HLV Park Hang Seo triệu tập “người hùng” Bùi Tiến Dũng lên tuyển Việt Nam
Thủ thành Bùi Tiến Dũng có tên trong danh sách sơ bộ. Đây là phần thưởng xứng đáng cho “người hùng” mới góp công lớn cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á khi anh có trận đấu xuất sắc trước CLB TP.HCM.
cfa0xdf08x14beaxf465x10573x10d99xf142xdd4cxf9d6x1028axf627x1207dx112bfxd572xe836x116a7xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax12ca3xf5a5xd2e2xXexX0xeff8xXaxX17xX18xX19xXexX0x14d24x10397xX19xeac1xXexX0xXaxfa8cxX9x11c8cxXdxX18x145d7xX2fx11ddaxdd71xfb0axX5x1506cxXbxXdxX17xX32xXexe171xf090xd77exX9xX7xX18x14143x12541xX9xX3bxX18x13d5fx13bbdxX9xfe2cxX17xX24xX9xXbxX41xX35x12c72x13194xX9xXbx10b5fxX33xX9xX32xX46xX47x13d89x1100bxX35xX9xXaxe874xX46xX47xX32xX9x11f90xX5fxX35xX9xX5xX35xf948xX46xX9xX2xf9bcxX46xX47xX9xXdx14bcexX46xX9xXbxX51xX26x109d3xX46xX9xX3dxX35xX50xXbxX9x12c44xX18xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxf182xX9xXbxXaxf58fxX46xXaxX9xX64xX5fxX35xX9xX5xX35xX6axX46xX9xX2xX6exX46xX47xX9xX2cx117f2xX9xXbxX73xX46xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX19xX18xX46xXaxX9xX2fx12968xX2cxXaxX9xX2fx150bbxX9xX23x131c7x12838xX9x10799x1327axX26xX9xXdxXa0xX9xX33xXax10bd7xX46xX9xXbxXaxX5ax11209xX46xX47xX9x14dcfx133f6xX46xX47xX9x14de0xXc5xX46xX47xX9xX2cxXaxX24xX9x15235xX46xX47xX5axX5bxX35xX9xXaxX5fxX46xX47xd92bxX9xXcx10471xX35xX9xX47xXb3xX33xX9xX2cxdbd2xX46xX47xX9xXdxXffxX46xX9xX2cxX5fxX46xX47xX9x108efx14115x15585xX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxX9xX47xX35xXa0xX46xXaxX9xX46xX47xX107xX35xX9xXc5xX9x118bfxX51xXd1xX46xX9xX3dxX4xd489xX9xX114xX115xX116xX9xX2cxXaxXd1xX51xX9xdd87xX9xX42xXaxX35xX9xX18xX46xXaxX9xX2cxXb3xX9xXbxX41xX54xX46xX9xXe8x11d34xX51xX9xXe3xX51xX153xXbxX9xX2fx10867xX2cxX9xXbxX41xX5axXffxX2cxX9xX4xX3cxX64xX9xX5xX7xXcexX3bxX4x12f79xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x13303xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXcex11410xX46xX1cxX46xX17xf300xX2fxX1cxX2ax115f1xX2axX115xX1cxX2axX116x117c0xX19xX115x14219xX1b1xX1b4xf2f4xX116xf8c0xXbxX1b1xX115xd780xX1bdxXdxX1b4xXcex10282xX33xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1a7xX35xX19xXbxXaxX193xX1bdxX1bdxX1b4xX33xXe3x115cdxXaxX17xX35xX47xXaxXbxX193xX116xX1b1xX2axX33xXe3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxXdxX1a2xX9xX33xX18xX41xX42xX9xXaxX18xX46xX47xX9xX2fxX17xX24xX9xXbxX41xX35xX17xX51xX9xXbxX18xX33xX9xX46xX47xX51xX24xX35xX9xXaxX51xX46xX47xX9xX23xX51xX35xX9xXbxX35xX17xX46xX9xX19xX51xX46xX47xX9xXdxX17xX46xX9xXbxX51xX26xX17xX46xX9xX1a2xX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX5xX51xX26xX9xX46xXaxX35xX73xX46x13110xX9xXbxXaxX9cxX9xXcxX107xX46xX9xX2cxX9cxX18xX9x14947xX3cxX4xX9xX5xXaxX18xX46xXaxX9xX3bxX24xXc5xX9xX2cxXaxX5axX18xX9xX2cxXaxX15cxX2cxX9xX2cxXb3xX9xX2fxX51xX153xXbxX9xX23xX15cxXbxX9xX2cxXax15504xX46xXaxX9xX42xXaxX35xX9xX33xXax158dbxX35xX9xX2cx15b8cxX46xXaxX9xXbxX41xX18xX46xXaxX9xX1a2xXffxX35xX9xXcxXcdxXbxX9xX46xX47xX5axX5bxX35xX9xX47xXc5xX2cxX9xXe8x13d3cxX46xX9xX42xXaxXc5xX2cxX9xXe8xX18xX46xX47xX9xX2cxXb3xX9xX33xXaxX24xX46xX47xX9xXe8xXcdxX9xX41xX153xXbxX9xX2cxX18xX24xX9xXdxXa0xX9xXd0x1521cxX46xX47xX9xX3dx15d4cxX46xX9xX3cxXd1xXcxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX49xX18xX51xX9xXaxX18xX35xX9xX1a2x15b11xX46xX47xX9xXe8xX153xX51xX9xXe8xX35xX9xX2cxXc5xX2cxX9xX2fxXd1xX46xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19x13eb3xX35xX9xX3dx10ccdxX3cxX17xX18xX47xX51xX17xX9xX115xX1b4xX2axX1abxX256xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xXe8xeb19xX9xX2cxXb3xX9xX19xX18xX46xXaxX9xX2fxXc5xX2cxXaxX9xX2fxXcaxX9xX23xXcdxXcexX9xX4xXaxX35xX2b5xX51xX9xX46xX18xX26xX256xX9xX2ax10d94xX1cxX116xX256xX9xXbxXaxXd9xX26xX9xX7xX18xX41xX42xX9xXdxXa0xXcxX9xX1a2xX35xX50xX2cxX9xX2cxX5fxX46xX47xX9xX33xXaxX304xX46xX47xX9xX2cxXc5xX2cxX9xXe8xXcdxX35xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xXe8xX79xX9xX2cxXaxX51x14218xX46xX9xX23x15d5cxX9xXbxXaxX9cxX9xXbx15c84xX2cxX9xX47x13a47xX35xX9xX2cxXc5xX2cxX9xX2cxXd9xX51xX9xXbxXaxX9cxX9xXdxX73xX46xX9xXbxX54xX33xX9xXbxX41xX51xX46xX47xX9xXe8xXcdxX35xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe3xXbxX321xX18xXdxX35xX47xX46xX193xX9xX1c2xX51xX2fxXbxX35xe9f3xX26xX1d9xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXcexX1a2xX46xX1cxX46xX17xX1a7xX2fxX1cxX2axX1abxX2axX115xX1cxX2axX116xX1b1xX19xX115xX1b4xX1b1xX1b4xX1b7xX116xX1b9xXbxX1bdxX115xX1abxX1abxXdxX2axXcexX1c2xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxXdxX1a2xX9xX33xX18xX41xX42xX9xXaxX18xX46xX47xX9xX2fxX17xX24xX9xXbxX41xX35xX17xX51xX9xXbxX18xX33xX9xX46xX47xX51xX24xX35xX9xXaxX51xX46xX47xX9xX23xX51xX35xX9xXbxX35xX17xX46xX9xX19xX51xX46xX47xX9xXdxX17xX46xX9xXbxX51xX26xX17xX46xX9xX1a2xX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX32xX9xX1cxXexXd0xX2daxX46xX47xX9xX3dxX2dfxX46xX9xX3cxXd1xXcxX9xXe8xX342xX9xX2cxXaxXcaxX35xX9xXe3xX51xX153xXbxX9xX2fxX15cxX2cxX9xXdfxX9xXbxX41xX54xX46xX9xXaxX304xX18xX9x13e92xX24xX41xX19xX18xX46xX9xX1b4xX321xX1b4xX9xXbxX298xX35xX9xXdxX5ax152a3xXbxX9xXe8xX35xX9xXbxX41xX73xX46xX9xX2fxXd1xX46xX9xX5xXaxf1dcxX46xX47xX9xX81xXaxX153xXbxXcexX9x13ce2xX46xXaxX193xX9xX5xX51xXd1xX46xX9xX7xXaxX298xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX81xX47xX24xXa0xX35xX9xX46xXax15687xX46xX47xX9xX33xXaxX18xX9xX41xX18xX9xX1a2xXa0xX24xX9xX2cxXaxX51xX39bxX46xX9xXe3xXc5xX2cxX256xX9xX42xXaxX35xX6axX46xX9xX2cxXc5xX2cxX9xX2cxXaxXd1xX46xX9xX2fx1446cxXbxX9xX23xX73xX46xX9xXe8xXcdxX35xX9xX23xXb3xX46xX47xX9xX2cxX9cxX18xX9xX12exX51xX26xX2b5xX46xX9xX2cxXaxX9cxX9xXbxX39fxX2cxXaxX9xX3cxX73xX9xX4xX107xX46xX47xX9xX3dxX35xX46xXaxX9xXf1xX35xXcxX9xXbxX35xX6axX46xX47xXfcxX256xX9xX5xX35xX6axX46xX9xX2xX6exX46xX47xX9xX2cxX304xX46xX9xX2cxXb3xX9xX33xXaxX18xX9xX33xXaxXc5xXbxX9xX23xXb3xX46xX47xX9xX42xX35xX6axX46xX9xXbxX298xX24xX9xXe8xX79xX9xXd0x153cfxX46xXaxX9xX5xX5fxX46xX47xX9xX47xXaxX35xX9xX23xXa0xX46xX9xX19xX51xX26xX9xX46xXaxX153xXbxX9xX2cxX9cxX18xX9xXbxX41xX54xX46xX9xXe8xX153xX51xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX4xXb3xX9xXcxX2daxXbxX9xXbxX41xX73xX46xX9xX42xXaxXc5xX46xX9xXe8xXa0xX35xX256xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xXdxX35xX73xX46xX9xXbxX3a6xX2cxX9xX47xX54xXbxX9xXe8xXd9xX51xX9xXaxXa0xX35xX9xXdxX304xX46xX47xX9xX1a2xXffxX35xX9xXcxXa0xX46xX9xXbxX41xX5b3xX46xXaxX9xX19xX35x126a9xX46xX9xX2cxX9cxX18xX9xX5xX35xX6axX46xX9xX2xX6exX46xX47xXcexX9xX3bxX6axXbxX9xXbxX41xX54xX46xX256xX9xX107xX46xX47xX9xX2cxX304xX46xX9xXe3xX51xX4ecxX46xX47xX9xX2fxXd1xX46xX9xX2cxXaxX54bxX2cxX9xXcx11c23xX46xX47xX9xX2cxX54xX51xX9xXaxX3aaxX2cxX9xXbxX41xX304xX9xX2cxX5axX46xX47xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXe3xXbxX321xX18xXdxX35xX47xX46xX193xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX41xX1d9xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX193xX1cxX1cxX35xXcexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxXcexX1a2xX46xX1cxX46xX17xX1a7xX2fxX1cxX2axX1abxX2axX115xX1cxX2axX116xX1b1xX19xX115xX1b4xX1b1xX1b4xX1b7xX116xX1b9xXbxX1b1xX116xX1b9xX1abxXdxX115xXcexX1c2xX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxXdxX1a2xX9xX33xX18xX41xX42xX9xXaxX18xX46xX47xX9xX2fxX17xX24xX9xXbxX41xX35xX17xX51xX9xXbxX18xX33xX9xX46xX47xX51xX24xX35xX9xXaxX51xX46xX47xX9xX23xX51xX35xX9xXbxX35xX17xX46xX9xX19xX51xX46xX47xX9xXdxX17xX46xX9xXbxX51xX26xX17xX46xX9xX1a2xX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX32xX9xX1cxXexX2xX18xX46xXaxX9xX2fxXc5xX2cxXaxX9xXe8xXcdxX35xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX5xX35xX6axX46xX9xX2xX6exX46xX47xX9xXe8xX5axX4dbxX2cxX9xX47xX3aaxX35xX9xXdxX73xX46xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xX46xXaxX5axX46xX47xX9xX18xX46xXaxX9xX2cxXaxX5axX18xX9xXbxXaxX79xX9xX2cxXaxX15cxX2cxX9xX2fxX51xX153xXbxX9xX23xX15cxXbxX9xX2cxXaxX28axX46xXaxXcexX9xX81xX47xX51xX26xX73xX46xX9xX46xXaxXd1xX46xX9xXdxXa0xX9xX23xXdfxX35xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX19xX18xX46xXaxX9xX2fxXc5xX2cxXaxX9xX2fxXcaxX9xX23xXcdxX9xX2cxX304xX46xX9xX2cxXb3xX9xX2fx12397xX9xX47xXb3xX33xX9xXcxX2daxXbxX9xX2cxX9cxX18xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxXa0xX46xXaxX9xXd0xX2daxX46xX47xX9xX3dxX2dfxX46xX9xX3cxXd1xXcxXcexX9xX81xX47xX24xXa0xX35xX9xXbxXaxX79xX9xXaxX5b3xX46xXaxX9xXbxX4ecxXbxX9xXaxXcaxX46xX256xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxXa0xX46xXaxX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX42xX35xX2b5xX51xX9xX2cxX6exX46xX47xX9xXe8xX18xX46xX47xX9xX2cxXb3xX9xX33xXaxX24xX46xX47xX9xXe8xXcdxX9xXe3xX51xX153xXbxX9xX2fxX15cxX2cxX256xX9xX1a2xXffxX35xX9xXaxXa0xX46xX47xX9xXdxX24xX298xXbxX9xX33xXaxX18xX9xX2cxXe4xX51xX9xXbxXaxX51xX18xX9xX42xXaxXb3xX9xXbxX35xX46xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xXbxX41xX54xX46xX9xXe8xX153xX51xX9xX1a2xXffxX35xX9xX3bxXa0xX9xX81xXcdxX35xX9xXdfxX9xX1a2xX304xX46xX47xX9xX2axX9xX1a2xXa0xX9xX3bxfbf8x14aa6xX3cxX9xXdfxX9xX1a2xX304xX46xX47xX9xX115xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xXcxX18xX46xX47xX9xXe8xXcdxX35xX9xXaxX5b3xX46xXaxX9xX41xX153xXbxX9xXbxX41x12025xX9xX2fxX18xX46xX47xX9xX4caxX24xX41xX19xX18xX46xXcexX9xX5xX41xX24xX46xX47xX9xX19xX18xX46xXaxX9xX2fxXc5xX2cxXaxX9xX2fxXcaxX9xX23xXcdxX9xX46xX47xX24xXa0xX35xX9xX46xXaxX521xX46xX47xX9xX2cxX7f7xX51xX9xX23xX35xX46xXaxX9xX46xXaxX5axX9xXd0xX35xX46xXaxX9xX5xXaxX18xX46xXaxX9xX5xX41xX51xX46xX47xX256xX9xed80xX51xX6axX9xX81xX47xX3aaxX2cxX9xX3bxX294xX35xX256xX9xX3dxX6exX9xX16exX35xX46xXaxX9xX5xX51xX153xX46xX9xX2cxX304xX46xX9xX2cxXb3xX9xXaxXa0xX46xX47xX9xXdxX24xX298xXbxX9xX2cxXc5xX2cxX9xXbxXaxXa0xX46xXaxX9xX1a2xX35xX73xX46xX9xX2cxX9cxX18xX9xXe8xXcdxX35xX9xX114xX115xX116xX9xX46xXaxX5axX9xX81xX47xX51xX26xX641xX46xX9xX94bxX51xX18xX46xX47xX9xX3bxX294xX35xX256xX9xX81xX47xX51xX26xX641xX46xX9xX2xX51xX26xX9xX16exX298xX46xXaxX256xX9xX3bxXa0xX9xXd0xXe4xX2cxX9xX4xXaxX35xX46xXaxXcexXcexXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX2xX18xX46xXaxX9xX2fxXc5xX2cxXaxX9xXe8xXcdxX35xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxX9xX2cxXb3xX9xXbxXaxX79xX9xX2cxX304xX46xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXe8x1074cxX35xX9xXbxX41xX24xX46xX47xX9xX46xXaxX521xX46xX47xX9xX46xX47xXa0xX26xX9xXbxXffxX35xXcexX9xX81xX47xX51xX26xX73xX46xX9xX46xXaxXd1xX46xX9xXdxXa0xX9xX23xXdfxX35xX9xX3bxX3cxX3dxX9xX7xX18xX41xX42xX9xX3bxX18xX46xX47xX9xX49xX17xX24xX9xX1a2xXa0xX9xXbxX41xX4dbxX9xXdx14da2xX9xX2cxX304xX46xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX31dxX35xX9xX1a2xX304xX46xX47xX9xX116xX9xX3dxX321xX3cxX17xX18xX47xX51xX17xX9xXe8xX79xX9xX2cxXaxX3aaxX46xX9xXbxXaxX73xXcxX9xX2cxXc5xX2cxX9xX47xX5axXcaxX46xX47xX9xXcxX2daxXbxX9xXbxXaxX79xX9xXaxX35xX50xX46xX9xXbxX4ecxXbxXcexX9xXd0xXcdxX35xX9xXbxX51xX26xX79xX46xX9xX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxX9xX2fx13aebxX9xXaxXcdxX35xX9xX12exX51xXd1xX46xX9xXe8xXd9xX26xX9xXe8xX9cxX9xX1a2xXa0xX24xX9xX46xX47xXa0xX26xX9xX115xX116xX1cxX116xX9xXbxX298xX35xX9xX3bxXa0xX9xX81xXcdxX35xX9xX1a2xXa0xX9xXcxXcdxXbxX9xX46xX47xXa0xX26xX9xX2fxX18xX51xX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX51xX26xX79xX46xX9xX2fxX18xX46xX47xX9xX4caxX24xX41xX19xX18xX46xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX64xX24xX19xX26xX32xXexX3dxX35xX50xXbxX9xX81xX18xXcxX9x12bfcxX364xX9xXe8xX35xX79xXcx11f95xX9xX1a2xXa0xX9xX4caxX24xX41xX19xX18xX46xX9xXb1cxX2axX2axX9xXe8xX35xX79xXcxXb23xX9xXe8xX2b5xX51xX9xXe8xX342xX9xX2cxXaxX15cxX2cxX9xX2fxX51xX153xXbxX9xX19xX7f7xX9xX3dxX4xX135xX9xX8b3xX49x13269xX8b3xX81xX9xX4xX51xX33xX9xX115xX1b4xX2axX364xXcexX9xX5xX41xX54xX46xX9xXe8xX153xX51xX9xX47xX35xX521xX18xX9xXaxX18xX35xX9xXe8xXcdxX35xX9xX1a2xXa0xX24xX9xX46xX47xXa0xX26xX9xX115xX1b1xX1cxX116xX9xX2cxXax11cc7xX9xX2cxX304xX46xX9xXcxX18xX46xX47xX9xXbxX28axX46xXaxX9xX2cxXaxX153xXbxX9xXe8xX39fxX46xXaxX9xXe8xX24xX298xXbxX9xX46xX47xX107xX35xX9xXe8xXd9xX51xX9xX23xX294xX46xX47xX9xX4xXcexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX49xX24xX51xX41xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxX17xXbxXaxX18xX24xX1a2xX18xX46xXaxX24xX18xXcexX1a2xX46xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe