Tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp, nhất là cấp cơ sở
(Baohatinh.vn) - Chiều 7/9, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh và Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
cdc6x175a9xda3ax177a0xfa12x18ee9x170d4xe841x16ed9xX7x1285dx196b0xe149x175c1x189eaxe955xX5x17edbxXax16ea4xXcx1201axf157xff5exX3xX4x15b01x14c02xX15xX16xX3x195f8xXdx160fdx13a9fxX3xXex187f1xX6x16a8exX3xX16xXdx109e2xX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX2axX4xX3xX4x163e2xXbxX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xd7afxX3xX4xX36xXbxX3xX4x16f06xX3xX7x11fd8xX0x1335axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b6bxX10xX6x11571xXaxX12xd20dxX1xXdx154efx142afxX3xfd2cxX4cx185b6xX26xX3x12930x157d4xX15xX16xX3xf8b9x150c1xX3x196d9xX1x14df8xXdxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX47xX3xd841xX65xX6xX15xX3xXexe487xX15xX1xX3xX5bxX40xX3xXcx16787xX15xX1xX3x19b08xX40xX3xXcxX1xX40xX15xX1xX3xX71xX72xX3xX5bxX40xX3xXcxX8exX15xX1xX3xXex18533xX3xX4xX1x104c7xX4xX3xX1x13df0xXdxX3xX15xX16xX1xe186xX3xXexXa7xX15xX16xX3xX1ex152ebxXexX3xX2x11f47xX3xX15xX14xX21xX3xXexX1xd29dxX4xX3xX1xXdx149eaxX15xX3xfc42xX16xX1xXb5xX3xX80xX65xX72xXbdxXexX3xXcxX24xX65xX15xX16xX3xX19xX47xX15xX16xX3x15f8cxX26xX3xX1exX1xfae5xX6xX3x10050xX3xX92xX64xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4x18e79xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX71xX6xX3xX6cxX6dxX15xX16xdd03xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX10xX15xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXax167d6xXdxX5exXexX1xd406xX3x10b39xX2x15682xXbxd545x1093cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15cxX3xX160xX2xXc1xXbxX162xX163xX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX72xX15cxX3x197f1xX5x15ac1xX4xX1exX163xX3xX21xX6xX24xX16xXdxX15x16a8fxX5xX10x13593xXexX15cxX3xX6xX65xXexX17fxX163xX3xX21xX6xX24xX16xXdxX15xX18axX24xXdxX16xX1xXexX15cxX3xX6xX65xXexX17fxX163xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX123xX17dxX6xX17fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX123xX92xX15xX4cxX15xX10xX157xX7xX4cxX2x16191x10631xX15exX4cxX2x13e68xX1cdxX5exXe7xX2xX67xX1d2xXc1xXe7xX67xXexX1d2xXc1xX15exX1cexX5xX15exX18axXdxX21xX16xX18axX1cdxXe7xXc1xX1cdxX123xe648xXbxX16x1073exX24xX9xXe7xX15exX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX4xX36xXbxX3xX4xX47xX3xX7xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17fxX15xXaxX12xX61xX1xX71xX3xX15xX1xXdxXcexX21xX3x19deax13670xX74xXcxX3xXcxX86xX15xX1xX3xX71xX72xX3xXd1xX16xX65xX72x1811fxX15xX3xXcxX1xXb5xX3xe01fxX2axXdxX3xX4x14636xX15xX16xX3xX5exXc9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX12xff21xX3x10a55xX6xX65xX3xX2xXc1xX3xX15xX14xX21xX3xXexX24xXdxX20xX15xX3xX1exX1xX6xXdxX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xXd1xX16xX1xXb5xX3xX80xX65xX72xXbdxXexX3xXcxX24xX65xX15xX16xX3xX19xX47xX15xX16xX3xXe7xX3x15777xX1exX1xXecxX6xX3xXefx1496axX3xX92xX64xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX71xX6xX3xX6cxX6dxX15xX16xX26xX3xX4xX36xXbxX3xX71xX72xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX3xX1exX1xX76xXdxX3xX4xX47xX3xX80xX65xX6xX15xX3xXexX86xX15xX1xX3x16f77x19a74xX3xX1exXb5xXbxX3xXexX1xX1axXdxX3xXbxX1xXa7xX3xX17dxXdxXbdxX15xX26xX3xX80xX65xX2axX15xX3xXexX24xXdxXcexXexX3xXexX24xXdxX20xX15xX3xX1exX1xX6xXdxX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xX15xX16xX1xXdx103e5xX21xX3xXex15b4cxX4xX3xX15xX16xX1xXb5xX3xX80xX65xX72xXbdxXexX26xX3xX6cxXdxX64xX65xX3xX5xXcexX3xX6cxX6dxX15xX16xX26xX3xX4xX2axX4xX3xX80xX65xX72xX3xX32bxXb5xX15xX1xX26xX3xX92xX14xX15xX3xX17dxX6dxX15xX3xX1xX19x126dbxX15xX16xX3xX5ex1890dxX15xX3xX4xX71xX6xX3xX4xX36xXbxX3xXexX24xX365xX15xX3xX92xX64xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX163xX3xX15xX1xfb82xX15xX3xXexX1xXabxX4xX3xX92xX40xX3xX1xX40xX15xX1xX3xX32bxXafxX15xX16xX3xX4xX71xX6xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX6cxX6dxX15xX16xX26xX3xX4xX2axX15xX3xX17dxXafxX26xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX32bxXabxX15xX16xX3xX32bx175f6xX65xX3xX4xX36xXbxX3xX71xX72xX3xX92xX64xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX1xX65xX72xX20xX15xX3xX17dxXdxXbdxX15xX3xXex17c60xX4xX1xX3xX4xXc9xX4xX123xX3xX61xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX3xX71xX72xX26xX3xX71xX72xX3xX17dxX6xX15xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX4xX47xX3xX7xX4axX3xX32bxX32cxX3xX162x109e3xX72xX3xX5exXc9xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX47xX15xX16xX3xXexX24x19a7dxX15xX1xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX92xX40xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xX32bxX369xX15xX16xX3xX80xX65xX72xX3xXexX24xX499xX15xX1xX26xX3xX4xXecxX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX19x133f0xX15xX16xX3xX1exXbdxX3xX1xX17fxe15cxX4xX1xX3xX32bxX64xX3xX24xX6xX123xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX12xXcxX1xX10xX17fxX3xX32bxXecxX26xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX71xX72xX3xX74xX1xX76xXdxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX47xX3xX80xX65xX6xX15xX3xXexX86xX15xX1xX3xX32bxX32cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX1cexX67xX1cexX3xX5xX19xX4d7xXexX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX6cxX6dxX15xX16xX26xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX2xX2xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX123xX3x10952xX65xX6xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX1exXbdxXexX3xX5xX65xX3d5xX15xX3xX1d2xXc1xXe7xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xXexX76xXexX26xX3xX2xX15exX1cdxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX76xXexX163xX3xXe7xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xXexX76xXexX26xX3xX15exX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX76xXexX123xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX12xX6cxX6dxX15xX16xX3xX71xX72xX3xX4x148a8xX15xX16xX3xXexXdxXbdxX15xX3xX1xX40xX15xX1xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX1xX65xX72xX365xX15xX3xX32bxX64xX3xX69xXe7xX3xX5xX19xX4d7xXexX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX92xX40xX3xX160xX2xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX123xX3xX560xX65xX6xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xXdxXcexX15xX3xX1cdxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX92xX40xX3xX67xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX76xXexX26xX3xX4xXecxX3xX5exX36xX65xX3xX1xXdxXcexX65xX3xX92xXdxX3xXbxX1xX4e0xX21xX163xX3xX4xX1xX65xX72xX20xX15xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX1exX1xXdxX3xX4xXecxX3xX5exX36xX65xX3xX1xXdxXcexX65xX3xX92xXdxX3xXbxX1xX4e0xX21xX3xX1cexX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX123xX3xX25cxX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xX92x15412xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX71xX72xX3xX74xX1xX76xXdxX3xX92xX40xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX71xX72xX3xX4xX47xX3xX7xX4axX3xX32bxX32cxX3xXexXdxXbdxX15xX3xX1xX40xX15xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX40xX15xX1xX3xX1exf3c4xX3xX5xX65xX3d5xXexX3xX32bxX76xXdxX3xX92xX39exXdxX3xX67xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX92xX40xX3xX2xX160xX160xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX123xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX10xX15xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX5exXexX1xX15cxX3xX15exX2xX160xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15cxX3xX160xX2xXc1xXbxX162xX163xX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX72xX15cxX3xX17dxX5xX17fxX4xX1exX163xX3xX21xX6xX24xX16xXdxX15xX18axX5xX10xX18dxXexX15cxX3xX6xX65xXexX17fxX163xX3xX21xX6xX24xX16xXdxX15xX18axX24xXdxX16xX1xXexX15cxX3xX6xX65xXexX17fxX163xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX123xX17dxX6xX17fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX123xX92xX15xX4cxX15xX10xX157xX7xX4cxX2xX1cdxX1cexX15exX4cxX2xX160xX160xX5exXe7xX2xX15exXe7xX67xXe7xX1cexXexX2xX67xX1d2xX1cdxX5xX2xX18axX6xXdxX21xX16xX18axX1cdxXe7xX1cexX160xX123xX1edxXbxX16xX1f0xX24xX9xX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX4xX36xXbxX3xX4xX47xX3xX7xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17fxX15xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX18axX6xX5xXdxX16xX15xX15cxX3xX1edxX65xX7xXexXdxX18dxX72xX163xXaxX12xdb23xX1xXecxX3xX25cxX459xX3xXexX1xX19xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX17dxXafxX3xX61xX6faxX4xX3xXcxX1xX65xXbdxX3xX5bxX40xX3xXcxX8exX15xX1xX3xXd1xX16xX65xX72xX26cxX15xX3x166b4xX14xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX15cxX3xX0xX10xX21xX12xX6cxX64xX3xX15xX16xX1xXb5xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX71xX72xX3xX1exX1xX76xXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX80xX65xX2axX15xX3xXexX24xXdxXcexXexX3xX4xX2axX4xX3xX80xX65xX72xX3xX32bxXb5xX15xX1xX3xX4xX71xX6xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX92xX64xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xXexX39exXdxX3xX4xX2axX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX17dxXafxX3xX4xX47xX3xX7xX4axX26xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xXexX24xXc9xX4xX3xXexX1xX65xXafxX4xX123xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX32bxX76xXdxX3xX92xX39exXdxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX32bxXabxX15xX16xX3xX32bxX423xX65xX123xX0xX4cxX10xX21xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX12xX25cxX365xX15xX3xX4xX4e0xX15xX1xX3xX4xX2axX4xX3xX1exXbdxXexX3xX80xX65xX6dxX3xX32bxX4e0xXexX3xX32bxX19xX4d7xX4xX26xX3xX1xXafxXdxX3xX15xX16xX1xXb5xX3xX4xX614xX15xX16xX3xXexX1x17501xX15xX16xX3xXexX1x13dc6xX15xX3xX15xX1xX499xX15xX3xX15xX1xX3d5xX15xX3xX4xX2axX4xX3xX1xX4e0xX15xX3xX4xX1xXbdxX26xX3xX1exX1xX65xX72xXbdxXexX3xX32bxXdxX20xX21xX3xX15xX1xX19xX15cxX3xX8d4xXdxXcexX4xX3xX162xX488xX72xX3xX5exXc9xX15xX16xX3xX4xX1xX19xX47xX15xX16xX3xXexX24xX499xX15xX1xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX1x15ce7xX15xX16xX3xX15xX14xX21xX3xX4axX3xX21xXafxXexX3xX7xX76xX3xX4xX47xX3xX7xX4axX3xX4xX1xX19xX6xX3xX1exXb5xXbxX3xXexX1xX1axXdxX26xX3xXexX1xXdxXbdxX65xX3xX4xX6faxX3xXexX1xX20xX163xX3xX21xXafxXexX3xX7xX76xX3xX4xX2axX15xX3xX17dxXafxX3xX5xX40xX21xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4x14b34xX15xX3xX1xX4e0xX15xX3xX4xX1xXbdxX3xX92xX64xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX5xXc9xX4xX26xX3xX1exf9ccxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX92xX40xX3xX1exXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXcexX21xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX163xX3xX92xXdxXcexX4xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xX80xX65xX72xX3xX4xX1xXbdxX3xXbxX1xX76xXdxX3xX1xX4d7xXbxX3xXexX24xX17fxX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX1xX19xX6xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX162xX65xX72xX365xX15xX123xX123xX123xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX12xXcxX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX39exXdxX26xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX71xX72xX3xX74xX1xX76xXdxX3xX1exX1xX9f2xX15xX16xX3xX32bxXb5xX15xX1xX3xXexXdxXbdxXbxX3xXexX6faxX4xX3xX32bx11da0xX72xX3xX21xX4e0xX15xX1xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX71xX6xX3xX4xX36xXbxX3xX71xX72xX3xX92xX40xX3xX25bxX25cxX74xXcxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX26xX3xX32bx18010xX4xX3xX17dxXdxXcexXexX3xX5xX40xX3xX4axX3xX4xX36xXbxX3xX4xX47xX3xX7xX4axX123xX3xXcxXdxXbdxXbxX3xXexX6faxX4xX3xX32bxXdxX3xX7xX488xX65xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX2axX4xX3xX15xXafxXdxX3xX5exX65xX15xX16xX3xX92xX64xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX92xX64xX3xXexX24xXdxX20xX15xX3xX1exX1xX6xXdxX3xX15xX16xX1xXb5xX3xX80xX65xX72xXbdxXexX3xX4xX36xXbxX3xX71xX72xX26xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xX15xX1xXdxXcexX21xX3xX92xX6faxX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX26xX3xX15xX16xX14xX15xX3xX15xX16x18f53xX6xX3xX7xXc9xX3xX7xX65xX72xX3xXexX1xX17fxX2axXdxX3xX92xX64xX3xXexX19xX3xXexX19xX4axX15xX16xX3xX4xX1xX459xX15xX1xX3xXexX24xXb5xX26xX3xX32bxX4e0xX17fxX3xX32bxXabxX4xX3xX5xX76xXdxX3xX7xX76xX15xX16xX26xX3xX162xX488xX72xX3xX5exXc9xX15xX16xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX17dxXafxX3xXexX24xX17fxX15xX16xX3xX7xX4e0xX4xX1xX26xX3xX92xffc8xX15xX16xX3xX21xX4e0xX15xX1xX123xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX12xX293xX3xX560xX65xX6xX3xX2xXc1xX3xX15xX14xX21xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xXd1xX16xX1xXb5xX3xX80xX65xX72xXbdxXexX3xXcxX24xX65xX15xX16xX3xX19xX47xX15xX16xX3xXe7xX3xX2cdxX1exX1xXecxX6xX3xXefxX2d4xX26xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX3xX71xX72xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xXexX24xX365xX15xX3xX32bxXb5xX6xX3xX17dxX40xX15xX3xX0xX7xXexX24xX17fxX15xX16xX12xXcxX8a9xX3xX5bxX40xX3xXcxX8exX15xX1xX0xX4cxX7xXexX24xX17fxX15xX16xX12xX3xX32bxX32cxX3xX80xX65xX6xX15xX3xXexX488xX21xX3xX4xX1xX86xX3xX32bxX4e0xX17fxX3xX15xX16xX1xXdxX365xX15xX3xX4xXabxX65xX26xX3xXexX65xX72xX365xX15xX3xXexX24xX65xX72xX64xX15xX3xX4xX2axX4xX3xX15xX16xX1xXb5xX3xX80xX65xX72xXbdxXexX26xX3xX4xX1xX86xX3xXexX1xXb5xX26xX3xX80xX65xX72xX3xX32bxXb5xX15xX1xX3xX4xX71xX6xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX5xXdxX365xX15xX3xX80xX65xX6xX15xX3xX32bxXbdxX15xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX123xX3xX560xX65xX6xX3xX32bxXecxX26xX3xX16xXecxXbxX3xXbxX1xX423xX15xX3xXexX4e0xX17fxX3xX7xXc9xX3xX4xX1xX65xX72xX20xX15xX3xX17dxXdxXbdxX15xX3xX21xX4e0xX15xX1xX3xX21x18d23xX3xXexX24xX17fxX15xX16xX3xX15xX1xX3d5xX15xX3xXexX1xXabxX4xX3xX92xX40xX3xX1xX40xX15xX1xX3xX32bxXafxX15xX16xX3xX4xX71xX6xX3xX4xX6dxX3xX1xXcexX3xXexX1xX76xX15xX16xX3xX4xX1xX459xX15xX1xX3xXexX24xXb5xX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX32bxXabxX15xX16xX3xX32bxX423xX65xX3xX4xX36xXbxX3xX71xX72xedecxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX18axX6xX5xXdxX16xX15xX15cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX24xX163xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX5exXexX1xX15cxX3xX15exX2xXe7xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15cxX3xX160xX2xXc1xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX123xX17dxX6xX17fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX123xX92xX15xX4cxX15xX10xX157xX7xX4cxX2xX1cdxX1cexX15exX4cxX2xX1cexXc1xX5exXe7xX2xX67xX160xX1cdxXc1xX15exXexX67xXe7xX1cexX15exX5xX2xX18axX4xX1xX65xX18axXexXdxX123xX1edxXbxX16xX1f0xX24xX9xX15exX1cdxX1cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX4xX36xXbxX3xX4xX47xX3xX7xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17fxX15xXaxX12xX25cxX459xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX40xX15xX1xX3xX71xX72xX3xXd1xX16xX65xX72xX26cxX15xX3xX5bx19440xX15xX16xX3x196daxX8exX15xX1xX26xX3xX61xX1xX71xX3xXexXb5xX4xX1xX3xX25bxX25cx1427exXd1xX3xXexX86xX15xX1xX3xX5bxX40xX3xX8d4xX14xX15xX3xXcxX24x11ac1xX15xX16xX3xX4xX1xX71xX3xXexX24xX499xX3xX1xXafxXdxX3xX15xX16xX1xXb5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX12xX6cxXbc2xX4xX3xX17dxXdxXcexXexX26xX3xX15xX1xXdxXcexX21xX3xX92xX6faxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX26xX3xXexX1xXdxX3xX1xX40xX15xX1xX3xX1exX731xX3xX5xX65xX3d5xXexX3xX4xX71xX6xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xX32bxX32cxX3xX32bxXa7xXdxX3xX21xX39exXdxX3xX1xX499xX15xX1xX3xXexX1xXabxX4xX26xX3xXbxX1xX19xX47xX15xX16xX3xXbxX1xX2axXbxX26xX3xX80xX65xX72xX3xXexX24xX499xX15xX1xX26xX3xX15xX488xX15xX16xX3xX4xX6xX17fxX3xXexX24xX499xX15xX1xX3xX32bxXafxX3xX15xX16xX1xXdxXcexXbxX3xX92xX6faxX3xX92xX40xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX5xXc9xX4xX3xXexX1xXc9xX4xX3xXexXdxX26cxX15xX3xX4xX1xX17fxX3xX4xX2axX15xX3xX17dxXafxX3xX5xX40xX21xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX163xX3xX5xX36xX72xX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX19xX4d7xX15xX16xX26xX3xX1xXdxXcexX65xX3xX80xX65xX6dxX3xX4xX100xX15xX16xX3xX92xXdxXcexX4xX3xX5xX40xX21xX3xX4xX47xX3xX7xX4axX3xX32bxX2axX15xX1xX3xX16xXdxX2axX3xX4xX2axX15xX3xX17dxXafxX26xX3xX16xX9f8xX15xX3xX92xX39exXdxX3xX1exXbdxXexX3xX5xX65xX3d5xX15xX26xX3xX15xX1xX3d5xX15xX3xX162x14e2exXexX26xX3xX162x10fd6xX3xX5xfff4xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX4e0xX21xX3xX32bxX76xXdxX3xX92xX39exXdxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xX40xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX3xX32bxX20xX3xX15xX488xX15xX16xX3xX4xX6xX17fxX3xX1xXdxXcexX65xX3xX5xXc9xX4xX26xX3xXexX2axX4xX3xX5exX6faxX15xX16xX3xX7xX6xX65xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexXe47xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX10xX15xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX5exXexX1xX15cxX3xX15exX2xXe7xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15cxX3xX160xX2xXc1xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX123xX17dxX6xX17fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX123xX92xX15xX4cxX15xX10xX157xX7xX4cxX2xX1cdxX1cexX15exX4cxX2xX1cexXc1xX5exXe7xX2xX67xX160xX1cdxX1cexX1cdxXexX160xX2xX15exXc1xX5xXe7xX18axXexX17fxX6xX15xX18axX4xX6xX15xX1xX123xX1edxXbxX16xX1f0xX24xX9xX1cexX69xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX4xX36xXbxX3xX4xX47xX3xX7xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX12xXcxX1xX10xX17fxX3xX32bxXecxX26xX3xX25cxXcxX8d4xX3xXcxX1xX40xX15xX1xX3xX71xX72xX3xX32bxX32cxX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xX15xX16xX1xXdxX365xX21xX3xXexX369xX4xX3xX2xX1cdxX3xX4xX65xXafxX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xXexX1xX10xX17fxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX1xX19xX47xX15xX16xX3xXexX24xX499xX15xX1xX3xX4xX71xX6xX3xXcxX24xX65xX15xX16xX3xX19xX47xX15xX16xX3xX92xX40xX3xXcxX86xX15xX1xX3xX71xX72xX123xX3xX61xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX3xX71xX72xX3xX32bxX32cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX160xXe7xXe7xX3xX5xX19xX4d7xXexX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX26xX3xX15exX2xX69xX3xX5xX19xX4d7xXexX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX4xX36xXbxX3xX5exX19xX39exXdxX163xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX15exX15exX15exX3xX5xX19xX4d7xXexX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX3xX92xX40xX3xXe7xX160xX1d2xX3xX5xX19xX4d7xXexX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX4xX36xXbxX3xX5exX19xX39exXdxXe47xX3xX560xX65xX6xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX32bxX32cxX3xX1exXb5xXbxX3xXexX1xX1axXdxX3xX15xX1xX9f8xX4xX3xX15xX1xX4axX26xX3xX65xX76xX15xX3xX15xX9f8xX15xX3xX4xX2axX4xX3xX1exX1xX65xX72xXbdxXexX3xX32bxXdxX20xX21xX3xX4xX71xX6xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xX40xX3xX4xX2axX15xX3xX17dxXafxX26xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX3xX32bxX20xX3xXexXc5cxX3xX32bxXecxX3xX15xX488xX15xX16xX3xX4xX6xX17fxX3xX10dexX3xXexX1xXabxX4xX3xXexX24xX2axX4xX1xX3xX15xX1xXdxXcexX21xX3xXexX24xX17fxX15xX16xX3xX80xX65xX2axX3xXexX24xX499xX15xX1xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xX15xX1xXdxXcexX21xX3xX92xX6faxX3xX32bxX19xX4d7xX4xX3xX16xXdxX6xX17fxX123xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX12xX25bxX731xX3xX17dxX6xX15xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX3xX32bxX32cxX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX1d2xXc1xX2xX3xX5xX19xX4d7xXexX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX26xX3xX2xX160xX69xX3xX5xX19xX4d7xXexX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX4xX36xXbxX3xX5exX19xX39exXdxX3xX1exX1xXdxX3xX4xXecxX3xX5exX36xX65xX3xX1xXdxXcexX65xX3xX92xXdxX3xXbxX1xX4e0xX21xX123xX3xX560xX65xX6xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX4xXecxX3xX160xX67xX3xX32bxXf6exX15xX16xX3xX4xX1xX459xX3xX92xX40xX3xX1cdxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xXbxX1xX6dxXdxX3xX162xX10dbxX3xX5xX10dexX3xXexX1xXdxX3xX1xX40xX15xX1xX3xX1exX731xX3xX5xX65xX3d5xXexXe47xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xX3xXbxX61xX10xX15xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX5exXexX1xX15cxX3xX15exX2xXe7xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15cxX3xX160xX2xXc1xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX123xX17dxX6xX17fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX123xX92xX15xX4cxX15xX10xX157xX7xX4cxX2xX1cdxX1cexX15exX4cxX2xX1cexXc1xX5exXe7xX2xX67xX160xX69xX2xXe7xXexXe7xX67xX5xX15exX18axXexX6xX15xX16xX123xX1edxXbxX16xX1f0xX24xX9xX15exXc1xXc1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX4xX36xXbxX3xX4xX47xX3xX7xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX17fxX15xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX18axX6xX5xXdxX16xX15xX15cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX24xX163xXaxX12xX61xX614xX15xX16xX3xXexX4e0xXdxX3xX1xXafxXdxX3xX15xX16xX1xXb5xX26xX3xX25cxXcxX8d4xX3xXcxX1xX40xX15xX1xX3xX71xX72xX3xX32bxX32cxX3xXexXbc2xX15xX16xX3xX16xXdxX36xX72xX3xX1exX1xX10xX15xX3xX4xX1xX17fxX3xX67xX3xXexX3d5xXbxX3xXexX1xX20xX3xX32bxX32cxX3xX4xXecxX3xXexX1xX40xX15xX1xX3xXexX459xX4xX1xX3xXexX24xX17fxX15xX16xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX71xX6xX3xX6cxX6dxX15xX16xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX12xXcxX4e0xXdxX3xX1xXafxXdxX3xX15xX16xX1xXb5xX26xX3xX4xX2axX4xX3xX32bxX4e0xXdxX3xX17dxXdxX20xX65xX3xX32bxX32cxX3xXexX3d5xXbxX3xXexX24xX65xX15xX16xX3xXbxX1xX488xX15xX3xXexX459xX4xX1xX3xX15xX1xXcb3xX15xX16xX3xX1exXbdxXexX3xX80xX65xX6dxX3xX32bxX4e0xXexX3xX32bxX19xX4d7xX4xX26xX3xX1xX4e0xX15xX3xX4xX1xXbdxX3xX4xXab5xX15xX3xX16xXbc2xXbxX3xXbxX1xX6dxXdxX3xX32bxX20xX3xXexXc5cxX3xX32bxXecxX3xX24xX369xXexX3xX24xX6xX3xX17dxX40xXdxX3xX1xXf94xX4xX3xX1exXdxX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXcexX21xX3xXexX24xX17fxX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX39exXdxX123xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xX3xXbxX61xX10xX15xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX157xXdxX5exXexX1xX15cxX3xX15exX2xXe7xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15cxX3xX160xX2xXc1xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX123xX17dxX6xX17fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX123xX92xX15xX4cxX15xX10xX157xX7xX4cxX2xX1cdxX1cexX15exX4cxX2xX1cexXc1xX5exXe7xX2xX67xXe7xX15exXe7xX67xXexX1cexX15exX67xXc1xX5xX67xX18axX6xX18axX5xXdxX15xX1xX123xX1edxXbxX16xX1f0xX24xX9xX67xX15exX1d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX4xX36xXbxX3xX4xX47xX3xX7xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25cxX17fxX5exX72xXaxX12xX25cxX459xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX40xX15xX1xX3xX71xX72xX3xXd1xX16xX65xX72xX26cxX15xX3xX5bxXf6exX15xX16xX3xXf72xX8exX15xX1xX3xX32bxX2axX15xX1xX3xX16xXdxX2axX3xX4xX6xX17fxX3xX4xX2axX4xX3xX10dexX3xX1exXdxXbdxX15xX3xX32bxXecxX15xX16xX3xX16xXecxXbxX3xX92xX64xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX71xX6xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xX40xX3xX32bxX64xX3xX15xX16xX1xXb5xX3xX17dxXafxX3xXbxX1xX3d5xX15xX3xX5xXdxX365xX15xX3xX80xX65xX6xX15xX3xXexXa7xX15xX16xX3xX1xX4d7xXbxX26xX3xX17dxXa7xX3xX7xX65xX15xX16xX3xX92xX40xX17fxX3xX17dxX2axX17fxX3xX4xX2axX17fxX123xX3xX6cxX20xX3xX15xX488xX15xX16xX3xX4xX6xX17fxX3xX1xXdxXcexX65xX3xX80xX65xX6dxX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX71xX6xX3xX6cxX6dxX15xX16xX3xXexX24xX365xX15xX3xX32bxXb5xX6xX3xX17dxX40xX15xX3xXcxX8a9xX3xX5bxX40xX3xXcxX8exX15xX1xX26xX3xX25cxX459xX3xXexX1xX19xX3xXcxX1xX40xX15xX1xX3xX71xX72xX3xX72xX365xX65xX3xX4xX423xX65xX3xX4xX2axX4xX3xX32bxX47xX15xX3xX92xXb5xX3xX5xXdxX365xX15xX3xX80xX65xX6xX15xX3xX4xX1xX369xX3xXexX24xXf94xX15xX16xX3xXexX1xXc9xX4xX3xX1xXdxXcexX15xX3xX4xX2axX4xX3xX16xXdxX6dxXdxX3xXbxX1xX2axXbxX3xX92xX64xX3xX15xX488xX15xX16xX3xX4xX6xX17fxX3xX15xX1xX3d5xX15xX3xXexX1xXabxX4xX26xX3xX32bxXa7xXdxX3xX21xX39exXdxX26xX3xX15xX488xX15xX16xX3xX4xX6xX17fxX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX19xX4d7xX15xX16xX26xX3xX1exXdxXcexX15xX3xXexX17fxX40xX15xX3xX4xX47xX3xX80xX65xX6xX15xX3xX71xX72xX3xX17dxX6xX15xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX26xX3xX162xX488xX72xX3xX5exXc9xX15xX16xX3xX4xX1xX36xXexX3xX5xX19xX4d7xX15xX16xX3xX32bxXafxXdxX3xX15xX16xX614xX3xX5xX40xX21xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexXe47xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX24xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX65xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX18axXexX1xX65xX21xX17dxX18axX6xX15xX5exX18axX7xX6xXbxX17fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX32bxX76xXdxX3xX92xX39exXdxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xX40xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xXaxX3xX1xX24xX10xX18dxX9xXaxX4cxX162xX6xX72xX18axX5exX65xX15xX16xX18axX5exX6xX15xX16xX4cxXexX6xX15xX16xX18axX4xX65xX17fxX15xX16xX18axX1exXdxX10xX21xX18axXexX24xX6xX18axX16xXdxX6xX21xX18axX7xX6xXexX18axX5exX17fxXdxX18axX92xX17fxXdxX18axXexX17fxX18axX4xX1xX65xX4xX18axX5exX6xX15xX16xX18axX92xX6xX18axX5exX6xX15xX16xX18axX92xXdxX10xX15xX4cxX2xX15exXc1xXc1xX2xX160xX123xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4cxX21xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1d2xXc1xX4cxX15xX10xX157xX7xX4cxX2xX1cdxX1cexX160xX4cxX15exX1cdxX5exXe7xX2xX1cexX2xX1cexXe7xX1cexXexX2xX1d2xX2xX5xXc1xX18axX4xX2xX123xX1edxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX4xX36xXbxX3xX4xX47xX3xX7xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX92xX12xX0xX7xXexX24xX17fxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX32bxX76xXdxX3xX92xX39exXdxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xX40xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xXaxX3xX1xX24xX10xX18dxX9xXaxX4cxX162xX6xX72xX18axX5exX65xX15xX16xX18axX5exX6xX15xX16xX4cxXexX6xX15xX16xX18axX4xX65xX17fxX15xX16xX18axX1exXdxX10xX21xX18axXexX24xX6xX18axX16xXdxX6xX21xX18axX7xX6xXexX18axX5exX17fxXdxX18axX92xX17fxXdxX18axXexX17fxX18axX4xX1xX65xX4xX18axX5exX6xX15xX16xX18axX92xX6xX18axX5exX6xX15xX16xX18axX92xXdxX10xX15xX4cxX2xX15exXc1xXc1xX2xX160xX123xX1xXexX21xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX32bxX76xXdxX3xX92xX39exXdxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xX40xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX24xX17fxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX8a9xX1xX2axXexX3xX17dxXdxX20xX65xX3xX4xX1xX86xX3xX32bxX4e0xX17fxX3xXexX4e0xXdxX3xX1xXafxXdxX3xX15xX16xX1xXb5xX3xXexXa7xX15xX16xX3xX1exXbdxXexX3xXd1xX16xX1xXb5xX3xX80xX65xX72xXbdxXexX3xXcxX24xX65xX15xX16xX3xX19xX47xX15xX16xX3xXe7xX3xX1exX1xXecxX6xX3xXefxX3xX92xX40xX3xX61xX1xX86xX3xXexX1xXb5xX3xX1d2xX2xX18axX61xXcxX4cxXcxd827xX3xX4xX71xX6xX3xX25cxXafxX3xX61xX1xX459xX15xX1xX3xXexX24xXb5xX3xX5exX17fxX3xX25cxX6xX15xX3xXcxX1xX19xX1axX15xX16xX3xX92xX6faxX3xX5bxX65xX72xXcexX15xX3xX71xX72xX3xX61xX6xX15xX3xXf72xXafxX4xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX7xX2axX15xX16xX3xX15xX6xX72xX3xX2cdxX1d2xX160xX4cxX1cdxX2d4xX26xX3xX61xX1xX71xX3xX15xX1xXdxXcexX21xX3x11dddxX72xX3xX17dxX6xX15xX3xX74xXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xXcxX86xX15xX1xX3xX71xX72xX3xXd1xX16xX65xX72xX26cxX15xX3xXcxX1xXb5xX3xX273xX2axXdxX3xX32bxX64xX3xX15xX16xX1xXb5xX26xX3xX1xX65xX72xXcexX15xX3xX4xX423xX15xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX32bxX76xXdxX3xX92xX39exXdxX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xX40xX3xX32bxX6dxX15xX16xX3xX92xXdxX365xX15xX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX32bxXabxX15xX16xX3xX32bxX423xX65xX123xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX92xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8a9xX1xX76xXdxX3xX1xX4d7xXbxX3xXexX65xX72xX365xX15xX3xXexX24xX65xX72xX64xX15xX3xX7xX488xX65xX3xX32bxX3d5xX21xX3xX92xX64xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX71xX6xX3xX6cxX6dxX15xX16xXaxX3xX1xX24xX10xX18dxX9xXaxX4cxX162xX6xX72xX18axX5exX65xX15xX16xX18axX5exX6xX15xX16xX4cxXbxX1xX17fxXdxX18axX1xX17fxXbxX18axXexX65xX72xX10xX15xX18axXexX24xX65xX72xX10xX15xX18axX7xX6xX65xX18axX5exX6xX21xX18axX92xX10xX18axX4xX17fxX15xX16xX18axXexX6xX4xX18axX1exXdxX10xX21xX18axXexX24xX6xX18axX16xXdxX6xX21xX18axX7xX6xXexX18axX4xX65xX6xX18axX5exX6xX15xX16xX4cxX2xXe7xX1cexXc1xX67xXc1xX123xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX16xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4cxX21xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1d2xXc1xX4cxX15xX10xX157xX7xX4cxX2xX1cdxX2xX15exX4cxX67xX67xX5exXe7xX2xX15exX1d2xX69xXe7xX2xXexX2xX160xX1cdxX67xX5xXc1xX123xX1edxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX2axX4xX3xX4xX36xXbxX26xX3xX15xX1xX36xXexX3xX5xX40xX3xX4xX36xXbxX3xX4xX47xX3xX7xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX92xX12xX0xX7xXexX24xX17fxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8a9xX1xX76xXdxX3xX1xX4d7xXbxX3xXexX65xX72xX365xX15xX3xXexX24xX65xX72xX64xX15xX3xX7xX488xX65xX3xX32bxX3d5xX21xX3xX92xX64xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX71xX6xX3xX6cxX6dxX15xX16xXaxX3xX1xX24xX10xX18dxX9xXaxX4cxX162xX6xX72xX18axX5exX65xX15xX16xX18axX5exX6xX15xX16xX4cxXbxX1xX17fxXdxX18axX1xX17fxXbxX18axXexX65xX72xX10xX15xX18axXexX24xX65xX72xX10xX15xX18axX7xX6xX65xX18axX5exX6xX21xX18axX92xX10xX18axX4xX17fxX15xX16xX18axXexX6xX4xX18axX1exXdxX10xX21xX18axXexX24xX6xX18axX16xXdxX6xX21xX18axX7xX6xXexX18axX4xX65xX6xX18axX5exX6xX15xX16xX4cxX2xXe7xX1cexXc1xX67xXc1xX123xX1xXexX21xXaxX12xX8a9xX1xX76xXdxX3xX1xX4d7xXbxX3xXexX65xX72xX365xX15xX3xXexX24xX65xX72xX64xX15xX3xX7xX488xX65xX3xX32bxX3d5xX21xX3xX92xX64xX3xX4xX100xX15xX16xX3xXexX2axX4xX3xX1exXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xX16xXdxX2axX21xX3xX7xX2axXexX3xX4xX71xX6xX3xX6cxX6dxX15xX16xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX24xX17fxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX5bxXafxXdxX3xX15xX16xX1xXb5xX3xX7xX47xX3xX1exXbdxXexX3xX92xX64xX3xXexX499xX15xX1xX3xX1xX499xX15xX1xX26xX3xX1exXbdxXexX3xX80xX65xX6dxX3xXbxX1xX76xXdxX3xX1xX4d7xXbxX3xX92xX39exXdxX3xX25cxX6xX15xX3xXcxX65xX72xX365xX15xX3xX16xXdxX2axX17fxX3xXcxX86xX15xX1xX3xX71xX72xX26xX3xX25cxX2axX17fxX3xX5bxX40xX3xXcxX8exX15xX1xX26xX3xX6cxX40xXdxX3xX8a9xXcx14563xXcxX5bxX3xXexX86xX15xX1xX3xX5exX17fxX3xX1cf2xX72xX3xX17dxX6xX15xX3xX74xXdxX20xX21xX3xXexX24xX6xX3xX2cdxX25bxX25cxX74xXcxX2d4xX3xXcxX86xX15xX1xX3xX71xX72xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXabxX4xX3xX92xXc5cxX6xX3xX5exXdxX26cxX15xX3xX24xX6xX3xX4xX1xXdxX64xX65xX3xX15xX6xX72xX3xX2cdxX1d2xXc1xX4cxX160xX2d4xX123xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX92xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX65xX5xX12xX0xX5exXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX92xX12xX0xX4cxX5exXdxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c65xX65xXexX1xX17fxX24xXaxX12xX6cxX499xX15xX1xX3xXd1xX1xX36xXexX3xX18axX3xXcxX1xX40xX15xX1xX3xX61xX1xX65xX15xX16xX0xX4cxXbxX12
Đình Nhất - Thành Chung