Hình ảnh khủng khiếp từ cuộc di cư về quê ăn Tết của người Trung
“Xuân vận” là khái niệm chỉ đợt di chuyển khổng lồ xảy ra trước và sau Tết Nguyên đán của người Trung Quốc.
876bx106ebxde0dx877bxf0b5x1171axbb34xa38cx9c60xX7xb653xf5abx11fa1xe1ecx1285cxa3cdxX5xee52xXax112dbx12487xe264xa464xX1xX3xf227xX15xX1xX3xed88xX1x11054xX15xc633xX3xX1cxX1xXdxfa6exXbxX3xXexa1a7xX3xX4xd178xa875xX4xX3x8d26xXdxX3xX4x1042axX3xecd3x92f2xX3xb20bxX2cx102c6xX3xdc38xX15xX3xXcxX25xXexX3xX4xX1exX6xX3xX15xX20xX34x10820xXdxX3xXcxcc8cxX2cxX15xX20xX0x12365xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX30xXaxX12xXax105c9xX2cx111d5xX15xX3xX36xc3fdxX15xXaxX3xX5xb8e4xX3xX1cxX1xd0b7xXdxX3xX15xXdxba34x11b01xX3xX4xX1x8c0axX3xc980xae1exXexX3xX30xXdxX3xX4xX1xX2cx120a7xd70cxX15xX3xX1cxX1xa9a9xX15xX20xX3xX5xfdf2xX3x11051xX18xX8fxX3xX4fxX6xX3xXexX4fxX34x1066axX4xX3xX36xX75xX3xX7xX6xX2cxX3xXcxX25xXexX3xb441xX20xX2cxX8fxX3bxX15xX3xX85xX79xX15xX3xX4xX1exX6xX3xX15xX20xX34xX4bxXdxX3xXcxX4fxX2cxX15xX20xX3x9183xX2cxcd18xX4x1180fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffbexb816xX30xX8fxXaxX12xXcxX29xX3xXaxX6axX2cxX6cxX15xX3xX36xX70xX15xXaxX3xX9cxX2cx9c20xXexX3xX1xXdxX7exX15xX3xX5xb745xX15xX3xX85xX102xX2cxX3xXexXdxX3bxX15xX3xXexX4fxX3bxX15xX3xXexX4bxX3xXb4xX1xX6cxX15xX3xX30xX6cxX15xX3xXb4xX1xX70xXexX3xb5cfxX79xXe4xX3xX36xX75xXe4xX3xX15xX3dxX7fxX3xX2xa11bxd946xa42cxXd3xX3xca1bxX75xXdxX3xXcxX4fxX2cxX8fxX37xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xXcxX4fxX2cxX15xX20xX3xX34x102c1xX15xX20xX3xXcxX4fxX2cxX15xX20xX3xXcfxX2cxXd1xX4xX3xX85xad9bxX3xX7fxXdxX3bxX2cxX3xXexX18xX3xXaxX6axX2cxX6cxX15xX3xX36xX70xX15xXaxX3xX5xX75xX3xX1xXdxX7exX15xX3xXexX34xX86xX15xX20xX3xX5xX34xX86xX15xX20xX3xX15xX20xX34xX4bxXdxX3xX5xX34xX2cxX3xX85xX2dxX15xX20xX3xX1xXdxX25xX7fxX3xX20x10422xXbxX3xXexX4fxX3bxX15xX3xXexXe4xX75xX15xX3xX4xX102xX2cxXd3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xXe4xX30xX8fxXaxX12xX136xX86xXexX3xXaxX6axX2cxX6cxX15xX3xX36xX70xX15xXaxX3xX15xX3dxX7fxX3x8b41xX133xX2x88a9xX3xX124xad3dxXexX3xX85xX102xX2cxX3xXexX29xX3xX2xb86bxX54xX2xX3xX85xX25xX15xX3xX1d4xX2xX54xX1d4xcb2fxX3xX1cxab83xXe4xX3xX30xX75xXdxX3x9b1dxX133xX3xX15xX20xX75xX8fxXd3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xXe4xX30xX8fxXaxX12xXcxX1xX10xXe4xX3xX34xXa6xX4xX3xXexd80fxX15xX1xX1f1xX3xX5xX34xX86xX15xX20xX3xX15xX20xX34xX4bxXdxX3xX30xXdxX3xX4xX1xX2cxX8fxX90xX15xX3xXexX4fxXe4xX15xX20xX3xX85xX86xXexX3xX9cxX2cxX6cxX15xX3xX36xX70xX15xX3xX15xX75xX8fxX3xX85xd8d2xXexX3xX1d4xX1f1xX131xX3xXex1024exX3xX5xX34xX86xXexX3xX15xX20xX34xX4bxXdxX1f1xX3xXexX3dxX15xX20xX3xX1d4xX1f1xX1d4xad5bxX3xX7xXe4xX3xX36xXa6xXdxX3xX4xde10xX15xX20xX3xX1cxdb06xX3xX15xX3dxX7fxX3xXexX4fxX34xXa6xX4xXd3xX3xXcxX4fxXe4xX15xX20xX3xX7xXd1xX3xX85xfde5xX1f1xX3xX4xX299xX3xX1e5x11931x9e21xX3xXexX4fxXdxX7exX2cxX3xX5xX34xX86xXexX3xX15xX20xX34xX4bxXdxX3xX30xXdxX3xX4xX1xX2cxX8fxX90xX15xX3xX124xf0a2xX15xX20xX3xX85xX34xX4bxX15xX20xX3xX7xX1daxXex8ba8xX3xX1d4xX2a0xX1d4xX3xXexX4fxXdxX7exX2cxX3xX5xX34xX86xXexX3xX15xX20xX34xX4bxXdxX3xX30xXdxX3xX4xX1xX2cxX8fxX90xX15xX3xX124xX2bfxX15xX20xX3xX85xX34xX4bxX15xX20xX3xX124xX2dxX2ccxX3xX1fbxX1e5xX1f1xX2a0xX3xXexX4fxXdxX7exX2cxX3xX5xX34xX86xXexX3xX15xX20xX34xX4bxXdxX3xX30xXdxX3xX4xX1xX2cxX8fxX90xX15xX3xX124xX2bfxX15xX20xX3xX85xX34xX4bxX15xX20xX3xXexX1xX1exX8fxX3xX36xX75xX3xX2a0xX132xX1f1xX1e5xX3xXexX4fxXdxX7exX2cxX3xX5xX34xX86xXexX3xX15xX20xX34xX4bxXdxX3xX30xXdxX3xX4xX1xX2cxX8fxX90xX15xX3xX124xX2bfxX15xX20xX3xX85xX34xX4bxX15xX20xX3xX1xX75xX15xX20xX3xX1cxX1xb495xX15xX20xXd3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xXe4xX30xX8fxXaxX12x127d2xX34xXa6xXdxX3xX85xX6cxX8fxX3xX5xX75xX3xX15xX1x8dbexX15xX20xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX18xX15xX1xX3xX1cxX1xX1exX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX25xXbxX3xXexX4fxXe4xX15xX20xX3xX15xX1xX388xX15xX20xX3xX85xX86xXexX3xX6axX2cxX6cxX15xX3xX36xX70xX15xX3xXexX255xXdxX3xX39xX2cxXd1xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX85xX361xX15xX20xX3xX30xX6cxX15xX3xX15xX1xXf9xXexX3xXexX1xX25xX3xX20xXdxXa6xXdxa9b1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde1exX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4fxX10x128eaxX9xXaxX1xXexXexXbxX3ddxX54xX54xXdxX7fxX20xXd3xX36xXdxX10xXexX15xX6xX7fxXbxX5xX2cxX7xXd3xX36xX15xX54xXexX2a1xX2a1xX133xX54x9ad0xXbxX5xXe4xX6xX30xX10xX30xX54xX9cxXbxX4xd67axX36xXe4xX36xXexX54xX1d4xX133xX2xX1d7xdf40xX133xX2xX434xX2xX2a0xX54xX1d4xX133xX2xX2a1xX2xX2a0xX133xX2xX434xX9cxX2cxX6xX15xX434xX36xX6xX15xX434xX2xXd3x115caxXbxX20xXaxX12xX0xXdxX7fxX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX1cxX1xX2cxX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX10xXbxX3xXexX2cxX3xX4xX2cxXe4xX4xX3xX30xXdxX3xX4xX2cxX3xX36xX10xX3xX39xX2cxX10xX3xX6xX15xX3xXexX10xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX15xX20xX2cxXe4xXdxX3xXexX4fxX2cxX15xX20xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd3xX124xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX36xX15xX54xX15xX10xX42axX7xX54xX2xX1d7xX133xX1e5xX54xX2xX133xX2a0xX30xX2xX133xX132xXexX2a0xX131xX2a1xX2a1xX5xX133xXd3xX44fxXbxX20xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xXe3xXdxX90xX15xX3xX15xX20xX34xX4bxXdxX3xX4xX1xX10xX15xX3xX4xX1xe104xX4xX3xXexX255xXdxX3xX20xX6xX3xXcfxX2cxX18xX15xX20xX3xX3edxX1xX6cxX2cxXd3xX3x103ecxXb4xX20xX2cxX9axX15xX3ddxX3xX7fxX6xX15xX15xX6xX8fxXd3xX4xXe4xX7fx93caxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4fxX10xX3fcxX9xXaxX1xXexXexXbxX3ddxX54xX54xXdxX7fxX20xXd3xX36xXdxX10xXexX15xX6xX7fxXbxX5xX2cxX7xXd3xX36xX15xX54xXexX2a1xX2a1xX133xX54xX41exXbxX5xXe4xX6xX30xX10xX30xX54xX9cxXbxX4xX42axX36xXe4xX36xXexX54xX1d4xX133xX2xX1d7xX434xX133xX2xX434xX2xX2a0xX54xX1d4xX133xX2xX2a1xX2xX2a0xX133xX2xX434xX9cxX2cxX6xX15xX434xX36xX6xX15xX434xX1d4xXd3xX44fxXbxX20xXaxX12xX0xXdxX7fxX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX1cxX1xX2cxX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX10xXbxX3xXexX2cxX3xX4xX2cxXe4xX4xX3xX30xXdxX3xX4xX2cxX3xX36xX10xX3xX39xX2cxX10xX3xX6xX15xX3xXexX10xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX15xX20xX2cxXe4xXdxX3xXexX4fxX2cxX15xX20xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd3xX124xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX36xX15xX54xX15xX10xX42axX7xX54xX2xX1d7xX133xX1e5xX54xX2xX133xX2a0xX30xX2xX133xX132xXexX131xX133xX132xX132xX5xX2xXd3xX44fxXbxX20xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX51axXb4xX20xX2cxX9axX15xX3ddxX3xX7fxX6xX15xX15xX6xX8fxXd3xX4xXe4xX7fxX52cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4fxX10xX3fcxX9xXaxX1xXexXexXbxX3ddxX54xX54xXdxX7fxX20xXd3xX36xXdxX10xXexX15xX6xX7fxXbxX5xX2cxX7xXd3xX36xX15xX54xXexX2a1xX2a1xX133xX54xX41exXbxX5xXe4xX6xX30xX10xX30xX54xX9cxXbxX4xX42axX36xXe4xX36xXexX54xX1d4xX133xX2xX1d7xX434xX133xX2xX434xX2xX2a0xX54xX1d4xX133xX2xX2a1xX2xX2a0xX133xX2xX434xX9cxX2cxX6xX15xX434xX36xX6xX15xX434xX1e5xXd3xX44fxXbxX20xXaxX12xX0xXdxX7fxX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX1cxX1xX2cxX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX10xXbxX3xXexX2cxX3xX4xX2cxXe4xX4xX3xX30xXdxX3xX4xX2cxX3xX36xX10xX3xX39xX2cxX10xX3xX6xX15xX3xXexX10xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX15xX20xX2cxXe4xXdxX3xXexX4fxX2cxX15xX20xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd3xX124xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX36xX15xX54xX15xX10xX42axX7xX54xX2xX1d7xX133xX1e5xX54xX2xX133xX2a0xX30xX2xX133xX132xXexX2a1xX2a0xX1d7xX1d4xX5xX1d4xXd3xX44fxXbxX20xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xXcxX255xXdxX3xX7fxX2dxXexX3xX124xX25xX15xX3xX9cxX10xX3xX1cxX1xX79xX4xX1xX3xXexX255xXdxX3xXb4xX6xX7fxX3xXb4xXdxX15xX1xX1f1xX3xXexX83xX15xX1xX3xXcfxX2cxX18xX15xX20xX3xXcxX6cxX8fxXd3xX3xX51axXb4xX20xX2cxX9axX15xX3ddxX3xXcxX6cxX15xX3xX13xXe4xX6xX3xX9cxX15dxX52cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4fxX10xX3fcxX9xXaxX1xXexXexXbxX3ddxX54xX54xXdxX7fxX20xXd3xX36xXdxX10xXexX15xX6xX7fxXbxX5xX2cxX7xXd3xX36xX15xX54xXexX2a1xX2a1xX133xX54xX41exXbxX5xXe4xX6xX30xX10xX30xX54xX9cxXbxX4xX42axX36xXe4xX36xXexX54xX1d4xX133xX2xX1d7xX434xX133xX2xX434xX2xX2a0xX54xX1d4xX133xX2xX2a1xX2xX2a0xX133xX2xX434xX9cxX2cxX6xX15xX434xX36xX6xX15xX434xX1fbxXd3xX44fxXbxX20xXaxX12xX0xXdxX7fxX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX1cxX1xX2cxX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX10xXbxX3xXexX2cxX3xX4xX2cxXe4xX4xX3xX30xXdxX3xX4xX2cxX3xX36xX10xX3xX39xX2cxX10xX3xX6xX15xX3xXexX10xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX15xX20xX2cxXe4xXdxX3xXexX4fxX2cxX15xX20xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd3xX124xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX36xX15xX54xX15xX10xX42axX7xX54xX2xX1d7xX133xX1e5xX54xX2xX133xX2a0xX30xX2xX133xX132xXexX131xX131xX1d4xX2a0xX5xX1e5xXd3xX44fxXbxX20xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9cxXex9b62xX6xX5xXdxX20xX15xX3ddxX3xX44fxX2cxX7xXexXdxX3fcxX8fxX2ccxXaxX12xXb4xX20xX75xX8fxX3xX1e5xX133xX54xX2xX54xX1d4xX133xX2xX1e5xX1f1xX3xXexX4fxX3bxX15xX3xX4xX1xX2cxX8fxX25xX15xX3xXexX75xX2cxX3xXexX29xX3xXcfxX2cxX18xX15xX20xX3xX3edxX1xX6cxX2cxX3xX36xX37xX3xXcxX4fxX34xX4bxX15xX20xX3xX6axX2cxX6cxX15xX1f1xX3xX7fxf13fxXdxX3xX15xX14dxXdxX3xX85xX37xX2cxX3xXexX4fx10386xX3xXexX1xX75xX15xX1xX3xX4xX1xb28axX3xX15xX20xX1exXd3xX3xX51axXb4xX20xX2cxX9axX15xX3ddxX3xX39xXdxX42axX10xX15xXd3xX5xX2cxX52cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4fxX10xX3fcxX9xXaxX1xXexXexXbxX3ddxX54xX54xXdxX7fxX20xXd3xX36xXdxX10xXexX15xX6xX7fxXbxX5xX2cxX7xXd3xX36xX15xX54xXexX2a1xX2a1xX133xX54xX41exXbxX5xXe4xX6xX30xX10xX30xX54xX9cxXbxX4xX42axX36xXe4xX36xXexX54xX1d4xX133xX2xX1d7xX434xX133xX2xX434xX2xX2a0xX54xX1d4xX133xX2xX2a1xX2xX2a0xX133xX2xX434xX9cxX2cxX6xX15xX434xX36xX6xX15xX434xX2a0xXd3xX44fxXbxX20xXaxX12xX0xXdxX7fxX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX1cxX1xX2cxX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX10xXbxX3xXexX2cxX3xX4xX2cxXe4xX4xX3xX30xXdxX3xX4xX2cxX3xX36xX10xX3xX39xX2cxX10xX3xX6xX15xX3xXexX10xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX15xX20xX2cxXe4xXdxX3xXexX4fxX2cxX15xX20xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd3xX124xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX36xX15xX54xX15xX10xX42axX7xX54xX2xX1d7xX133xX1e5xX54xX2xX133xX2a0xX30xX2xX133xX132xXexX2a1xX131xX132xX1fbxX5xX1fbxXd3xX44fxXbxX20xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX3edxX18xX15xX1xX3xX85xX361xX15xX20xX3xX85xX504xX4xX3xX4xX1x11d60xXbxX3xXexX29xX3xXexX4fxX3bxX15xX3xX4xX6xXe4xX3xXexX255xXdxX3xX20xX6xX3xXcfxX2cxX18xX15xX20xX3xX3edxX1xX6cxX2cxX3xX15xX20xX75xX8fxX3xX1d4xX54xX1d4xX54xX1d4xX133xX2xX2a1xXd3xX3xX51axXb4xX20xX2cxX9axX15xX3ddxX3xXcxX6cxX15xX3xX13xXe4xX6xX3xX9cxX15dxX52cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4fxX10xX3fcxX9xXaxX1xXexXexXbxX3ddxX54xX54xXdxX7fxX20xXd3xX36xXdxX10xXexX15xX6xX7fxXbxX5xX2cxX7xXd3xX36xX15xX54xXexX2a1xX2a1xX133xX54xX41exXbxX5xXe4xX6xX30xX10xX30xX54xX9cxXbxX4xX42axX36xXe4xX36xXexX54xX1d4xX133xX2xX1d7xX434xX133xX2xX434xX2xX2a0xX54xX1d4xX133xX2xX2a1xX2xX2a0xX133xX2xX434xX9cxX2cxX6xX15xX434xX36xX6xX15xX434xX2a1xXd3xX44fxXbxX20xXaxX12xX0xXdxX7fxX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX1cxX1xX2cxX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX10xXbxX3xXexX2cxX3xX4xX2cxXe4xX4xX3xX30xXdxX3xX4xX2cxX3xX36xX10xX3xX39xX2cxX10xX3xX6xX15xX3xXexX10xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX15xX20xX2cxXe4xXdxX3xXexX4fxX2cxX15xX20xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd3xX124xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX36xX15xX54xX15xX10xX42axX7xX54xX2xX1d7xX133xX1e5xX54xX2xX133xX2a0xX30xX2xX133xX132xXexX1d7xX1d7xX1d7xX132xX5xX2a0xXd3xX44fxXbxX20xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9cxXexX8cdxX6xX5xXdxX20xX15xX3ddxX3xX44fxX2cxX7xXexXdxX3fcxX8fxX2ccxXaxX12xXcxX255xXdxX3xX20xX6xX3xXexX75xX2cxX3xX1x11bf4xX6xX3xX3edxX3dxX15xX3xX13xX75xX1f1xX3xX13xX2cxX5xX2cxX15xX124xX2cxXdxX4fxX1f1xX3xX1cxX1xX2cxX3xXex89c9xX3xXexX4fxdf94xX3xXb4xX2dxXdxX3x11c04xX361xX15xX20xX3xX3edxX95xXd3xX3xa92exX504xX4xX3xX15xX75xX8fxX3xX15xX1xXdxX7exXexX3xX85xX2dxX3xX15xX20xXe4xX75xXdxX3xXexX4fxX4bxXdxX3xX5xX75xX3xX8cdxX1e5xX2a1xX3xX85xX2dxX3xX3edxXd3xX3xX51axXb4xX20xX2cxX9axX15xX3ddxX3xXcxX6cxX15xX3xX13xXe4xX6xX3xX9cxX15dxX52cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4fxX10xX3fcxX9xXaxX1xXexXexXbxX3ddxX54xX54xXdxX7fxX20xXd3xX36xXdxX10xXexX15xX6xX7fxXbxX5xX2cxX7xXd3xX36xX15xX54xXexX2a1xX2a1xX133xX54xX41exXbxX5xXe4xX6xX30xX10xX30xX54xX9cxXbxX4xX42axX36xXe4xX36xXexX54xX1d4xX133xX2xX1d7xX434xX133xX2xX434xX2xX2a0xX54xX1d4xX133xX2xX2a1xX2xX2a0xX133xX2xX434xX9cxX2cxX6xX15xX434xX36xX6xX15xX434xX1d7xXd3xX44fxXbxX20xXaxX12xX0xXdxX7fxX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX1cxX1xX2cxX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX10xXbxX3xXexX2cxX3xX4xX2cxXe4xX4xX3xX30xXdxX3xX4xX2cxX3xX36xX10xX3xX39xX2cxX10xX3xX6xX15xX3xXexX10xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX15xX20xX2cxXe4xXdxX3xXexX4fxX2cxX15xX20xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd3xX124xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX36xX15xX54xX15xX10xX42axX7xX54xX2xX1d7xX133xX1e5xX54xX2xX133xX2a0xX30xX2xX133xX132xXexX2a1xX1d7xX1d4xX5xX2a1xXd3xX44fxXbxX20xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xXcxX255xXdxX3xX20xX6xX3xXexX75xX2cxX3xX1xXbf1xX6xX3xX92bxX3xXcfxX2cxX18xX15xX20xX3xX3edxX1xX6cxX2cxXd3xX3xX51axXb4xX20xX2cxX9axX15xX3ddxX3xX7xXe4xX2cxXexX1xX4xX15xXd3xX4xXe4xX7fxX52cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4fxX10xX3fcxX9xXaxX1xXexXexXbxX3ddxX54xX54xXdxX7fxX20xXd3xX36xXdxX10xXexX15xX6xX7fxXbxX5xX2cxX7xXd3xX36xX15xX54xXexX2a1xX2a1xX133xX54xX41exXbxX5xXe4xX6xX30xX10xX30xX54xX9cxXbxX4xX42axX36xXe4xX36xXexX54xX1d4xX133xX2xX1d7xX434xX133xX2xX434xX2xX2a0xX54xX1d4xX133xX2xX2a1xX2xX2a0xX133xX2xX434xX9cxX2cxX6xX15xX434xX36xX6xX15xX434xX132xX434xX2xXd3xX44fxXbxX20xXaxX12xX0xXdxX7fxX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX1cxX1xX2cxX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX10xXbxX3xXexX2cxX3xX4xX2cxXe4xX4xX3xX30xXdxX3xX4xX2cxX3xX36xX10xX3xX39xX2cxX10xX3xX6xX15xX3xXexX10xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX15xX20xX2cxXe4xXdxX3xXexX4fxX2cxX15xX20xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd3xX124xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX36xX15xX54xX15xX10xX42axX7xX54xX2xX1d7xX133xX1e5xX54xX2xX133xX2a0xX30xX2xX133xX132xXexX1d4xX132xX1d4xX1e5xX5xX1d7xXd3xX44fxXbxX20xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9cxXexX8cdxX6xX5xXdxX20xX15xX3ddxX3xX44fxX2cxX7xXexXdxX3fcxX8fxX2ccxXaxX12xXe3xe529xX4xX3xX18xX15xX1xX3xX15xX75xX8fxX3xX85xX34xX86xX4xX3xX85xX34xX6xX3xX5xX3bxX15xX3xX7fxX255xX15xX20xX3xX36xXa6xXdxX3xX5xX4bxXdxX3xX124xX14xX15xX1xX3xXaxXb4xX20xXe4xX75xXdxX3xX4xXe4xX15xX3xX15xX20xX34xX4bxXdxX1f1xX3xX5xXe4xX75xXdxX3xX36xX70xXexX3xX15xX75xXe4xX3xX4xd5dexX15xX3xX4xX299xX3xXexX1xX90xX3xX4xX299xX3xX4xX2cxX2dxX4xX3xX85xX255xXdxX3xX30xXdxX3xX4xX34xX3xX1cxX1xX1exX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX25xXbxX3xX36xX75xXe4xX3xX7fxX27dxX6xX3xX6axX2cxX6cxX15xX3xX15xX1xX34xX3xXexX1xX25xX3xX15xX75xX8fxXd3xXaxX3xX51axXb4xX20xX2cxX9axX15xX3ddxX3xX20xX2cxXe4xX1cxX4fxXd3xX4xXe4xX7fxX52cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX4fxX10xX3fcxX9xXaxX1xXexXexXbxX3ddxX54xX54xXdxX7fxX20xXd3xX36xXdxX10xXexX15xX6xX7fxXbxX5xX2cxX7xXd3xX36xX15xX54xXexX2a1xX2a1xX133xX54xX41exXbxX5xXe4xX6xX30xX10xX30xX54xX9cxXbxX4xX42axX36xXe4xX36xXexX54xX1d4xX133xX2xX1d7xX434xX133xX2xX434xX2xX2a0xX54xX1d4xX133xX2xX2a1xX2xX2a0xX133xX2xX434xX9cxX2cxX6xX15xX434xX36xX6xX15xX434xX131xXd3xX44fxXbxX20xXaxX12xX0xXdxX7fxX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX1cxX1xX2cxX15xX20xX3xX1cxX1xXdxX10xXbxX3xXexX2cxX3xX4xX2cxXe4xX4xX3xX30xXdxX3xX4xX2cxX3xX36xX10xX3xX39xX2cxX10xX3xX6xX15xX3xXexX10xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX15xX20xX2cxXe4xXdxX3xXexX4fxX2cxX15xX20xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd3xX124xX6xXe4xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX36xX15xX54xX15xX10xX42axX7xX54xX2xX1d7xX133xX1e5xX54xX2xX133xX2a0xX30xX2xX133xX132xXexX2a1xX1fbxX1d7xX2a1xX5xX132xXd3xX44fxXbxX20xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3edxX6xXbxXexXdxXe4xX15xXaxX12xX3edxX1xX4bxX3xX85xX86xXdxX3xX7fxX7exXexX3xX7fxXbf1xXdxX3xX85xX90xX3xX4xX299xX3xX7fxX2dxXexX3xX4xX1xXdxX25xX4xX3xX36xX1f4xXd3xX3xX51axXb4xX20xX2cxX9axX15xX3ddxX3xX7xXe4xX1xX2cxXd3xX4xXe4xX7fxX52cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10371xXe4xX2cxX4fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXe4xX3xXcxXcxX6axe6a7xXb4xX0xX54xXbxX12