Nga chế tạo máy bay ném bom chiến lược tàng hình, tấn công tầm xa
Mẫu máy bay ném bom chiến lược mới PAK DA có khả năng thực hiện các đòn tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu trên trái đất mà không cần ra khỏi không phận Nga.
1778x5b05xa5afx1a2dx6ee5x7c0cx64f7x20d9x534axX7x98d2x9e32x60a8x1dcax4be9x9a12xX5x7d13xXax284bx7b86x6feaxX6xX3xX4xX1x7644xX3xXex6446x6379xX3x725ax8c42x9b06xX3x8332xX6xX21xX3x4857x4bb0xX1fxX3xX23xX1dxX1fxX3xX4xX1xXdxX19xX27xX3xX5x948ax76c6xX4xX3xXex244dxX27xX14xX3xX1x1a84xX27xX1x1bbaxX3xXex8294xX27xX3xX4x3aabxX27xX14xX3xXex642exX1fxX3x5109xX6xX0xa4bfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5a9cxX10xX6x46a6xXaxX12xa759x7970xa53exX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX27xX28xX1fxX3xX23xX1dxX1fxX3xX4xX1xXdxX19xX27xX3xX5xX36xX37xX4xX3xX1fx5002xXdxX3x77d1x84ddx9d0dxX3x24b5xX8exX3xX4x8201xX3x35b0xX1x6b2dxX3xX27x897fxX27xX14xX3xXexX1x3b97xX4xX3xX1xXdx7e2axX27xX3xX4xX20xX4xX3x2cf6x8465xX27xX3xXexX46xX27xX3xX4xX4axX27xX14xX3xX1xX1cxXexX3xX27xX1x6ad1xX27xX3xX27xX1xa019xX1fxX3x3368xX3bxX1dxX3xX4xX20xX4xX3xX1fx6a27xX4xX3xXexXdx7eb8xX6cxX3xXex8dbdxXd7xX27xX3xXexXdbxX20xXdxX3xXaexX46xXexX3xX1fxX3bxX3xX97xX1xX4axX27xX14xX3xX4xX4fxX27xX3xXdbxX6xX3xX97xX1x4a58xXdxX3xX97xX1xX4axX27xX14xX3xXbxX1x5c03xX27xX3xX13xX14xX6x8f63xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7683xX1dxX67xX21xXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX10bxX23xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX27xX1xX10bxXc9xX27xX55xX27xX10x87bbxX7xX55x9536xX2xX2x504exX55xX2xa4daxX144xX67x9965xX141xX141x6737x7d12xX2xX14exXexX14ex5bf1x8563xX147xX5xX2xX10bx97b9xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX27xX28xX1fxX3xX23xX1dxX1fxX3xX4xX1xXdxX19xX27xX3xX5xX36xX37xX4xX3xXexX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX43xX3xXexX46xX27xX3xX4xX4axX27xX14xX3xXexX4fxX1fxX3xX52xX6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9436xX6xXbxXexXdxX1dxX27xXaxX12xX6axX6bxX6cxX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX97xX19xX3xX8dxX8exX8fxX3xX91xX8exX3xX67xX1dxX3x6013xX9cxX27xX3xXbxX1xXafxX27xX14xX3xXcxX6cxXbxX1dxX5xX10xXc9xX3xX4x4f63xX6xX3xX13xX14xX6xX3xXbxX1xX20xXexX3xXexXdbxXdx728exX27xX10bxX3x6befxX27xX1x6448xX3xX11bx76d7xX3xa3baxX6cx81aexX4xX3xXbxX1xXafxX27xX14xX3xX13xX14xX6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX67xX21xXaxX12x320bxX4fxX6cxX3xXexX1xX20xX27xX14xX3xX154xX3xXc9x8410xX6xX3x8a68xX6cxX6xX43xX3xX11bxX203xX3xX205xX6cxX207xX4xX3xXbxX1xXafxX27xX14xX3xX13xX14xX6xX3xXaexa392xX3xXbxX1xXd7xX3xX67xX6cxX21xXa7xXexX3xX1fxX6bxX6cxX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX97xX19xX3xX7xX6xX6cxX3xX4x3bc8xX27xX14xX3xXaexX207xXdxX3xXc9xX8axXdxX3xX1fxX6bxX6cxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX27xX28xX1fxX3xX23xX1dxX1fxX3xXexX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX3xXexX1xX19xX3xX1xXa7xX3xXexX1x37c0xX3xX7xX20xX6cxX43xX3xX4xX95xX3xXexXd7xX27xX3xX14x7713xXdxX3xX5xX3bxX3x18c0xXcx9019xX3xX1xX37xXbxX3xX1xX3bxX27xX14xX3xX97xX1xX4axX27xX14xX3xXexX4fxX1fxX3xX52xX6xX3xX1xXdxXa7xX27xX3xXaexX1cxXdx6d87xX3x542axXaexX36xX37xX4xX3xXaexa724xX27xX1xX3xX67xX6xX27xX1xX3xXexX1xX10xX1dxX3xXexXdxX19xX27xX14xX3xX13xX14xX6xX3xX5xX3bxX3xX8dxX8exX8fxX3xX91xX8ex36a8xX10bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX67xX21xXaxX12xX6axX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX67xX1dxX3xX1d7xX9cxX27xX3xXbxX1xXafxX27xX14xX3xXcxX6cxXbxX1dxX5xX10xXc9xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX97xX19xX43xX3xXbxX1xX20xXexX3xXexXdbxXdxX1f9xX27xX3xX27xX3bxX21xX3xXaex61a7xXexX3xX36xX6cxX3xXexXdxXd7xX27xX3xXc9xX3bxX1dxX3xX97xX1xX99xX3xX27xX9cxX27xX14xX3xXexX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX3xXc9xX3bxX3xX7x6adfxX3xX67xXd2xX27xX14xX3xXc9x1d7axX3xX97xX1x885cxX3xXexX4fxX1fxX3xX52xX6xX10bxX3xX64xXdxXa7xX27xX3xXexX1cxXdxX43xX3xXc9xX9cxX27xX3xXbxX1xXafxX27xX14xX3xXaexX6xX27xX14xX3xX52xXc1xX21xX3xX67xXa2xX27xX14xX3xX1fxX203xXexX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX27xX14xX6cxX21xXd7xX27xX3xX1fxX6bxX6cxX3xXexX2b8xX27xX14xX3xXexX1xX1f9xX43xX3xXaex923exX27xX14xX3xX97xX382xX4xX1xX3xXexX1xX36xX8axX4xX3xXexX1xX105xXexX3xX4xX1eaxX6xX3xX8dxX8exX8fxX3xX91xX8exX10bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX67xX21xXaxX12xX8dxX8exX8fxX3xX91xX8exX3xXaexX36xX37xX4xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX97xX19xX3xX67xXa2xX6xX3xXexXdbxXd7xX27xX3xX27xX14xX6cxX21xXd7xX27xX3xX5x18e1xX3xX97xX1xX382xX3xXaexX203xX27xX14xX3xX1xX2b0xX4xX3xX2b6xX4xX20xX27xX1xX3xX23xX6xX21xX2d8xX43xX3xX97xX1xX4axX27xX14xX3xX4xX95xX3xX23xX203xX3xXbxX1xX105xX27xX3xXaexX6cxX4axXdxX43xX3xX23xX40xX27xX1xX3xX27xX1xXdxXd7xX27xX3xX5xXdxXa7xX6cxX3xXaexX36xX37xX4xX3xXexX20xX4xX1xX3xX97xX1xXfaxXdxX3xXbxX1xX4fxX27xX3xX4xX20xX27xX1xX43xX3xX4xX95xX3xXexX1xX1f9xX3xXaexX1cxXexX3xXexX207xX4xX3xXaexX203xX3xX4xX105xX27xX3xXc1xX1fxX3xX2xX10bxX2xX14exX147xX3xX97xX1fxX55xX14xXdx6cc5xX10bxX3xX91xXa2xX3xX97xXdxX19xX27xX43xX3xX8dxX8exX8fxX3xX91xX8exX3xX7x653axX3xXexX1xX6xX21xX3xXexX1xX19xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX27xX28xX1fxX3xX23xX1dxX1fxX3xX4xX1xXdxX19xX27xX3xX5xX36xX37xX4xX3xXcxX6cx4bc2xX2xX144xX147xX3xXaexX36xX37xX4xX3xXbxX1xX20xXexX3xXexXdbxXdxX1f9xX27xX3xXexX235xX3xXexX1xX4aaxXdxX3x1df3xXdxXd7xX27xX3x2126xX4axX10bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX67xX21xXaxX12xX6axX6bxX6cxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX1fxX8axXdxX3xX4xX1eaxX6xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX376xX3xX67xXd2xX27xX14xX3xX4xX4axX27xX14xX3xX27xX14xX1xXa7xX3xXexX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX43xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX37xXbxX3xX97xXdxX1fxX3xXc9xX3bxX3xXc9xX105xXexX3xX5xXdxXa7xX6cxX3xXexX2b8xX27xX14xX3xX1xX37xXbxX3xX1fxX8axXdxX3xX27xX1xX46xXexX10bxX3xX64xXa7xX3xXexX1xX207xX27xX14xX3xXc9xX37exX3xX97xX1xX382xX3xX4xX1xX1eaxX3xX5xXa2xX4xX3xXaexX36xX37xX4xX3xXexXdbxX6xX27xX14xX3xX23xX2e1xX3xXexXdbxXd7xX27xX3xX8dxX8exX8fxX3xX91xX8exX3xX14x71d4xX1fxX3xXexXd7xX27xX3xX5xX376xX6xX3xX1xX3bxX27xX1xX3xXexXdbxX40xX27xX1xX3xXexX4fxX1fxX3xX52xX6xX3xXc9xX3bxX3xXexXd7xX27xX3xX5xX376xX6xX3xX7xXdxXd7xX6cxX3xXexX1xX6xX27xX1xX3xX7xX376xX3xX67xXd2xX27xX14xX3xX4xX4axX27xX14xX3xX27xX14xX1xXa7xX3xX1xXdxXa7xX27xX3xXaexX1cxXdxX43xX3xX4xX95xX3xX97xX1xX99xX3xX27xX9cxX27xX14xX3xXexX1xX1dxX20xXexX3xXaexX10xX1dxX3xX23xX20xX1fxX3xX4xX1eaxX6xX3xXdbxX6xX67xX6xXdbxX3xXaexX207xXdxX3xXbxX1xX36x3cc0xX27xX14xX10bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX67xX21xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX14xXdxX20xX1dxX3xX7xX36xX3xXexX1cxXdxX3xX64xX2b0xX4xX3xXc9xXdxXa7xX27xX3xX8fxX1xX1dxX6xX3xX1xX2b0xX4xX3xX205xX6cxXc1xX27xX3xX7xXa2xX3xX13xX14xX6xX3xX1d7xX6xX67xXdxX1fxX3xX8fxX1dxa61bxX6cxX5xXdxX27xX43xX3xXexX46xXexX3xX4xX99xX3xX1fxX2b0xXdxX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX23xX2e1xX3xXexXdbxXd7xX27xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xXaexX36xX37xX4xX3xXexXa2xX3xXaexX203xX27xX14xX3xX1xX95xX6xX3x5919xX3xX1fxX2a1xX4xX3xX4xX6xX1dxX3xX27xX1xX46xXexX10bxX3xX1b7xX20xX4xX3xX97x33b7xX3xX7xX36xX3xXaexX6xX27xX14xX3xXexX1xX376xX3xX27xX14xX1xXdxXa7xX1fxX3xXc9xXdxXa7xX4xX3xXc9xX105xX27xX3xX1xX3bxX27xX1xX3xX8dxX8exX8fxX3xX91xX8exX3xX6b6xX3xX4xX1xX19xX3xXaexX203xX3xX97xX1xX4axX27xX14xX3xX27xX14xX36xX4aaxXdxX3xX5xX20xXdxX10bxX3xX13xX14xX1dxX3bxXdxX3xXdbxX6xX43xX3xX1fxX6bxX6cxX3xX27xX28xX1fxX3xX23xX1dxX1fxX3xXexX1xX19xX3xX1xXa7xX3xX1fxX8axXdxX3xX27xX1xX46xXexX3xX27xX3bxX21xX3xX4xX1eaxX6xX3xX13xX14xX6xX3xXaexX36xX37xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX5xX3bxX3xX4xX95xX3xX4xX99xX3xXexX382xX27xX1xX3xX27xX9cxX27xX14xX3xXaexXdxa129xX6cxX3xX97xX1xXdxX1f9xX27xX3xX4xX20xX4xX3xX27xX1xX95xX1fxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX97xX1xX4axX27xX14xX3xX27xX14xX36xX4aaxXdxX3xX5xX20xXdxX3xX2dax6f3fxX8exX1d7xX302xX3xX97xX1xX20xX4xX10bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX67xX21xXaxX12xX228xXdxX1f9xX1fxX3xX27xX2b8xXdxX3xX23xX105xXexX3xX5xXdxXd7xX27xX3xX238xX6cxX6xX27xX3xXaexX19xX27xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX97xX19xX3xX8dxX8exX8fxX3xX91xX8exX3xX4xX1xX382xX27xX1xX3xX5xX3bxX3xXc9xXdxXa7xX4xX3xX36xX6cxX3xXexXdxXd7xX27xX3xXexXdbxX6xX27xX14xX3xX23xX2e1xX3xX4xX4axX27xX14xX3xX27xX14xX1xXa7xX3xXexX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX43xX3xX97xX19xXexX3xX1xX37xXbxX3xXc9xX8axXdxX3xX4xX1xXdxX19xX27xX3xXexX1xX6cxX105xXexX3xX7xX376xX3xX67xXd2xX27xX14xX3xXc9xX37exX3xX97xX1xX382xX3xXexX4fxX1fxX3xX52xX6xX10bxX3xX2b6xX8fxX1xX4axX27xX14xX3xX238xX6cxXc1xX27xX3xX13xX14xX6xX3xX1xXdxXa7xX27xX3xXaexX36xX37xX4xX3xXexXdbxX6xX27xX14xX3xX23xX2e1xX3xX4xX20xX4xX3xX5xX1dxX1cxXdxX3xXexXd7xX27xX3xX5xX376xX6xX3xXexX4fxX1fxX3xX52xX6xX3xX27xX1xX36xX3xX508xX4e6xX14dxX14dxX14dxX3xXc9xX3bxX3xX508xX4e6xX2xX147xX2xX3xX4xX95xX3xXexX4fxX1fxX3xX23x6e66xX27xX3xXexX8axXdxX3xX14dxX10bxX147xX147xX147xX3xX97xX1fxX43xX3xXaexX95xX3xX5xX3bxX3xX5xX42axX3xX67xX1dxX3xX97xX1xX4axX27xX14xX3xX4xX4fxX27xX3xXbxX1xX99xXdxX3xX67xX26exX27xX14xX3xXaexX19xX27xX3xX4xX20xX4xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX27xX28xX1fxX3xX23xX1dxX1fxX3xXexX4fxX1fxX3xX52xX6xX3xXexXdbxX6cxX21xX75fxX27xX3xXexX1xX207xX27xX14xX10bxX3xX8dxX8exX8fxX3xX91xX8exX3xX4xX95xX3xXexX1xX1f9xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX1xXdxXa7xX27xX3xX4xX20xX4xX3xXaexXafxX27xX3xXexX46xX27xX3xX4xX4axX27xX14xX3xX1fxX3bxX3xX97xX1xX4axX27xX14xX3xX4xX4fxX27xX3xXdbxX4aaxXdxX3xX97xX1xXfaxXdxX3xX23xXdxXd7xX27xX3xX14xXdxX8axXdxX3xX13xX14xX6xX43xX3xXc9xX6bxX27xX3xX27xXc6xX1fxX3xXexXdbxX1dxX27xX14xX3xXc9xXafxX27xX14xX3xX23xX99xX1dxX3xXc9xXa7xX3xX4xX1eaxX6xX3xX1xXa7xX3xXexX1xX207xX27xX14xX3xXbxX1xXafxX27xX14xX3xX97xX1xX4axX27xX14xX2d8xX43xX3xX4axX27xX14xX3xX8fxX1dxX67dxX6cxX5xXdxX27xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x94a4xX10bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX67xX21xXaxX12xX91xXa2xX3xX97xXdxX19xX27xX3xX8dxX8exX8fxX3xX91xX8exX3xX7xX4bexX3xXaexX36xX37xX4xX3xXaexX36xX6xX3xXc9xX3bxX1dxX3xXbxX1xXdxXd7xX27xX3xX4xX1xX19xX3xXexXdbxX1dxX27xX14xX3xX238xX6cxXc1xX27xX3xXaexX203xXdxX3xX13xX14xX6xX3xXc9xX3bxX1dxX3xX27xX9cxX1fxX3xX141xX147xX141x23c0xX10bxX3xX1d7xXafxX27xX14xX3xXaexX4aaxXdxX3xXexX207xXdxX3xXexX1xXdxX19xX6cxX3xX4xX1eaxX6xX3xX1fxX6bxX6cxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX27xX28xX1fxX3xX23xX1dxX1fxX3xX4xX1xXdxX19xX27xX3xX5xX36xX37xX4xX3xX27xX3bxX21xX3xX97xX1xX4axX27xX14xX3xX67xX36xX8axXdxX3xX2xX141xX3xX27xX9cxX1fxX10bxX3x743axX6xX6cxX3xX238xX6cxX21xX3xXexXdbxX40xX27xX1xX3xX23xX99xX1dxX3xX67xX36x6a6cxX27xX14xX3xX97x1c26xX3xXexX1xX6cxX105xXexX43xX3xX4xX95xX3xXexX1xX1f9xX3xX27xXc1xX27xX14xX3xXexX6cxX2b8xXdxX3xXaexX4aaxXdxX3xX1xX1dxX1cxXexX3xXaexX203xX27xX14xX3xX5xXd7xX27xX3xXexX8axXdxX3xX141xX2xX3xX27xX9cxX1fxX10bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX1dxX67xX21xXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXexX1xX6cxX1fxX23xX3xX67xX1xXdxX67xX10xX3xXdxX1b7xX10xX27xXexX10xXdbxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX13exXdxX67xXexX1xX200xX3xX9dexX2xX153xXbxX52x29b5xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX200xX3xX154xX9dexX14exXbxX52xXac8xXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX10bxX23xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX27xX1xX10bxXc9xX27xX55xX27xX10xX13exX7xX55xX141xX2xX2xX144xX55xX2xX147xX144xX67xX14axX141xX141xX14dxX153xX14axX147xXexX141xX14exX147xX154xX14exX5xX147xX10bxX159xXbxX14x7275xXdbxX9xX14dxX2xX14axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX27xX28xX1fxX3xX23xX1dxX1fxX3xX4xX1xXdxX19xX27xX3xX5xX36xX37xX4xX3xXexX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX43xX3xXexX46xX27xX3xX4xX4axX27xX14xX3xXexX4fxX1fxX3xX52xX6xXaxX3xX13exXdxX67xXexX1xX9xXaxX9dexX2xX153xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX154xX9dexX14exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxXc9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXdbxX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexXdbxX1dxX27xX14xX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdxXd7xX27xX3xX238xX6cxX6xX27xX200xX0xX55xX7xXexXdbxX1dxX27xX14xX12xX0xX6cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4e6xXexX1xX6cxX1fxX23xX4e6xX6xX27xX67xX4e6xX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1x2b57xX27xX14xX3xXc9xX37exX3xX97xX1xX382xX3xXexXdxXd7xX27xX3xXexXdxX19xX27xX3xX4xX1eaxX6xX3xX13xX14xX6xX3xXc9xX3bxX1dxX3xX27xX9cxX1fxX3xX141xX147xX141xX2xXaxX3xX1xXdbxX10x76e1xX9xXaxX55xXc9xX6cxX4e6xX97xX1xXdxX55xX27xX1xX6cxX27xX14xX4e6xXc9xX6cxX4e6xX97xX1xXdxX4e6xXexXdxX10xX27xX4e6xXexXdxX10xX27xX4e6xX4xX6cxX6xX4e6xX27xX14xX6xX4e6xXc9xX6xX1dxX4e6xX27xX6xX1fxX4e6xX141xX147xX141xX2xX55xX141xX147xX154xX14axX154xX144xX10bxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX55xX1fxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX141xX147xX55xX27xX10xX13exX7xX55xX141xX147xX14dxX141xX55xX2xX147xX14dxX67xX2xX141xX141xX154xX144xX154xX141xXexX14dxX153xX153xX147xX14axX5xX147xX10bxX159xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX27xX28xX1fxX3xX23xX1dxX1fxX3xX4xX1xXdxX19xX27xX3xX5xX36xX37xX4xX3xXexX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX43xX3xXexX46xX27xX3xX4xX4axX27xX14xX3xXexX4fxX1fxX3xX52xX6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXc9xX12xX0xX7xXexXdbxX1dxX27xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXbe6xX27xX14xX3xXc9xX37exX3xX97xX1xX382xX3xXexXdxXd7xX27xX3xXexXdxX19xX27xX3xX4xX1eaxX6xX3xX13xX14xX6xX3xXc9xX3bxX1dxX3xX27xX9cxX1fxX3xX141xX147xX141xX2xXaxX3xX1xXdbxX10xXc14xX9xXaxX55xXc9xX6cxX4e6xX97xX1xXdxX55xX27xX1xX6cxX27xX14xX4e6xXc9xX6cxX4e6xX97xX1xXdxX4e6xXexXdxX10xX27xX4e6xXexXdxX10xX27xX4e6xX4xX6cxX6xX4e6xX27xX14xX6xX4e6xXc9xX6xX1dxX4e6xX27xX6xX1fxX4e6xX141xX147xX141xX2xX55xX141xX147xX154xX14axX154xX144xX10bxX1xXexX1fxXaxX12xX13xX1xXbe6xX27xX14xX3xXc9xX37exX3xX97xX1xX382xX3xXexXdxXd7xX27xX3xXexXdxX19xX27xX3xX4xX1eaxX6xX3xX13xX14xX6xX3xXc9xX3bxX1dxX3xX27xX9cxX1fxX3xX141xX147xX141xX2xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXdbxX1dxX27xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX205xX6cxX20xX3xXexXdbxX40xX27xX1xX3xX1xXdxXa7xX27xX3xXaexX1cxXdxX3xX1xX95xX6xX3xX5xXa2xX4xX3xX5xX36xX37xX27xX14xX3xXc9xX37exX3xXexXdbxX6xX27xX14xX3xX13xX14xX6xX3xXaexX6xX27xX14xX3xX67xXdx9655xX27xX3xXdbxX6xX3xX1fxX1cxX27xX1xX3xX1fxX4bexX3xXc9xX3bxX3xXexXdbxX1dxX27xX14xX3xX27xX9cxX1fxX3xXexX8axXdxX3xX27xX1xXdxX75fxX6cxX3xX5xX1dxX1cxXdxX3xXc9xX37exX3xX97xX1xX382xX3xX1fxX8axXdxX3xX7xX4bexX3xXaexX36xX37xX4xX3xXaexX36xX6xX3xXc9xX3bxX1dxX3xXexXdbxX6xX27xX14xX3xX23xX2e1xX3xXc9xX3bxX3xX7xX99xX27xX3xX52xX6cxX46xXexX3xX1xX3bxX27xX14xX3xX5xX1dxX1cxXexX10bxX3xXcxXdbxX1dxX27xX14xX3xX1fxX203xXexX3xX4xX6cxX203xX4xX3xXbxX1xXfaxX27xX14xX3xXc9xX46xX27xX3xXc9xX8axXdxX3x2a64xXcxX3xa7dexX27xXexX10xXdbxX27xX6xXexXdxX1dxX27xX6xX5xX43xX3xX228xX1cxXdxX3xXexX20xX3xX6axXdxX97xX1xX6xXdxX5xX3xX8fxX1xX1dxX67xX6xXdbxX10xX27xX1dxX97xX3xXaexX250xX3xX27xX95xXdxX3xXc9xX75fxX3xX27xX1xXbe6xX27xX14xX3xXc9xX37exX3xX97xX1xX382xX3xXexXdxXd7xX27xX3xXexXdxX19xX27xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX4bexX3xX27xX1xX105xX27xX3xXaexX36xX37xX4xX3xXc9xX3bxX1dxX3xX27xX9cxX1fxX3xX141xX147xX141xX2xX10bxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXc9xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1dxXbxX3xX14dxX3xXc9xX37exX3xX97xX1xX382xX3xXexX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX3xX6cxX21xX3xX5xXa2xX4xX3xX27xX1xX46xXexX3xXexX235xX27xX14xX3xXaexX36xX37xX4xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1cxX1dxXaxX3xX1xXdbxX10xXc14xX9xXaxX55xX23xXdxX27xX1xX4e6xX5xX6cxX6xX27xX55xXexX1dxXbxX4e6xX14dxX4e6xXc9xX6cxX4e6xX97xX1xXdxX4e6xXexX6xX27xX14xX4e6xX1xXdxX27xX1xX4e6xX6cxX21xX4e6xX5xX6cxX4xX4e6xX27xX1xX6xXexX4e6xXexX6cxX27xX14xX4e6xX67xX6cxX1dxX4xX4e6xX4xX1xX10xX4e6xXexX6xX1dxX55xX141xX147xX141xX154xX14dxX141xX10bxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX14xX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX55xX1fxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX141xX147xX55xX27xX10xX13exX7xX55xX141xX147xX154xX144xX55xX2xX147xX153xX67xX147xX2xX14dxX14axX2xX154xX147xXexX14dxX14exX153xX14exX5xX14dxX4e6xXc14xX4e6xX141xX141xX10bxX159xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX3xX27xX28xX1fxX3xX23xX1dxX1fxX3xX4xX1xXdxX19xX27xX3xX5xX36xX37xX4xX3xXexX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX43xX3xXexX46xX27xX3xX4xX4axX27xX14xX3xXexX4fxX1fxX3xX52xX6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxXc9xX12xX0xX7xXexXdbxX1dxX27xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1dxXbxX3xX14dxX3xXc9xX37exX3xX97xX1xX382xX3xXexX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX3xX6cxX21xX3xX5xXa2xX4xX3xX27xX1xX46xXexX3xXexX235xX27xX14xX3xXaexX36xX37xX4xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1cxX1dxXaxX3xX1xXdbxX10xXc14xX9xXaxX55xX23xXdxX27xX1xX4e6xX5xX6cxX6xX27xX55xXexX1dxXbxX4e6xX14dxX4e6xXc9xX6cxX4e6xX97xX1xXdxX4e6xXexX6xX27xX14xX4e6xX1xXdxX27xX1xX4e6xX6cxX21xX4e6xX5xX6cxX4xX4e6xX27xX1xX6xXexX4e6xXexX6cxX27xX14xX4e6xX67xX6cxX1dxX4xX4e6xX4xX1xX10xX4e6xXexX6xX1dxX55xX141xX147xX141xX154xX14dxX141xX10bxX1xXexX1fxXaxX12xXcxX1dxXbxX3xX14dxX3xXc9xX37exX3xX97xX1xX382xX3xXexX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX3xX6cxX21xX3xX5xXa2xX4xX3xX27xX1xX46xXexX3xXexX235xX27xX14xX3xXaexX36xX37xX4xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1cxX1dxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXdbxX1dxX27xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX3bxX27xX14xX3xX1xX40xX27xX1xX3xX97xX1xX4axX27xX14xX3xX4xX1x38f1xX3xX20xXbxX3xX67xXd2xX27xX14xX3xXc9xX8axXdxX3xX4xX20xX4xX3xX5xX1dxX1cxXdxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX6xX21xX43xX3xX1fxX3bxX3xXexX3bxX6cxX3xX27xX14xX4fxX1fxX3xX4xX37exX27xX14xX3xXaexX250xX3xXexX382xX4xX1xX3xX1xX37xXbxX3xXaexX350xX4xX3xXexX382xX27xX1xX3xX27xX3bxX21xX3xX7xX6cxX207xXexX3xX1xX3bxX27xX14xX3xX4xX1xXd2xX4xX3xX27xX9cxX1fxX3xX238xX6cxX6xX10bxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxXc9xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX6cxX5xX12xX0xX67xXdxXc9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdbxXaxX12xX0xX55xX67xXdxXc9xX12xX0xX55xX67xXdxXc9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2exX1dxX6cxXdbxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX23xX6xX1dxXexXdxX27xXexX6cxX4xX10bxXc9xX27xX0xX55xXbxX12