Bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh bình thường trở lại
Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, tái khám và khám theo yêu cầu trở lại hoạt động bình thường. Bệnh viện tiếp nhận người bệnh từ cơ sở khám bệnh, khôi phục hoạt động mổ phiên.
6975xf060x122ffx1054cx10acbx107faxf3c9x8c2ex133bexX7x12a40xa14fxc307x11808x111d1xb74bxX5xbc94xXaxfec9xc4efxfff9x128cdxX1xX3xa8f3xXdxX14xX15xX3xX13xd6e2xX4xX1xX3xe3aexX6xXdxX3xdf3bxX1xe927xda6dxX3xX4xX1x6ad6xX6xX3x131faxX14xX15xX1xX3xX30xffc6xX15xX1xX3xXexX1xae28xcd51xX15xd246xX3xXex8560x764bxX3xX5xX1exXdxX0xe6f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9de4xX10xX6xfdc7xXaxX12xX58x115c2xX1exXexX3x11acfxfde3xX15xX3fxX3xX26xX1xX28xX29xX3xX30xX14xX15xX1xe545xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX15xX3fxX5fxX1exXdxX3xXexX42x1084axX71xX3xXexX28xXdxX3xX26xX1xX28xX29xX3xX18x9f0dxX3xX26xX1xX28xX29xX3xXexX1xX10xX5fxX3x6b09xe9c2xf153xX3xX4xab71xXa0xX3xXexX42xX43xX3xX5xX1exXdxX3xX1xX5fxX1exXexX3xX63xX64xX15xX3fxX3xX30xX36xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX15xX3fx93e5xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xXexXdxe097xXbxX3xX15xX1xf527xX15xX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX30xX14xX15xX1xX3xXexa99bxX3xX4x11a5exX3xX7xX43xX3xX26xX1xX28xX29xX3xX30xX14xX15xX1xX71xX3xX26xX1xceabxXdxX3xXbxX1xdf45xX4xX3xX1xX5fxX1exXexX3xX63xX64xX15xX3fxX3xX29x11a4axX3xXbxX1xXdxX9fxX15xXc3xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX10xXexX6xXdxX5xX7x8379xX12cxX7xXa0xX29xX29xX6xX42xX9exX3xX4xX29xX7xc2a8xX5bxX10xX7xX4xX3xXbxb152xX10xX15xXexX10xX42xXaxX12xX0xXdxX29xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX15xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxe0e7xXdxX5bxXexX1xd6bcxX3x1040bxX2x897dxXbx7513x11503xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX169xX3x11f28xd664x8cd0xXbxX16fxX170xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXc3xX30xX6xX5fxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc3xX18xX15xX49xX15xX10xX164xX7xX49x918fxb950xX2xX17bxX49xX2xX19ex136f2xX5bxX2xX19exX1a4xX17cxX16dxX19exfaf0xXexX16dxX16dxX19dxX19dxX5xX19dxX139xXexXexX16fxX18xX15xX2xX2xX19exX16dxX30xX18xX139xX30xX29xX6xXdxXc3x118ccxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX26xX1xX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX30xX36xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX15xX3fxX3xXexX42xX43xX3xX5xX1exXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX5bxXdxX18xX12xX0xX5bxXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX10xXexX6xXdxX5xX7xX12cxX12cxX7xXa0xX29xX29xX6xX42xX9exX3xX4xX29xX7xX139xX5bxX10xX7xX4xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX5fxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxXc3xX3x123c7xa1f7xX15xX1xX169xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcx8d00xX15xX3fxX49xXcxXcxa1c4xf7acx9e89xd151xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX10xXexX6xXdxX5xX7xX12cxX12cxX7xXa0xX29xX29xX6xX42xX9exX3xX4xX29xX7xX139xX5bxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX5bxX9exXaxX12xXcxXe5xX3xX1xXfaxX29xX3xX15xX6xX9exX3xX264xX15xX3fxX92xX9exX3xX2xX2xX49xX16dxX27axX71xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX7xd4c0xX3xX26xX1xX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX30xX36xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX15xX3fxX3xXexXdxXd1xXbxX3xX63x11c1axX15xX3xX4xX28xX4xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX15xX1xb395xX15xXc3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX5bxX9exXaxX12xX279xX1xX3cxX3xX18xXd6xX9exX71xX3xX7xX6xXa0xX3xX1xXe8xX15xX3xX2xX3xXexX1xX28xX15xX3fxX3xX5bxXe5xX15xX3fxX3xXexXdxXd1xXbxX3xX15xX1xXd6xX15xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX15xX1xX314xX15xX3xX5bxX5fxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX9exX3xX9exX3xXexXd1xX3xX18xX92xX3xX10dxX15xX3xX63xfa7dxX15xX1xX3xX5xX1exXdxX3xX1xX5fxX1exXexX3xX63xX64xX15xX3fxX71xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX63x1267axX3xX4xX1x8e6axX15xX1xX3xXexX1xce9exX4xX3xX26xX1xX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xXexX42xX43xX3xX5xX1exXdxXc3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX5bxX9exXaxX12xXcxX1xX10xX5fxX3xXexX1xXfaxX15xX3fxX3xX30xX28xX5fxX3xX4xe94dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX71xX3xXexX42xX3cxdceaxX4xX3xX5bxXdxf398xX15xX3xX30xXdxXd1xX15xX3xX4xX306xX3xX4xX1xXdx91d5xXa0xX3xX1xX3cxX3edxX15xX3fxX3xXexX397xX4xX1xX3xX4x11743xX4xX3xX4xX3dcxX6xX3xX5bxX375xX4xX1xX3xX140x9983xX278xb1dexbe08xX139xX2xX17bxX71xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX63xX393xX3xX4xX306xX3xX29xX64xXexX3xX7xfc9cxX3xX63xXdxX400xXa0xX3xX4xX1x10b81xX15xX1xX3xXexX42xX5fxX15xX3fxX3x122dfxXd1xX3xX1xX5fxX1exX4xX1xX3xXexX42xXdx8529xX15xX3xX26xX1xX6xXdxX3xX4xXfaxX15xX3fxX3xXexX28xX4xX3xX26xX1xX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xXexX42xX5fxX15xX3fxX3xX3fxXdxX6xXdxX3xX63xX5fxX1exX15xX3xX29xX3edxXdxX3xX4xX3dcxX6xX3xX5bxX375xX4xX1xX3xX140xX41cxX278xX41exX41fxX139xX2xX17bxXc3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX5bxX9exXaxX12xXcxX1xX10xX5fxX3xX63xX306xX71xX3xXexXe5xX3xX15xX3fxX92xX9exX3xX2xX2xX49xX16dxX71xX3xX1xX5fxX1exXexX3xX63xX64xX15xX3fxX3xX26xX1xX28xX29xX3xX30xX14xX15xX1xX71xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX15xX3fxX5fxX1exXdxX3xXexX42xX85xX71xX3xXexX28xXdxX3xX26xX1xX28xX29xX3xX18xX92xX3xX26xX1xX28xX29xX3xXexX1xX10xX5fxX3xX9exX9fxXa0xX3xX4xXa3xXa0xX3xXexX42xX43xX3xX5xX1exXdxX3xX1xX5fxX1exXexX3xX63xX64xX15xX3fxX3xX30xX36xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX264xX1xX5fxX1exXexX3xX63xX64xX15xX3fxX3xX4x6fa3xX3xX15xX3fxX92xX9exX3xXexX1xX39dxX3xX13xX546xX9exX3xX18xX92xX3xX140xX1xX3dcxX3xX279xX1xXd6xXexX27axXc3xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xXexXdxXd1xXbxX3xX15xX1xXd6xX15xX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX30xX14xX15xX1xX3xXexXe5xX3xX4xXe8xX3xX7xX43xX3xX26xX1xX28xX29xX3xX30xX14xX15xX1xX71xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX26xX1xX28xX4xX3xX4xX1xXa0xX9exX462xX15xX3xX63xXd1xX15xX3xX18xX92xX3xXexXe5xX3xX4xX64xX15xX3fxX3xX63x13687xX15xX3fxX170xX3xX26xX1xXfaxXdxX3xXbxX1xXffxX4xX3xX1xX5fxX1exXexX3xX63xX64xX15xX3fxX3xX29xX10dxX3xXbxX1xXdxX9fxX15xXc3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX5bxX9exXaxX12xbca1xX462xX3xX63xX546xX29xX3xX30xX546xX5fxX3xX6xX15xX3xXexX5fxX92xX15xX3xX4xX6xX5fxX3xX15xX1x11d3dxXexX3xX4xX1xX5fxX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX30xX14xX15xX1xX3xX18xX92xX3xX15xX1xX314xX15xX3xX18xXdxX9fxX15xX3xX9exX3xXexXd1xX71xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX9exX9fxXa0xX3xX4xXa3xXa0xX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX30xX14xX15xX1xX71xX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX15xX1xX92xX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX30xX14xX15xX1xX71xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX3xX63xXd1xX15xX3xX5xX92xX29xX3xX18xXdxX14xX4xX3xXexX1exXdxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX63xX400xXa0xX3xXbxX1xX546xXdxX3xXexXa0xX314xX15xX3xXexX1xX3dcxX3xX26xX1xX6xXdxX3xX30xX28xX5fxX3xX9exX3xXexXd1xX71xX3xX26xXdxX462xX29xX3xXexX42xX6xX3xXexX1xX314xX15xX3xX15xX1xXdxX14xXexX71xX3xX7xX28xXexX3xX26xX1xXa0x102aaxX15xX3xXexX6xX9exX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX18xX92xX3xX63xX10xX5fxX3xX26xX1xX6ccxXa0xX3xXexX42xX6xX15xX3fxXc3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX5bxX9exXaxX12xX278xX3edxXdxX3xX4xX28xX4xX3xX63xXe8xX15xX3xX18xX375xX3xXexX42xX40fxX4xX3xXexXdxXd1xXbxX3xX26xX1xX28xX29xX3xX30xX14xX15xX1xX71xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX71xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX9exX9fxXa0xX3xX4xXa3xXa0xX3xXbxX1xX546xXdxX3xX63xX546xX29xX3xX30xX546xX5fxX3xX4xX306xX3xX26xX1xXa0xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX9exX3xX42xXdxX9fxX15xX3fxX3xX63xX462xX3xXexXdxXd1xXbxX3xX15xX1xXd6xX15xX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX30xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX3cxX6xX3xX4xX306xX3xX26xXd1xXexX3xc72fxXa0xX546xX3xf105x10baaxf531xX78bxX139xX140xX5fxX278xX139xX19dxX71xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX9exX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX30xX14xX15xX1xX3xX63xX6xX15xX3fxX3xX63xXdxX400xXa0xX3xXexX42xX375xX3xX15xX3fxX1xX375xX3xX15xX3fxX3dxX3xX140xX41cxX278xX41exX41fxX139xX2xX17bxX3xX1xX5fxe486xX4xX3xX26xXd1xXexX3xX787xXa0xX546xX3xX78bxX78cxX78dxX78bxX139xX140xX5fxX278xX139xX19dxX3xX5bxX3cxXe8xX15xX3fxX3xXexX397xX15xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX1xXa0xX9exX462xX15xX3xXexXa0xX9exXd1xX15xX3xX63xXd1xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX279xX1xXdxX14xXexX3xX63xX3edxXdxX3xXcxX42xXa0xX15xX3fxX3xX3cxXe8xX15xX3fxX3xX4xXe8xX3xX7xX43xX3xX19dxXc3xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX5fxX5bxX9exXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX4xd08fxX15xX3fxX3xXbxX1xX314xX15xX3xX4xXfaxX15xX3fxX3xX15xX1xXdxX14xX29xX3xX18xXffxX3xXexX3edxXdxX3xXexXe5xX15xX3fxX3xXexX1xX92xX15xX1xX3xX18xXdxX9fxX15xX3xX4xX28xX4xX3xX26xX1xX5fxX6xX71xX3xXbxX1x10ccdxX15xX3fxX3xX4xX3dcxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX63xX462xX3xX63xX546xX29xX3xX30xX546xX5fxX3xX4xXfaxX15xX3fxX3xXexX28xX4xX3xXbxX1xX880xX15xX3fxX3xX4xX1xX443xX15xX3fxX3xX5bxX375xX4xX1xX3xX140xX41cxX278xX41exX41fxX139xX2xX17bxX3xX5xXa0xXfaxX15xX3xX63xX3cxefc4xX4xX3xX3cxXa0xX3xXexXdxX9fxX15xX3xX1xX92xX15xX3fxX3xX63xXa3xXa0xX3xX18xX3edxXdxX3xX29xXffxX4xX3xXexXdxX9fxXa0xX3xX4xX6xX5fxX3xX15xX1xX60cxXexX3xX5xX92xX3xXbxX1xX546xXdxX3xX63xX546xX29xX3xX30xX546xX5fxX3xX6xX15xX3xXexX5fxX92xX15xX3xX4xX1xX5fxX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX30xX14xX15xX1xX3xX18xX92xX3xX15xX1xX314xX15xX3xX18xXdxX9fxX15xX3xX9exX3xXexXd1xX71xX3xXexX42xX28xX15xX1xX3xX5xX314xX9exX3xX15xX1xXdxX3f2xX29xX3xX4xX1xa4a1xX5fxX3xXexX42xX5fxX15xX3fxX3xX30xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xXc3xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX42xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX42xX5fxX15xX3fxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX9fxX15xX3xX787xXa0xX6xX15xX169xX0xX49xX7xXexX42xX5fxX15xX3fxX12xX0xXa0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX139xXexX1xXa0xX29xX30xX139xX6xX15xX5bxX139xX7xX6xXbxX5fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX63xXe8xX15xX3xXbxX1xX3cxXe8xX15xX3fxX3xX4xX1xX60cxX29xX3xX5bxX39dxXexX3xX1xX8c7xXbxX3xX63xX5bcxX15xX3fxX3xX18xX3edxXdxX3xX140xXfaxX15xX3fxX3xXexX9exX3xXcxX42xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX78bxXdxX15xX1xXaxX3xX1xX42xX10x7911xX9xXaxX49xXbxX1xX6xXbxX139xX5xXa0xX6xXexX139xX5bxX5fxXdxX139xX7xX5fxX15xX3fxX49xX30xX10xX15xX1xX139xX18xXdxX10xX15xX139xX30xX6xX4xX1xX139xX29xX6xXdxX139xX5bxX5fxX15xX139xXbxX1xXa0xX5fxX15xX3fxX139xX4xX1xX6xX29xX139xX5bxXa0xXexX139xX1xX5fxXbxX139xX5bxX5fxX15xX3fxX139xX18xX5fxXdxX139xX4xX5fxX15xX3fxX139xXexX9exX139xXexX42xXa0xX5fxX15xX3fxX139xX7xXdxX15xX1xX49xX2xX17bxX19exX17axX1acxX16dxXc3xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX3fxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX49xX29xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX19dxX19exX49xX15xX10xX164xX7xX49xX19dxX19exX2xX17cxX49xX2xX19exX1a4xX5bxX19exX19exX17bxX19exX19dxX19exX16bxXexX16bxX17cxX16bxX19exX5xX1a4xX139xX5fxX15xX3fxX139xXexXa0xX6xX15xX139xX26xX5fxX5bxX42xXc3xX1c6xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX26xX1xX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX30xX36xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX15xX3fxX3xXexX42xX43xX3xX5xX1exXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX18xX12xX0xX7xXexX42xX5fxX15xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX63xXe8xX15xX3xXbxX1xX3cxXe8xX15xX3fxX3xX4xX1xX60cxX29xX3xX5bxX39dxXexX3xX1xX8c7xXbxX3xX63xX5bcxX15xX3fxX3xX18xX3edxXdxX3xX140xXfaxX15xX3fxX3xXexX9exX3xXcxX42xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX78bxXdxX15xX1xXaxX3xX1xX42xX10xXa04xX9xXaxX49xXbxX1xX6xXbxX139xX5xXa0xX6xXexX139xX5bxX5fxXdxX139xX7xX5fxX15xX3fxX49xX30xX10xX15xX1xX139xX18xXdxX10xX15xX139xX30xX6xX4xX1xX139xX29xX6xXdxX139xX5bxX5fxX15xX139xXbxX1xXa0xX5fxX15xX3fxX139xX4xX1xX6xX29xX139xX5bxXa0xXexX139xX1xX5fxXbxX139xX5bxX5fxX15xX3fxX139xX18xX5fxXdxX139xX4xX5fxX15xX3fxX139xXexX9exX139xXexX42xXa0xX5fxX15xX3fxX139xX7xXdxX15xX1xX49xX2xX17bxX19exX17axX1acxX16dxXc3xX1xXexX29xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX63xXe8xX15xX3xXbxX1xX3cxXe8xX15xX3fxX3xX4xX1xX60cxX29xX3xX5bxX39dxXexX3xX1xX8c7xXbxX3xX63xX5bcxX15xX3fxX3xX18xX3edxXdxX3xX140xXfaxX15xX3fxX3xXexX9exX3xXcxX42xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX78bxXdxX15xX1xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX42xX5fxX15xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX63xX393xX3xX63xXe8xX15xX3xXbxX1xX3cxXe8xX15xX3fxX3xX4xX1xX60cxX29xX3xX5bxX39dxXexX3xX1xX8c7xXbxX3xX63xX5bcxX15xX3fxX3xX18xX3edxXdxX3xX140xXfaxX15xX3fxX3xXexX9exX3xXcxX279xX58xX58xX3xXcxX42xX3cxX3dxX15xX3fxX3xX78bxXdxX15xX1xX3xX18xX92xX3xX7xX2e3xX3xX63xX60cxXa0xX3xXexX1xXa3xXa0xX3xX63xX462xX3xXexX36xX29xX3xX63xXe8xX15xX3xX18xX375xX3xX4xXa0xX15xX3fxX3xX4xX60cxXbxX3xX5bxX375xX4xX1xX3xX18xXffxX3xX29xX3edxXdxXc3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX18xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX1xXd1xXexX3xXbxX1xX5fxX15xX3fxX3xXexX5fxX546xXaxX3xX1xX42xX10xXa04xX9xXaxX49xX9exX139xXexX10xX49xX30xX10xX15xX1xX139xX18xXdxX10xX15xX139xX30xX6xX4xX1xX139xX29xX6xXdxX139xX1xX10xXexX139xXbxX1xX5fxX15xX3fxX139xXexX5fxX6xX49xX2xX17bxX19exX17axX16bxX16dxXc3xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX3fxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX49xX29xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX19dxX19exX49xX15xX10xX164xX7xX49xX19dxX19exX2xX17cxX49xX2xX19exX1a4xX5bxX19exX19exX16bxX2xX1a4xX19dxX2xXexX16bxX1a4xX19exX19dxX5xX1acxX139xX17bxX17axX19dxX1a4xX19exX1acxX19dxX17bxX139xX16dxX19dxX19exX1acxX1a4xX16bxX1a4xX1acxX1a4xX1a4xX2xXc3xX1c6xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX26xX1xX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX30xX36xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX15xX3fxX3xXexX42xX43xX3xX5xX1exXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX18xX12xX0xX7xXexX42xX5fxX15xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX1xXd1xXexX3xXbxX1xX5fxX15xX3fxX3xXexX5fxX546xXaxX3xX1xX42xX10xXa04xX9xXaxX49xX9exX139xXexX10xX49xX30xX10xX15xX1xX139xX18xXdxX10xX15xX139xX30xX6xX4xX1xX139xX29xX6xXdxX139xX1xX10xXexX139xXbxX1xX5fxX15xX3fxX139xXexX5fxX6xX49xX2xX17bxX19exX17axX16bxX16dxXc3xX1xXexX29xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX1xXd1xXexX3xXbxX1xX5fxX15xX3fxX3xXexX5fxX546xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX42xX5fxX15xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX58xX92xX15xX3fxX3xX42xX92xX5fxX3xXbxX1xX5fxX15xX3fxX3xXexX5fxX546xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX63xX3cxX8c7xX4xX3xX5bxa436xX3xX30x7af1xX3xXexX42xX5fxX15xX3fxX3xXexXdxXd1xX15xX3fxX3xX42xX10xX5fxX3xX1xX880xX3xX4xX3dcxX6xX3xX1xX92xX15xX3fxX3xXexX42xe0e0xX29xX3xX15xX1xX314xX15xX3xX18xXdxX9fxX15xX3xX9exX3xXexXd1xX71xX3xX5xX85xX4xX3xX19exX1xX3xX15xX3fxX92xX9exX3xX2xX19dxX49xX17cxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX18xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5f3xX393xX3xX42xX92xX3xX7xX5fxX28xXexX3xX63xX3cxX8c7xX4xX3xXexX42xX9fxX15xX3xX16dxX19dxXc3xX19exX19exX19exX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX5xXdxX9fxX15xX3xX787xXa0xX6xX15xX3xX63xXd1xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxXaxX3xX1xX42xX10xXa04xX9xXaxX49xX9exX139xXexX10xX49xX5bxX6xX139xX42xX6xX139xX7xX5fxX6xXexX139xX5bxXa0xX5fxX4xX139xXexX42xX10xX15xX139xX16dxX19dxX139xX19exX19exX19exX139xX15xX3fxXa0xX5fxXdxX139xX5xXdxX10xX15xX139xX787xXa0xX6xX15xX139xX5bxX10xX15xX139xX30xX10xX15xX1xX139xX18xXdxX10xX15xX139xX30xX6xX4xX1xX139xX29xX6xXdxX49xX2xX17bxX19exX2xX19dxX16dxXc3xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX3fxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX49xX29xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX19dxX19exX49xX15xX10xX164xX7xX49xX19dxX19exX2xX17cxX49xX2xX19exX1a4xX5bxX17axX2xX2xX19exX19dxX19dxX16bxXexX17bxX1a4xX17cxX17axX5xX19dxX139xXexXexX16fxX18xX15xX26xXdxX10xX29xX7xX5fxX6xXexX5fxX5bxXdxX4xX1xX30xX6xXc3xX1c6xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX3xX26xX1xX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX30xX36xX15xX1xX3xXexX1xX3cxX3dxX15xX3fxX3xXexX42xX43xX3xX5xX1exXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX18xX12xX0xX7xXexX42xX5fxX15xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5f3xX393xX3xX42xX92xX3xX7xX5fxX28xXexX3xX63xX3cxX8c7xX4xX3xXexX42xX9fxX15xX3xX16dxX19dxXc3xX19exX19exX19exX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX5xXdxX9fxX15xX3xX787xXa0xX6xX15xX3xX63xXd1xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxXaxX3xX1xX42xX10xXa04xX9xXaxX49xX9exX139xXexX10xX49xX5bxX6xX139xX42xX6xX139xX7xX5fxX6xXexX139xX5bxXa0xX5fxX4xX139xXexX42xX10xX15xX139xX16dxX19dxX139xX19exX19exX19exX139xX15xX3fxXa0xX5fxXdxX139xX5xXdxX10xX15xX139xX787xXa0xX6xX15xX139xX5bxX10xX15xX139xX30xX10xX15xX1xX139xX18xXdxX10xX15xX139xX30xX6xX4xX1xX139xX29xX6xXdxX49xX2xX17bxX19exX2xX19dxX16dxXc3xX1xXexX29xXaxX12xX5f3xX393xX3xX42xX92xX3xX7xX5fxX28xXexX3xX63xX3cxX8c7xX4xX3xXexX42xX9fxX15xX3xX16dxX19dxXc3xX19exX19exX19exX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX3xX5xXdxX9fxX15xX3xX787xXa0xX6xX15xX3xX63xXd1xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX13xX1exX4xX1xX3xX22xX6xXdxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX42xX5fxX15xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcxX42xX5fxX15xX3fxX3xX7xX443xX3xX15xX92xX9exX71xX3xX5xX40fxX4xX3xX5xX3cxX8c7xX15xX3fxX3xX4xX1xX39dxX4xX3xX15xXeaexX15xX3fxX3xX63xX393xX3xXexXdxXd1xX15xX3xX1xX92xX15xX1xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX9exX3xX9exX3xXexXd1xX3xX19dxX1acxXc3xX1a4xX17bxX17axX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX71xX3xX5xX60cxX9exX3xX29xf694xXa0xX3xX16fxX93dxXexX3xX15xX3fxX1xXdxX14xX29xX3xX19dxX19exXc3xX1a4xX19exX16bxX3xX15xX3fxX3cxX3dxXdxX71xX3xX4xX306xX3xX2xX19exXc3xX16dxX17axX17axX3xX29xX117fxXa0xX3xX314xX29xX3xXexX397xX15xX1xX71xX3xX7xX443xX3xX4xX880xX15xX3xX5xX1exXdxX3xX63xX6xX15xX3fxX3xX4xX1xX3dxX3xX26xXd1xXexX3xX787xXa0xX546xXc3xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX18xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xXa0xX5xX12xX0xX5bxXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX42xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX18xX12xX0xX49xX5bxXdxX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78bxX5fxXa0xX42xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5fxX3xX278xXdxX10xXexX15xX6xX29x7218xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX18xX12