Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
2901xb065xa50bx6d39xaf0ax91d3x6a78xa780x7c32xX7xad29x7e05x3b73x590ex5352x8491xX5x309dxXax96d2xa6c1xXdxX6x2e50xX3x3f95x4156xX3xXexX16x8067x7ba1xX3xX1ex847cxa3aexX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1x430cxX3xX1ex3c72x4140xX4xX3xX1exa45fx4dc1xX3xae3cx51b4xX2x2f22xX0xaef5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6516xX10xX6xX18xXaxX12xXcxX1x69d0xX3xXexX2fxX30xX1exX21xX3x6b2exX1x6ed0xX1exX1xX3xXbxX1xX53xX3x3efbx61c1xX6xX3x8b77x3fc5xX3xX0xX6xX3xX1x32d2xX10xac75xX9xXaxX1xXexXexXbx3b0exX3cxX3cxX65xX6xX1ex3320xX6xX1exa734xX4xX1xXdxX1exX1xXbxX1xb232xX82xX65xX1exX3cxXbxX16xX70xXexX6xX5xX3cxXbxX6xX21xX10xX3cxXbxX16xX70xXexX6xX5xX3cxX4xX1xXdxX1exX1xXbxX1xX8axX3cxX1xX10xXexX1xX16xX1exX21xX65xX6xX1exX7fxX6xX1ex829fxX4xX5xX6xX7xX7x3137xXdxX18xX9xX37x323fxXbexXbxX6xX21xX10xX9xX2xXc3xX35xX16xX18xX10xX9xX18xX10xXexX6xXdxX5xXc3xX18xX16xX4xX8axX35xX10xX1exXexXbexXdxX18xX9xX2x7e68xX3ax7190x3d83xX3axXaxX12x8536xX8ax3770x9692xXexX3x46f0x50f6xX1exX1xX0xX3cxX6xX12xX3xX21xXdxX6xX16xX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xX3axX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4593xX16xX18xXeexXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10x6f25xXex78adxX6xX5xXdxX21xX1exX79xX3xX4xX10xX1exXexX10xX70x87fbxXaxX12xX0xXdxX35xX21xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxX82xX7fxX6xX16xX1xX6xXexXdxX1exX1xX82xX65xX1exX3cxX1exX10x961dxX7xX3cxX2x96f2xXe7x7fc9xX3cxX2xX38xX176xX18x4f31xX37xX37xX38xX176xX17exX37xXexXe8xX2xXe8xXe7xX5xX38xX82x9fc0xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX21xXdxX6xX16xX3xX18xX8axX3xXexX16xX6xX1exX3xX1exX21xX6xX1exX3xX7xX6xX4xX1xX3xX1exX1xX6xX3xX1exX8axX16xX4xX3xX1exX6xX35xX3xX37xX38xX2xX3axXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX172xXdxX18xXexX1xX79xXe7xX176xXe8xXbxX142xX152xX1xX10xXdxX21xX1xXexX79xX17exX2xX38xXbxX142xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxX16xX1exXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX144xX6xX5xXdxX21xX1exX79xX3xX4xX10xX1exXexX10xX70xX152xXaxX12x5a2bxX1exX1xX3xX35xXdxX1exX1xX3xX1x7dc0xX6xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX5bxa1b7xX3xXexX1x7fdbx2f94xX3xXcxX1xX53xX3xXexX2fxX30xX1exX21xX3xX5bxX1xX5dxX1exX1xX3xXbxX1xX53xX3xX21xXdxX6xX16xX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xX3axX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xX7fx78bexX23fxX3xX4xa952xX3x79b7xX8axX6xX1exX3xX1exX21xX6xX1exX21xX3xX7fxX287xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xX5bxX1xX5dxX1exX1xX3xXbxX1xX53xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xX69xX1xX1dxX4xX3x7539xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX23fxX3xXcx588fxXbxX3xXf2xX16xX2cxX1exX3x4efbxXdx345axX1exX3xX5xX19xX4xX3x5b13xXdxX2dbxXexX3x3cc3xX6xX35xX23fxX3xX2e7xX21xX22xX1exX3xX1xX2cxX1exX21xX3xX2e7x7ea0xX1exX21xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxXbxX3xX65xX2cxX3x9435xX1xX1dxXexX3xXexX70xXdxX23exX1exX3xX1exX2f7xX1exX21xX3xXexX1xX2f7xX1exX3xX2e2xXdxX2dbxXexX3xX2e7xX6xX35xX3xX65xX2cxX3xX4xX1dxX4xX3xXex71bdxX1exX1xX23fxX3xXexX1xX2cxX1exX1xX3xXbxX1x435bxX3xXexX70xX19xX4xX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xXcxX1xX53xX3xXexX2fxX30xX1exX21xX3xX5bxX1xX5dxX1exX1xX3xXbxX1xX53xX3xX21xXdxX6xX16xX3xX133xX287xX3xXcxX2cxXdxX3xX4xX1xX5dxX1exX1xX23fxX3xX133xX287xX3x6cf4xXefxX3xX1xX16x7a10xX4xX1xX3xX65xX2cxX3xX2d9xb0acxX8axX3xXexX2fxX3xX1xX2fxX30xX1exX21xX3xX18x8924xX1exX3xX4xX1dxX4xX3xX7fxX287xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xX1exX21xX6xX1exX21xX3xX7fxX287xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xX5bxX1xX5dxX1exX1xX3xXbxX1xX53xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xX69xX1xX1dxX4xX3xX2c2xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX23fxX3xXcxX2d1xXbxX3xXf2xX16xX2cxX1exX3xX2d9xXdxX2dbxX1exX3xX5xX19xX4xX3xX2e2xXdxX2dbxXexX3xX2e7xX6xX35xX23fxX3xX2e7xX21xX22xX1exX3xX1xX2cxX1exX21xX3xX2e7xX2f7xX1exX21xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxXbxX3xX65xX2cxX3xX305xX1xX1dxXexX3xXexX70xXdxX23exX1exX3xX1exX2f7xX1exX21xX3xXexX1xX2f7xX1exX3xX65xX2cxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX32bxX1exX1xX23fxX3xXexX1xX2cxX1exX1xX3xXbxX1xX338xX3xXexX70xX19xX4xX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexX70xXdxX23exX1exX3xX69xX1xX6xXdxX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xX3axX3xXexX1xX10xX16xX3xX28dxX8axXeexX3xXf2xXf3xX1exX1xX3xX4xX53xX6xX3x8e5fxX8axX2d1xXexX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xXe8xX3xX65xX2cxX3xX4bcxX8axX2d1xXexX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xX4xX2f7xX1exX21xX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX5bxX1dxX4xX3xX7fxX287xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xX1exX21xX6xX1exX21xX3xX7fxX287xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xX5bxX1xX5dxX1exX1xX3xXbxX1xX53xX23fxX3x7198xX133xX2e7x4cd8xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX32bxX1exX1xX23fxX3xXexX1xX2cxX1exX1xX3xXbxX1xX338xX3xXexX70xX19xX4xX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX3xX65xX2cxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX23fxX3xXexb343xX3xX4xX1x4909xX4xX3xX69xX1xX1dxX4xX3xX4xa829xX3xX5xXdx92c5xX1exX3xX28dxX8axX6xX1exX3xXexX70xX16xX1exX21xX3xXbxX1xX394xX35xX3xX65xXdxX3xX28dxX8ax7fcaxX1exX3xX5xX6axX3xXf2xX2fx92a2xX4xX3xX21xXdxX6xX16xX23fxX3xX4xX586xX3xX1exX1xXdxX2dbxX35xX3xX65xX23axX3xXf2xX2f7xX1exX3xXf2xX338xX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX16xX6xX1exX1xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxXbxX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX1exX287xXbxX3xXf2xX39cxXeexX3xXf2xX53xX3xX65xX2cxX16xX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xXbxX1xX39cxX1exX3xX5xX5aaxXdxX3xX1exX1xX8axX2d1xX1exX3xX7xX6xX8axX3xXexX1xX8axXefxX3xX4x9d91xX1exX3xX5xX394xXdxX3xX7xX6xX8axX3xX69xX1xXdxX3xXexX70xX5dxX4xX1xX3xX5xX2d1xXbxX3xX4xX1dxX4xX3xX28dxX8ax9031xX3xXexX1xX10xX16xX3xX28dxX8axXeexX3xXf2xXf3xX1exX1xX152xX3xX4xX1xX32bxX3xXf2xX394xX16xX3xX1exX21xX2fx8f20xXdxX3xXf2xX394xXdxX3xX18xXdxX2dbxX1exX3xXbxX1xX39cxX1exX3xX65xX338xX1exX3xX2e7xX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xXf2xX2f7xX1exX3xXf2xX338xX4xX3xX18xX16xX6xX1exX1xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxXbxX3xX1exX287xXbxX3xX69xXf3xXbxX3xXexX1xX657xXdxX3xX65xX2cxX16xX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX7xX338xX3xXexX1xX8axX3xX4xX579xX3xXexX57dxX4xX23fxX3xX5xX5aaxXdxX3xX1exX1xX8axX2d1xX1exX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX16xX3xXbxX1xX39cxX1exX3xX65xX338xX1exX3xX2e7xX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xXexX394xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXexXeexX3xX4xX579xX3xXbxX1xX39cxX1exX23fxX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXexXeexX3xXexX70xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xXdxX2dbxX35xX3xX1x6727xX8axX3xX1xX394xX1exX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2cxX1exX1xX3xX65xXdxX58axX1exX3xXexX70xX2c2xX3xX5xX58axX1exX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX0xX7xXexX70xX16xX1exX21xX12x8868xa11cxX3xX18xX23axX1exX21xX3xX1exX21xX8ax4622xX1exX3xXexX1xX8axX3xXexX66xX3xX1xX16xX394xXexX3xXf2xX287xX1exX21xX3xX142xX579xX3xX7xX338xX3xX69xXdxXefxX1exX3xXexX1xXdxXefxXexX3xX4xX1xX16xX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX70xXdxX23exX1exX0xX3cxX7xXexX70xX16xX1exX21xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX5bxX1dxX4xX3xXexX32bxX1exX1xX23fxX3xXexX1xX2cxX1exX1xX3xXbxX1xX338xX3xXexX70xX19xX4xX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX3xX4xX34xX1exX3xX4xX57dxX3xX65xX2cxX16xX3xXex9a1bxX1exX1xX3xX1xX7e9xX1exX1xX3xXexX1xX19xX4xX3xXexXefxX23fxX3xX28dxX8axXeexXefxXexX3xXf2xXf3xX1exX1xX3xX65xXdxX2dbxX4xX3xXexX579xX3xX4xX1xX57dxX4xX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexX70xX7e9xX1exX1xX3xX1x836bxX3xXexX70xX5aaxX3xX4xX586xX3xX35xX23axX4xX3xXexXdxX58axX8axX3xXexX66xX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX3xXf2xX5a2xX35xX3xX7fxX5a2xX16xX3xX35xX23axX4xX3xXexXdxX58axX8axX23fxX3xX1xXdxX2dbxX8axX3xX28dxX8axX5a2xX23fxX3xXf2x779fxX1exX21xX3xX28dxX8axXeexX3xXf2xXf3xX1exX1xX3xX4xX53xX6xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX8axX2d1xXexX152xX3xXf2xX5a2xX35xX3xX7fxX5a2xX16xX3xX65xX338xX1exX3xXf2xX338xXdxX3xX57dxX1exX21xX3xXexX66xX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexX1xX10xX16xX3xX28dxX8axXeexX3xXf2xXf3xX1exX1xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xX1xX2cxX1exX1xX3xXf2xX23exX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX3xX1dxX1exX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX23fxX3xX4xX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexX70xX7e9xX1exX1xX3xX35xX23axX4xX3xXexXdxX58axX8axX3xX28dxX8axX338xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX18xX16xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xX28dxX8axX5a2xX1exX3xX5xX6axX23fxX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX3xX1dxX1exX3xX18xX16xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX3xX1xX82fxX3xXexX70xX5aaxX3xXexX70xX58axX1exX3xXf2xXf3xX6xX3xX7fxX2cxX1exX3x4febxX1exXefxX8axX3xX4xX586x81c7xX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX2d9xX2fxX6xX3xX65xX2cxX16xX3xX4xX22xX1exX3xXf2xX338xXdxX3xXexX1xX8axX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXexX1xX8axX3xXexX66xX3xX1xX16xX394xXexX3xXf2xX287xX1exX21xX3xX142xX579xX3xX7xX338xX3xX69xXdxXefxX1exX3xXexX1xXdxXefxXexX3xX65xX2cxX3xX7xX751xX3xX18xX23axX1exX21xX3xXexX16xX2cxX1exX3xX7fxX287xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXexX1xX8axX3xX1exX2cxXeexX3xX4xX1xX16xX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX70xXdxX23exX1exX82xX3xXcxX70xX16xX1exX21xX3xXf2xX586xX23fxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX32bxX1exX1xX3xX35xXdx2b72xX1exX3xX133x3b25xX4xX23fxX3xX35xXdxXa13xX1exX3xXcxX70xX8axX1exX21xX3xX65xX2cxX3xXcxX22xXeexX3xX2e7xX21xX8axXeexX58axX1exX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xXexX338xXdxX3xXexX1xXdxX23exX8axX3xX176xX38xa23fxX23fxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX32bxX1exX1xX3xX2d9xX2f7xX1exX21xX3xX2e7xX6xX35xX3xX7fxX287xX3xX65xX2cxX3xX65x76e0xX1exX21xX3xXf2xX75bxX1exX21xX3xX7fx5269xX1exX21xX3xX7xX2f7xX1exX21xX3xX5bxX751xX8axX3xX4bcxX16xX1exX21xX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xXexX338xXdxX3xXexX1xXdxX23exX8axX3xXe8xX38xXa47xX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xXexX1xX8axX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xX4bxX287xXdxX3xXf2xX75bxX1exX21xX3xX1exX1xX22xX1exX3xX18xX22xX1exX3xX4x5286xXbxX3xXexX32bxX1exX1xX3xX28dxX8axXeexXefxXexX3xXf2xXf3xX1exX1xX3xXf2xX23exX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xX4xX1xX16xX3xX5x3663xX1exX1xX3xX65xX19xX4xX3xX21xXdxX1dxX16xX3xX18xX23axX4xX3xX144xX3xXf2xX2cxX16xX3xXexX394xX16xX23fxX3xX18xX394xXeexX3xX1exX21xX1xXa13xX3xX65xX2cxX3xXeexX3xXexXefxX82xX3xX5bxX1dxX4xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xXexX338xXdxX3xXexX1xXdxX23exX8axX3xX2xX38xXa47xX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xXexX1xX8axX3xXf2xX23exX3xX7fxX579xX3xX7xX8axX1exX21xX3xX65xX338xX1exX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xX1exX1xXdxX2dbxX35xX3xX65xX23axX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xX4xX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexX70xX7e9xX1exX1xX3xX35xX23axX4xX3xXexXdxX58axX8axX3xX28dxX8axX338xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX142xX22xXeexX3xX18xX19xX1exX21xX3xX1exX2f7xX1exX21xX3xXexX1xX2f7xX1exX3xX35xX30xXdxX82xX3xX750xX338xX3xXexX1xX8axX3xX4xX61cxX1exX3xX5xX394xXdxX3xX957xX1exXefxX8axX3xX4xX586xX95exX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXexX70xX7e9xX1exX1xX3xX57dxX1exX21xX3xXbxX1xX586xX3xX65xX30xXdxX3xX7fxXdxXefxX1exX3xXf2xX579xXdxX3xX69xX1xX5dxX3xX1xX2d1xX8axX3xX65xX2cxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXexX70xX7e9xX1exX1xX3xX28dxX8axX6xX1exX3xXexX70xX222xX1exX21xX3xX69xX1xX1dxX4xX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xXf2xX338xXdxX3xXexX2fxX5aaxX1exX21xX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xX4xX53xX6xX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xXcxX70xX16xX1exX21xX3xXexX579xX3xX4xX1xX57dxX4xX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX23fxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX7xXdxX1exX1xX3xXexX34xX1exX21xX3xXexX1xX8axX3xX7xX16xX3xX65xX30xXdxX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX23fxX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xX4xX1xX53xX3xXf2xX287xX1exX21xX3xXbxX1xX22xX1exX3xX7fxX579xX3xX4xX1xXdxX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXexX70xX7e9xX1exX1xX3xX28dxX8axX6xX1exX3xXexX70xX222xX1exX21xX3xX4xX53xX6xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX23fxX3xXexX70xX16xX1exX21xX3xXf2xX586xX3xX2fxX8axX3xXexXdxX58axX1exX3xX4xX1xX16xX3xX5xXadaxX1exX1xX3xX65xX19xX4xX3xX21xXdxX1dxX16xX3xX18xX23axX4xX3xX144xX3xXf2xX2cxX16xX3xXexX394xX16xX23fxX3xX18xX394xXeexX3xX1exX21xX1xXa13xX23fxX3xXeexX3xXexXefxX3xX65xX2cxX3xX1exX2f7xX1exX21xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxXbxX23fxX3xX1exX2f7xX1exX21xX3xXexX1xX2f7xX1exX23fxX3xX57dxX1exX21xX3xXbxX1xX586xX3xX65xX30xXdxX3xX7fxXdxXefxX1exX3xXf2xX579xXdxX3xX69xX1xX5dxX3xX1xX2d1xX8axX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12x76faxX8axX3xXexXdxX58axX1exX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xXf2xX53xX3xX69xXdxX1exX1xX3xXbxX1xX5dxX23fxX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xX5xX19xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXexX1dxX4xX3xX28dxX8axX5a2xX1exX3xX5xX6axX23fxX3xX7fxX5a2xX16xX3xXf2xX5a2xX35xX3xX6xX1exX3xXexX16xX2cxX1exX3xXexX1xX19xX4xX3xXbxX1x433dxX35xX152xX3xX4xX1xX53xX3xXf2xX287xX1exX21xX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xX4xX1xXdxX3xXexX2fxX28bxX1exX21xX3xX57dxX1exX21xX3xX7xX338xX3xXexX1xX8axX3xXexXdxXa13xX1exX3xX142xX751xX3xXbxX1xX394xXexX3xX65xXdxX3xXbxX1xX394xX35xX3xX1xX2cxX1exX1xX3xX4xX1xX5dxX1exX1xX3xX65xXa13xX3xX6xX1exX3xXexX16xX2cxX1exX3xXexX1xX19xX4xX3xXbxX1xXdbdxX35xX3xX1exX287xXbxX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xXf2xX23exX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xXexX70xX6xX1exX21xX3xXexX1xXdxXefxXexX3xX7fxXf3xX3xX69xX63bxX3xXexX1xX8axX2d1xXexX3xX65xX2cxX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXexX1dxX4xX3xX69xXdxX23exX35xX3xXexX70xX6xX23fxX3xX69xXdxX23exX35xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxX35xX23fxX3xX142xX751xX3xX5xX6axX3xXexXdxX58axX8axX3xX1xX53xXeexX3xXexX1xX19xX4xX3xXbxX1xXdbdxX35xX3xX69xX1xX2f7xX1exX21xX3xX6xX1exX3xXexX16xX2cxX1exX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX38fxX1xXdxX3xX28dxX8axXeexXefxXexX3xXf2xXf3xX1exX1xX3xX7fxX6xX1exX3xX1xX2cxX1exX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xXefxX3xXf2xX287xX23fxX3xX4xX1xX5dxX1exX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX23fxX3xX1exX1xXdxX2dbxX35xX3xX65xX23axX3xX4xX1xXdxX3xX4xX586xX3xXexX5dxX1exX1xX3xX4xX1xXab8xXexX3xXf2x298cxX4xX3xXexX1xXa63xX3xX4xX53xX6xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX23fxX3xXbxX1xX5a2xXdxX3xX4xX586xX3xX21xXdxX5a2xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXf2xX5a2xX35xX3xX7fxX5a2xX16xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX5dxX1exX1xX3xXexX70xX16xX1exX21xX3xXbxX1xX394xX35xX3xX65xXdxX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xX21xXdxX6xX16xX3xX1xX2cxX1exX21xX3xX1exX34xX35xX3xX65xX2cxX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX5dxX1exX1xX3xX1xX5aaxXbxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX69xX1xX1dxX4xX3xXf2xX23exX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xXcxX66xX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xX3axX23fxX3xX4xX1xX53xX3xXf2xX287xX1exX21xX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xX4xX1xXdxX3xXexX70xX5a2xX3xX1exX5aaxX3xX5x9cccxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX69xX1xX16xX5a2xX1exX3xX65xX6xXeexX3xX4xX53xX6xX3xX4xX1xX5dxX1exX1xX3xX28dxX8axXeexXa13xX1exX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexX70xX16xX1exX21xX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX70xXdxX23exX1exX152xX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xX4xX1xXdxX3xXexX70xX5a2xX3xX1exX5aaxX3xX21xX338xX4xX3xXexX1xX10xX16xX3xXf2xX876xX1exX21xX3xX28dxX8axXeexX3xXf2xXf3xX1exX1xX3xX4xX53xX6xX3xX4bcxX8axX2d1xXexX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xXexX66xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xX7fxX287xXdxX3xXexX1xX8axX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX23fxX3xXexX34xX1exX21xX3xXexX1xX8axX23fxX3xXexXdxXefxXexX3xX69xXdxX2dbxX35xX3xX4xX1xXdxX23fxX3xX69xXefxXexX3xX18xX2fxX3xX65xX2cxX3xX65xX6xXeexX3xX35xX30xXdxX3xXexX70xX16xX1exX21xX3xX1exX34xX35xX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX0xX7xXexX70xX16xX1exX21xX12xX133xX5a2xX16xX3xXf2xX5a2xX35xX3xX4xX1xXdxX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xX28dxX8axX5a2xX1exX3xX5xX6axX3xX4xX1xXf00xXexX3xX4xX1x8fe8xX23fxX3xXexXdxXefxXexX3xX69xXdxX2dbxX35xX0xX3cxX7xXexX70xX16xX1exX21xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX5bxX34xX1exX3xX4xX57dxX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xXexX1xX8axX23fxX3xX4xX1xXdxX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xX3axX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xX21xXdxX6xX16xX23fxX3xXcxX1xX53xX3xXexX70xX2fxX2c2xX1exX21xX3xX4xX1dxX4xX3xX7fxX287xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xX1exX21xX6xX1exX21xX3xX7fxX287xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xX5bxX1xX5dxX1exX1xX3xXbxX1xX53xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xX69xX1xX1dxX4xX3xX2c2xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX23fxX3xXcxX2d1xXbxX3xXf2xX16xX2cxX1exX3xXf2xXdxX2dbxX1exX3xX5xX19xX4xX3xX2e2xXdxX2dbxXexX3xX2e7xX6xX35xX23fxX3xX2e7xX21xX22xX1exX3xX1xX2cxX1exX21xX3xX2e7xX2f7xX1exX21xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxXbxX3xX65xX2cxX3xX305xX1xX1dxXexX3xXexX70xXdxX23exX1exX3xX1exX2f7xX1exX21xX3xXexX1xX2f7xX1exX3xX2e2xXdxX2dbxXexX3xX2e7xX6xX35xX3xX65xX2cxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX32bxX1exX1xX23fxX3xXexX1xX2cxX1exX1xX3xXbxX1xX338xX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX3xXbxX1xX22xX1exX3xX7fxX579xX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xXexX1xX8axX23fxX3xX4xX1xXdxX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xXf2xX28bxX1exX3xX65xXf3xX3xXexX70xX19xX4xX3xXexX1xX8axX287xX4xX23fxX3xXf2xX28bxX1exX3xX65xXf3xX3xX4xXab8xXbxX3xX18xX2fxX30xXdxX3xX7fxX5a2xX16xX3xXf2xX5a2xX35xX3xX4xX1xXdxX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX23fxX3xX7fxX6xX16xX3xX21xX75bxX35xX3xX4xX5a2xX3xX4xX1xXdxX3xXexX66xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xX65xX338xX1exX3xX65xX6xXeexX3x8b47xX53cx9c81xX3xX65xX2cxX3xX65xX6xXeexX3xX2fxX8axX3xXf2xXfefxXdxX23fxX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xX28dxX8axX5a2xX1exX3xX5xX6axX3xX4xX1xXf00xXexX3xX4xX1xX1131xX23fxX3xXexXdxXefxXexX3xX69xXdxX2dbxX35xX23fxX3xXexX70xX16xX1exX21xX3xXbxX1xX394xX35xX3xX65xXdxX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xX21xXdxX6xX16xX152xX3xX4xX1xX338xX1exX21xX3xXexX1xXab8xXexX3xXexX1xX16xX1dxXexX23fxX3xX5xXfefxX1exX21xX3xXbxX1xX5dxX23fxX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xX1exX21xX1xXdxX58axX35xX3xX69x9056xX3xX5xX8axX2d1xXexX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX5dxX1exX1xX3xX144xX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX23fxX3xX4bcxX8axX2d1xXexX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xX2cxX1exX1xX3xXexXdxXefxXexX3xX69xXdxX2dbxX35xX23fxX3xX4xX1xX338xX1exX21xX3xX5xXfefxX1exX21xX3xXbxX1xX5dxX3xX65xX2cxX3xX4bcxX8axX2d1xXexX3xXbxX1xX61cxX1exX21xX23fxX3xX4xX1xX338xX1exX21xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1exX1x3e86xX1exX21xX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX53cxX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX70xXdxX23exX1exX3xXexX66xX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX3xX1dxX1exX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xX18xX6xX1exX1xX3xX35xX23axX4xX3xX18xX19xX3xX69xXdxXefxX1exX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xXexX70xX16xX1exX21xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX1xX394xX1exX3xX65xX338xX1exX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX21xXdxX6xXdxX3xXf2xX16xX394xX1exX3xX37xX38xX2xX176xX3xX144xX3xX37xX38xX37xX38xX3xXf2xXfefxX3xX4xX586xX3xXf2xX39cxXeexX3xXf2xX53xX3xX28dxX8axXeexXefxXexX3xXf2xXf3xX1exX1xX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX23fxX3xX2fxX8axX3xXexXdxX58axX1exX3xXexX2d1xXbxX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xXf2xXdbdxXeexX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xXexXdxXefxX1exX3xXf2xX287xX23fxX3xX1xX16xX2cxX1exX3xXexX1xX2cxX1exX1xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexX70xX7e9xX1exX1xX23fxX3xX18xX19xX3xX1dxX1exX3xX28dxX8axX6xX1exX3xXexX70xX222xX1exX21xX3xX28dxX8axX338xX4xX3xX21xXdxX6xX23fxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXexX70xX7e9xX1exX1xX3xX4xXab8xXbxX3xXexX1xXdxXefxXexX3xX18xX2c2xX3xX18xX6xX1exX21xX152xX3xX1xX82fxX3xXexX70xX5aaxX3xX1exX1xX2cxX3xX2c2xX3xX4xX1xX16xX3xX1exX21xX2fxX657xXdxX3xX4xX586xX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xX65xX30xXdxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX35xX394xX1exX21xX152xX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xX65xX338xX1exX3xXf2xX338xXdxX3xX57dxX1exX21xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexX70xX7e9xX1exX1xX23fxX3xX18xX19xX3xX1dxX1exX3xX1305xX53cxX1307xX3xX65xX2cxX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX3xX1dxX1exX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xXexX1xX10xX16xX3xX1xX7e9xX1exX1xX3xXexX1xX57dxX4xX3xXf2xX338xXdxX3xXexX1dxX4xX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXexX2fxX3xX957xX305xX305xX305xX95exX152xX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xX65xX338xX1exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xXexX16xX1dxX1exX3xX1exX5aaxX3xXf2xX222xX1exX21xX3xX142xX22xXeexX3xX18xX19xX1exX21xX3xX4xX28bxX3xX7fxX5a2xX1exX3xXf2xXefxX1exX3xX1exX21xX2cxXeexX3xX17exX2xX3cxX2xX37xX3cxX37xX38xX2xXe7xX3xX4xX1xX2fxX6xX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXf2xX23exX3xXexX1xX6xX1exX1xX3xXexX16xX1dxX1exX82xX3xX38fxX1xX2f7xX1exX21xX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xX69xXefxX3xX1xX16xX394xX4xX1xX3xX65xX338xX1exX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xX3axX3xXf2xX338xXdxX3xX65xX30xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX3xX1dxX1exX3xXf2xXefxX1exX3xX1exX21xX2cxXeexX3xX17exX38xX3cxX178xX3cxX37xX38xX2xX176xX3xX21xXdxX5a2xXdxX3xX1exX21xX22xX1exX3xX18xX2fxX30xXdxX3xX17exX38xXa47xX3xX69xXefxX3xX1xX16xX394xX4xX1xX3xX65xX338xX1exX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xX176xX23fxX3xXexX70xX66xX3xXexX70xX2fxX657xX1exX21xX3xX1xX5aaxXbxX3xX4xX586xX3xX5xX6axX3xX18xX16xX3xX69xX1xX1dxX4xX1xX3xX28dxX8axX6xX1exX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12x9f55xXdxX58axX1exX21xX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX70xXdxX23exX1exX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX23fxX3xX7xX6xX8axX3xX69xX1xXdxX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xXf2xX53xX3xX65xX338xX1exX3xXexX1xX10xX16xX3xXexX1xX57dxX3xXexX19xX3xX2fxX8axX3xXexXdxX58axX1exX3xX1exX58axX8axX3xXexX70xX58axX1exX23fxX3xX1exXefxX8axX3xX4xX61cxX1exX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xX35xX30xXdxX3xX142xX10xX35xX3xX142x4131xXexX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xX65xX338xX1exX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX3xX1dxX1exX3xX69xX1xX2c2xXdxX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xX35xX30xXdxX3xXf2xXfefxX3xX4xX586xX3xXf2xX53xX3xXexX1xX53xX3xXexX23axX4xX3xXf2xX39cxX8axX3xXexX2fxX3xXexX1xX10xX16xX3xX28dxX8axXeexX3xXf2xXf3xX1exX1xX3xX4xX53xX6xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX8axX2d1xXexX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX133xX338xX3xXexX70xX5dxX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX2fxX657xX1exX21xX3xX142xX8axXeexX58axX1exX3xXf2xX5a2xX35xX3xX7fxX5a2xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xXefxX3xXf2xX287xX3xX4xX1xX5dxX1exX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX16xX1exX3xX1exX21xX2fxX657xXdxX23fxX3xX69xXdxX1exX1xX3xXbxX1xX5dxX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xX4xX1dxX4xX3xX1exX1xXdxX2dbxX35xX3xX65xX23axX3xX28dxX8axX6xX1exX3xXexX70xX222xX1exX21xX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xX21xXdxX6xX16xX82xX3xXcxX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xXexX70xXdxX2dbxXexX3xXf2xX23exX3xXexXdxXefxXexX3xX69xXdxX2dbxX35xX23fxX3xX21xXdxX5a2xX35xX3xXexX338xXdxX3xXf2xX6xX3xX69xXdxX1exX1xX3xXbxX1xX5dxX3xXexX579xX3xX4xX1xX57dxX4xX3xX1xX287xXdxX3xX1exX21xX1xXf3xX23fxX3xX1xX287xXdxX3xXexX1xX5a2xX16xX23fxX3xX69xX1xX1dxX1exX1xX3xXexXdxXefxXexX152xX3xX1xX394xX1exX3xX4xX1xXefxX3xX7fxX338xX3xXexX70xX5dxX3xX69xXdxX1exX1xX3xXbxX1xX5dxX3xXf2xXdxX3xX1exX21xX1xXdxX58axX1exX3xX4xX57dxX8axX23fxX3xX69xX1xX5a2xX16xX3xX7xX1dxXexX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX1exX21xX16xX2cxXdxX23fxX3xX1xX394xX1exX3xX4xX1xXefxX3xX35xX8axX6xX3xX7xXa17xX35xX3xX2f7xX3xXexX2f7xX3xX65xX2cxX3xXexX70xX6xX1exX21xX3xXexX1xXdxXefxXexX3xX7fxXf3xX3xXf2xXa17xXexX3xXexXdxXa13xX1exX152xX3xX69xX1xX8axXeexXefxX1exX3xX69xX1xX5dxX4xX1xX3xX35xX2c2xX3xX70xX287xX1exX21xX3xX65xXdxX2dbxX4xX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xX69xX1xX16xX1dxX1exX3xX142xX10xX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXf2xX338xXdxX3xX65xX30xXdxX3xX35xX287xXexX3xX7xX338xX3xX4xX1xX57dxX4xX3xX18xX6xX1exX1xX82xX3xX2d9xXdbdxXeexX3xX35xX394xX1exX1xX3xX4xX5a2xXdxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX1xX2cxX1exX1xX3xX4xX1xX5dxX1exX1xX3xXexX70xX16xX1exX21xX3xX28dxX8axX5a2xX1exX3xX5xX6axX3xX4xX1xXdxX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX82xX3xX5bxX1xX32bxX3xX7fxX6xX1exX3xX1xX2cxX1exX1xX3xX4xX1xX5dxX1exX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX5xX2cxX35xX3xXexX34xX1exX21xX3xX4xX1xXdxX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xX69xX1xXdxX3xXexX1xX19xX4xX3xX7xX19xX3xX4xX39cxX1exX3xXexX1xXdxXefxXexX3xX65xX2cxX3xX4xX22xX1exX3xXf2xX338xXdxX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xX7fxX5a2xX16xX3xXf2xX5a2xX35xX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX2d9xXdbdxXeexX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX65xXdxX2dbxX4xX3xXexX70xXdxX23exX1exX3xX69xX1xX6xXdxX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xX4xX28bxX3xX4xX1xXefxX3xXexX19xX3xX4xX1xX53xX3xX4xX53xX6xX3xXf2xX28bxX1exX3xX65xXf3xX3xX7xX19xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxXbxX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xX21xXa17xX1exX3xX65xX30xXdxX3xX5xX287xX3xXexX70xX7e9xX1exX1xX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xXexX5dxX1exX1xX3xXf2xX876xX1exX21xX23fxX3xXexX5dxX1exX1xX3xXf2xX53xX3xX21xXdxX1dxX3xX18xXf3xX4xX1xX3xX65xX23axX3xX7xX19xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxXbxX3xX4xX2f7xX1exX21xX23fxX3xXexX70xX58axX1exX3xX4xX28bxX3xX7xX2c2xX3xXf2xX586xX23fxX3xX21xXdxX5a2xX35xX3xX35xX57dxX4xX3xX1xX82fxX3xXexX70xX5aaxX3xXexX70xX19xX4xX3xXexXdxXefxXbxX3xXf2xX338xXdxX3xX65xX30xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXf2xX28bxX1exX3xX65xXf3xX3xX7xX19xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxXbxX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xX5xX2d1xXbxX23fxX3xX18xX2cxX1exX1xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXf2xX23exX3xXexX34xX1exX21xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX82fxX3xXexX70xX5aaxX3xX4xX1xX16xX3xX1exX21xX2fxX657xXdxX3xX1exX21xX1x58aexX16xX23fxX3xXf2xX338xXdxX3xXexX2fxX5aaxX1exX21xX3xX4xX1xX5dxX1exX1xX3xX7xX1dxX4xX1xX23fxX3xXexX394xX16xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xX4xX5a2xXdxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXexXdxXa13xX1exX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX3xX65xX2cxX3xX1xX82fxX3xXexX70xX5aaxX3xX35xX8axX6xX3xX7xXa17xX35xX3xX7xX751xX6xX3xX4xX1xX715xX6xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xXf2xX28bxX1exX3xX65xXf3xX3xX7xX19xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxXbxX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXf2xX23exX3xX1exX22xX1exX21xX3xX4xX6xX16xX3xX4xX1xXab8xXexX3xX5xX2fxX5aaxX1exX21xX3xX18xXf3xX4xX1xX3xX65xX23axX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX0xX7xXexX70xX16xX1exX21xX12xX5bxX22xX1exX3xXf2xX338xXdxX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xXf2xXdxXa13xX8axX3xX4xX1xX32bxX1exX1xX3xX35xX57dxX4xX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX3xX4xX28bxX3xX7xX2c2xX3xXexX70xX16xX1exX21xX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xX3axX0xX3cxX7xXexX70xX16xX1exX21xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xXcxX66xX3xX1exX21xX2cxXeexX3xX2xX3cxX3axX3cxX37xX38xX2xX3axX23fxX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xXf2xXdxXa13xX8axX3xX4xX1xX32bxX1exX1xX3xX35xX57dxX4xX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX3xX4xX28bxX3xX7xX2c2xX3xXexX66xX3xX2xX23fxX37xX2xX3xXexX70xXdxX2dbxX8axX3xXf2xX75bxX1exX21xX3cxXexX1xX1dxX1exX21xX3xX5xX58axX1exX3xX2xX23fxX17exX3xXexX70xXdxX2dbxX8axX3xXf2xX75bxX1exX21xX3cxXexX1xX1dxX1exX21xX152xX3xXf2xX75bxX1exX21xX3xXexX1xX657xXdxX23fxX3xXf2xXdxXa13xX8axX3xX4xX1xX32bxX1exX1xX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX3xX1xX2fxX8axX23fxX3xXexX70xX5aaxX3xX4xXab8xXbxX3xX7fxX5a2xX16xX3xX1xXdxX23exX35xX3xX142xXfefxX3xX1xX287xXdxX3xX65xX2cxX3xXexX70xX5aaxX3xX4xXab8xXbxX3xX2fxX8axX3xXf2xXfefxXdxX3xX1exX21xX2fxX657xXdxX3xX4xX586xX3xX4xX2f7xX1exX21xX3xXexX34xX1exX21xX3xX7fxXa6dxX1exX21xX3xX35xX57dxX4xX3xXexX34xX1exX21xX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX3xX4xX28bxX3xX7xX2c2xX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX5bxX1dxX4xX3xX7fxX287xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xX1exX21xX6xX1exX21xX3xX7fxX287xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xX5bxX1xX5dxX1exX1xX3xXbxX1xX53xX23fxX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX3xX69xX1xX1dxX4xX3xX2c2xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexX70xX58axX1exX3xX4xX28bxX3xX7xX2c2xX3xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xX21xXdxX6xX16xX3xX7xXa17xXbxX3xX142xXefxXbxX3xX4xX1dxX4xX3xX1exX1xXdxX2dbxX35xX3xX65xX23axX3xX4xX1xXdxX3xX65xX2cxX3xXbxX1xXab8xX1exX3xXf2xXab8xX8axX3xXexX34xX1exX21xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXexX1xX8axX3xX7xX19xX3xX1exX21xX1xXdxX2dbxXbxX3xXf2xX23exX3xX4xX22xX1exX3xXf2xX338xXdxX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xXf2xXdxXa13xX8axX3xX4xX1xX32bxX1exX1xX3xX35xX57dxX4xX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX3xX4xX28bxX3xX7xX2c2xX3xXexX70xX16xX1exX21xX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xX3axX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX5bxX1dxX4xX3xXexX32bxX1exX1xX23fxX3xXexX1xX2cxX1exX1xX3xXbxX1xX338xX3xXexX70xX19xX4xX3xXexX1xX8axX287xX4xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexXdxXefxXbxX3xXexX23axX4xX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xX4xX28bxX3xX4xX1xXefxX3xXexX394xX16xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXf2xX23exX3xX4xX5a2xXdxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXexXdxXa13xX1exX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexX70xX16xX1exX21xX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xX3axX3xXexX66xX3xX35xX287xXexX3xXbxX1xX39cxX1exX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXexX1xX8axX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xXf2xX23exX3xX5xX394xXdxX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xXefxX3xXf2xX287xX3xX4xX53xX6xX3xX4xX28bxX3xX28dxX8axX6xX1exX23fxX3xXf2xX28bxX1exX3xX65xXf3xX152xX3xXexXdxXefxXexX3xX69xXdxX2dbxX35xX3xX2xX38xXa47xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX2fxX657xX1exX21xX3xX142xX8axXeexX58axX1exX3xX957xXexX70xX66xX3xX4xX1dxX4xX3xX69xX1xX16xX5a2xX1exX3xXexXdxXa13xX1exX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX23fxX3xXbxX1xX23axX3xX4xXab8xXbxX3xXexX1xX10xX16xX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX23fxX3xX69xX1xX16xX5a2xX1exX3xX4xX586xX3xXexX5dxX1exX1xX3xX4xX1xXab8xXexX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX3xX65xX2cxX3xX4xX1dxX4xX3xX69xX1xX16xX5a2xX1exX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX16xX3xX4xX16xX1exX3xX1exX21xX2fxX657xXdxX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xXefxX3xXf2xX287xX95exX152xX3xXe8xX38xXa47xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXexX34xX1exX21xX3xXexX1xX8axX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xX957xX69xX1xX2f7xX1exX21xX3xX69xX23exX3xXexX1xX8axX3xXexXdxXa13xX1exX3xX7xX751xX3xX18xX23axX1exX21xX3xXf2xXab8xXexX23fxX3xX142xX579xX3xX7xX338xX3xX69xXdxXefxX1exX3xXexX1xXdxXefxXexX95exX3xX65xX2cxX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX2dbxX1exX3xX4xX5a2xXdxX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXexXdxXa13xX1exX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX3xX1exX34xX35xX3xX37xX38xX2xX176xX3xX4xX61cxX1exX3xX18xX2fxX3xX4xX1xX8axXeexX23exX1exX3xX7xX6xX1exX21xX3xX957xX1exXefxX8axX3xX4xX586xX95exX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX16xX18xXeexXaxX12xX2e7xX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xXexX70xX8axX1exX21xX3xX2fxX28bxX1exX21xX3xXf2xX5a2xX35xX3xX7fxX5a2xX16xX3xX69xXdxX1exX1xX3xXbxX1xX5dxX3xXf2xXdxXa13xX8axX3xX4xX1xX32bxX1exX1xX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX3xX1xX2fxX8axX23fxX3xXexX70xX5aaxX3xX4xXab8xXbxX3xX7fxX5a2xX16xX3xX1xXdxX23exX35xX3xX142xXfefxX3xX1xX287xXdxX3xX957xXf2xX338xXdxX3xXexX2fxX5aaxX1exX21xX3xX18xX16xX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX1exX1xX2cxX3xX1exX2fxX30xX4xX3xXf2xX5a2xX35xX3xX7fxX5a2xX16xX95exX3xX65xX2cxX3xXexX70xX5aaxX3xX4xXab8xXbxX3xX2fxX8axX3xXf2xXfefxXdxX3xX1exX21xX2fxX657xXdxX3xX4xX586xX3xX4xX2f7xX1exX21xX152xX3xX1xX82fxX3xXexX70xX5aaxX3xX35xX287xXexX3xXbxX1xX39cxX1exX3xXexXdxXa13xX1exX3xX5xX2fxX28bxX1exX21xX3xXexX34xX1exX21xX3xXexX1xX58axX35xX3xX4xX1xX16xX3xX35xX287xXexX3xX7xX338xX3xXf2xXf3xX6xX3xXbxX1xX2fxX28bxX1exX21xX3xX1exX21xX22xX1exX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX69xX1xX586xX3xX69xX1xX34xX1exX3xX69xX1xX2f7xX1exX21xX3xX4xX22xX1exX3xXf2xX338xXdxX3xXf2xX2fxX5aaxX4xX3xX1exX21xX8axX75bxX1exX3xXexX1xX10xX16xX3xX28dxX8axXeexX3xXf2xXf3xX1exX1xX82xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX750xX16xX8axX70xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX4xX1xXdxX1exX1xXbxX1xX8axX82xX65xX1exX0xX3cxXbxX12