Tin tặc biến xe hơi của bạn thành vũ khí chết người?
Các chuyên gia về an ninh gần đây lên tiếng cảnh báo rằng những chiếc xe hiện đại có thể trở thành thứ vũ khí chết người khi những tên tin tặc (hacker) tiến hành các cuộc tấn công mạng.
b133x10a09x13173xd2cax14448xe479x12201xdac8x131a2x133f8x1361ax11e43xc435xc40bx13a8cx14782xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf4a2x109d9xe56fxXexX0xdf43xXaxX17xX18xX19xXexX0xdecex12e70xX19xfb55xXexX0xXax13778xX9x16259xXdxX18xb378xX2fx113dexfbaexbf46xX5xe2ecxXbxXdxX17xX32xXexX5xX35x15af9xX9xXbxdecfxX2cxX9xX23xX35xf16dxX3dxX9xd74axX17xX9xXax15c3axX35xX9xX2cxb38bxX18xX9xX23xe9aexX3dxX9xXbxXaxc189xX3dxXaxX9x1684fx11948xX9xe548xXaxcf4bxX9xX2cxXaxX45xXbxX9xX3dx150ecx128e2x13083xX35x15ecexX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc060xX17xX18xX19xX32xXexX4xb947xX2cxX9xX2cxXax114caxX26xd74cxX3dxX9xX6axX35xX18xX9xX5dx15fe6xX9xX18xX3dxX9xX3dxX35xX3dxXaxX9xX6axe76bxX3dxX9x12d9bx12386xX26xX9xXdxX8dxX3dxX9xXbxX35xX45xX3dxX6axX9xX2cxcdeexX3dxXaxX9xX23xX86xX24xX9x10ecfxd531xX3dxX6axX9xX3dxXax103f5xX3dxX6axX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX48xX17xX9xXaxX35x1690dxX3dxX9xXa3xX54xX35xX9xX2cxdf7bxX9xXbxXax14776xX9xXbxXbaxea28xX9xXbxXaxX59xX3dxXaxX9xXbxXaxb937xX9xX5dxX5exX9xX60xXaxX62xX9xX2cxXaxX45xXbxX9xX3dxX6axX6bxX6cxX35xX9xX60xXaxX35xX9xX3dxXaxXc1xX3dxX6axX9xXbxX8dxX3dxX9xXbxX35xX3dxX9xXbxX40xX2cxX9x1153dxXaxX18xX2cxX60xX17xXbax154dexX9xXbxX35xX45xX3dxX9xXaxX59xX3dxXaxX9xX2cxX86xX2cxX9xX2cxX8bxd8ccxX2cxX9xXbxd1e9xX3dxX9xX2cx14288xX3dxX6axX9xXcxX54xX3dxX6axe66cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd2d4xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdx1453axX35xXcxX6axX163xXdxX35xX6axXaxXbxX23xX24xX48xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xb1d2xX3dxXax136fdxX9xX4xX24xXbaxX23xX35xX2fxX32xX9xXaxXbaxX17x16a6exX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX17cxX1cxX1cxX2cxX19xX3dxX13dxXbxX8bxX24xX35xXbxXbaxX17xX13dxX5dxX3dxX1cx16196x1536axX2ax1593bxX1cxX35xXcxX18xX6axX17xX163xX2axc76dxX2axX2axb379xX2axbd11xbba8x1633cxX2axX1b6xX1b6xX1afxX13dxd164xX33xX6axX32xX9xXbxX18xXbaxX6axX17xXbxX31xX32xe8a1xX23xXdxX18xX3dxX60xX32xX9xXbaxX17xXdxX31xX32xX3dxX24xX24xX33xX17xX3dxX17xXbaxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX163xX189xX18xX3dxX2cxX26xX23xX24xX48xX163xX6axXbaxX24xX8bxX33xX31xX32xX35xXcxX6axX163xXdxX35xX6axXaxXbxX23xX24xX48xX32xXexX0xX35xXcxX6axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX48xX163x14fddxX35xX19xXbxXaxX17cxX2axX1a4xX1a4xe7a5xX32xX9xX2fxXbaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17cxX1cxX1cxX35xX13dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13dxX5dxX3dxX1cxX3dxX17xX213xX2fxX1cxX2axX1a6x12ad6xX1a6xX1cxX1a6xX1a6xX19xX1b5xX2axX241xX1afxX1b5xX241xX1a4xXbxX1b4xX1b4xX1a4xX1b2xXdxX1a4xX13dxX1bcxX33xX6axX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xX6axXaxXbxX23xX24xX48xX163xX2cxX24xX3dxXbxX17xX3dxXbxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX35xX3dxX9xXbxX18xX2cxX9xX23xX35xX17xX3dxX9xX48xX17xX9xXaxX24xX35xX9xX2cxX8bxX18xX9xX23xX18xX3dxX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xX5dxX8bxX9xX60xXaxX35xX9xX2cxXaxX17xXbxX9xX3dxX6axX8bxX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX163xX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xXbaxX31xX32xe4acxX3dxXax1575exX33xX9xX2cxXaxb51exX9xXbxXaxX62xX2cxXaxb7d2xX32xXexX179xX3dxXaxX17cxX9xX4xX24xXbaxX23xX35xX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14dxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX9xd8adxX8bxX3dxX9xX19xbedcxX3dxX9xXdxX6cxX35xX9xX2cxX86xX2cxX9xX2cxXaxX8bxX26xX8dxX3dxX9xX6axX35xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX45xXbxX9xX23xX131xXbxX9xX60xc97fxX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX48xX17xX9xXaxX4cxX35xX9xX3dxX59xX24xX9xXa3xX6bx13a73xX2cxX9xX2fxXb2xX3dxX9xX48xX8bxX131xXbxX9xXbx14c88xX9xX3dx15d90xXcxX9xX1a3xX1a4xX1a4xX1afxX9xXbxXbaxXe0xX9xXa3xX35xX9xXa3xX95xX8bxX9xX2cxXd8xX9xXbxXaxXdcxX9xX23xdd3exX9xXa3xX35xX95xX8bxX9xX60xXaxX35xXdcxX3dxX9xXbxX35fxX9xX48xX18xX13dxX9xX2xX24xX9xXa3xXd8x15a1dxX9xXa3xX18xX3dxX6axX9xX2cxXd8xX9xX3dxXaxX35xX95xX8bxX9xX2cxX8bxX12dxX2cxX9xX5dxX2e1xX3dxX9xXa3xX12dxX3dxX6axX9xXaxX59xX3dxXaxX9xXdxX18xX3dxX6axX9xXe0xX9xX2cxXaxXa4xX8bxX9xdf2exX8bxX9xXa3xXdcxX9xX2cxXaxX62xX3dxXaxX9x14bb7xX8bxX26xX95xX3dxX9xX2cxX86xX2cxX9xX3dxX6bxc1a1xX2cxX9xXa3xX6bxX18xX9xXbaxX18xX9xX2cxX86xX2cxX9xXa3xX35xX95xX8bxX9xXdxX8bxX2e1xXbxX9xX23xX8bxX12dxX2cxX9xX2cxX86xX2cxX9xX3dxXaxX59xX9xX2fxXb2xX3dxX9xX48xX8bxX131xXbxX9xX48xX17xX9xXaxX4cxX35xX9xX33xXaxXb2xX35xX9xX33xXaxX86xXbxX9xXaxX59xX3dxXaxX9xX2cxX86xX2cxX9xX23xXb2xX3dxX9xX2cxX2e1xX33xX9xX3dxXaxX2e1xXbxX9xX33xXaxXa0xX3dxX9xXcxX95xXcxX13dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14dxX24xX19xX26xX32xXexcd83xX35xX86xX24xX9xX2fxX6bxX9xe2d4xX8bxX2fxXbxX35xX3dxX9xX4xX18xX33xX33xX24xX2fxX396xX9xXcxX12dxXbxX9xX3dxXaxX59xX9xX60xXaxX24xX18xX9xXaxe274xX2cxX9xXcxX86xX26xX9xXbxX62xX3dxXaxX9xXbxX54xX35xX9xf4afxX54xX35xX9xXaxX475xX2cxX9x136adxX17xX213xX9xX6xX24xXbaxX60xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX45xXbxX17cxX9xX32xX14dxX131xXbxX9xX60xX33dxX9xX3d1xX8bx12ec8xX2cxX9xX6axX35xX18xX9xXaxX18xX26xX9xXbxd3ddxX9xX2cxXaxXeaxX2cxX9xX3dxX59xX24xX9xX2cxXd8xX9xX60xXaxXb2xX9xX3dxX362xX3dxX6axX9xXbxX35xX45xX3dxX9xXaxX59xX3dxXaxX9xXcxX12dxXbxX9xX2cxX8bxX12dxX2cxX9xXbxX131xX3dxX9xX2cxX135xX3dxX6axX9xXcxX54xX3dxX6axX9xXa3xX95xX8bxX9xX2cxXd8xX9xXbxXaxXdcxX9xX6axX35xX45xXbxX9xX2cxXaxX45xXbxX9xXaxX59xX3dxX6axX9xXbxXbaxX35xXd0xX8bxX9xX3dxX6axX6bxX6cxX35xX9xX23xXbbxX3dxX6axX9xX5dxX35xXd0xX2cxX9xXbxX131xX3dxX9xX2cxX135xX3dxX6axX9xX5dxX59xX24xX9xX3dxXaxXc1xX3dxX6axX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX48xX17xX9xXaxX4cxX35xX9xXa3xX18xX3dxX6axX9xXaxX24xX54xXbxX9xXa3xX12dxX3dxX6axX13dxX9xX7fxX475xX9xX2cxXd8xX9xXbxXaxXdcxX9xXbxX131xX3dxX9xX2cxX135xX3dxX6axX9xX5dxX59xX24xX9xXaxXd0xX9xXbxXaxX4aaxX3dxX6axX9xX33xXaxX18xX3dxXaxX9xX2cxX50xX18xX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX48xX17xX396xX9xXbxf284xXbxX9xXaxXd0xX9xXbxXaxX4aaxX3dxX6axX9xX23xX86xX3dxXaxX9xXdxX86xX35xX9xXaxX18xX26xX9xXbxXaxX2e1xXcxX9xX2cxXaxX62xX9xXdxX59xX9xX3dxXaxX4aaxXbxX9xX3dxX6axX6bxX6cxX35xX9xXe0xX9xXbxXbaxX24xX3dxX6axX9xX48xX17xX32xX13dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14dxX24xX19xX26xX32xXex13b7exX59xX9xX2cxXd8xX9xXcxX12dxXbxX9xXa3xX35xX95xX8bxX9xX3dxX6axX8bxX26xX9xXaxX35xXdcxXcxX9xXaxX4cxX3dxX9xXdxX59xX9xXaxX35xXd0xX3dxX9xX5dxX319xX3dxX9xX2cxXaxX6bxX18xX9xX2cxXd8xX9xX2cxXaxX62xX3dxXaxX9xX3d1xX8bxX26xX95xX3dxX9xX3dxX6bxX3ddxX2cxX9xX3dxX59xX24xX9xX2cxX24xX35xX9xXa3xXa4xX26xX9xXdxX59xX9xXcxX12dxXbxX9xXcxX4aaxX35xX9xX3dxX6axX8bxX26xX9xXaxX35xXdcxXcxX9xXbxXax12c05xX2cxX9xX2fxX639xX13dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14dxX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxd0d8xX9xXbaxX35xX8dxX3dxX6axX9xXe0xX9x15172xX3dxXaxX9xXa3xc78axX9xX2cxXd8xX9xXa3xX45xX3dxX9xXaxX4cxX3dxX9xX1b4xX9xXbxXbaxX35xXd0xX8bxX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX48xX17xX9xXaxX4cxX35xX9xXa3xX6bxX352xX2cxX9xX60xX45xXbxX9xX3dxX4aaxX35xX9xd422xX35xX189xX35xX9xX5dxX59xX9xXcx111c0xX35xX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX48xX17xX9xX3dxXaxX6bxX9xX5dxX2e1xX26xX9xX2cxXd8xX9xXbxX3ddxX35xX9xX2cxXb2xX9xXbxXbaxX362xXcxX9xXaxXd0xX9xXbxXaxX4aaxX3dxX6axX9xXa3xX35xX95xX8bxX9xX60xXaxX35xXdcxX3dxX9xXa3xX35xXd0xX3dxX9xXbxbca8xX13dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14dxX24xX19xX26xX32xXexX485xXdcxX9xXcxX35xX3dxXaxX9xX2cxXaxXeaxX3dxX6axX9xX2cxXaxX24xX9xX60xXaxXb2xX9xX3dxX362xX3dxX6axX9xX23xX37dxX9xXbxX35xX3dxX9xXbxX40xX2cxX9xXbxX131xX3dxX9xX2cxX135xX3dxX6axX9xXdxX59xX9xX2cxXd8xX9xXbxXaxX2e1xXbxX396xX9xX2cxX86xX2cxX9xX3dxXaxX59xX9xX3dxX6axXaxX35xX8dxX3dxX9xX2cxXeaxX8bxX9xXax14080xX35xX9xX3dxX362xXcxX9xX1a3xX1a4xX2axX1afxX9xXa3xX665xX9xXbxXaxX6daxX9xX3dxX6axXaxX35xXd0xXcxX9xXbxX131xX3dxX9xX2cxX135xX3dxX6axX9xXbxX35fxX9xX48xX18xX9xX5dxX59xX24xX9xXaxXd0xX9xXbxXaxX4aaxX3dxX6axX9xX33xXaxX18xX3dxXaxX9xX2cxX5exX3dxX6axX9xX3dxXaxX6bxX9xX6axX35xX59xX3dxXaxX9xX3d1xX8bxX26xX95xX3dxX9xX60xX35xXdcxXcxX9xX2fxX24xX86xXbxX9xXaxXd0xX9xXbxXaxX4aaxX3dxX6axX9xXbxXbaxX8bxX26xX95xX3dxX9xXa3xX12dxX3dxX6axX9xX2cxX50xX18xX9xXcxX12dxXbxX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX458xX17xX17xX33xX9xX4xXaxX17xXbaxX24xX60xX17xX17xX9xX1a3xX1a4xX2axX241xX13dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdxX163xX35xXcxX6axX163xXdxX35xX6axXaxXbxX23xX24xX48xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX48dxXaxXc1xX3dxX6axX9xXbxX8dxX3dxX9xXbxX35xX3dxX9xXbxX40xX2cxX9xX2cxXd8xX9xXbxXaxXdcxX9xX23xX35xX45xX3dxX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX48xX17xX9xXaxX4cxX35xX9xXbxXaxX135xX3dxX6axX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxXaxX59xX3dxXaxX9xXcxX12dxXbxX9xXbxXaxXeaxX9xX5dxX5exX9xX60xXaxX62xX9xX3dxX6axX8bxX26xX9xXaxX35xXdcxXcxX13dxX9xX179xX3dxXaxX17cxX9xX660xXdxX18xXcxX26xX32xX9xXaxXbaxX17xX189xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX17cxX1cxX1cxX2cxX19xX3dxX13dxXbxX8bxX24xX35xXbxXbaxX17xX13dxX5dxX3dxX1cxX1a3xX1a4xX2axX1a6xX1cxX35xXcxX18xX6axX17xX163xX2axX163xX2axX1afxX2axX2axX1b2xX2axX1b4xX1a6xX1afxX1b6xX2axX1a6xX241xX13dxX1bcxX33xX6axX32xX9xXbxX18xXbaxX6axX17xXbxX31xX32xX1c9xX23xXdxX18xX3dxX60xX32xX9xXbaxX17xXdxX31xX32xX3dxX24xX24xX33xX17xX3dxX17xXbaxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX163xX189xX18xX3dxX2cxX26xX23xX24xX48xX163xX6axXbaxX24xX8bxX33xX31xX32xX35xXcxX6axX163xXdxX35xX6axXaxXbxX23xX24xX48xX32xXexX0xX35xXcxX6axX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX48xX163xX213xX35xX19xXbxXaxX17cxX2axX1a4xX1a4xX21cxX32xX9xX2fxXbaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17cxX1cxX1cxX35xX13dxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX13dxX5dxX3dxX1cxX3dxX17xX213xX2fxX1cxX2axX1a6xX241xX1a6xX1cxX1a6xX1a6xX19xX1b5xX2axX241xX1afxX1b5xX241xX1a4xXbxX1a6xX1a6xX1a4xX1a6xXdxX2axX13dxX1bcxX33xX6axX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xX6axXaxXbxX23xX24xX48xX163xX2cxX24xX3dxXbxX17xX3dxXbxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX35xX3dxX9xXbxX18xX2cxX9xX23xX35xX17xX3dxX9xX48xX17xX9xXaxX24xX35xX9xX2cxX8bxX18xX9xX23xX18xX3dxX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xX5dxX8bxX9xX60xXaxX35xX9xX2cxXaxX17xXbxX9xX3dxX6axX8bxX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX48xXbxX163xX18xXdxX35xX6axX3dxX17cxX9xX1bcxX8bxX2fxXbxX35xX189xX26x15dbcxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX163xX33xXdxX18xX2cxX17xXaxX24xXdxX19xX17xXbaxX31xX32xX2dexX3dxXaxX2e1xX33xX9xX2cxXaxX2e6xX9xXbxXaxX62xX2cxXaxX2edxX32xXexX48dxXaxXc1xX3dxX6axX9xXbxX8dxX3dxX9xXbxX35xX3dxX9xXbxX40xX2cxX9xX2cxXd8xX9xXbxXaxXdcxX9xX23xX35xX45xX3dxX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX48xX17xX9xXaxX4cxX35xX9xXbxXaxX135xX3dxX6axX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXbxXaxX59xX3dxXaxX9xXcxX12dxXbxX9xXbxXaxXeaxX9xX5dxX5exX9xX60xXaxX62xX9xX3dxX6axX8bxX26xX9xXaxX35xXdcxXcxX13dxX9xX179xX3dxXaxX17cxX9xX660xXdxX18xXcxX26xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14dxX24xX19xX26xX32xXexX32xX4xXaxX2e6xX3dxX6axX9xXbxX135xX35xX9xX3dxXaxd3d2xX3dxX9xXbxXaxX131xX26xX9xX60xXaxXb2xX9xX3dxX362xX3dxX6axX9xX3dxXaxXc1xX3dxX6axX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX48xX17xX9xXaxX4cxX35xX9xXa3xX6bxX352xX2cxX9xX2fxX6daxX9xX19x14954xX3dxX6axX9xXdxX59xXcxX9xX5dxX5exX9xX60xXaxX62xX13dxX9xX2xX24xX9xXa3xXd8xX396xX9xX2cxX86xX2cxX9xX3dxXaxX59xX9xX3dxX6axXaxX35xX8dxX3dxX9xX2cxXeaxX8bxX9xX5dxX95xX9xX18xX3dxX9xX3dxX35xX3dxXaxX9xXcxX54xX3dxX6axX9xX33xXaxXb2xX35xX9xXa3xXb2xXcxX9xX23xXb2xX24xX9xXbaxXbbxX3dxX6axX9xX2cxX86xX2cxX9xXaxXd0xX9xXbxXaxX4aaxX3dxX6axX9xXa3xX35xXd0xX3dxX9xXbxX6daxX9xXbxXbaxX8dxX3dxX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX48xX17xX9xXa3xX6bxX352xX2cxX9xXbxXaxX35xX45xXbxX9xX60xX45xX9xXa3xXdcxX9xX2cxXaxX4aaxX3dxX6axX9xXdxX54xX35xX9xX2cxX86xX2cxX9xX2cxX8bxX12dxX2cxX9xXbxX131xX3dxX9xX2cxX135xX3dxX6axX9xXa3xXd8xX32xX396xX9xX6axX35xX86xX24xX9xX2fxX6bxX9xX4xX18xXbaxX2fxXbxX17xX3dxX9x117d0xX18xX33xXdxX17xX9xXa3xX45xX3dxX9xXbxX35fxX9xX485xX54xX35xX9xXaxX475xX2cxX9xX694xX18xXbaxX213xX35xX2cxX60xX9xX2cxXb2xX3dxXaxX9xX23xX86xX24xX13dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14dxX24xX19xX26xX32xXexX5xXbaxX24xX3dxX6axX9xX60xXaxX35xX9xXa3xXd8xX396xX9xX2cxX86xX2cxX9xX3dxXaxX59xX9xX2fxXb2xX3dxX9xX48xX8bxX131xXbxX9xX48xX17xX9xXaxX4cxX35xX9xXa3xX665xX9xXdxX8dxX3dxX9xXbxX35xX45xX3dxX6axX9xXbxXbaxX131xX3dxX9xX18xX3dxX9xXbaxXbbxX3dxX6axX9xX3dxXaxXc1xX3dxX6axX9xX2cxXaxX35xX45xX2cxX9xX48xX17xX9xXaxX4cxX35xX9xXa3xX6cxX35xX9xXcxX3ddxX35xX9xXa3xX95xX8bxX9xXa3xX6bxX352xX2cxX9xXbxXbaxX18xX3dxX6axX9xX23xX37dxX9xX2cxX86xX2cxX9xX2cxX135xX3dxX6axX9xX3dxX6axXaxXd0xX9xXa3xXdcxX9xX3dxX6axX362xX3dxX9xX2cxXaxX40xX3dxX9xXcxX12dxXbxX9xX2cxX8bxX12dxX2cxX9xXbxX131xX3dxX9xX2cxX135xX3dxX6axX9xXbxX35fxX9xX48xX18xX396xX9xXa3xX740xX3dxX6axX9xXbxXaxX6cxX35xX9xXa3xX6bxX352xX2cxX9xX2cxX2e1xX33xX9xX3dxXaxX2e1xXbxX9xX33xXaxXa0xX3dxX9xXcxX95xXcxX9xXbxXaxX6bxX6cxX3dxX6axX9xX48xX8bxX26xX8dxX3dxX13dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX314xX24xX8bxXbaxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX8bxX4b6xX35xX9xXbxXbaxd972xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe