Tăng cường 500 công nhân viên khắc phục hậu quả, sớm cấp điện trở lại
(Baohatinh.vn) - Cho đến sáng nay (18/9), toàn bộ huyện Kỳ Anh chưa có điện, 9 xã phường thị xã Kỳ Anh và 9 xã của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vẫn chưa cấp được điện trở lại.
748ex7cfexe394xb04fx111f8xbdc6xaa90xe5b7x8683xX7xc68ex891cxec85xe752x84f1xa9e1xX5x793dxXaxe4a0xXcxbedfxed4exdc64xX3xX4x9304x802cxX15xX16xX3xd065xd805xX1fxX3xX4x990exX15xX16xX3xX15xX1x1005fxX15xX3x91bbxXdx10390xX15xX3xae85xX1x9a6bxX4xX3xXbxX1x11196xX4xX3xX1x87a7xa81axX3x11bd1xX3dxca27x9725xX3xX7xd853xcdfexX3xX4x10ed8xXbxX3x121fcxXdxbca2xX15xX3xXexafd9x103cbxX3xX5x10256xXdxX0x11f23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxda03xX10xX6xf449xXaxX12xd3f3xX1x123ccxX3xX4cx12298xX15xX3xX7x106e1xX15xX16xX3xX15xX6x9a69xX3xaa83xX2x10155xX59x9be0x96cdxX42xX3xXexX70xdf18xX15xX3x8e8dxa3ffxX3xX1xX3dxX7dxX4exX15xX3x9213xe9ffxX3x11e9bxX15xX1xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4x8376xX3xX4cxXdxX4exX15xX42xX3xX83xX3x1038ex10f42xX3xXbxX1xX19xX1axX15xX16xX3xXexX1xf8d7xX3xXacxXadxX3xX95xX96xX3xX98xX15xX1xX3xX2cxX89xX3xX83xX3xXacxXadxX3xX4xf07axX6xX3xX1xX3dxX7dxX4exX15xX3xX6ex11c78xX46xX3xca47xX3dxX7dxX2exX15xX3xX7fxX68xX89xX3xXcxadb3xX15xX1xX84xX3xX2cx97c9xX15xX3xX4xX1xX19xX6xX3xX4xX49xXbxX3xX4cxX19xbc1dxX4xX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX52xX53xX3xX5xX56xXdx9435xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx116a0xX70xX6bxX7dxXaxX12xX0xXdxX46xX16xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxd70cxX59xX59xXdxX108xX8cxX6xX70xX1xX6xXexXdxX15xX1xX108xX2cxX15xX59xX15xX10xc2d2xX7xX59xX2xca3axa5e4xX81xX59xX2xX1fx11d19xX6bxX2xX2xX14axX1exX83xX2xX1exXex7e08xeb40xX144xX5xX1fxX108xd670xXbxX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6bxXexX1xX12cxX154xX1fxX1fxXbxXacxab6fxX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX155xX1fxX1fxXbxXacxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX6xX15xX16xX3xX4xX3dxX70xX15xX16xX3xX1exX1fxX1fxX3xX4xX70xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX2cxXdxX10xX15xX3xX31xX1xX6xX4xX3xXbxX1xX3dxX4xX3xX1xX6xX3dxX3xX3fxX3dxX6xX3xX7xX70xX46xX3xX4xX6xXbxX3xX6bxXdxX10xX15xX3xXexX52xX70xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX70xX6bxX7dxXaxX12xX0xXdxX46xX16xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX59xX59xXdxX108xX8cxX6xX70xX1xX6xXexXdxX15xX1xX108xX2cxX15xX59xX15xX10xX140xX7xX59xX2xX144xX145xX81xX59xX2xX1fxX14axX6bxX2xX2xX14axX1exX83xX2xX1exXexX155xX154xX83xX5xX2xX108xX15axXbxX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6bxXexX1xX12cxX154xX1fxX1fxXbxXacxX171xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX155xX1fxX1fxXbxXacxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX6xX15xX16xX3xX4xX3dxX70xX15xX16xX3xX1exX1fxX1fxX3xX4xX70xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX2cxXdxX10xX15xX3xX31xX1xX6xX4xX3xXbxX1xX3dxX4xX3xX1xX6xX3dxX3xX3fxX3dxX6xX3xX7xX70xX46xX3xX4xX6xXbxX3xX6bxXdxX10xX15xX3xXexX52xX70xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX70xX6bxX7dxXaxX12xXcxX52xX19xX53xX15xX16xX3xXbxX1xf886xX15xX16xX3xb70fxXdx912axX3dxX3xX4cxX8dxX3xX6exX23xX15xX16xX3xXexX7dxX3xX2b3xXdxX4exX15xX3xX5xca1exX4xX3xX68xX89xX3xXcxXe5xX15xX1xX3xa5b6xX16xX3dxX7dx11348xX15xX3xX2b3xcc1fxX15xX1xX3xX68xXdxX73xX3dxX3xX4xX1xX70xX3xX8cxXdxX73xXexX42xX3xXexX52xX19xX45xX4xX3xXexX2dcxX15xX1xX3xX1xX2dcxX15xX1xX3xX4cxXa2xX42xX3xX6exX23xX15xX16xX3xXexX7dxX3xa25axX19xX45xXdxX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX4xX6xX70xX3xXexX1xX73xX3xX46xXdxX2b5xX15xX3xX118xX33xX4xX42xX3xX2b3xXdxX4exX15xX3xX5xX2c9xX4xX3xX68xX89xX3xXcxXe5xX15xX1xX3xX4cxXadxX3xX1xX3dxX7dxX3xX4cxX8dxX15xX16xX3xX1xee8fxX15xX3xX1exX1fxX1fxX3xX15xX16xX19xX1axXdxX3xX16x77a6xX46xX3xX14axX14axX3xX15xX1xX89xX3xXexX1x8b66xX3dxX3xX2cxX89xX3xX4xX77xX15xX3xX8cxX8dxX42xX3xX4xX23xX15xX16xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xX2cxX89xX70xX3xX16xXdxbd1bxXbxX3xX4xX77xX4xX3xX4cxXb8xX6xX3xXbxX1xX19xX345xX15xX16xX3xX2cx108daxX15xX16xX3xXexX29xX46xX3xX8cxXadxX70xX3xX31xX1xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX7xX2c9xX3xX4xe65fxX108xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX70xX6bxX7dxXaxX12xX0xXdxX46xX16xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX59xX59xXdxX108xX8cxX6xX70xX1xX6xXexXdxX15xX1xX108xX2cxX15xX59xX15xX10xX140xX7xX59xX2xX144xX145xX81xX59xX2xX1fxX14axX6bxX2xX2xX14axX1exX83xX2xX1exXexX83xX81xX14axX1exX5xX14axX108xX15axXbxX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6bxXexX1xX12cxX154xX1fxX1fxXbxXacxX171xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX155xX1fxX1fxXbxXacxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX6xX15xX16xX3xX4xX3dxX70xX15xX16xX3xX1exX1fxX1fxX3xX4xX70xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX2cxXdxX10xX15xX3xX31xX1xX6xX4xX3xXbxX1xX3dxX4xX3xX1xX6xX3dxX3xX3fxX3dxX6xX3xX7xX70xX46xX3xX4xX6xXbxX3xX6bxXdxX10xX15xX3xXexX52xX70xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX70xX6bxX7dxXaxX12xX0xXdxX46xX16xX3xX7xX52xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX59xX59xXdxX108xX8cxX6xX70xX1xX6xXexXdxX15xX1xX108xX2cxX15xX59xX15xX10xX140xX7xX59xX2xX144xX145xX81xX59xX2xX1fxX14axX6bxX2xX2xX14axX1exX83xX2xX1exXexX2xX144xX14axX2xX5xX145xX108xX15axXbxX16xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6bxXexX1xX12cxX154xX1fxX1fxXbxXacxX171xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX155xX1fxX1fxXbxXacxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX6xX15xX16xX3xX4xX3dxX70xX15xX16xX3xX1exX1fxX1fxX3xX4xX70xX15xX16xX3xX15xX1xX6xX15xX3xX2cxXdxX10xX15xX3xX31xX1xX6xX4xX3xXbxX1xX3dxX4xX3xX1xX6xX3dxX3xX3fxX3dxX6xX3xX7xX70xX46xX3xX4xX6xXbxX3xX6bxXdxX10xX15xX3xXexX52xX70xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX70xX6bxX7dxXaxX12x79b6xX70xX3xX4xX8dxXexX3xX4cxXdxX4exX15xX3xX8cxXb8xX3xX4cx77d8xX3xX16xXadxX7dxX3xX3fxX3dxX77xX3xX15xX1xXdxX2b5xX3dxX42xX3xXexX1xX2exX46xX3xX2cxX89xX70xX3xX4cxXa2xX3xX46xX8dxXexX3xX7xX3afxX3xXbxX1xX77xXexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2cxX19xX45xX15xX16xX3xX46xX33xX4xX3xX2cxX2b5xX3xX46xf777xXexX3xX8cxc897xX15xX16xX42xX3xX4cxXdxX2b5xX3dxX3xX31xXdxX4exX15xX3xXexX1xXdxX3xX4xX23xX15xX16xX3xX15xX2exX15xX3xX2cxXdxX4exX4xX3xX31xX1xX33xX4xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX7xX2c9xX3xX4xX3afxX3xX16xX59cxXbxX3xX52xX49xXexX3xX15xX1xXdxX2b5xX3dxX3xX31xX1xXa2xX3xX31xX1xX14xX15xX108xX3xX68xXdxX4exX15xX42xX3xX2b3xXdxX4exX15xX3xX5xX2c9xX4xX3xX68xX89xX3xXcxXe5xX15xX1xX3xX4cxX6xX15xX16xX3xX15x10ef4xX3xX5xX2c9xX4xX3xX1xX73xXexX3xX46xX2dcxX15xX1xX3xX4cxdcbcxX3xX4xX49xXbxX3xX4cxXdxX4exX15xX3xXexX52xX53xX3xX5xX56xXdxX3xXexX52xX70xX15xX16xX3xXexX1xX1axXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX7xX45xX46xX3xX15xX1xX49xXexX108xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX3dxXexX1xX70xX52xXaxX12xX6exX1xf3b7xX15xX1xX3xXcxX1xX3dxX0xX59xXbxX12
Chính Thu