Mỹ chuyển tên lửa cho Ukraine
Máy bay Mỹ đưa lô tên lửa Javelin cùng các ống phóng và khí tài quân sự khác đến Ukraine, trong bối cảnh phương Tây tỏ ra dè chừng Nga.
ad8dx15c27x1708bx17657x1021bx172ccx163b7x104d6x139b1xX7x17b76x1153dxda23x15609xf113x138baxX5xadb1xXax16ab9x175f3xae0bxX3xX4xX1xbc71xd264x1782bxfa93xX3xXex1777axX1bxX3xX5x15dacxX6xX3xX4xX1xc944xX3x16ad7xde88x16504xX6xXdxX1bxX10xX0xaeefxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12295xX10xX6x154d6xXaxX12xX13xee8bxX19xX3x135b5xX6xX19xX3xX13xX14xX3xdc4ax12a7dxX6xX3xX5x17512xX3xXexX1exX1bxX3xX5xX22xX6xX3x169ecxX6x13bf6xX10xX5xXdxX1bxX3xX4x14082xX1bx10bd5xX3xX4xX47xX4xX3x10b1fxX1bxX6bxX3xXbxX1x12ad7xX1bxX6bxX3xX62x13117xX3xX2axX1x10608xX3xXexX7cxXdxX3xf042xX18xff26xX1bxX3xX7x15fedxX3xX2axX1xX47xX4xX3xX51x149ccxX1bxX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10x10eafxX3xXexX2bxX27xX1bxX6bxX3xX4axX71xXdxX3xX4x125f2xX1bxX1xX3xXbxX1xX52x122aaxX1bxX6bxX3xXcxX88xX19xX3xXexfa1bxX3xX2bxX6xX3xX43x12072xX3xX4xX1xc2d3xX1bxX6bxX3xb34exX6bxX6x14139xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc485xX27xX43xX19xXaxX12xb056xc4c8xX47xX4xX3xXexX1exX1bxX3xX5xX22xX6xX3xX60xX6xX62xX10xX5xXdxX1bxX3xX51x1488exX3x13852xX3x13874xXdxX10xX62x168e7xX3x130cbxX56xX3xX1xX7cxX1bxX6bxX3xX62xXdxc8c5xX1bxX3xXexX2bx15110xX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3x17103x16fb6xXdxX3xX6bx139c7xX11bxX3xX4xX47xX4xX3xXexX1exX1bxX3xX5xX22xX6xX3xX62xX7cxX3xX71xX1bxX6bxX3xXbxX1xX77xX1bxX6bxX3xX62xX11cxXdxX3xXex10654xX1bxX6bxX3xX2axX1xX71xXdxX3xX5xX52xX111xX1bxX6bxX3xX2axX1xX27xXabxX1bxX6bxX3xfc6bx123bdxX3xXex10d38xX1bxXccxX3xXe3xX1xe5c3xX1bxX6bxX3xXexX56xXdxX3xX11bxX27xX1bxX6bxX3xX51xX111xXdxX3xX4xX1xX18xX19xX94xX1bxX3xX1xX7cxX1bxX6bxX3xXexX1xb81cxX3x13d10xX3xX7x148bcxX3xX7xX11cxX11bxX3xX51xX52xX111xX4xX3xX4axX7cxX1bxX3xX6bxXdxX6xX27xXccxX3xXe3xXabxX11bxX3xXb2xX1bxX3xX51xX71xXdxX3xXexX47xX4xX3xX4xX1xXdxX94xX1bxX3xX5xX52xX111xX4xX3xX4x101f7xX6xX3xX4xX1xX161xX1bxX6bxX3xXexX56xXdx15924xX9exX3xXdcx155fbxX3xXexX2bxX52xXfaxX1bxX6bxX3x14493xX18xX71xX4xX3xXbxX1xd1d3xX1bxX6bxX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xX3xbcbcxX5xX10xX2axX7xXdxXdxX3xd664xX10x17afdxX1bxXdxX2axX27xX62xX3xX62xXdxX94xXexX3xXexX2bxX1exX1bxX3xXcxbe3cxXdxXexXexX10xX2bxX3xX1xX56xX11bxX3x121fax10ae1xX31xX2xXccxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX27xX43xX19xXaxX12xX102xX56xX3xXexX1exX1bxX3xX5xX22xX6xX3xX4xX1xX71xX1bxX6bxX3xXex13241xX1bxX6bxX3xX60xX6xX62xX10xX5xXdxX1bxX3xX62xX7cxX3xX4xX47xX4xX3xX2axX1xX80xX3xXexX7cxXdxX3xX86xX18xX88xX1bxX3xX7xX8cxX3xX2axX1xX47xX4xX3xX5xX7cxX3xX4xX1xX18xX19xX94xX1bxX3xX1xX7cxX1bxX6bxX3xXexX1xX180xX3xX4axX6xX3xXexX2bxX27xX1bxX6bxX3xX6bxX77xXdxX3xX62xXdxX10cxX1bxX3xXexX2bxX111xX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xXexX2bx11320xX3xX6bxXdxX47xX3xX208xX158xX158xX3xXexX2bxXdxX10cxX18xX3xX29xbbbbx16f2bxX3xX4xX1b5xX6xX3xX13xX14xX9exX3xX1bxX1xd9c2xX11bxX3xX4xX1b5xX1bxX6bxX3xX4xX71xX3xX1bxX234xX1bxX6bxX3xX5xX8cxX4xX3xX86xX18xX88xX1bxX3xX7xX8cxX3xX4xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xX3xX6bxXdxbb27xX6xX3xX5xX161xX4xX3xX4xX234xX1bxX6bxX3xXexX1xeb5exX1bxX6bxX3xXex10258xXdxX3xX4axXdxX1exX1bxX3xX6bxXdxX11cxXdxX3xX62xX11cxXdxX3xXc9xX6bxX6xX3xXexX234xX1bxX6bxX3xX1bxX1xXdxX10cxXexXccxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX27xX43xX19xXaxX12xX0xXdxX11bxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe3xX10xX1bxXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX43xXexX1x14070xX3xbd33xX2xX209xXbx151fcxaf2bxX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX340xX3xX182xX2xX158xXbxX346xX347xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX31xX31xXdxXccxX4axX6xX27xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXccxX62xX1bxX31xX1bxX10xX1fdxX7xX31xX208xX208xX158xX182xX31xX2xX158xX157xX43xc978xX2xX158xX208x111f9xX208xX208xXexX342xX158xX208xX342xX158xX5xX158xXccx152faxXbxX6bxeb29xX2bxX9xX381xX208xX381xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX1bxX3xX5xX22xX6xX3xX4xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xXaxX3xX1fdxXdxX43xXexX1xX9xXaxX342xX2xX209xXaxX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX9xXaxX182xX2xX158xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX6xXbxXexXdxX27xX1bxXaxX12xXdcxXdxX1bxX1xX3xX7x1077dxX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xX3xX43x16721xX3xX5xX56xX3xX1xX7cxX1bxX6bxX3xX62xXdxX10cxX1bxX3xXexX2bxX111xX3xX86xX18xX88xX1bxX3xX7xX8cxX3xX4xX1b5xX6xX3xX13xX14xX3xXexX2eaxXdxX3xX7xX88xX1bxX3xX4axX6xX19xX3xXdcxX27xX2bxX19xX7xXbxXdxX5xX3xXfaxX3xX1bxX6bxX27xX2eaxXdxX3xX56xX3xXfcxXdxX10xX62xX3xX1xX56xX11bxX3xX208xX209xX31xX2xXccxX3x1358axX1bxX1xX340xX3xX1e9xX10xX18xXexX10xX2bxX7xXccxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX27xX43xX19xXaxX12x1616fxX111xXexX3xX1xX7cxX1bxX6bxX3xX1x17bbbxX3xXexX2bxX111xX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX51x12cd1xX18xX3xXexXdxX1exX1bxX3xXexXc5xX3xX13xX14xX3xX51xX52xX111xX4xX3xX6bxX22xXdxX3xXexX11cxXdxX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xX3xX1xX56xX11bxX3xX208xX2xX31xX2xX9exX3xX1bxae18xX1bxX6bxX3xX2axX1xX27xXabxX1bxX6bxX3xf1a9xX2xX3xXexX15bxX1bxX9exX3xXexX2bxX27xX1bxX6bxX3xX51xX77xX3xX4xX77xX3xX51xX2eaxX1bxX3xX43xX52xX111xX4xXccxX3xX40xX6xXdxX3xX1bxX6bxX7cxX19xX3xX7xX6xX18xX9exX3xXdcxX1c5xX3xXexX2bxX52xXfaxX1bxX6bxX3xX1e9xX10xX1ebxX1bxXdxX2axX27xX62xX3xXexX1xX56xX1bxX6bxX3xX4axX47xX27xX3xX13xX14xX3xX51xXf8xX3xX6bxX22xXdxX3xX4xX1xX18xX19xX94xX1bxX3xX1xX7cxX1bxX6bxX3xXexXdxX94xXbxX3xXexX1xX10xX27xX3xX51xX1axX3xXexX234xX1bxX6bxX3xX4xX52x111cexX1bxX6bxX3xX2axX1xXabxX3xX1bxX234xX1bxX6bxX3xX86xX18xX71xX4xX3xXbxX1xX1d5xX1bxX6bxX3xX4xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xXccxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX27xX43xX19xXaxX12xX13xX14xX3xX5xX7cxX3xX86xX18xX71xX4xX3xX6bxXdxX6xX3xX1b5xX1bxX6bxX3xX1xX1c5xX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xX3xX11bxX2eaxX1bxX1xX3xX11bxX185xX3xX1bxX1xX15bxXexX3xX7xX6xX18xX3xX2axX1xXdxX3xXex16d13xX1bxX1xX3xX4axX47xX27xX3xXbxX1xX52xXb2xX1bxX6bxX3xXcxX88xX19xX3xX4xX47xX27xX3xX4axX18xX1c5xX4xX3xXc9xX6bxX6xX3xX51xXdx11e28xX18xX3xX2axX1xX27xXabxX1bxX6bxX3xX2xX158xX158xXccxX158xX158xX158xX3xX4axXdxX1bxX1xX3xX7xX3f5xX3xXexXdxX94xX1bxX3xX7xX47xXexX3xX4axXdxX1exX1bxX3xX6bxXdxX11cxXdxX3xX1bxX52xX11cxX4xX3xX5xX47xX1bxX6bxX3xX6bxXdxX5c6xX1bxX6bxX3xX62xX11cxXdxX3xX2axX94xX3xX1xX27xX2eaxX4xX1xX3xXe2xXexXdxX94xX1bxX3xX51xX47xX1bxX1xX1c1xXccxX3xXcxX2bxX27xX1bxX6bxX3xX1bxX234xX11bxX3xX86xX18xX6xX9exX3xX13xX14xX3xX51xXf8xX3xX4xX6xX11bxX3xX2axX94xXexX3xX4xX18xX1bxX6bxX3xX4xX15bxXbxX3xX1xXb2xX1bxX3xX342xX209xX158xX3xXexX2bxXdxX10cxX18xX3xX29xX2a0xX2a1xX3xX1xX47cxX3xXexX2bxX111xX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xX3xX62xX7cxX3xXexX141xX1bxX6bxX3xX4xX1c5xX1bxX6bxX3xX1xXb2xX1bxX3xX208xX9exX381xX3xXex117afxX3xX29xX2a0xX2a1xX3xX2axX1axX3xXexXc5xX3xX1bxX234xX11bxX3xX208xX158xX2xX182xX9exX3xX2axX1xXdxX3xXc9xX6bxX6xX3xX7xX47xXbxX3xX1bxX1x10540xXbxX3xX4axX47xX1bxX3xX51xXabxX27xX3xXe3xX2bxXdxX11bxX10xX6xXccxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX27xX43xX19xXaxX12xXcxX2bxX27xX1bxX6bxX3xX2axX1xXdxX3xX51xX77xX9exX3xXc9xX6bxX6xX3xXbxX1xX1b5xX3xX1bxX1xX6aaxX1bxX3x110dfxX3xX51xX28fxX1bxX1xX3xXexXdxX94xX1bxX3xX51xX47xX1bxX1xX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xX9exX3xX1bxX1xX15bxX1bxX3xX11bxX2eaxX1bxX1xX3xX11bx1015dxXdxX3xX51xX1c5xX1bxX6bxX3xXexX1xX47xXdxX3xX51xX5c6xX18xX3xX1bxX1xX2adxX11bxX3xXexX8cxX3xX62xX10cxXccxX3x127b1xX1xX47xXexX3xX1bxX6bxX56xX1bxX3xX62xXdxX1exX1bxX3xX472xXdxX10cxX1bxX3xXfcxX2bxX10xX11bxX5xXdxX1bxX3xX2a1xX11bxXdxXexX2bxX19xX3xX72exX10xX7xX2axX27xX62xX3xX1xX56xX11bxX3xX208xX182xX31xX2xX3xX4xX47xX27xX3xX4axX18xX1c5xX4xX3xX13xX14xX3xX62xX7cxX3xX51xX120xX1bxX6bxX3xX11bxXdxX1bxX1xX3xX51xX6xX1bxX6bxX3xX6bxX88xX19xX3xX5xX10xX27xX3xXexX1xX6xX1bxX6bxX3xX4xX234xX1bxX6bxX3xXexX1xX2e5xX1bxX6bxX9exX3xX4axX2adxX1bxX6bxX3xX4xX47xX4xX1xX3xXexX1xX56xX1bxX6bxX3xX4axX47xX27xX3xX2axX94xX3xX1xX27xX2eaxX4xX1xX3xXexX234xX1bxX6bxX3xX4xX52xX537xX1bxX6bxX3xX1xXdxX10cxX1bxX3xX43xXdxX10cxX1bxX3xX86xX18xX88xX1bxX3xX7xX8cxX3xXfaxX3xX472xX56xX1bxX6bxX3xebc9xX18xX3xX62xX7cxX3xX7xXb2xX3xXexX47xX1bxX3xX1bxX6bxX52xX537xXdxX3xX2axX1xXbbxXdxX3xX4xX47xX4xX3xX51xX2eaxXdxX3xX7xX180xX3xX86xX18xX47xX1bxX3xXfaxX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xXccxX3xXe2xXcxX1xX56xX1bxX6bxX3xXexXdxX1bxX3xX51xX94xX1bxX3xXexXc5xX3xXbxX1xX52xXb2xX1bxX6bxX3xXcxX88xX19xX3xX4xX1xX180xX6xX3xX51xX48bxX19xX3xX7xX8cxX3xX4xX18xX120xX1bxX6bxX3xX5xX27xX2eaxX1bxX3xX62xX7cxX3xX43xX71xXdxX3xXexX2bxX47xX1c1xX9exX3xX56xX1bxX6bxX3xX1bxX77xXdxXccxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX27xX43xX19xXaxX12xXc9xX6bxX6xX3xXexX18xX48bxX1bxX3xXexX2bxX52xX11cxX4xX3xXexX1xX56xX1bxX6bxX3xX4axX47xX27xX3xX7xX185xX3xX51xXdxX5c6xX18xX3xX86xX18xX88xX1bxX3xX62xX7cxX3xX2axX1xX80xX3xXexX7cxXdxX9exX3xXexX2bxX27xX1bxX6bxX3xX51xX77xX3xX4xX77xX3xXexX141xX3xX1xX111xXbxX3xXexX1exX1bxX3xX5xX22xX6xX3xXbxX1xX1d5xX1bxX6bxX3xX2axX1xX56xX1bxX6bxX3xX2a0xee49xX182xX158xX158xX9exX3xXexX11cxXdxX3xXdcxX10xX5xX6xX2bxX18xX7xX3xX51xX1axX3xXexX1xX6xX11bxX3xX6bxXdxX6xX3xX43xXdxb770xX1bxX3xXexX6aaxXbxX3xX4xX1xX18xX1bxX6bxXccxX3xXdcxX1c5xX3xXc9xX6bxX27xX2eaxXdxX3xX6bxXdxX6xX27xX3xX13xX14xX3xX4xXabxX1bxX1xX3xX4axX47xX27xX3xX51xX88xX19xX3xX4xX77xX3xXexX1xX1axX3xX5xX7cxX3xXe2xX43xX15bxX18xX3xX1xXdxX10cxX18xX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX15bxX19xX3xXc9xX6bxX6xX3xX51xX6xX1bxX6bxX3xX4xX1xX18x127f2xX1bxX3xX4axX28fxX3xX4xX1xX27xX3xX4xX1xXdxX94xX1bxX3xXexX2bxX6xX1bxX1xX1c1xX9exX3xX51xX120xX1bxX6bxX3xXexX1xX537xXdxX3xX2axX1xX2e5xX1bxX6bxX3xX51xX28fxX1bxX1xX3xXe2xX2bxX15bxXexX3xX4xXabxX1bxX1xX3xX6bxXdxX47xX4xX3xX62xX11cxXdxX3xX11bxX711xXdxX3xX51xXdxX5c6xX18xX3xX11bxX7cxX3xXc9xX6bxX6xX3xX51xX6xX1bxX6bxX3xX5xX7cxX11bxX1c1xXccxX0xX31xXbxX12xX0xX43xXdxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX43xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX27xX1bxX6bxX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX1exX1bxX3xX86xX18xX6xX1bxX340xX0xX31xX7xXexX2bxX27xX1bxX6bxX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8c5xXexX1xX18xX11bxX4axX8c5xX6xX1bxX43xX8c5xX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2bxX18xX19xX5c6xX1bxX3xXexX1xX56xX1bxX6bxX3xXexXdxX94xXexX3xX5xX1c5xX3xX13xX14xX3xX5xX1exX1bxX3xX2axX94xX3xX1xX27xX2eaxX4xX1xX3xX51xXdxX5c6xX18xX3xX86xX18xX88xX1bxX3xX1xX7cxX1bxX6bxX3xX5xX27xX2eaxXexX3xX51xX94xX1bxX3xX6bxX48bxX1bxX3xX4axXdxX1exX1bxX3xX6bxXdxX11cxXdxX3xXc9xX6bxX6xXaxX3xX1xX2bxX10x1627cxX9xXaxX31xX4axXdxX1bxX1xX8c5xX5xX18xX6xX1bxX31xXexX2bxX18xX19xX10xX1bxX8c5xXexX1xX27xX1bxX6bxX8c5xXexXdxX10xXexX8c5xX5xX27xX8c5xX11bxX19xX8c5xX5xX10xX1bxX8c5xX2axX10xX8c5xX1xX27xX6xX4xX1xX8c5xX43xXdxX10xX18xX8c5xX86xX18xX6xX1bxX8c5xX1xX6xX1bxX6bxX8c5xX5xX27xX6xXexX8c5xX43xX10xX1bxX8c5xX6bxX6xX1bxX8c5xX4axXdxX10xX1bxX8c5xX6bxXdxX27xXdxX8c5xX1bxX6bxX6xX31xX208xX208xX342xX37dxX37dxX208xXccxX1xXexX11bxXaxX12xX0xXdxX11bxX6bxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX31xX11bxX10xX43xXdxX6xX31xX2xX208xX158xX31xX1bxX10xX1fdxX7xX31xX208xX208xX158xX182xX31xX2xX158xX342xX43xX2xX208xX208xX37dxX381xX209xX157xXexX157xX157xX157xX157xX342xX5xX158xXccxX38dxXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX1bxX3xX5xX22xX6xX3xX4xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX43xXdxX62xX12xX0xX7xXexX2bxX27xX1bxX6bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2bxX18xX19xX5c6xX1bxX3xXexX1xX56xX1bxX6bxX3xXexXdxX94xXexX3xX5xX1c5xX3xX13xX14xX3xX5xX1exX1bxX3xX2axX94xX3xX1xX27xX2eaxX4xX1xX3xX51xXdxX5c6xX18xX3xX86xX18xX88xX1bxX3xX1xX7cxX1bxX6bxX3xX5xX27xX2eaxXexX3xX51xX94xX1bxX3xX6bxX48bxX1bxX3xX4axXdxX1exX1bxX3xX6bxXdxX11cxXdxX3xXc9xX6bxX6xXaxX3xX1xX2bxX10xXa4fxX9xXaxX31xX4axXdxX1bxX1xX8c5xX5xX18xX6xX1bxX31xXexX2bxX18xX19xX10xX1bxX8c5xXexX1xX27xX1bxX6bxX8c5xXexXdxX10xXexX8c5xX5xX27xX8c5xX11bxX19xX8c5xX5xX10xX1bxX8c5xX2axX10xX8c5xX1xX27xX6xX4xX1xX8c5xX43xXdxX10xX18xX8c5xX86xX18xX6xX1bxX8c5xX1xX6xX1bxX6bxX8c5xX5xX27xX6xXexX8c5xX43xX10xX1bxX8c5xX6bxX6xX1bxX8c5xX4axXdxX10xX1bxX8c5xX6bxXdxX27xXdxX8c5xX1bxX6bxX6xX31xX208xX208xX342xX37dxX37dxX208xXccxX1xXexX11bxXaxX12xXcxX2bxX18xX19xX5c6xX1bxX3xXexX1xX56xX1bxX6bxX3xXexXdxX94xXexX3xX5xX1c5xX3xX13xX14xX3xX5xX1exX1bxX3xX2axX94xX3xX1xX27xX2eaxX4xX1xX3xX51xXdxX5c6xX18xX3xX86xX18xX88xX1bxX3xX1xX7cxX1bxX6bxX3xX5xX27xX2eaxXexX3xX51xX94xX1bxX3xX6bxX48bxX1bxX3xX4axXdxX1exX1bxX3xX6bxXdxX11cxXdxX3xXc9xX6bxX6xX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX2bxX27xX1bxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXcxX537xX3xXc9xX10xX1fdxX3x1279exX27xX2bxX2axX3xXcxXdxX11bxX10xX7xX3xX51xX52xX6xX3xXexXdxX1bxX3xXcxX141xX1bxX6bxX3xXexX1xX71xX1bxX6bxX3xX13xX14xX3xX60xX27xX10xX3xXdcxXdxX43xX10xX1bxX3xX51xX6xX1bxX6bxX3xX4xX88xX1bxX3xX1bxX1x13f98xX4xX3xXexX2bxXdxX1axX1bxX3xX2axX1xX6xXdxX3xX7xX71xX3xX5xX52xX111xX1bxX6bxX3xX5xX11cxX1bxX3xX4axXdxX1bxX1xX3xX7xX3f5xX9exX3xX11bxX47xX19xX3xX4axX6xX19xX3xX62xX7cxX3xXexX7cxX18xX3xX4xX1xXdxX94xX1bxX3xXexX11cxXdxX3xXdcxX6xX5xXexXdxX4xX3xX62xX7cxX3xX472xX56xX1bxX6bxX3xX7daxX18xX3xX51xX1axX3xX51xX5c6xX3xXbxX1xX1d5xX1bxX6bxX3xXc9xX6bxX6xXccxX0xX31xXbxX12xX0xX31xX43xXdxX62xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc9xX6bxX6xX3xX51xXdxX5c6xX18xX3xX2xX182xX158xX3xXexX7cxX18xX3xX4xX1xXdxX94xX1bxX3xXexXc5xX3xX182xX3xX1xX2eaxX11bxX3xX51xX1c5xXdxX3xXexX6aaxXbxX3xXexX2bxX6aaxX1bxXaxX3xX1xX2bxX10xXa4fxX9xXaxX31xX4axXdxX1bxX1xX8c5xX5xX18xX6xX1bxX31xX1bxX6bxX6xX8c5xX43xXdxX10xX18xX8c5xX2xX182xX158xX8c5xXexX6xX18xX8c5xX4xX1xXdxX10xX1bxX8c5xXexX18xX8c5xX182xX8c5xX1xX6xX11bxX8c5xX43xX27xXdxX8c5xXexX6xXbxX8c5xXexX2bxX6xX1bxX31xX208xX208xX342xX2xX381xX157xXccxX1xXexX11bxXaxX12xX0xXdxX11bxX6bxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX31xX11bxX10xX43xXdxX6xX31xX2xX208xX158xX31xX1bxX10xX1fdxX7xX31xX208xX208xX158xX37dxX31xX2xX158xX157xX43xX209xX208xX2xX182xX157xX37dxX381xXexX37dxX4c4xX157xX37dxX2xX5xX158xXccxX38dxXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX1bxX3xX5xX22xX6xX3xX4xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX43xXdxX62xX12xX0xX7xXexX2bxX27xX1bxX6bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc9xX6bxX6xX3xX51xXdxX5c6xX18xX3xX2xX182xX158xX3xXexX7cxX18xX3xX4xX1xXdxX94xX1bxX3xXexXc5xX3xX182xX3xX1xX2eaxX11bxX3xX51xX1c5xXdxX3xXexX6aaxXbxX3xXexX2bxX6aaxX1bxXaxX3xX1xX2bxX10xXa4fxX9xXaxX31xX4axXdxX1bxX1xX8c5xX5xX18xX6xX1bxX31xX1bxX6bxX6xX8c5xX43xXdxX10xX18xX8c5xX2xX182xX158xX8c5xXexX6xX18xX8c5xX4xX1xXdxX10xX1bxX8c5xXexX18xX8c5xX182xX8c5xX1xX6xX11bxX8c5xX43xX27xXdxX8c5xXexX6xXbxX8c5xXexX2bxX6xX1bxX31xX208xX208xX342xX2xX381xX157xXccxX1xXexX11bxXaxX12xXc9xX6bxX6xX3xX51xXdxX5c6xX18xX3xX2xX182xX158xX3xXexX7cxX18xX3xX4xX1xXdxX94xX1bxX3xXexXc5xX3xX182xX3xX1xX2eaxX11bxX3xX51xX1c5xXdxX3xXexX6aaxXbxX3xXexX2bxX6aaxX1bxX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX2bxX27xX1bxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXc9xX6bxX6xX3xX1xX18xX19xX3xX51xX1c5xX1bxX6bxX3xXexX7cxX18xX9exX3xX4axXdxX1bxX1xX3xX7xX3f5xX3xXexXc5xX3xXexX15bxXexX3xX4xXabxX3xX182xX3xX1xX2eaxX11bxX3xX51xX1c5xXdxX3xXexX1xX6xX11bxX3xX6bxXdxX6xX3xX51xX111xXexX3xXexX6aaxXbxX3xXexX2bxX6aaxX1bxX3xX51xX120xX1bxX6bxX3xXexX1xX537xXdxX3xXexX2bxX1exX1bxX3xX4xX47xX4xX3xX62xX69xX1bxX6bxX3xX4axXdxX1axX1bxX9exX3xX2axX1xXdxX3xX4xX234xX1bxX6bxX3xXexX1xX2e5xX1bxX6bxX3xX62xX11cxXdxX3xXbxX1xX52xXb2xX1bxX6bxX3xXcxX88xX19xX3xX6bxXdxX6xX3xXexX234xX1bxX6bxXccxX0xX31xXbxX12xX0xX31xX43xXdxX62xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc9xX6bxX6xX3xX11bxX18xX71xX1bxX3xX6bxX5a4xX3xX62xX7cxX3xX4xX77xX3xXexX1xX1axX3xX5xX7cxX11bxX3xX6bxX5a4xX3xX62xX11cxXdxX3xX13xX14xX3xX62xX7cxX3xXbxX1xX52xXb2xX1bxX6bxX3xXcxX88xX19xXaxX3xX1xX2bxX10xXa4fxX9xXaxX31xX4axXdxX1bxX1xX8c5xX5xX18xX6xX1bxX31xX1bxX6bxX6xX8c5xX11bxX18xX27xX1bxX8c5xX6bxXdxX8c5xX62xX6xX8c5xX4xX27xX8c5xXexX1xX10xX8c5xX5xX6xX11bxX8c5xX6bxXdxX8c5xX62xX27xXdxX8c5xX11bxX19xX8c5xX62xX6xX8c5xXbxX1xX18xX27xX1bxX6bxX8c5xXexX6xX19xX31xX208xX208xX342xX158xX381xX209xXccxX1xXexX11bxXaxX12xX0xXdxX11bxX6bxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX31xX11bxX10xX43xXdxX6xX31xX2xX208xX158xX31xX1bxX10xX1fdxX7xX31xX208xX208xX158xX37dxX31xX2xX158xX209xX43xX182xX2xX158xX158xX182xX208xX342xXexX37dxX182xX158xX208xX5xX182xX8c5xX158xX37dxX209xX157xX8c5xX1bxX6bxX6xXccxX38dxXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX1bxX3xX5xX22xX6xX3xX4xX1xX27xX3xX29xX2axX2bxX6xXdxX1bxX10xXaxX3xX31xX12xX0xX31xX6xX12xX0xX43xXdxX62xX12xX0xX7xXexX2bxX27xX1bxX6bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc9xX6bxX6xX3xX11bxX18xX71xX1bxX3xX6bxX5a4xX3xX62xX7cxX3xX4xX77xX3xXexX1xX1axX3xX5xX7cxX11bxX3xX6bxX5a4xX3xX62xX11cxXdxX3xX13xX14xX3xX62xX7cxX3xXbxX1xX52xXb2xX1bxX6bxX3xXcxX88xX19xXaxX3xX1xX2bxX10xXa4fxX9xXaxX31xX4axXdxX1bxX1xX8c5xX5xX18xX6xX1bxX31xX1bxX6bxX6xX8c5xX11bxX18xX27xX1bxX8c5xX6bxXdxX8c5xX62xX6xX8c5xX4xX27xX8c5xXexX1xX10xX8c5xX5xX6xX11bxX8c5xX6bxXdxX8c5xX62xX27xXdxX8c5xX11bxX19xX8c5xX62xX6xX8c5xXbxX1xX18xX27xX1bxX6bxX8c5xXexX6xX19xX31xX208xX208xX342xX158xX381xX209xXccxX1xXexX11bxXaxX12xXc9xX6bxX6xX3xX11bxX18xX71xX1bxX3xX6bxX5a4xX3xX62xX7cxX3xX4xX77xX3xXexX1xX1axX3xX5xX7cxX11bxX3xX6bxX5a4xX3xX62xX11cxXdxX3xX13xX14xX3xX62xX7cxX3xXbxX1xX52xXb2xX1bxX6bxX3xXcxX88xX19xX0xX31xX6xX12xX0xX31xX7xXexX2bxX27xX1bxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX43xXaxX12xXe3xX88xX18xX3xXexX2bxXabxX3xX5xX537xXdxX3xX4xX1b5xX6xX3xXc9xX6bxX6xX3xX5xX7cxX3xX7xd29bxX1bxX3xX7xX7cxX1bxX6bxX3xX11bxX711xXdxX3xXbxX1xX52xXb2xX1bxX6bxX3xX47xX1bxX9exX3xXexX69xX19xX3xXexX1xX10xX27xX3xX1xX7cxX1bxX1xX3xX51xX1c5xX1bxX6bxX3xX4xX1b5xX6xX3xX13xX14xX3xX62xX7cxX3xXc9x12c41xXcxX1e1xXccxX0xX31xXbxX12xX0xX31xX43xXdxX62xX12xX0xX31xX5xXdxX12xX0xX31xX18xX5xX12xX0xX43xXdxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX31xX43xXdxX62xX12xX0xX31xX43xXdxX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a0xX27xX18xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xd916xXc9x1273axX0xX31xXbxX12