Sedan hạng sang Kia K7 2020 ra mắt, đối thủ BMW 5-Series
Kia K7 Premier 2020 sở hữu rất nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời.
fd71x17b43x17743x1af95x17695x134b3x10800x14a46x1115fxX7x183ecx1ad6ex11440x10c9dx14fc6x13db4xX5x1143bxXax161c3x1514fxX10x13995xX6x125e1xX3xX1x163a8xX17x19458xX3xX7xX6xX17xX1cxX3x14c3dxXdxX6xX3xX23x1c44cxX3x14571x1692dxX2axX2bxX3x15eabxX6xX3x16036x18dbexXex13d79xX3x1a622x15866xXdxX3xXexX1x1c15bxX3x14d08x10475x13f21xX3x1a68ex16fd4xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xX0x1b6a0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1444exX10xX6xX15xXaxX12xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3x11526xX2fxX10xX32xXdxX10xX2fxX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX7x11000xX3xX1x11c77x1856axX3xX2fx1aaa3xXexX3xX17xX1xXdx19fb3xX7axX3xXexX1xX6x192a7xX3xX37x1899dxXdxX3xX7x1beaaxX3x12dc6x12f00xXdxX3xXbxX1xXdx19bd0xX17xX3x10c84x154bcxX17xX3xXexXdxX83xX17xX3xX17xX1xXdx1c523xX32xX3xX15x15b43xX3xX4xX1x1c204xX3xX5x15d44xX3xX9cxX9dxX17xX3xX17x1c2e5xX17xX1cxX3xX4xX7dxXbxX3xX1cxXdxX79xX6xX3xX92x19e48xX17xX1cxX3xX37x1b394xXdx1acfdxX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX1cxXdxX17x17632xX3xX2axXbx10a4exX3xX6xX7axXexX90x10528xXaxX12xX0xXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX90xX15xX89xX3xXbx1b870xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXax1b3a2xXdxX15xXexX1xXe8xX3x10b59xX2xX43xXbxXecxXf2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe8xX3x1254bx17f47x1a778xXbxXecxXf2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX4cxX4cxXdxXcfxX9cxX6xX90xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcfxX92xX17xX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2axX150xX4cxX2xX2bx111f2xX15xX14fxX2xX2xX2xX2xX150xX43xXexX151xX17exX2xX150xX5xX2xXcfx15399xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX15xX6xXexX6xX44xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXe8xX4cxX4cx1b6d8xX17xX10xX139xX7xX44xXbxX1xX90xXexX90xXcfxX1e5xX6xX15xX17xXcfxX92xX17xX4cx1592bxXbxX5xX90xX6xX15xX10xX15xX4cxX2fxXdx117c6x1a732xX2fxX15xX4xX92xX4xX92xX139xXexX205xX139xX4xX4cxX2axX2bxX2xX151xX205xX2bxX140xX205xX2xX150xX4cxX2xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX90xX17xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xXecxXexX44xX6xX5xXdxX1cxX17xXe8xX3xX18fxX7axX7xXexXdx12463xX89xXf2xXaxX12xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3x12fd0xX1xX6xX89xX3xX115xX6xX15xX10xX17xX1e5xX6x12a0fxX3xX5xXb3xX3xX32x18da1xX7axX3xX7xX10xX15xX6xX17xX3xX4x152d8xX3xXexX2fxX7axX17xX1cxX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX37x19b7bx11139xX4xX3xX1x19951xX17xX1cxX3xXecxX10xX3xX5bxXb3xX17xX3x133c6xX7axX38xX4xX3xX37x121afxX17xX1xX3xX92xX2b9xX3xXbxX1xXbaxX17xX3xX204xX1x192dcxX4xX3xX4xX1axX17xX1xX3xXexX2fxX6xX17xX1xX3xX92xX93xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xX35xX3x13833xX7axX15xXdxX3xX2e7xX140xX3xX1xX6xX89xX3xX40xX10xX2fxX4xX10xX15xX10xX7xX3x19917xX44xX115xX5xX6xX7xX7xXcfxX3xX40xX93xXdxX3xX37xXbaxX89xX35xX3xXbxX1xXdxX99xX17xX3xX9cxX9dxX17xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX4xX3dxX6xX3xX32xX286xX7axX3xXecxX10xX3xX37xX2a8xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX3xXexX1axXdxX3x10be2xX7axX99xX3xX17xX1xXb3xX3xX92xX93xXdxX3xXexX99xX17xX3xX1cx1b113xXdxX3xX32xX93xXdxX3xX5xXb3xX3xX23xX28xX3xX68xX2fxX10xX32xXdxX10xX2fxXcfxX3x10900xXacxX3xX4xX1xXb0xX3xX5xXb3xX3xX9cxX9dxX17xX3xX17xXbaxX17xX1cxX3xX4xX7dxXbxX3xX1cxXdxX79xX6xX3xX92xXc8xX17xX1cxX3xX37xXcdxXdxX35xX3xX23xX28xX3xX68xX2fxX10xX32xXdxX10xX2fxX3xX92xX286xX17xX3xX4x1c308xX3xX32x19018xXexX3xX7x1c3daxX3xX5xX396xXexX3xXecxffb7xX4xX3xXexX90xXb3xX17xX3xX15xXdxXa8xX17xX35xX3xX37x113c3xX4xX3xX9cxXdxXa8xXexX3xX5xXb3xX3xX76xX3xXbxX1x1ad7dxX17xX3xXexX1xXdx13abdxXexX3xX204xX3c5xXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xX4cxXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX1cxXdxX17xXe8xX3xX2axXbxXecxX3xX6xX7axXexX90xXf2xXaxX12xX0xXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX90xX15xX89xX3xXbxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX15xXexX1xXe8xX3xX140xX2xX43xXbxXecxXf2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe8xX3xX14fxX2bxX43xXbxXecxXf2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX4cxX4cxXdxXcfxX9cxX6xX90xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcfxX92xX17xX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2axX150xX4cxX2xX2bxX17exX15xX14fxX2xX2xX2xX2xX150xX43xXexX2xX151xX150xX43xX5xX2axXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX15xX6xXexX6xX44xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXe8xX4cxX4cxX1e5xX17xX10xX139xX7xX44xXbxX1xX90xXexX90xXcfxX1e5xX6xX15xX17xXcfxX92xX17xX4cxX1f9xXbxX5xX90xX6xX15xX10xX15xX4cxX2fxXdxX204xX205xX2fxX15xX4xX92xX4xX92xX139xXexX205xX139xX4xX4cxX2axX2bxX2xX151xX205xX2bxX140xX205xX2xX150xX4cxX2axXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX90xX17xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xXecxXexX44xX6xX5xXdxX1cxX17xXe8xX3xX18fxX7axX7xXexXdxX268xX89xXf2xXaxX12xX115x11cabxX3xXexX1x18cd3xX35xX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX68xX2fxX10xX32xXdxX10xX2fxX3xX4xX393xX3xX5xX2a3xX93xXdxX3xXexX9dxX17xX3xX17xX1xXdxXa8xXexX3xX32xX93xXdxX3xX15xX1axX17xX1cxX3xX17xX6xX17xX3xX37x1370axX17xX1cxX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xXexX1axX90xX3xX1x1c76bxX17xX1xX3xX5x14908xX32xX3xX92xXb3xX90xX3xXbxX1x17eddxX6xX3xXexX2fxX90xX17xX1cxX3x198a6xX3xXbxX1xX90xX17xX1cxX3xX4xX3a1xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3c5xXexX3xX204xX3c5xX3xX1cxX2a4xXdxX3xX5xXdxX99xX17xX3xXexX2a3xX76xX17xX1cxX3xX37xX3c5xX17xX3xX17xX1xX79xX17xX1cxX3xX32xX286xX7axX3xXecxX10xX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX6xX7xX10xX2fxX6xXexXdxXcfxX3x103fax14c9fxX17xX3xXbxX1xX6xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xX4xX33xXexX3xXexXb0xX6xX3xXexX1xX90xX17xX3xX1cxX347xX17xX3xX1x1665cxX17xX3xX92xX93xXdxX3xX15xX9dxXdxX3x10a37xX2fcxX35dxX3xX9cxX6xX17xX3xX17xX1cxXb3xX89xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xX204x1b462xX90xX3xX15xXb3xXdxX3xXecxX7axX38xX17xX1cxX3xXbxX1xX3bfxX17xX3xX17x14c00xX6xX3xX15xX2a3xX93xXdxX3xX4xX3dxX6xX3xX5xX2a3xX93xXdxX3xXexX9dxX17xX3xX17xX1xXdxXa8xXexXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xX4cxXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX1cxXdxX17xXe8xX3xX2axXbxXecxX3xX6xX7axXexX90xXf2xXaxX12xX0xXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX90xX15xX89xX3xXbxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX15xXexX1xXe8xX3xX140xX2xX43xXbxXecxXf2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe8xX3xX14fxX150xX151xXbxXecxXf2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX4cxX4cxXdxXcfxX9cxX6xX90xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcfxX92xX17xX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2axX150xX4cxX2xX2bxX17exX15xX14fxX2xX2xX2xX2xX150xX43xXexX151xX14fxX2axX14fxX5xX150xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX15xX6xXexX6xX44xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXe8xX4cxX4cxX1e5xX17xX10xX139xX7xX44xXbxX1xX90xXexX90xXcfxX1e5xX6xX15xX17xXcfxX92xX17xX4cxX1f9xXbxX5xX90xX6xX15xX10xX15xX4cxX2fxXdxX204xX205xX2fxX15xX4xX92xX4xX92xX139xXexX205xX139xX4xX4cxX2axX2bxX2xX151xX205xX2bxX140xX205xX2xX150xX4cxX150xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX90xX17xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xXecxXexX44xX6xX5xXdxX1cxX17xXe8xX3xX18fxX7axX7xXexXdxX268xX89xXf2xXaxX12x18740xX3xXbxX1xX5d5xX6xX3xX7xX6xX7axX35xX3xX23xXdxX6xX3xX4x100aaxX17xX1cxX3xX9cxX33xXexX3xX204xX2b9xXbxX3xXecxX7axX3xX1xX2a3xX93xX17xX1cxX3xX92xX93xXdxX3xX4xX583xX32xX3xX37xX623xX17xX3xX1x1340axX7axX3xX15xX1axX17xX1cxX3xX5xXdxX83xX17xX3xX32xX1axX4xX1xX3xX5dexX3xX17xX65fxXexX3xXexX1xXdxX3c5xXexX3xX204xX3c5xX3xXexX1xX2a3xXcdxX17xX1cxX3xXexX1xX7dxX89xX3xXexX2fxX99xX17xX3xX17xX1xX79xX17xX1cxX3xX32xX286xX7axX3xXecxX10xX3xX7xX6xX17xX1cxX3xXexX93xXdxX3xXex11b6dxX3xX622xX5b9xX4xXcfxX3xX5bxX6xXdxX3xX37xX3bfxX7axX3xX38xX17xX1cxX3xXecxX9dxX3xXexX2fxX99xX17xX3xX4xX9dxX17xX3xX7xX6xX7axX3xX4xX1xXb0xX3xX32xX6xX17xX1cxX3xXexX5d5xX17xX1xX3xX4xX1xX7dxXexX3xXexX2fxX6xX17xX1cxX3xXexX2fxX5d5xX35xX3xX38xX17xX1cxX3xXecxX9dxX3xXexX1xX877xXexX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xX37xX3b0xXexX3xX1cxX347xX17xX3xX1cxXb3xX17xX1cxX3xX15xX2a3xX93xXdxX3xX1cxX3bfxX32xX3xXecxX10xXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xX4cxXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX1cxXdxX17xXe8xX3xX2axXbxXecxX3xX6xX7axXexX90xXf2xXaxX12xX0xXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX90xX15xX89xX3xXbxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX15xXexX1xXe8xX3xX140xX2xX43xXbxXecxXf2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe8xX3xX14fxX2xX2bxXbxXecxXf2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX4cxX4cxXdxXcfxX9cxX6xX90xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcfxX92xX17xX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2axX150xX4cxX2xX2bxX17exX15xX14fxX2xX2xX2xX2xX150xX43xXexX2xX150xX2axX2xX5xX14fxXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX15xX6xXexX6xX44xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXe8xX4cxX4cxX1e5xX17xX10xX139xX7xX44xXbxX1xX90xXexX90xXcfxX1e5xX6xX15xX17xXcfxX92xX17xX4cxX1f9xXbxX5xX90xX6xX15xX10xX15xX4cxX2fxXdxX204xX205xX2fxX15xX4xX92xX4xX92xX139xXexX205xX139xX4xX4cxX2axX2bxX2xX151xX205xX2bxX140xX205xX2xX150xX4cxX14fxXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX90xX17xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xXecxXexX44xX6xX5xXdxX1cxX17xXe8xX3xX18fxX7axX7xXexXdxX268xX89xXf2xXaxX12xX3fxX99xX17xX3xXexX2fxX90xX17xX1cxX35xX3xX204xX1x19191xX17xX1cxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xX17xX396xXdxX3xXexX1xX7dxXexX3xX4xX3dxX6xX3xX23xX28xX3xX68xX2fxX10xX32xXdxX10xX2fxX3xXexX2fxXaefxX17xX1cxX3xX1xXdxXa8xX17xX3xX37xX1axXdxX3xX92xXb3xX3xXexX1axX90xX3xX4xX9dxX32xX3xX1cxXdxX3a1xX4xX3xX17xX1x12b1fxX3xX17xX1xXb3xX17xX1cxX3xX1xX641xX17xX3xX204xX1xXdxX3xX5xX90xX1axXdxX3xX9cx10de4xX3xX17xX1xXdxX83xX7axX3xX17xX2c7xXexX3xX9cxX7dxX32xX3xXbxX1xX5b9xX4xX3xXexX1axXbxXcfxX3x10cc7xX1xXb3xX3xX7xX9dxX17xX3xXecxX7axX7dxXexX3xX4xX1xX90xX3xX9cxXdxX3c5xXexX3xX204xX1xX9dxX3xX17x1a181xX17xX1cxX3xX4xX3a1xX4xX1xX3xXbaxX32xX3xX4xX3dxX6xX3xXecxX10xX3xX37xX2a8xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xX4xX9dxXdxX3xXexX1xXdxXa8xX17xX3xX37xX3a1xX17xX1cxX3xX204xX587xX3xX17xX1xXcdxX3xX7xX672xX3xX15xX583xX17xX1cxX3xX4xX3a1xX4xX3xX92xX877xXexX3xX5xXdxXa8xX7axX3xX4xX6xX90xX3xX4xX7dxXbxX3xX92xX93xXdxX3xX37xX396xX3xX1xX90xXb3xX17xX3xXexX1xXdxXa8xX17xX3xX204xX1xX65fxX90xX3xX5xX65fxX90xX3xX1xX641xX17xXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xX4cxXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX1cxXdxX17xXe8xX3xX2axXbxXecxX3xX6xX7axXexX90xXf2xXaxX12xX0xXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX90xX15xX89xX3xXbxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX15xXexX1xXe8xX3xX140xX2xX43xXbxXecxXf2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe8xX3xX14fxX2xX17exXbxXecxXf2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX4cxX4cxXdxXcfxX9cxX6xX90xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcfxX92xX17xX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2axX150xX4cxX2xX2bxX17exX15xX14fxX2xX2xX2xX2xX150xX43xXexX140xX2xX14fxX151xX5xX43xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX15xX6xXexX6xX44xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXe8xX4cxX4cxX1e5xX17xX10xX139xX7xX44xXbxX1xX90xXexX90xXcfxX1e5xX6xX15xX17xXcfxX92xX17xX4cxX1f9xXbxX5xX90xX6xX15xX10xX15xX4cxX2fxXdxX204xX205xX2fxX15xX4xX92xX4xX92xX139xXexX205xX139xX4xX4cxX2axX2bxX2xX151xX205xX2bxX140xX205xX2xX150xX4cxX43xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX90xX17xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xXecxXexX44xX6xX5xXdxX1cxX17xXe8xX3xX18fxX7axX7xXexXdxX268xX89xXf2xXaxX12xXb61xX1cxX90xXb3xXdxX3xX2fxX6xX35xX3xX9cxX9dxX17xX1cxX3xX37xXdxX83xX7axX3xX204xX1xXdxX587xX17xX3xX4xX3dxX6xX3xXecxX10xX3xX4xX855xX17xX1cxX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xXexX1xXdxX3c5xXexX3xX204xX3c5xX3xX5xX1axXdxX3xX1xX90xXb3xX17xX3xXexX90xXb3xX17xX35xX3xX37x195ddxX17xX1cxX3xX1xXde4xX3xX6xX17xX6xX5xX90xX1cxX3xXexX2fxX7axX89xX83xX17xX3xXexX1xX38xX17xX1cxX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xXexX1xX6xX89xX3xXexX1xX3c5xX3xX9cx12c43xX17xX1cxX3xX32xXb3xX17xX3xX1xX5c7xX17xX1xX3xX204x1be72xX3xXexX1xX7axX877xXexX3xX7xX38xX3xX32xX93xXdxX35xX3xXexX2fxX90xX17xX1cxX3xX204xX1xXdxX3xX92xXaefxX44xX5xXb7cxX17xX1cxX3xX1cxX3bfxX17xX3xX17xX1xX2a3xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xX9cxX99xX3xX17xX1cxX7axX89xX99xX17xX3xXexX8c0xX3xX9cxX9dxX17xX3xX4xX855xXcfxX3xX3fxX99xX17xX3xX4xX1axX17xX1xX3xX37xX393xX35xX3xX23xX28xX3xX68xX2fxX10xX32xXdxX10xX2fxX3xX4xXc8xX17xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xX9cxX8cxX3xX7xX7axX17xX1cxX3xX32xX396xXexX3xX17xX2c7xX32xX3xXecxX90xX6xX89xX3xX17xX1cxX6xX89xX3xX7xX3a1xXexX3xX4xX3bfxX17xX3xX7xX38xX3xX4xX393xX3xX17xX1xXdxXa8xX32xX3xX92xX583xX3xX4xX1xX7axX89xX587xX17xX3xX4xX1xX3c5xX3xX37xX396xX3xX5xX3a1xXdxXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xX4cxXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX1cxXdxX17xXe8xX3xX2axXbxXecxX3xX6xX7axXexX90xXf2xXaxX12xX0xXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX90xX15xX89xX3xXbxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX15xXexX1xXe8xX3xX140xX2xX43xXbxXecxXf2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe8xX3xX14fxX2bxX14fxXbxXecxXf2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX4cxX4cxXdxXcfxX9cxX6xX90xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcfxX92xX17xX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2axX150xX4cxX2xX2bxX17exX15xX14fxX2xX2xX2xX2xX150xX43xXexX151xX2xX14fxX2xX5xX140xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX15xX6xXexX6xX44xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXe8xX4cxX4cxX1e5xX17xX10xX139xX7xX44xXbxX1xX90xXexX90xXcfxX1e5xX6xX15xX17xXcfxX92xX17xX4cxX1f9xXbxX5xX90xX6xX15xX10xX15xX4cxX2fxXdxX204xX205xX2fxX15xX4xX92xX4xX92xX139xXexX205xX139xX4xX4cxX2axX2bxX2xX151xX205xX2bxX140xX205xX2xX150xX4cxX140xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX90xX17xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xXecxXexX44xX6xX5xXdxX1cxX17xXe8xX3xX18fxX7axX7xXexXdxX268xX89xXf2xXaxX12x10701xXdxXa8xX4xX3xX9cxX38xX3xXexX2fxX5d5xX3xX5xX1axXdxX3xX204xX1xX7axX3xX92xX39axX4xX3xX9cxX9dxX17xX1cxX3xX37xXdxX83xX7axX3xX4xX1xX90xX3xXbxX1xX65fxXbxX3xX23xX28xX3xX68xX2fxX10xX32xXdxX10xX2fxX3xX1cxXdxX6xX3xXexXb7cxX17xX1cxX3xX204xX5d5xX4xX1xX3xXexX1xX2a3xX93xX4xX3xX32xXb3xX17xX3xX1xX5c7xX17xX1xX3xXexX2fxX7axX17xX1cxX3xXexXbaxX32xX3xX5xX99xX17xX3xX2xX2axX35xX150xX3xXdxX17xX4xX1xX3xX274xX9cxX9dxX17xX3xX4xX855xX3xX5xXb3xX3xX17exX3xXdxX17xX4xX1xX280xXcfxX3xX40xXb3xX17xX3xX1xX5c7xX17xX1xX3xX17xXb3xX89xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xXexX5d5xX4xX1xX3xX1xX2a4xXbxX3xX1xXa8xX3xXexX1xX38xX17xX1cxX3xXexX1xXaefxX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xX1cxXdxX9dxXdxX3xXexX2fxX5d5xX3xX1f9xX107bx169d5xX3xX92xXb3xX3xX1x1a709xX3xXexX2fxX2a4xX3xX37xXdxX83xX7axX3xX204xX1xXdxX587xX17xX3xX9cxXe0exX17xX1cxX3xX1cxXdxX347xX17xX1cxX3xX17xX393xXdxXcfxX3x11cbaxX10xX3xX4xXc8xX17xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xXexX2fxX6xX17xX1cxX3xX9cxX2b9xX3xX32xXb3xX17xX3xX1xX5c7xX17xX1xX3xX1xXdxX587xX17xX3xXexX1xX2b9xX3xX5bxX1f9xX35dxX3xX92xXb3xX3xXbxX1xX6xX17xX1xX3xXexX6xX89xX3xX37xXdxXa8xX17xX3xXexX672xXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xX4cxXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX1cxXdxX17xXe8xX3xX2axXbxXecxX3xX6xX7axXexX90xXf2xXaxX12xX0xXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX90xX15xX89xX3xXbxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX15xXexX1xXe8xX3xX140xX2xX43xXbxXecxXf2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe8xX3xX14fxX2xX2xXbxXecxXf2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX4cxX4cxXdxXcfxX9cxX6xX90xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcfxX92xX17xX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2axX150xX4cxX2xX2bxX17exX15xX14fxX2xX2xX2xX2xX150xX43xXexX43xX151xX2bxX2xX5xX28xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX15xX6xXexX6xX44xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXe8xX4cxX4cxX1e5xX17xX10xX139xX7xX44xXbxX1xX90xXexX90xXcfxX1e5xX6xX15xX17xXcfxX92xX17xX4cxX1f9xXbxX5xX90xX6xX15xX10xX15xX4cxX2fxXdxX204xX205xX2fxX15xX4xX92xX4xX92xX139xXexX205xX139xX4xX4cxX2axX2bxX2xX151xX205xX2bxX140xX205xX2xX150xX4cxX28xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX90xX17xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xXecxXexX44xX6xX5xXdxX1cxX17xXe8xX3xX18fxX7axX7xXexXdxX268xX89xXf2xXaxX12xX107bxX83xX3xX32xX3b0xXexX3xX6xX17xX3xXexX90xXb3xX17xX35xX3xX1cxX393xXdxX3xX35dxX2fxXdxX92xX10xX41xXdxX7xX10xX3xX32xX6xX17xX1cxX3xX37xX3c5xX17xX3xX4xX1xX90xX3xX17xX1cxX2a3xXcdxXdxX3xX15xXacxX17xX1cxX3xX4xX3a1xX4xX3xX4xXaefxX17xX1cxX3xX17xX1cxX1xXa8xX3xXexX2fxX2a4xX3xX5xX3a1xXdxX3xX17xX1xX2a3xX3xX4xX9dxX17xX1xX3xX9cxX3a1xX90xX3xX37xXdxX587xX32xX3xX32xXacxX35xX3xX15xX7axX89xX3xXexX2fxX5c7xX3xX5xXb3xX17xX3xX37xX2a3xXcdxX17xX1cxX35xX3xX204xXdxX587xX32xX3xX7xX90xX3a1xXexX3xX1xXb3xX17xX1xX3xXexX2fxX5c7xX17xX1xX3xXexX1xXaefxX17xX1cxX3xX32xXdxX17xX1xX35xX3xX4xX9dxX17xX1xX3xX9cxX3a1xX90xX3xX92xX6xX3xX4xX1xX1axX32xX3xX7xX6xX7axX3xX92xXb3xX3xX1xX1139xX3xXexX2fxX2a4xX3xXexX2fxX3a1xX17xX1xX3xX92xX6xX3xX4xX1xX1axX32xX3xX204xX1xXdxX3xX37xX1139xX3xXecxX10xXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xX4cxXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX1cxXdxX17xXe8xX3xX2axXbxXecxX3xX6xX7axXexX90xXf2xXaxX12xX0xXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX90xX15xX89xX3xXbxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX15xXexX1xXe8xX3xX140xX2xX43xXbxXecxXf2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe8xX3xX150xX14fxX140xXbxXecxXf2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX4cxX4cxXdxXcfxX9cxX6xX90xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcfxX92xX17xX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2axX150xX4cxX2xX2bxX17exX15xX14fxX2xX2xX2xX2xX150xX43xXexX43xX2axX2axX150xX5xX17exXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX15xX6xXexX6xX44xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXe8xX4cxX4cxX1e5xX17xX10xX139xX7xX44xXbxX1xX90xXexX90xXcfxX1e5xX6xX15xX17xXcfxX92xX17xX4cxX1f9xXbxX5xX90xX6xX15xX10xX15xX4cxX2fxXdxX204xX205xX2fxX15xX4xX92xX4xX92xX139xXexX205xX139xX4xX4cxX2axX2bxX2xX151xX205xX2bxX140xX205xX2xX150xX4cxX17exXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX90xX17xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xXecxXexX44xX6xX5xXdxX1cxX17xXe8xX3xX18fxX7axX7xXexXdxX268xX89xXf2xXaxX12xX35dxX2a3xX93xXdxX3xX17xX33xXbxX3xX4xX6xX44xXbxXaefxX35xX3xX23xX28xX3xX68xX2fxX10xX32xXdxX10xX2fxX3xX4xX393xX3xX4xX3a1xX4xX3xXexXacxX89xX3xX4xX1xX347xX17xX3xX1cxXde4xX32xX3xX37xX396xX17xX1cxX3xX4xX641xX3xXecxXb7cxX17xX1cxX3x100b3xX35dx19772xX3xX2axXcfxX43xX64cxX35xX3xX107bxX140xX3xX150xXcfxX2bxX64cxX35xX3xX15xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX2axXcfxX2axX64cxX3xX92xXb3xX3xX32xX396xXexX3xX37xX396xX17xX1cxX3xX4xX641xX3xX1xX89xX9cxX2fxXdxX15xX3xX2axXcfxX14fxX64cxX35xX3xX37xXdxX3xX204xX623xX32xX3xX5xXb3xX3xX1xX396xXbxX3xX7xX38xX3xXexX39axX3xX37xX396xX17xX1cxX3xX140xX3xX4xX7dxXbxX3xX1xX90xX3b0xX4xX3xX17exX3xX4xX7dxXbxXcfxX3xXcxX1xXaefxX17xX1cxX3xX7xX38xX3xX204xXe1cxX3xXexX1xX7axX877xXexX3xX4xX3dxX6xX3xXexX8c0xX17xX1cxX3xX5xX90xX1axXdxX3xX37xX396xX17xX1cxX3xX4xX641xX3xX17xXb3xX89xX3xX92xX286xX17xX3xX4xX1xX2a3xX6xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xX1xX2a8xX17xX1cxX3xXexXdxX3c5xXexX3xX5xX396xXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xX4cxXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX2fxX1cxXdxX17xXe8xX3xX2axXbxXecxX3xX6xX7axXexX90xXf2xXaxX12xX0xXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX90xX15xX89xX3xXbxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX15xXexX1xXe8xX3xX140xX2xX43xXbxXecxXf2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe8xX3xX150xX151xX150xXbxXecxXf2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX4cxX4cxXdxXcfxX9cxX6xX90xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcfxX92xX17xX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2axX150xX4cxX2xX2bxX17exX15xX14fxX2xX2xX2xX2xX150xX43xXexX150xX150xX151xX140xX5xX151xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX15xX6xXexX6xX44xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXe8xX4cxX4cxX1e5xX17xX10xX139xX7xX44xXbxX1xX90xXexX90xXcfxX1e5xX6xX15xX17xXcfxX92xX17xX4cxX1f9xXbxX5xX90xX6xX15xX10xX15xX4cxX2fxXdxX204xX205xX2fxX15xX4xX92xX4xX92xX139xXexX205xX139xX4xX4cxX2axX2bxX2xX151xX205xX2bxX140xX205xX2xX150xX4cxX151xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xXexX2fxX12xX0xXexX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX6xXbxXexXdxX90xX17xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xXecxXexX44xX6xX5xXdxX1cxX17xXe8xX3xX18fxX7axX7xXexXdxX268xX89xXf2xXaxX12xXcxX1xXaefxX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xX37xX3bfxX89xX3xX37xX3dxX3xX92xX83xX3xX23xX28xX3xX68xX2fxX10xX32xXdxX10xX2fxX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX7x14db6xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX4xXaefxX17xX1cxX3xX9cxX38xX3xX17xX1cxX6xX89xX3xXexX2fxX90xX17xX1cxX3xXexX1xX3a1xX17xX1cxX3xX17xXb3xX89xXcfxX3xXcxX1axXdxX3xX107bxXdxXa8xXexX3xXb61xX6xX32xX35xX3xX1xXdxXa8xX17xX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX92xX286xX17xX3xX4xX1xX2a3xX6xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xXbxX1xXbaxX17xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX4xX1xX5d5xX17xX1xX3xX1xX2a8xX17xX1cxXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX15xX12xX0xX4cxXexX2fxX12xX0xX4cxXexX9cxX90xX15xX89xX12xX0xX4cxXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX12xX0xX7xXexX2fxX90xX17xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX10xX17xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX115xX10xX17xXexX10xX2fxX3xX15xXexX1xX7axX32xX9cxX3xX15xX1xXdxX15xX10xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX15xXexX1xXe8xX3xX140xX2xX43xXbxXecxXf2xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXe8xX3xX14fxX2xX2bxXbxXecxXf2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe8xX4cxX4cxXdxXcfxX9cxX6xX90xX1xX6xXexXdxX17xX1xXcfxX92xX17xX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2axX150xX4cxX2xX2bxX17exX15xX14fxX2bxX151xX14fxX17exX14fxX2axXexX150xX28xX151xX17exX150xX5xX2bxXcfxX18fxXbxX1cx156edxX2fxX9xX2xX14fxX14fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX7xXexX2fxX90xX17xX1cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX15xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX2fxX10xX5xX6xXexX10xX15xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX90xX17xX1cxX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX99xX17xX3xX336xX7axX6xX17xXe8xX0xX4cxX7xXexX2fxX90xX17xX1cxX12xX0xX7axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX44xXexX1xX7axX32xX9cxX44xX6xX17xX15xX44xX7xX6xXbxX90xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX40xX41xX3xX115axX28xX3xX37xX3bfxX7axX3xXexXdxX99xX17xX3xX92xX83xX3xX107bxXdxXa8xXexX3xXb61xX6xX32xX35xX3xX1cxXdxX3a1xX3xX204xX1xX90xX9dxX17xX1cxX3xX28xX3xXex114d2xX3xX37xXde4xX17xX1cxXaxX3xX1xX2fxX10xX268xX9xXaxX4cxXecxX10xX4cxX9cxX32xX139xX44xXecxX28xX44xX15xX6xX7axX44xXexXdxX10xX17xX44xX92xX10xX44xX92xXdxX10xXexX44xX17xX6xX32xX44xX1cxXdxX6xX44xX204xX1xX90xX6xX17xX1cxX44xX28xX44xXexX89xX44xX15xX90xX17xX1cxX4cxX2xX28xX150xX43xX150xX2bxXcfxX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4cxX32xX10xX15xXdxX6xX4cxX2xX2axX2bxX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2axX2xX4cxX2xX2bxX17exX15xX43xX2bxX151xX2xX150xX14fxX17exXexX140xX17exX150xX5xX151xX44xX140xX2bxX28xX17exX43xX17exX150xX17exX44xX150xX151xX2xX17exX2axX2bxX150xX2axX17exX2bxX151xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX15xXdxX92xX12xX0xX7xXexX2fxX90xX17xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX40xX41xX3xX115axX28xX3xX37xX3bfxX7axX3xXexXdxX99xX17xX3xX92xX83xX3xX107bxXdxXa8xXexX3xXb61xX6xX32xX35xX3xX1cxXdxX3a1xX3xX204xX1xX90xX9dxX17xX1cxX3xX28xX3xXexX1ab1xX3xX37xXde4xX17xX1cxXaxX3xX1xX2fxX10xX268xX9xXaxX4cxXecxX10xX4cxX9cxX32xX139xX44xXecxX28xX44xX15xX6xX7axX44xXexXdxX10xX17xX44xX92xX10xX44xX92xXdxX10xXexX44xX17xX6xX32xX44xX1cxXdxX6xX44xX204xX1xX90xX6xX17xX1cxX44xX28xX44xXexX89xX44xX15xX90xX17xX1cxX4cxX2xX28xX150xX43xX150xX2bxXcfxX1xXexX32xXaxX12xX3fxX40xX41xX3xX115axX28xX3xX37xX3bfxX7axX3xXexXdxX99xX17xX3xX92xX83xX3xX107bxXdxXa8xXexX3xXb61xX6xX32xX35xX3xX1cxXdxX3a1xX3xX204xX1xX90xX9dxX17xX1cxX3xX28xX3xXexX1ab1xX3xX37xXde4xX17xX1cxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX2fxX90xX17xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX15xXaxX12xX40xX286xX7axX3xX13xX1f9xX107bxX3xX4xX290xX3xX5xX93xX17xX3xX3fxX40xX41xX3xX115axX28xX3xX37xX3bfxX7axX3xXexXdxX99xX17xX3xX37xX2a8xX3xX4xX877xXbxX3xX9cxX3c5xX17xX3xX107bxXdxXa8xXexX3xXb61xX6xX32xXcfxX3xX115axX10xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xX32xX396xXexX3xX37xX1axXdxX3xX5x1062bxX3xXexX2a3xX3xX17xX1xXbaxX17xX3xXexX1axXdxX3xX5bxXb3xX3xXb61xX396xXdxX3xX17xX1xX877xXbxX3xX204xX1x148ccxX7axX3xX92xX83xX3xXexX2fxX2a3xX93xX4xX3xX204xX1xXdxX3xXbxX1xXbaxX17xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX4xX1xX5d5xX17xX1xX3xX1xX2a8xX17xX1cxX35xX3xX1cxXdxX3a1xX3xX9cxX3a1xX17xX3xX204xX1xX90xX9dxX17xX1cxX3xX28xX3xXexX1ab1xX3xX37xXde4xX17xX1cxXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX15xXdxX92xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX10xX2fxX4xX10xX15xX10xX7xX44xX3fxX10xX17xX1e5xX3xX1611xX64cxX13xX44xX115xX5xX6xX7xX7xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX32xX93xXdxX3xX5xX396xX3xX9dxX17xX1xX3xXexX1xX39axX4xX3xXexX3c5xX3xXexX2fxX2a3xX93xX4xX3xX17xX1cxXb3xX89xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexXaxX3xX1xX2fxX10xX268xX9xXaxX4cxXecxX10xX4cxX32xX10xX2fxX4xX10xX15xX10xX7xX44xX9cxX10xX17xX1e5xX44xX1cxX5xX7xX44xX4xX5xX6xX7xX7xX44xX2axX2bxX2axX2bxX44xX32xX90xXdxX44xX5xX90xX44xX6xX17xX1xX44xXexX1xX7axX4xX44xXexX10xX44xXexX2fxX7axX90xX4xX44xX17xX1cxX6xX89xX44xX2fxX6xX44xX32xX6xXexX4cxX2xX28xX2xX2axX2bxX28xXcfxX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4cxX32xX10xX15xXdxX6xX4cxX2xX2axX2bxX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2xX14fxX4cxX2xX2bxX17exX15xX140xX2axX2xX14fxX2bxX150xX28xXexX28xX150xX43xX150xX5xX43xX44xX2axX2bxX2axX2bxX32xX10xX2fxX4xX10xX15xX10xX7xX9cxX10xX17xX1e5xX1cxX5xX7xX4xXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX15xXdxX92xX12xX0xX7xXexX2fxX90xX17xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX40xX10xX2fxX4xX10xX15xX10xX7xX44xX3fxX10xX17xX1e5xX3xX1611xX64cxX13xX44xX115xX5xX6xX7xX7xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX32xX93xXdxX3xX5xX396xX3xX9dxX17xX1xX3xXexX1xX39axX4xX3xXexX3c5xX3xXexX2fxX2a3xX93xX4xX3xX17xX1cxXb3xX89xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexXaxX3xX1xX2fxX10xX268xX9xXaxX4cxXecxX10xX4cxX32xX10xX2fxX4xX10xX15xX10xX7xX44xX9cxX10xX17xX1e5xX44xX1cxX5xX7xX44xX4xX5xX6xX7xX7xX44xX2axX2bxX2axX2bxX44xX32xX90xXdxX44xX5xX90xX44xX6xX17xX1xX44xXexX1xX7axX4xX44xXexX10xX44xXexX2fxX7axX90xX4xX44xX17xX1cxX6xX89xX44xX2fxX6xX44xX32xX6xXexX4cxX2xX28xX2xX2axX2bxX28xXcfxX1xXexX32xXaxX12xX40xX10xX2fxX4xX10xX15xX10xX7xX44xX3fxX10xX17xX1e5xX3xX1611xX64cxX13xX44xX115xX5xX6xX7xX7xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX32xX93xXdxX3xX5xX396xX3xX9dxX17xX1xX3xXexX1xX39axX4xX3xXexX3c5xX3xXexX2fxX2a3xX93xX4xX3xX17xX1cxXb3xX89xX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX2fxX90xX17xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX15xXaxX12xX622xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xXexX2fxX39axX4xX3xXexXdxX3c5xXbxX3xX4xX3dxX6xX3xX3fxX40xX41xX3xX115axX28xX3xX5xXb3xX3xX40xX10xX2fxX4xX10xX15xX10xX7xX44xX3fxX10xX17xX1e5xX3xX1611xX64cxX13xX44xX115xX5xX6xX7xX7xX3xX7xX189axX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX3xXexX1axXdxX3xXcxX2fxXdxX587xX17xX3xX5xX2a8xX32xX3xXb61xX10xX139xX3x1c34bxX90xX2fxX204xXcfxX3xX5bxX5c7xX17xX1xX3xX9dxX17xX1xX3xXexX1xX39axX4xX3xXexX3c5xX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX1xXdxX3c5xX4xX3xXecxX10xX3xX37xX2a8xX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xX4xX3a1xX4xX3xXexX6xX89xX3xX7xXb7cxX17xX3xX9dxX17xX1xX3xX4xX1xX583xXbxX3xX37xX2a3xX2a4xX4xX3xXexX2fxX2a3xX93xX4xX3xX17xX1cxXb3xX89xX3xXexX2fxX5c7xX17xX1xX3xX5xXb3xX17xX1cxXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX15xXdxX92xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb61xX1xX79xX17xX1cxX3xX32xX286xX7axX3xXecxX10xX3xXexX1xX587xX3xXexX1xX6xX90xX3xXb7cxX17xX3xX37xXdxX587xX32xX3xXexX1xXdxX3c5xXexX3xX204xX3c5xX3xX37xXb31xXbxX3xX17xX1xX7dxXexX3xX17xXb7cxX32xX3xX2axX2bxX2xX151xXaxX3xX1xX2fxX10xX268xX9xXaxX4cxXecxX10xX4cxX17xX1xX7axX17xX1cxX44xX32xX6xX7axX44xXecxX10xX44xXexX1xX10xX44xXexX1xX6xX90xX44xX6xX17xX44xX15xXdxX10xX32xX44xXexX1xXdxX10xXexX44xX204xX10xX44xX15xX10xXbxX44xX17xX1xX6xXexX44xX17xX6xX32xX44xX2axX2bxX2xX151xX4cxX2xX28xX2bxX28xX151xX43xXcfxX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX1cxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4cxX32xX10xX15xXdxX6xX4cxX2xX2axX2bxX4cxX17xX10xX139xX7xX4cxX2xX151xX2xX150xX4cxX2xX2bxX17exX15xX14fxX2axX2xX150xX43xX2axX2bxXexX17exX2xX140xX150xX14fxX5xX2bxXcfxX18fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX6xX17xX3xX1xX1axX17xX1cxX3xX7xX6xX17xX1cxX3xX23xXdxX6xX3xX23xX28xX3xX2axX2bxX2axX2bxX3xX2fxX6xX3xX32xX33xXexX35xX3xX37xX38xXdxX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX13xX10xX2fxXdxX10xX7xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX15xXdxX92xX12xX0xX7xXexX2fxX90xX17xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb61xX1xX79xX17xX1cxX3xX32xX286xX7axX3xXecxX10xX3xXexX1xX587xX3xXexX1xX6xX90xX3xXb7cxX17xX3xX37xXdxX587xX32xX3xXexX1xXdxX3c5xXexX3xX204xX3c5xX3xX37xXb31xXbxX3xX17xX1xX7dxXexX3xX17xXb7cxX32xX3xX2axX2bxX2xX151xXaxX3xX1xX2fxX10xX268xX9xXaxX4cxXecxX10xX4cxX17xX1xX7axX17xX1cxX44xX32xX6xX7axX44xXecxX10xX44xXexX1xX10xX44xXexX1xX6xX90xX44xX6xX17xX44xX15xXdxX10xX32xX44xXexX1xXdxX10xXexX44xX204xX10xX44xX15xX10xXbxX44xX17xX1xX6xXexX44xX17xX6xX32xX44xX2axX2bxX2xX151xX4cxX2xX28xX2bxX28xX151xX43xXcfxX1xXexX32xXaxX12xXb61xX1xX79xX17xX1cxX3xX32xX286xX7axX3xXecxX10xX3xXexX1xX587xX3xXexX1xX6xX90xX3xXb7cxX17xX3xX37xXdxX587xX32xX3xXexX1xXdxX3c5xXexX3xX204xX3c5xX3xX37xXb31xXbxX3xX17xX1xX7dxXexX3xX17xXb7cxX32xX3xX2axX2bxX2xX151xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX2fxX90xX17xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX15xXaxX12xXb61xX1xX79xX17xX1cxX3xX32xX286xX7axX3xXecxX10xX3xX32xX6xX17xX1cxX3xX204xX1xX7axX89xX17xX1xX3xX1xX2a3xX93xX17xX1cxX3xXexX1xX587xX3xXexX1xX6xX90xX3xX4xX393xX3xXexX1xXdxX3c5xXexX3xX204xX3c5xX3xX37xXb31xXbxX3xX17xX1xX7dxXexX3xX17xXb7cxX32xX3xX2axX2bxX2xX151xX3xXexX1xX10xX90xX3xX4xX1xX7dxX32xX3xX37xXdxX587xX32xX3xX4xX3dxX6xX3xXexX1axXbxX3xX4xX1xX5d5xX3xX115xX6xX2fxX3xX6xX17xX15xX3xX35dxX2fxXdxX92xX10xX2fxXcfxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX15xXdxX92xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX7axX5xX12xX0xX15xXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2fxXaxX12xX0xX4cxX15xXdxX92xX12xX0xX4cxX15xXdxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX90xX7axX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX90xX3x16159xXdxX17xX1cxX0xX4cxXbxX12