Arsenal vô địch FA Cup sau màn ngược dòng trước Chelsea
Arsenal bị đối thủ dẫn trước ở phút thứ 5 nhưng đã giành chiến thắng 2-1 ở chung kết FA Cup nhờ cú đúp của ngôi sao Aubameyang.
4cefxad23x7400x6f0cx823fx671axX2xb7bexcfa8x4e2fxa5e4xX3xbc54xXbxda62x9543xc413xX1xX2xc2cexX3xX6xXfx984cxX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex7368xX0xX1x7492xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexc2b1x6f45xX16xXfxX9xX2xXexX22x8435xX6xXbxX2xa548xX3xX9xX7xd005xbf16xX7xae32x9405xX8xX1xX7x8456xX36xX7x4d84xc6f8xX2exX7xXbxX3xX4axX7x527fx69afxX3axX7xX3axc01fxcf19x917fxX8xX7xX4x73d2xX3axX56xX7xXfxX6xX57x53cfxX8xX7xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xX0x9243xX1xX25xX22xX0xX6exX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16x6d01xX3axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX51xX3xX16xX3axXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex9ffexX2xX3xX4xXexX22xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7x79a0xX42xX7xX41x8dc2xX16xX7xXfxX1xd142xX7xX4x6a23xX3axX7xXfxX6xX57xX63xX8xX7x981dxX7xX2exX1x608fxXfxX7xXfxX1xc6fexX7xd413xX7xX3axX1xX57xX3axX56xX7xX41xbc62xX7xX56xX16xX52xX3axX1xX7xX8xX1xX16xbb03xX3axX7xXfxX1xda9fxX3axX56xX7xc07dxX12xX25xX7xXbfxX7xX8xX1xX4axX3axX56xX7x69e1xXdexXfxX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xX3axX1xcecexX7xX8xXc3xX7xX41xXc3xX2exX7xX8xXb3xX3xX7xX3axX56xX3fxX16xX7xXbxX3xX81xX7xX36xX4axXaaxX3xX51xX2xcfdaxX3xX3axX56x6d9fxX0xX6exX2exX22xX0xX4xX16xX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXaaxX81xX4xX11cxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex8a3bxX81xX4xX11cxXexX22xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xX7xX3axX1x705exX2exX7xX8xX4ax762fxX8xX7xX41x9018xX11cxX7xX8xX1xXb3xX7xX41xX163xX3axX56xX7xX3exX52xX7xX8xX1x87e0xX7xX8xX167xX3axX7xXcaxX7xX2exX1xXc3xXfxX7xX41x9e78xX7xX8x9516xX7xXaaxX52xX3axX7xX51xXbfxX7xXfx9b31xX7xXbxXaexX120xX7x761exX3xX4axX7xX41xX57xX100xX3axX56xX7xX8xX1xX4axX11cx6ba8xX3axX7xXaax8556xX3axX56xX7xX56xX189xXfxX7xX8xXb3xX3xX7xbdaexX9xX16xX3exX16xX2xX6xX7x6a53xX16xX6xX81xX4axX4x5dedxX7xX49xX1xX6xX16xXbxXfxX16xX3xX3axX7x98e8xX4axX9xX16xXbxX16xX8xX7xXf3xX1xXaexX3axX56xX7xX8xX1xXdexX7xXf3xX1x5d7fxX81xX7xX9xX1e5xX81xX7xX6x53e2xX16xX7xXfxX4axX3axX56xX7xX8xXc3xX7xX4xXc8xXfxX7xX41xX16xX186xX51xX7xXbfxX7xX8x66dexX7xX9xX11cxX7xX56xX167xX3axX7xXfxX4axX3axX56xX7xX9xX57xX63xX16xX7xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX120xX0xX6exX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX14exX81xX4xX11cxXexX22x56f4xX81xX52xX3axX7x7048xX4ax7f2cxX3axX7xX8xXb3xX3xX7xX9cxc935xc362xX7xX36xX6xXfxX2xXfxX3xX7xX8xX1x544axX16xX7xX9xXc3xX3axX56xX7xXfxXc3xX3axX56xX7xXbxX3xX4axX7xXf3xX1xX16xX7xXfxX1xXb3xX3axX56xX7xX9xX57xX63xX16xX120xX7xX1d1xX4axX9xX16xXbxX16xX8xX1c5xX7xd85bxX3xXbxX81xX3axX7xX279xX81xX4axX3axXfxX7xX9xX16xd4a8xX3axX7xXfxb2b8xX8xX7xXf3xX1xX4ax715exX11cxX7xX41xa519xX81xX7xX1xX52xX3axX56xX7xXfxX1xXb3xX7xc073xX81xX7xX41xc34dxX120xX7xX2fxX4axX11cxX7xX3axX1xX16xX287xX3axX7xX3axX1x4e57xX3axX56xX7xX8xXc3xX7xX4xXc8xXfxX7xX41xX16xX186xX51xX7xX8xXb3xX3xX7xXaaxX163xX7xX41xX3fxX16xX7xX3axX52xX11cxX7xX9xd6ddxX16xX7xXf3xX1xX3fxX3axX56xX7xX41xXb3xX7xX1xX16xX186xX51xX7xX41xX186xX7xX51xX3xX3axX56xX7xX3exX1a7xX7xXaaxX52xX3axX7xXfxX1xXe3xX3axX56xX7xXfxX1xXc8xX7xXe7xX120xX0xX6exX2exX22xX0xXfxX3xXaaxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4axX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX56xX3axXdxXexX8xX2xX3axXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXaaxX81xX4xX11cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX4xX16xX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex8d41xX3xX4xX12xX16xX3axX16xX51xX3xX56xX2xX12x4faexX6xX3xX2exX2exX2xX6xXexX22xX0xX16xX51xX56xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xX4axX3axX56xX7xXf3xXdexXfxX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xX295xX3axX1xX7xX25xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2ex58cdxX6exX6exX16xX120xXaaxX3xX81xX1xX3xXfxX16xX3axX1xX120xX3exX3axX6exX3axX2xX35dxXbxX6exXe7xac79x6e14xX3abxX6exX25xXe7xb510xX4xX3abxX3abxX25x8eebxXcaxX3abx54bexXfxc801xX3bbxXcaxX3bbxX9xX25xX120x849axX2exX56xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xX3exX3fxX7xX41xX42xX8xX1xX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xXbxX3xX4axX7xX51xX52xX3axX7xX3axX56xX57xX58xX8xX7xX4xX5cxX3axX56xX7xXfxX6xX57xX63xX8xX7xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXaaxX16xX3axX4xX12xX2xX3exX2xX3axXfxXdxXexXfxX6xX4axX2xXexX7xX6exX22xX0xX6exX4xX16xX3exX22xX0xX6exXfxX4xX22xX0xX6exXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX49xX3xX2exXfxX16xX81xX3axX7xX8xX3xX2exXfxX16xX81xX3axXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX49xX3xX2exXfxX16xX81xX3axXexX7xXbxXfxX11cxX9xX2xXdxXexXfxX2x5f06xXfxX12xX3xX9xX16xX56xX3axX393xX7xX8xX2xX3axXfxX2xX6x512axXexX22xX1d1xX4axX9xX16xXbxX16xX8xX7xX51xXbfxX7xXfxX193xX7xXbxXaexX7xX8xX1xX81xX7xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xX7xXfx8f81xX7xXf3xX1xX2a1xX7xXbxX63xX51xX120xX7x8bc0xX3axX1xX393xX7xX0xX2xX51xX22x7bdfxX2xX4axXfxX2xX6xXbxX120xX0xX6exX2xX51xX22xX0xX6exX2exX22xX0xX6exXfxX4xX22xX0xX6exXfxX6xX22xX0xX6exXfxXaaxX81xX4xX11cxX22xX0xX6exXfxX3xXaaxX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX14exX81xX4xX11cxXexX22xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xX7xX8xX1xXb3xX7xX41xX163xX3axX56xX7xX56xX16xX295xX51xX7xX3axX1xX42xX2exX7xX41xX163xX7xXfxX6xX15exX3axX7xX41xX291xX4axX7xXfxX6xX81xX3axX56xX7xX3axX1xX2b4xX3axX56xX7xX2exX1xXc3xXfxX7xXfxX16xXdexX2exX7xXfxX1xX2xX81xX120xX7xX234xX81xX52xX3axX7xX239xX4axX23bxX3axX7xX2a1xX81xX7xX46cxX3xX3axX1xX7xX8xX1xXb3xX7xX41xX163xX3axX56xX7xX2a1xX2exX7xXbxX2a1xXfxX1c5xX7xXfxX1xX204xX8xX7xX1xX16xd18exX3axX7xX3axX1xX2b4xX3axX56xX7xXfx9f92xX3axX1xX7xX1xX4axXaexX3axX56xX7xX2exX1xX2d4xX51xX7xX9xd033xX16xX7xX3axX56xX3xX11cxX7xXfxX49dxX7xX56xX16xX2b4xX3xX7xXbxX23bxX3axX7xX41xX186xX7xX3axX56xXe3xX3axX7xX41xXaexX16xX7xXfxX1xXb3xX7xX9xX287xX3axX7xXaaxX189xX3axX56xX120xX0xX6exX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX14exX81xX4xX11cxXexX22xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xXaaxXdexX7xXfxXe3xX8xX7xX3exX52xX7xXfxX6xX3fxX3axX56xX7xX8xX1xX100xX7xX3exX52xX81xX7xX3axX1xX2b4xX3axX56xX7xX41xX57xX100xX3axX56xX7xX8xX1xX4axX11cxX1a7xX3axX7xX4xX52xX16xX7xX41xXdexX3axX7xX3exX42xX7xXfxX6x6b0dxX7xX8xXb3xX3xX7xX36xX4axXaaxX3xX51xX2xX11cxX3xX3axX56xX120xX7xX49xX1xX16xXdexX3axX7xXfxX1xX4axX15exXfxX7xX3axX52xX11cxX7xX2exX1xX2a1xXfxX7xX1xX4axX11cxX7xX1xX16xX55axX4axX7xX239xX4axX295xX7xXbfxX7xX2exX1xXc3xXfxX7xXe7xX3b9xX120xX7xX2fxX16xX1a7xX3axX7xX41xX2d4xX81xX7xX3axX56xX57xX100xX16xX7xX1bfxX3xXaaxX81xX3axX7xXf3xX16xXdexX51xX7xX41xX57xX58xX8xX7xX51xX163xXfxX7xX239xX4axX295xX7xX2exX1xX2d4xXfxX7xX41xX1a7xX3axX7xX3exX52xX7xXfxX204xX7xX51xX564xX3axX1xX7xXfxX1xX204xX8xX7xX1xX16xX55axX3axX7xXfxX1xX52xX3axX1xX7xX8xX3fxX3axX56xX7xX41xX186xX7xX41xX57xX3xX7xXfxX6xX15exX3axX7xX41xX291xX4axX7xXfxX6xXbfxX7xX3exX1a7xX7xX3exX2d4xX8xX1xX7xX46cxX4axX291xXfxX7xX2exX1xX2a1xXfxX120xX0xX6exX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX14exX81xX4xX11cxXexX22xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xX7xX8xX1xX42xX4axX7xXfx6382xX3axX7xXfxX1xX291xXfxX7xXbfxX7xX3axX1xX2b4xX3axX56xX7xX2exX1xXc3xXfxX7xX8xX4axXaexX16xX7xX1xX16xX55axX2exX7xX51xX163xXfxX7xXf3xX1xX16xX7xX36xX351xX2exX16xX9xX16xX8xX4axX2xXfxX3xX7xX2exX1xX295xX16xX7xX6xX100xX16xX7xXbxX23bxX3axX7xX3exX564xX7xX8xX1xX291xX3axX7xXfxX1xX57xX24fxX3axX56xX120xX7xX49xX1xX6xX16xXbxXfxX2xX3axXbxX2xX3axX7xX3exX52xX81xX7xXbxX23bxX3axX7xX3exX52xX7xX8xX189xX7xX51xX52xX3axX7xXfxX6xX564xX3axX1xX7xX4xX16x8a37xX3axX7xXf3xX1xX3fxX3axX56xX7xXfxX1xX204xX8xX7xXbxX204xX7xXfxXaexXfxX120xX7xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xX8xX189xX7xXf3xX1xX2a1xX7xX3axX1xX16xX1a7xX4axX7xX8xX24fxX7xX1xX163xX16xX7xX3axX1xX57xX3axX56xX7xXf3xX1xX3fxX3axX56xX7xXfxX1xX186xX7xXfxX15exX3axX7xX4xX28bxX3axX56xX7xX41xX186xX7xX51xX3xX3axX56xX7xX3exX1a7xX7xXaaxX52xX3axX7xXfxX1xXe3xX3axX56xX7xXfxX1xXc8xX7xXe7xX120xX0xX6exX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX14exX81xX4xX11cxXexX22xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xX7xXfxX16xXdexX2exX7xXfxX28bxX8xX7xX8xX1xX42xX4axX7xX51xX291xXfxX7xX51xX2a1xXfxX7xX3exX1a7xX7xX3axX1xX23bxX3axX7xXbxX204xX7xXbfxX7xX3axX56xX3xX11cxX7xX41xX167xX4axX7xX1xX16xX55axX2exX7xXe7xX120xX7xX49xX1xX6xX16xXbxXfxX16xX3xX3axX7xX1d1xX4axX9xX16xXbxX16xX8xX7xXaaxX42xX7xX8x6d76xX3axX56xX7xX8xX24fxX7xXbxX3xX4axX7xX51xX163xXfxX7xX3axX574xX7xX9xX204xX8xX7xXaaxXc8xXfxX7xXfxXaexX8xX7xX3exX52xX7xX2exX1xX295xX16xX7xX6xX100xX16xX7xXbxX23bxX3axX7xX3axX1xX57xX100xX3axX56xX7xX8xX1xX574xX7xX8xX1xX81xX7xX1d1xX2xX4xX6xX81xX120xX7xX49xX1xX291xX3axX7xXfxX1xX57xX24fxX3axX56xX7xX8xXb3xX3xX7xX1d1xX4axX9xX16xXbxX16xX8xX7xXf3xX1xX16xXdexX3axX7xXfxXaexX8xX7xX41xX163xX7xX9xX287xX3axX7xXaaxX189xX3axX56xX7xX8xXb3xX3xX7xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xX7xX56xX16xX295xX51xX7xX6x9886xX7xX6xX55axXfxX120xX7xcc49xX2fxX1xX2xX7xX14exX9xX4axX2xXbx9459xX7xX8xX167xX51xX7xXaaxX189xX3axX56xX7xX3axX1xX16xX1a7xX4axX7xX1xX24fxX3axX7xX3axX1xX57xX3axX56xX7xXf3xX1xX3fxX3axX56xX7xXfxX1xX186xX7xXfxX2d4xX81xX7xX6xX3xX7xX3axX1xX2b4xX3axX56xX7xXfxX564xX3axX1xX7xX1xX4axXaexX3axX56xX7xX46cxX4axX11cxX287xX3axX7xX2exX1xX2a1xX7xX1xX52xX3axX56xX7xXfxX1xXb3xX7xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX120xX0xX6exX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX14exX81xX4xX11cxXexX22xX89cxX1d1xX1xX2a1xX81xX7xXfxX1xXb3xX8a6xX7xX2exX1xX5cxX3axX56xX7xX3axX56xX204xX7xX8xX1xXb3xX7xX41xX163xX3axX56xX7xX3exX52xX7xXaaxX291xXfxX7xX3axX56xX100xX7xXfxX4axX3axX56xX7xX41xX5cxX3axX7xX2exX1xX295xX3axX7xX8xX3fxX3axX56xX7xXbfxX7xX2exX1xXc3xXfxX7xX3b9xX3b1xX120xX7xX2fxX49dxX7xX41xX57xX100xX3axX56xX7xX8xX1xX4axX11cxX1a7xX3axX7xX8xXb3xX3xX7x554dxX16xX8xX81xX9xX3xXbxX7xX1d1xX2xX2exX2xX1c5xX7xX36xX4axXaaxX3xX51xX2xX11cxX3xX3axX56xX7xXf3xX1xXaexX3axX56xX7xX8xX1xXdexX7xXaaxX564xX3axX1xX7xXfxba09xX3axX1xX7xX6xX1edxX16xX7xXaaxX291xX51xX7xXaaxX189xX3axX56xX7xX3exX52xX81xX7xX56xX189xX8xX7xX46cxX3xX7xX3axX23bxX3axX56xX7xXfxX193xX7xXbxXaexX7xX9xX287xX3axX7xXe7xX12xX25xX7xX8xX1xX81xX7xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX120xX0xX6exX2exX22xX0xXfxX3xXaaxX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX4axX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX56xX3axXdxXexX8xX2xX3axXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxXaaxX81xX4xX11cxX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX51xX56xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX4xXfxX1xX4axX51xXaaxX7xX16xX49xX2xX3axXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX11cxX9xX2xXdxXexX35dxX16xX4xXfxX1xX393xX7xX3b9xX3abxX3abxX2exX46cxX47cxX7xX1xX2xX16xX56xX1xXfxX393xX7xX3acx54f0xXa52xX2exX46cxX47cxXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xX4axX3axX56xX7xXf3xXdexXfxX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xX295xX3axX1xX7xXe7xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX393xX6exX6exX16xX120xXaaxX3xX81xX1xX3xXfxX16xX3axX1xX120xX3exX3axX6exX3axX2xX35dxXbxX6exXe7xX3abxX3acxX3abxX6exX25xXe7xX3b1xX4xX3abxX3abxX25xX3b6xX3b6xXcaxX3b1xXfxXa52xXa52xXa52xX3abxXe7xX9xX3abxX120xX3c2xX2exX56xb7d7xX6xXdxXa52xXcaxX3b1xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xX3exX3fxX7xX41xX42xX8xX1xX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xXbxX3xX4axX7xX51xX52xX3axX7xX3axX56xX57xX58xX8xX7xX4xX5cxX3axX56xX7xXfxX6xX57xX63xX8xX7xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xXexX7xX35dxX16xX4xXfxX1xXdxXexX3b9xX3abxX3abxXexX7xX1xX2xX16xX56xX1xXfxXdxXexX3acxXa52xXa52xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXaaxX16xX3axX4xX12xX2xX3exX2xX3axXfxXdxXexXfxX6xX4axX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xX4axX3axX56xX7xXf3xXdexXfxX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xX295xX3axX1xX7xXe7xXexX7xX6exX22xX0xX6exXfxX4xX22xX0xX6exXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX49xX3xX2exXfxX16xX81xX3axX7xX8xX3xX2exXfxX16xX81xX3axXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX49xX3xX2exXfxX16xX81xX3axXexX22xX36xX4axXaaxX3xX51xX2xX11cxX3xX3axX56xX7xX8xX1xX24fxX16xX7xXfxX1xX811xX3axX56xX7xX1xX81xX3xX7xX56xX16xXc3xX2exX7xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xX41xX811xX3axX56xX7xX239xX4axX3xX3axX56xX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX120xX7xX4a8xX3axX1xX393xX7xX0xX2xX51xX22xX4b1xX2xX4axXfxX2xX6xXbxX120xX0xX6exX2xX51xX22xX0xX6exX2exX22xX0xX6exXfxX4xX22xX0xX6exXfxX6xX22xX0xX6exXfxXaaxX81xX4xX11cxX22xX0xX6exXfxX3xXaaxX9xX2xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX14exX81xX4xX11cxXexX22xX9cxX243xX244xX7xX243xX3xX51xX2exX3xX6xX4xX7xX41xX57xX3xX7xX6xX3xX7xX3axX1xX2b4xX3axX56xX7xXbxX204xX7xX41xX16xX1a7xX4axX7xX8xX1xX178xX3axX1xX7xXfxX6xX81xX3axX56xX7xXf3xX1xX81xX295xX3axX56xX7xXfxX1xX100xX16xX7xX56xX16xX3xX3axX7xX8xX4axXaexX16xX7xXfxX6xX15exX3axX120xX7xX36xXaaxX6xX3xX1xX3xX51xX1c5xX7xX9cxX4axX4xXbxX81xX3axX12xX1b7xX4xX81xX16xX1c5xX7xX14exX3xX6xXf3xX9xX2xX11cxX7xX41xX57xX58xX8xX7xXfxX4axX3axX56xX7xX3exX52xX81xX7xXbxX23bxX3axX7xX3axX1xX57xX3axX56xX7xX8xce77xX3axX56xX7xXf3xX1xX3fxX3axX56xX7xXfxX1xX186xX7xX8xX295xX16xX7xXfxX1xX16xX55axX3axX7xX51x9864xXfxX7xXfxX6xX15exX3axX7xXfxX291xX3axX7xX8xX3fxX3axX56xX7xX8xXb3xX3xX7xX41xX163xX16xX7xXaaxX189xX3axX56xX7xX2a1xX81xX7xX46cxX3xX3axX1xX120xX0xX6exX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX14exX81xX4xX11cxXexX22xX2fxX6xX15exX3axX7xX41xX291xX4axX7xXf3xX1xX1e5xX2exX7xX9xX2d4xX16xX7xX3exX63xX16xX7xXfxX1xXe3xX3axX56xX7xX9xX58xX16xX7xXe7xX12xX25xX7xX4xX52xX3axX1xX7xX8xX1xX81xX7xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX120xX7xX2fxX1xX167xX11cxX7xXfxX6xX5cxX7xX9cxX243xX244xX7xX36xX6xXfxX2xXfxX3xX7xXfxX6xXbfxX7xXfxX1xX52xX3axX1xX7xX8xX1xXb3xX7xX3axX1xX23bxX3axX7xX8xX1xXc8xX8xX7xX3exX3fxX7xX41xX42xX8xX1xX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xXe7xX3abxX25xXa52xX6exXe7xX3abxX1c5xX7xX41xX16xX7xXf3xaf47xX51xX7xX3exX63xX16xX7xX41xX189xX7xX9xX52xX7xXfxX291xX51xX7xX3exX1e5xX7xX3exX52xX81xX7xXfxX1xbd46xX3axX56xX7xX3exX5cxX3axX56xX7xXaaxX295xX3axX56xX7x5a98xX4axX6xX81xX2exX3xX7xX243xX2xX3xX56xX4axX2xX7xX51xb377xX3xX7xX56xX16xX295xX16xX7xXfxX63xX16xX120xX0xX6exX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX14exX81xX4xX11cxXexX22xX0xX16xX51xX56xX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX393xX6exX6exX16xX120xXaaxX3xX81xX1xX3xXfxX16xX3axX1xX120xX3exX3axX6exX3axX2xX35dxXbxX6exXe7xX3abxX3acxX3abxX6exX25xXe7xX3b1xX4xX3abxX3abxX25xX3b6xXcaxX3abxX3b9xXfxX3b6xXa52xX3b1xX3b6xX9xXe7xX120xX3c2xX2exX56xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xX3exX3fxX7xX41xX42xX8xX1xX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xXbxX3xX4axX7xX51xX52xX3axX7xX3axX56xX57xX58xX8xX7xX4xX5cxX3axX56xX7xXfxX6xX57xX63xX8xX7xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXaaxX16xX3axX4xX12xX2xX3exX2xX3axXfxXdxXexXfxX6xX4axX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8xX1xX4axX3axX56xX7xXf3xXdexXfxX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xX295xX3axX1xX7xX3acxXexX7xX6exX22xX0xX6exX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX49xX3xX2exXfxX16xX81xX3axXexX22xX234xX163xX16xX7xX1xX564xX3axX1xX7xX6xX3xX7xXbxX23bxX3axX7xX8xXb3xX3xX7xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xX7xX3exX52xX7xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX0xX6exX2exX22xX0xX4xX16xX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX81xX3axX56xX22xX2fxX16xX3axX7xX9xX16xX287xX3axX7xX239xX4axX3xX3axX393xX0xX6exXbxXfxX6xX81xX3axX56xX22xX0xX4axX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX4axX51xXaaxX12xX3xX3axX4xX12xXbxX3xX2exX81xXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexb5ddxX2xX2exX3xX7xX36xX6xX6xX16xX351xX3xXaaxX3xX9xX3xX56xX3xX7xX9xX52xX7xXfxX1xXb3xX7xX51xX3fxX3axX7xXfxX55axX7xX3axX1xX291xXfxX7xXcaxX7xX56xX16xX295xX16xX7xX1xX52xX3axX56xX7xX41xX167xX4axX7xX8xX1xX23bxX4axX7x967exX4axXexX7xX1xX6xX2x7c97xXdxXexX6exXaaxX81xX3axX56xX12xX4xX3xX6exXf3xX2xX2exX3xX12xX3xX6xX6xX16xX351xX3xXaaxX3xX9xX3xX56xX3xX12xX9xX3xX12xXfxX1xX4axX12xX51xX81xX3axX12xXfxX2xX12xX3axX1xX3xXfxX12xXcaxX12xX56xX16xX3xX16xX12xX1xX3xX3axX56xX12xX4xX3xX4axX12xX8xX1xX3xX4axX12xX3xX4axX6exX25xXa52xX3b9xX25xXa52xX3b9xX120xX1xXfxX51xXexX22xX0xX16xX51xX56xX7xXbxX6xX8xXdxXexX6exX51xX2xX4xX16xX3xX6exX25xXe7xX3abxX6exX3axX2xX35dxXbxX6exXe7xX3abxX3acxX3abxX6exX25xXe7xX3b1xX4xX3acxXe7xX25xXe7xXa52xX3abxX3b1xXfxX3b9xX3b1xXe7xXcaxX3bbxX9xX3abxX120xX3c2xX2exX56xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xX3exX3fxX7xX41xX42xX8xX1xX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xXbxX3xX4axX7xX51xX52xX3axX7xX3axX56xX57xX58xX8xX7xX4xX5cxX3axX56xX7xXfxX6xX57xX63xX8xX7xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xXexX7xX6exX22xX0xX6exX3xX22xX0xX4xX16xX3exX22xX0xXbxXfxX6xX81xX3axX56xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexXf1bxX2xX2exX3xX7xX36xX6xX6xX16xX351xX3xXaaxX3xX9xX3xX56xX3xX7xX9xX52xX7xXfxX1xXb3xX7xX51xX3fxX3axX7xXfxX55axX7xX3axX1xX291xXfxX7xXcaxX7xX56xX16xX295xX16xX7xX1xX52xX3axX56xX7xX41xX167xX4axX7xX8xX1xX23bxX4axX7xXf55xX4axXexX7xX1xX6xX2xXf5cxXdxXexX6exXaaxX81xX3axX56xX12xX4xX3xX6exXf3xX2xX2exX3xX12xX3xX6xX6xX16xX351xX3xXaaxX3xX9xX3xX56xX3xX12xX9xX3xX12xXfxX1xX4axX12xX51xX81xX3axX12xXfxX2xX12xX3axX1xX3xXfxX12xXcaxX12xX56xX16xX3xX16xX12xX1xX3xX3axX56xX12xX4xX3xX4axX12xX8xX1xX3xX4axX12xX3xX4axX6exX25xXa52xX3b9xX25xXa52xX3b9xX120xX1xXfxX51xXexX22xXf1bxX2xX2exX3xX7xX36xX6xX6xX16xX351xX3xXaaxX3xX9xX3xX56xX3xX7xX9xX52xX7xXfxX1xXb3xX7xX51xX3fxX3axX7xXfxX55axX7xX3axX1xX291xXfxX7xXcaxX7xX56xX16xX295xX16xX7xX1xX52xX3axX56xX7xX41xX167xX4axX7xX8xX1xX23bxX4axX7xXf55xX4axX0xX6exX3xX22xX0xX6exXbxXfxX6xX81xX3axX56xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xXf1bxX2xX2exX3xX7xX36xX6xX6xX16xX351xX3xXaaxX3xX9xX3xX56xX3xX7xX8xXb3xX3xX7xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xX7xX8xX189xX7xXfxX1xX186xX7xX9xX52xX7xXfxX1xXb3xX7xX51xX3fxX3axX7xXfxX1edxX16xX7xXfxX55axX7xX3axX1xX291xXfxX7xXfxX6xX81xX3axX56xX7xX9xX42xX8xX1xX7xXbx4ed6xX7xX1d1xX6xX2xX51xX16xX2xX6xX7xX243xX2xX3xX56xX4axX2xX1c5xX7xX5f6xXfxX7xX3axX1xX291xXfxX7xX9xX52xX7xXfxX1xX2xX81xX7xX3axX1xX2b4xX3axX56xX7xX8xX81xX3axX7xXbxXaexX7xXfxX1xXaexX3axX56xX7xXf3xX287xX120xX0xX6exX2exX22xX0xX6exX4xX16xX3exX22xX0xX6exX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX244xX5cxX3axX56xX7xX3acxX3bbxX7xX96exX56xX81xX2d4xX16xX7xX1xX2d4xX3axX56xX7xX36xX3axX1xX393xX7xX279xX3xX3axX7xX49xX16xXfxX11cxX7xXfxX1xXe3xX3axX56xX7xX3axX1xbb13xX1c5xX7xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xXfxX1xX4axX3xX7xXaaxX2d4xX8xX7xX3axX1xX57xX58xX8xXexX7xX1xX6xX2xXf5cxXdxXexX6exXaaxX81xX3axX56xX12xX4xX3xX6exX3exX81xX3axX56xX12xX3acxX3bbxX12xX3axX56xX81xX3xX16xX12xX1xX3xX3axX56xX12xX3xX3axX1xX12xX51xX3xX3axX12xX8xX16xXfxX11cxX12xXfxX1xX3xX3axX56xX12xX3axX1xX2xX12xX3xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX12xXfxX1xX4axX3xX12xXaaxX3xX8xX12xX3axX1xX4axX81xX8xX6exX25xXa52xXcaxX3bbxXcaxX3abxX120xX1xXfxX51xXexX22xX0xX16xX51xX56xX7xXbxX6xX8xXdxXexX6exX51xX2xX4xX16xX3xX6exX25xXe7xX3abxX6exX3axX2xX35dxXbxX6exXe7xX3abxXe7xXa52xX6exX25xX3abxX3b1xX4xX3acxX3abxX3b9xX3acxX3b6xX3acxX3b6xXfxX3acxXa52xX3bbxX3abxX3b9xX9xX3abxX120xX3c2xX2exX56xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xX3exX3fxX7xX41xX42xX8xX1xX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xXbxX3xX4axX7xX51xX52xX3axX7xX3axX56xX57xX58xX8xX7xX4xX5cxX3axX56xX7xXfxX6xX57xX63xX8xX7xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xXexX7xX6exX22xX0xX6exX3xX22xX0xX4xX16xX3exX22xX0xXbxXfxX6xX81xX3axX56xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX244xX5cxX3axX56xX7xX3acxX3bbxX7xX96exX56xX81xX2d4xX16xX7xX1xX2d4xX3axX56xX7xX36xX3axX1xX393xX7xX279xX3xX3axX7xX49xX16xXfxX11cxX7xXfxX1xXe3xX3axX56xX7xX3axX1xX11f9xX1c5xX7xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xXfxX1xX4axX3xX7xXaaxX2d4xX8xX7xX3axX1xX57xX58xX8xXexX7xX1xX6xX2xXf5cxXdxXexX6exXaaxX81xX3axX56xX12xX4xX3xX6exX3exX81xX3axX56xX12xX3acxX3bbxX12xX3axX56xX81xX3xX16xX12xX1xX3xX3axX56xX12xX3xX3axX1xX12xX51xX3xX3axX12xX8xX16xXfxX11cxX12xXfxX1xX3xX3axX56xX12xX3axX1xX2xX12xX3xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX12xXfxX1xX4axX3xX12xXaaxX3xX8xX12xX3axX1xX4axX81xX8xX6exX25xXa52xXcaxX3bbxXcaxX3abxX120xX1xXfxX51xXexX22xX244xX5cxX3axX56xX7xX3acxX3bbxX7xX96exX56xX81xX2d4xX16xX7xX1xX2d4xX3axX56xX7xX36xX3axX1xX393xX7xX279xX3xX3axX7xX49xX16xXfxX11cxX7xXfxX1xXe3xX3axX56xX7xX3axX1xX11f9xX1c5xX7xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xXfxX1xX4axX3xX7xXaaxX2d4xX8xX7xX3axX1xX57xX58xX8xX0xX6exX3xX22xX0xX6exXbxXfxX6xX81xX3axX56xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX199xX3xX4axX7xX8xX1xX16xXdexX3axX7xXfxX1xXe3xX3axX56xX7xXfxX6xX57xX63xX8xX7xX279xX3xX3axX7xX49xX16xXfxX11cxX7xXbfxX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX1c5xX7xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xX8xX189xX7xXfxX6xX15exX3axX7xX41xX291xX4axX7xX3exX63xX16xX7xX36xXbxXfxX81xX3axX7xX244xX16xX9xX9xX3xX7xXbfxX7xX96exX56xX81xX2d4xX16xX7xX1xX2d4xX3axX56xX7xX36xX3axX1xX120xX7xd50fxXd97xX7xX8xX1xX178xX7xX6xX3xX7xXbxX23bxX3axX7xX3exX63xX16xX7xX2exX1xX167xX3axX7xX9xX63xX3axX7xX9xX52xX7xX3axX1xX2b4xX3axX56xX7xX8xX167xX4axX7xXfxX1xXb3xX7xX4xX204xX7xXaaxX42xX1c5xX7xX1d1xX1xX2a1xX81xX7xXfxX1xXb3xX7xX3exXb6xX3axX7xX9xX291xX3axX7xX9xX57xX63xXfxX7xX3exX52xX7xXfxX2d4xX81xX7xX6xX3xX7xX41xX57xX58xX8xX7xX3axX1xX2b4xX3axX56xX7xX8xX24fxX7xX1xX163xX16xX7xX3axX56xX4axX11cxX7xX1xX16xX186xX51xX120xX0xX6exX2exX22xX0xX6exX4xX16xX3exX22xX0xX6exX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX25xX3abxX7xX49xX243xX14exX7xX8xXaexX3axX56xX7xX1xX16xXdexX3axX7xX3axX1xX291xXfxX7xX1d1xX6xX2xX51xX16xX2xX6xX7xX243xX2xX3xX56xX4axX2xXexX7xX1xX6xX2xXf5cxXdxXexX6exXaaxX81xX3axX56xX12xX4xX3xX6exX25xX3abxX12xX8xX9xXaaxX12xX8xX81xX3axX56xX12xX1xX16xX2xX3axX12xX3axX1xX3xXfxX12xX2exX6xX2xX51xX16xX2xX6xX12xX9xX2xX3xX56xX4axX2xX6exX25xXa52xX3abxX3b1xX3b9xX3b6xX120xX1xXfxX51xXexX22xX0xX16xX51xX56xX7xXbxX6xX8xXdxXexX6exX51xX2xX4xX16xX3xX6exX25xXe7xX3abxX6exX3axX2xX35dxXbxX6exXe7xX3abxX25xX3b9xX6exX25xX3abxXcaxX4xX25xXe7xX3abxXcaxX25xX3acxX3b9xXfxX3b6xXa52xX3acxX3b6xXe7xX9xX3abxX120xX3c2xX2exX56xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xX3exX3fxX7xX41xX42xX8xX1xX7xX46xX36xX7xX49xX4axX2exX7xXbxX3xX4axX7xX51xX52xX3axX7xX3axX56xX57xX58xX8xX7xX4xX5cxX3axX56xX7xXfxX6xX57xX63xX8xX7xX49xX1xX2xX9xXbxX2xX3xXexX7xX6exX22xX0xX6exX3xX22xX0xX4xX16xX3exX22xX0xXbxXfxX6xX81xX3axX56xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX25xX3abxX7xX49xX243xX14exX7xX8xXaexX3axX56xX7xX1xX16xXdexX3axX7xX3axX1xX291xXfxX7xX1d1xX6xX2xX51xX16xX2xX6xX7xX243xX2xX3xX56xX4axX2xXexX7xX1xX6xX2xXf5cxXdxXexX6exXaaxX81xX3axX56xX12xX4xX3xX6exX25xX3abxX12xX8xX9xXaaxX12xX8xX81xX3axX56xX12xX1xX16xX2xX3axX12xX3axX1xX3xXfxX12xX2exX6xX2xX51xX16xX2xX6xX12xX9xX2xX3xX56xX4axX2xX6exX25xXa52xX3abxX3b1xX3b9xX3b6xX120xX1xXfxX51xXexX22xX25xX3abxX7xX49xX243xX14exX7xX8xXaexX3axX56xX7xX1xX16xXdexX3axX7xX3axX1xX291xXfxX7xX1d1xX6xX2xX51xX16xX2xX6xX7xX243xX2xX3xX56xX4axX2xX0xX6exX3xX22xX0xX6exXbxXfxX6xX81xX3axX56xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX36xX6xXbxX2xX3axX3xX9xX7xX51xXd97xX3xX7xX56xX16xX295xX16xX7xXe7xX3abxX3abxX3acxX12xX3abxX3b6xX7xX3axX6cexX16xX7xXfxX16xXdexX3axX56xX7xXfxX6xX81xX3axX56xX7xX9xX42xX8xX1xX7xXbxX117bxX7xX1d1xX6xX2xX51xX16xX2xX6xX7xX243xX2xX3xX56xX4axX2xX7xX3exX63xX16xX7xXfxX1xX52xX3axX1xX7xXfxX5f6xX8xX1xX7xXaaxX291xXfxX7xXaaxX2d4xX16xX120xX7xX1461xXb6xX4axX7xX3exX15exX11cxX1c5xX7xX41xX163xX16xX7xX1xX564xX3axX1xX7xX89cxX1d1xX1xX2a1xX81xX7xXfxX1xXb3xX8a6xX7xX3axX811xX51xX7xX291xX11cxX7xX3exXb6xX3axX7xXf3xX1xX3fxX3axX56xX7xXfxX1xX186xX7xX9xadd0xXfxX7xX2fxX81xX2exX7xX25xX3abxX7xX49xX243xX14exX7xXfxX1xX16xX7xX41xX291xX4axX7xX8xXaexX3axX56xX7xX1xX16xXdexX3axX7xX3axX1xX291xXfxX7xX56xX16xX295xX16xX7xX41xX291xX4axX1c5xX7xXfxX1xX2xX81xX7xX46cxXdexX2exX7xX1xX2d4xX3axX56xX7xX8xXb3xX3xX7xX3axX1xX15exXfxX7xXaaxX2a1xX81xX7xX89cxX279xX16xX6xX6xX81xX6xX8a6xX120xX0xX6exX2exX22xX0xX6exX4xX16xX3exX22xX0xX6exX9xX16xX22xX0xX6exX4axX9xX22xX0xX4xX16xX3exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX6exX4xX16xX3exX22xX0xX6exX4xX16xX3exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX14exX81xX4xX11cxXexX7xXbxXfxX11cxX9xX2xXdxXexXfxX2xX46cxXfxX12xX3xX9xX16xX56xX3axX393xX7xX6xX16xX56xX1xXfxX47cxXexX22xX0xX2xX51xX22xX2fxX1xX2xX81xX7xc93bxX16xX3axX56xX120xX3exX3axX0xX6exX2xX51xX22xX0xX6exX2exX22xX0xX6exX4xX16xX3exX22xX0xX6exXbxX2xX8xXfxX16xX81xX3axX22