Tìm cơ hội trong thách thức để doanh nghiệp phục hồi nhanh, phát triển bền vững
(Baohatinh.vn) - 7 tháng đầu năm 2022, Hà Tĩnh có 911 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn gần 5.420 tỷ đồng, tăng 43% về số lượng, 15% về số vốn so với cùng kỳ năm 2021.
88dbxe45exe616xe915xbadexf47ax10167xa90fxa22axX7xa1a6x9f52x9d2bxd995xe2c9xfad3xX5x9d89xXaxd243xXcxad67x10290xX3xX4xce5bxX3xX1x9be9xXdxX3xXexd4f5xbeb6x9fbbxa5c9xX3xXexX1xa74exX4xX1xX3xXexX1xa705xX4xX3xae42x9238xX3xac81xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdx109d6xXbxX3xXbxX1xcf27xX4xX3xX1x9e84xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xe81fxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xc564x101ddxX21xX3xe20dxa921xX21xX22xX0x8ee8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd024xX10xX6xX32xXaxX12x9585xX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX2fxbd6fxf51bxX3xX21xb7abxX15xX3xc900xf4c6xX88xX88xX4dxX3xX72xa2e6xX3xXcxfcefxX21xX1xX3xX4xca65xX3x9137xX2xX2xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xX2fxa1e6xa054xX4xX3xXexX1xX8fxX21xX1xX3xX5xda05xXbxX3xX15xe71fxXdxX3xX5exXbaxXdxX3xXexd57fxX21xX22xX3xX5exce27xX21xX3xX22xX81xX21xX3xecb8xac7fx102e5xX88xX89xX3xXex9c2axX3xX2fxX45xX21xX22xX4dxX3xXexX85xX21xX22xX3xXd0xe353xa4bdxX3xX5exX5bxX3xX7xXc7xX3xX5xXabxXacxX21xX22xX4dxX3xX2xXcexXe4xX3xX5exX5bxX3xX7xXc7xX3xX5exXc7xX21xX3xX7xX20xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xa272xX21xX22xX3xb43cxcee6xX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX2xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf01dxX20xX32xb9d5xXaxX12xX0xXdxX15xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx9304xX10xX21xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXax10309xXdxX32xXexX1xf666xX3xX2xX2xXd0xX89xXbxd588xa2bfxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX14fxX3xX78xbfb7xX89xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX63xX63xXdxXcfxX5axX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXcfxX5exX21xX63xX21xX10xX14axX7xX63xX88xX88xXe3xX88xX63xX2xXcexX2xX32xXd0xX89xX99xXd0xX2xX88xXe3xXexXe3xX78xX78xXe3xX5xX89xca86xXdxX15xX22xa193xXcexXd0xX2xX19bxX2xX162xX162xX89xX2xX19fxX2xX19fxX19fxXcexX99xX78xXcfxce1fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xXaxX3xX14axXdxX32xXexX1xX9xXaxX2xX2xXd0xX89xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX78xX162xX89xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX20xX21xXaxX12xXcxX1xdb67xX3xXexXabxXbaxX21xX22xX3xX13bxX1x8c61xX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xf7cbxX1xed85xX15xX3x105a2xXdxX21xX1xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xX4xX1xX242xX3xXexX1fxX14xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xd35bxXcfxX0xX10xX15xX12xX3xf892xX21xX1xX14fxX3xX128xX6xX20xX4xX1xXdxX21xX1xXbxX1xX82xXcfxX5exX21xXcfxX0xX63xX10xX15xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXexX6xX5axX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX15xX21xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX21xX22xX9xXaxX89xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX32xX32xXdxX21xX22xX9xXaxXcexXaxX12xX0xXexX5axX20xX32xX12bxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xd863xX26xX21xX22xX3xX2xX2xX63xX19fxX4dxX3xXcxX1xX242xX3xXexXabxXbaxX21xX22xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX254xX1xX256xX15xX3xX259xXdxX21xX1xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xX4xX1xX242xX3xXexX1fxX14xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX3xXexX1fxfbbfxX4xX3xXexX82xX12bxabbcxX21xX3xXexX20xX8fxX21xX3x8ee1xX82xXc7xX4xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX5exXbaxXdxX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xac09x10a0exad6bxca4axX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX1xX242xX3xX2fxX5bxX3xb4b8xX13bxX1xX242xX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX24cxX4xX1xX3xX2cxX21xX22xX4dxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xX5exX8fxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xf8b2xXcfxX3xX13bxX109xX21xX22xX3xX2fxXdxX5bxX82xX3xX1xX8fxX21xX1xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX3xX4xX97xX3xX4xX26xX4xX3xX254xX1xX97xX3xXcxX1xX242xX3xXexXabxXbaxX21xX22xX14fxX3xf6a0xfa17xX3xX259xXdxX21xX1xX3xf8afxX1xX26xXdxX4dxX3xX3d9xX3daxX3xd600xX85xX21xX3xXcxX1xX8fxX21xX1xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX3d9xf8eaxX21xX1xX3xX2fxX256xX20xX3xX4xX26xX4xX3xX5axX1bxX4dxX3xX5axX6xX21xX4dxX3xX21xX22xX8fxX21xX1xX4dxX3xX2fxX273xX6xX3xXbxX1xXabxX18xX21xX22xX3xX5exX8fxX3xX15xX1bxXexX3xX7xXc7xX3xX35fxX360xX3xXexX1fxX3daxX21xX3xX4x9049xX3xX21xXabxXbaxX4xX3xXexX1xX6xX15xX3xX32xX330xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX13bxX1xX242xX3xXexX273xX4xX1xX3x9b4cxX128xX360xX35fxX3xXexddbaxX21xX1xX3xX3eaxb97dxX3xXcxX1fx910cxX21xX22xX3xX72xX444xXdxX3xX5exX8fxX3xX254xX1xX97xX3xX13bxX1xX242xX3xXexX273xX4xX1xX3xX47axX128xX360xX35fxX3xXexX480xX21xX1xX3xe050xa924xX21xX22xX3xX360xX22xX489xX4xX3xX2eexX18xX21xX3xX2fxXdxX5bxX82xX3xX1xX8fxX21xX1xX3xX2fxXdxX30xX15xX3xX4xX81xX82xX3xX72xX8fxX3xXcxX92xX21xX1xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xX63xXexX32xX12xX0xX63xXexX1fxX12xX0xX63xXexX5axX20xX32xX12bxX12xX0xX63xXexX6xX5axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX0xXdxX15xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13bxX10xX21xXexX10xX1fxX3xX32xXexX1xX82xX15xX5axXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXaxX14axXdxX32xXexX1xX14fxX3xX2xX2xXd0xX89xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX14fxX3xX78xX162xX89xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX63xX63xXdxXcfxX5axX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXcfxX5exX21xX63xX21xX10xX14axX7xX63xX88xX88xXe3xX88xX63xX2xXcexX2xX32xXd0xX2xX89xX2xX88xXcexXe3xXexXd0xX99xX162xX88xXe3xX5xX89xXcfxX1b1xXbxX22xbb43xX1fxX9xX19fxXcexX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xXaxX3xX14axXdxX32xXexX1xX9xXaxX2xX2xXd0xX89xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX78xX162xX89xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX20xX21xXaxX12xX13bxX1xX242xX3xXexX273xX4xX1xX3xX47axX128xX360xX35fxX3xXexX480xX21xX1xX3xX3eaxX485xX3xXcxX1fxX489xX21xX22xX3xX72xX444xXdxX4dxX3xX254xX1xX97xX3xX13bxX1xX242xX3xXexX273xX4xX1xX3xX47axX128xX360xX35fxX3xXexX480xX21xX1xX3xX4abxX4acxX21xX22xX3xX360xX22xX489xX4xX3xX2eexX18xX21xX3xX2fxXdxX5bxX82xX3xX1xX8fxX21xX1xX3xX2fxXdxX30xX15xX3xX4xX81xX82xX3xX72xX8fxX3xXcxX92xX21xX1xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX254xX1xX26xXexX3xX5axXdxX30xX82xX3xX10dxX1xX6xXdxX3xX15xX256xX4xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX4dxX3xXcxX1xX242xX3xXexXabxXbaxX21xX22xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX254xX1xX256xX15xX3xX259xXdxX21xX1xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xX21xX1xbbb6xX21xX3xX15xX256xX21xX1xX14fxX3xX2eexX6xX82xX3xX88xX3xX21xX85xX15xX3xX4xX1xXc7xX21xX22xX3xX32xX273xX4xX1xX3xX5exX8fxX3xX78xX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX2fxX81xX82xX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX88xX4dxX3xX21xX1xXdxX3cxX15xX3xX5exX41xX3xX5xXbaxX21xX3xX21xX1xX6c7xXexX3xX5xX8fxX3xX10dxXdxX30xX15xX3xX7xX20xX26xXexX3xX32xX273xX4xX1xX3xX5axX3cxX21xX1xX4dxX3xX4xX1x9d97xX21xX22xX3xXexX6xX3xX2fxX40axX3xX5xX8fxX15xX3xX2fxXabxXacxX4xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX3eaxX5bxX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX4dxX3xX4xX1xX72axX21xX22xX3xXexX6xX3xX22xXdxX5fxX3xX5exX5fxX21xX22xX3xXc2xX21xX3xX2fxX273xX21xX1xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX3xX5exX92xX3xX15x1069fxX4dxX3xX10dxXdxX30xX15xX3xX7xX20xX26xXexX3xX2fxXabxXacxX4xX3xX5xX256xX15xX3xXbxX1xX26xXexX4dxX3xXexX1xX72axX4xX3xX2fx10073xX12bxX3xXexX85xX21xX22xX3xXexX1fxXabxc8f0xX21xX22xX4dxX3xf122xX35fxX254xX3xXexX85xX21xX22xX3xX78xX4dxX78xX88xXe4xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX33exX82xaf7exX3xd185xX7cfxX63xX88xX89xX88xX88xX157xX3xX2fxa17dxXdxX3xX7xXc7xX21xX22xX3xX5exXb6xXexX3xX4xX1xX6c7xXexX3xX5exX8fxX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX81xX21xX3xX4xX242xX6xX3xX360xX1x9eb4xX21xX3xX32xX7fdxX21xX3xX21xX1xX14xX21xX3xX4xX1xX82xX21xX22xX3xX2fxXabxXacxX4xX3xX21xX7fdxX21xX22xX3xX5xX3daxX21xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX72xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX3xX2fxXabxXacxX4xX3xXexXc2xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX21xX1xe59cxX15xX3xX2fxX26xX21xX1xX3xX22xXdxX26xX3xXexX1xX330xX4xX3xX4xX1xX6c7xXexX4dxX3xX10dxX1xX26xX4xX1xX3xX33exX82xX6xX21xX3xX4xX26xX4xX3xXexX26xX4xX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX4xX242xX6xX3xXexX14xX21xX1xX3xX1xX14xX21xX1xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX3xXexX1xX336xX3xX22xXdxXbaxXdxX3xX2fxX336xX21xX3xX3eaxXdxX3cxXexX3xX360xX6xX15xX157xX3xX10dxX1xX97xX3xX10dxX1xX85xX21xX4dxX3xXexX1xX26xX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX4xX1bxX21xX22xX3xX2fxX45xX21xX22xX3xX35fxX360xX3xX2fxX6xX21xX22xX3xX2fxXc7xXdxX3xX15xX4acxXexX157xX3xX10dxX336xXexX3xX33exX82xX444xX3xX2fxX256xXexX3xX2fxXabxXacxX4xX3xX5exX8fxX3xX4xX1xXabxX6xX3xX2fxX256xXexX3xX2fxXabxXacxX4xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX10dxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX24cxX21xX1xX3xX7xX26xX4xX1xX4dxX3xX22xXdxX444xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX4xX242xX6xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xXexX1xX7d9xXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xX33exX82xX6xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX4dxX3xXcxX1xX242xX3xXexXabxXbaxX21xX22xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX15xX20xX21xX22xX3xX15xX82xXc7xX21xX3xX5xdb6axX21xX22xX3xX21xX22xX1xX10xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x89a8xX4dxX3xX2fxX5bxX3xX156xX82xX6c7xXexX4dxX3xX7xX26xX21xX22xX3xX10dxXdxX336xX21xX3xX4xX242xX6xX3xX4xX1bxX21xX22xX3xX2fxX45xX21xX22xX3xX35fxX360xX4dxX3xX4xX26xX4xX3xX1xXdxX3cxXbxX3xX1xX1bxXdxX3xX2fxX30xX3xX4xX109xX21xX22xX3xXexX1xX26xX20xX3xX22xa4a8xX3xX10dxX1xX97xX3xX10dxX1xX85xX21xX157xX3xX2fxX45xX21xX22xX3xXexX1xX7d9xXdxX4dxX3xX1xXdxX336xX21xX3xX10dxX336xX3xX5axXc2xX3xX7xX82xX21xX22xX3xX4xX26xX4xX3xX22xXdxX444xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX22xX97xXbxX3xXbxX1xX81xX21xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX3xX19bxX3xX156xX40axX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX97xXdxX3xX4xX1xX82xX21xX22xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX0xXdxX15xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13bxX10xX21xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXaxX14axXdxX32xXexX1xX14fxX3xX2xX2xXd0xX89xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX14fxX3xX78xXcexX99xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX63xX63xXdxXcfxX5axX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXcfxX5exX21xX63xX21xX10xX14axX7xX63xX88xX88xXe3xX88xX63xX2xXcexX2xX32xXd0xX89xX99xXd0xX2xXcexX89xXexXd0xX88xX2xX89xX5xXe3xX19bxXdxX15xX22xX19fxXcexXcexX89xX19bxX2xX162xX162xX89xX2xX19fxXd0xX2xX99xX19fxX19fxX88xXcfxX1b1xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xXaxX3xX14axXdxX32xXexX1xX9xXaxX2xX2xXd0xX89xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX78xXcexX99xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX20xX21xXaxX12xX128xX1bxX3xXexX1fxXabxX7b1xX21xX22xX3xX128xX1bxX3xX3e1xX72x10043xX4abxXcxX3xX360xX22xX82xX12bxe219xX21xX3xX13bxX1xX24cxX3xX35fx9b93xX21xX22xX3xX5axX26xX20xX3xX4xX26xX20xX3xXexX14xX21xX1xX3xX1xX14xX21xX1xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX35fxX360xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX78xX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX2fxX81xX82xX3xX21xX85xX15xXcfxX3xX27axX21xX1xX14fxX3xX128xX6xX20xX4xX1xXdxX21xX1xXbxX1xX82xXcfxX5exX21xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX5axX26xX20xX3xX4xX26xX20xX3xX4xX242xX6xX3xX128xX1bxX3xX3e1xX72xXb6axX4abxXcxX4dxX3xXexX1xX7d9xXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xX33exX82xX6xX4dxX3xX21xX1xX7d9xX3xX7xX330xX3xX21xf502xX3xX5xX330xX4xX3xX10dxXdxX30xX15xX3xX7xX20xX26xXexX3xX32xX273xX4xX1xX3xX5axX3cxX21xX1xX3xX5exX8fxX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX10dxX1xX6xXdxX3xX4xX26xX4xX3xX4xX1xX24cxX21xX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX1xXc0fxX3xXexX1fxXacxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX35fxX360xX3xX10dxX273xXbxX3xXexX1xX7d9xXdxX3xX4xX242xX6xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX4xXb7axX21xX22xX3xX21xX1xXabxX3xX7xX330xX3xX4xX1xX242xX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX24cxX4xX1xX3xX2cxX21xX22xX3xX4xX242xX6xX3xX4xX1bxX21xX22xX3xX2fxX45xX21xX22xX3xX35fxX360xX4dxX3xX10dxX1xX82xX3xX5exX330xX4xX3xX35fxX360xX3xX2fxX40axX3xX4xX97xX3xX21xX1xXdxX5bxX82xX3xXexX24cxX21xX3xX1xXdxX3cxX82xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX10dxX1xX7b1xXdxX3xX7xX97axX4xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX4abxX336xX21xX3xX1xX336xXexX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX78xX63xX88xX89xX88xX88xX4dxX3xX4xX444xX3xX21xXabxXbaxX4xX3xX4xX97xX3xX10dxX1xX20xX444xX21xX22xX3xX19fxX78xX2xXcfxX89xX89xX89xX3xX35fxX360xX3xX2fxX6xX21xX22xX3xX1xX20xX256xXexX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX4xX97xX3xXbxX1xX26xXexX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexX1xX82xX336xX4dxX3xXexX85xX21xX22xX3xX22xX81xX21xX3xX2xXe3xXe4xX3xX7xX20xX3xX5exXbaxXdxX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX2xX99xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX13bxX1xX480xX3xX1fxXdxX3daxX21xX22xX3xX78xX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX2fxX81xX82xX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX88xX4dxX3xX7xXc7xX3xX35fxX360xX3xX22xXdxX6xX3xX21xX1xXb6xXbxX3xX5exX8fxX3xXexX26xXdxX3xX22xXdxX6xX3xX21xX1xXb6xXbxX3xXexX1xX273xX3xXexX1fxXabxX7d9xX21xX22xX3xXexX1fxX3daxX21xX3xX2xXe3xX89xXcfxX89xX89xX89xX3xX35fxX360xX4dxX3xXexX85xX21xX22xX3xX88xX162xX4dxX19fxXe4xX3xX7xX20xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX109xX21xX22xX3xX10dxX10exX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX2xXcfxX3xX3eaxX5bxX3xX33exX82xX12bxX3xX15xX784xX4dxX3xXexXc2xX21xX22xX3xX7xXc7xX3xX5exXc7xX21xX3xX2fxX85xX21xX22xX3xX10dxX7cdxX3xX5axXc2xX3xX7xX82xX21xX22xX3xX5exX8fxX20xX3xX21xX5bxX21xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX78xX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX2fxX81xX82xX3xX21xX85xX15xX3xX2fxX256xXexX3xXexX1fxX3daxX21xX3xXe3xX4dxXe3xX3xXexX1fxXdxX3cxX82xX3xXexXd5xX3xX2fxX45xX21xX22xX4dxX3xXexX85xX21xX22xX3xXexX1fxX3daxX21xX3xXe3xX78xXe4xX3xX7xX20xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX109xX21xX22xX3xX10dxX10exX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX2xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xXcxXc2xX21xX22xX3xX7xXc7xX3xX5xX6xX20xX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX2fxX85xX21xX22xX3xX10dxX7cdxX3xX4xX242xX6xX3xX4xX26xX4xX3xX35fxX360xX3xXexX1xX8fxX21xX1xX3xX5xXb6xXbxX3xX15xXbaxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX78xX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX2fxX81xX82xX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX88xX3xX5xX8fxX3xX162xX88xX89xXcfxX99xX78xXcexX3xX5xX6xX20xX3xX2fxX1bxX21xX22xX4dxX3xXexX85xX21xX22xX3xX2xX2xX4dxX19fxXe4xX3xX7xX20xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX109xX21xX22xX3xX10dxX10exX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX2xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX0xXdxX15xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13bxX10xX21xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXaxX14axXdxX32xXexX1xX14fxX3xX2xX2xXd0xX89xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX14fxX3xX78xX162xX89xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX63xX63xXdxXcfxX5axX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXcfxX5exX21xX63xX21xX10xX14axX7xX63xX88xX88xXe3xX88xX63xX2xXcexX2xX32xXd0xX89xX99xXd0xX88xX2xX2xXexXe3xX78xXe3xX89xX88xX5xX89xXcfxX1b1xXbxX22xX57cxX1fxX9xX78xX89xX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xXaxX3xX14axXdxX32xXexX1xX9xXaxX2xX2xXd0xX89xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX78xX162xX89xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX20xX21xXaxX12xX3d9xX40axX21xX1xX3xX2fxX256xX20xX3xX4xX26xX4xX3xX7xX7b1xX4dxX3xX21xX22xX8fxX21xX1xX3xX72xX8fxX3xXcxX92xX21xX1xX3xXexX1xX6xX15xX3xX32xX330xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xXcxe604xX3xX2fxX81xX82xX3xX21xX85xX15xX3xX2fxX336xX21xX3xX21xX6xX12bxX4dxX3xX21xX1xXdxX5bxX82xX3xX21xX22xX8fxX21xX1xX3xX5axX273xX3xX444xX21xX1xX3xX1xXabxX7b1xX21xX22xX3xX5axX7b1xXdxX3xX32xX273xX4xX1xX3xX13bxbe51xX3eaxX7cfxX35fxX19bxX2xX99xX3xX2fxX40axX3xX4xX97xX3xX7xX330xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX1fxX485xX3xX1fxX3cxXexXcfxX3xXcxX1xX273xX3xXexX1fxXabxX7d9xX21xX22xX4dxX3xX2fxX4acxX4xX3xX5axXdxX3cxXexX3xX5xX8fxX3xXexX1xX273xX3xXexX1fxXabxX7d9xX21xX22xX3xX21xX1bxXdxX3xX2fxX273xX6xX3xX4xX242xX6xX3xX4xX26xX4xX3xX35fxX360xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX15xX1bxXexX3xX7xXc7xX3xX21xX22xX8fxX21xX1xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xXexX1fxX3daxX21xX3xX78xXcexX3xX19bxX3xX19fxXcexXe4xX3xX7xX20xX3xX5exXbaxXdxX3xXexX1xX7d9xXdxX3xX2fxXdxX30xX15xX3xXexX1fxXabxXbaxX4xX3xX10dxX1xXdxX3xX156xX444xX12bxX3xX1fxX6xX3xX32xX273xX4xX1xX3xX5axX3cxX21xX1xXcfxX3xX35fxX20xX6xX21xX1xX3xXexX1xX82xX3xX78xX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX2fxX81xX82xX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX88xX3xXexX85xX21xX22xX3xX15xX256xX21xX1xX3xX7xX20xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX109xX21xX22xX3xX10dxX10exX3xX21xX85xX15xX3xXexX1fxXabxXbaxX4xX4dxX3xX15xX1bxXexX3xX7xXc7xX3xX21xX22xX8fxX21xX1xX3xX4xb588xX21xX3xX4xX6xX20xX3xX1xX18xX21xX3xX7xX20xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX109xX21xX22xX3xX10dxX10exX3xXexX1fxXabxXbaxX4xX3xX32xX273xX4xX1xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX3e1xXdxX15xX3xX21xX22xX256xX4xX1xX3xX156xX82xX6c7xXexX3xX10dxX1xX7a6xX82xX3xX4xX242xX6xX3xX10dxX1xX82xX3xX5exX330xX4xX3xX35fxX360xX3xXexXdxX336xXbxX3xXexX41xX4xX3xXexX85xX21xX22xX3xX15xX256xX21xX1xX4dxX3xX5xX8fxX3xX2fxXdxX30xX15xX3xX7xX26xX21xX22xX3xX2fxX97xX21xX22xX3xX22xX97xXbxX3xX4xX1xX20xX3xXexX85xX21xX22xX3xXexX1fxXabxX7b1xX21xX22xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX360xXdxX5bxX15xX3xXexXdxX21xX3xX5exX8fxX20xX3xX2fxX81xX82xX3xXexXabxX3xX10dxXdxX21xX1xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX4xX242xX6xX3xX35fxX360xX3xXexXdxX336xXbxX3xXexX41xX4xX3xX2fxXabxXacxX4xX3xX4xX242xX21xX22xX3xX4xXc7xX3xX5exX8fxX3xX4xX97xX3xX156xX82xX3xX1xXabxXbaxX21xX22xX3xXexX24cxX4xX1xX3xX4xX330xX4xXcfxX3xX13bxX82xX3xXexX1xX30xX4dxX3xX22xX81xX21xX3xX99xX88xXe4xX3xX35fxX360xX3xX32xX330xX3xX5axX26xX20xX3xX22xXdxX5fxX3xX21xX22xX82xX12bxX3daxX21xX3xX33exX82xX12bxX3xX15xX784xX3xX1xX20xX4acxX4xX3xX15xX7b1xX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xX7xX444xX21xX3xX156xX82xX6c7xXexX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX33exX82xX7cdxX3xX7cfxX7cfxX7cfxX63xX88xX89xX88xX88xX3xX7xX20xX3xX5exXbaxXdxX3xX33exX82xX7cdxX3xX7cfxX7cfxX157xX3xX19fxXcexXe4xX3xX35fxX360xX3xX21xX22xX8fxX21xX1xX3xX4xX1xX336xX3xX5axXdxX336xX21xX3xX4xX1xX336xX3xXexX256xX20xX3xX32xX330xX3xX10dxXdxX336xX21xX3xX7xX444xX21xX3xX156xX82xX6c7xXexX3xX10dxXdxX21xX1xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xXc2xX21xX3xX2fxX273xX21xX1xX3xX5exX8fxX3xXexXc7xXexX3xX5xX3daxX21xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX33exX82xX7cdxX3xX7cfxX7cfxX7cfxXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX0xXdxX15xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13bxX10xX21xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXaxX14axXdxX32xXexX1xX14fxX3xX2xX2xXd0xX89xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX14fxX3xX78xX162xX89xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX63xX63xXdxXcfxX5axX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXcfxX5exX21xX63xX21xX10xX14axX7xX63xX88xX88xXe3xX88xX63xX2xXcexX2xX32xXd0xX2xX89xXd0xX78xXd0xXd0xXexX2xXd0xXd0xX88xX19fxX5xX89xXcfxX1b1xXbxX22xX57cxX1fxX9xXcexX78xX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xXaxX3xX14axXdxX32xXexX1xX9xXaxX2xX2xXd0xX89xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX78xX162xX89xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX20xX21xXaxX12xX72xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX3xX2fxXabxXacxX4xX3xXexXc2xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xXexX1fxX330xX4xX3xXexX82xX12bxX336xX21xX3xX10dxX336xXexX3xX21xXc7xXdxX3xX2fxX336xX21xX3xX4xX26xX4xX3xXexX480xX21xX1xX4dxX3xXexX1xX8fxX21xX1xX3xXexX1fxX3daxX21xX3xX4xX444xX3xX21xXabxXbaxX4xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX259xX4acxX4xX3xX32xX109xX3xX4xX97xX3xX7xX330xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX4dxX3xXexX82xX12bxX3xX21xX1xXdxX3daxX21xX3xXexX1xX330xX4xX3xXexX336xX3xX4xX26xX4xX3xX35fxX360xX3xX3eaxXdxX3cxXexX3xX360xX6xX15xX3xX5ex904dxX21xX3xX4xX11b8xX21xX3xX12bxX336xX82xX3xX5exX8fxX3xXexX1xXdxX336xX82xX3xX4xX444xX3xX5exX5bxX3xX7xXc7xX3xX5xXabxXacxX21xX22xX4dxX3xX4xX1xX6c7xXexX3xX5xXabxXacxX21xX22xXcfxX3xX2eexXc7xX3xX35fxX360xX3xXexX1xX8fxX21xX1xX3xX5xXb6xXbxX3xX15xXbaxXdxX4dxX3xX33exX82xX6xX12bxX3xXexX1fxX7b1xX3xX5xX256xXdxX3xX1xX20xX256xXexX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xXexX85xX21xX22xX3xX2fxX26xX21xX22xX3xX10dxX30xX3xX21xX1xXabxX21xX22xX3xXexX480xX3xX5xX3cxX3xX35fxX360xX3xX22xXdxX444xXdxX3xXexX1xX30xX4dxX3xX32xX1082xX21xX22xX3xX1xX20xX256xXexX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX5exX1532xX21xX3xX4xX11b8xX21xX3xX4xX6xX20xX157xX3xX21xX85xX21xX22xX3xX5xX330xX4xX3xX10dxX1xX20xX6xX3xX1xX489xX4xX3xX4xX784xX21xX22xX3xX21xX22xX1xX3cxX3xX4xX242xX6xX3xX4xX26xX4xX3xX35fxX360xX3xX4xX11b8xX21xX3xX1xX256xX21xX3xX4xX1xX336xX157xX3xX21xX1xXdxX5bxX82xX3xX35fxX360xX3xX4xX11b8xX21xX3xX21xX4acxX21xX22xX3xXexXabxX3xX32xX82xX12bxX3xX10dxXdxX21xX1xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xXexX1xX7d9xXdxX3xX5exX41xX4dxX3xXexX1xXdxX336xX82xX3xXexX81xX15xX3xX21xX1xX14xX21xX3xX4xX1xXdxX336xX21xX3xX5xXabxXacxX4xX3xX32xX8fxXdxX3xX1xX256xX21xXcfxXcfxXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX0xXdxX15xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13bxX10xX21xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXaxX14axXdxX32xXexX1xX14fxX3xX2xX2xXd0xX89xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX14fxX3xX78xX162xX89xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX63xX63xXdxXcfxX5axX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXcfxX5exX21xX63xX21xX10xX14axX7xX63xX88xX88xXe3xX88xX63xX2xXcexX2xX32xXd0xX89xX99xXd0xX88xXd0xX19fxXexXd0xX162xXcexXe3xX99xX5xX89xXcfxX1b1xXbxX22xX57cxX1fxX9xX19fxX89xX78xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xXaxX3xX14axXdxX32xXexX1xX9xXaxX2xX2xXd0xX89xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX78xX162xX89xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX20xX21xXaxX12xX4abxX256xXdxX3xX5axXdxX30xX82xX3xXexX1xX6xX15xX3xX32xX330xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX3xXexX256xXdxX3xX2fxXdxX30xX15xX3xX4xX81xX82xX3xX72xX8fxX3xXcxX92xX21xX1xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xXcxX256xXdxX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX4dxX3xX4xX26xX4xX3xX2fxX256xXdxX3xX5axXdxX30xX82xX3xX2fxX40axX3xXexXb6xXbxX3xXexX1fxX82xX21xX22xX3xXexX1xX444xX20xX3xX5xX82xXb6xX21xX4dxX3xXbxX1xX7fdxX21xX3xXexX24cxX4xX1xX3xXexX26xX4xX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX4xX242xX6xX3xX5axXc7xXdxX3xX4xX444xX21xX1xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX3xXexX1xX336xX3xX22xXdxXbaxXdxX4dxX3xXexX14xX21xX1xX3xX1xX14xX21xX1xX3xX7xX444xX21xX3xX156xX82xX6c7xXexX3xX4xX242xX6xX3xX4xX26xX4xX3xX21xX22xX8fxX21xX1xX4dxX3xX35fxX360xX3xX5xXbaxX21xX3xXexX1082xX3xX2fxX81xX82xX3xX21xX85xX15xX3xXexXbaxXdxX3xX21xX6xX12bxX157xX3xX21xX1xXb6xX21xX3xX32xXdxX3cxX21xX3xX21xX1xX5fxX21xX22xX3xX10dxX1xX97xX3xX10dxX1xX85xX21xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX7d9xXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xXexXbaxXdxX3xX5exX8fxX3xX2fxX5bxX3xX156xX82xX6c7xXexX3xX4xX26xX4xX3xX10dxXdxX336xX21xX3xX21xX22xX1xX273xX3xX10dxX1xX97axX4xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX2fxXdxX30xX15xX3xX21xX22xX1xa512xX21xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX10dxX1xX6xXdxX3xX4xX26xX4xX3xX4xX1xX24cxX21xX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX1xXc0fxX3xXexX1fxXacxX3xX2fxX30xX3xX1xX20xX256xXexX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX7xX444xX21xX3xX156xX82xX6c7xXexX3xX10dxXdxX21xX1xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xX5exX8fxX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX254xX1xX26xXexX3xX5axXdxX30xX82xX3xX10dxX336xXexX3xX5xX82xXb6xX21xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX4dxX3xXcxX1xX242xX3xXexXabxXbaxX21xX22xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX254xX1xX256xX15xX3xX259xXdxX21xX1xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xX2fxX26xX21xX1xX3xX22xXdxX26xX3xX4xX6xX20xX3xX5exX8fxX3xX4xX444xX15xX3xX18xX21xX3xX7xX330xX3xX2fxX97xX21xX22xX3xX22xX97xXbxX3xX4xX242xX6xX3xX4xX1bxX21xX22xX3xX2fxX45xX21xX22xX3xX35fxX360xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX784xX21xX22xX3xXexX26xX4xX3xXbxX1xX11b8xX21xX22xX3xX4xX1xXc7xX21xX22xX3xX32xX273xX4xX1xX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX3e1xXcxX19bxb13exX72xX3xXexX1xX7d9xXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xX33exX82xX6xXcfxX3xX4abxX45xX21xX22xX3xXexX1xX7d9xXdxX4dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX98dxX3xX5exXbaxXdxX3xX21xX1xX5fxX21xX22xX3xX10dxX1xX97xX3xX10dxX1xX85xX21xX3xX4xX242xX6xX3xX35fxX360xX3xX32xX20xX3xXexX26xX4xX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX4xX242xX6xX3xX2fxX256xXdxX3xX32xX273xX4xX1xX3xX13bxX10b8xX3eaxX7cfxX35fxX19bxX2xX99xX3xX5exX8fxX3xX21xX1xX5fxX21xX22xX3xX12bxX336xX82xX3xXexXc7xX3xX5axX6c7xXexX3xX5xXacxXdxX3xX444xX21xX1xX3xX1xXabxX7b1xX21xX22xX3xXexX1082xX3xXexX14xX21xX1xX3xX1xX14xX21xX1xX3xX5axXdxX336xX21xX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX336xX3xX22xXdxXbaxXdxXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX0xXdxX15xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13bxX10xX21xXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX12bxX5xX10xX9xXaxX14axXdxX32xXexX1xX14fxX3xX2xX2xXd0xX89xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX14fxX3xX78xX162xX89xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX63xX63xXdxXcfxX5axX6xX20xX1xX6xXexXdxX21xX1xXcfxX5exX21xX63xX21xX10xX14axX7xX63xX88xX88xXe3xX88xX63xX2xXcexX2xX32xXd0xX2xX2xXd0xX2xX89xX78xXexX88xX2xXcexX88xX5xXcexX19bxXdxX15xX22xX19fxXcexXd0xX78xX19bxX2xX162xX162xX89xX2xX19fxX88xX162xXcexXd0xXe3xX78xXcfxX1b1xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xXaxX3xX14axXdxX32xXexX1xX9xXaxX2xX2xXd0xX89xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX78xX162xX89xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX6xXbxXexXdxX20xX21xXaxX12xXcxX1xX242xX3xXexXabxXbaxX21xX22xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX254xX1xX256xX15xX3xX259xXdxX21xX1xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xX10dxX336xXexX3xX5xX82xXb6xX21xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xXcfxX3xX0xX10xX15xX12xX27axX21xX1xX14fxX3xX128xX6xX20xX4xX1xXdxX21xX1xXbxX1xX82xXcfxX5exX21xX0xX63xX10xX15xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xXcxX1xX242xX3xXexXabxXbaxX21xX22xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX2fxX5bxX3xX21xX22xX1xX273xX3xXexX1xX7d9xXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xXexXbaxXdxX4dxX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX4dxX3xX4xX26xX4xX3xX5axX1bxX4dxX3xX21xX22xX8fxX21xX1xX4dxX3xX2fxX273xX6xX3xXbxX1xXabxX18xX21xX22xX3xXexXdxX336xXbxX3xXexX41xX4xX3xXexX1xX330xX4xX3xX1xXdxX3cxX21xX3xX21xX1xXdxX3cxX15xX3xX5exX41xX3xXc2xX21xX3xX2fxX273xX21xX1xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX3xX5exa739xX3xX15xX784xX157xX3xX10dxXdxX30xX15xX3xX7xX20xX26xXexX3xX5xX256xX15xX3xXbxX1xX26xXexX157xX3xXexX1xX72axX4xX3xX2fxX7a6xX12bxX3xXexX85xX21xX22xX3xXexX1fxXabxX7b1xX21xX22xX157xX3xXexX1xX72axX4xX3xX2fxX7a6xX12bxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX6xX21xX3xXexX20xX8fxX21xX4dxX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xX4dxX3xX4xX784xX21xX22xX3xX10dxX1xX6xXdxX3xX15xXdxX21xX1xX3xX5axX256xX4xX1xX3xX4xX26xX4xX3xX5xX20xX256xXdxX3xXexX1xX273xX3xXexX1fxXabxX7d9xX21xX22xX3xX21xX1xXabxX3xX5axX6c7xXexX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX7xX444xX21xX4dxX3xX5xX6xX20xX3xX2fxX1bxX21xX22xXcfxXcfxXcfxX157xX3xX4xX444xXdxX3xXexX1xXdxX3cxX21xX3xX15xX784xXdxX3xXexX1fxXabxX7d9xX21xX22xX3xX2fxX81xX82xX3xXexXabxX3xX10dxXdxX21xX1xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX4dxX3xX4xX444xXdxX3xX4xX26xX4xX1xX3xXexX1xX242xX3xXexX41xX4xX3xX1xX8fxX21xX1xX3xX4xX1xX24cxX21xX1xX157xX3xXexX1xX72axX4xX3xX2fxX7a6xX12bxX3xX4xX1xX82xX12bxX30xX21xX3xX2fxXc2xXdxX3xX7xXc7xXcfxXcfxXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX4dxX3xX4xX26xX4xX3xX5axX1bxX4dxX3xX21xX22xX8fxX21xX1xX4dxX3xX2fxX273xX6xX3xXbxX1xXabxX18xX21xX22xX3xX4xX81xX21xX3xX5xX8fxX15xX3xXexXc7xXexX3xX21xX1xXdxX3cxX15xX3xX5exX41xX3xX22xXdxX5fxX3xX5exX5fxX21xX22xX3xXc2xX21xX3xX2fxX273xX21xX1xX3xX4xX1xX24cxX21xX1xX3xXexX1fxX273xX4dxX3xX2fxX444xX15xX3xX5axX444xX15xX3xX6xX21xX3xX21xXdxX21xX1xX4dxX3xX6xX21xX3xXexX20xX8fxX21xX3xX156xX40axX3xX1xX1bxXdxX3xX2fxX30xX3xX35fxX360xX3xX12bxX3daxX21xX3xXexX7fdxX15xX3xX7xX444xX21xX3xX156xX82xX6c7xXexX3xX10dxXdxX21xX1xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX4dxX3xXexX256xX20xX3xX5exXdxX3cxX4xX3xX5xX8fxX15xX3xX4xX1xX20xX3xX21xX22xXabxX7d9xXdxX3xX32xX7fdxX21xX157xX3xX1fxX8fxX3xX7xX20xX26xXexX3xX5exX8fxX3xX4xX97xX3xX10dxX336xX3xX1xX20xX256xX4xX1xX3xX10dxX273xXbxX3xXexX1xX7d9xXdxX4dxX3xX1xXdxX3cxX82xX3xX33exX82xX444xX3xX156xcf7bxX3xX5xX7cdxX3xX32xX2cxXexX3xX2fxXdxX30xX15xX3xX21xX1xX5fxX21xX22xX3xX10dxX1xX97xX3xX10dxX1xX85xX21xX4dxX3xX5exXabxXbaxX21xX22xX3xX15xX97axX4xX3xX4xX242xX6xX3xX35fxX360xX3xXexX1fxX3daxX21xX3xX4xX18xX3xX7xX7b1xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX21xX85xX21xX22xX4dxX3xX21xX1xXdxX3cxX15xX3xX5exX41xX4dxX3xX33exX82xX12bxX5bxX21xX3xX1xX256xX21xX3xX4xX242xX6xX3xX2fxX18xX21xX3xX5exX273xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xXcxX1xX72axX4xX3xX2fxX7a6xX12bxX3xX22xXdxX444xXdxX3xX21xX22xX7fdxX21xX3xX4xX26xX4xX3xX21xX22xX82xX45xX21xX3xX5exXc7xX21xX3xX2fxX81xX82xX3xXexXabxX3xX4xX784xX21xX22xX157xX3xX5xX8fxX15xX3xXexXc7xXexX3xX4xX784xX21xX22xX3xXexX26xX4xX3xX21xX97axX15xX4dxX3xX32xX330xX3xX5axX26xX20xX3xXexX14xX21xX1xX3xX1xX14xX21xX1xX4dxX3xX22xXdxX72axXbxX3xX35fxX360xX3xX2fxX273xX21xX1xX3xX1xXabxXbaxX21xX22xX3xX15xX7b1xX3xX1fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX273xX3xXexX1fxXabxX7d9xX21xX22xX157xX3xX10dxX1xX7a6xX21xX3xXexX1fxXabxX18xX21xX22xX3xX21xX22xX1xXdxX3daxX21xX3xX4xX2cxX82xX4dxX3xXexX1xX26xX20xX3xX22xX9d0xX3xX4xX26xX4xX3xX1fxX8fxX20xX3xX4xX444xX21xX3xX5exX5bxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX5xX7cdxX3xX444xX21xX1xX3xX1xXabxX7b1xX21xX22xX3xX2fxX336xX21xX3xX7xX444xX21xX3xX156xX82xX6c7xXexX3xX10dxXdxX21xX1xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX157xX3xXexXdxX336xXbxX3xXexX41xX4xX3xX21xX22xX1xXdxX3daxX21xX3xX4xX2cxX82xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX1xX24cxX21xX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX4xX97xX3xX5xXdxX3daxX21xX3xX33exX82xX6xX21xX3xX1xXc0fxX3xXexX1fxXacxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX35fxX360xX157xX3xX10dxXdxX30xX15xX3xX7xX20xX26xXexX3xX32xX273xX4xX1xX3xX5axX3cxX21xX1xX157xX3xX10dxX336xXexX3xX21xXc7xXdxX3xX2fxX444xX15xX3xX5axX444xX20xX3xX4xX82xX21xX22xX3xX4xX81xX82xX3xX5xX6xX20xX3xX2fxX1bxX21xX22xX4dxX3xX21xX7fdxX21xX22xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX1xX6c7xXexX3xX5xXabxXacxX21xX22xX3xX21xX22xX82xX45xX21xX3xX5xX6xX20xX3xX2fxX1bxX21xX22xXcfxXcfxXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX13bxX26xX4xX3xXexXc2xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX3cxXbxX3xX1xX1bxXdxX3xX35fxX360xX3xX4xX81xX21xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX82xX12bxX3xX5exX6xXdxX3xXexX1fxX11b8xX3xX1xXc0fxX3xXexX1fxXacxX3xX4xX26xX4xX3xX35fxX360xX3xXexX1xX8fxX21xX1xX3xX5exXdxX3daxX21xX4dxX3xX2fxX7a6xX12bxX3xX15xX256xX21xX1xX3xX1xX20xX256xXexX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX10dxX336xXexX3xX21xXc7xXdxX4dxX3xX22xXdxX72axXbxX3xX35fxX360xX3xX4xX1xX242xX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX2fxXc2xXdxX3xX15xXbaxXdxX3xX15xX784xX3xX1xX14xX21xX1xX3xX7xX444xX21xX3xX156xX82xX6c7xXexX3xX10dxXdxX21xX1xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX4dxX3xXexX14xX15xX3xX1fxX6xX3xX4xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX35fxX360xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xX157xX3xX21xX7fdxX21xX22xX3xX4xX6xX20xX3xX7xX2cxX4xX3xX4xX256xX21xX1xX3xXexX1fxX6xX21xX1xX4dxX3xXexX1fxX14xX21xX1xX3xX2fxX1bxX3xX33exX82xX444xX21xX3xX5xX7cdxX4dxX3xX33exX82xX444xX21xX3xXexX1fxX273xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xX32xX20xX6xX21xX1xXcfxXcfxXcfxX3xX2fxX30xX3xX35fxX360xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX1xXdxX3cxX82xX3xX33exX82xX444xX4dxX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX13bxX26xX4xX3xX35fxX360xX3xX4xX81xX21xX3xXexXdxX336xXbxX3xX4xXb6xX21xX3xX5exX8fxX3xX4xX1xX242xX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX2cxX21xX22xX3xX32xX41xX21xX22xX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xX8fxX21xX1xX3xXexX330xX82xX3xX4xX242xX6xX3xX4xX26xX4xX1xX3xX15xX256xX21xX22xX3xX4xX784xX21xX22xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xXd0xXcfxX89xX3xX5exX8fxX20xX3xX1xX20xX256xXexX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xXexX1xX330xX4xX3xXexXdxXb72xX21xX3xX35fxX360xX157xX3xX4xX1xX72axX3xXexX1fxX489xX21xX22xX3xX156xX7fdxX12bxX3xX32xX330xX21xX22xX3xX5exX85xX21xX3xX1xX97xX6xX4dxX3xX2fxX256xX20xX3xX2fxX2cxX4xX3xX35fxX360xX4dxX3xXexX1fxX26xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX3cxX15xX3xX156xX40axX3xX1xX1bxXdxX3xX4xX242xX6xX3xX35fxX360xX157xX3xX156xX7fdxX12bxX3xX32xX330xX21xX22xX3xX2fxX1bxXdxX3xX21xX22xXb7axX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX1xX7fdxX21xX3xX4xX97xX3xX5axX444xX21xX3xX7xX97axX4xX4dxX3xX5axX444xX21xX3xX5xX92xX21xX1xX4dxX3xXexX1fxX24cxX3xXexX82xX3cxX4dxX3xX10dxX1xX26xXexX3xX5exX489xX21xX22xX3xX5exXabxX18xX21xX3xX5xX3daxX21xX4dxX3xX4xX97xX3xXexX1fxX26xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX3cxX15xX3xX5exXbaxXdxX3xX21xX22xXabxX7d9xXdxX3xX5xX6xX20xX3xX2fxX1bxX21xX22xX4dxX3xX4xX1bxX21xX22xX3xX2fxX45xX21xX22xX3xX156xX40axX3xX1xX1bxXdxXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXexX6xX5axX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX156xX6xX21xX1xX21xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX21xX22xX9xXaxX89xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX32xX32xXdxX21xX22xX9xXaxXcexXaxX12xX0xXexX5axX20xX32xX12bxX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xXcxX1fxX20xX21xX22xX3xX78xX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX2fxX81xX82xX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX88xX4dxX3xXexX20xX8fxX21xX3xXexX480xX21xX1xX3xX72xX8fxX3xXcxX92xX21xX1xX3xX4xX97xX3xX99xX2xX2xX3xX35fxX360xX3xX2fxXabxXacxX4xX3xXexX1xX8fxX21xX1xX3xX5xXb6xXbxX3xX15xXbaxXdxX3xX5exXbaxXdxX3xXexXc2xX21xX22xX3xX5exXc7xX21xX3xX22xX81xX21xX3xXcexXcfxXd0xX88xX89xX3xXexXd5xX3xX2fxX45xX21xX22xX4dxX3xXexX85xX21xX22xX3xXd0xXe3xXe4xX3xX5exX5bxX3xX7xXc7xX3xX5xXabxXacxX21xX22xX4dxX3xX2xXcexXe4xX3xX5exX5bxX3xX7xXc7xX3xX5exXc7xX21xX3xX7xX20xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX109xX21xX22xX3xX10dxX10exX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX2xXcfxX3xX2eexXc7xX3xX35fxX360xX3xX33exX82xX6xX12bxX3xX5xX256xXdxX3xXexX1xX273xX3xXexX1fxXabxX7d9xX21xX22xX3xX1xX20xX256xXexX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xX5xX8fxX3xX88xX78xX162xX3xX35fxX360xX4dxX3xXexX85xX21xX22xX3xX22xX81xX21xX3xX2xX19fxXe4xX3xX7xX20xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX109xX21xX22xX3xX10dxX10exX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX2xXcfxX3xX2eexXc7xX3xX35fxX360xX3xX22xXdxX6xX3xX21xX1xXb6xXbxX3xXexX1xX273xX3xXexX1fxXabxX7d9xX21xX22xX3xX5exX8fxX3xXexX26xXdxX3xX22xXdxX6xX3xX21xX1xXb6xXbxX3xXexX1xX273xX3xXexX1fxXabxX7d9xX21xX22xX3xX22xX6c7xXbxX3xX88xX4dxX78xX3xX5xX81xX21xX3xX7xXc7xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xX1fxX72axXexX3xX10dxX1x109b1xXdxX3xXexX1xX273xX3xXexX1fxXabxX7d9xX21xX22xXcfxX3xX3d9xXb7axX12bxX3xX10dxX336xX3xX2fxX336xX21xX3xX21xX6xX12bxX4dxX3xXexX20xX8fxX21xX3xXexX480xX21xX1xX3xX4xX97xX3xX22xX81xX21xX3xX78xXcfxX89xX89xX89xX3xX35fxX360xX3xX2fxX6xX21xX22xX3xX1xX20xX256xXexX3xX2fxX1bxX21xX22xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xX13bxX26xX4xX3xX35fxX360xX3xX1xX20xX256xXexX3xX2fxX1bxX21xX22xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX5xX92xX21xX1xX3xX5exX330xX4xX3xX5axX273xX3xX444xX21xX1xX3xX1xXabxX7b1xX21xX22xX3xX21xX4acxX21xX22xX3xX21xX5bxX3xX5axX7b1xXdxX3xX2fxX256xXdxX3xX32xX273xX4xX1xX3xX13bxX10b8xX3eaxX7cfxX35fxX19bxX2xX99xX3xX21xX1xXabxX3xX32xX82xX3xX5xX273xX4xX1xX4dxX3xX5exXb6xX21xX3xXexX444xXdxX4dxX3xX5axX26xX21xX3xX5xX98dx9c55xX3xX2fxX40axX3xXexX1082xX21xX22xX3xX5axXabxXbaxX4xX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxXcfxX3xX3e1xX1xX82xX3xX5exX330xX4xX3xX35fxX360xX3xX4xX97xX3xX21xX1xXdxX5bxX82xX3xX2fxX97xX21xX22xX3xXexX24cxX4xX1xX3xX4xX330xX4xX3xX5exX8fxX20xX3xXexX85xX21xX22xX3xXexX1fxXabxX7b1xX21xX22xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX3xX156xX40axX3xX1xX1bxXdxX3xX4xX242xX6xX3xX2fxX273xX6xX3xXbxX1xXabxX18xX21xX22xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX20xX32xX12bxXaxX12xXcxX1fxX20xX21xX22xX3xX78xX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX2fxX81xX82xX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX88xX4dxX3xX72xX8fxX3xXcxX92xX21xX1xX3xX4xX1xX6c7xXbxX3xXexX1xX82xXb6xX21xX3xX4xX1xX242xX3xXexX1fxXabxX18xX21xX22xX3xX2fxX81xX82xX3xXexXabxX3xX2xX88xX3xX32xX330xX3xX26xX21xX4dxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX2fxX97xX3xX2xX2xX3xX32xX330xX3xX26xX21xX3xX2fxX81xX82xX3xXexXabxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX21xXabxXbaxX4xX3xX5exXbaxXdxX3xXexXc2xX21xX22xX3xX5exXc7xX21xX3xX1xX18xX21xX3xX88xXcfxX19fxX99xX89xX3xXexXd5xX3xX2fxX45xX21xX22xX4dxX3xX2xX3xX32xX330xX3xX26xX21xX3xX2fxX81xX82xX3xXexXabxX3xX21xXabxXbaxX4xX3xX21xX22xX20xX8fxXdxX3xX5exXbaxXdxX3xXexXc2xX21xX22xX3xX5exXc7xX21xX3xXe3xX3xXexX1fxXdxX3cxX82xX3xX47axX2eexX35fxXcfxX0xX63xXbxX12xX0xX63xXexX32xX12xX0xX63xXexX1fxX12xX0xX63xXexX5axX20xX32xX12bxX12xX0xX63xXexX6xX5axX5xX10xX12xX0xX32xXdxX5exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX1fxX10xX5xX6xXexX10xX32xXaxX12xX0xX7xXexX1fxX20xX21xX22xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX3daxX21xX3xX33exX82xX6xX21xX14fxX0xX63xX7xXexX1fxX20xX21xX22xX12xX0xX82xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX19bxXexX1xX82xX15xX5axX19bxX6xX21xX32xX19bxX7xX6xXbxX20xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX1xX82xX12bxX30xX21xX3xX2fxXc2xXdxX3xX7xXc7xX3xXbxX1xX444xXdxX3xX5xX8fxX3xX4xX784xX21xX22xX3xX4xX41xX3xX33exX82xX6xX21xX3xXexX1fxX489xX21xX22xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX21xX5bxX21xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX3xX2fxX1bxX4xX3xX5xXb6xXbxX4dxX3xXexX330xX3xX4xX1xX242xXaxX3xX1xX1fxX10xa003xX9xXaxX63xX4xX1xXdxX21xX1xX19bxX33exX82xX12bxX10xX21xX63xX4xX1xX82xX12bxX10xX21xX19bxX32xX20xXdxX19bxX7xX20xX19bxXbxX1xX6xXdxX19bxX5xX6xX19bxX4xX20xX21xX22xX19bxX4xX82xX19bxX33exX82xX6xX21xX19bxXexX1fxX20xX21xX22xX19bxXexX1fxX20xX21xX22xX19bxX21xX10xX21xX19bxX10dxXdxX21xX1xX19bxXexX10xX19bxX32xX20xX4xX19bxX5xX6xXbxX19bxXexX82xX19bxX4xX1xX82xX63xX88xXe3xXcexX19fxXcexX89xXcfxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX63xX15xX10xX32xXdxX6xX63xX2xX88xX89xX63xX21xX10xX14axX7xX63xX88xX88xXe3xX88xX63xX2xXd0xX88xX32xX2xX2xX88xXcexX19fxX89xX89xXexX2xXd0xXcexX89xX99xX5xX89xXcfxX1b1xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX32xXdxX5exX12xX0xX7xXexX1fxX20xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13bxX1xX82xX12bxX30xX21xX3xX2fxXc2xXdxX3xX7xXc7xX3xXbxX1xX444xXdxX3xX5xX8fxX3xX4xX784xX21xX22xX3xX4xX41xX3xX33exX82xX6xX21xX3xXexX1fxX489xX21xX22xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX21xX5bxX21xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX3xX2fxX1bxX4xX3xX5xXb6xXbxX4dxX3xXexX330xX3xX4xX1xX242xXaxX3xX1xX1fxX10xX278fxX9xXaxX63xX4xX1xXdxX21xX1xX19bxX33exX82xX12bxX10xX21xX63xX4xX1xX82xX12bxX10xX21xX19bxX32xX20xXdxX19bxX7xX20xX19bxXbxX1xX6xXdxX19bxX5xX6xX19bxX4xX20xX21xX22xX19bxX4xX82xX19bxX33exX82xX6xX21xX19bxXexX1fxX20xX21xX22xX19bxXexX1fxX20xX21xX22xX19bxX21xX10xX21xX19bxX10dxXdxX21xX1xX19bxXexX10xX19bxX32xX20xX4xX19bxX5xX6xXbxX19bxXexX82xX19bxX4xX1xX82xX63xX88xXe3xXcexX19fxXcexX89xXcfxX1xXexX15xXaxX12xX13bxX1xX82xX12bxX30xX21xX3xX2fxXc2xXdxX3xX7xXc7xX3xXbxX1xX444xXdxX3xX5xX8fxX3xX4xX784xX21xX22xX3xX4xX41xX3xX33exX82xX6xX21xX3xXexX1fxX489xX21xX22xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX21xX5bxX21xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX3xX2fxX1bxX4xX3xX5xXb6xXbxX4dxX3xXexX330xX3xX4xX1xX242xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX1fxX20xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX1xX242xX3xXexXabxXbaxX21xX22xX3xX254xX1xX256xX15xX3xX259xXdxX21xX1xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xX12bxX3daxX82xX3xX4xX81xX82xX3xX4xX26xX4xX3xX5axX1bxX4dxX3xX21xX22xX8fxX21xX1xX4dxX3xX2fxX273xX6xX3xXbxX1xXabxX18xX21xX22xX3xX5exX8fxX20xX3xX4xX82xX1bxX4xX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX10dxX1xX6xXdxX3xX33exX82xX12bxX336xXexX3xX5xXdxX3cxXexX3xX5exX8fxX3xXexXb6xXbxX3xXexX1fxX82xX21xX22xX3xX5axXc7xX3xXexX1fxX24cxX3xX21xX22xX82xX45xX21xX3xX5xX330xX4xX3xX2fxX30xX3xX1xX20xX8fxX21xX3xXexX1xX8fxX21xX1xX3xX4xX26xX4xX3xX21xX1xXdxX3cxX15xX3xX5exX41xX3xXexX1fxX489xX21xX22xX3xXexX7fdxX15xX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xX10dxX336xX3xX1xX20xX256xX4xX1xX4dxX3xX4xX1xXabxX18xX21xX22xX3xXexX1fxX14xX21xX1xX3xX4xX1xX82xX12bxX30xX21xX3xX2fxXc2xXdxX3xX7xXc7xX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX88xXcfxX0xX63xXbxX12xX0xX63xX32xXdxX5exX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3e1xX1xX6xXdxX3xX15xX256xX4xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX3xXexX1fxX330xX4xX3xXexX82xX12bxX336xX21xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX2fxX273xX6xX3xXbxX1xXabxX18xX21xX22xXaxX3xX1xX1fxX10xX278fxX9xXaxX63xX4xX1xXdxX21xX1xX19bxX33exX82xX12bxX10xX21xX63xX10dxX1xX6xXdxX19bxX15xX6xX4xX19bxX1xX20xXdxX19bxX21xX22xX1xXdxX19bxXexX1fxX82xX4xX19bxXexX82xX12bxX10xX21xX19bxX4xX1xXdxX21xX1xX19bxXbxX1xX82xX19bxX5exX20xXdxX19bxX4xX6xX4xX19bxX32xXdxX6xX19bxXbxX1xX82xX20xX21xX22xX63xX88xXe3xXd0xX2xX89xX88xXcfxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX63xX15xX10xX32xXdxX6xX63xX2xX88xX89xX63xX21xX10xX14axX7xX63xX88xX88xX88xX78xX63xX2xX89xX19fxX32xX2xX2xX89xX89xX88xX89xXcexXexX88xX5xX2xXcfxX1b1xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1fxX20xX21xX22xX3xXexX1xX26xX4xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX2fxX30xX3xX32xX20xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX3cxXbxX3xXbxX1xX41xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX21xX1xX6xX21xX1xX4dxX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1fxXdxX30xX21xX3xX5axX5bxX21xX3xX5exX5fxX21xX22xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX32xXdxX5exX12xX0xX7xXexX1fxX20xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3e1xX1xX6xXdxX3xX15xX256xX4xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX3xXexX1fxX330xX4xX3xXexX82xX12bxX336xX21xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX2fxX273xX6xX3xXbxX1xXabxX18xX21xX22xXaxX3xX1xX1fxX10xX278fxX9xXaxX63xX4xX1xXdxX21xX1xX19bxX33exX82xX12bxX10xX21xX63xX10dxX1xX6xXdxX19bxX15xX6xX4xX19bxX1xX20xXdxX19bxX21xX22xX1xXdxX19bxXexX1fxX82xX4xX19bxXexX82xX12bxX10xX21xX19bxX4xX1xXdxX21xX1xX19bxXbxX1xX82xX19bxX5exX20xXdxX19bxX4xX6xX4xX19bxX32xXdxX6xX19bxXbxX1xX82xX20xX21xX22xX63xX88xXe3xXd0xX2xX89xX88xXcfxX1xXexX15xXaxX12xX3e1xX1xX6xXdxX3xX15xX256xX4xX3xX1xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX3xXexX1fxX330xX4xX3xXexX82xX12bxX336xX21xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX2fxX273xX6xX3xXbxX1xXabxX18xX21xX22xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX1fxX20xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xX72xX1bxXdxX3xX21xX22xX1xX273xX3xXexX1fxX330xX4xX3xXexX82xX12bxX336xX21xX3xX13bxX1xX24cxX21xX1xX3xXbxX1xX242xX3xX5exXbaxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX2fxX273xX6xX3xXbxX1xXabxX18xX21xX22xX3xX7xX18acxX3xX21xX22xX1xX10xX4dxX3xXexX1xX444xX20xX3xX5xX82xXb6xX21xX3xX5exX5bxX3xXexX14xX21xX1xX3xX1xX14xX21xX1xX3xX10dxXdxX21xX1xX3xXexX336xX3xX19bxX3xX156xX40axX3xX1xX1bxXdxX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX162xX3xX5exX8fxX3xX162xX3xXexX1xX26xX21xX22xX3xX2fxX81xX82xX3xX21xX85xX15xX3xX88xX89xX88xX88xX157xX3xX21xX1xXdxX3cxX15xX3xX5exX41xX3xX5exX8fxX3xX22xXdxX444xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXexX1fxX489xX21xX22xX3xXexX7fdxX15xX3xXexX1xX7d9xXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xXexXbaxXdxXcfxX0xX63xXbxX12xX0xX63xX32xXdxX5exX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xX82xX5xX12xX0xX32xXdxX5exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX63xX32xXdxX5exX12xX0xX63xX32xXdxX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc9dxX82xXexX1xX20xX1fxXaxX12xX360xX22xX489xX4xX3xX3d9xX20xX6xX21xX0xX63xXbxX12
Ngọc Loan