Hà Tĩnh ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19
(Baohatinh.vn) - Theo kết quả xét nghiệm mới nhất vào trưa nay (14/6) của CDC Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19.
6338x111d2x12636x12c02xb7c6x12877x11962xba81xef5cxX7x13121xcae8x8fcex10bb4xa6bexee65xX5x635cxXax12064xd840xe6c2xX3xXcxbd28xb03exX1xX3xc180xX1xXdxX3xX18xX1xbaebxX18xX3xXexX1x12d25x126aexX3x72dexX3xX4xX6xX3xX27xf543xX4xX3x7a73x7eefxf1a1xXdx10a81xa3f4xX2xa754xX3xX34xX14xX33xX3xXex11aafxe028xX6xX3xX2xf2bbx649axX29xX0xX46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX36xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3x9433xff77xXexX3xa5edx721cxdb9dxX3x107a7xd9b3xXexX3xX18xX1bxX1xXdx7e70xX27xX3xX27x12561xXdxX3xX18xX1xc2e3xXexX3xX34xX14xX33xX3xXexX40xX41xX6xX3xX18xX6x880fxX3xa624xX2xX45xX46xX29x10114xX3xX4xb7a2xX6xX3xX32x124d6xX32xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xc45axX3xXexX40xX26xX18xX3x91f5xc8cbxX6xX3xeb60xX14xX18xX3xX34x787exX6xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX26xX27xX3xX29xX3xX4xX6xX3xX27xX2fxX4xX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xf6e4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a30xX33xX36xX8axXaxX12xX0xXdxX27xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXexX1xX68xX27xXadxX3xXdxX32xX10xX18xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXax73e7xXdxX36xXexX1xf61bxX3xX29xX2xc08cxXbxX6bx64d6xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX112xX3xX45xX2xd968xXbxX6bxX119xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXd4xXadxX6xX33xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd4xX34xX18xX46xX18xX10xX10dxX7xX46xd7a5xX2xX146xX45xX46xX2x7f23xX14cxX36xX2xX2xX14cxX2xX39xX146xX14cxXexX14cxb216xX146xX2xX125xX5xX125xXd4x108a5xXbxX1bxa0d4xX40xX9xX2xX14cxX14cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX26xX27xX3xX29xX3xX4xX6xX3xX27xX2fxX4xX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX3xX34xX14xX33xX3xXexX40xX41xX6xX3xX2xX45xX46xX29xXaxX3xX10dxXdxX36xXexX1xX9xXaxX29xX2xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX45xX2xX125xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX33xX36xX8axXaxX12xXe4xX73xX18xX1xX3xX18xX1xb4d1xX18xX3xX13xXd4xfa3exXd4xee1fxX3xX8cx7166x68f9xX3xX2xX39xc7a4xX29xXa2xX3xXexX1x12abdxX18xX3xXe4xX2fxX4xX3xX1e7xd855xX18xXa2xX3xX32xX41xX1faxX18xX1bxX3x126fdxXdxa436xX18xXa2xX3xX1e8xX1bxX1xXdxX3x121eaxX68xX1ddxX18xX91xX3xX5xX14xX3x10e7axX2xX3xX4xX94xX6xX3xXe4xX1e8xX3xX39xX2xX2xX1ecxX3xX8cxXcxdd5cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX91xXd4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX33xX36xX8axXaxX12xXe4xX73xX18xX1xX3xX18xX1xX1ddxX18xX3xX1e8xXd4xX1e4xXd4xX32xX3xX8cxX1e7xX1e8xX3xX2xX39xX158xX45xXa2xX3xXexX1xX1f2xX18xX3x1171axb803xXdxX3x8ec1xX41xc779xX18xX1bxXa2xX3xX6bxfe39xX3xX1e7xX1faxX18xX3xX229xX1x9b6exXa2xX3xX13xX41xX1faxX18xX1bxX3xX1e7xX1faxX18xX91xX3xX5xX14xX3xX218xX2xX3xX4xX94xX6xX3xXe4xX1e8xX3xX2xX125xX2xX39xX2xX3xX8cxX13xX41xX1faxX18xX1bxX3xX1e7xX1faxX18xX91xXd4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX33xX36xX8axXaxX12xXe4xX73xX18xX1xX3xX18xX1xX1ddxX18xX3xX26cxXd4xX1e8xXd4xX13xX3xX8cxX1e7xX1e8xX3xX2xX39xX1ecxX146xXa2xX3xX1e8xX1bxX68xX8ax6d1bxX18xX3xX98xX68xXa2xX3xXcxX229xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX91xX3xX5xX14xX3xX218xX2xX3xX4xX94xX6xX3xXe4xX1e8xX3xX39xX116xX29xX1ecxXd4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX33xX36xX8axXaxX12xXe4xX73xX18xX1xX3xX18xX1xX1ddxX18xX3xX229xXd4xX1e2xXd4xX1e8xX3xX8cxX1e7xX1e8xX3xX146xX125xX2xX29xXa2xX3xXexX1xX1f2xX18xX3xXcxX40xX68xX18xX1bxX3xX13x877exX6xXa2xX3xXcxX1ddxX18xX3xe676xX1ddxX27xX3xX13xX41xX1faxX18xX1bxXa2xX3xXcxX1xX269xX4xX1xX3xX13xX14xX91xX3xX5xX14xX3xX218xX2xX3xX4xX94xX6xX3xXe4xX1e8xX3xX39xX146xX45xX116xX3xX8cxXcxX1xX269xX4xX1xX3xX13xX14xX91xXd4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX33xX36xX8axXaxX12xXe4xX73xX18xX1xX3xX18xX1xX1ddxX18xX3xX1e8xXd4xe1ecxXd4xX268xX3xX8cxX1e7xX1e8xX3xX146xX125xX146xX125xXa2xX3xXexX1xX1f2xX18xX3xXcxX40xX68xX18xX1bxX3xX13xX33cxX6xXa2xX3xXcxX1ddxX18xX3xX344xX1ddxX27xX3xX13xX41xX1faxX18xX1bxX91xX3xX5xX14xX3xX218xX2xX3xX4xX94xX6xX3xXe4xX1e8xX3xX39xX146xX45xX116xX3xX8cxXcxX1xX269xX4xX1xX3xX13xX14xX91xXd4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX33xX36xX8axXaxX12xXe4xX73xX18xX1xX3xX18xX1xX1ddxX18xX3xXcxXd4xXcxXd4xX13xX3xX8cxX1e7xX1e8xX3xX2xX39xX1ecxX39xXa2xX3xXexX1xX1f2xX18xX3xX1e7xX33xX18xX1bxX3xX13xef72xX18xX1bxXa2xX3xX32xX41xX1faxX18xX1bxX3xX204xXdxX206xX18xXa2xX3xX1e8xX1bxX1xXdxX3xX20fxX68xX1ddxX18xX91xX3xX1xXdxX73xX18xX3xXa9xX6xX18xX1bxX3xX4xX206xX4xX1xX3xX5xX8axX3xXexX21xXbxX3xXexX40xX68xX18xX1bxX3xX36xX33xX3xXa9xXdxX3xXexX40xX26xX18xX3xX4xX1xX68xX8axX64xX18xX3xXadxX6xX8axX3xX4xe082xX3xX4xX6xX3xXadxX73xX18xX1xX3xXa9xX274xX3xX4xX1f2xX18xX1bxX3xXadxc0caxXd4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX33xX36xX8axXaxX12xX13xXdxX73xX18xX3xX18xX6xX8axXa2xX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xX8axX3xXexX64xX3xXa9xX6xX18xX1bxX3xXexXdxX64xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX40xX68xX8axX3xX34xX64xXexX3xX4xX206xX4xX3xXexX40xX41xX26exX18xX1bxX3xX1x106bbxXbxX3xXexXdxX64xXbxX3xX6bxX27cxX4xX3xX34xX77xXdxX3xX4xX206xX4xX3xX4xX6xX3xXadxX73xX18xX1xX3xXa9x12dd6xX3xX4xX206xX4xX1xX3xX5xX8axXa2xX3xX5xX7cxX8axX3xX27xf981xX68xX3xX6bxX6cxXexX3xX18xX1bxX1xXdxX73xX27xXd4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX33xX36xX8axXaxX12xX1e8xX1xX41xX3xX34xX21xX8axXa2xX3xXexbbb3xX18xX1xX3xXa9xX64xX18xX3xXexX40xX41xX6xX3xX2xX45xX46xX29xXa2xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa9xX274xX3xX4xX46axX3xX29xX146xX3xX4xX6xX3xX27xX2fxX4xX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xXd4xX0xX46xXbxX12xX0xX36xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX40xX10xX5xX6xXexX10xX36xXaxX12xX0xX7xXexX40xX33xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xX1xX40xX10x11827xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX112xX46xX46xXadxX6xX33xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd4xX34xX18xX46xXexX33xXbxXdxX4xX46xX1ecxX29xX1ecxX46xX4xX6xX37xX18xX1xXdxX10xX27xX37xX4xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX37xX33xX37xX1xX6xX37xXexXdxX18xX1xX46xXaxX3xXexX6xX40xX1bxX10xXexX9xXaxa550xXadxX5xX6xX18xX63xXaxX3xX40xX10xX5xX9xXaxX18xX33xX33xXbxX10xX18xX10xX40xXaxX12xX32xX6xX3xX18xX1xXdxX2dcxX27xX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX3xedfdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX40xX33xX18xX1bxX12xX0xX68xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX37xXexX1xX68xX27xXadxX37xX6xX18xX36xX37xX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX46axX3xXexX1xX26xX27xX3xX116xX3xX18xX1bxX41xX26exXdxX3xXexX40xX33xX18xX1bxX3xX2xX3xX1bxXdxX6xX3xXa9x122bexX18xX1xX3xX5f4xX3xXexX1xXaaxX3xXexX40xX7cxX18xX3xXcxX1xX269xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX18xX1xXdxX2dcxX27xX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xXaxX3xX1xX40xX10xX583xX9xXaxX46xX8axX37xXexX10xX46xX1xX6xX37xXexXdxX18xX1xX37xX4xX33xX37xXexX1xX10xX27xX37xX116xX37xX18xX1bxX68xX33xXdxX37xXexX40xX33xX18xX1bxX37xX2xX37xX1bxXdxX6xX37xX36xXdxX18xX1xX37xX33xX37xXexX1xXdxX37xXexX40xX6xX18xX37xXexX1xX6xX4xX1xX37xX1xX6xX37xX18xX1xXdxX10xX27xX37xX4xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX46xX146xX2xX14cxX1ecxX2xX29xXd4xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX1bxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX46xX27xX10xX36xXdxX6xX46xX2xX146xX125xX46xX18xX10xX10dxX7xX46xX146xX2xX146xX14cxX46xX2xX125xX29xX36xX125xX2xX2xX116xX45xX146xX45xXexX2xX45xX116xX39xX116xX5xX125xXd4xX15fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX26xX27xX3xX29xX3xX4xX6xX3xX27xX2fxX4xX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX3xX34xX14xX33xX3xXexX40xX41xX6xX3xX2xX45xX46xX29xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX36xXdxX34xX12xX0xX7xXexX40xX33xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX46axX3xXexX1xX26xX27xX3xX116xX3xX18xX1bxX41xX26exXdxX3xXexX40xX33xX18xX1bxX3xX2xX3xX1bxXdxX6xX3xXa9xX65exX18xX1xX3xX5f4xX3xXexX1xXaaxX3xXexX40xX7cxX18xX3xXcxX1xX269xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX18xX1xXdxX2dcxX27xX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xXaxX3xX1xX40xX10xX583xX9xXaxX46xX8axX37xXexX10xX46xX1xX6xX37xXexXdxX18xX1xX37xX4xX33xX37xXexX1xX10xX27xX37xX116xX37xX18xX1bxX68xX33xXdxX37xXexX40xX33xX18xX1bxX37xX2xX37xX1bxXdxX6xX37xX36xXdxX18xX1xX37xX33xX37xXexX1xXdxX37xXexX40xX6xX18xX37xXexX1xX6xX4xX1xX37xX1xX6xX37xX18xX1xXdxX10xX27xX37xX4xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX46xX146xX2xX14cxX1ecxX2xX29xXd4xX1xXexX27xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX46axX3xXexX1xX26xX27xX3xX116xX3xX18xX1bxX41xX26exXdxX3xXexX40xX33xX18xX1bxX3xX2xX3xX1bxXdxX6xX3xXa9xX65exX18xX1xX3xX5f4xX3xXexX1xXaaxX3xXexX40xX7cxX18xX3xXcxX1xX269xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX18xX1xXdxX2dcxX27xX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX40xX33xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX63xX64xXexX3xX67xX68xX69xX3xX6bxX6cxXexX3xX18xX1bxX1xXdxX73xX27xX3xX27xX77xXdxX3xX18xX1xX7cxXexXa2xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX34xXb2xX6xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX26xX27xX3xX116xX3xXexX40xX41xX26exX18xX1bxX3xX1xX4cdxXbxX3xX18xX1xXdxX2dcxX27xX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX3xXexX269xXdxX3xXexbbffxX3xX36xX1ddxX18xX3xXbxX1xX47dxX3xX29xXa2xX3xXexX1xXaaxX3xXexX40xX7cxX18xX3xXcxX1xX269xX4xX1xX3xX13xX14xXa2xX3xX1xX68xX8axX73xX18xX3xXcxX1xX269xX4xX1xX3xX13xX14xXd4xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX36xXdxX34xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX26xX27xX3xX2xX2xX3xXexX40xX41xX26exX18xX1bxX3xX1xX4cdxXbxX3xX36xX41xX1faxX18xX1bxX3xXexX527xX18xX1xX3xX34xX77xXdxX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xXaxX3xX1xX40xX10xX583xX9xXaxX46xX8axX37xXexX10xX46xX1xX6xX37xXexXdxX18xX1xX37xX1bxX1xXdxX37xX18xX1xX6xX18xX37xXexX1xX10xX27xX37xX2xX2xX37xXexX40xX68xX33xX18xX1bxX37xX1xX33xXbxX37xX36xX68xX33xX18xX1bxX37xXexXdxX18xX1xX37xX34xX33xXdxX37xX4xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX46xX146xX2xX14cxX29xX39xX45xXd4xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX1bxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX46xX27xX10xX36xXdxX6xX46xX2xX146xX125xX46xX18xX10xX10dxX7xX46xX146xX2xX146xX14cxX46xX2xX125xX158xX36xX125xX125xX1ecxX45xX14cxX125xX45xXexX1ecxX45xX29xX29xX5xX116xX37xX2xX14cxX14cxX36xX29xX125xX39xX146xX29xX45xX158xXexX39xX116xX39xX1ecxX125xX5xX125xXd4xX15fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX26xX27xX3xX29xX3xX4xX6xX3xX27xX2fxX4xX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX3xX34xX14xX33xX3xXexX40xX41xX6xX3xX2xX45xX46xX29xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX36xXdxX34xX12xX0xX7xXexX40xX33xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX26xX27xX3xX2xX2xX3xXexX40xX41xX26exX18xX1bxX3xX1xX4cdxXbxX3xX36xX41xX1faxX18xX1bxX3xXexX527xX18xX1xX3xX34xX77xXdxX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xXaxX3xX1xX40xX10xX583xX9xXaxX46xX8axX37xXexX10xX46xX1xX6xX37xXexXdxX18xX1xX37xX1bxX1xXdxX37xX18xX1xX6xX18xX37xXexX1xX10xX27xX37xX2xX2xX37xXexX40xX68xX33xX18xX1bxX37xX1xX33xXbxX37xX36xX68xX33xX18xX1bxX37xXexXdxX18xX1xX37xX34xX33xXdxX37xX4xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX46xX146xX2xX14cxX29xX39xX45xXd4xX1xXexX27xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX26xX27xX3xX2xX2xX3xXexX40xX41xX26exX18xX1bxX3xX1xX4cdxXbxX3xX36xX41xX1faxX18xX1bxX3xXexX527xX18xX1xX3xX34xX77xXdxX3xX32xX33xX34xXdxX36xX37xX2xX39xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX40xX33xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX36xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX63xX64xXexX3xX67xX68xX69xX3xX6bxX6cxXexX3xX18xX1bxX1xXdxX73xX27xX3xX4xX94xX6xX3xXcxX40xX68xX18xX1bxX3xXexX1ddxX27xX3xX1e4xXdxX4eaxX27xX3xX7xX33xX206xXexX3xXadxX73xX18xX1xX3xXexX21xXexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXa2xX3xX7xX206xX18xX1bxX3xX18xX6xX8axX3xX8cxX2xX14cxX46xX29xX91xXa2xX3xXa9xX274xX3xX4xX46axX3xXexX1xX26xX27xX3xX2xX2xX3xXexX40xX41xX26exX18xX1bxX3xX1xX4cdxXbxX3xX36xX41xX1faxX18xX1bxX3xXexX527xX18xX1xX3xX34xX77xXdxX3xX1e7xX397x8c0fxX1e7xX37xX32xX33xX26cxX37xX146xX3xXexX269xXdxX3xX344x10ba6xX4xX3xX13xX14xXa2xX3xXcxX229xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXa2xX3xX13xX41xX1faxX18xX1bxX3xX1e7xX1faxX18xXd4xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX36xXdxX34xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX68xX5xX12xX0xX36xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX46xX36xXdxX34xX12xX0xX46xX36xXdxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX397xX68xXexX1xX33xX40xXaxX12xX1e2xX68xX6xX18xX1bxX3xX98x6babxX18xX1bxX3xX13xX33cxX6xX0xX46xXbxX12
Quang Dũng Hòa