX2fexX6xX3xX33xX1dxX33xX3xX97xX36xX33xX3xX1xX32exX6xX3xXfaxX931xX3xX7xXf63xXbbxX3xX25xX1xX19xXdxX3xX5xX14xX3xX31xX2f5xXexX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX4xX32exX3xX97xX2axX33xX3xXexX80xXdxX3xXexX1xX931xX4xX3xX7xX8axX29xX3xX80xX2f5xX33xX17xX3xX97xX1dxX3xX1cxX3a7xX6xX3xX5xX6c8xX57xX3xX5xX3a7xX4xX1xX3xX7xXb08xX57xX3xX97xX36xX33xX3xX1xX32exX6xX57xX3xX1cxX869xX4xX3xX73xXdxX3e2xXexX3xX5xX14xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX32exX3xX31xX2f5xXexX3xXexX54cxX33xX1xX3xX8bxX332xX29xX3xXexX1xXdxXb9xXexX3xXexX1xX6xX57xX3xX31xX1021xX33xX1xX3xX5xXdxX3e2xXexX3xX97xX86xXdxX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX57xX3xX97xX86xXdxX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX24xX29xXb9xX57xX3xX97xX86xXdxX3xX28xX29xX332xX3xX1xX85xX2abxX33xX17xX3xXfaxX931xX3xX7xXf63xX57xX3xX33xX1xX14xX3xX97xX36xX33xX3xX31xX86xXdxX3xX4xX32exX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX17xX32exX4xX3xX33xX1xX54cxX33xX3xX31xX86xXdxX3xX31xX4e7xX57xX3xX1cxX2f5xX4xX3xX1cxX4fxX11exX3xX1cxXb9xX33xX3xX97xX4e3xX8bxXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX73xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXfaxX6xX33xX1xX33xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX33xX17xX9xXaxX6fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX33xX17xX9xXaxX54xXaxX12xX0xXexX73xX11exX4bxX8bxX12xX0xXexX80xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX35xX1dxX3xX4xX2abxX3xX73xX19xX33xX57xX3xX4xX350xX29xX3xXexX80xX4d1xX4xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xXdxX3xX73xX4fxX31xX3xX7xX4fxXexX3xX4xX350xX29xX3xXexX80xX4d1xX4xX3xX1cxX1dxX3xX31xXdxX33xX1xX3xX1xX34bxX6xX3xX4xX2fexX6xX3xX13xX2f5xX3xX200xX202xX146xX1baxXcxX3xX4xX32xX33xX17xX3xX73xX2axX3xX33xX17xX14xX8bxX3xX56xX146xX2xX53xX146xX53xX6fxX2xXf6xXbbxX3xX1baxX1dxX3xX17xX9abxX31xX3xX53xX3xXbxX1xX78xX33xXf4xX3xX1baxX34bxX4xX3xX1xXdxX2a7xX29xX3xX1ca9xX4xX1xXdxXb9xX31xX3xX140xX6fxa6f8xX3xXexX690xX33xX17xX3xX7xX2axX3xX1cxXdxX2a7xX31xX1701xX3xX97xX14xX3xX5xX14xX31xX3xX97xX36xX33xX3xX1ca9xX4xX1xXdxXb9xX31xX3xX13dxX6fxX336dxX3xXexX690xX33xX17xX3xX7xX2axX3xX1cxXdxX2a7xX31xX1701xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xXcbxXe6fxX33xX17xX3xXexX85xX2abxX33xX17xX3xXexX2afxX3xX33xX1xX85xX3xX1cxX1dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX33xX36xX31xX3xXexX80xX85xX86xX4xX57xX3xXbxX1xX78xX33xX3xX1cxX34bxX4xX3xX1xXdxX2a7xX29xX3xX4xX32exX3xX33xX17xX337xX3xX5xXdxX3e2xX29xX3xX5xX14xX3xX97xX36xX33xX3xX73xX19xX33xX3xXexX1xX2abxX3xX1ca9xXexX4fxX4xX3xXbxX1xX395xX31xX3xXaxXcxX80xX85xX86xX4xX3xX73xXdxX2a7xX33xXaxX3xX4xX2fexX6xX3xXexX4fxX4xX3xX17xXdxX19xX3xX35xXe6fxX3xX1c6xX29xX78xX33xX3xX25xX1xX85xX2abxX33xX17xX1701xXbbxX3xXcxX1xX10xX11exX3xX1cxX32exX3xX5xX14xX3xX62fxX3xX4xX8axX29xX3xX1xXc03xXdxX3xXf63xX3xX4xX4fxX4xX3xX31xX931xX4xX3xX1cxX2f5xX3xXexX534xX3xX33xX1xX4e3xX33xX3xX73xXdxXb9xXexX3xX1ca9xX33xX1xX4e3xX33xX3xX4bxXdxX3e2xX33xX3xXexX1xX2a7xX3xXexX1xX2abxX1701xX57xX3xXexX1xX32xX33xX17xX3xX1xXdxX2a7xX29xX3xX1ca9xX4xX4fxX4xX1xX3xX1xXdxX2a7xX29xX3xX33xX2f5xXdxX3xX4bxX29xX33xX17xX3xX4xX2fexX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX8axX29xX3xXexX1xX2abxX1701xX3xX1cxXb9xX33xX3xX97xX4e3xX33xX3xX4bxX9d2xX33xX17xX3xXexX1xX350xXbxX3xX1ca9xX33xX332xX29xX3xX1xXdxX3e2xX29xX3xX28xX29xX19xX3xX73xXdxX2a7xX29xX3xX1cxX292xXexX3xX4xX2fexX6xX3xX73xXdxX3e2xX33xX3xXbxX1xX4fxXbxX3xX33xX17xX1xX3e2xX3xXexX1xX29xX4e3xXexX1701xX3xX97xX14xX3xX97xX4e3xX33xX3xX4bxX9d2xX33xX17xX3xX4xX6xX11exX3xX1ca9xX7xX29xX8bxX3xX33xX17xX1xX66cxX3xX97xX1dxX3xX1xX14xX33xX1xX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xXexX1xX10xX11exX3xX1cxX29xX690xXdxX3xX59xX1xX4fxXexX3xX97xX34bxX33xX17xX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX1701xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX1ffxX17xX337xX3xX5xXdxX3e2xX29xX3xX97xX86xXdxX3xX4xX4fxX4xX3xX4xX8axX29xX3xX1xXc03xXdxX3xX97xX534xX6xX3xX7xX931xX4xX3xX97xX86xXdxX3xX1xX34bxX4xX3xX7xXdxX33xX1xX57xX3xX1cxX1dxX3xX4xX4e3xXbxX3xX1cxXb9xX33xX3xX4xX4fxX4xX3xX97xX350xX33xX3xX1cxX1dxX3xX6c8xX3xX33xX17xX1xX66cxX6xX57xX3xX4xX32exX3xX1xXdxX3e2xX29xX3xX28xX29xX19xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX97xXdxX3e2xX4xX3xX1cxX4fxX33xX1xX3xX17xXdxX4fxX3xX33xX36xX33xX17xX3xX5xX2afxX4xX3xX4xX2fexX6xX3xX1xX34bxX4xX3xX7xXdxX33xX1xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX25xX1xX78xX33xX3xX5xX14xX31xX3xX97xX36xX33xX3xX73xX6xX11exX3xX17xX9abxX31xX3xX4xX32exX3xX53xX3xX4xX8axX29xX3xX1xXc03xXdxXf4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xXcbxX8axX29xX3xX1xXc03xXdxX3xXexX1xX931xX3xX33xX1xX350xXexX3xX8bxX332xX29xX3xX4xX78xX29xX3xXexX292xX11exX3xX5xX4e3xXbxX3xX97xX36xX33xX3xX73xX19xX33xX3xX33xX17xX1xX3a7xX3xX5xX29xX4e3xX33xX3xXfaxX1021xX3xX1xX2f5xXdxX3xX97xX86xXdxX3xX4bxX29xX33xX17xX3xX5xX85xXabxX33xX17xX3xX53xX6fxX6fxX3xX4xX1xX337xX3xX1ca9xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX28xX29xX4fxX3xX31xX2f5xXexX3xX31xX869xXexX3xX17xXdxX350xX8bxX3xXexX1xXdxX1701xXbbxX3xXcbxX8axX29xX3xX1xXc03xXdxX3xX33xX14xX8bxX3xX4xX1xXdxXb9xX31xX3xX53xX6fxX336dxX3xXexX690xX33xX17xX3xX7xX2axX3xX1cxXdxX2a7xX31xX3xX4xX2fexX6xX3xXbxX1xX78xX33xX3xX8c9xX14xX31xX3xX97xX36xX33xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX35xX350xX33xX3xX1cxX1dxX3xX33xX17xX1xX3a7xX3xX5xX29xX4e3xX33xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX80xX4d1xXexX3xX80xX6xX3xXexX534xX3xX33xX17xX337xX3xX5xXdxX3e2xX29xX3xX4xX2fexX6xX3xXbxX1xX78xX33xX3xX1cxX34bxX4xX3xX1xXdxX2a7xX29xX3xX5xX14xX3xX7xX931xX4xX3xX31xX292xX33xX1xX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX4xX29xX2f5xX4xX3xX7xX2axX33xX17xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX1baxX2a7xX3xX1xX11exX14xX33xX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xX1cxX11exX292xX33xX3xX97xX36xX33xX3xX33xX17xX1xX3a7xX3xX5xX29xX4e3xX33xX3xXfaxX1021xX3xX1xX2f5xXdxX57xX3xX1xX34bxX4xX3xX7xXdxX33xX1xX3xX4xX78xX33xX3xX73xX74xXexX3xX1cxX78xX29xX3xXexX534xX3xX97xXdxX3e2xX4xX3xXexX80xX54cxX33xX1xX3xX73xX14xX8bxX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX1xXdxX2a7xX29xX3xX97xX1dxX3xX7xX931xX4xX3xX31xX292xX33xX1xX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX3xX4xX2fexX6xX3xX4xX11exX33xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX57xX3xX33xX332xX29xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX6c8xX3xX33xX17xX1xX66cxX6xX3xX5xX86xX33xX3xX5xX6xX11exX3xX4xX2fexX6xX3xX7xX931xX4xX3xX31xX292xX33xX1xX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX57xX3xX73xXdxXb9xXexX3xXbxX1xX332xX3xXbxX1xX4fxX33xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX73xXdxX2a7xX29xX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xXexX1xXdxXb9xX29xX3xX6c8xX3xX4xX1xX297xX3xX97xX14xX3xX4xX29xX2axXdxX3xX4xX3a2xX33xX17xX57xX3xX1xX34bxX4xX3xX7xXdxX33xX1xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX73xXdxXb9xXexX3xX5xXdxX332xX33xX3xX1xX3e2xX3xX73xX19xX33xX3xXexX1xX8axX33xX3xX1cxX2a7xX3xX33xX1xX4e3xX33xX3xX80xX6xX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX73xX14xXdxX3xX1xX34bxX4xX3xX33xX1xX4e3xX33xX3xXexX1xX931xX4xX3xX97xX14xX3xX73xX14xXdxX3xX1xX34bxX4xX3xX1xX14xX33xX1xX3xX1cxX2f5xX33xX17xX3xX6c8xX3xX33xX17xX1xX66cxX6xX57xX3xXexX1xXdxXb9xXexX3xXexX1xX2afxX4xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX24xX34bxX4xX3xX7xXdxX33xX1xX3xX4xXe6fxX33xX17xX3xX4xX78xX33xX3xX73xXdxXb9xXexX3xX59xXb9xXexX3xX1xXabxXbxX3xX4xX4fxX4xX3xXexX1xX6xX11exX3xXexX4fxX4xX3xX5xX4e3xXbxX3xX5xX29xX4e3xX33xX3xX1cxX2a7xX3xXexX292xX11exX3xX5xX4e3xXbxX3xX97xX36xX33xX3xX73xX19xX33xXbbxX3xXcbxX78xX33xX3xX4xX1xX4d1xX3xX6c8xX3xX1cxX19xX31xX3xX73xX19xX11exX3xX4xX1xX29xX395xX33xX3xX4bxX29xX33xX17xX3xX5xX85xXabxX33xX17xX3xX73xX14xXdxX3xX97xXdxXb9xXexX3xX31xX14xX3xX1cxX1dxX3xX73xX14xXdxX3xX8bxX332xX29xX3xX4xX78xX29xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xXcbxX8axX29xX3xX1xXc03xXdxX3xX4xX306xX33xX3xX5xX292xXdxX3xX4xX2fexX6xX3xXbxX1xX78xX33xX3xX5xX14xX31xX3xX97xX36xX33xX3xX5xX14xX3xX4xX8axX29xX3xX1xXc03xXdxX3xX8bxX332xX29xX3xX4xX78xX29xX3xXexX292xX11exX3xX5xX4e3xXbxX3xX97xX36xX33xX3xX73xX19xX33xX3xX33xX17xX1xX3a7xX3xX5xX29xX4e3xX33xX3xX97xX36xX33xX3xX1xX34bxX4xX57xX3xX4xX1xXdxXb9xX31xX3xX54xX6fxX336dxX3xXexX80xX332xX33xX3xXexX690xX33xX17xX3xX7xX2axX3xX1cxXdxX2a7xX31xX3xX73xX14xXdxX3xXexX1xXdxXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX35xX350xX33xX3xX1cxX1dxX3xX33xX17xX1xX3a7xX3xX5xX29xX4e3xX33xX3xXexX1xX29xX2f5xX4xX3xX59xXdxXb9xX33xX3xXexX1xX931xX4xX3xX5xX86xXbxX3xX2xX53xX57xX3xX8bxX332xX29xX3xX4xX78xX29xX3xX1xX34bxX4xX3xX7xXdxX33xX1xX3xX33xX332xX29xX3xX4xX19xX31xX3xX33xX1xX4e3xX33xX3xX97xX1dxX3xX1xX54cxX33xX1xX3xXexX85xXabxX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xX28xX29xX6xX3xX31xX2f5xXexX3xX1cxX11exX292xX33xX3xXexX80xX297xX4xX1xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX97xX36xX33xX3xX73xX19xX33xX3xXaxX14ebxXdxX3xX1cxX1021xX3xX1cxX869xXexX3xXexX332xX33xX3xX4xX1xX11exX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xXaxX3xX1ca9xX24xX11exX14xX33xX17xX3xX25xX1xX2fexX3xX1ffxX17xX34bxX4xX3xXcxX85xX36bxX33xX17xX1701xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX1baxX1dxX3xX73xX14xXdxX3xX1cxX306xXdxX3xX1xXc03xXdxX3xX1xX34bxX4xX3xX7xXdxX33xX1xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX4xX1xXff8xX3xX33xX74xX31xX3xX4xX1xX74xX4xX3xX59xXdxXb9xX33xX3xXexX1xX931xX4xX3xX97xX1dxX3xXexX4fxX4xX3xX17xXdxX19xX57xX3xXexX4fxX4xX3xXbxX1xX395xX31xXfbxX3xXexX1xX14xX33xX1xX3xXexX1xX292xX11exX3xX59xX66cxX3xX33xX36xX33xX17xX3xXbxX1xX8axX33xX3xXexX297xX4xX1xX57xX3xX4xX19xX31xX3xXexX1xX9d2xX3xX97xX36xX33xX3xX73xX19xX33xXfbxX3xX31xX14xX3xX4xX306xX33xX3xXbxX1xX19xXdxX3xXexX1xX2afxX4xX3xX7xX2afxX3xX1xXdxX2a7xX29xX3xX1cxX869xX4xX3xX1cxXdxX2a7xX31xX3xXbxX1xX11exX33xX17xX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX33xX17xX1xX3e2xX3xXexX1xX29xX4e3xXexX3xX4xX2fexX6xX3xXexX4fxX4xX3xX17xXdxX19xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xX24xX34bxX4xX3xX7xXdxX33xX1xX3xX4xX78xX33xX3xXexX4e3xXbxX3xXexX80xX29xX33xX17xX3xX5xX14xX31xX3xX33xX690xXdxX3xX73xX4e3xXexX3xX33xX1xX337xX33xX17xX3xX5xXdxX332xX33xX3xXexX85xXf63xX33xX17xX3xX1cxX2f5xX4xX3xX1cxX4fxX11exX57xX3xXexX1xX4d1xX3xX97xX3a7xX3xX4xX2fexX6xX3xXexX4fxX4xX3xX17xXdxX19xX3xX59xX1xXdxX3xXexX4fxXdxX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX1xX54cxX33xX1xX3xXexX85xXabxX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xXexX80xX11exX33xX17xX3xX1cxX11exX292xX33xX3xX4xX1xX19xX8bxX3xXf63xX3xXexX1xX85xXabxX33xX17xX3xX33xX17xX29xX9abxX33xXf4xX3xX73xX19xX33xX3xXexX80xX85xX36bxX33xX17xX3xX4xX6xX3xX4xX2fexX6xX3xX80xX534xX33xX17xX3xX17xXdxX14xX57xX3xX4xX32xX3xX17xX4fxXdxX3xX202xXdxX3xX17xX6xX33xX3xXbxX1xX32exX33xX17xX3xX59xX1xX11exX4fxX33xX17xX3xX97xX14xX3xX31xX6xX33xX3xX4bxX292xXdxX57xX3xX33xX17xX85xX36bxXdxX3xX31xX4eaxX3xXbxX1xX3a2xX3xX7xX6xX3xX4xX2fexX6xX3xX31xX2f5xXexX3xX97xX3a2xX33xX17xX3xX97xX36xX33xX3xX1xX32exX6xX3xXfaxX931xX3xX7xXf63xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX12xXcxX534xX3xX1cxX32exX57xX3xX1xX34bxX4xX3xX7xXdxX33xX1xX3xX4xX78xX33xX3xX73xXdxXb9xXexX3xXexX690xX33xX17xX3xX1xXabxXbxX3xX59xX1xX4fxXdxX3xX28xX29xX4fxXexX3xX5xX292xXdxX3xX4xX4fxX4xX1xX3xX33xX1xX54cxX33xX3xX31xX6xX33xX17xX3xXexX297xX33xX1xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX97xX1dxX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX4xX2fexX6xX3xX24xX11exX14xX33xX17xX3xX25xX1xX2fexX3xX1ffxX17xX34bxX4xX3xXcxX85xX36bxX33xX17xXf4xX3xX59xX1xX4fxX31xX3xXbxX1xX4fxX3xX80xX6xX3xXaxXbxX1xX78xX33xX3xX1cxX36bxXdxXaxX3xX31xX14xX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX59xX1xX32xX33xX17xX3xX31xX29xX2axX33xX3xX73xX2f5xX4xX3xX5xX2f5xX57xX3xXexX4fxXdxX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX1cxX85xXabxX4xX3xX97xX4e7xX3xX1cxX4eaxXbxX3xX80xXdxX332xX33xX17xX3xX4xX2fexX6xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX24xX85xX2abxX33xX17xX3xXf63xX3xXexX1xX85xXabxX33xX17xX3xX33xX17xX29xX9abxX33xX57xX3xXexX1xX2a7xX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX7xX2afxX3xX6xX31xX3xXexX85xX36bxX33xX17xX3xX97xX1dxX3xX1cxX3a7xX6xX3xX5xX297xX3xX97xX14xX3xX97xX36xX33xX3xX1xX32exX6xX3xXfaxX931xX3xX24xX29xXb9xX3xX7xX6xX29xX3xX4xX19xX3xX31xX2f5xXexX3xX4xX29xX2f5xX4xX3xX1cxX36bxXdxX3xX17xX74xX33xX3xX73xX32exX3xX97xX86xXdxX3xX31xX19xX33xX1xX3xX1cxX350xXexX3xX4xX2axX3xX1cxX32xXbbxX3xXcbxX4fxXdxX3xX33xX1xX54cxX33xX3xX31xX6xX33xX17xX3xXexX297xX33xX1xX3xXbxX1xX4fxXexX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX1cxX32exX3xX4xXe6fxX33xX17xX3xX4xX1xX297xX33xX1xX3xX5xX14xX3xX73xXdxX2a7xX29xX3xX1xXdxX3e2xX33xX3xX4xX2fexX6xX3xXexX54cxX33xX1xX3xX8bxX332xX29xX3xX7xX6xX8bxX3xX1cxX74xX31xX3xX97xX86xXdxX3xX4bxX306xX33xX17xX3xX7xX32xX33xX17xX3xX28xX29xX332xX3xX1xX85xX2abxX33xX17xX57xX3xX97xX86xXdxX3xX31xX19xX33xX1xX3xX1cxX350xXexX3xX31xX2f5xX33xX17xX3xX97xX14xX3xXexX1xX2abxX3xX4xX2fexX6xX3xXexX4fxX4xX3xX17xXdxX19xXbbxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfaxXexX146xX6xX5xXdxX17xX33xXf4xX3xX80xXdxX17xX1xXexXfbxXaxX12xX0xX73xX12xXcbxX32xX3xX25xX1xX292xX31xX3xXcxX1xX3a7xX3xXcxX1xX29xX3xX25xX1xX85xX2abxX33xX17xX3xX1ca9xXexX29xX8bxX10xX33xX7xXdxX33xX1xX53xX62fxX13dxXbbxX4xX11exX31xX1701xX0xX39xX73xX12xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX80xX12xX0xX39xXexX73xX11exX4bxX8bxX12xX0xX39xXexX6xX73xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX11exX4bxX8bxXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXfaxXexX146xX6xX5xXdxX17xX33xXf4xX3xX4xX10xX33xXexX10xX80xXfbxXaxX12xX0xXdxX31xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxXexX1xX29xX31xX73xX3xX4bxX1xXdxX4bxX10xX3xXdxXcbxX10xX33xXexX10xX80xXaxX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxXefxXdxX4bxXexX1xXf4xX3xX56xX2xX54xXbxXfaxXfbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXf4xX3xX62fxX2xX6fxXbxXfaxXfbxXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX39xX39xXdxXbbxX73xX6xX11exX1xX6xXexXdxX33xX1xXbbxX97xX33xX39xX33xX10xXefxX7xX39xX2xX71xX53xX54xX39xX2xX6fxX56xX4bxX53xX2xX6fxX62fxX13dxX54xX53xXexX54xX53xX13dxX2xX53xX5xX6fxXbbxX153xXbxX17xX1506xX80xX9xX62fxX54xX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX1dxX3xXexX1xXdxX3xXcxX24xX25xXcxX3xX28xX29xX2axX4xX3xX17xXdxX6xX3xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX33xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX11exX29xX80xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX11exX3xXexX29xX8bxX10xX33xX7xXdxX33xX1xX53xX62fxX13dxXbbxX4xX11exX31xX0xX39xXbxX12