Đảm bảo an toàn cho các trường học ở Hà Tĩnh sau cách ly tập trung
(Baohatinh.vn) - Sau khi hết người cách ly, ngành y tế và lực lượng chức năng đã tiêu độc khử trùng kỹ lưỡng các trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, đảm bảo an toàn để các trường chuẩn bị cho năm học mới.
f844x10696x1899bx169f2x1793fx14c45x12769x1b9d3x123b7xX7x14462x175bbx13567x1b687x192e6x18fa3xX5x139bdxXax17bf2x172a8x1ca62x110fexX3x1aa3cxX14x1c3f1xX3xX6x1cd2exX3xXexX19x10a90xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX4x19756xX4xX3xXex185ebx1a6dbx109c4xX1cx19702xX3xX1x17cdcxX4xX3x17eaexX3x16496xX20xX3xXcx155b0xX1cxX1xX3xX7xX6x17945xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5x1b131xX3xXex1113fxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xX0x1b86bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6x1b1d8xXaxX12x1b3cbxX6xX42xX3x19d1axX1xXdxX3xX1x14d15xXexX3xX1cxX30xX2dxX2exXdxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4ax16f2dxX3xX1cxX30xX20xX1cxX1xX3xX4axX3xXexX74xX3x105c1xX20xX3xX5x1a030xX4xX3xX5xX2dx1a9b7xX1cxX30xX3xX4xX1x14dbdxX4xX3xX1cx171a5xX1cxX30xX3x134f1x15f01xX3xXexXdx19bddxX42xX3xXa8x1461axX4xX3xX6fxX1x13aa1xX3xXexX2cx149e4xX1cxX30xX3xX6fx1887dxX3xX5xX2dxf92cxX1cxX30xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xXa8xX2dxX9axX4xX3xXexX2cxX2dxX1cxX30xX3xX68x143ebxX1cxX30xX3xX5xX20xX15xX3xX6fxX1xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xX84xX3xXa8xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xXa8x1684axX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX4xX1xX42x19660xX1cxX3xX17x172bfxX3xX4xX1xX19xX3xX1cxXa4xX15xX3xX1xX33xX4xX3xX15x13f9axXdx186b6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f77xX19xX68xX4axXaxX12xXcxX2cxX19xX1cxX30xX3xXa8xX9axXexX3xX68xX126xX4xX1xX3xX91x16d5cxX6xX3x1369exX42xX6xX84xX3xXcx1a5cdxX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX17x177cfxX3xXexX2cx1456cxX3xX2x1b2edxX3xX6fxX1xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xX3xXa8xX112xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xX4xX1xX19xX3x16b4bx1078bx196c6xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX9axXbxX3x15362xX2xX3xX4x19877xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX4xX6xX3xX17x14444xX1cxX1xX137xX3xXcxX2cxX19xX1cxX30xX3xX7xX171xX3xXa8x1a8f3xX84xX3xX4xX1ccxX3xXexX135xXdxX3xX2xX1a1xX3xX6fxX1xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xX5xX20xX3xXexX2cxX2dxX1cxX30xX3xX68xXe2xX1cxX30xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX91xX20xX3xXexX2cx134abxX15xX3xX4axX3xXexX74xX3xXexX2cxXadxX1cxX3xXa8xX126xX6xX3xX17xX20xX1cxX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx18f8cxX10xX1cxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXax1a69exXdxX68xXexX1x1bccexX3xX1a1xX2x10b8dxXbx164f3x10ecaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX252xX3x15b5axX2x14ff7xXbxX258xX259xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX137xX17xX6xX19xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX137xX91xX1cxX56xX1cxX10xX24dxX7xX56x11595xX2xX286xX178xX56xX2xX19fxX19fxX68xX286xX286xX286xX19fxX1a1xX265xX286xXexX19fxX1a1xX265xX1a0xX178xX5xX265xX137x19cd2xXbxX30x12c4bxX2cxX9xX19fxX286xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX36xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX7xX6xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xXaxX3xX24dxXdxX68xXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX256xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX263xX2xX265xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX6xXbxXexXdxX19xX1cxXaxX12x1c2f0xX95xX4xX3xX5xX2dxX9axX1cxX30xX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX1cxXa4xX1cxX30xX3xX91xX1bdxX3xX7xXdxX1cxX1xX84xX3xXexX1xX42xX3xX68xX33xX1cxX3xX5xX28xX1cxX3xXexX2cxX207xXdxX3xXexX207xXdxX3xX6fxX1xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXcxX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3x168afx10e21xX15xX3xX1cxX19xX1cxX3xXcxX2cxX36cxX1cxX3xX166xX1x13317xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX17xX28xX19xX3xX4xX28xX19xX3xXexX15dxX3xXcxX2cxX42xX1cxX30xX3xXex1cba8xX15xX3x1442axX3xXexX74xX3xXcxX166xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX84xX3xXa8xX74xX1cxX3xX1cxX6xX4axX84xX3xXa8xXa9xX3xX4xX1ccxX3xX2xX1a1xX56xX2xX178xX3xX6fxX1xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xX3xX1xX74xXexX3xX1cxX30xX2dxX2exXdxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX84xX3xX4xX1x1aee7xX3xX4x19c97xX1cxX3xX5xX207xXdxX3xXcxX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX36bxX36cxX15xX3xX1cxX19xX1cxX3xXcxX3a7xX1cxX3xff02xXdxX6xX1cxX30xX3xX1xXdxX1bdxX1cxX3xXa8xX6xX1cxX30xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xX256xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX9axXbxX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX17xX28xX4xX3xX7xXbfxX3x180afxX30xX42xX4ax1a7a9xX1cxX3x159c1xX42xX3a7xX1cxX3x18f5dxX1xX28xX1cxX30xX3x19714xX3xX166xX1xXe2xX3xXexX2cxX28xX4xX1xX3xXcxX2cxX42xX1cxX30xX3xXexX3a7xX15xX3xX3aaxX3xXexX74xX3xXcxX166xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX84xX3xXexX2cxX19xX1cxX30xX3xX160xX42xX28xX3xX91xX4dxX1cxX3xX1xX20xX1cxX1xX84xX3xX1x17d53xX1cxX30xX3xX1cxX30xX20xX4axX84xX3xX4xX28xX4xX3xX6fxX1xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xX3xXa8x16e19xX42xX3xXa8xX2dxX9axX4xX3xXexXdxXadxX42xX3xXa8xXb1xX4xX3xX6fxX1xXb6xX3xXexX2cxXbaxX1cxX30xX84xX3xX91xX1bdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX91xX20xX3xXexX1xX42xX3xX30xX19xX15xX3xX2cxX28xX4xX3xXexX1xX14xXdxX3xXexX1xX10xX19xX3xXa8xX37axX1cxX30xX3xX160xX42xX4axX3xXa8xX126xX1cxX1xX137xX3xX46axX1xXdxX3xX1xX74xXexX3xX4x13d1fxX1cxX30xX3xX68xX3a7xX1cxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX84xX3xX5xX95xX4xX3xX5xX2dxX9axX1cxX30xX3xX160xX42xX14xX1cxX3xX5x15043xX3xX1cxX30xX6xX4axX3xXexX2cxX19xX1cxX30xX3xX1cxX30xX20xX4axX3xX91xX1bdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX15xX526xXdxX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX84xX3xXbxX1xX42xX1cxX3xX23exX5xX19xX2cxX6xX15xXdxX1cxX3xX147xX3xXa8xX112xX3xX6fxX1xXb6xX3xX6fxX1xX42xX122xX1cxX84xX3xXa8xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xXexX42xX4axX1bdxXexX3xXa8xX171xXdxX3xXexX2cxX2dxX135xX4xX3xX6fxX1xXdxX3xX17xX20xX1cxX3xX30xXdxX6xX19xX3xX5xX207xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xXa8xX126xX6xX3xXbxX1xX2dx184e6xX1cxX30xX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23exX10xX1cxXexX10xX2cxX3xX68xXexX1xX42xX15xX17xXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX24dxXdxX68xXexX1xX252xX3xX1a1xX2xX256xXbxX258xX259xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX252xX3xX263xX2xX265xXbxX258xX259xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX137xX17xX6xX19xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX137xX91xX1cxX56xX1cxX10xX24dxX7xX56xX286xX2xX286xX178xX56xX2xX19fxX19fxX68xX286xX286xX286xX19fxX1a1xX286xX256xXexX19fx175dexX1a0xX178xX652xX5xX265xX137xX29fxXbxX30xX2a2xX2cxX9xX263xX265xX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX36xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX7xX6xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xXaxX3xX24dxXdxX68xXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX256xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX263xX2xX265xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX6xXbxXexXdxX19xX1cxXaxX12xX23exX28xX1cxX3xX17xXb1xX3xX4axX3xXexX74xX3xXexXdxX74xX1cxX3xX1xX20xX1cxX1xX3xXbxX1xX42xX1cxX3xXexXdxXadxX42xX3xXa8xXb1xX4xX3xX6fxX1xXb6xX3xXexX2cxX42xX1cxX30xX3xXexX19xX20xX1cxX3xX17xXb1xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX3xX171xX4xX84xX3xX6fxX1xX42xX526xX1cxX3xX91xXdxXadxX1cxX3xXcxX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX36bxX36cxX15xX3xX1cxX19xX1cxX3xXcxX2cxX36cxX1cxX3xX166xX1xX37axX3xX17xX4acxX1cxX30xX3xX1xX1ccxX6xX3xX4xX1x14228xXexX3xX23exX5xX19xX2cxX6xX15xXdxX1cxX3xX147xX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xXcxX2cxX19xX1cxX30xX3xXa8xX9axXexX3xX68xX126xX4xX1xX3xX91xX15dxX6xX3xX160xX42xX6xX84xX3xXcxX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xXcxXdxX112xX42xX3xX1xX33xX4xX3xXcxX1xX207xX4xX1xX3xX38xX2dxX1cxX30xX3xX91xX20xX3xXcxX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX36bxX36cxX15xX3xX1cxX19xX1cxX3xXcxX1xX207xX4xX1xX3xX38xX2dxX1cxX30xX3xXa8xX4d1xX42xX3xXa8xX2dxX9axX4xX3xXexX2cxX2dxX1cxX30xX3xX68xXe2xX1cxX30xX3xX5xX20xX15xX3xX1cxX5cbxXdxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xX3xX4xX28xX4xX3xX1aexX2xX137xX3xXcx11411xX1cxX30xX3xX7xX171xX3xX1cxX30xX2dxX2exXdxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX207xXdxX3xX286xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX5xX20xX3xX19fxX178xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX9axXbxX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX147xX28xX4xX3xX7xXbfxX3xXcxX2cxX36cxX1cxX3xX13x11406xX1cxX1xX3xX45exX6xX15xX3xX470xX3xXcxX2cxX207xX15xX3xXexX2cxX2dxX36xX1cxX30xX3xXcxX2cxX207xX15xX3xX3aaxX3xXexX74xX3xXcxX1xX207xX4xX1xX3xX38xX2dxX1cxX30xX3xX4xX1xX19xX3xX17xXdxX74xXexX252xX3x1198axX23exX28xX4xX1xX3xXa8xX3a7xX4axX3xX30xX36cxX1cxX3xX15xXb1xXexX3xXexX42xX36cxX1cxX84xX3xX286xX3xX6fxX1xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xX4xX1xX175xX1cxX1xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX1xX74xXexX3xX1cxX30xX2dxX2exXdxX3xX36xX137xX3xX45exX30xX6xX4axX3xX7xX6xX42xX3xX6fxX1xXdxX3xX4xX526xX1cxX30xX3xX68xX3a7xX1cxX3xX2cxX2exXdxX3xX6fxX1x1759axXdxX3xX6fxX1xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX84xX3xX4xX1xX37axX1cxX30xX3xXexX526xXdxX3xX1xX42xX4axX3xXa8xXb1xX1cxX30xX3xXexX19xX20xX1cxX3xX17xXb1xX3xX6xX1cxX1xX3xX10xX15xX3xX5xX20xX15xX3xX1cxX1xXdxX1bdxX15xX3xX91xXe2xX3xXexXdxX74xX1cxX3xX1xX20xX1cxX1xX3xX1cxX30xX6xX4axX3xX91xXdxX1bdxX4xX3xXexX1xX42xX3xX68xX33xX1cxX3xX4xX28xX4xX3xX91xX4dxXexX3xX68xXe2xX1cxX30xX84xX3xX5xX28xX1cxX3xXexX2cxX207xXdxX84xX3xX91xX1bdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX15xX526xXdxX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX91xX20xX3xXexXdxXadxX42xX3xXa8xXb1xX4xX3xX6fxX1xXb6xX3xXexX2cxXbaxX1cxX30xX3xXexX19xX20xX1cxX3xX17xXb1xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX3xX171xX4xX84xX3xX6fxX1xX42xX526xX1cxX3xX91xXdxXadxX1cxX3xX4xX1b2xX6xX3xX286xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xXaxX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23exX10xX1cxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX24dxXdxX68xXexX1xX252xX3xX1a1xX2xX256xXbxX258xX259xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX252xX3xX263xX2xX265xXbxX258xX259xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX137xX17xX6xX19xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX137xX91xX1cxX56xX1cxX10xX24dxX7xX56xX286xX2xX286xX178xX56xX2xX19fxX19fxX68xX286xX286xX286xX19fxX1a1xX256xX1a1xXexX652xX2xX1a1xX2xX1a1xX5xX265xX137xX29fxXbxX30xX2a2xX2cxX9xX1a1xX286xX652xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX36xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX7xX6xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xXaxX3xX24dxXdxX68xXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX256xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX263xX2xX265xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX6xXbxXexXdxX19xX1cxXaxX12xX166xX1xX42xX1cxX3xXexXdxXadxX42xX3xXa8xXb1xX4xX3xX6fxX1xXb6xX3xXexX2cxXbaxX1cxX30xX3xXexX19xX20xX1cxX3xX17xXb1xX3xX6fxX1xX42xX526xX1cxX3xX91xXdxXadxX1cxX3xXcxX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX36bxX36cxX1cxX3xX15xX19xX1cxX3xXcxX1xX207xX4xX1xX3xX38xX2dxX1cxX30xX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX13xX2dxX9axX4xX3xX17xXdxX74xXexX84xX3xX68xX19xX3xXexX15dxX1cxX30xX3xX4xX1ccxX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX9axXbxX3xX1aexX2xX3xXexX2cxX36xX3xXexX1xX20xX1cxX1xX3xX1aexX265xX3xX6fxX1xXdxX3xXa8xX6xX1cxX30xX3xXexX2cxX19xX1cxX30xX3xX6fxX1xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xX1cxXadxX1cxX3xX91xXdxX1bdxX4xX3xX91xX1bdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX207xXdxX3xX286xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX4xX20xX1cxX30xX3xXa8xX2dxX9axX4xX3xX5xX95xX4xX3xX5xX2dxX9axX1cxX30xX3xX4axX3xXexX74xX3xX258xXa9xX3xXcxX1xX207xX4xX1xX3xX38xX2dxX1cxX30xX3xXexX2cxXdxX112xX1cxX3xX6fxX1xX6xXdxX3xX6fxXbfxX3xX5xX2dxXc3xX1cxX30xX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX882xX6bxX6xX42xX3xX6fxX1xXdxX3xXexX7f8xX1cxX30xX3xX91xX1bdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX15xX526xXdxX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX5xX36cxX1cxX3xXa8xX36cxX42xX3xXexXdxXadxX1cxX3xX91xX20xX19xX3xX1cxX30xX20xX4axX3xX1xX74xXexX3xX1cxX30xX2dxX2exXdxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX84xX3xX6fxX1xX19xX14xX1cxX30xX3xX256xX3xX1cxX30xX20xX4axX3xX7xX6xX42xX84xX3xX4xX1xX37axX1cxX30xX3xXexX526xXdxX3xX5xX207xXdxX3xXexXdxX74xXbxX3xXexXe2xX4xX3xXexX1xX95xX4xX3xX1xXdxX1bdxX1cxX3xXexX1xXadxX15xX3xX15xXb1xXexX3xX5xX36cxX1cxX3xXexXdxXadxX42xX3xXa8xXb1xX4xX3xX6fxX1xXb6xX3xXexX2cxXbaxX1cxX30xX3xX1cx1308dxX6xX3xXa8xX112xX3xXa8xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xXexX42xX4axX1bdxXexX3xXa8xX171xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xX4xX1xX28xX42xX3xXexX2cxX36xX3xX5xX207xXdxX3xX1xX33xX4xX3xXexX4dxXbxX3xX6fxX1xXdxX3xX1cxXa4xX15xX3xX1xX33xX4xX3xX15xX135xXdxX3xXa8xX74xX1cx1776exX3xX470xX3xX17xX28xX4xX3xX7xXbfxX3xX45exX6xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX17xXdxX74xXexX3xXexX1xXadxX15xX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23exX10xX1cxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX24dxXdxX68xXexX1xX252xX3xX1a1xX2xX256xXbxX258xX259xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX252xX3xX263xX2xX265xXbxX258xX259xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX137xX17xX6xX19xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX137xX91xX1cxX56xX1cxX10xX24dxX7xX56xX286xX2xX286xX178xX56xX2xX19fxX19fxX68xX286xX286xX286xX19fxX178xX286xX256xXexX256xX263xX1a1xX263xX178xX5xX265xX137xX29fxXbxX30xX2a2xX2cxX9xX652xX263xX652xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX36xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX7xX6xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xXaxX3xX24dxXdxX68xXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX256xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX263xX2xX265xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX6xXbxXexXdxX19xX1cxXaxX12xXcxX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xXcxXdxX112xX42xX3xX1xX33xX4xX3xXcxX1xX207xX4xX1xX3xX38xX2dxX1cxX30xX3xXa8xXa9xX3xXa8xX2dxX9axX4xX3xX286xX3xX5xX36cxX1cxX3xXbxX1xX42xX1cxX3xX6fxX1xXb6xX3xX6fxX1xX42xX122xX1cxX3xX15xX526xXdxX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX84xX3xXa8xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xXexX42xX4axX1bdxXexX3xXa8xX171xXdxX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX23exX3fexX1cxX3xXexX207xXdxX3xX326xXb1xX4xX3xX38xX20xX84xX3xXa8xX112xX3xXa8xX28xXbxX3xXa0xX1cxX30xX3xX1cxX1xX42xX3xX4xX36cxX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xX4xX28xX4xX3xX1aexX2xX84xX3xX1cxX30xX19xX20xXdxX3xX263xX3xX4xX5cbxX3xX7xX36xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xX4xX74exXbxX3xX1xX42xX4axX1bdxX1cxX84xX3xX147xX23exX13xX3xX166xX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX4xX1xX171xX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xX17xX1bdxX1cxX1xX3xX23exX19xX91xXdxX68xX470xX2xX652xX3xX1xX42xX4axX1bdxX1cxX3xXa8xXa9xX3xXexX2cxX2dxX1cxX30xX3xX68xXe2xX1cxX30xX3xX2xX265xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX91xX20xX3xX2xX3xXexX2cxX207xX15xX3xX4axX3xXexX74xX3xXexX207xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX258xXa9xX84xX3xXexX1xX126xX3xXexX2cxX74exX1cxX3xX5xX20xX15xX3xX6fxX1xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xX137xX3xX13xX74xX1cxX3xX1cxX6xX4axX84xX3xXa8xXa9xX3xX4xX1ccxX3xX1a0xX3xX4xX5cbxX3xX7xX36xX3xX1xX74xXexX3xX1cxX30xX2dxX2exXdxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX23exX526xX3xX45exX30xX42xX4axX462xX1cxX3xXcxX1xX126xX3xX38xX4acxX1cxX30xX3xX470xX3xX38xXdxX1bdxX42xX3xXexX2cxX2dxX36xX1cxX30xX3xXcxX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX36bxX36cxX15xX3xX1cxX19xX1cxX3xXexX1xX126xX3xXexX2cxX74exX1cxX3xX326xXb1xX4xX3xX38xX20xX3xX4xX1xX19xX3xX17xXdxX74xXexX252xX3xX882xXcxX2cxX2dxX135xX4xX3xX6fxX1xXdxX3xX5xX95xX4xX3xX5xX2dxX9axX1cxX30xX3xX17xX20xX1cxX3xX30xXdxX6xX19xX3xX5xX207xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX84xX3xXexX19xX20xX1cxX3xX17xXb1xX3xX6fxX1xX42xX526xX1cxX3xX91xXdxXadxX1cxX84xX3xX4xX28xX4xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX171xX4xX3xXa8xX4d1xX42xX3xXa8xXa9xX3xXa8xX2dxX9axX4xX3xX6fxX1xXb6xX3xX6fxX1xX42xX122xX1cxX3xX17xX4acxX1cxX30xX3xX1xX1ccxX6xX3xX4xX1xX74exXexX137xX3xXcxX2cxX19xX1cxX30xX3xX175xXexX3xX1cxX30xX20xX4axX3xXexX135xXdxX84xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX7x13c57xX3xX1xX42xX4axX3xXa8xXb1xX1cxX30xX3xX30xXdxX28xX19xX3xX91xXdxXadxX1cxX3xXexXdxX74xX1cxX3xX1xX20xX1cxX1xX3xX68xX33xX1cxX3xX68x1031axXbxX84xX3xX91xX1bdxX3xX7xXdxX1cxX1xX84xX3xX4xX1xX3fbxX1cxX1xX3xXexX2cxX6xX1cxX30xX3xXa8xX112xX3xX4xX1xX42xX122xX1cxX3xX17xX126xX3xX17xX2dxX135xX4xX3xX91xX20xX19xX3xX1cxXa4xX15xX3xX1xX33xX4xX3xX15xX135xXdxXcb4xX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23exX10xX1cxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX24dxXdxX68xXexX1xX252xX3xX1a1xX2xX256xXbxX258xX259xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX252xX3xX263xX2xX265xXbxX258xX259xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX137xX17xX6xX19xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX137xX91xX1cxX56xX1cxX10xX24dxX7xX56xX286xX2xX286xX178xX56xX2xX19fxX19fxX68xX286xX286xX286xX19fxX178xX263xX1a0xXexX256xX286xX263xX286xX256xX5xX265xX137xX29fxXbxX30xX2a2xX2cxX9xX652xX1a0xX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX36xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX7xX6xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xXaxX3xX24dxXdxX68xXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX256xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX263xX2xX265xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX6xXbxXexXdxX19xX1cxXaxX12xXcxX19xX20xX1cxX3xX17xXb1xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX84xX3xX6fxX1xX42xX526xX1cxX3xX91xXdxXadxX1cxX3xXcxX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX36bxX36cxX15xX3xX1cxX19xX1cxX3xXexX1xX126xX3xXexX2cxX74exX1cxX3xX326xXb1xX4xX3xX38xX20xX3xXa8xXa9xX3xXa8xX2dxX9axX4xX3xXexXdxXadxX42xX3xXa8xXb1xX4xX84xX3xX6fxX1xXb6xX3xXexX2cxXbaxX1cxX30xX3xX6fxXbfxX3xX5xX2dxXc3xX1cxX30xX3xXa8xX112xX3xX17xX20xX1cxX3xX30xXdxX6xX19xX3xX4xX1xX19xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX4xX1xX42xX122xX1cxX3xX17xX126xX3xX1cxXa4xX15xX3xX1xX33xX4xX3xX15xX135xXdxX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXcxX2cxX2dxX36xX1cxX30xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX3xX3aaxX3xXexX74xX3xX1xX42xX4axX1bdxX1cxX3xX326xXb1xX4xX3xX38xX20xX3xX45exX30xX42xX4axX462xX1cxX3xX36bxXdxX1cxX1xX3xX38xX19xX20xX1cxX30xX84xX3xX6fxX1xXdxX3xXexX84dxX1cxX1xX3xX1xX84dxX1cxX1xX3xX68xX126xX4xX1xX3xX68xXdxX462xX1cxX3xX17xXdxX74xX1cxX3xXbxX1xXa0xX4xX3xXexX207xXbxX84xX3xX1xX42xX4axX1bdxX1cxX3xXa8xXa9xX3xX6fxX175xX4xX1xX3xX1xX19xX207xXexX3xXexX19xX20xX1cxX3xX17xXb1xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xXexX15dxX3xX17xX4dxX4xX3xX15xX36cxX15xX3xX1cxX19xX1cxX3xXa8xX74xX1cxX3xXcxX38xX23exX6bxX3xXa8xX112xX3xX7x14a9exX1cxX3xX7xX20xX1cxX30xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xX6fxX1xXdxX3xX4xX1ccxX3xX4axXadxX42xX3xX4xX36cxX42xX137xX3xX13x15495xX1cxX30xX3xXexX1xX2exXdxX84xX3xX160xX42xX28xX1cxX3xXexX2cxXdxX1bdxXexX3xX91xX135xXdxX3xX5xX95xX4xX3xX5xX2dxX9axX1cxX30xX3xX5xX20xX15xX3xX1cxX1xXdxX1bdxX15xX3xX91xXe2xX3xXexX207xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX4xX5cbxX3xX7xX36xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xX4x1238fxX1cxX30xX3xX1cxX1xX2dxX3xXexX2cxX207xX15xX3xX4axX3xXexX74xX84xX3xX6fxX1xXdxX3xX1xX74xXexX3xX4xX526xX1cxX30xX3xX68xX3a7xX1cxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX84xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX4xX1ccxX3xXexX2cxX28xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX1bdxX15xX3xX91xX1bdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX15xX526xXdxX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX84xX3xXexX1xX95xX4xX3xX1xXdxX1bdxX1cxX3xX4xX1x13f5exXexX3xX4xX1xX1047xX3xX4xX526xX1cxX30xX3xXexX28xX4xX3xX6fxX1xXb6xX3xX6fxX1xX42xX122xX1cxX3xX17xX4acxX1cxX30xX3xX23exX5xX19xX2cxX6xX15xXdxX1cxX3xX147xX3xXexX2cxX2dxX135xX4xX3xX6fxX1xXdxX3xX17xX20xX1cxX3xX30xXdxX6xX19xX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX13xX74xX1cxX3xX1cxX6xX4axX84xX3xX4xX28xX4xX3xX4xX5cbxX3xX7xX36xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX84xX3xX1cxX1xX74exXexX3xX5xX20xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX1xX74xXexX3xX1cxX30xX2dxX2exXdxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXa8xX4d1xX42xX3xXa8xXa9xX3xXa8xX2dxX9axX4xX3xX17xX20xX1cxX3xX30xXdxX6xX19xX3xX5xX207xXdxX3xX4xX1xX19xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX84xX3xXa8xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX91xX4d1xX3xX15xX526xXdxX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX91xX20xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX4xX1xX171xX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23exX10xX1cxXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX4axX5xX10xX9xXaxX24dxXdxX68xXexX1xX252xX3xX1a1xX2xX256xXbxX258xX259xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX252xX3xX263xX2xX265xXbxX258xX259xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX56xXdxX137xX17xX6xX19xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX137xX91xX1cxX56xX1cxX10xX24dxX7xX56xX286xX2xX286xX178xX56xX2xX19fxX19fxX68xX286xX286xX286xX19fxX1a0xX265xX256xXexX286xX265xX265xX19fxX265xX5xX265xX137xX29fxXbxX30xX2a2xX2cxX9xX2xX19fxX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX36xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX7xX6xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xXaxX3xX24dxXdxX68xXexX1xX9xXaxX1a1xX2xX256xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX263xX2xX265xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23exX6xXbxXexXdxX19xX1cxXaxX12xX23exX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX7xX6xX42xX3xX6fxX1xXdxX3xXa8xX2dxX9axX4xX3xX17xX20xX1cxX3xX30xXdxX6xX19xX3xX5xX207xXdxX3xXa8xXa9xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX1ccxX1cxX30xX3xX4xX1xX3fbxX1cxX1xX3xXexX2cxX6xX1cxX30xX3xXa8xX112xX3xX7xX12f7xX1cxX3xX7xX20xX1cxX30xX3xX4xX1xX19xX3xX1cxXa4xX15xX3xX1xX33xX4xX3xX15xX135xXdxX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXexX7f8xX1cxX30xX3xX1xX9axXbxX3xXexX15dxX3xX1cxX30xX20xX1cxX1xX3xX4axX3xXexX74xX84xX3xXexX2cxX19xX1cxX30xX3xXa8xX9axXexX3xX68xX126xX4xX1xX3xX91xX15dxX6xX3xX160xX42xX6xX84xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xXa8xXa9xX3xX6fxX175xX4xX1xX3xX1xX19xX207xXexX3xX2xX178xX178xX3xX6fxX1xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xX3xX36xX3xX4xX14xX3xX19fxX3xX4xX74exXbxX3x13ceexX4xX74exXbxX3xXexX3fbxX1cxX1xX84xX3xX4xX74exXbxX3xX1xX42xX4axX1bdxX1cxX84xX3xX4xX74exXbxX3xX258xXa9x15070xX3xXa8xX112xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xX91xX20xX3xX7xX12f7xX1cxX3xX7xX20xX1cxX30xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX9axXbxX3xX1aexX2xX84xX3xXexX2cxX19xX1cxX30xX3xX7xX171xX3xXa8xX1ccxX84xX3xX4xX1ccxX3xXexX2cxXadxX1cxX3xX1a1xX265x1143dxX3xX5xX20xX3xXexX2cxX2dxX1cxX30xX3xX68xXe2xX1cxX30xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX137xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX19xX68xX4axXaxX12xX13xX74xX1cxX3xX1cxX6xX4axX84xX3xX7xX6xX42xX3xX15xXb1xXexX3xXexX1xX2exXdxX3xX30xXdxX6xX1cxX3xXexX2cxXdxX112xX1cxX3xX6fxX1xX6xXdxX3xX160xX42xX4axX74xXexX3xX5xXdxX1bdxXexX3xX4xX28xX4xX3xX17xXdxX1bdxX1cxX3xXbxX1xX28xXbxX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX4xX1xX171xX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX84xX3xXa8xXa9xX3xX4xX1ccxX3xX256xX1a1xX3xX6fxX1xX42xX3xX5xX20xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX1xX74xXexX3xX1cxX30xX2dxX2exXdxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX84xX3xXa8xX2dxX9axX4xX3xX1cxX30xX20xX1cxX1xX3xX4axX3xXexX74xX3xX4xXbaxX1cxX30xX3xX5xX95xX4xX3xX5xX2dxX9axX1cxX30xX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX1cxXa4xX1cxX30xX3xXexX7f8xX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX91xX1bdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX15xX526xXdxX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX84xX3xX6fxX1xXb6xX3xX6fxX1xX42xX122xX1cxX3xXexX1xX10xX19xX3xXa8xX37axX1cxX30xX3xX160xX42xX4axX3xXa8xX126xX1cxX1xX84xX3xXa8xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xXa8xX112xX3xX17xX20xX1cxX3xX30xXdxX6xX19xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xXexX2cxX2dxX135xX4xX3xX6fxX1xXdxX3xX17xX2dxX135xX4xX3xX91xX20xX19xX3xX1cxXa4xX15xX3xX1xX33xX4xX3xX15xX135xXdxX137xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX91xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX42xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX470xXexX1xX42xX15xX17xX470xX6xX1cxX68xX470xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23ex1abf2xX23exX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xXa8xX28xX1cxX1xX3xX30xXdxX28xX3xX4xX6xX19xX3xX7xX95xX3xX4xX1xX1b2xX3xXa8xXb1xX1cxX30xX3xXexX2cxX19xX1cxX30xX3xX4xX526xX1cxX30xX3xXexX28xX4xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX4xX1xX171xX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xXexX207xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX137xX137xX137xXaxX3xX1xX2cxX10x14c82xX9xXaxX56xX4axX470xXexX10xX56xX4xX68xX4xX470xX1xX6xX470xXexXdxX1cxX1xX470xX68xX6xX1cxX1xX470xX30xXdxX6xX470xX4xX6xX19xX470xX7xX42xX470xX4xX1xX42xX470xX68xX19xX1cxX30xX470xXexX2cxX19xX1cxX30xX470xX4xX19xX1cxX30xX470xXexX6xX4xX470xXbxX1xX19xX1cxX30xX470xX4xX1xX19xX1cxX30xX470xX68xXdxX4xX1xX470xXexX6xXdxX470xX4xX6xX4xX470xX68xXdxX10xX15xX470xXexX1xXdxX56xX286xX2xX256xX2xX286xX263xX137xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX15xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX286xX265xX56xX1cxX10xX24dxX7xX56xX286xX2xX286xX178xX56xX1a1xX652xX68xX286xX2xX256xX265xX1a0xX19fxX652xXexX256xX19fxX263xX19fxX286xX5xX265xX137xX29fxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX36xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX7xX6xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX91xX12xX0xX7xXexX2cxX19xX1cxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23exX18b3xX23exX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xXa8xX28xX1cxX1xX3xX30xXdxX28xX3xX4xX6xX19xX3xX7xX95xX3xX4xX1xX1b2xX3xXa8xXb1xX1cxX30xX3xXexX2cxX19xX1cxX30xX3xX4xX526xX1cxX30xX3xXexX28xX4xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX4xX1xX171xX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xXexX207xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX137xX137xX137xXaxX3xX1xX2cxX10xX1908xX9xXaxX56xX4axX470xXexX10xX56xX4xX68xX4xX470xX1xX6xX470xXexXdxX1cxX1xX470xX68xX6xX1cxX1xX470xX30xXdxX6xX470xX4xX6xX19xX470xX7xX42xX470xX4xX1xX42xX470xX68xX19xX1cxX30xX470xXexX2cxX19xX1cxX30xX470xX4xX19xX1cxX30xX470xXexX6xX4xX470xXbxX1xX19xX1cxX30xX470xX4xX1xX19xX1cxX30xX470xX68xXdxX4xX1xX470xXexX6xXdxX470xX4xX6xX4xX470xX68xXdxX10xX15xX470xXexX1xXdxX56xX286xX2xX256xX2xX286xX263xX137xX1xXexX15xXaxX12xX23exX18b3xX23exX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xXa8xX28xX1cxX1xX3xX30xXdxX28xX3xX4xX6xX19xX3xX7xX95xX3xX4xX1xX1b2xX3xXa8xXb1xX1cxX30xX3xXexX2cxX19xX1cxX30xX3xX4xX526xX1cxX30xX3xXexX28xX4xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX4xX1xX171xX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xXexX207xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX137xX137xX137xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX2cxX19xX1cxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX2cxX42xX1cxX30xX3xXexX3a7xX15xX3xX46axXdxX112xX15xX3xX7xX19xX28xXexX3xX17xX1bdxX1cxX1xX3xXexX4dxXexX3xX16a1xX23exX18b3xX23exX16bdxX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xXa8xX4d1xX3xX1cxX30xX1xX126xX3xX4xX28xX4xX3xXa8xXdxX112xX15xX3xXexX1xXdxX3xXexX42xX4axX1bdxXexX3xXa8xX171xXdxX3xXexX1xX95xX4xX3xX1xXdxX1bdxX1cxX3xX1cxX30xX1xXdxXadxX15xX3xXexX37axX4xX3xX256xX46axX259xX3xXexX42xX4axXadxX1cxX3xXexX2cxX42xX4axX4d1xX1cxX3xX1cxX3a7xX1cxX30xX3xX4xX6xX19xX3xX547xX3xXexX1xXa0xX4xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX4xX1xX171xX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX1xX33xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX91xX20xX3xXbxX1xXe2xX3xX1xX42xX4axX1cxX1xX137xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX91xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX4xX1xX42xX122xX1cxX3xX17xX126xX3xX6fxXbfxX3xXa8xXdxX4d1xX42xX3xX6fxXdxX1bdxX1cxX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xXexX207xXdxX3xX4xX28xX4xX3xXa8xXdxX112xX15xX3xXexX1xXdxX3xXexX171xXexX3xX1cxX30xX1xXdxX1bdxXbxX3xXcxX38xX166xXcxXaxX3xX1xX2cxX10xX1908xX9xXaxX56xX30xXdxX6xX19xX470xX68xX42xX4xX56xX1xX6xX470xXexXdxX1cxX1xX470xX4xX1xX42xX6xX1cxX470xX17xXdxX470xX6fxX4axX470xX68xXdxX10xX42xX470xX6fxXdxX10xX1cxX470xXbxX1xX19xX1cxX30xX470xX68xXdxX4xX1xX470xXexX6xXdxX470xX4xX6xX4xX470xX68xXdxX10xX15xX470xXexX1xXdxX470xXexX19xXexX470xX1cxX30xX1xXdxX10xXbxX470xXexX1xXbxXexX56xX286xX2xX263xX1a0xX178xX1a0xX137xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX15xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX286xX265xX56xX1cxX10xX24dxX7xX56xX286xX2xX286xX1a1xX56xX1a1xX1a0xX68xX256xX265xX178xX286xX263xX265xX1a1xXexX652xX19fxX2xX263xX2xX5xX265xX137xX29fxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX36xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX7xX6xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX91xX12xX0xX7xXexX2cxX19xX1cxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX4xX1xX42xX122xX1cxX3xX17xX126xX3xX6fxXbfxX3xXa8xXdxX4d1xX42xX3xX6fxXdxX1bdxX1cxX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xXexX207xXdxX3xX4xX28xX4xX3xXa8xXdxX112xX15xX3xXexX1xXdxX3xXexX171xXexX3xX1cxX30xX1xXdxX1bdxXbxX3xXcxX38xX166xXcxXaxX3xX1xX2cxX10xX1908xX9xXaxX56xX30xXdxX6xX19xX470xX68xX42xX4xX56xX1xX6xX470xXexXdxX1cxX1xX470xX4xX1xX42xX6xX1cxX470xX17xXdxX470xX6fxX4axX470xX68xXdxX10xX42xX470xX6fxXdxX10xX1cxX470xXbxX1xX19xX1cxX30xX470xX68xXdxX4xX1xX470xXexX6xXdxX470xX4xX6xX4xX470xX68xXdxX10xX15xX470xXexX1xXdxX470xXexX19xXexX470xX1cxX30xX1xXdxX10xXbxX470xXexX1xXbxXexX56xX286xX2xX263xX1a0xX178xX1a0xX137xX1xXexX15xXaxX12xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX4xX1xX42xX122xX1cxX3xX17xX126xX3xX6fxXbfxX3xXa8xXdxX4d1xX42xX3xX6fxXdxX1bdxX1cxX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xXexX207xXdxX3xX4xX28xX4xX3xXa8xXdxX112xX15xX3xXexX1xXdxX3xXexX171xXexX3xX1cxX30xX1xXdxX1bdxXbxX3xXcxX38xX166xXcxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX2cxX19xX1cxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX326xX95xX4xX3xX5xX2dxX9axX1cxX30xX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX1cxXa4xX1cxX30xX3xXa8xXa9xX3xX91xX20xX3xXa8xX6xX1cxX30xX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xX3xX2cxX20xX3xX7xX19xX28xXexX3xX4xX5cbxX3xX7xX36xX3xX91xX4dxXexX3xX4xX1xX74exXexX84xX3xXexXa4xX1cxX30xX3xX4xX2dxX2exX1cxX30xX3xXexX2cxX6xX1cxX30xX3xXexX1xXdxX74xXexX3xX17xX126xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX4xX1xX171xX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xX23exX19xX91xXdxX68xX470xX2xX652xX3xXexX207xXdxX3xX19fxX256xX3xXa8xXdxX112xX15xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX175xX1cxX1xX3xXexX1xXa0xX4xX3xX91xX20xX3xX256xX2xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xXa8xX2dxX9axX4xX3xX4xX1xX33xX1cxX3xXa8xX13c0xXexX3xXa8xXdxX112xX15xX3xXexX1xXdxX3xX68xX95xX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX3xX46ax1b15cxX3xXexX1xXdxX3xXexX171xXexX3xX1cxX30xX1xXdxX1bdxXbxX3xXcxX38xX166xXcxX3xX1cxXa4xX15xX3xX286xX265xX286xX2xX3xX36xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX137xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX91xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX326xXa9xX1cxX1xX3xXa8xX207xX19xX3xX6bxX36xX3xX3aaxX3xXexX74xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX1cxX1ccxXdxX3xX91xX4d1xX3xX6fxX126xX4xX1xX3xX17xX14xX1cxX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX4xX1xX171xX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX6fxX1f2cxX3xXexX1xXdxX3xXexX171xXexX3xX137xX137xX137xXaxX3xX1xX2cxX10xX1908xX9xXaxX56xX4axX470xXexX10xX56xX5xX6xX1cxX1xX470xX68xX6xX19xX470xX7xX19xX470xX4axX470xXexX10xX470xX1xX6xX470xXexXdxX1cxX1xX470xX1cxX19xXdxX470xX91xX10xX470xX6fxXdxX4xX1xX470xX17xX6xX1cxX470xXbxX1xX19xX1cxX30xX470xX4xX1xX19xX1cxX30xX470xX68xXdxX4xX1xX470xX4xX1xX19xX470xX6fxX4axX470xXexX1xXdxX470xXexX19xXexX470xX1cxX30xX1xXdxX10xXbxX470xXexX1xXbxXexX56xX286xX2xX263xX178xX263xX256xX137xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX56xX15xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX286xX265xX56xX1cxX10xX24dxX7xX56xX286xX2xX286xX1a1xX56xX2xX19fxX19fxX68xX286xX286xX286xX265xX19fxX19fxX286xXexX256xX1a1xX178xX265xX265xX5xX265xX137xX29fxXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX20xX1cxX3xX4xX1xX19xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX1cxX30xX3xX1xX33xX4xX3xX36xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX7xX6xX42xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX5xX4axX3xXexX4dxXbxX3xXexX2cxX42xX1cxX30xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX91xX12xX0xX7xXexX2cxX19xX1cxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX326xXa9xX1cxX1xX3xXa8xX207xX19xX3xX6bxX36xX3xX3aaxX3xXexX74xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX1cxX1ccxXdxX3xX91xX4d1xX3xX6fxX126xX4xX1xX3xX17xX14xX1cxX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX4xX1xX171xX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX6fxX1f2cxX3xXexX1xXdxX3xXexX171xXexX3xX137xX137xX137xXaxX3xX1xX2cxX10xX1908xX9xXaxX56xX4axX470xXexX10xX56xX5xX6xX1cxX1xX470xX68xX6xX19xX470xX7xX19xX470xX4axX470xXexX10xX470xX1xX6xX470xXexXdxX1cxX1xX470xX1cxX19xXdxX470xX91xX10xX470xX6fxXdxX4xX1xX470xX17xX6xX1cxX470xXbxX1xX19xX1cxX30xX470xX4xX1xX19xX1cxX30xX470xX68xXdxX4xX1xX470xX4xX1xX19xX470xX6fxX4axX470xXexX1xXdxX470xXexX19xXexX470xX1cxX30xX1xXdxX10xXbxX470xXexX1xXbxXexX56xX286xX2xX263xX178xX263xX256xX137xX1xXexX15xXaxX12xX326xXa9xX1cxX1xX3xXa8xX207xX19xX3xX6bxX36xX3xX3aaxX3xXexX74xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX1cxX1ccxXdxX3xX91xX4d1xX3xX6fxX126xX4xX1xX3xX17xX14xX1cxX3xXbxX1xX3fexX1cxX30xX84xX3xX4xX1xX171xX1cxX30xX3xX68xX126xX4xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX6fxX1f2cxX3xXexX1xXdxX3xXexX171xXexX3xX137xX137xX137xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX2cxX19xX1cxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX23exX1xX3fbxX3xX4xX3fexX1cxX3xX2xX3xXexX42xX36cxX1cxX3xX1cxXc64xX6xX84xX3xX1xX5cbxX1cxX3xX2xX178xX137xX19fxX265xX265xX3xX1xX33xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX5xX135xXbxX3xX2xX286xX3xX36xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX17xX2dxX135xX4xX3xX91xX20xX19xX3xX6fxX1f2cxX3xXexX1xXdxX3xXexX171xXexX3xX1cxX30xX1xXdxX1bdxXbxX3xXcxX38xX166xXcxX137xX3xXcxXdxX74xX1cxX3xX7xXbfxX3xX45exX30xX42xX4axX462xX1cxX3xX326xX2dxX5cbxX1cxX30xX3xXcxX3a7xX15xX3xX470xX3xX166xX1xX1ccxX3xX418xXdxX28xX15xX3xXa8xX171xX4xX3xX6bxX36xX3xX3aaxX3xXexX74xX3xXa8xXa9xX3xXexX2cxX6xX19xX3xXa8xX7f8xXdxX3xX91xX135xXdxX3xX147xX28xX19xX3xX38xX20xX3xXcxX3cxX1cxX1xX3xX91xX4d1xX3xX4xX526xX1cxX30xX3xXexX28xX4xX3xX4xX1xX42xX122xX1cxX3xX17xX126xX3xX4xX1xX19xX3xX7xX95xX3xX6fxXdxX1bdxX1cxX3xX1cxX20xX4axX137xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX91xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX42xX5xX12xX0xX68xXdxX91xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX56xX68xXdxX91xX12xX0xX56xX68xXdxX91xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18cbfxX42xXexX1xX19xX2cxXaxX12xX166xX1xX37axX4xX3x12504xX42xX6xX1cxX30xX0xX56xXbxX12
Phúc Quang