Lexus trình làng mẫu xe concept thể thao chạy điện đầu tiên
Giống như nhiều nhà sản xuất ô tô khác, Lexus cũng đang trên đường trở thành một thương hiệu điện khí hóa hơn.
df24x10f6fx14cc4x1026cx109e2x12377x1349dx1014ax101e1xX7x10949xfcc9x10067x12fa5x13e8ax13d05xX5x147d0xXax13823xf045xX10x16f8axfdb6xX7xX3xXex174a2x12753x15897xX1xX3xX5x1638dxX1cxe72fxX3x155f2x11759xX16xX3xX15xX10xX3xX4x16521xX1cxX4xX10xXbxXexX3xXexX1xe089xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX4xX1x16754x141d4xX3x14e57xXdx141caxX1cxX3xX41x13d4exX16xX3xXexXdx10fc1xX1cxX0xe402xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12522xX10xX6x160f8xXaxX12x1696bxXdx11207xX1cxX22xX3xX1cxX1x17478xX3xX1cxX1xXdx1367cxX16xX3xX1cxX1xX20xX3xX7x126c1xX1cxX3xX15xX16x12c84xXexX3xf4f5xX3xXexX81xX3x12f7bxX1x179dbxX4x16937xX3xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX4xe797xX1cxX22xX3xX41xX6xX1cxX22xX3xXexX1axX4cxX1cxX3xX41xX6cx1129dxX1cxX22xX3xXexX1axe4a2xX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xX24xf29dxXexX3xXexX1xX6cxed77xX1cxX22xX3xX1xXdxX43xX16xX3xX41xXdxX43xX1cxX3xX86xX1xf56bxX3xX1x1408exX6xX3xX1xXb8xX1cx12fbdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16ad6xX2cxX61xX3fxXaxX12xX13xX10xX15xX16xX7xX8axX3xX22xXdxX66xX1cxX22xX3xX1cxX1xX6cxX3xX1cxX1xXdxX71xX16xX3xX1cxX1xX20xX3xX7xX79xX1cxX3xX15xX16xX7exXexX3xX81xX3xXexX81xX8axX3xX4xXcbxX3xX24x152abxXexX3xXexX3exXdxX3xX13x104e7xX3xX1xXb2xXdxX3xXcxX66xX4xX3xX41xXb2xX3xX64xX2cxX2cxX61x148adxX2cxX2cxX61xX3xX41xX35xX3xXexX1axX6cxX1cxX22xX3x10938xX20xX3fxX3x12df6xX20xX3xX4xX93xX1cxX22xX3xX41xX6xX1cxX22xX3xXexX1axX4cxX1cxX3xX41xX6cxXa3xX1cxX22xX3xXexX1axXa9xX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xX24xXb2xXexX3xXexX1xX6cxXb8xX1cxX22xX3xX1xXdxX43xX16xX3xX41xXdxX43xX1cxX3xX86xX1xXc8xX3xX1xXcbxX6xX3xX1xXb8xX1cxXd1xX3xXe1x14774xX1cxX22xX3xX4xX1xfcddxX1cxX22xX3xXexX66xXexX3xX1cxX1xX7exXexX3xX140xX71xX3xX41xXdxX71xX16xX3xX1cxX20xX3fxX3xX41xX6cxe878xX4xX3xX41xX115xXexX3xXexX3exXdxX3xXbxX1x1546dxX1cxX22xX3xXexX1axX6cxX1cxX22xX3xX13cxX20xX3fxX3xX64xX2cxX2cxX61xX12exX2cxX2cxX61xX3xX4x166f3xX6xX3xX1cxX1xX20xX3xX7xX79xX1cxX3xX15xX16xX7exXexX3xX81xX3xXexX81xX8axX3xX1cxXb8xXdxX3xX86xX1xX81xX1cxX22xX3xX4xX1x143e5xX3xX13cxX6xX2cxX3xX22x11cf8xX24xX3xe872xX5xX10xX4xXexX1axXdx16dbfxXdxX10xX61xX3x14c45xXbxX2cxX1axXexX3x13359xX2cxX1cxX4xX10xXbxXexX3xX24xX20xX3xX4xX1b3xX1cxX3xX4xX79xX3xX1cxX1x11e65xX1cxX22xX3xX24xX25xX16xX3xX15xX10xX3xX1cxX1xX6cxX3xX13xX10xX15xX16xX7xX3x1071cxe6b6xXd1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX2cxX61xX3fxXaxX12x13dbfxX1xX6cxX1cxX22xX3xX140x16c2axXdxX3xXbxX1xXdxX4cxX1cxX3xX13cxX79xX1cxX3xX203xXbxX2cxX1axXexX3xX209xX2cxX1cxX4xX10xXbxXexX8axX3xX4xX1xXdx15272xX4xX3xX15xX10xX3xX1cxX20xX3fxX3xX140xX25xX1cxX3xX4xX1xX6cxX6xX3xX41xX6cxX1a6xX4xX3xXexX1axX6cxX1cxX22xX3xX13cxX20xX3fxX3xXa9xX3xX13cxX7exXexX3xX86xfd2exX3xX41x12e20xX16xX3xX13cxX4cxX1cxX3xX1cxX22xX2cxX20xXdxX3xX24axX1x11a18xXexX3xXe1xX79xX1cxX8axX3xX86xX1xXdxX270xX1cxX3xX41xX29cxX3fxX3xXexX1axXa9xX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xX24xXb2xXexX3xXexX1axX2cxX1cxX22xX3xX1cxX1xX21dxX1cxX22xX3xX41xXdxX35xX24xX3xXexX1xX6xX24xX3xe163xX16xX6xX1cxX3xX1xXdxX270xX24xX3xX1cxX1xX7exXexX3xXexX3exXdxX3x100c4xX2cxX203xX8axX3xX140xX20xX3xX41xX29cxX3fxX3xX5xX20xX3xX4xXb8xX3xX1xXb2xXdxX3xX41xX35xX3xX13cxX3exX1cxX3xX4xXcbxX3xXexX1xX35xX3xX4xX1xXdxX4cxX24xX3xX1cxX22xX6cx17501xX1cxX22xXd1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX2cxX61xX3fxXaxX12xX0xXdxX24xX22xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX3fx16a30xX3xX13cxX5xX2cxX4xX86x124b4xX3xX24xX6xX1axX22xXdxX1cx11809xX5xX10xX1fexXexX34dxX3xX6xX16xXexX2cxX354xX3xX24xX6xX1axX22xXdxX1cxX35cxX1axXdxX22xX1xXexX34dxX3xX6xX16xXexX2cxX354xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX24xX6xX1cxX22xX3xXexX251xXdxX3xX24xX25xX16xX3xX15xX10xX3xX41xXdxX43xX1cxX3xXexX1xX35xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX41xX47xX16xX3xXexXdxX4cxX1cxX3xX4xX1cbxX6xX3xX1x103adxX1cxX22xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd1xX13cxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd1xX140xX1cxX4fxX1cxX10xX12exX7xX4fxe411xX3d7xX3d7x132bcxX4fxX2xX3d7x1254cxX61xX3d7xX2xf2e5x12335xX3dexX2xX3daxXexX3d7xX3d7xX2x147b7xX5xX2xXd1x130f1xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xXexX1axX1bxX1cxX1xX3xX5xX20xX1cxX22xX3xX24xX25xX16xX3xX15xX10xX3xX4xX2cxX1cxX4xX10xXbxXexX3xXexX1xX35xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX4xX1xX3exX3fxX3xX41xXdxX43xX1cxX3xX41xX47xX16xX3xXexXdxX4cxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX209xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX24xX6xX1cxX22xX3xXexX251xXdxX3xX24xX25xX16xX3xX15xX10xX3xX41xXdxX43xX1cxX3xXexX1xX35xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX41xX47xX16xX3xXexXdxX4cxX1cxX3xX4xX1cbxX6xX3xX1xX3b7xX1cxX22xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX2cxX61xX3fxXaxX12x128b6xX1xX81xX1cxX22xX3xX22xXdxX66xX1cxX22xX3xX1cxX1xX6cxX3xX140xX81xX3xX7xX66xX3xX1cxX1xX21dxX1cxX22xX3xX4xX1xXdxX270xX4xX3xX15xX10xX3xX41xXb2xX4xX3x111f2xX4c3xX2e1xX16xX3fxX71xX1cxX3xX86xX1xX88xX4xX3xX41xX6cxX1a6xX4xX3xXexX1axX6cxX1cxX22xX3xX13cxX20xX3fxX3xXexX3exXdxX3xX64xX2cxX2cxX61xX12exX2cxX2cxX61xX8axX3xX4xX1xXdxX270xX4xX3xX1cxX20xX3fxX3xX41xX6cxX1a6xX4xX3xX22xXdxX7exX16xX3xX7xX6xX16xX3xX24xXb2xXexX3xX7xX66xX3xX86xXc8xX1cxX1xX3xXexX1axX2cxX1cxX22xX3xX140x12100xX3xXexX1axXc8xX3xX4xX1cbxX6xX3xXexX1xX6cxXb8xX1cxX22xX3xX1xXdxX43xX16xX3xXexX1axX4cxX1cxX3x12bf8x11675xX3exXdxX3xX5xXb2xX3xX534xXdxX43xX1cxdfffxXd1xX3x177c5xX16xX1cxX1cxX3fxX8axX3xX140xX29cxX1cxX22xX8axX3xX1cxX1xX6cxX1cxX22xX3xX41xXcbxX3xX5xX20xX3xXexX4cxX1cxX3xX24xX20xX3xX4xX88xX4xX3xX1cxX1xX20xX3xXex13a88xX3xX4xX1xX18bxX4xX3xX4xX1cbxX6xX3xX64xX2cxX2cxX61xX12exX2cxX2cxX61xX3xX41xX3b7xX3xX4xX1x1499axX1cxX3xX4xX1xX2cxX3xX140xX518xX3xXexX1axXc8xX3xX24xX20xX3xX24xXb2xXexX3xX7xX66xX3xX24xX81xX3xX1xX1bxX1cxX1xX3xX41xXdxX43xX1cxX3xX86xX1xXc8xX3xX1xXcbxX6xX3xX4xX1cbxX6xX3xX13xX11dxX3xX1xXb2xXdxX3xX7x16110xX3xX41xX6cxX1a6xX4xX3xXexX1axX1bxX1cxX1xX3xX61xXdxX11dxX1cxXd1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX2cxX61xX3fxXaxX12xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX4xX93xX1cxX22xX3xX86xX1xX81xX1cxX22xX3xXex12de8xX3xX4xX1xX66xXdxX3xX7xf2faxX3xX1axX20xX1cxX22xX3xX13cxX16xXb2xX4xX3xX4xX1cbxX6xX3xX13xX2f4xf70exXd1xX3xe2acxXb2xXexX3xXexX1xX81xX1cxX22xX3xX13cxX88xX2cxX3xXexX5f6xX3xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX1cxXcbxXdxX3xX24xXb2xXexX3xX4xX1x1669fxXexX3xX140xX71xX3xXexX1xXdxX270xXexX3xX86xX270xX3xX4xX1cbxX6xX3xX4xX1xXdxX270xX4xX3xX15xX10xX8axX3xX1cxXcbxXdxX3xX1axX185xX1cxX22xX3xX86xXdxX35xX16xX3xX61xX88xX1cxX22xX3xX7exX1cxX3xXexX6cxX1a6xX1cxX22xX3xX4xX1cbxX6xX3xX4xX1xXdxX270xX4xX3xX15xX10xX3xX22xXdxX66xX1cxX22xX3xX140xX251xXdxX3xX533xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX13xX2f4xX610xX3xX1cxX56bxXdxX3xXexXdxX270xX1cxX22xX3xX140xX20xX3xX4xX5fexX4xX3xX1xXdxX270xX24xXd1xX53fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX2cxX61xX3fxXaxX12xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX4xX1xX2cxX3xX13cxXdxX270xXexX3xX4xX2cxX1cxX4xX10xXbxXexX3xX1cxX20xX3fxX3xX7xX5bdxX3xX4xXcbxX3xX86xX1xX79xX3xX1cx13073xX1cxX22xX3xX533xXexX6e1xX1cxX22xX3xXexX66xX4xX3xX3e2xX35cxX2xX3e2xX3e2xX86xX24xX4fxX22xXdxXa3xX3xXexX1axX2cxX1cxX22xX3xX86xX1xX2cxX79xX1cxX22xX3xX3d7xX3xX22xXdxX29cxX3fxX53fxX3xX140xX20xX3xX4xX81xX1cxX22xX3xX1cxX22xX1xX43xX3xXbxXdxX1cxX3xXexX1xX35xX3xX1ax135f3xX1cxX3xX24xX251xXdxX3xX4xX1cbxX6xX3xX4xX1xXdxX270xX4xX3xX15xX10xX3xX7xX5bdxX3xX4xXcbxX3xX1cxX22xX1x1242cxX6xX3xX5xX20xX3xXbxX1xX3exX24xX3xX140xXdxX3xX1xX2cxX3exXexX3xX41xXb2xX1cxX22xX3xX1cxX1xXdxX71xX16xX3xX1xXb8xX1cxXd1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX2cxX61xX3fxXaxX12xX0xXdxX24xX22xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX3fxX34dxX3xX13cxX5xX2cxX4xX86xX354xX3xX24xX6xX1axX22xXdxX1cxX35cxX5xX10xX1fexXexX34dxX3xX6xX16xXexX2cxX354xX3xX24xX6xX1axX22xXdxX1cxX35cxX1axXdxX22xX1xXexX34dxX3xX6xX16xXexX2cxX354xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX270xXexX3xX86xX270xX3xX15xX10xX3xX41xX2abxX24xX3xX4xX1xX7exXexX3xXexX6cxXb8xX1cxX22xX3xX5xX6xXdxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXd1xX13cxX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXd1xX140xX1cxX4fxX1cxX10xX12exX7xX4fxX3d7xX3d7xX3d7xX3daxX4fxX2xX3d7xX3dexX61xX3d7xX2xX3e2xX3e3xX3dexX2xX3daxXex16ce9xX2xdf4exX3ebxX5xX3d7xXd1xX3efxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xXexX1axX1bxX1cxX1xX3xX5xX20xX1cxX22xX3xX24xX25xX16xX3xX15xX10xX3xX4xX2cxX1cxX4xX10xXbxXexX3xXexX1xX35xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX4xX1xX3exX3fxX3xX41xXdxX43xX1cxX3xX41xX47xX16xX3xXexXdxX4cxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX209xX6xXbxXexXdxX2cxX1cxXaxX12xXcxX1xXdxX270xXexX3xX86xX270xX3xX15xX10xX3xX41xX2abxX24xX3xX4xX1xX7exXexX3xXexX6cxXb8xX1cxX22xX3xX5xX6xXdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX2cxX61xX3fxXaxX12xX534xX3exXdxX3xX61xXdxX43xX1cxX3xX4xX1cbxX6xX3xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX4xX93xX1cxX22xX3xX41xX3b7xX3xX1cxXcbxXdxX3xXexX1xX4cxX24xX3xX24xXb2xXexX3xX4xX1xX634xXexX3xX140xX71xX3xX1cxX1xX21dxX1cxX22xX3x1725fxX3xXexX6cxXa9xX1cxX22xX3xX41xX185xX1cxX22xX3xX7xX6xX16xX3xX203xXbxX2cxX1axXexX3xX209xX2cxX1cxX4xX10xXbxXexXd1xX3xX613xX25xX16xX3xX15xX10xX3xX1cxX20xX3fxX3xX86xX1xX81xX1cxX22xX3xX4xX1xX1edxX3xX1cxX1xX185xX24xX3xX22xXdxX251xXdxX3xXexX1xXdxX43xX16xX3xX1cxX1xX21dxX1cxX22xX3xX22xX1bxX3xX4xXcbxX3xXexX1xX35xX3xX4xXcbxX3xX41xX6cxX1a6xX4xX3xX1cxX1xXa3xX3xXbxXdxX1cxX3xXexX1xX35xX3xX1axX726xX1cxX8axX3xX24xX20xX3xX4xX1b3xX1cxX3xX41xX35xX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1xX7exX3fxX3xX5xX2cxX3exXdxX3xXexX1xXdxX270xXexX3xX86xX270xX3xX1cxX20xX2cxX3xX4xXcbxX3xXexX1xX35xX3xXexX1xX5fexX4xX3xX1xXdxX43xX1cxX3xX41xX6cxX1a6xX4xX3xX86xX1xXdxX3xX5xX2cxX3exXdxX3xX13cx16293xX3xX1cxX1xX21dxX1cxX22xX3xX1xX3exX1cxX3xX4xX1xX270xX3xX4xX1cbxX6xX3xX1xX43xX3xXexX1xX66xX1cxX22xX3xXexX1axX16xX3fxX71xX1cxX3xX41xXb2xX1cxX22xX3xXexX1xX81xX1cxX22xX3xXexX1xX6cxXa3xX1cxX22xXd1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe1xX2cxX61xX3fxXaxX12xX24axX270xX16xX3xX86xX1xX81xX1cxX22xX3xX4xXcbxX3xX1xX43xX3xXexX1xX66xX1cxX22xX3xXexX1axX16xX3fxX71xX1cxX3xX41xXb2xX1cxX22xX8axX3xX41xXb2xX1cxX22xX3xX4xXb8xX3xX140xX20xX3xX4xX7exX16xX3xXexX1axX634xX4xX3xX140xX6xX3xX4xX1xX3exX24xX3xX15xX16xX1cxX22xX3xX2e1xX16xX6xX1cxX1xX3xXexX1xX81xX1cxX22xX3xXexX1xX6cxXa3xX1cxX22xX3xX4xX1cbxX6xX3xX13cxX3exX1cxX8axX3xXexX1xXdxX270xXexX3xX86xX270xX3xX4xX1cbxX6xX3xX81xX3xXexX81xX3xX4xXcbxX3xXexX1xX35xX3xX41xX6cxX1a6xX4xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX41xX56bxXdxX3xX41xX35xX3xX1xX21dxX16xX3xX4xXb8xX3xX1xXb8xX1cxX3xX24xXb2xXexX3xX4xX1xX634xXexXd1xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX140xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX1axX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX1axX2cxX1cxX22xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX4cxX1cxX3xX2e1xX16xX6xX1cxX34dxX0xX4fxX7xXexX1axX2cxX1cxX22xX12xX0xX16xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX35cxXexX1xX16xX24xX13cxX35cxX6xX1cxX61xX35cxX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xXexX1axX1bxX1cxX1xX3xX5xX20xX1cxX22xX3xX232xe8a6xX3xXexX1xX270xX3xX1xX43xX3xXexX1xX18bxX3xX3e3xX34dxX3xXexX1axXdxX270xXexX3xX5xX8e2xX3xXexX1xXdxX270xXexX3xX86xX270xX3xX1xX2cxX20xX1cxX3xXexX2cxX20xX1cxX3xX24xX251xXdxXaxX3xX1xX1axX10xX1fexX9xXaxX4fxX15xX10xX4fxX5xX10xX15xX16xX7xX35cxXexX1axXdxX1cxX1xX35cxX5xX6xX1cxX22xX35cxX1axX15xX35cxXexX1xX10xX35cxX1xX10xX35cxXexX1xX16xX35cxX3e3xX35cxXexX1axXdxX10xXexX35cxX5xX3fxX35cxXexX1xXdxX10xXexX35cxX86xX10xX35cxX1xX2cxX6xX1cxX35cxXexX2cxX6xX1cxX35cxX24xX2cxXdxX4fxX3d7xX3ebxX3d7xX3daxX2xX3e3xXd1xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX22xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX4fxX24xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX3d7xX3e2xX4fxX1cxX10xX12exX7xX4fxX3d7xX3d7xX3d7xX3d7xX4fxX2xX3d7xX3dexX61xX811xX2xX3e2xX3e3xX2xX3ebxX3dexXexX3daxX3e2xX3e2xX3e2xX3daxX5xX3e2xXd1xX3efxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xXexX1axX1bxX1cxX1xX3xX5xX20xX1cxX22xX3xX24xX25xX16xX3xX15xX10xX3xX4xX2cxX1cxX4xX10xXbxXexX3xXexX1xX35xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX4xX1xX3exX3fxX3xX41xXdxX43xX1cxX3xX41xX47xX16xX3xXexXdxX4cxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX140xX12xX0xX7xXexX1axX2cxX1cxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xXexX1axX1bxX1cxX1xX3xX5xX20xX1cxX22xX3xX232xXaf8xX3xXexX1xX270xX3xX1xX43xX3xXexX1xX18bxX3xX3e3xX34dxX3xXexX1axXdxX270xXexX3xX5xX8e2xX3xXexX1xXdxX270xXexX3xX86xX270xX3xX1xX2cxX20xX1cxX3xXexX2cxX20xX1cxX3xX24xX251xXdxXaxX3xX1xX1axX10xX1fexX9xXaxX4fxX15xX10xX4fxX5xX10xX15xX16xX7xX35cxXexX1axXdxX1cxX1xX35cxX5xX6xX1cxX22xX35cxX1axX15xX35cxXexX1xX10xX35cxX1xX10xX35cxXexX1xX16xX35cxX3e3xX35cxXexX1axXdxX10xXexX35cxX5xX3fxX35cxXexX1xXdxX10xXexX35cxX86xX10xX35cxX1xX2cxX6xX1cxX35cxXexX2cxX6xX1cxX35cxX24xX2cxXdxX4fxX3d7xX3ebxX3d7xX3daxX2xX3e3xXd1xX1xXexX24xXaxX12xX13xX10xX15xX16xX7xX3xXexX1axX1bxX1cxX1xX3xX5xX20xX1cxX22xX3xX232xXaf8xX3xXexX1xX270xX3xX1xX43xX3xXexX1xX18bxX3xX3e3xX34dxX3xXexX1axXdxX270xXexX3xX5xX8e2xX3xXexX1xXdxX270xXexX3xX86xX270xX3xX1xX2cxX20xX1cxX3xXexX2cxX20xX1cxX3xX24xX251xXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1axX2cxX1cxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX232xXaf8xX3xXexX1xX270xX3xX1xX43xX3xXexX1xX18bxX3xX3e3xX3xX35cxX3xX24xX25xX16xX3xX15xX10xX3xXexXdxX4cxX1cxX3xXbxX1xX2cxX1cxX22xX3xXexX1axX2cxX1cxX22xX3xXexX1xX518xX3xXexX1axX6cxXa3xX1cxX22xX3xX4xX1axX2cxX7xX7xX2cxX140xX10xX1axX3xX1xX3exX1cxX22xX3xX7xX6xX1cxX22xX3xX140xX20xX3xX5xX20xX3xX24xX25xX16xX3xX15xX10xX3xX4xX1xXdxX270xX1cxX3xX5xX6cxX1a6xX4xX3xX4xX1cbxX6xX3xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX41xX3b7xX3xX5xXb2xXexX3xX15xX88xX4xX3xX1xX2cxX20xX1cxX3xXexX2cxX20xX1cxXd1xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX140xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX232xXaf8xX3xX3d7xX3e2xX3d7xX3ebxX3xX5xXb2xX3xX61xXdxX43xX1cxXaxX3xX1xX1axX10xX1fexX9xXaxX4fxX15xX10xX4fxX5xX10xX15xX16xX7xX35cxX1axX15xX35cxX3d7xX3e2xX3d7xX3ebxX35cxX5xX2cxX35cxX61xXdxX10xX1cxX4fxX3d7xX3ebxX2xX813xX3e3xX3dexXd1xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX22xX3xX7xX1axX4xX9xXaxX4fxX24xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX3d7xX3e2xX4fxX1cxX10xX12exX7xX4fxX3d7xX3d7xX3d7xX3e2xX4fxX2xX3d7xX3dexX61xX3e3xX3e2xX3e3xX3ebxX3daxX3ebxX813xXexX3e3xX811xX3dax12355xX5xX2xXd1xX3efxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xXexX1axX1bxX1cxX1xX3xX5xX20xX1cxX22xX3xX24xX25xX16xX3xX15xX10xX3xX4xX2cxX1cxX4xX10xXbxXexX3xXexX1xX35xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX4xX1xX3exX3fxX3xX41xXdxX43xX1cxX3xX41xX47xX16xX3xXexXdxX4cxX1cxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX140xX12xX0xX7xXexX1axX2cxX1cxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX16xX7xX3xX232xXaf8xX3xX3d7xX3e2xX3d7xX3ebxX3xX5xXb2xX3xX61xXdxX43xX1cxXaxX3xX1xX1axX10xX1fexX9xXaxX4fxX15xX10xX4fxX5xX10xX15xX16xX7xX35cxX1axX15xX35cxX3d7xX3e2xX3d7xX3ebxX35cxX5xX2cxX35cxX61xXdxX10xX1cxX4fxX3d7xX3ebxX2xX813xX3e3xX3dexXd1xX1xXexX24xXaxX12xX13xX10xX15xX16xX7xX3xX232xXaf8xX3xX3d7xX3e2xX3d7xX3ebxX3xX5xXb2xX3xX61xXdxX43xX1cxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX1axX2cxX1cxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX613xX25xX16xX3xX203x1682axf08bxX3xX1xX3exX1cxX22xX3xX7xX6xX1cxX22xX3xXexX1xX270xX3xX1xX43xX3xXexX1xX18bxX3xX3e3xX3xX1axX6xX3xX24xX726xXexX3xXexX1xX270xX3xX22xXdxX251xXdxX3xX1cxX22xX20xX3fxX3xX2xX4fxX3daxX8axX3xXexX1xXdxX270xXexX3xX86xX270xX3xX24xX251xXdxX8axX3xX13cxX56bxX3xX7xX16xX1cxX22xX3xXexXc8xX1cxX1xX3xX1cxX6e1xX1cxX22xX3xX6xX1cxX3xXexX2cxX20xX1cxXd1xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX140xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX16xX5xX12xX0xX61xXdxX140xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1axXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX140xX12xX0xX4fxX61xXdxX140xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX203xX2cxX16xX1axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX4xX6xX1axXexXdxX24xX10xX7xX0xX4fxXbxX12