Ba chủ thể có quyền duyệt quy hoạch sân bay tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống sân bay dùng chung, sân bay dân dụng, sân bay quân sự.
fd93x11b78x14555x15655x1768ax13d51x18331x18bf1x16cc6xX7x12192x1af04x174d9x14a91x1a5edx15bf0xX5x187e3xXax17b43x12f9exX6xX3xX4xX1x151fdxX3xXexX1x14cf5xX3xX4x1133cxX3x11645x11d45x11736x15c71x17858xX3x11338xX22xX23x19e4cxXexX3xX21xX22xX23xX3xX1xfe37x177b6xX4xX1xX3xX7x1a065xX25xX3x132a4xX6xX23xX3xXexX33xXdxX3x12cd8xXdxX2axXexX3x189c4xX6x12253xX0x15f1exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16589xX10xX6xX27xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10x16197xXex1a145xX6xX5xXdx140c8xX25x16940xX3x16cdaxX22xX7xXexXdx106baxX23x13af1xXaxX12xXcxX1xX18xX3xXex15ca3x126a0xX25xX70xX3x1526cxX1x15163xX25xX1xX3xXbxX1xX18xX3xX7x12e54xX3xXbxX1x18d9exX3xX27xX22xX23xX2axXexX3xX21xX22xX23xX3xX1xX32xX33xX4xX1xX3xXex141d0xX25xX70xX3xXexX1xX1cxX3xXbxX1x1273axXexX3xXex13167xXdxX1cxX25xX3xX1xX2axX3xXexX1x117edxX25xX70xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX27x1261axX25xX70xX3xX4xX1xX22xX25xX70x141c4xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX27xX38xX25xX3xX27x11264xX25xX70xXd8xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX21xX22xX38xX25xX3xX7x119a4x14fe5xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX3bxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xXexX3bxX5xX25xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXax130cdxXdxX27xXexX1xX72xX3x174fcx17b3bxX124xXbxX6axX7bxX3xX4axX6xXb8xX70xXdxX25xX6cxX5xX10xX79xXexX72xX3xX6xX22xXexX32xX7bxX3xX4axX6xXb8xX70xXdxX25xX6cxXb8xXdxX70xX1xXexX72xX3xX6xX22xXexX32xX7bxXaxX12xX0xXexX3bxX32xX27xX23xX12xX0xXexXb8xX12xX0xXexX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12xX0xXdxX4axX70xX3xX7xXb8xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXfbxX3bxX6xX32xX1xX6xXexXdxX25xX1xXfbx1af76xX25xX4cxX25xX10xX11cxX7xX4cxX2x12b19xX2x195b5xX4cx103b4xX197xX27x1385cxX2x15b9bxXexX19ax112c6xX19axX124xX5xX124xXfbxX74xXbxX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX6xX3xX4xX1xX22xX3xXexX1xX10xX3xX4xX32xX3xX21xX22xX23xX10xX25xX3xX27xX22xX23xX10xXexX3xX21xX22xX23xX3xX1xX32xX6xX4xX1xX3xX7xX6xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xXexX6xXdxX3xX18axXdxX10xXexX3xX25xX6xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX27xX12xX0xX4cxXexXb8xX12xX0xXexXb8xX12xX0xXexX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX32xX25xXaxX12xX88x1699axX25xX70xX3xXexXb8x19a8exX25xX1xX3xX4xX1fxX3x17344x128e7xX3xX4xX6xX32xX3xX18axX83x1132exXexX3xX5xX97xX25xX3x19e96xX1x15555xXdxX3xX21xX22xX23xX3xX1xX32xX33xX4xX1xX3xX4xXb4xX4xX3xX3bxX24xX3xX4ax16b59xXexX3xX70xXdxX84xXdxX3xX1xX33xX25xX3xX4xX1xX83xX84xX25xX70xX3xX25xX70xX33xXdxX3xX18ax11e31xXexX3xX4xX18xX6xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX18ax11026xX3xX25xX1x1937bxX25xX70xX3xX4xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xX3xX25x12250xX4axX3xXexXb8xX32xX25xX70xX3xX18axXcfxX25xX70xX3xXbxX1xXe7xX3xX4xX263xX25xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX4xX1fxX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xXex193afxX3xX19cxX19axX3xX4axX3xXexXb8x11a2exX3xX5xX97xX25xX3xX7xX32xX3xX18axX84xXdxX3xX4ax1497cxX4xX3xX4xX6xX32xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xXfbxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX27xX12xX0xX4cxXexXb8xX12xX0xX4cxXexX3bxX32xX27xX23xX12xX0xX4cxXexX6xX3bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12x14707xX1fxX3xX5xX273xX3xX4axX224xXexX3xXexXb8xX32xX25xX70xX3xX25xX1xX277xX25xX70xX3xX25xX224xXdxX3xX27xX22xX25xX70xX3xX4xX18xX6xX3xX48xX70xX1x114baxX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX21xX22xX23xX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX18axX24xX3xX21xX22x1287bxX25xX3xX5x1a150xX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xX4xX1xX83xX84xX25xX70xX3xX25xX70xX33xXdxX3xX18axX263xXexX3xX1xX273xX25xX70xX3xX233xX1xX216xX25xX70xX3xX18axX273xX3xX4xXb4xX4xX3xXexXb8xX263xX25xX3xX223xX32bxX6xX3xX21xX22xX340xX25xX3xX5xX344xXd8xX3xX3bxX340xX32xX3xX18axX2axX3xX18axXcfxX25xX70xX3xXexXb8x16df7xXdxX3xXexX33xXdxX3xX43xXdxX2axXexX3xX48xX6xX4axX3xX18axX2b0xX6xX3xX223xX83xX22cxX4xX3xX88xX1xX8axX25xX1xX3xXbxX1xX18xX3xX3bxX6xX25xX3xX1xX273xX25xX1xXfbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12xX48xX70xX32xX273xXdxX3xXexX1x1449fxX4axX3xX21xX22xX23xX24xX25xX3xX4xX18xX6xX3xXcxX1xX18xX3xXexX83xX84xX25xX70xX3xX25xX1fxXdxX3xXexXb8xX97xX25xXd8xX3xX25xX70xX1xX32bxX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX21xX22xX23xX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX13xX224xX3xXexXb8xX83xX2b9xX25xX70xX3xX13xX224xX3x1ab01xX22xXc2xX4xX3xXbxX1x1a1c0xX25xX70xX3xX223xX83xX22cxX4xX3xX21xX22xX23xX24xX25xX3xXbxX1xX97xX3xX27xX22xX23xX2axXexX3xX21xX22xX23xX3xX1xX32xX33xX4xX1xX3xX1xX2axX3xXexX1xXc2xX25xX70xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX4xX1xX22xX23xX97xX25xX3xX27xXcfxX25xX70xXd8xX3xX3bx16cb3xXdxX3xX4xfef3xXexX3xX1xX33xX3xX4xXb4xX25xX1xX3xXexXb8xX97xX25xX3xX4axX24axXexX3xX223xX466xXexXd8xX3xX4axX24axXexX3xX25xX83xX84xX4xXd8xX3xX4xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xX3xX25xX1xX38xX25xX3xXexX33xX32xX3xX18axX273xX3xX21xX22xX23xX3xX1xX32xX33xX4xX1xX3xXexXb8xX263xX25xX3xX223xX32bxX6xX3xX21xX22xX340xX25xX3xX5xX344xXd8xX3xX3bxX340xX32xX3xX18axX2axX3xX18axXcfxX25xX70xX3xXexXb8xX38fxXdxXfbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12xX13xX224xX3xXcxXaaxX25xX70xX3xXexX1xX6xX4axX3xX4axX83xX22xX3xX419xX22xX38xX25xX3xX223xX224xXdxX3xX48xX1xX38xX25xX3xX27xX38xX25xX3xX43xXdxX2axXexX3xX48xX6xX4axX3xX3bxX6xX25xX3xX1xX273xX25xX1xX3xX21xX22xX23xX3xX1xX32xX33xX4xX1xX3xX4xXb4xX4xX3xX3bxX24xX3xX4axX24axXexX3xXex1a055xX25xX1xX3xX233xX1xX216xX25xX70xX3xX4x17b17xX3xX3bxX340xX25xX3xX4xX18xX6xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX21xX22xX38xX25xX3xX7xXfaxXd8xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX27xX38xX25xX3xX27xXe7xX25xX70xXd8xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX27xXcfxX25xX70xX3xX4xX1xX22xX25xX70xXd8xX3xX233xX1xX22xX3xX18axXfaxX4xX3xX3bxX6xX23xX3xX223xX24axX4xX3xX3bxXdxX2axXexX3xX223xX1cxX3xX5xX273xX4axX3xX4xX538xX3xX7xX2b9xX3xX4xX1xX32xX3x1711cxX13xX48x11636xX3xX4xX466xXbxX3xXex11207xX25xX1xXd8xX3xX4xXb4xX4xX3xX4xX538xX3xX21xX22xX6xX25xXd8xX3xX223xX538xX25xX3xX18axX32bxX3xX233xX1xXdxX3xX21xX22xX23xX3xX1xX32xX33xX4xX1xX3xX233xX1xX216xX25xX70xX3xX70xXdxX6xX25xX3xX223xX216xX3xXexX1xX32bxXd8xX3xX233xX1xX22xX3xX25xX1xX273xX3xX2b9xX3xX4xX6xX32xX3xXex10dbexX25xX70xXd8xX3xX233xX1xX22xX3xX1xX33xX3xX233x1981cxX3xXexX1xX22xX263xXexX3xX4xX216xX25xX70xX3xX25xX70xX1xXdxX2axXbxX3xX3bxX340xX32xX3xX223xX340xX4axX3xXexX1xXfaxX4xX3xX1xXdxX2axX25xX3xX223x1a89exX25xX70xX3xX18axX24xX3xX21xX22xX340xX25xX3xX5xX344xX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xX4xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xX3xXexX1xX10xX32xX3xX21xX22xX23xX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX4xX18xX6xX3xXbxX1xXb4xXbxX3xX5xX22xX263xXexXfbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12xX13xX224xX3xXexXb8xX83xX2b9xX25xX70xX3xX13xX224xX3x1363dxXdxX6xX32xX3xXexX1xX216xX25xX70xX3xX43xX263xX25xX3xXexX340xXdxX3xXbxX1xX97xX3xX27xX22xX23xX2axXexX3xX21xX22xX23xX3xX1xX32xX33xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdx15d23xXexX3xX4xX340xX25xX70xX3xX1xX273xX25xX70xX3xX233xX1xX216xX25xX70xXd8xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xXexX32xX273xX25xX3xX21xX22xXc2xX4xXd8xX3xXexXb8xX2b0xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX4xX1xX22xX23xX97xX25xX3xX27xXcfxX25xX70xX7bxX3xXbxX1xX97xX3xX27xX22xX23xX2axXexX3xX21xX22xX23xX3xX1xX32xX33xX4xX1xX3xX1xX2axX3xXexX1xXc2xX25xX70xX3xX4xXb4xX4xX3xX223xX273xXdxXd8xX3xXexXb8xX33xX4axX3xX18axX216xX3xXexX22xX23xX6b2xX25xX3xX223xXdxX2axX25xX3xX1xX273xX25xX70xX3xX233xX1xX216xX25xX70xXfbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12xX48xX70xX1xX32bxX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX4x184fexX25xX70xX3xX25xX97xX22xX3xXb8x16906xX72xX3xX233xX1xX22xX3xX18axXfaxX4xX3xX6axX38xX23xX3xX27xXfaxX25xX70xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX21xX22xX38xX25xX3xX7xXfaxXd8xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX27xX38xX25xX3xX27xXe7xX25xX70xXd8xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX27xXcfxX25xX70xX3xX4xX1xX22xX25xX70xXd8xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX4xX1xX22xX23xX97xX25xX3xX27xXcfxX25xX70xXd8xX3xX3bxX462xXdxX3xX4xX466xXexX3xX1xX33xX3xX4xXb4xX25xX1xX3xXexXb8xX97xX25xX3xX4axX24axXexX3xX223xX466xXexXd8xX3xX4axX24axXexX3xX25xX83xX84xX4xXd8xX3xX4xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xX3xX25xX1xX38xX25xX3xXexX33xX32xXd8xX3xX4xXb4xX4xX3xXexXb8xX263xX25xX3xX223xX32bxX6xX3xX21xX22xX340xX25xX3xX5xX344xXd8xX3xX3bxX340xX32xX3xX18axX2axX3xX18axXcfxX25xX70xX3xXexXb8xX38fxXdxX3xX18axX273xX3xX4xXb4xX4xX3xX223xX273xXdxXd8xX3xXexXb8xX33xX4axX3xX18axX216xX3xXexX22xX23xX6b2xX25xX3xX223xXdxX2axX25xX3xX1xX273xX25xX70xX3xX233xX1xX216xX25xX70xX3xXbxX1xX340xXdxX3xXexX22xX38xX25xX3xXexX1xX10xX32xX3xX21xX22xX23xX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX4xX18xX6xX3xXbxX1xXb4xXbxX3xX5xX22xX263xXexX3xX18axX24xX3xX223xX466xXexX3xX223xX6xXdxXd8xX3xX3bxX340xX32xX3xX18axX2axX3xX4xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xX3xX21xX22xXc2xX4xX3xXbxX1xX420xX25xX70xXd8xX3xX233xX1xX22xX3xX21xX22xX38xX25xX3xX7xXfaxX3xX18axX273xX3xX21xX22xX23xX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX18axX24xX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xX4xX1xX83xX84xX25xX70xX3xX25xX70xX33xXdxX3xX18axX263xXexX3xX1xX273xX25xX70xX3xX233xX1xX216xX25xX70xX3xX21xX22xX23xX3xX223xX32bxX25xX1xX3xXexX33xXdxX3xX25xX70xX1xX32bxX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX25xX273xX23xXfbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12xX305xXc2xXdxX3xX18axX84xXdxX3xX25xX1xX277xX25xX70xX3xX4xX1xX83xX84xX25xX70xX3xX25xX70xX33xXdxX3xX18axX263xXexX3xXbxX1xX340xXdxX3xX223xX83xX22cxX4xX3xX4xX340xX25xX1xX3xX3bxXb4xX32xX3xX1xX273xX25xX70xX3xX233xX1xX216xX25xX70xX3xX70x12d60xX4axX72xX3xX88xX1fxX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xX18axX83xX22cxXexX3xX5xX97xX25xX3xX233xX1xX235xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX3bxX24xX3xX4axX24axXexX3xX70xXdxX84xXdxX3xX1xX33xX25xX3xX4xX1xX83xX84xX25xX70xX3xX25xX70xX33xXdxX3xX18axX263xXexX3xX4xX18xX6xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX7bxX3xX25xX287xX4axX3xXexXb8xX32xX25xX70xX3xXbxX1xX33xX4axX3xX18axXdxX3xX18axXcfxX25xX70xX3xXexXb8xX38fxXdxX3xX5xX38xX25xX3xX4xX263xX25xX3xX4xX18xX6xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xXd8xX3xX4xX1fxX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xXexX2b0xX3xX19cxX19axX3xX4axX3xXexXb8xX2b9xX3xX5xX97xX25xX3xX7xX32xX3xX18axX84xXdxX3xX4axX2c7xX4xX3xX4xX6xX32xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX7bxX3xX25xX287xX4axX3xX25xX70xX32xX273xXdxX3xXbxX1xX33xX4axX3xX18axXdxX3xX18axXcfxX25xX70xX3xXexXb8xX38fxXdxX3xXbxX1xXe7xX3xX4xX263xX25xX3xX4xX1fxX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xXexX2b0xX3xX19cxX19axX3xX4axX3xXexXb8xX2b9xX3xX5xX97xX25xX3xX7xX32xX3xX18axX84xXdxX3xX4axX24axXexX3xX223xX466xXexX3xXexXfaxX3xX25xX1xXdxX97xX25xX3xX18axX273xX3xX4xXb4xX4xX3xX4xX1xX83xX84xX25xX70xX3xX25xX70xX33xXdxX3xX18axX263xXexX3xX21xX22xX23xX3xX223xX32bxX25xX1xX3xXexX33xXdxX3x14909xX1xXe7xX3xX5xXe7xX4xX3x116a0xX43xX3xX3bxX6xX25xX3xX1xX273xX25xX1xX3xX233x114faxX4axX3xXexX1xX10xX32xX3xX48xX70xX1xX32bxX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX25xX273xX23xXfbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12xX48xX1xX277xX25xX70xX3xXexXb8xX83xX38fxX25xX70xX3xX1xX22cxXbxX3xX223xX83xX22cxX4xX3xX4axXdx14336xX25xX3xXexXb8xX2b0xX3xX4xX340xX25xX1xX3xX3bxXb4xX32xX3xX1xX273xX25xX70xX3xX233xX1xX216xX25xX70xX3xX27xX32xX3xX88xXe7xX4xX3xXcxXb4xX4xX3xX4xX1xXdxX6b2xX25xX3xX6cxX3xX13xX224xX3xXcxXaaxX25xX70xX3xXcxX1xX6xX4axX3xX4axX83xX22xX3xX419xX22xX38xX25xX3xX223xX224xXdxX3xX25xX1xX38xX25xX3xX27xX38xX25xX3xX43xXdxX2axXexX3xX48xX6xX4axX3xX6axX10xX4axX3xX6ax109a0xXexXd8xX3xX21xX22xX23xX6b2xXexX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX18axX273xX3xX25xX97xX22xX3xXexXb8xX32xX25xX70xX3xX18ax13ffexX25xX3xX3bxX340xX25xX3xX4xX1xX466xXbxX3xXexX1xX22xX263xX25xX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xX4xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xXfbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12xX48xX70xX1xX32bxX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX4xX756xX25xX70xX3xX21xX22xX23xX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX25xX1xX277xX25xX70xX3xX4xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xXd8xX3xX27xXfaxX3xXb4xX25xX3xX7xX6xX22xX3xXbxX1xX340xXdxX3xX223xX83xX22cxX4xX3xX4xX1xX466xXbxX3xXexX1xX22xX263xX25xX3xX18axX24xX3xX21xX22xX340xX25xX3xX5xX344xX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xX4xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xX72xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12xX88xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xX3xX4xX1fxX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xX18axX83xX22cxXexX3xX5xX97xX25xX3xX233xX1xX235xXdxX3xX21xX22xX23xX3xX1xX32xX33xX4xX1xX3xX4xXb4xX4xX3xX3bxX24xX3xX4axX24axXexX3xX70xXdxX84xXdxX3xX1xX33xX25xX3xX4xX1xX83xX84xX25xX70xX3xX25xX70xX33xXdxX3xX18axX263xXexX3xX4xX18xX6xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX18axX273xX3xX25xX1xX277xX25xX70xX3xX4xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xX3xX25xX287xX4axX3xXexXb8xX32xX25xX70xX3xX18axXcfxX25xX70xX3xXbxX1xXe7xX3xX4xX263xX25xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX3xX4xX1fxX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xXexX2b0xX3xX19cxX19axX3xX4axX3xXexXb8xX2b9xX3xX5xX97xX25xX3xX7xX32xX3xX18axX84xXdxX3xX4axX2c7xX4xX3xX4xX6xX32xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xXfbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12xX6cxX3xX88xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xX3xX4xX1fxX3xX4xX1xXdxX24xX22xX3xX4xX6xX32xX3xX18axX83xX22cxXexX3xXexXb8xX97xX25xX3xX233xX1xX22xX3xX18axXfaxX4xX3xX3bxX24xX3xX4axX24axXexX3xX70xXdxX84xXdxX3xX1xX33xX25xX3xX4xX1xX83xX84xX25xX70xX3xX25xX70xX33xXdxX3xX18axX263xXexX3xX1xX273xX25xX70xX3xX233xX1xX216xX25xX70xX3xX223xX462xX3xX223xX83xX22cxX4xX3xX4xX216xX25xX70xX3xX3bxXc2xX3xX1xX32xX24axX4xX3xX4xX6xX32xX3xXexX2b0xX3xX19cxX19axX3xX4axX3xXexXb8xX2b9xX3xX5xX97xX25xX3xX7xX32xX3xX18axX84xXdxX3xX4axX24axXexX3xX223xX466xXexX3xXexXfaxX3xX25xX1xXdxX97xX25xXd8xX3xX25xX287xX4axX3xX25xX70xX32xX273xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX233xX1xX22xX3xX18axXfaxX4xXd8xX3xX27xXfaxX3xXb4xX25xX3xX21xX22xX23xX3xX1xX32xX33xX4xX1xX3xX223xX216xX3xXexX1xX32bxXd8xX3xX233xX1xX216xX25xX70xX3xX70xXdxX6xX25xX3xX223xX462xX3xX223xX83xX22cxX4xX3xX4xXb4xX4xX3xX13xX224xXd8xX3xX25xX70xX273xX25xX1xXd8xX3xX223xX32bxX6xX3xXbxX1xX83xX538xX25xX70xX3xXexX1xXc2xX25xX70xX3xX25xX1xX466xXexX3xX18axX84xXdxX3xX13xX224xX3xXcxXaaxX25xX70xX3xXcxX1xX6xX4axX3xX4axX83xX22xX3xX419xX22xX38xX25xX3xX223xX224xXdxX3xX25xX1xX38xX25xX3xX27xX38xX25xX3xX43xXdxX2axXexX3xX48xX6xX4axX3xX18axX24xX3xX223xX224xX3xX4xX6xX32xX3xXexX1xX10xX32xX3xX21xX22xX23xX3xX223xX32bxX25xX1xX3xXexX33xXdxX3xX48xX70xX1xX32bxX3xX223xX32bxX25xX1xX3xX25xX273xX23xXfbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX27xX23xXaxX12xX5bxX2axX3xXexX1xXc2xX25xX70xX3xX4xX224xXexX3xXexXb8xX10xX32xX3xX223xXa86xX25xX3xX4xX1xXdxX6b2xX22xX3xX7xXb4xX25xX70xX3xX2b9xX3xX233xX1xX22xX3xX18axXfaxX4xX3xXexX52dxX25xX1xX3xX233xX1xX216xX25xX70xX3xX223xX5f2xX22xX3xX4xXb4xX4xX3xX7xX38xX25xX3xX3bxX6xX23xX7bxX3xXexX22xX23xX6b2xX25xX3xX223xX83xX38fxX25xX70xX3xX27xX38xX23xX3xXexX340xXdxX3xX223xXdxX2axX25xX3xX4xX6xX32xX3xXexX1xX6b2xXd8xX3xX4xXb4xXbxX3xXexXb8xX10xX32xXd8xX3xX4xXb4xX4xX3xXexXb8xX33xX4axX3xXexX1xX22xXd8xX3xXbxX1xXb4xXexX3xX7xX1fxX25xX70xX3xX18axX216xX3xXexX22xX23xX6b2xX25xX3xX18axX273xX3xX4xXb4xX4xX3xX4xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xX3xX223xXdxX2axX25xX3xX70xXdxX1fxX7bxX3xX4xX216xX25xX70xX3xXexXb8xX21cxX25xX1xX3xX25xX287xX4axX3xXexXb8xX32xX25xX70xX3xXbxX1xX33xX4axX3xX18axXdxX3xX340xX25xX1xX3xX1xX83xX2b9xX25xX70xX3xX18axX273xX3xXexXdxX6b2xXbxX3xX70xXdxXb4xXbxX3xX18axX84xXdxX3xX4xXb4xX4xX3xX233xX1xX22xX3xX18axXfaxX4xX3xX3bxXc2xX3xXexXb8xX8axX3xXexXb8xX263xX25xX3xX223xX32bxX6xX3xX21xX22xX340xX25xX3xX5xX344xXd8xX3xX3bxX340xX32xX3xX18axX2axX3xX18axXcfxX25xX70xX3xXexXb8xX38fxXdxX3xX18axX273xX3xX4xXb4xX4xX3xX223xX273xXdxXd8xX3xXexXb8xX33xX4axX3xX18axX216xX3xXexX22xX23xX6b2xX25xX3xX223xXdxX2axX25xX3xX1xX273xX25xX70xX3xX233xX1xX216xX25xX70xXfbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17adaxX32xX22xXb8xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX43xX25x14b5fxX4xX32xX25xX32xX4axX23xX0xX4cxXbxX12