Vẻ đẹp tân Hoa hậu Hoàn vũ Ukraine
Victoria Apanasenko - Miss Universe Ukraine 2022 - có tóc vàng, mắt xanh, được nhiều fan khen xinh như thiên thần.
bb07xbf8bxec48xcf90x15a67x1598cx14460xfb2ax12926xX7xcc51x10873xc52ex125f3x13d26x14f75xX5x158aaxXaxd2dbxd29bxe055xX3xf6b9x14c30xXbxX3xXexdfe5xe070xX3xfe2bxc1a1xX6xX3xX1xea8fxc274xX3xX1exX1fxe3e0xX1cxX3xfe71xd898xX3x11da1xda85xc83dxX6xXdxX1cxX10xX0xea12xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xe47axXaxX12xX13xXdxX4xXexX1fxX30xXdxX6xX3xe3a8xXbxX6xX1cxX6xX7xX10xX1cxX2fxX1fxX3xbeedxX3xd334xXdxX7xX7xX3xX2exX1cxXdxX2bxX10xX30xX7xX10xX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xX3xca9ex14b98xX77xX77xX3xX5fxX3xX4x12a05xX3xXexX7fxX4xX3xX2bxX28xX1cxe12cxcdeexX3xc50cxd61bxXexX3x1395cxX6xX1cxX1xX89xX3xX16x131bbx12eb5xX4xX3xX1cxX1xXdxdf7bxX24xX3x11040xX6xX1cxX3xX2fxX1xX10xX1cxX3xX8fxXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xX96xX3xXexX1xXdx157c3xX1cxX3xXexX1xc811xX1cx14c6axX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10cb3xX1fxX48xe4cexXaxX12xX0xXdxX8bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xXexX1xX24xX8bxc556xX3xX48xX1xXdxX48xX10xX3xXdx15a27xX10xX1cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXax1441fxXdxX48xXexX1xc642xX3x13a14xX78xX78xXbxX8fx121f3xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX100xX3xe5d8x137dcxbc11xXbxX8fxX107xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXbcxXe3xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXbcxX2bxX1cxX36xX1cxX10xXfbxX7xX36xX77xX77xX77xX111xX36xX2xX78xc190xX48xX112xX77xX77xX111xX112xX78x102b4xXexX102xX78xX13bxX13bxX111xX5xX78xXbcxXbxX1cxX88x13d7exX30xX9xX2xX102xX112xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xXexX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX3xX1xX23xX24xX3xX1exX1fxX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xXaxX3xXfbxXdxX48xXexX1xX9xXaxX102xX78xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX9xXaxX111xX112xX113xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX1fxX48xXcfxXaxX12xX0xXdxX8bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX1cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXfbxXdxX48xXexX1xX100xX3xX102xX77xX78xXbxX8fxX107xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX100xX3xX2xX77xX112xX78xXbxX8fxX107xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXbcxXe3xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXbcxX2bxX1cxX36xX1cxX10xXfbxX7xX36xX77xX77xX77xX111xX36xX2xX78xX13bxX48xX112xX77xX77xX113xX143xX113xX2xXexX77xX102xX113xX111xX5xX111xX5fxX2xXbcxXbxX1cxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xXexX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX3xX1xX23xX24xX3xX1exX1fxX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xXaxX3xXfbxXdxX48xXexX1xX9xXaxX102xX77xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX9xXaxX2xX77xX112xX78xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6xXbxXexXdxX1fxX1cxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX5fxX6xX5xXdxX88xX1cxX100xX3x121d0xX24xX7xXexXdxXa0xXcfxX107xXaxX12xf61cxX1fxX3xX4xX1xXdx13906xX1cxX3xXexX30xX6xX1cxX1xX89xX3xXcx11b76xX3xX4xX1x10f85xX4xX3xX1exX1fxX6xX3xX1xX23xX24xX3xX1exX1fxX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xX3xX2fxX1xf70fxX1cxX88xX3xXexX1x14681xX3xXexX1xc322xX4xX3xX1xXdxd40bxX1cxX3xX4xX24x109d8xX4xX3xXexX1xXdxX3xXex12539xX8bxX3xX2fxXdxX2a6xX8bxX3xX16xf18cxXdxX3xX48xXdxX2e1xX1cxX3xX8bxfc7bxXdxXbcxX3xX1exffe4xX3xX4xX1xX305xX1cxX3xX13xXdxX4xXexX1fxX30xXdxX6xX3xX54xXbxX6xX1cxX6xX7xX10xX1cxX2fxX1fxX3xX5fxX3x12865xX3xX1xX23xX24xX3xX2xX3xX61xXdxX7xX7xX3xX2exX1cxXdxX2bxX10xX30xX7xX10xX3xX77xX78xX77xX2xX3xX5fxX3xX5xX28xX3xX1xX1fxX6xX3xX1xX23xX24xXbcxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX1fxX48xXcfxXaxX12xX0xXdxX8bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX1cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXfbxXdxX48xXexX1xX100xX3xX143xX78xX78xXbxX8fxX107xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX100xX3xX2xX112xX111xX78xXbxX8fxX107xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXbcxXe3xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXbcxX2bxX1cxX36xX1cxX10xXfbxX7xX36xX77xX77xX77xX111xX36xX2xX78xX13bxX48xX112xX77xX77xX111xX78xX2xX2xXexX102xX78x12f18xX3c8xX5xX13bxX5fxX77xXbcxXbxX1cxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xXexX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX3xX1xX23xX24xX3xX1exX1fxX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xXaxX3xXfbxXdxX48xXexX1xX9xXaxX143xX78xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX9xXaxX2xX112xX111xX78xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6xXbxXexXdxX1fxX1cxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX5fxX6xX5xXdxX88xX1cxX100xX3xX296xX24xX7xXexXdxXa0xXcfxX107xXaxX12xXecxX2d2xX3xX1cxc4a2xX8bxX3xX1cxX6xXcfxX3xX77xX3c8xX3xXexX24xX2b1xXdxX89xX3xXex15315xXexX3xX1cxX88xX1xXdxX2e1xXbxX3xX1cxX88xX28xX1cxX1xX3xX4xX2d2xX1cxX88xX3xXexe180xX4xX3xX8fx119ecxX3xX1xX2e6xXdxX3xXexX2f7xXdxX3xfbd8xX1xX1fxX6xX3xXcxX1bxX8bxX3xX5x150cbxX89xX3x15aadxX2f7xXdxX3xX1xX305xX4xX3xe7c7xX24xX463xX4xX3xX88xXdxX6xX3xXcxX6xX30xX6xX7xX3xdaa9xX1xX10xX2bxX4xX1xX10xX1cxX2fxX1fxXbcxX3xf6f8xX88xX96x14716xXdxX3xX16xX17xXbxX3xX4xX1xX1fxX3xXe3xXdxX2a6xXexX3xX8bxX24xX463xX1cxX3xX1x10fd0xX3xXexX30xX97xX3xX1cxX1x144b1xX1cxX88xX3xX1cxX88xX96xX4baxXdxX3xXcfxX2a6xX24xX3xXexX1xX2a6xX3xXexX30xX1fxX1cxX88xX3xX8fxX47dxX3xX1xX2e6xXdxXbcxX3xXcxddc3xX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX1xXdxX2a6xX1cxX3xX7xX2dcxX3xX1cxX2b1xX3xX30xX6xX3xf6edxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xX89xX3xX4xX2d2xX3xXexX1xX6xX8bxX3xX88xXdxX6xX3xX1cxX1xXdxX9dxX24xX3xX1xX1fxX2f7xXexX3xX16xX2e6xX1cxX88xX3xXexX2eexX1cxX1xX3xX1cxX88xX24xXcfxX2e1xX1cxX89xX3xX1xX4d0xX3xXexX30xX97xX3xXexX30xX14xX3xX10xX8bxX89xX3xX1cxX88xX96xX4baxXdxX3xX88xXdxX28xX89xX3xX1cxX1xX4d8xX1cxX88xX3xX88xXdxX6xX3xX16xX2eexX1cxX1xX3xXe3x123dcxX3xX5xXcfxX3xXexX479xX1cxXbcxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX1fxX48xXcfxXaxX12xX0xXdxX8bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX1cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXfbxXdxX48xXexX1xX100xX3xX143xX78xX78xXbxX8fxX107xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX100xX3xX2xX112xX111xX78xXbxX8fxX107xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXbcxXe3xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXbcxX2bxX1cxX36xX1cxX10xXfbxX7xX36xX77xX77xX77xX111xX36xX2xX78xX13bxX48xX112xX77xX77xX111xX78xX77xX113xXexX112xX102xX111xX113xX5xX3c8xX5fxX112xXbcxX296xXbxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xXexX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX3xX1xX23xX24xX3xX1exX1fxX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xXaxX3xXfbxXdxX48xXexX1xX9xXaxX143xX78xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX9xXaxX2xX112xX111xX78xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6xXbxXexXdxX1fxX1cxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX5fxX6xX5xXdxX88xX1cxX100xX3xX296xX24xX7xXexXdxXa0xXcfxX107xXaxX12xXcxX30xXb5xX1cxX3xf8a7xX1cxX7xXexX6xX88xX30xX6xX8bxX89xX3xX4xX2d2xX3xX1cxX7fxXdxX3xXe3xXdxX2a6xXexX3xXexXdxX1cxX3xX16xX96xX97xX4xX3xX4xX1xX305xX1cxX3xXexX1xXdxX3xX61xXdxX7xX7xX3xX2exX1cxXdxX2bxX10xX30xX7xX10xX3xX2fxX1xXdxX3xX16xX6xX1cxX88xX3xX5xX28xX8bxX3xXexX2eexX1cxX1xX3xX1cxX88xX24xXcfxX2e1xX1cxX3xX2bxXdxXb5xX1cxXbcxX3xXecxX2d2xX3xX1cxX7fxXdxX100xX3x10771xX494xX7fxX3xX5xX28xX3xX88xXdx1469cxX4xX3xX8bx13fd1xX3xX4x1545dxX6xX3xXexX2d2xXdxX3xXexX4f9xX3xX1cxX1xbec9xXbcxX3x12c7axXbaxX1cxX3xX16xXbaxX24xX3xXexXdxXb5xX1cxX3xXexX30xX1fxX1cxX88xX3xX7xX24xX463xXexX3x1519fxX24xX47dxX1cxX88xX3xXexX1xX4baxXdxX3xX88xXdxX6xX1cxX3xX1cxX28xXcfxX89xX3xXexX2d2xXdxX3xX2fxX1xX7fxX4xX3xX2bxX2eexX3xX1xX2f7xX1cxX1xX3xXbxX1x11926xX4xXbcxX3xXcxX2d2xXdxX3xX4xX1xX1fxX3xX30x10542xX1cxX88xX3xX4xX479xX4xX3xX4xX24xX2e6xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX8cxX4xX3xX16xX17xXbxX3xX2fxX1xX2d2xX1cxX88xX3xX4xX1x12144xX3xX5xX28xX3xX7xX1bxX1cxX3xX4xX1xX6e9xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX463xX3xX1cxX88xX1fxX2f7xXdxX3xX1xX2eexX1cxX1xX3xX1xX6xXcfxX3xX4xX479xX4xX3xX8bxX28xX1cxX3xXexX30xX2eexX1cxX1xX3xX48xXdxd178xX1cxX3xXexX1xX4baxXdxX3xXexX30xX6xX1cxX88xX3xX16xX17xXbxX3xX8bxX8cxXexXbcxX3xX494xX1bxXcfxX3xX5xX28xX3xX1cxX6e9xXdxX3xXexXdxX2a6xX1cxX88xX3xX1cxX7fxXdxX3xX4xX6ecxX6xX3xXe3xX2f7xX1cxX3xX4xX7fxX3xX7xX2b5xX4xX3xbb53xX1cxX1xX3xX1xX96xX50exX1cxX88xX89xX3xXe3xX2f7xX1cxX3xX4xX7fxX3xXexX1xX2d8xX3xXexX30xX24xXcfxX9dxX1cxX3xXexX7d9xXdxX3xX8bxX2e6xXexX3xXexX1xX2d2xX1cxX88xX3xX16xXdxX2e1xXbxX3xX713xX24xX6xX1cxX3xXexX30xX305xX1cxX88xX3xX16xX2a6xX1cxX3xXexX1xX2a6xX3xX88xXdxX300xXdx12c77xXbcxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX1fxX48xXcfxXaxX12xX0xXdxX8bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX1cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXfbxXdxX48xXexX1xX100xX3xX102xX77xX78xXbxX8fxX107xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX100xX3xX2xX77xX112xX78xXbxX8fxX107xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXbcxXe3xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXbcxX2bxX1cxX36xX1cxX10xXfbxX7xX36xX77xX77xX77xX111xX36xX2xX78xX13bxX48xX112xX77xX77xX111xX78xX112xX13bxXexX102xX77xX2xX5xX2xX78xX5fxX113xXbcxXbxX1cxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xXexX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX3xX1xX23xX24xX3xX1exX1fxX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xXaxX3xXfbxXdxX48xXexX1xX9xXaxX102xX77xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX9xXaxX2xX77xX112xX78xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6xXbxXexXdxX1fxX1cxXaxX12xXecxX2d2xX3xX4xX6xX1fxX3xX2xX89xX3c8xX112xX3xX8bxf829xXexX89xX3xX5xX28xX3xX1cxX88xX96xX4baxXdxX3xX8bx11043xX24xX3xX4xX1xX24xXcfxXb5xX1cxX3xX1cxX88xX1xXdxX2e1xXbxXbcxX3xX13xXdxX4xXexX1fxX30xXdxX6xX3xX54xXbxX6xX1cxX6xX7xX10xX1cxX2fxX1fxX3xXexX1xX10xX1fxX3xX16xX24xX2b1xXdxX3xXbxX1xX1fxX1cxX88xX3xX4xX479xX4xX1xX3xX88xX97xXdxX3xX4xX7d9xX8bxXbcxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX1fxX48xXcfxXaxX12xX0xXdxX8bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX1cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXfbxXdxX48xXexX1xX100xX3xX102xX77xX78xXbxX8fxX107xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX100xX3xX2xX77xX112xX2xXbxX8fxX107xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXbcxXe3xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXbcxX2bxX1cxX36xX1cxX10xXfbxX7xX36xX77xX77xX77xX111xX36xX2xX78xX13bxX48xX112xX77xX77xX111xX78xX111xX113xXexX143xX113xX111xX3c8xX5xX112xX5fxX111xXbcxXbxX1cxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xXexX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX3xX1xX23xX24xX3xX1exX1fxX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xXaxX3xXfbxXdxX48xXexX1xX9xXaxX102xX77xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX9xXaxX2xX77xX112xX2xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6xXbxXexXdxX1fxX1cxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX5fxX6xX5xXdxX88xX1cxX100xX3xX296xX24xX7xXexXdxXa0xXcfxX107xXaxX12xX4b7xX88xX96xX4baxXdxX3xX16xX17xXbxX3xX4xf08fxX1cxX3xX713xX24xX6xX1cxX3xXexX1bxX8bxX3xX16xX2a6xX1cxX3xX16xX2e6xX1cxX88xX3xX2bxX23xXexX3xX1xX1fxX6xX1cxX88xX3xX48xX47dxX89xX3xX4xX479xX4xX3xX2bxX6e5xX1cxX3xX16xX9dxX3xX2fxX1xf29dxX3xX1xX23xX24xX89xX3xXexX4f9xX1cxX88xX3xX5xX28xX3xXexX2eexX1cxX1xX3xX1cxX88xX24xXcfxX2e1xX1cxX3xX2bxXdxXb5xX1cxX3xX8bxX2e6xXexX3xX7xX463xX3xX48xX2dcxX3xX479xX1cxX3xX5xXdxXb5xX1cxX3xX713xX24xX6xX1cxXbcxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX1fxX48xXcfxXaxX12xX0xXdxX8bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX1cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXfbxXdxX48xXexX1xX100xX3xX102xX77xX78xXbxX8fxX107xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX100xX3xX2xX77xX112xX2xXbxX8fxX107xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXbcxXe3xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXbcxX2bxX1cxX36xX1cxX10xXfbxX7xX36xX77xX77xX77xX111xX36xX2xX78xX13bxX48xX112xX77xX77xX111xX2xX2xX112xXexX113xX111xX78xX143xX5xX3c8xX5fxX13bxXbcxXbxX1cxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xXexX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX3xX1xX23xX24xX3xX1exX1fxX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xXaxX3xXfbxXdxX48xXexX1xX9xXaxX102xX77xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX9xXaxX2xX77xX112xX2xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6xXbxXexXdxX1fxX1cxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX5fxX6xX5xXdxX88xX1cxX100xX3xX296xX24xX7xXexXdxXa0xXcfxX107xXaxX12xX13xXdxX4xXexX1fxX30xXdxX6xX3xX54xXbxX6xX1cxX6xX7xX10xX1cxX2fxX1fxX3xX16xX6xX1cxX88xX3xXexX1xX6xX8bxX3xX88xXdxX6xX3xXexX1xXdxX2a6xXexX3xX2fxX2a6xX3xXexX30xX6xX1cxX88xX3xXbxX1xef26xX4xX3xX48xX1bxX1cxX3xXexX2e6xX4xX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX24xX2e6xX4xX3xXexX1xXdxXbcxX3xXecxX2d2xX3xX1cxX7fxXdxX3xXe3xX2e6xX3xXexX30xX6xX1cxX88xX3xXbxX1xXc14xX4xX3xX7x15a49xX3xX5xX28xX3xXe3xXdxX2d8xX24xX3xXexX96xX97xX1cxX88xX3xX7xX2b5xX4xX3xX8bxX2f7xX1cxX1xX3xX4xX6ecxX6xX3xX1cxX88xX96xX4baxXdxX3xX48xX1bxX1cxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xXbcxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX1fxX48xXcfxXaxX12xX0xXdxX8bxX88xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX1cxXexX10xX30xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXfbxXdxX48xXexX1xX100xX3xX102xX77xX78xXbxX8fxX107xX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX100xX3xX2xX77xX112xX78xXbxX8fxX107xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXbcxXe3xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXbcxX2bxX1cxX36xX1cxX10xXfbxX7xX36xX77xX77xX77xX111xX36xX2xX78xX13bxX48xX112xX77xX77xX111xX2xX77xX102xXexX77xX112xX143xX2xX5xX111xX5fxX3c8xXbcxXbxX1cxX88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xXexX1bxX1cxX3xX1exX1fxX6xX3xX1xX23xX24xX3xX1exX1fxX28xX1cxX3xX2bxX2cxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xXaxX3xXfbxXdxX48xXexX1xX9xXaxX102xX77xX78xXaxX3xX1xX10xXdxX88xX1xXexX9xXaxX2xX77xX112xX78xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX6xXbxXexXdxX1fxX1cxXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX5fxX6xX5xXdxX88xX1cxX100xX3xX296xX24xX7xXexXdxXa0xXcfxX107xXaxX12xXcxX2b1xX3xX4xX1xX2b5xX4xX3xX61xXdxX7xX7xX3xX2exX1cxXdxX2bxX10xX30xX7xX10xX3xX4xX1xX96xX6xX3xX6e5xX1cxX3xX16xX56cxX1cxX1xX3xXexX1xX4baxXdxX3xX88xXdxX6xX1cxX89xX3xX16xX56cxX6xX3xX16xXdxX2d8xX8bxX3xX48xXdxX79exX1cxX3xX30xX6xX3xX4xX24xX2e6xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX452xX8bxX3xX1cxX6xXcfxXbcxX3xX494xX96xX6e9xX1cxX88xX3xX2fxXdxX8bxX3xX1exX1fxX6xX3xX1xX23xX24xX3xX1exX6xX30xX1cxX6xX6xd0b0xX3xX4abxX6xX1cxX48xX1xX24xX3xX7xXc43xX3xXexX30xX6xX1fxX3xX2bxX96xX6e9xX1cxX88xX3xX8bxXdxX2e1xX1cxX3xX4xX1xX1fxX3xX1cxX88xX96xX4baxXdxX3xX2fxX2a6xX3xX1cxX1xXdxX2e1xX8bxXbcxX3xX1exXdxX2e1xX1cxX89xX3xX77xX112xX3xX713xX24xX463xX4xX3xX88xXdxX6xX3xX4xX2d2xX1cxX88xX3xXe3xX463xX3xXexX1xXaa6xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX1xX6xX8bxX3xX88xXdxX6xXbcxX3xX4b7xX452xX8bxX3xX1cxX88xX1fxX479xXdxX89xX3xX54xX1cxX1cxX6xX3xX4b7xX10xXbxX5xXcfxX6xX2fxX1xX3xX5fxX3xX1cxX88xX96xX4baxXdxX3xX16xX17xXbxX3xX2exX2fxX30xX6xXdxX1cxX10xX3xXexX2f7xXdxX3xX4xX24xX2e6xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5fxX3xXexX30xX96xX97xXexX3xXexX1fxXbxX3xX2xX13bxXbcxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4abxX1fxX24xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX13xX1cxd0f7xX8fxXbxX30xX10xX7xX7xX0xX36xXbxX12