Tên lửa của tiêm kích Su-57 Nga tăng gấp đôi tầm bắn
Nga sẽ trang bị cho chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57 sở hữu tên lửa không đối đất tầm xa “nhân đôi” phạm vi hoạt động.
dcb7x1212cx1153dxe2a8x155f2x15b12x11d04xf431x12285xX7x11d5bx11fb0x13bfdx15ac2x130f0x11b2dxX5x119dfxXax1562cxXcx11ad4x13812xX3xX5x1419dxX6xX3xX4x12895xX6xX3xXexXdxX14x144fbxX3x13cd9x14d03xX4xX1xX3x1456ex124b8x10151x11c4bx1198exX3x13368x1300cxX6xX3xXexdf9axX15xX30xX3xX30xf96exXbxX3x11aa9x15f27xXdxX3xXex13667xX22xX3xdeb0x12bf8xX15xX0x12877xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf70axX10xX6xec4fxXaxX12xX2fxX30xX6xX3xX7x15ae6xX3xXex10b33xX6xX15xX30xX3xX44xefb8xX3xX4xX1x12749xX3xX4xX1xXdx154c2xX15xX3xX3cxX39xX2axX3xX4x1493exX3xXexX1xX74xX3xX1x128abxX3xXexX1x14a28xX3xX2cxX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX7x11e75xX3xX1x115a0xX2axX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX24xX1xX3dxX15xX30xX3xX3cxf5e7xXdxX3xX3cxX39xXexX3xXexX41xX22xX3xe529xX6xX3xe9daxX15xX1xeea0xX15xX3xX3cxX3dxXdx124bexX3xXbxX1x12b72xX22xX3x15d34xXdxX3xX1xX6fxXc2xXexX3xX3cxe7c6xX15xX30xf191xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15669xX6fxX5ax1347cxXaxX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb2xXexX2bxX6xX5xXdxX30xX15x103b8xX3xX4xX10xX15xXexX10xX65x12628xXaxX12xX0xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb2xXexX2bxX6xX5xXdxX30xX15xXf8xX3xX4xX10xX15xXexX10xX65xX100xX3xX4xX6fxX5xX6fxX65xXf8xX3xf950xfdd9xX12exX12exX12exX12exX12exX100xX3x10a07xX6fxX15xXexX2bxX136xX6xX22xXdxX5xXe4xXf8xX3xed07xX10xX65xX5axX6xX15xX6x13bc2xX3x15574xX65xXdxX6xX5xX14axX3xX57xX10xX5xXc5xX10xXexXdxX4xX6xX14axX3xX7xX6xX15xX7xX2bxX7xX10xX65xXdxX136xX100xX3xX136xX6fxX15xXexX2bxX7xXdx12855xX10xXf8xX3xX2x1479dxXbxXb2xX100xXaxX12xX0xXdxX22xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xX4xX10xX2bxX6fxX44x14867xX10xX4xXexX3xX5axX30xX22xX10xX5axXdxX6xX3xXc5xXdxX5axX10xX6fxX3xX22xXbxX176xXaxX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXax11d02xXdxX5axXexX1xXf8xX3x120c0xX2xee1fxXbxXb2xX100xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexXf8xX3x15bf4xX176xX176xXbxXb2xX100xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX48xX6xXbxXbxX7xX48xX6fxXbxX10xX15xX48xX22xX10xX5axXdxX6xX48xXexX1xX2axX22xX44xe56exXbxX9xX15xX10xX1adxX7xX48xX2x14d79xX176xX1efxX48xX2xX1c3xX2dxX5axX1c3xX2xX2xX2xX1efxX1c3xX1b6xXexX2xX2xX12exX1b4xX5xX1b6xX2bxXexXdxX10xX22xX24xXdxX4xX1xXd1xX18exXbxX30xXaxX3xX5axX6xXexX6xX2bxXexXe4xXbxX10xX9xXaxXc5xXdxX5axX10xX6fxX48xX22xXbxX176xXaxX3xX5axX6xXexX6xX2bxX10xX15xX4xX6fxX5axX10xX9xXax1505dxdcddxX24xX22xXexea97xX2fxXcxX136xX1c3xX65xX44xX143xX44x125f2xX30xX1b4xX7xXbx1238fxX65x15de4xX238x10daaxX57x13d16xX48xX245xX2axXbxX14cxX29xX48x12e4fxX237xX22xX1xX14cxX171x15e9axX2x147b3xXexXcxX12exX22xX44xX25exX1b4xX1adxX258xX24ex120fexX1b6xXe1x15562xX18exX7xXc5x11dc5xX44xX1c3xX2cxX245xX24xX6fxX57xXexX176x13981xX25exX5xX10xX24exXcxX171xXb2xX25exXbxX27cxX4xX24exX25exX237xX6xX24cxX171xX1adxX1c3xX27cxX24axX26exXe4xX5axX6x11f80xX7xX238xX65xX12exX18exX237xX24axX26ex138b5xX2axX10xX237xXdx12f46xX14cxX29xX10xX1efxXc5xX30xXexX57xX4xX1xX24xX260xX1c3xXe4xX176xX2dx11baaxX258xX296xX1b6xX258xXc5xX1b6x1502exX2bcxX1b4xXe4xXbxX1b4xX23cxX6fxX2cxX5xX7xX2bcxX2axX250xX237xX1adxX24cxX18exX1adxX26bxX1c3xX250xX26bxX1c3xX250xXaxX3xX5axX6xXexX6xX2bxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX6fxX5axXe4xXaxX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb2xXexX2bxX6xX5xXdxX30xX15xXf8xX3xX4xX10xX15xXexX10xX65xX100xXaxX12xX0xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxXexX10xXb2xXexX2bxX6xX5xXdxX30xX15xXf8xX3xX4xX10xX15xXexX10xX65xX100xX3xX4xX6fxX5xX6fxX65xXf8xX3xX12dxX12exX12exX12exX12exX12exX12exX100xX3xX136xX6fxX15xXexX2bxX136xX6xX22xXdxX5xXe4xXf8xX3xX143xX10xX65xX5axX6xX15xX6xX14axX3xX14cxX65xXdxX6xX5xX14axX3xX57xX10xX5xXc5xX10xXexXdxX4xX6xX14axX3xX7xX6xX15xX7xX2bxX7xX10xX65xXdxX136xX100xX3xX136xX6fxX15xXexX2bxX7xXdxX171xX10xXf8xX3xX2xX176xXbxXb2xX100xXaxX12xX24cxX10xX22xX3xXc5xXdxX5axX10xX6fxX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xXb2xX2axX39xXexX3xX24xX25xX4xX1xX3x13898xX15xX30xX2axf088xX15xXf8xX3xe888xXcx15615xX0xX48xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX6fxX5axXe4xXaxX12xX2fxX30x1480bxfebdxXdxX3xX3cxX87xX15xX30xX3xX3cxX41xX2axX3xXcx1200fxXbxX3xX3cxX6fx122fexX15xX3xXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX237xX1xXdxX74xX15xX3xX5xX3dfx138f5xX4xX3xX3b4xX296xXcxX3bcxX143xX3bexX3xX2fxX30xX6xX3xXe1xX6fxX65xXdxX7xX3xX2a4xX44xX15xX6fxX7xX6fxXc5xX3xX3cx13de2xX3xXexXdxX74xXexX3xX5xXcexX3xXexX1xX3dxX15xX30xX3xXexXdxX15xX3xXexX65xX14xX15xX3xfeddxX2axX6xX3xX24xX14xX15xX1xX3xXexX65xX2axXe4x1462dxX15xX3xX1x11b2exX15xX1xX3xX43bxX2axXb8xX15xX3xX3cxXcexXdxX3xX245xXc5xX10xX171xX5axX6xXd1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX6fxX5axXe4xXaxX12xX296xX14xX15xX1xX3xX3bcxXcxX3xX3b4xX2fxX30xX6xX3bexX3xX15xX30xX3f2xXe4xX3xX1b6xX2dxX48xX2xX2xX3xX5ax1125dxX15xX3xX5xX3e0xXdxX3xX3dxX15xX30xX3xX2a4xX44xX15xX6fxX7xX6fxXc5xX3xXexX2axXe4xX14xX15xX3xX44xXa7xX3xXexXdxX14xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX24xX1xX6fxXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX7xX62xX3xX15xX1xX3edxX15xX3xXc5xf112xX3xX24xX1xX25xX3xX22x15f79xXdxX3xX4x16087xX3xX24xX1xdd5cxX3xX15xX34xX15xX30xX3xXexX39xX15xX3xX4xX3dxX15xX30xX3xX22x13cfbxX4xX3xXexXdxX14xX2axX3xXexX65xX14xX15xX3xX44xXcexX3xXc5xX3f2xX3xX43bxX2axX6xX3xX22x14606xXexX3xXbxX1xXc2xX22xX3xXc5xXdxX3xX1xX6fxXc2xXexX3xX3cxXcexX15xX30xX3xX4xX1cxX6xX3xX1xX83xX3xXexX1xXa7xX15xX30xX3xXbxX1xea42xX15xX30xX3xX24xX1xX3dxX15xX30xX3xX24x1223fxX3xX3cxX6bxX4xX1xXd1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX6fxX5axXe4xXaxX12xXe1xX14xX15xX3xX4xXc2xX15xX1xX3xX3cxX4d6xX14axX3xX3dxX15xX30xX3xX2a4xX44xX15xX6fxX7xX6fxXc5xX3xX15xX4d6xXdxX3xXb5xXc5xX4cbxX3xX24xX1xX25xX3xX22xX4d2xXdxX3xX15xX3f2xXe4xX3xX4xX4d6xX3xXexX41xX22xX3xX44xX45xX15xX3xX30xX39xXbxX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX1xX87xX3xX2fxX30xX6xX3xX3cxX6xX15xX30xX3xX7xX92xX3xX1xX95xX2axXbexXd1xX3xf2faxXdxX448xX2axX3xX3dxX15xX30xX3xX2a4xX44xX15xX6fxX7xX6fxXc5xX3xXc5xX48fxX15xX3xX30xXdxX95xX3xX24xX25xX15xX3xX5xX3f2xX3xXexX14xX15xX3xX4xX1cxX6xX3xX5xX6fxXc2xXdxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX22xX4d2xXdxX3xX15xX3f2xXe4xXd1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX237xX10xX15xXexX10xX65xXaxX12xX0xXdxX22xX30xX3xX7xXexXe4xX5xX10xX9xXaxX1adxXdxX5axXexX1xXf8xX3xX1b4xX2xX2cxXbxXb2xX100xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexXf8xX3xX1c3xX176xX1b4xXbxXb2xX100xXaxX3xX7xX65xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf8xX48xX48xXdxXd1xX44xX6xX6fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXd1xXc5xX15xX48xX15xX10xX1adxX7xX48xX2xX1efxX176xX1efxX48xX2xX12exX1b4xX5axX1c3xX12exX1efxX176xX1b6xX1c3xX12exXexX2dxX1b6xX1b4xX1c3xX5xX2xXd1xX18exXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1cxX6xX3xXexXdxX14xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xXexX34xX15xX30xX3xX30xX39xXbxX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX41xX22xX3xX44xX45xX15xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX237xX6xXbxXexXdxX6fxX15xXaxX12xXcxXdxX14xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1cxX6xX3xX43bxX2axXb8xX15xX3xX3cxXcexXdxX3xX2fxX30xX6xXd1xX3x15f5dxX15xX1xXf8xX3xX29xXbxX2axXexX15xXdxX24xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX6fxX5axXe4xXaxX12xX296xXcxX3bcxX143xX3xX5xX3f2xX3xX15xX1xX3f2xX3xX7xX4daxX15xX3xXb2xX2axX39xXexX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1xX3f2xX15xX30xX3xX3cxX41xX2axX3xX4xX1cxX6xX3xX2fxX30xX6xXd1xX3xX272xXcexXexX3xXexX65xX6fxX15xX30xX3xX15xX1xX95xX15xX30xX3xX7xX4daxX15xX3xXbxX1x13092xX22xX3xX4xX1cxX6xX3xX3cxX7cxX15xX3xXc5xX6bxX3xX15xX3f2xXe4xX3xX5xX3f2xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xXexX41xX22xX3xXb2xX6xX3xX24xX1xX3dxX15xX30xX3xX3cxXa7xXdxX3xX3cxX39xXexX3xX296xX1xX2bxX1c3xX2xX3xXbxX1x1341dxX3xX1xX1cxXe4xX3xX4xX4daxX3xX65xX6xX5axX6xX65xX3xXc5xX3f2xX3xX4xX1xXdxX74xX15xX3xX1xXc2xX22xXd1xX3xXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xXa7xX15xX30xX3xX65xX6xX5axX6xX65xX3xX296xX1xX2bxX1c3xX2xX258xX3xX4xX4d6xX3xXbxX1xXc2xX22xX3xXc5xXdxX3xX1xX6fxXc2xXexX3xX3cxXcexX15xX30xX3xX1b6xX2cxX12exX24xX22xX3xXexX65xX6fxX15xX30xX3xX24xX1xXdxX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1xXa7xX15xX30xX3xX1xXc2xX22xX3xX296xX1xX2bxX1c3xX2xX14cxX3xX5xXc2xXdxX3xX3cxXc2xXexX3xX2xX2cxX12exX24xX22xXd1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX6fxX5axXe4xXaxX12xX237xX776xX4xX3xX4xX1xX2axXe4xX14xX15xX3xX30xXdxX6xX3xX3cxX776xX15xX1xX3xX30xXdxX776xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX22xX3f2xX3xX3dxX15xX30xX3xX2a4xX44xX15xX6fxX7xX6fxXc5xX3xX3cxX6xX15xX30xX3xXb5x138b8xXbxX3xX22xX92xXbexX3xX5xX3f2xX3xX296xX1xX2bxX2cxX24exX272xX296xX1b6xX3xX3cxX3dfxX405xX4xX3xX3cxX3b8xX15xX3xX3cxX6fxX776xX15xX3xX3cxX422xX3xXexX25xX4xX1xX3xX1xX405xXbxX3xXc5xX4d2xXdxX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxXd1xX3xX25exX41xX15xX3xX3cxX41xX2axX3xXexXdxX14xX15xX3xX296xX1xX2bxX2cxX24exX3xX65xX6xX3xX22xX45xXexX3xX4xX3dxX15xX30xX3xX4xX1xX844xX15xX30xX3xX5xX3f2xX3xXc5xX3f2xX6fxX3xX15xX34xX22xX3xX1b6xX12exX2xX2cxX3xXc5xX4d2xXdxX3xXbxX1xXc2xX22xX3xXc5xXdxX3xX1xX6fxXc2xXexX3xX3cxXcexX15xX30xX3xX3cxX3dfxX405xX4xX3xX4xX3dxX15xX30xX3xX44xXa7xX3xX5xX3f2xX3xX1b6xX1efxX2cxX24xX22xXd1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX6fxX5axXe4xXaxX12xXe1xXcexX3xXexX65xX3dfxX92xX15xX30xX3xX27cxX2axXa7xX4xX3xXbxX1xX527xX15xX30xX3xX2fxX30xX6xX3xX29xX10xX65xX30xX10xXe4xX3xX29xX1xX6fxXdxX30xX2axX3xXex15990xX15xX30xX3xX4xX1xX6fxX3xX44xXdxX74xXexX3xXexXdxX14xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX3cxX422xX3xXexX1xX6xX22xX3xX30xXdxX6xX3xXc5xX3f2xX6fxX3xX43bxX2axX776xX3xXexX65xX44cxX15xX1xX3xXexX1xX18xX3xX15xX30xX1xXdxX83xX22xX3xX15xX1xX95xX15xX30xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX1xX3f2xX15xX1xX3xXexX65xX44cxX15xX1xX3xXexXdxX14xX15xX3xXexXdxX74xX15xX3xX4xX1cxX6xX3xX2fxX30xX6xXd1xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX6fxX5axXe4xXaxX12xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX24xX1xX3dxX15xX30xX3xX1xX448xX3xX30xX503xXbxX3xX24xX1xX4d6xX3xX24xX1xX34xX15xX3xX24xX1xXdxX3xX4xX39xXexX3xX4xX776xX15xX1xX3xXc5xX3f2xX3xX1xXc2xX3xX4xX776xX15xX1xX3xXexX65xX14xX15xX3xX4xX776xX4xX3xX3cxX3dfxX3e0xX15xX30xX3xX44xX34xX15xX30xX3xX30xX3b8xX3xX30xX1xX448xXd1xX3xXcxXdxX14xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX15xX3f2xXe4xX3xX3cxX422xX3xX4xX4d6xX3xX4xX2axXcexX4xX3xX44xX6xXe4xX3xXexX1xX18xX3xX3cxX41xX2axX3xXexXdxX14xX15xX3xXexX65xX6fxX15xX30xX3xX15xX34xX22xX3xX1b6xX12exX2xX12exXd1xX3xec69xX4d2xX4xX3xXexX25xX15xX1xX3xX22x155faxXdxX3xX4xX1xXdxX74xX4xX3xXexXdxX14xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX4xX4d6xX3xX30xXdxX776xX3xXc5xX3f2xX6fxX3xX24xX1xX6fxX4daxX15xX30xX3xX2cxX12exX3xXexX65xXdxX83xX2axX3xX24axX29xX250xXd1xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX65xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX14xX15xX3xX43bxX2axX6xX15xXf8xX0xX48xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX12xX0xX2axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2bxXexX1xX2axX22xX44xX2bxX6xX15xX5axX2bxX7xX6xXbxX6fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX2axX2bxX1c3xX12exX272xX296xX1b6xX3xX143xXdxX83xXexX3xX2fxX6xX22xX3xX5xX41xX15xX3xX3cxX41xX2axX3xX22xX6xX15xX30xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX3bcxX2bxX2dxX2dxX3xXexX65x15a52xX4xX3xX4xX1xXdxX74xX15xXaxX3xX1xX65xX10xX136xX9xXaxX48xXc5xX2axX2bxX24xX1xXdxX48xX7xX2axX2bxX1c3xX12exX22xX24xX1b6xX2bxXc5xXdxX10xXexX2bxX15xX6xX22xX2bxX5xX6xX15xX2bxX5axX6xX2axX2bxX22xX6xX15xX30xX2bxXexX10xX15xX2bxX5xX2axX6xX2bxX65xX2bxX2dxX2dxX2bxXexX65xX2axX4xX2bxX4xX1xXdxX10xX15xX48xX2xX1b4xX2xX2xX24exX1b4xXd1xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX30xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX48xX22xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1b6xX12exX48xX15xX10xX1adxX7xX48xX2xX1efxX1c3xX1efxX48xX2xX1c3xX176xX5axX1b6xX2xX12exX2xX12exX176xX2cxXexX24exX2cxX1efxX176xX5xX2xX12exXd1xX18exXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1cxX6xX3xXexXdxX14xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xXexX34xX15xX30xX3xX30xX39xXbxX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX41xX22xX3xX44xX45xX15xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXc5xX12xX0xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX2axX2bxX1c3xX12exX272xX296xX1b6xX3xX143xXdxX83xXexX3xX2fxX6xX22xX3xX5xX41xX15xX3xX3cxX41xX2axX3xX22xX6xX15xX30xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX3bcxX2bxX2dxX2dxX3xXexX65xXafexX4xX3xX4xX1xXdxX74xX15xXaxX3xX1xX65xX10xX136xX9xXaxX48xXc5xX2axX2bxX24xX1xXdxX48xX7xX2axX2bxX1c3xX12exX22xX24xX1b6xX2bxXc5xXdxX10xXexX2bxX15xX6xX22xX2bxX5xX6xX15xX2bxX5axX6xX2axX2bxX22xX6xX15xX30xX2bxXexX10xX15xX2bxX5xX2axX6xX2bxX65xX2bxX2dxX2dxX2bxXexX65xX2axX4xX2bxX4xX1xXdxX10xX15xX48xX2xX1b4xX2xX2xX24exX1b4xXd1xX1xXexX22xXaxX12xX29xX2axX2bxX1c3xX12exX272xX296xX1b6xX3xX143xXdxX83xXexX3xX2fxX6xX22xX3xX5xX41xX15xX3xX3cxX41xX2axX3xX22xX6xX15xX30xX3xXexX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX3bcxX2bxX2dxX2dxX3xXexX65xXafexX4xX3xX4xX1xXdxX74xX15xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX296xX14xX15xX1xX3xXcxX65xX2axXe4xX448xX15xX3xX1xX44cxX15xX1xX3xX27cxX2axXa7xX4xX3xXbxX1xX527xX15xX30xX3xX143xXdxX83xXexX3xX2fxX6xX22xX3xXc5xX91axX6xX3xXbxX1xX776xXexX3xX7xX4d6xX15xX30xX3xXbxX1xX4d6xX15xX30xX3xX7xXafexX3xX30xX1xXdxX3xX5xXc2xXdxX3xX1xX6fxXc2xXexX3xX3cxXcexX15xX30xX3xX1xX2axX39xX15xX3xX5xX2axXe4xX83xX15xX3xX4xX1xX2axXe4x127edxX15xX3xXexX65xXc2xX15xX30xX3xXexX1xX776xXdxX3xX44xX776xX6fxX3xX3cxXcexX15xX30xX3xXexXdxX14xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xXbxX1xX527xX15xX30xX3xX24xX1xX3dxX15xX30xX3xXexXc2xXdxX3xXcxX65xX2axX15xX30xX3xX3cxX6fxX3f2xX15xX3xX24exX1c3xX2cxXd1xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXc5xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX3xXc5xX4cbxX3xX24xX1xX25xX3xX5xX405xXdxX3xX1xXc2xXdxX3xXb2xX2axX39xXexX3xX1xXdxX83xX15xX3xXexX65xX6fxX15xX30xX3xX4xX2axXcexX4xX3xXexX3edxXbxX3xXexX65xX3edxX15xX3xX143xX6fxX7xXexX6fxX24xX3xX1b6xX12exX2xX1efxX3xX4xX1cxX6xX3xX2fxX30xX6xXaxX3xX1xX65xX10xX136xX9xXaxX48xXc5xX2axX2bxX24xX1xXdxX48xX2cxX2bxXc5xX2axX2bxX24xX1xXdxX2bxX5xX6fxXdxX2bxX1xX6xXdxX2bxXb2xX2axX6xXexX2bxX1xXdxX10xX15xX2bxXexX65xX6fxX15xX30xX2bxX4xX2axX6fxX4xX2bxXexX6xXbxX2bxXexX65xX6xX15xX2bxXc5xX6fxX7xXexX6fxX24xX2bxX1b6xX12exX2xX1efxX2bxX4xX2axX6xX2bxX15xX30xX6xX48xX2xX1b4xX12exX24exX1efxX12exXd1xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX30xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX48xX22xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1b6xX12exX48xX15xX10xX1adxX7xX48xX2xX1efxX1c3xX2dxX48xX2xX12exX1b4xX5axX176xX2xX1b6xX176xX12exX176xX12exXexX1b6xX1b6xX1b4xX12exX5xX2xXd1xX18exXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1cxX6xX3xXexXdxX14xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xXexX34xX15xX30xX3xX30xX39xXbxX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX41xX22xX3xX44xX45xX15xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXc5xX12xX0xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX3xXc5xX4cbxX3xX24xX1xX25xX3xX5xX405xXdxX3xX1xXc2xXdxX3xXb2xX2axX39xXexX3xX1xXdxX83xX15xX3xXexX65xX6fxX15xX30xX3xX4xX2axXcexX4xX3xXexX3edxXbxX3xXexX65xX3edxX15xX3xX143xX6fxX7xXexX6fxX24xX3xX1b6xX12exX2xX1efxX3xX4xX1cxX6xX3xX2fxX30xX6xXaxX3xX1xX65xX10xX136xX9xXaxX48xXc5xX2axX2bxX24xX1xXdxX48xX2cxX2bxXc5xX2axX2bxX24xX1xXdxX2bxX5xX6fxXdxX2bxX1xX6xXdxX2bxXb2xX2axX6xXexX2bxX1xXdxX10xX15xX2bxXexX65xX6fxX15xX30xX2bxX4xX2axX6fxX4xX2bxXexX6xXbxX2bxXexX65xX6xX15xX2bxXc5xX6fxX7xXexX6fxX24xX2bxX1b6xX12exX2xX1efxX2bxX4xX2axX6xX2bxX15xX30xX6xX48xX2xX1b4xX12exX24exX1efxX12exXd1xX1xXexX22xXaxX12xX2cxX3xXc5xX4cbxX3xX24xX1xX25xX3xX5xX405xXdxX3xX1xXc2xXdxX3xXb2xX2axX39xXexX3xX1xXdxX83xX15xX3xXexX65xX6fxX15xX30xX3xX4xX2axXcexX4xX3xXexX3edxXbxX3xXexX65xX3edxX15xX3xX143xX6fxX7xXexX6fxX24xX3xX1b6xX12exX2xX1efxX3xX4xX1cxX6xX3xX2fxX30xX6xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX143xX6fxX7xXexX6fxX24xX2bxX1b6xX12exX2xX1efxX14axX3xX4xX2axXcexX4xX3xXexX3edxXbxX3xXexX65xX3edxX15xX3xX5xX4d2xX15xX3xX15xX1xX39xXexX3xX24xXd22xX3xXexX91axX3xXexX1xX3e0xXdxX3xX237xX1xXdxX74xX15xX3xXexX65xX6xX15xX1xX3xX25exXc2xX15xX1xX3xX4xX1cxX6xX3xX2fxX30xX6xX3xXbxX1xX3dxX3xX5axXdx1517fxX15xX3xX15xX1xXdxX448xX2axX3xX24xX1xX25xX3xXexX3f2xXdxX3xXexXa7xXdxX3xXexXb8xX15xXd1xX3xXcxX65xX6fxX15xX30xX3xX7xXa7xX3xX15xX3f2xXe4xX14axX3xX4xX4d6xX3xX2cxX3xX5xX6fxXc2xXdxX3xXc5xX4cbxX3xX24xX1xX25xX3xX5xX405xXdxX3xX1xXc2xXdxX3xX3cxX3dfxX405xX4xX3xX4xX776xX4xX3xX4xX1xX2axXe4xX14xX15xX3xX30xXdxX6xX3xX43bxX2axXb8xX15xX3xX7xXafexX3xX3cxX503xX4xX3xX44xXdxX83xXexX3xX43bxX2axX6xX15xX3xXexXb8xX22xXd1xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXc5xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX39xXbxX3xX15xX1xX3edxX15xX3xX1xXe4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX1xX4daxX3xX15xX34xX15xX30xX3xXexX3f2xX15xX30xX3xX1xX44cxX15xX1xX3xX24xX1xXdxX3xX3cxX776xX15xX1xX3xX3cxX39xXexXaxX3xX1xX65xX10xX136xX9xXaxX48xXc5xX2axX2bxX24xX1xXdxX48xX7xX2axX2bxX2cxX2dxX2bxX4xX1xX6xXbxX2bxX15xX1xX6xX15xX2bxX1xXe4xX2bxX7xXdxX15xX1xX2bxX24xX1xX6xX2bxX15xX6xX15xX30xX2bxXexX6xX15xX30xX2bxX1xXdxX15xX1xX2bxX24xX1xXdxX2bxX5axX6xX15xX1xX2bxX5axX6xXexX48xX2xX1b4xX12exX1b4xX176xX1c3xXd1xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX30xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX48xX22xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1b6xX12exX48xX15xX10xX1adxX7xX48xX2xX1efxX1c3xX1b4xX48xX2xX1c3xX176xX5axX176xX1b6xX2xX2xX12exX12exX24exXexX1b4xX1c3xX2dxX1c3xX5xX1b4xXd1xX18exXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX5xX18xX6xX3xX4xX1cxX6xX3xXexXdxX14xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xXexX34xX15xX30xX3xX30xX39xXbxX3xX3cxX3dxXdxX3xXexX41xX22xX3xX44xX45xX15xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXc5xX12xX0xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX39xXbxX3xX15xX1xX3edxX15xX3xX1xXe4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX1xX4daxX3xX15xX34xX15xX30xX3xXexX3f2xX15xX30xX3xX1xX44cxX15xX1xX3xX24xX1xXdxX3xX3cxX776xX15xX1xX3xX3cxX39xXexXaxX3xX1xX65xX10xX136xX9xXaxX48xXc5xX2axX2bxX24xX1xXdxX48xX7xX2axX2bxX2cxX2dxX2bxX4xX1xX6xXbxX2bxX15xX1xX6xX15xX2bxX1xXe4xX2bxX7xXdxX15xX1xX2bxX24xX1xX6xX2bxX15xX6xX15xX30xX2bxXexX6xX15xX30xX2bxX1xXdxX15xX1xX2bxX24xX1xXdxX2bxX5axX6xX15xX1xX2bxX5axX6xXexX48xX2xX1b4xX12exX1b4xX176xX1c3xXd1xX1xXexX22xXaxX12xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX39xXbxX3xX15xX1xX3edxX15xX3xX1xXe4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX24xX1xX4daxX3xX15xX34xX15xX30xX3xXexX3f2xX15xX30xX3xX1xX44cxX15xX1xX3xX24xX1xXdxX3xX3cxX776xX15xX1xX3xX3cxX39xXexX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX65xX6fxX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX5a4xXd22xX3xXexX1xXafexX4xX3xX1xXdxX83xX15xX3xXexXa7xXexX3xX1xX7cxX15xX3xX4xX776xX4xX3xX15xX1xXdxX83xX22xX3xXc5xX4ebxX3xXexX776xX4xX3xX4xX1xXdxX74xX15xX3xX24xX1xX3dxX15xX30xX3xX3cxXa7xXdxX3xX3cxX39xXexX14axX3xX22xX776xXe4xX3xX44xX6xXe4xX3xXexXdxX14xX22xX3xX24xX25xX4xX1xX3xX3cxX6xX3xX15xX34xX15xX30xX3xXexX1xX3dfxX3e0xX15xX30xX3xXexX25xX4xX1xX3xX1xX405xXbxX3xXexX1xX14xX22xX3xXbxX6fxX5axX3xX4xX1x13fa4xX3xXexX1xX6bxX3xX22xX4ebxX4xX3xXexXdxX14xX2axX3xX5axXc2xX15xX30xX3xXexX65xX10xX6fxX3xX15xX30xX6fxX3f2xXdxXd1xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXc5xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX2axX5xX12xX0xX5axXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX65xXaxX12xX0xX48xX5axXdxXc5xX12xX0xX48xX5axXdxXc5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6fxX2axX65xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6fxX3xX44xX6xX6fxXexXdxX15xXexX2axX4xXd1xXc5xX15xX0xX48xXbxX12