Những tên gọi kỳ quặc trong thế giới xe hơi
Corolla, Polo? Những cái tên như vậy thì quá bình thường. Dưới đây là những cái tên có thể khiến người nghe... không tin vào tai mình.
ee22x12793xef0cx107bfx17e29x1556ex11cf9x127efx19354xX7x17ff2x1adfbx154e4x11589x17cf1x1348dxX5x10d54xXax10f3fx14ee5xX1x1b134xfebex1a95fxX3xXex179f9xX16xX3xX17xf5e1xXdxX3xefb1x1ab3dxX3x1af97x17af2xffb3xX4xX3xXex16803x1343bxX16xX17xX3xXexX1x129ecxX3xX17xXdx106edxXdxX3xff85xX10xX3xX1x10d28xXdxX0x12661xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18a6bxX10xX6x1b4bbxXaxX12x1310dxX2bxX2axX2bxX5xX5xX6x1a7c3xX3x1a2d0xX2bxX5xX2bx1286dxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4x1b3e3xXdxX3xXexX1axX16xX3xX16xX1xf504xX3x14b4cx1a3ddx19634xX3xXexX1x1a8b7xX3xX24xX25xX6axX3x1a066xX7bxX16xX1xX3xXexX1xX73x16ed7xX16xX17x1059dxX3x19fd8xX73xX35xXdxX3x17a65x1b3e4xX77xX3xX5x157a7xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX6axXdxX3xXexX1axX16xX3xX4x17efcxX3xXexX1x146d4xX3xX21xX1xXdxX31xX16xX3xX16xX17xX73xX89xXdxX3xX16xX17xX1xX10xX8cxX8cxX8cxX3xX21xX1x16f5exX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX75xX98xX2bxX3xXexX6xXdxX3x17b20xX7bxX16xX1xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf65dxX2bxX51xX77xXaxX12xX54x13e2fxX16xX17xX3xX93xXdxXadxXd5xX3xX24xX25xX6xX3xX2x14495xX3xXd5x1a12bxX25xX3xX38xX10xX3xX4xXa9xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX5x143a8xX3xX75xX98xX3xX21xX1xXa9xX3xX1xXdxXadxX25xX3xX16xX1x10131xXexX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xXcxX6xX16xX17xX3xX4exX25xX6xX3xXe9xX2bxX2bxX21xX3xX2bxeee8xX3x14a03xX2bxX16xX17xX7xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xXe9xX116xX16xX3xX21xX1xXc5xX16xX17xX3xX1x17897xX3xX16xX1x13e21xXd5x1b2f4xX3xff5exX94xX77xX3xXexX1x1ad3fxX4xX3xX7xX193xX3xX5xX98xX3xXexX1axX16xX3xXd5x1141exXexX3xXd5xX101xX25xX3xX38xX10xX8cxX3xXcxX2axX7bxX16xX1xX3xX5xX98xX16xX17xX3xXexX116xXdxX3xXcxX2axXdxXadxX16xX3xX5x15642xXd5xX3xXc5xX3xXexXc5xX3xX8exX10xXexX2axX2bxXdxXexX3x1a74cxXfexXfexf283xX5bxX3xXd5xX101xX25xX3xX4xX2bxX16xX4xX10xXbxXexX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1x17ea2xX3xX4xX1xX116xX77xX3xX81x19aefxX16xX17xX3xX93xXdxf6e2xX16xX3xXd5xX98xX25xX3xX75xX98xX16xX17xX3xX16xf879xXdxX3xX81xX76xXexX3xX4xXa9xX3xX1xX7bxX16xX1xX3xX51xX6axX16xX17xX3xX16xX17xX1a1xX3xX16xX17xX1x13ce2xX16xX1xX3xX16xX1xX73xX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xX17xXdxX98xX77xX3xX4x1aaf8xX6xX3xX4xX1xfbe7xX3xX1xX185xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxX3x1981bxX3xX2xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8cxX81xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8cxX75xX16xX3fxX16xX10x19da0xX7xX3fxX1d2xXfexX1d2xX2xX3fxX2xX1d2xX1d5xX51xXfexXfex148afx1b236x1437cxX2b7xX2xXexX1d2xX2b8xf5f8xXfexX5xX2xX8cxf974xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2a8xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2bexX2b6xXfexXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2b6xXfexXfexXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2bxX2axXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x1aea8xX3fxX3fxXdxX4xX51xX16xX8cxX51xX6xX16xXexX2axXdxX8cxX4xX2bxXd5xX8cxX75xX16xX3fxX1d2xXfexX1d2xXfexX3fxXfexX2b6xX3fx10a87xXfexX3fxXexX6xX16xX17xX28bxX1xX25xX6xX28bxX2xX2b6x17dafxXfexX1d5xX2b6xX2b7xX1d5xX35dxX2xX1d5xX2b7xX35dxX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxXbxX1xX2bxXexX2bxX28bxXdxX51xX9xXaxX35dxX2b6xX34fxX2b8xX1d5xX2b8xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX13xX17xX2bxX98xXdxX3xXd5xX101xX25xX3xXe9xX2bxX2bxX21xX3xX2bxX155xX3xX157xX2bxX16xX17xX7xX5bxX3xX1xX1c2xX16xX17xX3xX7x137e6xX16xX3xX38xX25xX126xXexX3xXcxX6xX16xX17xX3xX4exX25xX6xX3xX4x1061cxX16xX17xX3xX4xX1x13180xX16xX17xX3xXex15e67xX3xX7xX3d3xX4xX3xX7xX6axX16xX17xX3xXexX116xX2bxX3xX21xX1xXc5xX16xX17xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX1xX116xX16xX3xX21xX1xXdxX3xX17xXdxX35xXdxX3xXexX1xXdxX1f8xX25xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX2bxX16xX4xX10xXbxXexX3xX21xX1xX6axX4xX3xX4xXa9xX3xXexX1axX16xX3x1a2fexX93xX1a1xX4x18a63xX3xX16xX1xX73xX3xX8exX10xXexX2axX2bxXdxXexX3x16623xXdxX7xX1xX3xX75xX98xX3xX5dxXdxX10xX4xX10xX3xf354xX155xX3xX54xX5xX2bxX25xX51xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xXcxX2ax179ffxX3xX10xXd5xX3xX4xX1x1a28bxX4xX3xX4xX1xX466xX16xX3xX7x1a7baxX3xX2axX126xXexX3xXexX1x10933xX4xX1xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXd5xX101xX25xX3xX38xX10xX3xX16xX17xX1a1xX3xX16xX17xX1xX220xX16xX1xX5bxX3xX93xX6axX16xX17xX3xX77xX1axX25xX3xX16xX98xX77xX5bxX3xX16xX1xX73xX16xX17xX3xX16xX17xX73xX89xXdxX3xX5xX35xX16xX3xX21xX1xXc5xX16xX17xX3xX1xX185xX3xX7x11f38xX16xX3xX5x18796xX16xX17xX3xX93xXadxX3xX5xX6axXdxX3xX41fxX4xX1xXdxX31xX4xX3xX38xX10xX3xX93x1ae04xX3xX4xX1xX3cxXdxX423xX3xX2axX6xX3xXbxX1x1074dxX8cxX3xX54xXa9xX3xXexX1xXadxX3xX93xXa9xX3xX5xX98xX3xX5x1246fxX3xX51xX2bxX3xX75xX7bxX3xX7xX6xX2bxX3xXd5xX101xX25xX3xX4xX2bxX16xX4xX10xXbxXexX3xX16xX98xX77xX3xX21xX1xXc5xX16xX17xX3xX93xX73x18c58xX4xX3xX93xX73xX6xX3xX75xX98xX2bxX3xX7xX3bbxX16xX3xX38xX25xX126xXexX3xX1xX98xX16xX17xX3xX5xX2bxX116xXexX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX4exX2bxX16xX51xX6xX3x19bb5xX2bxX2a8xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX13x13d2axXd5xX3xX1d2xXfexX2xX2b6xX5bxX3xX4exX2bxX16xX51xX6xX3xX93xX1c2xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX21xX31xX3xXd5xX1a1xXexX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xX38xX10xX3xXexX1xX94xX16xX3xXexX1xXdxX1f8xX16xX3xX75xX35xXdxX3xX4xX1xXa9xX5bxX3xXd5xX6xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX559xX43fxX559xX3xX54xX2bxX16xX4xX10xXbxXexX5bxX3xX75xXdxX31xXexX3xXexX466xXexX3xX4xX234xX6xX3xX559xX2bxX16xX51xX10xX2axX155xX25xX5xX3xX43fxXbxX10xX16xX28bxX1xX10xX6xX2axXexX10xX51xX3xX559xX6xX17xX2bxX16xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX18dxX94xX77xX3xX93xX73xX518xX4xX3xX38xX10xXd5xX3xX5xX98xX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xX2a8xX6xX17xX2bxX16xX3xX4x14c91xXdxX3xXd5xX629xX3xXexX25xX77xX1f8xXexX3xX75xX89xXdxX5bxX3xX93xX73xX518xX4xX3xXexX116xX2bxX3xX2axX6xX3xX93xXadxX3xXexX2axX73xX16xX17xX3xX81xX98xX77xX3xX75xX98xX3xX24xX25xX3bbxX16xX17xX3xX4xX6axX2bxX5bxX3xX4xX1xX3d3xX3xX21xX1xXc5xX16xX17xX3xX75xX7bxX3xXd5x1aef3xX4xX3xX93xX477xX4xX1xX3xX21xXdxX16xX1xX3xX51xX2bxX6xX16xX1xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxX3xX28bxX3xX1d2xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8cxX81xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8cxX75xX16xX3fxX16xX10xX2a8xX7xX3fxX1d2xXfexX1d2xX2xX3fxX2xX1d2xX1d5xX51xXfexXfexX2b6xX2b7xX2b8xX2b7xX2xXexX1d5xX35dxX2b8xX35dxX5xX1d2xX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2a8xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2bexX2b6xXfexXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2b6xX2b8xX34fxXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2bxX2axXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX331xX3fxX3fxXdxX4xX51xX16xX8cxX51xX6xX16xXexX2axXdxX8cxX4xX2bxXd5xX8cxX75xX16xX3fxX1d2xXfexX1d2xXfexX3fxXfexX2b6xX3fxX34fxXfexX3fxX2a8xX2bxX2a8xX28bxX2xX2b6xX35dxXfexX1d5xX2b6xX2b7xX1d5xX35dxX2xX1d5xX2b7xX2b6xX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxXbxX1xX2bxXexX2bxX28bxXdxX51xX9xXaxX35dxX2b6xX34fxX2b8xX1d5xX2bexXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12x12dd6xX1a1xXexX3xX16xX17xX57bxX16xX3xX93xX26xX4xX3xX81xXdxX1f8xXexX3xX51xX98xX16xX1xX3xX2axXdxX1axX16xX17xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1xXa9xX3xX93xX73xX518xX4xX3xX81xX1exX4xX3xX75xX3bbxXdxX3xXd5xX185xXd5xX3xX629xX3xXexX2axX73xX35xX4xX3xX17xX1xX31xX3xXbxX1xX66fxX5bxX3xX17xXdxX239xXbxX3xXexX98xXdxX3xX38xX31xX3xX4xXa9xX3xXexX1xXadxX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xXexX1xX234xX3xX16xX17xX466xXd5xX5bxX3xX1xX2bxX26xX4xX3xX75xX25xX4e3xXexX3xX75xX10xX3xXexX1xX239xX3xX4xX73xX16xX17xX3xX21xX1xXdxX3xX93xX6xX16xX17xX3xX5xX6axXdxX3xX38xX10xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX8exX2bxX16xX17xX155xX10xX16xX17xX3xXe9xX2axX6xX75xX10xX3xX157xX2bxX5xX51xXdxX10xX2axX3xX28bxX3xX13xX17xX73xX89xXdxX3xX5xX477xX16xX1xX3xX51xX3cdxX16xX17xX3xX4xX3bbxXd5xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX18dxX94xX77xX3xX5xX98xX3xXbxX1xXdxX1axX16xX3xX81xX3bbxX16xX3xX51xX94xX16xX3xX7xX193xX3xX4xX234xX6xX3xXd5xX101xX25xX3xX38xX10xX3xX8exX2bxX16xX17xX155xX10xX16xX17xX3xfb22x10cd5xX1d2xXfexX2b6xXfexX3xXe9xX2axX6xX75xX10xX3xX157xX2bxX5xX51xXdxX10xX2axX3xX51xX98xX16xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX24xX25xX94xX16xX3xX93xX1a1xXdxX3xXcxX2axX25xX16xX17xX3xX8ffxX25xX4e3xX4xX8cxX3xX7dbxX101xX25xX3xX38xX10xX3xX16xX98xX77xX3xX75xX101xX16xX3xX5xX25xXc5xX16xX3xX93xX73xX518xX4xX3xX4xX2bxXdxX3xX5xX98xX3xX4exX25xXd5xXd5xX10xX2axX3xX4xX234xX6xX3xX16xX17xX73xX89xXdxX3xXcxX2axX25xX16xX17xX3xX8ffxX25xX4e3xX4xX8cxX3xX7dbxX101xX25xX3xX38xX10xX3xXd5xX6xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX41fxX13xX17xX73xX89xXdxX3xX5xX477xX16xX1xX3xX51xX3cdxX16xX17xX3xX4xX3bbxXd5xX423xX3xX93xX73xX518xX4xX3xX8exX2bxX16xX17xX155xX10xX16xX17xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX2axXdxXadxX16xX3xX75xX35xXdxX3xX7xX193xX3xXexX2axX518xX3xX17xXdxX239xXbxX3xX4xX234xX6xX3xX16xX17xX73xX89xXdxX3xX7dbx12df0xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX7dbxXdxXexX7xX25xX81xXdxX7xX1xXdxX3xX5dxX6xX2c3xX10xX2axX2bxX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX7dbxXdxXexX7xX25xX81xXdxX7xX1xXdxX3xX5dxX6xX2c3xX10xX2axX2bxX3xX93xX1c2xX3xX17xX94xX77xX3xXexXdxX31xX16xX17xX3xX75xX6xX16xX17xX3xX21xX1xXdxX3xX17xXdxX239xXbxX3xX4xX6axX4xX3xXexX6xX77xX3xX93xX25xX6xX3xX17xXdxX98xX16xX1xX3xX2b7xX3xX4xX1xX3d3xX4xX3xX75xXc5xX3xX93x14db6xX4xX1xX3xX8exX6xX21xX6xX2axX3x10f8bxX6xX5xX5xX77xX3xX28bxX3xX17xXdxX3bbxXdxX3xX93xX25xX6xX3xX38xX10xX3xX93xXa60xX6xX3xX1xX7bxX16xX1xX3xX93xX73xX518xX4xX3xX41fxXd5xX1f8xX16xX1xX3xX51xX6xX16xX1xX423xX3xX21xX1xX4e3xX4xX3xX5xXdxX1f8xXexX3xX16xX1xX126xXexX3xX1xX98xX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxX3xX28bxX3xX34fxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8cxX81xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8cxX75xX16xX3fxX16xX10xX2a8xX7xX3fxX1d2xXfexX1d2xX2xX3fxX2xX1d2xX1d5xX51xXfexXfexX2b6xX2b7xX2b8xX2b7xX2xXexX35dxX1d5xX34fxX34fxX5xX34fxX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2a8xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2bexX2b6xXfexXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2b7xX35dxX35dxXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2bxX2axXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX331xX3fxX3fxXdxX4xX51xX16xX8cxX51xX6xX16xXexX2axXdxX8cxX4xX2bxXd5xX8cxX75xX16xX3fxX1d2xXfexX1d2xXfexX3fxXfexX2b6xX3fxX34fxXfexX3fxXbxX6xX2c3xX10xX2axX2bxX28bxX2xX2b6xX35dxXfexX1d5xX2b6xX2b7xX1d5xX35dxX2xX1d5xX2bexX35dxX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxXbxX1xX2bxXexX2bxX28bxXdxX51xX9xXaxX35dxX2b6xX34fxX2b8xX1d5xX35dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12x1849bxX3xX1xX189xX25xX3xX1xX31xXexX3xX4xX6axX4xX3xXexX1xXa60xX3xXexX2axX73xX89xX16xX17xX5bxX3xX41fxX5dxX6xX2c3xX10xX2axX2bxX423xX3xX51xX73xX89xX16xX17xX3xX16xX1xX73xX3xX75xXc5xX3xX16xX17xX1xX220xX6xX5bxX3xX75xXc5xX3xX1xX116xXdxX3xX16xX1xX73xX16xX17xX3xXexX1xX76xXexX3xX21xX1xXc5xX16xX17xX3xXd5xX6xX77xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexXdxX31xX16xX17xX3xXcxX94xX77xX3xXe9xX6xX16xX3xX13xX1xX6xX5bxX3xX4xX6axXdxX3xXexX1axX16xX3xX93xXa9xX3xX4xXa9xX3xX16xX17xX1xX220xX6xX3xX5xX98xX3xX41fxXd5xX1a1xXexX3xX16xX17xX73xX89xXdxX3xX1xX6xX77xX3xXexX1xX234xX3xX51xX94xXd5xX423xX8cxX3xXe9xX629xXdxX3xX75xX76xX77xX5bxX3xXexX116xXdxX3xXcxX94xX77xX3xXe9xX6xX16xX3xX13xX1xX6xX3xX75xX98xX3xX13xX6xXd5xX3xX7dbxX9c8xX5bxX3xX7dbxXdxXexX7xX25xX81xXdxX7xX1xXdxX3xX51xXf0xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX7dbxX2bxX16xXexX10xX2axX2bxX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX8exX2bxX16xX17xX155xX10xX16xX17xX3xX8fexX8ffxX2bexX1d2xX2b7xXfexXe9xX5dxX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX8exX2bxX16xX17xX155xX10xX16xX17xX3xX28bxX3xXd5xX1a1xXexX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX1xX98xX3xX7xX3bbxX16xX3xX38xX25xX126xXexX3xXc5xX3xXexXc5xX3xX5xX35xX16xX3xX16xX1xX126xXexX3xXcxX2axX25xX16xX17xX3xX8ffxX25xX4e3xX4xX3xX93xX1c2xX3xX24xX25xX77xX31xXexX3xX93xXa60xX16xX1xX3xX93xX26xXexX3xX4xX1xX2bxX3xXd5xX101xX25xX3xX38xX10xX3xX4xX2bxX25xXbxX10xX3xX1d2xX3xX4x1142cxX6xX3xXd5xX1a1xXexX3xX4xX6axXdxX3xXexX1axX16xX3xX75xX35xXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX21xX4f4xX3xXexX193xX3xX4xX1xX15xX3xX75xX98xX3xX7xX4e3xX3xX4xX1xX2bxX3xX93xX3cxX16xX3xX17xXdxX3bbxX16xX5bxX3xX16xX1xX73xX16xX17xX3xX2axX239xXexX3xX4xX66fxX4xX3xX5xX116xXdxX3xX1xX2bxX6axX3xXexX1xX98xX16xX1xX3xX24xX25xX6axX3xX21xX1xXa9xX3xX1xXdxXadxX25xX3xX75xX98xX3xXbxX1xX3d3xX4xX3xXexX116xXbxX8cxX3xXcxX1xXda0xX3xXexX73xX629xX16xX17xX3xXexX73xX518xX16xX17xX3xX81xX116xX16xX3xX21xX1xX2bxX10xX3xX75xX35xXdxX3xX81xX116xX16xX3xX81x159cexX3xX2axX1f2xX16xX17xX3xXd5xX7bxX16xX1xX3xXd5xX35xXdxX3xXd5xX25xX6xX3xXd5xX1a1xXexX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xX38xX10xX3xX8exX2bxX16xX17xX155xX10xX16xX17xX3xX41fxX8fexX3xX28bxX3xX8ffxX3xX28bxX3xX81xX3bbxX77xX3xX28bxX3xX1xX6xXdxX3xX28bxX3xX81xX4e3xX16xX3xX28bxX3xX21xX1xXc5xX16xX17xX3xX28bxX3xXe9xX3xX28bxX3xX5dxX423xX5bxX3xX16xX1xX126xXexX3xX5xX98xX3xX7xX6xX25xX3xX21xX1xXdxX3xX25xX4e3xX16xX17xX3xX75xX98xXdxX3xX4xX4e3xX4xX3xX81xXdxX6xX3xXexX1xX7bxX3xX7xX46fxX3xXexX1xX31xX3xX16xX98xX2bxX61xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12x196faxX7xX25x18be6xX25xX3xX7dbxX77xX7xXexX10xX2axX77xX3xf7a3xXexXdxX5xXdxXexX77xX3xX559xXdxXed4xX6xX2axX51xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxX3xX28bxX3xX2b7xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8cxX81xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8cxX75xX16xX3fxX16xX10xX2a8xX7xX3fxX1d2xXfexX1d2xX2xX3fxX2xX1d2xX1d5xX51xXfexXfexX2b6xX2b7xX2b8xX2b7xX2xXexX2xX35dxXfexX1d2xX5xX2b7xX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2a8xXdxX51xXexX1xX9xXaxX1d2xX34fxX2b6xX2xXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX2b6xX2b8xX2b8xXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2bxX2axXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX331xX3fxX3fxXdxX4xX51xX16xX8cxX51xX6xX16xXexX2axXdxX8cxX4xX2bxXd5xX8cxX75xX16xX3fxX1d2xXfexX1d2xXfexX3fxXfexX2b6xX3fxX34fxXfexX3fxXdxX7xX25xXed4xX25xX28bxX2axX2bxX51xX10xX2bxX28bxX1d2xXfexXfexX2b7xX28bxX2xX2b6xX35dxXfexX1d5xX2b6xX2b8xXfexX2xX1d2xX2b8xX2xX2b6xX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxXbxX1xX2bxXexX2bxX28bxXdxX51xX9xXaxX35dxX2b6xX34fxX2b8xX35dxX34fxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX8exXa60xX4xX1xX3xX7xX6xX16xX17xX3xXexXdxX31xX16xX17xX3x16cb0xXdxX1f8xXexX3xX75xX35xXdxX3xX4xX6axXdxX3xXexX1axX16xX3xX41fxXexX1xX25xX76xXexX3xX7xX220xX3xX81xX477xX3xfa66xX16xX423xX5bxX3xX1xX1c2xX16xX17xX3xXed1xX7xX25xXed4xX25xX3xX4xXa9xX3xXexX1xXadxX3xX21xX1xXdxX31xX16xX3xX21xX1xX6axX4xX1xX3xX1xX98xX16xX17xX3xX81xX4e3xXdxX3xX2axX4e3xXdxX3xX21xX1xXdxX3xX17xX1exXdxX3xXexX1axX16xX3xXd5xX1a1xXexX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xX38xX10xX3xXexX1xXadxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX93xX6xX3xX51xX66fxX16xX17xX8cxX3x12206xX1xXdxX3xX51xX4c0xX16xX17xX3xX38xX10xX3xX16xX98xX77xX3xX93xX73xX518xX4xX3xX81xX6axX16xX3xXexX116xXdxX3xX13xX6xXd5xX3xX5dxX1xXdxX3xX1xX4d6xXdxX3xXexX1xX76xXbxX3xX16xXdxX1axX16xX3xX35dxXfexX5bxX3xX4xX6axXdxX3xXexX1axX16xX3xX51xX98xXdxX3xX51xX4c0xX16xX17xX3xX75xX98xX3xXbxX1xX3d3xX4xX3xXexX116xXbxX3xX93xXa9xX3xX93xX73xX518xX4xX3xX93xX205xXdxX3xXexX1xX98xX16xX1xX3xXed1xX7xX25xXed4xX25xX3xX431xX2axX2bxX16xXexXdxX10xX2axX8cxX3xf5d0xX10xX3xX4xX4c0xX16xX3xX93xX73xX518xX4xX3xX81xXdxX31xXexX3xX93xX31xX16xX3xX75xX35xXdxX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX106exX6xX25xX38xX1xX6xX5xX5xX3xX431xX2axX2bxX16xXexX10xX2axX6xX3xX629xX3x184cdxX16xX1xX3xX75xX98xX3xXed1xX7xX25xXed4xX25xX3xX1192xXd5xXdxX17xX2bxX3xX629xX3xX7dbxX9c8xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX7dbxX77xX7xXexX10xX2axX77xX3xXedfxXexXdxX5xXdxXexX77xX3xX559xXdxXed4xX6xX2axX51xX3xX5xX98xX3xXexXdxX185xX16xX3xXexX1xX94xX16xX3xX4xX234xX6xX3xX51xX4c0xX16xX17xX3xX38xX10xX3xX157xXedfxX106exX3xX2bexX3xX4xX1xX1eaxX3xX7dbxX25xX28bxX115dxX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX7dbxXdxXexX7xX25xX81xXdxX7xX1xXdxX3xX7dbxXdxX16xXdxX4xX6xX3x18ab4xX10xXexXexX25xX4xX10xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX8exX4c0xX16xX17xX3xX38xX10xX3xX7dbxXdxX16xXdxX4xX6xX3xX41fxX21xX10xXdxX423xX3x10615xX21xX477xX4xX1xX3xX4x137b9xX3xX16xX1xX3d8xX3xX17xX1exX16xX5bxX3xXexXdxX1f8xX16xX3xX51xX66fxX16xX17xX3xX75xX98xX3xX17xXdxX6axX3xXexX1xX98xX16xX1xX3xXexX1xX126xXbx12bf5xX3xX7xX3bbxX16xX3xX38xX25xX126xXexX3xX4xX1xX234xX3xX77xX31xX25xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xXa60xX3xXexX2axX73xX89xX16xX17xX3xX13xX1xX76xXexX3xXe9xX3bbxX16xX3xX17xXdxX6xXdxX3xX93xX2bxX116xX16xX3xX2xX35dxX2b8xX1d2xX28bxX1d2xXfexX2xX2xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxX3xX28bxX3xX2b6xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8cxX81xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8cxX75xX16xX3fxX16xX10xX2a8xX7xX3fxX1d2xXfexX1d2xX2xX3fxX2xX1d2xX1d5xX51xXfexXfexX2b6xX2b7xX2b8xX2b7xX2xXexX1d2xXfexX2xX2b7xX5xX2b6xX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2a8xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2bexX2b6xXfexXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2b6xX2b8xX1d2xXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2bxX2axXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX331xX3fxX3fxXdxX4xX51xX16xX8cxX51xX6xX16xXexX2axXdxX8cxX4xX2bxXd5xX8cxX75xX16xX3fxX1d2xXfexX1d2xXfexX3fxXfexX2b6xX3fxX34fxXfexX3fxXd5xXdxX16xXdxX4xX6xX28bxX5xX10xXexXexX25xX4xX10xX28bxX2xX2b6xX35dxXfexX1d5xX2b6xX2b7xX1d5xX35dxX2xX1d5xX1d5xX2bexX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxXbxX1xX2bxXexX2bxX28bxXdxX51xX9xXaxX35dxX2b6xX34fxX2b8xX35dxXfexXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX122dxXdxX1f8xX25xX3xX4xXa9xX3xXbxX1xX3bbxXdxX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xX38xX10xX3xX51xX98xX16xX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX16xX17xX73xX89xXdxX3xX57bxX16xX3xX21xXdxX1axX16xX17xX3xX1xX6xX77xX3xX21xX1xXc5xX16xX17xX3xX21xX1xXdxX3xX93xX73xX518xX4xX3xX93xX26xXexX3xXexX1axX16xX3xX5xX98xX3xX122dxX10xXexXexX25xX4xX10xX3xX1267xXa6axX6xX25xX3xX51xXdxX31xXbxX1294xX61xX3xX13xX1xXdxX185xX25xX3xX21xX1xX3bbxX3xX16xX57bxX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX93xX1a1xX4xX3xX93xX6axX2bxX3xX81xX466xXexX3xX16xX17xX25xX4d6xX16xX3xXex12464xX3xX75xXdxX1f8xX4xX3xX7dbxXdxX16xXdxX4xX6xX3xX122dxX10xXexXexX25xX4xX10xX3xX93xX73xX518xX4xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX2axXdxXadxX16xX3xX4xXf0xX16xX17xX3xX75xX35xXdxX3xXd5xX1a1xXexX3xX4xX1xX25xX1eaxXdxX3xX7xXdxX1axX25xX3xXexX1xXa60xX5bxX3xX16xX3cxXdxX3xXexX2axX193xX4xX3xXexXdxX31xXbxX3xX81xX6axX16xX3xXd5xX101xX25xX3xX38xX10xX3xX16xX98xX77xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX106exX2bxX5xX21xX7xX2a8xX6xX17xX10xX16xX3xXcxX1xXdxX16xX17xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX54xX1xX2bxX3xXexX35xXdxX3xX16xX17xX98xX77xX3xX16xX6xX77xX5bxX3xX75xX101xX16xX3xX477xXexX3xX6xXdxX3xX81xXdxX31xXexX3xX93xX73xX518xX4xX3xX5xX4f4xX3xX51xX2bxX3xX106exX2bxX5xX21xX7xX2a8xX6xX17xX10xX16xX3xX4xX1xX1exX16xX3xXexX14c1xX3xXcxX1xXdxX16xX17xX3xX1267xX106exX76xXexX1294xX3xX93xXadxX3xX93xX26xXexX3xXexX1axX16xX3xX4xX1xX2bxX3xXd5xX101xX25xX3xX10e7xX25xX2axXdxX10xX2axX2a8xX6xX17xX10xX16xX3xXexX116xXdxX3xX2axXdxX1axX16xX17xX3xXexX1xXa60xX3xXexX2axX73xX89xX16xX17xX3xX7dbxX9c8xX8cxX3xX13xX1xXdxX185xX25xX3xX21xX1xX6axX4xX1xX3xX1xX98xX16xX17xX3xX93xX1c2xX3xXbxX1xX3bbxXdxX3xX16xX17xX6axX16xX3xX16xX17xX108cxXd5xX3xX21xX1axX25xX3xXexX1xX6xX16xX3xX2axX1f2xX16xX17xX3xX106exX559xX3xX93xX1c2xX3xX4xX116xX16xX3xX4f4xX3xXexX73xX629xX16xX17xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXd5xX6xX2axX21xX10xXexXdxX16xX17xX3xX21xX1xXdxX3xXbxX1xX3bbxXdxX3xX4xX1xX1exX16xX3xXd5xX1a1xXexX3xXexX14c1xX3xXexX1xXc5xX16xX17xX3xXexX1xX73xX89xX16xX17xX3xX93xXadxX3xX17xX1exXdxX3xXexX1axX16xX3xX7xX3bbxX16xX3xXbxX1xX108cxXd5xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxX3xX28bxX3xX2b8xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8cxX81xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8cxX75xX16xX3fxX16xX10xX2a8xX7xX3fxX1d2xXfexX1d2xX2xX3fxX2xX1d2xX1d5xX51xXfexXfexX2b6xX2b7xX2b8xX2b7xX2xXexX1d2xX2bexX34fxX2xX5xX2b8xX8cxX2c3xXbxX10xX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2a8xXdxX51xXexX1xX9xXaxX35dxX2b7xXfexXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2b8xX2xX2bexXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2bxX2axXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX331xX3fxX3fxXdxX4xX51xX16xX8cxX51xX6xX16xXexX2axXdxX8cxX4xX2bxXd5xX8cxX75xX16xX3fxX1d2xXfexX1d2xXfexX3fxXfexX2b6xX3fxX34fxXfexX3fxX2xX35dxX2bexX34fxX28bxX75xX2bxX5xX21xX7xX2a8xX6xX17xX10xX16xXexX1xXdxX16xX17xX28bxX2xX2b6xX2b6xX2b8xX1d5xX1d2xX1d2xX34fxX35dxX34fxX28bxX51xX28bxX34fxX28bxX6xX51xX6xX28bxX2b7xX28bxX51xX28bxX35dxX34fxX28bxX155xX25xX5xX5xX7xXdxXed4xX10xX2bxX25xXexXbxX25xXexX28bxX2b7xX2b7xX28bxX4xX28bxX2b8xX35dxX2b7xXfexX28bxX38xX28bxX2b8xX2xX2bexX28bxX2xX2b6xX35dxXfexX1d5xX2b6xX2b6xX1d5xX35dxX2bexX2b8xX2b6xX2b6xX8cxX2c3xXbxX10xX17xXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxXbxX1xX2bxXexX2bxX28bxXdxX51xX9xXaxX35dxX2b6xX34fxX2b8xX35dxX1d2xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xXc0dxX3xX18dxX3d3xX4xX5bxX3xXd5xX101xX25xX3xX38xX10xX3xXd5xX25xXdxX3xXexX2axX189xX16xX3xX2bxX155xX155xX28bxX2axX2bxX6xX51xX3xX16xX98xX77xX3xX4xXa9xX3xXexX1axX16xX3xX5xX98xX3xXcxX77xXbxX10xX3xX2xX1d5xX2xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xX21xX1xXdxX3xXexX116xXdxX3xX1192xX16xX1xX3xX4xXa9xX3xXexX1axX16xX3xX5xX98xX3xXcxX2axX10xX21xX21xX10xX2axX8cxX3xXc0dxX3xXed1xX16xX51xX2bxX16xX10xX7xXdxX6xX5bxX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xX38xX10xX3xX4xXa9xX3xX1x1a77fxX16xX3xXexX1axX16xX3xXexX1xX6axX16xX1xX3xX5xX98xX3xXcxX1xX10xX3xX54xX6xXd5xX6xXexX5bxX3xX629xX3xX7dbxX10xX38xXdxX4xX2bxX3xX5xX116xXdxX3xX4xXa9xX3xXexX1axX16xX3xX5xX98xX3xX157xX6xX155xX6xX2axXdxX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX157xX21xX2bxX51xX6xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xXcxX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX4xX234xX6xX3xXexX1xX73xX3cxX16xX17xX3xX1xXdxX1f8xX25xX3xX157x114b3xX4xX3xX93xX73xX518xX4xX3xXexX76xXbxX3xX93xX2bxX98xX16xX3xX106exX559xX3xXexXdxX31xXbxX3xX24xX25xX3bbxX16xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX76xXbxX3xX16xXdxX1axX16xX3xX35dxXfexX5bxX3xX51xXa60xX4xX1xX3xX2axX6xX3xX4xXa9xX3xX16xX17xX1xX220xX6xX3xX5xX98xX3xX41fxXexX1xXdxX1f8xXexX3xX1xX116xXdxX423xX5bxX3xX41fxXd5xX126xXexX3xXd5xX6axXexX423xX8cxX3xXcxX2axX1axX16xX3xXexX1xX193xX4xX3xXexX31xX5bxX3xX21xX1xXc5xX16xX17xX3xX4xXa9xX3xX81xX126xXexX3xX21xX22xX3xX4xX94xX25xX3xX4xX1xX25xX77xX1f8xX16xX3xX21xX22xX3xX5xX116xX5bxX3xX81xX477xX3xX108cxX16xX3xX16xX98xX2bxX3xX93xX1f2xX16xX17xX3xX7xX6xX25xX3xX4xX6axXdxX3xXexX1axX16xX3xX16xX98xX77xX5bxX3xXd5xX98xX3xX4xX1x17009xX3xX93xX3cxX16xX3xX17xXdxX3bbxX16xX3xX5xX98xX3xX5xX126xX77xX3xX4xX3bbxXd5xX3xX1xX3d3xX16xX17xX3xXexX14c1xX3xX16xX17xX73xX89xXdxX3xX7xX6axX16xX17xX3xX5xX76xXbxX3xX28bxX3xX8fexXd5xXdxX5xX3xX157xX21xX2bxX51xX6xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX1192xX7dbxX54xX3x166afxX2axX10xXd5xX5xXdxX16xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX122dxX116xXdxX3xXexX1xX1axXd5xX3xXd5xX1a1xXexX3xX4xX6axXdxX3xXexX1axX16xX3xX21xX1xXc5xX16xX17xX3xXexX116xX2bxX3xX4xX3bbxXd5xX3xX1xX3d3xX16xX17xX5bxX3xX1a33xX2axX10xXd5xX5xXdxX16xX3xX93xX73xX518xX4xX3xX4xX1xX2bxX3xX5xX98xX3xXd5xX1a1xXexX3xX51xX116xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX75xX76xXexX3xX81xX477xX3xX108cxX16xX3xX1267xX24xX25x13efcxX3xX5xXf0xX16xX1294xX3xXbxX1xX6axX3xX1xX2bxX116xXdxX3xX16xX1xXdxX185xX25xX3xXd5xX6axX77xX3xX81xX6xX77xX3xX4xX1xXdxX31xX16xX3xX93xX126xX25xX8cxX3xX7dbxX101xX25xX3xX38xX10xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXda0xX6xX3xX16xX98xX77xX3xX93xX73xX518xX4xX3xX7xX3bbxX16xX3xX38xX25xX126xXexX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xXa60xX3xXexX2axX73xX89xX16xX17xX3xX7dbxX9c8xX3xX16xX1xX1f2xXd5xX3xX4xX116xX16xX1xX3xXexX2axX6xX16xX1xX3xX75xX35xXdxX3xX4xX6axX4xX3xX51xX4c0xX16xX17xX3xXc5xXexXc5xX3xXexXdxX31xXexX3xX21xXdxX1f8xXd5xX3xX16xX1xXdxX1axX16xX3xX5xXdxX1f8xX25xX3xX75xX98xX3xX93xX1c2xX3xX81xX6axX16xX3xX93xX73xX518xX4xX3xX1xX3cxX16xX3xX2b8xX2bexXfexX8cxXfexXfexXfexX3xX4xX1xXdxX31xX4xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxX3xX28bxX3xX2bexXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX8cxX81xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX8cxX75xX16xX3fxX16xX10xX2a8xX7xX3fxX1d2xXfexX1d2xX2xX3fxX2xX1d2xX1d5xX51xXfexXfexX2b6xX2b7xX2b8xX2b7xX2xXexX2b6xX2bexXfexXfexX5xX2bexX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2a8xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2bexX2b6xXfexXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2b6xXfexXfexXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxX2bxX2axXdxX17xXdxX16xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX331xX3fxX3fxXdxX4xX51xX16xX8cxX51xX6xX16xXexX2axXdxX8cxX4xX2bxXd5xX8cxX75xX16xX3fxX1d2xXfexX1d2xXfexX3fxXfexX2b6xX3fxX34fxXfexX3fxX17xX2axX10xXd5xX5xXdxX16xX28bxX2xX2b6xX35dxXfexX1d5xX2b6xX2b7xX1d5xX35dxX2xX1d5xX2b8xX1d5xX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX51xX6xXexX6xX28bxXbxX1xX2bxXexX2bxX28bxXdxX51xX9xXaxX35dxX2b6xX34fxX2b8xX1d5xX1d5xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX51xXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX2axX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX1axX16xX3xX24xX25xX6xX16xX331xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX28bxXexX1xX25xXd5xX81xX28bxX6xX16xX51xX28bxX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xXc5xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX1f8xX3xX93xX26xX4xX3xX81xXdxX1f8xXexX3xX7xX466xXbxX3xX38xX25xX126xXexX3xX1xXdxX1f8xX16xX3xXexX2axX1axX16xX3xX38xX10xX3xX10e7xXdxX6xXaxX3xX1xX2axX10xX155xX9xXaxX3fxX38xX10xX3fxX16xX1xX25xX16xX17xX28bxX4xX2bxX16xX17xX28bxX16xX17xX1xX10xX28bxX51xX6xX4xX28bxX81xXdxX10xXexX28bxX7xX6xXbxX28bxX38xX25xX6xXexX28bxX1xXdxX10xX16xX28bxXexX2axX10xX16xX28bxX38xX10xX28bxX21xXdxX6xX3fxX2xX35dxXfexX1d5xX2b8xXfexX8cxX1xXexXd5xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX3fxXd5xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX1d2xXfexX3fxX16xX10xX2a8xX7xX3fxX1d2xXfexX2xX2b8xX3fxX2xXfexX2b6xX51xX2xX1d2xXfexX34fxXfexXfexX2b8xXexX2b8xX2xX2b8xX2b7xX2b8xX5xXfexX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX75xX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xXc5xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX1f8xX3xX93xX26xX4xX3xX81xXdxX1f8xXexX3xX7xX466xXbxX3xX38xX25xX126xXexX3xX1xXdxX1f8xX16xX3xXexX2axX1axX16xX3xX38xX10xX3xX10e7xXdxX6xXaxX3xX1xX2axX10xX155xX9xXaxX3fxX38xX10xX3fxX16xX1xX25xX16xX17xX28bxX4xX2bxX16xX17xX28bxX16xX17xX1xX10xX28bxX51xX6xX4xX28bxX81xXdxX10xXexX28bxX7xX6xXbxX28bxX38xX25xX6xXexX28bxX1xXdxX10xX16xX28bxXexX2axX10xX16xX28bxX38xX10xX28bxX21xXdxX6xX3fxX2xX35dxXfexX1d5xX2b8xXfexX8cxX1xXexXd5xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xXc5xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX1f8xX3xX93xX26xX4xX3xX81xXdxX1f8xXexX3xX7xX466xXbxX3xX38xX25xX126xXexX3xX1xXdxX1f8xX16xX3xXexX2axX1axX16xX3xX38xX10xX3xX10e7xXdxX6xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX2axX2bxX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX57bxXd5xX3xX16xX57bxXd5xX3xX24xX25xX6xX5bxX3xXexX1xX73xX3cxX16xX17xX3xX1xXdxX1f8xX25xX3xX38xX10xX3xX4exX98xX16xX3xX16xX98xX77xX3xX93xX1c2xX3xX5xXdxX1axX16xX3xXexX66fxX4xX3xX2axX6xX3xXd5xX466xXexX3xX4xX6axX4xX3xX7xX3bbxX16xX3xXbxX1xX108cxXd5xX3xX7xX6axX16xX17xX3xXexX116xX2bxX3xX75xX98xX3xX4f4xX3xXexX73xX629xX16xX17xX3xX93xX1a1xXexX3xXbxX1xX6axX3xX4xX234xX6xX3xX1xX1exX3xX21xX1xXc5xX16xX17xX3xX4xX1xX19d8xX3xX51xX14c1xX16xX17xX3xX5xX116xXdxX3xX629xX3xX93xX94xX77xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX75xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX1xXdxX31xX4xX3xX7dbxX10xX2axX4xX10xX51xX10xX7xX3xX93xX189xX25xX3xXexXdxX1axX16xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX93xX1c2xX3xXexX2axX4c0xX16xX3xX2xX1d2xXfexX3xX16xX57bxXd5xX3xXexX25xX205xXdxXaxX3xX1xX2axX10xX155xX9xXaxX3fxX38xX10xX3fxX4xX1xXdxX10xX4xX28bxXd5xX10xX2axX4xX10xX51xX10xX7xX28bxX51xX6xX25xX28bxXexXdxX10xX16xX28bxXexX1xX10xX28bxX17xXdxX2bxXdxX28bxX51xX6xX28bxXexX2axX2bxX16xX28bxX2xX1d2xXfexX28bxX16xX6xXd5xX28bxXexX25xX2bxXdxX3fxX2xX35dxXfexX34fxX1d5xX2xX8cxX1xXexXd5xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX3fxXd5xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX1d2xXfexX3fxX16xX10xX2a8xX7xX3fxX1d2xXfexX2xX2b7xX3fxX2xXfexX1d5xX51xXfexXfexX35dxX1d2xX35dxXfexX35dxXexX2b7xX35dxX2bexX1d5xX2xX5xXfexX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX75xX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX1xXdxX31xX4xX3xX7dbxX10xX2axX4xX10xX51xX10xX7xX3xX93xX189xX25xX3xXexXdxX1axX16xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX93xX1c2xX3xXexX2axX4c0xX16xX3xX2xX1d2xXfexX3xX16xX57bxXd5xX3xXexX25xX205xXdxXaxX3xX1xX2axX10xX155xX9xXaxX3fxX38xX10xX3fxX4xX1xXdxX10xX4xX28bxXd5xX10xX2axX4xX10xX51xX10xX7xX28bxX51xX6xX25xX28bxXexXdxX10xX16xX28bxXexX1xX10xX28bxX17xXdxX2bxXdxX28bxX51xX6xX28bxXexX2axX2bxX16xX28bxX2xX1d2xXfexX28bxX16xX6xXd5xX28bxXexX25xX2bxXdxX3fxX2xX35dxXfexX34fxX1d5xX2xX8cxX1xXexXd5xXaxX12xX54xX1xXdxX31xX4xX3xX7dbxX10xX2axX4xX10xX51xX10xX7xX3xX93xX189xX25xX3xXexXdxX1axX16xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX93xX1c2xX3xXexX2axX4c0xX16xX3xX2xX1d2xXfexX3xX16xX57bxXd5xX3xXexX25xX205xXdxX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX13xX17xX98xX77xX3xX1d2xX3fxX2b7xX3fxX2xX35dxXfexXfexX5bxX3xX4xX6axXdxX3xXexX1axX16xX3xX7dbxX10xX2axX4xX10xX51xX10xX7xX3xX5xX189xX16xX3xX93xX189xX25xX3xXexXdxX1axX16xX3xX38xX25xX126xXexX3xX1xXdxX1f8xX16xX3xXexX2axX1axX16xX3xXd5xX1a1xXexX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xXc5xXexXc5xX3xX51xX2bxX3xX8exX7dbxX1a33xX3xX7xX3bbxX16xX3xX38xX25xX126xXexX5bxX3xX93xX26xXexX3xX16xX185xX16xX3xXexX3bbxX16xX17xX3xX75xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX466xX4xX3xX4xX1xX2bxX3xX7xX193xX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX2axXdxXadxX16xX3xX4xX234xX6xX3xXexX1xX73xX3cxX16xX17xX3xX1xXdxX1f8xX25xX3xX7dbxX10xX2axX4xX10xX51xX10xX7xX28bxXe9xX10xX16xXed4xX3xX7xX6xX25xX3xX16xX98xX77xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX75xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX115dxX25xX126xXexX3xX1xXdxX1f8xX16xX3xXd5xX1a1xXexX3xX7dbxX26xXexX3xXcxX2axX57bxX16xX17xX3xX16xX1xX3d8xX3xX81xX1f2xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxX3xX24xX25xX6xX77xX3xX24xX25xX6xX16xX1xX3xXcxX2axX6axXdxX3xX18dxX126xXexXaxX3xX1xX2axX10xX155xX9xXaxX3fxX21xX1xX2bxX6xX28bxX1xX2bxX4xX3fxX38xX25xX6xXexX28bxX1xXdxX10xX16xX28bxXd5xX2bxXexX28bxXd5xX6xXexX28bxXexX2axX6xX16xX17xX28bxX16xX1xX2bxX28bxX81xX6xX16xX17xX28bxX4xX1xXdxX10xX4xX28bxX38xX10xX28bxX1xX2bxXdxX28bxX24xX25xX6xX77xX28bxX24xX25xX6xX16xX1xX28bxXexX2axX6xXdxX28bxX51xX6xXexX3fxX2xX1d5xX2bexX1d5xX2bexXfexX8cxX1xXexXd5xXaxX12xX0xXdxXd5xX17xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX3fxXd5xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX1d2xXfexX3fxX16xX10xX2a8xX7xX3fxX1d2xXfexXfexX1d5xX3fxX2xX34fxX2b7xX51xX2b7xX1d2xX1d2xX1d2xX2b7xX1d2xX2b8xXexX1d2xX2bexXfexX35dxX34fxX5xXfexX8cxX2c3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1axX16xX3xX17xX1exXdxX3xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX17xXdxX35xXdxX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX75xX12xX0xX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX115dxX25xX126xXexX3xX1xXdxX1f8xX16xX3xXd5xX1a1xXexX3xX7dbxX26xXexX3xXcxX2axX57bxX16xX17xX3xX16xX1xX3d8xX3xX81xX1f2xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxX3xX24xX25xX6xX77xX3xX24xX25xX6xX16xX1xX3xXcxX2axX6axXdxX3xX18dxX126xXexXaxX3xX1xX2axX10xX155xX9xXaxX3fxX21xX1xX2bxX6xX28bxX1xX2bxX4xX3fxX38xX25xX6xXexX28bxX1xXdxX10xX16xX28bxXd5xX2bxXexX28bxXd5xX6xXexX28bxXexX2axX6xX16xX17xX28bxX16xX1xX2bxX28bxX81xX6xX16xX17xX28bxX4xX1xXdxX10xX4xX28bxX38xX10xX28bxX1xX2bxXdxX28bxX24xX25xX6xX77xX28bxX24xX25xX6xX16xX1xX28bxXexX2axX6xXdxX28bxX51xX6xXexX3fxX2xX1d5xX2bexX1d5xX2bexXfexX8cxX1xXexXd5xXaxX12xX115dxX25xX126xXexX3xX1xXdxX1f8xX16xX3xXd5xX1a1xXexX3xX7dbxX26xXexX3xXcxX2axX57bxX16xX17xX3xX16xX1xX3d8xX3xX81xX1f2xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX31xX4xX3xX38xX10xX3xX1xX3cxXdxX3xX24xX25xX6xX77xX3xX24xX25xX6xX16xX1xX3xXcxX2axX6axXdxX3xX18dxX126xXexX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX2axX2bxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX7dbxX1a1xXexX3xX16xX1xX98xX3xXexX1xXdxX1axX16xX3xX75xX57bxX16xX3xX1xX1exX4xX3xX16xX17xX73xX89xXdxX3xX7dbxX9c8xX3xXexX1xXc5xX16xX17xX3xX81xX6axX2bxX3xXcxX2axX6axXdxX3xX18dxX126xXexX3xX4xXa9xX3xXd5xX1a1xXexX3xX75xX1f8xX3xXexXdxX16xX1xX3xXd5xX35xXdxX3xXexX116xXd5xX3xXexX1xX89xXdxX3xX81xXa60xX3xX4xX25xX4e3xX16xX3xX75xX98xX2bxX3xX24xX25xX9c8xX3xX93xX116xX2bxX3xX1xX6xX77xX3xX4xX4c0xX16xX3xX17xX1exXdxX3xX5xX98xX3xX7dbxX26xXexX3xXexX2axX57bxX16xX17xX3xX16xX1xX3d8xX28bxX1d2xXfexX1d2xXfexX3xX54xX8exX34fxX5bxX3xX16xX1xXdxX185xX25xX3xX21xX1xX3bbxX3xX16xX57bxX16xX17xX3xX5xX98xX3xXexXdxXadxX25xX3xX1xX98xX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xX21xXdxXadxX25xX3xX54xX8cxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX75xX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxX25xX5xX12xX0xX51xXdxX75xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX3fxX51xXdxX75xX12xX0xX3fxX51xXdxX75xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX2bxX51xX77xXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxXexX10xX38xXexX28bxX6xX5xXdxX17xX16xX331xX3xX2axXdxX17xX1xXex185e8xXaxX12xX0xX10xXd5xX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX1a33xXdxX6xX3xXe9xX3bbxX2bxX3fxX8exX6xX16xXexX2axXdxX0xX3fxX10xXd5xX12xX0xX3fxXbxX12