Mỹ chính thức bác yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo khẳng định yêu sách “đường 9 đoạn” (đường lưỡi bò) mà Trung Quốc đơn phương đưa ra tại Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế về biển, theo tài liệu chính thức từ trang web Bộ Ngoại giao Mỹ.
e7d7xebb5x175b2x1991cx110d7x12374x16d39x1429cx17a14xX7x15b28x111aexfea6xfd1cx13097x15d3dxX5x15d94xXaxe7fcx13807x16f5axX3xX4xX1x1387bx10257xX1xX3xXexX1x12e81xX4xX3x1620fxecbaxX4xX3x12ea7x122e8x13fe7xX3xX7xX22xX4xX1xX3x1008cx14bb7x114a3x13572xX19x12426xX3xf6d0xX3xX2fx11955x13ae4xX19x15e48xX3xX4x12838xX6xX3xXcx15701xX27xX19xX33xX3xf53bxX27x126ecxX4xX0x15d14xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xecddxXex13307xX6xX5xXdxX33xX19x1247dxX3x131cdxX27xX7xXexXdx165e5xX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16674xX10xX6xf5d0xXaxX12x14d35x14ef0xX3x16e84xX33xX38xX39xXdxX3xX33xXdxX6xX38xX3xX13xX14xX3xX4x18c84xX19xX33xX3xX21xX49xX3xX21xX22xX38xX3xX4xX22xX38xX3x1014dxX1x1056dxX19xX33xX3xX2fx12a92xX19xX1xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX22xX4xX1xX3x156a4xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19x14cdfxX3x11957xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX5xX30x11987xXdxX3xX21x10ebax13134xX3x14e18x162abxX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX2fxead7xX19xX3xXbxX1xX30xXe0xX19xX33xX3xX2fxX30xX6xX3xX42xX6xX3xXexX39xXdxX3xX7dxXdx1907cxX19xX3x12b5axX8fxX19xX33xX3xX5xXd2xX3xX9exX1xX8fxX19xX33xX3xXbxX1x12b87xX3xX1x19410xXbxX3x1896axfa0axXdxX3xX5xX27x19cbfxXexX3xXbxX1xX22xXbxX3x10893xX27xX49xX4xX3xXex127c0xX3xX110x16d5axX3xX21xXdxXf7xX19xf2bcxX3xXexX1xX10xX38xX3xXexXd2xXdxX3xX5xXdx11b73xX27xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xXex177f0xX3xXexX42xX6xX19xX33xX3x16e1fxX10xX21xX3xX7dxX7exX3xX80xX33xX38xX39xXdxX3xX33xXdxX6xX38xX3xX13xX14x105eaxX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX33xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7axX7axXdxX19xX33xX9xXaxX2xXaxX3xX21xX38xX42xX7axX10xX42xX9xXaxeb0bxXaxX3xX6xX5xXdxX33xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX42xXaxX3xX151xXdxX7axXexX1xX9xXax1625dxX199xX199xXaxX12xX0xXexX21xX38xX7axX25xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX7axX12xX0xXdxXd1xX33xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX165xX21xX6xX38xX1xX6xXexXdxX19xX1xX165xX110xX19xX4cxX19xX10xX151xX7xX4cxX2x108b9xX1e7xX35xX4cxX2xX199x10033xX7axedfbxX199x19b68xX1f1xX199xX199xX199xXexX1edxX1edxX1e7xX199xX1b2xX5xX199xX165xX66xXbxX33xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX42xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX7axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14bbaxX6xXbxXexXdxX38xX19xXaxX12xXfaxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xX3xX5xXd2xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX22xX4xX1xX3xXbxX1xXdxX3xX5x18e3cxX3xX4xX3exX6xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX5exX3x1788axX19xX1xX64xX3xX4xX1x17315xXbxX3xXexX149xX3xX21xX22xX38xX3xX4xX22xX38xX3xX4xX3exX6xX3xX7dxX7exX3xX80xX33xX38xX39xXdxX3xX33xXdxX6xX38xX3xX13xX14xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX42xX12xX0xX4cxXexX21xX38xX7axX25xX12xX0xX4cxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xX7dxX22xX38xX3xX4xX22xX38xX3xX7axXd2xXdxX3xX1b2xX1edxX3xXexX42xX6xX19xX33xX12dxX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX4xX8fxX19xX33xX3xX21xX49xX3xX19xX33xXd2xX25xX3xX1f1xX165xX2xX1b2xX3xX7axX38xX3xX223xX264xX4xX3xXfaxX39xXdxX3xX7axX30xXe0xX19xX33xX3xX110xXd2xX3xX223xX22xX4xX3xX110xfbb9xX19xX3xX2fxX127xX3xXd1xX8fxXdxX3xXexX42xX30xX31xX19xX33xX3xX110xXd2xX3xX9exX1xX38xX6xX3xX1xeaa4xX4xX3xX11exX27xX49xX4xX3xXexX124xX3xXexX1xX27xX7exX4xX3xX7dxX7exX3xX80xX33xX38xX39xXdxX3xX33xXdxX6xX38xX3xX13xX14xX3xXexXdxX124xX19xX3xX1xXd2xX19xX1xX3xX2fx15908xX3xX4xX1x16180xX3xX42xX6xX3xX7xe962xX3xXbxX1xXdxX3xX5xX24axX3xXexX42xX38xX19xX33xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX22xX4xX1xX3xXb2xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xXbfxX3xX4xX3exX6xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xX7dxX22xX38xX3xX4xX22xX38xX3xX19xXd2xX25xX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX2fxX30xX6xX3xX42xX6xX3xX19xX33xX6xX25xX3xXexX42xX30xX111xX4xX3xXexX1xX31xXdxX3xX1xX39xX19xX3xX2xX1f1xX165xX2xX1b2xX3xXd1xXd2xX3xXcxX38xXd2xX3xXexX42xX331xX19xX33xX3xXexXd2xXdxX3xX11exX27xX49xX4xX3xXexX124xX3xX25xX26xX27xX3xX4x1805exX27xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX2fxX30xX6xX3xX42xX6xX3xXexXd2xXdxX3xX5xXdxX13axX27xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX5xX24axX3xX110xX127xX3xX110xX264xX3xX9exXdxX13axX19xX3xX4xX3exX6xX3x171a9xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3xX2fxX49xXdxX3xX110xX111xXdxX3xX19xX1xf80exX19xX33xX3xXexX27xX25xX26xX19xX3xX21xX49xX3xX4xX1xX3exX3xX11exX27xX25xX127xX19xX3xXbxX1xXdxX3xX5xX24axX3xX110xXd2xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xX22xXbxX3xX4xX3exX6xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xXexX39xXdxX3xX21xXdxXf7xX19xX3xXfaxX8fxX19xX33xX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xX80x11e25xXd1xX3xX1b2xX199xX199xX35xX12dxX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX33x1154cxXdxX3xX5xX26xX19xX3x194e5xXdxX26xX19xX3xX77xXdxX13axXbxX3xX47xX27xX49xX4xX3xXexX317xXd1xX3xX21x10adexX19xX3xX2fx19d02xX3xXb2xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xXbfxX12dxX3xXexX27xX25xX26xX19xX3xX21xX49xX3xX4xX1xX3exX3xX11exX27xX25xX127xX19xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xX22xXbxX3xfb45xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xXfaxX8fxX19xX33xX165xX3xXcxX1xX10xX38xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX19xXd2xX25xX12dxX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX4xX1xXdxX124xXd1xX3xX9exX1xX38xX513xX19xX33xX3xX1b2xX3xXexX42xXdxX13axX27xX3xX9exXd1xX1b2xX3xX7axXdxX13axX19xX3xXexX18xX4xX1xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX110xXd2xX3xX2xX1efxX3xX9exXd1xX1b2xX3xX7axXdxX13axX19xX3xXexX18xX4xX1xX3xX2fxX317xXexX3xXexX42xX26xX19xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xXfaxX8fxX19xX33xX12dxX3xX21xX6xX38xX3xX33xX517xXd1xX3xX4xX513xX3xX11exX27xX41fxX19xX3xX2fxX513xX38xX3xX77xX38xXd2xX19xX33xX3x18402xX6xX12dxX3xXcxX42xX30xX31xX19xX33xX3xX5daxX6xX3xX110xXd2xX3xX21xX35exXdxX3xX4xX39xX19xX3xX5daxX4xX6xX21xX38xX42xX38xX27xX33xX1xX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xX7dxX22xX38xX3xX4xX22xX38xX3xX4xX3exX6xX3xX7dxX7exX3xX80xX33xX38xX39xXdxX3xX33xXdxX6xX38xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX317xX25xX3xXb2xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xXbfxX3xXd1xXd2xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX2fxX30xX6xX3xX42xX6xX3xX19x18edfxXd1xX3xX33xX41fxX19xX3xX110xX111xXdxX3xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX21xX31xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX22xX4xX3xX11exX27xX49xX4xX3xX33xXdxX6xX3xXexXdxX124xXbxX3xX33xXdxX22xXbxX3xX21xXdxXf7xX19xX3xXfaxX8fxX19xX33xX12dxX3xXexX42xX38xX19xX33xX3xX2fx123ccxX3xX2fxX38xX39xX19xX3xX7xX49xX3xX2xX3xXc1xXexX1xX10xX38xX3xX21xX22xX38xX3xX4xX22xX38xXcfxX3xX4xX1xX362xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX21xX31xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xf088xXdxX13axXexX3xX80xX6xXd1xX3xX1f1xX199xX3xX1xX513xXdxX3xX5xX24axX3xX110xXd2xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX2fxX513xX38xX3xX4ffxX24axX3xX5daxXe0xX19xX3xX4xX3exX6xX3xX6ecxXdxX13axXexX3xX80xX6xXd1xX3xX1efxX1edxX3xX1xX513xXdxX3xX5xX24axX165xX3xX223xX22xX4xX3xX2fxX38xX39xX19xX3xX1efxX12dxX1e7xX12dxX1f1xX3xX5xX41fxX19xX3xX5xX30xX10dxXexX3xX4xX22xX4xX1xX3x116b3xX19xX7axX38xX19xX10xX7xXdxX6xX12dxX3xX13xX6xX5xX6xX25xX7xXdxX6xX12dxX3xX454xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX19xX10xX7xX3x1288cxX1f1xX12dxX3xX1b2xX1e7xX3xX110xXd2xX3xX1efxX1f1xX3xX1xX513xXdxX3xX5xX24axX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xX7dxX22xX38xX3xX4xX22xX38xX3xX4x186fdxX19xX33xX3xX4xX1xX362xX3xX42xX6xX3xX19xX1xXdxX127xX27xX3xX2fxXdxXf7xXd1xX3xX9exX1xX8fxX19xX33xX3xX1xX10dxXbxX3xX5xX24axX3xXexX42xX38xX19xX33xX3xXexX317xXd1xX3xX21xX513xX19xX3xX2fxX517xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX165xX3xX223xX22xX4xX3xX2fxX38xX39xX19xX3xX545xX3xXexX317xXd1xX3xX21xX513xX19xX3xX2fxX517xX3xX19xX4e3xXd1xX3xX1b2xX199xX199xX35xX3xX2fxX127xX27xX3xX33xX41fxX19xX3xX21xX31xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX19xX30xX111xX4xX3xX5xX22xX19xX33xX3xX33xXdxX127xX19xX33xX3xX1xXe0xX19xX3xXexX42xX38xX19xX33xX3xXexX317xXd1xX3xX21xX513xX19xX3xX2fxX517xX3xX19xX4e3xXd1xX3xX2xX35xX1e7xX768xX12dxX3xXexX317xXd1xX3xX21xX513xX19xX3xX2fxX517xX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX4xX1xX38xX3xX5xXd2xX3xX5xX41fxX19xX3xX2fxX41fxX27xX3xXexXdxX26xX19xX3xX4xX6c0xX3xXb2xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX5xX30xXcaxXdxX3xX21xXcexXbfxX165xX3xX7dxX22xX38xX3xX4xX22xX38xX3xX7ax12fbaxX19xX3xX4xX1xX1exX19xX33xX3xX545xX3xX2fxX38xX39xX19xX3xXexX1xX1exX3xX1b2xX3xX19xX67axXd1xX3xX33xX41fxX19xX3xX21xX31xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX6ecxXdxX13axXexX3xX80xX6xXd1xX3xX1xXe0xX19xX3xX1e7xX1f1xX3xX1xX513xXdxX3xX5xX24axX3xX7xX38xX3xX110xX111xXdxX3xX2fxX38xX39xX19xX3xX33xX41fxX19xX3xX19xX1xX317xXexX3xXexX42xX26xX19xX3xX21xX513xX19xX3xX2fxX517xX3xX19xX4e3xXd1xX3xX2xX35xX1e7xX768xX3xXexX42xX38xX19xX33xX3xX9exX1xXdxX3xX2fxX38xX39xX19xX3xX2xX3xX33xX41fxX19xX3xX1xXe0xX19xX3xX2xX1f1xX3xX1xX513xXdxX3xX5xX24axX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX33xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7axX7axXdxX19xX33xX9xXaxX2xXaxX3xX21xX38xX42xX7axX10xX42xX9xXaxX199xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX42xXaxX3xX151xXdxX7axXexX1xX9xXaxX1b2xX199xX199xXaxX12xX0xXexX21xX38xX7axX25xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX7axX12xX0xXdxXd1xX33xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX165xX21xX6xX38xX1xX6xXexXdxX19xX1xX165xX110xX19xX4cxX19xX10xX151xX7xX4cxX2xX1e7xX1e7xX35xX4cxX2xX199xX1edxX7axX1efxX199xX1f1xX1f1xX199xX199xX199xXexX2xX199xX199xX1edxX1b2xX199xX1e7xX1edxX1b2xX5xX2xX165xX66xXbxX33xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX42xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX7axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX6xXbxXexXdxX38xX19xXaxX12xXcxXd2xX27xX3xX1xX513xXdxX3xX4xX513xX19xX1xX3xX110xXd2xX3xX33xXdxXd2xX19xX3xX9exX1xX38xX6xX19xX3xX77xX513xXdxX3x176efxX30xXe0xX19xX33xX5exX35x1404axX2xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX1xX38xX39xXexX3xX2fxX7exX19xX33xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xX22xXbxX3xXexX42xX38xX19xX33xX3xX110xX10axX19xX33xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX6ecxXdxX13axXexX3xX80xX6xXd1xX3xXexX1xX22xX19xX33xX3xX1f1xX165xX1b2xX199xX2xX1e7xX3xX5exX3xX25dxX19xX1xX64xX3xXfaxX7exX4xX3xX4ffxX116xXbxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX42xX12xX0xX4cxXexX21xX38xX7axX25xX12xX0xX4cxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xX7dxX22xX38xX3xX4xX22xX38xX3xX4xX3exX6xX3xX7dxX7exX3xX80xX33xX38xX39xXdxX3xX33xXdxX6xX38xX3xX13xX14xX3xX9exX1xXa0xX19xX33xX3xX2fxXa5xX19xX1xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX110xX89dxX19xX3xX4xX1xX30xX6xX3xX5xXd2xXd1xX3xX42x19f72xX3xX19xX1xX46axX19xX33xX3xX2fxXcexXdxX3xX1x1581cxXdxX3xX110xX127xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX5xXdxX26xX19xX3xX11exX27xX6xX19xX3xX2fxX124xX19xX3xXb2xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xXbfxX3xXexX1xX10xX38xX3xX4xX22xX4xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xXbxX1xX10axX3xX1xX10dxXbxX3xX110xX111xXdxX3xX5xX27xX116xXexX3xXbxX1xX22xXbxX3xX11exX27xX49xX4xX3xXexX124xX165xX3xX7dxX22xX38xX3xX4xX22xX38xX3xX4xX1xX38xX3xX42xX67axX19xX33xX12dxX3xX4xX22xX4xX3xX5xX27xX116xXexX3xX5xX13axX12dxX3xXexX27xX25xX26xX19xX3xX21xX49xX3xX110xXd2xX3xX1xXd2xX19xX1xX3xX2fxX7exX19xX33xX3xX4xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX4xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX2fxX127xX27xX3xXexX1xXf7xX3xX1xXdxX13axX19xX3xX7xX368xX3xXd1x1570exX27xX3xXexX1xX27xX89dxX19xX3xX2fxX49xXdxX3xX110xX111xXdxX3xX21xX513xX19xX3xX4xX1xX317xXexX3xX110xXd2xX3xXbxX1xX39xXd1xX3xX110xXdxX3xX4xX3exX6xX3xX4xX22xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX22xX4xX1xX3xXd1xXd2xX3xX19xX30xX111xX4xX3xX19xXd2xX25xX3xX2fxX30xX6xX3xX42xX6xX165xX3xX7dxX7exX3xX80xX33xX38xX39xXdxX3xX33xXdxX6xX38xX3xX13xX14xX3xX2fxX30xX6xX3xX42xX6xX3xX1efxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX7axXdxeba1xX19xX3xX33xXdxX513xXdxX3xX9exX1xX22xX4xX3xX19xX1xX6xX27xX3xXd1xXd2xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX38xX3xX42xX67axX19xX33xX3xX7dxfab4xX4xX3x16a08xXdxX19xX1xX3xXd1xX27xX49xX19xX3xXexX1xXf7xX3xX1xXdxX13axX19xX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX7axXdxXc2axX19xX3xX33xXdxX513xXdxX3xXexX1xX1exX3xX19xX1xX317xXexX12dxX3xXb2xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xXbfxX3xX5xXd2xX3xX9exX1xX27xX3xX110xX368xX4xX3xXd1xXd2xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX2fxXcexXdxX3xX1xXb09xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX11exX27xX25xX127xX19xX3xX2fxX49xXdxX3xX110xX111xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX2fxX513xX38xX3xX110xXd2xX3xX110xX10axX19xX33xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX5xXdxX26xX19xX3xX11exX27xX6xX19xX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX5cxX22xX4xX3xX5xX116xXbxX3xX7axX368xX6xX3xXexX42xX26xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX2fxX513xX38xX3xX19xXd2xX25xX3xXexX1xX10xX38xX3xX11exX27xX25xX3xX2fxXa5xX19xX1xX3xX4xX3exX6xX3xX223xX8fxX19xX33xX3xX30xX111xX4xX3xX4ffxXdxX26xX19xX3xX77xX10dxXbxX3xX47xX27xX49xX4xX3xX110xX127xX3xX5xX27xX116xXexX3xX21xXdxXf7xX19xX3xXc1x17538xX80xX223xX4ffx1606dxX5daxXcfxX165xX3xX7dxX22xX38xX3xX4xX22xX38xX3xX4xX1xX38xX3xX42xX67axX19xX33xX3xX19xX124xX27xX3xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xX3xXexX1xXf7xX3xX1xXdxX13axX19xX3xX2fxXdxX127xX27xX3xX2fxX6c0xX3xXexX1x13c38xX3xX4xX22xX4xX3xX2fxX513xX38xX3xX110xXd2xX3xX110xX10axX19xX33xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xXexX42xX38xX19xX33xX3xXbxX1xX39xXd1xX3xX110xXdxX3xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xX3xX19xXd2xX25xX3xXbxX1xX513xXdxX3xXbxX1xX10axX3xX1xX10dxXbxX3xX110xX111xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX11exX27xX25xX3xX2fxXa5xX19xX1xX3xX4xX3exX6xX3xXd6bxX80xX223xX4ffxXd6fxX5daxX3xX110xX127xX3xX5xX35exX19xX1xX3xX1xX513xXdxX12dxX3xX110xX10axX19xX33xX3xXexXdxX124xXbxX3xX33xXdxX22xXbxX12dxX3xX110xX10axX19xX33xX3xX2fx14e4dxX4xX3xX11exX27xX25xX127xX19xX3xX9exXdxX19xX1xX3xXexX124xX3xX110xXd2xX3xXexX1xX127xXd1xX3xX5xX264xX4xX3xX2fxXa5xX6xX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX5cxX22xX4xX3xX5xX116xXbxX3xX7axX368xX6xX3xXexX42xX26xX19xX3xX21xX31xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX110xXd2xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX317xX27xX3xXexX42x19309xX4xX3xX2fxXa5xX6xX3xX5xX24axX3xXexX1xX10xX38xX3xX2fxXe77xX19xX33xX3xX2fxXa5xX19xX1xX3xX19xX33xX1xec69xX6xX3xX110xX127xX3xXb2xX2fxX513xX38xXbfxX3xXexX42xX38xX19xX33xX3xX2fxXdxX127xX27xX3xX2xX1b2xX2xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX8fxX19xX33xX3xX30xX111xX4xX3xX19xXd2xX25xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xXcxX1xX124xX3xX19xX1xX30xX19xX33xX12dxX3xXexX1xX10xX38xX3xX7dxX7exX3xX80xX33xX38xX39xXdxX3xX33xXdxX6xX38xX3xX13xX14xX3xX110xX89dxX19xX3xX4xXcexX19xX3xX4xX6c0xX3xXexX42xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX317xXbxX3xX545xX3xX4xX22xX4xX3xX2fxX513xX38xX3xX110xXd2xX3xX110xX10axX19xX33xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX5xXdxX26xX19xX3xX11exX27xX6xX19xX3xX2fxX124xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX2fxX513xX38xX3xX545xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xXfaxX8fxX19xX33xX165xX3xX13xXe2bxXexX3xX9exX1xX22xX4xX12dxX3xX9exXf7xX3xX4xX513xX3xX19xX124xX27xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX4xX6c0xX3xX4xX1xX3exX3xX11exX27xX25xX127xX19xX3xX2fxX49xXdxX3xX110xX111xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX2fxX513xX38xX3xXexX39xXdxX3xX21xXdxXf7xX19xX3xXfaxX8fxX19xX33xX3xXexX1xXda9xX3xX42xX6xX19xX1xX3xX33xXdxX111xXdxX3xX4xX3exX6xX3xX21xX317xXexX3xX9ex1245exX3xX110xX10axX19xX33xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX19xXd2xX38xX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX5cxX22xX4xX3xX5xX116xXbxX3xX7axX368xX6xX3xXexX42xX26xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX2fxX513xX38xX3xX19xXd2xX25xX3xXexX1xX10xX38xX3xX2fxXdxX127xX27xX3xX2xX1b2xX2xX3xX4xX3exX6xX3xXd6bxX80xX223xX4ffxXd6fxX5daxX3xX4xX7b6xX19xX33xX3xX2fxX127xX27xX3xXbxX1xX513xXdxX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xXbxX1xXbbfxX19xX3xX2fxXa5xX19xX1xX3xX33xXdxX46axX6xX3xX4xX22xX4xX3xX19xX30xX111xX4xX3xX5xXdxX26xX19xX3xX11exX27xX6xX19xX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12x1868exX3xX4xX22xX4xX1xX3xX7axXdxXc2axX19xX3xX33xXdxX513xXdxX3xXexX1xX1exX3xX1xX6xXdxX12dxX3xXb2xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xXbfxX3xX5xXd2xX3xX4xX22xX4xX3xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX42xX6xX19xX1xX3xX33xXdxX111xXdxX3xX11exX27xX49xX4xX3xX33xXdxX6xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX165xX3xX7dxX7exX3xX80xX33xX38xX39xXdxX3xX33xXdxX6xX38xX3xX13xX14xX3xX4xX1xX38xX3xX42xX67axX19xX33xX3xX19xX1xX46axX19xX33xX3xX2fxX38xX39xX19xX3xXd1xXd2xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX2fxX30xX6xX3xX42xX6xX3xX2fxX127xX27xX3xX9exX1xX8fxX19xX33xX3xX4xX6c0xX3xX4xXe0xX3xX7xX545xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX5xX24axX3xXbxX1xX10axX3xX1xX10dxXbxX3xX110xX111xXdxX3xX5xX27xX116xXexX3xX21xXdxXf7xX19xX165xX3xXcxX1xX10xX38xX3xX5xX27xX116xXexX3xX11exX27xX49xX4xX3xXexX124xX12dxX3xX4xX22xX4xX3xX42xX6xX19xX1xX3xX33xXdxX111xXdxX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX5cxX22xX4xX3xX5xX116xXbxX3xX7axX368xX6xX3xXexX42xX26xX19xX3xXexX1xXb09xX6xX3xXexX1xX27xX116xX19xX3xX33xXdxX46axX6xX3xX4xX22xX4xX3xX11exX27xX49xX4xX3xX33xXdxX6xX3xX5xX22xX19xX33xX3xX33xXdxX127xX19xX33xX3xX110xXd2xX3xX7axX38xX3xX110xX116xX25xX12dxX3xXd1xX7exXexX3xX11exX27xX49xX4xX3xX33xXdxX6xX3xX9exX1xX8fxX19xX33xX3xXexX1xXf7xX3xX2fxXe0xX19xX3xXbxX1xX30xXe0xX19xX33xX3xX5cxX22xX4xX3xX5xX116xXbxX3xX42xX6xX19xX1xX3xX33xXdxX111xXdxX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX110xX111xXdxX3xXd1xX7exXexX3xX11exX27xX49xX4xX3xX33xXdxX6xX3xX9exX1xX22xX4xX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xXcxX1xX26xXd1xX3xX110xXd2xX38xX3xX2fxX6c0xX12dxX3xXd1xX7exXexX3xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX42xX6xX19xX1xX3xX33xXdxX111xXdxX3xX11exX27xX49xX4xX3xX33xXdxX6xX3xX19xX1xX30xX3xX110xX116xX25xX3xX9exX1xX8fxX19xX33xX3xXbxX1xX10axX3xX1xX10dxXbxX3xX110xX111xXdxX3xXexX1xX368xX4xX3xXexXdxXc2axX19xX3xX33xXdxX46axX6xX3xX4xX22xX4xX3xX19xX30xX111xX4xX3xX110xXd2xX3xX5xX27xX116xXexX3xXbxX1xX22xXbxX3xX11exX27xX49xX4xX3xXexX124xX165xX3xX7dxX545xXdxX3xX5x162cbxX12dxX3xX110xXa5xX3xXexX42xX18xX3xX4xX3exX6xX3xX42xX6xX19xX1xX3xX33xXdxX111xXdxX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX5cxX22xX4xX3xX2fxXa5xX19xX1xX3xX7axX368xX6xX3xXexX42xX26xX19xX3xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX21xX31xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX2fxX49xXdxX3xX7axXdxX13axX19xX12dxX3xX7axXd2xXdxX3xX110xXd2xX3xX5xXdxX26xX19xX3xXexX264xX4xX3xX4xX1xX1exX3xX9exX1xX8fxX19xX33xX3xXbxX1xX513xXdxX3xX7axX368xX6xX3xXexX42xX26xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX1xXcexX19xX3xX2fxX513xX38xX3xX42xX317xXexX3xX19xX1xXb09xX3xX110xXd2xX3xX21xXdxX13axXexX3xX5xX116xXbxX3xX19xX1xX30xX3xXexX39xXdxX3xX21xXdxXf7xX19xX3xXfaxX8fxX19xX33xX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX33xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7axX7axXdxX19xX33xX9xXaxX2xXaxX3xX21xX38xX42xX7axX10xX42xX9xXaxX199xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX42xXaxX3xX151xXdxX7axXexX1xX9xXaxX1b2xX199xX199xXaxX12xX0xXexX21xX38xX7axX25xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX7axX12xX0xXdxXd1xX33xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX165xX21xX6xX38xX1xX6xXexXdxX19xX1xX165xX110xX19xX4cxX19xX10xX151xX7xX4cxX2xX1e7xX1e7xX35xX4cxX2xX199xX1edxX7axX1efxX199xX1f1xX1f1xX199xX199xX199xXexX2xX199xX199xX1edxX1b2xX199xX1e7xX1edxX1efxX5xX1b2xX165xX66xXbxX33xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX42xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX7axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX6xXbxXexXdxX38xX19xXaxX12xXcxXd2xX27xX3xX4xX8fxX19xX33xX3xXexX42xXda9xX19xX1xX3xX1xXdxX13axX19xX3xX2fxX39xXdxX3xX4xX3exX6xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xXexX39xXdxX3xff22xX39xX4xX3xX13xX6xX3xXexX1xX27xX7exX4xX3xX11exX27xX41fxX19xX3xX2fxX513xX38xX3xXcxX42xX30xX31xX19xX33xX3xX5daxX6xX3xX5exX3xX25dxX19xX1xX64xX3xX13xX6xXdxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX77xX513xXdxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX7axX12xX0xX4cxXexX42xX12xX0xX4cxXexX21xX38xX7axX25xX12xX0xX4cxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xX80xX33xX38xXd2xXdxX3xX42xX6xX12dxX3xX545xX3xX4xX22xX4xX3xX2fxX38xX39xX19xX3xX1b2xX12dxX1efxX3xX110xXd2xX3xXa17xX3xXexX42xX26xX19xX3xX21xX513xX19xX3xX2fxX517xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xX22xXbxX3xX19xX4e3xXd1xX3xX1b2xX199xX199xX35xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX9exX1xX8fxX19xX33xX3xX4xX1xX362xX3xX19xX67axXd1xX3xX9exX1xX22xX3xX33xX41fxX19xX3xX21xX31xX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX4xX3exX6xX3xX4xX22xX4xX3xX19xX30xX111xX4xX3xX9exX1xX22xX4xX3xXd1xXd2xX3xXexX317xXexX3xX4xX513xX3xX1xX38xXe2bxX4xX3xXd1xX7exXexX3xXbxX1xX41fxX19xX3xX4xX3exX6xX3xX19xX1xX46axX19xX33xX3xX2fxX38xX39xX19xX3xX19xXd2xX25xX3xX2fxX127xX27xX3xX19xX67axXd1xX3xX19xX33xX38xXd2xXdxX3xXbxX1xX39xXd1xX3xX110xXdxX3xX1b2xX199xX199xX3xX1xX513xXdxX3xX5xX24axX3xXexX18xX19xX1xX3xXexX149xX3xX21xX317xXexX3xX9exXfc1xX3xX4xX317xX27xX3xXexX42xXe77xX4xX3xX2fxXa5xX6xX3xX5xX24axX3xX19xXd2xX38xX3xXd1xXd2xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX2fxXcexXdxX3xX1xXb09xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX11exX27xX25xX127xX19xX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xX1072xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX7axXdxXc2axX19xX3xX33xXdxX513xXdxX3xX4xX27xX49xXdxX3xX4xX10axX19xX33xX12dxX3xXb2xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xXbfxX3xX5xXd2xX3xX42xX6xX19xX1xX3xX33xXdxX111xXdxX3xX4xX3exX6xX3xX4xX22xXdxX3xX33xX331xXdxX3xX5xXd2xX3xXb2xX4xX22xX4xX3xX2fxXcexXdxX3xX1xXb09xXdxX3xX21xXdxXf7xX19xX3xX5xXa5xX4xX1xX3xX7xX4f8xXbfxX3xX4xX3exX6xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX165xX3xXcxX1xX10xX38xX3xX21xX22xX38xX3xX4xX22xX38xX12dxX3xX19xX124xX27xX3xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xX3xX2fxXa5xX19xX1xX3xXexX1xXf7xX3xX1xXdxX13axX19xX3xX9exX1xX27xX3xX110xX368xX4xX3xXd1xXd2xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX2fxXcexXdxX3xX1xXb09xXdxX3xX4xX22xXdxX3xX33xX331xXdxX3xX5xXd2xX3xXb2xX110xX10axX19xX33xX3xX19xX30xX111xX4xX3xX5xXa5xX4xX1xX3xX7xX4f8xXbfxX3xX1xX6xX25xX3xXb2xX11exX27xX25xX127xX19xX3xX5xXa5xX4xX1xX3xX7xX4f8xXbfxX3xXexX1xXda9xX3xX19xX1xX46axX19xX33xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX19xXd2xX25xX3xX4xX7b6xX19xX33xX3xX9exX1xX8fxX19xX33xX3xX19xX67axXd1xX3xXexX42xX38xX19xX33xX3xXd1xX264xX4xX3xXb2xX2fxXcexXdxX3xX1xXb09xXdxX3xX5xXa5xX4xX1xX3xX7xX4f8xXbfxX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX11exX27xX25xX3xX2fxXa5xX19xX1xX3xXexX42xX38xX19xX33xX3xX2fxXdxX127xX27xX3xX2xX199xX3xX110xXd2xX3xX2xX1f1xX3xX4xX3exX6xX3xXd6bxX80xX223xX4ffxXd6fxX5daxX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX7dxX7exX3xX80xX33xX38xX39xXdxX3xX33xXdxX6xX38xX3xX13xX14xX12dxX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX9exX1xX8fxX19xX33xX3xX2fxX22xXbxX3xX1exX19xX33xX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX4xX22xX4xX3xXexXdxX26xX27xX3xX4xX1xX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX5xX24axX3xX2fxX49xXdxX3xX110xX111xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX110xX127xX3xXb2xX110xX10axX19xX33xX3xX19xX30xX111xX4xX3xX5xXa5xX4xX1xX3xX7xX4f8xXbfxX12dxX3xX21xX6xX38xX3xX33xX517xXd1xX3xXexX1xX368xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX3exX3xX11exX27xX25xX127xX19xX3xXd1xX7exXexX3xX4xX22xX4xX1xX3xX4xX8fxX19xX33xX3xX9exX1xX6xXdxX12dxX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX21xXdxX124xXexX3xX2fxX124xX19xX3xX42xX7exX19xX33xX3xX42xX35exXdxX12dxX3xX5xXdxX26xX19xX3xXexX264xX4xX3xX110xXd2xX3xX1xXdxX13axX27xX3xX11exX27xX513xX3xXexX39xXdxX3xX21xXdxXf7xX19xX3xXfaxX8fxX19xX33xX3xX110xXd2xX3xX2fxX30xX10dxX4xX3xX4xX22xX4xX3xX19xX30xX111xX4xX3xX9exX1xX22xX4xX3xX4xX8fxX19xX33xX3xX19xX1xX116xX19xX3xX110xXdxX13axX4xX3xXexX1xX368xX4xX3xXexX1xXdxX3xX19xXd2xX25xX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5cxXexX5exX6xX5xXdxX33xX19xX64xX3xX66xX27xX7xXexXdxX6bxX25xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX38xX7axX25xXaxX12xX6ecxX111xXdxX3xX19xX1xX46axX19xX33xX3xXbxX1xXbbfxX19xX3xXexX18xX4xX1xX3xXexX42xX38xX19xX33xX3xX1b2xX1edxX3xXexX42xX6xX19xX33xX3xX21xX22xX38xX3xX4xX22xX38xX12dxX3xX7dxX7exX3xX80xX33xX38xX39xXdxX3xX33xXdxX6xX38xX3xX13xX14xX3xX9exX124xXexX3xX5xX27xX116xX19xX3xX42xX67axX19xX33xX3xX25xX26xX27xX3xX7xX22xX4xX1xX3xX1xXdxX13axX19xX3xX19xX6xX25xX3xX4xX3exX6xX3xXcxX42xX27xX19xX33xX3xX47xX27xX49xX4xX3xX110xX127xX3xX2fxX30xX31xX19xX33xX3xX35xX3xX2fxX38xX39xX19xX3xX5xXd2xX3xXbxX1xXdxX3xXbxX1xX22xXbxX12dxX3xX9exX1xX8fxX19xX33xX3xXbxX1xX10axX3xX1xX10dxXbxX3xX110xX111xXdxX3xX5xX27xX116xXexX3xX11exX27xX49xX4xX3xXexX124xX3xX110xX127xX3xX21xXdxXf7xX19xX165xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5daxX38xX27xX42xX4xX10xXaxX12xX0xX7xXexX42xX38xX19xX33xX12xXcxX1xX10xX38xX3xX80xX33xX331xX4xX3xX13xX6xXdxX4cxXcxX1xX6xX19xX1xX3xX80xXdxX26xX19xX0xX4cxX7xXexX42xX38xX19xX33xX12xX0xX4cxXbxX12
congthanh