Học sinh, sinh viên mỏi mòn chờ miễn, giảm học phí
(Baohatinh.vn) - Hơn 1 năm qua kể từ khi Nghị định 74 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chính thức có hiệu lực (1/9/2013), nhưng đến nay, hàng vạn học sinh, sinh viên (HS-SV) thuộc đối tượng miễn, giảm vẫn đang mỏi mòn chờ đợi nhận lại tiền học phí. Thậm chí, nhiều em đã tốt nghiệp, có việc làm nhưng tiền miễn, giảm vẫn chưa được nhận lại.
522cx6f85x83cdx6761xcd09xc90exa2ddxb804xX6xcbe2xede9xX1xa9d6x99e8xc2fex85b3x89ccx9fedxX4x65a4xX9xe2faxe905x89cbxe64ex7ac1xX2xXdxX5xea31xX2xX16xcc85xX1cxX16xX2xX10xX16xb27fxX1cxd919xX2xX10xcd55xX2xX16xX2ax962cxX1cxX27xX2x93d1x52b9xX1cxX2xX10xX16xc16dxX3xX2xX16xXfx9e20xX1cxX2xd0f8xX27xX16xdd63xX2xead4xX43xX1cxX16xX2x7f90xdfedxa8b1xX40x7b64xf3faxX15x9ec8xX0xX4cxX1xX14xX0xX16x7f8axX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xdbfdxea72xX3xX2xX6xXfxX1cxX16x6b71xX2xX6xXfxX1cxX16xX2x54a4xXfx7033xX1cxX2xX18xd35dxXfxX2xX18xc38exX1cxX2xX3xX16x7e16xX2xX18xXfx7cfdxX1cxX71xX2xX27xXfx61c0xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xf4baxX0xX4cxX16xX58xX14xX0xX1xX2xX6xX10x8bdexX4xX12xX8xX9xX10xX12x9ceexX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxbed2xX2xcc0fxXcxX6xX10xXfx7cbcxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX69xX12xX5xX32xX9xX14xX69x6de7xX1cxX2xX58xX2xX1cx603cxX18xX2xb903xXcxX5xX2x63a8xe361xX2xX10x8b31xX2xXdbxX16xXfxX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4axX4bxX2xX3xc365xX5xX2xX15xX16xX9axX1cxX16xX2xX1xX16xXf3xX2xX78x9e1axX2xX6x8a32xX5xX2xX45x9222xXfxX71xX2xXdxX108xX2xX6xXcxX1cxX27xX2xX18x962axX10xX2xX6xa430xX2xX45xXfxX101xXcxX2xX3xXf3xX5xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4bx7c8fxX4cx8f9bx909axX58xX132xX4cxX40xX4exX4fxX15xX51xX2xX1cxX27xX1fxXa5xX2xX58xX4bxX4cx5e6dxX4cxX131xX132xX58xX132xX2xX3xXf3xX5xX2xX15xX16xX9axX1cxX16xX2xX1xX16xXf3xX2xXd7xXcxXa5xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX78xX101xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX71xX2xX16x8e20xX2xX10xc914xc866xX2xX3xX16xXfxX2xX1xX16xX9axX2xX16xX6axX3xX2xX10xX17xX1xX2xX78xX1fxX2xX3xXcexX2xX3xX16xc741xX2xX10xX16xXcxX71xX2xX6xX104xX2xX32x9636xX1cxX27xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX45xX119xXfxX2xX78xX2exXfxX2xX3xXcexX2xX6xe17bxX2xX27xXfxe39dx68b1xX2xX32xX1a3xX3xX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX16xX3dxX2xX10xX16xX119xX1cxX27xX2xX27xXfxX1bfxX1c0xX2xX32xX1a3xX3xX2xXd7xXcxX119xX3xX2xX32xb570xX1cxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX10xX16x7317xX3xX2xX3x9f6bxX2xX16xXfxX3dxXcxX2xX4xX38xX3xX2xe9ebxX58xX4cxX12fxX4cxX131xX132xX58xc4d1x5558xX71xX2xX1cxX16xX2axX1cxX27xX2xX45xX198xX1cxX2xX1cxX5xXa5xX71xX2xX16xX1fxX1cxX27xX2xX78xb915xX1cxX2xX16xX6axX3xX2xX6xXfxX1cxX16xX71xX2xX6xXfxX1cxX16xX2xX78xXfxX7axX1cxX2xX1fexX69xXbxX4fxXbxe918xX207xX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX78xX33xX1cxX2xX45xX5xX1cxX27xX2xX18xX7exXfxX2xX18xX82xX1cxX2xX3xX16xX87xX2xX45xX17exXfxX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axaeb6xX2xXexX16xX17xX18xX2xX3xX16xX9axX71xX2xX1cxX16xXfxX101xXcxX2xX12xX18xX2xX45x7c38xX2xX10xX119xX10xX2xX1cxX27xX16xXfxX3dxX1xX71xX2xX3xX1f3xX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX4xX1fxX18xX2xX1cxX16xX2axX1cxX27xX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX78xX33xX1cxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xa5c1xX1c0xX32xXa5xX9xX14xXexX16xX12xX1c0xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4axX4bxX71xX2xXdbxXdcxX2xX10xXdfxX2xX1cxXd4xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX131xX132xX58xX206xX4fxX131xX132xX58xX4bxX71xX2xX6x6ee7xX2xX3xX1f3xX2xX10xX16xX7axX18xX2xX206xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX27x63f2xX18xXb4xX2xXbxX23bxX2xX16xX6axX3xX2xX3xX16xXcxXa5xX7axX1cxX2xX1cxX27xX1fxX1cxX16xX2x5f86xX1bfxX3xX2xX4fxX2xa3c9xX7axX1cxXfxX1cxX2xX78xX1fxX2xX10xX2axX2xX10xX2axX1bbxX1cxX27xX2xX69xX36bxX2xX15xX16xX9axX2xX383xXfxX1cxX16xbed3xX2xX69xXbxX4fxXbxX23bxX71xX2xX16xX6axX3xX2xX78xXfxX7axX1cxX2xX3xX1bfxX3xX2xX3xX16xXcxXa5xX7axX1cxX2xX1cxX27xX1fxX1cxX16xX2xX4xX5xX1c0xX71xX2xX1xX16xX1c0xX1cxX27xX71xX2xX10xX1e4xX18xX2xX10xX16x95f8xX1cxX71xX2xX1xX16xX1bfxX1xX2xXa5xX71xX2xX27xXfxX91xXfxX2xX1xX16xX33xXcxX2xXdxX3dxX1cxX16xX3a6xX2xX69xXbxX4fxXbxX23bxX2xX1cxX27xX2axX87xXfxX2xX32xX1e4xX1cxX2xX10xX115xX3xX2xX10xX16xXfxXdcxXcxX2xX6xX119xX2xX1bbxX2xX78xe9bbxX1cxX27xX2xX3xX1f3xX2xX45xXfxX101xXcxX2xXdbxXfxX3dxX1cxX2x779cxXexX4fxd102xX69xX2xXdbxX16xX1f3xX2xXdbxX16xXd4xX1cxX2xX78xX1fxX2xX45x6de0xX3xX2xXdxXfxX3dxX10xX2xXdbxX16xX1f3xX2xXdbxX16xXd4xX1cxX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1cxX27xX8xX9xX58xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX32xX32xXfxX1cxX27xX8xX9xX58xX9xX2xdd2dxXfxX32xX10xX16xX8xX9xX131xX132xX132xX9xX2xXdxX1c0xX17dxX32xX12xX17dxX8xX9xX132xX9xX2xX5xX4xXfxX27xX1cxX8xX9xX3xX12xX1cxX10xX12xX17dxX9xX14xX0xX10xXdxX1c0xX32xXa5xX14xX0xX10xX17dxX14xX0xX10xX32xX14xX0xX5xX2xX16xX17dxX12xXbbxX8xX9xX9xX14xX0xXfxX18xX27xX2xX6xX17dxX3xX8xX9xX4cxX4cxXfxX287xXdxX5xX1c0xX16xX5xX10xXfxX1cxX16xX287xX78xX1cxX4cxX1cxX12xX488xX6xX4cxX58xX4bxX206xX4axX4cxX58xX132xcdddxX32xX58xX206xX4bxX12fxX132xX132xX10xX4efxX132xX12fxX4axe4f6xX4xX132xX287xXb6xX1xX27xX9xX2xX4cxX14xX0xX4cxX5xX14xX0xX4cxX10xX32xX14xX0xX4cxX10xX17dxX14xX0xX10xX17dxX14xX0xX10xX32xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xX5xX1xX10xXfxX1c0xX1cxX9xX14xX40xX16xXfxX101xXcxX2xX6xXfxX1cxX16xX2xX78xXfxX7axX1cxX2xXexX17dxX2axX87xX1cxX27xX2xX4exX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX69xX1fxX2xXex8183xX1cxX16xX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX27xXfxX91xX18xX2xX45xX5xX1cxX27xX2xX18xX1c0xX1cxX27xX2xX3xX16xX87xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX10xX17dxXcxXa5xX2xX4xX551xX1cxX16xX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX287xX0xX4cxX10xX32xX14xX0xX4cxX10xX17dxX14xX0xX4cxX10xXdxX1c0xX32xXa5xX14xX0xX4cxX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xX15xX417xX1cxX27xX2xX45xX1f3xX2xX4xX1fxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX6xX1bfxX3xX16xX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX45xX119xXfxX2xX78xX2exXfxX2xX1cxX27xX2axX87xXfxX2xX32xX1e4xX1cxX2xX10xX115xX3xX2xX10xX16xXfxXdcxXcxX2xX6xX119xX2xX78xX1fxX2xX69xXbxX4fxXbxX23bxX2xX3xX1bfxX3xX2xX1cxX27xX1fxX1cxX16xX2xXacxXfxX198xX3xX71xX2xX18xa578xX5xX2xX3x7dbfxX1cxX27xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1bfxX1xX2xX32xX1a3xX1cxX27xX287xX2xX4exX43bxX3xX2xXdxXfxX3dxX10xX71xX2xX10xX16xX5xXa5xX2xX78x783dxX2xX1xX16xX91xXfxX2xX78xX101xX2xX45xX43xX5xX2xX1xX16xX2axXcexX1cxX27xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX1cxX16xX2axX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4bxX12fxX71xX2xX15xX16xX9axX1cxX16xX2xX1xX16xXf3xX2xX6xX342xX2xX3xd434xX1xX2xXdxX417xX2xX10xX17dxX38xX3xX2xX10xXfxX198xX1xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX3xX16xX1c0xX2xX3xX1bfxX3xX2xX3xXcexX2xX6xX1bbxX2xX27xXfxX1bfxX1c0xX2xX32xX1a3xX3xX287xX2x7e9cxX1c0xX2xX45xX1f3xX71xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX1bbxX2xXdxX17xX3xX2xX45xX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX6xX342xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX10xX17dxX38xX3xX2xX10xXfxX198xX1xX2xX10xX21fxXfxX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX71xX2xX10xX16xX5xXa5xX2xX78xX66bxX2xX1xX16xX91xXfxX2xX1cxX115xX1xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX17dxX36bxXfxX2xX78xX101xX2xX45xX43xX5xX2xX1xX16xX2axXcexX1cxX27xX2xX45xXdcxX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX1cxX16xX2axX2xX10xX17dxX2axX2exX3xX2xX45xX1e4xXa5xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xX40xX16xe892xX1cxX27xX2xX45xXfxX101xXcxX2xX6xX104xX5xX2xX45xX108xXfxX2xX10xX17dxX1c0xX1cxX27xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4axX4bxX2xX45xX29dxX2xX18xX5xX1cxX27xX2xX4xX21fxXfxX2xX1cxXfxX101xX18xX2xX1xX16xX6b1xX1cxX2xXdbxX16xX1bbxXfxX2xX3xX16xX1c0xX2xXbxX23bxX2xX78xX1fxX2xX3xX1bfxX3xX2xXdxX17xX3xX2xX1xX16xX1a3xX2xX16xXcxXa5xX1cxX16xX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX3xX1bfxX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX287xX2xX30fxX1bbxXfxX2xX10xX17dxX2axX2exX3xX2xX45xX1e4xXa5xX71xX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX10xX21fxXfxX2xX45xX43xX5xX2xX1xX16xX2axXcexX1cxX27xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xXd7xXcxX5xX2xX1cxX27xX1fxX1cxX16xX2xX389xX4exX4fxXexX30fxdcdcxX42bxX69xX2xX45xX29dxX2xX27xX1e4xXa5xX2xX1cxX16xXfxX101xXcxX2xXdbxX16xX1f3xX2xXdbxX16xXd4xX1cxX71xX2xX17dxX2axX87xX18xX2xX17dxX1fxX2xX78xX1fxX2xX3xX16xX17xX18xX2xX10xX17dxX8bxX2xX3xX16xX1c0xX2xX3xX1bfxX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX6xX1bfxX3xX16xX287xX2xX40xX5xXa5xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX10xX21fxXfxX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX71xX2xXdbxeb99xX2xX78xX6axX1cxX27xX2xX6xX342xX2xX27xXfxX91xXfxX2xXd7xXcxXa5xX198xX10xX2xX1cxX16xX5xX1cxX16xX2xX3xX16xX1f3xX1cxX27xX71xX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xXacxX1bfxX3xX2xX3xX16xX198xX2xX45xX115xX2xX3xX16xX1c0xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX6xX1bfxX3xX16xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xXexXcxXa5xX2xX78xX17xXa5xX71xX2xX1cxXfxX101xX18xX2xX78xXcxXfxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX45xX2axX17exX3xX2xXdxX5xX1c0xX2xX4xX1e4xXcxX2xX10xX16xX66bxX2xX1cxX16xX7a1xX1cxX27xX2xXbxX23bxX2xX10xX17dxX7axX1cxX2xX45xX43xX5xX2xXdxX1fxX1cxX2xX10x9b1fxX1cxX16xX2xX10xX5xX2xX4xX21fxXfxX2xX10xX16xX6b1xX10xX2xX78xX6axX1cxX27xX2xXdbxX16xXfxX2xX10xX16xXf3xX2xX10xX1a3xX3xX2xX45xX29dxX2xX4xX1fxX18xX2xX16xXcexX1cxX2xX58xX2xX1cxXd4xX18xX2xX18xX1fxX2xX78xX33xX1cxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX287xX2x7392xX18xX2xX40xX27xXcxXa5xX8bxX1cxX2xXexX16xX43xX2xX40xX287xX2xX4fxX2xXbxX23bxX2xX1cxXd4xX18xX2xX3xXcxX119xXfxX2xXdbxX16xX1c0xX5xX2xX428xXfxX1cxX16xX2xX10xX198xX2xX1fexX4exX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX69xX1fxX2xXexX551xX1cxX16xX207xX2xX3xX16xX1c0xX2xXdxXfxX198xX10xXb4xX2x592fxX9eaxX18xX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX3xX1c0xX1cxX2xX10xX16xX2axXcexX1cxX27xX2xXdxXfxX1cxX16xX287xX2xX4exX3dbxXcxX2xX1cxXd4xX18xX71xX2xX10xX16xX6b1xXa5xX2xX1cxX16xX1fxX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xXdxX1bfxX1c0xX2xX4xX1fxX18xX2xX10xX16xXf3xX2xX10xX1a3xX3xX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX71xX2xX12xX18xX2xX4xX1fxX18xX2xXacxX1c0xX1cxX27xX2xX1cxX16xX2axX1cxX27xX2xX45xX198xX1cxX2xX1cxX5xXa5xX2xX78xX33xX1cxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX287xX2xX69xX7exXfxX2xX1cxX16xX1fxX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX2xX10xX16xX66bxX2xX45xX2axX17exX3xX2xXdxXfxX198xX10xX2xX45xX5xX1cxX27xX2xX3xX16xX87xX2xX78xXd4xX1cxX2xXdxX91xX1cxX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cx8f66xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xX15xX82xX1cxX2xX45xX119xXfxX2xX78xX2exXfxX2xX4exX1fxX1c0xX2xXexX17dxX6axX1cxX27xX2xX389xX287xX2xX4fxX2xXdbxX16xX1c0xX5xX2xX15xX40xX4fxXexXexX2xX1fexX4exX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX69xX1fxX2xXexX551xX1cxX16xX207xX71xX2xX32xX417xX2xX45xX29dxX2xX17dxX5xX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX71xX2xX10xX66bxX18xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX4xX1fxX18xX2xX1cxX16xX2axX1cxX27xX2xX45xX198xX1cxX2xX1cxX5xXa5xX2xX12xX18xX2xX78xX33xX1cxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX45xX2axX17exX3xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX27xXfxX91xX18xX287xX2xX4exX1f3xX2xX3xX649xX1cxX27xX2xX4xX1fxX2xX10xX66bxX1cxX16xX2xX3xX91xX1cxX16xX2xX3xX16xXcxX1cxX27xX2xX3xXf3xX5xX2xX12fxX131xX144xX2xXbxX23bxX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX10xX16xX12xX1c0xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4axX4bxX2xX3xXf3xX5xX2xX4exX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX69xX1fxX2xXexX551xX1cxX16xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xXexX16xX12xX1c0xX2xX10xX16xX3dbxXa5xX2xX40xX27xX25xX2xXexX6b1xX10xX2xX4exX21fxX10xX2xX4fxX2xXexX17dxX2axX1bbxX1cxX27xX2xX1xX16xX82xX1cxX27xX2xX15xX25xX1cxX27xX2xX10xX1bfxX3xX2xX69xXbxX4fxXbxX23bxX2xX1fexX4exX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX69xX1fxX2xXexX551xX1cxX16xX207xX2xX10xX16xX66bxX2xX10xX17dxX1c0xX1cxX27xX2xX6xX119xX2xX12fxX131xX144xX2xXbxX23bxX2xX45xX2axX17exX3xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX71xX2xXdbxX16xX25xX1cxX27xX2xX9axX10xX2xX12xX18xX2xX45xX29dxX2xX17dxX5xX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX71xX2xX1cxX198xXcxX2xX6xX5xXcxX2xX1cxX1fxXa5xX2xX3xX1f3xX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX71xX2xX3xX1bfxX3xX2xX12xX18xX2xX1xX16xX91xXfxX2xXd7xXcxX5xXa5xX2xX4xX21fxXfxX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX2xX45xXdcxX2xX1cxX16xX17xX1cxX287xX2xX4exXfxX101xXcxX2xX1cxX1fxXa5xX2xX6xX342xX2xX27xX1e4xXa5xX2xXdbxX16xX1f3xX2xXdbxX16xXd4xX1cxX2xX3xX16xX1c0xX2xX3xX1bfxX3xX2xX12xX18xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xb1dcxXcxX5xX2xX10xX66bxX18xX2xX16xXfxXdcxXcxX2xX45xX2axX17exX3xX2xXdxXfxX198xX10xX71xX2xX18xX115xX10xX2xX10xX17dxX1c0xX1cxX27xX2xX1cxX16xX7a1xX1cxX27xX2xX1cxX27xXcxXa5xX7axX1cxX2xX1cxX16xX1e4xX1cxX2xX18xX1fxX2xX45xX198xX1cxX2xX1cxX5xXa5xX2xXbxX23bxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX4xX1fxX2xX32xX1c0xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX2xX10xX16xX38xX3xX2xX16xXfxX3dxX1cxX2xX1cxX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX17dxX5xX2xX45xX87xXfxX2xX3xX16xX17xX18xX287xX2xXa32xXbxX5xXcxX2xXdbxX16xXfxX2xX3xX1bfxX3xX2xXbxX23bxX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX32xXfxX3dxX1cxX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX27xXfxX91xX18xX71xX2xX4xX1fxX18xX2xX16xX36bxX2xX6xXcexX71xX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX2xXacxdd9fxX10xX2xX32xXcxXa5xX3dxX10xX2xX78xX1fxX2xX27xX104xXfxX2xXbxX1bbxX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX45xXdcxX2xX10xX16xda3exX18xX2xX45xX43xX1cxX16xX287xX2xXexXcxXa5xX2xX1cxX16xXfxX7axX1cxX71xX2xX32xX1c0xX2xXdbxX16xXfxX2xX45xX1f3xX2xX3xX16xX2axX5xX2xX3xX1f3xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX2xX1cxX7axX1cxX2xXdbxX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX16xXdcxX2xX10xX17dxXfxXdcxX1cxX2xXdbxX16xX5xXfxX2xX10xXfxX198xX1xX287xX2xX4exX198xX1cxX2xX206xX132xX4cxX144xX4cxX131xX132xX58xX4bxX71xX2xXdbxX16xXfxX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX2xX17dxX5xX2xX45xX87xXfxX2xX4xX21fxXfxX2xX1xX16xX91xXfxX2xX3xX16xX87xX2xX1cxX27xXcxX36bxX1cxXb02xX2xX4fxX2xX10xX16xX3dbxXa5xX2xX40xX27xX25xX2xXexX6b1xX10xX2xX4exX21fxX10xX2xX4xd1a7xX2xX27xXfxX91xXfxX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xXexXcxXa5xX2xX1cxX16xXfxX7axX1cxX71xX2xX6xX5xXcxX2xXdbxX16xXfxX2xX3xX1f3xX2xXexX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX4xXfxX7axX1cxX2xX10xX43xX3xX16xX2xX6xX119xX2xX131xX132xX4cxX131xX132xX58xX4bxX4cxXexXexX389xXexX4fxX30fx6f90xX6e1xX4exXexX4fxX30fxXexX15xX4fxX30fxX389xX4exXexX30fxX42bxX69xX2xX3xXf3xX5xX2xX4xXfxX7axX1cxX2xX30fxX115xX2xXfacxX6e1xX86axX4exXexX71xX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX71xX2xX389xX4exX4fxXexX30fxX86axX42bxX69xX2xX78xX101xX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX2xX18xX115xX10xX2xX6xX119xX2xX45xXfxX101xXcxX2xX3xXf3xX5xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4axX4bxX2xX6xX104xX5xX2xX45xX108xXfxX71xX2xXdxX108xX2xX6xXcxX1cxX27xX2xX18xX115xX10xX2xX6xX119xX2xX45xXfxX101xXcxX2xX3xXf3xX5xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4bxX12fxX2xX10xX16xX66bxX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX10xX17dxXfxXdcxX1cxX2xXdbxX16xX5xXfxX2xX78xX33xX1cxX2xX3xX82xX1cxX2xX3xX16xX17xX18xX2xX10xX17dxX8bxX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xXexX17dxX5xX1c0xX2xX45xX108xXfxX2xX78xX2exXfxX2xX51xX23bxX71xX2xX25xX1cxX27xX2xX51xX16xX5xX1cxX2xX4exXd4xX1cxX27xX2xXexXcxX6b1xX1cxX71xX2xXexX17dxX2axX1bbxX1cxX27xX2xX1xX16xX82xX1cxX27xX2xX69xX1fxX1cxX16xX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX4fxX2xXbxX38xX2xX1cxX27xX16xXfxX3dxX1xX71xX2xXbxX1bbxX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX3xX16xX1c0xX2xXdxXfxX198xX10xXb4xX2xXa32xX6e1xX1c0xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX17dxX5xX2xX45xX87xXfxX2xXd7xXcxX1bfxX2xX3xX16xX17xX18xX2xX1cxX7axX1cxX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX10xX17dxXfxXdcxX1cxX2xXdbxX16xX5xXfxX2xX27xX43bxX1xX2xX1cxX16xXfxX101xXcxX2xXdbxX16xX1f3xX2xXdbxX16xXd4xX1cxX287xX2xXbxX5xXcxX2xXdbxX16xXfxX2xX3xX1f3xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX71xX2xXbxX1bbxX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX45xX29dxX2xX3xX417xX1cxX27xX2xXbxX1bbxX2xXfacxX6e1xX86axX4exXexX2xXacxX1e4xXa5xX2xX32xX38xX1cxX27xX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX2xX4xXfxX7axX1cxX2xX1cxX27xX1fxX1cxX16xX2xX27xXfxX7a1xX5xX2xXbxX1bbxX2xXfacxX6e1xX86axX4exXexX71xX2xXbxX1bbxX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX71xX2xXbxX1bbxX2xX389xX4exX4fxXexX30fxX86axX42bxX69xX287xX2xX69xXfxX3dxX1cxX2xX1cxX5xXa5xX71xX2xXbxX1bbxX2xXfacxX6e1xX86axX4exXexX2xX78xX1fxX2xXbxX1bbxX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX45xX29dxX2xX16xX1c0xX1fxX1cxX2xX10xX16xX1fxX1cxX16xX2xX78xX1fxX2xX45xX5xX1cxX27xX2xX3xX16xX87xX2xXbxX1bbxX2xX389xX4exX4fxXexX30fxX86axX42bxX69xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xXd7xXcxX5xXb02xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xX40xX16xX2axX2xX78xX17xXa5xX71xX2xX69xXbxX4fxXbxX23bxX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX1xX16xX91xXfxX2xX10xXfxX198xX1xX2xX10xX1a3xX3xX2xX3xX16xX87xX2xX45xXdcxX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xXdbxX16xX1c0xX91xX1cxX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX18xX1fxX2xX4xX342xX2xX17dxX5xX2xX16xX6axX2xX45xX29dxX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX10xXdfxX2xX4xX1e4xXcxX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x85a0xXcxX10xX16xX1c0xX17dxX9xX14xX51xX16xX645xX3xX2xXd8bxXcxX5xX1cxX27xX2xX4fxX2xX30fxX1bfxX2xXexX1e4xX1cxX0xX4cxX1xX14
Phúc Quang - Bá Tân