Triệu phú Nga lũ lượt chạy ra nước ngoài
Thống kê cho thấy cứ 3 người Nga sở hữu bất động sản cao cấp thì có 1 người muốn bán tài sản để ra nước ngoài định cư. Cyprus, Malta, Anh và Thụy Sĩ là những điểm đến phổ biến.
d6ax68bfx4324x3a63x8667x1415x14cfx2d82xb126xc10bx97cbx3e57x1a68x4881x2d31x5d99xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxc51exa197x399fxXexX0xc6a2xXaxX17xX18xX19xXexX0xa09dx1925xX19x2937xXexX0xXax3708xX9x3785xXdxX18xb933xX2fx5990x52e1x9701xX5xa2d0xXbxXdxX17xX32xXexX5x30afxX35x4f97xac1dxX9xX33xXax6952xX9x52e0x92fexX18xX9xXdx974dxX9xXdx9bdcx66e7xXbxX9xX2cxXaxad4fxX26xX9xX3cxX18xX9xb1d3xX4dx9fa6xX2cxX9xX59xX46xX24xa601xX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x2b8dxX17xX18xX19xX32xXexX5xXax587axX59xX46xX9x11ccx4fd3xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXax9717xX26xX9xX2cx7c16xX9x28dexX9xX59xX46xX4dx8e1fxX35xX9xX45xX46xX18xX9xX2fx1179xX9xXaxa52exX3fxX9xX23xX88xXbxX9xc228x4276xX59xX46xX9xX2fx3095xX59xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX88xX33xX9xXbxXaxb61cxX9xX2cx72f6xX9xX2axX9xX59xX46xX4dxX93xX35xX9xXcxX3fxX7bxX59xX9xX23x9d82xX59xX9xXbxX61xX35xX9xX2fxXabxX59xX9xXa5xbf8bxX9xX3cxX18xX9xX59xX4dxX5bxX2cxX9xX59xX46xX24xX61xX35xX9xXa5x8396xX59xXaxX9xX2cxX4dx26c7xX9xX4xX26xX33xX3cxX3fxX2fx3f7bxX9x41d2xX18xXdxXbxX18xXf6xX9xa5f7xX59xXaxX9x8f4bxX61xX9xX5xXax597fxX26xX9xc0d8xb95dxX9xXdxX61xX9xX59xXaxX9exX59xX46xX9xXa5xX35xXd7xXcxX9xXa5x9848xX59xX9xX33xXax4a97xX9xX23xX35xX11dxX59xXeexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x70f6xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdx91bbxX35xXcxX46xX14exXdxX35xX46xXaxXbxX23xX24x6386xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32x417bxX7bxX35xX9xX103xX5bxX35xX9xX19x1502xX59xX9xX45xX46xX18xX9xX7fxXaxXcbxX9xX46xX35xXabxXf6xX9xXaxX35xX3exX59xX9xX7fxXax1bccxX59xX46xX9xX2cxXbbxX9xXdxX24xX53xX35xX9xXaxXb8xX59xXaxX9xX32xX9xXaxX3cxX17x5107xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fx8391xX1cxX1cxX2cxX19xX59xXeexXbxX3fxX24xX35xXbxX3cxX17xXeexX103xX59xX1cx84aex1c51xX2ax1d17xX1cx8088xX1cxX8exX1b5xX1cxX1b4x1567xX1b4xX2axX2ax2a48xX1b4x6727xX1c3xb70bxX1c7xX2axX1b9xX1b4xX2axX1c5xX2axX1bfxX14exX2axX1c7xX1b4xX1c7xX1b5xX1c7xX1b9xX1b9xX1b7xX1c5xX1b9xX1b4xX1b9xX2axX8exX1c7xX1b7xX1b5xX1c5xX8exX1b9xX1c3xX8exXeexb5f3xX33xX46xX32xX9xXbxX18xX3cxX46xX17xXbxX31xX32x1537xX23xXdxX18xX59xX7fxX32xX9xX3cxX17xXdxX31xX32xX59xX24xX24xX33xX17xX59xX17xX3cxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX14exX19axX18xX59xX2cxX26xX23xX24xX15axX14exX46xX3cxX24xX3fxX33xX31xX32xX35xXcxX46xX14exXdxX35xX46xXaxXbxX23xX24xX15axX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a2xX1cxX1cxX35xXeexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX59xXaxXeexX103xX59xX1cxX59xX17x6fb6xX2fxX1cxX2axX1b7xX2axX1b7xX1cxX2axX1b5xX1b4xX19xX1b4xX1b5xX1b7xX1c7xX1bfxX2axX1b9xXbxX1b4xX1bfxX1b7xX1c3xXdxX1b5xXeexX1e9xX33xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX15axX14exX252xX35xX19xXbxXaxX1a2xX2axX1b5xX1b5x3bd1x7800xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1a2xX23xXdxX24xX2cxX7fxX287xXcxX18xX3cxX46xX35xX59xX14exXdxX17xX19axXbxX1a2xX18xX3fxXbxX24xX287xXcxX18xX3cxX46xX35xX59xX14exX3cxX35xX46xXaxXbxX1a2xX18xX3fxXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX35xX17xX3fxX9xX33xXaxX3fxX9xX59xX46xX18xX9xXdxX3fxX9xXdxX3fxX24xXbxX9xX2cxXaxX18xX26xX9xX3cxX18xX9xX59xX3fxX24xX2cxX9xX59xX46xX24xX18xX35xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xX46xXaxXbxX23xX24xX15axX14exX2cxX24xX59xXbxX17xX59xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX59xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX15axXbxX14exX18xXdxX35xX46xX59xX1a2xX9xX1e9xX3fxX2fxXbxX35xX19axX26xX287xX32xXexX164xX7bxX35xX9xX103xX5bxX35xX9xX19xX16dxX59xX9xX45xX46xX18xX9xX7fxXaxXcbxX9xX46xX35xXabxXf6xX9xXaxX35xX3exX59xX9xX7fxXaxX184xX59xX46xX9xX2cxXbbxX9xXdxX24xX53xX35xX9xXaxXb8xX59xXaxX9xX32xX23xXabxX24xX9xXaxX35xXd7xXcxX32xX9xX59xX61xX24xX9xXbxX7bxXbxX9xXaxc401xX59xX9xXbxX88xXcxX9xXaxXa6xX9xX2cxXaxX35xX11dxX3fxX9xXbxXaxX8cxX9xXaxX18xX35xX9xX14exX9x1756xX59xXaxX9xXcxX35xX59xXaxX9xXax1f84xX18xX1a2xX9xc419xX18x4764xX17xXbxX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xXcbxX24xX9xX3aaxX18xX3acxX17xXbxX18xXf6xX9xXdx5c31xX9xX19xX24xX9xX2cxXaxba66xX59xXaxX9xX19x224bxX59xX9xXa5xX11dxX59xX9xX2cxX184xX59xX46xX9xX2cxX3fxXa6xX2cxX9xXa5xX53xX35xX9xX19xX35xX9xX2cxX4dxX9xX2cxaef3xX18xX9xX59xX46xX4dxX93xX35xX9xX45xX46xX18xX9xXdxX61xX9xX32xX2cxX3fxXa6xX2cxX9xX2fxX7bxX59xX46xX9xXbxX3cxX24xX59xX46xX9xX59xX4dxX5bxX2cxX9xX7fxXaxXbbxX9xX7fxXax88b1xX59xX32xXeexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX7fxXaxXabxX24xX9xX2fxXcbxXbxX9xX2cxX3ffxX18xX9xX4xX184xX59xX46xX9xXbxX26xX9xa336xX18xXdxX35xX59xX7fxX18xX9xX3aaxX3cxX24xX3fxX33xXf6xX9xX15axX3fxX9xXaxX4dxX5bxX59xX46xX9xX23xXcbxX59xX9xXbxXaxXcbxX24xX9xX23xX88xXbxX9xXa5xXa6xX59xX46xX9xX2fxXabxX59xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX88xX33xX9xX9bxX9xX45xX46xX18xX9xXa5x895cxX2cxX9xX23xX35xX3exXbxX9xX46xX35xX18xX9xXbxX42bxX59xX46xX9xXbxX3cxX24xX59xX46xX9xXbxXaxX93xX35xX9xX46xX35xX18xX59xX9xX46xbf51xX59xX9xXa5xX16dxX26xXf6xX9xX103xX61xX9xXa5xXcbxX59xX46xX9xX2cxXaxX43xX9xX3d7xX9xXdxX61xX9xXaxX382xX59xX9xX8exX1b5xX286xX9xXdxX61xXcxX9xXa5xX35x69bexX3fxX9xXa5xXbbxX9xX103xX5bxX35xX9xXcxX108xX2cxX9xXa5xX3dexX2cxXaxX9xX3cxX18xX9xX59xX4dxX5bxX2cxX9xX59xX46xX24xX61xX35xX9xX2fxX35xX59xXaxX9xX2fxX7bxX59xX46xXeexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX32xX7xXaxX16dxX59xX9xXbxX3dexX2cxXaxX9xXaxX24xX53xXbxX9xXa5xXa6xX59xX46xX9xX2cxX3ffxX18xX9xX2cxXcbxX2cxX9xX2cxXaxX3ffxX9xX2fxX9bxX9xXaxX9exX3fxX9xX23xX88xXbxX9xXa5xXa6xX59xX46xX9xX2fxXabxX59xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX88xX33xXf6xX9xX2cxXaxX43xX59xX46xX9xXbxX184xX35xX9xX46xXaxX35xX9xX59xXaxc143xX59xX9xXbxX3cxX35xX3exX3fxX9xX33xXaxX43xX9xX45xX46xX18xX9xXa5xX18xX59xX46xX9xXbxX3dexX2cxXaxX9xX2cxa139xX2cxX9xX3cxX93xX35xX9x6de8xX3fxX80xX9xXaxX4dxX382xX59xX46xXeexX9xX164xX18xX9xX2fxX7bxX9xX103xX35xX3exX59xX9xX19xX3e3xX59xX9xXdxX3d7xX9xX19xX24xX9xX7fxX35xX59xXaxX9xXbxX11dxX9xX103xX61xX9xX2cxXaxX3dexX59xXaxX9xXbxX3cxXe8xX9xX23xX88xXbxX9xX122xX59xXeexX9xX45xXaxX35xX4e4xX3fxX9xX59xX46xX4dxX93xX35xX9xXbxXax5b35xX18xX9xX59xXaxX572xX59xX9xX45xX46xX18xX9xX59xX46xX61xX26xX9xX2cxX61xX59xX46xX9xXbxX3cxX9bxX9xX59xX80xX59xX9xX7fxXaxXbbxX9xXdxX61xXcxX9xX42bxX59xX32xX9xX14exX9xX23xX61xX9xX8xX7fxX18xXbxXaxX17xX3cxX35xX59xX18xX9x3cf2xX3fxXcxX26xX18xX59xXbxX2fxX17xX103xX18xXf6xX9xX2cxXaxX3ffxX9xX2cxXaxXe8xX2cxXaxX9xXaxXa6xX35xX9xXa5x77a1xX59xX46xX9xX46xX35xXcbxXcxX9xXa5xX7bxX2cxX9xX45exX18xXdxX35xX59xX7fxX18xX9xX3aaxX3cxX24xX3fxX33xXf6xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX11dxXbxXeexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX24xX59xX46xX9xX8exX9xX59xX42bxXcxX9xXbxX3cxX9bxX9xXdxX53xX35xX9xXa5xX16dxX26xXf6xX9xX23x8593xXbxX9xXa5xX4bdxX3fxX9xXbxX5e0xX9xX59xX42bxXcxX9xX7fxXaxX3ffxX59xX46xX9xXaxX24xXabxX59xX46xX9xX1b4xX1b5xX2axX1b9xXf6xX9xX2fxX7bxX9xXdxX4dxX4exX59xX46xX9xX59xX46xX4dxX93xX35xX9xXcxX3fxX7bxX59xX9xX23xXcbxX59xX9xX2cxX42bxX59xX9xXaxXa6xXf6xX9xX59xXaxX61xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX88xX33xX9xX9bxX9xX45xX46xX18xX9xXa5xc2bcxX9xXbxX42bxX59xX46xX9xX46xX88xX33xX9xX8exX9xXdxX4bdxX59xXeexX9xX4xXax1e59xX9xXbxX3cxX24xX59xX46xX9xX595xX3fxX3d7xX9xXa5xX4bdxX3fxX9xX59xX42bxXcxX9xX1b4xX1b5xX2axX1b7xXf6xX9xX15axX3fxX9xXaxX4dxX5bxX59xX46xX9xX59xX61xX26xX9xXbxX35xX11dxX33xX9xXbxX108xX2cxX9xXbxX42bxX59xX46xX9xXbxX7bxX2cxX9xX103xX5bxX35xX9xX2fxX7bxX9xXdxX4dxX4exX59xX46xX9xX23xX88xXbxX9xXa5xXa6xX59xX46xX9xX2fxXabxX59xX9xXcxX3fxX7bxX59xX9xX23xXcbxX59xX9xXa5xX6ddxX9xXbxX4dxX382xX59xX46xX9xXa5xX4dxX382xX59xX46xX9xX2cxXabxX9xX59xX42bxXcxX9xX1b4xX1b5xX2axX8exXeexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX138xXcbxX24xX9xX2cxXcbxX24xX9xX5xXaxX17xX9x6a07xX17xX18xXdxXbxXaxX9xX61axX17xX33xX24xX3cxXbxX9xX1b4xX1b5xX2axX1b7xX9xX2cxX3ffxX18xX9xX73xX6ddxX59xX46xX9xXbxX4dxX9xX103xX88xX59xX9xXbxX61xX35xX9xX2cxXaxX3dexX59xXaxX9xX45exX59xX35xX46xXaxXbxX9x4bfexX3cxX18xX59xX7fxX9x2830xXffxX59xXax2868xX9xX46xXaxX35xX9xX59xXaxX572xX59xX9xX2cxXbbxX9xXa5xX11dxX59xX9xX1c7xX1b7xX286xX9xXbxX4bdxX59xX46xX9xXdxX5bxX33xX9xX2fxX35xX80xX3fxX9xX46xX35xX61xX3fxX9xX45xX46xX18xX9xX7c3xXbxX61xX35xX9xX2fxXabxX59xX9xXbxX3cxX80xX59xX9xX1c7xX1b5xX9xXbxX3cxX35xX3exX3fxX9xb240xX10bxX2xX7c7xX9xXa5xX6ddxX9xX2fxX9bxX9xXaxX9exX3fxX9xX595xX3fxX7bxX2cxX9xXbxXe8xX2cxXaxX9xXbxXaxX8cxX9xXaxX18xX35xX287xX9xX1b9xX1c7xX286xX9xX2cxX16dxX59xX9xX59xXaxX68axX2cxX9xX7fxXaxXabxX9xX59xX42bxX59xX46xX9xX2cxXaxX3fxX26xXd7xX59xX9xXax58a2xX59xX9xX3cxX18xX9xX59xX4dxX5bxX2cxX9xX59xX46xX24xX61xX35xX9xX2fxX35xX59xXaxX9xX2fxX7bxX59xX46xXeexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXex317cxX3exX59xXaxX9xX2cxX88xXcxX9xX103xX572xX59xX9xX2cxX3ffxX18xX9xX33xXaxX4dxX382xX59xX46xX9xX5xX16dxX26xX9xXdxX61xX9xX59xX46xX3fxX26xX80xX59xX9xX59xXaxX16dxX59xX9xX7fxXaxX35xX11dxX59xX9xX103xX35xX3exX2cxX9xXa5xX4bdxX3fxX9xXbxX4dxX9xX103xX61xX24xX9xX23xX88xXbxX9xXa5xXa6xX59xX46xX9xX2fxXabxX59xX9xX45xX46xX18xX9xX7fxXaxX184xX59xX46xX9xX2cx940axX59xX9xXaxX88xX33xX9xX19xX3e3xX59xX9xX2fxX24xX9xX103xX5bxX35xX9xX23xX88xXbxX9xXa5xXa6xX59xX46xX9xX2fxXabxX59xX9xX2cxXcbxX2cxX9xX59xX4dxX5bxX2cxX9xX33xXaxXcbxXbxX9xXbxX3cxX35xXd7xX59xXeexX9xX45xX46xX4dxX93xX35xX9xX45xX46xX18xX9xX2cxXbbxX9xXa5xX35xX4e4xX3fxX9xX7fxX35xX3exX59xX9xXbxXaxX4dxX93xX59xX46xX9xX2cxXaxX3a6xX59xX9xX4xX26xX33xX3cxX3fxX2fxXf6xX9xXf8xX18xXdxXbxX18xXf6xX9xXffxX59xXaxX9xX103xX61xX9xX5xXaxX108xX26xX9xX10bxX10cxX9xXdxX61xXcxX9xX59xX46xX184xX35xX9xX59xXaxX61xX9xXbxXaxX8cxX9xXaxX18xX35xXeexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXex6fbaxX61xX9xXcxX49bxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX59x5fc8xX9xXdxX58exX2cxX9xX7fxX35xXd7xXcxX9xX2fxX24xXcbxXbxX9xX19xX8d4xX59xX46xX9xXbxX35xX4e4xX59xX9xX2cxX3ffxX18xX9xX2cxXaxX3dexX59xXaxX9xX595xX3fxX26xX4e4xX59xX9xXf8xX18xXbxX15axX2cxX382xX103xX18xX9xX103xX61xX9xX103xX108xX9xX15axXb8xX2cxX42bxX59xX46xXa5xX18xX59xX9xX10bxX7fxX3cxX35xX33xX18xXdxXf6xX9xX59xX46xX4dxX93xX35xX9xX45xX46xX18xX9xXbxX35xX11dxX33xX9xXbxX108xX2cxX9xXa5xX122xX9xXbxX35xX4e4xX59xX9xX103xX61xX24xX9xX23xX88xXbxX9xXa5xXa6xX59xX46xX9xX2fxXabxX59xX9xXbxXaxX61xX59xXaxX9xX33xXaxX7bxX9xX87bxX24xX59xX19xX24xX59xXeexX9xX32xX138xX8cxX2cxX9xXbxX3cxX18xX59xXaxX9xX59xX46xX4dxX93xX35xX9xXcxX3fxX18xX9xX9bxX9xXa5xX16dxX26xX9xX7fxXaxXcbxX9xX3cxXa6xX59xX46xXf6xX9xXbxX5e0xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX88xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xXa5xX11dxX59xX9xX7fxX35xX59xXaxX9xXbxX11dxX32xX9xX14exX9xX23xX61xX9xX61axX3fxXcxX26xX18xX59xXbxX2fxX17xX103xX18xX9xX59xXaxX572xX59xX9xX15ax3b83xXbxXeexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX138xX24xX19xX26xX32xXexX45xX46xX4dxX93xX35xX9xX45xX46xX18xX9xXa5xX49bxX2cxX9xX23xX35xX3exXbxX9xX595xX3fxX18xX59xX9xXbxX16dxXcxX9xXa5xX11dxX59xX9xX59xXaxX9exX59xX46xX9xX595xX3fxX7bxX2cxX9xX46xX35xX18xX9xX2cxXbbxX9xX2cxXaxX4dxX382xX59xX46xX9xXbxX3cxXb8xX59xXaxX9xXcxX3fxX18xX9xX23xX88xXbxX9xXa5xXa6xX59xX46xX9xX2fxXabxX59xX9xXaxX24xX49bxX2cxX9xXa5xX4bdxX3fxX9xXbxX4dxX9xXa5xXd7xX9xX59xXaxX572xX59xX9xX595xX3fxX26xX9xX2cxXaxX11dxX9xXbxXaxX4dxX93xX59xX46xX9xXbxX3cxX43xX9xX59xXaxX16dxX59xXf6xX9xX5xX16dxX26xX9xX138xX18xX59xX9xX45xXaxX18xXf6xX9xX4xX26xX33xX3cxX3fxX2fxXf6xX9xXf8xX18xXdxXbxX18xXeexXeexXeexX9xXdxX61xX9xX103xX3dexX9xX19xX108xXeexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10bxX24xX3fxX3cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxX3fxX24xX35xXbxX3cxX17xXeexX103xX59xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe