Dự báo cách trả đũa của Nga
Sự phản ứng mạnh tay trước cuộc không kích Syria sẽ có thể hủy hoại mọi nỗ lực của Nga từ trước đến nay và khiến phương Tây có cớ can thiệp vào Syria
b6fx5f63x4048x2ea8xf28x8d17x6454x6b59x1838x3c98xb86xa51cxa140x8b54x9825x3be0xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax922cx764dx3476xXexX0x6169xXaxX17xX18xX19xXexX0x256ex218cxX19x81b3xXexX0xXax49fcxX9x7205xXdxX18x4a24xX2fx3d45x50efxa9dbxX5x8d18xXbxXdxX17xX32xXexX2x6a16xX9xX23x16cfxX24xX9xX2cxX3fxX2cxXaxX9xXbx870ex8bafxX9xa762xa3ecxX18xX9xX2cx77f9xX18xX9x4016x2ebfxX18xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa608xX17xX18xX19xX32xXex6ec6xX3cxX9xX33xXaxX49x54a3xX9x8dd8xX72xX54xX9xXcx6a5exX72xXaxX9xXbxX18xX26xX9xXbxX48x1d4fx4274xX2cxX9xX2cxf6fxa475xX2cxX9x3b9cxXax5232xX72xX54xX9xX8cxd6fxX2cxXaxX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX9xX2fx2b77xX9xX2cx3f66xX9xXbxXax7669xX9xXaxX50xX26xX9xXaxX24xX79xX35xX9xXcx385dxX35xX9xX72xa3bcxX9xXdxX3cxX2cxX9xX2cxX50xX18xX9xX53xX54xX18xX9xXbx4ceaxX9xXbxX48xX83xX84xX2cxX9xX4bx5e93xX72xX9xX72xX18xX26xX9x3d96xbb1xX9xX8cxXaxX35xXcdxX72xX9xX33xXaxX83x1b28xX72xX54xX9xX5x1d96xX26xX9xX2cxXa1xX9xX2cxX84xX9xX2cxX18xX72xX9xXbxXaxX35x953dxX33xX9xXd4xXd5xX24xX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf7bxX24xX19xX26xX32xXex1b8dx2c24xX35xX9x39bbxX88xX18xX72xX9xX72xX54xX79xX35xX9xX2cxXaxX93xX72xXaxX9xX2cxX50xX18xX9xX116x3388xX9xXd4xXd5xX9xX2cxX3fxX2cxX9xX4bx4aa9xX72xX54xX9xXcxX35xX72xXaxX9xXdx2257xX2cxX9xX72xXd5xX26xX9xXdxXd5xX9xX33xXaxX49xX72xX9xX74xX72xX54xX9xX2cxX50xX18xX9xX53xX54xX18xX9xX2fxX18xX88xX9xX8cxXaxX35xX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX9xXaxX74xX72xX54xX9xX2cxXax853bxX88xX9xXdxX24xX79xXbxX9xXcxX83xX18xX9xXbx82abxX72xX9xXdx9e41xX18x1bb4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX110xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX83xX18xX9xX23xX35xXcdxXbxX9xX2fxX3cxX9xXd4xX35xXf5xX2cxX9xX2fxX9exX9xX19xX35xa75dxX72xX9xX23xX35xXcdxX72xX9xX48xX18xX9xX2fxX18xX24xX9xX72xXaxX83xX72xX54xX9xX54xX35xX84xX35xX9xX23x9126xX72xXaxX9xXdxX88x881dxX72xX9xX2cxXaxX24xX9xX48x46ffxX72xX54xX9xX4bxX35x2b8axX88xX9xX4bxXa1xX9xX2cxXa1xX9xXbxXaxXa5xX9xX8cxXaxX35xXcdxX72xX9xXcxX117xX35xX9xX11axX88xX18xX72xX9xXaxXf5xX9xX54xX35x27baxX18xX9xe43xX9xX23xX180xX72xX9xXdxX17xX24xX9xXbxXaxX18xX72xX54xX9xX2cx9348xX72xX54xX9xXbxXax7ceaxX72xX54xX9xXaxX24x22aaxX2cxX9xXbxXaxX1d4xXcxX9xX2cxXaxX93xX9xX19x8d0fxX72xX9xX4bxXcdxX72xX9xXcxX89xXbxX9xX2cxX88xX89xX2cxX9xX4bx367exX72xX54xX9xX4bxX89xX9xXdxX35xX180xX72xX9xX11axX88xX18xX72xX9xX4bxXcdxX72xX9xX72xXaxX35xX1e2xX88xX9xX72xX83xX84xX2cxX9xXbxX48xX180xX72xX9xX4bx6d16xXbxX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX186xX9xX5xX88xX26xX9xX72xXaxX35xX180xX72x7e6fxX9xX54xX35xX84xX35xX9xX2cxXaxX88xX26xX180xX72xX9xXcxX8exX72xX9xX19xX3cxX9xX4bxX24xX3fxX72xX9xX116xX24xX2fxX2cxX24x4406xX9xX2fxX9exX9xX4bxX83xX18xX9xX48xX18xX9xXcxX89xXbxX9xXdxX24xX79xXbxX9xX2fxX3cxX9xX33xXaxX49xX72xX9xX4bxX117xX35xX9xXd4xX1e2xX9xXcxX223xXbxX9xX72xX54xX24xX79xX35xX9xX54xX35xX18xX24xX186xX9xX5x741cxX72xX54xX9xXbxXaxX117xX72xX54xX9xX53xX54xX18xX9x51faxXdxX18xX19xX35xXcxX35xX48xX9xX7xX88xXbxX35xX72xX9xX2cxX3cxX2cxX9xXdxX3cxX2cxX9xXdxX180xX72xX9xX3fxX72xX9xX2cxX88xX89xX2cxX9xX8cxXaxX8exX72xX54xX9xX8cxX93xX2cxXaxX9xX72xXaxX83xX72xX54xX9xXd4xX230xX72xX9xX2cxXaxX83xX18xX9xXbxXaxX8exX72xX54xX9xX23xX3fxX24xX9xX23xX267xXbxX9xX8cx2979xX9xX23xX35xXf5xX72xX9xX33xXaxX3fxX33xX9xXbxX48xX49xX9xX4bxX4cxX18xX9xX72xXd5xX24xX186xX9xX4xXaxX88xX26xX180xX72xX9xX54xX35xX18xX9xX53xX54xX18xX9xaaebxX26xX24xX19xX24xX48xX9x5e4axX88xX8cxX26xX18xX72xX24xXd4xX9xX23xX3fxX2cxX9xX23x355exX9xXd4xX35xX1b3xX72xX9xX2cxX49xX72xXaxX9x5802xX49xX26xX9xX48xX18xX9xX2cxX88xX89xX2cxX9xX371xX88xX72xX54xX9xX4bxX89xXbxX9xXbxX48xX3cxX2cxX9xXbxX35xXcdxX33xX9xXd4xX1e2xX9xX11axX88xXe5xX72xX9xX2fxX3cxX9xX54xX35xX203xX18xX9xX116xX24xX2fxX2cxX24xX299xX9xXd4xXd5xX9x4d1fxX18xX2fxXaxX35xX72xX54xXbxX24xX72xX186xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX110xX24xX19xX26xX32xXex3577xX8exX9xX4bxX117xX2cxX9xX357xX24xX48xX19xX9xX3aaxX17xX2fxXbxX27axX9xX2cxX3cxX88xX9xX110xX89xX9xXbxX48xX83x9195xX72xX54xX9xa135xX72xX9xX72xX35xX72xXaxX9xXd4xXd5xX9xX4xXaxX117xX72xX54xX9xX8cxXaxX50xX72xX54xX9xX23xX117xX9xX2cxX50xX18xX9xX3eaxX72xXaxX27axX9xX72xXaxX1d4xX72xX9xX4bxX173xX72xXaxX9xX93xXbxX9xX8cxXaxX49xX9xX72xX217xX72xX54xX9xX53xX54xX18xX9xX2fxX9exX9xXbxX48xX49xX9xX4bxX4cxX18xX9xX3eaxX72xXaxX9xX23xX1dcxX72xX54xX9xX2cxX3fxX2cxXaxX9xX23x8efexX72xX9xXbxX180xX72xX9xXdxX184xX18xX9xX8cxX35xXa5xX88xX9xX217xX72xX9xXcxX35xXcdxX72xX54xX9xXbxX48xX49xX9xXcxX35xXcdxX72xX54xX9xXcxXd5xX9xX2fxX9exX9xXbxX1cexXcxX9xX2cxX3fxX2cxXaxX9xX8cxXaxX3fxX2cxX186xX9xX5xX35xXcdxX33xX9xX371xX143xX2cxX9xXd4xX84xX35xX9xX23xX3fxX24xX9xX5xXaxX17xX9xX6cxX88xX72xX9xX3xX72xXdxX35xX72xX17xX27axX9xX8exX72xX54xX9xX72xXd5xX26xX9xXdxX180xX72xX9xXbxX35xXcdxX72xX54xX9xX8cxXaxX88xX26xXcdxX72xX9xX2cxX3fxX24xX9xX3eaxX72xXaxX9xX2cxXa1xX9xXbxXaxXa5xX9xXdxXd5xX9xXcxX241xX2cxX9xXbxX35xX180xX88xX9xXbxX267xX72xX9xX2cxX8exX72xX54xX9xX8cxXaxX8exX72xX54xX9xX54xX35xX18xX72xX9xXcxX79xX72xX54xX9xX8cxXaxX35xX9xX5xX2cexX72xX54xX9xXbxXaxX117xX72xX54xX9xX7xX88xXbxX35xX72xX9xX4bxX3fxX33xX9xXbxX48xX49xX9xX116xX12fxX9xXd4xXd5xX9xX3eaxX72xXaxX186xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX72xX32xXexX0xX35xXcxX54xX9xX2fxX48xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xa5ddxX1cxX1cxX35xX186xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX72xXaxX186xXd4xX72xX1cxX72xX17xX299xX2fxX1cxX2ax929exX2axa925xX1cxX2ax689bxX206xX19xX2axX551x3ed8xX551x1d71xX2ax36f3xXbxX2axX55axX54cxX206xXdxX551xX186x1b82xX33xX54xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX88xX9xX23xX18xX24xX9xX2cxX18xX2cxXaxX9xXbxX48xX18xX9xX19xX88xX18xX9xX2cxX88xX18xX9xX72xX54xX18xX32xX9xX1cxXex1225xX17xX9xX11axX88xXe5xX72xX9xX2fxX3cxX9xX53xX54xX18xX9xXbxX48xX180xX72xX9xX4bxX83x2e20xX72xX54xX9xX33xXaxX117xX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX88xX2fxX9x7114xX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX9xX72xX54xXd5xX26xX9xX2ax76a8xX5b3xX558xX9x9b32xX72xXaxX534xX9x42c9xX8x93c2xX5xX8xX5caxX6cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX110xX24xX19xX26xX32xXexX5xX48xX24xX72xX54xX9xX8cxXaxX35xX9xX4bxXa1xX27axX9xX54xX35xX84xX35xX9xX2cxXaxX88xX26xX180xX72xX9xXcxX8exX72xX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX1dcxX72xX54xX9xXbxX35xX72xX9xXbxX223xX2cxX9xX3e6xX9xX116xX24xX2fxX2cxX24xX299xX9xXaxX35xXf5xX72xX9xX4bxX18xX72xX54xX9xX2cxX117xX9xX371xXe5xXcxX9xX72xXaxX1d4xX33xX9xX2cxX3fxX2cxX9xXcxX79xX72xX54xX9xXcxX3fxX26xX9xXbxX93xX72xXaxX9xX2cxXaxX50xX9xX2cxXaxX117xXbxX9xXbxXaxX3cxX2cxX9xXaxX35xXf5xX72xX9xX2cxXaxX74xX2cxX9xX72xX217xX72xX54xX9xX8cxX35xXa5xXcxX9xX2fxX24xX3fxXbxX9xX2cxXe0xX9xX2fxX3e6xX9xXaxX79xX9xXbx4b88xX72xX54xX9xX2cxX50xX18xX9xX3eaxX72xXaxX27axX9xX72xXaxX83xX9xX54xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX8exX72xX54xX27axX9xX72xX54xX88xX139xX72xX9xX2cxX88xX72xX54xX9xX2cxX267xX33xX9xX72xX83xX84xX2cxX9xXd4xXd5xX9xX4bxX35xXf5xX72xX27axX9xX23xXf5xX72xXaxX9xXd4xX35xXf5xX72xX9xXaxX24xX223xX2cxX9xX72xX54xXe5xX72xX9xXaxXd5xX72xX54xX186xX9xX2x2683xX9xX72xXaxX35xX180xX72xX27axX9xXcxX241xX2cxX9xX4bxX93xX2cxXaxX9xXdxXd5xX9xX72xXaxX1dcxXcxX9xXdxXd5xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX24xXd5xX72xX9xX23xX89xX9xX4bxX5a2xX35xX9xX2fxX117xX72xX54xX9xX371x47bexX9xXaxX89xX35xX9xX2cxX50xX18xX9xX3eaxX72xXaxX9xXaxX24xXd5xX72xX9xXbxX24xXd5xX72xX9xX72xX54xX83xX72xX54xX9xXbxX48xXf5xX186xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX110xX24xX19xX26xX32xXexX3caxX677xX88xX9xXbxXaxX3fxX72xX54xX9xX558xX9xX72xXd5xX26xX27axX9xX110xX89xX9xXbxX48xX83xX3e6xX72xX54xX9xX53xX89xX35xX9xXd4xX241xX9xX3eaxX72xXaxX9xXbxXaxXc4xX18xX9xX72xXaxX1d4xX72xX9xX3eaxX72xXaxX9xX4bxX700xX9xX23xX173xX9xX53xX54xX18xX9xXbxX267xX72xX9xX2cxX8exX72xX54xX9xXcxX79xX72xX54xX9xXcxX3fxX26xX9xXbxX93xX72xXaxX9xX558xX55axX9xXdxX677xX72xX9xX2cxXax8477xX9xXbxX48xX24xX72xX54xX9xXd4x7b20xX72xX54xX9xX54exX9xXbxXaxX3fxX72xX54xX9xX11axX88xX18xX186xX9xX116xX84xX35xX9xXd4xXd5xX35xX9xX72xX54xXd5xX26xX9xXbxX48xX83xX84xX2cxX9xX4bxXe5xX26xX27axX9xX8exX72xX54xX9xX4xX35xX18xX48xX18xX72xX9xX116xX18xX48xXbxX35xX72xX27axX9x454dxX35xX3fxXcxX9xX4bxX117xX2cxX9xX5xX48xX88xX72xX54xX9xXbxXe5xXcxX9xX3eaxX72xX9xX72xX35xX72xXaxX9x67e2xXaxX8exX72xX54xX9xX54xX35xX18xX72xX9xXcxX79xX72xX54xX9xX11axX88xX117xX2cxX9xX54xX35xX18xX9xX3eaxX72xXaxX9x4d47xX53xX4xX6cxX4x9311xX27axX9xXbxX35xXcdxXbxX9xXdxX89xX9xX48xX1dcxX72xX54xX9xXcxX117xX35xX9xX4bxX17xX9xX19xXb1xX18xX9xX371xX49xX26xX9xX48xX18xX9xXcxX89xXbxX9xX2cxX88xX89xX2cxX9xXbxX267xX72xX9xX2cxX8exX72xX54xX9xX8cxXaxX8exX72xX54xX9xX54xX35xX18xX72xX9xXcxX79xX72xX54xX9xX4bxX18xX72xX54xX9xX3e6xX9xXcxX74xX2cxX9xX2cxX18xX24xX186xX9xX4xXaxX88xX26xX180xX72xX9xX54xX35xX18xX9xX11axX88xX117xX2cxX9xX33xXaxX79exX72xX54xX9xX116xX35xX2cxXaxX18xX17xXdxX9xX4xXdxX18xX48xX8cxX17xX9xX2cxX49xX72xXaxX9xX23xX3fxX24xX9xX48xX1dcxX72xX54xX9xXcxX89xXbxX9xX2cxX88xX89xX2cxX9xXbxX267xX72xX9xX2cxX8exX72xX54xX9xX2cxX50xX18xX9xX53xX54xX18xX9xX72xXaxX1dcxXcxX9xXd4xXd5xX24xX9xXcxX79xX72xX54xX9xXcxX3fxX26xX9xXbxX93xX72xXaxX9xX3e6xX9xX3eaxX72xXaxX9xXbxX48xX24xX72xX54xX9xXd4xX79exX72xX54xX9xX206xX5b3x7dccxX9xXbxX88xX677xX72xX9xXdxX1b3xX9xXbxX84xX35xX9xX4bxXe5xX26xX9xXdxXd5xX9xXcxX89xXbxX9xXcxX117xX35xX9xX4bxX17xX9xX19xXb1xX18xX9xX2cxX18xX24xX9xX4bxX89xX186xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX110xX24xX19xX26xX32xXexX116xX223xXbxX9xX8cxXaxX3fxX2cxX27axX9xX23xX3fxX24xX9xX66xX18xX18xX48xX17xXbx5d14xX9xX812x8f98xX2fxX48xX18xX17xXdxX817xX9xX72xXaxX1d4xX72xX9xX4bxX173xX72xXaxX9xX33xXaxX49xX72xX9xX74xX72xX54xX9xX2cxX50xX18xX9xX53xX54xX18xX9xX2fxX9exX9xXd4xXc4xX18xX9xX33xXaxX241xX9xXbxXaxX88xX89xX2cxX9xXd4xXd5xX24xX9xX2fxX3cxX9xXbxX93xX72xXaxX9xXbxX24xX3fxX72xX9xXbxXaxX35xXf5xXbxX9xXaxXe0xX72xX9xXdxX79xX72xXaxX9xXdxa553xX72xX54xX9xXd4xXc4xX18xX9xX19xX3cxX18xX9xXd4xXd5xX24xX9xX2cxX3fxX2cxX9xX26xXcdxX88xX9xXbxX117xX9xXdxX35xX180xX72xX9xX11axX88xX18xX72xX9xX4bxXcdxX72xX9xX88xX26xX9xXbxXaxXcdxX186xX9xX53xXaxX83xX9xXd4xX1d4xX26xX27axX9xX53xX54xX18xX9xX2fxX9exX9xX8cxXaxX8exX72xX54xX9xXd4xX89xX35xX9xXbxX48xX49xX9xX4bxX4cxX18xX9xX23xX1dcxX72xX54xX9xX11axX88xXe5xX72xX9xX2fxX3cxX9xXcxXd5xX9xXbxX48xX83xX84xX2cxX9xXaxXcdxXbxX9xX2cxXa1xX9xXbxXaxXa5xX9xX3fxX33xX9xX4bxX223xXbxX9xX23xX35xXf5xX72xX9xX33xXaxX3fxX33xX9xXbxX48xXc4xX72xX54xX9xX33xXaxX79xXbxX9xX4bxX139xX72xX54xX9xXcxX35xX72xXaxX9xX2cxX50xX18xX9xX116xX12fxX186xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX4bxXa1xX27axX9xX53xX54xX18xX9xX2fxX9exX9xXaxX79xX72xX9xX2cxXaxXcdxX9xXd4xX35xXf5xX2cxX9xX939xX2fxX48xX18xX17xXdxX9xX2fxX184xX9xX19xX241xX72xX54xX9xX8cxXaxX8exX72xX54xX9xX33xXaxX1d4xX72xX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX9xX4bxXa5xX9xXbxX267xX72xX9xX2cxX8exX72xX54xX9xX2cxX3fxX2cxX9xXcxX241xX2cxX9xXbxX35xX180xX88xX9xX939xX48xX18xX72xX186xX9xX7xXaxX49xX72xX9xX74xX72xX54xX9xX72xXaxX83xX9xXd4xX1d4xX26xX9xX2fxX9exX9xX72xXaxX1dcxXcxX9xX54xX184xX35xX9xX4bxXcdxX72xX9xX2cxX49xX9xX116xX12fxX9xX5b3xX9xX4bxXd5xX72xX9xX18xX72xXaxX9xX2cxX50xX18xX9xX939xX2fxX48xX18xX17xXdxX9xX5b3xX9xXdxX230xX72xX9xX939xX2fxX48xX18xX17xXdxX9xX5b3xX9xX8cx69a6xX9xXd4xX35xX9xX33xXaxX79xXcxX9xX2cxXaxX50xX9xX11axX88xX26xX1e2xX72xX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX9xX5b3xX9xXbxXaxX8exX72xX54xX9xX4bxX35xXf5xX33xX9xX48xX1dcxX72xX54xX9xX53xX54xX18xX9xX4bxX89xX2cxX9xX11axX88xX26xX1e2xX72xX9xX3e6xX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX186xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX110xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX180xXcxX9xXd4xXd5xX24xX9xX4bxXa1xX27axX9xX53xX54xX18xX9xX2cxXa1xX9xXbxXaxXa5xX9xX2fxX9exX9xX3fxX33xX9xX19xX241xX72xX54xX9xX2cxXaxX93xX72xXaxX9xX2fxX3fxX2cxXaxX9xX72xX54xX217xX72xX9xX2cxXaxX223xX72xX9xXd4xX1e2xX9xX72xX54xX24xX79xX35xX9xX54xX35xX18xX24xX27axX9xXbxX74xX2cxX9xX2fxX184xX9xX19xX241xX72xX54xX9xX11axX88xX26xX1e2xX72xX9xX33xXaxX50xX9xX11axX88xX26xXcdxXbxX27axX9xX4bxXa5xX9xX2cxX49xX72xX9xXbxX48xX3e6xX9xX2cxX3fxX2cxX9xX23xX83xX84xX2cxX9xX4bxX35xX9xXbxX48xXc4xX72xX54xX9xX33xXaxX79xXbxX9xX2cxX50xX18xX9xX33xXaxX83xXe0xX72xX54xX9xX5xXe5xX26xX9xX4bxX117xX35xX9xXd4xX84xX35xX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX186xX9xX7f5xXa5xX9xXbxXc4xX9xX2fxX18xX88xX9xX8cxXaxX35xX9xX23xX83xX84xX2cxX9xXd4xXd5xX24xX9xX2cxX88xX89xX2cxX9xX2cxXaxX35xXcdxX72xX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX9xX72xX217xXcxX9xX206xX551xX2axX5c1xX27axX9xX53xX54xX18xX9xX4bxX700xX9xXbxXaxXd5xX72xXaxX9xX2cxX8exX72xX54xX9xXbxX48xX24xX72xX54xX9xXd4xX35xXf5xX2cxX9xX2cxXaxX223xX72xX9xX4bxX74xX72xX54xX9xX2fxX3cxX9xX2cxX18xX72xX9xX19xX3cxX9xX2cxX50xX18xX9xX2cxX3fxX2cxX9xX11axX88xX117xX2cxX9xX54xX35xX18xX9xX8cxXaxX3fxX2cxX9xXd4xXd5xX24xX9xX72xX83xX84xX2cxX9xX72xXd5xX26xX186xX9xX2dcxX1cexX9xXbxXaxXcdxX27axX9xX2fxX3cxX9xX33xXaxX49xX72xX9xX74xX72xX54xX9xXcxX79xX72xXaxX9xXbxX18xX26xX9xXbxX48xX83xX84xX2cxX9xX2cxX88xX89xX2cxX9xX8cxXaxX8exX72xX54xX9xX8cxX93xX2cxXaxX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX9xX2fxX9exX9xX2cxXa1xX9xXbxXaxXa5xX9xXaxX50xX26xX9xXaxX24xX79xX35xX9xXcxXb1xX35xX9xX72xXb5xX9xXdxX3cxX2cxX9xXbxXc4xX9xXbxX48xX83xX84xX2cxX9xX4bxXcdxX72xX9xX72xX18xX26xX9xXd4xXd5xX9xX8cxXaxX35xXcdxX72xX9xX33xXaxX83xXe0xX72xX54xX9xX5xXe5xX26xX9xX2cxXa1xX9xX2cxX84xX9xX2cxX18xX72xX9xXbxXaxX35xXf5xX33xX9xXd4xXd5xX24xX9xX6cxX26xX48xX35xX18xX186xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX110xX24xX19xX26xX32xXexX5xX48xX24xX72xX54xX9xX23xX117xX35xX9xX2cxX49xX72xXaxX9xX4bxXa1xX27axX9xX72xXaxXd5xX9xX23xX1cexX72xXaxX9xXdxX88xX1d4xX72xX9xX7xX18xX88xXdxX9xX4xX48xX18xX35xX54xX9xX5caxX24xX23xX17xX48xXbxX2fxX9xX2cxX50xX18xX9xXbxX79xX33xX9xX2cxXaxX93xX9xX350xX24xX48xX17xX35xX54xX72xX9xX7xX24xXdxX35xX2cxX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX1dcxX72xX54xX9xX2fxX9exX9xXdxXd5xX9xX2fxX18xX35xX9xXdxX677xXcxX9xX72xXcdxX88xX9xX8cxXcdxXbxX9xXdxX88xX1d4xX72xX9xXdxX143xX2cxX9xX72xXd5xX26xX9xX48xX1dcxX72xX54xX9xX72xX54xXd5xX72xXaxX9xX72xX54xX24xX79xX35xX9xX54xX35xX18xX24xX9xX4bxX700xX9xXbxXaxX441xX72xX54xX9xXbxXaxXcdxX9xXd4xXd5xX9xXdxX9exX9xX33xXaxX49xX35xX9xX4bxX700xX9xXbxXaxX88xX89xX2cxX9xXd4xX1e2xX9xX3aaxX18xX2fxXaxX35xX72xX54xXbxX24xX72xX186xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX8exX72xX54xX27axX9xX2cxXaxX21dxX72xX54xX9xX54xX1cexX9xX2cxXa1xX9xXbxXaxXa5xX9xX371xX18xX9xX48xX5a2xX35xX9xX2fxX3cxX9xXbxXaxX1d4xXbxX9xX2cxX49xX186xX9xX4xXaxX35xXcdxX72xX9xXbxX48xX18xX72xXaxX9xXaxX35xXf5xX72xX9xXd4xX230xX72xX9xX2cxX79exX72xX9xX2cxXa1xX9xX72xX54xX88xX26xX9xX2cxXe0xX9xX2fxX441xX33xX9xX371xX49xX26xX9xX4bxXcdxX72xX186xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX6cxX24xX88xX48xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX53xXdxX19xX186xX2cxX24xXcxX186xXd4xX72xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe