Truyện cười: Công dụng của cà phê
Khách hàng hỏi bà chủ quán:
65b7xa313xb07fx68c4xc2fbxf791x7b99x65e4xed80xX7xf785x851ax8d13xa30exc35fxe2f4xX5x8b50xXax6e92xXcxa09dx836axbfb1xba6dxb0ffxX3xX4x7e7ax9cacxXdxf7bbxX3xf983xae0exX18xce73xX3xbf79xce1dxX18xX23xX3xX4xcfe8xX6xX3xX4xd29bxX3xXbxX1x8cbfxX0xcd04xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx74d4xX10xX6xX25xXaxX12xa772xX1x788axX4xX1xX3xX1xX2fxX18xX23xX3xX1xcc67xXdxX3x9a3fxX2fxX3xX4xX1xX2bxX3xb8f9xX15xX4cxX18xX1exX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbf4xf9a4xX25xX16xX3xXbxX20xX10xX18xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdx848axX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX18xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxd8d5xXdxX25xXexX1xX1exX3xad1dxX2xa56dxXbx6b9cx92e3xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1exX3x6f14xX2xa427xXbxXa9xXaaxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX35xX35xXdxfb21xX59xX6xX75xX1xX6xXexXdxX18xX1xXc4x7a2cxX18xX35xX18xX10xX9exX7xX35x727bxXb6xXb6xb289xX35xX2xXb6x7959xX25xXa7xX2xXb6xXd7xXa7xXb4xXdexXex780dxXa7xXa7xXe8xXe8xX5xXb6xXc4xd364xXbxX23xeffbxX14xX9xXa5xXdexXb4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX18xX23xX3xX25xX26xX18xX23xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX2fxX3xXbxX1xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX75xX18xXaxX12xf20fxX18xX1xX3xX84xXdxX18xX1xX3xX1xa9d9xX6xX3x69e4xX18xXexX10xX14xX18xX10xXexX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xX74xX2fxX3xX4xX1xX2bxf267xX3xX4xX1xX75xX3xX84x9ea5xXexX3xX5xX16xX3xf6e3xX10xX18xX3xX17ax830dxX84xX3xX84xX6xX18xX23xX3xX17axXdxf2e6xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xabadxX3xX20xX17fxX15xX3xX84xX15xabc4xX18xX3xX15xX1a7xX18xX23xX3xX4xX2fxX3xXbxX1xX33xX3xX5xX75xbc40xXdxX3xX2xX16dxX3xX5xX75xX1b8xXdxX3xXd7xX3xX1xX6xX16xX3xX5xX75xX1b8xXdxX3xXe8xXf3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xX19fxX3x9849x6ba9xX16xX3xX5xX75xX1b8xXdxX3xX17axc9bexX3xd3acxX1xX4cxX4xX3xX18xX1xX6xX15xX3xXexX1xb7ebxX3xX18xX2fxX75xXf3xX0xX35xXbxX12xX0xX25xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX10xX6xX25xX7xX19fxX6xX25xX20xX6xX5xX5xXaxX12xX3xX74xX2fxX3xX4xX1xX2bxX3xXcfxX15xXdxX3xXcfx7ac4xX3xX23xXdxecebxXdxX3xXexX1x7a40xX4xX1xX1exX0xX35xX25xXdxXcfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xX19fxX3xde81xX75xX1b8xXdxX3xX2xX3xX5xX2fxX3xX4xX2fxX3xXbxX1xX33xX3xXbxXdxX18xX3xX4xX75xX18xX3xX1f1xX16dxX3xX5xX75xX1b8xXdxX3xXd7xX3xXbxXdxX18xX3xX4xX75xX18xX3xXexX1xX56xXc4xX3xX256xX75xX1b8xXdxX3xX1f3xXdxX6xX3xX25xb6fexX3xX1x97c1xX18xX3xX84xX174xXexX3xX4xX1xd929xXexX16dxX3xX4xX1x6d43xX3xX4xX1f1xX3xX59xdf5exXbxX3xXcfx8db1xXdxX3xX17axX17fxX15xX3xX18xX2fxX18xX1xX3xX14xX6xX18xX23xX3xXexX1xX21xXdxXc4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12x828cxX3xX4axX1xXdxX3xX17axXdxX3xX60xX15xX6xX3xX4x6a3bxX6xX3xX1f3xXdxc1b4xX84xX3xXexX14xX6xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX1b8xXdxX3xX7xacdcxX18xX3xX59xX6xX16xX16dxX0xX35xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12xX3xX18xX1xX306xX18xX3xXcfxXdxX33xX18xX3xX1xX234xXdxX3xX60xX15xX6xX18xX3xXexX1xX1e8xX16xX3xX18xX23xX1bxX1cxXdxX3xX1f3xX1xX4cxX4xX1xX3xX4xX1f1xX3xX59xX6xX75xX3xX17axbb10xX3xX18xX23xX1xXdxX3xXcfxX1e8xX18xXc4xX3xdcb6xX1xX306xX18xX3xXcfxXdxX33xX18xX3xX1xX234xXdxX3xX60xX15xX6xX18xX3xXa9xX10xX84xX3xXa9x7726xXexX3xX1xX2fxX18xX1xX3xX5xd996xX3xXcfxX2fxX3xX1xX56xXdxX1exX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xX19fxX3xX74xX6xX75xX3xX18xX2fxX16xX3xX17axa976xX18xX23xX3xX23xe685xX3xXexX1xX1bxX6xX3xX21xX18xX23xXf3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xX19fxX3xXcxX1x93fdxX4xX3x75b1xX18xX3xX4xX1xX75xX3xXcfxf0bfxXexX3xX6xX18xX1xX3xX1b8xX3xX19fxX3xX18xX23xX1bxX1cxXdxX3xX17axX2fxX18xX3xX21xX18xX23xX3xXexX14xX234xX3xX5xX1cxXdxXc4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xX19fxX3xX34fxX1xX1bxX18xX23xX3xX17axX306xX16xX3xXexX75xX2fxX18xX3xX5xX2fxX3xX4xX2fxX3xXbxX1xX33xX3xX1xX174xXexX3xX84xX2fxXf3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xX19fxX3x96afxX1xX234xXdxX16dxX3xXexX21xXdxX3xX18xX23xX1xX10xX3xX18xX1f1xXdxX3xX18xX1ffxX15xX3xX4xX1xX75xX3xXcfxX3cdxXexX3xX3c5xX18xX3xX4xX2fxX3xXbxX1xX33xX3xX1xX174xXexX16dxX3xX4xX1xX29cxX18xX23xX3xX7x6796xX3xX17axX230xX3xXexX14xX3c2xX18xX23xX3xX84xX2fxX15xX3xX7xX21xX4xX21xX5xX6xXc4xXc4xXc4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xX0xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12xX2dfxX3xX1e7xX174xXexX3xX18xX23xX1bxX1cxXdxX3xX17axX2fxX18xX3xX21xX18xX23xX3xX1xX56xXdxX3xX59xX4cxX4xX3xX7xb7d0xX1exX0xX35xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xca0bxX3xXcxX1xX1bxX6xX3xX59xX4cxX4xX3xX7xX4c3xX16dxX3xXcfxf0d6xX3xXexX21xXdxX3xX14xX1e8xXexX3xX1xX6xX16xX3xX18xX23xX75xX1b8xXdxX3xXexX39exX18xX1xX16dxX3xX18xX1xX1bxX18xX23xX3xX5xX29cxX4xX3xX18xX2fxX75xX3xX4xace2xX18xX23xX3xXcfxX17fxX16xX16dxX3xX84xec77xXdxX3xX1f3xX1xXdxX3xXexX21xXdxX3xXexX75xX6xX18xX3xX5xX2fxX84xX3xf667xX84xX3xX5xX33xX18xX3xXexX1xX39exX3xX4xX21xX3xXexX6xX3xX5xX1b8xXdxX3xX18xX1f1xXdxX1exX3xba9bxX18xX1xX3xX1xda64xX16xX3xX15xX1a7xX18xX23xX3xX84xX174xXexX3xXexX4cxX4xX1xX3xX4xX2fxX3xXbxX1xX33xX3xX17axX2f2xX3xX59xX39exX18xX1xX3xXexX4c3xX18xX1xX3xX5xX1b8xXdxX3xX17axX559xX3xX18xX2fxX75xX189xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xX4e3xX3xXcxX21xXdxX3xX1xXdxX2f2xX15xX16dxX3xX18xX1xX1bxX18xX23xX3xX21xX18xX23xX3xX4xX53axX18xX3xXexX21xXdxX3xX23xXdxX29cxXbxX3xX23xX39exX3xX84xX2acxXdxX3xX17axX1bxX4f3xX4xX3xX4xX1xX3c2xXf3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX75xX25xX16xXaxX12xX4e3xX3xd800xX16dxX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xX2a2xX3xX84xX15xX1a7xX18xX3xX1xX56xXdxX16dxX3xX15xX1a7xX18xX23xX3xX18xX1xXdx89aaxX15xX3xX4xX2fxX3xXbxX1xX33xX3xX18xX1xX1bxX3xXexX1xX1ffxX3xX4xX1f1xX3xX1xX1b8xXdxX3xX4xX1xX75xX3xX7xX3c2xX4xX3xX1f3xX1xX75xX230xX3xX5xX2a8xX84xX3xX1f3xX1xX21xX18xX23xXf3xX0xX35xXbxX12xX0xX25xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xX14xX10xX5xX6xXexX10xX25xXaxX12xX0xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX33xX18xX3xX60xX15xX6xX18xX1exX0xX35xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX19fxXexX1xX15xX84xX59xX19fxX6xX18xX25xX19fxX7xX6xXbxX75xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3x6fbcxX2fxX18xX3xX59xX2fxXaxX3xX1xX14xX10xe207xX9xXaxX35xX23xX75xX4xX19fxX1xX6xXdxX35xXexX14xX15xX16xX10xX18xX19fxX4xX15xX75xXdxX19fxX25xX6xX18xX19fxX59xX6xX35xX2xXdexXdexX2xXdexX2xXc4xX1xXexX84xXaxX12xX0xXdxX84xX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX35xX84xX10xX25xXdxX6xX35xX2xXd7xXb6xX35xX18xX10xX9exX7xX35xXd7xXb6xXb6xXdaxX35xX2xXb6xXdexX25xXe8xX2xXa7xX2xXb6xXb4xXdexXexXd7xXe8xX2xX5xa053xX19fxXexX14xX15xX16xX10xX18xX19fxX4xX15xX75xXdxX19fxXd7xXb6xX2xXa5xX19fxXe8xX19fxX18xXc4xXf0xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX18xX23xX3xX25xX26xX18xX23xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX2fxX3xXbxX1xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX25xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX6aaxX2fxX18xX3xX59xX2fxXaxX3xX1xX14xX10xX6b5xX9xXaxX35xX23xX75xX4xX19fxX1xX6xXdxX35xXexX14xX15xX16xX10xX18xX19fxX4xX15xX75xXdxX19fxX25xX6xX18xX19fxX59xX6xX35xX2xXdexXdexX2xXdexX2xXc4xX1xXexX84xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX6aaxX2fxX18xX3xX59xX2fxX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX2dfxX1e7xX174xXexX3xX59xX2fxX3xXcfxX2fxX75xX3xX4xX2edxX6xX3xX1xX2fxX18xX23xX3xX60xX15xX16xX1ffxXexX3xX7xX2a8xX84xX3xX84xX174xXexX3xX4xX1xXdxX1ffxX4xX3xX84xX51cxX3xXexX1xX17fxXexX3xX1bxX18xX23xX3xX370xX3xX17axX2f2xX3xX17axX174xXdxX3xXexX14xX75xX18xX23xX3xX25xX3cdxXbxX3xXcxX1ffxXexXc4xX3xa3cexX6xX15xX3xX1f3xX1xXdxX3xX17axX559xX3xXexX1xX2edxX3xXexX2acxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX26xX4xX3xX4xX1xXdxX1ffxX4xX16dxX3xX59xX2fxX3xX1f3xX1xX4cxX4xX1xX3xX1xX56xXdxX3xX6xX18xX1xX3xX59xX4cxX18xX3xX1xX2fxX18xX23xX1exX0xX35xXbxX12xX0xX35xX25xXdxXcfxX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX6aaxX53axX15xX3xX59xX1b8xX4xX3xX14xX3c5xX18xX23xX3xX5xX75xX18xX23xXaxX3xX1xX14xX10xX6b5xX9xXaxX35xX23xX75xX4xX19fxX1xX6xXdxX35xXexX14xX15xX16xX10xX18xX19fxX4xX15xX75xXdxX19fxX25xX6xX15xX19fxX59xX6xX4xX19fxX14xX6xX18xX23xX19fxX5xX75xX18xX23xX35xX2xXdexX70fxXb4xX2xXb4xXc4xX1xXexX84xXaxX12xX0xXdxX84xX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX35xX84xX10xX25xXdxX6xX35xX2xXd7xXb6xX35xX18xX10xX9exX7xX35xXd7xXb6xXb6xX70fxX35xX2xXb6xXdexX25xXe8xXb6xXdaxXb4xXdexXe8xXb4xXexXd7xX2xXb6xX2xX5xX2xX19fxXb6xXa5xX2xXa5xXe8xX2xXe8xXa7xXe8xX70fxXd7xXa7xXdaxX2xXd7xX19fxX2xXc4xXf0xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX18xX23xX3xX25xX26xX18xX23xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX2fxX3xXbxX1xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX25xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX6aaxX53axX15xX3xX59xX1b8xX4xX3xX14xX3c5xX18xX23xX3xX5xX75xX18xX23xXaxX3xX1xX14xX10xX6b5xX9xXaxX35xX23xX75xX4xX19fxX1xX6xXdxX35xXexX14xX15xX16xX10xX18xX19fxX4xX15xX75xXdxX19fxX25xX6xX15xX19fxX59xX6xX4xX19fxX14xX6xX18xX23xX19fxX5xX75xX18xX23xX35xX2xXdexX70fxXb4xX2xXb4xXc4xX1xXexX84xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX6aaxX53axX15xX3xX59xX1b8xX4xX3xX14xX3c5xX18xX23xX3xX5xX75xX18xX23xX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX34fxX23xX2fxX16xX3xX4xX1bxX2acxXdxX16dxX3xX4xX1xX29cxX3xX14xX2f2xX3xXcfxX230xX3xX5xX75xX3xX5xX2a8xX18xX23xX3xXexX306xX84xX3xX7xX399xX3xXcfxX2acxXdxX3xX59xX1b8xX18xX1exX0xX35xXbxX12xX0xX35xX25xXdxXcfxX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX1e7xX1f1xX18xX3xX3c5xX18xX3xX18xX23xX15xX16xX3xX1xXdxX2f2xX84xX3xX18xX1xX1e8xXexXaxX3xX1xX14xX10xX6b5xX9xXaxX35xX23xX75xX4xX19fxX1xX6xXdxX35xXexX14xX15xX16xX10xX18xX19fxX4xX15xX75xXdxX19fxX84xX75xX18xX19fxX6xX18xX19fxX18xX23xX15xX16xX19fxX1xXdxX10xX84xX19fxX18xX1xX6xXexX35xX2xXdexXa7xXb6xX70fxXa7xXc4xX1xXexX84xXaxX12xX0xXdxX84xX23xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX35xX84xX10xX25xXdxX6xX35xX2xXd7xXb6xX35xX18xX10xX9exX7xX35xXd7xXb6xXb6xX2xX35xX2xXb6xXdexX25xX2xX2xXb6xXb6xXb4xXb4xXa5xXexXa5xX70fxX70fxXe8xX5xX70fxX19fxX59xX6xX18xX1xX19fxX1f3xX10xX84xX19fxX4xX15xX75xXdxX19fxX25xX10xXbxXc4xXf0xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX20xX21xX18xX23xX3xX25xX26xX18xX23xX3xX4xX2bxX6xX3xX4xX2fxX3xXbxX1xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX25xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX1e7xX1f1xX18xX3xX3c5xX18xX3xX18xX23xX15xX16xX3xX1xXdxX2f2xX84xX3xX18xX1xX1e8xXexXaxX3xX1xX14xX10xX6b5xX9xXaxX35xX23xX75xX4xX19fxX1xX6xXdxX35xXexX14xX15xX16xX10xX18xX19fxX4xX15xX75xXdxX19fxX84xX75xX18xX19fxX6xX18xX19fxX18xX23xX15xX16xX19fxX1xXdxX10xX84xX19fxX18xX1xX6xXexX35xX2xXdexXa7xXb6xX70fxXa7xXc4xX1xXexX84xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxXdxX1exX3xX1e7xX1f1xX18xX3xX3c5xX18xX3xX18xX23xX15xX16xX3xX1xXdxX2f2xX84xX3xX18xX1xX1e8xXexX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX14xX75xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xf67dxX20xX1xX75xX3xXexX21xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX4cxXdxX3xX59xX4cxX18xX1xX3xX18xX23xX147xXexX3xX4xX1f1xX3xXbxX1xX2bxX3xXb4xX3xXexX1xX39exX6xX3xX1f3xX10xX84xX16dxX3xX7xXdxX14xX75xX3xX25xX306xX15xX3xXcfxX2fxX3xX18xX1xXdxX605xX15xX3xX1xX1b8xX18xX1xX3xX18xX1xX306xX18xX3xX18xX1xX367xb17cxXc4xX0xX35xXbxX12xX0xX35xX25xXdxXcfxX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX35xX15xX5xX12xX0xX25xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX35xX25xXdxXcfxX12xX0xX35xX25xXdxXcfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX830xX75xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX75xX3xXcxXcx6dbdx7fd4xX44xX0xX35xXbxX12