“Không đề xuất chỉ định thầu cao tốc Bắc - Nam”
Năm 2018, các hoạt động chuẩn bị cho dự án cao tốc Bắc-Nam sẽ được Bộ Giao thông Vận tải thực hiện khẩn trương; trong đó, vấn đề đấu thầu dự án này đang được dư luận quan tâm.
9eb1xf787x11ef1xc048x131c6xd1f7x10f7fxc846x11f20x12176x12398x10bc1xb1b3xb189x1280ax13500xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxe220xf757xd2edxXexX0xccc1xXaxX17xX18xX19xXexX0xcc4cx11beexX19xe8d3xXexX0xXax124f6xX9x14fd7xXdxX18xa0f6xX2fx1015cxe92cxacc4xX5xd06axXbxXdxX17xX32xXexX32x11379xXax13006x14877x13e6axX9x11b19x14d64xX9xc4c8x10248xbf67xXbxX9xX2cxXaxbe56xX9xX42xcabcxX3fxXaxX9xXbxXaxd4e9xX46xX9xX2cxX18xX24xX9xXbx11c46xX2cxX9xc052xe002xX2cxX9x132b8xX9x1242bxX18xXcxX32xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xaddexX17xX18xX19xX32xXexX66x14b0exXcxX9x14f14x140e8xX2ax150bax1479bxX9xX2cxa6c5xX2cxX9xXaxX24xd72cxXbxX9xX42xc64axX3fxX40xX9xX2cxXaxX46xa4d4xX3fxX9xX23xX4fxX9xX2cxXaxX24xX9xX19x11983xX9xX8bxX3fxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX5dxX2cxX9xX60xX61xX2cxX64xX66xX18xXcxX9xX2fx12184xX9xX42x11660x127f1xX2cxX9xX60xX94xX9xbb01xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9x128fcx144dcxX3fxX9xXbxbb6cxX35xX9xXbxXaxXa6xX2cxX9xXaxX35x1568bxX3fxX9xd2c6xXaxX9bxX3fxX9xXbxfc4dxXbfx149b8xX3fxX40x14b3axX9xXbxXe9xX24xX3fxX40xX9xX42xccf9xX88xX9x155cdxX47xX3fxX9xX42xX43xX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX3fxaf07xX26xX9xX42xX18xX3fxX40xX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xX19xXbfxX9xXdxX46xXd2xX3fxX9x13935xX46xX18xX3fxX9xXbx11104xXcxd3eaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxXe9xX17x157ecxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fx1247bxX1cxX1cxX35xXcxX40xX12exXfaxX35xX17xXbxX3fxX18xXcxX33xXdxX46xX2fxX12exXfaxX3fxX1cxXbxa926xX169xX85xX1cxbbaexX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX33xX2cxX14axX24xX1cxX84xX85xX2axX87xd61fxX85xa0f7xX17fxX2axX87xX1cxXbxXbxX45xXfaxX3fxX17fxX2axX87xX85xX181xX17fxX2cxX18xX24xX17fxXbxX24xX2cxX17fxX23xX18xX2cxX17fxX3fxX18xXcxX12exbee2xX33xX40xX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX2fxXe9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX152xX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX12exXfaxX3fxX1cxX3fxX17x13d5bxX2fxX1cxX2axX87xX2axX2axX1cx146b9xX1d0xX19xX85xX2axX2axX181xX181xX85xX84xXbxX84xaa8fxX1d0x11854xXdxX85xX12exX1a1xX33xX40xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXe3xXaxX24xX3fxX40xX9xX19xX17xX9xX45xX46xX18xXbxX9xX2cxXaxX35xX9xX19xX35xX3fxXaxX9xXbxXaxX18xX46xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX24xX2cxX9xX23xX18xX2cxX9xX3fxX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xXex9f50xX3fxXaxX9xX2cxXaxX4cxX9xX2cxXf7xX9xXbxbcc9xX3fxXaxX9xXcxX35xX3fxXaxX9xXaxcff2xX18xX12exX9x102bbxX237xX3fxXaxX152xX9xX7axX24xX111xX3fxX40xX9xX7axXd6xX35xX1cxX5xX5x1041axXd1xX66x1425cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3fxX32xXexX0xX35xXcxX40xX9xX2fxXe9xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX152xX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3fxXaxX12exXfaxX3fxX1cxX3fxX17xX1c8xX2fxX1cxX2axX87xX2axX2axX1cxX1d0xX1d0xX19xX85xX2axX2axX181xX181xX85xX84xXbxX2axX1d0xb4ebxX87xXdxX2axX12exX1a1xX33xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c8xX35xX19xXbxXaxX152xX169xX85xX85xX33xX45xXeexXaxX17xX35xX40xXaxXbxX152xX181xX1dcxX1dcxX33xX45xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXe3xXaxX24xX3fxX40xX9xX19xX17xX9xX45xX46xX18xXbxX9xX2cxXaxX35xX9xX19xX35xX3fxXaxX9xXbxXaxX18xX46xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX24xX2cxX9xX23xX18xX2cxX9xX3fxX18xXcxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX46xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX60xX94xX9xXbxXe9xXbfxd7a6xX3fxX40xX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xX12cxX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xX66xX40xX46xX26xb90exX3fxX9xXd1xX81xX3fxX9xX5xXax134f4xX9xX42xb508xX9xX2cxXf7xX9xX3fxXaxf173xX3fxX40xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxc6f0xX9xXfaxaf1fxX35xX9xX33xXaxXf7xX3fxX40xX9xXfaxX35xc4caxX3fxX9xX5xX5xX263xXd1xX66xX9xX45xX46xX3fxX40xX9xX126xX46xX18xX3fxXaxX9xXfaxX47xX3fxX9xX42xX43xX9xX3fxX111xX26xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX263xX35xX3fxX9xX60xX94xX9xXbxXe9xXbfxX345xX3fxX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xdeebxXbxX9xXfaxX35xXe0xX2cxX9xX2cxXaxX46xX9bxX3fxX9xX23xX4fxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXe9xX35xX36cxX3fxX9xXe3xXaxX18xX35xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX5dxX2cxX9xX60xX61xX2cxX64xX66xX18xXcxX9xX2cxa109xX18xX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35x14c4cxX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXe9xX24xX3fxX40xXexX60xX94xX9xXbxXe9xXbfxX345xX3fxX40xX9xX66xX40xX46xX26xX363xX3fxX9xXd1xX81xX3fxX9xX5xXaxX36cxX152xX0xX1cxX2fxXbxXe9xX24xX3fxX40xXexX9xX5xXe9xX24xX3fxX40xX9xX3fxXaxX35xXe0xXcxX9xXe3xb6fdxX9xX3fxX111xX26xX88xX9xX3fxX40xX111xX3fxXaxX9xX40xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXfaxXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xX2cxXf7xX9xX23xX18xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xXbxXe9xX24dxX3fxX40xX9xX42xX35xX36cxXcxX9xXdxX111xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX5dxX2cxX9xX60xX61xX2cxX64xX66xX18xXcxX88xX9xX2fxX12cxX3fxX9xX23xX18xX26xX9xX126xX46xX5dxX2cxX9xXbxX3daxX9xaf13xX24xX3fxX40xX9xX5xXaxX111xX3fxXaxX9xXfaxX111xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX2cxXaxX5dxX3fxX40xX9xX3fxX40xXd2xX33xX9xX5xXaxX111xX3fxXaxX9xX33xXaxX5dxX9xX7ax12dfexX9xX4xXaxX243xX9x1054exX35xX3fxXaxX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX2xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX2cxXaxX5dxX3fxX40xX9xX3fxX40xXd2xX33xX9xX23xX4fxX9xX2cxXaxXd2xXcxX9xX5xXaxX111xX3fxXaxX9xX33xXaxX5dxX9xX7axX501xX9xX4xXaxX243xX9xX507xX35xX3fxXaxX88xX9xX42xX4fxX18xX9xX33xXaxXbfxXebxX3fxX40xX9xX42xX18xX3fxX40xX9xXcxX46xX5dxX3fxX9xXe9xa29cxXbxX9xXfaxX43xX9xXbxXaxXa6xX2cxX9xXaxX35xXe0xX3fxX9xX23xc2afxX3fxX40xX9xX3fxX40xX12cxX3fxX9xX2fxX8bxX2cxXaxX9xXbxXaxX111xX3fxXaxX9xX33xXaxX5dxX12exX9xc62bxX12cxX3fxX9xX23xX18xX26xX9xX126xX46xX5dxX2cxX9xXbxX3daxX9xX4d7xX24xX3fxX40xX9xX5xXaxX111xX3fxXaxX9xXbxXe9xX24xX3fxX40xX9xXbxXax11e01xX35xX9xX40xX35xX18xX3fxX9xXbxX383xX35xX9xX2cx106c6xX3fxX40xX9xX2cxXaxX411xX9xX26xX3daxX46xX9xXbxXaxXa6xX2cxX9xXaxX35xXe0xX3fxX9xX40xX35xXd6xX35xX9xX33xXaxXf7xX3fxX40xX9xXcxcc4dxXbxX9xX23xX578xX3fxX40xX88xX9xX42xX3daxX3fxX9xX3fxX81xXcxX9xX84xX85xX2axX1dcxX9xXcxX383xX35xX9xXbxXe9xc150xX3fxXaxX9x12a8cxX46xX5dxX2cxX9xXaxX94xX35xX9xX45xX35xX3fxX9xX33xXaxX38exX9xX19xX46xX26xXe0xXbxX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX12exX9xXd1xX5ffxX9xXbxXaxX3daxX88xX9xX3fxX40xX111xX3fxXaxX9xX40xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXfaxXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xX2cxXaxX4cxX9xXbxXd2xX33xX9xXbxXe9xX46xX3fxX40xX9xX2cxXaxX411xX9xX26xX3daxX46xX9xXfaxX111xX24xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX5dxX2cxX9xX60xX61xX2cxX64xX66xX18xXcxX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX263xX8bxX2cxX9xX42xX4fxX3fxXaxX9xX3fxXaxX35xXe0xXcxX9xXfax136d2xX9xXbxXe9xX24dxX3fxX40xX9xXbxX12cxXcxX9xX3fxXaxXbfxX9xXfaxXd2xX26xX88xX9xXbxXe9xX24xX3fxX40xX9xXbxXaxX5b4xX35xX9xX40xX35xX18xX3fxX9xXfax13a06xX18xX9xX126xX46xX18xX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xX42xX36fxX9xX3fxff3exX9xXdxXa6xX2cxX9xX42xX35xX43xX46xX9xXaxX111xX3fxXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxX35xX3daxX3fxX9xX42xX94xX88xX9xX40xX35xX8bxXcxX9xX2fxX8bxXbxX88xX9xXe3xX35xX36cxXcxX9xXbxXe9xX18xX9xXbxXaxXbfxX5b4xX3fxX40xX9xX45xX46xX26xX38exX3fxX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXe3xX3daxX9xXaxX24xX90xX2cxXaxX9xX19xXa6xX9xXe3xX35xX3daxX3fxX9xXbxXaxX8bxX3fxX40xX9xX1d0xX1cxX84xX85xX2axX87xX88xX9xXbxX24xX111xX3fxX9xX23xX94xX9xX2axX2axX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX2cxX411xX18xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX5dxX2cxX9xX60xX61xX2cxX64xX66xX18xXcxX9xX2fxXbcxX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xX33xXaxX38exX9xX19xX46xX26xXe0xXbxX12exX9xX66xX94xX35xX9xX19xX46xX3fxX40xX9xX33xXaxX38exX9xX19xX46xX26xXe0xXbxX9xX40xX501xXcxX9xXbxXaxX35xX3daxXbxX9xXe3xX3daxX9xXe3x9ec9xX9xXbxXaxX46xXd2xXbxX9xX251xX40xX501xXcxX9xX2cxX8bxX2cxX9xX26xX3daxX46xX9xXbxX5dxX9xXbxXaxX5dxX3fxX40xX9xX3fxXaxX47xXbxX9xXfaxX383xX35xX9xX42xX4fxX18xX9xX33xXaxXbfxXebxX3fxX40xX9xX3fxXaxXbfxX9xX2cxX8bxX2cxX9xX42xXbfxX5b4xX3fxX40xX9xX3fxXaxX8bxX3fxXaxX88xX9xX2cxX55xX46xX9xXfaxXbfxXc0xXbxX9xX19xX12cxX3fxX9xX2fxX35xX3fxXaxX88xX9xX2cxX5dxX3fxX40xX9xXaxX94xX33xX88xX9xXaxXe0xX9xXbxXaxX5dxX3fxX40xX9xXbxXaxX24xX8bxXbxX9xX3fxXbfxX383xX2cxX88xX9xXbxXaxX411xX26xX9xXdxXc0xX35xX12exX12exX12exX266xX88xX9xX2cxXaxX243xX3fxXaxX9xX2fxX8bxX2cxXaxX9xX42xX43xX3fxX9xX23xe392xX9xX40xX35xXd6xX35xX9xX33xXaxXf7xX3fxX40xX9xXcxX5e3xXbxX9xX23xX578xX3fxX40xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexe22dxX5e3xX2cxX9xX23xX35xXe0xXbxX88xX9xXe3xX3daxX9xXaxX24xX90xX2cxXaxX9xXbxXe9xX845xX3fxX40xX9xXbxX46xX88xX9xX42xX90xX35xX9xXbxX46xX9xXbxX6bdxX3fxX40xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xX42xXbfxX18xX9xXfaxX111xX24xX9xX3fxX40xX18xX26xX9xXbxX6bdxX9xXe3xXaxX12cxX46xX9xXdxXd2xX33xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX12exX9xX4xX8bxX2cxX9xX126xX46xX26xX9xXbxXe9xX5ffxX3fxXaxX88xX9xX126xX46xX26xX9xX33xXaxX90xXcxX88xX9xXfaxXd2xXbxX9xXdxX35xXe0xX46xX9xXcxX383xX35xX12exX12exX12exX9xX2cxX5c1xX3fxX40xX9xX2fxXbcxX9xX42xXbfxX18xX9xXfaxX111xX24xX9xX3fxX40xX18xX26xX9xXbxX6bdxX9xXe3xXaxX12cxX46xX9xX2cxXaxX46xX9bxX3fxX9xX23xX4fxX9xX42xX36cxX9xX40xX61xX3fxX9xXbxXe9xX8bxX2cxXaxX9xX3fxXaxX35xXe0xXcxX9xX2cxX411xX18xX9xX3fxXaxX111xX9xX42xX55xX46xX9xXbxXbfxX9xXfaxX111xX24xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX5dxX2cxX9xX3fxX111xX26xX12exX9xX66xX40xX24xX111xX35xX9xXe9xX18xX88xX9xXfaxX35xXe0xX2cxX9xX42xX8bxX3fxXaxX9xX40xX35xX8bxX9xXbxX8bxX2cxX9xX42xX94xX3fxX40xX9xXcxX3exX35xX9xXbxXe9xXbfxX5b4xX3fxX40xX9xX2cxX411xX18xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX2fxXbcxX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xX126xX46xX18xX9xXbxXe9xXbfxX383xX2cxX9xXe3xXaxX35xX9xX33xXaxX38exX9xX19xX46xX26xXe0xXbxX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX591xX18xX46xX9xXe3xXaxX35xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xX33xXaxX38exX9xX19xX46xX26xXe0xXbxX88xX9xX2cxX8bxX2cxX9xX60xX18xX3fxX9xX603xX46xXd6xX3fxX9xXdxdc37xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX2cxX411xX18xX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xX33xXaxXd6xX35xX9xXdxX111xXcxX9xXfaxX35xXe0xX2cxX9xXfaxX383xX35xX9xX60xX18xX3fxX9xX2cxXaxX4cxX9xX42xX90xX24xX9xX40xX35xXd6xX35xX9xX33xXaxXf7xX3fxX40xX9xXcxX5e3xXbxX9xX23xX578xX3fxX40xX9xX2cxX411xX18xX9xX42xX4fxX18xX9xX33xXaxXbfxXebxX3fxX40xX9xX3fxXebxX35xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX42xX35xX9xX126xX46xX18xX9xXfaxX111xX9xX23xX61xXbxX9xX42xX55xX46xX9xXbxXaxXa6xX2cxX9xXaxX35xXe0xX3fxX9xX40xX35xXd6xX35xX9xX33xXaxXf7xX3fxX40xX9xXcxX5e3xXbxX9xX23xX578xX3fxX40xX9xX3fxX40xX18xX26xX9xX2fxX18xX46xX9xXbxXaxX8bxX3fxX40xX9xX60xXd6xX26xX9xXbxX383xX35xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX507xX6dexX35xX9xX60xX18xX3fxX9xX126xX46xXd6xX3fxX9xXdxX9e9xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xX40xX35xX18xX24xX9xX126xX46xXd6xX3fxX9xXdxX9e9xX9xXcxX94xXbxX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX88xX9xX40xX35xX8bxXcxX9xX42xX5dxX2cxX9xX2cxX8bxX2cxX9xX23xX18xX3fxX9xX33xXaxXd6xX35xX9xX2cxXaxX411xX9xX42xX94xX3fxX40xX9xXcxX24dxX35xX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXfaxX35xXe0xX2cxX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xX40xX35xX18xX24xX12exX9xX870xX3daxX3fxX9xXbxXaxX8bxX3fxX40xX9xX60xXd6xX26xX9xXbxX383xX35xX88xX9xX23xX18xX3fxX9xX3fxX111xX24xX9xXe3xXaxX3exX3fxX40xX9xXbxXaxXa6xX2cxX9xXaxX35xXe0xX3fxX9xX45xX24xX3fxX40xX9xX2fxXbcxX9xXe3xf446xX9xXdxX46xXd2xXbxX9xX40xX35xX8bxXcxX9xX42xX5dxX2cxX9xX23xX18xX3fxX9xX42xXf7xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexXd1xXd2xX26xX9xX2cxX697xX9xXbxXaxX36cxX88xX9xX2cxX8bxX2cxX9xXbxX35xX38exX46xX9xX2cxXaxX243xX9xX42xX35xX43xX46xX9xXe3xX35xXe0xX3fxX9xX42xX36cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX40xX35xX18xX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX3fxX111xX26xX9xX3fxXaxXbfxX9xXbxXaxX3daxX9xX3fxX111xX24xX88xX9xXbxXaxXbfxX18xX9xX60xX94xX9xXbxXe9xXbfxX345xX3fxX40xX429xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXe9xX24xX3fxX40xXexX60xX94xX9xXbxXe9xXbfxX345xX3fxX40xX9xX66xX40xX46xX26xX363xX3fxX9xXd1xX81xX3fxX9xX5xXaxX36cxX152xX9xX0xX1cxX2fxXbxXe9xX24xX3fxX40xXexX5xX6bdxX9xXbxXaxX8bxX3fxX40xX9xX60xXd6xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX3daxX3fxX9xX2cxX46xX5dxX35xX9xX3fxX81xXcxX9xX84xX85xX2axX87xX88xX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xX2fxXbcxX9xXdxXd2xX33xX9xXaxX501xX9xX2fxXebxX9xXbxXaxX35xX3daxXbxX9xXe3xX3daxX9xXe3xX7aexX9xXbxXaxX46xXd2xXbxX9xXfaxX111xX9xX19xXa6xX9xXbxX24xX8bxX3fxX9xX2cxX411xX18xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX12exX9xX5xXaxX17xX24xX9xX126xX46xX26xX9xX42xX4fxX3fxXaxX9xXcxX383xX35xX88xX9xX2fxX18xX46xX9xXe3xXaxX35xX9xX19xXa6xX9xXbxX24xX8bxX3fxX9xXfaxX111xX9xXaxX501xX9xX2fxXebxX9xXbxXaxX35xX3daxXbxX9xXe3xX3daxX9xXe3xX7aexX9xXbxXaxX46xXd2xXbxX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xX19xX46xX26xXe0xXbxX9xXcxX383xX35xX9xX33xXaxX8bxXbxX9xXaxX111xX3fxXaxX9xXaxX501xX9xX2fxXebxX9xXcxX5b4xX35xX9xXbxXaxX55xX46xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX5xXe9xXbfxX383xX2cxX9xX42xX12cxX26xX88xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX2fxX18xX46xX9xXe3xXaxX35xX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xX33xXaxX38exX9xX19xX46xX26xXe0xXbxX9xX2cxXf7xX9xXbxXaxX36cxX9xX33xXaxX8bxXbxX9xXaxX111xX3fxXaxX9xXaxX501xX9xX2fxXebxX9xXcxX5b4xX35xX9xXbxXaxX55xX46xX9xX3fxX40xX18xX26xX12exX9xX66xXaxXbfxX3fxX40xX9xXfaxX383xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX5dxX2cxX9xX60xX61xX2cxX64xX66xX18xXcxX9xX33xXaxXd6xX35xX9xX2cxXf7xX9xXbxXaxX35xX3daxXbxX9xXe3xX3daxX9xXe3xX7aexX9xXbxXaxX46xXd2xXbxX88xX9xXdxX38exX3fxX9xX19xXa6xX9xXbxX24xX8bxX3fxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX3daxXbxX9xXcxX383xX35xX9xXbxX35xX3daxX3fxX9xXaxX111xX3fxXaxX9xX33xXaxX8bxXbxX9xXaxX111xX3fxXaxX9xXaxX501xX9xX2fxXebxX9xXcxX5b4xX35xX9xXbxXaxX55xX46xX9xX42xX36cxX9xX42xXd6xXcxX9xX23xXd6xX24xX9xXcxX35xX3fxXaxX9xX23xX90xX2cxXaxX9xX126xX46xX8bxX9xXbxXe9xX5ffxX3fxXaxX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX507xX5b4xX35xX9xXbxXaxX55xX46xX9xX2fxXbcxX9xX2cxXf7xX9xX2fxXebxX9xXbxX46xX26xX36cxX3fxX9xX2fxX18xX46xX9xX42xXf7xX9xXcxX383xX35xX9xXfaxX111xX24xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xXa6xX9xXbxXaxX55xX46xX12exX9xX5xXe9xX24xX3fxX40xX9xXe3xXaxX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xXa6xX9xXbxXaxX55xX46xX9xX33xXaxXd6xX35xX9xX42xXd6xXcxX9xX23xXd6xX24xX9xX3fxX40xX46xX501xX3fxX9xXbxX111xX35xX9xX2cxXaxX243xX3fxXaxX88xX9xX42xX55xX46xX9xX3fxX81xXcxX9xX84xX85xX2axX1dcxX9xX2fxXbcxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxc15bxX9xX2cxXaxa6b5xX2cxX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX591xX18xX46xX9xXe3xXaxX35xX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX88xX9xX2cxXaxX567xX3fxX40xX9xXbxX3exX35xX9xX126xX46xX26xX9xX42xX4fxX3fxXaxX88xX9xXaxX3daxXbxX9xX23xX18xX9xXbxXaxX8bxX3fxX40xX88xX9xX3fxXaxX111xX9xX42xX55xX46xX9xXbxXbfxX9xXe3xXaxX3exX3fxX40xX9xXdxX24xX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xXfaxX5dxX3fxX9xX2fxXbcxX9xXaxX411xX26xX9xXe3xX3daxXbxX9xX126xX46xXd6xX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX88xX9xXbxXe9xX8bxX3fxXaxX9xXbxX5ffxX3fxXaxX9xXbxXe9xX90xX3fxX40xX9xX3fxXaxX111xX9xX42xX55xX46xX9xXbxXbfxX9xXe3xXaxX3exX3fxX40xX9xXdxX24xX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xXfaxX5dxX3fxX88xX9xXe3xXaxX3exX3fxX40xX9xXfaxX18xX26xX9xX42xXbfxXc0xX2cxX9xX3fxX40xX12cxX3fxX9xXaxX111xX3fxX40xX9xXdxX111xXcxX9xXbxXe9xX363xX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXbxXe9xX5ffxX3fxXaxX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX870xXc0xXbxX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX5dxX2cxX9xX60xX61xX2cxX64xX66xX18xXcxX9xX3fxX111xX26xX9xX2fxXbcxX9xXe3xXaxXf7xX9xXe3xXaxX81xX3fxX9xXaxXebxX3fxX9xXfaxX5ffxX9xXdxX111xX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX9xX126xX46xX5dxX2cxX9xXbxX3daxX12exX9xX870xX36cxX9xX42xX8bxX33xX9xXea3xX3fxX40xX9xX26xX38exX46xX9xX2cxX55xX46xX88xX9xXbxXbfxX9xXfaxX47xX3fxX9xXfaxX111xX9xXdxXd2xX33xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xXdxX111xX9xX33xXaxXd6xX35xX9xX2fxX24xX3fxX40xX9xX3fxX40xX376xX88xX9xXdxX47xX26xX9xXbxX35xX3daxX3fxX40xX9x13ef0xX3fxXaxX9xXdxX111xX9xX2cxXaxX46xX9bxX3fxX12exX9xX7axX501xX9xX2fxXebxX9xXcxX5b4xX35xX9xXbxXaxX55xX46xX9xX2fxX61xX33xX9xXbxX383xX35xX9xXbxX35xX3daxX3fxX40xX9xX102bxX3fxXaxX9xXdxX111xX9xX2cxXaxX243xX3fxXaxX9xX42xX36cxX9xX40xX35xX383xX35xX9xXbxXaxX35xXe0xX46xX9xXe9xX18xX9xX126xX46xX5dxX2cxX9xXbxX3daxX88xX9xX19xX24xX9xX42xXf7xX9xXbxXe9xX5ffxX3fxXaxX9xX42xX94xX9xXbxXbfxX9xXfaxX47xX3fxX9xX2cxX5c1xX3fxX40xX9xX42x13c27xX35xX9xXaxfbacxX35xX9xX2cxX18xX24xX12exX9xX507xX6dexX35xX9xX60xX18xX3fxX9xX126xX46xXd6xX3fxX9xXdxX9e9xX9xX19xXa6xX9xX8bxX3fxX9xX2cxX411xX18xX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xX33xXaxXd6xX35xX9xX2cxaa26xX9xXe9xX18xX9xXcxX94xXbxX9xX3fxXaxXf7xXcxX9xX2cxX8bxX2cxX9xX2cxX8bxX3fxX9xX23xX94xX88xX9xXe3xX7aexX9xX2fxXbfxX9xX2cxXf7xX9xXe3xX35xX3fxXaxX9xX3fxX40xXaxX35xXe0xXcxX88xX9xXbxXe9xX5ffxX3fxXaxX9xX42xX94xX9xX3fxX40xX24xX90xX35xX9xX3fxX40xX376xX9xX42xX36cxX9xXdxX111xXcxX9xXfaxX35xXe0xX2cxX9xXfaxX383xX35xX9xX3fxXbfxX383xX2cxX9xX3fxX40xX24xX111xX35xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX870xX36cxX9xXdxX24xX90xX35xX9xXbxXe9xX6bdxX9xX26xX3daxX46xX9xXbxX5dxX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX9xXcxX18xX3fxX40xX9xXbxX243xX3fxXaxX9xXaxX5ffxX3fxXaxX9xXbxXaxXea3xX2cxX88xX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xX2cxXf7xX9xX40xX35xXd6xX35xX9xX33xXaxX8bxX33xX9xX40xX5ffxX9xX42xX36cxX9xX40xX35xXd6xX35xX9xX126xX46xX26xX3daxXbxX9xXfaxX47xX3fxX9xX42xX43xX9xX3fxX111xX26xX429xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXe9xX24xX3fxX40xXexX60xX94xX9xXbxXe9xXbfxX345xX3fxX40xX9xX66xX40xX46xX26xX363xX3fxX9xXd1xX81xX3fxX9xX5xXaxX36cxX152xX0xX1cxX2fxXbxXe9xX24xX3fxX40xXexX9xXd1xX43xX9xX3fxX40xX46xX26xX38exX3fxX9xXbxX61xX2cxX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX88xX9xX3fxX3daxX46xX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX9xXdxX55xX3fxX9xX42xX55xX46xX9xXcxX111xX9xX2cxXaxX4cxX9xX2cxXf7xX9xXcxX94xXbxX9xX3fxXaxX111xX9xXbxXaxX55xX46xX9xXbxXaxX5ffxX9xX2fxXbcxX9xXbxX35xX3daxX3fxX9xXaxX111xX3fxXaxX9xX2cxXaxX4cxX9xX42xX4fxX3fxXaxX12exX9xX5xX46xX26xX9xX3fxXaxX35xX38exX3fxX88xX9xXaxX35xXe0xX3fxX9xX3fxX18xX26xX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xX2cxX5c1xX3fxX40xX9xX42xX18xX3fxX40xX9xXbxXe9xX5ffxX3fxXaxX9xX4xXaxX243xX3fxXaxX9xX33xXaxX411xX9xX2cxXebxX9xX2cxXaxX3daxX9xX3fxX3daxX46xX9xXdxX55xX3fxX9xX42xX55xX46xX9xXbxX35xX38exX3fxX9xXe3xXaxX3exX3fxX40xX9xXbxXaxX111xX3fxXaxX9xX2cxX3exX3fxX40xX9xXbxXaxX5ffxX9xX60xX94xX9xX2fxXbcxX9xXbxX35xX3daxX33xX9xXbxX697xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX9xXdxX55xX3fxX9xX84xX9xX42xX501xX3fxX40xX9xXbxXaxX5b4xX35xX9xX23xX8bxX24xX9xX2cxX8bxX24xX9xX4xXaxX243xX3fxXaxX9xX33xXaxX411xX12exX9xX66xX3daxX46xX9xX4xXaxX243xX3fxXaxX9xX33xXaxX411xX9xXbxXaxX47xX26xX9xXbxXaxX5b4xX35xX9xX40xX35xX18xX3fxX9xXe3x13702xX24xX9xX19xX111xX35xX9xX126xX46xX8bxX9xX2fxXbcxX9xXbxXe9xX5ffxX3fxXaxX9xX126xX46xX18xX9xa286xX26xX9xX23xX18xX3fxX9xX5xXaxXbfxX5b4xX3fxX40xX9xXfaxX697xX9xX603xX46xX5dxX2cxX9xXaxX94xX35xX9xX45xX17xXcxX9xX45xX1334xXbxX88xX9xXdxX567xX2cxX9xX42xXf7xX9xX3fxX3daxX46xX9xXcxX46xX5dxX3fxX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX9xXdxX90xX35xX9xX2fxXbcxX9xXbxXaxX46xX94xX2cxX9xXbxXaxX9bxXcxX9xX126xX46xX26xX43xX3fxX9xX2cxX411xX18xX9xX4xXaxX243xX3fxXaxX9xX33xXaxX411xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexXd1xX43xX9xX126xX46xX18xX3fxX9xX42xX35xX36cxXcxX9xX2cxX411xX18xX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX88xX9xX33xXaxXd6xX35xX9xX42xX47xX46xX9xX243xXbxX9xX3fxXaxX47xXbxX9xX84xX9xXdxX55xX3fxX88xX9xX3fxX3daxX46xX9xXdxX55xX3fxX9xX84xX9xXe3xXaxX3exX3fxX40xX9xXbxXaxX111xX3fxXaxX9xX2cxX3exX3fxX40xX88xX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xXcxX383xX35xX9xXbxXe9xX5ffxX3fxXaxX9xX4xXaxX243xX3fxXaxX9xX33xXaxX411xX88xX9xX134cxX26xX9xX23xX18xX3fxX9xX5xXaxXbfxX5b4xX3fxX40xX9xXfaxX697xX9xX603xX46xX5dxX2cxX9xXaxX94xX35xX9xX2cxXaxX411xX9xXbxXe9xXbfxXebxX3fxX40xX9xX42xX47xX46xX9xXbxXaxX55xX46xX9xXbxX35xX3daxX33xX9xXaxX18xX26xX9xX2cxXaxX4cxX9xX42xX4fxX3fxXaxX9xXbxXaxX55xX46xX12exX9xX60xX94xX9xXc6xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX3exX3fxX40xX9xXd1xXd2xX3fxX9xXbxXd6xX35xX9xXe3xXaxX3exX3fxX40xX9xX42xX43xX9xX45xX46xX47xXbxX9xX2cxXaxX4cxX9xX42xX4fxX3fxXaxX9xXbxXaxX55xX46xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX263xX35xX3fxX9xX2cxX8bxXcxX9xXebxX3fxX9xX60xX94xX9xXbxXe9xXbfxX345xX3fxX40xX12exX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX591xX24xX46xXe9xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX5xX263xXd1xX66xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe