Hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh đã siết chặt công tác phòng dịch tại các điểm giao dịch với khách hàng.
b82fxce59x13dc2x123fbxc869x15b9bx134c9xfb43x144b3xX7xe3f2x125f6x149a4x12220x12f85xc745xX5xc2c0xXaxc926x140f0xc088xX3xXexX1x11b4bxd2cfx1415bxX3xX19xX1axf68bxX19xX3xX1xd34exX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxd4e5xX19xX1xX3xX7xXdx13242xXexX3xX4xX1x151a5xXexX3xXbxX1x144faxX19xX1axX3x109d5x128dcxX4xX1xX3x1489ax1160cxd366xXdxX3exfccbxX2xd5b3xX0x11e22xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX3exXaxX12xXcxcd3dxe946xc1c0xX4xX3xXexf15bxX19xX1xX3xX1xX68xX19xX1xX3xX3exX3fxX4xX1xX3x11cb2xX14xX19xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX3xX3exXdxf4ddxX19xX3xX76xXdxX30xX19xX3xXbxX1x13fa9xX4xX3xXexd340xXbxX3xXexX62x13a72xX19xX3x11c14xX3fxX6xX3xX76xX22xX19xdac6xX3xX1xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX9cx13a60xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xX4x103e7xX19xX1axX3xXexc239xX4xX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xXexX94xXdxX3xX4xXd3xX4xX3xX9cxXdx12b26x15c23xX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX45xX64xXdxX3x11b54xX1xXd3xX4xX1xX3xX1xX22xX19xX1ax1545bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf73axX44xX3ex1354dxXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxf1dcxXdxX3exXexX1xc465xX3xfa72xdf4ex15d57xXbx158d5x15021xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xf892x13e91x14aa5xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140x140c8xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX141xX141xX174xXexX2xX14fxX13fx154bbxX140xX5xX141xX106x11b0cxXbxX1axc20dxX62xX9xX13fxX2xX140xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axca65xX7xXexXdx1068bxX119xX144xXaxX12x12641xXd3xX19xX1axX3xX19xX6xX119xX3xd3abxX150xX4cxX185x1097exXa3xX3xX5xX22xX3xX19xX1axX22xX119xX3xX5xX22xXecxX3xX45xXdxX14xX4xX3xX9cx140c3xX21bxX3xXexXdxX99xX19xX3xX7xX6xX21bxX3xXfcxX1xXdxX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX1axX1xXdxX3xX19xX1x10426xX19xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX86xXecxX3xXecxX64xXdxX3xXexX62xX44xX19xX1axX3xX4xdcd7xX19xX1axX3xX9cx106c6xX19xX1axX3xX22dxXexf273xX3xX7xXd3xX19xX1axX3xX14exX4cxX185xX231xX106xX3xXcxX94xXdxX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3x14ea0xX1axX62xXdxX76xX6xX19xXfcxX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xXd3xX19xX1xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3x159d1xX2c0xXa3xX3xX4xXd3xX4xX3xX76xXdxX14xX19xX3xXbxX1xXd3xXbxX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexbd3exX4xX3xX9cxX63x11e23xX4xX3xXexX62xXdxXebxX19xX3xXfcxX1xX6xXdxX3xX19xX1axX1xXdxX99xXecxX3xXexe352xX4xX106xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX44xX3exX119xXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX3exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX141xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xX14exX14fxX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140xX174xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX2xX2xX140xXexX2xX14fxX14exX4axX2xX5xX141xX106xX18axXbxX1axX18dxX62xX9xX174xX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axX21bxX7xXexXdxX21fxX119xX144xXaxX12x15692xX19xX1axX3x1427ax12f5exX3xX421xe12axX19xX3x11e49xX1xd10dxXexX3xbe94xX3x10d5dxXdxXd3xXecxX3xX9cxX18xX4xX3xX2a5xX1axX62xXdxX76xX6xX19xXfcxX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xXd3xX19xX1xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2c0xX2c0xX3xXexX1xXcexX19xX1axX3xXexXdxX19xX13dxX3x10b76xX0xX10xXecxX12xX428xX1axX22xX119xX3xX14exX4cxX185xX4cxX140xX141xX140xX2xXa3xX3xX116xX6xX19xX3xX43xX1x13ec7xX3xX9cxX94xX44xX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX3xX2a5xX1axX62xXdxX76xX6xX19xXfcxX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xXd3xX19xX1xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2c0xX2c0xX3xX9cxXc1xX3xX76xX6xX19xX3xX1xX22xX19xX1xX3xX45xX425xX19xX3xX76x14b8dxX19xX3xX45xe18axX3xX45xXdxX14xX4xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX2e3xX4xX3xXexX62xXdxXebxX19xX3xXfcxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX63x13bfexX19xX1axX3xXd3xX19xX3xX5xX21bxX1exX19xX3xXbxX1xXdxX99xX19xX3xX5xX22xXecxX3xX45xXdxX14xX4xX3xX9cxXebxX3xX90xX19xX1axX3xXbxX1xd1e0xX3xX45xX64xXdxX3xX3exX3fxX4xX1xX106xX3xXcxX1xX10xX44xX3xX9cxX510xXa3xX3xXexX28axX3xX7xXd3xX19xX1axX3xX150xX4cxX185xXa3xX3xXexX62xX63x15526xX19xX1axX3xX4xXd3xX4xX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX14xXbxX3xX45xX2e3xX3xXexX94xXdxX3xX1xX27fxXdxX3xX7xX535xXa3xX3xX1axXdxXd3xXecxX3xX9cxX18xX4xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xXd3xX19xX1xX3xX5xX44xX94xXdxX3xX2c0xX2c0xXa3xX3xX1axXdxXd3xXecxX3xX9cxX18xX4xX3xX4xXd3xX4xX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xXexX62xc531xX4xX3xXexX1xX21bxX27fxX4xX3xX1xX27fxXdxX3xX7xX535xX3xX4xX425xX19xX3xX4xX90xX3xXexX68xX19xX1xX3xX1xX68xX19xX1xX3xXexX1xX598xX4xX3xXexX30xXa3xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX2e3xX4xX3xX76xX18xX3xXexX62x11507xX3xX5xXc1xX19xX1xX3xX9cxX94xX44xX3xX9cxX4ecxX19xX3xX45xX3fxXa3xX3xX4xXd3xX19xX3xX76xX27fxXa3xX3xX19xX1axX63xe90fxXdxX3xX5xX6xX44xX3xX9cxX27fxX19xX1axX3xX5xX21bxX1exX19xX3xXbxX1xXdxX99xX19xX3xX5xX22xXecxX3xX45xXdxX14xX4xX3xX14exX141x14eb7xX3xXexX94xXdxX3xX4xX4ecxX3x11fb7xX21bxX6xX19xX3xX45xX22xX3xX14exX141xX610xX3xXexX94xXdxX3xX19xX1xX22xX3xX9cxXebxX3xX9cxX4caxXecxX3xX76xX4caxX44xX3xX45xXdxX14xX4xX3xX3exX598xX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX3xX5xX598xX4xX3xXexX1xX6xX119xX3xXexX1xX30xX3xXfcxX1xXdxX3xX4xX510xX3xX7xX598xX3xX4xX18xX3xX143xX4caxX119xX3xX62xX6xed74xX0xX4cxX10xXecxX12xfc85xX106xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX44xX3exX119xXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX3exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX141xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xX14exX14fxX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140xX174xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX2xX140xX4axXexX13fxX14fxX174xX174xX150xX5xX141xX106xX18axXbxX1axX18dxX62xX9xX4axX174xX185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axX21bxX7xXexXdxX21fxX119xX144xXaxX12xfbf1xX1xXcexX19xX1axX3xX4xX1xX47bxX3xXfcxXdxXebxXecxX3xX7xX44xXd3xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xX4xX1x1237axX3xXexX1xXcexX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXfcxX1xXd3xX4xX1xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX9cxX30xX19xX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xXa3xX3xXexX94xXdxX3xX140xX4axX3xX4xX1exX119xX3xX2a5xXcxd92fxX3xX4x142d0xX6xX3xX2a5xX1axX62xXdxX76xX6xX19xXfcxX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xXd3xX19xX1xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX2c0xX2c0xX3xX9cxX4cexX21bxX3xX9cxX63xX2e8xX4xX3xX76xX18xX3xXexX62xX5d0xX3xX19xX63xX64xX4xX3xX7xXd3xXexX3xXfcxX1xX21bxfe0dxX19xX3xX9cxXebxX3xX9cxX4caxXecxX3xX76xX4caxX44xX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX4xX1xX44xX3xXfcxX1xXd3xX4xX1xX3xX1xX22xX19xX1axX106xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX44xX3exX119xXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX3exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX141xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xX14exX14fxX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140xX174xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX2xX14fxX13fxXexX174xX150xX13fxX141xX141xX5xX141xX106xX18axXbxX1axX18dxX62xX9xX2xX13fxX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axX21bxX7xXexXdxX21fxX119xX144xXaxX12xd473xX18xXdxX3xX45xX64xXdxX3xX2a5xX1axX62xXdxX76xX6xX19xXfcxX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xXd3xX19xX1xX3xXexX47bxX19xX1xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xXa3xX3xX4xXcexX19xX1axX3xXexXd3xX4xX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX3xX4x11a62xX19xX1axX3xX9cxX6xX19xX1axX3xX9cxX63xX2e8xX4xX3xX9cxX35xXexX3xX5xX99xX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX9cxX246xX21bxX106xX3xXcxX1xX10xX44xX3xX9cxX510xXa3xX3xXexX62xX44xX19xX1axX3xX140xX3xX19xX1axX22xX119xX3xX19xX1axX1xX47bxX3xX22dxX14exX48xX185xX4cxX185xX231xXa3xX3xXexX42axXexX3xX4xX4caxX3xX4xXd3xX4xX3xX9cxX3fxX6xX3xX9cxXdxXebxXecxX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX9cxX4cexX21bxX3xX9cxXc1xX3xX9cxX63xX2e8xX4xX3xXbxX1xX21bxX19xX3xXfcxX1x154c0xX3xXfcxX1xX21bxX81exX19xX106xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX44xX3exX119xXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xX3xX3exXexX1xX21bxXecxX76xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX3exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX141xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xX14exX14fxX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140xX174xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX174xX14fxX174xXexX2xX174xX14fxX174xX140xX5xX141xX106xX18axXbxX1axX18dxX62xX9xX13fxX140xX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axX21bxX7xXexXdxX21fxX119xX144xXaxX12xX13xXdxX14xX19xX3xX19xX6xX119xXa3xX3xX19xX1axX44xX22xXdxX3xX4xXd3xX19xX3xX76xX27fxX3xX5xX22xXecxX3xX45xXdxX14xX4xX3xXexX62xX598xX4xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX94xXdxX3xXexX62xX2e3xX3xX7xX535xXa3xX3xX2a5xX1axX62xXdxX76xX6xX19xXfcxX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xXd3xX19xX1xX3xXexX47bxX19xX1xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX9cxXc1xX3xX76xX18xX3xXexX62xX5d0xX3xX4xXd3xX19xX3xX76xX27fxXa3xX3xX19xX1axX63xX5eexXdxX3xX5xX6xX44xX3xX9cxX27fxX19xX1axX3xX5xX22xXecxX3xX45xXdxX14xX4xX3xXexX28axX3xX143xX6xXa3xX3xXfcxX1xX21bxX119xX30xX19xX3xXfcxX1xX5d0xX4xX1xX3xX19xX1axX63xX5eexXdxX3xX5xX6xX44xX3xX9cxX27fxX19xX1axX3xXexX4caxXdxX3xX90xX19xX1axX3xX3exX2e3xX19xX1axX3xX76xX5xX21bxX10x11761xX44xX19xX10xX3xX9cxXebxX3xX4xX4caxX19xX1xX3xX76xXd3xX44xX3xXexXdxX30xXbxX3xX143xX2fexX4xX3xX1axX246xX19xX3xX19xX1axX63xX5eexXdxX3xX19xX1xXdxX86xXecxX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX3xX19xX1x151d5xXecxX3xX4xX1xX7e1xX3xX9cxX27fxX19xX1axX3xXexX62xX44xX19xX1axX3xXecx1129exXdxX3xXexX68xX19xX1xX3xX1xX21bxX18xX19xX1axX106xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX44xX3exX119xXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX3exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX141xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xX14exX14fxX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140xX174xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX14fxX14fxX2xXexX174xX2xX13fxX14fxX14fxX5xX141xX106xX18axXbxX1axX18dxX62xX9xX150xX14fxX174xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axX21bxX7xXexXdxX21fxX119xX144xXaxX12xX2a5xX1axX62xXdxX76xX6xX19xXfcxX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xXd3xX19xX1xX3xXexX47bxX19xX1xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX4xX9aaxX19xX1axX3xXexX35xX19xX1axX3xXfcxX1xX81exX21bxX3xXexX62xX6xX19xX1axX3xX4xX1xX44xX3xXfcxX1xXd3xX4xX1xX3xX1xX22xX19xX1axX3xXfcxX1xXdxX3xX9cxX30xX19xX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX9cxXebxX3xX9cxX4caxXecxX3xX76xX4caxX44xX3xX6xX19xX3xXexX44xX22xX19xX106xX3xX963xX284xX19xX1axX3xXexX1xX5eexXdxXa3xX3xX1xX63xX64xX19xX1axX3xX3exe247xX19xX3xXfcxX1xXd3xX4xX1xX3xX1xX22xX19xX1axX3xXexX1xX598xX4xX3xX1xXdxX14xX19xX3xX619xX21bxe4a6xXexX3xXecxXc1xX3x148f1x12877xX3xX9cxXebxX3xXfcxX1xX6xXdxX3xX76xXd3xX44xX3xX119xX3xXexX30xX106xX106xX106xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX44xX3exX119xXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX3exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX141xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xX14exX14fxX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140xX174xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX14exX140xX2xXexX4axX174xX13fxX4axX14exX5xX141xX106xX18axXbxX1axX18dxX62xX9xX14fxX185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axX21bxX7xXexXdxX21fxX119xX144xXaxX12xXcxX94xXdxX3xX421xXdxX10xXexX4xX44xXecxX76xX6xX19xXfcxX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xXa3xX3xX1xXdxX14xX19xX3xX19xX6xX119xX3xX4xXcexX19xX1axX3xXexXd3xX4xX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX9cxX6xX19xX1axX3xX9cxX63xX2e8xX4xX3xXexX425xX19xX1axX3xX4xX63xX5eexX19xX1axX106xX3xX963xX4ecxX19xX3xX45xX3fxX3xXexX1xX63xX5eexX19xX1axX3xX143xX21bxX119xX99xX19xX3xX619xX21bxXd3xX19xX3xXexX62xXdxX14xXexX3xX7xX1exX21bxX3xX7x1420exX4xX3xXexX64xXdxX3xXexX44xX22xX19xX3xXexX1xXebxX3xX19xX1axX63xX5eexXdxX3xX5xX6xX44xX3xX9cxX27fxX19xX1axX3xXexX1xX598xX4xX3xX1xXdxX14xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX99xXecxX3xXexX2fexX4xX3xX45xX22xX3xX9cxX246xX119xX3xX9cxX7e1xX3xX4xXd3xX4xX3xX76xXdxX14xX19xX3xXbxX1xXd3xXbxX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX3xX48xX3xX2xX4axX106xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX44xX3exX119xXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX3exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX141xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xX14exX14fxX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140xX174xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX14exX14fxX13fxXexX174xX185xX13fxX2xX174xX5xX141xX106xX18axXbxX1axX18dxX62xX9xX13fxX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axX21bxX7xXexXdxX21fxX119xX144xXaxX12xX963xX94xXdxX3xX3exXdxX14xX19xX3xX421xXdxX10xXexX4xX44xXecxX76xX6xX19xXfcxX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xXexX1xXcexX19xX1axX3xXexXdxX19xX13dxX3xX461xX0xX10xXecxX12xX790xX1xXd3xX4xX1xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX9cxX30xX19xX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX7xX7abxX3xX9cxX63xX2e8xX4xX3xX1axX1xXdxX3xX5xX94xXdxX3xX9cxX3fxX6xX3xX4xX1xX47bxXa3xX3xX7xX18xX3xX9cxXdxX14xX19xX3xXexX1xX44xX94xXdxXa3xX3xX5xX3fxX4xX1xX3xXexX62xX68xX19xX1xX3xX3exXdxX3xX4xX1xX21bxX119xXebxX19xX144xX3xX9cxX63xX2e8xX4xX3xX9cxX44xX3xXexX1xX1exX19xX3xX19xX1xXdxX14xXexXa3xX3xXfcxX1xXa1fxX3xXfcxX1xX21bxX81exX19xX3xXexX62xX63xX64xX4xX3xXfcxX1xXdxX3xX45xX22xX44xX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xX106xX3xX421xXdxX10xXexX4xX44xXecxX76xX6xX19xXfcxX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xXfcxX99xX21bxX3xX1axXc47xXdxX3xXfcxX1xXd3xX4xX1xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX63xX21bxX3xXexXdxX99xX19xX3xX7xXa1fxX3xX3exX2e3xX19xX1axX3xX4xXd3xX4xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX45xX2e3xX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX44xX19xX5xXdxX19xX10xX3xX9cxXebxX3xX1xX94xX19xX3xX4xX1xX30xX3xX9cxXdxX3xX5xX94xXdxXa3xX3xX9cxX4caxXecxX3xX76xX4caxX44xX3xX6xX19xX3xXexX44xX22xX19xX3xXexX62xX44xX19xX1axX3xXecx14699xX6xX3xX3exX3fxX4xX1xX0xX4cxX10xXecxX12xX671xX106xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX44xX3exX119xXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX3exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX141xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xX14exX14fxX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140xX174xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX150xX14fxX141xXexX2xX150xX4axX174xX141xX5xX141xX106xX18axXbxX1axX18dxX62xX9xX14fxX14fxX140xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axX21bxX7xXexXdxX21fxX119xX144xXaxX12xX2a5xX19xX1xX3xX428xX1axX21bxX119xX86xX19xX3xX421xX425xX19xX3xX428xX1xX264xXexX3xX22dxX143xXc1xX3xXcxX1xX94xX4xX1xX3xX963xX22xXdxX3xX42dxX3xXcxX1xX94xX4xX1xX3xX13xX22xX231xX3xX48xX3xXfcxX1xXd3xX4xX1xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xXexX94xXdxX3xX421xXdxX10xXexX4xX44xXecxX76xX6xX19xXfcxX3xX4xX1xX44xX3xX1xX6xX119xX13dxX3xX461xX0xX10xXecxX12xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX0xX4cxX10xXecxX12xX0xX10xXecxX12xX9cxXc1xX3xX143xX21bxX42axXexX3xX1xXdxX14xX19xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX86xXecxX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX3xXexX62xX44xX19xX1axX3xX4xX27fxX19xX1axX3xX9cxX284xX19xX1axX3xX19xX99xX19xX3xXexXcexXdxX3xX7xX7abxX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX2e3xX4xX3xX9cxX81exX119xX3xXecxX94xX19xX1xX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX44xX19xX5xXdxX19xX10xX106xX3xX7dexX27fxXexX3xX7xX18xX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xXecxX64xXdxX3xXexXcexXdxX3xX7xX7abxX3xX4xX1xX7e1xX3xX9cxX27fxX19xX1axX3xX19xXfb0xXecxX3xX76xXfb0xXexX3xX9cxXebxX3xXexX1xX598xX4xX3xX1xXdxX14xX19xX3xX1xXdxX14xX21bxX3xX619xX21bxX4caxX3xX9cxXebxX3xXfcxX1xXcexX19xX1axX3xX5xX22xXecxX3xX1axXdxXd3xX19xX3xX9cxX44xX94xX19xX3xX4xXcexX19xX1axX3xX45xXdxX14xX4xX0xX4cxX10xXecxX12xX671xX106xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX44xX3exX119xXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX3exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX141xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xX14exX14fxX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140xX174xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX13fxX140xX150xXexX185xX150xX13fxX4axX140xX5xX141xX106xX18axXbxX1axX18dxX62xX9xX4axX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axX21bxX7xXexXdxX21fxX119xX144xXaxX12xX224xXd3xX19xX1axX3xX19xX6xX119xXa3xX3xX1xX44xX94xXexX3xX9cxX27fxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xXexX94xXdxX3xX224xX10xX2a5xX76xX6xX19xXfcxX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX45xXdeexX19xX3xX3exXdxX86xX19xX3xX62xX6xX3xX19xX1xX3fxXbxX3xX19xX1xX22xX19xX1axX3xXexX62xX99xX19xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX246xX19xX3xXexX1xX598xX4xX3xX1xXdxX14xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX99xXecxX3xX4xXd3xX4xX3xX76xXdxX14xX19xX3xXbxX1xXd3xXbxX3xX14exX790xX3xX4xX7e1xX6xX3xX116xX27fxX3x119a7xX3xXexX30xX106xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX44xX3exX119xXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX3exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX141xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xX14exX14fxX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140xX174xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX13fxX14fxX141xXexX185xX141xX174xX174xX141xX5xX141xX106xX18axXbxX1axX18dxX62xX9xX174xX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axX21bxX7xXexXdxX21fxX119xX144xXaxX12xX116xX22xX3xXcxX62xX246xX19xX3xXcxX1xX3fxX3x14462xX1xX63xX4ecxX19xX1axX3xX42dxX3xX42fxXdxXd3xXecxX3xX9cxX18xX4xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX45xX2e3xX3xXfcxX1xXd3xX4xX1xX3xX1xX22xX19xX1axXa3xX3xX224xX10xX2a5xX76xX6xX19xXfcxX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xXexX1xXcexX19xX1axX3xXexXdxX19xX13dxX3xX461xX0xX10xXecxX12xXcxX28axX3xXfcxX1xXdxX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX143xX21bxX42axXexX3xX1xXdxX14xX19xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX86xXecxX3xXecxX64xXdxX3xXexX62xX44xX19xX1axX3xX4xX27fxX19xX1axX3xX9cxX284xX19xX1axX3xX22dxX14exX4cxX185xX231xXa3xX3xX5xX63xX2e8xX19xX1axX3xXfcxX1xXd3xX4xX1xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX9cxX30xX19xX3xX1axXdxX6xX44xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xXexX94xXdxX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX4xX510xX3xX1axXdxX4caxXecxX106xX3xXcxX21bxX119xX3xX45xX264xX119xXa3xX3xX4xX1xX2fexX19xX1axX3xXexXcexXdxX3xX45xXdeexX19xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xX4xXd3xX4xX3xX76xXdxX14xX19xX3xXbxX1xXd3xXbxX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xXexX62xX44xX19xX1axX3xXecxXc47xXdxX3xXexX1xX5eexXdxX3xX9cxXdxXebxXecxX106xX3xXcxX64xXdxX3xX9cxX1exX119xXa3xX3xX4xX1xX2fexX19xX1axX3xXexXcexXdxX3xX4xX9aaxX19xX1axX3xX7xX7abxX3xXexX62xXdxXebxX19xX3xXfcxX1xX6xXdxX3xXaxXfcxX3fxX4xX1xX3xX76xX4caxX19xXaxX3xX5xX21bxX1exX19xX3xXbxX1xXdxX99xX19xX3xX5xX22xXecxX3xX45xXdxX14xX4xX3xXexX28axX3xX143xX6xX3xX9cxXebxX3xX7x12ae4xX19xX3xX7xX22xX19xX1axX3xXexX62xX44xX19xX1axX3xXecxXc47xXdxX3xXexX68xX19xX1xX3xX1xX21bxX18xX19xX1axX0xX4cxX10xXecxX12xX671xX106xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX44xX3exX119xXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX43xX10xX19xXexX10xX62xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX3exXexX1xX13dxX3xX13fxX140xX141xXbxX143xX144xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13dxX3xX14exX14fxX150xXbxX143xX144xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX106xX76xX6xX44xX1xX6xXexXdxX19xX1xX106xX45xX19xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX140xX174xX4cxX2xX14fxX141xX3exX2xX2xX141xX141xX13fxX14exX14exXexX14fxX14exX150xX174xX2xX5xX141xX106xX18axXbxX1axX18dxX62xX9xX14fxX4axX4axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX138xXdxX3exXexX1xX9xXaxX13fxX140xX141xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX14exX14fxX150xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX6xXbxXexXdxX44xX19xXaxX3xX7xXexX119xX5xX10xX9xXaxXexX10xX143xXexX48xX6xX5xXdxX1axX19xX13dxX3xX18axX21bxX7xXexXdxX21fxX119xX144xXaxX12xXcxX1xX598xX4xX3xX1xXdxX14xX19xX3xX4xX1xX47bxX3xX9cxX94xX44xX3xX4xX7e1xX6xX3xXexX47bxX19xX1xXa3xX3xX4xX7e1xX6xX3xX428xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX428xX1xX22xX3xX19xX63xX64xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xXd3xX19xX1xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xXa3xX3xX1xXdxX14xX19xX3xX19xX6xX119xX3xX4xXd3xX4xX3xXex13ce5xX3xX4xX1xX90xX4xX3xXexX5d0xX19xX3xX3exX2e3xX19xX1axX3xXexX62xX99xX19xX3xX9cxX3fxX6xX3xX76xX22xX19xX3xX9cxX4cexX21bxX3xX9cxX6xX19xX1axX3xX9cxX284xX19xX1axX3xX5xX44xX94xXexX3xXexX62xXdxXebxX19xX3xXfcxX1xX6xXdxX3xX4xXd3xX4xX3xX1axXdxX4caxXdxX3xXbxX1xXd3xXbxX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX76xX14xX19xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX106xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX9cxX6xX19xX1axX3xX19x13626xX3xX5xX598xX4xX3xX19xX1xXc34xXecxX3xX9cxX4caxXecxX3xX76xX4caxX44xX3xX3exXdxX86xX19xX3xX76xXdxX30xX19xX3xXexX1xX3fxX3xXexX62xX63xX5eexX19xX1axX3xXexXdxX4cexX19xX3xXexX14xXa3xX3xX9cxXd3xXbxX3xX90xX19xX1axX3xX19xX1xX21bxX3xX4xX246xX21bxX3xX4xX7e1xX6xX3xX19xX1axX63xX5eexXdxX3xX3exX1exX19xX3xX45xX22xX3xX4xXd3xX4xX3xXexX1xX22xX19xX1xX3xXbxX1xX246xX19xX3xXfcxXdxX19xX1xX3xXexX30xX106xX0xX4cxXbxX12xX0xX3exXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exX62xX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX12xX0xX7xXexX62xX44xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX99xX19xX3xX619xX21bxX6xX19xX13dxX0xX4cxX7xXexX62xX44xX19xX1axX12xX0xX21bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX48xXexX1xX21bxXecxX76xX48xX6xX19xX3exX48xX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX1xX42axXbxX3xX1xX22xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX99xXecxX3xX45xXdxX14xX4xX3xX3exX28axX19xX1axX3xX4xXd3xX4xX3xXexX21bxX119xX30xX19xX3xX143xX10xX3xX4xX18xX3xX9cxX3fxX19xX1xX3xXexX64xXdxX3xX9cxX3fxX6xX3xXbxX1xX63xX4ecxX19xX1axX3xX4xX510xX3xX3exX3fxX4xX1xXaxX3xX1xX62xX10xX21fxX9xXaxX4cxXbxX1xX6xXbxX48xX5xX21bxX6xXexX48xX3exX44xXdxX48xX7xX44xX19xX1axX4cxX4xX1xX6xXbxX48xX1xX6xX19xX1xX48xX19xX1axX1xXdxX10xXecxX48xX45xXdxX10xX4xX48xX3exX21bxX19xX1axX48xX4xX6xX4xX48xXexX21bxX119xX10xX19xX48xX143xX10xX48xX4xX44xX48xX3exXdxX19xX1xX48xXexX44xXdxX48xX3exXdxX6xX48xXbxX1xX21bxX44xX19xX1axX48xX4xX44xX48xX3exXdxX4xX1xX4cxX140xX2xX2xX185xX150xX13fxX106xX1xXexXecxXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxXecxX10xX3exXdxX6xX4cxX2xX140xX141xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX2xX4axX4cxX2xX14exX140xX3exX174xX2xX14fxX140xX141xX174xX185xXexX4axX13fxX13fxX4axX174xX5xX141xX106xX18axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX3exXdxX45xX12xX0xX7xXexX62xX44xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX1xX42axXbxX3xX1xX22xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX99xXecxX3xX45xXdxX14xX4xX3xX3exX28axX19xX1axX3xX4xXd3xX4xX3xXexX21bxX119xX30xX19xX3xX143xX10xX3xX4xX18xX3xX9cxX3fxX19xX1xX3xXexX64xXdxX3xX9cxX3fxX6xX3xXbxX1xX63xX4ecxX19xX1axX3xX4xX510xX3xX3exX3fxX4xX1xXaxX3xX1xX62xX10xX21fxX9xXaxX4cxXbxX1xX6xXbxX48xX5xX21bxX6xXexX48xX3exX44xXdxX48xX7xX44xX19xX1axX4cxX4xX1xX6xXbxX48xX1xX6xX19xX1xX48xX19xX1axX1xXdxX10xXecxX48xX45xXdxX10xX4xX48xX3exX21bxX19xX1axX48xX4xX6xX4xX48xXexX21bxX119xX10xX19xX48xX143xX10xX48xX4xX44xX48xX3exXdxX19xX1xX48xXexX44xXdxX48xX3exXdxX6xX48xXbxX1xX21bxX44xX19xX1axX48xX4xX44xX48xX3exXdxX4xX1xX4cxX140xX2xX2xX185xX150xX13fxX106xX1xXexXecxXaxX12xX43xX1xX42axXbxX3xX1xX22xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX99xXecxX3xX45xXdxX14xX4xX3xX3exX28axX19xX1axX3xX4xXd3xX4xX3xXexX21bxX119xX30xX19xX3xX143xX10xX3xX4xX18xX3xX9cxX3fxX19xX1xX3xXexX64xXdxX3xX9cxX3fxX6xX3xXbxX1xX63xX4ecxX19xX1axX3xX4xX510xX3xX3exX3fxX4xX1xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX62xX44xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xdfa8xX126dxX3xX9cxX6xX19xX1axX3xXbxX1xX4caxXdxX3xX4xX1xX264xXexX3xX45xX264xXexX3xX3exX21bxX119xX3xXexX62xX68xX3xX1xX44xX94xXexX3xX9cxX27fxX19xX1axXa3xX3xX19xX1xX63xX19xX1axX3xX1xXdxX14xX19xX3xX4xXd3xX4xX3xX3exX44xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX14xXbxX3xX22dxX1e4dxX428xX231xX3xX45xX264xX19xX3xXexX4caxXdxX3xX1xX22xX19xX1xX3xXfcxX1xXd3xX4xX1xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX45xXdeexX19xX3xX4xX1xX42axXbxX3xX1xX22xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX99xXecxX3xXexX2fexX4xX3xX45xXdxX14xX4xX3xX3exX28axX19xX1axX3xX4xXd3xX4xX3xXexX21bxX119xX30xX19xX3xX143xX10xX3xX4xX18xX3xX9cxX3fxX19xX1xX3xX9cxX30xX19xX3xX45xX22xX3xX9cxXdxX3xXexX28axX3xXexX47bxX19xX1xX3xX4xX510xX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX86xXecxX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX106xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX3exXdxX45xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX790xX1xX21bxX3xX4xXd3xX4xX1xX3xX5xX119xX3xX7dexXdxXexX62xX6xX4xX44xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xX619xX21bxX4caxX19xX3xX5x14716xXa3xX3xXexX62xXd3xX19xX1xX3xX19xX1axX21bxX119xX3xX4xX4ecxX3xX5xX1exX119xX3xX19xX1xXdxX86xXecxX3xX4xX1xXe08xX44xXaxX3xX1xX62xX10xX21fxX9xXaxX4cxX119xX48xXexX10xX4cxXfcxX1xX21bxX48xX4xX6xX4xX1xX48xX5xX119xX48xXecxXdxXexX62xX6xX4xX44xX48xX1xX6xX48xXexXdxX19xX1xX48xX7xXdxX10xXexX48xX4xX1xX6xXexX48xX619xX21bxX6xX19xX48xX5xX119xX48xXexX62xX6xX19xX1xX48xX19xX1axX21bxX119xX48xX4xX44xX48xX5xX6xX119xX48xX19xX1xXdxX10xXecxX48xX4xX1xX10xX44xX4cxX140xX2xX2xX141xX140xX2xX106xX1xXexXecxXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxXecxX10xX3exXdxX6xX4cxX2xX140xX141xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX2xX150xX4cxX2xX14fxX185xX3exX185xX141xX13fxX2xX185xX14fxX150xXexX140xX140xX13fxX14exX14exX5xX141xX106xX18axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX3exXdxX45xX12xX0xX7xXexX62xX44xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX790xX1xX21bxX3xX4xXd3xX4xX1xX3xX5xX119xX3xX7dexXdxXexX62xX6xX4xX44xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xX619xX21bxX4caxX19xX3xX5xX1f5axXa3xX3xXexX62xXd3xX19xX1xX3xX19xX1axX21bxX119xX3xX4xX4ecxX3xX5xX1exX119xX3xX19xX1xXdxX86xXecxX3xX4xX1xXe08xX44xXaxX3xX1xX62xX10xX21fxX9xXaxX4cxX119xX48xXexX10xX4cxXfcxX1xX21bxX48xX4xX6xX4xX1xX48xX5xX119xX48xXecxXdxXexX62xX6xX4xX44xX48xX1xX6xX48xXexXdxX19xX1xX48xX7xXdxX10xXexX48xX4xX1xX6xXexX48xX619xX21bxX6xX19xX48xX5xX119xX48xXexX62xX6xX19xX1xX48xX19xX1axX21bxX119xX48xX4xX44xX48xX5xX6xX119xX48xX19xX1xXdxX10xXecxX48xX4xX1xX10xX44xX4cxX140xX2xX2xX141xX140xX2xX106xX1xXexXecxXaxX12xX790xX1xX21bxX3xX4xXd3xX4xX1xX3xX5xX119xX3xX7dexXdxXexX62xX6xX4xX44xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xX619xX21bxX4caxX19xX3xX5xX1f5axXa3xX3xXexX62xXd3xX19xX1xX3xX19xX1axX21bxX119xX3xX4xX4ecxX3xX5xX1exX119xX3xX19xX1xXdxX86xXecxX3xX4xX1xXe08xX44xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX62xX44xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX224xX6xX21bxX3xX45xXdxX14xX4xX3xXbxX1xXd3xXexX3xX1xXdxX14xX19xX3xX174xX3xX4xX6xX3xX3exX63xX4ecxX19xX1axX3xXexX5d0xX19xX1xX3xX45xX64xXdxX3xX45xXdxX62xX21bxX7xX3xX224xX2a5xXe0fxX224xX48xX4xX44xX45xX48xX140xX3xX4xX1xXdxX4cexX21bxX3xX174xX141xX4cxX14fxXa3xX3xXfcxX1xX21bxX3xX4xXd3xX4xX1xX3xX5xX119xX3xXexX264xXbxX3xXexX62xX21bxX19xX1axX3xX790xXcx142daxX3xX7dexXdxXexX62xX6xX4xX44xX3xX22dxXcxX21e6xX3xX790x120e1xX3xX2a5xX19xX1xXa3xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX231xX3xX9cxXc1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xX4xXcexX19xX1axX3xXexXd3xX4xX3xX619xX21bxX4caxX19xX3xX5xX1f5axXa3xX3xX19xX1exX19xX1axX3xXecxX90xX4xX3xX4xXd3xX4xX3xX1axXdxX4caxXdxX3xXbxX1xXd3xXbxX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX9cxXebxX3xXexX62xXd3xX19xX1xX3xX5xX1exX119xX3xX19xX1xXdxX86xXecxX3xX4xX1xXe08xX44xX106xX106xX106xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX3exXdxX45xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17a2xX1xX3axX19xX1axXa3xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX3xX535xX3xX4xXd3xX4xX3xX76xX14xX19xX1xX3xX45xXdxX14xX19xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX13dxX3xX224xX22xX19xX1axX3xX5xXc47xX4xX3xX19xX1axX6xX119xX3xX4xX1a91xX19xX1axX3xX45xX22xX44xXa3xX3xX1xX94xX19xX3xX106xX106xX106xXaxX3xX1xX62xX10xX21fxX9xXaxX4cxX119xX48xXexX10xX4cxXbxX1xX44xX19xX1axX48xX4xX1xX44xX19xX1axX48xX3exXdxX4xX1xX48xX4xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX48xX44xX48xX4xX6xX4xX48xX76xX10xX19xX1xX48xX45xXdxX10xX19xX48xX1xX6xX48xXexXdxX19xX1xX48xX7xX6xX19xX1axX48xX5xX44xX4xX48xX19xX1axX6xX119xX48xX4xX44xX19xX1axX48xX45xX6xX44xX48xX1xX6xX19xX48xX4xX1xX10xX48xX19xX1axX21bxX44xXdxX48xXexX1xX6xXecxX48xX19xX44xXecxX4cxX140xX141xX185xX141xX13fxX14exX106xX1xXexXecxXaxX12xX0xXdxXecxX1axX3xX7xX62xX4xX9xXaxX4cxXecxX10xX3exXdxX6xX4cxX2xX140xX141xX4cxX19xX10xX138xX7xX4cxX140xX2xX141xX14fxX4cxX2xX174xX174xX3exX185xX141xX150xX140xX150xX140xX174xXexX13fxX2xX141xX141xX14fxX5xX141xX106xX18axXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX19xX3xX1xX22xX19xX1axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX7xXdxX30xXexX3xX4xX1xX35xXexX3xXbxX1xX3axX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX3exXdxX45xX12xX0xX7xXexX62xX44xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17a2xX1xX3axX19xX1axXa3xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX3xX535xX3xX4xXd3xX4xX3xX76xX14xX19xX1xX3xX45xXdxX14xX19xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX13dxX3xX224xX22xX19xX1axX3xX5xXc47xX4xX3xX19xX1axX6xX119xX3xX4xX1a91xX19xX1axX3xX45xX22xX44xXa3xX3xX1xX94xX19xX3xX106xX106xX106xXaxX3xX1xX62xX10xX21fxX9xXaxX4cxX119xX48xXexX10xX4cxXbxX1xX44xX19xX1axX48xX4xX1xX44xX19xX1axX48xX3exXdxX4xX1xX48xX4xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX48xX44xX48xX4xX6xX4xX48xX76xX10xX19xX1xX48xX45xXdxX10xX19xX48xX1xX6xX48xXexXdxX19xX1xX48xX7xX6xX19xX1axX48xX5xX44xX4xX48xX19xX1axX6xX119xX48xX4xX44xX19xX1axX48xX45xX6xX44xX48xX1xX6xX19xX48xX4xX1xX10xX48xX19xX1axX21bxX44xXdxX48xXexX1xX6xXecxX48xX19xX44xXecxX4cxX140xX141xX185xX141xX13fxX14exX106xX1xXexXecxXaxX12xX17a2xX1xX3axX19xX1axXa3xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX3xX535xX3xX4xXd3xX4xX3xX76xX14xX19xX1xX3xX45xXdxX14xX19xX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX13dxX3xX224xX22xX19xX1axX3xX5xXc47xX4xX3xX19xX1axX6xX119xX3xX4xX1a91xX19xX1axX3xX45xX22xX44xXa3xX3xX1xX94xX19xX3xX106xX106xX106xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX62xX44xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xXcxX1xX598xX4xX3xX1xXdxX14xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX99xXecxX3xXfcxX1xX1exX21bxX3xX7xX22xX19xX1axX3xX5xXc47xX4xXa3xX3xXbxX1xX1exX19xX3xX5xX21bxX284xX19xX1axX3xXexX94xXdxX3xX4xXd3xX4xX3xX76xX14xX19xX1xX3xX45xXdxX14xX19xX3xX5xX22xX3xX19xX1xXdxX14xXecxX3xX45xX2e3xX3xX9cxX63xX2e8xX4xX3xX43xX1xX5d0xX19xX1xX3xXbxX1xX7e1xX3xX4xX9aaxX19xX1axX3xX19xX1xX63xX3xX116xX6xX19xX3xX43xX1xX47bxX3xX9cxX94xX44xX3xXbxX1xX3axX19xX1axXa3xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX76xX14xX19xX1xX3xX43xX44xX45xXdxX3exX48xX2xX4axX3xX13xX22xX3xXcxX2axX19xX1xX3xX19xX1xX42axX19xX3xXecxX94xX19xX1xX3xXexX62xX44xX19xX1axX3xX76xX18xXdxX3xX4xX4caxX19xX1xX3xX3exX3fxX4xX1xX3xX3exXdxX86xX19xX3xX9cxX6xX19xX1axX3xX76xXdxX30xX19xX3xXbxX1xX90xX4xX3xXexX94xXbxX3xX19xX1xX63xX3xX1xXdxX14xX19xX3xX19xX6xX119xX106xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX3exXdxX45xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX21bxX5xX12xX0xX3exXdxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX62xXaxX12xX0xX4cxX3exXdxX45xX12xX0xX4cxX3exXdxX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a5xX21bxXexX1xX44xX62xXaxX12xXcxX1xX21bxX3xX17a2xX1xX63xX4ecxX19xX1axX0xX4cxXbxX12
Thu Phương