Mu thua đậm dortmund 1-4 ở trận mở màn icc cup 2016
Đoàn quân của Jose Mourinho thi đấu hoàn toàn lép vế so với Dortmund và phải nhận đến 4 bàn thua sau 90 phút trên sân Thượng Hải.
cc75xdf29x1628exf804xd9c0x10be2xX2xf09ex12616xfc88x15450xX3xd92cxXbx13d4dx1334ax1235cxX1xX2x11c97xX3xX6xXfxe70dxX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex16442xX0xX1x131e6xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex1050fxdf41xX16xXfxX9xX2xXexX22x150c8xX16xX4xX2x10212xda20xX7x1153ax1648dxX7xXfxX1xf8d6xX3xX7xf849xfd7dxed7axX7x13de1xX3axX6xXfxX47xX42x15567xX4xX7xX25xX12x12bfbxX7x14890xX7xXfxX6xX46xX4fxX7xX47xX56xX7xX47x14184xX4fxX7x118fdxe065xX65xX7xX65xX42xX2exX7x11168x14e97xX25x1366axX0x11f14xX1xX25xX22xX0xX71xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex1405bxX2xX3xX4xXexX22xf811xX3axX61xX4fxX7x12610xX42xde89xX4fxX7xX8x14aa7xX3xX7x16151xX3axXbxX2xX7xX3dxX3axX42xX6xX16xX4fxX1xX3axX7xXfxX1xX16xX7xX45x14831xX42xX7xX1xX3axX61xX4fxX7xXfxX3axX61xX4fxX7xX9x1551bxX2exX7xfec3x1568cxX7xXbxX3axX7xXc1xe39axX16xX7xX49xX3axX6xXfxX47xX42xX4fxX4xX7xXc1xX61xX7xX2exX1x10b82xX16xX7xX4fxX1xX46xX4fxX7xX45xXc2xX4fxX7xX54xX7x14926xX61xX4fxX7xXfxX1xX42xX3xX7xXbxX3xX42xX7xe206xX6dxX7xX2exX1x11f76xXfxX7xXfxX6x106b3xX4fxX7xXbxX96xX4fxX7xX2fxX1xf44fx15a2fxX4fx12251xX7xX89xXd9xX16x11218xX0xX71xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex13379xX3axX4xe796xXexX22xX2fxX6xX46xX4fxX7xX45xXb0xX42xX7xX10axX16xfda4xX3xX7xX3dxX3xX4fxX8xX1xX2xXbxXfxX2xX6xX7xX3exX4fxX16xXfxX2xX4xX7xXc1xX61xX7xX11fxX3axX6xX42xXbxXbxX16xX3xX7xX49xX3axX6xXfxX47xX42xX4fxX4xX7xX9xX61xX7xXfxX6xX46xX4fxX7xX45xf0c5xX42xX7xXfxX16xXfexX4fxX7xXfxX6xX3axX4fxX10axX7x139fdxX1xX42x10383xX4fxX7xX171xX1x1519bxX7xX10axX16xXd9xX16xX7xX45xXb0xX42xX7xX10axX16xX3xX3axX7xX1xX130xX42xX7xX94xX42x12936xX8xX7xXfxXc2xX7xX64xX65xX65xX7xX10axfdc0xX47xX7xf883xX7xX65x169daxX11fxX3bxX7xX3dxX3xX4fxX8xX1xX2xXbxXfxX2xX6xX7xX3exX4fxX16xXfxX2xX4x11c96xX7xX3dxX3xX4fxX8xX1xX2xXbxXfxX2xX6xX7xX65xX16xXfxX122xX7xXc1xX61xX7xX49xX3axX6xXfxX47xX42xX4fxX4xX10fxX7xX8fxX96xX122xX7xX8x13608xX4fxX10axX7xX9xX61xX7xX4xfc3bxX2exX7xXfxX96xX4fxX7xXe7xX16xX4fxX1xX7xX89xX2xX4fxX6xX16xX171xX1xX7xX3dxX171xX1xX16xXfxX3xX6xX122xX3xX4fxX7xX8xX9axX3xX7xX3dxX10fxX3exX7xX10ax1219cxX2exX7xX9x151c9xX16xX7xX45xebd9xX16xX7xXe7xceb8xX4fxX10axX7xX8xX1d9xX7xX47xX61xX7xX3xX4fxX1xX7xXc1x15523xX3xX7xX6xd820xX16xX7xX45xX16xX10fxX0xX71xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX11fxX3axX4xX122xXexX22xX0xX16x14cfcxX6xX3xX47xX2xX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX3bxX71xX71xXc1xX16xX4xX2xX3axX10fxXe7xX3axX4fxX10axX4xX3xX2exX9xX42xXbxX10fxXc1xX4fxX71xX47xX2xX4xX16xX3xX12xXe7xX3ax11ad6xX71xXc1xX16xX4xX2xX3axX71xX6cx154b6xX19dxX27cxX25xX10fxXe7xX4xX47xX2xX4xX16xX3xXexX7x10962xX16xX4xXfxX1xXdxXexX54xX6fxX6dxXexX7xX1xX2xX16xX10axX1xXfxXdxXexX6cxf962xX6dxXexX7xX245xX6xX3xX47xX2xXe7xX3axX6xX4xX2xX6xXdxXexX6dxXexX7xXbxX8xX6xX3axX9xX9xX16xX4fxX10axXdxXexX4fxX3axXexX7xX3xX9xX9xX3axX28axX245xX42xX9xX9xXbxX8xX6xX2xX2xX4fxXdxXexXexX22xX0xX71xX16xX245xX6xX3xX47xX2xX22xX0xX71xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xXbxX42xX47xX47xX3xX6xX122xXexX22xX0xX16xX47xX10axX7xXbxXfxX122xX9xX2xXdxXexX28axX16xX4xXfxX1xX3bxXf4xX6dxX6dxX2exX273xdd0fxX1xX2xX16xX10axX1xXfxX3bxX27cxX25xX6cxX2exX273xXexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xXfxX1xX42xX47xXe7xX7xX4xX1xX16xX4xX2xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexXc1xX16xX4xX2xX3axX7xX47xX42xX7xXfxX1xX42xX3xX7xX4xX3xX47xX7xX4xX3axX6xXfxX47xX42xX4fxX4xX7xX25xX7xX54xX7xX3axX7xXfxX6xX3xX4fxX7xX47xX3axX7xX47xX3xX4fxX7xX16xX8xX8xX7xX8xX42xX2exX7xX6cxX6dxX25xX6fxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX71xX71xX16xX10fxXe7xX3xX3axX1xX3xXfxX16xX4fxX1xX10fxXc1xX4fxX71xX4fxX2xX28axXbxX71xX25xX6fxX6cxXf4xX71xX25xX6dxd3c3xX4xX6fxX6dxX6fxX6dxX6cxX39exXf4xXfxX39exX25xX6dxX25xX9xX6dxX10fx14da4xX2exX10axXexX7xX71xX22xX0xX71xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exff20xX3axX42xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX3axX7xX11fxX3axX4fxX10axX4xX3x15ebdxX0xX71xX2exX22