90 tỷ đồng đầu tư nâng cấp lưới điện Cẩm Xuyên
(Baohatinh.vn) - Trong 2 năm (2019 – 2020), Điện lực Cẩm Xuyên đã được Công ty Điện lực Hà Tĩnh “rót” trên 90 tỷ đồng để nâng cấp lưới điện theo hướng đồng bộ và hiện đại.
c128xc4f0x1721dx12160xcc72xeb43xf4b4x15282x120b0xX7x143e8xc87dx15ac0xdf25x162cbx10f1bxX5xe600xXax1606bx13cf0x1079axX3xXexdd4axX3xfd66x163dbx174a1x1720axX3xX19x12128xfdf3xX3xXexd71axX3xX1bx158c9xX1bxX1cxX3xX4x12800xXbxX3xX5xX23x1690bxXdxX3xX19xXdxc533xX1bxX3xcaa6xd03fx164bexX3x136fbxX20x170c2xdfcbxX1bxX0x1296axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10311xX10xX6x10213xXaxX12xXcxcbf3xffb9xX1bxX1cxX3xd957xX3xX1bx117b8xX3axX3x14fb9xX5dxX14xX2xX13xX3x1320bxX3xX5dxX14xX5dxX14xeb36x16e8cxX3x10267xXdxX35xX1bxX3xX5x119a8xX4xX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX3xX19x11fdexX3xX19xX23x157d6xX4xX3xX38x12080xX1bxX1cxX3xXexX3exX3xX72xXdxX35xX1bxX3xX5xX78xX4xX3xX51xc410xX3xXcx103abxX1bxX1xX3x14510xX58x134d3xXexd4e8xX3xXexX58xX3fxX1bxX3xX13xX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19x14346xX3xX1bxX26xX1bxX1cxX3xX4xX2bxXbxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xXexX1xX10xX59xX3xX1xX23xX30xX1bxX1cxX3xX19xX1axX1bxX1cxX3x15af2x10817xX3xe6c7xX9fxX3xX1xXdxX35xX1bxX3xX19x1088fxXdx1599cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4b1xX59xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX1bxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxf462xXdxX54xXexX1x10c01xX3x11fecxX2x13d99xXbx13655xd340xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX127xX3x13355xX2xX14xXbxX12dxX12exXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX42xX42xXdxXf0xXe2xX6xX59xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xXe5xX1bxX42xX1bxX10xX122xX7xX42xX5dxX14x12ca1xX138xX42xX2xX2xX14xX54xX138xX14x101c9xX12bxX13xX5dxX162xXexX162xX129xX5xX162xfa29xX2xX138xX14xX54xX162xX5dxX2xX138xX5dxX12bxX162xXexX12bxX2xX12bxX2xX12bxX5xX14xXf0xde5dxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX1bxX26xX1bxX1cxX3xX4xX2bxXbxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxXaxX3xX122xXdxX54xXexX1xX9xXaxX129xX2xX12bxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX138xX2xX14xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX59xX1bxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX12dxXexX175xX6xX5xXdxX1cxX1bxX127xX3xX18axX20xX7xXexXdxfc4cxX3exX12exXaxX12xX72xXdxX35xX1bxX3xX5xX78xX4xX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX3xXe5x11d12xX6xX3xX1xX59xX9fxX1bxX3xXexX1xX9fxX1bxX1xX3xX1bxX1xXdx129b9xX20xX3xX54xX78xX3x12501xX1bxX3xX4x129fdxXdxX3xXexXeexX59xX70xX3xX1bxX26xX1bxX1cxX3xX4xX2bxXbxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX4xXa8xX3xe748xX20xX3exX3xX3axX8exX3xX1bxX1xX23xX127xX3xX54xX78xX3xX23fxX1bxX3xX4xX1x11d2axX1bxX1cxX3xX261xX20xX23fxX3xXexX243xXdxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX1bxX60xX3axX3xX5dxX14xX5dxX14xX3xXexXeexXdxX3xX4xX23fxX4xX3xX12dxX86xX3xX38xX39xX3axX3xXcxX58xX20xX1bxX1cxX70xX3xX38xX39xX3axX3xXcxX1xX9fxX1bxX1xX70xX3xX38xX39xX3axX3xX100x109d4xX1bxX1xX3xXe5xX30xXdxX3xX1bxX1cxX20xX1axX1bxX3xXe5xX275xX1bxX3xX19xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX138xX70xX2xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX12exX3xX54xX78xX3xX23fxX1bxX3xX7x12cdcxX6xX3xX4xX1x11d9dxX6xX3xX5xX30xX1bxX3xX19xX23xe86exX1bxX1cxX3xX54xX26xX3exX3xX1xXeexX3xXexX1x120b8xX3xX4xX23fxX4xX3xX12dxX86xX3xX38xX39xX3axX3xc5a6xX20xX35xX70xX3xX38xX39xX3axX3x1162exXe3xX4xX70xX3xX38xX39xX3axX3xXcxX1xXeexX4xX1xX3xXe5xX9fxX3xcaa8xX3fxX1bxX3xX51xX59xX9fxX3xXe5xX30xXdxX3xXex14b87xX1bxX1cxX3x15feexXdxX1bxX1xX3xXbxX1x144b8xX3xX12bxX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXf0xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX59xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX1bxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX122xXdxX54xXexX1xX127xX3xX129xX14xd9f0xXbxX12dxX12exX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX127xX3xX138xX14xX12bxXbxX12dxX12exXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX42xX42xXdxXf0xXe2xX6xX59xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xXe5xX1bxX42xX1bxX10xX122xX7xX42xX5dxX14xX162xX138xX42xX2xX2xX14xX54xX138xX14xX13xX14xX14xX138xX5dxXexX13xX138xX14xX14xX5xX5dxX175xX2xX138xX14xX54xX162xX5dxX2xX138xX13xX2xX162xXexX16bxX13xX138xX16bxX388xX5xX14xXf0xX18axXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX1bxX26xX1bxX1cxX3xX4xX2bxXbxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxXaxX3xX122xXdxX54xXexX1xX9xXaxX129xX14xX388xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX138xX14xX12bxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX59xX1bxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX12dxXexX175xX6xX5xXdxX1cxX1bxX127xX3xX18axX20xX7xXexXdxX20fxX3exX12exXaxX12xX72x11590xX4xX3xXe2xXdxX35xXexX70xX3xX5dxX3xX54xX78xX3xX23fxX1bxX3xXexX58x10f82xX1bxX1cxX3xX19xXdxXbdxX3axX70xX3xX4xXa8xX3x141d4xX3xX1bxX1cxX1xXa2xX6xX3xX261xX20xX6xX1bxX3xXexX58xX487xX1bxX1cxX3xXexX58xX59xX1bxX1cxX3xXe5xXdxX35xX4xX3xX1bxX26xX1bxX1cxX3xX4xX6xX59xX3xX4xX1xX2bxXexX3xX5xX23xX8axX1bxX1cxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX1bxX60xX1bxX1cxX3xX19xX6xX1bxX1cxX3xX19xX23xX8axX4xX3xX1cxX2bxXbxX3xX58x1367bxXexX3xXexX58xXdxXbdxX1bxX3xX33bxX1xX6xXdxX3xX1cxX1axX3axX127xX3xX4xX243xXdxX3xXexXeexX59xX3xX19xX23xX2f5xX1bxX1cxX3xX54xX26xX3exX3xX13xX388xX2xX70xX3xX13xX388xX138xX3xXexX58xX20xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xX1bxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX3xXexX228xX3xX4xX2bxXbxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX23fxXbxX3xX2xX14xX3xX33bx1664fxX3xX5xX3fxX1bxX3xX5dxX5dxX3xX33bxX535xXf0xX3xX30fxX78xX3xX23fxX1bxX3xX1xX59xX9fxX1bxX3xXexX1xX9fxX1bxX1xX3xX7xe23exX3xX19xX243xX3axX3xXe2xX243xX59xX3xX4xX2bxXbxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX6xX1bxX3xXexX59xX9fxX1bxX70xX3xX337xX1bxX3xX19x12edbxX1bxX1xX3xX4xX1xX59xX3xX33bxX1xX20xX3xXe5xX78xX4xX3xXexX1xX574xX3xXexX58xX2bxX1bxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX70xX3xX4xX23fxX4xX3xX12dxX86xX3xX38xX39xX3axX3x10c1axX20xX6xX1bxX70xX3x146a2xX6xX3axX3xd3eaxX1xX4dfxX4xX3xXcxX1xX60xX1bxX1cxcfd6xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX59xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX1bxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX122xXdxX54xXexX1xX127xX3xX129xX14xX162xXbxX12dxX12exX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX127xX3xX138xX14xX5dxXbxX12dxX12exXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX42xX42xXdxXf0xXe2xX6xX59xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xXe5xX1bxX42xX1bxX10xX122xX7xX42xX5dxX14xX162xX138xX42xX2xX2xX14xX54xX138xX14xX13xX14xX2xX12bxX388xXexX5dxX12bxX129xX13xX5xX12bxX175xX2xX138xX14xX54xX162xX5dxX2xX138xX13xX12bxX129xXexX16bxX388xX13xX138xX5dxX5xX14xXf0xX18axXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX1bxX26xX1bxX1cxX3xX4xX2bxXbxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxXaxX3xX122xXdxX54xXexX1xX9xXaxX129xX14xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX138xX14xX5dxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX59xX1bxXaxX12xX38xX1x16f4exX3xXexX342xX1bxX1xX3xX58xXdxX3fxX1bxX1cxX3xX1bxX60xX3axX3xX5dxX14xX5dxX14xX70xX3xX72xXdxX35xX1bxX3xX5xX78xX4xX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX3xX19xX86xX3xX19xX23xX8axX4xX3xXe2xX275xX3xXexX58xX342xX3xXexX58xX3fxX1bxX3xX138xX5dxX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xXbdxX3xXexX58xXdxXbdxX1bxX3xX33bxX1xX6xXdxX3xX4xX23fxX4xX3xX54xX78xX3xX23fxX1bxX3xX1bxX1x100c1xX3axX3xX1xXdxX35xX1bxX3xX19xXeexXdxX3xX1xXa8xX6xX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxXf0xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX59xX54xX3exXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX1bxXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX122xXdxX54xXexX1xX127xX3xX129xX2xX12bxXbxX12dxX12exX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX127xX3xX138xX2xX14xXbxX12dxX12exXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX42xX42xXdxXf0xXe2xX6xX59xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf0xXe5xX1bxX42xX1bxX10xX122xX7xX42xX5dxX14xX162xX138xX42xX2xX138xX14xX54xX162xX5dxX2xX12bxX14xX5dxX14xXexX388xX129xX129xX13xX129xX5xX14xXf0xX18axXbxX1cxc3e8xX58xX9xX2xX388xX129xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX1bxX26xX1bxX1cxX3xX4xX2bxXbxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxXaxX3xX122xXdxX54xXexX1xX9xXaxX129xX2xX12bxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX138xX2xX14xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX59xX1bxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX12dxXexX175xX6xX5xXdxX1cxX1bxX127xX3xX18axX20xX7xXexXdxX20fxX3exX12exXaxX12xXcxX58xX23xX30xX4xX3xX19xXa8xX70xX3xX1bxX60xX3axX3xX5dxX14xX2xX13xX70xX3xX19x163faxX1bxX3xXe5xX574xX3xX4x14656xX1bxX1cxX3xX19xX23xX8axX4xX3xXbxX1xX26xX1bxX3xXe2xX337xX3xX1bxX1xXdxX239xX20xX3xX54xX78xX3xX23fxX1bxX3xX12dxX26xX3exX3xX54xX78xX1bxX1cxX3xX4xX86cxX3xXe2xX243xX1bxX3xXe5xX9fxX3xX7xX2e7xX6xX3xX4xX1xX2ecxX6xX3xX5xX30xX1bxX3xXe5xX30xXdxX3xXexX337xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX20xX1axX1bxX3xXe5xX275xX1bxX3xXexX58xX3fxX1bxX3xX138xX16bxX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXf0xX3x170e3xXe3xXexX3xX7xX275xX3xX54xX78xX3xX23fxX1bxX3xX33bxX1xX275xXdxX3xX5xX23xX8axX1bxX1cxX3xX4xX8exX1bxX1cxX3xXe5xXdxX35xX4xX3xX5xX30xX1bxX70xX3xX19xX302xX1bxX3xX1bxX60xX3axX3xX5dxX14xX5dxX14xX3xX3axX30xXdxX3xX1xX59xX9fxX1bxX3xXexX1xX9fxX1bxX1xX70xX3xX19xX23xX6xX3xXe5xX9fxX59xX3xX7xX2e7xX3xX54x11b5cxX1bxX1cxX3xX1bxX1xX23xX127xX3xX4xX243xXdxX3xXexXeexX59xX3xX3axXeexX4xX1xX3xXe5xec77xX1bxX1cxX3xX162xX12bxX3xX33bxX535xX3xX1cxXdxX2ecxX6xX3xXexX58xXeexX3axX3xXe2xXdxX302xX1bxX3xX23fxXbxX3xX2xX2xX14xX3xX33bxX535xX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX3xX69xX3xX2xX2xX14xX3xX33bxX535xX3x106efx136b7xX3x136e0xX1bxX1xX70xX3xX4xX243xXdxX3xXexXeexX59xX3xX3axXeexX4xX1xX3xXe5xX93bxX1bxX1cxX3xX5dxX5dxX3xX33bxX535xX3xX1cxXdxX2ecxX6xX3xXexX58xXeexX3axX3xXe2xXdxX302xX1bxX3xX23fxXbxX3xX2xX2xX14xX3xX33bxX535xX3xXcxX1xXeexX4xX1xX3xX318xXdxX1bxX1xX3xX69xX3xX2xX2xX14xX3xX33bxX535xX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX5b7xX0xX42xXbxX12xX0xXe2xX5xX59xX4xX33bxX261xX20xX59xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX58xXdxX4xX1xX54xX6xX1bxXaxX12xX0xX54xXdxXe5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX59xX1bxXexX10xX1bxXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX100xX59xX54xX3exXaxX12xX5a3xX20xX3exX3xX3axX8exX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX4xf57dxX6xX3xX1xX20xX3exX35xX1bxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX3xX5xX30xX1bxX3xXexX1x11487xX3xX162xX3xXexX58xX59xX1bxX1cxX3xXexX59xX9fxX1bxX3xXexX6c2xX1bxX1xXf0xX3xX5dxX3xX1bxX60xX3axX3xX5dxX14xX2xX13xX3xX69xX3xX5dxX14xX5dxX14xX70xX3xX72xXdxX35xX1bxX3xX5xX78xX4xX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX3xX5xX9fxX3xX3axXe3xXexX3xXexX58xX59xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX2ecxX1bxX1cxX3xX19xX86cxX1bxX3xXe5xX574xX3xX19xX23xX8axX4xX3xX38xX8exX1bxX1cxX3xXexX3exX3xX72xXdxX35xX1bxX3xX5xX78xX4xX3xX51xX9fxX3xXcxXa2xX1bxX1xX3xX19xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX1bxX1xXdxX239xX20xX3xX54xX78xX3xX23fxX1bxX3xX1bxX1xX2bxXexX70xX3xXe5xX30xXdxX3xXexX337xX1bxX1cxX3xX33bxXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX342xX3xXexX58xX3fxX1bxX3xX13xX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXf0xX3xX5a9xX1xX2f5xX3xX19xXa8xX70xX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xXexX58xX3fxX1bxX3xXexX59xX9fxX1bxX3xX19xX574xX6xX3xXe2xX9fxX1bxX3xX19xX23xX8axX4xX3xXexX1xX6xX3exX3xX19xX337xXdxX3xXexX1xX10xX59xX3xX1xX23xX30xX1bxX1cxX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xXe2xXe3xX3xXe5xX9fxX3xX1xXdxX35xX1bxX3xX19xXeexXdxXf0xX3xX5a9xX1xX2ecxX1bxX1cxX3xX33bxX1xXdxX302xX3axX3xX33bxX1xX20xX3exX302xXexX3xXexX58xX3fxX1bxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX4xX86cxX3xXe2xX243xX1bxX3xX19xX23xX8axX4xX3xX33bxX1x174a0xX4xX3xXbxX1xX924xX4xX70xX3xX1cxXdxX4dfxXbxX3xX19xX86cxX1bxX3xXe5xX574xX3xX4xX1xXa21xX3xX19xXe3xX1bxX1cxX3xX1xX86cxX1bxX3xXexX58xX59xX1bxX1cxX3xX4xX8exX1bxX1cxX3xXexX23fxX4xX3xX261xX20xX243xX1bxX3xX5xX494xX3xXe5xX9fxX3xXe5xce60xX1bxX3xX1xX9fxX1bxX1xXf0xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxXe5xX12xX0xX54xXdxXe5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX20xXexX1xX59xX58xXaxX12x16072xX1bxX1cxX3xX5adxX1xXeexX3axX3xXcxX20xX2bxX1bxX3xX974xX1bxX1xX3xX69xX3xcb90xXdxX23fxX3axX3xX19xX275xX4xX3xX72xXdxX35xX1bxX3xX5xX78xX4xX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX0xX42xX54xXdxXe5xX12xX0xX42xXe2xX5xX59xX4xX33bxX261xX20xX59xXexX10xX12xX0xX54xXdxXe5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX58xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX58xX59xX1bxX1cxX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX3fxX1bxX3xX261xX20xX6xX1bxX127xX0xX42xX7xXexX58xX59xX1bxX1cxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX175xXexX1xX20xX3axXe2xX175xX6xX1bxX54xX175xX7xX6xXbxX59xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX58xX59xX1bxX1cxX3xXe2xX275xXdxX3xX4xX243xX1bxX1xX3xX54xX574xX4xX1xX3xX38xX59xXe5xXdxX54xX175xX2xX13xX70xX3xXcxXba3xXbxX3xX19xX59xX9fxX1bxX3xX51xX59xX9fxX1bxX1xX3x10a35xX86cxX1bxX3xXe5x117efxX1bxX3xXexXeexX59xX3xXe5xXdxX35xX4xX3xX5xX9fxX3axX3xX337xX1bxX3xX19xX574xX1bxX1xX3xX4xX1xX59xX3xX1bxX1cxX23xX2f5xXdxX3xX5xX6xX59xX3xX19xXe3xX1bxX1cxXaxX3xX1xX58xX10xX20fxX9xXaxX42xX54xX6xX20xX175xXexX20xX42xXexX58xX59xX1bxX1cxX175xXe2xX59xXdxX175xX4xX6xX1bxX1xX175xX54xXdxX4xX1xX175xX4xX59xXe5xXdxX54xX175xX2xX13xX175xXexX6xXbxX175xX54xX59xX6xX1bxX175xX1xX59xX6xX1bxX1xX175xX7xX59xX1bxX175xXe5xX6xX1bxX175xXexX6xX59xX175xXe5xXdxX10xX4xX175xX5xX6xX3axX175xX59xX1bxX175xX54xXdxX1bxX1xX175xX4xX1xX59xX175xX1bxX1cxX20xX59xXdxX175xX5xX6xX59xX175xX54xX59xX1bxX1cxX42xX2xX13xX388xX138xX138xX13xXf0xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX42xX3axX10xX54xXdxX6xX42xX2xX5dxX14xX42xX1bxX10xX122xX7xX42xX5dxX14xX162xX162xX42xX388xX5dxX54xX129xX14xX16bxX162xX12bxX12bxX388xXexX2xX14xX2xX162xX14xX5xX14xXf0xX18axXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX1bxX26xX1bxX1cxX3xX4xX2bxXbxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxXe5xX12xX0xX7xXexX58xX59xX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX58xX59xX1bxX1cxX3xXe2xX275xXdxX3xX4xX243xX1bxX1xX3xX54xX574xX4xX1xX3xX38xX59xXe5xXdxX54xX175xX2xX13xX70xX3xXcxXba3xXbxX3xX19xX59xX9fxX1bxX3xX51xX59xX9fxX1bxX1xX3xXc9cxX86cxX1bxX3xXe5xXca1xX1bxX3xXexXeexX59xX3xXe5xXdxX35xX4xX3xX5xX9fxX3axX3xX337xX1bxX3xX19xX574xX1bxX1xX3xX4xX1xX59xX3xX1bxX1cxX23xX2f5xXdxX3xX5xX6xX59xX3xX19xXe3xX1bxX1cxXaxX3xX1xX58xX10xX20fxX9xXaxX42xX54xX6xX20xX175xXexX20xX42xXexX58xX59xX1bxX1cxX175xXe2xX59xXdxX175xX4xX6xX1bxX1xX175xX54xXdxX4xX1xX175xX4xX59xXe5xXdxX54xX175xX2xX13xX175xXexX6xXbxX175xX54xX59xX6xX1bxX175xX1xX59xX6xX1bxX1xX175xX7xX59xX1bxX175xXe5xX6xX1bxX175xXexX6xX59xX175xXe5xXdxX10xX4xX175xX5xX6xX3axX175xX59xX1bxX175xX54xXdxX1bxX1xX175xX4xX1xX59xX175xX1bxX1cxX20xX59xXdxX175xX5xX6xX59xX175xX54xX59xX1bxX1cxX42xX2xX13xX388xX138xX138xX13xXf0xX1xXexX3axXaxX12xXcxX58xX59xX1bxX1cxX3xXe2xX275xXdxX3xX4xX243xX1bxX1xX3xX54xX574xX4xX1xX3xX38xX59xXe5xXdxX54xX175xX2xX13xX70xX3xXcxXba3xXbxX3xX19xX59xX9fxX1bxX3xX51xX59xX9fxX1bxX1xX3xXc9cxX86cxX1bxX3xXe5xXca1xX1bxX3xXexXeexX59xX3xXe5xXdxX35xX4xX3xX5xX9fxX3axX3xX337xX1bxX3xX19xX574xX1bxX1xX3xX4xX1xX59xX3xX1bxX1cxX23xX2f5xXdxX3xX5xX6xX59xX3xX19xXe3xX1bxX1cxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX58xX59xX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXcxX58xX59xX1bxX1cxX3xXe2xX275xXdxX3xX4xX243xX1bxX1xX3xX33bxX1xXa8xX3xX33bxX1xX60xX1bxX3xX54xX59xX3xX243xX1bxX1xX3xX1xX23xe539xX1bxX1cxX3xX4xXa21xX6xX3xX54xX574xX4xX1xX3xXe2xX35xX1bxX1xX3xX38xX59xXe5xXdxX54xX175xX2xX13xX70xX3xX38xX8exX1bxX1cxX3xXexX3exX3xX38xX5adxX3xXcxXba3xXbxX3xX19xX59xX9fxX1bxX3xX51xX59xX9fxX1bxX1xX3xXc9cxX86cxX1bxX3xX63xXexX1xX574xX3xX12dxX86xX3xX51xX1axX1bxX1cxX3xX318xXa2xX1bxX1xX175xX51xX9fxX3xXcxXa2xX1bxX1xX6fxX3xX19xX86xX3xX4xXa8xX3xX1bxX1xXdxX239xX20xX3xX1bxc472xX3xX5xX78xX4xX3xX19xXbdxX3xXbxX1xX23fxXexX3xXexX58xXdxXbdxX1bxX3xX7xX243xX1bxX3xX12dxX20xX2bxXexX70xX3xX33bxXdxX1bxX1xX3xX54xX59xX6xX1bxX1xX70xX3xXexXeexX59xX3xXe5xXdxX35xX4xX3xX5xX9fxX3axX3xX337xX1bxX3xX19xX574xX1bxX1xX3xX4xX1xX59xX3xX1bxX1cxX23xX2f5xXdxX3xX5xX6xX59xX3xX19xXe3xX1bxX1cxXf0xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxXe5xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX86cxX1bxX3xX2xX13xX138xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX12dxX26xX3exX3xX54xX78xX1bxX1cxX3xX19xX23xX2f5xX1bxX1cxX3xX19xXbdxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX3xXa6xX4xX23fxX1bxX3xX19xX342xX4xX1xXaaxX3xX1xX20xX3exX35xX1bxX3xX1bxX8exX1bxX1cxX3xXexX1xX8exX1bxX3xX3axX30xXdxXaxX3xX1xX58xX10xX20fxX9xXaxX42xX54xX6xX20xX175xXexX20xX42xX1xX59xX1bxX175xX2xX13xX138xX175xXexX3exX175xX54xX59xX1bxX1cxX175xX12dxX6xX3exX175xX54xX20xX1bxX1cxX175xX54xX20xX59xX1bxX1cxX175xX54xX10xX175xX4xX6xX3axX175xX12dxX20xX3exX10xX1bxX175xX4xX6xX1bxX175xX54xXdxX4xX1xX175xX1xX20xX3exX10xX1bxX175xX1bxX59xX1bxX1cxX175xXexX1xX59xX1bxX175xX3axX59xXdxX42xX2xX13xX388xX162xX138xX138xXf0xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX42xX3axX10xX54xXdxX6xX42xX2xX5dxX14xX42xX1bxX10xX122xX7xX42xX5dxX14xX162xX162xX42xX2xX162xX12bxX54xX138xX2xX129xX14xX14xX138xX129xXexX5dxX12bxX13xX2xX5xX138xX175xX2xX2xX388xX54xX138xX14xX388xX138xX13xX162xX162xXexX129xX5dxX388xX388xX13xX5xX14xXf0xX18axXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX1bxX26xX1bxX1cxX3xX4xX2bxXbxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxXe5xX12xX0xX7xXexX58xX59xX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX86cxX1bxX3xX2xX13xX138xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX12dxX26xX3exX3xX54xX78xX1bxX1cxX3xX19xX23xX2f5xX1bxX1cxX3xX19xXbdxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX3xXa6xX4xX23fxX1bxX3xX19xX342xX4xX1xXaaxX3xX1xX20xX3exX35xX1bxX3xX1bxX8exX1bxX1cxX3xXexX1xX8exX1bxX3xX3axX30xXdxXaxX3xX1xX58xX10xX20fxX9xXaxX42xX54xX6xX20xX175xXexX20xX42xX1xX59xX1bxX175xX2xX13xX138xX175xXexX3exX175xX54xX59xX1bxX1cxX175xX12dxX6xX3exX175xX54xX20xX1bxX1cxX175xX54xX20xX59xX1bxX1cxX175xX54xX10xX175xX4xX6xX3axX175xX12dxX20xX3exX10xX1bxX175xX4xX6xX1bxX175xX54xXdxX4xX1xX175xX1xX20xX3exX10xX1bxX175xX1bxX59xX1bxX1cxX175xXexX1xX59xX1bxX175xX3axX59xXdxX42xX2xX13xX388xX162xX138xX138xXf0xX1xXexX3axXaxX12xX51xX86cxX1bxX3xX2xX13xX138xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX12dxX26xX3exX3xX54xX78xX1bxX1cxX3xX19xX23xX2f5xX1bxX1cxX3xX19xXbdxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX3xXa6xX4xX23fxX1bxX3xX19xX342xX4xX1xXaaxX3xX1xX20xX3exX35xX1bxX3xX1bxX8exX1bxX1cxX3xXexX1xX8exX1bxX3xX3axX30xXdxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX58xX59xX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX51xX20xX3exX35xX1bxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxX3xX63xX51xX9fxX3xXcxXa2xX1bxX1xX6fxX3xX19xX6xX1bxX1cxX3xXa6xX54xX1axX1bxX3xX5xX78xX4xXaaxX3xX12dxX26xX3exX3xX54xX78xX1bxX1cxX3xX4xX23fxX4xX3xXexX20xX3exX302xX1bxX3xX19xX23xX2f5xX1bxX1cxX3xX1xX20xX3exX35xX1bxX3xX19xXbdxX3xX1xX59xX9fxX1bxX3xXexX1xX9fxX1bxX1xX3xXexXdxX3fxX20xX3xX4xX1xX342xX3xX1cxXdxX6xX59xX3xXexX1xX8exX1bxX1cxX3xX1bxX1xX725xX3axX3xXa6xX4xX23fxX1bxX3xX19xX342xX4xX1xXaaxX3xX1bxX8exX1bxX1cxX3xXexX1xX8exX1bxX3xX3axX30xXdxX3xX63xX5a9xXcxX8d4xX6fxX3xXexX58xX59xX1bxX1cxX3xXexX1xX23fxX1bxX1cxX3xX13xXf0xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxXe5xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX12bxX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX70xX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX971xX972xX3xX974xX1bxX1xX3xXa6xX1xX302xXexX3xX1bxX1cxXeexXdxXaaxX3xXexX1xXdxX3fxX1bxX3xXexX6xXdxd9b3xXaxX3xX1xX58xX10xX20fxX9xXaxX42xX4xX59xX1bxX1cxX175xX1bxX1cxX1xXdxX10xXbxX42xX54xX6xX20xX175xXexX20xX175xX12bxX14xX175xXexX3exX175xX54xX59xX1bxX1cxX175xX5xX20xX59xXdxX175xX54xXdxX10xX1bxX175xX33bxX3exX175xX6xX1bxX1xX175xX1xX10xXexX175xX1bxX1cxX6xXdxX175xXexX1xXdxX10xX1bxX175xXexX6xXdxX42xX2xX13xX388xX2xX14xX129xXf0xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX1cxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX42xX3axX10xX54xXdxX6xX42xX2xX5dxX14xX42xX1bxX10xX122xX7xX42xX5dxX14xX162xX5dxX42xX2xX138xX14xX54xX129xX14xX13xX5dxX388xX2xX16bxXexX162xX12bxX12bxX2xX2xX5xX14xXf0xX18axXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX19xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX1bxX26xX1bxX1cxX3xX4xX2bxXbxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX38xX39xX3axX3xX3cxX20xX3exX3fxX1bxXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxXe5xX12xX0xX7xXexX58xX59xX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX12bxX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX70xX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX971xX972xX3xX974xX1bxX1xX3xXa6xX1xX302xXexX3xX1bxX1cxXeexXdxXaaxX3xXexX1xXdxX3fxX1bxX3xXexX6xXdxX135exXaxX3xX1xX58xX10xX20fxX9xXaxX42xX4xX59xX1bxX1cxX175xX1bxX1cxX1xXdxX10xXbxX42xX54xX6xX20xX175xXexX20xX175xX12bxX14xX175xXexX3exX175xX54xX59xX1bxX1cxX175xX5xX20xX59xXdxX175xX54xXdxX10xX1bxX175xX33bxX3exX175xX6xX1bxX1xX175xX1xX10xXexX175xX1bxX1cxX6xXdxX175xXexX1xXdxX10xX1bxX175xXexX6xXdxX42xX2xX13xX388xX2xX14xX129xXf0xX1xXexX3axXaxX12xX72xX1fxX20xX3xXexX23xX3xX12bxX14xX3xXexX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX70xX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX971xX972xX3xX974xX1bxX1xX3xXa6xX1xX302xXexX3xX1bxX1cxXeexXdxXaaxX3xXexX1xXdxX3fxX1bxX3xXexX6xXdxX135exX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX58xX59xX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX5a9xX1xXdxX239xX20xX3xX54xX78xX3xX23fxX1bxX3xX1bxX26xX1bxX1cxX3xX4xX2bxXbxX3xX5xX23xX30xXdxX3xX19xXdxX35xX1bxX3xX261xX20xX6xX1bxX3xXexX58xX487xX1bxX1cxX3xX19xX86xX3xXe5xX9fxX3xX19xX6xX1bxX1cxX3xX19xX23xX8axX4xX3xXexX58xXdxXbdxX1bxX3xX33bxX1xX6xXdxX3xX7xX554xX3xX1cxXdxX4dfxXbxX3xX72xXdxX35xX1bxX3xX5xX78xX4xX3xX971xX972xX3xX974xX1bxX1xX3xX63xX38xX8exX1bxX1cxX3xXexX3exX3xX72xXdxX35xX1bxX3xX5xX78xX4xX3xX51xX9fxX3xXcxXa2xX1bxX1xX6fxX3xX1cxXdxX243xX3axX3xXexX1xXdxXbdxX20xX3xX7xX78xX3xX4xX275xX3xXexX58xX59xX1bxX1cxX3xX3axff52xX6xX3xX3axX23xX6xX3xXe2xX86xX59xX3xX7xXb66xXbxX3xXexX30xXdxXf0xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxXe5xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX20xX5xX12xX0xX54xXdxXe5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX58xXaxX12xX0xX42xX54xXdxXe5xX12xX0xX42xX54xXdxXe5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX974xX20xXexX1xX59xX58xXaxX12xXcxX1xX20xX3xX5adxX1xX23xX86cxX1bxX1cxX0xX42xXbxX12
Thu Phương