Hầm rượu vang đẳng cấp thế giới của nhà sưu tập pháp
(Baohatinh.vn) - Nhà sưu tập người Pháp Michel-Jack Chasseuil sở hữu đến hơn 40.000 chai vang hiếm đến từ các thương hiệu uy tín thế giới.
975x18ddx5a52x3461x2ffcx5661x220bx2f7ax7facxX7x57afx1746x34dfx2b17x8a41x4c94xX5x6678xXax507cx5bcdx33abxX1x3d6cxXexX16x6d29xX3x1b46x45acxf47xX3x7b18x775ex8c78x6b69xX3x4de5xX6x7734x7592xX3x87b5x3787xX26xX27xX3xX4x5709xXbxX3xXexX1x331dxX3xX27xXdx3e46xXdxX3xX4x2b57xX6xX3xX26xX1x2f64xX3xX7xX20xX22xX3xXex4534xXbxX3xX14xX1x633dxXbxX0x29cdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xcb7xXaxX12x6619xX1xX41xX3xX7xX20xX22xX3xXexX48xXbxX3xX26xX27xX20x49e0xXdxX3xX14xX1xX4dxXbxX3x694exXdxX4xX1xX10xX5x46a2x7867xX6xX4x5f16xX3x476exX1xX6xX7xX7xX10xX22xXdxX5xX3xX7x4bdexX3xX1x905cxX22xX3xX29xX34xX26xX3xX1x8a90xX26xX3x3295x7beex620dxXa2xXa2xXa2xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX24xX6xX26xX27xX3xX1xXdxX34xX1dxX3xX29xX34xX26xX3xXex55f8xX3xX4xX4dxX4xX3xXexX1xX20xX9exX26xX27xX3xX1xXdx6647xX22xX3xX22x2496xX3xXex8ed9xX26xX3xXexX1xX34xX3xX27xXdxX38xXdxXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXax2cd5xXdxX62xXexX1x6cd8x1155xXa2xXa2xXbx87a4x4fa2xX1xX10xXdxX27xX1xXexX148x8f5ax4769x4fc6xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3x86f9xX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2x5195xX2xX2xX50xX2xXa2x7aeaxX62xXa1xX2xX149xXexX2xX149xX2xX2xX5xXa2xXa3x3c57xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX82xX6xX5xXdxX27xX26xX148xX3xX191xX22xX7xXexXdx23c8xXcfxX14exXaxX12xX65xX1xX41xX3xX7xX20xX22xX3xXexX48xXbxX3xX26xX27xX20xX74xXdxX3xX14xX1xX4dxXbxX3xX7cxXdxX4xX1xX10xX5xX82xX83xX6xX4xX86xX3xX88xX1xX6xX7xX7xX10xX22xXdxX5xX3xX16bx85a3xX26xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX24xX6xX26xX27xX3xX1xXdxX34xX1dxX3xX14xX16xX1fxXexX16xX3xX65xX16xX24xX6xX5xX3xX65xX6xXexXdxX16xX26xX6xX5xX3xX2xX157xX156xX2xXa3xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX26x2a24xX1dxX3xX93xX3xX24x2249xX26xX27xX3x2a65xX6xX3xX88xX1xX6xXbxX10xX5xX5xX10xX82x5965xX6xXexX16xX26x6ae5xX3xX1dxXdx7711xX26xX3xXex6c4fxXcfxX3xX26xX20xX38xX4xX3xX14xX1xX4dxXbxX3xX24xX38xXdxX3xX1xX9exX26xX3xXa1xXa2xXa3xXa2xXa2xXa2xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX24xX6xX26xX27xX3xX29x24eexX3xX29xX20xX21xX4xX3x15a7xX26xX27xX3xX88xX1xX6xX7xX7xX10xX22xXdxX5xX3xX62xX41xX26xX1xX3xX4x92b0xX3xX4xX22x6b9cxX4xX3xX29xX74xXdxX3xX1dx8da4xX26xX1xX3xX29x43a8xX3xX7xX20xX22xX3xXexX48xXbxXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX156xX17exX2xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX149xX184xXa1xX184xX5xX2xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX82xX6xX5xXdxX27xX26xX148xX3xX191xX22xX7xXexXdxX1c8xXcfxX14exXaxX12xX88xX4dxX4xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX24xX6xX26xX27xX3xXbxX1xX3cxX3xX16bx9659xXdxX3xX24xX38xXdxX3xXexX22x4121xXdxX3xX29xX74xXdxX3xX1xX41xX26xX27xX3xX4xX1xX3b4xX4xX3xX26x9721xX1dxX3xX29xX20xX21xX4xX3xX14dxX34xXbxX3xX62x741cxX4xX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1cxX22xX3xXexX1xX6xX26xX27xX3xX62x90cfxX26xX3xX24xX41xX16xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3x5294xX22x8777xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX156xX158xX184xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexXa1xX157xX149xX157xX5xX184xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12x2e3axX20xX38xXdxX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX24dxX3xX26xX1xX96xX26xX27xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX24xX6xX26xX27xX3xX29xX20xX21xX4xX3xX29x8bf1xXexX3xX16bxX1fbxX26xX3xXexX1fxX16xX26xX27xX3xX1xX29bxXbxX3xX27x4d4exX24dxX3xX14dxX34xXbxX3xX7xX4dxXexX3xX26xX1xX6xX22xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX156xX17exX17exXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX184xX17exX2xXa1xX5xX156xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX65xX1xX41xX3xX7xX20xX22xX3xXexX48xXbxX3xX88xX1xX6xX7xX7xX10xX22xXdxX5xX3xX86xXdxX2a8xX1dxX3xXexX1fxX6xX3xX26xX1xX96xX26xX27xX3xX1xX29bxXbxX3xX27xX50cxX3xX29x5d6cxX26xX27xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX16bxX232xX26xX27xX3xX1dxX29bxXexX3xX26xX27xX3dcxX26xX3xX26xX34xX26xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX156xX157xX184xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexXa1xX17ex2cc9xX5xXa1xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX7cxX29bxXexX3xX27x51c7xX4xX3xX16bxX1fbxX26xX3xXexX1fxX16xX26xX27xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX3cxX6xX3xX283xX26xX27xX3xX88xX1xX6xX7xX7xX10xX22xXdxX5xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xXa1xXa2xX184xXbxX14dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX62xXexX1xX22xX1dxX16bxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX156xX17exX184xXa1xX5xX6e4xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX82xX6xX5xXdxX27xX26xX148xX3xX191xX22xX7xXexXdxX1c8xXcfxX14exXaxX12xX65xX1xX41xX3xX7xX20xX22xX3xXexX48xXbxX3xX14xX1xX4dxXbxX3xX4xX1xX3b4xXbxX3xX1xX2a3xX26xX1xX3xX4xX238xX26xX27xX3xX184xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX24xX6xX26xX27xX3xX83xX10xX1fxX16xX16bxX16xX6xX1dxX7xX3xX16xX1c8xX3xX14xX10xXexX1fxX22xX7xX3xX24xX41xX3x404cxX16xX1dxX6xX26xX10xX10xX3xX88xX16xX26xXexXdxX3xX16bxX1fbxX26xX3xXexX1fxX16xX26xX27xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX3cxX6xX3xX1dxX2a3xX26xX1xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX158xX17exXa2xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX157xX149xX149xX5xX149xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX88xX1xX6xXdxX3xX24xX6xX26xX27xX3xX1xXdxX34xX1dxX3xX88xX1xX6xXexX10xX6xX22xX3xX88xX1xX10xX24xX6xX5xX3xX248xX5xX6xX26xX4xX3xX2xX157xX184xX157xX3xX26xX232xX1dxX3xXexX1fxX16xX26xX27xX3xX16bxX29bxX3xX7xX20xX22xX3xXexX48xXbxX3xX4xX3cxX6xX3xX283xX26xX27xX3xX88xX1xX6xX7xX7xX10xX22xXdxX5xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX158xX158xX2xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX157xX149xX2xX157xX5xX17exXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX14xX10xXexX1fxX22xX7xX3xX2xX157xX2xXa1xX3xXexX1xX22xX29bxX4xX3xX5xX16x9561xXdxX3x8c0axX1xXdxX34xX1dxX3xX4xX70cxX3xX86xX1xX70cxX3xXexX2a3xX1dx1300xX3xX4x3391xX26xX27xX3xX26xX232xX1dxX3xXexX1fxX16xX26xX27xX3xX16bxX29bxX3xX7xX20xX22xX3xXexX48xXbxXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX158xX158xX6e4xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX184xX149xX157xXa2xX5xX158xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX88x94e6xX26xX3xX29xX255xXcfxX3xX5xX41xX3xX1dxX29bxXexX3xX4xX1xX6xXdxX3xX876xXdxX4xX1xX10xX16bxX16xX22xX1fxX27xX3xX2xX157xX17exX158xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX156xX158xX6e4xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX157xX184xX6e4xX6e4xX5xX157xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX7cxXdxX4xX1xX10xX5xX82xX83xX6xX4xX86xX3xX88xX1xX6xX7xX7xX10xX22xXdxX5xX3xX5xX41xX3xX1dxX29bxXexX3xXexX1fxX16xX26xX27xX3xX26xX1xX96xX26xX27xX3xX26xX1xX41xX3xX7xX20xX22xX3xXexX48xXbxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX26xX3bdxXdxX3xXexXdxX34xX26xX27xX3xX26xX1xX2fxXexX3xX93xX3xX14xX1xX4dxXbxXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX156xX17exXa2xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX2xX157xXa1xX2xX5xX2xXa2xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX248xX1fbxX26xX3xX26xX27xX16xX41xXdxX3xX1dxX50cxXdxX3xX1xX29bxXbxX3xX27xX50cxX3xX29xX61bxX26xX27xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX29xX251xX22xX3xX29xX20xX21xX4xX3xX29xX251xX3xXexX1fbxX26xX3xX29xX2a8xX3xX62x607exX3xXbxX1xX255xX26xX3xX16bxXdxXcbxXexXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX156xX157xX156xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX2xX157xXa1xX5xX2xX2xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX7cxX29bxXexX3xX5xX4dxX3xX4xX74xX3xX14xX1xX4dxXbxX3xX29xX20xX21xX4xX3xX29xX4faxXexX3xX16bxX1fbxX26xX3xXexX1fxX16xX26xX27xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX4xX3cxX6xX3xX283xX26xX27xX3xX88xX1xX6xX7xX7xX10xX22xXdxX5xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xXa1xXa2xX17exXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX157xX6e4xX158xX184xX5xX2xX184xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX14dxXexX82xX6xX5xXdxX27xX26xX148xX3xX191xX22xX7xXexXdxX1c8xXcfxX14exXaxX12xX65xX1xX96xX26xX27xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX24xX6xX26xX27xX3xX1xXdxX34xX1dxX3xX7xX297xX26xX3xX14dxX22xX2fxXexX3xXexXbcxX3xXexX1xX34xX3xX86x77fbxX3xXexX1fxX20xX38xX4xX3xX29xX20xX21xX4xX3xX26xX1xX2a3xX26xX3xXexX1xX2fxXcfxX3xX16bxX1fbxX26xX3xXexX1fxX16xX26xX27xX3xX1xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xX3xX3ffxX22xX401xX3xX4xX3cxX6xX3xX26xX1xX41xX3xX7xX20xX22xX3xXexX48xXbxX3xX7cxXdxX4xX1xX10xX5xX82xX83xX6xX4xX86xX3xX88xX1xX6xX7xX7xX10xX22xXdxX5xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX156xX157xX149xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX158xX2xX157xX157xX5xX2xX156xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX7cxX29bxXexX3xX1xX29bxXbxX3xX27xX50cxX3xX29xX61bxX26xX27xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX29xX6xX26xX27xX3xX29xX20xX21xX4xX3xX283xX26xX27xX3xX88xX1xX6xX7xX7xX10xX22xXdxX5xX3xX5xX2fxXcfxX3xX14dxX22x2bb1xX26xX27xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xX156xX17exX158xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX17exX184xX17exX149xX5xX2xXa1xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12x215dxX26xX27xX3xX88xX1xX6xX7xX7xX10xX22xXdxX5xX3xX16bxX1fbxX26xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX24xX6xX26xX27xX3xX1xXdxX34xX1dxX3xX88xX1xX6xXexX10xX6xX22xX3xX88xX1xX10xX24xX6xX5xX3xX248xX5xX6xX26xX4xX3xX2xX157xX184xX157xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX0xXdxX1dxX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xX3xX1xX6xX1dxX3xX1fxX22xX16xX22xX3xX24xX6xX26xX27xX3xX62xX6xX26xX27xX3xX4xX6xXbxX3xXexX1xX10xX3xX27xXdxX16xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX26xX1xX6xX3xX7xX22xX22xX3xXexX6xXbxX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX143xXdxX62xXexX1xX148xX149xXa2xXa2xXbxX14dxX14exX1xX10xXdxX27xX1xXexX148xXa1xX2xXa1xXbxX14dxXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX50xX50xXdxXa3xX16bxX6xX16xX1xX6xXexXdxX26xX1xXa3xX24xX26xX50xX26xX10xX143xX7xX50xX2xX17exX2xX2xX50xX2xXa2xX184xX62xXa1xX2xX149xXexX157xX157xX156xX17exX5xX2xX6e4xXa3xX191xXbxX27xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX16xX26xXaxX12xX65xX1xX41xX3xX7xX20xX22xX3xXexX48xXbxX3xX26xX27xX20xX74xXdxX3xX14xX1xX4dxXbxX3xX16bxX1fbxX26xX3xX16bxX41xX26xX3xX5xX41xX1dxX3xX24xXdxXcbxX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX1dxX2a3xX26xX1xXa3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx35cdxX22xXexX1xX16xX1fxXaxX12xX14xX1xX20xX9exX26xX27xX3x416exX4faxX26xX27xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3801xX16xX22xX1fxX4xX10xXaxX12x65d1x76b7xX26xX1xX148xX3xX876xX10xX22xXexX10xX1fxX7x596axX0xX50xXbxX12
Phương Đặng