Liên minh châu Âu rơi vào thế kẹt trong vòng trừng phạt mới với Nga
Sau khi không đạt thảo thuận về trừng phạt Nga ngày 8/5, các quan chức EU dự kiến sẽ soạn thảo một kế hoạch mới trước khi triệu tập một cuộc họp khác trong ngày 9/5 hoặc 10/5.
76cax897ex10ce3xdc3bxd06bxa6ddxfea5x8415x8381xX7xe7a2xdd9fxaf64x8996x9162xcdb1xX5xa259xXax10e97x1142fxXdxb108xffbcxX3x97cfxXdxX16xX1xX3xX4xX1x88dexa32bxX3xe430xX20xX3x9af3x7b70xXdxX3xa918xebd9xac67xX3xXexX1x100e1xX3xe452xeec8xXexX3xXexX25xX2bxX16xcca6xX3xX29x10b4cxX16xX39xX3xXexX25xff78xX16xX39xX3xXbxX1xfc1exXexX3xX18x8defxXdxX3xX29xX4cxXdxX3xd933xX39xX6xX0xc969xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeab0xX10xX6xb637xXaxX12xa975xX6xX20xX3xX31xX1xXdxX3xX31xX1xadd8xX16xX39xX3xa29exX48xXexX3xXexX1xb5d7xX2bxX3xXexX1xX20xa7d2xX16xX3xX29xb711xX3xXexX25xX42xX16xX39xX3xXbxX1xX48xXexX3xX53xX39xX6xX3xX16xX39xX2ax91ebxX3xff0bxX57x7e18xc6ebxX3xX4x103acxX4xX3xd065xX20xX6xX16xX3xX4xX1x8e79xX4xX3x7ab9x10ee2xX3xX69xa404xX3xX31xXdxX2fxX16xX3xX7x8000xX3xX7xX2bxX48xX16xX3xXexX1xX80xX2bxX3xX18x962exXexX3xX31xX2fxX3xX1xX2bxX48xX4xX1xX3xX18xX4cxXdxX3xXexX25x9ea4xX4cxX4xX3xX31xX1xXdxX3xXexX25xXdxc3f3xX20xX3xXexX86xXbxX3xX18xXccxXexX3xX4xX20xXccxX4xX3xX1xca5dxXbxX3xX31xX1xXa6xX4xX3xXexX25xX2bxX16xX39xX3xX16xX39xX2axX9exX3x8c5bxX57xXa2xX3xX1xX2bxcbf1xX4xX3xX2xf8ecxX57xXa2xbc6dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxddcexX2bxX69xX9exXaxX12xX0xXdxX18xX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xc6ecxXbxX1xX2bxXexX2bxX3xXdx8abaxX10xX16xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX69xXdxX7xXbxX5xX6xX9ex8475xX3xf37bxX5xX2bxX4xX31x8764xX3xX18xX6xX25xX39xXdxX16xX13fxX5xX10xf751xXexX15dxX3xX6xX20xXexX2bxX164xX3xX18xX6xX25xX39xXdxX16xX13fxX25xXdxX39xX1xXexX15dxX3xX6xX20xXexX2bxX164xX3xb3b7xXdxX69xXexX1xX15dxX3xe0bfxX2xXa2xXbxc52bxX164xX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX15dxX3xd650xX117xX10dxXbxX198xX164xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xXexX3xXexX25xX2bxX16xX39xX3xX29xX3cxX16xX39xX3xXexX25xX42xX16xX39xX3xXbxX1xX48xXexX3xX18xX4cxXdxX3xX29xX4cxXdxX3xX53xX39xX6xX3xX1x86c2xX16xX1xX3xX80xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX11axX15fxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX11axX29xX16xX57xX16xX10xX18dxX7xX57xbbbdxX21dxX2xX10dxX57xX2xX117xXa0xX69xX2xX117xXa0xX2xX10dxX1a3xa3b7xXexX194xXa0xX2xa2d8xX117xX5xX117xX11axf7f9xXbxX39x8639xX25xX9xXa2xX10dxX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xXexX3xXexX25xX2bxX16xX39xX3xX29xX3cxX16xX39xX3xXexX25xX42xX16xX39xX3xXbxX1xX48xXexX3xX18xX4cxXdxX3xX29xX4cxXdxX3xX53xX39xX6xXaxX3xX18dxXdxX69xXexX1xX9xXaxX194xX2xXa2xXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX1a3xX117xX10dxXaxX3xX69xX6xXexX6xX13fxXbxX1xX2bxXexX2bxX13fxX2bxX25xXdxX39xXdxX16xX6xX5xX13fxX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15dxX57xX57xX4xX69xX16xXdxX18xX39xX11axX29xXdxX10xXexX16xX6xX18xXbxX5xX20xX7xX11axX29xX16xX57xXexX194xX21dxX117xX57xX20xXbxX5xX2bxX6xX69xX10xX69xX57xX16xX39xXexX16xX16xX16xX57xX21dxX117xX21dxX21dxdafcxX117xXa2xX2f4xX117xX10dxX57xX117xX10dxX117xXa2xX69xX6xX20xX31xX1xXdxX11axX236xXbxX39xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX2bxX16xXaxX12xX12axX26xX18xX3xX198xd64exX16xX39xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xXa6xX4xX3xXbxX1xXdexX26xX16xX39xX3xXexXdxXe9xX16xX3xXexX48xXdxX3xXexX25xX48xX18xX3xX198xX32axX16xX39xX3xf2e5xX3xX13xX20xX15fxXdxX10xX7xb83exX9exX16xXa3xX3xX18xXdxX8axX16xX3xXcxX1fxX9exX3xX12axda6dxX4xX3xX12axX6xX3xX13xX6xX16xX11axX3xf4f1xbfc8xX16xX1xX15dxX3x103e8x1140dxX378xX57xXcxXcx836axfb1dxX53xd80exX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX2bxX69xX9exXaxX12xX53xX39xX2axX9exX3xXa0xX57xXa2xXa3xX3xX4xXa6xX4xX3xX4xX20xXccxX4xX3xX7axX2axX18xX3xXbxX1xXa6xX16xX3xX39xXdxa7f9xX6xX3xX21dxX22cxX3xXa9xX20xd38bxX4xX3xX39xXdxX6xX3xXexX1xX2axX16xX1xX3xX29xXdxX15xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX372xXb3xXb4xX381xX3xX7axca4fxX3xX31xX1xff70xXbxX3xX5xX48xXdxX3xX18xX2axX3xX31xX1xX76xX16xX39xX3xX7axX48xXexX3xX7axXdex10484xX4xX3xXexX1xa93exX6xX3xXexX1xX20xX86xX16xX3xX29xX8axX3xX16xX1xX3b5xX16xX39xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2fxXexX3xXexX25xX2bxX16xX39xX3xX7axX8axX3xX198xX20xf286xXexX3xXexX25xX42xX16xX39xX3xXbxX1xX48xXexX3xX18xX4cxXdxX3xX7axX3bdxXdxX3xX29xX4cxXdxX3xX53xX39xX6xX11axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX2bxX69xX9exXaxX12xX147xXa6xX4xX3xXa9xX20xX6xX16xX3xX4xX1xXb0xX4xX3xXb3xXb4xX3xX69xXb7xX3xX31xXdxX2fxX16xX3xX7xXbfxX3xX7xX2bxX48xX16xX3xXexX1xX80xX2bxX3xX18xXccxXexX3xX31xX2fxX3xX1xX2bxX48xX4xX1xX3xX18xX4cxXdxX3xXexX25xXdexX4cxX4xX3xX31xX1xXdxX3xXexX25xXdxXe9xX20xX3xXexX86xXbxX3xX18xXccxXexX3xX4xX20xXccxX4xX3xX1xXfaxXbxX3xX31xX1xXa6xX4xX3xXexX25xX2bxX16xX39xX3xX16xX39xX2axX9exX3xX10dxX57xXa2xX3xX1xX2bxX113xX4xX3xX2xX117xX57xXa2xX11axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX2bxX69xX9exXaxX12xX53xX1xX3b5xX16xX39xX3xX31xX1x790dxX3xX31xX1xX32axX16xX3xXexX25xX2bxX16xX39xX3xXa9xX20xXa6xX3xXexX25xX1f7xX16xX1xX3xX7axX2axX18xX3xXbxX1xXa6xX16xX3xXbxX1xX80xX16xX3xXa6xX16xX1xX3xXexX1xXb7xX4xX3xXexX2fxX3xX25xd1fexX16xX39xX3xX16xX1xX3b5xX16xX39xX3xX7axX8axX3xX198xX20xX42cxXexX3xX7axXdexX401xX4xX3xX7axXdexX6xX3xX25xX6xXa3xX3xXexX25xX2bxX16xX39xX3xX7axX4f2xX3xX4xX4f2xX3xX5xXe9xX16xX1xX3xX4xX42cxX18xX3xX1xX2bxX2axX16xX3xXexX2bxX2axX16xX3xX16xX1xX86xXbxX3xX31xX1xd7f3xX20xX3xX16xX1xXdxX15xX16xX3xX5xXdxXe9xX20xX3xXexX1xX76xX3xX29xX2axX3xXexXdxX16xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xf4fcxX6xX3xX53xX39xX6xXa3xX3xX7xXbfxX3xXexXa6xX4xX3xX7axXccxX16xX39xX3xX18xX48xX16xX1xX3xXexX4cxXdxX3xX18xXccxXexX3xX7xX3bdxX3xXa9xX20xX3bdxX4xX3xX39xXdxX6xX3xXbxX1xX80xXdxX3xXexXdxX2fxXbxX3xX16xX1xX86xX16xX11axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX2bxX69xX9exXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX39xX4f2xXdxX3xX7axX8axX3xX198xX20xX42cxXexX3xX29xX2axX2bxX3xXexX20x9b1axX16xX3xXexX25xXdexX4cxX4xX3xX4xX588xX6xX3xc53bxX9exX3xX15fxX6xX16xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xXa3xX3xX1xX5f0xX20xX3xX1xX2fxXexX3xX4xXa6xX4xX3xXexX1xX2axX16xX1xX3xX29xXdxX15xX16xX3xXb3xXb4xX3xX7xXbfxX3xX16xX39xX42xX16xX39xX3xX16xX1xX86xXbxX3xX31xX1xX569xX20xX3xX69xX5f0xX20xX3xXexX42xX3xX53xX39xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX20xX3bdxXdxX3xX16xX32axX18xX3xX16xX6xX9exX11axX3xXcxX20xX9exX3xX16xX1xXdxX15xX16xXa3xX3xX18xXccxXexX3xX7xX3bdxX3xXa9xX20xX3bdxX4xX3xX39xXdxX6xX3xXexX1xX2axX16xX1xX3xX29xXdxX15xX16xXa3xX3xX7axX113xX4xX3xX15fxXdxXe9xXexX3xX5xX2axX3xX66xX20xX16xX39xX6xX25xX9exX3xX7axX3e7xX3xX9exX15xX20xX3xX4xX5f0xX20xX3xX18xXdx8478xX16xX3xXexX25xX42xX3xX1xX2bxX113xX4xX3xX4xX4f2xX3xX39xXdxX80xXdxX3xXbxX1xXa6xXbxX3xX1x10d0fxX3xXexX25xX401xX3xX16xXdexX4cxX4xX3xX16xX2axX9exX3xXexX1xX2bxXa6xXexX3xX31xX1xX406xXdxX3xX7xXb7xX3xXbxX1xa5b8xX3xXexX1xX20xXccxX4xX3xX5xX1fxX20xX3xX69xX2axXdxX3xX29xX2axX2bxX3xX18xXccxXexX3xX7axXdex8275xX16xX39xX3xX3bdxX16xX39xX3xX4xX20xX16xX39xX3xX4xX42cxXbxX3xX69xX5f0xX20xX3xXexX1xX76xX3xX69xX20xX9exX3xX16xX1xX42cxXexX3xXexX42xX3xX53xX39xX6xX11axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX2bxX69xX9exXaxX12xa79fxX20xX6xX16xX3xX4xX1xXb0xX4xX3xXbxX1xX6d8xX3xXexX25xXa6xX4xX1xX3xX4xX1x8a70xX16xX1xX3xX7xXa6xX4xX1xX3xX7axX3bdxXdxX3xX16xX39xX2bxX48xXdxX3xX4xX588xX6xX3xXb3xXb4xX3x10ba6xX2bxX7xX10xXbxX3xX12axX2bxX25xX25xX10xX5xX5xX3xXexX25xXdexX4cxX4xX3xX7axX4f2xX3xX4xX1xX2bxX3xX15fxXdxX2fxXexX3xX16xX2fxX20xX3xX4xXa6xX4xX3xXexX1xX2axX16xX1xX3xX29xXdxX15xX16xX3xXexX25xX2bxX16xX39xX3xX31xX1xX3bdxXdxX3xX31xX1xX76xX16xX39xX3xX7axX48xXexX3xX7axXdexX401xX4xX3xXexX1xX406xX6xX3xXexX1xX20xX86xX16xX3xX16xX2axX2bxX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX20xX3bdxXdxX3xXexX20xX5f0xX16xX3xX16xX2axX9exXa3xX3xX76xX16xX39xX3xX7xXbfxX3xXexX25xXdxXe9xX20xX3xXexX86xXbxX3xX18xXccxXexX3xX4xX20xXccxX4xX3xX1xXfaxXbxX3xX16xX39xX2bxX48xXdxX3xXexX25xXdexX350xX16xX39xX3xX29xX2axX2bxX3xXexX20xX5f0xX16xX3xXexX4cxXdxX11axX3xX12axX42cxXexX3xX31x974bxX3xXa9xX20xX9exX2fxXexX3xX7axa690xX16xX1xX3xX16xX2axX2bxX3xX29xX8axX3xX4xXa6xX4xX3xX15fxXdxXe9xX16xX3xXbxX1xXa6xXbxX3xXexX25xX42xX16xX39xX3xXbxX1xX48xXexX3xX4xe05dxX16xX39xX3xXbxX1xX80xXdxX3xX7axXdexX401xX4xX3xX4xX1xX746xX16xX1xX3xXbxX1xX588xX3xX4xXa6xX4xX3xXa9xX20xX3bdxX4xX3xX39xXdxX6xX3xXexX1xX2axX16xX1xX3xX29xXdxX15xX16xX3xXb3xXb4xX3xX16xX1xX42cxXexX3xXexX25xX746xX3xXexX1xX76xX16xX39xX3xXa9xX20xX6xX11axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX2bxX69xX9exXaxX12xXcxX25xX80xX3xX5xX6f2xXdxX3xX1xX3e7xX16xX39xX3xXexXdxX16xX3xX379x969axX378xXa3xX3xX18xXccxXexX3xX16xX1xX2axX3xX16xX39xX2bxX48xXdxX3xX39xXdxX6xX2bxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX4xX1xX2bxX3xX15fxXdxX2fxXexX3xX31xX1xX76xX16xX39xX3xX4xX4f2xX3xc080xX16xc9cbxXexX3xXexX1xX367xXexd467xX3xX16xX2axX2bxX3xX29xX8axX3xX18xX113xXexX3xX4xX1xX746xX16xX1xX3xXexX25xX816xXa3xX3xX7xX2bxX16xX39xX3xX29xfd51xX16xX3xX4xX5f0xX16xX3xX7axX80xX18xX3xX15fxX80xX2bxX3xX4xXa6xX4xX3xX16xX39xX20xa815xX16xX3xX4xX20xX16xX39xX3xX4xX42cxXbxX3xXexX1xX6xX9exX3xXexX1xX2fxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xXa6xX4xX3xXa9xX20xX3bdxX4xX3xX39xXdxX6xX3xXbxX1xX6d8xX3xXexX1xX20xXccxX4xX3xX29xX2axX2bxX3xX69xX5f0xX20xX3xX4xX588xX6xX3xX53xX39xX6xX3xX15fxX524xX16xX39xX3xX7axXdexX6f2xX16xX39xX3xX3bdxX16xX39xX11axX3xX37fxX2axX3xX7axXdxX8axX20xX3xX7axX4f2xX3xX5xX2axX3xX31xX1xX76xX16xX39xX3xX69xX69fxX3xX69xX2axX16xX39xX11axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX2bxX69xX9exXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX4xXa6xX4xX3xXa9xX20xX6xX16xX3xX4xX1xXb0xX4xX3xXexX25xX15xX16xXa3xX3xX7ax8cb9xX3xXexX1xX6xX9exX3xXexX1xX2fxX3xX16xX39xX20xX916xX16xX3xX4xX20xX16xX39xX3xX69xX5f0xX20xX3xXexX42xX3xX53xX39xX6xX3xX4xX5f0xX16xX3xX16xX1xX3b5xX16xX39xX3xXexX1xX6xX9exX3xX7axfbf0xXdxX3xX18xX4cxXdxX3xX29xX8axX3xX4xX26xX3xX7xX350xX3xX1xX48xX3xXexX5f0xX16xX39xX3xX29xX2axX3xX4xX76xX16xX39xX3xX16xX39xX1xXe9xXa3xX3xX29xX3bdxX16xX3xX7axX3cxXdxX3xX1xX406xXdxX3xX31xX1xX76xX16xX39xX3xX4xX1x10ad3xX3xX4xX4f2xX3xX7xXb7xX3xX1xX6b9xX3xXexX25xX401xX3xX4xX588xX6xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX18xX2axX3xX4xX3cxX16xX3xXbxX1xX80xXdxX3xX4xX4f2xX3xX4xXa6xX4xX3xXexX1xX406xX6xX3xXexX1xX20xX86xX16xX3xX39xXdxX3b5xX6xX3xX18xXccxXexX3xX7xX3bdxX3xXa9xX20xX3bdxX4xX3xX39xXdxX6xX3xXexX1xX2axX16xX1xX3xX29xXdxX15xX16xX11axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX2bxX69xX9exXaxX12xX66xX20xX16xX39xX6xX25xX9exXa3xX3xX6cxX5xX2bxX29xX6xX31xXdxX6xX3xX29xX2axX3xX147xXccxX16xX39xX3xX1xX3cxX6xX3xX6cxX3ebxX4xX3xX7axX3e7xX3xX7axXdexX401xX4xX3xX7axX8axX3xX16xX39xX1xX816xX3xXexXdxX2fxXbxX3xXexX6d8xX4xX3xX16xX1xX86xXbxX3xX31xX1xX569xX20xX3xX69xX5f0xX20xX3xX4xX588xX6xX3xX53xX39xX6xX3xX4xX1xX2bxX3xX7axX2fxX16xX3xX4xX20xX3bdxXdxX3xX16xX32axX18xX3xX21dxX117xX21dxX1a3xXa3xX3xX16xX1xXdexX16xX39xX3xX4xXa6xX4xX3xX16xXdexX4cxX4xX3xX16xX2axX9exX3xX4xX83bxX16xX39xX3xX18xX20xX3bdxX16xX3xX16xX1xX86xX16xX3xX7axXdexX401xX4xX3xX1xX6b9xX3xXexX25xX401xX3xX7axX9b1xX3xX7axX80xX18xX3xX15fxX80xX2bxX3xX16xX39xX20xX916xX16xX3xX69xX5f0xX20xX3xX18xX4cxXdxX3xX29xX2axX3xXexX25xX6xX16xX39xX3xX15fxX816xX3xX5xX48xXdxX3xX4xXa6xX4xX3xX16xX1xX2axX3xX18xXa6xX9exX3xX5xXfaxX4xX3xX69xX5f0xX20xX3xX4xX588xX6xX3xX1xXfaxX11axX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX2bxX69xX9exXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXcxX25xX20xX16xX39xX3xXexX1fxX18xX3xX53xX39xX1xXdxX15xX16xX3xX4xXb0xX20xX3xX53xX32axX16xX39xX3xX5xXdexX401xX16xX39xX3xX29xX2axX3x831exX1xX76xX16xX39xX3xX31xX1xX746xX3xX6cxX48xX4xX1xXa3xX3xXexX746xX16xX1xX3xX7axX2fxX16xX3xX16xX39xX2axX9exX3xX21dxX22cxX57xX1a3xXa3xX3xXb3xXb4xX3xX7axX3e7xX3xX16xX1xX86xXbxX3xX31xX1xX569xX20xX3xX31xX1xX2bxX80xX16xX39xX3xX5xXdexX401xX16xX39xX3xX16xX1xXdxX15xX16xX3xX5xXdxXe9xX20xX3xX1xX4f2xX6xX3xXexX1xX48xX4xX1xX3xXexX42xX3xX53xX39xX6xX3xXexX25xX816xX3xX39xXdxXa6xX3xX1a3xX1a3xX3xXexf1adxX3xX10xX20xX25xX2bxX3xX31xX9b1xX3xXexX42xX3xX31xX1xXdxX3xX53xX39xX6xX3xXexXdxX2fxX16xX3xX1xX2axX16xX1xX3xX4xX1xXdxX2fxX16xX3xX69xX816xX4xX1xX3xX7axX113xX4xX3xX15fxXdxXe9xXexX3xXexX48xXdxX3xXb4xX31xX25xX6xXdxX16xX10xX11axX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX25xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX25xX2bxX16xX39xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX15xX16xX3xXa9xX20xX6xX16xX15dxX0xX57xX7xXexX25xX2bxX16xX39xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13fxXexX1xX20xX18xX15fxX13fxX6xX16xX69xX13fxX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX20xX16xX39xX6xX25xX9exX3xXbxX1xX80xX16xX3xX7axX3bdxXdxX3xX5xXe9xX16xX1xX3xX4xX42cxX18xX3xX16xX1xX86xXbxX3xX69xX5f0xX20xX3xXexX42xX3xX53xX39xX6xX3xX4xX588xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xXaxX3xX1xX25xX10xX16fxX9xXaxX57xX69xXdxX10xX18xX13fxX16xX2bxX16xX39xX57xX1xX20xX16xX39xX6xX25xX9exX13fxXbxX1xX6xX16xX13fxX69xX2bxXdxX13fxX5xX10xX16xX1xX13fxX4xX6xX18xX13fxX16xX1xX6xXbxX13fxX69xX6xX20xX13fxXexX20xX13fxX16xX39xX6xX13fxX4xX20xX6xX13fxX5xXdxX10xX16xX13fxX18xXdxX16xX1xX13fxX4xX1xX6xX20xX13fxX6xX20xX57xX21dxX231xX2xX2xXa2xX231xX11axX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX39xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX57xX18xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX21dxX117xX57xX16xX10xX18dxX7xX57xX21dxX21dxX2xXa0xX57xX2xX21dxXa0xX69xX1a3xX117xX231xX117xX10dxX231xX22cxXexX10dxX1a3xXa0xXa2xX5xX2xX11axX236xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xXexX3xXexX25xX2bxX16xX39xX3xX29xX3cxX16xX39xX3xXexX25xX42xX16xX39xX3xXbxX1xX48xXexX3xX18xX4cxXdxX3xX29xX4cxXdxX3xX53xX39xX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX29xX12xX0xX7xXexX25xX2bxX16xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xX20xX16xX39xX6xX25xX9exX3xXbxX1xX80xX16xX3xX7axX3bdxXdxX3xX5xXe9xX16xX1xX3xX4xX42cxX18xX3xX16xX1xX86xXbxX3xX69xX5f0xX20xX3xXexX42xX3xX53xX39xX6xX3xX4xX588xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xXaxX3xX1xX25xX10xX16fxX9xXaxX57xX69xXdxX10xX18xX13fxX16xX2bxX16xX39xX57xX1xX20xX16xX39xX6xX25xX9exX13fxXbxX1xX6xX16xX13fxX69xX2bxXdxX13fxX5xX10xX16xX1xX13fxX4xX6xX18xX13fxX16xX1xX6xXbxX13fxX69xX6xX20xX13fxXexX20xX13fxX16xX39xX6xX13fxX4xX20xX6xX13fxX5xXdxX10xX16xX13fxX18xXdxX16xX1xX13fxX4xX1xX6xX20xX13fxX6xX20xX57xX21dxX231xX2xX2xXa2xX231xX11axX1xXexX18xXaxX12xX66xX20xX16xX39xX6xX25xX9exX3xXbxX1xX80xX16xX3xX7axX3bdxXdxX3xX5xXe9xX16xX1xX3xX4xX42cxX18xX3xX16xX1xX86xXbxX3xX69xX5f0xX20xX3xXexX42xX3xX53xX39xX6xX3xX4xX588xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX25xX2bxX16xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX53xX39xX2bxX48xXdxX3xXexX25xXdexX350xX16xX39xX3xX66xX20xX16xX39xX6xX25xX9exX3xX4xX1xX2bxX3xX25xX524xX16xX39xX3xX5xXe9xX16xX1xX3xX4xX42cxX18xX3xX7xXbfxX3xX1xX588xX9exX3xX1xX2bxX48xXdxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX16xX32axX16xX39xX3xX5xXdexX401xX16xX39xX3xX4xX588xX6xX3xX66xX20xX16xX39xX6xX25xX9exX3xX29xX2axX3xX16xXdexX4cxX4xX3xX16xX2axX9exX3xX4xX1xXa1cxX3xX7axX916xX16xX39xX3x10129xX3xX16xX2fxX20xX3xX1xX2bxX48xXexX3xX7axXccxX16xX39xX3xX16xX1xX86xXbxX3xX31xX1xX569xX20xX3xX69xX5f0xX20xX3xXexX1xX76xX3xXexX42xX3xX53xX39xX6xX3xXa9xX20xX6xX3xX7axXdexX6f2xX16xX39xX3xX3bdxX16xX39xX3xX7axXdexX401xX4xX3xX18xXdxX69fxX16xX3xXexX25xX42xX3xXexX25xX42xX16xX39xX3xXbxX1xX48xXexX11axX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX29xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa9e5xX16xX39xX3xX378xX20xXexXdxX16xX3xX31xXf4exX3xX7xX367xX4xX3xX5xXe9xX16xX1xX3xXexX25xX80xX3xX7axX83bxX6xX3xXbxX1xXdexX26xX16xX39xX3xXcxX1fxX9exXaxX3xX1xX25xX10xX16fxX9xXaxX57xX69xXdxX10xX18xX13fxX16xX2bxX16xX39xX57xX2bxX16xX39xX13fxXbxX20xXexXdxX16xX13fxX31xX9exX13fxX7xX6xX4xX13fxX5xX10xX16xX1xX13fxXexX25xX6xX13fxX69xX20xX6xX13fxXbxX1xX20xX2bxX16xX39xX13fxXexX6xX9exX57xX21dxX231xX2xX2xX117xX1a3xX11axX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX39xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX57xX18xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX21dxX117xX57xX16xX10xX18dxX7xX57xX21dxX21dxX2xXa0xX57xX2xX117xXa2xX69xX21dxX21dxX2xX231xX21dxX1a3xX231xXexX1a3xX117xX2xX117xX21dxX5xX117xX11axX236xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xXexX3xXexX25xX2bxX16xX39xX3xX29xX3cxX16xX39xX3xXexX25xX42xX16xX39xX3xXbxX1xX48xXexX3xX18xX4cxXdxX3xX29xX4cxXdxX3xX53xX39xX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX29xX12xX0xX7xXexX25xX2bxX16xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfbbxX16xX39xX3xX378xX20xXexXdxX16xX3xX31xXf4exX3xX7xX367xX4xX3xX5xXe9xX16xX1xX3xXexX25xX80xX3xX7axX83bxX6xX3xXbxX1xXdexX26xX16xX39xX3xXcxX1fxX9exXaxX3xX1xX25xX10xX16fxX9xXaxX57xX69xXdxX10xX18xX13fxX16xX2bxX16xX39xX57xX2bxX16xX39xX13fxXbxX20xXexXdxX16xX13fxX31xX9exX13fxX7xX6xX4xX13fxX5xX10xX16xX1xX13fxXexX25xX6xX13fxX69xX20xX6xX13fxXbxX1xX20xX2bxX16xX39xX13fxXexX6xX9exX57xX21dxX231xX2xX2xX117xX1a3xX11axX1xXexX18xXaxX12xXfbbxX16xX39xX3xX378xX20xXexXdxX16xX3xX31xXf4exX3xX7xX367xX4xX3xX5xXe9xX16xX1xX3xXexX25xX80xX3xX7axX83bxX6xX3xXbxX1xXdexX26xX16xX39xX3xXcxX1fxX9exX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX25xX2bxX16xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX9e2xX16xX39xX3xXexX1xX3bdxX16xX39xX3xX378xX20xXexXdxX16xX3xX31xXf4exX3xX7xX367xX4xX3xX5xXe9xX16xX1xX3xX7x97e2xX3xX69xX6d8xX16xX39xX3xX15fxXdxXe9xX16xX3xXbxX1xXa6xXbxX3xX31xXdxX16xX1xX3xXexX2fxX3xX7axXa6xXbxX3xXexX25xX80xX3xX16xX1xX3b5xX16xX39xX3xX1xX2axX16xX1xX3xX7axXccxX16xX39xX3xX8d9xX31xX1xX76xX16xX39xX3xXexX1xX1fxX16xX3xXexX1xXdxXe9xX16xX8e2xX3xX4xX588xX6xX3xX18xXccxXexX3xX7xX3bdxX3xXa9xX20xX3bdxX4xX3xX39xXdxX6xX3xX29xX2axX3xXexX9e2xX3xX4xX1xXb0xX4xX3xXa9xX20xX3bdxX4xX3xXexX2fxX11axX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX29xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxbf8fxXccxXexX3xX7xX3bdxX3xX69xX2bxX6xX16xX1xX3xX16xX39xX1xXdxXe9xXbxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xXexX25xXdxX9b1xX16xX3xX31xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX2bxXa6xX16xX3xX31xX1xX746xX3xX7axX3bdxXexX3xX15fxX524xX16xX39xX3xX25xX20xX15fxX5xX10xXaxX3xX1xX25xX10xX16fxX9xXaxX57xX69xXdxX10xX18xX13fxX16xX2bxX16xX39xX57xX18xX2bxXexX13fxX7xX2bxX13fxX69xX2bxX6xX16xX1xX13fxX16xX39xX1xXdxX10xXbxX13fxX4xX1xX6xX20xX13fxX6xX20xX13fxXexX25xXdxX10xX16xX13fxX31xX1xX6xXdxX13fxXexX1xX6xX16xX1xX13fxXexX2bxX6xX16xX13fxX31xX1xXdxX13fxX69xX2bxXexX13fxX15fxX6xX16xX39xX13fxX25xX20xX15fxX5xX10xX57xX21dxX231xX117xXa0xX21dxX22cxX11axX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX39xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX57xX18xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX21dxX117xX57xX16xX10xX18dxX7xX57xX21dxX21dxX2xX22cxX57xX2xX117xXa0xX69xX231xX21dxX21dxX1a3xXa2xX117xX21dxXexX1a3xX117xX117xX117xX117xX5xX117xX11axX236xXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX25xX26xXdxX3xX29xX2axX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xXexX3xXexX25xX2bxX16xX39xX3xX29xX3cxX16xX39xX3xXexX25xX42xX16xX39xX3xXbxX1xX48xXexX3xX18xX4cxXdxX3xX29xX4cxXdxX3xX53xX39xX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX29xX12xX0xX7xXexX25xX2bxX16xX39xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1225xXccxXexX3xX7xX3bdxX3xX69xX2bxX6xX16xX1xX3xX16xX39xX1xXdxXe9xXbxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xXexX25xXdxX9b1xX16xX3xX31xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX2bxXa6xX16xX3xX31xX1xX746xX3xX7axX3bdxXexX3xX15fxX524xX16xX39xX3xX25xX20xX15fxX5xX10xXaxX3xX1xX25xX10xX16fxX9xXaxX57xX69xXdxX10xX18xX13fxX16xX2bxX16xX39xX57xX18xX2bxXexX13fxX7xX2bxX13fxX69xX2bxX6xX16xX1xX13fxX16xX39xX1xXdxX10xXbxX13fxX4xX1xX6xX20xX13fxX6xX20xX13fxXexX25xXdxX10xX16xX13fxX31xX1xX6xXdxX13fxXexX1xX6xX16xX1xX13fxXexX2bxX6xX16xX13fxX31xX1xXdxX13fxX69xX2bxXexX13fxX15fxX6xX16xX39xX13fxX25xX20xX15fxX5xX10xX57xX21dxX231xX117xXa0xX21dxX22cxX11axX1xXexX18xXaxX12xX1225xXccxXexX3xX7xX3bdxX3xX69xX2bxX6xX16xX1xX3xX16xX39xX1xXdxXe9xXbxX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xXexX25xXdxX9b1xX16xX3xX31xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX2bxXa6xX16xX3xX31xX1xX746xX3xX7axX3bdxXexX3xX15fxX524xX16xX39xX3xX25xX20xX15fxX5xX10xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX25xX2bxX16xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX18xXccxXexX3xX16xX39xX20xX916xX16xX3xXexXdxX16xX3xX4xX26xX3xXa9xX20xX6xX16xX3xXexX1xX1fxX16xX3xX4xX86xX16xX3xX29xX4cxXdxX3xXexX86xXbxX3xX7axX2bxX2axX16xX3xX7axXccxX4xX3xXa9xX20xX9exX8axX16xX3xX31xX1xX746xX3xX7axX3bdxXexX3xX53xX39xX6xX3xea65xX6xX358xXbxX25xX2bxX18xXa3xX3xX15fxX3bdxX16xX3xX4xX76xX16xX39xX3xXexX9exX3xX4xX1xX1fxX20xX3xX22xX20xX3xX7axX3e7xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX2bxXa6xX16xX3xXexXdxX8axX16xX3xX18xX20xX6xX3xX31xX1xX746xX3xX7axX3bdxXexX3xX53xX39xX6xX3xX15fxX524xX16xX39xX3xX7axX916xX16xX39xX3xX25xX20xX15fxX5xX10xX3xX4xX588xX6xX3xX16xXdexX4cxX4xX3xX16xX2axX9exX11axX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX29xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX20xX5xX12xX0xX69xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX29xX12xX0xX57xX69xXdxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX2bxX20xX25xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXcxX25xX2axX3xX1225xX9exX3xX372xX37fxXdxX10xXexX16xX6xX18x10912xX381xX0xX57xXbxX12