Khám, cấp thuốc miễn phí cho học sinh mồ côi ở Đức Thọ
(Baohatinh.vn) - 62 học sinh mồ côi trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) được khám, cấp thuốc miễn phí.
aaedxd248xf73dxb3c7xdee5x124a0xf360x10397xc196xX7xdbdax10817x11e92xb2d1xced7xd46fxX5x10f14xXaxb6f6xf09fxX1xb0d7xb73bx12f38xX3xX4xdb6exXbxX3xXexX1xc20ax105e2xX4xX3xX16xXdx11128x121a3xX3xXbxX1x109c3xX3xX4xX1xc2dcxX3xX1x11df0xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xdaaexX3xX4x10788xXdxX3x11b3bxX3xc006xecb7xX4xX3xXcxX1xX31xX0xcdefxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e01xX10xX6x126c7xXaxX12xb8d5xfcf0xX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xXex110b4xbc39xX26xX3xb7fbxd4a1xX6xX3xb2b8xfe02xX26xX3xX1xX1fxb79dxccf9xX26xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xX3x10ca0xX59xX7cxX3xXcxb029xX26xX1x12b47xX3xX77xbf88xe97cxX4xX3xbd11xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axb960xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxced6xX6xXbxXexXdxX2exX26xXaxX12xX0xXdxX16x12b13xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX26xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxd898xXdxX5cxXexX1x11607xX3xX5fxX2xf2a7xXbxfddfx13210xX3xX1xX10xXdxXd0xX1xXexXeexX3x13258xX2xc5a8xXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeexX4axX4axXdxXb4xX7bxX6xX2exX1xX6xXexXdxX26xX1xXb4x11e9cxX26xX4axX26xX10xXe9xX7xX4axX60xX101xX60xX5fxX4ax11c44xX101xX5cxX2xX101xX12cxX60xX12cxX101xX101xXexXffxX60xX5fxX101xXf2xX5xX101xXb4xcf06xXbxXd0xc76exX73xX9xX2xX5fxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xXaxX3xXe9xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX5fxX2xXf2xXaxX3xX1xX10xXdxXd0xX1xXexX9xXaxXffxX2xX101xXaxX3xX4axX12xXc4xX15xX4xX3xX7bxX15xX4xX3xX7xb4fdxX3xe2dax12814xX42xX13xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xX3xX9cxX1xX15xX16xX17xX3xX7xXdxX74xX1fxX3xcc8dxX16xX3xc0c7xX3xX7bxc683xX26xXd0xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX15xX4xX3xX10xX16xX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xXexX73xX74xX26xX3xX77xX78xX6xX3xX7bxX7cxX26xX3xX1xX1fxX81xX82xX26xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX2exX5cxX81xXaxX12xXc4xX1xX98x11ddbxX26xXd0xX3xXexX73xb880xX26xX1xX3xX5cxX2exX3xXc4xX1xXdxX3xX77xX2exX7cxX26xX3xX1adxX82xX26xX1xX3xX11fxXdxX82xX26xX3xX77xX6xX3xX9cxX1xX2exX6xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xX17xX3xe973xX1fxX1abxX3xX26xX1xX1c5xX26xX3xX15xXdxX3xX59xX3axX26xXd0xX3x125d4xX6xX3xX11fxX7cxX3x12ddaxXd0xX1c5xX26xX3xX1xX7cxX26xXd0xX3xXc4x10358xf7b8xX59xX3xX1xX1fxX81xX82xX26xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xX3xX8dxX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xX95xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX99xXbxX3xXexX1c8xX3xX4xX1xX43xX4xX3xXexX73xX2exX26xXd0xX3xX60xX3xX26xXd0xX7cxX81xX3xX8dxX60xX12cxX17xX3xX60x11455xX4axX5fxX95xXb4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX2exX5cxX81xXaxX12xX42xX1c5xX81xX3xX5xX7cxX3xX1xX2exf6bfxXexX3xX77x128a5xX26xXd0xX3xX9cxX1xX40xXdxX3xX77xX2cexX26xXd0xX3xX4xX1xXdx11217xX26xX3xX5cxX78xX4xX1xX3xXexX21axX26xX1xX3xX26xXd0xX1fxX81xX82xX26xX3xX1xf849xX3xX60xX101xX60xX101xX3xX4xe396xX6xX3xX77xX2exX7cxX26xX3xX11fxXdxX74xX26xX3xXexX1xX6xX26xX1xX3xX26xXdxX74xX26xX3xX1adxX82xX26xX1xX3xX11fxXdxX82xX26xX3xX77xX6xX3xX9cxX1xX2exX6xX3xX1xX1fxX81xX82xX26xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xXb4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxX2exX26xXaxX12xX0xXdxX16xXd0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX26xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX5cxXexX1xXeexX3xX5fxX2xXf2xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxXd0xX1xXexXeexX3xXffxX2xX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeexX4axX4axXdxXb4xX7bxX6xX2exX1xX6xXexXdxX26xX1xXb4xX11fxX26xX4axX26xX10xXe9xX7xX4axX60xX101xX60xX5fxX4axX12cxX101xX5cxX2xX101xX12cxed0dxX101xX2xX2xXexe859xX60xX2a7xX101xX5fxX5xX101xXb4xX13fxXbxXd0xX142xX73xX9xX2a7xX2a7xX101xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xXaxX3xXe9xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX5fxX2xXf2xXaxX3xX1xX10xXdxXd0xX1xXexX9xXaxXffxX2xX101xXaxX3xX4axX12xXc4xX15xX4xX3xX10xX16xX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xXexec68xX3xXexXdxb0e0xX1fxX3xX1xX31xX4xX3xX77xX2dfxX26xX3xXcxX59xd049xXcxX3xXexX73xX74xX26xX3xX77xX78xX6xX3xX7bxX7cxX26xX3xX1xX1fxX81xX82xX26xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xX3xX77xX98xX99xX4xX3xX9cxX1xX15xX16xX3xX11fxX7cxX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX2exX5cxX81xXaxX12xX5fxX60xX3xX10xX16xX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xXexX439xX3xXexXdxX43dxX1fxX3xX1xX31xX4xX3xX77xX2dfxX26xX3xXcxX59xX44axXcxX3xX11fxX7cxX3xX16xX2cexXexX3xX7xX20xX3xX3dxX26xXd0xX3xX7bxX7cxX3xX4xX1x101a0xX16xX3xX7x10c66xX4xX17xX3xX26xX1fxX3dxXdxX3xX5cxX98xce45xX26xXd0xX3xX4xX15xX4xX3xX10xX16xX3xX4xX4dexX3xX1xX2exX7cxX26xX3xX4x1040axX26xX1xX3xX9cxX1xX4dexX3xX9cxX1xX4daxX26xX3xX77xf311xX3xX77xX98xX99xX4xX3xX4xX15xX4xX3xX81xX3xX7bxX15xX4xX3xX7xX1abxX3xX1adxX82xX26xX1xX3xX11fxXdxX82xX26xX3xX77xX6xX3xX9cxX1xX2exX6xX3xX1xX1fxX81xX82xX26xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xX3xX9cxX1xX15xX16xX3xX7xX43xX4xX3xX9cxX1xX2exc30fxX3xXexX1c8xX26xXd0xX3xdb0bxX1fxX15xXexX17xX3xXexX73xX2exX26xXd0xX3xX77xX4dexX3xX4xX1xX2fcxX3xX81xX2dfxX1fxX3xX5xX7cxXeexX3xX9cxX1xX15xX16xX3xX16xdac0xXexXf5xX3xX9cxX1xX15xX16xX3xX11fxX7cxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX77xXdxb619xX1fxX3xXexX73xX78xX3xX4xX15xX4xX3xX7bxX82xX26xX1xX3xX11fxX58cxX3xXexX6xXdxX17xX3xX16xad3dxXdxX17xX3xX1xX31xX26xXd0xXf5xX3xX7xXdxX74xX1fxX3xX1c5xX16xX3xX1c8xX3xX7bxX1cbxX26xXd0xX3xX77xX43dxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX82xX26xX3xX26xX1xe62axX26xXd0xX3xX5cxX1axX1fxX3xX1xXdxX82xX1fxX3xX7bxX1axXexX3xXexX1xX98xbd3cxX26xXd0xX3xX11fxX58cxX3xX1xX82xX3xXexXdxX74xX1fxX3xX1xX2exX15xXf5xX3xX9cxXdxX43dxX16xX3xXexX73xX6xX3xXexX1c8xX26xXd0xX3xXexX1xX43dxX3xX7xX43xX4xX3xX9cxX1xbf04xX10xX17xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX82xX26xX3xX4xX15xX4xX3xX5cxX1axX1fxX3xX1xXdxX82xX1fxX3xX7bxX82xX26xX1xX3xX5x10b07xX3xX26xXd0xX1fxX81xX3xX1xXdxX43dxX16xX3xX9cxX1xX15xX4xXb4xXb4xXb4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xX6xXbxXexXdxX2exX26xXaxX12xX0xXdxX16xXd0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc4xX10xX26xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXe9xXdxX5cxXexX1xXeexX3xX5fxX2xXf2xXbxXf4xXf5xX3xX1xX10xXdxXd0xX1xXexXeexX3xXffxX2xX101xXbxXf4xXf5xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeexX4axX4axXdxXb4xX7bxX6xX2exX1xX6xXexXdxX26xX1xXb4xX11fxX26xX4axX26xX10xXe9xX7xX4axX60xX101xX60xX5fxX4axX12cxX101xX5cxX2xX101xX12cxX60xX12cxX60xX2a7xXexX5fxX5fxX2xX5xX101xe227xX6xX60xXb4xX13fxXbxXd0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xXaxX3xXe9xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX5fxX2xXf2xXaxX3xX1xX10xXdxXd0xX1xXexX9xXaxXffxX2xX101xXaxX3xX4axX12xX267xX6xX1fxX3xX9cxX1xXdxX3xX77xX98xX99xX4xX3xX9cxX1xX15xX16xX3xX11fxX7cxX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX82xX26xX3xX4xX15xX4xX3xX7bxX82xX26xX1xX3xXexX1xX3dxX26xXd0xX3xXexX1xX98xX5e1xX26xXd0xX17xX3xX4xX15xX4xX3xX10xX16xX3xX77xX98xX99xX4xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axXb4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX2exX5cxX81xXaxX12xX267xX6xX1fxX3xX9cxX1xXdxX3xXexX1xX4daxX16xX3xX9cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX15xX4xX3xX10xX16xX3xX4xX4dexX3xX11fxX1axX26xX3xX77xX58cxX3xX11fxX58cxX3xX4xX15xX4xX3xX7bxX82xX26xX1xX3xX26xX4dexXdxX3xXexX73xX74xX26xX3xX77xX58cxX1fxX3xX77xX98xX99xX4xX3xX4xX1axXbxX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX4xX15xX4xX3xX5xX2exX2caxXdxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX77xXdxX58cxX1fxX3xXexX73xX78xXb4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX2exX5cxX81xXaxX12xX25cxX1xX1c5xX26xX3xX5cxX78xXbxX3xX26xX7cxX81xX17xX3xX25cxXd0xX1c5xX26xX3xX1xX7cxX26xXd0xX3xXc4xX267xX268xX59xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xX3xX77xX50bxX3xXexX73xX6xX2exX3xX2fcxX26xXd0xX3xX1xX2cexX3xXexX2exX7cxX26xX3xX7bxX2cexX3xXexXdxX58cxX26xX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX8dxXf2xX3xXexX73xXdxX82xX1fxX3xX77xX3axX26xXd0xX95xXf5xX3xX245xX1fxX1abxX3xX26xX1xX1c5xX26xX3xX15xXdxX3xX59xX3axX26xXd0xX3xX256xX6xX3xX4xX5a5xX26xXd0xX3xX77xX50bxX3xXexX73xX6xX2exX3xX5fxX60xX3xX7xX1fxX1axXexX3xX552xX1fxX7cxX17xX3xX16xafc8xXdxX3xX7xX1fxX1axXexX3xXexX73xX78xX3xXd0xXdxX15xX3xX2xX101xX101xXb4xX101xX101xX101xX3xX77xX3axX26xXd0xXf5xX3xX4xX15xX3xX26xX1xX1c5xX26xX3xX6xX26xX1xX3xX25cxXd0xX1fxX81xX25xX26xX3xX245xX1fxX6xX26xXd0xX3xX42xX4daxX26xXd0xX3xX6c8xX3xX26xXd0xX98xX5e1xXdxX3xX4xX2exX26xX3xXf4xX6xX3xX552xX1fxX74xX3xX40xX3xXf4xX50bxX3xX1adxf4b9xXdxX3xX256xX6xX3xX25cxX1xX1c5xX26xX3xXexX73xX6xX2exX3xXexd0b8xX26xXd0xX3xX5fxX60xX3xXd0xX4dexXdxX3xX552xX1fxX7cxX3xX5xX7cxX3xXexX1x10507xX4xX3xXbxX1x11451xX16xX3xX7bxX1c8xX3xX5cxX98xX4e9xX26xXd0xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX15xX4xX3xX10xX16xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxXb4xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX11fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX73xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX73xX2exX26xXd0xX12xXcxXdxX26xX3xX5xXdxX74xX26xX3xX552xX1fxX6xX26xXeexX0xX4axX7xXexX73xX2exX26xXd0xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX6c8xXexX1xX1fxX16xX7bxX6c8xX6xX26xX5cxX6c8xX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX4xX1xX2exX3xXexX73xX54bxX3xX10xX16xX3xX256xX7cxX26xXd0xX3xXexX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xXaxX3xX1xX73xX10x12dccxX9xXaxX4axX5cxX2exX6xX26xX6c8xXexX1xX10xX4axX9cxX1xX6xX16xX6c8xX4xX6xXbxX6c8xXexX1xX1fxX2exX4xX6c8xX16xXdxX10xX26xX6c8xXbxX1xXdxX6c8xX4xX1xX2exX6c8xXexX73xX10xX6c8xX10xX16xX6c8xX5xX6xX26xXd0xX6c8xXexX73xX10xX6c8xX16xX2exX6c8xX4xX2exXdxX6c8xX1xX6xX6c8xXexXdxX26xX1xX4axX2xX2a7xX60xX2a7xX101xX5fxXb4xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xXd0xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX4axX16xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX60xX101xX4axX26xX10xXe9xX7xX4axX60xX101xX60xX2xX4axX2xX60xX2a7xX5cxXffxX2xX3b6xXf2xX101xX60xX12cxXexX3b6xX12cxX3b6xXf2xX12cxX5xX101xXb4xX13fxXbxXd0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX11fxX12xX0xX7xXexX73xX2exX26xXd0xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX4xX1xX2exX3xXexX73xX54bxX3xX10xX16xX3xX256xX7cxX26xXd0xX3xXexX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xXaxX3xX1xX73xX10xX9daxX9xXaxX4axX5cxX2exX6xX26xX6c8xXexX1xX10xX4axX9cxX1xX6xX16xX6c8xX4xX6xXbxX6c8xXexX1xX1fxX2exX4xX6c8xX16xXdxX10xX26xX6c8xXbxX1xXdxX6c8xX4xX1xX2exX6c8xXexX73xX10xX6c8xX10xX16xX6c8xX5xX6xX26xXd0xX6c8xXexX73xX10xX6c8xX16xX2exX6c8xX4xX2exXdxX6c8xX1xX6xX6c8xXexXdxX26xX1xX4axX2xX2a7xX60xX2a7xX101xX5fxXb4xX1xXexX16xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX4xX1xX2exX3xXexX73xX54bxX3xX10xX16xX3xX256xX7cxX26xXd0xX3xXexX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX73xX2exX26xXd0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX12cxX101xX3xXexX73xX54bxX3xX10xX16xX3xX40xX3xX256xX7cxX26xXd0xX3xXexX73xX54bxX3xX10xX16xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xX3xX77xX50bxX3xX77xX98xX99xX4xX3xX4xX15xX4xX3xX81xX17xX3xX7bxX15xX4xX3xX7xX1abxX3xXexX1xX1fxX2cexX4xX3xXc4xX256xX1adxX3xXcxX1xfff5xX81xX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xXexX73xX54bxX3xXcxX44axX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xX3xXexX73xX90fxX4xX3xXexXdxX2dfxXbxX3xX9cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX11fxX7cxX3xXexX73xX6xX2exX3xXexX8fbxX26xXd0xX3xX552xX1fxX7cxXb4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX11fxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX214xX26xX3xX60xX5fxX101xX3xXexX73xXdxX82xX1fxX3xX77xX3axX26xXd0xX3xXexXdxX58cxX26xX3xX552xX1fxX7cxX17xX3xX1xX31xX4xX3xX7bxX1c8xX26xXd0xX3xX77xX2dfxX26xX3xX11fxe3c4xXdxX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX9cxX1xX1fxX81xX2dfxXexX3xXex12053xXexX17xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX40xX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xXaxX3xX1xX73xX10xX9daxX9xXaxX4axX26xX1xXdxXbxX6c8xX4xX6xX1fxX6c8xX81xX10xX1fxX6c8xXexX1xX1fxX2exX26xXd0xX4axX1xX2exX26xX6c8xX60xX5fxX101xX6c8xXexX73xXdxX10xX1fxX6c8xX5cxX2exX26xXd0xX6c8xXexXdxX10xX26xX6c8xX552xX1fxX6xX6c8xX1xX2exX4xX6c8xX7bxX2exX26xXd0xX6c8xX5cxX10xX26xX6c8xX11fxX2exXdxX6c8xX1xX2exX4xX6c8xX7xXdxX26xX1xX6c8xX9cxX1xX1fxX81xX10xXexX6c8xXexX6xXexX6c8xX16xX2exX6c8xX4xX2exXdxX6c8xX2exX6c8xX1xX6xX6c8xXexXdxX26xX1xX4axX2xX12cxX3b1xXf2xX12cxX12cxXb4xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xXd0xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX4axX16xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX60xX101xX4axX26xX10xXe9xX7xX4axX2xX2a7xXffxX2a7xX4axX2xX101xX12cxX5cxX60xX2xX12cxX101xX3b6xX101xX2a7xXexX2xX2a7xX101xX3b6xX12cxX5xX101xXb4xX13fxXbxXd0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX11fxX12xX0xX7xXexX73xX2exX26xXd0xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX214xX26xX3xX60xX5fxX101xX3xXexX73xXdxX82xX1fxX3xX77xX3axX26xXd0xX3xXexXdxX58cxX26xX3xX552xX1fxX7cxX17xX3xX1xX31xX4xX3xX7bxX1c8xX26xXd0xX3xX77xX2dfxX26xX3xX11fxXc89xXdxX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX9cxX1xX1fxX81xX2dfxXexX3xXexXc9dxXexX17xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX40xX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xXaxX3xX1xX73xX10xX9daxX9xXaxX4axX26xX1xXdxXbxX6c8xX4xX6xX1fxX6c8xX81xX10xX1fxX6c8xXexX1xX1fxX2exX26xXd0xX4axX1xX2exX26xX6c8xX60xX5fxX101xX6c8xXexX73xXdxX10xX1fxX6c8xX5cxX2exX26xXd0xX6c8xXexXdxX10xX26xX6c8xX552xX1fxX6xX6c8xX1xX2exX4xX6c8xX7bxX2exX26xXd0xX6c8xX5cxX10xX26xX6c8xX11fxX2exXdxX6c8xX1xX2exX4xX6c8xX7xXdxX26xX1xX6c8xX9cxX1xX1fxX81xX10xXexX6c8xXexX6xXexX6c8xX16xX2exX6c8xX4xX2exXdxX6c8xX2exX6c8xX1xX6xX6c8xXexXdxX26xX1xX4axX2xX12cxX3b1xXf2xX12cxX12cxXb4xX1xXexX16xXaxX12xX59xX214xX26xX3xX60xX5fxX101xX3xXexX73xXdxX82xX1fxX3xX77xX3axX26xXd0xX3xXexXdxX58cxX26xX3xX552xX1fxX7cxX17xX3xX1xX31xX4xX3xX7bxX1c8xX26xXd0xX3xX77xX2dfxX26xX3xX11fxXc89xXdxX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX9cxX1xX1fxX81xX2dfxXexX3xXexXc9dxXexX17xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX40xX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX73xX2exX26xXd0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX267xX15xX26xXd0xX3xX26xX6xX81xX3xX8dxX2xX101xX4axX2xX60xX95xX17xX3xXexX2caxXdxX3xXexX1xX78xX3xXexX73xX1axX26xX3xX59xX98xX214xX26xXd0xX3xX13xX1xX74xX17xX3xX59xX2cexXdxX3xX1adxX4fdxX2exX3xXexX73xX99xX3xX26xXd0xX98xX5e1xXdxX3xX9cxX1xX1fxX81xX2dfxXexX3xXexXc9dxXexX3xX11fxX7cxX3xXcxX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX8dxX25cxX13xXcx109baxXcxf54bxXc4xX95xX3xX1aexXdxX82xXexX3xX25cxX6xX16xX3xX4xX8eaxX26xXd0xX3xX26xX1xX7cxX3xXexX7cxXdxX3xXexX73xX99xX3xX5xX7cxX3xX59xX2cexXdxX3xXcxX1xX15xX26xX1xX3xXexXdxX26xX3xX5xX7cxX26xX1xX3xX59xX7cxX26xX3xX245xX1fxX20xX4xX3xXexX2caxXdxX3xX59xX7cxX3xX25cxX2cexXdxX3xXexX1c8xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX5xX25xX3xXexX73xX6xX2exX3xXexX8fbxX26xXd0xX3xXf4xX10xX3xX77xX2caxXbxX17xX3xX1xX31xX4xX3xX7bxX1c8xX26xXd0xX3xX4xX1xX2exX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX9cxX1xX1fxX81xX2dfxXexX3xXexXc9dxXexX17xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX17xX3xX9cxX1xX4dexX3xX9cxX1xX4daxX26xX3xXex13285xX26xX1xX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xXb4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX11fxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX26xXd0xX73xX2exX1fxXbxX3xX4xX1xX573xXbxX3xX4xX15xX26xX1xX3xX98xXc89xX4xX3xX16xX214xX3xX4xX1xX2exX3xXexX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xXaxX3xX1xX73xX10xX9daxX9xXaxX4axX26xX1xXdxXbxX6c8xX4xX6xX1fxX6c8xX81xX10xX1fxX6c8xXexX1xX1fxX2exX26xXd0xX4axX11fxXdxX26xXd0xX73xX2exX1fxXbxX6c8xX4xX1xX6xXbxX6c8xX4xX6xX26xX1xX6c8xX1fxX2exX4xX6c8xX16xX2exX6c8xX4xX1xX2exX6c8xXexX73xX10xX6c8xX16xX2exX6c8xX4xX2exXdxX6c8xX1xX6xX6c8xXexXdxX26xX1xX4axX2xX12cxX101xX101xXffxX60xXb4xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xXd0xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX4axX16xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX60xX101xX4axX26xX10xXe9xX7xX4axX2xX2a7xX3b1xX2a7xX4axX2xX3b1xX12cxX5cxXffxX2xX101xX101xX2a7xX2xX2xXexX5fxX2xXf2xXffxX3b1xX5xX101xXb4xX13fxXbxXd0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX11fxX12xX0xX7xXexX73xX2exX26xXd0xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1aexXdxX26xXd0xX73xX2exX1fxXbxX3xX4xX1xX573xXbxX3xX4xX15xX26xX1xX3xX98xXc89xX4xX3xX16xX214xX3xX4xX1xX2exX3xXexX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xXaxX3xX1xX73xX10xX9daxX9xXaxX4axX26xX1xXdxXbxX6c8xX4xX6xX1fxX6c8xX81xX10xX1fxX6c8xXexX1xX1fxX2exX26xXd0xX4axX11fxXdxX26xXd0xX73xX2exX1fxXbxX6c8xX4xX1xX6xXbxX6c8xX4xX6xX26xX1xX6c8xX1fxX2exX4xX6c8xX16xX2exX6c8xX4xX1xX2exX6c8xXexX73xX10xX6c8xX16xX2exX6c8xX4xX2exXdxX6c8xX1xX6xX6c8xXexXdxX26xX1xX4axX2xX12cxX101xX101xXffxX60xXb4xX1xXexX16xXaxX12xX1aexXdxX26xXd0xX73xX2exX1fxXbxX3xX4xX1xX573xXbxX3xX4xX15xX26xX1xX3xX98xXc89xX4xX3xX16xX214xX3xX4xX1xX2exX3xXexX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX73xX2exX26xXd0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX439xX3xX26xX4daxX16xX3xX60xX101xX2xXffxX3xX77xX2dfxX26xX3xX26xX6xX81xX17xX3xX4xX1xX98xX214xX26xXd0xX3xXexX73xX21axX26xX1xX3xe039xXc4xX1xX573xXbxX3xX4xX15xX26xX1xX3xX98xXc89xX4xX3xX16xX214x12c93xX3xX11fxXc89xXdxX3xX7xX90fxX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX99xXbxX3xXd0xXdxX5cdxX6xX3xX245xX1fxX1abxX3xXcxX1xXdxX82xX26xX3xXcxX1c5xX16xX3xX8dxXcxXc9dxXbxX3xX77xX2exX7cxX26xX3xX1aexXdxX26xXd0xX73xX2exX1fxXbxX95xX3xX11fxX7cxX3xX59xX2cexXdxX3xX1adxX4fdxX2exX3xXexX73xX99xX3xX25cxXd0xX98xX5e1xXdxX3xX9cxX1xX1fxX81xX2dfxXexX3xXexXc9dxXexX3xXf55xX3xXcxX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX8dxX25cxX13xXcxX3xXf55xXcxXf57xXc4xX95xX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xX3xX77xX50bxX3xX16xX40xX3xX4xX15xX26xX1xX3xX4xfef2xX6xX3xXexX98xX214xX26xXd0xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX1xX2exX3xX12cxX60xX3xX10xX16xX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xXexX73xX74xX26xX3xXexX2exX7cxX26xX3xXexXff0xX26xX1xXb4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX11fxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX74xX16xX3xX3b6xX3xXexX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xX3xX77xX98xX99xX4xX3xX1aexXdxX26xbbd6xX73xX2exX1fxXbxX3xXexX7cxXdxX3xXexX73xX99xX3xX26xX1fxX3dxXdxX3xX5cxX98xX4e9xX26xXd0xX17xX3xX1xX31xX4xX3xXexXc9dxXbxXaxX3xX1xX73xX10xX9daxX9xXaxX4axX26xX1xXdxXbxX6c8xX4xX6xX1fxX6c8xX81xX10xX1fxX6c8xXexX1xX1fxX2exX26xXd0xX4axXexX1xX10xX16xX6c8xX3b6xX6c8xXexX73xX10xX6c8xX16xX2exX6c8xX4xX2exXdxX6c8xX1xX6xX6c8xXexXdxX26xX1xX6c8xX5cxX1fxX2exX4xX6c8xX11fxXdxX26xXd0xX73xX2exX1fxXbxX6c8xXexX6xXdxX6c8xXexX73xX2exX6c8xX26xX1fxX2exXdxX6c8xX5cxX1fxX2exX26xXd0xX6c8xX1xX2exX4xX6c8xXexX6xXbxX4axX2xX3b6xX2a7xX3b6xX3b1xXf2xXb4xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xXd0xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX4axX16xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX60xX101xX4axX26xX10xXe9xX7xX4axX2xX2a7xX3b1xX12cxX4axX2xX3b1xX12cxX5cxXf2xX101xX2a7xX3b1xX60xX60xX101xXexXf2xX2xX2xXf2xX2a7xX5xX101xXb4xX13fxXbxXd0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axXbxX3xXexX1xX1fxX20xX4xX3xX16xXdxX25xX26xX3xXbxX1xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX40xX3xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX31xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX11fxX12xX0xX7xXexX73xX2exX26xXd0xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX74xX16xX3xX3b6xX3xXexX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xX3xX77xX98xX99xX4xX3xX1aexXdxX26xX1339xX73xX2exX1fxXbxX3xXexX7cxXdxX3xXexX73xX99xX3xX26xX1fxX3dxXdxX3xX5cxX98xX4e9xX26xXd0xX17xX3xX1xX31xX4xX3xXexXc9dxXbxXaxX3xX1xX73xX10xX9daxX9xXaxX4axX26xX1xXdxXbxX6c8xX4xX6xX1fxX6c8xX81xX10xX1fxX6c8xXexX1xX1fxX2exX26xXd0xX4axXexX1xX10xX16xX6c8xX3b6xX6c8xXexX73xX10xX6c8xX16xX2exX6c8xX4xX2exXdxX6c8xX1xX6xX6c8xXexXdxX26xX1xX6c8xX5cxX1fxX2exX4xX6c8xX11fxXdxX26xXd0xX73xX2exX1fxXbxX6c8xXexX6xXdxX6c8xXexX73xX2exX6c8xX26xX1fxX2exXdxX6c8xX5cxX1fxX2exX26xXd0xX6c8xX1xX2exX4xX6c8xXexX6xXbxX4axX2xX3b6xX2a7xX3b6xX3b1xXf2xXb4xX1xXexX16xXaxX12xXcxX1xX74xX16xX3xX3b6xX3xXexX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xX3xX77xX98xX99xX4xX3xX1aexXdxX26xX1339xX73xX2exX1fxXbxX3xXexX7cxXdxX3xXexX73xX99xX3xX26xX1fxX3dxXdxX3xX5cxX98xX4e9xX26xXd0xX17xX3xX1xX31xX4xX3xXexXc9dxXbxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX73xX2exX26xXd0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX267xX15xX26xXd0xX3xX60xX3b6xX4axX2a7xX17xX3xX59xX2cexXdxX3xX1adxX4fdxX2exX3xXexX73xX99xX3xX26xXd0xX98xX5e1xXdxX3xX9cxX1xX1fxX81xX2dfxXexX3xXexXc9dxXexX3xX11fxX7cxX3xXexX73xX54bxX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX8dxX25cxX13xX59xXf55xXcxXf57xXc4xX95xX3xXexXff0xX26xX1xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX99xXbxX3xX4xX15xX4xX3xX77xX214xX26xX3xX11fxX78xX3xX5xXdxX74xX26xX3xX552xX1fxX6xX26xX3xXexX1c8xX3xX4xX1xX43xX4xX3xXexXdxX25xX26xX3xX4xX15xX4xX3xX10xX16xX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX26xX1xX3xX16xX3axX3xX4xX3dxXdxX3xX59xX7cxX3xXcxX92xX26xX1xX3xX5xX74xX26xX3xX77xX98xX5e1xX26xXd0xX3xX26xX1xXc9dxXbxX3xX1xX31xX4xX3xXexX2caxXdxX3xXcxX73xX1fxX26xXd0xX3xXexX1c5xX16xX3xXcxX439xX3xXexX1xXdxX82xX26xX3xX11fxX7cxX3xX59xX98xXc89xX26xXd0xX3xX26xXd0xX1xXdxX82xXbxX3xX44axX1xXc9dxXexX3xXcxX2axX4xX1xX3xX8dxX1adxX573xX4xX3xX25cxXdxX26xX1xX95xXb4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX11fxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX1fxX5xX12xX0xX5cxXdxX11fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX73xXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX11fxX12xX0xX4axX5cxXdxX11fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde67xX1fxXexX1xX2exX73xXaxX12xX42xX43xX4xX3xXcxX1xX573xX26xXd0xX0xX4axXbxX12
Đức Thắng