Đầu năm, tiền gửi vào ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục tăng
(Baohatinh.vn) - Mặc cho tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, giá vàng trong nước và thế giới không ổn định thì trên thị trường tiền tệ ở Hà Tĩnh, kênh hoạt động của các ngân hàng vẫn khá sôi động.
15a9x6709x8c6cxa364x256dx7ab5x64d0x7684x49ebxX7x2701x7dfcx80ffx4292xa6e2xa189xX5x85dcxXax5033x1b38x9c75x7cfbxX3x53ffx539ax986bx70fbxX3xXexXdx73c8xX17xX3x6948x9abbxXdxX3xa777x5d35x20bfxX3xX17xX21x26fexX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3x3cb6xX26xX3xXcxa08bxX17xX1xX3xXexXdx38caxXbxX3xXex7f88xX4xX3xXexX18xX17xX21xX0x7971xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6x15abxXaxX12x7f42x2330xX4xX3xX4xX1xX27xX3xXex2127xX17xX1xX3xX1xX67xX17xX1xX3xX5bx9544xX4xX1xX3x55ebx94cfxX17xX1xX3x7672xX27xX25xXdxX5bx3789xX2x952cxX3xXbxX1x9987xX4xX3xXex192bxXbxX1axX3xX21xXdxa4c8xX3xX25xX26xX17xX21xX3xXex39d2xX27xX17xX21xX3xX17x88dex40f3xX4xX3xX25xX26xX3xXexX1xX3dxX3xX21xXdxX9exXdxX3x78bfxX1x63d8xX17xX21xX3x846dxX17xX3x1c2fxX71xX17xX1xX3xXexX1xX67xX3xXexX97x20e6xX17xX3xXexX1xX71xX3xXexX97xX9dx80d4xX17xX21xX3xXexXdxX1exX17xX3xXexX76xX3x1ca1xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX1axX3xXadxXc1xX17xX1xX3xX1xX27xX89xXexX3xXb6x368bxX17xX21xX3xX4x6895xX6xX3xX4xX8fxX4xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX25x7c1bxX17xX3xXadxX1xX8fxX3xX7xXafxXdxX3xXb6xXedxX17xX21x5258xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx29dcxX27xX5bxa52exXaxX12xX0xXdxX19xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX17xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXax75a7xXdxX5bxXexX1x7a9fxX3x2f0axX2x9516xXbx7fa5x749axX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX14axX3x8dcexX2x7cefxXbxX150xX151xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX113xX75xX6xX27xX1xX6xXexXdxX17xX1xX113xX25xX17xX49xX17xX10xX145xX7xX49x54a4xX2xX15dx6f5axX49xX2x1a2cxX14exX5bxX14exX2xX15dxX2xX14exX2xX17exXexX81xX181xa027xX15dxX5xX14exX7fxX191xX15bxX5bxX14exX15dxX81xX15dxX15dxX2xX81xXexX184xX14cxX191xX17exX17exX5xX15dxX113xa446xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXexXdxX3dxXbxX3xXexX41xX4xX3xXexX18xX17xX21xXaxX3xX145xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX14cxX2xX14exXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX15bxX2xX15dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX27xX17xXaxX12xXcxX97xX27xX17xX21xX3xXexX1xX8fxX17xX21xX3xX2xX49xX17exX15dxX17exX2xX1axX3xX4x1d80xX3xX17xX21xX15x1debxX17xX3xX1xX15xX126xX3xXb6xXedxX17xX21xX3xX25xX26xX3xX5bxX9dxX3xX17x260bxX3xX4xX8fxX4xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xXd7xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXb6xX1exX15xX3xX4x8f4cxX3xX4xX1x4eacxX3xX7x9c32xX3xX5bxX9dx99e4xX17xX21xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX27xX5bxX126xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX7axX1xXdxX3xX17xX1xX8fxX17xX1xX3x4497xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX29cxX1xX26xX3xX17xX9dxX9exX4xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX1axX3xXb6xX3dxX17xX3xXb6xX14xX15xX3xXexX1xX8fxX17xX21xX3xX17exX49xX17exX15dxX17exX2xX1axX3xXexXb3xX17xX21xX3xX19xX85xX4xX3xX1xX15xX126xX3xXb6xXedxX17xX21xX3xX4xXf2xX6xX3xXexX27xX26xX17xX3xX17xX21xX26xX17xX1xX3xXb6xX89xXexX3xX1xX274xX17xX3xX181xX15bxX113xX15dxX17exX17exX3xXex34c7xX3xXb6xX237xX17xX21xX151xX3xX5bxX9dxX3xX17xX24axX3xXb6xX89xXexX3xX1xX274xX17xX3xX14cxX17exX113xX2xX15dxX184xX3xXexX2ffxX3xXb6xX237xX17xX21xX113xX3x4a91xX27xX3xX25xX9exXdxX3xXexX1xXcbxXdxX3xXb6xXdx703cxX19xX3xX4xX15xX270xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXexX97xX9dxX9exX4xX3x4e6dxX184xX2xX49xX2xX17exX49xX17exX15dxX17exX15dx6387xX1axX3xX4xX232xX3xX17xX21xX15xX237xX17xX3xX25xX270xX17xX3xX25xX26xX3xX5bxX9dxX3xX17xX24axX3xX4xX8fxX4xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xXb6xX1exX15xX3xXexX18xX17xX21xX3xX5xXc1xX17xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX27xX5bxX126xXaxX12xXcxX97xX27xX17xX21xX3xXb6xX269xX1axX3xX1xX15xX126xX3xXb6xXedxX17xX21xX3xXexX18xX17xX21xX3xX15bxX113xX184xX14exX17exX3xXexX2ffxX3xXb6xX237xX17xX21xX3xX345xXexX18xX17xX21xX3xX14exX1axX181xX17ex888axX3xX7xX27xX3xX25xX9exXdxX3xXexX1xXcbxXdxX3xXb6xXdxX333xX19xX3xX184xX2xX49xX2xX17exX49xX17exX15dxX17exX15dxX3xX25xX26xX3xX17exX15dxX1axX181xX2xX3c9xX3xX7xX27xX3xX25xX9exXdxX3xX4x2dc6xX17xX21xX3xXadx2eb4xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX15dxX350xX151xX3xX5bxX9dxX3xX17xX24axX3xXexX18xX17xX21xX3xX17exX113xX181xX81xX184xX3xXexX2ffxX3xXb6xX237xX17xX21xX3xX345xXexX18xX17xX21xX3xX184xX1axX15dxX181xX3c9xX3xX7xX27xX3xX25xX9exXdxX3xXexX1xXcbxXdxX3xXb6xXdxX333xX19xX3xX184xX2xX49xX2xX17exX49xX17exX15dxX17exX15dxX3xX25xX26xX3xX2xX181xX1axX14cxX184xX3c9xX3xX7xX27xX3xX25xX9exXdxX3xX4xX3f9xX17xX21xX3xXadxX3fexX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX15dxX350xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX27xX5bxX126xXaxX12xX0xXdxX19xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX17xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX5bxXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX14axX3xX15bxX2xX15dxXbxX150xX151xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX113xX75xX6xX27xX1xX6xXexXdxX17xX1xX113xX25xX17xX49xX17xX10xX145xX7xX49xX17exX2xX15dxX181xX49xX2xX184xX14exX5bxX14exX2xX15dxX17exX2xX2xX184xXexX17exX14cxX184xX14exX14exX5xX15dxX113xX1a9xXbxX21xa9e6xX97xX9xX17exX184xX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXexXdxX3dxXbxX3xXexX41xX4xX3xXexX18xX17xX21xXaxX3xX145xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX14cxX2xX14exXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX15bxX2xX15dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX27xX17xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX5xX26xX3xXexX1xXcbxXdxX3xXb6xXdxX333xX19xX3xX17xX21xX15xX237xX17xX3xX1xX15xX126xX3xXb6xXedxX17xX21xX3xX25xX270xX17xX3xXexX18xX17xX21xX3xX4xX6xX27xX3xX17xX1x98dbxXexX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX27xX5bxX126xXaxX12xX13xX2bxX126xX3xXb6xX9dxX24axX4xX3xX150xX10xX19xX3xX5xX26xX3xXex36bdxX17xX3xX1xXdxX76xX15xX3xXadxX1xX232xX3x694cxX15xX6xX17xX3xX4xX1xX27xX3xXadxX3dxXexX3xX5d4xX15xX232xX3xXadxXdxX17xX1xX3xX5bxX27xX6xX17xX1xX3xX4xXf2xX6xX3xX4xX8fxX4xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXexX97xX27xX17xX21xX3xXexX1xX8fxX17xX21xX3xXb6xX14xX15xX3xXexXdxXc1xX17xX3xX4xXf2xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX2xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX27xX5bxX126xXaxX12xX5exX5fxX4xX3xX5bxX3f9xX3xX5x6b6bxXdxX3xX7xX15xX59fxXexX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xXb6xX6xX17xX21xX3xXd7xX3xX19xX85xX4xX3xXexX1xX59fxXbxX3xX1xX274xX17xX3xX7xX27xX3xX25xX9exXdxX3xX17xX1xXdxX1exX15xX3xX17xX18xX19xX3xX345xX5xX649xXdxX3xX7xX15xX59fxXexX3xXbxX1xXb3xX3xX75xXdxX3dxX17xX3xXd7xX3xX19xX85xX4xX3xX15dxX1axX17exX3c9xX3xX7fxX3xX15dxX1axX191xX3c9xX49xX17xX18xX19xX3xXb6xX270xXdxX3xX25xX9exXdxX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xXadxX1xXafxX17xX21xX3xXadxX3fexX3xX1xX89xX17xX3xX25xX26xX3xX4xX269xX3xXadxX3fexX3xX1xX89xX17xX3xX5bxX9dxX9exXdxX3xX2xX3xXexX1xX8fxX17xX21xX151xX3xX15bxX1axX15dxX3c9xX7fxX3xX15bxX1axX14exX3c9xX49xX17xX18xX19xX3xXb6xX270xXdxX3xX25xX9exXdxX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xX4xX269xX3xXadxX3fexX3xX1xX89xX17xX3xXex23fbxX3xX2xX7fxX3xX5bxX9dxX9exXdxX3xX14cxX3xXexX1xX8fxX17xX21xX151xX3xX15bxX1axX14exX3c9xX7fxX181xX3c9xX49xX17xX18xX19xX3xXb6xX270xXdxX3xX25xX9exXdxX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xX4xX269xX3xXadxX3fexX3xX1xX89xX17xX3xXexX70cxX3xX14cxX7fxX3xX5bxX9dxX9exXdxX3xX2xX17exX3xXexX1xX8fxX17xX21xX3xX25xX26xX3xX14cxX1axX14cxX3c9xX7fxX181xX1axX14exX3c9xX49xX17xX18xX19xX3xXb6xX270xXdxX3xX25xX9exXdxX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xX4xX269xX3xXadxX3fexX3xX1xX89xX17xX3xXexX70cxX3xX2xX17exX3xXexX1xX8fxX17xX21xX3xXexX97xXd7xX3xX5xXc1xX17xX350xX3xX17xX1xX9dxX17xX21xX3xX17xX21xX15xX237xX17xX3xX1xX15xX126xX3xXb6xXedxX17xX21xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX25xX104xX17xX3xXexX18xX17xX21xX3xX4xX6xX27xX3xX5bxX27xX3xX17xX21xX15xX237xX17xX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xX4xXf2xX6xX3xX4xX8fxX4xX3xXexXb3xX3xX4xX1xX85xX4xX3xXadxXdxX17xX1xX3xXexX3dxX3xXexX18xX17xX21xX3xX19xX89xX17xX1xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX27xX5bxX126xXaxX12xX5exX5fxXexX3xXadxX1xX8fxX4xX1axX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xX25xX104xX17xX3xX5xX26xX3x43c4xX25xX3f9xX17xX21xX3xX6xX17xX3xXexX27xX26xX17x7583xX3xX4xXf2xX6xX3xX5bxX71xX4xX1xX3xX75xX76xX17xX1xX3xX7axX27xX25xXdxX5bxX3xX7fxX3xX2xX81xX1axX3xX4xX8fxX4xX3xX1xX27xX89xXexX3xXb6xXedxX17xX21xX3xXadxXdxX17xX1xX3xXexX3dxX3xX25xX104xX17xX3xX5bxXdx673cxX17xX3xX97xX6xX3xX75xX67xX17xX1xX3xXexX1xX9dxXcbxX17xX21xX113xX3x5518xX27xX3xX25x9b00xX126xX3xX19xX26xX3xXadxXc1xX17xX1xX3xXexX5c8xX17xX1xX3xX5bxX41xX17xX21xX3xX4x77c6xX17xX21xX3xXexX1xX10xX27xX3xXb6xX26xX3xXexX18xX17xX21xX3xXexX97xX9dxXd7xX17xX21xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX27xX5bxX126xXaxX12xX0xXdxX19xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7axX10xX17xXexX10xX97xXaxX3xX7xXexX126xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX5bxXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxX150xX151xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX14axX3xX15bxX2xX15dxXbxX150xX151xXaxX3xX7xX97xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX113xX75xX6xX27xX1xX6xXexXdxX17xX1xX113xX25xX17xX49xX17xX10xX145xX7xX49xX17exX2xX15dxX181xX49xX191xX15bxX5bxX14exX15dxX81xX15dxX17exX15bxX81xXexX14exX2xX81xX2xX184xX5xX15dxX113xX1a9xXbxX21xX4f5xX97xX9xX181xX2xX81xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXexXdxX3dxXbxX3xXexX41xX4xX3xXexX18xX17xX21xXaxX3xX145xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX14cxX2xX14exXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX15bxX2xX15dxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX6xXbxXexXdxX27xX17xXaxX12xX7axX8fxX4xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xXb6xX6xX17xX21xX3xXexX1x540cxX4xX3xX1xXdxX76xX17xX3xX17xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX1xX9dxX274xX17xX21xX3xXexX97xX67xX17xX1xX3xXadxX1xX15xX126xX3dxX17xX3xX19xX649xXdxX3xXb6xX333xX3xX829xX1x9fe0xXexX836xX3xX17xX21xX15xX237xX17xX3xX25xX270xX17xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX27xX5bxX126xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXb6xX8fxX17xX1xX3xX21xXdxX8fxX1axX3xXexX97xX27xX17xX21xX3xX17xX1x4f0dxX17xX21xX3xXexX1xX8fxX17xX21xX3xXb6xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX17xX21xX15xX237xX17xX3xX1xX15xX126xX3xXb6xXedxX17xX21xX3xX25xX270xX17xX3xX7x7c22xX3xXexXdxX3dxXbxX3xXexX41xX4xX3xXexX18xX17xX21xX3xX5bxX27xX3xX17xX21xX15xX237xX17xX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xXexXdxX3dxXexX3xXadxXdxX76xX19xX3xXexX97xX27xX17xX21xX3xX5bxX2bxX17xX3xXexX18xX17xX21xX113xX3xX13xX237xX17xX21xX3xXexX1xXcbxXdxX1axX3xXb6xX2bxX126xX3xX5xX26xX3xXexX1xXcbxXdxX3xXb6xXdxX333xX19xX3xX4xX8fxX4xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX829xXexX15xX17xX21xX836xX3xX17xX1xXdxX1exX15xX3xX4xX1xX9dxX274xX17xX21xX3xXexX97xX67xX17xX1xX3xXadxX1xX15xX126xX3dxX17xX3xX19xX649xXdxX3xXb6xX333xX3xXb6xX269xX17xX3xX4xX274xX3xX1xXedxXdxX3xXexX18xX17xX21xX3xX25xX270xX17xX3xX5xX9exX17xX3xX17xX1xX59fxXexX3xXexX97xX27xX17xX21xX3xX17xX18xX19xX113xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX27xX5bxX126xXaxX12xX29cxXb3xXdxX3xX75xX885xXexX3xX17xX1xX9dxX3xX4xX1xX9dxX274xX17xX21xX3xXexX97xX67xX17xX1xX3xX829x9adbxX1xX15xX126xX3dxX17xX3xX19xX89xXdxX3xX5xX67xX3xX150xX67xX3x75d9xX15xX2bxX17xX3xXcxX2bxX17xX3xX325xX22xX15xX3xX17exX15dxX17exX2xX836xX1axX3xX829xX7axX1xX26xX27xX3xXb45xX15xX2bxX17xX3xXcxX2bxX17xX3xX325xX22xX15xX3xX7fxX3xX5d4xX15xX6xX126xX3xX7xX270xX3xX5xXdxX1exX17xX3xXexX6xX126xX3xX7fxX3xXexX26xXdxX3xX5xXedxX4xX3xXb6xX3dxX17xX3xX17xX21xX6xX126xX836xX3xX4xXf2xX6xX3x69cexX21xX97xXdxX75xX6xX17xXadxX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3x1d8dxXba8xX151xX3xX829xXb34xX1xX6xXdxX3xX150xX15xX2bxX17xX3xXbxX1xX9efxX3xX5d4xX15x9418xX1axX3xXb6xX269xX17xX3xX5xXedxX4xX3xXexXdxX1exX17xX3xXexX2ffxX836xX3xX4xXf2xX6xX3xX33xX881xX3xX123xX6xX17xXadxX151xX3xX829xXcxX2bxX17xX3xX325xX22xX15xX3xXbxX1xX8fxXexX3xXexX26xXdxX1axX3xX21xX22xXdxX3xXexXdxX1exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xXedxX4xX836xX3xX4xXf2xX6xX3xX325xX33xX123xX151xX3xXexX5fxX17xX21xX3xX5xX67xX3xX150xX67xX3xXb6xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX27xX3xXadxX1xX8fxX4xX1xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX21xX22xXdxX3xXexXdxX3dxXexX3xXadxXdxX76xX19xX3xXd7xX3xX1xX14xX15xX3xXadxX1x66a5xXbxX3xX4xX8fxX4xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX113xX113xX113xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX97xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX97xX27xX17xX21xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxXc1xX17xX3xX5d4xX15xX6xX17xX14axX0xX49xX7xXexX97xX27xX17xX21xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX7fxXexX1xX15xX19xX75xX7fxX6xX17xX5bxX7fxX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXexX89xX27xX3xXb6xX26xX3xX4xX1xXdxX17xX1xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX19xX41xX4xX3xXexXdxXc1xX15xX3xX17exX191xX113xX15dxX15dxX15dxX3xXexX2ffxX3xXb6xX237xX17xX21xX3xX25xX26xX27xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX14exXaxX3xX1xX97xX10x4ad5xX9xXaxX49xX5bxX6xX15xX7fxXexX15xX49xX1xX6xX7fxXexXdxX17xX1xX7fxXexX6xX27xX7fxX5bxX6xX7fxX4xX1xXdxX17xX1xX7fxXbxX1xX15xX4xX7fxX19xX15xX4xX7fxXexXdxX10xX15xX7fxX17exX191xX7fxX15dxX15dxX15dxX7fxXexX126xX7fxX5bxX27xX17xX21xX7fxX25xX6xX27xX7fxX17xX6xX19xX7fxX17exX15dxX17exX14exX49xX17exX15dxX14cxX15dxX184xX81xX113xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX21xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX49xX19xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX17exX15dxX49xX17xX10xX145xX7xX49xX17exX2xX15dxX14cxX49xX2xX15dxX14exX5bxX15dxX15dxX14cxX14exX81xX17exX181xXexX14cxX14cxX15bxX181xX5xX191xX7fxX2xX14exX17exX5bxX14cxX15dxX191xX15dxX81xX17exX81xXexX2xX184xX181xX181xX81xX5xX15dxX113xX1a9xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXexXdxX3dxXbxX3xXexX41xX4xX3xXexX18xX17xX21xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX25xX12xX0xX7xXexX97xX27xX17xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXexX89xX27xX3xXb6xX26xX3xX4xX1xXdxX17xX1xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX19xX41xX4xX3xXexXdxXc1xX15xX3xX17exX191xX113xX15dxX15dxX15dxX3xXexX2ffxX3xXb6xX237xX17xX21xX3xX25xX26xX27xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX14exXaxX3xX1xX97xX10xXd03xX9xXaxX49xX5bxX6xX15xX7fxXexX15xX49xX1xX6xX7fxXexXdxX17xX1xX7fxXexX6xX27xX7fxX5bxX6xX7fxX4xX1xXdxX17xX1xX7fxXbxX1xX15xX4xX7fxX19xX15xX4xX7fxXexXdxX10xX15xX7fxX17exX191xX7fxX15dxX15dxX15dxX7fxXexX126xX7fxX5bxX27xX17xX21xX7fxX25xX6xX27xX7fxX17xX6xX19xX7fxX17exX15dxX17exX14exX49xX17exX15dxX14cxX15dxX184xX81xX113xX1xXexX19xXaxX12xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXexX89xX27xX3xXb6xX26xX3xX4xX1xXdxX17xX1xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX19xX41xX4xX3xXexXdxXc1xX15xX3xX17exX191xX113xX15dxX15dxX15dxX3xXexX2ffxX3xXb6xX237xX17xX21xX3xX25xX26xX27xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX14exX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX97xX27xX17xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXb45xX15xX2bxX17xX3xXcxX2bxX17xX3xX325xX22xX15xX3xXb6xX3dxX17xX3xX7xX9exX19xX3xX1xX274xX17xX3xX25xX9exXdxX3xX7axX41xX4xX3xXexX1xX15xX3dxX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXadxX1xXdxX3xXb6xX274xX17xX3xX25xX71xX3xXexX1xX15xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX7xX8fxX4xX1xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX15dxX3xX25xX9dxX24axXexX3xXb6xX5c8xX4xX1xX3xX25xX26xX3xX5xX885xXbxX3xXadxX2ffxX3xX5xX41xX4xX3xX4xX6xX27xX3xX17xX1xX59fxXexX3xXexX70cxX3xXexX97xX9dxX9exX4xX3xXb6xX3dxX17xX3xX17xX6xX126xX113xX3xXcxX1xX8fxX17xX21xX3xXb6xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX2xX1axX3xXb6xX274xX17xX3xX25xX71xX3xXexX18xX17xX21xX3xXexX1xX15xX3xX184xX14cxX3c9xX3xX7xX27xX3xX25xX9exXdxX3xX4xX3f9xX17xX21xX3xXadxX3fexX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX15dxX113xX3xX13xX2bxX126xX3xX5xX26xX3xXb6xXedxX17xX21xX3xX5xX9c4xX4xX3xXb6xX333xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX17xX1xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX19xX41xX4xX3xXexXdxXc1xX15xX3xX17exX191xX113xX15dxX15dxX15dxX3xXexX2ffxX3xXb6xX237xX17xX21xX3xX25xX26xX27xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX14exX113xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX25xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb45xX15xX59fxXexX3xXadxX1xa09axX15xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xX829xX19xXd7xX3xX1xX26xX17xX21xX836xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX2xX3xXb6xX14xX126xX3xXadxX3fexX3xX25x1c63xX17xX21xXaxX3xX1xX97xX10xXd03xX9xXaxX49xXexX1xX15xX27xX17xX21xX7fxX19xX6xXdxX7fxX5bxXdxX4xX1xX7fxX25xX15xX49xX150xX15xX6xXexX7fxXadxX1xX6xX15xX7fxX1xX6xX7fxXexXdxX17xX1xX7fxX19xX27xX7fxX1xX6xX17xX21xX7fxX17xX6xX19xX7fxX17exX15dxX17exX2xX7fxX5bxX6xX126xX7fxXadxX126xX7fxX25xX27xX17xX21xX49xX17exX15dxX14cxX15bxX81xX2xX113xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX21xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX49xX19xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX17exX15dxX49xX17xX10xX145xX7xX49xX17exX2xX15dxX14exX49xX2xX2xX15dxX5bxX14exX2xX15bxX2xX14exX17exX14cxXexX14cxX17exX81xX17exX5xX17exX7fxX2xX2xX15dxX5bxX17exX15dxX191xX184xX2xX2xX181xXexX14exX184xX181xX181xX17exX5xX15dxX113xX1a9xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXexXdxX3dxXbxX3xXexX41xX4xX3xXexX18xX17xX21xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX25xX12xX0xX7xXexX97xX27xX17xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb45xX15xX59fxXexX3xXadxX1xX1024xX15xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xX829xX19xXd7xX3xX1xX26xX17xX21xX836xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX2xX3xXb6xX14xX126xX3xXadxX3fexX3xX25xX104axX17xX21xXaxX3xX1xX97xX10xXd03xX9xXaxX49xXexX1xX15xX27xX17xX21xX7fxX19xX6xXdxX7fxX5bxXdxX4xX1xX7fxX25xX15xX49xX150xX15xX6xXexX7fxXadxX1xX6xX15xX7fxX1xX6xX7fxXexXdxX17xX1xX7fxX19xX27xX7fxX1xX6xX17xX21xX7fxX17xX6xX19xX7fxX17exX15dxX17exX2xX7fxX5bxX6xX126xX7fxXadxX126xX7fxX25xX27xX17xX21xX49xX17exX15dxX14cxX15bxX81xX2xX113xX1xXexX19xXaxX12xXb45xX15xX59fxXexX3xXadxX1xX1024xX15xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xX829xX19xXd7xX3xX1xX26xX17xX21xX836xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX2xX3xXb6xX14xX126xX3xXadxX3fexX3xX25xX104axX17xX21xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX97xX27xX17xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcxX1xX8fxX17xX21xX3xXadxX1xXd7xXdxX3xXb6xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX2xX1axX3xXadxXdxX19xX3xX17xX21xX89xX4xX1xX3xX150xX15xX59fxXexX3xXadxX1xX1024xX15xX3xX4xXf2xX6xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXb6xX649xX3xX19xX6xX17xX21xX3xX25xX1exX3xX1xX274xX17xX3xX2xX184xX17exX3xXexX97xXdxX76xX15xX3x5439xX325xX881xX1axX3xX829xX19xXd7xX3xX1xX26xX17xX21xX836xX3xXb6xX14xX126xX3xX1xX85xX6xX3xX1x4e3cxX17xX3xX4xX1xX27xX3xX19xXedxXexX3xX17xX18xX19xX3xX7xXafxXdxX3xXb6xXedxX17xX21xX3xX25xX26xX3xXexX97xXdxX333xX17xX3xX25xX104axX17xX21xX3xXexX97xXc1xX17xX3xX5xX37xX17xX1xX3xX25xX9c4xX4xX3xX17xX26xX126xX113xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX25xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX232xXdxX3xX5d4xX15xX6xX17xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXadxX71xXbxX3xXexX1xXcbxXdxX3xXexX97xXdxX333xX17xX3xXadxX1xX6xXdxX3xX21xXdxX232xXdxX3xXbxX1xX8fxXbxX3xXexX1xX15xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX7xX8fxX4xX1xX3xX17xX21xX6xX126xX3xXexX70cxX3xXb6xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXaxX3xX1xX97xX10xXd03xX9xXaxX49xX5bxX6xX15xX7fxXexX15xX49xX1xX6xXdxX7fxX5d4xX15xX6xX17xX7fxX1xX6xX7fxXexXdxX17xX1xX7fxXadxXdxXbxX7fxXexX1xX27xXdxX7fxXexX97xXdxX10xX17xX7fxXadxX1xX6xXdxX7fxX21xXdxX6xXdxX7fxXbxX1xX6xXbxX7fxXexX1xX15xX7fxX17xX21xX6xX17xX7fxX7xX6xX4xX1xX7fxX17xX21xX6xX126xX7fxXexX15xX7fxX5bxX6xX15xX7fxX17xX6xX19xX49xX17exX15dxX14cxX17exX17exX191xX113xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX21xX3xX7xX97xX4xX9xXaxX49xX19xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX17exX15dxX49xX17xX10xX145xX7xX49xX17exX2xX15dxX14exX49xX2xX184xX14exX5bxX2xX2xX14exX184xX14cxX184xX2xXexX14cxX191xX14cxX2xX5xX181xX7fxX2xX2xX181xX5bxX2xX2xX2xX2xX14exX15dxX15dxXexX14exX181xX15dxX15bxX17exX5xX15dxX113xX1a9xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXdxX1exX17xX3xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX1xX26xX17xX21xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXexXdxX3dxXbxX3xXexX41xX4xX3xXexX18xX17xX21xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX25xX12xX0xX7xXexX97xX27xX17xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX232xXdxX3xX5d4xX15xX6xX17xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXadxX71xXbxX3xXexX1xXcbxXdxX3xXexX97xXdxX333xX17xX3xXadxX1xX6xXdxX3xX21xXdxX232xXdxX3xXbxX1xX8fxXbxX3xXexX1xX15xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX7xX8fxX4xX1xX3xX17xX21xX6xX126xX3xXexX70cxX3xXb6xX14xX15xX3xX17xX18xX19xXaxX3xX1xX97xX10xXd03xX9xXaxX49xX5bxX6xX15xX7fxXexX15xX49xX1xX6xXdxX7fxX5d4xX15xX6xX17xX7fxX1xX6xX7fxXexXdxX17xX1xX7fxXadxXdxXbxX7fxXexX1xX27xXdxX7fxXexX97xXdxX10xX17xX7fxXadxX1xX6xXdxX7fxX21xXdxX6xXdxX7fxXbxX1xX6xXbxX7fxXexX1xX15xX7fxX17xX21xX6xX17xX7fxX7xX6xX4xX1xX7fxX17xX21xX6xX126xX7fxXexX15xX7fxX5bxX6xX15xX7fxX17xX6xX19xX49xX17exX15dxX14cxX17exX17exX191xX113xX1xXexX19xXaxX12xX33xX232xXdxX3xX5d4xX15xX6xX17xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXadxX71xXbxX3xXexX1xXcbxXdxX3xXexX97xXdxX333xX17xX3xXadxX1xX6xXdxX3xX21xXdxX232xXdxX3xXbxX1xX8fxXbxX3xXexX1xX15xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX7xX8fxX4xX1xX3xX17xX21xX6xX126xX3xXexX70cxX3xXb6xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX97xX27xX17xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXb34xX1xXd7xXdxX3xXb6xXedxX17xX21xX3xX19xX3f9xX6xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX7xX8fxX4xX1xX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX2xX1axX3xXexX1xX8fxX17xX21xX3xX2xX1axX3xX7axX41xX4xX3xX33xX232xXdxX3xX5d4xX15xX6xX17xX3xXexX26dxX17xX1xX3xX33xX26xX3xXcxX37xX17xX1xX3xXexX1xX15xX3xXb6xX89xXexX3xX14exX181xX2xX1axX14exX2xX3xXexX2ffxX3xXb6xX237xX17xX21xX1axX3xXexX18xX17xX21xX3xX2xX14cxX1axX15dxX191xX3c9xX3xX7xX27xX3xX25xX9exXdxX3xX4xX3f9xX17xX21xX3xXadxX3fexX3xX17xX18xX19xX3xX17exX15dxX17exX15dxX113xX3xX13xX2bxX126xX3xX5xX26xX3xXb6xXedxX17xX21xX3xX5xX9c4xX4xX3xXb6xX333xX3xX17xX21xX26xX17xX1xX3xX1xX232xXdxX3xX5d4xX15xX6xX17xX3xX17xa3b9xX3xX5xX9c4xX4xX3xX1xX27xX26xX17xX3xXexX1xX26xX17xX1xX3xX5bxX9c4xX3xXexX27xX8fxX17xX3xXexX1xX15xX3xX17xX21xX2bxX17xX3xX7xX8fxX4xX1xX3xX17xX18xX19xX3xX17xX6xX126xX113xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX25xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX15xX5xX12xX0xX5bxXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX97xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX25xX12xX0xX49xX5bxXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb97xX15xXexX1xX27xX97xXaxX12xXcxX15xX76xX3xXb97xX17xX1xX0xX49xXbxX12
Tuệ Anh