HLV Park Hang Seo triệu tập “người hùng” Bùi Tiến Dũng lên tuyển Việt Nam
Thủ thành Bùi Tiến Dũng có tên trong danh sách sơ bộ. Đây là phần thưởng xứng đáng cho “người hùng” mới góp công lớn cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á khi anh có trận đấu xuất sắc trước CLB TP.HCM.
e570x11904x10a81x148b8x14975x15e53x16ccbxf973x15e07x12684x16766x143cbx14100x146b8x11c6dx10130xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax134a3xf683x109fcxXexX0x12621xXaxX17xX18xX19xXexX0x17030x15fbcxX19x1471axXexX0xXax1513cxX9xf5caxXdxX18x144daxX2fx16585x1232cx15880xX5x1387fxXbxXdxX17xX32xXexeacfx11b14x174a2xX9xX7xX18x10e1ax11a80xX9xX3bxX18x10bd4x11c40xX9x16d00xX17xX24xX9xXbxX41xX35x17612xfc8dxX9xXbxf2a7xX33xX9xX32xX46xX47x12c19x130c9xX35xX9xXaxe7a5xX46xX47xX32xX9xf375xX5fxX35xX9xX5xX35x13269xX46xX9xX2x13116xX46xX47xX9xXdx1079dxX46xX9xXbxX51xX26xec8dxX46xX9xX3dxX35xX50xXbxX9x143b2xX18xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxf96exX9xXbxXax17637xX46xXaxX9xX64xX5fxX35xX9xX5xX35xX6axX46xX9xX2xX6exX46xX47xX9xX2cx12368xX9xXbxX73xX46xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX19xX18xX46xXaxX9xX2fx1217bxX2cxXaxX9xX2fx1693fxX9xX23x141fbx141e1xX9x102afx121d6xX26xX9xXdxXa0xX9xX33xXax10616xX46xX9xXbxXaxX5axff05xX46xX47xX9x133baxe988xX46xX47xX9x162d3xXc5xX46xX47xX9xX2cxXaxX24xX9x165d1xX46xX47xX5axX5bxX35xX9xXaxX5fxX46xX47x1734fxX9xXcx10d66xX35xX9xX47xXb3xX33xX9xX2cx1566axX46xX47xX9xXdxXffxX46xX9xX2cxX5fxX46xX47xX9x1346ex1202bx12094xX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxX9xX47xX35xXa0xX46xXaxX9xX46xX47xX107xX35xX9xXc5xX9x153d5xX51xXd1xX46xX9xX3dxX4x14d79xX9xX114xX115xX116xX9xX2cxXaxXd1xX51xX9xfa90xX9xX42xXaxX35xX9xX18xX46xXaxX9xX2cxXb3xX9xXbxX41xX54xX46xX9xXe8x1568cxX51xX9xXe3xX51xX153xXbxX9xX2fx123d0xX2cxX9xXbxX41xX5axXffxX2cxX9xX4xX3cxX64xX9xX5xX7xXcexX3bxX4x14144xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x14ecbxX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXcex100a7xX46xX1cxX46xX17x12113xX2fxX1cxX2ax10f30xX2axX115xX1cxX2axX116x17204xX19xX115x113f5xX1b1xX1b4xebfaxX116x14d6dxXbxX1b1xX115x14728xX1bdxXdxX1b4xXcex15120xX33xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1a7xX35xX19xXbxXaxX193xX1bdxX1bdxX1b4xX33xXe3x1166fxXaxX17xX35xX47xXaxXbxX193xX116xX1b1xX2axX33xXe3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxXdxX1a2xX9xX33xX18xX41xX42xX9xXaxX18xX46xX47xX9xX2fxX17xX24xX9xXbxX41xX35xX17xX51xX9xXbxX18xX33xX9xX46xX47xX51xX24xX35xX9xXaxX51xX46xX47xX9xX23xX51xX35xX9xXbxX35xX17xX46xX9xX19xX51xX46xX47xX9xXdxX17xX46xX9xXbxX51xX26xX17xX46xX9xX1a2xX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX5xX51xX26xX9xX46xXaxX35xX73xX46x149b8xX9xXbxXaxX9cxX9xXcxX107xX46xX9xX2cxX9cxX18xX9xf414xX3cxX4xX9xX5xXaxX18xX46xXaxX9xX3bxX24xXc5xX9xX2cxXaxX5axX18xX9xX2cxXaxX15cxX2cxX9xX2cxXb3xX9xX2fxX51xX153xXbxX9xX23xX15cxXbxX9xX2cxXax1472fxX46xXaxX9xX42xXaxX35xX9xX33xXax118b8xX35xX9xX2cx14ef1xX46xXaxX9xXbxX41xX18xX46xXaxX9xX1a2xXffxX35xX9xXcxXcdxXbxX9xX46xX47xX5axX5bxX35xX9xX47xXc5xX2cxX9xXe8x171d2xX46xX9xX42xXaxXc5xX2cxX9xXe8xX18xX46xX47xX9xX2cxXb3xX9xX33xXaxX24xX46xX47xX9xXe8xXcdxX9xX41xX153xXbxX9xX2cxX18xX24xX9xXdxXa0xX9xXd0xfb84xX46xX47xX9xX3dx15117xX46xX9xX3cxXd1xXcxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX49xX18xX51xX9xXaxX18xX35xX9xX1a2x17431xX46xX47xX9xXe8xX153xX51xX9xXe8xX35xX9xX2cxXc5xX2cxX9xX2fxXd1xX46xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19x149fexX35xX9xX3dx13cadxX3cxX17xX18xX47xX51xX17xX9xX115xX1b4xX2axX1abxX256xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xXe8x163b5xX9xX2cxXb3xX9xX19xX18xX46xXaxX9xX2fxXc5xX2cxXaxX9xX2fxXcaxX9xX23xXcdxXcexX9xX4xXaxX35xX2b5xX51xX9xX46xX18xX26xX256xX9xX2ax13ccdxX1cxX116xX256xX9xXbxXaxXd9xX26xX9xX7xX18xX41xX42xX9xXdxXa0xXcxX9xX1a2xX35xX50xX2cxX9xX2cxX5fxX46xX47xX9xX33xXaxX304xX46xX47xX9xX2cxXc5xX2cxX9xXe8xXcdxX35xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xXe8xX79xX9xX2cxXaxX51xf65cxX46xX9xX23x16bafxX9xXbxXaxX9cxX9xXbx1235dxX2cxX9xX47x170e5xX35xX9xX2cxXc5xX2cxX9xX2cxXd9xX51xX9xXbxXaxX9cxX9xXdxX73xX46xX9xXbxX54xX33xX9xXbxX41xX51xX46xX47xX9xXe8xXcdxX35xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe3xXbxX321xX18xXdxX35xX47xX46xX193xX9xX1c2xX51xX2fxXbxX35x15231xX26xX1d9xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXcexX1a2xX46xX1cxX46xX17xX1a7xX2fxX1cxX2axX1abxX2axX115xX1cxX2axX116xX1b1xX19xX115xX1b4xX1b1xX1b4xX1b7xX116xX1b9xXbxX1bdxX115xX1abxX1abxXdxX2axXcexX1c2xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxXdxX1a2xX9xX33xX18xX41xX42xX9xXaxX18xX46xX47xX9xX2fxX17xX24xX9xXbxX41xX35xX17xX51xX9xXbxX18xX33xX9xX46xX47xX51xX24xX35xX9xXaxX51xX46xX47xX9xX23xX51xX35xX9xXbxX35xX17xX46xX9xX19xX51xX46xX47xX9xXdxX17xX46xX9xXbxX51xX26xX17xX46xX9xX1a2xX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX32xX9xX1cxXexXd0xX2daxX46xX47xX9xX3dxX2dfxX46xX9xX3cxXd1xXcxX9xXe8xX342xX9xX2cxXaxXcaxX35xX9xXe3xX51xX153xXbxX9xX2fxX15cxX2cxX9xXdfxX9xXbxX41xX54xX46xX9xXaxX304xX18xX9xf1cfxX24xX41xX19xX18xX46xX9xX1b4xX321xX1b4xX9xXbxX298xX35xX9xXdxX5ax14a69xXbxX9xXe8xX35xX9xXbxX41xX73xX46xX9xX2fxXd1xX46xX9xX5xXax135ebxX46xX47xX9xX81xXaxX153xXbxXcexX9x1452axX46xXaxX193xX9xX5xX51xXd1xX46xX9xX7xXaxX298xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX81xX47xX24xXa0xX35xX9xX46xXax1588dxX46xX47xX9xX33xXaxX18xX9xX41xX18xX9xX1a2xXa0xX24xX9xX2cxXaxX51xX39bxX46xX9xXe3xXc5xX2cxX256xX9xX42xXaxX35xX6axX46xX9xX2cxXc5xX2cxX9xX2cxXaxXd1xX46xX9xX2fx132e4xXbxX9xX23xX73xX46xX9xXe8xXcdxX35xX9xX23xXb3xX46xX47xX9xX2cxX9cxX18xX9xX12exX51xX26xX2b5xX46xX9xX2cxXaxX9cxX9xXbxX39fxX2cxXaxX9xX3cxX73xX9xX4xX107xX46xX47xX9xX3dxX35xX46xXaxX9xXf1xX35xXcxX9xXbxX35xX6axX46xX47xXfcxX256xX9xX5xX35xX6axX46xX9xX2xX6exX46xX47xX9xX2cxX304xX46xX9xX2cxXb3xX9xX33xXaxX18xX9xX33xXaxXc5xXbxX9xX23xXb3xX46xX47xX9xX42xX35xX6axX46xX9xXbxX298xX24xX9xXe8xX79xX9xXd0xff3cxX46xXaxX9xX5xX5fxX46xX47xX9xX47xXaxX35xX9xX23xXa0xX46xX9xX19xX51xX26xX9xX46xXaxX153xXbxX9xX2cxX9cxX18xX9xXbxX41xX54xX46xX9xXe8xX153xX51xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX4xXb3xX9xXcxX2daxXbxX9xXbxX41xX73xX46xX9xX42xXaxXc5xX46xX9xXe8xXa0xX35xX256xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xXdxX35xX73xX46xX9xXbxX3a6xX2cxX9xX47xX54xXbxX9xXe8xXd9xX51xX9xXaxXa0xX35xX9xXdxX304xX46xX47xX9xX1a2xXffxX35xX9xXcxXa0xX46xX9xXbxX41xX5b3xX46xXaxX9xX19xX35x15bf7xX46xX9xX2cxX9cxX18xX9xX5xX35xX6axX46xX9xX2xX6exX46xX47xXcexX9xX3bxX6axXbxX9xXbxX41xX54xX46xX256xX9xX107xX46xX47xX9xX2cxX304xX46xX9xXe3xX51xX4ecxX46xX47xX9xX2fxXd1xX46xX9xX2cxXaxX54bxX2cxX9xXcx16c2exX46xX47xX9xX2cxX54xX51xX9xXaxX3aaxX2cxX9xXbxX41xX304xX9xX2cxX5axX46xX47xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe3xXbxX321xX18xXdxX35xX47xX46xX193xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX41xX1d9xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXcexX1a2xX46xX1cxX46xX17xX1a7xX2fxX1cxX2axX1abxX2axX115xX1cxX2axX116xX1b1xX19xX115xX1b4xX1b1xX1b4xX1b7xX116xX1b9xXbxX1b1xX116xX1b9xX1abxXdxX115xXcexX1c2xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxXdxX1a2xX9xX33xX18xX41xX42xX9xXaxX18xX46xX47xX9xX2fxX17xX24xX9xXbxX41xX35xX17xX51xX9xXbxX18xX33xX9xX46xX47xX51xX24xX35xX9xXaxX51xX46xX47xX9xX23xX51xX35xX9xXbxX35xX17xX46xX9xX19xX51xX46xX47xX9xXdxX17xX46xX9xXbxX51xX26xX17xX46xX9xX1a2xX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX2xX18xX46xXaxX9xX2fxXc5xX2cxXaxX9xXe8xXcdxX35xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX5xX35xX6axX46xX9xX2xX6exX46xX47xX9xXe8xX5axX4dbxX2cxX9xX47xX3aaxX35xX9xXdxX73xX46xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xX46xXaxX5axX46xX47xX9xX18xX46xXaxX9xX2cxXaxX5axX18xX9xXbxXaxX79xX9xX2cxXaxX15cxX2cxX9xX2fxX51xX153xXbxX9xX23xX15cxXbxX9xX2cxXaxX28axX46xXaxXcexX9xX81xX47xX51xX26xX73xX46xX9xX46xXaxXd1xX46xX9xXdxXa0xX9xX23xXdfxX35xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX19xX18xX46xXaxX9xX2fxXc5xX2cxXaxX9xX2fxXcaxX9xX23xXcdxX9xX2cxX304xX46xX9xX2cxXb3xX9xX2fx1547exX9xX47xXb3xX33xX9xXcxX2daxXbxX9xX2cxX9cxX18xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxXa0xX46xXaxX9xXd0xX2daxX46xX47xX9xX3dxX2dfxX46xX9xX3cxXd1xXcxXcexX9xX81xX47xX24xXa0xX35xX9xXbxXaxX79xX9xXaxX5b3xX46xXaxX9xXbxX4ecxXbxX9xXaxXcaxX46xX256xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxXa0xX46xXaxX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX42xX35xX2b5xX51xX9xX2cxX6exX46xX47xX9xXe8xX18xX46xX47xX9xX2cxXb3xX9xX33xXaxX24xX46xX47xX9xXe8xXcdxX9xXe3xX51xX153xXbxX9xX2fxX15cxX2cxX256xX9xX1a2xXffxX35xX9xXaxXa0xX46xX47xX9xXdxX24xX298xXbxX9xX33xXaxX18xX9xX2cxXe4xX51xX9xXbxXaxX51xX18xX9xX42xXaxXb3xX9xXbxX35xX46xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xXbxX41xX54xX46xX9xXe8xX153xX51xX9xX1a2xXffxX35xX9xX3bxXa0xX9xX81xXcdxX35xX9xXdfxX9xX1a2xX304xX46xX47xX9xX2axX9xX1a2xXa0xX9xX3bx11ebcx1737cxX3cxX9xXdfxX9xX1a2xX304xX46xX47xX9xX115xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xXcxX18xX46xX47xX9xXe8xXcdxX35xX9xXaxX5b3xX46xXaxX9xX41xX153xXbxX9xXbxX41x10cb4xX9xX2fxX18xX46xX47xX9xX4caxX24xX41xX19xX18xX46xXcexX9xX5xX41xX24xX46xX47xX9xX19xX18xX46xXaxX9xX2fxXc5xX2cxXaxX9xX2fxXcaxX9xX23xXcdxX9xX46xX47xX24xXa0xX35xX9xX46xXaxX521xX46xX47xX9xX2cxX7f7xX51xX9xX23xX35xX46xXaxX9xX46xXaxX5axX9xXd0xX35xX46xXaxX9xX5xXaxX18xX46xXaxX9xX5xX41xX51xX46xX47xX256xX9x12f9axX51xX6axX9xX81xX47xX3aaxX2cxX9xX3bxX294xX35xX256xX9xX3dxX6exX9xX16exX35xX46xXaxX9xX5xX51xX153xX46xX9xX2cxX304xX46xX9xX2cxXb3xX9xXaxXa0xX46xX47xX9xXdxX24xX298xXbxX9xX2cxXc5xX2cxX9xXbxXaxXa0xX46xXaxX9xX1a2xX35xX73xX46xX9xX2cxX9cxX18xX9xXe8xXcdxX35xX9xX114xX115xX116xX9xX46xXaxX5axX9xX81xX47xX51xX26xX641xX46xX9xX94bxX51xX18xX46xX47xX9xX3bxX294xX35xX256xX9xX81xX47xX51xX26xX641xX46xX9xX2xX51xX26xX9xX16exX298xX46xXaxX256xX9xX3bxXa0xX9xXd0xXe4xX2cxX9xX4xXaxX35xX46xXaxXcexXcexXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX2xX18xX46xXaxX9xX2fxXc5xX2cxXaxX9xXe8xXcdxX35xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxX9xX2cxXb3xX9xXbxXaxX79xX9xX2cxX304xX46xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXe8x174efxX35xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX46xXaxX521xX46xX47xX9xX46xX47xXa0xX26xX9xXbxXffxX35xXcexX9xX81xX47xX51xX26xX73xX46xX9xX46xXaxXd1xX46xX9xXdxXa0xX9xX23xXdfxX35xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xX1a2xXa0xX9xXbxX41xX4dbxX9xXdx1029bxX9xX2cxX304xX46xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX31dxX35xX9xX1a2xX304xX46xX47xX9xX116xX9xX3dxX321xX3cxX17xX18xX47xX51xX17xX9xXe8xX79xX9xX2cxXaxX3aaxX46xX9xXbxXaxX73xXcxX9xX2cxXc5xX2cxX9xX47xX5axXcaxX46xX47xX9xXcxX2daxXbxX9xXbxXaxX79xX9xXaxX35xX50xX46xX9xXbxX4ecxXbxXcexX9xXd0xXcdxX35xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxX9xX2fx120b0xX9xXaxXcdxX35xX9xX12exX51xXd1xX46xX9xXe8xXd9xX26xX9xXe8xX9cxX9xX1a2xXa0xX24xX9xX46xX47xXa0xX26xX9xX115xX116xX1cxX116xX9xXbxX298xX35xX9xX3bxXa0xX9xX81xXcdxX35xX9xX1a2xXa0xX9xXcxXcdxXbxX9xX46xX47xXa0xX26xX9xX2fxX18xX51xX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX51xX26xX79xX46xX9xX2fxX18xX46xX47xX9xX4caxX24xX41xX19xX18xX46xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxX9x11197xX364xX9xXe8xX35xX79xXcx108aaxX9xX1a2xXa0xX9xX4caxX24xX41xX19xX18xX46xX9xXb1cxX2axX2axX9xXe8xX35xX79xXcxXb23xX9xXe8xX2b5xX51xX9xXe8xX342xX9xX2cxXaxX15cxX2cxX9xX2fxX51xX153xXbxX9xX19xX7f7xX9xX3dxX4xX135xX9xX8b3xX49x14561xX8b3xX81xX9xX4xX51xX33xX9xX115xX1b4xX2axX364xXcexX9xX5xX41xX54xX46xX9xXe8xX153xX51xX9xX47xX35xX521xX18xX9xXaxX18xX35xX9xXe8xXcdxX35xX9xX1a2xXa0xX24xX9xX46xX47xXa0xX26xX9xX115xX1b1xX1cxX116xX9xX2cxXax13811xX9xX2cxX304xX46xX9xXcxX18xX46xX47xX9xXbxX28axX46xXaxX9xX2cxXaxX153xXbxX9xXe8xX39fxX46xXaxX9xXe8xX24xX298xXbxX9xX46xX47xX107xX35xX9xXe8xXd9xX51xX9xX23xX294xX46xX47xX9xX4xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX49xX24xX51xX41xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxX17xXbxXaxX18xX24xX1a2xX18xX46xXaxX24xX18xXcexX1a2xX46xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe