Kiểm soát chặt hành trình các hành khách đi vào cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Để kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, cùng với cửa ngõ phía Bắc ở Nghi Xuân, tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã làm chốt chặn kiểm soát chặt các hành khách từ các tỉnh phía Nam về địa bàn tỉnh.
e8acx143e8x13989x10ea6x14599x19c9fx1a1fbxf79dx19be1xX7x1643bx14c35xff7bx10cc7x1358bx18d0dxX5x169f3xXax159bcx1434dxXdx197e9x13bf8xX3xX7x157fbx10f5axXexX3xX4xX1x11b35xXexX3xX1x10098x14f00xX1xX3xXex10c02x14cb6xX24xX1xX3xX4xX1axX4xX3xX1xX23xX24xX1xX3x136e2xX1xX1axX4xX1xX3x112daxXdxX3x10240xX23xX19xX3xX4x16a33xX6xX3xX24x191c7x194bdxX3xXbxX1x182abxX6xX3xf630xX6xX16xX3xf804xX23xX3xXcx12cb5xX24xX1xX0xef77xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX6x161cbxXaxX12x10080xX15xX3xX36xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX6ex17595xX4xX1xX3x1a666xX19xX3fxXdxX6ex17918xX2x1a315xX3xX1xXdx1a1cex15557xX3x135eaxX8fx16803x184a1xX3xX4x15a84xX24xX48xX3xX3fx1a57cxXdxX3xX4xX44xX6xX3xX24xX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX6xX3x16797x165dcxX4xX3x18765xX3xX50xX48xX1xXdxX3x13f7axX8fx17cfaxX24xX94xX3xXex143f7xXdxX3xXcxXb7xX3xX13x16f61xX3x190a6xX24xX1xX3x14eecxX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1x125acxX94xX3xX5xf90dxX4xX3xX5x19d77x187b5xX24xX48xX3xX4xX1x11842xX4xX3xX24x19404xX24xX48xX3xX3cxf203xX3xX5xX23xX16xX3xX4xX1xff5exXexX3xX4xX1xX1fxX24xX3xX36xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX4xX1xX1fxXexX3xX4xX1axX4xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xXex17c11xX3xX4xX1axX4xX3xXex119cdxX24xX1xX3xXbxX1xX4dxX6xX3xX50xX6xX16xX3xX3fx17a8cxX3xX3cxX7fxX6xX3x18c1axX23xX24xX3xXexX121xX24xX1xee05xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exf9e9xX3xXbxX83xX10xX24xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX16xX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX24xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX150xX5xX10xX9xXax1838fxXdxX6exXexX1x11c41xX3x18834xX2x1635exXbx1485cx1573cxX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX17cxX3x12f78xX2x1a480xXbxX182xX183xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX13dxX135xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xX13dxX3fxX24xX5cxX24xX10xX177xX7xX5cx17062xX18fxX2xX2xX5cxX2xX18fxef86xX6exefa3xX1b0xX1b0xX1b9xX180xX2xX18dxXexX1b7xX18dxX1b9x16313xX1c4xX5xX18fxX13dx114f6xXbxX48x1a38bxX28xX9xX180xX1b0xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX4xX1xX1fxXexX3xX1xX23xX24xX1xX3xXexX28xX29xX24xX1xX3xX4xX1axX4xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX3cxXdxX3xX3fxX23xX19xX3xX4xX44xX6xX3xX24xX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX6xX3xX50xX6xX16xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX19xX24xXaxX12xX83xX1xXf3xXexX3xX36xXdxX15xX16xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xXb0xX3xX4xX44xX6xX3xX24xX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX6xX3xX50xX6xX16xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX3xXe2xX24xX48xX3xXexX28xXd7xX4xX3xX1b0xX18dxX5cxX1b0xX18dxX1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xXaxX12xX13xX4dxXbxX3xXexX28xXd7xX4xX3xXexXbexXdxX3xX4xX1xXf3xXexX3xX4xX1xX1fxX24xX3xX1xX19xXbexXexX3xX3cx11cabxX24xX48xX3xX1b0xX18dxX5cxX1b0xX18dxX1xX3xX48x1917axX16xX3xX4xX1axX4xX3xX24xX1xXb9xX24xX3xX3fxXdx15fe8xX24xX3xXcxX28xX8fxX24xX48xX3xXexXb9xX16xX3x1a1c8xX3xXex14a60xX3xX6exXd7xX3xXbxX1x166edxX24xX48xX3xXexX1xX7fxX3xX182xXebxX3xX13xXc5xX3xXc7xX24xX1xX94xX3xX83xX93xX24xX1xX3xX7xX1axXexX3x18304xXdxX6xX19xX3xXexX1x16350xX24xX48xX3xX3fxX23xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xXexX28xX6xX3xX2f5xXdxX6xX19xX3xXexX1xX2fcxX24xX48xX3xXexX121xX24xX1xX3xXbxX1xXf3xXdxX3xX1xXdcxXbxX3xXexX28xXdxX15xX24xX3xX36xX1xX6xXdxX94xX3xX36xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xXaxX12xXcx13e7exXexX3xX4xX93xX3xXbxX1xXdbx1060cxX24xX48xX3xXexXdxX8exX24xX3xX182xX10xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xXexX11axX3xX2xX1b0xX3xX4xX1x1488bxX3xXexX28xXb0xX3xX5xX2c2xX24xX3xX36xX1xXdxX3xX91xX8fxX6xX3xX36xX1xX8fxX3xX3fxXd7xX4xX3xX1x1111bxX16xX3xX71x17131xX19xX3xX50xX48xX6xX24xX48xX3xX3fxX23xX3xX3cxXdxX3xX91xX8fxX6xX3xX4xX1xXf3xXexX3xX3fxX23xX19xX3xX3cxX7fxX6xX3xXbxX1xfe81xX24xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX3xX3cxX12fxX8fxX3xXbxX1xX93xXdxX3xX6exX11axX24xX48xX3xX182xX10xX3xX3cxX15xX3xXexXdxX2d2xX24xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xXdxX15xX16xX3xXexX28xX6xX94xX3xX24xXadxX16xX3xXexX1xX2fcxX24xX48xX3xXexXdxX24xX3xX5xX7fxX4xX1xX3xXexX28xX29xX24xX1xX3xX3fxX23xX3xX150xX2c2xX8fxX3xX4xX390xX8fxX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX3cxX10xX19xX3xX36xX1x11515xX8fxX3xXexX28xX6xX24xX48xX94xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX135xX1axX19xX3xXex12edcxX3xX36xX1xX6xXdxX3xX150xX3xXexX2d2x17817xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xX3xXbxX83xX10xX24xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX16xX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX24xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX150xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX6exXexX1xX17cxX3xX17exX2xX180xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX17cxX3xX18dxX2xX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX5cxX5cxXdxX13dxX135xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xX13dxX3fxX24xX5cxX24xX10xX177xX7xX5cxX1b0xX18fxX2xX2xX5cxX2xX18dxX17exX6exX1b9xX2xX1b0xX2xX2xX180xX18dxXexX1b7xX1b9xX18fxX1c4xX2xX5xX18fxX13dxX1c9xXbxX48xX1ccxX28xX9xX8axX1b0xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX4xX1xX1fxXexX3xX1xX23xX24xX1xX3xXexX28xX29xX24xX1xX3xX4xX1axX4xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX3cxXdxX3xX3fxX23xX19xX3xX4xX44xX6xX3xX24xX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX6xX3xX50xX6xX16xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX19xX24xXaxX12x12ad9xX2a8xXexX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX1xXdxX8exX24xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX135xX1axX19xX3xX150xX3xXexX2d2xX3xXexX28xX2c2xX24xX3xX182xX10xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xXaxX12xX83xX1xX7fxX3xX50xX48xX8fxX150x15c8exX24xX3xXcxX1xX7fxX3x12de0x1056cxX3xX88xX3xX4xX1axX24xX3xX135xX2a8xX3xXcxX28xX8fxX24xX48xX3xXexXb9xX16xX3xX2cfxX3xXexX2d2xX3xX6exXd7xX3xXbxX1xX2d9xX24xX48xX3xXcxXb7xX3xX13xXc5xX3xXc7xX24xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX135xXdxX2d2xXexX17cxX3x101c1xX83xX1xXf3xXexX3xX36xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX3cxXdbxXdcxX4xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX1xXdxX8exX24xX3xX3fxX23xX19xX3xX24xX48xX23xX150xX3xX2xX17exX5cxX1b9xX3xX3cxX2d2xX24xX3xX24xX6xX150xX94xX3xX4x17148xX3xX24xX1xXdxX8exX16xX3xX3fx16860xX3xX5xX352xX150xX3xXexX1xX2fcxX24xX48xX3xXexXdxX24xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX135xX1axX19xX3xXexX11axX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX3fxX23xX3xX4xX1x1848axX3xX4xX1axX4xX3xX24xX1xX23xX3xX182xX10xX13dxX3x1a4ccxX8fxX6xX3xX16xX352xX150xX3xX24xX48xX23xX150xX3xXexX28xXdxX15xX24xX3xX36xX1xX6xXdxX94xX3xXexX2fcxXdxX3xXexX1xX352xX150xX3xX1xX390xX8fxX3xX1xX2d2xXexX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1xX63dxX3xX24xX1xX23xX3xX182xX10xX3xX3fxX23xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX3cxX12fxX8fxX3xX4xX1xX352xXbxX3xX1xX23xX24xX1xX3xXexXf3xXexX3xX4xX1axX4xX3xX150xX2c2xX8fxX3xX4xX390xX8fxX3xX3fxX12fxX3xX36xXdxX15xX16xX3xXexX28xX6xX3xX150xX3xXexX2d2xX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xXaxX12xX542xX1fxX4xX3xX6exX97xX3xXexX1xX432xXdxX3xXexXdxX2d2xXexX3xX36xX1xX2fcxX24xX48xX3xXexX1xX8fxX3b6xX24xX3xX5xXdcxXdxX3xX3fxX23xX3xXbxX1xX93xXdxX3xX5xX23xX16xX3xX3fxXdxX8exX4xX3xX24xX48xX19xX23xXdxX3xXexX28xX432xXdxX3xX24xX1xXdbxX24xX48xX3xX3fxX9cxXdxX3xXexXdxX24xX1xX3xXexX1xX390xX24xX3xX4xX1xX8fxX24xX48xX3xX4xX1xXf3xX24xX48xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX83xX19xX3fxXdxX6exX88xX2xX8axX94xX3xX6xX24xX1xX3xX10xX16xX3xXexX28xX19xX24xX48xX3xX36xX4dxXbxX3xXexX28xXd7xX4xX3xX5xX8fxX2fcxX24xX3xX24xX375xX3xX5xXd7xX4xX3xX1xX2d2xXexX3xX16xX29xX24xX1xX3xX3cxX15xX3xX1xX19xX23xX24xX3xXexX1xX23xX24xX1xX3xX24xX1xXdxX8exX16xX3xX3fxX611xX43dxfb48xX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xX3xXbxX83xX10xX24xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX16xX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX24xXexX10xX28xX3xX6exXexX1xX8fxX16xX135xXaxX3xX7xXexX150xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX6exXexX1xX17cxX3xX17exX2xX180xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX17cxX3xX18dxX2xX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX5cxX5cxXdxX13dxX135xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xX13dxX3fxX24xX5cxX24xX10xX177xX7xX5cxX1b0xX18fxX2xX2xX5cxX2xX18dxX17exX6exX1b9xX2xX1b0xX2xX1b0xX2xX1b9xXexX17exX18fxX1b0xX1c4xX1b7xX5xX18fxX13dxX1c9xXbxX48xX1ccxX28xX9xX1b9xX18fxX17exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX4xX1xX1fxXexX3xX1xX23xX24xX1xX3xXexX28xX29xX24xX1xX3xX4xX1axX4xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX3cxXdxX3xX3fxX23xX19xX3xX4xX44xX6xX3xX24xX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX6xX3xX50xX6xX16xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX19xX24xXaxX3xX7xXexX150xX5xX10xX9xXaxXexX10xX182xXexX88xX6xX5xXdxX48xX24xX17cxX3xX1c9xX8fxX7xXexXdx10ce3xX150xX183xXaxX12xXcxX352xXexX3xX4xX93xX3xXbxX1xXdbxX35bxX24xX48xX3xXexXdxX8exX24xX3xX182xX10xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xXexX11axX3xX2xX1b0xX3xX4xX1xX375xX3xXexX28xXb0xX3xX5xX2c2xX24xX3xX36xX1xXdxX3xX91xX8fxX6xX3xX36xX1xX8fxX3xX3fxXd7xX4xX3xX1xX390xX16xX3xX71xX394xX19xX3xX50xX48xX6xX24xX48xX3xX3fxX23xX3xX3cxXdxX3xX91xX8fxX6xX3xX4xX1xXf3xXexX3xX3fxX23xX19xX3xX3cxX7fxX6xX3xXbxX1xX3b6xX24xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX3xX3cxX12fxX8fxX3xXbxX1xX93xXdxX3xX6exX11axX24xX48xX3xX182xX10xX3xX3cxX15xX3xXexXdxX2d2xX24xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xXdxX15xX16xX3xXexX28xX6xX94xX3xX24xXadxX16xX3xXexX1xX2fcxX24xX48xX3xXexXdxX24xX3xX5xX7fxX4xX1xX3xXexX28xX29xX24xX1xX3xX3fxX23xX3xX150xX2c2xX8fxX3xX4xX390xX8fxX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX3cxX10xX19xX3xX36xX1xX41exX8fxX3xXexX28xX6xX24xX48xX94xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX135xX1axX19xX3xXexX432xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX150xX3xXexX2d2xX43dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xXaxX12xX54xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX50xX48xX8fxX150xX58dxX24xX3xX71xXe2xX4xX3xX594xX8fxX3b6xX24xX3xXcbxXcx175caxX3xX54xX2b4xX3xX83xX1xX4dxX3xX542xXdxX24xX1xXd3xX3xXexX28xX2c2xX24xX3xX182xX10xX3xX3cxXdxX3xXexX11axX3xX64bxX8fxX93xX24xX48xX3xXacxX29xX24xX1xX3xX28xX6xX3xX7xXb9xX24xX3xX135xX6xX150xX3xX91xX8fxXf3xX4xX3xXexX2d2xX3x1261dxXdxX24xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX135xXdxX2d2xXexX17cxX3xX5ccxeb89xX1axX24xX48xX3xX24xX6xX150xX3xXexX2fcxXdxX3xX135xXadxXexX3xX182xX10xX3xXexX11axX3xX64bxX8fxX93xX24xX48xX3xXacxX29xX24xX1xX3xX28xX6xX3xX7xXb9xX24xX3xX135xX6xX150xX3xXa08xXdxX24xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX23xX19xX3xXa18xX23xXdxX3xX2f5xX2d9xX24xX13dxX3xX13xX1xXdxX3xX48xX1fxXbxX3xX4xX1xXf3xXexX3xX36xXdxX15xX16xX3xXexX28xX6xX3xXexXbexXdxX3xX3cxX390xX8fxX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX3xX3cxX15xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xXexX28xX2c2xX24xX3xX182xX10xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX1xXdxX8exX24xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX135xX1axX19xX3xX150xX3xXexX2d2xX94xX3xXexX2fcxXdxX3xXexX1xX352xX150xX3xX28xX352xXexX3xXexX1xXdxX2d2xXexX3xXexX1xXd7xX4xX3xX3fxX23xX3xX28xX352xXexX3xX63dxX24xX48xX3xX1xX2a8xX3xX4xX1axX4xX1xX3xX5xX23xX16xX3xX24xX23xX150xX3xX4xX63dxX6xX3xX3cxX7fxX6xX3xXbxX1xXdbxX35bxX24xX48xX94xX3xX91xX8fxX6xX3xX3cxX608xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX4xX1xed60xX24xX48xX3xXexX2fcxXdxX3xX4x167adxX24xX48xX3xX150xX2c2xX24xX3xXexXb9xX16xX3xXexX1xX2c2xX16xX3xXbxX1xX390xX24xX3xX24xX23xX19xX3xXexX28xX19xX24xX48xX3xX135xXf3xXdxX3xX4xX93xX24xX1xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX6exXdxX58dxX24xX3xX135xXdxX2d2xX24xX3xXbxX1xXe2xX4xX3xXexXbexXbxX3xX24xX1xXdbxX3xX1xXdxX8exX24xX3xX24xX6xX150xX43dxX784xX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xXaxX12xXcxX28xX2c2xX24xX3xX4xX1xX8fxX150xX2d2xX24xX3xX182xX10xX3xX48xXdxXdbxX432xX24xX48xX3xX24x1a1d6xX16xX3xX182xX8fxX352xXexX3xXbxX1xX1axXexX3xXexX11axX3xX135xX2d2xX24xX3xX182xX10xX3xX71xX23xX3xX50x16596xX24xX48xX3xX28xX6xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX3xX4xX63dxX6xX3xX24xX1xX23xX3xX182xX10xX3xX13xX1xX1axX24xX1xX3xXcxX28xX8fxX150xX12fxX24xX3xX4xX608xX3xX36xX1xX19xX93xX24xX48xX3xX1b0xX18fxX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX135xX1axX19xX3xX3fxX12fxX3xXexX28xX2c2xX24xX3xX3cxX7fxX6xX3xX135xX23xX24xX3xXexX121xX24xX1xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX13dxX3xXc7xX24xX1xX3xX50xX48xX8fxX150xX58dxX24xX3xX54xX19xX23xX24xX48xX3xXcxX97xX24xX48xX3xX88xX3xX5xX1axXdxX3xX182xX10xX3xX24xX1xX23xX3xX182xX10xX3xX13xX1xX1axX24xX1xX3xXcxX28xX8fxX150xX12fxX24xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x198cdxX17cxX3xX5ccxXcxX2fcxXdxX3xXexX1xX352xX150xX3xXexX121xX24xX1xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX3xX5xX23xX3xX3cxX7fxX6xX3xXbxX1xXdbxX35bxX24xX48xX3xXexX28xXdxX15xX24xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXf3xXexX3xX36xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX83xX19xX3fxXdxX6exX88xX2xX8axX3xX28xX352xXexX3xXexXf3xXexX3xX3fxX23xX3xX4xX1xX1fxXexX3xX4xX1x10b6fxX13dxX3xX594xX23xX3xX16xX2a8xXexX3xX24xX48xXdbxX432xXdxX3xX3cxXbexXdxX3xX6exXdxX8exX24xX3xX4xX1xX19xX3xX24xX1xX23xX3xX182xX10xX94xX3xX3fxX9cxXdxX3xXexX29xX24xX1xX3xX1xX29xX24xX1xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX135xX8exX24xX1xX3xX6exXdxX58dxX24xX3xX135xXdxX2d2xX24xX3xXbxX1xXe2xX4xX3xXexXbexXbxX3xXexX1xX2d2xX3xX24xX23xX150xX94xX3xXexX1xX29xX3xX3fxXdxX8exX4xX3xX36xXdxX15xX16xX3xXexX28xX6xX94xX3xX36xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX83xX19xX3fxXdxX6exX88xX2xX8axX3xX4xX63dxX6xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX35bxX3xX91xX8fxX6xX24xX3xX4xX1xXe2xX4xX3xX24xXe6xX24xX48xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX3xX4xX23xX24xX48xX3xX5xX23xX16xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX1axX4xX3xX24xX1xX23xX3xX182xX10xX3xX3fxX23xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xXexX1xX2c2xX16xX3xXbxX1xX390xX24xX3xX150xX2c2xX24xX3xXexXb9xX16xX13dxX3xXcxX2fcxXdxX3xX36xX1xX2fcxX24xX48xX3xX1xX12fxX3xXexX1xX352xX150xX3xXbxX1xXdxX12fxX24xX3xX1xX23xX3xX48xX29xX3xX3fxX12fxX3xX3fxXdxX8exX4xX3xXbxX1xX93xXdxX3xX6exX11axX24xX48xX3xX182xX10xX3xX3cxX15xX3xX3cxXdcxXdxX3xX3fxXdxX8exX4xX3xX36xXdxX15xX16xX3xXexX28xX6xX3xX3fxX23xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX135xX1axX19xX3xX150xX3xXexX2d2xX3xX4xX63dxX6xX3xX4xX1axX4xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xXexX28xX2c2xX24xX3xX182xX10xX43dxX784xX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xX3xXbxX83xX10xX24xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX16xX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX83xX10xX24xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX150xX5xX10xX9xXaxX177xXdxX6exXexX1xX17cxX3xX17exX2xX180xXbxX182xX183xX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX17cxX3xX18dxX2xX18fxXbxX182xX183xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17cxX5cxX5cxXdxX13dxX135xX6xX19xX1xX6xXexXdxX24xX1xX13dxX3fxX24xX5cxX24xX10xX177xX7xX5cxX1b0xX18fxX2xX2xX5cxX2xX18dxX17exX6exX1b9xX2xX1b0xX2xX180xX2xX18fxXexX180xX17exX8axX180xX18fxX5xX18fxX13dxX1c9xXbxX48xX1ccxX28xX9xX1b0xX18fxX8axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX4xX1xX1fxXexX3xX1xX23xX24xX1xX3xXexX28xX29xX24xX1xX3xX4xX1axX4xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX3cxXdxX3xX3fxX23xX19xX3xX4xX44xX6xX3xX24xX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX6xX3xX50xX6xX16xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX19xX24xXaxX12xX594xX1axXdxX3xX182xX10xX3xX50xX48xX8fxX150xX58dxX24xX3xX54xX19xX23xX24xX48xX3xXcxX97xX24xX48xX3xX88xX3xX24xX1xX23xX3xX182xX10xX3xX13xX1xX1axX24xX1xX3xXcxX28xX8fxX150xX12fxX24xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX135xX1axX19xX3xX5xX7fxX4xX1xX3xXexX28xX29xX24xX1xX3xX4xX1xX8fxX150xX2d2xX24xX3xX182xX10xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX35bxX3xX91xX8fxX6xX24xX3xX4xX1xXe2xX4xX3xX24xXe6xX24xX48xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xXaxX12xX71xXdbxXdcxX4xX3xX135xXdxX2d2xXexX94xX3xX91xX8fxX6xX3xXexX1xXf3xX24xX48xX3xX36xX2c2xX3xX7xX35bxX3xX135xX2a8xX3xXexX28xX19xX24xX48xX3xX36xX1xX19xX93xX24xX48xX3xXexX1xX432xXdxX3xX48xXdxX6xX24xX3xXexX11axX3xX24xX48xX23xX150xX3xX2xX17exX5cxX1b9xX3xX88xX3xX3cxX2d2xX24xX3xX2xX1b0xX1xX3xXexX28xXdbxX6xX3xX24xX48xX23xX150xX3xX2xX1b7xX5cxX1b9xX94xX3xX4xX1xXf3xXexX3xX36xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX6exX7fxX4xX1xX3xXexXbexXdxX3xX4xX44xX6xX3xX24xX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX6xX3xX50xX6xX16xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX3xX3cxXebxX3xX36xXdxX15xX16xX3xXexX28xX6xX3xX48xX390xX24xX3xX1b0xX180xX18fxX3xX5xXdbxXdcxXexX3xX182xX10xX3xX3fxX23xX3xX48xX390xX24xX3xX2xX13dxX18fxX18fxX18fxX3xX5xXdbxXdcxXexX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xXaxX12xXa18xX6xX8fxX3xX36xX1xXdxX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX91xX8fxX6xX3xX4xX1xXf3xXexX94xX3xX5xXd7xX4xX3xX5xXdbxXdcxX24xX48xX3xX5xX23xX16xX3xX24xX1xXdxX8exX16xX3xX3fxX611xX3xX7xXca7xX3xX4xX8fxX24xX48xX3xX4xX352xXbxX3xXexX19xX23xX24xX3xX135xX2a8xX3xXexX1xX2fcxX24xX48xX3xXexXdxX24xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xXexX58dxX3xX3cxXebxX3xX48xX1xXdxX3xX24xX1xX3b6xX24xX3xX3cxX2d2xX24xX3xXcxX28xX8fxX24xX48xX3xXexXb9xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX135xX8exX24xX1xX3xXexX3b6xXexX3xXcbxX83x11c47xX83xXd3xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX3xX3cxX15xX3xX48xXdxX1axX16xX3xX7xX1axXexX94xX3xX182xX44xX3xX5xX595xX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX19xX6exX150xXaxX12xX71xXb9xX150xX3xX5xX23xX3xX135xXdbxX9cxX4xX3xXexXdxX2d2xXbxX3xXexX1xX10xX19xX3xX3cxX15xX3xXcxXb7xX3xX13xXc5xX3xXc7xX24xX1xX3xX24xX608xXdxX3xX28xXdxX2c2xX24xX48xX3xX3fxX23xX3xX3cxX7fxX6xX3xX135xX23xX24xX3xXexX121xX24xX1xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX3xX24xX608xXdxX3xX4xX1xX8fxX24xX48xX3xX28xX23xX3xX7xX19xX1axXexX3xX4xX1xX1fxXexX3xX4xX1xXca7xX3xXexX29xX24xX1xX3xX1xX29xX24xX1xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX83xX19xX3fxXdxX6exX88xX2xX8axX3xXexX28xX2c2xX24xX3xX3cxX7fxX6xX3xX135xX23xX24xX94xX3xX24xX48xXe6xX24xX3xX24xX48xX11axX6xX3xX3fxX23xX3xX1xXbexX24xX3xX4xX1xX2d2xX3xXexX1xX352xXbxX3xX24xX1xX352xXexX3xX3fxXdxX8exX4xX3xX5xXb9xX150xX3xX5xX6xX24xX3xX28xX6xX3xX4xX2a8xX24xX48xX3xX3cxX2b4xX24xX48xX3xX6exX19xX3xX6exX8fxX3xX36xX1xX1axX4xX1xX94xX3xX24xX48xXdbxX432xXdxX3xX6exXb9xX24xX3xX3fxX2fcxX3xX595xX3xX6exXdxX3xX4xX1xX8fxX150xX15xX24xX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX28xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX7xXexX28xX19xX24xX48xX12xXcxXdxX24xX3xX5xXdxX2c2xX24xX3xX91xX8fxX6xX24xX17cxX0xX5cxX7xXexX28xX19xX24xX48xX12xX0xX8fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX88xXexX1xX8fxX16xX135xX88xX6xX24xX6exX88xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5ccxX83xXe6xX24xX48xX3xX16xX29xX24xX1xX784xX3xXbxX1xX2d9xX24xX48xX3xX4xX1xXf3xX24xX48xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX83xX19xX3fxXdxX6exX88xX2xX8axX3xXexXbexXdxX3xX4xX44xX6xX3xX36xX1xX41exX8fxX3xX83xX390xX8fxX3xXcxX28xX10xX19xXaxX3xX1xX28xX10xX8a9xX9xXaxX5cxX150xX88xXexX10xX5cxX4xX6xX24xX48xX88xX16xXdxX24xX1xX88xXbxX1xX19xX24xX48xX88xX4xX1xX19xX24xX48xX88xX6exXdxX4xX1xX88xX4xX19xX3fxXdxX6exX88xX2xX8axX88xXexX6xXdxX88xX4xX8fxX6xX88xX36xX1xX6xX8fxX88xX4xX6xX8fxX88xXexX28xX10xX19xX5cxX2xX1b7xX1b7xX18fxX18fxX17exX13dxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX48xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxX16xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX1b0xX18fxX5cxX24xX10xX177xX7xX5cxX1b0xX18fxX18fxX1b7xX5cxX2xX1b9xX1b9xX6exX18fxX2xX18fxX1b0xX180xX1b9xX18dxXexX180xX1b9xX17exX18dxX2xX5xX18fxX13dxX1c9xXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX4xX1xX1fxXexX3xX1xX23xX24xX1xX3xXexX28xX29xX24xX1xX3xX4xX1axX4xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX3cxXdxX3xX3fxX23xX19xX3xX4xX44xX6xX3xX24xX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX6xX3xX50xX6xX16xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX3fxX12xX0xX7xXexX28xX19xX24xX48xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5ccxX83xXe6xX24xX48xX3xX16xX29xX24xX1xX784xX3xXbxX1xX2d9xX24xX48xX3xX4xX1xXf3xX24xX48xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX83xX19xX3fxXdxX6exX88xX2xX8axX3xXexXbexXdxX3xX4xX44xX6xX3xX36xX1xX41exX8fxX3xX83xX390xX8fxX3xXcxX28xX10xX19xXaxX3xX1xX28xX10xX8a9xX9xXaxX5cxX150xX88xXexX10xX5cxX4xX6xX24xX48xX88xX16xXdxX24xX1xX88xXbxX1xX19xX24xX48xX88xX4xX1xX19xX24xX48xX88xX6exXdxX4xX1xX88xX4xX19xX3fxXdxX6exX88xX2xX8axX88xXexX6xXdxX88xX4xX8fxX6xX88xX36xX1xX6xX8fxX88xX4xX6xX8fxX88xXexX28xX10xX19xX5cxX2xX1b7xX1b7xX18fxX18fxX17exX13dxX1xXexX16xXaxX12xX5ccxX83xXe6xX24xX48xX3xX16xX29xX24xX1xX784xX3xXbxX1xX2d9xX24xX48xX3xX4xX1xXf3xX24xX48xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX83xX19xX3fxXdxX6exX88xX2xX8axX3xXexXbexXdxX3xX4xX44xX6xX3xX36xX1xX41exX8fxX3xX83xX390xX8fxX3xXcxX28xX10xX19xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX28xX19xX24xX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xXcxX28xXdbxX9cxX4xX3xX6exXdxX58dxX24xX3xX135xXdxX2d2xX24xX3xX24xX48xX23xX150xX3xX16xX2a8xXexX3xX36xX1xX608xX3xX5xXdbxX432xX24xX48xX3xX4xX63dxX6xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX83xX19xX3fxXdxX6exX88xX2xX8axX94xX3xX4xX1axX4xX3xX5xXd7xX4xX3xX5xXdbxXdcxX24xX48xX3xX4xX1xXe2xX4xX3xX24xXe6xX24xX48xX3xXexXbexXdxX3xX83xX44xX6xX3xX36xX1xX41exX8fxX3xX91xX8fxXf3xX4xX3xXexX2d2xX3xX83xX390xX8fxX3xXcxX28xX10xX19xX3xXcbxX54xXdbxX35bxX24xX48xX3xXa18xX35bxX24xX94xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xXd3xX3xXexXdxX2d2xXbxX3xXexX611xX4xX3xXexX3b6xXbxX3xXexX28xX8fxX24xX48xX3xX4xX6xX19xX3xXexX28xX19xX24xX48xX3xX3fxXdxX8exX4xX3xX36xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX24xX48xXdbxX432xXdxX3xX3fxX23xX3xXbxX1xXdbxX35bxX24xX48xX3xXexXdxX8exX24xX3xX91xX8fxX6xX3xX135xXdxX2c2xX24xX3xX48xXdxX9cxXdxX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX3fxX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX93xXdxX3xX91xX8fxX6xX24xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX17cxX3xX13xX1xX2fcxX24xX48xX3xXexX1xX2fcxX24xX48xX3xX91xX8fxX6xX24xX3xX24xX2d2xX8fxX3xX36xX1xX2fcxX24xX48xX3xX4xX608xX3xX48xXdxX352xX150xX3xX4xX1xXe2xX24xX48xX3xX24xX1xX3b6xX24xX3xX36xXdxX15xX16xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX150xX3xXexX2d2xXaxX3xX1xX28xX10xX8a9xX9xXaxX5cxX36xXdxX24xX1xX88xXexX10xX5cxX1xX6xXdxX88xX91xX8fxX6xX24xX88xX1xX6xX88xXexXdxX24xX1xX88xX36xX1xX19xX24xX48xX88xXexX1xX19xX24xX48xX88xX91xX8fxX6xX24xX88xX24xX10xX8fxX88xX36xX1xX19xX24xX48xX88xX4xX19xX88xX48xXdxX6xX150xX88xX4xX1xX8fxX24xX48xX88xX24xX1xX6xX24xX88xX36xXdxX10xX16xX88xX6exXdxX4xX1xX88xX150xX88xXexX10xX5cxX2xX1b7xX17exX1b7xX180xX8axX13dxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX48xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5cxX16xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX1b0xX18fxX5cxX24xX10xX177xX7xX5cxX1b0xX18fxX18fxX180xX5cxX2xX2xX18fxX6exX17exX2xX18dxX18dxX1c4xX180xX18dxXexX180xX180xX1b0xX5xX1b9xX88xX2xX180xX2xX6exX17exX18fxX2xX180xX1b9xX1b0xX18dxXexX17exX180xX18dxX180xX1b0xX5xX18fxX13dxX1c9xXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX7xX19xX1axXexX3xX4xX1xX1fxXexX3xX1xX23xX24xX1xX3xXexX28xX29xX24xX1xX3xX4xX1axX4xX3xX1xX23xX24xX1xX3xX36xX1xX1axX4xX1xX3xX3cxXdxX3xX3fxX23xX19xX3xX4xX44xX6xX3xX24xX48xX49xX3xXbxX1xX4dxX6xX3xX50xX6xX16xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX3fxX12xX0xX7xXexX28xX19xX24xX48xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX93xXdxX3xX91xX8fxX6xX24xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX17cxX3xX13xX1xX2fcxX24xX48xX3xXexX1xX2fcxX24xX48xX3xX91xX8fxX6xX24xX3xX24xX2d2xX8fxX3xX36xX1xX2fcxX24xX48xX3xX4xX608xX3xX48xXdxX352xX150xX3xX4xX1xXe2xX24xX48xX3xX24xX1xX3b6xX24xX3xX36xXdxX15xX16xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX150xX3xXexX2d2xXaxX3xX1xX28xX10xX8a9xX9xXaxX5cxX36xXdxX24xX1xX88xXexX10xX5cxX1xX6xXdxX88xX91xX8fxX6xX24xX88xX1xX6xX88xXexXdxX24xX1xX88xX36xX1xX19xX24xX48xX88xXexX1xX19xX24xX48xX88xX91xX8fxX6xX24xX88xX24xX10xX8fxX88xX36xX1xX19xX24xX48xX88xX4xX19xX88xX48xXdxX6xX150xX88xX4xX1xX8fxX24xX48xX88xX24xX1xX6xX24xX88xX36xXdxX10xX16xX88xX6exXdxX4xX1xX88xX150xX88xXexX10xX5cxX2xX1b7xX17exX1b7xX180xX8axX13dxX1xXexX16xXaxX12xX54xX93xXdxX3xX91xX8fxX6xX24xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX17cxX3xX13xX1xX2fcxX24xX48xX3xXexX1xX2fcxX24xX48xX3xX91xX8fxX6xX24xX3xX24xX2d2xX8fxX3xX36xX1xX2fcxX24xX48xX3xX4xX608xX3xX48xXdxX352xX150xX3xX4xX1xXe2xX24xX48xX3xX24xX1xX3b6xX24xX3xX36xXdxX15xX16xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX150xX3xXexX2d2xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX28xX19xX24xX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xXa08xX9cxXdxX3xX3cxX7fxX6xX3xX135xX23xX24xX3xX3cxX1fxX4xX3xXexX1xX97xX3xXexXbexXdxX3xX4xX1axX4xX3xX4xX44xX6xX3xX36xX1xX41exX8fxX94xX3xX1xX23xX24xX48xX3xX24xX48xX23xX150xX3xX5xXdbxXdcxX24xX48xX3xX24xX48xXdbxX432xXdxX3xX3fxX23xX3xX1xX23xX24xX48xX3xX1xX608xX6xX3xX91xX8fxX6xX3xX5xXbexXdxX3xX48xXdxX6xX19xX3xXexX1xXdbxX35bxX24xX48xX3xXexX1xXdbxX432xX24xX48xX3xX182xX8fxX150xX2c2xX24xX94xX3xX54xX93xXdxX3xX91xX8fxX6xX24xX3xX54xX23xX3xXcxX58xX24xX1xX3xX3cxXebxX3xX7xXdxX2d2xXexX3xX4xX1xX1fxXexX3xX4xX2fcxX24xX48xX3xXexX1axX4xX3xXbxX1xX2d9xX24xX48xX3xX4xX1xXf3xX24xX48xX3xX6exX7fxX4xX1xX3xX6exX19xX3xX3fxXdxX28xX8fxX7xX3xX83xX19xX28xX19xX24xX6xX3xXcbxX24xX83xX19xXa08xXd3xX3xX36xX1xXdxX3xX48xXdxX93xXdxX3xX91xX8fxX150xX2d2xXexX3xX4xX1axX4xX3xXexX1xX63dxX3xXexX611xX4xX3xX182xX8fxX352xXexX3xX24xX1xX3b6xXbxX3xX36xX1xX41exX8fxX3xX1xX23xX24xX48xX3xX1xX608xX6xX13dxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX3fxX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX8fxX5xX12xX0xX6exXdxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX5cxX6exXdxX3fxX12xX0xX5cxX6exXdxX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX8fxXexX1xX19xX28xXaxX12xXcxX1xX8fxX3xXcxX28xX6xX24xX48xX3xX88xX3xXc7xX24xX1xX3xXcxX352xX24xX0xX5cxXbxX12
Thu Trang - Anh Tấn