T-5000 - súng bắn tỉa siêu chính xác của đặc nhiệm Nga
T-5000- súng bắn tỉa siêu chính xác sắp được Nga sản xuất đại trà có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 1,6km.
5b3dx6ec9xb316xb10bx8898xaf3ex828bx5d28xcb81xX7x628ax6855x7ba1xc343xd06ax6d55xX5x6e8bxXax8ec7xXcxe1a9xb7b2x8f39xX16xX16xX3xX14xX3xX7xb48dxaa01xd9c0xX3x6892x8c97xX1exX3xXex62c9xX6xX3xX7xXdx6f1bxc2fbxX3xX4xX1x9fafxX1exX1xX3x7de1x8f2axX4xX3xX4xb244xX6xX3xa798xb2e4xX4xX3xX1exX1xXdxd568x9b2axX3x70acxX1fxX6xX0xa5cbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd81cxX10xX6xab6axXaxX12xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX14xX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX7xXdxX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX1exX1xX3xX34xX35xX4xX3xX7xX22xXbxX3xX3cx8f01x5e78xX4xX3xX46xX1fxX6xX3xX7xc5b2xX1exX3xX34xX2cxaf95xXexX3xX3cxc411xXdxX3xXexcfa1xac41xX3xX4x86a5xX3xXexX1xc36cxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX5cxXdxX43xXexX3xX44xdea4xX4xX3xXexXdxX2bxX2cxX3x9420xX3x7e48xX1xd34axX91xX1exX1fxX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX2bxX1exX3xX3cx871dxX1exX3xX2xceaaxc041xXbdxX44xbe21xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc417xXbfxX5cxd730xXaxX12xXcxX1xX10xXbfxX3xX0xXdxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXax9d30xXbfxX1exXexX14xX7xXdxd270xX10xb73fxX3xX2xa019xXbxX34x6670xXaxX12xdeacxXe6xXcxX59xX0xX4axXdxX12xXd2xX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX3cxX88xX89xX4xX3xXexX1xXdxXcexXexX3xXbdxXcexX3xX4xX1xXbfxX3xX4xX35xX4xX3xX21xXdxX1exX1xX3xX7x994dxX3xX3cxX3dxX4xX3xX1exX1xXdxX43xX44xX3xX46xX1fxX6xX3xX1exX1x7369xX44xX3xXexX1xX6xXe9xX3xXexX1xXcexX3xX4xX1xXbfxX3xX4xX35xX4xX3xX5xXbfxX9axXdxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX1xX9fxX1exX1fxX3xX3cxe258xX2cxX3xX4xX39xX6xX3xX4xX1x90f6xX2cxX3x67d2xX2cxXd2xX3xX3cxX3dxX4xX3xX21xXdxX43xXexX3xX5xX9fxX3x826cxXbfxX3xb641xX9fxX3xb526xX1xX178xX1exX3xc617xX6xX1exX3xX3cxX6xX1exX1fxX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX1xd027xX3xX7x5d24xX3xX5cxXb3xX1exX1fxX3xX9ex918exX1exX1fxX3xX9exbbe1xXdxXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbfxX1exXexX10xX1exXexXdxX44xX1fxXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX14xX6xX5xXdxX1fxX1exX104xX3xX4xX10xX1exXexX10xX9exX10axX3xX44xX6xX9exX1fxXdxX1exX14xX5xX10xXfbxXexX104xX3xX6xX2cxXexXbfxX10axX3xX44xX6xX9exX1fxXdxX1exX14xX9exXdxX1fxX1xXexX104xX3xX6xX2cxXexXbfxX10axXaxX12xX0xXexX21xXbfxX5cxXe9xX12xX0xXexX9exX12xX0xXexX5cxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7x9d93xXdxXbxX10xX21xXbfxX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax95d8xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX7xXdxX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX1exX1xX3xX34xX35xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xXd6xX3xd708xX1exX1xX3xX10dxab33x8aacxXaxX3xX1xX9exX10xXfbxX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX4axX4axXdxX44xX6xX1fxX10xX7xXd6xX197xXbfxX197xXd6xX197xX1exX4axX23cxXd3xX16xX16xX4axX2cxXbxX5xXbfxX6xX5cxX10xX5cxX4axX2xX1exX2cxc980xX2xX7xX5cxX107xX10xX1fxXbfxX4xX9exX21x917exXfbxX1fxX44xX2cxX44xX102xX23cxX4ax7275xX16xX2xX2b0xb698xX16xX107xX2bdxX16x78a3xX4axX7xX2cxX1exX1fxX2bdxX21xX6xX1exX2bdxXexXdxX6xX2bdxX44xX7xXbxX4xXd6xd51cxXbxX1fxXaxX12xX0xXdxX44xX1fxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX4axX4axXdxXd6xX21xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX1exX1xXd6xX197xX1exX4axX1exX10xX23cxX7xX4axX2xX2b0xX2xX16xX4axX2xX16xX2b9xX5cxX2xX16xX15xXexXd3xX15xX2b9xXd3xX5xX16xXd6xX2d6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX3xX15xX16xX16xX16xX3xX7xX2cxX1exX1fxX3xX21xX6xX1exX3xXexXdxX6xX3xX7xXdxX10xX2cxX3xX4xX1xXdxX1exX1xX3xX34xX6xX4xX3xX4xX2cxX6xX3xX5cxX6xX4xX3xX1exX1xXdxX10xX44xX3xX1exX1fxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX44xX7xX14xXbxX1xXbfxXexXbfxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX9exX12xX0xXexX9exX12xX0xXexX5cxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX14xX6xX5xXdxX1fxX1exX104xX3xX4xX10xX1exXexX10xX9exX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa6bcxX6xXbxXexXdxXbfxX1exXaxX12xX24cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX7xXdxX2bxX2cxX3xX4xX1xX30xX1exX1xX3xX34xX35xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xXd6xX3xX270xX1exX1xX3xX10dxX275xX276xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX9exX12xX0xX4axXexX21xXbfxX5cxXe9xX12xX0xX4axXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX1fxXdx9127xXdxX3xXexX1xXdxX43xX2cxX3xX5xX178xX1exX3xX3cxX178xX2cxX3xXexXdxX2bxX1exX3xX197xX9fxXbfxX3xX1exa218xX44xX3xX2b9xX16xX2xX2xX3xX197xX9fxX3xX4xXa2xX3xXexX1xXa6xX3xX7xX1b1xX3xX5cxXb3xX1exX1fxX3xX5xXbfxX9axXdxX3xX3cxX9axX1exX3xX4xX1xX2cxd681xX1exX3xX2b0xXd6xXd3xX2b9xX44xX44xX34x84a6xXd2xXd3xX44xX44xX3xX4xX39xX6xX3xX46xX276xXcx880axXd6xX3xX24cxX1dxX1exX1fxX3xX4xXa2xX3xXbdxX1xX91xX3xX1exX431xX1exX1fxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX5cxXdxX43xXexX3xX44xXb3xX4xX3xXexXdxX2bxX2cxX3xXbbxX3xXbdxX1xXbfxX91xX1exX1fxX3xX4xX35xX4xX1xX3xX2xXd2xXd3xXbdxX44xXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX46xX431xX44xX3xX2b9xX16xX2xX2b9xXd2xX3xX4xX35xX4xX3xX21xXdxX1exX1xX3xX7xX13axX3xX46xX1fxX6xX3xX3cxX1bexX3xX1fxXdxX9fxX1exX1xX3xX4xX1xXdxXcexX1exX3xXexX1xX22xX1exX1fxX3xX197xX6xX1exX1fxX3xX5cxX1b9xXdxX3xXexX9exXbfxX1exX1fxX3xX4xX2cxX1b9xX4xX3xXexX1xXdxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX2a5xX2cx5b9axX4xX3xXexXcexX3xX5cxX9fxX1exX1xX3xX5xc7edxX4xX3xX5xX88xX89xX1exX1fxX3xX3cxX3dxX4xX3xX1exX1xXdxX43xX44xX3xX4xX35xX4xX3xX1exX88xX416xX4xX3xXexX9exX2bxX1exX3xXexX1xXcexX3xX1fxXdxX416xXdxX3xX1exX1xa63bxX3xXbdxX1xX457xX2cxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX1exX9fxXe9xXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX0xX21xX12xcab8xX88xX89xXexX3xXexX9exX1b9xXdxX3xX7xXbfxX3xX197xX416xXdxX3xbb3bxX1exX1fxX88xX547xXdxX3xXexXdxc243xX1exX3xX1exX1xXdxX43xX44x78d7xX3xc5bfxX9exX6xX1fxX2cxX1exXbfxX197xX0xX4axX21xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX24cxXbfxX3xX197xX416xXdxX3xX1exX1x69b6xX1exX1fxX3xX58fxX1exX1fxX88xX547xXdxX3xXexXdxX598xX1exX3xX1exX1xXdxX43xX44xX5a0xX3xX3cxX1bexX3xX3cxXdxX3xX197xX9fxXbfxX3xX1xX2cxXe9xX598xX1exX3xXexX1xXbfxX9axXdxX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3x65afxX4xdf55xX1exX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX1fxX1aexXdxX3xX5xX9fxX3xXcxXbfxX4xX1xX1exXbfxX7xXexX14xX3xXexX9exXbfxX1exX1fxX3xXexXdxXcexX1exX1fxX3xX46xX1fxX6xX3xX4xXa2xX3xX1exX1fxX1xX13axX6xX3xX5xX9fxX3xX4xX1xX30xX1exX1xX3xX34xX35xX4xde41xX3xX4xXa2xX3xX1exX1xXdxX598xX2cxX3xXexX30xX1exX1xX3xX1exX431xX1exX1fxX3xX197xX88xX89xXexX3xXexX9exX1b9xXdxXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xXcxX178xX44xX3xX21xX22xX1exX3xX4xX39xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX5xX2bxX1exX3xX3cxXcexX1exX3xX1x8036xX1exX3xX2b9xXbdxX44xX3xX4x8070xX1exX1fxX3xX3cxX1b9xX3xX1fxXdxe1faxXexX3xXexX1xX96xXbxXd2xX3xX4xX690xX3xX4xX1xXcexX3xXbdxa011xXbfxX3xX4xX602xX3xX58fxX2bxX44xX3xX35xXdxX5a0xXd2xX3xX1xX43xX3xXexX1xX50fxX1exX1fxX3xX1exX1fxX22xX44xX3xX21xX22xX1exX3xX197xX9fxX3xX1exX602xX1exX1fxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX7xX690xX1exX3xXbxX1xX39xX3xX3cxX3dxX4xX3xX21xXdxX43xXexX3xX1fxXdxX1dxXbxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX4xXa2xX3xXexX1xXa6xX3xX3cxX9axXexX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX3cxX1b9xX3xX4xX1xX30xX1exX1xX3xX34xX35xX4xX3xX4xX51bxX4xX3xX4xX6xXbfxXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX3a5xa7a2xX1exX1fxX3xX1exX1xX88xX3xX1exX1xXdxX598xX2cxX3xX5xXbfxX9axXdxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xXexX9exX88xX416xX4xX3xX3cxXa2xXd2xX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX1exX1xXa2xX44xX3xXexX1xXdxXcexXexX3xXbdxXcexX3xX197xX73bxX3xXbdxX1xX30xX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX9exXdxXa6xX1exX3xX5cxX51bxX6xX3xXexX9exX2bxX1exX3xX197xXdxX43xX4xX3xX4xX91xXdxX3xXexXdxXcexX1exX3xX44xX1b9xXexX3xXbdxX1xX457xX2cxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xXexX9exX88xX547xX1exX1fxX3xX3cxXa6xX3xX4xXa2xX3xXexX1xXa6xX3xX5xX22xXbxX3xXexX1xX2bxX44xX3xX44xX1b9xXexX3xX50fxX1exX1fxX3xX1exX1fxX22xX44xXd6xX3x7e6cxX3xXexX88xXbbxX1exX1fxX3xX1exX9fxXe9xX3xXex9519xX1exX1fxX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX4xX35xX4xX3xXbdx6ee5xX3xX7xX88xX3xX19fxXdxX2bxX1exX3x6064xaee7xX3xX35xXbxX3xX5cxXb3xX1exX1fxX3xX197xX416xXdxX3xX1exX1xXdxX598xX2cxX3xX5xXbfxX9axXdxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xXexX9exX88xX547xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xX3cxX178xX2cxX3xXexX7ebxX3xX1exX1xX5ccxX1exX1fxX3xX1exX431xX44xX3xX2b9xX16xX3xX4xX39xX6xX3xXexX1xXcexX3xXbdx64aexX3xXexX9exX88xX416xX4xXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xXe6xX6xX1exX3xX3cxX178xX2cxXd2xX3xX1xX1aexX3xX4xX1xX26xX3xX3cxX690xX1exX3xX1fxXdxX91xX1exX3xX44xX2cxX50fxX1exX3xXexX431xX1exX1fxX3xX4xX88xX547xX1exX1fxX3xX3cxX1b9xX3xX4xX1xX30xX1exX1xX3xX34xX35xX4xX3xX4xX1xXbfxX3xX4xX35xX4xX3xX5xXbfxX9axXdxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xXexX9exX88xX547xX1exX1fxX3xX3cxX1bexX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX7xX91xX1exX3xX34xX2cxX96xXexX3xX3cxX9axXdxX3xXexX9exX9fxX3xX1exX1xX88xX3xe090xXbfxX7xXdxX1exX3xX197xX9fxX3xXcxXbfxXbdxX6xX9exX10xX197xX14xX3xXexX7ebxX1exX1fxX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX4xX35xX4xX3xX5xX30xX1exX1xX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX19fxXdxX2bxX1exX3xX803xX804xX3xX7xX1b1xX3xX5cxXb3xX1exX1fxX3xXexX9exXbfxX1exX1fxX3xX3a5xX1xXdxXcexX1exX3xXexX9exX6xX1exX1xX3xXcxX1xXcexX3xX1fxXdxX416xXdxX3xXexX1x8ddexX3xX2b9xXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xXcxX9exXbfxX1exX1fxX3xX3cxXa2xXd2xX3xX3cxX35xX1exX1fxX3xX4xX1xX1dxX3xcd5exXd2xX3xXexX6xXe9xX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX1xX2cxXe9xX598xX1exX3xXexX1xXbfxX9axXdxX3xX57exX6xX7xXdxX5xXe9xX3x830axX6xXdxXexX7xX10xX197xX3xX7xX1b1xX3xX5cxXb3xX1exX1fxX3xXbdxX1xX457xX2cxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xXexX9exX88xX547xX1exX1fxX3xX8d3xXbfxX7xXdxX1exX3xX4xX91xXdxX3xXexXdxXcexX1exX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX5cxXdxX43xXexX3xXexX416xXdxX3xX1xX690xX1exX3xX2b9xX16xX16xX3xX21xXdxX1exX1xX3xX5xX30xX1exX1xX3xX197xX9fxX3xX7xX13axX3xX2a5xX2cxX6xX1exX3xbfdaxX92dxX4xX3xXexX9axXdxX3xX24cxXexX6xX5xXdxX1exX1fxX9exX6xX5cxX3xX4xX1xX26xX3xXexX9exXbfxX1exX1fxX3xX197xX602xX1exX1fxX3xX107xX3xXexX1xX35xX1exX1fxXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbfxX1exXexX10xX1exXexXdxX44xX1fxXaxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX14xX6xX5xXdxX1fxX1exX104xX3xX4xX10xX1exXexX10xX9exX10axX3xX44xX6xX9exX1fxXdxX1exX14xX5xX10xXfbxXexX104xX3xX6xX2cxXexXbfxX10axX3xX44xX6xX9exX1fxXdxX1exX14xX9exXdxX1fxX1xXexX104xX3xX6xX2cxXexXbfxX10axXaxX12xX0xXexX21xXbfxX5cxXe9xX12xX0xXexX9exX12xX0xXexX5cxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX23cxXdxXbxX10xX21xXbfxX34xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb2bfxX1xX457xX2cxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xXexX9exX88xX547xX1exX1fxX3xX8d3xXbfxX7xXdxX1exXd6xX3xX270xX1exX1xX104xX3xX10dxX275xX276xXaxX3xX1xX9exX10xXfbxX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX4axX4axXdxX44xX6xX1fxX10xX7xXd6xX197xXbfxX197xXd6xX197xX1exX4axX23cxXd3xX16xX16xX4axX2cxXbxX5xXbfxX6xX5cxX10xX5cxX4axX2xX1exX2cxX2a5xX2xX7xX5cxX107xX10xX1fxXbfxX4xX9exX21xX2b0xXfbxX1fxX44xX2cxX44xX102xX23cxX4axX2b9xX16xX2xX2b0xX2bdxX16xX107xX2bdxX16xX2c2xX4axX44xXbfxX7xXdxX1exX2bdxXbxXfbxX1xX6xXd6xX2d6xXbxX1fxXaxX12xX0xXdxX44xX1fxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX4axX4axXdxXd6xX21xX6xXbfxX1xX6xXexXdxX1exX1xXd6xX197xX1exX4axX1exX10xX23cxX7xX4axX2xX2b0xX2xX16xX4axX2xX16xX2b9xX5cxX2xX16xX15xXexX461x5b67xX2b9xX461xX5xX2xXd6xX2d6xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX3xX15xX16xX16xX16xX3xX7xX2cxX1exX1fxX3xX21xX6xX1exX3xXexXdxX6xX3xX7xXdxX10xX2cxX3xX4xX1xXdxX1exX1xX3xX34xX6xX4xX3xX4xX2cxX6xX3xX5cxX6xX4xX3xX1exX1xXdxX10xX44xX3xX1exX1fxX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX44xX7xX14xXbxX1xXbfxXexXbfxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX9exX12xX0xXexX9exX12xX0xXexX5cxX3xX7xXexXe9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexX14xX6xX5xXdxX1fxX1exX104xX3xX4xX10xX1exXexX10xX9exX10axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6xXbxXexXdxXbfxX1exXaxX12xXa90xX1xX457xX2cxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xXexX9exX88xX547xX1exX1fxX3xX8d3xXbfxX7xXdxX1exXd6xX3xX270xX1exX1xX104xX3xX10dxX275xX276xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX9exX12xX0xX4axXexX21xXbfxX5cxXe9xX12xX0xX4axXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX24cxX6xX2cxX3xX3a5xX1xXdxXcexX1exX3xXexX9exX6xX1exX1xX3xXcxX1xXcexX3xX1fxXdxX416xXdxX3xXexX1xX92dxX3xX2b9xXd2xX3xX4xX35xX4xX3xX1exX1xX9fxX3xXexX1xXdxXcexXexX3xXbdxXcexX3xX197xX73bxX3xXbdxX1xX30xX3xX4xX39xX6xX3xX19fxXdxX2bxX1exX3xX803xX804xX3xX44xX416xXdxX3xX21xX22xXexX3xX3cxX178xX2cxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX181xX44xX3xX197xX9fxXbfxX3xX197xXdxX43xX4xX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX9exXdxXa6xX1exX3xX4xX35xX4xX3xX5xXbfxX9axXdxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX4xX1xX2cxXe9xX2bxX1exX3xX21xXdxX43xXexXd6xX3xXa90xX1xX457xX2cxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX5cxX6xX1exX1xX3xXexXdxXcexX1exX1fxX3xX5a2xX9exX6xX1fxX2cxX1exXbfxX197xX3xX4xX698xX1exX1fxX3xX9exX6xX3xX3cxX547xXdxX3xX197xX416xXdxX3xX58fxX1xX2cxXe9xX598xX1exX3xXexX1xXbfxX9axXdxX5a0xX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xXexX9exX88xX547xX1exX1fxX3xXa90xX6xX5xX6xX7xX1xX1exXdxXbdxXbfxX197xX3xX1xXdxX43xX1exX3xX197x5e4fxX1exX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX2a5xX2cxX181xX1exX3xX3cxX1b9xXdxX3xX4xX39xX6xX3xXexX9exX2bxX1exX3xX107xX16xX3xX2a5xX2cxX50fxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXexX9exX2bxX1exX3xXexX1xXcexX3xX1fxXdxX416xXdxX3xX7xX1b1xX3xX5cxXb3xX1exX1fxXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX5a2xX9exX6xX1fxX2cxX1exXbfxX197xX3xX58fxX197xX6xXe9xX3xX44xX88xX89xX1exX5a0xX3xX44xX1b9xXexX3xX7xX50fxX3xXe9xXcexX2cxX3xXexX50fxX3xXexX1xXdxXcexXexX3xXbdxXcexX3xXexX7ebxX3xXbdxX1xX457xX2cxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xXexX9exX88xX547xX1exX1fxX3xXa90xX6xX5xX6xX7xX1xX1exXdxXbdxXbfxX197xX3xX197xX9fxX3xX1exXa2xX3xXexX9exXbbxX3xX1exX2bxX1exX3xX1ex833cxXdxX3xXexXdxXcexX1exX1fxX3xX197xbaf1xX3xX5cxa05cxX3xX7xX1b1xX3xX5cxXb3xX1exX1fxX3xX197xX9fxX3xX3cxX9axXexX3xX1xXdxX43xX2cxX3xX2a5xX2cxX91xX3xX9exX96xXexX3xX4xX6xXbfxX3xXexX9exXbfxX1exX1fxX3xXexX1xX51bxX4xX3xX4xX1xXdxXcexX1exXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX5a2xX6xX1exX1xX3xXexXdxXcexX1exX1fxX3xX4xX39xX6xX3xX5a2xX9exX6xX1fxX2cxX1exXbfxX197xX3xX4xX9fxX1exX1fxX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX4xX39xX1exX1fxX3xX4xX50fxX3xXexX9exXbfxX1exX1fxX3xX4xX2cxX1b9xX4xX3xX4xX1xXdxXcexX1exX3xXexX9axXdxX3xX276xXfbxX1fxX1xX6xX1exXdxX7xXexX6xX1exX3xXbdxX1xXdxX3xX1exXa2xX3xXexX9exXbbxX3xXexX1xX9fxX1exX1xX3xXbdxX1xX457xX2cxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX58fxXbdxX1xX804xX1exX1fxX3xXexX1xXa6xX3xXexX1xX6xXe9xX3xXexX1xXcexX5a0xX3xX1exX1xX547xX3xXbdxX1xX91xX3xX1exX431xX1exX1fxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX5cxXdxX43xXexX3xX44xXb3xX4xX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX4xX51bxX4xX3xX34xX6xXd6xX3xXcxX9exXbfxX1exX1fxX3xX3cx67f6xX6xX3xX1xXdd5xX1exX1xX3xX3cx9c8dxXdxX3xX1exX1dxXdxX3xX4xX51bxX4xX3xXbdxd75bxX3xXbxX1xX92dxX4xX3xXexX9axXbxX3xXexX9axXdxX3xX276xXfbxX1fxX1xX6xX1exXdxX7xXexX6xX1exXd2xX3xX21xXdxX1exX1xX3xX7xX13axX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX7xX1b1xX3xX5cxXb3xX1exX1fxX3xX5a2xX9exX6xX1fxX2cxX1exXbfxX197xX3xX197xXd20xX1exX3xX5cxXdd8xX3xX5cxX9fxX1exX1fxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX5cxXdxX43xXexX3xX44xXb3xX4xX3xXexXdxX2bxX2cxX3xXbbxX3xXbdxX1xXbfxX91xX1exX1fxX3xX4xX35xX4xX1xX3xX1xX690xX1exX3xX2xXbdxX44xXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX24cxX6xX2cxX3xXbdxX1xXdxX3xX19fxXdxX2bxX1exX3xX803xX804xX3xXexX6xX1exX3xX9exX1bexXd2xX3xX1exX431xX44xX3xX2xXb40xXb40xX2xXd2xX3xX46xX1fxX6xX3xX21xX22xXexX3xX3cxX178xX2cxX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX9exXdxXa6xX1exX3xX4xX35xX4xX3xX5xXbfxX9axXdxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX4x6cb2xX3xX1exX602xX1exX1fxX3xX5xX416xX1exXd2xX3xXexX9exXbfxX1exX1fxX3xX3cxXa2xX3xX3cxX35xX1exX1fxX3xX4xX1xX1dxX3xX959xX3xX4xXa2xX3xXbdxX1xX457xX2cxX3xX57exX102xX5xXbfxX44xX7xX1xX4xX1xXdxXbdxX3xX4xXa2xX3xXbdxX1xX91xX3xX1exX431xX1exX1fxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX5cxXdxX43xXexX3xX34xX10xX3xXexX1xXdxXcexXexX3xX1fxXdxX35xXbxX3xX1xX9axX1exX1fxX3xX1exX1x8fe3xX3xX4xX39xX6xX3xX3cxXecaxX4xX1xX3xXbbxX3xXbdxX1xXbfxX91xX1exX1fxX3xX4xX35xX4xX1xX3xX2b9xXbdxX44xXd6xX3xX5a2xX698xX3xX197xX6a1xXe9xX3xX57exX102xX5xXbfxX44xX7xX1xX4xX1xXdxXbdxX3xX197xXd20xX1exX3xX4xXa2xX3xX44xX1b9xXexX3xX1exX1xX88xX89xX4xX3xX3cxXdxXa6xX44xX3xX5xX9fxX3xXexXdxXcexX1exX1fxX3xX1exXdcbxX3xX9exX96xXexX3xX5xX416xX1exX3xX1exX2bxX1exX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX1fxX1aexXdxX3xX5xX9fxX3xX58fxX2a5xX2cxX91xX3xXbxX1xX35xXbfxX5a0xXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX0xX21xX12xXcxX1xX35xX4xX1xX3xXexX1xX92dxX4xX3xX197xX9fxX3xXexX9exXdxXa6xX1exX3xX197xX1aexX1exX1fxX3xX4xX39xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX0xX4axX21xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX5a2xX698xX3xX7xXbbxX3xX1xX5ccxX2cxX3xX1exX1xX5ccxX1exX1fxX3xX1exX1xX5ccxX1exX1fxX3xXexX30xX1exX1xX3xX1exX431xX1exX1fxX3xXbdxX7f9xX3xXexX1xX2cxX6a1xXexX3xX1xXcexXexX3xX7xX92dxX4xX3xX96xX1exX3xXexX88xX89xX1exX1fxXd2xX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX197xXd20xX1exX3xX4xXa2xX3xX44xX1b9xXexX3xX7xX50fxX3xX1xX9axX1exX3xX4xX1xXcexX3xX1exX1xX96xXexX3xX3cxXecaxX1exX1xX3xX4xX178xX1exX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX4xX91xXdxX3xXexXdxXcexX1exX3xXexX9exX88xX416xX4xX3xXbdxX1xXdxX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX3cxX88xX6xX3xX197xX9fxXbfxX3xX7xX91xX1exX3xX34xX2cxX96xXexX3xX3cxX9axXdxX3xXexX9exX9fxXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX9dbxX178xX2cxX3xXexXdxX2bxX1exXd2xX3xX197xXdxX43xX4xX3xX1exX181xX1exX1fxX3xX4xX96xXbxX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX197xXd20xX1exX3xXbxX1xX91xXdxX3xXbxX1xXb3xX3xXexX1xX2cxX1b9xX4xX3xX9exX96xXexX3xX1exX1xXdxX598xX2cxX3xX197xX9fxXbfxX3xX4xX804xX1exX1fxX3xX1exX1fxX1xX43xX3xX4xX39xX6xX3xX1exX88xX416xX4xX3xX1exX1fxXbfxX9fxXdxXd6xX3xXcxX2cxXe9xX3xX1exX1xXdxX2bxX1exXd2xX3xX197xXdxX43xX4xX3xXexX1xX6xX44xX3xXbdxX1xX91xXbfxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX804xX1exX1fxX3xX1exX1fxX1xX43xX3xX4xX39xX6xX3xXbxX1xX88xX690xX1exX1fxX3xXcxX181xXe9xX3xX3cxXa6xX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX9exXdxXa6xX1exX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX3cxX1bexX3xX21xXecaxX3xX1fxXdxX35xX1exX3xX3cxXbfxX9axX1exX3xXbdxXa6xX3xXexX7ebxX3xXbdxX1xXdxX3xa185x8d27xX3xX197xX9fxX3xX8d3xX7f9xX3xX35xXbxX3xX3cxX3dxXexX3xX4xX35xX4xX3xX5xX43xX1exX1xX3xXexX9exX7ebxX1exX1fxX3xXbxX1xX9axXexX3xX1exX1xX14cxX44xX3xX197xX9fxXbfxX3xX46xX1fxX6xXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX3a5xX1xX30xX1exX1xX3xX197xXdd5xX3xX197xX6a1xXe9xXd2xX3xX2a5xX2cxX35xX3xXexX9exXdd5xX1exX1xX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX9exXdxXa6xX1exX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX5cxXdxXdd8xX1exX3xX9exX6xX3xX4xX1xX6a1xX44xX3xX1xX690xX1exX3xX1exX1xXdxX598xX2cxX3xX7xXbfxX3xX197xX416xXdxX3xX5cxX51bxX3xXbdxXdxXcexX1exXd6xX3xX3a5xX35xX4xX3xX1exX1xX9fxX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX9exXdxXa6xX1exX3xXbxX1xX91xXdxX3xX58fxX5cxX602xX3xX5cxXd20xX44xX3xXexX7ebxX1exX1fxX3xX21xX88xX416xX4xX5a0xX3xX197xX9fxX3xXbxX1xX91xXdxX3xX58fxXexX51bxX3xX5xX51bxX4xX3xX4xX35xX1exX1xX3xX7xXdxX1exX1xX5a0xX3xX1xXbfxX9fxX1exX3xXexXbfxX9fxX1exX3xXexX9exXbfxX1exX1fxX3xX7xX2cxX50fxXexX3xX2a5xX2cxX35xX3xXexX9exXdd5xX1exX1xX3xX1exX9fxXe9xXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX46xX1fxXbfxX9fxXdxX3xX9exX6xXd2xX3xXexX1xX10xXbfxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX2cxXe9xX2bxX1exX3xX1fxXdxX6xXd2xX3xX4xX35xX4xX3xX1exX1xX9fxX3xXexX1xXdxXcexXexX3xXbdxXcexX3xX4xX178xX1exX3xXbxX1xX91xXdxX3xX1xXdxXa6xX2cxX3xX9exb5a3xX3xX3cxX50fxXdxX3xXexX88xX89xX1exX1fxX3xX44xX9fxX3xX1xX1aexX3xX44xX2cxX50fxX1exX3xX1exX1xX22xX44xX3xX3cxXcexX1exX3xX3cxXa6xX3xX21xX35xX1exX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX5xX9fxX3xX6xXdxXd6xX3xX10dxX13a4xX3xX9exX9fxX1exX1fxXd2xX3xX197xX416xXdxX3xXexX178xX44xX3xX1xXbfxX9axXexX3xX3cxX1b9xX1exX1fxX3xX34xX6xX3xX1exX1xX88xX3xX197xX6a1xXe9xXd2xX3xX9exX96xXexX3xX30xXexX3xXbdxX1xX91xX3xX1exX431xX1exX1fxX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX5xX30xX1exX1xX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xX4xX35xX4xX3xX1exX88xX416xX4xX3xXbxX1xX91xXdxX3xXexX1xX88xX547xX1exX1fxX3xX34xX2cxXe9xX2bxX1exX3xX7xX1b1xX3xX5cxXb3xX1exX1fxX3xXbbxX3xXexX178xX44xX3xX21xX22xX1exX3xX1exX1fxX22xX1exX3xX1xX690xX1exX3xX1exX1xXdxX598xX2cxXd2xX3xX3cxX3dxX4xX3xX21xXdxX43xXexX3xX5xX9fxX3xXexX9exXbfxX1exX1fxX3xX44xX804xXdxX3xXexX9exX88xX547xX1exX1fxX3xX3cxX804xX3xXexX1xXecaxXd2xX3xX7xX1b1xX3xX5cxXb3xX1exX1fxXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xXbfxX5cxXe9xXaxX12xX5a2xX698xX3xX197xX6a1xXe9xXd2xX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xX3xX3cxX88xX89xX4xX3xX4xX1xXbfxX3xX5xX9fxX3xX1xXbfxX9fxX1exX3xXexXbfxX9fxX1exX3xXbxX1xX698xX3xX1xX89xXbxX3xX197xX416xXdxX3xX21xXdxX1exX1xX3xX7xX13axX3xX46xX1fxX6xX3xX197xX50fxX1exX3xXexX1xX88xX547xX1exX1fxX3xXbxX1xX91xXdxX3xX1xXbfxX9axXexX3xX3cxX1b9xX1exX1fxX3xXexX9exXbfxX1exX1fxX3xX1exX1xX5ccxX1exX1fxX3xX44xX804xXdxX3xXexX9exX88xX547xX1exX1fxX3xX4xX1xXdxXcexX1exX3xX3cxX96xX2cxX3xX9exX1b9xX1exX1fxXd6xX3xX46xX1fxXbfxX9fxXdxX3xX9exX6xXd2xX3xX4xX73bxX1exX1fxX3xX9exX96xXexX3xX30xXexX3xX4xXa2xX3xX2a5xX2cxX50fxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX1exX9fxXbfxX3xX4xXa2xX3xXexX1xXa6xX3xX58fxX4xX1xX9fxXbfxX3xX1xX9fxX1exX1fxX5a0xX3xX5xXbfxX9axXdxX3xX7xX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX1exX3xXexX26xX6xX3xXexX178xX44xX3xX34xX6xX3xX197xX416xXdxX3xX1exX1xX5ccxX1exX1fxX3xXexX30xX1exX1xX3xX1exX431xX1exX1fxX3xX1exXdcbxXdxX3xXexX9exX1b9xXdxX3xX1exX1xX88xX3xXcxX14xX15xX16xX16xX16xXd6xX4axXd6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24cxXbfxX2cxX9exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXbfxX3xX57exX46exX57exX0xX4axXbxX12