Thuyền viên tàu Hải Phòng cảm ơn lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã kịp thời ứng cứu
(Baohatinh.vn) - Sau gần 10 giờ đồng hồ sử dụng các phương án cứu hộ, 16 thuyền viên mắc kẹt trên tàu Hải Phòng đã được các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đưa vào bờ an toàn. Các thuyền viên vô cùng xúc động, cảm ơn sự ứng cứu kịp thời của ngư dân và lực lượng chức năng Hà Tĩnh.
3f24x52c4xd552x4e25x5169x45efx6677x993axa501xX7xa29fxdc0bxb0d0x9756x3f72x906fxX5x9170xXaxX3xX7xXex9fbbxX5xX10xX9xXaxXexX10x42ffxXexbc8fxX6xX5xXdx9c7dx4ad0x6799xX3x5fffx7bc7xX7xXexXdxa963xX15x9795xXax75e0xXcxX1xX27xX15x6f54xX23xX3x4272xXdx856exX23xX3xXex96cdxX27xX3xd20cx860exXdxX3x998axX1xc482xX23xX22xX3xX4xX41x6d3axX3xb174xX23xX3xX5xce0axX4xX3xX5x8143x8ae5xX23xX22xX3xX4xX1x6f0bxX4xX3xX23x6ee3xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxcb7exX23xX1xX3xcd1bxa999xX3xcb9dx7d81xXbxX3xXexX1x71eaxXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xX0xdf3cxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX10xX6x6fdcxXaxX2fx8ccexX6xX27xX3xX22xbaacxX23xX3xX2x7e3fxX3xX22xXdxX76xX3xX6dx8dc0xX23xX22xX3xX1xXa6xX3xX7x77c3xX3xX93x9bd8xX23xX22xX3xX4x78aaxX4xX3xXbxX1xX56xX4exX23xX22xX3xXb6xX23xX3xX4xX5dxX27xX3xX1xd6c4x6753xX3xX2xa59dxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX4cxb8e9xX4xX3xX70x6c9cxXexX3xXex77a3xX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX6dxX6exX3xX6dxX56xX57xX4xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX56xX6xX3xX37xX3dx5541xX3x5befxX76xX3xX6xX23xX3xXexX123xX3dxX23x501cxX3xbe00xXb6xX4xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX37xbdd7xX3xX4xa816xX23xX22xX3xX1cx8917xX4xX3xX6dxXc8xX23xX22xXc9xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX7xX52xX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX4x4166xX6xX3xX23xX22xX56xX3xX93x6d43xX23xX3xX37xX3dxX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde6axX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax743cxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2x7f4cxX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x73f3xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81x7237xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2x4f75xX9fx4952xX209xd38axXexXccxXccxXccxX1e1xX9fxX5xX9fxX12fxX26xXbxX22x6836xXe3xX9xX218xX1d3xX1e1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx5623xX3dxX123xX3xX70xX1xX123xX41xX23xX22xX3xX1d3xX1xX3xX7xXb6xX23xX22xX3xX23xX22xX3dxX15xX3xX2xX9fxX81xX2xX9fxXc9xX3xX131xX41xX23xX22xX3xX37xXb1xX3xX40xX3dxX23xX22xX3xX1xX41xXdxX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX23xX1x5ed3xX23xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xXexX1xX142xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX37xX34xX3xXexX3dxX27xX3x9960xXdxX23xX1xX3x694exX6xX4cxX3xX9fxX1e1xXc9xX3xX7x864exX3xX1xXdxa8c8xX27xX3xX216x9b66xX1a8xX44xXc9xX3xXexXe3xafe5xX23xX22xX3xXexX41xXdxX3xX218xX12fx5c0dxX9fxX9fxX3xXex4d96xX23xX3xX4xX16fxX6xX3xX131xX142xX23xX22xX3xXexX15xX3xX4xbb65xX3xXbxX1xX9bxX23xX3xa767xX3dxX123xX3xXex41c7xX123xX3xX37xX3dxX3xX131xX27xX23xX22xX3xX5dxX23xX22xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX1a8x52e2xX23xX1xX3xX328xXdxX23xX1xX3xc09dxXexX1xX3dxX23xX1xX3xXbxX1xX336xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xa051xX3xX6dxX6xX23xX22xX3xXexXe3xX39xX23xX3xX6dxX56xX76xX23xX22xX3xXexc472xX3xX96xX3dxXdxX3x92e1xX46xX23xX3xXe3xX6xX3x8224xX27xX41xX23xX22xX3xX32dxXdxX23xX1xXc9xX3xX70xX1xXdxX3xc9bcxX27xX6xX3xX37xX145xX23xX22xX3xX125xXdxcfe0xX23xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xXexX1xX38cxX3xX22x78a2xXbxX3xX7xX52xX3xX4xX336xX3xX37xX3dxX3xX125xX71xX3xX4cxXdbxX4xX3xX4xX370xX23xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX216xX1d3xXccxX1d3xX9fxXexX209xX1e1xX1e1xX218xX1e1xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xX218xX209xX218xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX32dxX1xX30fxX23xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xXexX1xX142xX23xX22xX3xXexXdxX23xXc9xX3xX131xX41xX23xX22xX3xX37xXb1xX3xX40xX3dxX23xX22xX3xX1xX41xXdxX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xXbxX1xX336xXdxX3xX1xX57xXbxX3xX37x5cfdxXdxX3xX216xX3xX6dxX4exX23xX3xX37xX71xX3xX22xXa6xX4cxX24xX3xX1a8xX6xX23xX3xX131xX1xac49xX3xX1xX27xX15xX3xX1a8xXdxX39xX23xX3xXbxX1xX46xX23xX22xX3xX131xXaexX6xX3x96b2xX1x44d6xX27xX3xX131xX41xX23xX22xX3xX2d5x4797xX23xX22xX3x4b1dxX23xX22xX3xX1exX3xX96xX4exX23xX3x9dccxX56xX4exX23xX22xXc9xX3xX40xX41xXdxX3xX6dxXc8xXdxX3xX209xX3xX1exX3xX1a8xXc8xX3xX6dxXc8xXdxX3xX1a8xXdxX39xX23xX3xXbxX1xX46xX23xX22xXc9xX3xX36bxXa6xX23xX3xX1a8xXdxX39xX23xX3xXbxX1xX46xX23xX22xX3xX5abxc1dexX3xX5abxX1xX6xX23xX22xX3xX37xX3dxX3xX4xX1x9027xX23xX1xX3xX3d9xX27xX15xX34xX23xX3xX6dxX71xX6xX3xXbxX1xX56xX4exX23xX22xX3xX4xX145xX23xX22xX3xX2xX3xX6dxX4exX23xX3xX37xX71xX3xX4xX5dxX27xX3xX1xXc8xX3xXexXdx6d39xX23xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xX22xXdxX41xXdxX3xX4xX5dxX27xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexXe3xX39xX23xX3xXexX3dxX27xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX216xX1d3xX1e1xX9fxX218xXexXccxX1d3xX1e1xX1d3xX1e1xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xX1d3xXccxX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX96xX6xX27xX3xX70xX1xXdxX3xXbxX1xX56xX4exX23xX22xX3xXb6xX23xX3xX93xX145xX23xX22xX3xX209xX3xXexX3dxX27xX3xX5xX6xXdxX3xX93xXdbxXexX3xXexXdxX633xXbxX3xX4xX30fxX23xX3xXexX3dxX27xX3xX328xXdxX23xX1xX3xX32dxX6xX4cxX3xX9fxX1e1xX3xXexX1xX354xXexX3xX125xX370xXdxXc9xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX5dxX27xX3xX1xXc8xX3xX6dxX56xX6xX3xXe3xX6xX3xXbxX1xX56xX4exX23xX22xX3xXb6xX23xX3xX93xX145xX23xX22xX3xX93xX177xX15xX3xXexX1xX3bcxX23xX22xX3xX6dxX3e4xX3xX70x43b9xX123xX3xXexX3dxX27xX3xX37xX3dxX123xX3xX125xX76xX12fxX3xXcxX1xX10xX123xX3xX6dx5889xXc9xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX5xXdxX39xX23xX3xX5xX370xX4xX3xX37xX57fxXdxX3xX4xXb6xX4xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexXe3xX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xXexX1xX41xX3xX93xX177xX15xX3xb3d3xX4cxXa6xXdx911bxX3xX70xX81axX123xX3xX93xX177xX15xX3xXexX1xX3bcxX23xX22xX3xXexX3bcxX3xXexXe3xX39xX23xX3xX125xX76xX3xX23xX22xX56xX57xX4xX3xX37xX34xX3xXexX3dxX27xX3xX37xX3dxX3xXexX30fxXbxX3xXexXe3xX27xX23xX22xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xXexXe3xX39xX23xX3xX125xX76xX3xX70xX81axX123xX3xXexX3dxX27xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX216xX1d3xX1e1xX209xX9fxXexX216xX209xXccxX1d3xX1e1xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xX214xXccxX218xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX2fxX40xX4exX23xX3xX218xX1xX3xX7xXb6xX23xX22xXc9xX3xXexX1xX10xX123xX3xX6dxX14axX23xX22xX3xX70xX633xX3xX1xX123xX370xX4xX1xX3xXexXe3xX123xX23xX22xX3xXbxX1xX56xX4exX23xX22xX3xXb6xX23xXc9xX3xX1xX4exX23xX3xX2xX12fxX9fxX9fxX9fxX4cxX3xX93xX177xX15xX3xXexX1xX3bcxX23xX22xX3xX5xX123xX370xXdxX3xX5xX57fxX23xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xXexX30fxXbxX3xX70xX633xXexX3xXexX370xXdxX3xX125xX76xX3xX125xXdxX3e4xX23xX3xX6dxX3e4xX3xXexXdxX633xX23xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xX70xX633xXexX3xX23xX336xXdxX3xX37xX57fxXdxX3xX93xX177xX15xX3xX874xX4cxXa6xXdxX878xX3xXexX3bcxX3xXexXe3xX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX328xXdxX23xX1xX3xX32dxX6xX4cxX3xX9fxX1e1xX3xXexX1xX41xX3xX1cxX27xX336xX23xX22xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX216xX1d3xX214xX9fxX1e1xXexX34fxX9fxXccxX214xX216xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xX209xX214xX218xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXe3xX2dxXaxX2fxX5abxX1xX142xX23xX22xX3xX3d9xX27xX41xX23xX3xX4cxX56xX6xX3xX22xXdxX82fxXc9xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX6dxX6exX3xXexX30fxXbxX3xXexXe3xX27xX23xX22xXc9xX3xX1xX633xXexX3xX7xX5dxX4xX3xX23x4a33xX3xX5xX52xX4xX3xXexX38cxX4cxX3xX4xXb6xX4xX1xX3xX70xX81axX123xX3xXexX3dxX27xX3xX37xX3dxX123xX3xX125xX76xX12fxX12fxX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX216xX1d3xX1e1xX34fxX1e1xXexX2xX1d3xX1d3xX216xX1d3xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xX209xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXe3xX2dxXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX39xX23xXc9xX3xX93xX123xX3xX7xX82fxX23xX22xX3xXexX123xX3xX4xX354xXbxX3xXccxXc9xX3xX4xX354xXbxX3xX1e1xX3xX70xc00axX4cxX3xXexX1xX10xX123xX3xX4cxX56xX6xX3xX5xX57fxX23xX3xX70xX1xXdxX633xX23xX3xX93xX177xX15xX3xX874xX4cxXa6xXdxX878xX3xX125xX71xX3xX6dxX5dxXexX3xX22xXdx5258xX6xX3xX4xX1xX3bcxX23xX22xX0xX81xXbxX2fxX0xX125xX5xX123xX4xX70xX3d9xX27xX123xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXe3xXdxX4xX1xX93xX6xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX131xX82fxX3xX4cxX3f4xXexX3xXexX370xXdxX3xX70xX1xX27xX3xX37xX52xX4xX3xXexX3dxX27xX3xX125xX71xX3xX4cxXdbxX4xX3xX4xX370xX23xXc9xX3xX5xXdxX39xX23xX3xX5xX370xX4xX3xX37xX57fxXdxX3xX4xXb6xX4xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexXe3xX39xX23xX3xXexX3dxX27xXc9xX3xX4xX1xX14axX23xX22xX3xXexX142xXdxX3xX125xXdxX633xXexX3xX23xX1xXdxX34xX27xX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xX4xX82fxX3xXexX177xX4cxX3xX5x58b5xX3xX70xX1xXb6xX3xX1xX123xX41xX23xX22xX3xX5xX123xX370xX23xXc9xX3xX6dxX71xX23xX1xX3xX93xX145xX23xX22xX3xXbxX1xX6xX123xX3xX4cxX41xX23xX22xX3xX6dxX3e4xX3xX23xX1xX41xX15xX3xXe3xX6xX3xX70xX1xd840xXdxX3xXexX3dxX27xX12fxX3xX131xX1xX596xX3xX1xX27xX15xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xXexXe3xX354xX23xX3xX6xX23xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX9bxX23xXc9xX3xXexX1xX27xX15xX633xXexX3xXbxX1xXb1xX4xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxX33axX23xX3xXexX1xX10xX123xX3xX6dxX14axX23xX22xX3xX70xX633xX3xX1xX123xX370xX4xX1xX3xX4xX5dxX27xX3xX1xXc8xXc9xX3xX4xX5dxX27xX3xX23xX370xX23xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xX6dxX56xX6xX3xXe3xX6xX12fxX12fxX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xX93xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX123xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXe3xX123xX23xX22xX2fxXcxX1xXdxX633xX27xX3xXexXb6xX3xX32dxX22xX27xX15xacecxX23xX3xX2d5xXdxX633xXexX3xX131xX142xX23xX22xX3xX1exX3xX1a8xX131xX40xX3xX1a8xXdxX39xX23xX3xXbxX1xX46xX23xX22xX3xX131xXaexX6xX3xX5abxX1xX5adxX27xX3xX4xX41xX23xX22xX3xX2d5xX5b6xX23xX22xX3xX5baxX23xX22xX3xX1exX3xX96xX4exX23xX3xX5c4xX56xX4exX23xX22xX3xX0xX81xX7xXexXe3xX123xX23xX22xX2fxX0xX81xX93xXdxX37xX2fxX0xX81xX125xX5xX123xX4xX70xX3d9xX27xX123xXexX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX216xX1d3xX218xX9fxX218xXexX214xX1e1xXccxX34fxXccxX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xX218xX214xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX354xXexX3xX125xX370xXdxX3xX37xX57fxXdxX3xXbxX1xX56xX4exX23xX22xX3xXb6xX23xX3xX93xX145xX23xX22xX3xX93xX177xX15xX3xXexX1xX3bcxX23xX22xXc9xX3xX4xX1xX596xX3xX1xX27xX15xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xXexXe3xXdxX3e4xX23xX3xX70xX1xX6xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xXbxX1xX56xX4exX23xX22xX3xXb6xX23xX3xX4xX5dxX27xX3xX23xX370xX23xX3xX70xX1xXb6xX4xX12fxX3xX2d5xX57fxXdxX3xX7xX52xX3xX1xXc07xX3xXexXe3xX57xX3xX4xX16fxX6xX3xX23xX22xX56xX3xX93xX177xX23xX3xX1cxX6exX3xX5abxX5faxX3xX32dxXdxX23xX1xXc9xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX5dxX27xX3xX23xX370xX23xXc9xX3xX4xX5dxX27xX3xX1xXc8xX3xX6dxX6exX3xXexX38cxX4cxX3xX6dxX56xX57xX4xX3xXbxX1xX56xX4exX23xX22xX3xXexXdxX33axX23xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xXbxX1xX145xX3xX1xX57xXbxX3xX37xX57fxXdxX3xX6dxXdxX34xX27xX3xX70xXdxX33axX23xX3xXexX1xX76xXdxX3xXexXdxX633xXexX3xX5xX14axX4xX3xX6dxX82fxX12fxX3xX2xX9fxX3xX4xXb6xX23xX3xX125xXc8xXc9xX3xX4xX1xXdxX633xX23xX3xX7xX69xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xXexXe3xX6xX23xX22xX3xX125xX71xX3xX6dxX9bxX15xX3xX6dxX16fxX3xX4xXb6xX4xX3xXexXe3xX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX633xXexX3xX125xX71xX3xX6xX23xX3xXexX123xX3dxX23xX3xX6dxX3e4xX3xX6dxX56xX6xX3xX4cxXc8xXexX3xX23xXaexX6xX3xX7xX336xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexXe3xX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX37xX3dxX123xX3xX125xX76xX3xXexXe3xX56xX57fxX4xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX216xX1d3xX218xX209xX214xXexXccxX1d3xX218xX218xX209xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xX218xX2xX214xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX5baxXbxX3xX7xXb6xXexX3xX4cxX370xX23xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xXc9xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX82fxX23xX22xX3xXexXdxX633xXbxX3xX4xX30fxX23xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xX37xX57fxXdxX3xX2xXccxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX12fxX3xX131xXb6xX4xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xX4cxX3f4xX4xX3xXb6xX123xX3xXbxX1xX6xX123xX3xX37xX3dxX3xXexXe3xX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX633xXexX3xX125xX71xX3xX1xXc07xX3xXexXe3xX57xX3xX70xX1xXb6xX4xX12fxX3xX5abxX1xX123xX41xX23xX22xX3xX2xX209xX1xX3xX1d3xX9fxX3xXbxX1xX14axXexXc9xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX6dxX56xX6xX3xX214xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX6dxX9bxX27xX3xXexXdxX39xX23xX3xXb6xXbxX3xX7xXb6xXexX3xX125xX76xXc9xX3xX7xX6xX27xX3xX6dxX82fxX3xX3d9xX27xX6xX15xX3xXexXe3x3fbdxX3xX5xX370xXdxX3xX22xXdxX41xXdxX3xX4xX5dxX27xX3xX23xX1xXdafxX23xX22xX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xX4xX46xX23xX3xX5xX370xXdxX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX93xXexX1xX27xX4cxX125xX3xXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX9fxX214xX93xXccxX209xX2xX9fxX218xX1d3xX1e1xXexX1e1xX2xX209xX1e1xX218xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xX2xX214xX216xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXe3xX2dxXaxX2fxX12fxX12fxX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX216xX1d3xX218xX1d3xX1d3xXexX1e1xX218xX34fxX216xXccxX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xX1e1xX209xX209xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX2fxX131xX82fxX3xX70xX1xX123xX41xX23xX22xX3xX22xX9bxX23xX3xX1e1xX9fxX3xX4xXb6xX23xX3xX125xXc8xXc9xX3xX4xX1xXdxX633xX23xX3xX7xX69xX3xX4xX145xX23xX22xX3xX23xX22xX56xX3xX93xX177xX23xX3xX1cxX6exX3xX5abxX5faxX3xX32dxXdxX23xX1xX3xX4xX145xX23xX22xX3xXexX607xX4xX1xX3xX4xX52xX4xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX22xXdxX6xX3xX4xX142xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX4xX5dxX27xX3xX23xX370xX23xX3xX2xXccxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX37xX3dxX3xXexX3dxX27xX3xX328xXdxX23xX1xX3xX32dxX6xX4cxX3xX9fxX1e1xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX216xX1d3xX218xX34fxX1d3xXexX34fxX214xX9fxX1d3xX9fxX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xXccxX1d3xXccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX2fxX32dxX1xXdafxX23xX22xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xX6dxX56xX6xX3xX37xX3dxX123xX3xX125xX76xX3xX6xX23xX3xXexX123xX3dxX23xX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX216xX34fxX9fxX9fxXccxXexX218xX2xX34fxX2xX1d3xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xX1d3xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX2fxXcxXe3xX123xX23xX22xX3xX2xXccxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xXc9xX3xX4xX82fxX3xX2xX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xdf2cxX23xX3xX36bxXc8xX2dxX3xX209xX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xXc9xX3xX1d3xX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xXc9xX3xX2xX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xX40xX41xXdxX3xX5c4xX56xX4exX23xX22xXc9xX3xX209xX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xX32dxX6xX4cxX3xX36bxX71xX23xX1xX3xX37xX3dxX3xXccxX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xX32dxX22xX1xX33axX3xbb0bxX23xX12fxX3xX0xX10xX4cxX2fxXcxXe3xX123xX23xX22xX3xX41xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xX1a46xX23xX3xX36bxXc8xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xX6dxX56xX6xX3xX37xX3dxX123xX3xX125xX76xX12fxX0xX81xX10xX4cxX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX216xX34fxX9fxX209xXccxXexX34fxX216xX34fxX214xX214xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xX225xXe3xX9xX216xX218xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX2fx5d8exX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX3d9xX27xX177xX23xX3xX15xX3xX4xX1xX61xX4cxX3xX7xX82fxX4xX3xX7xX5dxX4xX3xX70xX1xXea6xX10xXc9xX3xX364xX23xX3xX6dxX71xX23xX1xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX9bxX23xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX9fxX214xX93xXccxX209xX9fxX209xX34fxX34fxX34fxXexX214xX2xX2xX2xX5xX34fxX1exX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xXccxX9fxX9fxX34fxXccxXexX216xX214xX1e1xX216xX1d3xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX2fxX12fxX12fxX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xX125xX5xX123xX4xX70xX3d9xX27xX123xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXe3xXdxX4xX1xX93xX6xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX3dxX27xX3xX4xX1xX14axX23xX22xX3xXexX142xXdxX3xX70xX1xXdxX3xX6dxXdxX3xX3d9xX27xX6xX3xX37xX145xX23xX22xX3xX125xXdxX3e4xX23xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xXexX1xX38cxX3xX22xX3f4xXbxX3xX7xX82fxX23xX22xX3xXexX123xXc9xX3xX4cxX56xX6xX3xX5xX57fxX23xX12fxX3xX96xX82fxX23xX22xX3xX5xX14axX4xX3xX354xX15xX3xX4xX6xX123xX3xX4xX1xX3bcxX23xX22xX3xX1d3xX1exX34fxX4cxXc9xX3xXexX3dxX27xX3xX125xX71xX3xX4cxX354xXexX3xX5xXb6xXdxXc9xX3xX93xX370xXexX3xX37xX3dxX123xX3xX37xX145xX23xX22xX3xX125xXdxX3e4xX23xX3xX4xX16fxX6xX3xX1cxX6exX3xX5abxX5faxX3xX32dxXdxX23xX1xXc9xX3xXcxbd6bxX3xX5abxX5faxX3xX1aa5xX23xX1xX12fxX3xXcxX1xX76xXdxX3xX6dxXdxX3e4xX4cxX3xX6dxX9bxX27xXc9xX3xX4xX1xX14axX23xX22xX3xXexX142xXdxX3xX23xX22xX1xX69xX3xX6dxX4exX23xX3xX22xXdxX41xX23xX3xX4xX1xX596xX3xX4xX9bxX23xX3xX4xX1xX76xX3xXexX1xX76xXdxX3xXexXdxX633xXexX3xXexX336xXexX3xX5xX39xX23xXc9xX3xX23xX1xX76xX3xX4cxXc8xXexX3xX4xX1xX14axXexX3xX1xXc07xX3xXexXe3xX57xX3xX5xX3dxX3xXexX3dxX27xX3xX4xX82fxX3xXexX1xX3e4xX3xX1xX123xX370xXexX3xX6dxXc8xX23xX22xX3xX5xX370xXdxX3xX125xX38cxX23xX1xX3xXexX1xX56xX76xX23xX22xX12fxX3xX32dxX1xX56xX23xX22xXc9xX3xXexX1xX76xXdxX3xXexXdxX633xXexX3xXexXe3xX149cxX3xX23xX39xX23xX3xX1cxX354xX27xX3xX1xX4exX23xXc9xX3xX4cxX3f4xX4xX3xX93xX145xX3xX125xXea6xX3xX214xX3xX4xX1xXdxX633xX4xX3xX23xX10xX123xXc9xX3xX23xX364xX3xX4cxXb6xX15xX3xX23xX1xX56xX23xX22xX3xX4xX5b6xX23xX22xX3xX70xX1xX142xX23xX22xX3xXexXe3xXb1xX3xX6dxX56xX57xX4xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX3dxX27xX3xX125xX71xX3xX23xX22xX1xXdxX39xX23xX22xX3xX2xX34fxX3xX6dxXc8xXc9xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexXe3xX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX70xX1xXb6xX3xX1xX123xX41xX23xX22xX3xX5xX123xX370xX23xX12fxX3xXcxX142xXdxX3xX6dxX6exX3xXexXe3xX52xX4xX3xXexXdxX633xXbxX3xX5xXdxX39xX23xX3xX5xX370xX4xX3xX37xX57fxXdxX3xX4xX1xX16fxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xX3dxX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX5dxX27xX3xX1xXc8xXc9xX3xX4xX5dxX27xX3xX23xX370xX23xX3xX6dxX34xX3xX23xX22xX1xX71xX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xX12fxX3x93dcxX354xXexX3xX4cxX6xX15xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX131xX41xX23xX22xX3xX37xXb1xXc9xX3xX1a8xXdxX39xX23xX3xXbxX1xX46xX23xX22xXc9xX3xX23xX22xX56xX3xX93xX177xX23xX3xXcxX1e5cxX3xX5abxX5faxX3xX1aa5xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX4xX5dxX27xX3xX1xXc8xXc9xX3xX6dxX56xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX5xX39xX23xX3xX125xX76xX3xX6xX23xX3xXexX123xX3dxX23xX12fxX3xX131xX1xX14axX23xX22xX3xXexX142xXdxX3xX4xX41xX4cxX3xX70xX607xX4xX1xX3xX37xX142xX3xX4xX145xX23xX22xX878xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xX93xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX123xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXe3xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXe3xX123xX23xX22xX2fxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xXexXe3xX56xX149cxX23xX22xX3xX32dxX22xX27xX15xXf84xX23xX3xX36bxX38cxX23xX1xX3xX44xX1xX56xX57xX23xX22xX0xX81xX7xXexXe3xX123xX23xX22xX2fxX0xX81xX93xXdxX37xX2fxX0xX81xX125xX5xX123xX4xX70xX3d9xX27xX123xXexX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX131xX10xX23xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX93xXexX1xX24xX3xX2xX2xX1d3xX9fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e1xXccxX9fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX81xX81xXdxX12fxX125xX6xX123xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12fxX37xX23xX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX9fxX214xX93xXccxX209xX9fxX209xXccxX2xX1e1xXexX218xX214xXccxX218xX5xX1e1xX1exX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX1e1xX1d3xX209xX9fxX214xXexX1d3xXccxX2xX216xX1d3xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX1caxXdxX93xXexX1xX9xXaxX2xX2xX1d3xX9fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e1xXccxX9fxXaxX3xX81xX2fxX0xX81xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX6xXbxXexXdxX123xX23xXaxX2fxX12fxX12fxX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xX125xX5xX123xX4xX70xX3d9xX27xX123xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXe3xXdxX4xX1xX93xX6xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a8xX123xX93xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxXe3xX123xX23xX22xX3xX7xX27xX336xXexX3xX2xX9fxX3xXexXdxX633xX23xX22xX3xX6dxXa6xX23xX22xX3xX1xXa6xX3xXexX1xX52xX4xX3xX1xXdxX33axX23xX3xX4xX142xX23xX22xX3xXexXb6xX4xX3xX4xX5dxX27xX3xX1xXc8xXc9xX3xX4xX5dxX27xX3xX23xX370xX23xX3xX2xXccxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX4xX16fxX6xX3xXexX3dxX27xX3xX328xXdxX23xX1xX3xX32dxX6xX4cxX3xX9fxX1e1xXc9xX3xX4xXb6xX4xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX6dxX6exX3xX23xXc07xX3xX5xX52xX4xX3xX1xX633xXexX3xX7xX5dxX4xXc9xX3xX93xX145xX23xX22xX3xX4xXb6xX4xX3xXbxX1xX56xX4exX23xX22xX3xXb6xX23xX3xX6dxX3e4xX3xX6dxX56xX6xX3xX125x57bexX23xX22xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xX7xX336xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXe3xX76xXdxX3xX70xX1xXea6xXdxX3xXexX3dxX27xX3xX6xX23xX3xXexX123xX3dxX23xX3xX23xX1xX354xXexX12fxX3xX40xXdxX33axX23xXc9xX3xX4xX1xX14axX23xX22xX3xXexX142xXdxX3xX6dxX6exX3xXbxX1xX177xX23xX3xX4xX142xX23xX22xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xXexXdxX633xX23xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xXexX1xX10xX123xX3xX93xe568xXdxX3xXbxX1xX56xX4exX23xX22xX3xXexXdxX33axX23xXc9xX3xX1xXc07xX3xXexXe3xX57xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX23xX4exXdxX3xX61xX23xX3xX23xX22xX1xX596xX3xXexX370xXdxX3xXcxXe3xX370xX4cxX3xX1a8xXdxX39xX23xX3xXbxX1xX46xX23xX22xX3xX131xXaexX6xX3xX70xX1xX5adxX27xX3xX5abxX5faxX3xX32dxXdxX23xX1xX3xX37xX3dxX3xX7xX57fxX4cxX3xX125xX3dxX23xX3xX22xXdxX6xX123xX3xX7xX336xX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX1xX10xX123xX3xX3d9xX27xX15xX3xX6dxX71xX23xX1xX12fxX12fxX12fxX878xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xX93xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX123xXe3xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xX7xXexXe3xX123xX23xX22xX2fxXcxX1xX56xX57xX23xX22xX3xXexXb6xX3xX32dxX22xX27xX15xXf84xX23xX3xX2d5xX61xX23xX3xXcxXe3xX177xX23xX3xX1exX3xX44xX1xX82fxX3xXcxX1xX6xX4cxX3xX4cxX56xX27xX3xXexXe3xX56xX149cxX23xX22xX3xX1a8xXc8xX3xX131xX1xX596xX3xX1xX27xX15xX3xX1a8xXc8xX3xX6dxXc8xXdxX3xX1a8xXdxX39xX23xX3xXbxX1xX46xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX0xX81xX7xXexXe3xX123xX23xX22xX2fxX0xX81xX93xXdxX37xX2fxX0xX81xX125xX5xX123xX4xX70xX3d9xX27xX123xXexX10xX2fxX0xX93xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX93xXe3xX10xX5xX6xXexX10xX93xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX4cxX125xX1exX6xX23xX93xX1exX7xX6xXbxX123xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xX1a46xX23xX3xX36bxXc8xX3xX4xX145xX23xX22xX3xX2xX34fxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexXe3xX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX22xX3f4xXbxX3xX23xX370xX23xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xX6dxX56xX6xX3xX37xX3dxX123xX3xX6dxX354xXexX3xX5xXdxX34xX23xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX123xX3dxX23xXaxX3xX1xXe3xX10xX2bxX9xXaxX81xX1cxX6xX1exX1xX123xXdxX81xX2xX1exX23xX22xX27xX123xXdxX1exX6xX23xX1exX93xX123xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX2xX34fxX1exXexX1xX27xX15xX10xX23xX1exX37xXdxX10xX23xX1exXexXe3xX10xX23xX1exXexX6xX27xX1exX22xX6xXbxX1exX23xX6xX23xX1exX93xX27xX123xX4xX1exX93xX27xX6xX1exX37xX6xX123xX1exX93xX6xXexX1exX5xXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX6xX23xX1exXexX123xX6xX23xX81xX2xX218xX218xX214xX214xX34fxX12fxX1xXexX4cxXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX81xX4cxX10xX93xXdxX6xX81xX2xX209xX9fxX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX1d3xX209xX1e1xX2xX214xXexX209xX2xX2xX218xX218xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xX6xX2fxX0xX93xXdxX37xX2fxX0xX7xXexXe3xX123xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xX1a46xX23xX3xX36bxXc8xX3xX4xX145xX23xX22xX3xX2xX34fxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexXe3xX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX22xX3f4xXbxX3xX23xX370xX23xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xX6dxX56xX6xX3xX37xX3dxX123xX3xX6dxX354xXexX3xX5xXdxX34xX23xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX123xX3dxX23xXaxX3xX1xXe3xX10xX2bxX9xXaxX81xX1cxX6xX1exX1xX123xXdxX81xX2xX1exX23xX22xX27xX123xXdxX1exX6xX23xX1exX93xX123xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX2xX34fxX1exXexX1xX27xX15xX10xX23xX1exX37xXdxX10xX23xX1exXexXe3xX10xX23xX1exXexX6xX27xX1exX22xX6xXbxX1exX23xX6xX23xX1exX93xX27xX123xX4xX1exX93xX27xX6xX1exX37xX6xX123xX1exX93xX6xXexX1exX5xXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX6xX23xX1exXexX123xX6xX23xX81xX2xX218xX218xX214xX214xX34fxX12fxX1xXexX4cxXaxX2fxX2xX3xX23xX22xX56xX76xXdxX3xX1a46xX23xX3xX36bxXc8xX3xX4xX145xX23xX22xX3xX2xX34fxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexXe3xX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX22xX3f4xXbxX3xX23xX370xX23xX3xX6dxX56xX57xX4xX3xX6dxX56xX6xX3xX37xX3dxX123xX3xX6dxX354xXexX3xX5xXdxX34xX23xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX123xX3dxX23xX0xX81xX6xX2fxX0xX81xX7xXexXe3xX123xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX93xXaxX2fxX36bxX633xX23xX3xX6dxX9bxX27xX3xX22xXdxX76xX3xX4xX1xXdxX34xX27xX3xX23xX6xX15xX3xX395xX2xX9fxX81xX2xX9fxX3a9xXc9xX3xXexX123xX3dxX23xX3xX125xXc8xX3xX2xXccxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexXe3xX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX328xXdxX23xX1xX3xX32dxX6xX4cxX3xX9fxX1e1xX3xX6dxX6exX3xX6dxX56xX57xX4xX3xX22xXdxX41xXdxX3xX4xX5dxX27xX3xXexX1xX3dxX23xX1xX3xX4xX142xX23xX22xXc9xX3xX6dxX56xX6xX3xX37xX3dxX123xX3xX6dxX354xXexX3xX5xXdxX34xX23xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX123xX3dxX23xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xX81xX93xXdxX37xX2fxX0xX81xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c2xXdxX41xXdxX3xX4xX5dxX27xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4cxXdbxX4xX3xX4xX370xX23xX3xX149cxX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xXc9xX3xX2xXccxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX6dxX6xX23xX22xX3xX149cxX3xXexXe3xX123xX23xX22xX3xX70xX1xX123xX6xX23xX22xXaxX3xX1xXe3xX10xX2bxX9xXaxX81xX1cxX6xX1exX1xX123xXdxX81xX22xXdxX6xXdxX1exX4xX27xX27xX1exXexX6xX27xX1exX1xX6xXdxX1exXbxX1xX123xX23xX22xX1exX4cxX6xX4xX1exX4xX6xX23xX1exX123xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX2xXccxX1exXexX1xX27xX15xX10xX23xX1exX37xXdxX10xX23xX1exX93xX6xX23xX22xX1exX123xX1exXexXe3xX123xX23xX22xX1exX70xX1xX123xX6xX23xX22xX81xX2xX218xX218xX214xX1e1xX214xX12fxX1xXexX4cxXaxX2fxX0xXdxX4cxX22xX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX81xX4cxX10xX93xXdxX6xX81xX2xX209xX9fxX81xX23xX10xX1caxX7xX81xX209xX9fxX1d3xX9fxX81xX2xX1d3xXccxX93xXccxX2xX2xX209xX1d3xX209xX1d3xXexX218xX34fxX1d3xX1d3xX1d3xX5xX9fxX12fxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4xX41xX4cxX3xX4exX23xX3xX5xX52xX4xX3xX5xX56xX57xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xX6dxX6exX3xX70xX71xXbxX3xXexX1xX76xXdxX3xX5dxX23xX22xX3xX4xX5dxX27xXaxX3xX81xX2fxX0xX81xX6xX2fxX0xX93xXdxX37xX2fxX0xX7xXexXe3xX123xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c2xXdxX41xXdxX3xX4xX5dxX27xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4cxXdbxX4xX3xX4xX370xX23xX3xX149cxX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xXc9xX3xX2xXccxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX6dxX6xX23xX22xX3xX149cxX3xXexXe3xX123xX23xX22xX3xX70xX1xX123xX6xX23xX22xXaxX3xX1xXe3xX10xX2bxX9xXaxX81xX1cxX6xX1exX1xX123xXdxX81xX22xXdxX6xXdxX1exX4xX27xX27xX1exXexX6xX27xX1exX1xX6xXdxX1exXbxX1xX123xX23xX22xX1exX4cxX6xX4xX1exX4xX6xX23xX1exX123xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX2xXccxX1exXexX1xX27xX15xX10xX23xX1exX37xXdxX10xX23xX1exX93xX6xX23xX22xX1exX123xX1exXexXe3xX123xX23xX22xX1exX70xX1xX123xX6xX23xX22xX81xX2xX218xX218xX214xX1e1xX214xX12fxX1xXexX4cxXaxX2fxX3c2xXdxX41xXdxX3xX4xX5dxX27xX3xXexX3dxX27xX3xX40xX41xXdxX3xX44xX1xX46xX23xX22xX3xX4cxXdbxX4xX3xX4xX370xX23xX3xX149cxX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xXc9xX3xX2xXccxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX3xX6dxX6xX23xX22xX3xX149cxX3xXexXe3xX123xX23xX22xX3xX70xX1xX123xX6xX23xX22xX0xX81xX6xX2fxX0xX81xX7xXexXe3xX123xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX93xXaxX2fxXcxX1xX10xX123xX3xX3c2xXdxXb6xX4cxX3xX6dxX336xX4xX3xX131xX41xX23xX22xX3xX37xXb1xX3xX40xX3dxX23xX22xX3xX1xX41xXdxX3xX40xX3dxX3xXcxX69xX23xX1xX3xXcxXe3xX56xX4exX23xX22xX3xX328xXdxX23xX1xX3xXcxX27xX354xX23xXc9xX3xX4xXb6xX4xX3xX6dxX4exX23xX3xX37xX71xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX23xX61xX23xX22xX3xX6dxX6xX23xX22xX3xX23xXc07xX3xX5xX52xX4xX3xX22xXdxX41xXdxX3xX4xX5dxX27xX3xX4xX123xX23xX3xXexX3dxX27xX3xX125xX71xX3xX4cxXdbxX4xX3xX4xX370xX23xX3xXexX370xXdxX3xX37xX145xX23xX22xX3xX125xXdxX3e4xX23xX3xX1cxX6exX3xX5abxX5faxX3xX32dxXdxX23xX1xX3xX395xXcxX1e5cxX3xX5abxX5faxX3xX1aa5xX23xX1xX3a9xX3xX23xX1xX232bxX4cxX3xX6dxX41xX4cxX3xX125xX41xX123xX3xX6xX23xX3xXexX123xX3dxX23xX3xX4xX1xX123xX3xX2xXccxX3xXexX1xX27xX15xX34xX23xX3xX37xXdxX39xX23xX12fxX0xX81xXbxX2fxX0xX81xX93xXdxX37xX2fxX0xX81xX5xXdxX2fxX0xX81xX27xX5xX2fxX0xX93xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe3xXaxX2fxX0xX81xX93xXdxX37xX2fxX0xX81xX93xXdxX37xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aa5xX27xXexX1xX123xXe3xXaxX2fxXcxX1xX27xX3xXcxXe3xX6xX23xX22xX0xX81xXbxX2f
Thu Trang