Học sinh, sinh viên mỏi mòn chờ miễn, giảm học phí
(Baohatinh.vn) - Hơn 1 năm qua kể từ khi Nghị định 74 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chính thức có hiệu lực (1/9/2013), nhưng đến nay, hàng vạn học sinh, sinh viên (HS-SV) thuộc đối tượng miễn, giảm vẫn đang mỏi mòn chờ đợi nhận lại tiền học phí. Thậm chí, nhiều em đã tốt nghiệp, có việc làm nhưng tiền miễn, giảm vẫn chưa được nhận lại.
a87dxc875xf35ax1258cxc887x11276xf173xec73xX6xde0exba1axX1xb28dx10537xe0e1xda8bxd163xc54dxX4xf4bfxX9xcb1axc631x1129cxaaebxfb10xX2xXdxX5x106c4xX2xX16xae0axX1cxX16xX2xX10xX16xe38axX1cx11e0dxX2xX10xb066xX2xX16xX2ax11de8xX1cxX27xX2x11e6ax1200axX1cxX2xX10xX16x1273bxX3xX2xX16xXfxdaffxX1cxX2x102d3xX27xX16xcabaxX2x124e5xX43xX1cxX16xX2x114b6xcfc4xd497xX40xfe9axb536xX15xae5dxX0xX4cxX1xX14xX0xX16x123f9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14x110e3x11f5bxX3xX2xX6xXfxX1cxX16xee60xX2xX6xXfxX1cxX16xX2xf8a6xXfx11142xX1cxX2xX18x10673xXfxX2xX18x1024cxX1cxX2xX3xX16xf4d1xX2xX18xXfxc9b7xX1cxX71xX2xX27xXfxba6fxX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xdf18xX0xX4cxX16xX58xX14xX0xX1xX2xX6xX10xdd0dxX4xX12xX8xX9xX10xX12x11b0exX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxf46exX2xf9b4xXcxX6xX10xXfx11c1bxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX69xX12xX5xX32xX9xX14xX69xc84axX1cxX2xX58xX2xX1cx124cfxX18xX2x11acexXcxX5xX2xe75bxec64xX2xX10x12181xX2xXdbxX16xXfxX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4axX4bxX2xX3x108f5xX5xX2xX15xX16xX9axX1cxX16xX2xX1xX16xXf3xX2xX78x11d57xX2xX6x10b35xX5xX2xX45xed78xXfxX71xX2xXdxX108xX2xX6xXcxX1cxX27xX2xX18xe2b7xX10xX2xX6xc115xX2xX45xXfxX101xXcxX2xX3xXf3xX5xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4bxda98xX4cxfbbbxc657xX58xX132xX4cxX40xX4exX4fxX15xX51xX2xX1cxX27xX1fxXa5xX2xX58xX4bxX4cx11018xX4cxX131xX132xX58xX132xX2xX3xXf3xX5xX2xX15xX16xX9axX1cxX16xX2xX1xX16xXf3xX2xXd7xXcxXa5xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX78xX101xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX71xX2xX16xf669xX2xX10xb2c2xe05cxX2xX3xX16xXfxX2xX1xX16xX9axX2xX16xX6axX3xX2xX10xX17xX1xX2xX78xX1fxX2xX3xXcexX2xX3xX16xca52xX2xX10xX16xXcxX71xX2xX6xX104xX2xX32x11d52xX1cxX27xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX45xX119xXfxX2xX78xX2exXfxX2xX3xXcexX2xX6xb844xX2xX27xXfx12057x11123xX2xX32xX1a3xX3xX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX16xX3dxX2xX10xX16xX119xX1cxX27xX2xX27xXfxX1bfxX1c0xX2xX32xX1a3xX3xX2xXd7xXcxX119xX3xX2xX32xcc60xX1cxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX10xX16xe187xX3xX2xX3xb56fxX2xX16xXfxX3dxXcxX2xX4xX38xX3xX2x10d82xX58xX4cxX12fxX4cxX131xX132xX58xb58cxdf53xX71xX2xX1cxX16xX2axX1cxX27xX2xX45xX198xX1cxX2xX1cxX5xXa5xX71xX2xX16xX1fxX1cxX27xX2xX78xd62fxX1cxX2xX16xX6axX3xX2xX6xXfxX1cxX16xX71xX2xX6xXfxX1cxX16xX2xX78xXfxX7axX1cxX2xX1fexX69xXbxX4fxXbxe262xX207xX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX78xX33xX1cxX2xX45xX5xX1cxX27xX2xX18xX7exXfxX2xX18xX82xX1cxX2xX3xX16xX87xX2xX45xX17exXfxX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9ax10dc1xX2xXexX16xX17xX18xX2xX3xX16xX9axX71xX2xX1cxX16xXfxX101xXcxX2xX12xX18xX2xX45xd561xX2xX10xX119xX10xX2xX1cxX27xX16xXfxX3dxX1xX71xX2xX3xX1f3xX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX4xX1fxX18xX2xX1cxX16xX2axX1cxX27xX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX78xX33xX1cxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xfc1fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xXexX16xX12xX1c0xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4axX4bxX71xX2xXdbxXdcxX2xX10xXdfxX2xX1cxXd4xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX131xX132xX58xX206xX4fxX131xX132xX58xX4bxX71xX2xX6xdce0xX2xX3xX1f3xX2xX10xX16xX7axX18xX2xX206xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX27x12624xX18xXb4xX2xXbxX23bxX2xX16xX6axX3xX2xX3xX16xXcxXa5xX7axX1cxX2xX1cxX27xX1fxX1cxX16xX2x10c29xX1bfxX3xX2xX4fxX2xbec1xX7axX1cxXfxX1cxX2xX78xX1fxX2xX10xX2axX2xX10xX2axX1bbxX1cxX27xX2xX69xX36bxX2xX15xX16xX9axX2xX383xXfxX1cxX16xee13xX2xX69xXbxX4fxXbxX23bxX71xX2xX16xX6axX3xX2xX78xXfxX7axX1cxX2xX3xX1bfxX3xX2xX3xX16xXcxXa5xX7axX1cxX2xX1cxX27xX1fxX1cxX16xX2xX4xX5xX1c0xX71xX2xX1xX16xX1c0xX1cxX27xX71xX2xX10xX1e4xX18xX2xX10xX16xb391xX1cxX71xX2xX1xX16xX1bfxX1xX2xXa5xX71xX2xX27xXfxX91xXfxX2xX1xX16xX33xXcxX2xXdxX3dxX1cxX16xX3a6xX2xX69xXbxX4fxXbxX23bxX2xX1cxX27xX2axX87xXfxX2xX32xX1e4xX1cxX2xX10xX115xX3xX2xX10xX16xXfxXdcxXcxX2xX6xX119xX2xX1bbxX2xX78x12737xX1cxX27xX2xX3xX1f3xX2xX45xXfxX101xXcxX2xXdbxXfxX3dxX1cxX2xb652xXexX4fx119aaxX69xX2xXdbxX16xX1f3xX2xXdbxX16xXd4xX1cxX2xX78xX1fxX2xX45xcb50xX3xX2xXdxXfxX3dxX10xX2xXdbxX16xX1f3xX2xXdbxX16xXd4xX1cxX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1cxX27xX8xX9xX58xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX32xX32xXfxX1cxX27xX8xX9xX58xX9xX2xbedexXfxX32xX10xX16xX8xX9xX131xX132xX132xX9xX2xXdxX1c0xX17dxX32xX12xX17dxX8xX9xX132xX9xX2xX5xX4xXfxX27xX1cxX8xX9xX3xX12xX1cxX10xX12xX17dxX9xX14xX0xX10xXdxX1c0xX32xXa5xX14xX0xX10xX17dxX14xX0xX10xX32xX14xX0xX5xX2xX16xX17dxX12xXbbxX8xX9xX9xX14xX0xXfxX18xX27xX2xX6xX17dxX3xX8xX9xX4cxX4cxXfxX287xXdxX5xX1c0xX16xX5xX10xXfxX1cxX16xX287xX78xX1cxX4cxX1cxX12xX488xX6xX4cxX58xX4bxX206xX4axX4cxX58xX132xfb80xX32xX58xX206xX4bxX12fxX132xX132xX10xX4efxX132xX12fxX4ax1082axX4xX132xX287xXb6xX1xX27xX9xX2xX4cxX14xX0xX4cxX5xX14xX0xX4cxX10xX32xX14xX0xX4cxX10xX17dxX14xX0xX10xX17dxX14xX0xX10xX32xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xX5xX1xX10xXfxX1c0xX1cxX9xX14xX40xX16xXfxX101xXcxX2xX6xXfxX1cxX16xX2xX78xXfxX7axX1cxX2xXexX17dxX2axX87xX1cxX27xX2xX4exX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX69xX1fxX2xXexc33dxX1cxX16xX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX27xXfxX91xX18xX2xX45xX5xX1cxX27xX2xX18xX1c0xX1cxX27xX2xX3xX16xX87xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX10xX17dxXcxXa5xX2xX4xX551xX1cxX16xX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX287xX0xX4cxX10xX32xX14xX0xX4cxX10xX17dxX14xX0xX4cxX10xXdxX1c0xX32xXa5xX14xX0xX4cxX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xX15xX417xX1cxX27xX2xX45xX1f3xX2xX4xX1fxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX6xX1bfxX3xX16xX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX45xX119xXfxX2xX78xX2exXfxX2xX1cxX27xX2axX87xXfxX2xX32xX1e4xX1cxX2xX10xX115xX3xX2xX10xX16xXfxXdcxXcxX2xX6xX119xX2xX78xX1fxX2xX69xXbxX4fxXbxX23bxX2xX3xX1bfxX3xX2xX1cxX27xX1fxX1cxX16xX2xXacxXfxX198xX3xX71xX2xX18xb731xX5xX2xX3xc804xX1cxX27xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1bfxX1xX2xX32xX1a3xX1cxX27xX287xX2xX4exX43bxX3xX2xXdxXfxX3dxX10xX71xX2xX10xX16xX5xXa5xX2xX78xb0a3xX2xX1xX16xX91xXfxX2xX78xX101xX2xX45xX43xX5xX2xX1xX16xX2axXcexX1cxX27xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX1cxX16xX2axX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4bxX12fxX71xX2xX15xX16xX9axX1cxX16xX2xX1xX16xXf3xX2xX6xX342xX2xX3xff20xX1xX2xXdxX417xX2xX10xX17dxX38xX3xX2xX10xXfxX198xX1xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX3xX16xX1c0xX2xX3xX1bfxX3xX2xX3xXcexX2xX6xX1bbxX2xX27xXfxX1bfxX1c0xX2xX32xX1a3xX3xX287xX2xb28cxX1c0xX2xX45xX1f3xX71xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX1bbxX2xXdxX17xX3xX2xX45xX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX6xX342xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX10xX17dxX38xX3xX2xX10xXfxX198xX1xX2xX10xX21fxXfxX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX71xX2xX10xX16xX5xXa5xX2xX78xX66bxX2xX1xX16xX91xXfxX2xX1cxX115xX1xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX17dxX36bxXfxX2xX78xX101xX2xX45xX43xX5xX2xX1xX16xX2axXcexX1cxX27xX2xX45xXdcxX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX1cxX16xX2axX2xX10xX17dxX2axX2exX3xX2xX45xX1e4xXa5xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xX40xX16xec8axX1cxX27xX2xX45xXfxX101xXcxX2xX6xX104xX5xX2xX45xX108xXfxX2xX10xX17dxX1c0xX1cxX27xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4axX4bxX2xX45xX29dxX2xX18xX5xX1cxX27xX2xX4xX21fxXfxX2xX1cxXfxX101xX18xX2xX1xX16xX6b1xX1cxX2xXdbxX16xX1bbxXfxX2xX3xX16xX1c0xX2xXbxX23bxX2xX78xX1fxX2xX3xX1bfxX3xX2xXdxX17xX3xX2xX1xX16xX1a3xX2xX16xXcxXa5xX1cxX16xX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX3xX1bfxX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX287xX2xX30fxX1bbxXfxX2xX10xX17dxX2axX2exX3xX2xX45xX1e4xXa5xX71xX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX10xX21fxXfxX2xX45xX43xX5xX2xX1xX16xX2axXcexX1cxX27xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xXd7xXcxX5xX2xX1cxX27xX1fxX1cxX16xX2xX389xX4exX4fxXexX30fx11f49xX42bxX69xX2xX45xX29dxX2xX27xX1e4xXa5xX2xX1cxX16xXfxX101xXcxX2xXdbxX16xX1f3xX2xXdbxX16xXd4xX1cxX71xX2xX17dxX2axX87xX18xX2xX17dxX1fxX2xX78xX1fxX2xX3xX16xX17xX18xX2xX10xX17dxX8bxX2xX3xX16xX1c0xX2xX3xX1bfxX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX6xX1bfxX3xX16xX287xX2xX40xX5xXa5xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX10xX21fxXfxX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX71xX2xXdbx11420xX2xX78xX6axX1cxX27xX2xX6xX342xX2xX27xXfxX91xXfxX2xXd7xXcxXa5xX198xX10xX2xX1cxX16xX5xX1cxX16xX2xX3xX16xX1f3xX1cxX27xX71xX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xXacxX1bfxX3xX2xX3xX16xX198xX2xX45xX115xX2xX3xX16xX1c0xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX6xX1bfxX3xX16xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xXexXcxXa5xX2xX78xX17xXa5xX71xX2xX1cxXfxX101xX18xX2xX78xXcxXfxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX45xX2axX17exX3xX2xXdxX5xX1c0xX2xX4xX1e4xXcxX2xX10xX16xX66bxX2xX1cxX16xX7a1xX1cxX27xX2xXbxX23bxX2xX10xX17dxX7axX1cxX2xX45xX43xX5xX2xXdxX1fxX1cxX2xX10xbd59xX1cxX16xX2xX10xX5xX2xX4xX21fxXfxX2xX10xX16xX6b1xX10xX2xX78xX6axX1cxX27xX2xXdbxX16xXfxX2xX10xX16xXf3xX2xX10xX1a3xX3xX2xX45xX29dxX2xX4xX1fxX18xX2xX16xXcexX1cxX2xX58xX2xX1cxXd4xX18xX2xX18xX1fxX2xX78xX33xX1cxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX287xX2xd013xX18xX2xX40xX27xXcxXa5xX8bxX1cxX2xXexX16xX43xX2xX40xX287xX2xX4fxX2xXbxX23bxX2xX1cxXd4xX18xX2xX3xXcxX119xXfxX2xXdbxX16xX1c0xX5xX2xX428xXfxX1cxX16xX2xX10xX198xX2xX1fexX4exX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX69xX1fxX2xXexX551xX1cxX16xX207xX2xX3xX16xX1c0xX2xXdxXfxX198xX10xXb4xX2xbc09xX9eaxX18xX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX3xX1c0xX1cxX2xX10xX16xX2axXcexX1cxX27xX2xXdxXfxX1cxX16xX287xX2xX4exX3dbxXcxX2xX1cxXd4xX18xX71xX2xX10xX16xX6b1xXa5xX2xX1cxX16xX1fxX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xXdxX1bfxX1c0xX2xX4xX1fxX18xX2xX10xX16xXf3xX2xX10xX1a3xX3xX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX71xX2xX12xX18xX2xX4xX1fxX18xX2xXacxX1c0xX1cxX27xX2xX1cxX16xX2axX1cxX27xX2xX45xX198xX1cxX2xX1cxX5xXa5xX2xX78xX33xX1cxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX287xX2xX69xX7exXfxX2xX1cxX16xX1fxX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX2xX10xX16xX66bxX2xX45xX2axX17exX3xX2xXdxXfxX198xX10xX2xX45xX5xX1cxX27xX2xX3xX16xX87xX2xX78xXd4xX1cxX2xXdxX91xX1cxX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cx10360xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xX15xX82xX1cxX2xX45xX119xXfxX2xX78xX2exXfxX2xX4exX1fxX1c0xX2xXexX17dxX6axX1cxX27xX2xX389xX287xX2xX4fxX2xXdbxX16xX1c0xX5xX2xX15xX40xX4fxXexXexX2xX1fexX4exX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX69xX1fxX2xXexX551xX1cxX16xX207xX71xX2xX32xX417xX2xX45xX29dxX2xX17dxX5xX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX71xX2xX10xX66bxX18xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX4xX1fxX18xX2xX1cxX16xX2axX1cxX27xX2xX45xX198xX1cxX2xX1cxX5xXa5xX2xX12xX18xX2xX78xX33xX1cxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX45xX2axX17exX3xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX27xXfxX91xX18xX287xX2xX4exX1f3xX2xX3xX649xX1cxX27xX2xX4xX1fxX2xX10xX66bxX1cxX16xX2xX3xX91xX1cxX16xX2xX3xX16xXcxX1cxX27xX2xX3xXf3xX5xX2xX12fxX131xX144xX2xXbxX23bxX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX10xX16xX12xX1c0xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4axX4bxX2xX3xXf3xX5xX2xX4exX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX69xX1fxX2xXexX551xX1cxX16xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xXexX16xX12xX1c0xX2xX10xX16xX3dbxXa5xX2xX40xX27xX25xX2xXexX6b1xX10xX2xX4exX21fxX10xX2xX4fxX2xXexX17dxX2axX1bbxX1cxX27xX2xX1xX16xX82xX1cxX27xX2xX15xX25xX1cxX27xX2xX10xX1bfxX3xX2xX69xXbxX4fxXbxX23bxX2xX1fexX4exX21fxXfxX2xX16xX6axX3xX2xX69xX1fxX2xXexX551xX1cxX16xX207xX2xX10xX16xX66bxX2xX10xX17dxX1c0xX1cxX27xX2xX6xX119xX2xX12fxX131xX144xX2xXbxX23bxX2xX45xX2axX17exX3xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX71xX2xXdbxX16xX25xX1cxX27xX2xX9axX10xX2xX12xX18xX2xX45xX29dxX2xX17dxX5xX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX71xX2xX1cxX198xXcxX2xX6xX5xXcxX2xX1cxX1fxXa5xX2xX3xX1f3xX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX71xX2xX3xX1bfxX3xX2xX12xX18xX2xX1xX16xX91xXfxX2xXd7xXcxX5xXa5xX2xX4xX21fxXfxX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX2xX45xXdcxX2xX1cxX16xX17xX1cxX287xX2xX4exXfxX101xXcxX2xX1cxX1fxXa5xX2xX6xX342xX2xX27xX1e4xXa5xX2xXdbxX16xX1f3xX2xXdbxX16xXd4xX1cxX2xX3xX16xX1c0xX2xX3xX1bfxX3xX2xX12xX18xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14x1110cxXcxX5xX2xX10xX66bxX18xX2xX16xXfxXdcxXcxX2xX45xX2axX17exX3xX2xXdxXfxX198xX10xX71xX2xX18xX115xX10xX2xX10xX17dxX1c0xX1cxX27xX2xX1cxX16xX7a1xX1cxX27xX2xX1cxX27xXcxXa5xX7axX1cxX2xX1cxX16xX1e4xX1cxX2xX18xX1fxX2xX45xX198xX1cxX2xX1cxX5xXa5xX2xXbxX23bxX2xX3xX16xX2axX5xX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX4xX1fxX2xX32xX1c0xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX2xX10xX16xX38xX3xX2xX16xXfxX3dxX1cxX2xX1cxX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX17dxX5xX2xX45xX87xXfxX2xX3xX16xX17xX18xX287xX2xXa32xXbxX5xXcxX2xXdbxX16xXfxX2xX3xX1bfxX3xX2xXbxX23bxX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX32xXfxX3dxX1cxX2xX18xXfxX8bxX1cxX2xX27xXfxX91xX18xX71xX2xX4xX1fxX18xX2xX16xX36bxX2xX6xXcexX71xX2xX10xX17dxX2axX87xX1cxX27xX2xXacx10ecdxX10xX2xX32xXcxXa5xX3dxX10xX2xX78xX1fxX2xX27xX104xXfxX2xXbxX1bbxX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX45xXdcxX2xX10xX16xd2e7xX18xX2xX45xX43xX1cxX16xX287xX2xXexXcxXa5xX2xX1cxX16xXfxX7axX1cxX71xX2xX32xX1c0xX2xXdbxX16xXfxX2xX45xX1f3xX2xX3xX16xX2axX5xX2xX3xX1f3xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX2xX1cxX7axX1cxX2xXdbxX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX16xXdcxX2xX10xX17dxXfxXdcxX1cxX2xXdbxX16xX5xXfxX2xX10xXfxX198xX1xX287xX2xX4exX198xX1cxX2xX206xX132xX4cxX144xX4cxX131xX132xX58xX4bxX71xX2xXdbxX16xXfxX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX2xX17dxX5xX2xX45xX87xXfxX2xX4xX21fxXfxX2xX1xX16xX91xXfxX2xX3xX16xX87xX2xX1cxX27xXcxX36bxX1cxXb02xX2xX4fxX2xX10xX16xX3dbxXa5xX2xX40xX27xX25xX2xXexX6b1xX10xX2xX4exX21fxX10xX2xX4x10468xX2xX27xXfxX91xXfxX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xXexXcxXa5xX2xX1cxX16xXfxX7axX1cxX71xX2xX6xX5xXcxX2xXdbxX16xXfxX2xX3xX1f3xX2xXexX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX4xXfxX7axX1cxX2xX10xX43xX3xX16xX2xX6xX119xX2xX131xX132xX4cxX131xX132xX58xX4bxX4cxXexXexX389xXexX4fxX30fx11438xX6e1xX4exXexX4fxX30fxXexX15xX4fxX30fxX389xX4exXexX30fxX42bxX69xX2xX3xXf3xX5xX2xX4xXfxX7axX1cxX2xX30fxX115xX2xXfacxX6e1xX86axX4exXexX71xX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX71xX2xX389xX4exX4fxXexX30fxX86axX42bxX69xX2xX78xX101xX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX2xX18xX115xX10xX2xX6xX119xX2xX45xXfxX101xXcxX2xX3xXf3xX5xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4axX4bxX2xX6xX104xX5xX2xX45xX108xXfxX71xX2xXdxX108xX2xX6xXcxX1cxX27xX2xX18xX115xX10xX2xX6xX119xX2xX45xXfxX101xXcxX2xX3xXf3xX5xX2xX40xX27xX16xX43xX2xX45xX43xX1cxX16xX2xX4bxX12fxX2xX10xX16xX66bxX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX10xX17dxXfxXdcxX1cxX2xXdbxX16xX5xXfxX2xX78xX33xX1cxX2xX3xX82xX1cxX2xX3xX16xX17xX18xX2xX10xX17dxX8bxX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xXexX17dxX5xX1c0xX2xX45xX108xXfxX2xX78xX2exXfxX2xX51xX23bxX71xX2xX25xX1cxX27xX2xX51xX16xX5xX1cxX2xX4exXd4xX1cxX27xX2xXexXcxX6b1xX1cxX71xX2xXexX17dxX2axX1bbxX1cxX27xX2xX1xX16xX82xX1cxX27xX2xX69xX1fxX1cxX16xX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX4fxX2xXbxX38xX2xX1cxX27xX16xXfxX3dxX1xX71xX2xXbxX1bbxX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX3xX16xX1c0xX2xXdxXfxX198xX10xXb4xX2xXa32xX6e1xX1c0xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX17dxX5xX2xX45xX87xXfxX2xXd7xXcxX1bfxX2xX3xX16xX17xX18xX2xX1cxX7axX1cxX2xX78xXfxX3dxX3xX2xX10xX17dxXfxXdcxX1cxX2xXdbxX16xX5xXfxX2xX27xX43bxX1xX2xX1cxX16xXfxX101xXcxX2xXdbxX16xX1f3xX2xXdbxX16xXd4xX1cxX287xX2xXbxX5xXcxX2xXdbxX16xXfxX2xX3xX1f3xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xX10xX2axX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX71xX2xXbxX1bbxX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX45xX29dxX2xX3xX417xX1cxX27xX2xXbxX1bbxX2xXfacxX6e1xX86axX4exXexX2xXacxX1e4xXa5xX2xX32xX38xX1cxX27xX2xX16xX2axX2exX1cxX27xX2xX32xX33xX1cxX2xX4xXfxX7axX1cxX2xX1cxX27xX1fxX1cxX16xX2xX27xXfxX7a1xX5xX2xXbxX1bbxX2xXfacxX6e1xX86axX4exXexX71xX2xXbxX1bbxX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX71xX2xXbxX1bbxX2xX389xX4exX4fxXexX30fxX86axX42bxX69xX287xX2xX69xXfxX3dxX1cxX2xX1cxX5xXa5xX71xX2xXbxX1bbxX2xXfacxX6e1xX86axX4exXexX2xX78xX1fxX2xXbxX1bbxX2xXexX1fxXfxX2xX3xX16xX9axX1cxX16xX2xX45xX29dxX2xX16xX1c0xX1fxX1cxX2xX10xX16xX1fxX1cxX16xX2xX78xX1fxX2xX45xX5xX1cxX27xX2xX3xX16xX87xX2xXbxX1bbxX2xX389xX4exX4fxXexX30fxX86axX42bxX69xX2xX10xX16xX25xX1cxX27xX2xXd7xXcxX5xXb02xX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX6xX10xXa5xX4xX12xX8xX9xX10xX12xXacxX10xX4fxX5xX4xXfxX27xX1cxXb4xX2xXb6xXcxX6xX10xXfxXbbxXa5xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30fxX1c0xX32xXa5xX9xX14xX40xX16xX2axX2xX78xX17xXa5xX71xX2xX69xXbxX4fxXbxX23bxX2xX10xX16xXcxX115xX3xX2xX45xX119xXfxX2xX10xX2axX17exX1cxX27xX2xX18xXfxX8bxX1cxX71xX2xX27xXfxX91xX18xX2xX16xX6axX3xX2xX1xX16xX9axX2xX1xX16xX91xXfxX2xX10xXfxX198xX1xX2xX10xX1a3xX3xX2xX3xX16xX87xX2xX45xXdcxX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX4xX21fxXfxX2xXdbxX16xX1c0xX91xX1cxX2xX10xXfxX101xX1cxX2xX18xX1fxX2xX4xX342xX2xX17dxX5xX2xX16xX6axX2xX45xX29dxX2xX45xX2axX17exX3xX2xX1cxX16xX17xX1cxX2xX10xXdfxX2xX4xX1e4xXcxX287xX0xX4cxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xcf28xXcxX10xX16xX1c0xX17dxX9xX14xX51xX16xX645xX3xX2xXd8bxXcxX5xX1cxX27xX2xX4fxX2xX30fxX1bfxX2xXexX1e4xX1cxX0xX4cxX1xX14
Phúc Quang - Bá Tân