“Liều thuốc bổ” giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh khôi phục sản xuất kinh doanh
(Baohatinh.vn) - Sau thời gian được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, doanh nghiệp Hà Tĩnh đang được Cục thuế Hà Tĩnh giảm tiền thuê đất và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
87d9x10207xd8b6xf044x11d34xd980x11f7bxfae8xe669xX7xfdf2x122e7x92d3xd976xc9ccx943bxX5xc5c6xXaxeb42xd5b8x89b3xXdxd65fxe7c6xX3xXexX1xX17xd09axX4xX3x9d4bx1114axd859xX3xdc4fxXdxb0f5xXbxX3x11243xed25xX6x1031cxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxeb6dxXbxX3x10724xa452xX3xXcx1027exX2bxX1xX3xeafexX1x8b42xXdxX3xXbxX1xe6c9xX4xX3xX7xee9dxX2bxX3xc321xX17xa36bxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX0xc540xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6xX28xXaxX12xe2ffxX6xX17xX3xXexX1x103bcxXdxX3xX23xXdxX6xX2bxX3xcd55x10092x11dc8xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX1xe069xX2bxX3xX2bxe69fxXbxX3xXexX1xX17xd759xX3xd465xX36xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xa411xX3xX7exX4dxXexa1a7xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX7exX6xX2bxX23xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xd1fcxX44xX4xX3xXexX1xX17xX92xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX23xXdxX48xaf75xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xX94xX36xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xXexX1xX17xX92xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX1x8e35xXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX2bxdf75xXd9xX3xd0c2x97a8xX110xX111x120a4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6acxX29xX28x11df8xXaxX12xXcxX1xX44xX3xX1xX7fxd104xX2bxX23xX3x10bafxX23xX1x9c9exX3xb7f7xX17xX127xX92xXexX3xb5d6x1185exX5bxX134xf4cax12248xXc5xcfcbxX3xX1fxX6xX2bxX3xX1xX36xX2bxX1xX3xX2bxX23xX36xX127xX3xX110xc67axX5bxef6exX5bxX110xX111xX110xX111xX3xX94xX16xX3xX1xde9exX3xXexfc30xX80xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xXexX167xX29xX2bxX23xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX7exX29xX88xX2bxX3xX28xX137xX4xX1xX3xXc5xX29xX94xXdxX28xX3xX144xX3xX2xX157xXa4xX3xXc5xX3fxX2bxX23xX3xXexX127xX3xXc5xX146xX3xX70xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX7ex11c97xX17xX3xXexX7fxX3xX94xX36xX3xXexX1xX7fx10fb6xX2bxX23xX3xXd9xX88xXdxX3xXcxd95cxX1c2x9196xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3x106acxXbxX1xX7fxX76xX2bxX23xX3xX35xX36xX3xX35xX17xX127xX3xXcxXfcxXbxXa4xX3xXcxX146xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1x10bd7xX3xX94xdf2cxX6xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xX2xX159x97e6xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xX2bxX10dxXd9xX3xX110xX111xX110xX111xX3xXexX1xX10xX29xX3xX143xX17xX127xX92xXexX3xX7exX137xX2bxX1xX3xX110xX110xX5bxX110xX111xX110xX111xX5bxX143xc5e7xX3xX144xX3xXcxXcxX23xX114xX3xXcxX1xX10xX29xX3xX7exc401xXa4xX3xX4xX3fxX2bxX23xX3xXexX127xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xX1xX1b9xX2bxX3xX13fxdd16xX3xXexX167xXdxX32xX17xX3xX7excba0xX2bxX23xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xXexX167xX29xX2bxX23xX3xX2bxX10dxXd9xX3xX2bxX6xX127xX114xX3xXcxX167xX7fx96d2xX4xX3xX7exX23fxXa4xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX4xc63bxX2bxX23xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX1xX88xX2bxX3xXexX1xX76xXdxX3xX23xXdxX6xX2bxX3xX2bxX8cxXbxX3xXexX1xX17xX92xX3xX94xX36xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xX2bxX10dxXd9xX3xX110xX111xX110xX111xX114xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xX0xXdxXd9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX2bxXexX10xX167xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxe965xXdxX28xXexX1x9362xX3xc7d0xX2xX159xXbxX4bx95efxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX30fxX3xX140xX2xX111xXbxX4bxX316xXaxX3xX7xX167xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30fxX5bxX5bxXdxX114xX1fxX6xX29xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX114xX94xX2bxX5bxX2bxX10xX30axX7xX5bxX110xX111xX140xX140xX5bxX2xX2xba59xX28xX2xX2xX111xX140xX157xX2xX140xXexX140xX159xX111xX311xX111xX5xX111xX114xa3c1xXbxX23xd752xX167xX9xX140xX311xX34fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX1xX17xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX25xXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX3dxX1xX3fxXdxX3xXbxX1xX44xX4xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xXaxX3xX30axXdxX28xXexX1xX9xXaxX311xX2xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX140xX2xX111xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX29xX2bxXaxX12xX70xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xXexX88xXdxX3xXc5xX3fxX2bxX23xX3xXexX127xX3xXc5xX146xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX7exX1adxX17xX3xXexX7fxX3xX94xX36xX3xXexX1xX7fxX1b9xX2bxX23xX3xXd9xX88xXdxX3xXcxX1c2xX1c2xX1c4xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xad45xX2bxX23xX3xX35xX262xX3x12309xX10dxX2bxX3xXc5x11bbfxXexX3xa48bxX3xX146xX1xX23fxX3x12148xXdxX450xXd9xX3xX7exX1cxX4xX3xXc5xX3fxX2bxX23xX3xXexX127xX3xXc5xX146xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX7exX1adxX17xX3xXexX7fxX3xX94xX36xX3xXexX1xX7fxX1b9xX2bxX23xX3xXd9xX88xXdxX3xXcxX1c2xX1c2xX1c4xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX4xX1xX29xX3xX1fxXdxX92xXexX30fxX3xX13xX35xX29xX88xXexX3xX7exX8cxX2bxX23xX3xXexX167xX9fxX2bxX3xX5xX39xX2bxX1xX3xX94xdc7dxX4xX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX2bxX1xXfcxXbxX3xX3dxX1xcb03xX17xX3xX2bxX9fxX2bxX3xX28xX137xX4xX1xX3xXc5xX29xX94xXdxX28xX3xX453xX3xX2xX157xX3xX48xX2bxX1xX3xX1xX7fxX130xX2bxX23xX3xX167xX4dxXexX3xX5xX286xX2bxX3xX7exX92xX2bxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX114xX3xXc5xX23fxX3xX2bxX1x93c2xX2bxX23xX3xXexX1xX76xXdxX3xX7exXdxd03dxXd9xXa4xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX4x117e2xX6xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX1fxX137xX3xXexX9fxX3xX5xXdxX32xXexXa4xX3xX2bxX23xX17xX127xX9fxX2bxX3xX5xXdxX32xX17xX3xX3dxX1xX3fxX2bxX23xX3xXexX1xX512xX3xX2bxX1xXfcxXbxXa4xX3xX7xX48xX2bxX3xXbxX1xX4c7xXd9xX3xX3dxX1xX3fxX2bxX23xX3xXexX1xX512xX3xX4bxX17xX4dxXexX114xX3xX124xX130xXdxX3xX94xXfcxX127xXa4xX3xX2bxX1xX507xX2bxX23xX3xX4xX1x9038xX2bxX1xX3xX7xX450xX4xX1xX3xX23xXdxX6xX3xX1xX88xX2bxX3xXexX1xX76xXdxX3xX23xXdxX6xX2bxX3xX2bxX8cxXbxX3xXexX1xX17xX92xXa4xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xX4xX52bxX6xX3xXc5xX1xX58dxX2bxX1xX3xXbxX1xX52bxX3xX2bxX1xX7fxX3xX13xX5xXdxX16xX17xX3xXexX1xX17xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX25xXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX4xX23fxX3xXexX1xX9fxXd9xX3xX4xX1b9xX3xX1xX8cxXdxX3xX7exX512xX3xX3dxX1xX3fxXdxX3xXbxX1xX44xX4xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xXexX167xX29xX2bxX23xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX7exX29xX88xX2bxX3xX3dxX1xX23fxX3xX3dxX1xX10dxX2bxX21xX114xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xX0xXdxXd9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX2bxXexX10xX167xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxX30axXdxX28xXexX1xX30fxX3xX311xX2xX159xXbxX4bxX316xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX30fxX3xX13fxX159xX34fxXbxX4bxX316xXaxX3xX7xX167xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30fxX5bxX5bxXdxX114xX1fxX6xX29xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX114xX94xX2bxX5bxX2bxX10xX30axX7xX5bxX110xX111xX140xX140xX5bxX2xX2xX34fxX28xX2xX2xX2xX111xX34fxX110xX311xXexX140xX259xX259xX311xX140xX5xX111xX114xX361xXbxX23xX364xX167xX9xX159xX157xX157xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX1xX17xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX25xXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX3dxX1xX3fxXdxX3xXbxX1xX44xX4xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xXaxX3xX30axXdxX28xXexX1xX9xXaxX311xX2xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX13fxX159xX34fxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX29xX2bxXaxX12x119ffxX1xX450xX4xX1xX3xX7xX88xX2bxX3xX230xX88xXdxX3xX124xX36xX2bxX23xX3xX1cexX110xX311xX13fxX3xX7exX7fxX76xX2bxX23xX3xXcxX167xX1adxX2bxX3xX146xX1xX25xXa4xX3xXcxX146xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX1ecxX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xX140xX110xX3xXexX167xXdxX32xX17xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xXexX1xX10xX29xX3xX4xX1xX58dxX2bxX1xX3xX7xX450xX4xX1xX3xX1xX164xX3xXexX167xX80xX3xX28xX137xX4xX1xX3xXc5xX29xX94xXdxX28xX3xX144xX3xX2xX157xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xXc5xX29bxX2bxX23xX3xX94xX1efxX6xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xX1xX1b9xX2bxX3xX140xX110xX3xXexX167xXdxX32xX17xX3xX7exX262xX2bxX23xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX140xX114xX110xX13fxX110xX3xXd9xX0xX7xX17xXbxX12xX110xX0xX5bxX7xX17xXbxX12xX3xX7exX4dxXexX3xX2bxX10dxXd9xX3xX110xX111xX110xX111xXa4xX3xXc5xX3fxX2bxX23xX3xXexX127xX3xXc5xX146xX3xX1c4xX17xX3xX5xX137xX4xX1xX3xXcxX1xX7fxX1b9xX2bxX23xX3xXd9xX88xXdxX3xX230xX88xXdxX3xX124xX36xX2bxX23xX3xX1cexX110xX311xX13fxX3xX7exX7fxX76xX2bxX23xX3xXcxX167xX1adxX2bxX3xX146xX1xX25xXa4xX3xXcxX146xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX1ecxX3xX2bxX1xX7fxX3xX7exX7fxX80xX4xX3xXexXdxX92xXbxX3xXexX1xX9fxXd9xX3xX7exX8cxX2bxX23xX3xX5xX4b8xX4xX3xX7exX512xX3xXexXdxX92xXbxX3xXexX44xX4xX3xX1xX29xX88xXexX3xX7exX8cxX2bxX23xX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX114xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xX13xXcxX167xX7fxX286xX4xX3xX7exX23fxXa4xX3xX4xX3fxX2bxX23xX3xXexX127xX3xX4xX29bxX2bxX23xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX1xX88xX2bxX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xX311xX3xXexX1xX450xX2bxX23xX3xX94xX36xX3xX23xXdxX6xX3xX1xX88xX2bxX3xXexX1xX17xX92xX3xX23xXdxX450xX3xXexX167xX137xX3xX23xXdxX6xX3xXexX10dxX2bxX23xX3xX259xX3xXexX1xX450xX2bxX23xX114xX3xX134xX10dxXd9xX3xX2bxX6xX127xXa4xX3xX28xX17xX3xX5xX137xX4xX1xX3xX23xX1adxX2bxX3xX2bxX1xX7fxX3xX1fxX137xX3xXexX9fxX3xX5xXdxX32xXexX3xX28xX29xX3xX28xX137xX4xX1xX3xXc5xX29xX94xXdxX28xX3xX453xX3xX2xX157xX3xX2bxX9fxX2bxX3xX2bxX1xX507xX2bxX23xX3xX4xX1xX58dxX2bxX1xX3xX7xX450xX4xX1xX3xX7fxX17xX3xX7exb2ddxXdxX3xXexX1xX17xX92xX3xX7exX987xX3xX23xX23fxXbxX3xXbxX1xX1adxX2bxX3xX23xXdxX25xXbxX3xX7exde29xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX4xX1xX25xX2bxX23xX3xXexX3fxXdxX3xX4xX23fxX3xXexX1xX9fxXd9xX3xXexXdxX16xX2bxX3xX7exX512xX3xXexX167xX48xX3xX5xX987xXdxX3xX2bxX23xf991xX2bxX3xX1xX36xX2bxX23xX3xX94xX36xX3xX4xX1adxXd9xX3xX4xX4b8xX3xXexX167xX29xX2bxX23xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX7exX29xX88xX2bxX3xX3dxX1xX23fxX3xX3dxX1xX10dxX2bxX21xX3xX144xX3xX124xX36xX3xXcxX167xX1adxX2bxX3xXcxX1xX137xX3xX14xXdxX2bxX1xX3xX459xXdxX6xX2bxX23xXa4xX3xX459xXdxX450xXd9xX3xX7exX1cxX4xX3xXc5xX3fxX2bxX23xX3xXexX127xX3xXc5xX146xX3xX1c4xX17xX3xX5xX137xX4xX1xX3xXcxX1xX7fxX1b9xX2bxX23xX3xXd9xX88xXdxX3xX230xX88xXdxX3xX124xX36xX2bxX23xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX6xX127xX114xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xXcxX58dxX2bxX1xX3xX7exX92xX2bxX3xXexX1xX76xXdxX3xX7exXdxX512xXd9xX3xX1xXdxX32xX2bxX3xXexX88xXdxXa4xX3xXc5xX44xX4xX3xXexX1xX17xX92xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX7exX987xX3xX1fxX6xX2bxX3xX1xX36xX2bxX1xX3xX2xX13fxX3xX139xX17xX127xX92xXexX3xX7exX137xX2bxX1xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xX4xX1xX29xX3xX4xX450xX4xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xXexX167xX9fxX2bxX3xX7exX137xX6xX3xX1fxX36xX2bxX3xX94xX286xXdxX3xXexX20xX2bxX23xX3xX7xX1cxX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX92xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xX1xX1b9xX2bxX3xX2xXa4xX2xX3xXexc918xX3xX7exX262xX2bxX23xX114xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xX35xXdxX32xX2bxX3xX2bxX6xX127xXa4xX3xXc5xX44xX4xX3xXexX1xX17xX92xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX7exX6xX2bxX23xX3xXexX167xXdxX512xX2bxX3xX3dxX1xX6xXdxX3xX134xX23xX1xX137xX3xX139xX17xX127xX92xXexX3xX7xX1cxX3xX2xX2xX311xX5bxX110xX111xX110xX111xX5bxX143xX35xX2xX140xX3xX94xX16xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xX259xX111xX1fexX3xX7xX1cxX3xXexX1xX17xX92xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX1xXfcxXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xXbxX1xX48xXdxX3xX2bxX8cxXbxX3xX4xX52bxX6xX3xX2bxX10dxXd9xX3xX110xX111xX110xX111xX3xX7exX1cxXdxX3xX94xX286xXdxX3xXexX167xX7fxX76xX2bxX23xX3xX1xX80xXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX4xX23fxX3xXexX20xX2bxX23xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX10dxXd9xX3xX110xX111xX110xX111xX3xX3dxX1xX3fxX2bxX23xX3xX139xX17xX450xX3xX110xX111xX111xX3xXexXb0dxX3xX7exX262xX2bxX23xX114xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xX0xXdxXd9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX2bxXexX10xX167xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxX30axXdxX28xXexX1xX30fxX3xX311xX2xX159xXbxX4bxX316xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX30fxX3xX140xX2xX111xXbxX4bxX316xXaxX3xX7xX167xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30fxX5bxX5bxXdxX114xX1fxX6xX29xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX114xX94xX2bxX5bxX2bxX10xX30axX7xX5bxX110xX111xX140xX140xX5bxX2xX2xX34fxX28xX2xX2xX2xX110xX140xX159xX311xXexX159xX311xX311xX259xX311xX5xX111xX114xX361xXbxX23xX364xX167xX9xX34fxX34fxX34fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX1xX17xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX25xXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX3dxX1xX3fxXdxX3xXbxX1xX44xX4xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xXaxX3xX30axXdxX28xXexX1xX9xXaxX311xX2xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX140xX2xX111xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX29xX2bxXaxX12xXc5xX450xX2bxX3xX1fxX8cxX3xXc5xX1xXdxX3xX4xX44xX4xX3xXexX1xX17xX92xX3xX757xX1xX17xX3xX94xX4b8xX4xX3xXcxX146xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX144xX3xXc5xX4c7xXd9xX3x8a02xX17xX127xX9fxX2bxX3xX1xX164xX3xXexX167xX80xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xXexX1xX4b8xX4xX3xX1xXdxX32xX2bxX3xX1xX262xX3xX7xX1b9xX3xXexX1xX52bxX3xXexX44xX4xX3xXd9xXdxcd50xX2bxX3xX23xXdxX48xXd9xX3xXexX1xX17xX92xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xX444xX2bxX23xX3xX134xX23xX17xX127xXd76xX2bxX3xXc5xX48xX2bxX1xX3xX124xX48xX127xX3xX453xX3xXcxX167xX7fxX130xX2bxX23xX3xXbxX1xe556xX2bxX23xX3xXcxX17xX127xX9fxX2bxX3xXexX167xX17xX127xX16xX2bxXa4xX3xX1xX164xX3xXexX167xX80xX3xX2bxX23xX7fxX76xXdxX3xX2bxX8cxXbxX3xXexX1xX17xX92xX3xX1cexXc5xX44xX4xX3xXexX1xX17xX92xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX1ecxX3xX4xX1xX29xX3xX1fxXdxX92xXexX30fxX3xX13xX134xX1xX507xX2bxX23xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xX259xX111xX1fexX3xXexX1xX17xX92xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX1xXfcxXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX2bxX10dxXd9xX3xX110xX111xX110xX111xX3xX4xX23fxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xXexX1xX17xX3xX3dxX1xX3fxX2bxX23xX3xX139xX17xX450xX3xX110xX111xX111xX3xXexXb0dxX3xX7exX262xX2bxX23xX114xX3xX35xXdxX32xX2bxX3xX2bxX6xX127xXa4xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX3dxX1xXdxX3xXexX88xXd9xX3xX2bxX8cxXbxX3xXexX1xX17xX92xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX1xXfcxXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xXexX1xX10xX29xX3xX139xX17x9f23xX3xX2bxX92xX17xX3xXexX4b8xX3xXexX58dxX2bxX1xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xXexX1xX17xX3xXexX167xX29xX2bxX23xX3xX2bxX10dxXd9xX3xXexX1x1121dxX3xX7x93dbxX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xX5xX17xX3fxX2bxX114xX3xXcxX17xX127xX3xX2bxX1xXdxX9fxX2bxXa4xX3xXexX1xX7fxX76xX2bxX23xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xXexX1xX4b8xX4xX3xX1xXdxX32xX2bxX3xX139xX17xX127xX92xXexX3xXexX29xX450xX2bxX3xXexX1xX17xX92xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX1xXfcxXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX94xX36xX29xX3xX2bxX10dxXd9xX3xX110xX111xX110xX2xX3xX2bxX9fxX2bxX3xX4xX1xX58dxX2bxX1xX3xX7xX450xX4xX1xX3xX2bxX36xX127xX3xX7xXed6xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX450xXbxX3xX28xX44xX2bxX23xX3xX3dxX1xXdxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xXexX1xX4b8xX4xX3xX1xXdxX32xX2bxX3xX139xX17xX127xX92xXexX3xXexX29xX450xX2bxX21xX114xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xX0xXdxXd9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX2bxXexX10xX167xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxX30axXdxX28xXexX1xX30fxX3xX311xX2xX159xXbxX4bxX316xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX30fxX3xX140xX2xX111xXbxX4bxX316xXaxX3xX7xX167xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30fxX5bxX5bxXdxX114xX1fxX6xX29xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX114xX94xX2bxX5bxX2bxX10xX30axX7xX5bxX110xX111xX140xX140xX5bxX2xX2xX34fxX28xX2xX2xX2xX110xX259xX159xX159xXexX157xX311xX34fxX140xX159xX5xX111xX114xX361xXbxX23xX364xX167xX9xX259xX110xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX1xX17xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX25xXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX3dxX1xX3fxXdxX3xXbxX1xX44xX4xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xXaxX3xX30axXdxX28xXexX1xX9xXaxX311xX2xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX140xX2xX111xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX6xXbxXexXdxX29xX2bxXaxX12xXc5xX3fxX2bxX23xX3xXexX127xX3xXc5xX146xX3xXcxX1xX7fxX1b9xX2bxX23xX3xXd9xX88xXdxX3x1085exX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX1cexX7xX1cxX3xX157xX311xX3xXcxX167xX1adxX2bxX3xX146xX1xX25xXa4xX3xXcxX146xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xX2xX34fxX159xX3xXexX167xXdxX32xX17xX3xX7exX262xX2bxX23xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xXcxX1xX17xX92xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX1xXfcxXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX139xX17xX127xX92xXexX3xXexX29xX450xX2bxX3xX94xX36xX29xX3xXexX1xX450xX2bxX23xX3xX259xX5bxX110xX111xX110xX2xX114xX3xcdffxX286xX4xX3xXexX58dxX2bxX1xXa4xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX4xX23fxX3xXexX167xX9fxX2bxX3xX13fxX111xX1fexX3xXexX20xX2bxX23xX3xX7xX1cxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX4xX23fxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xXexX1xX17xX3xX3dxX1xX3fxX2bxX23xX3xX139xX17xX450xX3xX110xX111xX111xX3xXexXb0dxX3xX7exX262xX2bxX23xX114xX3xX124xX130xXdxX3xX94xXfcxX127xXa4xX3xX7xX1cxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxXa4xX3xX1xX80xXbxX3xXexX450xX4xX3xX4bxX987xXa4xX3xX1xX8cxX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xXexX1xX44xX3xX1xX7fxX130xX2bxX23xX3xX134xX23xX1xX137xX3xX139xX17xX127xX92xXexX3xX7xX1cxX3xX2xX2xX311xX5bxX110xX111xX110xX111xX5bxX143xX35xX2xX140xX3xX5xX36xX3xX167xX4dxXexX3xX5xX286xX2bxX114xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX12xX35xXdxX32xX2bxX3xX2bxX6xX127xXa4xX3xXc5xX44xX4xX3xXexX1xX17xX92xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX94xe5faxX2bxX3xX7exX6xX2bxX23xX3xXexX58dxX4xX1xX3xX4xX4b8xX4xX3xX1xX164xX3xXexX167xX80xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX1xX29xX36xX2bxX3xXexX1xXdxX32xX2bxX3xX1xX262xX3xX7xX1b9xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xX2xX159xX1fexX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xX2bxX10dxXd9xX3xX110xX111xX110xX111xX3xX94xX36xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xX259xX111xX1fexX3xXexX1xX17xX92xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX1xXfcxXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX2bxX10dxXd9xX3xX110xX111xX110xX111xX3xX7exX1cxXdxX3xX94xX286xXdxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX4xX23fxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xXexX1xX17xX3xX3dxX1xX3fxX2bxX23xX3xX139xX17xX450xX3xX110xX111xX111xX3xXexXb0dxX3xX7exX262xX2bxX23xX114xX0xX5bxXbxX12xX0xX1fxX5xX29xX4xX3dxX139xX17xX29xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX167xXdxX4xX1xX28xX6xX2bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX124xX29xX28xX127xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4bxXexX144xX6xX5xXdxX23xX2bxX30fxX3xX361xX17xX7xXexXdxc4a3xX127xX316xXaxX12xX230xX1cxXdxX3xXexX7fxX80xX2bxX23xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX23xXdxX48xXd9xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xX5xX36xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxXa4xX3xXexX20xX3xX4xX1xd1d4xX4xXa4xX3xX1xX8cxX3xX23xXdxX6xX3xX7exXed3xX2bxX1xXa4xX3xX4xX450xX3xX2bxX1xX9d4xX2bxX3xX7exX6xX2bxX23xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX134xX1xX36xX3xX2bxX7fxX286xX4xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xXexX167xX4b8xX4xX3xXexXdxX92xXbxX3xXexX1xX10xX29xX3xX139xX17xX127xX92xXexX3xX7exX137xX2bxX1xX3xX1xX29xb890xX4xX3xX1xX80xXbxX3xX7exX262xX2bxX23xX3xX4xX52bxX6xX3xX4xX1b9xX3xX139xX17xX6xX2bxX3xX2bxX1xX36xX3xX2bxX7fxX286xX4xX3xX4xX23fxX3xXexX1xX4c7xXd9xX3xX139xX17xX127xX16xX2bxX3xX28xX7fxX286xXdxX3xX1xXed3xX2bxX1xX3xXexX1xX138cxX4xX3xXexX167xX48xX3xXexXdxX16xX2bxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xX1xX36xX2bxX23xX3xX2bxX10dxXd9xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX2bxX23xX1efxX2bxX23xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xXexX1efxX3xX2xX159xX3xX2bxX23xX36xX127xX3xXexX167xX130xX3xX5xX9fxX2bxX3xX28xX29xX3xX48xX2bxX1xX3xX1xX7fxX130xX2bxX23xX3xX4xX52bxX6xX3xX28xX137xX4xX1xX3xXc5xab6dxX44bxX10b7xX1c4xX144xX2xX157xX114xX3xX143xX17xX127xX3xX7exX137xX2bxX1xX3xX2bxX36xX127xX3xX450xXbxX3xX28xX44xX2bxX23xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX48xX3xXexX167xX7fxX76xX2bxX23xX3xX1xX80xXbxX3xX2bxX23xX7fxX76xXdxX3xXexX1xX17xX9fxX3xX7exX4dxXexX3xX4xX23fxX3xX2bxX1xXdxX16xX17xX3xX1xX29xX88xXexX3xX7exX8cxX2bxX23xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX3dxX1xX450xX4xX3xX2bxX1xX6xX17xX3xX2bxX1xX7fxX2bxX23xX3xX4xX1xc214xX3xX2bxX23xX1efxX2bxX23xX3xXd9xX8cxXexX3xX1xX29xX88xXexX3xX7exX8cxX2bxX23xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xXexX88xXdxX3xX3dxX1xX17xX3xX7exX4dxXexXa4xX3xXexX1xb02exX6xX3xX7exX4dxXexX3xX7exX6xX2bxX23xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX134xX1xX36xX3xX2bxX7fxX286xX4xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX17xX9fxX3xXexX167xX4b8xX4xX3xXexXdxX92xXbxX114xX3xXcxX1xX76xXdxX3xX23xXdxX6xX2bxX3xX450xXbxX3xX28xX44xX2bxX23xX3xX4xX1xX58dxX2bxX1xX3xX7xX450xX4xX1xX3xX7exX92xX2bxX3xX1xX92xXexX3xX2bxX23xX36xX127xX3xX259xX2xX5bxX2xX110xX5bxX110xX111xX110xX111xX114xX3xX44bxXed3xX3xX94xXfcxX127xXa4xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX3dxX1xXdxX3xXexX1xX4dxX127xX3xXd9xXed3xX2bxX1xX3xX2bxbc21xXd9xX3xXexX167xX29xX2bxX23xX3xXexX167xX7fxX76xX2bxX23xX3xX1xX80xXbxX3xX7exX7fxX80xX4xX3xXexX1xX44xX3xX1xX7fxX130xX2bxX23xX3xXexX1xXed3xX3xX5xXdxX9fxX2bxX3xX1xX32xX3xXexX167xX4b8xX4xX3xXexXdxX92xXbxX3xX94xX286xXdxX3xX2bxX23xX36xX2bxX1xX3xX7exX512xX3xX7exX7fxX80xX4xX3xX1xX164xX3xXexX167xX80xX114xX0xX5bxXbxX12xX0xX28xXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX17xXexX1xX29xX167xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4bxXexX144xX6xX5xXdxX23xX2bxX30fxX3xX167xXdxX23xX1xXexX316xXaxX12xX0xX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xX146xX1xX23fxX3xXc5xX44xX4xX3xXexX167xX7fxX130xX2bxX23xX3xXc5xX44xX4xX3xXexX1xX17xX92xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xXcxX167xX7fxX1b9xX2bxX23xX3xX143xX17xX6xX2bxX23xX3xX14xX29xX2bxX23xX0xX5bxX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xX0xX5bxX28xXdxX94xX12xX0xX5bxX1fxX5xX29xX4xX3dxX139xX17xX29xXexX10xX12xX0xX28xXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX167xX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xX0xXdxXd9xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc5xX10xX2bxXexX10xX167xX3xX28xXexX1xX17xXd9xX1fxX3xX28xX1xXdxX28xX10xXaxX3xX7xXexX127xX5xX10xX9xXaxX30axXdxX28xXexX1xX30fxX3xX311xX2xX159xXbxX4bxX316xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX30fxX3xX140xX2xX111xXbxX4bxX316xXaxX3xX7xX167xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX30fxX5bxX5bxXdxX114xX1fxX6xX29xX1xX6xXexXdxX2bxX1xX114xX94xX2bxX5bxX2bxX10xX30axX7xX5bxX110xX111xX140xX140xX5bxX2xX110xX13fxX28xX110xX111xX159xX140xX311xX140xX34fxXexX157xX111xX157xX157xX259xX5xX111xX114xX361xXbxX23xX364xX167xX9xX259xX2xX111xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX1xX17xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX25xXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX3dxX1xX3fxXdxX3xXbxX1xX44xX4xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xXaxX3xX30axXdxX28xXexX1xX9xXaxX311xX2xX159xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX140xX2xX111xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xX0xX5bxX28xXdxX94xX12xX0xX28xXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xX167xX10xX5xX6xXexX10xX28xXaxX12xX0xX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xXcxXdxX2bxX3xX5xXdxX9fxX2bxX3xX139xX17xX6xX2bxX30fxX0xX5bxX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX144xXexX1xX17xXd9xX1fxX144xX6xX2bxX28xX144xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX134xX7fxX286xX4xX3xX167xX25xXexX21xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX23xX9d4xX2bxX3xX7xX450xX4xX1xX3xX130xX3xXcxX146xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xXaxX3xX1xX167xX10xX134fxX9xXaxX5bxX3dxXdxX2bxX1xX144xXexX10xX5bxX2bxX17xX29xX4xX144xX167xX17xXexX144xXexX1xX17xX144xX2bxX23xX6xX2bxX144xX7xX6xX4xX1xX144xX29xX144xXexXbxX144xX1xX6xX144xXexXdxX2bxX1xX5bxX2xX157xX157xX159xX259xX159xX114xX1xXexXd9xXaxX12xX0xXdxXd9xX23xX3xX7xX167xX4xX9xXaxX5bxXd9xX10xX28xXdxX6xX5bxX2xX110xX111xX5bxX2bxX10xX30axX7xX5bxX110xX111xX111xX13fxX5bxX2xX259xX111xX28xX111xX111xX13fxX159xX111xX111xX2xXexX110xX34fxX110xX259xX5xX157xX144xX94xX4xX144xX7xX114xX361xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX1xX17xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX25xXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX3dxX1xX3fxXdxX3xXbxX1xX44xX4xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX28xXdxX94xX12xX0xX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX134xX7fxX286xX4xX3xX167xX25xXexX21xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX23xX9d4xX2bxX3xX7xX450xX4xX1xX3xX130xX3xXcxX146xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xXaxX3xX1xX167xX10xX134fxX9xXaxX5bxX3dxXdxX2bxX1xX144xXexX10xX5bxX2bxX17xX29xX4xX144xX167xX17xXexX144xXexX1xX17xX144xX2bxX23xX6xX2bxX144xX7xX6xX4xX1xX144xX29xX144xXexXbxX144xX1xX6xX144xXexXdxX2bxX1xX5bxX2xX157xX157xX159xX259xX159xX114xX1xXexXd9xXaxX12xX13xX134xX7fxX286xX4xX3xX167xX25xXexX21xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX23xX9d4xX2bxX3xX7xX450xX4xX1xX3xX130xX3xXcxX146xX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xXcxX167xX29xX2bxX23xX3xX259xX3xXexX1xX450xX2bxX23xX3xX4xX17xX1cxXdxX3xX2bxX10dxXd9xX3xX110xX111xX110xX111xXa4xX3xXexX1xX36xX2bxX1xX3xXbxX1xX1cxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xXbxX1xX48xXdxX3xXexX1xX17xX3xXexX1xX9fxXd9xX3xX1xX1b9xX2bxX3xX110xX140xX157xX3xXexXb0dxX3xX7exX262xX2bxX23xX3xX2bxX507xX6xX3xXd9xX286xXdxX3xX1xX29xX36xX2bxX3xXexX1xX36xX2bxX1xX3xX3dxX92xX3xX1xX29xX88xX4xX1xX3xX7exX16xX3xX167xX6xX3xX1cexXexX167xX9fxX2bxX3xX13fxX259xX111xX3xXexXb0dxX3xX7exX262xX2bxX23xX1ecxX114xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX28xXdxX94xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44bxX7fxX80xXexX3xXexX167xX130xX3xX2bxX23xX88xXdxX3xX28xX29xX3xXc5xX29xX94xXdxX28xX144xX2xX157xXa4xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX130xX3xX35xX262xX2bxX23xX3xX14xX39xX2bxX1xX3xXd9xX130xX3xX167xX8cxX2bxX23xX3xXexX1xX137xX3xXexX167xX7fxX76xX2bxX23xX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxX1xX4c7xX17xXaxX3xX1xX167xX10xX134fxX9xXaxX5bxX4xX29xX2bxX23xX144xX2bxX23xX1xXdxX10xXbxX5bxX94xX17xX29xXexX144xXexX167xX29xX144xX2bxX23xX6xXdxX144xX28xX29xX144xX4xX29xX94xXdxX28xX144xX2xX157xX144xX28xX29xX6xX2bxX1xX144xX2bxX23xX1xXdxX10xXbxX144xX29xX144xX1xX29xX2bxX23xX144xX5xXdxX2bxX1xX144xXd9xX29xX144xX167xX29xX2bxX23xX144xXexX1xXdxX144xXexX167xX17xX29xX2bxX23xX144xX4bxX17xX6xXexX144xX3dxX1xX6xX17xX5bxX2xX157xX34fxX34fxX34fxX157xX114xX1xXexXd9xXaxX12xX0xXdxXd9xX23xX3xX7xX167xX4xX9xXaxX5bxXd9xX10xX28xXdxX6xX5bxX2xX110xX111xX5bxX2bxX10xX30axX7xX5bxX110xX111xX259xX140xX5bxX2xX140xX111xX28xX311xX111xX13fxX259xX259xX259xX140xXexX159xX34fxX311xX259xX2xX5xX111xX114xX361xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX1xX17xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX25xXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX3dxX1xX3fxXdxX3xXbxX1xX44xX4xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX28xXdxX94xX12xX0xX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44bxX7fxX80xXexX3xXexX167xX130xX3xX2bxX23xX88xXdxX3xX28xX29xX3xXc5xX29xX94xXdxX28xX144xX2xX157xXa4xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX130xX3xX35xX262xX2bxX23xX3xX14xX39xX2bxX1xX3xXd9xX130xX3xX167xX8cxX2bxX23xX3xXexX1xX137xX3xXexX167xX7fxX76xX2bxX23xX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxX1xX4c7xX17xXaxX3xX1xX167xX10xX134fxX9xXaxX5bxX4xX29xX2bxX23xX144xX2bxX23xX1xXdxX10xXbxX5bxX94xX17xX29xXexX144xXexX167xX29xX144xX2bxX23xX6xXdxX144xX28xX29xX144xX4xX29xX94xXdxX28xX144xX2xX157xX144xX28xX29xX6xX2bxX1xX144xX2bxX23xX1xXdxX10xXbxX144xX29xX144xX1xX29xX2bxX23xX144xX5xXdxX2bxX1xX144xXd9xX29xX144xX167xX29xX2bxX23xX144xXexX1xXdxX144xXexX167xX17xX29xX2bxX23xX144xX4bxX17xX6xXexX144xX3dxX1xX6xX17xX5bxX2xX157xX34fxX34fxX34fxX157xX114xX1xXexXd9xXaxX12xX44bxX7fxX80xXexX3xXexX167xX130xX3xX2bxX23xX88xXdxX3xX28xX29xX3xXc5xX29xX94xXdxX28xX144xX2xX157xXa4xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX130xX3xX35xX262xX2bxX23xX3xX14xX39xX2bxX1xX3xXd9xX130xX3xX167xX8cxX2bxX23xX3xXexX1xX137xX3xXexX167xX7fxX76xX2bxX23xX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxX1xX4c7xX17xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xX35xX7fxX286xX2bxX23xX3xX7exX92xX2bxX3xX7xX48xX2bxX3xXbxX1xX4c7xXd9xX3xX4xX23fxX3xXexX1xX92xX3xXd9xX88xX2bxX1xX3xX4xX88xX2bxX1xX3xXexX167xX6xX2bxX1xXa4xX3xX2bxX164xX3xX5xX4b8xX4xX3xXexXed3xXd9xX3xX3dxXdxX92xXd9xX3xXexX1xX137xX3xXexX167xX7fxX76xX2bxX23xX3xXd9xX286xXdxXa4xX3xX4xX450xX4xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxX1xX4c7xX17xX3xXexX88xXdxX3xXcxXd42xX3xX35xX262xX2bxX23xX3xX14xX39xX2bxX1xX3xX1cexX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX1ecxX3xX7exX6xX2bxX23xX3xXexX4b8xX3xXexXdxX2bxX3xX4xX450xX2bxX3xX7exX58dxX4xX1xX3xX4xX450xX4xX3xXd9xX44xX4xX3xXexXdxX9fxX17xX3xXexX167xX29xX2bxX23xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX7exX29xX88xX2bxX3xX3dxX1xX23fxX3xX3dxX1xX10dxX2bxX3xX28xX29xX3xX48xX2bxX1xX3xX1xX7fxX130xX2bxX23xX3xX4xX52bxX6xX3xX7exX88xXdxX3xX28xX137xX4xX1xX3xXc5xX29xX94xXdxX28xX144xX2xX157xX114xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX28xXdxX94xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX88xX4xX1xX3xX35xX36xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX23xX9d4xX2bxX3xX7xX450xX4xX1xX3xXexX10dxX2bxX23xX3xX2xX110xX311xX1fexX3xX7xX29xX3xX94xX286xXdxX3xX4x9bf2xX2bxX23xX3xX3dx11fd9xXaxX3xX1xX167xX10xX134fxX9xXaxX5bxX28xX6xX17xX144xXexX17xX5bxXexX1xX6xX4xX1xX144xX1xX6xX144xXexX1xX17xX144xX2bxX23xX6xX2bxX144xX7xX6xX4xX1xX144xXexX6xX2bxX23xX144xX2xX110xX311xX144xX7xX29xX144xX94xX29xXdxX144xX4xX17xX2bxX23xX144xX3dxX127xX5bxX2xX157xX34fxX34fxX110xX259xX114xX1xXexXd9xXaxX12xX0xXdxXd9xX23xX3xX7xX167xX4xX9xXaxX5bxXd9xX10xX28xXdxX6xX5bxX2xX110xX111xX5bxX2bxX10xX30axX7xX5bxX110xX111xX259xX140xX5bxX2xX2xX111xX28xX159xX111xX157xX111xX140xX110xX259xXexX110xX34fxX34fxX259xX5xX13fxX144xX2xX2xX111xX28xX140xX2xX2xX140xX111xX2xX13fxXexX159xX140xX13fxX140xX157xX5xX111xX114xX361xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX16xX17xX3xXexX1xX17xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXdxX25xXbxX3xX28xX29xX6xX2bxX1xX3xX2bxX23xX1xXdxX32xXbxX3xX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX3xX3dxX1xX3fxXdxX3xXbxX1xX44xX4xX3xX7xX48xX2bxX3xX4bxX17xX4dxXexX3xX3dxXdxX2bxX1xX3xX28xX29xX6xX2bxX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX28xXdxX94xX12xX0xX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX88xX4xX1xX3xX35xX36xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX23xX9d4xX2bxX3xX7xX450xX4xX1xX3xXexX10dxX2bxX23xX3xX2xX110xX311xX1fexX3xX7xX29xX3xX94xX286xXdxX3xX4xX1e26xX2bxX23xX3xX3dxX1e2bxXaxX3xX1xX167xX10xX134fxX9xXaxX5bxX28xX6xX17xX144xXexX17xX5bxXexX1xX6xX4xX1xX144xX1xX6xX144xXexX1xX17xX144xX2bxX23xX6xX2bxX144xX7xX6xX4xX1xX144xXexX6xX2bxX23xX144xX2xX110xX311xX144xX7xX29xX144xX94xX29xXdxX144xX4xX17xX2bxX23xX144xX3dxX127xX5bxX2xX157xX34fxX34fxX110xX259xX114xX1xXexXd9xXaxX12xXcxX1xX88xX4xX1xX3xX35xX36xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX23xX9d4xX2bxX3xX7xX450xX4xX1xX3xXexX10dxX2bxX23xX3xX2xX110xX311xX1fexX3xX7xX29xX3xX94xX286xXdxX3xX4xX1e26xX2bxX23xX3xX3dxX1e2bxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX167xX29xX2bxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX28xXaxX12xXcxX58dxX2bxX1xX3xX7exX92xX2bxX3xX2bxX23xX36xX127xX3xX110xX13fxX5bxX13fxXa4xX3xXexX20xX2bxX23xX3xXexX1xX17xX3xX2bxX23xX9d4xX2bxX3xX7xX450xX4xX1xX3xXexX167xX9fxX2bxX3xX7exX137xX6xX3xX1fxX36xX2bxX3xX1xX17xX127xX32xX2bxX3xXcxX1xX88xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX1cexX35xX36xX3xXcxX39xX2bxX1xX1ecxX3xX7exX88xXexX3xX110xX157xX110xX3xXexXb0dxX3xX7exX262xX2bxX23xXa4xX3xX1fxX15bcxX2bxX23xX3xX34fxX157xX1fexX3xX28xX4b8xX3xXexX29xX450xX2bxX3xXexX14fbxX2bxX1xX3xX23xXdxX6xX29xXa4xX3xXexX10dxX2bxX23xX3xX2xX110xX311xX1fexX3xX7xX29xX3xX94xX286xXdxX3xX4xX1e26xX2bxX23xX3xX3dxX1e2bxX114xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX28xXdxX94xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX17xX5xX12xX0xX28xXdxX94xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX167xXaxX12xX0xX5bxX28xXdxX94xX12xX0xX5bxX28xXdxX94xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX17xXexX1xX29xX167xXaxX12xX146xX1xX6xX2bxX3xXcxX167xX9d4xXd9xX0xX5bxXbxX12
Phan Trâm