Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực cùng dân quân, tự vệ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về giúp 17 địa phương làm nông thôn mới.
cab2x11f70xe507x13aebxfe77x111fcx134d8xf0bax12dfexX7xfe5ex1520fx118faxf037x12a6fx1102cxX5x12806xXax14720x14ac7x14d87x115acxX3xX2x13b9cx156cexX19xX19xX3xX4x129d6xX15xX3xda19xeb08x1262fxX3xX4xX1xXdx15efaxX15xX3xX7x15b76xX3x11f52xXdx1278bxXbxX3xX4xX1exX4xX3x12c98x154a3xX6xX3xXbxX1xf82dxf140xX15xX2exX3x11946x11521xd2baxX3x13145x118d7xX15xX2exX3xX15xd09bxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3x14a82x15748xXdxX0x1589cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15154xX10xX6xX46xXaxX12x15d50xX22xX3xe9d7xX68x13e1fxfffaxX3xXex11e78xX15xX1xX3xX68x12163xX3xXcx153d0xX15xX1xX3x10f62xdc3dxX6xX3xX1x12b43xX44xX3xX37xX22xX15xX2exX3xX2exX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX5xX47xX4xX3xX5xX3dx13430xX15xX2exX3xXexX1xX3dx152efxX15xX2exX3xXex10a35xX47xX4xX3xX4x12338xX15xX2exX3xX46xX43xX15xX3x15860xX88xX43xX15xX23xX3xXexX47xX3xX83x1291dxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX3exX3xXcaxX88xX6xX15xX23xX3xX37xX3exX15xX3xX83xX38xX3xXexXbdx14674xX15xX2exX3xXexX77xX15xX1xX3xX83xf06cxX3xX2exXdxX30xXbxX3xX2x12b06xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX5xX7cxX55xX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXecxX46xX44xX3xXbxX71xX10xX15xXexX10xXbdxXaxX12xX0xXdxX55xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxd844xXdxX46xXexX1x111c7xX3x116a2xX2xf80fxXbxX42xfeaexX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX15bxX3x15affxX2xX19xXbxX42xX162xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX59xX59xXdxX18xX21xX6xXecxX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX83xX15xX59xX15xX10xX156xX7xX59xX2x1294bxX2xX15dxX59xX195xX15dxX46xX2xX19xX15dx13a6exX19xX19fxXfexXexX15fxX16cxX19fxX15dxX19xX5xX19xX18xcf6dxXbxX2ex10b94xXbdxX9xX195xX19xX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exXdxX30xXbxX3xX4xX1exX4xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxXecxX15xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX42xXexd3b0xX6xX5xXdxX2exX15xX15bxX3xX1acxX88xX7xXexXdx11d5fxX44xX162xXaxX12xX71xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX15xX1xX43xX15xX3xX83xXdxe773xX15xX3x1164cx128b1xXdxX3xX37xX22xXdxX3xXcx13143xX15xX2exX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX2exXdxX1exXbxX3xX83xX7cxX3xX4xX3exX3xXcaxX88xX6xX15xX3xX71xX1x104d4xX15xX1xX3xXexXbdxX38xX3x11b21xX6exX22xX3xX71xX68xX73xX74xX3xXexX77xX15xX1x13979xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX1xX7cxX15xX2exX3xXbdxX7cxXecxX3xX4xX1xXecxX3xX4xX1exX4xX3xX1xX22xX3xX2exXdxX6xX3xX37x10cc7xX15xX1xX3xX4x14d6dxX3xX1xXecxX7cxX15xX3xX4x12568xX15xX1xX3xf78fxX1xX2afxX3xX2bbxX1xX255xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX3xX68x12727xX88xX3x123edxXdxX15xX1xX3xX83xX7cxX3xXexX1xX4cxX15xX3xXcxX43xX44xX3xX13xXdxX6xX15xX2exX23xX3xX42xf0ecxX3xXcxX1xX24dxX4xX1xX3x123d1xX2cxX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXecxX46xX44xXaxX12xXcxXbdxXecxX15xX2exX3xX1xX6xXdxX3xX15xX2exX7cxX44xX3xX2exX14xX15xX3xX37xX43xX44xX3xX279xX19fxX19xX3xX228xX3xX19fxX2xX59xX16cxX286xX23xX3xXexXbdxX6xX15xX1xX3xXexX1x150eexX3xX15xX2exX7cxX44xX3xX15xX2exX1xX77xX23xX3xX2exX14xX15xX3xX2xX19fxX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX4xX332xX6xX3xX6exX22xX3xX71xX68xX73xX74xX3xXexX77xX15xX1xX3xX37xX2e6xX3xX83xXf6xX3xX42xX2e6xX3xXcxX1xX24dxX4xX1xX3xX2eexX2cxX3xX279x1037axX22xX4xX3xX68xX7cxX286xX3xX2exXdxX30xXbxX3xX37x1371exX3xX15xX1xX43xX15xX3xX46xX43xX15xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX2cdxXcxX2eexX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXecxX46xX44xXaxX12xX2eexf5aexX4xX3xX46xXc2xX3xXexX1xXb8xXdxX3xXexXdxX28xXexX3xX15x1096exX15xX2exX3xX15xX2afxX15xX2exX23xX3xX15xX1xX3dxX15xX2exX3xX4xX1exX4xX3xX37xX3exX15xX3xX83xX38xX3xX37xX2e6xX3xXbxX1xX43xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX3dxXb1xX15xX2exX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX4xX1exX4xX3xXexcb9fxX23xX3xX15xX1xX2afxX55xX3xX37x159fexX3xXexX1xX88x11e85xX15xX3xXexXdxXd4xX15xX3xX4xX3exX3xX37xX22xX15xX2exX3xXexX1xX6xX55xX3xX2exXdxX6xX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX83xXdxXd4xX4xX3xX55xX7cxX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX37xX6xX15xX2exX3xX4xX14xX15xX23xX3xX15xX1xX3dxX15bxX3xf808xX43xX44xX23xX3xX37xX30xX4xX3xXbdxX2e6xX15xX1xX3xXexX1xXecxX1exXexX3xX15xX3dxX56xX4xX23xX3xX42xX43xX44xX3xX21xXb8xX3xXbdxX7cxXecxX23xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexXbdxX6xX15xX2exX3xX83xX3dxXb8xX15xX3xX1xX22xX3xX4xX1xXecxX3xX4xX1exX4xX3xX2exXdxX6xX3xX37xX2aaxX15xX1xX3xX4xX2afxX3xX1xXecxX7cxX15xX3xX4xX2b7xX15xX1xX3xX2bbxX1xX2afxX3xX2bbxX1xX255xX15xX162xX3xX42xX43xX44xX3xX21x15c73xX15xX3xX1xXecxX6xX23xX3xXbxX1xX1exXexX3xXcaxX88xX6xX15xX2exX3xX1xX7cxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX2exX3xX83xX7cxX3xX37xX406xX3xX21xX249xX3xXexX4cxX15xX2exX3xX37xX3dxXb8xX15xX2exX3xX2exXdxX6xXecxX3xXexX1xX4cxX15xX2exX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xe3bbxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXecxX46xX44xX3xXbxX71xX10xX15xXexX10xXbdxXaxX12xX0xXdxX55xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX46xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xX15fxXbxX42xX162xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX15bxX3xX16cxX2xX19xXbxX42xX162xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX59xX59xXdxX18xX21xX6xXecxX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX83xX15xX59xX15xX10xX156xX7xX59xX2xX195xX2xX15dxX59xX195xX15dxX46xX2xX19xX15dxX2xX16cxX16cxX19xXexX15fxXfexX19fx14086xX58fxX5xX19xX18xX1acxXbxX2exX1afxXbdxX9xX15dxX2xX195xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exXdxX30xXbxX3xX4xX1exX4xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxXecxX15xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX42xXexX228xX6xX5xXdxX2exX15xX15bxX3xX1acxX88xX7xXexXdxX235xX44xX162xXaxX12xX71xX1xX77xX3xX1xX88xX44xX3xXexXbdxX3dxdbefxX15xX2exX3xX6exX22xX3xX71xX68xX73xX74xX3xXexX77xX15xX1xX23xX3xX24cxX24dxXdxX3xXexX1exX3xXcxXbdxX14xX15xX3xcfcfxX255xX15xX3xX74xX3exX15xX3xX279xX1exXecxX3xXexX271xX55xX286xX3xX2bbxXdxX40fxX55xX3xXexXbdxX6xX23xX3xX4xX1xX77xX3xX37xX24dxXecxX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xXcxXbdxX88xX15xX2exX3xX37xXecxX7cxX15xX3xf3caxX16cxX2xX3xX2exXdxX30xXbxX3xX15xX2exX3dxXb8xXdxX3xX46xX43xX15xX3xXcxX1xX24dxX4xX1xX3xX2eexX2cxX3xX5xX7cxX55xX3xX2cdxXcxX2eexX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXecxX46xX44xXaxX12xX64bxX56xXdxX3xX15x151c8xX3xX5xX47xX4xX3xX2bbxX1xX3c9xX4xX3xXbxX1x15e53xX4xX3xX2bbxX1xX2afxX3xX2bbxX1xX255xX15xX23xX3xX4xX1xX77xX3xXexXbdxXecxX15xX2exX3xX1xX6xXdxX3xX15xX2exX7cxX44xX3xX15xX2exX1xX77xX23xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX37xX2e6xX3xX2exXdxX30xXbxX3xX15xX2exX3dxXb8xXdxX3xX46xX43xX15xX3xX42xX2e6xX3xXcxX1xX24dxX4xX1xX3xX2eexX2cxX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX37xX3dxXb1xX4xX3xXexXbdxX249xX15xX3xX58fxX19xX19xX55xX3xX1xX7cxX15xX2exX3xXbdxX7cxXecxX23xX3xX2exX14xX15xX3xX19fxX15fxX19xX55xX3xX55xX3dxX3exX15xX2exX3xXexX1xXecxX1exXexX3xX15xX3dxX56xX4xX3xX83xX7cxX3xXexX406xX3xX4xX1xd0dfxX4xX3xX2exX1x109bdxXbxX3xX37xX3dxXb1xX4xX3xX16cxX15fxX19xX55xX3xX15xX3c9xXbxX3xX21xX249xX3xXexX4cxX15xX2exX3xX55xX3dxX3exX15xX2exX3xXexX1xXecxX1exXexX3xX15xX3dxX56xX4xX504xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXecxX46xX44xXaxX12xX24cxX3dxXb1xX4xX3xX21xXdxX28xXexX3xXexXbdxXecxX15xX2exX3xX37xXb1xXexX3xX15xX7cxX44xX23xX3xX6exX22xX3xX71xX68xX73xX74xX3xXexX77xX15xX1xX3xX68xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX4xX1xX77xX3xX37xX24dxXecxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX3exX3xXcaxX88xX6xX15xX23xX3xX37xX3exX15xX3xX83xX38xX23xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX1xX88xX44xX3xX37xX22xX15xX2exX3xXexXbdxX249xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX5xX47xX4xX3xX5xX3dxXb1xX15xX2exX3xXexX1xX3dxXb8xX15xX2exX3xXexXbdxX47xX4xX3xX4xXc2xX15xX2exX3xX46xX43xX15xX3xXcaxX88xX43xX15xX23xX3xXexX47xX3xX83xXd4xX3xX83xXf6xX3xXexX1xX6xX55xX3xX2exXdxX6xX3xX2exXdxX30xXbxX3xX2xXfexX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX23xX3xX4xX3exX3xX7xX62dxX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxX3xX83xX56xXdxX3xXexX406xX15xX2exX3xX15xX2exX7cxX44xX3xX4xX4cxX15xX2exX3xXexXbdxX38xX3xX2exXdxX1exX3xX2exX14xX15xX3xX15fxX19xX19xX3xXexXbdxXdxXd4xX88xX3xX37xX4bfxX15xX2exX18xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXecxX46xX44xX3xXbxX71xX10xX15xXexX10xXbdxXaxX12xX0xXdxX55xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX46xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xX15fxXbxX42xX162xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX15bxX3xX16cxX2xX19xXbxX42xX162xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX59xX59xXdxX18xX21xX6xXecxX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX83xX15xX59xX15xX10xX156xX7xX59xX2xX195xX2xX15dxX59xX195xX15dxX46xX2xX19xX15dxX19fxX19xX2xX15fxXexX195xX2xX68axXfexXfexX5xX19xX18xX1acxXbxX2exX1afxXbdxX9xX19fxX58fxX15dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exXdxX30xXbxX3xX4xX1exX4xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX6xXbxXexXdxXecxX15xXaxX12xX2cdxX2exX3dxXb8xXdxX3xX46xX43xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX3xX6exX1exXecxX3x11be5xX15xX23xX3xX42xX2e6xX3xXcxX1xX24dxX4xX1xX3xX2eexX2cxX3xXexX3b8xX15xX2exX3xXcaxX88xX7cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX44xX3xX4xX1exX4xX3xX71xX6exX71xX74xX3xXexXbdxX62dxX3xX83xXf6xX3xX37xX3exX15xX3xX83xX38xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXecxX46xX44xXaxX12xXcxXbdxXecxX15xX2exX3xX37xX2afxX23xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX3dxXb1xX15xX2exX3xX37xX2e6xX3xXexX406xX3xX4xX1xX771xX4xX3xXbxX1xX1exXexX3xXcaxX88xX6xX15xX2exX3xX37xX3dxXb1xX4xX3xX58fxX18xX58fxX19xX19xX55xX3xX37xX3dxXb8xX15xX2exX3xX5xXdxX249xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX162xX3xX37xX406xX3xX21xX249xX3xXexX4cxX15xX2exX3xX2exX14xX15xX3xX19fxX18xX19xX19xX19xX55xX0xX7xX88xXbxX12xX19fxX0xX59xX7xX88xXbxX12xX3xX7xX43xX15xX3xX1xX22xXdxX3xXcaxX88xX1exX15xX3xX83xX7cxX3xX4xX1exX4xX3xXexXbdxX6d4xX4xX3xX37xX3dxXb8xX15xX2exX3xX5xXdxX249xX15xX3xXexX1xX4cxX15xX162xX3xX42xX43xX44xX3xX2exX14xX15xX3xX2xX18xX19fxX19xX19xX3xX55xX3xX55xX3dxX3exX15xX2exX3xXexX1xXecxX1exXexX3xX15xX3dxX56xX4xX23xX3xX2bbxX249xX15xX1xX3xX55xX3dxX3exX15xX2exX3xX15xX22xXdxX3xX37xX4bfxX15xX2exX162xX3xXexX1xX6xX55xX3xX2exXdxX6xX3xX83xXd4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX19fxX2bbxX55xX3xX21xXb8xX3xX21xXdxX40fxX15xX504xX3xX24cxX43xX44xX3xX5xX7cxX3xX15xX1xX2caxX15xX2exX3xX83xXdxXd4xX4xX3xX5xX7cxX55xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xXexX1xX47xX4xX3xX2exX2afxXbxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX2exXdxX30xXbxX3xX4xX1exX4xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX7xX56xX55xX3xX1xXecxX7cxX15xX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX4xX1exX4xX3xXexXdxX249xX88xX3xX4xX1xX271xX3xX83xXf6xX3xX37xX271xX4xX1xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX2cdxXcxX2eexX3xX15xX255xX55xX3xX19fxX19xX2xX195xX18xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xXexX21xX5xX15xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX4xX2bbxX2exXbdxXecxX88xX15xX46xX228xX4xXecxX5xXecxXbdxX15bxX3x10776xX46xX195xX235xX2xX235xX4xX162xX3xX156xXdxX46xXexX1xX15bxX3xX15dxX19fxX19fxXbxX42xX162xX3xX55xX6xXbdxX2exXdxX15xX228xX5xX10xX235xXexX15bxX3xX6xX88xXexXecxX162xX3xX55xX6xXbdxX2exXdxX15xX228xXbdxXdxX2exX1xXexX15bxX3xX6xX88xXexXecxX162xXaxX12xX0xXexX21xXecxX46xX44xX12xX0xXexXbdxX12xX0xXexX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX10xX15xXexX10xXbdxXaxX12xX0xXdxX55xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX46xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xX15fxXbxX42xX162xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX15bxX3xX16cxX2xX19xXbxX42xX162xXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX59xX59xXdxX18xX21xX6xXecxX1xX6xXexXdxX15xX1xX18xX83xX15xX59xX15xX10xX156xX7xX59xX2xX195xX2xX15dxX59xX2xX19xX15fxX46xX2xX19xX195xX19fxX68axX15fxXfexXexX19fxX58fxX15dxX58fxX5xX58fxX228xX2xX58fxX195xX46xX19xX2xX15fxX16cxX19xX19fxXfexXexX68axX195xX195xX58fxX19fxX5xX19xX18xX1acxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exXdxX30xXbxX3xX4xX1exX4xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX46xX12xX0xX59xXexXbdxX12xX0xXexXbdxX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXecxX46xX44xXaxX12xX68xX3dxX56xX15xX2exX3xX771xX15xX2exX3xX37xXb1xXexX3xXexX1xXdxX3xX37xX88xX6xX3xX4xX6xXecxX3xX37xXdxX40fxX55xX23xX3xXexXbdxXecxX15xX2exX3xX19fxX3xX15xX2exX7cxX44xX3xX19fxX19xX3xX83xX7cxX3xX19fxX2xX59xX16cxX23xX3xX2exX14xX15xX3xX2xX18xX15fxX19xX19xX3xX5xX3dxXb1xXexX3xX15xX2exX3dxXb8xXdxX3xX46xX43xX15xX3xX37cxX22xX4xX3xX68xX7cxX3xX37xX2e6xX3xXexX271xX4xX1xX3xX4xX47xX4xX3xXexX1xX6xX55xX3xX2exXdxX6xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX2cdxXcxX2eexX18xX3xf168xX1xX4cxX15xX2exX3xX2bbxX40fxX3xXexX1xXb8xXdxX3xXexXdxX28xXexX3xX15xX3c9xX15xX2exX3xX15xX2afxX15xX2exX23xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX4cxX15xX2exX3xX4xX1xX771xX4xX3xX4x13eb8xXbxX3xX42xX2e6xX23xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX3xX1xX88xX44xXd4xX15xX23xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX3dxXb1xX15xX2exX3xX83xd66fxX3xXexXbdxX6xX15xX2exX3xX83xX7cxX3xX15xX2exX3dxXb8xXdxX3xX46xX43xX15xX3xX16cxX3xX42xX2e6xX3xXcxX1xX38xX15xX1xX3xX37cxX22xX4xX23xX3xXcxX1xX24dxX4xX1xX3xX2eexX2cxX23xX3x1513fxX1xXc2xX3xX37cxX3dxX88xX23xX3xX6exX2aaxX15xX1xX3xX37cxX22xX4xX3xX37xX2e6xX3xX37xX4bfxX15xX2exX3xX5xXecxX24dxXexX3xXbdxX6xX3xXcaxX88xX43xX15xX3xX2exXdxX2b7xXdxX3xXbxX1xX2afxX15xX2exX3xX1xX7cxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX2exX3xX2exXdxX6xXecxX3xXexX1xX4cxX15xX2exX23xX3xXbxX1xX1exX3xX21x16372xX3xX83xX3dxXb8xX15xX3xXexX24dxXbxX23xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX55xX56xXdxX3xX37xX3dxXb8xX15xX2exX3xX2exXdxX6xXecxX3xXexX1xX4cxX15xX2exX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX504xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exXecxX46xX44xXaxX12xXd92xX28xXexX3xXcaxX88xX2b7xX23xX3xX7xX6xX88xX3xX19fxX3xX15xX2exX7cxX44xX3xXbdxX6xX3xXcaxX88xX43xX15xX23xX3xX5xX47xX4xX3xX5xX3dxXb1xX15xX2exX3xXexX1xX6xX55xX3xX2exXdxX6xX3xX37xX2e6xX3xX2exXdxX2b7xXdxX3xXbxX1xX2afxX15xX2exX3xXexXbdxX249xX15xX3xX2xX3xX2bbxX55xX3xX1xX7cxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX2exX3xX2exXdxX6xXecxX3xXexX1xX4cxX15xX2exX162xX3xX5xX7cxX55xX3xX83xXd4xX3xX7xXdxX15xX1xX23xX3xX2exXdxX2b7xXdxX3xXbxX1xX2afxX15xX2exX3xX2xX2bbxX55xX3xX1xX7cxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX2exX3xX2bbx13cf5xX3xX21xXdxX40fxX15xX162xX3xX37xX406xX3xX21xX249xX3xXexX4cxX15xX2exX3xX68axX15fxX19xX55xX3xX5xXf6xX3xX37xX3dxXb8xX15xX2exX162xX3xX37xX406xX3xX55xX56xXdxX3xXexXbdxX249xX15xX3xX19fxX19xX19xX55xX3xX37xX3dxXb8xX15xX2exX3xX2exXdxX6xXecxX3xXexX1xX4cxX15xX2exX162xX3xX42xX2afxX6xX3xX21xXe5fxX3xXexXbdxX249xX15xX3xX58fxX19xX3xX83xX3dxXb8xX15xX3xXexX24dxXbxX162xX3xX42xX43xX44xX3xXexXbdxX249xX15xX3xX16cxX19xX19xX55xX3xXexX3dxXb8xX15xX2exX3xXbdxX7cxXecxX3xX4xX1xXecxX3xX55xX22xXexX3xX7x12f2dxX3xX1xX22xX3xX2exXdxX6xX3xX37xX2aaxX15xX1xX3xX4xX1xX271xX15xX1xX3xX7xX1exX4xX1xX23xX3xX4xX2afxX3xX1xXecxX7cxX15xX3xX4xX2b7xX15xX1xX3xX2bbxX1xX2afxX3xX2bbxX1xX255xX15xX18xX3xX24cxX3dxXb1xX4xX3xX21xXdxX28xXexX23xX3xX37xX40fxX3xX4xX2afxX3xX37xX3dxXb1xX4xX3xX2bbxX28xXexX3xXcaxX88xX2b7xX3xXexXbdxX249xX15xX23xX3xX1xX7cxX15xX2exX3xX4xX1xX6d4xX4xX3xX2exXdxX6xX3xX37xX2aaxX15xX1xX3xXexX24dxXdxX3xX4xX1exX4xX3xX42xX2e6xX15xX3xX37xX2e6xX3xX1xXdxX28xX15xX3xXexX3b8xX15xX2exX3xX2exX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX55xX19fxX3xX37xXdc3xXexX162xX3xX1xX7cxX15xX2exX3xXexXbdxX255xX55xX3xX4xX43xX44xX3xX42xX6xX15xX1xX23xX3xX4xX43xX44xX3xX4xX43xX44xX3xX255xX15xX3xXcaxX88xX2b7xX3xX4xX1exX4xX3xX5xXecxX24dxXdxX162xX3xXexXbdxX249xX15xX3xX19fxX19xX19xX55xX3xXexX3dxXb8xX15xX2exX3xXbdxX7cxXecxX3xX83xX7cxX3xX15xX1xXdxXf6xX88xX3xX4xX4cxX15xX2exX3xXexXbdxX2aaxX15xX1xX3xX2bbxX1xX1exX4xX18xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX46xX12xX0xX59xXexXbdxX12xX0xX59xXexX21xXecxX46xX44xX12xX0xX59xXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xX46xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xXbdxX10xX5xX6xXexX10xX46xXaxX12xX0xX88xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX228xXexX1xX88xX55xX21xX228xX6xX15xX46xX228xX7xX6xXbxXecxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX38xX15xX1xX3xX37cxX22xX4xX3xXbdxX6xX3xXcaxX88xX43xX15xX23xX3xX2exX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX15xX2exX3dxXb8xXdxX3xXexX1xX6xX55xX3xX2exXdxX6xX3xX5xX7cxX55xX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxXaxX3xX1xXbdxX10xX235xX9xXaxX59xX15xXecxX15xX2exX228xX15xX2exX1xXdxX10xXbxX59xXexX1xXdxX15xX1xX228xX5xXecxX4xX228xXbdxX6xX228xXcaxX88xX6xX15xX228xX2exX6xX15xX228xX2xX228xX19xX19xX19xX228xX15xX2exX88xXecxXdxX228xXexX1xX6xX55xX228xX2exXdxX6xX228xX5xX6xX55xX228xX15xXecxX15xX2exX228xXexX1xXecxX15xX228xX55xXecxXdxX59xX2xXfexX19xX19fxX2xX68axX18xX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX2exX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX59xX55xX10xX46xXdxX6xX59xX2xX19fxX19xX59xX15xX10xX156xX7xX59xX2xX195xX2xX2xX59xX2xX58fxX195xX46xX15dxX2xXfexX16cxX19xX2xX19xXexXfexX16cxX19xX19xX195xX5xX19xX18xX1acxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exXdxX30xXbxX3xX4xX1exX4xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX46xXdxX83xX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX42xXexX228xX6xX5xXdxX2exX15xX15bxX3xX1acxX88xX7xXexXdxX235xX44xX162xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXecxX15xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX38xX15xX1xX3xX37cxX22xX4xX3xXbdxX6xX3xXcaxX88xX43xX15xX23xX3xX2exX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX15xX2exX3dxXb8xXdxX3xXexX1xX6xX55xX3xX2exXdxX6xX3xX5xX7cxX55xX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxXaxX3xX1xXbdxX10xX235xX9xXaxX59xX15xXecxX15xX2exX228xX15xX2exX1xXdxX10xXbxX59xXexX1xXdxX15xX1xX228xX5xXecxX4xX228xXbdxX6xX228xXcaxX88xX6xX15xX228xX2exX6xX15xX228xX2xX228xX19xX19xX19xX228xX15xX2exX88xXecxXdxX228xXexX1xX6xX55xX228xX2exXdxX6xX228xX5xX6xX55xX228xX15xXecxX15xX2exX228xXexX1xXecxX15xX228xX55xXecxXdxX59xX2xXfexX19xX19fxX2xX68axX18xX1xXexX55xXaxX12xXcxX1xX38xX15xX1xX3xX37cxX22xX4xX3xXbdxX6xX3xXcaxX88xX43xX15xX23xX3xX2exX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX15xX2exX3dxXb8xXdxX3xXexX1xX6xX55xX3xX2exXdxX6xX3xX5xX7cxX55xX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexXbdxXecxX15xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX42xXexX228xX6xX5xXdxX2exX15xX15bxX3xX1acxX88xX7xXexXdxX235xX44xX162xXaxX12xX2cdxX2exX7cxX44xX3xX19fxX58fxX59xX58fxX23xX3xX42xX2e6xX3xXcxX1xX38xX15xX1xX3xX37cxX22xX4xX23xX3xX1xX88xX44xXd4xX15xX3xX37cxX22xX4xX3xX68xX7cxX3xX279xX68xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX286xX3xXbxX1xX1exXexX3xX37xX22xX15xX2exX3xXbdxX6xX3xXcaxX88xX43xX15xX3xX5xX7cxX55xX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxX3xX279xX2cdxXcxX2eexX286xX23xX3xX83xX56xXdxX3xX2exX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX15xX2exX3dxXb8xXdxX3xXexX1xX6xX55xX3xX2exXdxX6xX18xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX46xXdxX83xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX42xXexX228xX6xX5xXdxX2exX15xX15bxX3xX1acxX88xX7xXexXdxX235xX44xX162xXaxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15fxX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xXcxX458xX3xX68xX4bfxX15xX2exX3xX37cxX7fxX15xX1xX3xX2exXdxX30xXbxX3xX42xX2e6xX3xXcxX1xX88xX414xX15xX3xX37cxX22xX4xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX2cdxXcxX2eexXaxX3xX1xXbdxX10xX235xX9xXaxX59xX5xX88xX4xX228xX5xX88xXecxX15xX2exX228xX83xX88xX228xXexXbdxX6xX15xX2exX59xX2exX6xX15xX228xX15fxX19xX19xX228xX4xX6xX15xX228xX21xXecxX228xX4xX1xXdxX10xX15xX228xX7xX44xX228xXexX42xX228xX1xXecxX15xX2exX228xX5xXdxX15xX1xX228xX2exXdxX88xXbxX228xX42xX6xX228xXexX1xX88xX6xX15xX228xX5xXecxX4xX228xX42xX6xX44xX228xX46xX88xX15xX2exX228xX15xXexX55xX59xX2xX15dxX195xX68axX68axX15dxX18xX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX2exX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX59xX55xX10xX46xXdxX6xX59xX2xX19fxX19xX59xX15xX10xX156xX7xX59xX2xX195xX2xX19xX59xX15dxX195xX46xX15dxX2xX15dxX16cxX19xX16cxXfexXexX68axX2xX2xXfexX19fxX5xX19xX18xX1acxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exXdxX30xXbxX3xX4xX1exX4xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX46xXdxX83xX12xX0xX7xXexXbdxXecxX15xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX15fxX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xXcxX458xX3xX68xX4bfxX15xX2exX3xX37cxX7fxX15xX1xX3xX2exXdxX30xXbxX3xX42xX2e6xX3xXcxX1xX88xX414xX15xX3xX37cxX22xX4xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX2cdxXcxX2eexXaxX3xX1xXbdxX10xX235xX9xXaxX59xX5xX88xX4xX228xX5xX88xXecxX15xX2exX228xX83xX88xX228xXexXbdxX6xX15xX2exX59xX2exX6xX15xX228xX15fxX19xX19xX228xX4xX6xX15xX228xX21xXecxX228xX4xX1xXdxX10xX15xX228xX7xX44xX228xXexX42xX228xX1xXecxX15xX2exX228xX5xXdxX15xX1xX228xX2exXdxX88xXbxX228xX42xX6xX228xXexX1xX88xX6xX15xX228xX5xXecxX4xX228xX42xX6xX44xX228xX46xX88xX15xX2exX228xX15xXexX55xX59xX2xX15dxX195xX68axX68axX15dxX18xX1xXexX55xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX15fxX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xXcxX458xX3xX68xX4bfxX15xX2exX3xX37cxX7fxX15xX1xX3xX2exXdxX30xXbxX3xX42xX2e6xX3xXcxX1xX88xX414xX15xX3xX37cxX22xX4xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX2cdxXcxX2eexX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexXbdxXecxX15xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xX2cdxX2exX7cxX44xX3xX2xX15dxX59xX58fxX23xX3xX4xX1exX4xX3xX4xXdc3xXbxX23xX3xX15xX2exX7cxX15xX1xX23xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX62dxX3xXexX1xX38xX3xX42xX2e6xX3xX68xX4bfxX15xX2exX3xX37cxX7fxX15xX1xX3xX279xX68xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX286xX3xX37xX2e6xX3xX1xX88xX44xX3xX37xX22xX15xX2exX3xX15fxX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX4cxX15xX2exX3xX4xX1xX771xX4xX23xX3xX37xXecxX7cxX15xX3xX83xXdxX249xX15xX3xX4xX4cxX15xX2exX3xX37xXecxX7cxX15xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX5xX47xX4xX3xX5xX3dxXb1xX15xX2exX3xX83xXde3xX3xXexXbdxX6xX15xX2exX3xXexXbdxX249xX15xX3xX37xX38xX6xX3xX21xX7cxX15xX3xX83xXf6xX3xX2exXdxX30xXbxX3xX42xX2e6xX3xXcxX1xX88xX414xX15xX3xX37cxX22xX4xX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX2cdxXcxX2eexX18xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX46xXdxX83xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX1exX4xX3xX6xX15xX1xX3xX83xXf6xX18xX18xX18xX3xX5xX7cxX15xX2exX3xX37x15a95xXbxX23xX3xX46xX43xX15xX3xX83xX88xXdxcbb4xXaxX3xX1xXbdxX10xX235xX9xXaxX59xX5xX88xX4xX228xX5xX88xXecxX15xX2exX228xX83xX88xX228xXexXbdxX6xX15xX2exX59xX4xX6xX4xX228xX6xX15xX1xX228xX83xX10xX228xX5xX6xX15xX2exX228xX46xX10xXbxX228xX46xX6xX15xX228xX83xX88xXdxX59xX2xX15dxX15dxX58fxX15dxX19xX18xX1xXexX55xXaxX12xX0xXdxX55xX2exX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX59xX55xX10xX46xXdxX6xX59xX2xX19fxX19xX59xX15xX10xX156xX7xX59xX2xX68axX15fxX19fxX59xX68axX19xX46xX15dxX19fxX2xX19fxX68axX15fxX68axXexX2xX195xX19fxX15dxX2xX5xX19xX18xX1acxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX2xX18xX19xX19xX19xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX2exXdxX30xXbxX3xX4xX1exX4xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX15xX4cxX15xX2exX3xXexX1xX4cxX15xX3xX55xX56xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX46xXdxX83xX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX42xXexX228xX6xX5xXdxX2exX15xX15bxX3xX1acxX88xX7xXexXdxX235xX44xX162xXaxX12xX0xX7xXexXbdxXecxX15xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX1exX4xX3xX6xX15xX1xX3xX83xXf6xX18xX18xX18xX3xX5xX7cxX15xX2exX3xX37xX1771xXbxX23xX3xX46xX43xX15xX3xX83xX88xXdxX177cxXaxX3xX1xXbdxX10xX235xX9xXaxX59xX5xX88xX4xX228xX5xX88xXecxX15xX2exX228xX83xX88xX228xXexXbdxX6xX15xX2exX59xX4xX6xX4xX228xX6xX15xX1xX228xX83xX10xX228xX5xX6xX15xX2exX228xX46xX10xXbxX228xX46xX6xX15xX228xX83xX88xXdxX59xX2xX15dxX15dxX58fxX15dxX19xX18xX1xXexX55xXaxX12xX71xX1exX4xX3xX6xX15xX1xX3xX83xXf6xX18xX18xX18xX3xX5xX7cxX15xX2exX3xX37xX1771xXbxX23xX3xX46xX43xX15xX3xX83xX88xXdxX177cxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexXbdxXecxX15xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxXexX10xX42xXexX228xX6xX5xXdxX2exX15xX15bxX3xX1acxX88xX7xXexXdxX235xX44xX162xXaxX12xX68xX2aaxX15xX1xX3xX2b7xX15xX1xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX1xXdxX28xX15xX3xX7xX2cxX3xX5xX47xX4xX3xX5xX3dxXb1xX15xX2exX3xX83xXde3xX3xXexXbdxX6xX15xX2exX3xX68xX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX4xXc2xX15xX2exX3xX255xX15xX23xX3xX4xXc2xX15xX2exX3xX62dxX23xX3xX4xXc2xX15xX2exX3xX5xX7cxX55xX3xX83xXdxXd4xX4xX3xX83xX56xXdxX3xX21xX7cxX3xX4xXecxX15xX3xX15xX1xX43xX15xX3xX46xX43xX15xX3xXexXbdxXecxX15xX2exX3xXbxX1xXecxX15xX2exX3xXexXbdxX7cxXecxX3xX42xX43xX44xX3xX46xX47xX15xX2exX3xX2cdxXcxX2eexX3xX37xX2e6xX3xX37xX40fxX3xX5xX24dxXdxX3xX46xXdc3xX88xX3xXdc3xX15xX3xXexXfacxXexX3xX37xX1771xXbxX3xXexXbdxXecxX15xX2exX3xX5x11f6dxX15xX2exX3xX15xX1xX43xX15xX3xX46xX43xX15xX3xX83xX7cxX3xX4xXdc3xXbxX3xX332xX44xX23xX3xX4xX1xX271xX15xX1xX3xXcaxX88xX44xXf6xX15xX3xX37xX38xX6xX3xXbxX1xX3dxX3exX15xX2exX18xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX46xXdxX83xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX88xX5xX12xX0xX46xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbdxXaxX12xX0xX59xX46xXdxX83xX12xX0xX59xX46xXdxX83xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd609xX88xXexX1xXecxXbdxXaxX12xX24cxXdxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX228xX3xXcxXbdx14096xX15xX2exX3xXcxX88xXd4xX0xX59xXbxX12
Đinh Thanh - Trọng Tuệ