Bộ Quốc phòng tặng nhà tình nghĩa cho thương binh ở Hương Khê
(Baohatinh.vn) - Thương binh Lương Văn Hoa ở xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh được Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà tình nghĩa.
bba1x14b6cx161aex13f55x12c31xe22axfa4bxe52bx1146cxX7xbfe2x14d54x187dcx192cbx13280x18be4xX5x165afxXaxf619xX0xcf16xX12x11037x114b4xX3x16197x17cd6x112aaxX4xX3xXbxX1xefc6x191e4x170bcxX0x12a3exX14xX12xX0xX14xX12xX3xXex140bexX21xX22xX0xX24xX14xX12xX0xX14xX12xX3xX21xX1xd69bxX3xXex17949xX21xX1xX3xX21xX22xX1x14350xX6xX3xX4xX1x151a5xX3xXexX1x142d6x1a92dxX21xX22xX3xX14xXdxX21xX1xX0xX24xX14xX12xX0xX14xX12xX3x124caxX3xc9f7xX4cxX4dxX21xX22xX3x14777xX1x17b49xX3xX0xX24xX14xX12xX0xX24xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX10xX6xee37xXaxX12xXcxX1xX4cxX4dxX21xX22xX3xX14xXdxX21xX1xX3xda0bxX4cxX4dxX21xX22xX3x1023dx1280fxX21xX3xX5fxX48xX6xX3xX5dxX3x11471x11ae2xX3x197ccxX1xe6c5xX4xX3xXcx1348bx15fc7xX4xX1x17485xX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX65xX1xX67xXacxX3xX5fxX39xX3xXcxX43xX21xX1xX3x14e43xX4cx145efxX4xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xX1x14fedxX3xXexXa8xXc3xX3x14461x1465bxX3xXexXa8xXdx154e2xX1axX3xXc1xf791xX21xX22xX3xX9fx11fe6x168c6xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6x12639xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX48xX80xXebxXaxX12xX0xXdx12577xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxc3ecxX10xX21xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXax153afxXdxX80xXexX1x14261xX3x17d98xX2xfb15xXbxX9fxdcfdxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX132xX3x1627bxX2xXdcxXbxX9fxX139xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX24xX24xXdxXfbxX14xX6xX48xX1xX6xXexXdxX21xX1xXfbxff5axX21xX24xX21xX10xX12dxX7xX24x1051cxXdcxed05xX16dxX24xX2xX16dx13d5bxX80xX136xX2xX16bxX143xXdcxX16bxX172xXexX134xX172xdaf7xX172xX136xX5xXdcxXfbx158a7xXbxX22x16589xXa8xX9xXdbxXdcxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX4dxX21xX22xX3xX14xXdxX21xX1xX3xX5dxX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX65xX1xX67xXaxX3xX12dxXdxX80xXexX1xX9xXaxX134xX2xX136xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX143xX2xXdcxXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX48xX21xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexbdd0xX6xX5xXdxX22xX21xX132xX3xX184xX1axX7xXexXdxc10cxXebxX139xXaxX12xef27x1581dxX21xX22xX3xX16bxX2xX24xXdbxXacxX3xX16xX17xX3xX11exX5fxX19xX223xX3xXex19423xX21xX1xX3xX5fxX39xX3xXcxX43xX21xX1xX3xXbxX1xX1bxXdxX3xX1xXc3xXbxX3xX163x16c0dxXdxX3xX4x12591xXbxX3x16411xXebxXacxX3xX4xX1x17445xX21xX1xX3xc91fxX1axXebx175fdxX21xX3xX1xX1axXebxXe1xX21xX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX65xX1xX67xX3xX163xX39xX3xX9fxXa0xX3xXa2xX1xXa4xX4xX3xXcxXa8xXa9xX4xX1xX3xXex110acxX3xX4xX1x17d2cxX4xX3x14191xX1xX5dxXdxX3xX4xedc6xX21xX22xX3xX9fxXeaxXebxX3xX80x16c23xX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xX293xX21xX22xX3xX8fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX95xX96xX21xX3xX5fxX48xX6xX3x18a97xX17exX2xX3xXexX1axX286xXdxeffexXacxX3xX5xX39xX3xXexX1xX4cxX4dxX21xX22xX3xX14xXdxX21xX1xX3xX1xXa9xX21xX22xX3x128cbxXacxX3xX1xX48xX39xX21xX3xX4x1117bxX21xX1xX3xX22xXdxX6xX3xXc1xX3cxX21xX1xX3xX28dxX1xd9b1xX3xX28dxX1xX96xX21xXacxX3xX14xX2edxX21xX3xXexX1xXeaxX21xX3xX5xX1axX293xX21xX3xXc1xX6xX1axX3xXebx18005xX1axXacxX3xX7xX1bxX21xX22xX3xX4xf6d4xX21xX22xX3xX163xXc3xX3xXexXa8xX48xX21xX22xX3xX4xX96xX21xX3xX21xX1xX39xX3xX14xbd4fxX3xX9fxX1axX1bxX21xX22xX3xX4xX251xXbxX3xX21xX1xX4cxX21xX22xX3xX28dxX1xX293xX21xX22xX3xX4xX2fcxX3xXc1xXdxX261xX1axX3xX28dxXdxXe1xX21xX3xX5xX39xX113xX3xX21xX1xX39xX3xX113xX24dxXdxXfbxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX48xX80xXebxXaxX12xX0xXdxX113xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX21xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX80xXexX1xX132xX3xX134xX2xX136xXbxX9fxX139xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX132xX3xX143xX2xXdcxXbxX9fxX139xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX24xX24xXdxXfbxX14xX6xX48xX1xX6xXexXdxX21xX1xXfbxX163xX21xX24xX21xX10xX12dxX7xX24xX16bxXdcxX16dxX16dxX24xX2xX16dxX172xX80xX136xX2xX16bxX143xXdcxX16dxX134xXexX2xX17exX172xX136xX134xX5xXdcxXfbxX184xXbxX22xX187xXa8xX9xX136xX17exX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX4dxX21xX22xX3xX14xXdxX21xX1xX3xX5dxX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX65xX1xX67xXaxX3xX12dxXdxX80xXexX1xX9xXaxX134xX2xX136xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX143xX2xXdcxXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX48xX21xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexX211xX6xX5xXdxX22xX21xX132xX3xX184xX1axX7xXexXdxX21exXebxX139xXaxX12x181b4xX22xX293xXdxX3xX21xX1xX39xX3xX4xX2fcxX3xX80xXdxXe1xX21xX3xXexX25axX4xX1xX3xX22xfb69xX21xX3xXdbxXdcxX3xX113xX0xX7xX1axXbxX12xX16bxX0xX24xX7xX1axXbxX12xX3xX163xX24dxXdxX3xXexX286xX21xX22xX3xX28dxXdxX21xX1xX3xXbxX1xX25axX3xXexXa8xX67xX21xX3xX2xX136xXdcxX3xXexXa8xXdxXe1xX1axX3xXc1xXe5xX21xX22xXfbxX3xXcxXa8xX48xX21xX22xX3xXc1xX2fcxXacxX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xX1xXd5xX3xXexXa8xXc3xX3xXdbxXdcxX3xXexXa8xXdxXe1xX1axX3xXc1xXe5xX21xX22xXacxX3xXc1xX4cxXc3xX4xX3xXexXa8xX25axX4xX1xX3xXex118caxX3xX25exX1ax17f3exX3x1ab8cxebe0xX261xX21xX3xX4dxX21xX3xXc1xX224xXbxX3xX21xX22xX1xX43xX6xd3b6xX3xX80xX48xX3xX4xX224xX21xX3xX14xX17xXacxX3xX4xX1xXdxX317xX21xX3xX7xX51fxX3xXexX48xX39xX21xX3xX25exX1axXeaxX21xX3xXc1xX2fcxX21xX22xX3xX22xX2fcxXbxXfbxX3xX0xX10xX113xX12xXcxXa8xX48xX21xX22xX3xX2edxX21xX1xX132xX3xd089xX21xX22xX3xX8fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX95xX96xX21xX3xX5fxX48xX6xX3xX2c5xXexX1xX28axX3xX16dxXacxX3xXexX51bxX3xXbxX1xX2edxXdxX3xX7xX6xX21xX22xX2cdxX3xX21xX1x138acxX21xX3xX1xXd5xX3xXexXa8xXc3xX3xX4xX254xX6xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xXfbxX0xX24xX10xX113xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX48xX80xXebxXaxX12xX0xXdxX113xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX21xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX80xXexX1xX132xX3xX134xX2xX136xXbxX9fxX139xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX132xX3xX143xX2xXdcxXbxX9fxX139xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX24xX24xXdxXfbxX14xX6xX48xX1xX6xXexXdxX21xX1xXfbxX163xX21xX24xX21xX10xX12dxX7xX24xX16bxXdcxX16dxX16dxX24xX2xX16dxX172xX80xX136xX2xX16bxX143xXdcxX16dxX16dxXexXdbxX172xX16bxXdbxXdbxX5xXdcxXfbxX184xXbxX22xX187xXa8xX9xX143xX16bxX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX4dxX21xX22xX3xX14xXdxX21xX1xX3xX5dxX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX65xX1xX67xXaxX3xX12dxXdxX80xXexX1xX9xXaxX134xX2xX136xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX143xX2xXdcxXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX48xX21xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexX211xX6xX5xXdxX22xX21xX132xX3xX184xX1axX7xXexXdxX21exXebxX139xXaxX12xX522xXa9xXdxX3xXexX224xX3x16d9fxX6xXdxX3xX48fxX22x19225xX4xX3xX95xXdxXe1xXexX3xX211xX3xXa2xX1xX2fcxX3xX11exX1xX25axX21xX1xX3xX254xXebxX3xX16xX17xX3xX11exX5fxX19xX223xX3xXexX237xX21xX1xX3xXebxX67xX1axX3xX4xX4a6xX1axX3xX16xX6xX21xX3xX11exX5fxX19xX223xX3xX1xX1axXebxXe1xX21xX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX65xX1xX67xX3xXbxX1xX1bxXdxX3xX1xXc3xXbxX3xX163xX24dxXdxX3xX4xX251xXbxX3xX254xXebxXacxX3xX4xX1xX25axX21xX1xX3xX25exX1axXebxX261xX21xX3xX9fxXa0xX3xXa2xX1xXa4xX4xX3xXcxXa8xXa9xX4xX1xX3xXexX96xX21xX22xX3xX4xX4cx12ed2xX21xX22xX3xX22xXdxX224xX113xX3xX7xX224xXexXacxX3xX4xX1xX237xX3xXc1xXa9xX48xX3xXc1x138c2xX3xX7xX24dxX113xX3xX1xX48xX39xX21xX3xXexX1xX39xX21xX1xX3xX21xX22xX293xXdxX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xXacxX3xX28dxX337xXbxX3xXexX1xX765xXdxX3xX14xX39xX21xX3xX22xXdxX6xX48xX3xX4xX1xX48xX3xX22xXdxX6xX3xXc1xX3cxX21xX1xX3xX7x17427xX3xX80xea96xX21xX22xX3xXexXa8xX4cxX24dxX4xX3xX113xX321xX6xX3xX113xX4cxX6xX3xX14xXa0xX48xXfbxX0xX24xXbxX12xX0xX80xXdxX163xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX80xXa8xX10xX5xX6xXexX10xX80xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX48xX80xXebxXaxX12xX0xXdxX113xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX21xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX80xXexX1xX132xX3xX134xX2xX136xXbxX9fxX139xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX132xX3xX143xX2xXdcxXbxX9fxX139xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX24xX24xXdxXfbxX14xX6xX48xX1xX6xXexXdxX21xX1xXfbxX163xX21xX24xX21xX10xX12dxX7xX24xX16bxXdcxX16dxX16dxX24xX134xX172xX80xX136xX2xX16bxX16dxX16bxX136xX143xXexX17exXdcxX16dxX136xX16bxX5xXdcxXfbxX184xXbxX22xX187xXa8xX9xX17exXdcxX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX4dxX21xX22xX3xX14xXdxX21xX1xX3xX5dxX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX65xX1xX67xXaxX3xX12dxXdxX80xXexX1xX9xXaxX134xX2xX136xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX143xX2xXdcxXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX48xX21xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexX211xX6xX5xXdxX22xX21xX132xX3xX184xX1axX7xXexXdxX21exXebxX139xXaxX12xX11exec39xX21xX22xX3xXexXa8xX48xX21xX22xX3xX7xX224xX21xX22xX3xX21xX6xXebxXacxX3xX16xX17xX3xX11exX5fxX19xX223xX3xXexX237xX21xX1xX3xX163xX39xX3x1a3ddxX16xX48fx16a93xX3xXbxX1xX4cxX765xX21xX22xX3xX48fxX6xX113xX3xX5fxXe5xX21xX22xXacxX3xXexX1xX337xX3xX9fxXa0xX3xX5fxXe5xX21xX22xX3xX8fxX43xX21xX1xX3xX5xX39xX113xX3xX5x1901bxX3xX28dxX1xX5dxXdxX3xX4xX293xX21xX22xX3xX9fxXeaxXebxX3xX80xX29cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xX5dxX3xX4xX1xX48xX3xX6xX21xX1xX3xX522xX48xX39xX21xX3xXcxXa8xX4cxX5dxX21xX22xX3xX211xX3xX4xX224xX21xX3xX14xX17xX3xX80xXeaxX21xX3xX25exX1axXeaxX21xXacxX3xX22xXdxX224xX48xX3xX80xXeaxX21xX3xX4xX2fcxX3xX1xX48xX39xX21xX3xX4xX2edxX21xX1xX3xX28dxX1xX2fcxX3xX28dxX1xX96xX21xX3xX5dxX3xXexX286xX3xX80xXeaxX21xX3xXbxX1xX1bxX3xX17exXacxX3xXbxX1xX4cxX765xX21xX22xX3xX48fxX6xX113xX3xX5fxXe5xX21xX22xXfbxX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX48xX80xXebxXaxX12xX0xXdxX113xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX21xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX80xXexX1xX132xX3xX134xX2xX136xXbxX9fxX139xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX132xX3xX143xX2xXdcxXbxX9fxX139xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX24xX24xXdxXfbxX14xX6xX48xX1xX6xXexXdxX21xX1xXfbxX163xX21xX24xX21xX10xX12dxX7xX24xX16bxXdcxX16dxX16dxX24xX134xX172xX80xX136xX2xX16bxX16dxX16dxX2xX17exXexX143xX134xXdbxX134xX134xX5xXdcxXfbxX184xXbxX22xX187xXa8xX9xXdbxX134xX136xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX4dxX21xX22xX3xX14xXdxX21xX1xX3xX5dxX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX65xX1xX67xXaxX3xX12dxXdxX80xXexX1xX9xXaxX134xX2xX136xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX143xX2xXdcxXaxX3xX24xX12xX0xX24xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX48xX21xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexX211xX6xX5xXdxX22xX21xX132xX3xX184xX1axX7xXexXdxX21exXebxX139xXaxX12xX48fxX22xX293xXdxX3xX21xX1xX39xX3xXc1xX4cxXc3xX4xX3xX9fxXeaxXebxX3xX80xX29cxX21xX22xX3xXexXa8xX67xX21xX3xX80xXdxXe1xX21xX3xXexX25axX4xX1xX3xXdbxXdcxX3xX113xX0xX7xX1axXbxX12xX16bxX0xX24xX7xX1axXbxX12xXacxX3xXexXa8xX337xX3xX22xXdxX224xX3xX28dxX1xX48xX2edxX21xX22xX3xX22xX4a6xX21xX3xX16dxXdcxXdcxX3xXexXa8xXdxXe1xX1axX3xXc1xXe5xX21xX22xXacxX3xXexXa8xX48xX21xX22xX3xXc1xX2fcxX3xX16xX17xX3xX11exX5fxX19xX223xX3xXexX237xX21xX1xX3xX1xXd5xX3xXexXa8xXc3xX3xX136xXdcxX3xXexXa8xXdxXe1xX1axX3xXc1xXe5xX21xX22xX3xXexX51bxX3xXc1xX2fcxX21xX22xX3xX22xX2fcxXbxX3xX4xX254xX6xX3xX5xX29cxX4xX3xX5xX4cxXc3xX21xX22xX3xX80xXeaxX21xX3xX25exX1axXeaxX21xX3xXexX29cxX3xX163xXe1xX3xXexXa8xX48xX21xX22xX3xXexX48xX39xX21xX3xXexX237xX21xX1xXfbxX3xXcxXa8xX48xX21xX22xX3xX25exX1axX224xX3xXexXa8xX3cxX21xX1xX3xX9fxXeaxXebxX3xX80xX29cxX21xX22xXacxX3xX93cxX16xX48fxX93fxX3xXbxX1xX4cxX765xX21xX22xX3xX4xX1xX237xX3xXc1xXa9xX48xX3xX16xX6xX21xX3xX11exX5fxX19xX223xX3xX163xX39xX3xX80xXeaxX21xX3xX25exX1axXeaxX21xX3xXbxX1xX4cxX765xX21xX22xX3xXexX1xX6xX113xX3xX22xXdxX6xX3xX1xXd5xX3xXexXa8xXc3xX3xXexX1xX67xX113xX3xX21xX22xX39xXebxX3xX4xX293xX21xX22xXacxX3xX28dxXdxX21xX1xX3xXbxX1xX25axXacxX3xXbxX1xX251xX21xX3xXc1xX251xX1axX3xX1xX48xX39xX21xX3xXexX1xX39xX21xX1xX3xX21xX22xX293xXdxX3xX21xX1xX39xX3xX163xX39xX48xX3xX80xX337xXbxX3xXexX1xX39xX21xX1xX3xX5xX595xXbxX3xX19xX1axXeaxX21xX3xXc1xX17xXdxX3xX21xX1xXeaxX21xX3xX80xXeaxX21xX3xX16bxX16bxX24xX2xX16bxXfbxX0xX24xXbxX12xX0xX80xXdxX163xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX80xXa8xX10xX5xX6xXexX10xX80xXaxX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX211xXexX1xX1axX113xX14xX211xX6xX21xX80xX211xX7xX6xXbxX48xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX39xX21xX3xX22xXdxX6xX48xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXc1xX1bxXdxX3xXexX4cxXc3xX21xX22xX3xX4xX1xX25axX21xX1xX3xX7xX224xX4xX1xX3xX5fxX39xX3xXcxX43xX21xX1xXaxX3xX1xXa8xX10xX21exX9xXaxX24xX21xX1xXdxXbxX211xX4xX6xX1axX211xXebxX10xX1axX211xXexX1xX1axX48xX21xX22xX24xX14xX6xX21xX211xX22xXdxX6xX48xX211xX21xX1xX6xX211xXexXdxX21xX1xX211xX21xX22xX1xXdxX6xX211xX4xX1xX48xX211xX80xX48xXdxX211xXexX1axX48xX21xX22xX211xX4xX1xXdxX21xX1xX211xX7xX6xX4xX1xX211xX1xX6xX211xXexXdxX21xX1xX24xX2xX172xX134xXdcxX134xX136xXfbxX1xXexX113xXaxX12xX0xXdxX113xX22xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX24xX113xX10xX80xXdxX6xX24xX2xX16bxXdcxX24xX21xX10xX12dxX7xX24xX16bxXdcxX16dxXdcxX24xX2xX136xX143xX80xX16bxX2xX17exX2xX16bxX2xX17exXexX2xX2xXdcxXdbxX16dxX5xXdcxXfbxX184xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX4dxX21xX22xX3xX14xXdxX21xX1xX3xX5dxX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX65xX1xX67xXaxX3xX24xX12xX0xX24xX6xX12xX0xX80xXdxX163xX12xX0xX7xXexXa8xX48xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX39xX21xX3xX22xXdxX6xX48xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXc1xX1bxXdxX3xXexX4cxXc3xX21xX22xX3xX4xX1xX25axX21xX1xX3xX7xX224xX4xX1xX3xX5fxX39xX3xXcxX43xX21xX1xXaxX3xX1xXa8xX10xX21exX9xXaxX24xX21xX1xXdxXbxX211xX4xX6xX1axX211xXebxX10xX1axX211xXexX1xX1axX48xX21xX22xX24xX14xX6xX21xX211xX22xXdxX6xX48xX211xX21xX1xX6xX211xXexXdxX21xX1xX211xX21xX22xX1xXdxX6xX211xX4xX1xX48xX211xX80xX48xXdxX211xXexX1axX48xX21xX22xX211xX4xX1xXdxX21xX1xX211xX7xX6xX4xX1xX211xX1xX6xX211xXexXdxX21xX1xX24xX2xX172xX134xXdcxX134xX136xXfbxX1xXexX113xXaxX12xX16xX39xX21xX3xX22xXdxX6xX48xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXc1xX1bxXdxX3xXexX4cxXc3xX21xX22xX3xX4xX1xX25axX21xX1xX3xX7xX224xX4xX1xX3xX5fxX39xX3xXcxX43xX21xX1xX0xX24xX6xX12xX0xX24xX7xXexXa8xX48xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xX5fxX17xXdxX3xX16xX2edxX48xX3xXexXa8xXc3xX3xX21xX22xX4cxX765xXdxX3xX28dxX1xX1axXebxX317xXexX3xXexX595xXexX3xX163xX39xX3xXcxXa8x15ee0xX3xX113xXe5xX3xX4xX293xXdxX3xX2c5xX48fxX65xXcx18d98xXcxX6e4xX11exX2cdxX3xX95xXdxXe1xXexX3xX48fxX6xX113xX3xX163xX39xX3xX5fxX39xX3xXcxX43xX21xX1xX3xX163xX51bxX6xX3xXexXa8xX6xX48xX3xX25exX1axX39xX3xX163xX39xX3xX1xXdxXe1xX21xX3xX163xX595xXexX3xX4xX1xX48xX3xX4xX224xX4xX3xXc1xX1bxXdxX3xXexX4cxXc3xX21xX22xX3xX4xX1xX25axX21xX1xX3xX7xX224xX4xX1xXacxX3xX21xX22xX4cxX765xXdxX3xX28dxX1xX1axXebxX317xXexX3xXexX595xXexX3xX1xX1axXebxXe1xX21xX3xX522xX28axX4xX3xXcxX1xX6eaxX3xX163xX39xX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX223xX4dxX21xXfbxX0xX24xXbxX12xX0xX24xX80xXdxX163xX12xX0xX24xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX286xX21xX22xX3xX4xX7c5xX4xX3xX11exX293xX21xX22xX3xX21xX22xX1xXdxXe1xXbxX3xX211xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xX1xXd5xX3xXexXa8xXc3xX3xX2xX134xXdcxX3xXexXa8xXdxXe1xX1axX3xXc1xXe5xX21xX22xX3xX9fxXeaxXebxX3xX80xX29cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xXaxX3xX1xXa8xX10xX21exX9xXaxX24xX21xX1xXdxXbxX211xX4xX6xX1axX211xXebxX10xX1axX211xXexX1xX1axX48xX21xX22xX24xXexX48xX21xX22xX211xX4xX1axX4xX211xX4xX48xX21xX22xX211xX21xX22xX1xXdxX10xXbxX211xX14xX48xX211xX25exX1axX48xX4xX211xXbxX1xX48xX21xX22xX211xX1xX48xX211xXexXa8xX48xX211xX2xX134xXdcxX211xXexXa8xXdxX10xX1axX211xX80xX48xX21xX22xX211xX9fxX6xXebxX211xX80xX1axX21xX22xX211xX21xX1xX6xX211xXexXdxX21xX1xX211xX21xX22xX1xXdxX6xX24xX2xX172xX16bxX2xXdbxXdbxXfbxX1xXexX113xXaxX12xX0xXdxX113xX22xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX24xX113xX10xX80xXdxX6xX24xX2xX16bxXdcxX24xX21xX10xX12dxX7xX24xX16bxXdcxX2xX172xX24xX17exX16bxX80xX136xX2xX136xX2xX17exX136xX143xXexX172xX17exX143xX134xX17exX5xXdcxXfbxX184xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX4dxX21xX22xX3xX14xXdxX21xX1xX3xX5dxX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX65xX1xX67xXaxX3xX24xX12xX0xX24xX6xX12xX0xX80xXdxX163xX12xX0xX7xXexXa8xX48xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX286xX21xX22xX3xX4xX7c5xX4xX3xX11exX293xX21xX22xX3xX21xX22xX1xXdxXe1xXbxX3xX211xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xX1xXd5xX3xXexXa8xXc3xX3xX2xX134xXdcxX3xXexXa8xXdxXe1xX1axX3xXc1xXe5xX21xX22xX3xX9fxXeaxXebxX3xX80xX29cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xXaxX3xX1xXa8xX10xX21exX9xXaxX24xX21xX1xXdxXbxX211xX4xX6xX1axX211xXebxX10xX1axX211xXexX1xX1axX48xX21xX22xX24xXexX48xX21xX22xX211xX4xX1axX4xX211xX4xX48xX21xX22xX211xX21xX22xX1xXdxX10xXbxX211xX14xX48xX211xX25exX1axX48xX4xX211xXbxX1xX48xX21xX22xX211xX1xX48xX211xXexXa8xX48xX211xX2xX134xXdcxX211xXexXa8xXdxX10xX1axX211xX80xX48xX21xX22xX211xX9fxX6xXebxX211xX80xX1axX21xX22xX211xX21xX1xX6xX211xXexXdxX21xX1xX211xX21xX22xX1xXdxX6xX24xX2xX172xX16bxX2xXdbxXdbxXfbxX1xXexX113xXaxX12xXcxX286xX21xX22xX3xX4xX7c5xX4xX3xX11exX293xX21xX22xX3xX21xX22xX1xXdxXe1xXbxX3xX211xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xX1xXd5xX3xXexXa8xXc3xX3xX2xX134xXdcxX3xXexXa8xXdxXe1xX1axX3xXc1xXe5xX21xX22xX3xX9fxXeaxXebxX3xX80xX29cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX0xX24xX6xX12xX0xX24xX7xXexXa8xX48xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xXcxX286xX21xX22xX3xX4xX7c5xX4xX3xX11exX293xX21xX22xX3xX21xX22xX1xXdxXe1xXbxX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xX2c5xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX2cdxX3xX163xX51bxX6xX3xXexXa8xX6xX48xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX2xX134xXdcxX3xXexXa8xXdxXe1xX1axX3xXc1xXe5xX21xX22xX3xX1xXd5xX3xXexXa8xXc3xX3xX16bxX3xX22xXdxX6xX3xXc1xX3cxX21xX1xX3xX4xX1xX25axX21xX1xX3xX7xX224xX4xX1xXacxX3xX4xX2fcxX3xX1xX48xX39xX21xX3xX4xX2edxX21xX1xX3xX28dxX1xX2fcxX3xX28dxX1xX96xX21xX3xXexXa9xXdxX3xX9fxXa0xX3xX223xX4dxX21xX3xX16x130a8xX21xX22xX3xX2c5xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX223xX4dxX21xX3xX211xX3xX5fxX39xX3xXcxX43xX21xX1xX2cdxX3xX9fxXeaxXebxX3xX80xX29cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xX5dxXfbxX0xX24xXbxX12xX0xX24xX80xXdxX163xX12xX0xX24xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xXexXa8xX6xX48xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xX163xXc3xX3xX5xXdxXe1xXexX3xX7xX51fxX3xX5dxX3xX48fxX22xX1xXdxX3x18fccxX1axXeaxX21xXaxX3xX1xXa8xX10xX21exX9xXaxX24xX21xX1xXdxXbxX211xX4xX6xX1axX211xXebxX10xX1axX211xXexX1xX1axX48xX21xX22xX24xX14xX48xX211xX25exX1axX48xX4xX211xXbxX1xX48xX21xX22xX211xXexXa8xX6xX48xX211xXexX6xX21xX22xX211xX21xX1xX6xX211xXexXdxX21xX1xX211xX21xX22xX1xXdxX6xX211xX4xX1xX48xX211xX163xX48xX211xX5xXdxX10xXexX211xX7xXebxX211xX48xX211xX21xX22xX1xXdxX211xX9fxX1axX6xX21xX24xX2xXdbxX16dxX134xX172xX172xXfbxX1xXexX113xXaxX12xX0xXdxX113xX22xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX24xX113xX10xX80xXdxX6xX24xX2xX16bxXdcxX24xX21xX10xX12dxX7xX24xX2xX172xX143xX172xX24xX2xX2xXdcxX80xX143xXdcxXdbxXdcxX2xX136xX2xXexX136xX16bxX17exX2xX5xX143xX211xX172xX16bxX80xX143xXdcxX16dxX2xX16bxX143xX172xXexX136xX143xX16dxX5xX134xX211xXdxX113xX22xXfbxX184xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX4dxX21xX22xX3xX14xXdxX21xX1xX3xX5dxX3xX5fxX4cxX4dxX21xX22xX3xX65xX1xX67xXaxX3xX24xX12xX0xX24xX6xX12xX0xX80xXdxX163xX12xX0xX7xXexXa8xX48xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xXexXa8xX6xX48xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xX163xXc3xX3xX5xXdxXe1xXexX3xX7xX51fxX3xX5dxX3xX48fxX22xX1xXdxX3xX136dxX1axXeaxX21xXaxX3xX1xXa8xX10xX21exX9xXaxX24xX21xX1xXdxXbxX211xX4xX6xX1axX211xXebxX10xX1axX211xXexX1xX1axX48xX21xX22xX24xX14xX48xX211xX25exX1axX48xX4xX211xXbxX1xX48xX21xX22xX211xXexXa8xX6xX48xX211xXexX6xX21xX22xX211xX21xX1xX6xX211xXexXdxX21xX1xX211xX21xX22xX1xXdxX6xX211xX4xX1xX48xX211xX163xX48xX211xX5xXdxX10xXexX211xX7xXebxX211xX48xX211xX21xX22xX1xXdxX211xX9fxX1axX6xX21xX24xX2xXdbxX16dxX134xX172xX172xXfbxX1xXexX113xXaxX12xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xXexXa8xX6xX48xX3xXexX2cxX21xX22xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xX163xXc3xX3xX5xXdxXe1xXexX3xX7xX51fxX3xX5dxX3xX48fxX22xX1xXdxX3xX136dxX1axXeaxX21xX0xX24xX6xX12xX0xX24xX7xXexXa8xX48xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX12xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX4xX3xXbxX1xX20xX21xX22xX3xX163xX51bxX6xX3xX14xX39xX21xX3xX22xXdxX6xX48xX3xX21xX1xX39xX3xXexX3cxX21xX1xX3xX21xX22xX1xX43xX6xX3xX4xX1xX48xX3xX14xX39xX3xX6e4xX6xXdxX3xXcxX1xX337xX3xXcxX1xX1axX251xX21xX3xX211xX3xX163xXc3xX3xX5xXdxXe1xXexX3xX7xX51fxX3xX6e4xX6xXdxX3xX95xX96xX21xX3xX522xX293xX21xX22xX3xX5dxX3xXexX1xX293xX21xX3xXcxXa8xX4cxX765xX21xX22xX3xX95xX337xX21xX1xXacxX3xX9fxXa0xX3xX136dxX1axXeaxX21xX3xXcxXa8xX4cxX765xX21xX22xXacxX3xX1xX1axXebxXe1xX21xX3xX48fxX22xX1xXdxX3xX136dxX1axXeaxX21xX3xX2c5xX5fxX39xX3xXcxX43xX21xX1xX2cdxXfbxX0xX24xXbxX12xX0xX24xX80xXdxX163xX12xX0xX24xX5xXdxX12xX0xX24xX1axX5xX12xX0xX80xXdxX163xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa8xXaxX12xX0xX24xX80xXdxX163xX12xX0xX24xX80xXdxX163xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf71dxX1axXexX1xX48xXa8xXaxX12xXcxX1axXe1xX3xX223xX4dxX21xX3xX211xX3xX5fxX12eaxX21xX22xX3xX5fxX39xX0xX24xXbxX12xX0xX24xX80xXdxX163xX12
Tuệ Sơn - Hằng Hà