ABIC trao quà cho người dân khó khăn
(Baohatinh.vn) - Ngày 25/12, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp (ABIC) phối hợp cùng Agribank Hà Tĩnh trao 50 suất quà hỗ trợ các gia đình khó khăn huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên.
b88dx11a99xd70fx139c0xfde2xd91exf3cexd631x1455dx1109exbcd1x11f1ex14687xea5fxf37bxfb6cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxecf9x13172x11f6bxXexX0xc701xXaxX17xX18xX19xXexX0xe17bx1159exX19x11dcfxXexX0xXaxda3axX9x138b6xXdxX18xddffxX2fxd069x140eax113d1xX5xbba8xXbxXdxX17xX32xXex14186x10f01xe802xX4xX9xXbxb908xX18xX24xX9xd22exd750x10235xX9xX2cxXaxX24xX9xd507x10429x1286bxffddxX35xX9xX19x13607xX4dxX9x148c2xXaxf65bxX9xX57xXax119c7xX4dxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe5b2xX17xX18xX19xX32xXexc11bxX4exX47xX26xX9x103e6x12e27xX1cxX2axX7axd3aaxX9xX4xf13bxX4dxX4exX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX3cxfd99xX24xX9xXaxX35xc695xXcxX9xX75xX4exX54xX4dxX9xXaxX47xX4dxX4exX9xX4dxX82xX4dxX4exX9xX4dxX4exXaxX35xcc4dxX33xX9xdaccxX3bxX3cxX3dxX4x11b98xX9xX33xXaxed0bxX35xX9xXax10e93xX33xX9xX2cx137e7xX4dxX4exX9xX3bxX4exX41xX35xX23xX18xX4dxX57xX9xX6fxX47xX9xX5x13e5exX4dxXaxX9xXbxX41xX18xX24xX9xX7bxf20exX9xX2fxX46x12ea0xXbxX9xX45xX46xX47xX9xXax132b5xX9xXbxX41xXb8xX9xX2cx1407fxX2cxX9xX4exX35xX18xX9x11d70x1053exX4dxXaxX9xX57xXaxX59xX9xX57xXaxX5dxX4dxX9xXaxX46xX26xXa8xX4dxX9x121d8x1449dxX9xX3bxX4dxXaxX9x1255axX47xX9xX4x11aacxXcxX9x10cd1xX46xX26x14987xX4dxe1cbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x11b64xX35xX19xXbxXaxf859x1392axXd7xXd7xX33x12d5fxd44fxXaxX17xX35xX4exXaxXbxX13fx11b40xXd7xXd7xX33xX144xX32xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13fxX1cxX1cxX35xX118xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4dxXaxX118xX10cxX4dxX1cxX4dxX17xX13axX2fxX1cxX2axfc4cxX7bxX7axX1cxX175xX175xX19xX2axX2axX7bxX2axX7axX7axf436xXbxf086xX2axX2axXd7xXdxXd7xX118xf47bxX33xX4exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX23xX35xX2cxX9xXbxX41xX18xX24xX9xX45xX46xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX4dxX4exX46xX24xX35xX9xX19xX18xX4dxX9xX57xXaxX24xX9xX57xXaxX18xX4dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4exX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX13axX35xX19xXbxXaxX13fxX140xXd7xXd7xX33xX144xX145xXaxX17xX35xX4exXaxXbxX13fxX14dxXd7xXd7xX33xX144xX32xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13fxX1cxX1cxX35xX118xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4dxXaxX118xX10cxX4dxX1cxX4dxX17xX13axX2fxX1cxX2axX175xX7bxX7axX1cxX175xX175xX19xX2axX2axX7bxX2axX7axX7axX182xXbxX140xX14dxX7axX7axXdxX2axX118xX18bxX33xX4exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX23xX35xX2cxX9xXbxX41xX18xX24xX9xX45xX46xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX4dxX4exX46xX24xX35xX9xX19xX18xX4dxX9xX57xXaxX24xX9xX57xXaxX18xX4dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX4xX9xX10cxX47xX9xX3bxX4exX41xX35xX23xX18xX4dxX57xX9xX6fxX47xX9xX5xXcdxX4dxXaxX9xXf1xcefcxX9xXf1xf770xX4dxX9xXbxXaxX5dxXcxX9xXaxf809xX35xX7fxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx121eaxX9xX10cxX47xX9xXbxX41xX18xX24xX9xX7bxXd7xX9xX2fxX46xXdbxXbxX9xX45xX46xX47xX9xXabxXcxXe3xX35xX9xX2fxX46xXdbxXbxX9xX2axX9xXbxX41xX35xXa8xX46xX9xXf1xd5aexX4dxX4exXb0xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXeaxX2cxX9xXax1342bxX9xX19xX54xX4dxX9xXbx1295axX35xX9xX144xX290xX9xX105xX106xX9xX5xX54xX26xX9xXabxXaxX46xX26xXa8xX4dxX9xX105xX106xX9xX3bxX4dxXaxXb0xX145xX9xX4xX110xXcxX9x10694xXcdxX4dxXaxX7fxX9xX4xX110xXcxX9xX7xXaxc5d1xX2cxX7fxX9xX4xX110xXcxX9xX75xXaxX4fxXb8xX4dxX4exX7fxX9xX4xX110xXcxX9xX2xX4fxbda2xX4dxX4exX7fxX9xX5xXaxX35xX116xX4dxX9xX4xefeexXcxX9xXabxX4xX110xXcxX9xX113xX46xX26xX116xX4dxXb0xX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3cxX24xX19xX26xX32xXexe421xX54xX26xX9xXdxX47xX9xX4dxX4exX46xX2cfxX4dxX9xX57xX35xX4dxXaxX9xX33xXaxf506xX9xX19xX24xX9xX2cxXeaxX4dxX9xX23xX2ddxX7fxX9xX4dxXaxX54xX4dxX9xX10cxX35xX116xX4dxX9xX3bxX3cxX3dxX4xX9xX45xX46xX26xX116xX4dxX9xX4exX59xX33xX9xX4dxXaxc8c0xXcxX9xXaxXe3xX9xXbxX41xXb8xX7fxX9xXf1xX2ddxX4dxX4exX9xX10cxX35xX116xX4dxX9xX2cxXeaxX2cxX9xX4exX35xX18xX9xXf1xXf2xX4dxXaxX9xX2cxXax10e41xX46xX9xX4dxXaxX35x10f04xX46xX9xXbxXaxX35xXa8xXbxX9xXaxX2e4xX35xX9xX45xX46xX18xX9xX4dxXax14074xX4dxX4exX9xXf1xXb8xXbxX9xXbxXaxX35xX116xX4dxX9xXbxX18xX35xX7fxX9xX23xX290xX24xX9xXdxcd23xX9xX10cxd45cxX18xX9xX45xX46xX18xX118xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX46xXbxXaxX24xX41xX32xXexX0xX2fxXbxX41xX24xX4dxX4exXexX2xX4fxX327xX4dxX4exX9xX4xXaxX35xX293xX4dxX0xX1cxX2fxXbxX41xX24xX4dxX4exXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Dương Chiến