6 tỷ đồng xây dựng hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường ở TP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương, giao UBND TP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.
8c25xfd39xcd89x8ccex8ef7xdb11x9b41xb74dxda53xX7x9334x9765xfb3dxe166x10941xec43xX5xfdf3xXaxX3xX7xXexe8edxX5xX10xX9xXaxXexX10x10f54xXexeff8xX6xX5xXdxf673xdca1x10c2exX3x110b8x9dccxX7xXexXdxa570xX15xe96axXaxbbadx9f83xX3xXexae72xX3xf609xea51xX23xX22xX3xX1cxbb6cxX15xX3x10372xa772xX23xX22xX3xX1xb003xX3xXexX1xa936xX23xX22xX3xX4xX1xXdx94a7xX27xX3xX7xb58exX23xX22xX3xf71bxc1f6xXexX3xX7xX48xX3xXexX27xX15xX4fxX23xX3xX35xdbe9x109daxX23xX22xX3x103bbxX3xXcx8fd4xX3x10f14xb0cfxX3xXcxd776xX23xX1xX0xff3fxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX10xX6xX3exXaxX2fxe269x9862xd78dx10d1dxX3xXex100a0xX23xX1xX3x101a6xccb7xX6xX3xX35xX36xX23xX22xX3x96b1xX3xX4xX1xf07exX3xXexf590xX65xa40fxX23xX22xd1a3xX3xX22xXdxX6xafe9xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXcxX6dxX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX5xX70xX57xX3xX4xX1xXa3xX3xX35xa260xX27xX3xXexX65xXabxX3xXexf6a4xX3xX4xX1xd709xX4xX3xX23xX22xX1xXdx936exX23xX3xX4xXd7xX27xXabxX3xX5x10b8exXbxX3xX1xX36xX3xX7xXa8xX3xeef4xX53xXb0xX3xX4xX53xXb0xX3xX35x93adxX3xX1cxX27xab5bxXexX3xX1cxX3bxX15xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX1xX44xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xX35xXdxX44xX23xX3xX4xX1xXdxX4fxX27xX3xX7xX53xX23xX22xX3xXexXa6xXdexX23xX3xX57xX58xXexX3xX7xX48xX3xXexX27xX15xX4fxX23xX3xX35xX65xX66xX23xX22xX3xXexXa6xXdexX23xX3xX35xdde5xX6xX3xXf0xX70xX23xX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xXbxX1xX48x8ddaxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXb0xX3exX15xX3xXbxe6aaxX10xX23xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX166xX10xX23xXexX10xXa6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa054xXdxX3exXexX1xX24xX3xX30xX2xbc35xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xd695xX2xa5f7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX77xX77xXdxX150xXf0xX6xXb0xX1xX6xXexXdxX23xX1xX150xX96xX23xX77xX23xX10xX18axX7xX77xX2x9a89xb44axX30xX77xX2xX1a2xX30xX3exf0dbxX2xX2xX1a2xb1f1xX2xX193xXexX1c4xX1d0xX1c5xX1d0xX1d0xX5xX1a2xX150xX26xXbxX22xb64dxXa6xX9xb4a2xX1a2xX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX1cxX3bxX15xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX1xX44xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX4fxX27xX3xX7xX53xX23xX22xX3xX57xX58xXexX3xX7xX48xX3xXexX27xX15xX4fxX23xX3xX35xX65xX66xX23xX22xX3xX6axX3xXcxX6dxX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX166xX6xXbxXexXdxXb0xX23xXaxX2fxXcxX27xX15xX4fxX23xX3xX35xX65xX66xX23xX22xX3xdb10xX6xXdxX3xXcxX1x8d35xX4xX3xfc20xXb0xX6xX23xX3xa8acxXcxX6dxX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1x9716xX3xX35xX6xX23xX22xX3xX35xX65x10150xX4xX3xX35xXcbxX27xX3xXexX65xX3xX23xX3bxX23xX22xX3xX4xXfdxXbxXabxX3xXexXa6xXb0xX23xX22xX3xX35xd07exX3xX35xXb0xf8bbxX23xX3xXexX97xX3xX35xX65xX66xX23xX22xX3xX8exX22xX27xX15xe3d0xX23xX3xX8fxX27xX3xX35xX4fxX23xX3xX1cxd532xX3xXcxX1xX29bxX4xX1xX3xebe0xX36xX23xX22xX3xX7x10bbexX3xX35xX65xX27cxX4xX3xX1cxX3bxX15xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX1xX44xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xX35xXdxX44xX23xX3xX4xX1xXdxX4fxX27xX3xX7xX53xX23xX22xX3xX3exX70xXdxX3xa763xX1xXb0xbf08xX23xX22xX3xX2xXabxX193xX2f1xX57xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXb0xX3exX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXb0xX3xX35xX297xXabxX3xX23xX22xX3bxX23xX3xX7xX53xX4xX1xX3xX4xX53xX4xX3xX4xXfdxXbxX3xX3exX3fxX3xX2f1xXdxX4fxX23xX3xX35xXcbxX27xX3xXexX65xX3xX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX268xXexX92xX23xX1xX3xX1e2xX1a2xc7e2xXabxX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX1ccxX1a2xX34exX273xX3xX1cxX3bxX15xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX1xX44xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xX35xXdxX44xX23xX3xX4xX1xXdxX4fxX27xX3xX7xX53xX23xX22xX3xX3exX70xXdxX3xX2f1xX1xXb0xX2f4xX23xX22xX3xX1c5xXabxX30xX2f1xX57xX3xXexXa6xXdexX23xX3xX1c5xX3xXexX27xX15xX4fxX23xX3xX35xX65xX66xX23xX22xX150xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXb0xX3exX15xXaxX2fxXcxXa6xXb0xX23xX22xX3xX35xX297xXabxX3xX35xX65xX66xX23xX22xX3xX25axX6xXdxX3xXcxX1xX260xX4xX3xX263xXb0xX6xX23xX3xX268xX35xXb0xX29bxX23xX3xXexX97xX3xX35xX65xX66xX23xX22xX3xX8exX22xX27xX15xX2abxX23xX3xX8fxX27xX3xX35xX4fxX23xX3xX1cxX2b6xX3xXcxX1xX29bxX4xX1xX3xX2bexX36xX23xX22xX273xX3xX3exX70xXdxX3xX2f1xX1xXb0xX2f4xX23xX22xX3xX2xXabxX193xX2f1xX57xX2dxX3xX35xX65xX66xX23xX22xX3xX8exX22xX27xX15xX2abxX23xX3xX6fxXb0xX70xX23xX1xX3xXcxX97xX3xX268xX35xXb0xX29bxX23xX3xX35xXcbxX27xX3xXexX27xX15xX4fxX23xXabxX3xXexXe7xXbxX3xXexXa6xX27xX23xX22xX3xX35xbd10xX23xX22xX3xX3exX3bxX23xX3xX4xX65xX273xX3xX3exX70xXdxX3xX2f1xX1xXb0xX2f4xX23xX22xX3xX2xXabxX2xX2f1xX57xX150xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXb0xX3exX15xXaxX2fxX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX23xX1xX3xX22xXdxX6xXb0xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXcxX6dxX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xXf0xX53xXb0xX3xX4xX53xXb0xXabxX3xX1cxXdxX23xX3xX9fxX3xX2f1xXdxX4fxX23xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xX23xX1xXfdxXexX3xX4xXa3xX6xX3xX6fxX2bexX8exX8fxX3xX4xe90exX23xX22xX3xX4xXfdxXbxX3xX96xXf9xX3xX96xXdxX44xX4xX3xXf0xX48xX3xXexXa6x10bbfxX3xX23xX22xX3bxX23xX3xX7xX53xX4xX1xX3xXexX1xX70xX23xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX35xb93bxX3xXexXa6xXdxX4efxX23xX3xX2f1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX44xX23xX3xX3exX3fxX3xX53xX23xX3xX268xXbxX1xXcbxX23xX3xX2xX150xX1d0xX1a2xX1a2xX3xXexXa6xXdxX44xX27xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX23xX3xX7xX53xX4xX1xX3xX35xX140xX6xX3xXbxX1xX65xXa8xX23xX22xX273xXabxX3xXexX27xX15xX44xXexX3xX35xX48xXdxX3xX2f1xX1xX449xX23xX22xX3xX35xX4efxX3xX1cxX2f4xX15xX3xXa6xX6xX3xX23xX27cxX3xX35x10587xX23xX22xX3xX1cxX3bxX15xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX4xXa8xX3xXf0xX2f4xX23xX2dxX3xX5xXe7xXbxX3xX1xX36xX3xX7xXa8xX3xXf0xX53xXb0xX3xX4xX53xXb0xX3xX35xXf9xX3xX1cxX27xXfdxXexX3xX4xX1xXa3xX3xXexXa6xX65xXa8xX23xX22xX3xX35xXcbxX27xX3xXexX65xX3xXexXa6xc90cxX23xX1xX3xX4xXa8xX3xda4cxX27xX6xX23xX3xX4xX297xX3xXexX1xdddfxX57xX3xX5a2xX27xX15xXf9xX23xX3xXexX1xX5acxX57xX3xX35xX140xX23xX1xXabxX3xXbxX1xXdexX3xX3exX27xX15xX44xXexX3xX35xX260xX23xX22xX3xX5a2xX27xX15xX3xX35xX140xX23xX1xX150xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXb0xX3exX15xXaxX2fxc3ccxX6axX3xb1fcxX6fx91c0xX2bexXcxX3xX4xX1xXa3xX3xXexXa6xX59bxXabxX3xXbxX1xX48xXdxX3xX1xX27cxXbxX3xX96xd55exXdxX3xX4xX53xX4xX3xX35xXa8xX23xX3xX96xX140xX3xX5xXdxXdexX23xX3xX5a2xX27xX6xX23xX3xXexXd3xX23xX22xX3xX1xX27cxXbxXabxX3xXexX1xX6xX57xX3xX57xX65xX27xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX92xX23xX1xX3xXf0xX53xXb0xX3xX4xX53xXb0xX3xX6fxX2bexX8exX8fxX3xXexX92xX23xX1xX3xXf0xXd3xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX3exX6xX23xX1xX3xX57xaa76xX4xX3xX35xXcbxX27xX3xXexX65xX3xXexXa6xXb0xX23xX22xX3xX2f1xa68bxX3xX1xX558xXbxX3xX7x9962xXbxX3xXexX609xXdxX150xX0xX77xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxXb0xX3exX15xXaxX2fxX166xX53xX4xX3xX5edxX6axX24xX3xX5f0xX6fxX5f2xX2bexXcxXabxX3xXcxX70xXdxX3xX4xX1xX4d8xX23xX1xXabxX3x9ee0xXcxad5fxXcxXabxX3xc05dxX3bxX15xX3xX3exX3fxX23xX22xXabxX3xX166xX449xX23xX22xX3xXcxX1xX65xXa8xX23xX22xX3xXexX1xX10xXb0xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX23xe593xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX44xX57xX3xX96xX65exX3xX1xX65xX609xX23xX22xX3xX3ex93cfxX23xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXcxX6dxX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX5xXe7xXbxX3xXf0xX53xXb0xX3xX4xX53xXb0xX3xX35xXf9xX3xX1cxX27xXfdxXexX3xX4xX1xXa3xX3xXexXa6xX65xXa8xX23xX22xX3xX35xXcbxX27xX3xXexX65xX3xX3exX3fxX3xX53xX23xXabxX3xX35xX2f4xX57xX3xXf0xX2f4xXb0xX3xX1xXdxX44xX27xX3xX5a2xX27xX2f4xXabxX3xXexXdxX4fxXexX3xX2f1xXdxX44xX57xX3xX35xX4efxX3xXexXa6xXdxX4efxX23xX3xX2f1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX44xX23xX150xX0xX77xXbxX2fxX0xX3exXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXa6xX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX2fxX0xX7xXexXa6xXb0xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXdexX23xX3xX5a2xX27xX6xX23xX24xX0xX77xX7xXexXa6xXb0xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX57xXf0xX1exX6xX23xX3exX1exX7xX6xXbxXb0xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX70xX23xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3x94d8xX23xX3bxX23xX22xX3xX4xX1xXfdxXex9cefxX3xX4xX53xX4xX3xXexXdxXdexX27xX3xX4xX1xX4d8xX3xX35xX449xX3xXexX1xX140xXaxX3xX1xXa6xX10xX2bxX9xXaxX77xX3exX6xX27xX1exXexX27xX77xXexX1xX6xX23xX1xX1exXbxX1xXb0xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX4xX1xX6xXexX1exX4xX6xX4xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX1exX3exXb0xX1exXexX1xXdxX77xX2xX1e2xX193xX2xX1c5xX1d0xX150xX1xXexX57xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX77xX57xX10xX3exXdxX6xX77xX2xX1c5xX1a2xX77xX23xX10xX18axX7xX77xX2xX1c4xX1c5xX30xX77xX2xX1a2xX193xX3exX2xX1a2xX1c4xX1a0xX30xX1a0xX1c5xXexX1ccxX1ccxX1a2xX1c4xX5xX1e2xX1exX2xX1c5xX1e2xX3exX193xX1a2xX1c4xX1c5xX1d0xX1c5xX1a2xXexX1c5xX2xX1c4xX1d0xX1a2xX5xX1a2xX150xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX1cxX3bxX15xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX1xX44xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX4fxX27xX3xX7xX53xX23xX22xX3xX57xX58xXexX3xX7xX48xX3xXexX27xX15xX4fxX23xX3xX35xX65xX66xX23xX22xX3xX6axX3xXcxX6dxX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX3exXdxX96xX2fxX0xX7xXexXa6xXb0xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX70xX23xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX7d5xX23xX3bxX23xX22xX3xX4xX1xXfdxXexX7dfxX3xX4xX53xX4xX3xXexXdxXdexX27xX3xX4xX1xX4d8xX3xX35xX449xX3xXexX1xX140xXaxX3xX1xXa6xX10xX2bxX9xXaxX77xX3exX6xX27xX1exXexX27xX77xXexX1xX6xX23xX1xX1exXbxX1xXb0xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX4xX1xX6xXexX1exX4xX6xX4xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX1exX3exXb0xX1exXexX1xXdxX77xX2xX1e2xX193xX2xX1c5xX1d0xX150xX1xXexX57xXaxX2fxXcxX1xX70xX23xX1xX3xXbxX1xX48xX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xX7d5xX23xX3bxX23xX22xX3xX4xX1xXfdxXexX7dfxX3xX4xX53xX4xX3xXexXdxXdexX27xX3xX4xX1xX4d8xX3xX35xX449xX3xXexX1xX140xX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexXa6xXb0xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX2fxX5edxX6xX27xX3xX2f1xX1xXdxX3xX7d5xX4xX53xX23xX3xX35xX4d8xX4xX1xX7dfxX3xX35xX449xX3xXexX1xX140xX3xX5xXb0xX29bxXdxX3xc867xX9dfxXabxX3xXexXa6xX3fxX4xX3xXexX1xX27xX58xX4xX3xXexX92xX23xX1xX3xX96xX70xXb0xX3xX23xX22xX70xX15xX3xX2xX1ccxX77xX1c5xX77xX1c5xX1a2xX2xX1c4xXabxX3xXcxX6dxX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xXexXdxX4fxXbxX3xXexX65exX4xX3xXexXa6xXdxX4efxX23xX3xX2f1xX1xX6xXdxX3xX4xX53xX4xX3xX2f1xX4fxX3xX1xXb0xX29bxX4xX1xXabxX3xX4xX1xX65xXa8xX23xX22xX3xXexXa6xX59bxX23xX1xX3xX23xX1x8f47xX57xX3xX23xX3bxX23xX22xX3xX4xX6xXb0xX3xX4xX1xXfdxXexX3xX5xX65xX27cxX23xX22xX3xX4xX53xX4xX3xXexXdxXdexX27xX3xX4xX1xX4d8xX3xX35xX449xX3xXexX1xX140xX150xX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX3exXdxX96xX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6dxX150xX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xX24xX3xX8exX1xXdxXf9xX27xX3xX4xX1xX92xX3xXexXdxXdexX27xX3xX2f1xXdxX23xX1xX3xXexX4fxX3xXexX6d3xX23xX22xX3xXexXa6xX65xX6axX23xX22xX3xX2f1xX1xX53xX3xX7xXb0xX3xX96xX609xXdxX3xX4xX4c3xX23xX22xX3xX2f1xX66fxXaxX3xX1xXa6xX10xX2bxX9xXaxX77xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXa6xXdxX77xXexXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX1exXexXdxX10xX27xX1exX2f1xXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exXexX6xX23xX22xX1exXexXa6xX27xXb0xX23xX22xX1exX2f1xX1xX6xX1exX7xXb0xX1exX96xXb0xXdxX1exX4xX27xX23xX22xX1exX2f1xX15xX77xX2xX1e2xX193xX1a2xX2xX1d0xX150xX1xXexX57xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX77xX57xX10xX3exXdxX6xX77xX2xX1c5xX1a2xX77xX23xX10xX18axX7xX77xX2xX1c4xX1c5xX193xX77xX2xX1c5xX1c5xX3exX193xX2xX1e2xX1c5xX1a2xX1a2xX1e2xXexX193xX1ccxX1c4xX1c5xX1a2xX5xX1a2xX150xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX3xXexX33xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX1cxX3bxX15xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX1xX44xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX4fxX27xX3xX7xX53xX23xX22xX3xX57xX58xXexX3xX7xX48xX3xXexX27xX15xX4fxX23xX3xX35xX65xX66xX23xX22xX3xX6axX3xXcxX6dxX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xXaxX3xX77xX2fxX0xX77xX6xX2fxX0xX3exXdxX96xX2fxX0xX7xXexXa6xXb0xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX6dxX150xX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xX24xX3xX8exX1xXdxXf9xX27xX3xX4xX1xX92xX3xXexXdxXdexX27xX3xX2f1xXdxX23xX1xX3xXexX4fxX3xXexX6d3xX23xX22xX3xXexXa6xX65xX6axX23xX22xX3xX2f1xX1xX53xX3xX7xXb0xX3xX96xX609xXdxX3xX4xX4c3xX23xX22xX3xX2f1xX66fxXaxX3xX1xXa6xX10xX2bxX9xXaxX77xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexXa6xXdxX77xXexXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX27xX1exX4xX1xXdxX1exXexXdxX10xX27xX1exX2f1xXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exXexX6xX23xX22xX1exXexXa6xX27xXb0xX23xX22xX1exX2f1xX1xX6xX1exX7xXb0xX1exX96xXb0xXdxX1exX4xX27xX23xX22xX1exX2f1xX15xX77xX2xX1e2xX193xX1a2xX2xX1d0xX150xX1xXexX57xXaxX2fxXcxX6dxX150xX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xX24xX3xX8exX1xXdxXf9xX27xX3xX4xX1xX92xX3xXexXdxXdexX27xX3xX2f1xXdxX23xX1xX3xXexX4fxX3xXexX6d3xX23xX22xX3xXexXa6xX65xX6axX23xX22xX3xX2f1xX1xX53xX3xX7xXb0xX3xX96xX609xXdxX3xX4xX4c3xX23xX22xX3xX2f1xX66fxX0xX77xX6xX2fxX0xX77xX7xXexXa6xXb0xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX2fxX166xX1xXdxXf9xX27xX3xX1c5xX1d0xX77xX30xXabxX3xX8dxX6xX23xX3xX166xX1xXfdxXbxX3xX1xX70xX23xX1xX3xX2bexX2f4xX23xX22xX3xXf0xX58xX3xXcxX6dxX150xX3xX6fxX70xX3xXcxX73xX23xX1xX3xXexXd3xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX1xX58xXdxX3xX23xX22xX1xX140xX3xX35xX53xX23xX1xX3xX22xXdxX53xX3xXexX59bxX23xX1xX3xX1xX59bxX23xX1xX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxX44xX23xX3xX23xX1xXdxX44xX57xX3xX96xX65exX3xXbxX1xX53xXexX3xXexXa6xXdxX4efxX23xX3xX5f0xXcxX3xX1exX3xX6b2xX6fxXabxX3x989cxX6dxb2e1xX8exX3xX96xX70xX3xX4xX449xX23xX22xX3xXexX53xX4xX3xX1cxX3bxX15xX3xX3exX3fxX23xX22xX3xX2bexX2f4xX23xX22xX3xX30xX3xXexX1xX53xX23xX22xX3xX35xXcbxX27xX3xX23xX6d3xX57xXabxX3xXbxX1xX65xXa8xX23xX22xX3xX1xX65xX609xX23xX22xX3xX23xX1xXdxX44xX57xX3xX96xX65exX3xX23xX1xdd3axX23xX22xX3xXexX1xX53xX23xX22xX3xX4xX27xX48xXdxX3xX23xX6d3xX57xX150xX0xX77xXbxX2fxX0xX77xX3exXdxX96xX2fxX0xX77xX5xXdxX2fxX0xX77xX27xX5xX2fxX0xX3exXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa6xXaxX2fxX0xX77xX3exXdxX96xX2fxX0xX77xX3exXdxX96xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd4bxX27xXexX1xXb0xXa6xXaxX2fxX6fxX150xX6b2xX0xX77xXbxX2f
H.X