Món thịt ba chỉ rang sả ớt cho ngày thu se lạnh
Món thịt ba chỉ rang sả ớt cay thơm, ăn vào tiết trời lạnh rất hợp.
1282x8cebx8886x4fa9x81c6x79cbx2a73x5585x5c67xX7x2913x71e1x7366x8c44x3194x3ca5xX5x428bxXax7fc8x2e83x3717x6201xX3xXexX1x40caxXexX3x6c22xX6xX3xX4xX1x7e41xX3x58fdxX6xX15x389exX3xX7x27c7xX3x9458xXexX3xX4xX1x68f3xX3xX15xX26x2e09x3c8fxX3xXexX1x204cxX3xX7xX10xX3xX5x3fccxX15xX1xX0x62e4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1af8xX10xX6x9456xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xX21xX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxXexX3xX4xX6xX35xX3xXexX1x6342x5c90x6c56xX3x8fdexX15xX3x2100xX34xX30xX3xXexXdx31e8xXexX3xXexX23x97caxXdxX3xX5xX3fxX15xX1xX3xX23x481cxXexX3xX1x7aeexXbx6accxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx685dxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx7cb1xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10x4d32xX7xX43xX2x4d9cx7eb7x1988xX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dx661bx1bc6xX116xX10cxXexX2xX10exX10cx5b78xX5xX117xX9ax5387xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xX10xX7axX12xX0xX7xXexX23xX30xX15xX26xX12x221axX26xX39xX35x86f2xX15xX3xX5xXdx5cafxX39xX3xX7axX14xX15xX3xXexX1xX19xXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xX21xX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxXexX3xX26x37ddxX7axXf4xX0xX43xX7xXexX23xX30xX15xX26xX12xX0xX43xX10xX7axX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12x1d41xX3xXcxX1xX19xXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xX21xXf4xX3xX10dxX117xX117xX3xX26xX23xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX198xX3x5715xX29xXf4xX3xX116xX3xX4x73acxX35xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX198xX3x30e4xXexX3xX7x6578xX15xX26xXf4xX3xX2xX3x61abxX39xX29xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX198xX3xX52xX34xX15xX1xX3xXex5b21xX7axX7bxX3xXex644cxXdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX198xX3xXaax5debxXexX3xX4xX6xX15xX1xX7bxX3xX1cxX22exXexX3xX15xX14exX7axX7bxX3xX15x837axX2bxX4xX3xX7ax5c08xX7axX7bxX3xX55x3f07xX39xX3xX7dxX15xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXexX2xX117xX10cxX10exX5xX2xX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xX10xX7axX12x89adx7b94xX4xX1xX3xX5xX34xX7axX3xX7axX14xX15xX3xXexX1xX19xXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xX21xX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxXexX3xX15xX1xX241xX3xX7xX6xX39xXf4xX0xX43xX10xX7axX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xXaaxX241xX2bxX4xX3xX2xXf4xX3xXcxX1xX19xXexX3xX7axX39xX6xX3xX80x3c67xX3xX23x93d9xX6xX3xX7xX3fxX4xX1xX3xX1cxX14xXbxX3xX7axX39x5a5fxXdxX3xX4xX1xX30xX3xX1cxX2bxXexX3xX1x4398xXdxX7bxX3xX7xX6xX39xX3x63a4xX14xX3xXexX1xX2f8xXdxX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xXexX1e8xX15xX26xX3xX7axXdxX86xX15xX26xX3xX80xX1e8xX6xX3xX7dxX15xX9axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXexX2x187dxX11exX11exX5xX10exX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xXaaxX241xX2bxX4xX3xX10exXf4xX3xX1c4xX29xXf4xX3xXbxX1xX24bxX15xX3xX4x29bexX3xX374x2f65xXbxX3xX55xX44cxXbxX3xX1cxX7dxX7axX3xXexX1xX2f8xXdxX3xX15xX1xX214xX7bxX3xXbxX1xX24bxX15xX3x86f0xX6xX15xX1xX3xXbxX1xX20fxX6xX3xXexX23xX14exX15xX3xXexX1xX2f8xXdxX3xX7xX98xXdxX9axX3xX1e4xXexX3xXexX1xX2f8xXdxX3xX80xX2f8xXexX9axX3xX52xX34xX15xX1xX3xXexX20fxX7axX3x9164xX3xXexX214xXdxX3xX374xX44cxXbxX3xX55xX44cxXbxX3xX1cxX7dxX7axX3xX15xX1xX214xX9axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXexX415xX10dxX11exX5xX116xX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xXaaxX241xX2bxX4xX3xX116xXf4xX3x7734xX2bxXbxX3xXexX1xX19xXexX3xX80xX2bxXdxX3xX7axX22exXexX3xX4xX1x44afxXexX3xX1xX34xX15xX1xX3xXexX20fxX7axX3xX495xX3xX7xX29xX3xX1cxX7dxX7axX3xX15xX1xX214xX3xX495xX3xX2xX3xXexX1x1bc3xX6xX3xX4xX34xX3xXbxX1xX14exX3xX1cxX22exXexX3xX4xX6xX15xX1xX3xX495xX3xX2xX3xXexX1xX587xX6xX3xX4xX34xX3xXbxX1xX14exX3xX1xX3fxXexX3xX15xX14exX7axX7bxX3xX374xX29xX30xX3xX374xX34fxX39xX3xX241xX2bxXbxX3x6173xX1xX30xX29xX15xX26xX3xX116xX117xX3xXbxX1xX568xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX94xX7axX3xX26xXdxX6xX3xX80xX19xX9axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXexX10dxX11exX117xX10dxX5xX10dxX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xXaaxX241xX2bxX4xX3xX10dxXf4xX3x23a3xX34xX7axX3xX15xX14xX15xX26xX3xX4xX1xX29xX30xX7bxX3xX4xX1xX30xX3xX80xX34xX30xX3xX7axX22exXexX3xX4xX1xX568xXexX3xX55xX24bxX39xX3xX7dxX15xX7bxX3xXbxX1xXdxX3xX7xX29xX3xX4xX1xX30xX3xXexX1xX79xX7axX3xX7xX6xX39xX3xX374xX14xX3xX374x5becxX3xX23xX6xX3xX7axX22exXexX3xX374x5bbcxX6xX3xX23xXdxX14exX15xX26xX9axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXex1a6fx162bxX75cxX10cxX5xX11exX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xXaaxX241xX2bxX4xX3xX11exXf4xX3x6656x82a7xX15xX3xX4xX1xX29xX30xX3xX374xX14xX3xX4xX1xX30xX3xX1xX34xX15xX1xX3xXexX214xXdxX3xX80xX34xX30xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX79xX7axX7bxX3xX23xX172xXdxX3xX374x2b79xX3xXexX1xX19xXexX3xX374x6efbxX3xX241xX2bxXbxX3xX80xX34xX30xX3xX23xX6xX15xX26xX7bxX3xX4xX1xX30xX3xX80xX34xX30xX3xXexX1xX19xXexX3xX15xX241xX2bxX4xX3xX1xX34xX15xX26xX3xX374xX7bbxX3xXexX1xX246xX15xX26xX3xX7x64b8xX15xX9axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXexX75dxX75dxX117xX5xX415xX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXexX75dxX75cxX415xX2xX5xX10cxX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12x59f1xX6xX15xX26xX3xX4xX1xX30xX3xXexX1xX19xXexX3xX1xX79xXdxX3xX80xX34xX15xX26xX3xXexX1xX587xX3xX374xX7b3xX3xX7xX29xX3xX2bxXexX3xX80xX34xX30xX3xX374xX29xX30xX3xX374xX34fxX39xX3xX5bfxX1xX30xX29xX15xX26xX3xX2xX3xXbxX1xX568xXexX7bxX3xX4xX1xX30xX3xXexX1xX14exX7axX3xX7axX22exXexX3xXexX1xX587xX6xX3xX4xX79xX7axX3xX15xX241xX2bxX4xX3xX7axX246xX7axX7bxX3xX374xX29xX30xX3xX374xX34fxX39xX3xX23xX172xXdxX3xXexX246xXexX3xX1cxX86xXbxX9axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXexX75dxX75cxX75dxX5xX75cxX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xXaaxX241xX2bxX4xX3xX415xXf4xX3xXaaxX34xX35xX3xXexX1xX19xXexX3xX23xX6xX3xX374xX6d3xX6xX3xX7dxX15xX3xX15xX14xX15xX26xX3xX4x3156xX15xX26xX3xX4xX79xX7axX3xXexX23xX246xX15xX26xX9axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xX10xX7axX12xX0xX7xXexX23xX30xX15xX26xX12xXcxX1xX34xX15xX1xX3xXbxX1x5f86xX7axXf4xX0xX43xX7xXexX23xX30xX15xX26xX12xX0xX43xX10xX7axX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXexX10exX10dxX415xX415xX5xX75dxX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX14axX1xX241xX3xX80xX44cxX35xX3xX5xX34xX3xX4xX1xX568xX15xX26xX3xXexX6xX3xX374xX7bbxX3xX1xX30xX34xX15xX3xXexX1xX34xX15xX1xX3xX466xX30xX15xX26xX3xX7axX14xX15xX3xXexX1xX19xXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xX21xX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxXexX9axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXexX11exX75dxX10exX5xX2xX117xX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12x5184xX1cbxX35xX3xX5xX34xX3xX7axX14xX15xX3xX7ax34edxX15xX3xX7dxX15xX3xX4xXa55xX15xX26xX3xX4xX79xX7axX3xXexX23xX246xX15xX26xX3xX23xX94xXexX3xX15xX26xX30xX15xX3xX15xX1xX94xXexX3xX5xX34xX3xX80xX34xX30xX3xX15xX1x2ecdxX15xX26xX3xX15xX26xX34xX35xX3xX7axXa55xX6xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX3fxX15xX1xX9axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXexX75cxX116xX10dxX116xX5xX2xX2xX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX13xXdxX86xX15xX26xX3xXexX1xX19xXexX3xX374xX44cxX7axX3xX374xX34xX3xXexX1xX79xX7axX3xX7axXa55xXdxX3xX7xX29xX7bxX3xX4xX6xX35xX3xX80xX19xX3xX2bxXexX3xX5xX34xX7axX3xX4xX1xX30xX3xX7axX14xX15xX3xX7dxX15xX3xXexX39xX35xX3xX374xX79xX15xX3xX26xXdxX29xX15xX3xX7axX34xX3xX1xX94xXbxX3xX55xX788xX15xX3xX80xX36cxX3xX4xXa55xX15xX26xX9axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX0xXdxX7axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX7axX30xX15xX3xXexX1xXdxXexX3xX1cxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX23xX6xX15xX26xX3xX7xX6xX3xX30xXexX3xX4xX1xX30xX3xX15xX26xX6xX35xX3xXexX1xX39xX3xX7xX10xX3xX5xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf4xX43xX43xXdxX9axX1cxX6xX30xX1xX6xXexXdxX15xX1xX9axX80xX15xX43xX15xX10xX108xX7xX43xX2xX10cxX10dxX10exX43xX10cxX10cxX55xX2xX2xX10dxX116xX117xX116xX10cxXexX11exX117xX116xX415xX5xX2xX10exX9axX122xXbxX26xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaaxX30xX55xX35xXaxX12xX2f7xX2f8xX4xX3xX1cxX3fxX15xX3xX1xX7bbxX35xX3xX80xX34xX30xX3xX1cxX86xXbxX3xX4xX1xX86xX3xX1cxXdxX86xX15xX3xX7axX14xX15xX3xX7dxX15xX3xX15xX34xX35xX3xX4xX1xX30xX3xX1cxXc5dxX6xX3xX4xX79xX7axX3xX26xXdxX6xX3xX374xX587xX15xX1xX3xX7axX587xX15xX1xX3xX15xX1x8644x46a8xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c4xX30xX39xX23xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3x3449xX7axX55xX10xXbxX9axX80xX15xX0xX43xXbxX12