Hành khách khi lên, xuống xe phải báo cáo đầy đủ cho bộ phận quản lý của Sở GTVT Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ngày 9/3, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 do Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đã có chương trình làm việc với Sở Giao thông - Vận tải Hà Tĩnh về công tác phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp, nhà xe chạy tuyến đường dài.
5d43xeb12x85afx6334xb0ecx9887xee12x9ec8x5d4bxX7x97a4x6a90xd844xab00xd45fxbe9cxX5x8ecaxXax9ac9xf13exf7a0x5f2axX1xX3xe12dxX1x6b4fxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX5x9189xX15xb35cxX3x9ef5xbba1x9871xX15xbb54xX3xX27xX10xX3xXbxX1xe331xXdxX3xc451xX1axf3dexX3xX4xX1axX37xX3xe1e0x8311xf73axX3xX3dx79b8xX3xX4xX1xX37xX3xX35xe758xX3xXbxX1x7132xX15xX3xbb58xX28xX32xX15xX3xX5xc0d6xX3xX4xX42xX6xX3xe7f8x8989xX3x8f36xXcxc9b6xXcxX3xX13xX14xX3xXcxcf86xX15xX1xX0xa0f6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xb9c9xXaxX12x10391xX2bxX14xX3fxX3xe4fbxX6cx805dxX25xX3x68caxX37xX14xX15xX3xX18xXdxafa1x6964xX3xXexabf3xX6xX3xX4xff02xX15xX2bxX3xXexX1axX4xX3xXbxX1xc442xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7ex9242xX4xX1xX3x6cb9xX37xd5b3xXdxX7exX3xb061xX3xX2xX86xX3xX7exX37xX3xX5fxXdxX1axX93xX3xX3dxX29xX4xX3xX5cxX5dxX3xe717xX3xXexdf25xX25xX3xbfdaxX1x1022cxX3xXcxX96xea95xX5dxX15xX2bxX3xX35xX6xX15xX3xXb3xX1xad67xX3xX3dxbec7xX37xX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exX3xXb9xX2xX86xX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xa41cxX23xX3xX81xX2bxa8a1xX4xX3xXb3xX1x1048fxX28xX3xX3dx6330xX3xX4xXd5xX3xX4xX1xXd9xe3bbxX15xX2bxX3xXexX96x101b4xX15xX1xX3xX5xX14xX93xX3xXb5xXdx9a02xX4xX3xXb5xfe6fxXdxX3xX5cxX5dxX3xX5fxXdxX6xX37xX3xXexX1xX9axX15xX2bxX3xXb9xX3xX61xX4dxX15xX3xXexX32xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xXb5xc5d4xX3xX4xX9axX15xX2bxX3xXexX1axX4xX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX25xX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX1axX4xX3xX7exX37xX6xX15xX1xX3xX15xX2bxX1xXdxX133xXbxX25xX3xX15xX1xX14xX3xX27xX10xX3xX4xX1xXe7xX3fxX3xXexX28xX3fxXd0xX15xX3xX3dxXd9x5ffaxX15xX2bxX3xX7exX14xXdx7cd9xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf644xX37xX7exX3fxX3xXbxXb3xX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexXb9xX6xX5xXdxX2bxX15x607cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX96x9864xXaxX12xX0xXdxX93xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb3xX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxfe2axXdxX7exXexX1xX1d8xX3x8a0axX2xb16axXbxX27xX1e0xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1d8xX3xef85xX2x7573xXbxX27xX1e0xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d8xX6cxX6cxXdxX1a9xX35xX6xX37xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1a9xXb5xX15xX6cxX15xX10xX1ffxX7xX6cxd1f6xX217xX2xX217xX6cxX2xX2xX217xX7exX2xX2xX206xX88xX206xX217xX208xXexX208xX206xX2xX23dxX86xX5xX217xX1a9xbf1cxXbxX2bx6181xX96xX9xX206x5e2bxX206xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX5xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX29xX15xX2bxX3xX27xX10xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX35xX1axX37xX3xX4xX1axX37xX3xX3dxX3exX3fxX3xX3dxX42xX3xX4xX1xX37xX3xX35xX49xX3xXbxX1xX4dxX15xX3xX50xX28xX32xX15xX3xX5xX56xX3xX4xX42xX6xX3xX5cxX5dxX3xX5fxXcxX61xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX37xX15xXaxX12xX8bxX37xX14xX15xX3xX18xXdxX92xX93xX3xXexX96xX6xX3xX4xX9axX15xX2bxX3xXexX1axX4xX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exX3xXb9xX3xX2xX86xX3xX5xX14xX93xX3xXb5xXdxX133xX4xX3xXb5xX137xXdxX3xX5cxX5dxX3xX5fxXdxX6xX37xX3xXexX1xX9axX15xX2bxX3xXb9xX3xX61xX4dxX15xX3xXexX32xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b9xX37xX7exX3fxXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX35xX1axX37xX3xX4xX1axX37xX3xX4xX42xX6xX3xX5cxX5dxX3xX5fxXdxX6xX37xX3xXexX1xX9axX15xX2bxX3xXb9xX3xX61xX4dxX15xX3xXexX32xXdxX25xX3xXexX96xX23xX15xX3xX3dxXafxX6xX3xX35xX14xX15xX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xX1xXdxX133xX15xX3xX4xXd5xX3xX18xX1xX37xX32xX15xX2bxX3xX2xX217xX217xX3xX27xX10xX3xXb5xX4dxX15xX3xXexX32xXdxX3xX1xX14xX15xX1xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xXexX28xX3fxXd0xX15xX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xX3dxXdxX3xX13xX14xX3xX81xX49xXdxX3xXb5xX14xX3xX15xX2bxXd9xf9e9xX4xX3xX5xXe7xXdxX1a9xX3xX1b9xX129xX15xX1xX3xX50xX28xX117xX15xX3xX93x928axXdxX3xX15xX2bxX14xX3fxX3xX4xXd5xX3xX1xX14xX15xX2bxX3xX15xX2bxX14xX15xX3xX5xXd9xX3d4xXexX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xX3dxXdxX3xX5xXe7xXdxX3xXexX96xX23xX15xX3xXexX28xX3fxXd0xX15xX3xX15xX14xX3fxX1a9xX3xXb3xX1xbac6xX15xX1xX3xXb5xX129xX3xXb5xX4dxX3fxX25xX3xX4xX9axX15xX2bxX3xXexX1axX4xX3xX18xXdxX92xX93xX3xX7xX37xX1axXexX3xX7exXafxX4xX1xX3xX35xX133xX15xX1xX3xX15xX1x709axX15xX2bxX3xX3dxX29xXdxX3xXexXd9xX3d4xX15xX2bxX3xX15xX14xX3fxX3xX3dxX6xX15xX2bxX3xX2bxd3fdxXbxX3xX96x9f8cxXexX3xX15xX1xXdxX15bxX28xX3xX18xX1xXd5xX3xX18xX1x894cxX15xX1a9xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b9xX37xX7exX3fxXaxX12xXcxX96xXd9xX137xX4xX3xXexX129xX15xX1xX3xX1xX129xX15xX1xX3xX3dxXd5xX25xX3xXexX1xX6xX3fxX3xX93xX463xXexX3xX1b9xX6xX15xX3xX4xX1xXe4xX3xX3dxXe7xX37xX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exX3xXb9xX2xX86xX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xX3dxX15bxX3xX15xX2bxX1xXafxX3xX5cxX5dxX3xX5fxXdxX6xX37xX3xXexX1xX9axX15xX2bxX3xXb9xX3xX61xX4dxX15xX3xXexX32xXdxX3xX4xX1xX42xX3xX3dxX49xX15xX2bxX3xX50xX28xX1axX15xX3xXexX96xXdxX133xXexX3xX4xX1axX4xX3xX15xX1xX14xX3xX27xX10xX3xX4x609fxX15xX2bxX3xX15xX1xXd9xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX123xX3xX50xX28xX6xX15xX25xX3xX3dxX123xX15xX3xXb5xXafxX3xX5xXdxX23xX15xX3xX50xX28xX6xX15xX3xX15xX23xX28xX3xX4xX6xX37xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX3exX15xX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX25xX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xX1a9xX3xX8bxbfccxX15xX2bxX3xXexX1xX1a2xXdxX25xX3xX5xX4dxXbxX3xX7exX6xX15xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX25xX3xX7xX29xX3xX5xXd9xX3d4xX15xX2bxX3xX27xX10xX3xX4xX42xX6xX3xXexX467xXexX3xX4xX32xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX9axX15xX2bxX3xXexX3fxX3xXb5xX4dxX15xX3xXexX32xXdxX3xX1xX14xX15xX1xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xeed0xX4xb2a9xX3xXbxX1xX3exX15xX3xXb5xX14xX3xXexXd9xX3xX15xX1xX117xX15x8455xX3xX4xX1xXe7xX3fxX3xXexX28xX3fxXd0xX15xX3xX3dxXd9xX1a2xX15xX2bxX3xX7exX14xXdxX1e0xX3xX18xXdxX92xX93xX3xXexX96xX6xX25xX3xX2bxXdxX1axX93xX3xX7xX1axXexX25xX3xX18xX1xX6xXdxX3xX35xX1axX37xX3xXexX1xX42xX3xXex7e04xX4xX3xX4xXd5xX3xX5xXdxX23xX15xX3xX50xX28xX6xX15xX3xX2bxXdxeef0xXbxX3xX15xf165xX93xX3xX35xX621xXexX3xXexX1xX9axX15xX2bxX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xX420xX15xX1xX3xX27xX1axX4xX3xX4xX42xX6xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX5xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX29xX15xX2bxX3xX27xX10xX3xXb5xX14xX3xX7xX6xX28xX3xX93xX3e7xXdxX3xX4xX1xX28xX3fxXd0xX15xX3xX3dxXdxX3xXb5xX14xX3xXb5xX15bxX3xXbxX1xX32xXdxX3xX35xX1axX37xX3xX4xX1axX37xX3xX3dxX3exX3fxX3xX3dxX42xX3xX4xX1xX37xX3xX35xX49xX3xXbxX1xX4dxX15xX3xX50xX28xX32xX15xX3xX5xX56xX3xX4xX42xX6xX3xX5cxX5dxX3xX5fxXcxX61xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX1a9xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b9xX37xX7exX3fxX3xXbxXb3xX10xX15xXexX10xX96xXaxX12xX0xXdxX93xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb3xX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX1ffxXdxX7exXexX1xX1d8xX3xX206xX2xX208xXbxX27xX1e0xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1d8xX3xX215xX2xX217xXbxX27xX1e0xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d8xX6cxX6cxXdxX1a9xX35xX6xX37xX1xX6xXexXdxX15xX1xX1a9xXb5xX15xX6cxX15xX10xX1ffxX7xX6cxX23dxX217xX2xX217xX6cxX2xX2xX217xX7exX2xX2xX206xX88xX208xX208xX86xXexX206xX208xX217xX217xX215xX5xX217xX1a9xX256xXbxX2bxX259xX96xX9x7f4dxX25dxX23dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX5xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX29xX15xX2bxX3xX27xX10xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX35xX1axX37xX3xX4xX1axX37xX3xX3dxX3exX3fxX3xX3dxX42xX3xX4xX1xX37xX3xX35xX49xX3xXbxX1xX4dxX15xX3xX50xX28xX32xX15xX3xX5xX56xX3xX4xX42xX6xX3xX5cxX5dxX3xX5fxXcxX61xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX37xX15xXaxX12xX10dxa19exX4xX3xX5xXd9xX3d4xX15xX2bxX3xX4xX1x9981xX4xX3xX15xX476xX15xX2bxX3xX18xXdxX92xX93xX3xXexX96xX6xX3xXexX1xX117xX15xX3xX15xX1xXdxX133xXexX3xX4xX1xX37xX3xX4xX1axX4xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xX3dxXdxX3xXexa804xX3xX10dxX14xX37xX3xXb5xX15bxX3xX18xX1xXdxX3xX50xX28xX6xX3xXb3x10625xX6xX3xX18xX1x9563xX28xX3xXb3xX3exX28xX3xXcxX96xX10xX37xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b9xX37xX7exX3fxXaxX12xX1b9xX23xX15xX3xX4xXe7xX15xX1xX3xX3dxXd5xX25xX3xX3fxX23xX28xX3xX4xX3exX28xX3xX4xX1axX4xX3xX15xX1xX14xX3xX27xX10xX3xX4xX1xX28xX81exX15xX3xX35xXafxX3xX3dxX3exX3fxX3xX3dxX42xX3xX18xX1xX81exX28xX3xXexX96xX6xX15xX2bxX3xXb5xX32xXdxX3xX1xX37xX463xX4xX3xX18xX1xX81exX28xX3xXexX96xX6xX15xX2bxX3xX3fxX3xXexXd0xX25xX3xX7exX28xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xX96xX819xX6xX3xXexX6xX3fxX3xX18xX1xX9axX3xX3dxX92xX3xXbxX1xX1axXexX3xX4xX1xX37xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xX7xX819xX3xX7exX60bxX15xX2bxX3xX18xX1xXdxX3xX5xX23xX15xX3xX27xX10xX1e0xX3xXexX96xX6xX15xX2bxX3xX35xXafxX3xX93xX1axX3fxX3xX3dxX37xX3xXexX1xX117xX15xX3xX15xX1xXdxX133xXexX3xX4xX3exX93xX3xXexX6xX3fxX3xX3dxX92xX3xXbxX1xX60bxX4xX3xXb5xX60bxX3xX1xX14xX15xX1xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xX4xXd5xX3xX35xXdxX92xX28xX3xX1xXdxX133xX15xX3xX7xX29xXexX1e0xX3xXexX1xXd9xX1a2xX15xX2bxX3xX27xX28xX3fxX23xX15xX3xX5xX6xX28xX3xX4xX1xbe7exXdxX25xX3xXb5xX133xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX18xX1xX37xX6xX15xX2bxX3xX27xX10xX3xX35xea74xX15xX2bxX3xX1xXd5xX6xX3xX4xX1xX467xXexX3xX7exXdxX133xXexX3xX18xX1xX28xX81exX15xX3xXexX1xX9axX15xX2bxX3xXexX1xXd9xX1a2xX15xX2bxX1a9xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b9xX37xX7exX3fxXaxX12xXcxX96xXd9xX137xX4xX3xX93xX621xXexX25xX3xX1b9xX6xX15xX3xX4xX1xXe4xX3xX3dxXe7xX37xX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xX3xXexXe4xX15xX1xX3xX3dxX11bxX3xX4xX28xX15xX2bxX3xX4xX467xXbxX3xX93xXdxc834xX15xX3xXbxX1xX420xX3xX2xX217xX217xX18xX2bxX3xXb3xX5xX37xX96xX6xX93xXdxX15xX3xX1b9xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX1axX4xX3xX15xX1xX14xX3xX27xX10xX3xX3dxX92xX3xXexXdxXd0xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX28xX15xX3xXexXdxX23xX28xX3xX3dxX49xX4xX3xX18xX1xX819xX3xXexX96xX932xX15xX2bxX3xXexX37xX14xX15xX3xX35xX49xX3xX27xX10xX25xX3xX3dxX56fxX15xX2bxX3xXexX1xX1a2xXdxX3xX2bxXdxX6xX37xX3xX4xX1xX37xX3xXcxX96xX28xX15xX2bxX3xXexX117xX93xX3x971axXdxX92xX93xX3xX7xX37xX1axXexX3xX35xX133xX15xX1xX3xXexX4dxXexX3xXexXe4xX15xX1xX3xX4xX28xX15xX2bxX3xX4xX467xXbxX3xX23dxX217xX217xX3xX3dxX68xX6xX3xXexX96xX28xX3fxX15bxX15xX3xX1xX129xX15xX1xX3xXb5xX15bxX3xX4xX1axX4xX3xXexX1xX9axX15xX2bxX3xX3dxXdxX133xXbxX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX25xX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xX3xX3dxX92xX3xXbxX1xX1axXexX3xXexX96xX37xX15xX2bxX3xX7xX28xX29xXexX3xX1xX14xX15xX1xX3xXexX96xX129xX15xX1xX3xX4xX1xX28xX3fxXd0xX15xX3xX3dxXdxX1a9xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b9xX37xX7exX3fxXaxX12xXb3xX51axX15xX2bxX3xXexX96xX37xX15xX2bxX3xX7xX1axX15xX2bxX3xX15xX6xX3fxX25xX3xX8bxX37xX14xX15xX3xX18xXdxX92xX93xX3xXexX96xX6xX3xX4xX51axX15xX2bxX3xX3dxX11bxX3xX5xX14xX93xX3xXb5xXdxX133xX4xX3xXb5xX137xXdxX3xX1b9xX49xX3xXb3xX13x727dxX5cxX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xXb5xX15bxX3xX4xX9axX15xX2bxX3xXexX1axX4xX3xX4xX1xX28xX81exX15xX3xX35xXafxX3xX4xX1axX4xX3xXbxX1xXd9xX123xX15xX2bxX3xX1axX15xX3xX4xX1axX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX4dxXbxX3xXexX96xX28xX15xX2bxX3xX4xX1xX37xX3xX15xX2bxXd9xX1a2xXdxX3xX5xX6xX37xX3xX3dxX49xX15xX2bxX3xXexX807xX3xX4xXd9xX137xX4xX3xX10dxX14xX37xX3xXb5xX15bxX3xXexX96xX37xX15xX2bxX3xXexX96xXd9xX1a2xX15xX2bxX3xX1xX3d4xXbxX3xX10dxX14xX37xX3xX4xXd5xX3xX7exXafxX4xX1xX3xXb5xX14xX3xXbxX1xXd9xX123xX15xX2bxX3xX1axX15xX3xX3dxXd5xX15xX3xX15xX2bxXd9xX1a2xXdxX3xX4xX1axX4xX1xX3xX5xX3fxX3xXexX807xX3xX13xX14xX3xX81xX49xXdxX3xXb5xX15bxX3xX18xX1xXdxX3xX4xXd5xX3xX3fxX23xX28xX3xX4xX3exX28xX1a9xX0xX6cxXbxX12xX0xX7exXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7exX96xX10xX5xX6xXexX10xX7exXaxX12xX0xX7xXexX96xX37xX15xX2bxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX23xX15xX3xX50xX28xX6xX15xX1d8xX0xX6cxX7xXexX96xX37xX15xX2bxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb9xXexX1xX28xX93xX35xXb9xX6xX15xX7exXb9xX7xX6xXbxX37xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xX3fxX23xX28xX3xX4xX3exX28xX3xXexX476xX15xX2bxX3xX4xXd9xX1a2xX15xX2bxX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xX3xXexXe7xXdxX3xX15xX123xXdxX3xX5xX14xX93xX3xXb5xXdxX133xX4xXaxX3xX1xX96xX10xc2eexX9xXaxX6cxX27xX6xXb9xX1xX37xXdxX6cxX1xX6xXb9xXexXdxX15xX1xXb9xX3fxX10xX28xXb9xX4xX6xX28xXb9xXexX6xX15xX2bxXb9xX4xX28xX37xX15xX2bxXb9xXbxX1xX37xX15xX2bxXb9xX4xX1xX37xX15xX2bxXb9xX7exXdxX4xX1xXb9xX4xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xXb9xXexX6xXdxXb9xX15xX37xXdxXb9xX5xX6xX93xXb9xXb5xXdxX10xX4xX6cxX2xX74axX74axX215xX217xX86xX1a9xX1xXexX93xXaxX12xX0xXdxX93xX2bxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX6cxX93xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX23dxX217xX6cxX15xX10xX1ffxX7xX6cxX23dxX217xX2xX217xX6cxX2xX217xX208xX7exX2xX2xX215xX23dxX206xX208xX23dxXexX208xX74axX86xX5xX208xXb9xX2xX217xX74axX7exX217xX2xX88xX208xX86xX2xX217xXexX2xX217xX25dxX215xX5xX206xXb9xX206xX1a9xX256xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX5xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX29xX15xX2bxX3xX27xX10xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX35xX1axX37xX3xX4xX1axX37xX3xX3dxX3exX3fxX3xX3dxX42xX3xX4xX1xX37xX3xX35xX49xX3xXbxX1xX4dxX15xX3xX50xX28xX32xX15xX3xX5xX56xX3xX4xX42xX6xX3xX5cxX5dxX3xX5fxXcxX61xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXb5xX12xX0xX7xXexX96xX37xX15xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xX3fxX23xX28xX3xX4xX3exX28xX3xXexX476xX15xX2bxX3xX4xXd9xX1a2xX15xX2bxX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xX3xXexXe7xXdxX3xX15xX123xXdxX3xX5xX14xX93xX3xXb5xXdxX133xX4xXaxX3xX1xX96xX10xXc84xX9xXaxX6cxX27xX6xXb9xX1xX37xXdxX6cxX1xX6xXb9xXexXdxX15xX1xXb9xX3fxX10xX28xXb9xX4xX6xX28xXb9xXexX6xX15xX2bxXb9xX4xX28xX37xX15xX2bxXb9xXbxX1xX37xX15xX2bxXb9xX4xX1xX37xX15xX2bxXb9xX7exXdxX4xX1xXb9xX4xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xXb9xXexX6xXdxXb9xX15xX37xXdxXb9xX5xX6xX93xXb9xXb5xXdxX10xX4xX6cxX2xX74axX74axX215xX217xX86xX1a9xX1xXexX93xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xX3fxX23xX28xX3xX4xX3exX28xX3xXexX476xX15xX2bxX3xX4xXd9xX1a2xX15xX2bxX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xX3xXexXe7xXdxX3xX15xX123xXdxX3xX5xX14xX93xX3xXb5xXdxX133xX4xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX96xX37xX15xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xX5cxX5dxX3xXcdxX3xXexXd0xX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xXb5xX807xX6xX3xX4xXd5xX3xXb5xX476xX15xX3xX35xX32xX15xX3xX2bxX819xXdxX3xX4xX1axX4xX3xX7xX5dxX25xX3xX35xX6xX15xX25xX3xX15xX2bxX14xX15xX1xX25xX3xX3dxXafxX6xX3xXbxX1xXd9xX123xX15xX2bxX3xX18xX1xX28xX3fxXd0xX15xX3xX4xX1axX37xX3xXb5xX15bxX3xXb5xXdxX133xX4xX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xX35xX133xX15xX1xX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xX3xXexXe7xXdxX3xX15xX123xXdxX3xX5xX14xX93xX3xXb5xXdxX133xX4xX1a9xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXb5xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX123xX15xX3xX23dxX217xX217xX3xX4xX28xX49xX4xX3xX2bxX112xXdxX3xX3dxXd0xX15xX3xX3dxXd9xX1a2xX15xX2bxX3xX7exX117xX3fxX3xX15xXd5xX15xX2bxX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exXb9xX3xX2xX86xX3xX4xX42xX6xX3xX15xX2bxX14xX15xX1xX3xXcdxX3xXexXd0xX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xXaxX3xX1xX96xX10xXc84xX9xXaxX6cxX3fxXb9xXexX10xX6cxX1xX37xX15xXb9xX23dxX217xX217xXb9xX4xX28xX37xX4xXb9xX2bxX37xXdxXb9xX7exX10xX15xXb9xX7exX28xX37xX15xX2bxXb9xX7exX6xX3fxXb9xX15xX37xX15xX2bxXb9xXbxX1xX37xX15xX2bxXb9xX4xX1xX37xX15xX2bxXb9xX4xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xXb9xX4xX28xX6xXb9xX15xX2bxX6xX15xX1xXb9xX3fxXb9xXexX10xXb9xX1xX6xXb9xXexXdxX15xX1xX6cxX2xX74axX74axX88xX86xX217xX1a9xX1xXexX93xXaxX12xX0xXdxX93xX2bxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX6cxX93xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX23dxX217xX6cxX15xX10xX1ffxX7xX6cxX23dxX217xX2xX217xX6cxX2xX88xX88xX7exX2xX217xX2xX208xX206xX217xX215xXexX88xX25dxX86xX2xX74axX5xX217xX1a9xX256xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX5xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX29xX15xX2bxX3xX27xX10xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX35xX1axX37xX3xX4xX1axX37xX3xX3dxX3exX3fxX3xX3dxX42xX3xX4xX1xX37xX3xX35xX49xX3xXbxX1xX4dxX15xX3xX50xX28xX32xX15xX3xX5xX56xX3xX4xX42xX6xX3xX5cxX5dxX3xX5fxXcxX61xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXb5xX12xX0xX7xXexX96xX37xX15xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX123xX15xX3xX23dxX217xX217xX3xX4xX28xX49xX4xX3xX2bxX112xXdxX3xX3dxXd0xX15xX3xX3dxXd9xX1a2xX15xX2bxX3xX7exX117xX3fxX3xX15xXd5xX15xX2bxX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exXb9xX3xX2xX86xX3xX4xX42xX6xX3xX15xX2bxX14xX15xX1xX3xXcdxX3xXexXd0xX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xXaxX3xX1xX96xX10xXc84xX9xXaxX6cxX3fxXb9xXexX10xX6cxX1xX37xX15xXb9xX23dxX217xX217xXb9xX4xX28xX37xX4xXb9xX2bxX37xXdxXb9xX7exX10xX15xXb9xX7exX28xX37xX15xX2bxXb9xX7exX6xX3fxXb9xX15xX37xX15xX2bxXb9xXbxX1xX37xX15xX2bxXb9xX4xX1xX37xX15xX2bxXb9xX4xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xXb9xX4xX28xX6xXb9xX15xX2bxX6xX15xX1xXb9xX3fxXb9xXexX10xXb9xX1xX6xXb9xXexXdxX15xX1xX6cxX2xX74axX74axX88xX86xX217xX1a9xX1xXexX93xXaxX12xX13xX123xX15xX3xX23dxX217xX217xX3xX4xX28xX49xX4xX3xX2bxX112xXdxX3xX3dxXd0xX15xX3xX3dxXd9xX1a2xX15xX2bxX3xX7exX117xX3fxX3xX15xXd5xX15xX2bxX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exXb9xX3xX2xX86xX3xX4xX42xX6xX3xX15xX2bxX14xX15xX1xX3xXcdxX3xXexXd0xX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX96xX37xX15xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xXcxX96xX37xX15xX2bxX3xX15xX2bxX14xX3fxX3xX74axX6cxX88xX25xX3xX4xX1axX4xX3xX3dxXd9xX1a2xX15xX2bxX3xX7exX117xX3fxX3xX15xXd5xX15xX2bxX3xX4xX42xX6xX3xX15xX2bxX14xX15xX1xX3xXcdxX3xXexXd0xX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xX3dxX11bxX3xXexXdxXd0xXbxX3xX15xX1xX4dxX15xX3xXexX96xX23xX15xX3xX23dxX217xX217xX3xX4xX28xX49xX4xX3xX2bxX112xXdxX3xX4xX42xX6xX3xX15xX2bxXd9xX1a2xXdxX3xX7exX117xX15xX3xX3dxX92xX3xX15xX621xX93xX3xX35xX621xXexX3xX4xX1axX4xX3xXexX1xX9axX15xX2bxX3xXexXdxX15xX3xXb5xX15bxX3xX7exXafxX4xX1xX1a9xX3xX81xX2bxX14xX15xX1xX3xX3fxX3xXexXd0xX3xX3dxX11bxX3xX2bxXdxX32xXdxX3xX3dxX1axXbxX3xX3dxX3exX3fxX3xX3dxX42xX25xX3xX4xX463xX15xX3xX18xca73xX25xX3xX2bxXdxX61dxXbxX3xX15xX2bxXd9xX1a2xXdxX3xX7exX117xX15xX3xX15xX117xX15xX2bxX3xX4xX6xX37xX3xX56xX3xXexX1xX7d4xX4xX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX25xX3xX18xX1xX9axX15xX2bxX3xX1xX37xX6xX15xX2bxX3xX93xX6xX15xX2bxX25xX3xX5xX37xX3xX5xX621xX15xX2bxX1a9xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXb5xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xX27xX819xX3xX5xX56xX3xX15xX2bxX1xXdxX23xX93xX3xX4xX1axX4xX3xXexX96xXd9xX1a2xX15xX2bxX3xX1xX3d4xXbxX3xX18xX1xX9axX15xX2bxX3xXexX1xX7c9xX4xX3xX1xXdxX133xX15xX3xX3dxX61dxX15xX2bxX3xX4xX1xX7d4xX4xX3xXexX96xX1axX4xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX133xX93xX3xXb5xX60bxX3xXexX96xX37xX15xX2bxX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX25xX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xXaxX3xX1xX96xX10xXc84xX9xXaxX6cxX4xX1xXdxX15xX1xXb9xXexX96xXdxX6cxX1xX6xXb9xXexXdxX15xX1xXb9xX27xX28xXb9xX5xX3fxXb9xX15xX2bxX1xXdxX10xX93xXb9xX4xX6xX4xXb9xXexX96xX28xX37xX15xX2bxXb9xX1xX37xXbxXb9xX18xX1xX37xX15xX2bxXb9xXexX1xX28xX4xXb9xX1xXdxX10xX15xXb9xX7exX28xX15xX2bxXb9xX4xX1xX28xX4xXb9xXexX96xX6xX4xX1xXb9xX15xX1xXdxX10xX93xXb9xXb5xX28xXb9xXexX96xX37xX15xX2bxXb9xXbxX1xX37xX15xX2bxXb9xX4xX1xX37xX15xX2bxXb9xX7exXdxX4xX1xXb9xX15xX35xX7xXbxX6cxX2xX74axX74axX88xX74axX2xX1a9xX1xXexX93xXaxX12xX0xXdxX93xX2bxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX6cxX93xX10xX7exXdxX6xX6cxX2xX23dxX217xX6cxX15xX10xX1ffxX7xX6cxX23dxX217xX217xX74axX6cxX2xX88xX215xX7exX217xX23dxX88xX23dxX2xX217xX215xXexX74axX88xX74axX25dxX206xX5xX217xX1a9xX256xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX1xX1axX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3xX5xX23xX15xX25xX3xX27xX28xX29xX15xX2bxX3xX27xX10xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX35xX1axX37xX3xX4xX1axX37xX3xX3dxX3exX3fxX3xX3dxX42xX3xX4xX1xX37xX3xX35xX49xX3xXbxX1xX4dxX15xX3xX50xX28xX32xX15xX3xX5xX56xX3xX4xX42xX6xX3xX5cxX5dxX3xX5fxXcxX61xXcxX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX7exXdxXb5xX12xX0xX7xXexX96xX37xX15xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xX27xX819xX3xX5xX56xX3xX15xX2bxX1xXdxX23xX93xX3xX4xX1axX4xX3xXexX96xXd9xX1a2xX15xX2bxX3xX1xX3d4xXbxX3xX18xX1xX9axX15xX2bxX3xXexX1xX7c9xX4xX3xX1xXdxX133xX15xX3xX3dxX61dxX15xX2bxX3xX4xX1xX7d4xX4xX3xXexX96xX1axX4xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX133xX93xX3xXb5xX60bxX3xXexX96xX37xX15xX2bxX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX25xX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xXaxX3xX1xX96xX10xXc84xX9xXaxX6cxX4xX1xXdxX15xX1xXb9xXexX96xXdxX6cxX1xX6xXb9xXexXdxX15xX1xXb9xX27xX28xXb9xX5xX3fxXb9xX15xX2bxX1xXdxX10xX93xXb9xX4xX6xX4xXb9xXexX96xX28xX37xX15xX2bxXb9xX1xX37xXbxXb9xX18xX1xX37xX15xX2bxXb9xXexX1xX28xX4xXb9xX1xXdxX10xX15xXb9xX7exX28xX15xX2bxXb9xX4xX1xX28xX4xXb9xXexX96xX6xX4xX1xXb9xX15xX1xXdxX10xX93xXb9xXb5xX28xXb9xXexX96xX37xX15xX2bxXb9xXbxX1xX37xX15xX2bxXb9xX4xX1xX37xX15xX2bxXb9xX7exXdxX4xX1xXb9xX15xX35xX7xXbxX6cxX2xX74axX74axX88xX74axX2xX1a9xX1xXexX93xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xX27xX819xX3xX5xX56xX3xX15xX2bxX1xXdxX23xX93xX3xX4xX1axX4xX3xXexX96xXd9xX1a2xX15xX2bxX3xX1xX3d4xXbxX3xX18xX1xX9axX15xX2bxX3xXexX1xX7c9xX4xX3xX1xXdxX133xX15xX3xX3dxX61dxX15xX2bxX3xX4xX1xX7d4xX4xX3xXexX96xX1axX4xX1xX25xX3xX15xX1xXdxX133xX93xX3xXb5xX60bxX3xXexX96xX37xX15xX2bxX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX25xX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX96xX37xX15xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7exXaxX12xX1b9xX420xX3xXexX1xXd9xX3xXcxXe4xX15xX1xX3xX42xX3fxX3xX13xX14xX3xXcxX68xX15xX1xX3xX10dxX23xX3xX8bxX129xX15xX1xX3xX5cxX123xX15xX3xXb5xX807xX6xX3xX18xX56xX3xX35xX6xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xXb3xX9axX15xX2bxX3xX3dxXdxX133xX15xX3xX7xX29xX3xX23dxX217xX74axX25dxXb9xXb3xX8bxX6cxXcxf916xX3xXb5xX15bxX3xXexX476xX15xX2bxX3xX4xXd9xX1a2xX15xX2bxX3xX4xX9axX15xX2bxX3xXexX1axX4xX3xXbxX1xXa4xX15xX2bxX25xX3xX4xX1xX29xX15xX2bxX3xX7exXafxX4xX1xX3xX35xX133xX15xX1xX3xXb3xX37xXb5xXdxX7exXb9xX2xX86xX3xXexX96xX37xX15xX2bxX3xXexX129xX15xX1xX3xX1xX129xX15xX1xX3xX93xX137xXdxX1a9xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX7exXdxXb5xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX6cxX28xX5xX12xX0xX7exXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX96xXaxX12xX0xX6cxX7exXdxXb5xX12xX0xX6cxX7exXdxXb5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe41xX28xXexX1xX37xX96xXaxX12xXcxX28xX467xX15xX3x9003xX51axX15xX2bxX0xX6cxXbxX12
Tuấn Dũng