Rolls-Royce Dawn Black Badge màu vàng cực đẹp của Phó Chủ tịch Google
Phó Chủ tịch kỹ thuật của Google, ông Benjamin Treynor Sloss đã đặt hàng Rolls-Royce chế tạo cho riêng mình một chiếc Dawn Black Badge.
fecdx1538bx11922x16f06x13292x14617x168f3x124d5x16219xX7x13279x1862ax14d15x12452x15e8ax14447xX5x15c21xXax17b3bx1830fx17a8fxX5xX5xX7x107cbxX13xX14x106d5xX4xX10xX3x19263xX6x10c5fx149c7xX3x1916bxX5xX6xX4x12baaxX3xX24xX6x16560x1536dxX10xX3x17e9dx1557ex15f5exX3x1437dxX31xX22xX2dxX3xX4x14cf2xX4xX3x160b3x18eb0xXbxX3xX4x18509xX6xX3x1855axX1x18188xX3x11df2xX1xX42xX3xXex188bexX4xX1xX3x17ee2xX14xX14xX2dxX5xX10xX0x18cb7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1856fxX10xX6xX2cxXaxX12xX45xX1xX47xX3xX49xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX28x18f91xX3xXexX1xX32x152a0xXexX3xX4xX42xX6xX3xX52xX14xX14xX2dxX5xX10x15a4axX3x104b6xX22xX2dxX3xX24xX10xX22x10388xX6xX30xXdxX22xX3xXcx13e50xX10xX1bxX22xX14xX9exX3x13415xX5xX14xX7xX7xX3xX3dx12507xX3xX3dx129c9xXexX3xX1xX31xX22xX2dxX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX4xX1x19315xX3xXex15cccxX14xX3xX4xX1xX14xX3xX9exXdx11b8exX22xX2dxX3xX30x140e2xX22xX1xX3xX30x11f23xXexX3xX4xX1xXdxXc5xX4xX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX5xX6xX4xX28xX3xX24xX6xX2cxX2dxX10x16fb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX10xX22xXexX10xX9exXaxX12xX0xXdxX30xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX49xX10xX22xXexX10xX9exXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxX21xXdxX2cxXexX1x145e2xX3x14abdxX2x12c2axXbx14d61x132c9xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX12dxX3x18f1axX2x18ae9xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX59xX59xXdxXf4x10e34xX6xX14xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf4xX34xX22xX59xX22xX10xX21xX7xX59xX2x127e5x174a1xX131xX59xX2xX140xX167xX2cxX131xX140xX167xX168xX12fxX168x16e89xXex15d66xX13exX177x15f21xX5xX177xX18xX2xX18x1517axX22xX32xXdxXf4xX97xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX5xX6xX4xX28xX3xX24xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xX45xX1xX47xX3xX49xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX52xX14xX14xX2dxX5xX10xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX14xX22xXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX133xXexX18xX6xX5xXdxX2dxX22xX12dxX3xX97xX32xX7xXexXdxX180xX1bxX134xXaxX12xX45xX1xX47xX3xX49xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX28xX7cxX3xXexX1xX32xX81xXexX3xX4xX42xX6xX3xX52xX14xX14xX2dxX5xX10xX8exX3xX90xX22xX2dxX3xX24xX10xX22xX97xX6xX30xXdxX22xX3xXcxX9exX10xX1bxX22xX14xX9exX3xXa5xX5xX14xX7xX7xX3xX5xX31xX3xX30xXdbxXexX3xX22xX2dx12c48x1870axXdxX3xX3dxX6xX30xX3xX30xXd1xX3xX34xX31xX3xX7xX253xX32xX3xXex181a2xX30xX3xX90xX3xXexX90xX8exX3xX3dxXacxX3xX3dxXafxXexX3xX1xX31xX22xX2dxX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX4xX1xXc5xX3xXexXc8xX14xX3xX4xX1xX14xX3xX9exXdxXd1xX22xX2dxX3xX30xXd6xX22xX1xX3xX30xXdbxXexX3xX4xX1xXdxXc5xX4xX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX5xX6xX4xX28xX3xX24xX6xX2cxX2dxX10xXf4xX3x14a67xX253x1684bxX4xX3xXexXc8xX14xX3xX9exX6xX3xX34x18b63xXdxX3xX7xX3axX3xX1xX2bcxXbxX3xXex15df1xX4xX3xX4x15753xX22xX2dxX3xX154xXdbxX3xXbxX1xX81xX22xX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX24xX10xX7xXbxX14xX28xX10xX3xX49xX14xX5xX5xX10xX4xXexXdxX34xX10xX3xXexXc8xXdxX3xX52xX14xX14xX2cxX21xX14xX14xX2cxX8exX3xX30x17e0fxX32xX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX22xX31xX1bxX3xX7x187b0xX3xX2cx1926exX22xX2dxX3xX4xX2d6xX22xX2dxX3xX30xX31xX32xX3xX34xX2c7xXdxX3xX22xX1x15b42xX22xX2dxX3xX4xX1xXdxXc5xX4xX3xX133xX10xX3xX3dxX32xX6xX3xX4xX42xX6xX3xXa5xX5xX14xX7xX7xX3xX34xX31xX3xX34xX2bcxX3xX90xX22xX2dxX3xX18xX3xX154xX6xX14xX3xX2dx1908exX30xX3xX4x15983xX3x11d5fxX10xX9exX9exX6xX9exXdxX3xX365x12c23xX36exX18x12583xX3xX34xX31xX3xX22xX1xXdx12487xX32xX3xX30xX310xX32xX3xX133xX10xX3xXaxX1xXdxXc5xX30xXaxX3xX28xX1xX2d2xX4xXf4xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX10xX22xXexX10xX9exXaxX12xX0xXdxX30xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX18xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9exX14xX5xX5xX7xX18xX9exX14xX1bxX4xX10xX3xX2cxX6xX21xX22xX3xX154xX5xX6xX4xX28xX3xX154xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xXbxX1xX47xX3xX4xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX2dxX14xX14xX2dxX5xX10xX3xX1xXd6xX22xX1xX3xX175xXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX59xX59xXdxXf4xX154xX6xX14xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf4xX34xX22xX59xX22xX10xX21xX7xX59xX2xX167xX168xX131xX59xX2xX140xX167xX2cxX131xX2xX2xX131xX13exX13exX140xXexX175xX167xX17axX177xX5xX2xXf4xX97xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX5xX6xX4xX28xX3xX24xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xX45xX1xX47xX3xX49xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX52xX14xX14xX2dxX5xX10xXaxX3xX2cxX6xXexX6xX18xXbxX1xX14xXexX14xX18xX14xX9exXdxX2dxXdxX22xX6xX5xX18xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12dxX59xX59xXdxX30xX6xX2dxX10xX7xXf4xX34xX14xX34xXf4xX34xX22xX59xX32xXbxX5xX14xX6xX2cxX10xX2cxX59xX2dxX2dxX177xX154xXbxX97xX140xX154xX2xX2cxX30xX14xX21xX6xX131x15050xXdxX28xX14xX21xX59xX175xX140xX2xX167x1087cxX140xX167xX4ecxX168xX140xX59xX9exX14xX5xX5xX7xX59xX175xX4ecxX24x103eaxX45xX68xXf4x18d9exX45xX52xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX14xX22xXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX133xXexX18xX6xX5xXdxX2dxX22xX12dxX3xX97xX32xX7xXexXdxX180xX1bxX134xXaxX12x15808xX1xX333xX22xX2dxX3xX22xX2dxX253xX254xXdxX3xXexX1xX2bcxX3xXexX1xX42xX3xX4xX90xX22xX2dxX3xX4xX42xX6xX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX3dxXacxX3xX28xXc5xXexX3xX1xX2bcxXbxX3xX30xX31xX32xX3xX7x13d89xX4xX3xXexX9exXd1xX22xX3x14f3cxX154xX6xX14xX3xX2dxX35fxX30xX3xX4xX363xX3xX30xX31xX32xX3xX4xX254xX3xX4xX42xX6xX3x157ecxX14xX2cxX10xX22xX6x16d94xX3xX34xX2c7xXdxX3xX22xX2dxX90xX22xX3xX22xX2dxX333xX3xXexX1xXdxXc5xXexX3xX28xXc5xX3xX4xX42xX6xX3xX1xXacxX22xX2dxX8exX3xXexXc8xX14xX3xX22xXd1xX22xX3xX175xX3xX30xX31xX32xX3xX7x1255bxX22xX3xX9exXdxXd1xX22xX2dxX3xX154xXdx15d38xXexX3xX30xX2c7xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX22xX2dxX14xXc8xXdxX3xXexX1x172d3xXexXf4xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX10xX22xXexX10xX9exXaxX12xX0xXdxX30xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX18xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9exX14xX5xX5xX7xX18xX9exX14xX1bxX4xX10xX3xX2cxX6xX21xX22xX3xX154xX5xX6xX4xX28xX3xX154xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xXbxX1xX47xX3xX4xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX2dxX14xX14xX2dxX5xX10xX3xX1xXd6xX22xX1xX3xX168xXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX59xX59xXdxXf4xX154xX6xX14xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf4xX34xX22xX59xX22xX10xX21xX7xX59xX2xX167xX168xX131xX59xX2xX140xX167xX2cxX131xX2xX2xX131xX13exX13exX140xXexX168xX140xX131xX17axX5xX175xXf4xX97xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX5xX6xX4xX28xX3xX24xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xX45xX1xX47xX3xX49xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX52xX14xX14xX2dxX5xX10xXaxX3xX2cxX6xXexX6xX18xXbxX1xX14xXexX14xX18xX14xX9exXdxX2dxXdxX22xX6xX5xX18xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12dxX59xX59xXdxX30xX6xX2dxX10xX7xXf4xX34xX14xX34xXf4xX34xX22xX59xX32xXbxX5xX14xX6xX2cxX10xX2cxX59xX2dxX2dxX177xX154xXbxX97xX140xX154xX2xX2cxX30xX14xX21xX6xX131xX4e2xXdxX28xX14xX21xX59xX175xX140xX2xX167xX4ecxX140xX167xX4ecxX168xX140xX59xX9exX14xX5xX5xX7xX59xX168xX4ecxX500xXcxX371xX68xXf4xX500xX45xX52xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX14xX22xXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX133xXexX18xX6xX5xXdxX2dxX22xX12dxX3xX97xX32xX7xXexXdxX180xX1bxX134xXaxX12xX594xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX3dxX81xX30xX3xX3dxX253xX2bcxX4xX3xX3dxXafxXexX3xXexXd1xX22xX3xX5xX31xX3x131bfxXa5xX32xXbxX10xX9exX180xX5xX6xX9exX10x13835xX8exX3xX34xX2c7xXdxX3xX30xX31xX32xX3xX133xX6xX22xX1xX3xXexX253xX5cbxX22xX2dxX3xXbxX1xX363xX22xX3xX2dx174b1xXdxX3xX5xX31xX3xX7b6xX45xXdxX28xX10xX7xX3xX45xX10xX6xX28xX3xX24xX5xX32xX10xX7c1xXf4xX3xX49xX1xXdxXc5xX4xX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX3dxXafxX4xX3xX154xXdxX5d6xXexX3xX22xX31xX1bxX3xX5x1655exX22xX3xX154xX2d2xX22xX1xX3xX34xX2c7xXdxX3xX154xXdbxX3xX5xX6xX18xX4e2xX816xX22xX2dxX3xX175xX2xX3xXdxX22xX4xX1xX3xX3dxXdbxX4xX3xX3dxX2d2xX14xX3xX5xX31xX30xX3xXex11058xX3xX7xX2bcxXdxX3xX4xX6xX9exX154xX14xX22xX3xX34xX31xX3xX22xX1xX90xX30xX8exX3xX4xX2d6xX22xX2dxX3xX4xX47xX3xX2d2xX22xX1xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xXa5xX32xXbxX10xX9exX180xX5xX6xX9exX10xXf4xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX10xX22xXexX10xX9exXaxX12xX0xXdxX30xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX18xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9exX14xX5xX5xX7xX18xX9exX14xX1bxX4xX10xX3xX2cxX6xX21xX22xX3xX154xX5xX6xX4xX28xX3xX154xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xXbxX1xX47xX3xX4xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX2dxX14xX14xX2dxX5xX10xX3xX1xXd6xX22xX1xX3xX13exXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX59xX59xXdxXf4xX154xX6xX14xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf4xX34xX22xX59xX22xX10xX21xX7xX59xX2xX167xX168xX131xX59xX2xX140xX167xX2cxX131xX2xX2xX131xX13exX13exX140xXexX13exX2xX131xX140xX5xX168xXf4xX97xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX5xX6xX4xX28xX3xX24xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xX45xX1xX47xX3xX49xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX52xX14xX14xX2dxX5xX10xXaxX3xX2cxX6xXexX6xX18xXbxX1xX14xXexX14xX18xX14xX9exXdxX2dxXdxX22xX6xX5xX18xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12dxX59xX59xXdxX30xX6xX2dxX10xX7xXf4xX34xX14xX34xXf4xX34xX22xX59xX32xXbxX5xX14xX6xX2cxX10xX2cxX59xX2dxX2dxX177xX154xXbxX97xX140xX154xX2xX2cxX30xX14xX21xX6xX131xX4e2xXdxX28xX14xX21xX59xX175xX140xX2xX167xX4ecxX140xX167xX4ecxX168xX140xX59xX9exX14xX5xX5xX7xX59xX13exX4ecxX371x13795xX45xX365xXf4xX500xX45xX52xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX14xX22xXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX133xXexX18xX6xX5xXdxX2dxX22xX12dxX3xX97xX32xX7xXexXdxX180xX1bxX134xXaxX12xX24xXd1xX22xX3xXexX9exX14xX22xX2dxX3xX22xXdbxXdxX3xXexX1xX5e9xXexX3xX4x10a8axX22xX2dxX3xX4xX47xX3xX4xX2d6xX22xX2dxX3xXexX90xX22xX2dxX3xX30xX31xX32xX3xXexX9exXd1xX22xX3xX2dxX1xXc5xX3xX22xX2dxX35fxXdxX8exX3xX154xX363xX22xX2dxX3xX3dxXdxX379xX32xX3xX28xX1xXdx18e19xX22xX8exX3xX154xX7ddxX4xX3xX34xX90xX18xX5xX816xX22xX2dxX3xX34xX31xX3xX7xX7ddxX4xX3xX2dxX1xXc5xX3xX7xX6xX32xX3xX154xX7ddxX4xX3xX2cxX6xX3xX30xX31xX32xX3xX133xX6xX22xX1xX3xX53cxX6xX34xX1bxX3xX24xX5xX32xX10xX3xX4xX2d6xX22xX2dxX3xX5xX14xX2dxX14xX3xX13xX13xX3xXexX1xXd1xX32xX3xXexX9exXd1xX22xX3xX3dxX5d6xX30xX3xX2dxX1xXc5xX3xX22xX2dxX35fxXdxX3xX34xX31xX3xX30xXdbxXexX3xX5xX14xX2dxX14xX3xX34xX90xX3xX4xX3axX4xX3xX2dxXdxX333xX6xX3xX4xX2d2xX4xX3xX2dxX1xXc5xX3xX1xX31xX22xX2dxX3xX7xX6xX32xX3xX18xX3xX30xXdbxXexX3xX3dxXafxX4xX3xX3dxXdxXa6axX30xX3xX4xX1x15293xX3xX9exXdxXd1xX22xX2dxX3xX4xX2d2xX4xX3xX30xX310xX32xX3xX24xX5xX6xX4xX28xX3xX24xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX2c7xXdxX3xX4xX47xXf4xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX10xX22xXexX10xX9exXaxX12xX0xXdxX30xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX18xXbxX1xX14xXexX14xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9exX14xX5xX5xX7xX18xX9exX14xX1bxX4xX10xX3xX2cxX6xX21xX22xX3xX154xX5xX6xX4xX28xX3xX154xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xXbxX1xX47xX3xX4xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX2dxX14xX14xX2dxX5xX10xX3xX1xXd6xX22xX1xX3xX131xXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX59xX59xXdxXf4xX154xX6xX14xX1xX6xXexXdxX22xX1xXf4xX34xX22xX59xX22xX10xX21xX7xX59xX2xX167xX168xX131xX59xX2xX140xX167xX2cxX131xX2xX2xX131xX13exX13exX140xXexX177xX175xX167xX13exX5xX13exXf4xX97xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX5xX6xX4xX28xX3xX24xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xX45xX1xX47xX3xX49xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX52xX14xX14xX2dxX5xX10xXaxX3xX2cxX6xXexX6xX18xXbxX1xX14xXexX14xX18xX14xX9exXdxX2dxXdxX22xX6xX5xX18xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12dxX59xX59xXdxX30xX6xX2dxX10xX7xXf4xX34xX14xX34xXf4xX34xX22xX59xX32xXbxX5xX14xX6xX2cxX10xX2cxX59xX2dxX2dxX177xX154xXbxX97xX140xX154xX2xX2cxX30xX14xX21xX6xX131xX4e2xXdxX28xX14xX21xX59xX175xX140xX2xX167xX4ecxX140xX167xX4ecxX168xX140xX59xX9exX14xX5xX5xX7xX59xX131xX4ecx10a24xX594xX365xX500xXf4xX500xX45xX52xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49xX6xXbxXexXdxX14xX22xXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX133xXexX18xX6xX5xXdxX2dxX22xX12dxX3xX97xX32xX7xXexXdxX180xX1bxX134xXaxX12xX2baxXdxX379xX32xX3xXexX1x15ba6xX3xX34xX4exX3xX5xX31xX3xX2dxXdxX6xX3xX3dxXd6xX22xX1xX3xXa5xX5xX14xX7xX7xX3xX34x16348xX22xX3xX3dxXacxX3xX7x1100axX3xX1xX333xX32xX3xX30xXdbxXexX3xX4xX1xXdxXc5xX4xX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX1fxX6xX21xX22xX8exX3xX3dxX253xX2bcxX4xX3xX7xX31dxX3xX2cxX320xX22xX2dxX3xX154xXcf7xXdxX3xX22xX2dxX253xX254xXdxX3xX34xX2bcxX3xX5xX31xX3xX154xX31xX3xX49xX1xX9exXdxX7xXexXdxX22xX10xX8exX3xX3dxXacxX3xX3dxXdxX3xX3dxX253xX2bcxX4xX3xX175xX140xXf4xX177xX175xX2xX3xX28xX30xXf4xX0xX59xXbxX12xX0xX2cxXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX9exX10xX5xX6xXexX10xX2cxXaxX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX18xXexX1xX32xX30xX154xX18xX6xX22xX2cxX18xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1fxX31xX22xX3xX7xXdxXd1xX32xX3xX133xX10xX3xXexX9exX816xX30xX3xXex17eb9xX3xX4xX42xX6xX3xX90xX22xX2dxX3xX4xX1xX42xX3xX4xX31xX3xXbxX1xXd1xX3xXcxX9exX32xX22xX2dxX3xX53cxX2dxX32xX1bxXd1xX22xX3xX2dx1493cxX1bxX3xX7xXcf0xXexX3xXexXc8xXdxX3xX68xX31xX3xXcx187ebxX22xX1xXaxX3xX1xX9exX10xX180xX9xXaxX59xX133xX10xX59xX2cxX6xX22xX18xX7xXdxX10xX32xX18xX133xX10xX18xXexX9exX6xX30xX18xXexX1bxX18xX4xX32xX6xX18xX14xX22xX2dxX18xX4xX1xX32xX18xX4xX6xX18xXbxX1xX10xX18xXexX9exX32xX22xX2dxX18xX22xX2dxX32xX1bxX10xX22xX18xX2dxX6xX1bxX18xX7xX14xXexX18xXexX6xXdxX18xX1xX6xX18xXexXdxX22xX1xX59xX2xX131xX17axX12fxX177xX167xXf4xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX2dxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX59xX30xX10xX2cxXdxX6xX59xX2xX175xX140xX59xX22xX10xX21xX7xX59xX2xX167xX175xX17axX59xX2xX175xX13exX2cxX140xX175xX175xX13exX167xX140xX2xXexX167xX12fxX13exX5xX131xX18xX7xXdxX10xX32xX18xX133xX10xX18xX2xXf4xX97xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX5xX6xX4xX28xX3xX24xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xX45xX1xX47xX3xX49xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX52xX14xX14xX2dxX5xX10xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX2cxXdxX34xX12xX0xX7xXexX9exX14xX22xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1fxX31xX22xX3xX7xXdxXd1xX32xX3xX133xX10xX3xXexX9exX816xX30xX3xXexXdb4xX3xX4xX42xX6xX3xX90xX22xX2dxX3xX4xX1xX42xX3xX4xX31xX3xXbxX1xXd1xX3xXcxX9exX32xX22xX2dxX3xX53cxX2dxX32xX1bxXd1xX22xX3xX2dxXdd7xX1bxX3xX7xXcf0xXexX3xXexXc8xXdxX3xX68xX31xX3xXcxXde6xX22xX1xXaxX3xX1xX9exX10xX180xX9xXaxX59xX133xX10xX59xX2cxX6xX22xX18xX7xXdxX10xX32xX18xX133xX10xX18xXexX9exX6xX30xX18xXexX1bxX18xX4xX32xX6xX18xX14xX22xX2dxX18xX4xX1xX32xX18xX4xX6xX18xXbxX1xX10xX18xXexX9exX32xX22xX2dxX18xX22xX2dxX32xX1bxX10xX22xX18xX2dxX6xX1bxX18xX7xX14xXexX18xXexX6xXdxX18xX1xX6xX18xXexXdxX22xX1xX59xX2xX131xX17axX12fxX177xX167xXf4xX1xXexX30xXaxX12xX1fxX31xX22xX3xX7xXdxXd1xX32xX3xX133xX10xX3xXexX9exX816xX30xX3xXexXdb4xX3xX4xX42xX6xX3xX90xX22xX2dxX3xX4xX1xX42xX3xX4xX31xX3xXbxX1xXd1xX3xXcxX9exX32xX22xX2dxX3xX53cxX2dxX32xX1bxXd1xX22xX3xX2dxXdd7xX1bxX3xX7xXcf0xXexX3xXexXc8xXdxX3xX68xX31xX3xXcxXde6xX22xX1xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX9exX14xX22xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX53cxX2dxX31xX1bxX3xX167xX59xX17axX8exX3xX2cxX31xX22xX3xX7xXdxXd1xX32xX3xX133xX10xX3xX2dxX35fxX30xX12dxX3xX24xX32xX2dxX6xXexXexXdxX3xX4fcxX10xX1bxX9exX14xX22xX8exX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX45xX1xX6xX22xXexX14xX30xX3xX1fxX9exX14xXbxX1xX10xX6xX2cxX3xX49xX14xX32xXbxX10xX8exX3xX365xX10xX9exX9exX6xX9exXdxX3xX13exX131xX167xX3xXa5xXbxX10xX4xXdxX6xX5xX10xX8exX3xX365xX10xX9exX9exX6xX9exXdxX3xX13exX131xX167xX3xXa5xXbxXdxX2cxX10xX9exX8exX3xXc90xX7xXexX14xX22xX3xX594xX6xX9exXexXdxX22xX3xX4fcxX6xX22x18c7bxX32xXdxX7xX1xX3xX4fcxX14xX5xX6xX22xXexX10xXf4xXf4xXf4xX3xX34xX31xX3xX1xX31xX22xX2dxX3xX4xX1xX320xX4xX3xX4xX1xXdxXc5xX4xX3xXa5x14d07xX4fcxX3xX1xXc8xX22xX2dxX3xX7xX6xX22xX2dxX3xX13xX6xX22xX2dxX10xX3xX13xX14xX34xX10xX9exX3xX4xX42xX6xX3xX90xX22xX2dxX3xX2baxXafxX22xX2dxX3xX9e5xXd1xX3xX53cxX2dxX32xX1bxXd1xX22xX3xX4fcxXa39xX3xX4xX47xX3xX30xXafxXexX3xXexXc8xXdxX3xX68xX31xX3xXcxXde6xX22xX1xX3xX3dxXa6axX3xX1086xX32xX363xX22xX2dxX3xX154xX2d2xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX1xX253xX5cbxX22xX2dxX3xXexX9exXd6xX22xX1xX3xXexXafxX22xX2dxX3xX7xX2d2xX4xX1xX3xX133xX32xX1bxXd1xX22xX3xX4fcxXdxX5d6xXexX3xX4xX42xX6xX3xXcxX81xXbxX3xX3dxX14xX31xX22xX3xXcxX9exX32xX22xX2dxX3xX53cxX2dxX32xX1bxXd1xX22xXf4xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX2cxXdxX34xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX49xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX12dxX3xX2baxXcf0xXdxX3xXexX1xX42xX3xX3dxX2d2xX22xX2dxX3xX2dxX254xX30xX3xX4xX42xX6xX3xX24xX10xX22xXexX5xX10xX1bxX3xX24xX10xX22xXexX6xX1bxX2dxX6xXaxX3xX1xX9exX10xX180xX9xXaxX59xX133xX10xX59xX9exX14xX5xX5xX7xX18xX9exX14xX1bxX4xX10xX18xX4xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX18xX2cxX14xXdxX18xXexX1xX32xX18xX2cxX6xX22xX2dxX18xX2dxX14xX30xX18xX4xX32xX6xX18xX154xX10xX22xXexX5xX10xX1bxX18xX154xX10xX22xXexX6xX1bxX2dxX6xX59xX2xX131xX13exX13exX13exX175xXf4xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX2dxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX59xX30xX10xX2cxXdxX6xX59xX2xX175xX140xX59xX22xX10xX21xX7xX59xX2xX167xX2xX177xX59xX2xX140xX175xX2cxX12fxX140xX177xX140xX167xX140xX17axXexX167xX131xX177xX175xX5xX140xXf4xX97xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX5xX6xX4xX28xX3xX24xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xX45xX1xX47xX3xX49xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX52xX14xX14xX2dxX5xX10xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX2cxXdxX34xX12xX0xX7xXexX9exX14xX22xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX49xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX12dxX3xX2baxXcf0xXdxX3xXexX1xX42xX3xX3dxX2d2xX22xX2dxX3xX2dxX254xX30xX3xX4xX42xX6xX3xX24xX10xX22xXexX5xX10xX1bxX3xX24xX10xX22xXexX6xX1bxX2dxX6xXaxX3xX1xX9exX10xX180xX9xXaxX59xX133xX10xX59xX9exX14xX5xX5xX7xX18xX9exX14xX1bxX4xX10xX18xX4xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX18xX2cxX14xXdxX18xXexX1xX32xX18xX2cxX6xX22xX2dxX18xX2dxX14xX30xX18xX4xX32xX6xX18xX154xX10xX22xXexX5xX10xX1bxX18xX154xX10xX22xXexX6xX1bxX2dxX6xX59xX2xX131xX13exX13exX13exX175xXf4xX1xXexX30xXaxX12xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX49xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX12dxX3xX2baxXcf0xXdxX3xXexX1xX42xX3xX3dxX2d2xX22xX2dxX3xX2dxX254xX30xX3xX4xX42xX6xX3xX24xX10xX22xXexX5xX10xX1bxX3xX24xX10xX22xXexX6xX1bxX2dxX6xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX9exX14xX22xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX2baxX253xX2bcxX4xX3xX3dxX2d2xX22xX1xX3xX2dxXdxX2d2xX3xX5xX31xX3xX3dxXcf0xXdxX3xXexX1xX42xX3xX22xXafxX22xX2dxX3xX28x179d3xX3xX22xX1xX5e9xXexX3xX4xX42xX6xX3xX24xX10xX22xXexX5xX10xX1bxX3xX24xX10xX22xXexX6xX1bxX2dxX6xX8exX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX49xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX3xX7xXcf7xX3xX1xX333xX32xX3xX22xXdbxXdxX3xXexX1xX5e9xXexX3xX7xX6xX22xX2dxX3xXexX9exX7ddxX22xX2dxX3xX154xX81xX4xX3xX22xX1xX5e9xXexX8exX3xX28xX1xX363xX3xX22xX816xX22xX2dxX3xX14xX180xX180xX18xX9exX14xX6xX2cxX3xXexXcf0xXdxX3xX253xX32xX3xX4xX2d6xX22xX2dxX3xX30x104faxX4xX3xX2dxXdxX2d2xX3xX168xX175xX131xXf4xX140xX140xX140xX3xX10abxXa5xX1fxXf4xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX2cxXdxX34xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xXd6xX22xX1xX3xX363xX22xX1xX3xX3dxX266xX32xX3xXexXdxXd1xX22xX3xX4xX42xX6xX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX49xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX3xXa5xX10abxX4fcxXaxX3xX1xX9exX10xX180xX9xXaxX59xX133xX10xX59xX1xXdxX22xX1xX18xX6xX22xX1xX18xX2cxX6xX32xX18xXexXdxX10xX22xX18xX4xX32xX6xX18xX9exX14xX5xX5xX7xX18xX9exX14xX1bxX4xX10xX18xX4xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX18xX7xX32xX34xX59xX2xX131xX13exX175xX12fxX175xXf4xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX2dxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX59xX30xX10xX2cxXdxX6xX59xX2xX175xX140xX59xX22xX10xX21xX7xX59xX2xX167xX2xX177xX59xX2xX140xX175xX2cxX168xX2xX131xX131xX13exX175xX13exXexX2xX13exX140xX5xX140xXf4xX97xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX1fxX6xX21xX22xX3xX24xX5xX6xX4xX28xX3xX24xX6xX2cxX2dxX10xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX31xX22xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exXbxX3xX4xX42xX6xX3xX45xX1xX47xX3xX49xX1xX42xX3xXexX4exX4xX1xX3xX52xX14xX14xX2dxX5xX10xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX2cxXdxX34xX12xX0xX7xXexX9exX14xX22xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xXd6xX22xX1xX3xX363xX22xX1xX3xX3dxX266xX32xX3xXexXdxXd1xX22xX3xX4xX42xX6xX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX49xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX3xXa5xX10abxX4fcxXaxX3xX1xX9exX10xX180xX9xXaxX59xX133xX10xX59xX1xXdxX22xX1xX18xX6xX22xX1xX18xX2cxX6xX32xX18xXexXdxX10xX22xX18xX4xX32xX6xX18xX9exX14xX5xX5xX7xX18xX9exX14xX1bxX4xX10xX18xX4xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX18xX7xX32xX34xX59xX2xX131xX13exX175xX12fxX175xXf4xX1xXexX30xXaxX12xX68xXd6xX22xX1xX3xX363xX22xX1xX3xX3dxX266xX32xX3xXexXdxXd1xX22xX3xX4xX42xX6xX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX49xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX3xXa5xX10abxX4fcxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX9exX14xX22xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2cxXaxX12xX49xX32xX5xX5xXdxX22xX6xX22xX3xX5xX31xX3xX30xX310xX32xX3xX133xX10xX3xX3dxX2d2xX22xX1xX3xX2cxX5e9xX32xX3xX30xXdbxXexX3xX154xX253xX2c7xX4xX3xX22xX2dxX14xXafxXexX3xX5xX2c7xX22xX3xX4xX42xX6xX3xX13xX14xX5xX5xX7xX18xX13xX14xX1bxX4xX10xX3xX28xX1xXdxX3xX3dxXafxXexX3xX4xX1xXdd7xX22xX3xX34xX31xX14xX3xX5xXde6xX22xX1xX3xX34xX3axX4xX3xX1xX14xX31xX22xX3xXexX14xX31xX22xX3xX30xX2c7xXdxX3xX18xX3xXa5xX10abxX4fcxX8exX3xX1xX6xX1bxX3xX7b6xX36exX10xX3xX2dxX266xX30xX3xX4xX6xX14xX7c1xX8exX3xXexX1xX10xX14xX3xX4xX2d2xX4xX1xX3xX2dxX7ddxXdxX3xX4xX42xX6xX3xX1xXacxX22xX2dxXf4xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX2cxXdxX34xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX32xX5xX12xX0xX2cxXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9exXaxX12xX0xX59xX2cxXdxX34xX12xX0xX59xX2cxXdxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa5xX14xX32xX9exX4xX10xXaxX3xX7xXexX1bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX133xXexX18xX6xX5xXdxX2dxX22xX12dxX3xX97xX32xX7xXexXdxX180xX1bxX134xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX4fcx107c3xX4fcxXf4xX4fcxX53cxX0xX59xXbxX12