Trở về từ trại thương binh nặng, thành lập doanh nghiệp “ăn nên làm ra”
(Baohatinh.vn) - Tuy bị thương tật 86%, nhưng ông Phạm Quang Tiến - thương binh hạng ¼ (thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh) vẫn vươn lên thành chủ doanh nghiệp tiêu biểu; đồng thời, dành nhiều tâm huyết cùng người dân và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng.
46f7x5e1cx9d7axa8f5xaa88x516fx54c6x5afbx7074xX7x789cx7ed1xc2daxb7c5x5b46xac55xX5xaeadxXaxX3xX7xXex8e28xX5xX10xX9xXaxXexX10xc54cxXex78f2xX6xX5xXdx5980xb6e4x92e8xX3xbd70x9015xX7xXexXdxa01cxX15x701exXax7558xXcx8533x470exX3x690bx481fxX3xXex7e4axX3xXexX31x769fxXdxX3xXexX1x6763xb62fxX23xX22xX3x6fabxXdxX23xX1xX3xX23x5d0bxX23xX22x90c6xX3xXexX1x8853xX23xX1xX3xX5xaa76xXbxX3x9d84xcb11xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdx5437xXbxX3xXax70edxX23xX3xX23x48c9xX23xX3xX5xX53x8ad5xX3xX31xX6xXaxX0x9d3axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d5cxX10xX6xX5bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX46x84a8xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xXexX58xXexX3xb45exb087x62f0xX4fxX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xb114xX23xX22xX3x616exX1xX3cxX72xX3x9ce5xX27xX6xX23xX22xX3xXcxXdx94ebxX23xX3xX1exX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX1xX3cxX23xX22xX3x9266xX3xacf7xXexX1xXc7xX23xX3x8f5axXc7xX23xX22xX3x7b5ax6d70xX4fxX3xX1cxaeafxX3xXf6xcb80xX4xX3xX87xbd35xX6xX4fxX3xXf6xX103xX4xX3xXcxX1x5fb5xX4fxX3xX87xX53xX3xXcxbaf0xX23xX1x7ec8xX3xX34x7addxX23xX3xX34xX41xX42xX23xX3xX5xX6dxX23xX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX4xX1xb71fxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xXexXdxX6dxX27xX3xX46xXdxc0cbxX27xX2dxX3xaec8x762exX23xX22xX3xXexX1xa4f1xXdxX4fxX3xX5bxX53xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX35xX27xX3xXex8a3axX72xX3xX1xX27xX15xXd8xXexX3xX4xb01fxX23xX22xX3xX23xX22xX41xX153xXdxX3xX5bxX163xX23xX3xX34xX53xX3xX4xX1x6800xX23xX1xX3x70baxX27xX15xX35xX23xX3xX14cxXafxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX23xX22xX3xXex5dddxX3xX4xX1xX103xX4xX3xX4xXfcxX4xX3xX1xX5cxX3cxXexX3xX14cxc0ecxX23xX22xX3xXbxX1x7920xX4xX3xX34xX1adxX3xX5x86aexXdxX3xX180xX4xX1xX3xX4xX1a7xX23xX22xX3xX14cxX14dxX23xX22x4d20xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb220xX10xX23xXexX10xX31xXaxX2fxX0xX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX10xX23xXexX10xX31xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d4xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax78ccxXdxX5bxXexX1xX24xX3xXbdxX2x5363xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xadf9xX2x4a58xXbxX1cxX2dxX3xX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX46xX5xX5cxX4x9876xX2dxX3xX72xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX5cxX2dxX3xX72xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX31xXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX5cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX1c4xX46xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c4xX34xX23xX78xX23xX10xX20bxX7xX78xX2xb9c8xa403xX281xX78xX2xX282xXbcxX5bxX223xX282xX2xX223xae3axX223xX214xXexX281xXbdxXbcxX28dxX221xX5xX223xX1c4xX26xXbxX22x780dxX31xX9xX221xX281xXbcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX38xX3xXexX31xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX23xX4cxX23xX22xX4fxX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3x6f1axX69xX23xX3xX23xX6dxX23xX3xX5xX53xX72xX3xX31xX6x9afdxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX46xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX31xX2dxXaxX2fxXcxX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xXcbxX1xX3cxX72xX3xXd0xX27xX6xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7b39xX5cxX5bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxbcc1xX69xX72xX3xX2xX281x8cf3xX221xX4fxX3xX4xX1xX53xX23xX22xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX6dxX23xX3xXcbxX1xX3cxX72xX3xXd0xX27xX6xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX5xX6dxX23xX3xX14cxX41xX153xX23xX22xX3xX23xX1xX58xXbxX3xX23xX22xc2a8xX1c4xX3x6a4fx857axXdxX3xaabaxX3xX4xX1xX180xX3xX235xXdxX6dxX23xX3xX4xX41xX153xX23xX22xX4fxX3xX184xX27xX15xXd8xXexX3xXexX163xX72xX3xX46x59e4xX5cxX3xX34xX65xX3xXexX38xX23xX22xX3xXexad4axX4xX3xX14cxX3e5xXexX3xXexX1xXdxX6dxX23xX22xX3xX5xXdxX6dxX23xX22xX3xX4xX132xX6xX3xXcxX196xX3xX184xX27x6280xX4xX4fxX3xX4xX1xX53xX23xX22xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX6dxX23xX3xX282xX223xX3xXexX27xX196xXdxX3xX3e5xX15xX3xX5xX27xXc7xX23xX3xX4xc79bxX3xX72xX4cxXexX3xXexX31xX6dxX23xX3xXexX27xX15xXd8xX23xX3xX14cx9f80xX27xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xXexX31xX41xX153xX23xX22xX3xa7b2xXdxX35xX23xX3xX379xX6xX72xX3xX23xX69xX72xX3xX2xX281xX37fxX214xX4fxX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xXexX31xX41xX153xX23xX22xX3xX1d4xX6xX72xXbxX27xX4xX1xXdxX6xX3xX23xX69xX72xX3xX2xX281xX37fxX281xX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX356xX5cxX5bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX379xX1x96c8xX23xX22xX3xX2e1xX34xXd8xXexX3xXexX180xX4xX1xX2efxX3xX4xX132xX6xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xXexX31xX6xX23xX1xX4fxX3xX34x4d27xX3xXexX1xXd8xX4fxX3xX4xX3b5xX23xX22xX3xXexX1xX10xX5cxX3xXc7xX23xX22xX3xX14cxXd8xX23xX3xXexX58xX23xX3xX23xX22xX53xX15xX3xX1xXc7xX72xX3xX23xX6xX15xX1c4xX3xX214xX3xX72xX3d9xX23xX1xX3xX235xXdxX72xX3xX235xX1xX180xX3xX1xXdxX65xX23xX3xX34xX11exX23xX3xX4xX107xX23xX3xXexX31xX5cxX23xX22xX3xX4xX42xX3xXexX1xX148xX4fxX3xX2xX3xX14cxX43axX27xX3xX14cxX3cxX23xX3xX23xc238xX72xX3xX32xX3xX14cxX16dxXdxX3xXbxX1xX3d9xXdxX4fxX3xXexX1xX58xX23xX3xX46xXafxX3xX72xX3e5xXexX3xX2xX3xX184xX27xX3d9xX4fxX3xX5bxX3cxX3xX5bxX53xX15xX3xX46xXafxX3xX4xa8a3xXexX3xX72xX3e5xXexX3xX2xX78xX28dxX1c4xX3xX3b8xX3b9xXdxX3xXex5208xX3xX5xX65xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xXexX58xXexX3xXbcxXbdxXbexX4fxX3xX72xc6e4xXdxX3xX235xX1xXdxX3xX2e1xXexX31xXfcxXdxX3xX22xXdxX428xX3xXexX31xX32xX3xXexX31xX153xXdxX2efxX4fxX3xX23xX1xX4b1xX23xX22xX3xX4xX42xX23xX3xX14cxX6xX27xX3xX5xX3cxXdxX3xX58xXbxX3xX14cxXd8xX23xX3xX235xX1xXdxXd8xX23xX3xXc7xX23xX22xX3xX235xXdxX65xXexX3xX7xX103xX4xX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX356xX5cxX5bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX379xX69xX72xX3xX2xX281xX281xX28dxX4fxX3xX7xX6xX27xX3xX235xX1xXdxX3xX14cxXdxX35xX27xX3xXexX31xXafxX3xX72xX1a7xXexX3xXexX1xX153xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX3cxXdxX3xXcxX31xX3cxXdxX3xXf6xXdxX35xX27xX3xX5bxX41xc850xX23xX22xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX221xX3xX1exX3xXex5dc9xX23xX1xX3xX379xX22xX1xX65xX3xa199xX23xX4fxX3xXc7xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX1cxXdxX23xX3xX34xX35xX3xX6xX23xX3xX5bxX41xX639xX23xX22xX3xXexX3cxXdxX3xX184xX27xX6dxX3xX23xX1xX53xX1c4xX3xXcxX38xX3xX14cxX428xX4fxX3xX4xX27xX1a7xX4xX3xX7xX402xX23xX22xX3xX4xX132xX6xX3xX22xXdxX6xX3xX14cxX4d2xX23xX1xX3xX23xX22xX53xX15xX3xX4xX53xX23xX22xX3xX34xX3e5xXexX3xX34xX3d9xX3xX1xX42xX23xX1c4xX3x7c9bxX53xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xXeexX4fxX3xX23xX1xX4b1xX23xX22xX3xX4xXc7xX23xX22xX3xX34xXdxX65xX4xX3xX23xX4cxX23xX22xX3xX14cxX35xX27xX3xX184xX27xXfcxX3xX7xX103xX4xX3xX34xX3b9xXdxX3xXc7xX23xX22xX4fxX3xXexXdxX35xX23xX3xXexX1xX27xX402xX4xX3xX72xX10xX23xX3xX1xX532xX23xX22xX3xXexX1xXfcxX23xX22xX4fxX3xXexXdxX35xX23xX3xX4xX1xX5cxX3xX4xX5cxX23xX3xX69xX23xX3xX1xX111xX4xX3xX14cxX35xX27xX3xXbxX1xX1adxX3xXexX1xX27xX1a7xX4xX3xX34xX53xX5cxX3xX14cxX14dxX23xX22xX3xXbxX1xX1adxX3xX4xX3e5xXbxX3xX180xXexX3x9056xXdxX3xX34xX53xX3xX34xX53xXdxX3xX46xX6xX3xX7xX53xX5cxX3xX31xX27xX1a7xX23xX22xX3xXbxX1xX180xX6xX3xX7xX6xX27xX3xX23xX1xX53xX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX356xX5cxX5bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX14cxX402xXdxX3xX72xX4cxXexX3xX34xX3b9xXdxX3xX23xX1xXdxX35xX27xX3xX235xX1xX428xX3xX235xX1xX69xX23xX4fxX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX34xX3b9xXdxX3xX3bcxX3xX4xX1xX180xX3xX34xX53xX3xX23xX22xX1xXafxX3xX5xc7abxX4xX3xX14cxX41xX1b4xX4xX3xXexXc7xXdxX3xX5xX27xX15xX65xX23xX3xXexX38xX3xX23xX1xX4b1xX23xX22xX3xXexX1xXfcxX23xX22xX3xX23xX69xX72xX3xXexX31xX5cxX23xX22xX3xX72xXc7xXdxX3xXexX31xX41xX153xX23xX22xX3xX184xX27xX163xX23xX3xX14cxX1a7xXdxX4fxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xXcbxX1xX3cxX72xX3xXd0xX27xX6xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX184xX27xX15xXd8xXexX3xXexX163xX72xX3xX34xX41xX42xX23xX3xX5xX6dxX23xX4fxX3xXexX4d2xX72xX3xX1xX41xX3b9xX23xX22xX3xX14cxXdxX3xX72xX3b9xXdxX3xX14cxX148xX3xXexX1xX5cxXfcxXexX3xX23xX22xX1x4e78xX5cxX1c4xX3xX379xX69xX72xX3xX2xX281xX281xX281xX4fxX3xXc7xX23xX22xX3xX184xX27xX15xXd8xXexX3xX14cxXafxX23xX1xX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX1d4xXc7xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX4fxX3xX4xX1xX27xX15xX6dxX23xX3xX235xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX34xX58xXexX3xX5xXdxX65xX27xX3xX1cxX163xX15xX3xX5bxX7d1xX23xX22xX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX10xX23xXexX10xX31xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d4xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX20bxXdxX5bxXexX1xX24xX3xXbdxX2xX214xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX221xX2xX223xXbxX1cxX2dxX3xX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX46xX5xX5cxX4xX235xX2dxX3xX72xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX5cxX2dxX3xX72xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX31xXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX5cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX1c4xX46xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c4xX34xX23xX78xX23xX10xX20bxX7xX78xX2xX281xX282xX281xX78xX2xX282xXbcxX5bxX223xX282xX2xX223xX28dxX282xX223xXexX37fxX28dxX37fxX223xX2xX5xX223xX1c4xX26xXbxX22xX29cxX31xX9xX28dxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX38xX3xXexX31xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX23xX4cxX23xX22xX4fxX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX2e1xX69xX23xX3xX23xX6dxX23xX3xX5xX53xX72xX3xX31xX6xX2efxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxa267xX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX1d4xXc7xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX214xX3xX23xX69xX72xX3xX5xXdxX35xX23xX3xX1xX5cxX53xX23xX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX1cxX27xX3e5xXexX3xX7xX55fxX4xX3xX23xX22xX1xX118xX6xX3xX34xX1adxX3xX23xX1a7xXbxX3xXexX1xX27xXd8xX4fxX3xX14cxX41xX1b4xX4xX3xX1d4xX1adxX4xX3xXcxX1xX27xXd8xX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xX235xX1xX10xX23xX3xXexX1xX41xX32xX23xX22xX3xX23xX69xX72xX3xX282xX223xX2xXbcxX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX356xX5cxX5bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX2e1x5d9fxX1xXdxX3xX4xX428xX3xX3bcxX3xXexX41xX32xX23xX22xX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX4fxX3xX34xX402xX23xX3xX5xXdxXd8xX23xX22xX3xX235xX1xXc7xX23xX22xX3xX4xX428xX3xX22xX4d2xX3xXexX31xX5cxX23xX22xX3xXexX6xX15xX1c4xX3xX3b8xX3b9xXdxX3xX282xX223xX223xX3xXexX31xXdxX65xX27xX3xX34xX6xX15xX3xX23xX22xX163xX23xX3xX1xX53xX23xX22xX4fxX3xX4xX1a7xX23xX22xX3xXexX1xX6dxX72xX3xX7xX7d1xX3xX1xX586xX3xXexX31xX1b4xX3xXexX38xX3xX46xX3cxX23xX3xX46xX85exX4fxX3xX23xX22xX41xX153xXdxX3xXexX1xX163xX23xX4fxX3xXexXc7xXdxX3xX72xX3b9xXdxX3xX4xX428xX3xXexX1xX148xX3xX196xX23xX3xX14cxXafxX23xX1xX3xX23xX1xX4b1xX23xX22xX3xX46xX41xX3b9xX4xX3xX14cxX43axX27xX3xX14cxX148xX3xXexX58xXbxX3xXexX31xX27xX23xX22xX3xX235xXdxX23xX1xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX2efxX1exX3xc5faxX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x53c2xX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX356xX5cxX5bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX87xX42xX23xX3xX282xX223xX3xX23xX69xX72xX3xX235xX148xX3xXexX38xX3xX23xX22xX53xX15xX3xX14cxXdxX3xX34xX53xX5cxX3xX1xX5cxX3cxXexX3xX14cxX1a7xX23xX22xX4fxX3xX34xX41xX1b4xXexX3xX184xX27xX6xX3xX23xX1xX4b1xX23xX22xX3xX235xX1xX428xX3xX235xX1xX69xX23xX3xX46xX6xX23xX3xX14cxX43axX27xX4fxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX4xX132xX6xX3xXc7xX23xX22xX3xX23xX22xX53xX15xX3xX4xX53xX23xX22xX3xXbxX1xXfcxXexX3xXexX31xXdxX148xX23xX4fxX3xX235xXdxX23xX1xX3xXexXd8xX3xX22xXdxX6xX3xX14cxX4d2xX23xX1xX3xX23xX1xX153xX3xX14cxX428xX3xX23xX22xX53xX15xX3xX72xX1a7xXexX3xX4xX3d9xXdxX3xXexX1xXdxX65xX23xX3xX1xX42xX23xX1c4xX3xX379xX22xX5cxX53xXdxX3xX34xXdxX65xX4xX3xX1xX586xX3xXexX31xX1b4xX4fxX3xXexX3cxX5cxX3xX4xXc7xX23xX22xX3xX69xX23xX3xX34xXdxX65xX4xX3xX5xX53xX72xX3xX4xX1xX5cxX3xX4xXfcxX4xX3xX5xX6xX5cxX3xX14cxX1a7xX23xX22xX3xX4xX428xX3xX1xX5cxX53xX23xX3xX4xX3d9xX23xX1xX3xX235xX1xX428xX3xX235xX1xX69xX23xX3xX32xX3xX14cxXafxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX23xX22xX4fxX3xX1d4xXc7xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX5xX53xX3xX72xX1a7xXexX3xXexX31xX5cxX23xX22xX3xX23xX1xX4b1xX23xX22xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX214xX3xX23xX69xX72xX3xX5xXdxX35xX23xX3xX1xX5cxX53xX23xX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX1cxX27xX3e5xXexX3xX7xX55fxX4xX3xX23xX22xX1xX118xX6xX3xX34xX1adxX3xX23xX1a7xXbxX3xXexX1xX27xXd8xX3xXf0xX282xX223xX2xX28dxX3xX1exX3xX282xX223xX2xX37fxX11bxX4fxX3xX14cxX41xX1b4xX4xX3xX1d4xX1adxX4xX3xXexX1xX27xXd8xX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xXexX4cxX23xX22xX3xX46xX532xX23xX22xX3xX235xX1xX10xX23xX3xX34xX53xX3xX235xX570xX3xX23xXdxX65xX72xX3xX4xX1xX41xX42xX23xX22xX3xX23xX69xX72xX3xX282xX223xX2xXbcxX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX356xX5cxX5bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXab8xX1xXc7xX23xX22xX3xX4xX1xX64exX3xX5xX53xX72xX3xX235xXdxX23xX1xX3xXexXd8xX3xX22xXdxX742xXdxX4fxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xXcbxX1xX3cxX72xX3xXd0xX27xX6xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX4xX107xX23xX3xX14cxX41xX1b4xX4xX3xX23xX1xXdxX35xX27xX3xX23xX22xX41xX153xXdxX3xX15xX6dxX27xX3xX72xXd8xX23xX3xX46xX32xXdxX3xX5xX402xXdxX3xX7xX402xX23xX22xX3xXexX4d2xX23xX1xX3xX4xX3d9xX72xX4fxX3xX23xX1xXdxX65xXexX3xXexX4d2xX23xX1xX1c4xX3xX356xX53xX3xX6b5xX6dxX3xXcxX1xXafxX3xX1d4xX1xX41xX42xX23xX22xX4fxX3xX72xX1a7xXexX3xX23xX22xX41xX153xXdxX3xX5bxX163xX23xX3xXexX1xXc7xX23xX3xXf6xXc7xX23xX22xX3xXfbxXfcxX3xX4xX1xX5cxX3xX46xXdxXd8xXexX24xX3xX2e1xX3b8xX3b9xXdxX3xX46xX53xX3xX4xX5cxX23xX3xX5xX53xX23xX22xX3xX1cxX428xX72xX4fxX3xXc7xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX7xX402xX23xX22xX3xX31xX3e5xXexX3xX4xX428xX3xXexX4d2xX23xX1xX4fxX3xX4xX428xX3xX23xX22xX1xX118xX6xX1c4xX3x8f66xXdxX6xX3xX14cxX4d2xX23xX1xX3xX23xX53xX5cxX3xXexX31xX5cxX23xX22xX3xXexX1xXc7xX23xX4fxX3xXexX31xX5cxX23xX22xX3xX1cxX100xX3xX402xX72xX3xX14cxX6xX27xX4fxX3xX1xX5cxX53xX23xX3xX4xX3d9xX23xX1xX4fxX3xXc7xX23xX22xX3xX14cxX35xX27xX3xXexX3b9xXdxX3xX14cxX1a7xX23xX22xX3xX34xXdxX6dxX23xX4fxX3xXexX1xX69xX72xX3xX1xX742xXdxX3xXexX58xX23xX3xXexX4d2xX23xX1xX1c4xX3xX379xX1xXdxX35xX27xX3xX22xXdxX6xX3xX14cxX4d2xX23xX1xX3xX1xX5cxX53xX23xX3xX4xX3d9xX23xX1xX3xX235xX1xX428xX3xX235xX1xX69xX23xX3xX4xX1xX27x6989xX23xX3xX46xXafxX3xX1cxX163xX15xX3xX23xX1xX53xX4fxX3xXc7xX23xX22xX3xX4xX3b5xX23xX22xX3xX1xX586xX3xXexX31xX1b4xX3xX5xX27xXc7xX23xX3xX4xXfcxXexX4fxX3xX7xX742xXdxX1c4xX1c4xX1c4xX3xX235xX1xXc7xX23xX22xX3xXexX180xX23xX1xX3xXexX5cxXfcxX23xX3xXexX1xXdxX65xXexX3xX1xX42xX23xX2efxX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX10xX23xXexX10xX31xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d4xX10xX23xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX20bxXdxX5bxXexX1xX24xX3xXbdxX2xX214xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX221xX2xX223xXbxX1cxX2dxX3xX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX46xX5xX5cxX4xX235xX2dxX3xX72xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX5cxX2dxX3xX72xX6xX31xX22xXdxX23xX1exX31xXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX5cxX2dxXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX78xX78xXdxX1c4xX46xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c4xX34xX23xX78xX23xX10xX20bxX7xX78xX2xX281xX282xX281xX78xX2xX282xXbcxX5bxX223xX282xX2xX223xX28dxX282xX214xXexX281xXbcxX282xX28dxX28dxX5xX223xX1c4xX26xXbxX22xX29cxX31xX9xXbcxX223xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX38xX3xXexX31xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX23xX4cxX23xX22xX4fxX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX2e1xX69xX23xX3xX23xX6dxX23xX3xX5xX53xX72xX3xX31xX6xX2efxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX6xXbxXexXdxX5cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX27xX15xXd8xX23xX3xX14cxX41xX153xX23xX22xX3xXexX31xX1adxX4xX3xXexX1xXc7xX23xX3xXf6xXc7xX23xX22xX3xXfbxXfcxX3xX5bxX53xXdxX3xX1xX42xX23xX3xX2xX235xX72xX4fxX3xX14cxX41xX1b4xX4xX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xXexX41xX3xX23xX1xX163xX23xX3xX1d4xXc7xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX1xX586xX3xXexX31xX1b4xX3xX1cxX163xX15xX3xX5bxX7d1xX23xX22xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX356xX5cxX5bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX356xX6dxX23xX3xX4xX3cxX23xX1xX3xX34xXdxX65xX4xX3xX1xX586xX3xXexX31xX1b4xX3xX4xXfcxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX14cxX4d2xX23xX1xX3xX1xX5cxX53xX23xX3xX4xX3d9xX23xX1xX3xX235xX1xX428xX3xX235xX1xX69xX23xX4fxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX4xX132xX6xX3xXc7xX23xX22xX3xX4xX107xX23xX3xXexX180xX4xX1xX3xX4xX7d1xX4xX3xX14cxX428xX23xX22xX3xX22xX428xXbxX3xX34xX53xX5cxX3xX4xXfcxX4xX3xXbxX1xX5cxX23xX22xX3xXexX31xX53xX5cxX3xX1cxX100xX3xX1xX1a7xXdxX4fxX3xXbxX1xX1adxX4xX3xX34xX1adxX3xX5xX1b4xXdxX3xX180xX4xX1xX3xX4xX1a7xX23xX22xX3xX14cxX14dxX23xX22xX1c4xX3xXcxX31xX5cxX23xX22xX3xX184xX27xXfcxX3xXexX31xX4d2xX23xX1xX3xX1cxX163xX15xX3xX5bxX7d1xX23xX22xX3xX23xXc7xX23xX22xX3xXexX1xXc7xX23xX3xX72xX3b9xXdxX4fxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xXexX41xX3xX23xX1xX163xX23xX3xX1d4xXc7xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX14cxX100xX3xX1xX586xX3xXexX31xX1b4xX3xXexX31xX6dxX23xX3xX2xX223xX223xX3xXexX31xXdxX65xX27xX3xX14cxX14dxX23xX22xX4fxX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX4xX16dxX23xX22xX3xX4xX1xX180xX23xX1xX3xX184xX27xX15xX35xX23xX3xX34xX53xX3xX23xX22xX41xX153xXdxX3xX5bxX163xX23xX3xX1cxX100xX3xXf6xX103xX4xX3xX87xX107xX6xX3xX1cxX163xX15xX3xX5bxX7d1xX23xX22xX3xX14cxX41xX153xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX5cxX3xXexX1xXc7xX23xX22xX3xX23xXc7xX23xX22xX3xXexX1xXc7xX23xX4fxX3xX1xX586xX3xXexX31xX1b4xX3xX23xX22xX27xX15xX6dxX23xX3xX34xX58xXexX3xX5xXdxX65xX27xX3xX22xXdxa9fdxXbxX3xX4xX132xX23xX22xX3xX4xX402xX3xX235xX1xX27xXc7xX23xX3xX34xXdxX6dxX23xX4fxX3xX1cxX163xX15xX3xX5bxX7d1xX23xX22xX3xX23xX1xX53xX3xX34xX69xX23xX3xX1xX428xX6xX4fxX3xX1xX5cxX53xX23xX3xXexX1xXdxX65xX23xX3xX4xX42xX3xX7xX32xX3xX34xX58xXexX3xX4xX1xX3e5xXexX3xX32xX3xX4xXfcxX4xX3xXexX1xXc7xX23xX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX356xX5cxX5bxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXb88xX23xX22xX3xX6b5xX6dxX3xXcxXdxXd8xX23xX3xXcxX1xX55fxX23xX22xX3xX1exX3xX1d4xX1xX132xX3xXexXafxX4xX1xX3x563axX356xX379xXa11xX3xX1cxX100xX3xXf6xX103xX4xX3xX87xX107xX6xX3xX4xX1xX5cxX3xX46xXdxXd8xXexX24xX3xX2e1xX44axX4cxX4xX3xX5bxX16dxX3xX5xX53xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX1xX3cxX23xX22xX3xX2xX4fxX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX38xX3xX23xX1xX4b1xX23xX22xX3xX23xX22xX53xX15xX3xX14cxX43axX27xX3xX34xX35xX3xX14cxXafxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX23xX22xX4fxX3xXc7xX23xX22xX3xXcbxX1xX3cxX72xX3xXd0xX27xX6xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX5xX27xXc7xX23xX3xX23xX586xX3xX5xX7d1xX4xX4fxX3xX34xX41xX42xX23xX3xX5xX6dxX23xX4fxX3xX34xX38xX6xX3xXbxX1xXfcxXexX3xXexX31xXdxX148xX23xX3xX235xXdxX23xX1xX3xXexXd8xX3xX5xX53xX72xX3xX22xXdxX53xX27xX3xX4xX1xX5cxX3xX22xXdxX6xX3xX14cxX4d2xX23xX1xX4fxX3xX34xX38xX6xX3xX4xX428xX3xX23xX1xX4b1xX23xX22xX3xX14cxX428xX23xX22xX3xX22xX428xXbxX3xXexX180xX4xX1xX3xX4xX7d1xX4xX3xX4xX1xX5cxX3xX4xXfcxX4xX3xXbxX1xX5cxX23xX22xX3xXexX31xX53xX5cxX3xX14cxX5cxX53xX23xX3xXexX1xX148xX1c4xX3xXb88xX23xX22xX3xXcxXdxXd8xX23xX3xX5xX53xX3xX72xX1a7xXexX3xXexX31xX5cxX23xX22xX3xX23xX1xX4b1xX23xX22xX3xX34xX180xX3xX5bxX1adxX3xX14cxXdxX148xX23xX3xX1xX4d2xX23xX1xX3xX34xX35xX3xXexX3e5xX72xX3xX22xX41xX42xX23xX22xX3xX7xXfcxX23xX22xX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xXexX53xX23xX3xX23xX1xX41xX23xX22xX3xX235xX1xXc7xX23xX22xX3xXbxX1xXd8xX2efxX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xX5bxXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX31xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX2fxX0xX7xXexX31xX5cxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX6dxX23xX3xX184xX27xX6xX23xX24xX0xX78xX7xXexX31xX5cxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX72xX46xX1exX6xX23xX5bxX1exX7xX6xXbxX5cxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d4xX7d1xX27xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xX22xX43axX23xX3xX28dxX223xX3xX23xX69xX72xX3xX5xX4cxX23xX22xX3xX5x67bexX3xX22xXfcxX4xX3xX31xX38xX23xX22xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX78xX23xX27xXdxX1exX1xX5cxX23xX22xX1exX7xX5cxX23xX22xX1exX5xX6xX78xX4xX27xX27xX1exX46xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xX6xX23xX1exX28dxX223xX1exX23xX6xX72xX1exX5xX6xX23xX22xX1exX5xX10xX1exX22xX6xX4xX1exX31xX27xX23xX22xX78xX2xX37fxXbdxX282xX2xXbcxX1c4xX1xXexX72xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX78xX72xX10xX5bxXdxX6xX78xX2xX282xX223xX78xX23xX10xX20bxX7xX78xX2xX281xX282xX281xX78xX2xX223xXbdxX5bxX282xX282xX28dxX221xX281xX223xX28dxXexX37fxX2xX282xX281xX221xX5xX223xX1c4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX38xX3xXexX31xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX23xX4cxX23xX22xX4fxX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX2e1xX69xX23xX3xX23xX6dxX23xX3xX5xX53xX72xX3xX31xX6xX2efxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX5bxXdxX34xX2fxX0xX7xXexX31xX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d4xX7d1xX27xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xX22xX43axX23xX3xX28dxX223xX3xX23xX69xX72xX3xX5xX4cxX23xX22xX3xX5xX1533xX3xX22xXfcxX4xX3xX31xX38xX23xX22xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX78xX23xX27xXdxX1exX1xX5cxX23xX22xX1exX7xX5cxX23xX22xX1exX5xX6xX78xX4xX27xX27xX1exX46xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xX6xX23xX1exX28dxX223xX1exX23xX6xX72xX1exX5xX6xX23xX22xX1exX5xX10xX1exX22xX6xX4xX1exX31xX27xX23xX22xX78xX2xX37fxXbdxX282xX2xXbcxX1c4xX1xXexX72xXaxX2fxX1d4xX7d1xX27xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xX22xX43axX23xX3xX28dxX223xX3xX23xX69xX72xX3xX5xX4cxX23xX22xX3xX5xX1533xX3xX22xXfcxX4xX3xX31xX38xX23xX22xX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX31xX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX2fxa7c1xXexX3xX6xXdxX3xX46xXdxXd8xXexX3xX31xX532xX23xX22xX3xX34xX1adxX3xX4xX1xXfcxX15xX3xX31xX38xX23xX22xX3xX1cxX3d9xX15xX3xX31xX6xX3xX34xX53xX5cxX3xX4xX27xX402xXdxX3xXexX1xXfcxX23xX22xX3xXbdxX78xX282xX223xX2xX281xX3xX34xX38xX6xX3xX184xX27xX6xX3xX32xX3xX235xX1xX27xX3xX31xX38xX23xX22xX3xX14cxX43axX27xX3xX23xX22xX27xX14dxX23xX3xX1cxX100xX3xX87xX14dxX23xX22xX3xX6b5xX1a7xX4xX3xXf0xX6b5xX1a7xX4xX3xX87xX53xX4fxX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX11bxX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX428xX23xX22xX3xX14cxX41xX1b4xX4xX3xX5bxX58xXbxX3xXexX55fxXexX3xX4xX428xX3xXbxX1xX43axX23xX3xX22xX428xXbxX3xX4xXc7xX23xX22xX3xX235xX1xXc7xX23xX22xX3xX23xX1xX742xX3xX4xX132xX6xX3xXc7xX23xX22xX3xX87xX14dxX3x8017x9f4dxX3xXa11xXdxX3xXf0xXbdxX282xX3xXexX27xX196xXdxX4fxX3xX32xX3xXexX1xXc7xX23xX3xXcxX1xX41xX1b4xX23xX22xX3xXcbxX1xX12afxX11bxX4fxX3xX72xX1a7xXexX3xX4xX7d1xX27xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX22xXdxX53xX3xX34xX3b9xXdxX3xX22xX43axX23xX3xX28dxX223xX3xX23xX69xX72xX3xX5xX4cxX23xX22xX3xX5xX1533xX3xX22xXfcxX4xX3xX31xX38xX23xX22xX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX5bxXdxX34xX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d4xX7d1xX27xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xX5xX53xX72xX3xX22xXdxX53xX27xX3xXexX31xX6dxX23xX3xX23xX12afxXdxX3xX1xX5cxX6xX23xX22xX4fxX3xX1xXdxXd8xX23xX3xX28dxX223xX223xX72xX0xX7xX27xXbxX2fxX282xX0xX78xX7xX27xXbxX2fxX3xX14cxX3e5xXexX3xX5xX53xX72xX3xX23xXc7xX23xX22xX3xXexX1xXc7xX23xX3xX72xX3b9xXdxXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX78xX23xX5cxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX78xX4xX27xX27xX1exX46xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX6xX72xX1exX22xXdxX6xX27xX1exXexX31xX10xX23xX1exX23xX27xXdxX1exX1xX5cxX6xX23xX22xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX28dxX223xX223xX72xX1exX7xX27xXbxX1exX282xX1exX7xX27xXbxX1exX5bxX6xXexX1exX5xX6xX72xX1exX23xX5cxX23xX22xX1exXexX1xX5cxX23xX1exX72xX5cxXdxX78xX2xX37fxXbdxX223xX281xX281xX1c4xX1xXexX72xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX78xX72xX10xX5bxXdxX6xX78xX2xX282xX223xX78xX23xX10xX20bxX7xX78xX2xX281xX282xXbcxX78xX2xX214xX282xX5bxX221xX2xX37fxX2xXbdxX282xX223xXexX28dxX281xXbdxX28dxX281xX5xX223xX1c4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX38xX3xXexX31xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX23xX4cxX23xX22xX4fxX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX2e1xX69xX23xX3xX23xX6dxX23xX3xX5xX53xX72xX3xX31xX6xX2efxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX5bxXdxX34xX2fxX0xX7xXexX31xX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d4xX7d1xX27xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xX5xX53xX72xX3xX22xXdxX53xX27xX3xXexX31xX6dxX23xX3xX23xX12afxXdxX3xX1xX5cxX6xX23xX22xX4fxX3xX1xXdxXd8xX23xX3xX28dxX223xX223xX72xX0xX7xX27xXbxX2fxX282xX0xX78xX7xX27xXbxX2fxX3xX14cxX3e5xXexX3xX5xX53xX72xX3xX23xXc7xX23xX22xX3xXexX1xXc7xX23xX3xX72xX3b9xXdxXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX78xX23xX5cxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX78xX4xX27xX27xX1exX46xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX6xX72xX1exX22xXdxX6xX27xX1exXexX31xX10xX23xX1exX23xX27xXdxX1exX1xX5cxX6xX23xX22xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX28dxX223xX223xX72xX1exX7xX27xXbxX1exX282xX1exX7xX27xXbxX1exX5bxX6xXexX1exX5xX6xX72xX1exX23xX5cxX23xX22xX1exXexX1xX5cxX23xX1exX72xX5cxXdxX78xX2xX37fxXbdxX223xX281xX281xX1c4xX1xXexX72xXaxX2fxX1d4xX7d1xX27xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xX5xX53xX72xX3xX22xXdxX53xX27xX3xXexX31xX6dxX23xX3xX23xX12afxXdxX3xX1xX5cxX6xX23xX22xX4fxX3xX1xXdxXd8xX23xX3xX28dxX223xX223xX72xX0xX7xX27xXbxX2fxX282xX0xX78xX7xX27xXbxX2fxX3xX14cxX3e5xXexX3xX5xX53xX72xX3xX23xXc7xX23xX22xX3xXexX1xXc7xX23xX3xX72xX3b9xXdxX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX31xX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX2fxX17afxX6xX27xX3xX23xX1xXdxX35xX27xX3xX23xX69xX72xX3xX4xX43axX23xX3xX72xX11exX23xX3xX4xX3d9xXdxX3xXexX3cxX5cxX3xX34xX16dxX23xX22xX3xX14cxX14dxXdxX3xX23xX12afxXdxX3xX1xX5cxX6xX23xX22xX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xXexX31xX6xX23xX22xX3xXexX31xX3cxXdxX3xXexX196xX23xX22xX3xX1xX1b4xXbxX3xX34xX3b9xXdxX3xX4xX163xX15xX3xX235xX10xX5cxX4fxX3xX4xX6xX72xX3xX34xX53xX3xX1xX14dxX3xX4xXfcxX4fxX3xX4xX7d1xX27xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX379xX22xX27xX15x983cxX23xX3xXf6xX4d2xX23xX1xX3xX379xXdxX23xX1xX3xXf0xX17afxX379xX3xX2xX281xX214xX37fxX4fxX3xXexX31xX12afxX3xXexX1xXc7xX23xX3xXf6xX14dxX23xX22xX3xX44axXdxX23xX1xX4fxX3xX1cxX100xX3xX87xX41xX42xX23xX22xX3xX44axXdxX23xX1xX4fxX3xX3b8xX3b5xX3xXd0xX27xX6xX23xX22xX4fxX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX11bxX3xXexX1xX27xX3xX5xX100xXdxX3xX4xX3d9xX3xXexX31xX69xX72xX3xXexX31xXdxX65xX27xX3xX72xX586xXdxX3xX23xX69xX72xX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX5bxXdxX34xX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b8xX1b4xX3xX4xX1xX14dxX23xX22xX3xX4xX7d1xX27xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX69xX72xX3xX34xXdxX65xX4xX3xX23xX1xX53xX4fxX3xX22xXdxX742xXdxX3xX34xXdxX65xX4xX3xX5xX53xX23xX22xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX78xX1cxX6xX1exX1xX5cxXdxX78xX34xX5cxX1exX4xX1xX5cxX23xX22xX1exX4xX27xX27xX1exX4xX1xXdxX10xX23xX1exX46xXdxX23xX1xX1exX4xX1xX6xX72xX1exX34xXdxX10xX4xX1exX23xX1xX6xX1exX22xXdxX5cxXdxX1exX34xXdxX10xX4xX1exX5xX6xX23xX22xX78xX2xXbdxX281xX282xX214xX37fxX1c4xX1xXexX72xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX78xX72xX10xX5bxXdxX6xX78xX2xX282xX223xX78xX23xX10xX20bxX7xX78xX2xX281xX223xX281xX78xXbdxX281xX5bxX2xX282xX28dxX2xXbcxX223xX2xXexX214xXbdxX37fxX28dxX5xX221xX1exX2xX28dxXbcxX5bxX223xX282xX28dxX223xX214xX214xX37fxXexX37fxX37fxX282xX2xXbdxX5xX223xX1c4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX38xX3xXexX31xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX23xX4cxX23xX22xX4fxX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX2e1xX69xX23xX3xX23xX6dxX23xX3xX5xX53xX72xX3xX31xX6xX2efxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX5bxXdxX34xX2fxX0xX7xXexX31xX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b8xX1b4xX3xX4xX1xX14dxX23xX22xX3xX4xX7d1xX27xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX69xX72xX3xX34xXdxX65xX4xX3xX23xX1xX53xX4fxX3xX22xXdxX742xXdxX3xX34xXdxX65xX4xX3xX5xX53xX23xX22xXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX78xX1cxX6xX1exX1xX5cxXdxX78xX34xX5cxX1exX4xX1xX5cxX23xX22xX1exX4xX27xX27xX1exX4xX1xXdxX10xX23xX1exX46xXdxX23xX1xX1exX4xX1xX6xX72xX1exX34xXdxX10xX4xX1exX23xX1xX6xX1exX22xXdxX5cxXdxX1exX34xXdxX10xX4xX1exX5xX6xX23xX22xX78xX2xXbdxX281xX282xX214xX37fxX1c4xX1xXexX72xXaxX2fxX3b8xX1b4xX3xX4xX1xX14dxX23xX22xX3xX4xX7d1xX27xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX69xX72xX3xX34xXdxX65xX4xX3xX23xX1xX53xX4fxX3xX22xXdxX742xXdxX3xX34xXdxX65xX4xX3xX5xX53xX23xX22xX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX31xX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX2fxXcxX27xX196xXdxX3xXexX31xXb97xX3xX4xX402xX23xX22xX3xX1xXdxXd8xX23xX3xX4xX1xX5cxX3xX7xX7d1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX46xX3d9xX5cxX3xX34xX65xX3xXcxX196xX3xX184xX27xX402xX4xX4fxX3xX34xX35xX3xX22xXdxX53xX4fxX3xX4xX7d1xX27xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX87xX5cxX53xX23xX22xX3xX3b8xX69xX23xX3xXcxX1xX3cxX4xX1xX3xXf0xX17afxX379xX3xX2xX281xX214xXbdxX3xX1exX3xXexX1xXc7xX23xX3xXcxX163xX23xX3xXf6xXc7xX23xX22xX3xX1exX3xXcxX1xX3cxX4xX1xX3xXf6xXdxX35xX23xX3xX1exX3xXcxX1xX3cxX4xX1xX3xX87xX53xX4fxX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX11bxX3xX34xX53xX3xX34xX1b4xX3xX5xX3cxXdxX3xXexX180xX4xX1xX3xX4xX7d1xX4xX3xXbxX1xXfcxXexX3xXexX31xXdxX148xX23xX3xX235xXdxX23xX1xX3xXexXd8xX3xX34xX53xX3xXexX1xX6xX72xX3xX22xXdxX6xX3xX4xXc7xX23xX22xX3xXexXfcxX4xX3xXexX1xXc7xX23xX3xX1cxX428xX72xX4fxX3xX22xX428xXbxX3xXbxX1xX43axX23xX3xX1cxX163xX15xX3xX5bxX7d1xX23xX22xX3xX23xXc7xX23xX22xX3xXexX1xXc7xX23xX3xX72xX3b9xXdxX3xXexX3cxXdxX3xX14cxXafxX6xX3xXbxX1xX41xX42xX23xX22xX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX5bxXdxX34xX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6b5xX100xX23xX1xX3xX14cxX3cxX5cxX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xX4xX1xX12afxX4xX3xX72xX38xX23xX22xX3xX87xX1a7xXdxX3xX1d4xX7d1xX27xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX23xX1xX163xX23xX3xX23xX22xX53xX15xX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX78xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX31xXdxX78xX5xX6xX23xX1xX1exX5bxX6xX5cxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX72xX27xX23xX22xX1exX1xX5cxXdxX1exX4xX27xX27xX1exX4xX1xXdxX10xX23xX1exX46xXdxX23xX1xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX23xX22xX6xX15xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX5xX6xXbxX78xX2xXbdxX214xX2xX282xX2xX1c4xX1xXexX72xXaxX2fxX0xXdxX72xX22xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX78xX72xX10xX5bxXdxX6xX78xX2xX282xX223xX78xX23xX10xX20bxX7xX78xX2xXbcxX221xX281xX78xX2xX223xX214xX5bxX28dxX2xXbcxX2xX214xX28dxX214xXexXbdxX214xX223xX214xX214xX5xX223xX1c4xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX32xX3xX34xX35xX3xXexX38xX3xXexX31xX3cxXdxX3xXexX1xX41xX42xX23xX22xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX23xX4cxX23xX22xX4fxX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxX3xX5bxX5cxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX65xXbxX3xX2e1xX69xX23xX3xX23xX6dxX23xX3xX5xX53xX72xX3xX31xX6xX2efxXaxX3xX78xX2fxX0xX78xX6xX2fxX0xX5bxXdxX34xX2fxX0xX7xXexX31xX5cxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6b5xX100xX23xX1xX3xX14cxX3cxX5cxX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xX4xX1xX12afxX4xX3xX72xX38xX23xX22xX3xX87xX1a7xXdxX3xX1d4xX7d1xX27xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX23xX1xX163xX23xX3xX23xX22xX53xX15xX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxXaxX3xX1xX31xX10xX2bxX9xXaxX78xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX31xXdxX78xX5xX6xX23xX1xX1exX5bxX6xX5cxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX1xX27xX4xX1exX72xX27xX23xX22xX1exX1xX5cxXdxX1exX4xX27xX27xX1exX4xX1xXdxX10xX23xX1exX46xXdxX23xX1xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX23xX22xX6xX15xX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX5xX6xXbxX78xX2xXbdxX214xX2xX282xX2xX1c4xX1xXexX72xXaxX2fxX6b5xX100xX23xX1xX3xX14cxX3cxX5cxX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xX4xX1xX12afxX4xX3xX72xX38xX23xX22xX3xX87xX1a7xXdxX3xX1d4xX7d1xX27xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX23xX1xX163xX23xX3xX23xX22xX53xX15xX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxX0xX78xX6xX2fxX0xX78xX7xXexX31xX5cxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX2fxX1d4xX1xXdxX35xX27xX3xX214xX78xX2xX282xX4fxX3xX356xX180xX3xXexX1xX41xX3xXcxX64exX23xX1xX3xX132xX15xX3xX6b5xX6dxX3xXf6xX4d2xX23xX1xX3xX17afxX42xX23xX3xX5bxX11exX23xX3xX14cxX43axX27xX3xX14cxX5cxX53xX23xX3xX5xX100xX23xX1xX3xX14cxX3cxX5cxX3xXcxX64exX23xX1xX3xX132xX15xX4fxX3xX87xXf6xX379xXa11xX4fxX3xX1350xX356xX379xXa11xX4fxX3x644axX15xX3xX46xX6xX23xX3xX44axXcxXcxXd0xX3xXexX64exX23xX1xX3xX14cxXd8xX23xX3xXexX4cxX23xX22xX3xX1xX5cxX6xX3xX4xX1xX12afxX4xX3xX72xX38xX23xX22xX3xX4xXfcxX23xX3xX46xX1a7xX4fxX3xX1xX1a7xXdxX3xX34xXdxX6dxX23xX3xX87xX1a7xXdxX3xX1d4xX7d1xX27xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX87xX53xX3xXcxX118xX23xX1xX3xX23xX1xX163xX23xX3xX235xX570xX3xX23xXdxX65xX72xX3xX282xX281xX3xX23xX69xX72xX3xX23xX22xX53xX15xX3xXexX1xX53xX23xX1xX3xX5xX58xXbxX3xX87xX1a7xXdxX3xX1d4xX7d1xX27xX3xX4xX1xXdxXd8xX23xX3xX46xXdxX23xX1xX3xX3b8xXdxX65xXexX3xX379xX6xX72xX3xXf0xXbdxX78xX2xX282xX78xX2xX281xXbcxX281xX1exXbdxX78xX2xX282xX78xX282xX223xX2xXbcxX11bxX1c4xX0xX78xXbxX2fxX0xX78xX5bxXdxX34xX2fxX0xX78xX5xXdxX2fxX0xX78xX27xX5xX2fxX0xX5bxXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX2fxX0xX78xX5bxXdxX34xX2fxX0xX78xX5bxXdxX34xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX657xX27xXexX1xX5cxX31xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX31xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxXf6xX4d2xX23xX1xX3xX17afxX42xX23xX0xX78xXbxX2f
Đình Sơn