Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ Hà Tĩnh giúp dân xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Ngày 9/3, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ về 13 xã làm công tác dân vận và cùng với bà con nhân dân tham gia xây dựng NTM.
af25xcd0axf6e7x107e7x1281cxeee3x134c3x13d83x11e58xX7xd324x16096x1266bxfc23x1577fx10d82xX5x13975xXax12cd5xe7cfxbf50x129eaxX3xX2x10177x12ccdxX19xX19xX3xX4xd8ccxX15xX3xe436xda79xf356xX3xX4xX1xXdx10eb5xX15xX3xX7x149aexX3x1171bxc1b8xX3xXcx151e7xX15xX1xX3xf25axXdx15a30xXbxX3xc4cax151f7xX15xX3x11329xX3cxc8c8xX3xX3bxcb36xX15xX36xX3xX15x11b2cxX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xd3e5xd832xXdxX0x110b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX6xX3bxXaxX12x13b56xX36xX2fxX41xX3x14747xX56x1268exX23xX3xe130xX22xX3x103fexX2ex15c93x12c6cxX3xXexc399xX15xX1xX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3x124d6x11e45xX3xXexe2f9xXdxfe87xX15xX3x15028xX1xX6xXdxX3xX36xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3x16108x10e03xX3xX2xX72xX3xX3fxX8bxX3xX5xX2fxX52xX3xX4xX49xX15xX36xX3xXexX1exX4xX3xX3bxX3cxX15xX3xXb3xcfc3xX15xX3xXb3xX2fxX3xX4xd7acxX15xX36xX3xXb3xX53xXdxX3xX21xX2fxX3xX4xafc9xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xXexX1xX6xX52xX3xX36xXdxX6xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX6bxXcx14abbxX18xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxe25fxXdxX3bxXexX1x11ad2xX3xdcabxX2xe9eexXbxX3fxec83xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13bxX3x10d2dxX19xb546xXbxX3fxX142xXaxX3xX7xX8exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX56xX56xXdxX18xX21xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXb3xX15xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX70xX19xX70xX56xX2xX72xc458xX3bxX13dxX2xX14exX2xX13dxX72xX2xXexX72xX2xX19xX72xX13fxX5xX19xX18x11e6cxXbxX36x13b2dxX8exX9xX17bxX13fxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXex152d7xX6xX5xXdxX36xX15xX13bxX3xX18dxced7xX7xXexXdxb84cxX41xX142xXaxX12xX6bxX36xX6xX41xX3xX7xX6xX20fxX3xX93xX1xXdxX3xX4xc4cexX3xX52x11cebxXexX3xXex12948xXdxX3xX2xX72xX3xX3fxX8bxX3xX4x1038fxX6xX3xX2xX2xX3xX1xX20fxX41x14fdexX15xX23xX3xXexX1xc64cxX23xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX8axX8bxX3xX93xX246xXbxX3xXexX1x11f89xXdxX3xXbxX1xc97fxXdxX3xX1xc4c0xXbxX3xXb3xX53xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX4xb085xXbxX3xX237xX41xX23xX3xX4xX1x102f5xX15xX1xX3xc7d7xX20fxX41xXb4xX15xX3xX8axX246xX6xX3xXbxX1x10e35x12ca9xX15xX36xX23xX3xX4xXd5xX15xX36xX3xX21xX2fxX3xX4xXe1xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xXexf362xX3xX4xX1xfb0exX4xX3xXbxX1xX1exXexX3xX287xX20fxX6xX15xX36xX3xX21xc3f6xXdxX3xX8exXcexX52xX23xX3xX15xX22dxXe1xX3xXb3xbb32xXexX3xX93x13f30xX15xX1xX3xX52xX293xX294xX15xX36xX23xX3xX52xcbc0xX3xX8exX22xX15xX36xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX36xX3xX8axX293xX265xX15xX36xX3xX36xXdxX6xXe1xX3xXexX1xX49xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX18xX18xX18xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX3bxXexX1xX13bxX3xX13dxX2xX13fxXbxX3fxX142xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13bxX3xX14cxX19xX14exXbxX3fxX142xXaxX3xX7xX8exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX56xX56xXdxX18xX21xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXb3xX15xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX70xX19xX70xX56xX2xX72xX17bxX3bxX13dxX2xX14exX17bxX72xX2xX14exXexX14exc243xX72xX70xX13fxX5xX19xX18xX18dxXbxX36xX190xX8exX9xX17bxX19xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX206xX6xX5xXdxX36xX15xX13bxX3xX18dxX20fxX7xXexXdxX213xX41xX142xXaxX12xX78xX75xX78xX7bxX3xXcxX8exX20fxX15xX36xX3xX8axXe1xX2fxX15xX3xX390xX14cxX2xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX21xX2fxX3xX4xXe1xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xXexX1xX49xX15xX3xXcxX3cxX15xX3xfa9bxX1xX38xX3xXb3xX2fxX3xXexX1xX49xX15xX3x157bbxXdxX2d3xX15xX3xX13xXdxX6xX15xX36xX3x15418xX3fxX8bxX3xXcxX1xX22dxX4xX1xX3xX101xX2cxX23xX3xX460xX22xX4xX3xX2exX2fxb3e5xX3xXb3xXcexX15xX3xX4xX1xX20fxX41xX90xX15xX3xXb3xXcexXexX3xX5xXdxX240xX20fxX23xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX52xX293xX294xX15xX36xX3xXexX1xXe1xX1exXexX3xX15xX293xX53xX4xX18xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxXexX1xX20fxX52xX21xX3xXdxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX3bxXexX1xX13bxX3xX13dxX2xX13fxXbxX3fxX142xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13bxX3xX14cxX19xX14exXbxX3fxX142xXaxX3xX7xX8exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX56xX56xXdxX18xX21xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXb3xX15xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX70xX19xX70xX56xX2xX72xX17bxX3bxX13dxX2xX14exX17bxX72xX14cxX14exXexX390xX14cxX13dxX70xX2xX5xX19xX18xX18dxXbxX36xX190xX8exX9xX390xX70xX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX12xX78xX75xX78xX7bxX3xX8axX293xX26exX4xX3xXbxX1xX3cxX15xX3xX8exX6xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX15xX1xXdxXb4xX20fxX3xXexX2afxX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX240xX15xX3xX52xf7d2xXdxX3xX15xX1xXdxX240xX52xX3xXb3xX2c2xX3xX93xX1xX1exX4xX3xX15xX1xX6xX20fxX18xX18xX18xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX3bxXexX1xX13bxX3xX13dxX2xX13fxXbxX3fxX142xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13bxX3xX14cxX19xX14exXbxX3fxX142xXaxX3xX7xX8exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX56xX56xXdxX18xX21xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXb3xX15xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX70xX19xX70xX56xX2xX72xX17bxX3bxX13dxX2xX14exX17bxX13dxX72xX70xXexX72xX14cxX72xX2xX14exX5xX19xX18xX18dxXbxX36xX190xX8exX9xX13fxX14cxX17bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX12xf899xX49xX15xX36xX3xX8axda0dxXe1xX3xX21xX2fxX3xX4xXe1xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX4xXd5xX15xX36xX3xXexX283xX4xX1xX3xX4xX44xX4xX3xX1xX5dbxX3xXexX8exX26exX23xX3xXbxX1xX26axXdxX3xX1xX26exXbxX3xXexX1xX6xX52xX3xX36xXdxX6xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX6bxXcxX101xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX3bxXexX1xX13bxX3xX13dxX2xX13fxXbxX3fxX142xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13bxX3xX14cxX19xX14exXbxX3fxX142xXaxX3xX7xX8exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX56xX56xXdxX18xX21xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXb3xX15xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX70xX19xX70xX56xX2xX72xX17bxX3bxX13dxX2xX14exX17bxX13dxX14cxX72xXexX2xX19xX2xX14cxX14exX5xX19xX18xX18dxXbxX36xX190xX8exX9xX14cxX17bxX17bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX12xX75xX2fxX3xX7axX20fxX1exX4xX1xX3xXcxX1xX246xX3xX2exX20fxX28xX3xX46bxXexX1xX49xX15xX3xXcxX3cxX15xX3xX454xX1xX38xX23xX3xX3fxX8bxX3xXcxX1xX22dxX4xX1xX3xX101xX2cxX23xX3xX460xX22xX4xX3xX2exX2fxX47fxX3xX5xX2fxX3xXb3xX26exX3xX5xXdxX240xXexX3xX7xX2cxX3xXb3xX49xX3xX4xXd5xX15xX36xX3xX3fxX38xX4xX3xX8axX22xX15xX36xX23xX3xXbxX1xX27axX15xX3xX93xX1xX2dfxXdxX23xX3xXexX8exX44xX4xX3xXexXdxX28xXbxX3xXexX1xX6xX52xX3xX36xXdxX6xX3xX5xX6xXe1xX3xX8axX22xX15xX36xX3xX4xXd5xX15xX36xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xX38xX3xX21xX22xX3xX8axX22xXdxX18xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX3bxXexX1xX13bxX3xX13dxX2xX13fxXbxX3fxX142xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13bxX3xX14cxX19xX14exXbxX3fxX142xXaxX3xX7xX8exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX56xX56xXdxX18xX21xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXb3xX15xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX70xX19xX70xX56xX2xX72xX17bxX3bxX13dxX2xX14exX72xX14exX72xX13dxXexX70xX14cxX13fxX13dxX70xX5xX19xX18xX18dxXbxX36xX190xX8exX9xX17bxX390xX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX206xX6xX5xXdxX36xX15xX13bxX3xX18dxX20fxX7xXexXdxX213xX41xX142xXaxX12xX7bxX6xX20fxX3xX2xX3xX15xX36xX2fxX41xX3xX8exX6xX3xX287xX20fxX3cxX15xX3xXb3xX53xXdxX3xX93xX1xX283xX3xXexX1xX28xX3xX93xX1xf631xX15xX3xXexX8exX293xX294xX15xX36xX23xX3xXexX8exX1exX4xX1xX3xX15xX1xXdxX240xX52xX23xX3xX2xX13fxX19xX3xX78xX75xX78xX7bxX3xX4xX237xX6xX3xX75xX22xX3xX78xX2exX7axX7bxX3xXexX7exX15xX1xX3xXb3xX2fxX3xXcxX8exX20fxX15xX36xX3xX8axXe1xX2fxX15xX3xX390xX14cxX2xX3xX8axX8bxX3xX4xXd5xX15xX36xX3xX21xX2fxX3xX4xXe1xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xXbxX1xX1exXexX3xX287xX20fxX6xX15xX36xX3xX17bxX93xX52xX3xX8axX293xX265xX15xX36xX3xX5xX2fxX15xX36xX23xX3xX15xX36x11a98xX3xX3fxX226xX52xX142xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX23xX3xX8axX2afxX3xX21xX2d3xX3xXexX49xX15xX36xX3xX36xX14xX15xX3xX14cxX19xX19xX52xX3xX8axX293xX265xX15xX36xX3xX52xX293xX294xX15xX36xX3xXexX1xXe1xX1exXexX3xX15xX293xX53xX4xX142xX3xXbxX1xX1exX3xX21x106e7xX3xX1xX2fxX15xX36xX3xX15xX36xX2fxX15xX3xX4xX3cxX41xX3xX3fxX6xX15xX1xX23xX3xXexXcexXbxX3xX93xX28xXexX3xXexX8exX10xX3xX15xX2b3xX6xX3xX4xX1xXe1xX3xX2xX19xX3xX1xX22xX3xX36xXdxX6xX3xX8ax14c20xX15xX1xX3xXexX22dxXdxX3xX4xX1exX4xX3xXexX1xX49xX15xX3xX4xX237xX6xX3xX3fxX8bxX3xXcxX1xX22dxX4xX1xX3xX101xX2cxX3xX46bxX460xX22xX4xX3xX2exX2fxX47fxX18xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX3bxXexX1xX13bxX3xX13dxX2xX13fxXbxX3fxX142xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13bxX3xX14cxX19xX14exXbxX3fxX142xXaxX3xX7xX8exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX56xX56xXdxX18xX21xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXb3xX15xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX70xX19xX70xX56xX2xX72xX17bxX3bxX13dxX2xX14exX17bxX390xX2xX70xXexX13dxX390xX70xX2xX14exX5xX19xX18xX18dxXbxX36xX190xX8exX9xX14cxX13dxX17bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX206xX6xX5xXdxX36xX15xX13bxX3xX18dxX20fxX7xXexXdxX213xX41xX142xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX2xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX454xX1x15352xX15xX36xX3xXcxX1xX6xX52xX3xX52xX293xX20fxX3xXb3xX2fxX3xX4xX1exX4xX3xX8axX294xX15xX3xXb3xX246xX3xXexX8exX44xX4xX3xXexX1xX20fxX22xX4xX3xX4xXd5xX15xX36xX3xXb3xX53xXdxX3xX21xX2fxX3xX4xXe1xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX8axX293xX26exX4xX3xX72xX19xX19xX93xX52xX3xX93xX2d3xX15xX1xX3xX52xX293xX294xX15xX36xX3xX15xX22xXdxX3xX8axdef2xX15xX36xX3xXb3xX2fxX3xX36xX14xX15xX3xX2xX19xX19xX52xX3xX8axX293xX265xX15xX36xX3xX21xX2d3xX3xXexX49xX15xX36xX3xX36xXdxX6xXe1xX3xXexX1xX49xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX4xX1xXe1xX3xX21xX2fxX3xX4xXe1xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xXexX1xX49xX15xX3xXcxX3cxX15xX3xX2exX26exXbxX23xX3xX3fxX8bxX3xXcxX1xX22dxX4xX1xX3xX7bxX294xX15xX3xX46bxXcxX1xX22dxX4xX1xX3xX2exX2fxX47fxX18xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX3bxXexX1xX13bxX3xX13dxX2xX13fxXbxX3fxX142xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13bxX3xX14cxX19xX14exXbxX3fxX142xXaxX3xX7xX8exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX56xX56xXdxX18xX21xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXb3xX15xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX70xX19xX70xX56xX2xX72xX17bxX3bxX13dxX2xX14exX17bxX70xX14cxX72xXexX13fxX13fxX17bxX70xX2xX5xX19xX18xX18dxXbxX36xX190xX8exX9xX72xX19xX13dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX206xX6xX5xXdxX36xX15xX13bxX3xX18dxX20fxX7xXexXdxX213xX41xX142xXaxX12xX6ebxX22dxXdxX3xXexX1exX3xX6bxX36xX20fxX41xf4c8xX15xX3xXcxX27axXexX3xX6bxX1xX3cxX15xX3xX206xX3xX78xX1xX283xX15xX1xX3xX237xX41xX3xX75xX22xX3xX78xX2exX7axX7bxX3xXexX7exX15xX1xX3xX41xX2d3xX20fxX3xX4xX14xX20fxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX294xX3xX287xX20fxX6xX15xX23xX3xX8axX294xX15xX3xXb3xX246xX3xX7xXdxX28xXexX3xX4xX1xX229xXexX3xX93xf989xX3xX4xX293xX294xX15xX36xX23xX3xX93xXe7bxX3xX5xX20fxXcexXexX3xX287xX20fxX3cxX15xX3xX8axX22xXdxX23xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xX20fxX41xX3xXb3xX6xXdxX3xXexX8exXc40xX3xXexX8exX1exX4xX1xX3xX15xX1xXdxX240xX52xX3xX15xX36xX293xX265xXdxX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX52xX22dxX15xX36xX3xXexX8exXe1xX15xX36xX3xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX240xX15xX3xX15xX1xXdxX240xX52xX3xXb3xX2c2xX23xX3xX6xX15xX3xXexXe1xX2fxX15xX3xXexX20fxX41xX240xXexX3xX8axX26axXdxX3xXb3xXb4xX3xX52xd17axXdxX3xX52xX229xXexX3xXexX8exXe1xX15xX36xX3xX287xX20fxX1exX3xXexX8exXae6xX15xX1xX3xX4xX49xX15xX36xX3xXexX1exX4xX3xXexX22dxXdxX3xX8axX246xX6xX3xXbxX1xX293xX294xX15xX36xX18xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX15xXexX10xX8exXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX3bxXexX1xX13bxX3xX13dxX2xX13fxXbxX3fxX142xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX13bxX3xX14cxX19xX14exXbxX3fxX142xXaxX3xX7xX8exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX56xX56xXdxX18xX21xX6xXe1xX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xXb3xX15xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX70xX19xX70xX56xX2xX72xX17bxX3bxX13dxX2xX14exX72xX72xX2xX390xXexX390xX19xX14exX17bxX19xX5xX19xX18xX18dxXbxX36xX190xX8exX9xX2xX13fxX14cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxXe1xX15xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX206xX6xX5xXdxX36xX15xX13bxX3xX18dxX20fxX7xXexXdxX213xX41xX142xXaxX12xX75xX1exXexX3xX15xX293xX53xX4xX3xXexX1xb348xX52xX3xXexXae6xX15xX1xX3xX287xX20fxX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xX15xX1xX293xX3xX52xX22xXexX3xX15xX36xX20fxXca3xX15xX3xX8axX22xX15xX36xX3xXb3xXdxX2d3xX15xX3xXexXe1xX3xX5xX53xX15xX3xX4xX1xXe1xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX75xX22xX3xX78xX2exX7axX7bxX3xXexX7exX15xX1xX3xX4xXd5xX15xX36xX3xXb3xX53xXdxX3xX21xX2fxX3xX4xXe1xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xXb3xX2fxX3xX4xX1exX4xX3xX8axX246xX6xX3xXbxX1xX293xX294xX15xX36xX3xXbxX1xX27axX15xX3xX8axX27axX20fxX3xX1xXe1xX2fxX15xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX4xX1exX4xX3xXexXdxX2d3xX20fxX3xX4xX1xX283xX3xXb3xXb4xX3xX8axX283xX4xX1xX3xX6bxXcxX101xX3xXexX8exXe1xX15xX36xX3xX15xf190xX52xX3xX17bxX19xX2xX70xX18xX0xX56xXbxX12xX0xX3bxXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX8exX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX12xX0xX7xXexX8exXe1xX15xX36xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2d3xX15xX3xX287xX20fxX6xX15xX13bxX0xX56xX7xXexX8exXe1xX15xX36xX12xX0xX20fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX206xXexX1xX20fxX52xX21xX206xX6xX15xX3bxX206xX7xX6xXbxXe1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX8exX2d3xX15xX3xX2xX18xX13fxX19xX19xX3xX15xX36xX293xX265xXdxX3xX3bxX3cxX15xX3xXcxX1xX22dxX4xX1xX3xX101xX2cxX3xX8exX6xX3xX287xX20fxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX1xX8exX10xX213xX9xXaxX56xX15xXe1xX15xX36xX206xX15xX36xX1xXdxX10xXbxX56xXexX8exX10xX15xX206xX2xX206xX13fxX19xX19xX206xX15xX36xX20fxXe1xXdxX206xX3bxX6xX15xX206xXexX1xX6xX4xX1xX206xX52xX41xX206xX8exX6xX206xX287xX20fxX6xX15xX206xX3fxX6xX41xX206xX3bxX20fxX15xX36xX206xX15xXe1xX15xX36xX206xXexX1xXe1xX15xX206xX52xXe1xXdxX56xX2xX13dxX14exX13fxX17bxX72xX18xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX7xX8exX4xX9xXaxX56xX52xX10xX3bxXdxX6xX56xX2xX17bxX19xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX70xX19xX72xX56xX2xX2xX19xX3bxX14cxX19xX14exX13fxX13dxX19xX19xXexX2xX17bxX14exX14exX5xX14exX206xX2xX72xX70xX3bxX72xX2xX390xX2xX2xX19xX2xXexX13dxX2xX390xX13dxX14exX5xX19xX18xX18dxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX3bxXdxXb3xX12xX0xX7xXexX8exXe1xX15xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX8exX2d3xX15xX3xX2xX18xX13fxX19xX19xX3xX15xX36xX293xX265xXdxX3xX3bxX3cxX15xX3xXcxX1xX22dxX4xX1xX3xX101xX2cxX3xX8exX6xX3xX287xX20fxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX1xX8exX10xX213xX9xXaxX56xX15xXe1xX15xX36xX206xX15xX36xX1xXdxX10xXbxX56xXexX8exX10xX15xX206xX2xX206xX13fxX19xX19xX206xX15xX36xX20fxXe1xXdxX206xX3bxX6xX15xX206xXexX1xX6xX4xX1xX206xX52xX41xX206xX8exX6xX206xX287xX20fxX6xX15xX206xX3fxX6xX41xX206xX3bxX20fxX15xX36xX206xX15xXe1xX15xX36xX206xXexX1xXe1xX15xX206xX52xXe1xXdxX56xX2xX13dxX14exX13fxX17bxX72xX18xX1xXexX52xXaxX12xXcxX8exX2d3xX15xX3xX2xX18xX13fxX19xX19xX3xX15xX36xX293xX265xXdxX3xX3bxX3cxX15xX3xXcxX1xX22dxX4xX1xX3xX101xX2cxX3xX8exX6xX3xX287xX20fxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX8exXe1xX15xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xf479xX8bxX3xXcxX1xX22dxX4xX1xX3xX101xX2cxX23xX3xX46bxX460xX22xX4xX3xX2exX2fxX23xX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX47fxX3xXb3x14541xX6xX3xXexX2afxX3xX4xX1xX2b3xX4xX3xX5xXe30xX3xX8exX6xX3xX287xX20fxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxX3xX46bxX6bxXcxX101xX47fxX3xX15xX1100xX52xX3xX17bxX19xX2xX70xX23xX3xXb3xX53xXdxX3xX7xX44xX3xXexX1xX6xX52xX3xX36xXdxX6xX3xX4xX237xX6xX3xX1xX294xX15xX3xX2xX18xX13fxX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX3xXb3xX2fxX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xXexX8exX2d3xX15xX3xX8axX246xX6xX3xX21xX2fxX15xX18xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX3bxXdxXb3xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX78xX1exX4xX3xX6xX15xX1xX3xXb3xXb4xX18xX18xX18xX3xX5xX2fxX15xX36xX3xX8ax13cc6xXbxX23xX3xX3bxX3cxX15xX3xXb3xX20fxXdxd163xXaxX3xX1xX8exX10xX213xX9xXaxX56xX5xX20fxX4xX206xX5xX20fxXe1xX15xX36xX206xXb3xX20fxX206xXexX8exX6xX15xX36xX56xX4xX6xX4xX206xX6xX15xX1xX206xXb3xX10xX206xX5xX6xX15xX36xX206xX3bxX10xXbxX206xX3bxX6xX15xX206xXb3xX20fxXdxX56xX2xX13dxX13dxX72xX13dxX19xX18xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX7xX8exX4xX9xXaxX56xX52xX10xX3bxXdxX6xX56xX2xX17bxX19xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX390xX13fxX17bxX56xX390xX19xX3bxX13dxX17bxX2xX17bxX390xX13fxX390xXexX2xX70xX17bxX13dxX2xX5xX19xX18xX18dxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX3bxXdxXb3xX12xX0xX7xXexX8exXe1xX15xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX78xX1exX4xX3xX6xX15xX1xX3xXb3xXb4xX18xX18xX18xX3xX5xX2fxX15xX36xX3xX8axX147axXbxX23xX3xX3bxX3cxX15xX3xXb3xX20fxXdxX1485xXaxX3xX1xX8exX10xX213xX9xXaxX56xX5xX20fxX4xX206xX5xX20fxXe1xX15xX36xX206xXb3xX20fxX206xXexX8exX6xX15xX36xX56xX4xX6xX4xX206xX6xX15xX1xX206xXb3xX10xX206xX5xX6xX15xX36xX206xX3bxX10xXbxX206xX3bxX6xX15xX206xXb3xX20fxXdxX56xX2xX13dxX13dxX72xX13dxX19xX18xX1xXexX52xXaxX12xX78xX1exX4xX3xX6xX15xX1xX3xXb3xXb4xX18xX18xX18xX3xX5xX2fxX15xX36xX3xX8axX147axXbxX23xX3xX3bxX3cxX15xX3xXb3xX20fxXdxX1485xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX8exXe1xX15xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX2exXae6xX15xX1xX3xX6f1xX15xX1xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX5xX44xX4xX3xX5xX293xX26exX15xX36xX3xXb3x13690xX3xXexX8exX6xX15xX36xX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX4xXd5xX15xX36xX3xX1100xX15xX23xX3xX4xXd5xX15xX36xX3xX2dfxX23xX3xX4xXd5xX15xX36xX3xX5xX2fxX52xX3xXb3xXdxX240xX4xX3xXb3xX53xXdxX3xX21xX2fxX3xX4xXe1xX15xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xXexX8exXe1xX15xX36xX3xXbxX1xXe1xX15xX36xX3xXexX8exX2fxXe1xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX6bxXcxX101xX3xX8axX8bxX3xX8axX90xX3xX5xX22dxXdxX3xX3bxX27axX20fxX3xX27axX15xX3xXexX26axXexX3xX8axX147axXbxX3xXexX8exXe1xX15xX36xX3xX5xXc40xX15xX36xX3xX15xX1xX3cxX15xX3xX3bxX3cxX15xX3xXb3xX2fxX3xX4xX27axXbxX3xX237xX41xX23xX3xX4xX1xX283xX15xX1xX3xX287xX20fxX41xXb4xX15xX3xX8axX246xX6xX3xXbxX1xX293xX294xX15xX36xX18xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX3bxXdxXb3xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX78xX75xX78xX7bxX3xX7axX20fxX3cxX15xX3xX7xX44xX3xX2exX293xX294xX15xX36xX3xcf9exX1xX2d3xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX14exX19xX19xX52xX3xX52xX293xX294xX15xX36xX3xXexX1xXe1xX1exXexX3xX15xX293xX53xX4xXaxX3xX1xX8exX10xX213xX9xXaxX56xX5xX20fxX4xX206xX5xX20fxXe1xX15xX36xX206xXb3xX20fxX206xXexX8exX6xX15xX36xX56xX4xX21xX4xX7xX206xX287xX20fxX6xX15xX206xX7xX20fxX206xX1xX20fxXe1xX15xX36xX206xX93xX1xX10xX206xX36xXdxX20fxXbxX206xX3bxX6xX15xX206xX3fxX6xX41xX206xX3bxX20fxX15xX36xX206xX14exX19xX19xX52xX206xX52xX20fxXe1xX15xX36xX206xXexX1xXe1xX6xXexX206xX15xX20fxXe1xX4xX56xX2xX13dxX72xX13dxX14cxX19xX18xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX36xX3xX7xX8exX4xX9xXaxX56xX52xX10xX3bxXdxX6xX56xX2xX17bxX19xX56xX15xX10xX136xX7xX56xX2xX390xX14cxX13fxX56xX2xX72xX72xX3bxX17bxX17bxX72xX72xX14exX72xX13dxXexX14cxX14exX390xX70xX5xX70xX206xXdxX52xX36xX206xX17bxX70xX13fxX14cxX6xX18xX18dxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX15xX49xX15xX36xX3xXexX1xX49xX15xX3xX52xX53xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX3bxXdxXb3xX12xX0xX7xXexX8exXe1xX15xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX78xX75xX78xX7bxX3xX7axX20fxX3cxX15xX3xX7xX44xX3xX2exX293xX294xX15xX36xX3xX1709xX1xX2d3xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX14exX19xX19xX52xX3xX52xX293xX294xX15xX36xX3xXexX1xXe1xX1exXexX3xX15xX293xX53xX4xXaxX3xX1xX8exX10xX213xX9xXaxX56xX5xX20fxX4xX206xX5xX20fxXe1xX15xX36xX206xXb3xX20fxX206xXexX8exX6xX15xX36xX56xX4xX21xX4xX7xX206xX287xX20fxX6xX15xX206xX7xX20fxX206xX1xX20fxXe1xX15xX36xX206xX93xX1xX10xX206xX36xXdxX20fxXbxX206xX3bxX6xX15xX206xX3fxX6xX41xX206xX3bxX20fxX15xX36xX206xX14exX19xX19xX52xX206xX52xX20fxXe1xX15xX36xX206xXexX1xXe1xX6xXexX206xX15xX20fxXe1xX4xX56xX2xX13dxX72xX13dxX14cxX19xX18xX1xXexX52xXaxX12xX78xX75xX78xX7bxX3xX7axX20fxX3cxX15xX3xX7xX44xX3xX2exX293xX294xX15xX36xX3xX1709xX1xX2d3xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3bxX3cxX15xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX14exX19xX19xX52xX3xX52xX293xX294xX15xX36xX3xXexX1xXe1xX1exXexX3xX15xX293xX53xX4xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX8exXe1xX15xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX75xX6xX15xX3xX4xX1xX7exX3xX1xX20fxX41xX3xX7axX20fxX3cxX15xX3xX7xX44xX3xX1xX20fxX41xX240xX15xX3xX2exX293xX294xX15xX36xX3xX1709xX1xX2d3xX3xX46bxX2exX2fxX3xXcxX32xX15xX1xX47fxX3xXb3xX13cexX6xX3xX1xX20fxX41xX3xX8axX22xX15xX36xX3xX1xX294xX15xX3xX14exX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xXexX8exXe1xX15xX36xX3xX8axX294xX15xX3xXb3xX246xX3xXb3xXb4xX3xX36xXdxX38xXbxX3xX3fxX8bxX3xX2exX293xX294xX15xX36xX3xXcxX8exX22dxX4xX1xX3xX8axX9f6xX41xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxX28xX15xX3xX8axX22xX3xX1xXe1xX2fxX15xX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX4xX1exX4xX3xXexXdxX2d3xX20fxX3xX4xX1xX283xX3xXexX8exXe1xX15xX36xX3xX3fxX3cxX41xX3xX3bxX44xX15xX36xX3xX6bxXcxX101xX18xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX3bxXdxXb3xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX20fxX5xX12xX0xX3bxXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8exXaxX12xX0xX56xX3bxXdxXb3xX12xX0xX56xX3bxXdxXb3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ff9xX20fxXexX1xXe1xX8exXaxX12xX6ebxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX206xX3xXcxX8exXefcxX15xX36xX3xX7bxX294xX15xX206xX3xX6bxX36xX3cxX15xX3xX13xXdxX6xX15xX36xX0xX56xXbxX12
Đinh Thanh- Trọng Sơn- Ngân Giang